FFD orlov til uddannelse Skoleåret Peter Mogensen. Rapport om Peter Mogensens orlov til efteruddannelse (skoleåret )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FFD orlov til uddannelse Skoleåret 2012-13 Peter Mogensen. Rapport om Peter Mogensens orlov til efteruddannelse (skoleåret 2012-13)"

Transkript

1 Rapport om Peter Mogensens orlov til efteruddannelse (skoleåret ) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning s Transition kort fortalt s Mit udbytte af orloven (personligt, ift. Brenderup Højskole, ift. højskoleforeningen) s Dagbog hvad har jeg lavet s Undervisningsplan s Ressource-liste s. 14 1

2 Indledning I mit daglige virke som højskolelærer har jeg ofte oplevet den utilfredsstillende situation at få løftet en flig af et spændende emne sammen med eleverne - og så samtidig have fornemmelsen af, at der er meget mere at opdage. Det uforløste består i mindst to ting: Oplevelsen af manglende tid til at fordybe mig og at fornemme eksistensen af interessante nye tiltag, som kræver yderligere fokus for at kunne tage det til mig. Især indenfor emnet bæredygtighed sker der til stadighed nyt i så mange hjørner af verden, at jeg selv ville have gavn af og opnå læring ved at opsøge nogle af disse interessante initiativer, mennesker og steder. Det var en af de vægtige grunde til at søge orlov og at lade orloven blive med kursusdeltagelse og rejser til flere steder på kloden. Begrebet TRANSITION (et engelsk ord, hvis oversættelse er OMSTILLING) er i sin substans tæt relateret til tankegangen omkring bæredygtighed og siden 2006 har TRANSITION-initiativer spredt sig som ringe i vandet først i England og på de britiske øer. Flere andre steder i verden er idéen også taget op og virkelig mange dedikerede mennesker giver begrebet liv ved at arbejde entusiastisk og målrettet med at bringe TRANSITION på alles læber. Til min orlovsperiode (1. januar 30. april 2013) fik jeg sat et program sammen, hvor jeg deltog i diverse kurser i England, havde interessante visitter hos alternative husbyggere i Danmark, besøgte Transitioninitiativer i New Zealand og deltog i bæredygtig bygge-workshop i Nepal. Fremtidens byggematerialer: Træstammer, Hamp, Ler, Uld, Kalk, Halm 2

3 Transition kort fortalt (herunder undertegnedes oversættelse af tekst fra ) Et TRANSITION-initiativ er et sted, hvor en borger-styret proces hjælper en by/landsby/lokalområde med at skabe stærkere og gladere indbyggere. Disse initiativer (mere end 1000 på verdensplan)har startet projekter inden for emner ang. mad, transport, energi, uddannelse, beboelse, affald, kunst osv. Det er modsvar i lokal målestok til de globale udfordringer med klimaforandringer, økonomisk krise og mindsket adgang til billig fossil energi. Tilsammen udgør disse initiativer noget større og hjælper med at vise vejen frem for regeringer, erhvervsliv og resten af os. REDUCE REUSE RECYCLE I korte træk er et TRANSTITION-initiativ det modsatte af at sidde tilbagelænet i sofaen og brokke sig over, alt det der ikke virker. I stedet er det om at komme i gang med at gøre noget konstruktivt i samarbejde med naboer og andre, der også deler interessen for et stærkt lokalsamfund og en verden i bedre balance med sit resourcegrundlag. Mennesker engageret i et TRANSITION-initiativ fortæller, at involveringen gør dem gladere, deres lokalområde føles mere robust og de får mange nye venner. 3

4 fordi det giver mig håb!!!! FFD orlov til uddannelse Skoleåret Peter Mogensen Mit udbytte af orloven. Personligt: Det har været 4 fantastiske måneder intet mindre!!! At have tid og mulighed for at sætte sig ind i et emne lige efter mit hoved og så undervejs samle så meget inspirerende viden op, møde mennesker med lignende interesser og kombinere det med rejser til spændende destinationer. Det bliver ikke bedre! Jeg føler mig i den grad klædt på til med fornyet energi at fortsætte mit højskolevirke der er kommet mange nye vinkler på emnet om TRANSITION, bæredygtighed og vi menneskers rolle i livets processer. Jeg glæder mig til at dykke yderligere ned i substansen, fordi inspirationen fra de mange input har givet mig idéer til at følge andre kurser. Desuden bliver det godt at skulle materialisere den opnåede viden i egentlige undervisningsforløb for højskoleelever det vil så vise sig hvordan jeg formår at omsætte inspirationen til noget, der kan virke i klassesammenhæng. Netværksdannelsen anser jeg som meget vigtig på alle niveauer både personligt, ift. Brenderup Højskole og ift. Højskoleforeningen. Jeg kommer helt sikkert til at møde nogle af de andre kursusdeltagere igen, fordi flere af dem beskæftiger sig med så spændende ting, at det er et besøg værd. Den anden vej rundt bliver også aktuel idet mødet med Tomas på kurset Mind in Nature har affødt min invitation af ham til at besøge mig her på Fyn. At være fritaget for den daglige undervisning (og dermed forberedelsen til timerne) har givet en ro til at få startet en rutine med at meditere. Det er nyt for mig, men yderst berigende og jeg håber bestemt at jeg vil være i stand til at fortsætte den praksis efter orlovens ophør minutters stillesidning, måske hjulpet på vej af noget bestemt musik eller fokus på dyb vejrtrækning virker afslappende og rensende på mig, så jeg efterfølgende har oplevelsen af at være i balance og bedre i stand til at møde hverdagens udfordringer. Alle kurser og langt de fleste møder har haft engelsk som arbejdssprog. Det har bestemt hævet mit niveau på det sproglige område at skulle fange indholdet af temmelig specifik viden fra den akademiske verden og ikke mindst at skulle udtrykke mine egne synspunkter i den sammenhæng. Her kan jeg så også nævne, at det ikke kun har været British English, men engelsk i alle mulige afskygninger! Ift. Brenderup Højskole: Brenderup Højskole får mig tilbage med fornyet energi og med nye kompetencer inden for emnet TRANSITON. Jeg vil være i stand til at bruge den opnåede viden i et fag med netop den overskrift og jeg vil være i stand til at give vægtige input til højskolens fortsatte stræben med at inkorporere bæredygtighedstanken i hele sit virke. Hvordan formen skal være er ikke helt bestemt endnu, men det er på tegnebrættet at afholde en emnedag/åben aften for skolekreds/bestyrelse/øvrige ansatte, hvor jeg vil give bud på hvordan højskolen kan arbejde videre med disse tanker og lægge op til at højskolen 4

5 Omstilling er at vise det gode eksempel. FFD orlov til uddannelse Skoleåret Peter Mogensen kan blive et udgangspunkt for initiativer, der er forankret i lokalsamfundet omkring Brenderup. Forhåbentlig kan sådanne idéer udvikle højskolen til at være et fyrtårn på flere områder end det kulturelle, hvor tilknyttede foreninger inden for musik, kunst og venskab med Nepal allerede fungerer. Et andet helt konkret udkomme af min orlov er en multilateral ansøgning sendt til EU's Livslang Læring Program under Grundtvig-partnerskaber. Initiativtager var italienske Gilda Esposito, som jeg mødte på INNER TRANSITION kursus i London og Brenderup Højskole er sammen 9 andre institutioner/ngo er med i ansøgningen. Den har overskriften Citizens Education for Resilience, Reconnection and Sustainability. Hvis den godkendes vil læringspartnerskabet indeholde spændende workshops, seminarer og besøg i andre europæiske lande og på Brenderup Højskole vil vi selvfølgelig også stå for en samling af deltagerne. Ved kursusdeltagelsen diverse steder i England og ved mine møder på rejserne til New Zealand og Nepal har jeg ikke undladt at gøre opmærksom på min tilknytning til Brenderup Højskole og som nævnt har det næsten med sikkerhed givet højskolen en ny elev til forårssemesteret Mange andre steder er der spredt frø og måske vil det munde ud i flere tilmeldinger i fremtiden. Kurset i bjergene har lagt yderligere viden til brug af rebssikringsteknikker og redningsprocedurer i tilfælde af uheld på klatrevæggen. Som sådan gav dette kursus ikke nogen certificering. Her i DK er jeg stadig på udkig efter træningsforløb med afsluttende certificeringsprøve som vægklatreinstruktør, men logistikken har indtil nu ikke passet med de nærmeste muligheder i Odense eller Kolding. Ift. højskoleforeningen: TRANSITION er allerede en international bevægelse, som især via hjemmesiden binder TRANSITION initiativer og folk sammen til en vibrerende, sprællevende og dynamisk størrelse. Gode idéer og best practice deles lynhurtigt med tusinder af nysgerrige og hårdtarbejdende mennesker, der alle på hver deres måde er indstillet på at yde et bidrag for at gøre deres lokalsamfund til et robust, bæredygtigt og nærværende sted at leve. Disse steder og mennesker findes i nogen grad også i Danmark nogle som veletablerede andels- og/eller øko-samfund. Med mange års erfaring bag sig kan nævnes Svanholm Storkollektiv, Økosamfundet Dyssekilde, Hertha Levefællesskab o.a., mens der også dukker nye initiativer op med andre indfaldsvinkler på udfordringen med peak oil og vigende billig adgang til fossil energi (f.eks. Den selvforsynende landsby i Hundstrup, Makvärket i Knabstrup, Friland). De danske højskoler spreder sig over en bred vifte med stor variation i fagudbud og det vil efter min mening være en oplagt mulighed for bevægelsen at tage tydelige skridt i retning af at bringe dette emne helt frem i forreste linje. Det er temmelig kortsigtet at fokusere på at enkelte grupper af unge skal have særlig opmærksomhed fra højskolernes side, når hele 5

6 Vi er nødt til at agere sammen, nu! FFD orlov til uddannelse Skoleåret Peter Mogensen grundlaget for, at vi overhovedet kan leve godt på denne planet er i limbo! Klimaforandringerne sker allerede nu, biodiversiteten er for kraftigt nedadgående og flere millioner mennesker har allerede mærket på deres levebrød, at diverse ekstreme vejrhændelser afskærer dem fra at skaffe mad nok. Disse kendsgerninger er det bydende nødvendigt at forholde sig til nu og allerede i dag at få sin nabo, klassekammerat og/eller familie involveret i at finde alternativer til den måde tingene p.t. kører på. Her ser jeg virkelig et potentiale for højskolerne til at markere sig med en stemme i en uhyre vigtig dagsorden. Et udviklingsarbejde kan være en idé, men bestemt også at bringe emnet ind i Højskoleforeningens strategi-plan. Den nuværende strategi nævner ikke med ét ord noget om global opvarmning og de konsekvenser det får for os alle sammen i en meget nær fremtid. Hermed en invitation til alle i og omkring højskolerne til at få gang i denne debat og til at sætte handling bag ordene, så kommende elever kan få mod til at gøre noget ved en situation, som deres forældre tilsyneladende har meget svært ved at tage alvorligt. Jeg stiller mig gerne til rådighed med den energi, jeg kan præstere!! 6

7 Dagbog hvad har jeg lavet I denne planlægnings- og forberedelsesfase brugte jeg meget tid på at søge yderligere viden via diverse online-resourcer og bøger. Desuden skrev jeg en del s i forsøg på at planlægge så mange besøg som muligt til den forestående rejse til New Zealand. Af de mange sete video-foredrag (bl.a. fra 300 years of fossil Forbered dig til en fuels in 300 seconds ) gjorde det stort indtryk at sætte sig ind i Richard Heinbergs forandret verden. præcise beskrivelser af peak-oil situationen og hans velunderbyggede fremstilling af hvordan det store økonomiske verdensbillede er. Til yderligere forklaring af hans filmede oplæg læste jeg hans bog The End Of Growth, som går i dybden med at beskrive vækst-paradigmet, der mere eller mindre totalt har styret store selskabers og staters udvikling de seneste næsten 200 år. Det er tankevækkende læsning og det bliver interessant og spændende, når jeg skal forsøge at omsætte den viden til praktisk undervisning. I processen med at skabe kontakter til personer og steder, der ville være værd at besøge, gik der meget tid med at være så præcis som mulig i mine ønsker om at mødes. I hver enkelt af de mange mails forsøgte jeg at stile indholdet præcist til lige netop den kontakt, hvilket betød, at jeg ikke blot har sendt samme ordlyd til hele flokken. Mange svarede ikke tilbage, men inden afrejse havde jeg 3-4 sikre besøg plottet ind i kalenderen Først et 5 dages kursus på Schumacher College i det sydvestlige England. Stedet er i sin funktion ret højskoleagtig man bor og spiser på stedet, kursusdeltagere og ansatte er alle med i et rotationsprincip mht. praktiske tjanser og hver morgen starter med samling for alle kursister og undervisere. Kursets titel Mind in Nature dækkede i hovedtræk over to underviseres tilgang til hvordan planter, dyr ja, alle organismer har bevidsthed, der påvirker andre organismer og dermed indgår i et langt mere komplekst system af gensidig interaktion end vi normalt går og regner med. Stephan Harding er fra Schumacher College s egne rækker (se Gaia Theory & Deep Ecology ) og Rupert Sheldrake er en kendt forfatter og forsker indenfor områder som planter og dyrs udviking, parapsykologi, hukommelse, erkendelse og telepati. Begge undervisere gav eminente input til at reflektere over det herskende natursyn, som i vores samfund stort set opererer med en markant adskillelse mellem mennesker og resten af alt levende. I Harding s og Sheldrake s optik har vi som menneskehed brug for at indse vores forbundethed med hele jordklodens organiske system (Gaia) fordi det er eneste vej til i det lidt længere perspektiv at være en fortsat del at livet her på jorden. Det var rigtig spændende at være med til kurset og i mange henseender en underbygning af en ubevidst fornemmelse hos mig om, at naturen (Gaia) er bossen, som vi alle er nødt til at respektere, hvis vi vil gøre os forhåbninger om at fortsætte med at leve på jorden. Samtidig er teorien ret provokerende, fordi vores nuværende måde at bruge jordens ressourcer på er i 7

8 dyb modstrid med en bæredygtig balance, hvilket igen vil sige at vi skal til at foretage store forandringer, som vil tage os ud af en comfort zone, vi gennem mange år har vænnet os til. Disse kommende nødvendige forandringer glæder jeg mig til at debattere med eleverne, når jeg er tilbage efter orloven!!! Kursus i London: Inner Transition. Mere end 20 personer deltog, flest fra UK, men også Tyskland, Holland, Belgien, Italien, Schweiz, Tjekkiet og Spanien var repræsenteret. Kurset blev ledt af Sophy Banks, særdeles kompetent underviser (hun kalder sig selv facilitator), som lynhurtigt fik os til at føle os trygge i hinandens selskab og det skabte grunden for ærlig udveksling af historier og idéer samt dybe samtaler på kryds og tværs. Kursets udgangspunkt er, at konkrete TRANSITION-initiativer med fordel kan kædes sammen med fokus på indre omstillingsprocesser. Forstået på den måde, at psykologiske og følelsesmæssige aspekter af menneskers liv er lige så vigtige at arbejde med i en situation, hvor man på det praktiske plan måske satser på at gøre sig fri af transport i privatbil, blive selvforsynende med mad eller etablere løsniger med vedvarende energi. På kursets indholdsside handlede input og øvelser meget om at blive mere bevidst om ens forhold til naturen og om at lære metoder til at gøre samarbejdsprocesser i grupper mere konstruktive. Flere øvelser står stadig klart i min erindring for deres stærke indhold og de vil helt sikkert blive brugt på et senere tidspunkt. I et senere afsnit vil jeg komme ind på et efterspil af kurset, hvor netværksdannelse virkelig blev praktisk anvendt Efterbehandling af kurser i England. Besøg hos Bjarne Wickstrøm, Lamdrup på Østfyn. Bjarne er meget engageret i at afprøve og leve med bæredygtige løsninger i dagligdagen. I hans og Monas liv handler det om 1)at bygge med rå materialer af naturlig oprindelse, dvs., træ, halm og ler, 2) at opvarme hus og vand med masseovn og solvarmeanlæg, 3) at bruge elbil, der oplades af eget solcelleanlæg, 4) at leve uden gældsætning i bolig og forbrugsgoder, hvilket giver mulighed for at arbejde mindre, 5) at dyrke det meste af maden selv samt at opbevare grøntsager i jordkælder (uden brug af strøm til nedkøling) og 6) at omlægge den store grund til en skovhave efter permakultur-principper. Bjarne er spændende at snakke med, fordi han har stor viden inden for bæredygtig omstilling og samtidig er han stadig åben for at finde nye veje. En stor inspiration at se hans sted i Lamdrup. Ubegrænset vækst inden for et begrænset system såsom jordkloden er umulig New Zealand-tur. Besøget indeholdt besøg hos gamle venner(tim og Rose), der stadig har godt gang i deres store økologiske landbrug. Det drives med grøntsager, får og fedekvæg 8

9 samt en del frø-afgrøder. Godt at få lidt bondesnak og praktisk arbejde flettet ind i min orlov. Tim er lidt en atypisk landmand, fordi han hele tiden bevæger sig af nye ukendte veje med sine produktioner og så er han en god samtalepartner, der er i stand til at stille interessante spørgsmål til de ting jeg var kommet til New Zealand for at undersøge. En af de første dage besøgte jeg Project Lyttelton for især at få en introduktion til begrebet Time Banking. Lyttelton er en forstad til Christchurch (Sydøens største by) og her har en gruppe taget initiativ til at bringe lokalsamfundet tættere sammen via forskellige aktiviteter. Der er ugentlig marked i Lyttelton, der findes en kollektiv have, der arrangeres gåtursweekender og der findes en lille avis, der udgives hver måned. Time Banking er også en af aktiviterne og jeg mødtes med Margaret Jefferies, som velvilligt delte af sin erfaring med konceptet. I sin enkelhed går det ud på at man udfører en tjeneste for en anden. Denne tjeneste afregnes i tid i stedet for i penge og tiden byttes ikke direkte mellem de to involverede, men bogføres i et IT-system. Det betyder, at man kan opspare kredit i form af timer, som man så på et senere tidspunkt kan bruges til at købe en tjeneste fra en anden, der lige præcis har den kompetence, du har brug for til at klare opgaven. Eksempler på tjenester kan være: Madlavning, syning, havearbejde, børnepasing, gåtur med hunden, strikning, malearbejde, arbejde med bier, stable brænde, pc-hjælp, beskæring, musikundervisning, reklamerådgivning, elementær regnskabsførelse, omdeling af reklamemateriale, syltning og henkogning, lift til indkøb og lægebesøg, hjemmehjælp, fotografering, meditation, filtning, grafisk design, hjælp I forbindelse med sygdom, håndværksopgaver, vinduespudsning, udlån af trailer, byggeopgaver, forældre-hjælp og rådgivning, oversættelse, yoga, cykelvedligehold, korrekturlæsning, sæbeproduktion, slibning af knive. Når man vil tilbyde en tjeneste melder man sig ind i systemet og hver uge udsendes der så en lille bulletin, hvor medlemmer kan efterspørge eller tilbyde en tjeneste. Der findes et software-program, som kan håndtere de nødvendige registreringer og holde regnskab med kredit og debet. For at undgå virksomheders tab af potentielle arbejdsopgaver er det en del af ordningen, at man ikke tilbyder tjenester inden for det felt, der er en persons normale job. Lyttelton blev sammen med andre dele af Christchurch ramt af et voldsomt jordskælv for 2 år siden, hvilket stadig kunne ses i bybilledet. Nogle grunde var ryddet for sammenstyrtede huse, men ikke genopbygget andre steder stod ruiner stadig bag jerngitter-indhegning. Meget tankevækkende fortalte Margaret, at i Lyttelton, hvor Time Banking har eksisteret i mere end 5 år, viste det sig at være nemmere for jordskælvsramte personer/familier at finde veje til at komme igennem en svær tid med de store ødelæggelser og problemer, sammenlignet med andre forstæder, hvor der ikke var en fortid med Time Banking. Eksistensen af TB har gjort det nemmere for de fleste at spørge om hjælp og dermed også få støtte til at komme videre i deres liv. 9

10 Endnu en smuk historie om hvad TB også kan bruges til: Margaret har en datter med Down s Syndrom og denne datter skal giftes i oktober måned. Som mor vil Margaret selvfølgelig gøre hvad der står i hendes magt for at støtte datteren og den kommende svigersøn (der også har Down s) i at få en fantastisk fest, men hendes økonomiske formåen rækker ikke til at indfri alle ønskerne. Nu er hun i gang med at rundsende i Time Banking systemet hvilke opgaver, som andre måske kan hjælpe hende med og på den måde involveres mange flere hænder og mennesker i at gøre en sådan stor dag til en mere overkommelig opgave både praktisk og økonomisk!!! Tui Community & Trust er et næsten 30 årigt bofællesskab på den nordlige del af Sydøen. Her lever voksne + børn med det formål at dele livets glæder og sorger, at opbygge en forbundethed med stedet, at inddrage spirituel praksis i dagligdagen og at lade forskellige former for uddannelse være en del af virksomheden Tui Community & Trust. Jeg besøgte stedet, mens der var gang i et 3 ugers kursusforløb under overskriften Permaculture Design Certicificate Course. Midt i deres travle program blev det til en snak med nogle af kursusdeltagerne og med en af underviserne Robina McCurdy. Igen interessant at finde kursusdeltagere fra mange andre steder end NZ Australien, Sydafrika og mindst 4 europæiske lande var repræsenteret. Robina er en markant person, som i mere end 30 år har arbejdet indenfor bæredygtigheds- og økologiområdet i New Zealand og Australien. Desuden kender hun til højskoleformen fra tidligere besøg i Danmark. Tænk hvis der en gang i fremtiden skal være studietur for Brenderup højskoles elever til New Zealand, så er Tui bofællesskabet bestemt et sted der er værd at besøge!!!! Takaka i Golden Bay er ved første øjekast en rigtig hippie-by. Så mange dreadlocks og så mange indiske bomulds-pludderbukser samlet på et sted! En decideret laid-back-atmosfære og mange spændende små butikker i en lille by på størrelse med Brenderup, dvs. under 2000 indbyggere. I mange af byens butikker kan man betale sine indkøb med Golden Bay H.A.N.D.S. (How About Non-Dollar System), som er en lokal valuta, der har til formål at støtte handel og arbejdsmuligheder i Golden Bay området. 400 medlemmer (8 % af befolkningen) er med i systemet, det er 20 år gammelt og tusinder af H.A.N.D.S. skifter hænder hver måned. 1 H.A.N.D.S. har samme værdi som 1 NZ$. I øvrigt er området præget af mange kunstnere og folk med udpræget alternativ livsstil. Et andet sted jeg besøgte og opholdt mig var Shambhala Backpackers. Badefaciliteter var 10

11 indrettet med solopvarmet vand indsamlet fra tagfladerne og der blev også produceret strøm via solceller. Det simple backpackerliv kan kombineres med deltagelse i daglig morgenmeditation, deltagelse i yogatimer en gang ugentligt, afslappende læsning i kunstnerisk inspireret have og det at være fri for TV og Wi-fi. Virkelig et godt sted at få strøm på batterierne!!! Deltagelsen i Scandinavian Festival in Dannevirke var en ekstra krølle på turen down under. Mødet med den skandinaviske kultur à la New Zealand var lidt som at komme i en tidslomme, men samtidig et vidnesbyrd om, at nybyggerkulturen stadig er stærk blandt nogle af dette lands indbyggere. Formålet var også at knytte kontakter til et netværk, der måske kan være med til at føde Brenderup Højskole med elever, der har en fjern dansk baggrund og som kunne få forbindelsen opdateret med et ophold på højskole. Foreløbig ser det ud til at give pote med i hvert fald en elev fra januar Technical Mountaineering Course var 7 intense dage i bjergene omkring Mt. Cook, New Zealands højeste bjerg. Jeg fik opdateret mine kompetencer med hensyn til klatreteknik på klipper og generelle sikringsprocedurer med en masse hvad-nu-hvis-situationer. Det var en ekstraordinær naturoplevelse og mange direkte overførbare teknikker, når det gælder klatring på væg, som er det jeg praktiserer undervisning i på højskolen i Brenderup Efterbehandling af New Zealand-tur Kursus i Totnes, Syd-England. Transition Launch. Hvordan sættes et TRANSITION initiativ i gang? Hvilke nøgleingredienser er gode at have med i en opstartsfase og hvilke faldgruber har andre oplevet undervejs? Kurset havde kompetent ledelse af Inez Aponte og Hal Gillmore, begge rutinerede transition undervisere. De hjalp os igennem 2 dage med et pakket program og gav mange gode eksempler på veje at gå og ikke mindst modet til at turde fejle. Ud fra mange historier om nystartede TRANSITION initiativer, så er det en af de kompetencer der vil være god at opøve, fordi det ikke altid er så let, som man lige tænker det. Der kan være stor forskel på oplevelsen af høj energi ved afslutningen af et TRANSITION kursus og så til at få noget i gang, når man er hjemme i vante omgivelser igen. Sammen med 10 andre spændende mennesker fra UK, Mexico, Italien og Holland gav det igen en masse til netværksdannelsen omkring emner, som også i fremtiden vil være vigtige for mig selv og Brenderup Højskole Efterbehandling af Transition Launch kursus og forberedelse til byggetur i Nepal Byggetur til Sermathang, Nepal Baggrunden for denne tur findes i Brenderup Højskoles mangeårige tætte samarbejde med tidligere højskoleelever, som kommer fra et afgrænset område i en bjergegn nordøst for Kathmandu. Med inspiration fra deres højskoleophold i Danmark har de ønsket at sætte noget lignende i gang i deres landsby for at give de voksne i byen en mulighed for at gå i skole. Der er nu ansat en underviser, hvis løn betales af bidrag fra en venskabsforening 11

12 etableret her i Danmark. Sermathang Folk High School har nu fungeret i mere end 4 år i landsbyen og samme sted er Venskabsforeningen engageret i et byggeprojekt. Dette husbyggeri bliver efterhånden til Venskabshuset, som skal huse danske besøgende/volontører, der ønsker at opholde sig i landsbyen i kortere eller længere tid. Indtægten fra disse udlejninger skal på sigt være med til at finansiere undervisningen på den lille højskole og ligeledes indgå i en lånefond, som venskabsforeningen har fået velvillige sponsorer til at spytte penge i. Opførelsen af selve Venskabshuset har hovedsaligt været gjort af grupper af danske frivillige og denne tur var 5. etape i byggeprocessen. I alt var der 15 personer med til arbejdet i 10 intensive dage. Det blev en helt lav-praktisk indføring i hvordan TRANSITION byggeri kan tage sig ud og hvor arbejdsprocesserne er enkle, så enhver kan deltage i forløbet. Lerklining, indsamling af blade i skovbunden og opsætning af loftsbrædder kræver ikke store håndværksmæssige forkundskaber, så processen føles meget inkluderende for dem der deltager. Huset er så vidt muligt bygget af lokalt tilgængelige materialer (træ, bambus, ler, sand og isolering i form af tørre blade fra den omkringliggende skov) og der er installeret en masseovn, som med et lille brændeforbrug er i stand til at varme dele af huset op. I forhold til lokal byggestil er det specielt isolering og varmekilde, der er anderledes, men det er også et håb, at eksemplet kan have en afsmittende effekt og måske dermed i det lange løb forbedre indeklimaet i landsbybeboernes egne huse. I regntiden er alt meget klamt og det giver udvikling af skimmelsvampe, som igen er kilde til respirationsproblemer. Set i et udviklingsperspektiv er det spændende at bringe bæredygtighedstanker med ind i arbejdet og det bliver spændende at komme i gang med at bruge huset, så det for alvor kan vises frem som en funktionel beboelse med muligheder for kopiering til den lokale husindretning Efterbearbejdning af byggetur, besøg hos Knud Pedersen, Nr. Snede (selvbygger af lavenergihus med udpræget brug af bæredygtige materialer, husets arkitektur tænkt ind i grundens hældning og placering ift. solindfald), forberedelse af undervisningsforløb for nyt fag på Brenderup højskole, forberedelse af åbent arrangement om TRANSITION og afrapportering til FFD 12

13 Undervisningsplan 6. maj 13. juni 2013 TRANSITION A WORLD BEYOND OIL 6. maj Præsentation af fag for 3. periode Hvad er TRANSITION? 13. maj Oplæg og debat. Forestil dig en fremtid uden olie. Hvilke ikkematerielle værdier er vigtige? 20. maj undervisningsfri p.gr. af 2. pinsedag 27. maj Fremstille invitation til Brenderups borgere ang. opstart af Transition initiativ. 3. juni Hvordan ser Brenderup ud år 2030? Fortsætte arbejde med bymodel. 10. juni Afslutning af fag og evaluering 8. maj Bliv klimaforandringsekspert på 5 minutter! Øvelser med peak-oil fakta kort 15. maj Forbundetheden med Naturen. Øvelser i det fri. 10. maj undervisningsfri p.gr. af skoledag d. 9. maj (Kr. Himmelfartsdag) 17. maj Gennemføre et Council of all beings efter idé af Joanna Macy 22. maj 24. maj Fremstille invitation til Brenderups borgere ang. opstart af Transition initiativ. 29. maj Hvordan ser Brenderup ud år 2030? Brainstorm. Catch frases. Arbejd med pap, saks, lim og farve. 5. juni Hvordan ser Brenderup ud år 2030? Fortsætte arbejde med bymodel. 12. juni Afslutningsdag med ændret skema 31. maj Hvordan ser Brenderup ud år 2030? Fortsætte arbejde med bymodel. 7. juni Hvordan ser Brenderup ud år 2030? Præsentation af bymodel i forbindelse med invitation til Brenderup borgere. Materialeliste til brug i forløbet (ufuldstændig): Som indledning til hver af de første 10 lektioner afspilles hver sin del af et længere oplæg. Fra Youtube.com: Dr. Stephan Harding Part 1/10 Gaia Theory and Deep Ecology (Carbon Omissions Animation) CO2-beregner fra eller Peak oil cards arranged as pdf, ready to print (fra TRANSITION LAUNCH kursus) 13

14 Ressourceliste: Litteratur: Richard Heinberg: The End of Growth ISBN Rob Hopkins: The Transition Companion ISBN W. McDonough & M. Braungart: Cradle to Cradle ISBN Jørgen Steen Nielsen: Den Store Omstilling ISBN Joseph Stiglitz: The Price of Inequality ISBN Bill Bryson: En kort historie om næsten alting ISBN Tidsskrift om Permakultur: flere numre siden første udgivelse i 2009 Tidsskrift: Resurgence & Ecologist flere numre fra de seneste 2 år Tidssskrift: Økosamfand i Danmark flere numre fra de seneste 2 år THE SCIENCE DELUSION. An introduction by Rupert Sheldrake THE SENSE OF BEING STARED AT: Introduction by Rupert Sheldrake. Film: In Transition 2.0 af Transition Network.org Internet-ressoucer: herunder Transition Network Newsletter Fra Youtube.com: Surviving Progress Fra Youtube.com: Richard Heinberg about Peak Oil Fra Youtube.com: Earth Whisperers Papatuanuku og Water Whisperers Tangaroa og Sky Whisperers Ranginui Fra Youtube.com: Lyttelton Timebank Fra Youtube.com: A Farm For The Future Fra Youtube.com: The Party s Over: How the West Went Bust Fra Youtube.com: Rob Hopkins: The Next Ten Years for People and Nature Fra Youtube.com: 300 Years of FOSSIL FUELS in 300 Seconds (narrated by Richard Heinberg) Fra Youtube.com: The End Of Economic Growth (Part 1, 2 and 3 of 3) Richard Heinberg Fra Youtube.com: PowerDown Talk by Richard Heinberg Fra Youtube.com: Joanna Macy on The Great Turning Fra Youtube.com: Richard Heinberg. Why end of growth... Fra Youtube.com: Stephan Harding on Gaia Theory and Deep Ecology Fra Youtube.com: Sophy Banks The Transition Movement Inner and Outer 14

VI VIL GERNE MØDES MED DIG

VI VIL GERNE MØDES MED DIG VI VIL GERNE MØDES MED DIG Du skal vide, at du altid er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller hvis du har lyst til at se vores skole. Du skal være velkommen. 2013 Start på højskolen

Læs mere

Permakultur. v/ Carsten Agger, www.modspil.dk

Permakultur. v/ Carsten Agger, www.modspil.dk Permakultur Hvad er permakultur? Problem: Almindeligt landbrug er ikke ret effektivt og udnytter ikke jordens egne ressourcer¹ Fungerer kun med kolossal tilførsel af ressourcer i form af kunstgødning,

Læs mere

Bevægelsen blomstre. ! Nye medlemmer af LØS 5 fællesskaber og 2 virksomheder 1 virksomhed har forladt foreningen

Bevægelsen blomstre. ! Nye medlemmer af LØS 5 fællesskaber og 2 virksomheder 1 virksomhed har forladt foreningen Beretning 2015 Formanden takker af Bevægelsen blomstre Samarbejde og fællesskab Forskning og lobbyisme Projekter for første gang siden 2009 Bestyrelsens virke Sekretariat Udfordringer Tak for 5 spændende

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen I det følgende beskrives et projekt, der sigter på at give matematik- og naturfagsundervisningen, i første omgang på Risbjergskolen

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Indgang til Verdensborgerforløb

Indgang til Verdensborgerforløb Indgang til Verdensborgerforløb Indgangens opbygning Indgangen til forløbet omfatter først et læreroplæg der skal introducere emnet, hvorefter eleverne selv skal arbejde med IT-værktøjet Dit globale fodaftryk.

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Irene Askov E-mail: Iask@aarhus.dk

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Modul 2 - "Usability at work" Usability i organisationer. Vær tålmodig. Ledelsens opbakning. Synliggørelse. Effektive arbejdsrutiner

Modul 2 - Usability at work Usability i organisationer. Vær tålmodig. Ledelsens opbakning. Synliggørelse. Effektive arbejdsrutiner World Usability Day 2006 14. november, Århus Modul 2 - "Usability at work" Af Kristian Krämer I dette modul var overskriften Usability at work og det dækkede bl.a. over usability-folkets arbejdsvilkår

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse introduktion forår 2016 introduktion Fra slutningen af februar 2016 tilbyder vi hos prana yoga shala for sjette gang vores populære 200-timers Yoga Alliance-godkendte uddannelse, hvor du på cirka et halvt

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

H A L M H U S B YG G E R I m e d S t e e n M ø l l e r f r a F r i l a n d

H A L M H U S B YG G E R I m e d S t e e n M ø l l e r f r a F r i l a n d 3 1. m a r t s 9. a p r i l 2 0 0 7 H A L M H U S B YG G E R I m e d S t e e n M ø l l e r f r a F r i l a n d E t p r a k t i s k s e l v b y g g e r k u r s u s p å B r e n d e r u p H ø j s k o l e

Læs mere

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer Team Optimering Ledergrupper og teams på alle niveauer Teamoptimering hvordan kommer dit team til at præstere på topniveau. Uddannelsen handler om at optimere et team til at yde det bedste, skabe bevidsthed

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Fremtidens Mentor -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Kursusplan - Fremtidens Mentor Kursistmålgruppe Fokus for kurset: Mål: Arbejdsløse lærere, pædagoger, socialrådgivere og jobkonsulenter,

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion Mindfulness-guide Af Kim Bonnesen Introduktion Det er nemmest at forstå, hvad mindfulness er, ved selv at opleve det. På denne måde er mindfulness ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få en større sprogforståelse og opleve en fremme kultur på nær hånd

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få en større sprogforståelse og opleve en fremme kultur på nær hånd US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de La Laguna, Tenerife Land: Spanien Periode:

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Viljen starter, hvor lysten holder op! HVEM ER? ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Erik Østenkjær, Dipl.Psych. MFCC, har været coach og sparringspartner for

Læs mere

3hf Greenland Foundation

3hf Greenland Foundation Permakultur Uddannelses Projekt, Grønland Et økologisk system for mennesker, dyr og planter, permakultur stræber efter bæredygtig selvforsyning og helhedorienteret sameksistens. Med et areal på over to

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår.

Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår. OPTAKT OVERORDNET Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår. Min antagelse er at vi skal aflære for at genlære Vi skal opdrage og stimulere til det relationelle

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark Hovedaktiviteter 2014 Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet Danmark Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet København: Vodroffsvej 9B, 1900 Frederiksberg C, tlf. 33310421 Århus: v/ V. Simonsen,

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Sammenhæng mellem specielt første modul (første dag) og de to øvrige

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei Korte kurser 2013 Idrætshøjskolen Bosei Familiekursus Vælg mellem uge 28 (7. til 13. juli) og uge 29 (14. til 20. juli) 2013. I ugerne 28 og 29 åbner Idrætshøjskolen Bosei atter dørene til to uforglemmelige

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

FORFALD og AFRAK. Manglende formåen økonomisk og socialt. Ligegyldighed. En blanding. 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811

FORFALD og AFRAK. Manglende formåen økonomisk og socialt. Ligegyldighed. En blanding. 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811 FORFALD og AFRAK Manglende formåen økonomisk og socialt Ligegyldighed En blanding 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811 1 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811 2 31-10-2012

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Solceller SOL ENERGI Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion Solceller er inden for de seneste år blevet én af de muligheder, man som familie

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia US AARH Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juni 2012

Læs mere

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Mål: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Tine Steen Larsen, PhD Konsulent Energi, Indeklima & bæredygtigt byggeri UCN act2learn TEKNOLOGI Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Nytårshilsen! Tak for godt og inspirerende samarbejde i det gamle år. Vi ønsker jer alle god vind i 2013

Nytårshilsen! Tak for godt og inspirerende samarbejde i det gamle år. Vi ønsker jer alle god vind i 2013 Nytårshilsen! Tak for godt og inspirerende samarbejde i det gamle år. Vi ønsker jer alle god vind i 2013 IT Minds It Minds flyttede ind i Startup City lige i starten af januar, efter at have boet i nogle

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universita degli studi di Catania Land: Italien Periode: Fra: 16-09-13 Til: 16-02-14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER

DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER rejsefotografering Til alle med eventyr i blodet DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER Workshoppens mål At klargøre kursisterne til forestående rejser med kamera til fremmede

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo Land: Norge Periode: Fra: 010813 Til: 311213 Udvekslingsprogram: Nordplus

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere