FFD orlov til uddannelse Skoleåret Peter Mogensen. Rapport om Peter Mogensens orlov til efteruddannelse (skoleåret )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FFD orlov til uddannelse Skoleåret 2012-13 Peter Mogensen. Rapport om Peter Mogensens orlov til efteruddannelse (skoleåret 2012-13)"

Transkript

1 Rapport om Peter Mogensens orlov til efteruddannelse (skoleåret ) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning s Transition kort fortalt s Mit udbytte af orloven (personligt, ift. Brenderup Højskole, ift. højskoleforeningen) s Dagbog hvad har jeg lavet s Undervisningsplan s Ressource-liste s. 14 1

2 Indledning I mit daglige virke som højskolelærer har jeg ofte oplevet den utilfredsstillende situation at få løftet en flig af et spændende emne sammen med eleverne - og så samtidig have fornemmelsen af, at der er meget mere at opdage. Det uforløste består i mindst to ting: Oplevelsen af manglende tid til at fordybe mig og at fornemme eksistensen af interessante nye tiltag, som kræver yderligere fokus for at kunne tage det til mig. Især indenfor emnet bæredygtighed sker der til stadighed nyt i så mange hjørner af verden, at jeg selv ville have gavn af og opnå læring ved at opsøge nogle af disse interessante initiativer, mennesker og steder. Det var en af de vægtige grunde til at søge orlov og at lade orloven blive med kursusdeltagelse og rejser til flere steder på kloden. Begrebet TRANSITION (et engelsk ord, hvis oversættelse er OMSTILLING) er i sin substans tæt relateret til tankegangen omkring bæredygtighed og siden 2006 har TRANSITION-initiativer spredt sig som ringe i vandet først i England og på de britiske øer. Flere andre steder i verden er idéen også taget op og virkelig mange dedikerede mennesker giver begrebet liv ved at arbejde entusiastisk og målrettet med at bringe TRANSITION på alles læber. Til min orlovsperiode (1. januar 30. april 2013) fik jeg sat et program sammen, hvor jeg deltog i diverse kurser i England, havde interessante visitter hos alternative husbyggere i Danmark, besøgte Transitioninitiativer i New Zealand og deltog i bæredygtig bygge-workshop i Nepal. Fremtidens byggematerialer: Træstammer, Hamp, Ler, Uld, Kalk, Halm 2

3 Transition kort fortalt (herunder undertegnedes oversættelse af tekst fra ) Et TRANSITION-initiativ er et sted, hvor en borger-styret proces hjælper en by/landsby/lokalområde med at skabe stærkere og gladere indbyggere. Disse initiativer (mere end 1000 på verdensplan)har startet projekter inden for emner ang. mad, transport, energi, uddannelse, beboelse, affald, kunst osv. Det er modsvar i lokal målestok til de globale udfordringer med klimaforandringer, økonomisk krise og mindsket adgang til billig fossil energi. Tilsammen udgør disse initiativer noget større og hjælper med at vise vejen frem for regeringer, erhvervsliv og resten af os. REDUCE REUSE RECYCLE I korte træk er et TRANSTITION-initiativ det modsatte af at sidde tilbagelænet i sofaen og brokke sig over, alt det der ikke virker. I stedet er det om at komme i gang med at gøre noget konstruktivt i samarbejde med naboer og andre, der også deler interessen for et stærkt lokalsamfund og en verden i bedre balance med sit resourcegrundlag. Mennesker engageret i et TRANSITION-initiativ fortæller, at involveringen gør dem gladere, deres lokalområde føles mere robust og de får mange nye venner. 3

4 fordi det giver mig håb!!!! FFD orlov til uddannelse Skoleåret Peter Mogensen Mit udbytte af orloven. Personligt: Det har været 4 fantastiske måneder intet mindre!!! At have tid og mulighed for at sætte sig ind i et emne lige efter mit hoved og så undervejs samle så meget inspirerende viden op, møde mennesker med lignende interesser og kombinere det med rejser til spændende destinationer. Det bliver ikke bedre! Jeg føler mig i den grad klædt på til med fornyet energi at fortsætte mit højskolevirke der er kommet mange nye vinkler på emnet om TRANSITION, bæredygtighed og vi menneskers rolle i livets processer. Jeg glæder mig til at dykke yderligere ned i substansen, fordi inspirationen fra de mange input har givet mig idéer til at følge andre kurser. Desuden bliver det godt at skulle materialisere den opnåede viden i egentlige undervisningsforløb for højskoleelever det vil så vise sig hvordan jeg formår at omsætte inspirationen til noget, der kan virke i klassesammenhæng. Netværksdannelsen anser jeg som meget vigtig på alle niveauer både personligt, ift. Brenderup Højskole og ift. Højskoleforeningen. Jeg kommer helt sikkert til at møde nogle af de andre kursusdeltagere igen, fordi flere af dem beskæftiger sig med så spændende ting, at det er et besøg værd. Den anden vej rundt bliver også aktuel idet mødet med Tomas på kurset Mind in Nature har affødt min invitation af ham til at besøge mig her på Fyn. At være fritaget for den daglige undervisning (og dermed forberedelsen til timerne) har givet en ro til at få startet en rutine med at meditere. Det er nyt for mig, men yderst berigende og jeg håber bestemt at jeg vil være i stand til at fortsætte den praksis efter orlovens ophør minutters stillesidning, måske hjulpet på vej af noget bestemt musik eller fokus på dyb vejrtrækning virker afslappende og rensende på mig, så jeg efterfølgende har oplevelsen af at være i balance og bedre i stand til at møde hverdagens udfordringer. Alle kurser og langt de fleste møder har haft engelsk som arbejdssprog. Det har bestemt hævet mit niveau på det sproglige område at skulle fange indholdet af temmelig specifik viden fra den akademiske verden og ikke mindst at skulle udtrykke mine egne synspunkter i den sammenhæng. Her kan jeg så også nævne, at det ikke kun har været British English, men engelsk i alle mulige afskygninger! Ift. Brenderup Højskole: Brenderup Højskole får mig tilbage med fornyet energi og med nye kompetencer inden for emnet TRANSITON. Jeg vil være i stand til at bruge den opnåede viden i et fag med netop den overskrift og jeg vil være i stand til at give vægtige input til højskolens fortsatte stræben med at inkorporere bæredygtighedstanken i hele sit virke. Hvordan formen skal være er ikke helt bestemt endnu, men det er på tegnebrættet at afholde en emnedag/åben aften for skolekreds/bestyrelse/øvrige ansatte, hvor jeg vil give bud på hvordan højskolen kan arbejde videre med disse tanker og lægge op til at højskolen 4

5 Omstilling er at vise det gode eksempel. FFD orlov til uddannelse Skoleåret Peter Mogensen kan blive et udgangspunkt for initiativer, der er forankret i lokalsamfundet omkring Brenderup. Forhåbentlig kan sådanne idéer udvikle højskolen til at være et fyrtårn på flere områder end det kulturelle, hvor tilknyttede foreninger inden for musik, kunst og venskab med Nepal allerede fungerer. Et andet helt konkret udkomme af min orlov er en multilateral ansøgning sendt til EU's Livslang Læring Program under Grundtvig-partnerskaber. Initiativtager var italienske Gilda Esposito, som jeg mødte på INNER TRANSITION kursus i London og Brenderup Højskole er sammen 9 andre institutioner/ngo er med i ansøgningen. Den har overskriften Citizens Education for Resilience, Reconnection and Sustainability. Hvis den godkendes vil læringspartnerskabet indeholde spændende workshops, seminarer og besøg i andre europæiske lande og på Brenderup Højskole vil vi selvfølgelig også stå for en samling af deltagerne. Ved kursusdeltagelsen diverse steder i England og ved mine møder på rejserne til New Zealand og Nepal har jeg ikke undladt at gøre opmærksom på min tilknytning til Brenderup Højskole og som nævnt har det næsten med sikkerhed givet højskolen en ny elev til forårssemesteret Mange andre steder er der spredt frø og måske vil det munde ud i flere tilmeldinger i fremtiden. Kurset i bjergene har lagt yderligere viden til brug af rebssikringsteknikker og redningsprocedurer i tilfælde af uheld på klatrevæggen. Som sådan gav dette kursus ikke nogen certificering. Her i DK er jeg stadig på udkig efter træningsforløb med afsluttende certificeringsprøve som vægklatreinstruktør, men logistikken har indtil nu ikke passet med de nærmeste muligheder i Odense eller Kolding. Ift. højskoleforeningen: TRANSITION er allerede en international bevægelse, som især via hjemmesiden binder TRANSITION initiativer og folk sammen til en vibrerende, sprællevende og dynamisk størrelse. Gode idéer og best practice deles lynhurtigt med tusinder af nysgerrige og hårdtarbejdende mennesker, der alle på hver deres måde er indstillet på at yde et bidrag for at gøre deres lokalsamfund til et robust, bæredygtigt og nærværende sted at leve. Disse steder og mennesker findes i nogen grad også i Danmark nogle som veletablerede andels- og/eller øko-samfund. Med mange års erfaring bag sig kan nævnes Svanholm Storkollektiv, Økosamfundet Dyssekilde, Hertha Levefællesskab o.a., mens der også dukker nye initiativer op med andre indfaldsvinkler på udfordringen med peak oil og vigende billig adgang til fossil energi (f.eks. Den selvforsynende landsby i Hundstrup, Makvärket i Knabstrup, Friland). De danske højskoler spreder sig over en bred vifte med stor variation i fagudbud og det vil efter min mening være en oplagt mulighed for bevægelsen at tage tydelige skridt i retning af at bringe dette emne helt frem i forreste linje. Det er temmelig kortsigtet at fokusere på at enkelte grupper af unge skal have særlig opmærksomhed fra højskolernes side, når hele 5

6 Vi er nødt til at agere sammen, nu! FFD orlov til uddannelse Skoleåret Peter Mogensen grundlaget for, at vi overhovedet kan leve godt på denne planet er i limbo! Klimaforandringerne sker allerede nu, biodiversiteten er for kraftigt nedadgående og flere millioner mennesker har allerede mærket på deres levebrød, at diverse ekstreme vejrhændelser afskærer dem fra at skaffe mad nok. Disse kendsgerninger er det bydende nødvendigt at forholde sig til nu og allerede i dag at få sin nabo, klassekammerat og/eller familie involveret i at finde alternativer til den måde tingene p.t. kører på. Her ser jeg virkelig et potentiale for højskolerne til at markere sig med en stemme i en uhyre vigtig dagsorden. Et udviklingsarbejde kan være en idé, men bestemt også at bringe emnet ind i Højskoleforeningens strategi-plan. Den nuværende strategi nævner ikke med ét ord noget om global opvarmning og de konsekvenser det får for os alle sammen i en meget nær fremtid. Hermed en invitation til alle i og omkring højskolerne til at få gang i denne debat og til at sætte handling bag ordene, så kommende elever kan få mod til at gøre noget ved en situation, som deres forældre tilsyneladende har meget svært ved at tage alvorligt. Jeg stiller mig gerne til rådighed med den energi, jeg kan præstere!! 6

7 Dagbog hvad har jeg lavet I denne planlægnings- og forberedelsesfase brugte jeg meget tid på at søge yderligere viden via diverse online-resourcer og bøger. Desuden skrev jeg en del s i forsøg på at planlægge så mange besøg som muligt til den forestående rejse til New Zealand. Af de mange sete video-foredrag (bl.a. fra 300 years of fossil Forbered dig til en fuels in 300 seconds ) gjorde det stort indtryk at sætte sig ind i Richard Heinbergs forandret verden. præcise beskrivelser af peak-oil situationen og hans velunderbyggede fremstilling af hvordan det store økonomiske verdensbillede er. Til yderligere forklaring af hans filmede oplæg læste jeg hans bog The End Of Growth, som går i dybden med at beskrive vækst-paradigmet, der mere eller mindre totalt har styret store selskabers og staters udvikling de seneste næsten 200 år. Det er tankevækkende læsning og det bliver interessant og spændende, når jeg skal forsøge at omsætte den viden til praktisk undervisning. I processen med at skabe kontakter til personer og steder, der ville være værd at besøge, gik der meget tid med at være så præcis som mulig i mine ønsker om at mødes. I hver enkelt af de mange mails forsøgte jeg at stile indholdet præcist til lige netop den kontakt, hvilket betød, at jeg ikke blot har sendt samme ordlyd til hele flokken. Mange svarede ikke tilbage, men inden afrejse havde jeg 3-4 sikre besøg plottet ind i kalenderen Først et 5 dages kursus på Schumacher College i det sydvestlige England. Stedet er i sin funktion ret højskoleagtig man bor og spiser på stedet, kursusdeltagere og ansatte er alle med i et rotationsprincip mht. praktiske tjanser og hver morgen starter med samling for alle kursister og undervisere. Kursets titel Mind in Nature dækkede i hovedtræk over to underviseres tilgang til hvordan planter, dyr ja, alle organismer har bevidsthed, der påvirker andre organismer og dermed indgår i et langt mere komplekst system af gensidig interaktion end vi normalt går og regner med. Stephan Harding er fra Schumacher College s egne rækker (se Gaia Theory & Deep Ecology ) og Rupert Sheldrake er en kendt forfatter og forsker indenfor områder som planter og dyrs udviking, parapsykologi, hukommelse, erkendelse og telepati. Begge undervisere gav eminente input til at reflektere over det herskende natursyn, som i vores samfund stort set opererer med en markant adskillelse mellem mennesker og resten af alt levende. I Harding s og Sheldrake s optik har vi som menneskehed brug for at indse vores forbundethed med hele jordklodens organiske system (Gaia) fordi det er eneste vej til i det lidt længere perspektiv at være en fortsat del at livet her på jorden. Det var rigtig spændende at være med til kurset og i mange henseender en underbygning af en ubevidst fornemmelse hos mig om, at naturen (Gaia) er bossen, som vi alle er nødt til at respektere, hvis vi vil gøre os forhåbninger om at fortsætte med at leve på jorden. Samtidig er teorien ret provokerende, fordi vores nuværende måde at bruge jordens ressourcer på er i 7

8 dyb modstrid med en bæredygtig balance, hvilket igen vil sige at vi skal til at foretage store forandringer, som vil tage os ud af en comfort zone, vi gennem mange år har vænnet os til. Disse kommende nødvendige forandringer glæder jeg mig til at debattere med eleverne, når jeg er tilbage efter orloven!!! Kursus i London: Inner Transition. Mere end 20 personer deltog, flest fra UK, men også Tyskland, Holland, Belgien, Italien, Schweiz, Tjekkiet og Spanien var repræsenteret. Kurset blev ledt af Sophy Banks, særdeles kompetent underviser (hun kalder sig selv facilitator), som lynhurtigt fik os til at føle os trygge i hinandens selskab og det skabte grunden for ærlig udveksling af historier og idéer samt dybe samtaler på kryds og tværs. Kursets udgangspunkt er, at konkrete TRANSITION-initiativer med fordel kan kædes sammen med fokus på indre omstillingsprocesser. Forstået på den måde, at psykologiske og følelsesmæssige aspekter af menneskers liv er lige så vigtige at arbejde med i en situation, hvor man på det praktiske plan måske satser på at gøre sig fri af transport i privatbil, blive selvforsynende med mad eller etablere løsniger med vedvarende energi. På kursets indholdsside handlede input og øvelser meget om at blive mere bevidst om ens forhold til naturen og om at lære metoder til at gøre samarbejdsprocesser i grupper mere konstruktive. Flere øvelser står stadig klart i min erindring for deres stærke indhold og de vil helt sikkert blive brugt på et senere tidspunkt. I et senere afsnit vil jeg komme ind på et efterspil af kurset, hvor netværksdannelse virkelig blev praktisk anvendt Efterbehandling af kurser i England. Besøg hos Bjarne Wickstrøm, Lamdrup på Østfyn. Bjarne er meget engageret i at afprøve og leve med bæredygtige løsninger i dagligdagen. I hans og Monas liv handler det om 1)at bygge med rå materialer af naturlig oprindelse, dvs., træ, halm og ler, 2) at opvarme hus og vand med masseovn og solvarmeanlæg, 3) at bruge elbil, der oplades af eget solcelleanlæg, 4) at leve uden gældsætning i bolig og forbrugsgoder, hvilket giver mulighed for at arbejde mindre, 5) at dyrke det meste af maden selv samt at opbevare grøntsager i jordkælder (uden brug af strøm til nedkøling) og 6) at omlægge den store grund til en skovhave efter permakultur-principper. Bjarne er spændende at snakke med, fordi han har stor viden inden for bæredygtig omstilling og samtidig er han stadig åben for at finde nye veje. En stor inspiration at se hans sted i Lamdrup. Ubegrænset vækst inden for et begrænset system såsom jordkloden er umulig New Zealand-tur. Besøget indeholdt besøg hos gamle venner(tim og Rose), der stadig har godt gang i deres store økologiske landbrug. Det drives med grøntsager, får og fedekvæg 8

9 samt en del frø-afgrøder. Godt at få lidt bondesnak og praktisk arbejde flettet ind i min orlov. Tim er lidt en atypisk landmand, fordi han hele tiden bevæger sig af nye ukendte veje med sine produktioner og så er han en god samtalepartner, der er i stand til at stille interessante spørgsmål til de ting jeg var kommet til New Zealand for at undersøge. En af de første dage besøgte jeg Project Lyttelton for især at få en introduktion til begrebet Time Banking. Lyttelton er en forstad til Christchurch (Sydøens største by) og her har en gruppe taget initiativ til at bringe lokalsamfundet tættere sammen via forskellige aktiviteter. Der er ugentlig marked i Lyttelton, der findes en kollektiv have, der arrangeres gåtursweekender og der findes en lille avis, der udgives hver måned. Time Banking er også en af aktiviterne og jeg mødtes med Margaret Jefferies, som velvilligt delte af sin erfaring med konceptet. I sin enkelhed går det ud på at man udfører en tjeneste for en anden. Denne tjeneste afregnes i tid i stedet for i penge og tiden byttes ikke direkte mellem de to involverede, men bogføres i et IT-system. Det betyder, at man kan opspare kredit i form af timer, som man så på et senere tidspunkt kan bruges til at købe en tjeneste fra en anden, der lige præcis har den kompetence, du har brug for til at klare opgaven. Eksempler på tjenester kan være: Madlavning, syning, havearbejde, børnepasing, gåtur med hunden, strikning, malearbejde, arbejde med bier, stable brænde, pc-hjælp, beskæring, musikundervisning, reklamerådgivning, elementær regnskabsførelse, omdeling af reklamemateriale, syltning og henkogning, lift til indkøb og lægebesøg, hjemmehjælp, fotografering, meditation, filtning, grafisk design, hjælp I forbindelse med sygdom, håndværksopgaver, vinduespudsning, udlån af trailer, byggeopgaver, forældre-hjælp og rådgivning, oversættelse, yoga, cykelvedligehold, korrekturlæsning, sæbeproduktion, slibning af knive. Når man vil tilbyde en tjeneste melder man sig ind i systemet og hver uge udsendes der så en lille bulletin, hvor medlemmer kan efterspørge eller tilbyde en tjeneste. Der findes et software-program, som kan håndtere de nødvendige registreringer og holde regnskab med kredit og debet. For at undgå virksomheders tab af potentielle arbejdsopgaver er det en del af ordningen, at man ikke tilbyder tjenester inden for det felt, der er en persons normale job. Lyttelton blev sammen med andre dele af Christchurch ramt af et voldsomt jordskælv for 2 år siden, hvilket stadig kunne ses i bybilledet. Nogle grunde var ryddet for sammenstyrtede huse, men ikke genopbygget andre steder stod ruiner stadig bag jerngitter-indhegning. Meget tankevækkende fortalte Margaret, at i Lyttelton, hvor Time Banking har eksisteret i mere end 5 år, viste det sig at være nemmere for jordskælvsramte personer/familier at finde veje til at komme igennem en svær tid med de store ødelæggelser og problemer, sammenlignet med andre forstæder, hvor der ikke var en fortid med Time Banking. Eksistensen af TB har gjort det nemmere for de fleste at spørge om hjælp og dermed også få støtte til at komme videre i deres liv. 9

10 Endnu en smuk historie om hvad TB også kan bruges til: Margaret har en datter med Down s Syndrom og denne datter skal giftes i oktober måned. Som mor vil Margaret selvfølgelig gøre hvad der står i hendes magt for at støtte datteren og den kommende svigersøn (der også har Down s) i at få en fantastisk fest, men hendes økonomiske formåen rækker ikke til at indfri alle ønskerne. Nu er hun i gang med at rundsende i Time Banking systemet hvilke opgaver, som andre måske kan hjælpe hende med og på den måde involveres mange flere hænder og mennesker i at gøre en sådan stor dag til en mere overkommelig opgave både praktisk og økonomisk!!! Tui Community & Trust er et næsten 30 årigt bofællesskab på den nordlige del af Sydøen. Her lever voksne + børn med det formål at dele livets glæder og sorger, at opbygge en forbundethed med stedet, at inddrage spirituel praksis i dagligdagen og at lade forskellige former for uddannelse være en del af virksomheden Tui Community & Trust. Jeg besøgte stedet, mens der var gang i et 3 ugers kursusforløb under overskriften Permaculture Design Certicificate Course. Midt i deres travle program blev det til en snak med nogle af kursusdeltagerne og med en af underviserne Robina McCurdy. Igen interessant at finde kursusdeltagere fra mange andre steder end NZ Australien, Sydafrika og mindst 4 europæiske lande var repræsenteret. Robina er en markant person, som i mere end 30 år har arbejdet indenfor bæredygtigheds- og økologiområdet i New Zealand og Australien. Desuden kender hun til højskoleformen fra tidligere besøg i Danmark. Tænk hvis der en gang i fremtiden skal være studietur for Brenderup højskoles elever til New Zealand, så er Tui bofællesskabet bestemt et sted der er værd at besøge!!!! Takaka i Golden Bay er ved første øjekast en rigtig hippie-by. Så mange dreadlocks og så mange indiske bomulds-pludderbukser samlet på et sted! En decideret laid-back-atmosfære og mange spændende små butikker i en lille by på størrelse med Brenderup, dvs. under 2000 indbyggere. I mange af byens butikker kan man betale sine indkøb med Golden Bay H.A.N.D.S. (How About Non-Dollar System), som er en lokal valuta, der har til formål at støtte handel og arbejdsmuligheder i Golden Bay området. 400 medlemmer (8 % af befolkningen) er med i systemet, det er 20 år gammelt og tusinder af H.A.N.D.S. skifter hænder hver måned. 1 H.A.N.D.S. har samme værdi som 1 NZ$. I øvrigt er området præget af mange kunstnere og folk med udpræget alternativ livsstil. Et andet sted jeg besøgte og opholdt mig var Shambhala Backpackers. Badefaciliteter var 10

11 indrettet med solopvarmet vand indsamlet fra tagfladerne og der blev også produceret strøm via solceller. Det simple backpackerliv kan kombineres med deltagelse i daglig morgenmeditation, deltagelse i yogatimer en gang ugentligt, afslappende læsning i kunstnerisk inspireret have og det at være fri for TV og Wi-fi. Virkelig et godt sted at få strøm på batterierne!!! Deltagelsen i Scandinavian Festival in Dannevirke var en ekstra krølle på turen down under. Mødet med den skandinaviske kultur à la New Zealand var lidt som at komme i en tidslomme, men samtidig et vidnesbyrd om, at nybyggerkulturen stadig er stærk blandt nogle af dette lands indbyggere. Formålet var også at knytte kontakter til et netværk, der måske kan være med til at føde Brenderup Højskole med elever, der har en fjern dansk baggrund og som kunne få forbindelsen opdateret med et ophold på højskole. Foreløbig ser det ud til at give pote med i hvert fald en elev fra januar Technical Mountaineering Course var 7 intense dage i bjergene omkring Mt. Cook, New Zealands højeste bjerg. Jeg fik opdateret mine kompetencer med hensyn til klatreteknik på klipper og generelle sikringsprocedurer med en masse hvad-nu-hvis-situationer. Det var en ekstraordinær naturoplevelse og mange direkte overførbare teknikker, når det gælder klatring på væg, som er det jeg praktiserer undervisning i på højskolen i Brenderup Efterbehandling af New Zealand-tur Kursus i Totnes, Syd-England. Transition Launch. Hvordan sættes et TRANSITION initiativ i gang? Hvilke nøgleingredienser er gode at have med i en opstartsfase og hvilke faldgruber har andre oplevet undervejs? Kurset havde kompetent ledelse af Inez Aponte og Hal Gillmore, begge rutinerede transition undervisere. De hjalp os igennem 2 dage med et pakket program og gav mange gode eksempler på veje at gå og ikke mindst modet til at turde fejle. Ud fra mange historier om nystartede TRANSITION initiativer, så er det en af de kompetencer der vil være god at opøve, fordi det ikke altid er så let, som man lige tænker det. Der kan være stor forskel på oplevelsen af høj energi ved afslutningen af et TRANSITION kursus og så til at få noget i gang, når man er hjemme i vante omgivelser igen. Sammen med 10 andre spændende mennesker fra UK, Mexico, Italien og Holland gav det igen en masse til netværksdannelsen omkring emner, som også i fremtiden vil være vigtige for mig selv og Brenderup Højskole Efterbehandling af Transition Launch kursus og forberedelse til byggetur i Nepal Byggetur til Sermathang, Nepal Baggrunden for denne tur findes i Brenderup Højskoles mangeårige tætte samarbejde med tidligere højskoleelever, som kommer fra et afgrænset område i en bjergegn nordøst for Kathmandu. Med inspiration fra deres højskoleophold i Danmark har de ønsket at sætte noget lignende i gang i deres landsby for at give de voksne i byen en mulighed for at gå i skole. Der er nu ansat en underviser, hvis løn betales af bidrag fra en venskabsforening 11

12 etableret her i Danmark. Sermathang Folk High School har nu fungeret i mere end 4 år i landsbyen og samme sted er Venskabsforeningen engageret i et byggeprojekt. Dette husbyggeri bliver efterhånden til Venskabshuset, som skal huse danske besøgende/volontører, der ønsker at opholde sig i landsbyen i kortere eller længere tid. Indtægten fra disse udlejninger skal på sigt være med til at finansiere undervisningen på den lille højskole og ligeledes indgå i en lånefond, som venskabsforeningen har fået velvillige sponsorer til at spytte penge i. Opførelsen af selve Venskabshuset har hovedsaligt været gjort af grupper af danske frivillige og denne tur var 5. etape i byggeprocessen. I alt var der 15 personer med til arbejdet i 10 intensive dage. Det blev en helt lav-praktisk indføring i hvordan TRANSITION byggeri kan tage sig ud og hvor arbejdsprocesserne er enkle, så enhver kan deltage i forløbet. Lerklining, indsamling af blade i skovbunden og opsætning af loftsbrædder kræver ikke store håndværksmæssige forkundskaber, så processen føles meget inkluderende for dem der deltager. Huset er så vidt muligt bygget af lokalt tilgængelige materialer (træ, bambus, ler, sand og isolering i form af tørre blade fra den omkringliggende skov) og der er installeret en masseovn, som med et lille brændeforbrug er i stand til at varme dele af huset op. I forhold til lokal byggestil er det specielt isolering og varmekilde, der er anderledes, men det er også et håb, at eksemplet kan have en afsmittende effekt og måske dermed i det lange løb forbedre indeklimaet i landsbybeboernes egne huse. I regntiden er alt meget klamt og det giver udvikling af skimmelsvampe, som igen er kilde til respirationsproblemer. Set i et udviklingsperspektiv er det spændende at bringe bæredygtighedstanker med ind i arbejdet og det bliver spændende at komme i gang med at bruge huset, så det for alvor kan vises frem som en funktionel beboelse med muligheder for kopiering til den lokale husindretning Efterbearbejdning af byggetur, besøg hos Knud Pedersen, Nr. Snede (selvbygger af lavenergihus med udpræget brug af bæredygtige materialer, husets arkitektur tænkt ind i grundens hældning og placering ift. solindfald), forberedelse af undervisningsforløb for nyt fag på Brenderup højskole, forberedelse af åbent arrangement om TRANSITION og afrapportering til FFD 12

13 Undervisningsplan 6. maj 13. juni 2013 TRANSITION A WORLD BEYOND OIL 6. maj Præsentation af fag for 3. periode Hvad er TRANSITION? 13. maj Oplæg og debat. Forestil dig en fremtid uden olie. Hvilke ikkematerielle værdier er vigtige? 20. maj undervisningsfri p.gr. af 2. pinsedag 27. maj Fremstille invitation til Brenderups borgere ang. opstart af Transition initiativ. 3. juni Hvordan ser Brenderup ud år 2030? Fortsætte arbejde med bymodel. 10. juni Afslutning af fag og evaluering 8. maj Bliv klimaforandringsekspert på 5 minutter! Øvelser med peak-oil fakta kort 15. maj Forbundetheden med Naturen. Øvelser i det fri. 10. maj undervisningsfri p.gr. af skoledag d. 9. maj (Kr. Himmelfartsdag) 17. maj Gennemføre et Council of all beings efter idé af Joanna Macy 22. maj 24. maj Fremstille invitation til Brenderups borgere ang. opstart af Transition initiativ. 29. maj Hvordan ser Brenderup ud år 2030? Brainstorm. Catch frases. Arbejd med pap, saks, lim og farve. 5. juni Hvordan ser Brenderup ud år 2030? Fortsætte arbejde med bymodel. 12. juni Afslutningsdag med ændret skema 31. maj Hvordan ser Brenderup ud år 2030? Fortsætte arbejde med bymodel. 7. juni Hvordan ser Brenderup ud år 2030? Præsentation af bymodel i forbindelse med invitation til Brenderup borgere. Materialeliste til brug i forløbet (ufuldstændig): Som indledning til hver af de første 10 lektioner afspilles hver sin del af et længere oplæg. Fra Youtube.com: Dr. Stephan Harding Part 1/10 Gaia Theory and Deep Ecology (Carbon Omissions Animation) CO2-beregner fra eller Peak oil cards arranged as pdf, ready to print (fra TRANSITION LAUNCH kursus) 13

14 Ressourceliste: Litteratur: Richard Heinberg: The End of Growth ISBN Rob Hopkins: The Transition Companion ISBN W. McDonough & M. Braungart: Cradle to Cradle ISBN Jørgen Steen Nielsen: Den Store Omstilling ISBN Joseph Stiglitz: The Price of Inequality ISBN Bill Bryson: En kort historie om næsten alting ISBN Tidsskrift om Permakultur: flere numre siden første udgivelse i 2009 Tidsskrift: Resurgence & Ecologist flere numre fra de seneste 2 år Tidssskrift: Økosamfand i Danmark flere numre fra de seneste 2 år THE SCIENCE DELUSION. An introduction by Rupert Sheldrake THE SENSE OF BEING STARED AT: Introduction by Rupert Sheldrake. Film: In Transition 2.0 af Transition Network.org Internet-ressoucer: herunder Transition Network Newsletter Fra Youtube.com: Surviving Progress Fra Youtube.com: Richard Heinberg about Peak Oil Fra Youtube.com: Earth Whisperers Papatuanuku og Water Whisperers Tangaroa og Sky Whisperers Ranginui Fra Youtube.com: Lyttelton Timebank Fra Youtube.com: A Farm For The Future Fra Youtube.com: The Party s Over: How the West Went Bust Fra Youtube.com: Rob Hopkins: The Next Ten Years for People and Nature Fra Youtube.com: 300 Years of FOSSIL FUELS in 300 Seconds (narrated by Richard Heinberg) Fra Youtube.com: The End Of Economic Growth (Part 1, 2 and 3 of 3) Richard Heinberg Fra Youtube.com: PowerDown Talk by Richard Heinberg Fra Youtube.com: Joanna Macy on The Great Turning Fra Youtube.com: Richard Heinberg. Why end of growth... Fra Youtube.com: Stephan Harding on Gaia Theory and Deep Ecology Fra Youtube.com: Sophy Banks The Transition Movement Inner and Outer 14

VI VIL GERNE MØDES MED DIG

VI VIL GERNE MØDES MED DIG VI VIL GERNE MØDES MED DIG Du skal vide, at du altid er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller hvis du har lyst til at se vores skole. Du skal være velkommen. 2013 Start på højskolen

Læs mere

REJS TIL NEPAL MED BRENDERUP HØJSKOLE

REJS TIL NEPAL MED BRENDERUP HØJSKOLE RE JSELINJEN NEPAL SERMATHANG Igennem mere end 10 år har Brenderup Højskole haft elever fra Nepal og specielt fra området omkring bjerglandsbyen Sermathang. Dette samarbejde er blevet til et varigt venskab,

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Otago.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Otago. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Otago Land: New Zealand Periode: Fra: Foråret 2010 Til: Udvekslingsprogram: Oversøisk

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Oviedo Land: Spanien Periode: Fra: Januar

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: 1/3.2013 Til: 1/7.2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

MENNESKE TIL MENNESKE

MENNESKE TIL MENNESKE MENNESKE TIL MENNESKE Pædagogisk Mindfulness Pædagogisk Leadership Indre Bæredygtighed Menneske til Menneske MINDFULNESS by Marie Kronquist MENNESKE TIL MENNESKE DE SKJULTE SIDER Mange fagpersoner i det

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Viljen starter, hvor lysten holder op! HVEM ER? ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Erik Østenkjær, Dipl.Psych. MFCC, har været coach og sparringspartner for

Læs mere

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak arbejder på PKM Deepak arbejder på PKM. Det er Danmarks største blomster-gartneri og ligger i Søhus lidt uden for Odense.

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer UNDERVISNINGSPLAN AMU mål serviceagent i postbranchen 1 dag Omhandler UV materialer fra bevilling 2012 13 9246 Kvalitetsarbejde i post 1 9247 Kvalitetsarbejde i post 2 9248 Kvalitetsarbejde i post 3 9249

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Problemheste efterlyses til Klaus Hempfling-aften i Herning. Klaus Hempfling, som

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Visuel og kreativ formidling af budskabet

Visuel og kreativ formidling af budskabet Visuel og kreativ formidling af budskabet Visuel og kreativ formidling af budskabet Sæt billeder på dine budskaber, og inspirér dit publikum Kreative virkemidler inspirerer dit publikum Effektiv formidling

Læs mere

Mindfulness & singleture

Mindfulness & singleture 016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Eve Nyd en uge i balance sammen med andre der rejser alene Mindfulness & singleture Mindfulness

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia Land: Australien Periode: Fra: Juli 2012 Til: November 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Highvibe hverdags-magi Highvibe ritualer & mantraer, for et bevidst, kærligt & highvibe forhold til overflod og energi

Highvibe hverdags-magi Highvibe ritualer & mantraer, for et bevidst, kærligt & highvibe forhold til overflod og energi 1) Alt er energi. Penge er energi og penge er et redskab til at udveksle værdi. På den måde er penge et symbol på noget vi værdsætter. Ritual - Mærk efter: Hver gang du overvejer at købe noget, så mærk

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen Land: Skotland Periode: Fra: 28.01.13 Til: 07.06.13 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Permakultur. v/ Carsten Agger, www.modspil.dk

Permakultur. v/ Carsten Agger, www.modspil.dk Permakultur Hvad er permakultur? Problem: Almindeligt landbrug er ikke ret effektivt og udnytter ikke jordens egne ressourcer¹ Fungerer kun med kolossal tilførsel af ressourcer i form af kunstgødning,

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Æresrelaterede konflikter D. 8 november 2013 evaluering. Hvordan har informationen om arrangementet været?

Æresrelaterede konflikter D. 8 november 2013 evaluering. Hvordan har informationen om arrangementet været? Æresrelaterede konflikter D. 8 november 2013 evaluering Hvordan har informationen om arrangementet været? god meget god Hvordan var din oplevelse af lokaler og faciliteter? Utilfreds tilfreds meget tilfreds

Læs mere

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen Susanne Bøgeløv Storm ALLE Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen med vurderingsøvelser om forfatteren Susanne Bøgeløv Storm leder og indehaver af Æstetisk Læring Susanne er undervisningskonsulent,

Læs mere

Skoler for modstandsdygtighed. A short guide to adapt the SfR teaching plan

Skoler for modstandsdygtighed. A short guide to adapt the SfR teaching plan Skoler for modstandsdygtighed A short guide to adapt the SfR teaching plan SFR skaber sammenhæng mellem skoler og lokalområder Skoler for modstandsdygtighed (SfR School for Resilience) er et tværfagligt

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich. Land: United Kingdom

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich. Land: United Kingdom US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich Land: United Kingdom Periode: Fra: 9/1/2012 Til: 23/6/2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: Queen s University of Belfast Land: Nord Irland Periode: Fra:29/1-2014 Til:14/6-2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Jeanne Program: 08.45-09.00: Kaffe og morgenmad 09.00-09.20: Velkomst og check in 09.20-10.30:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia Land: Australien Periode: Fra: Januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

1. R E J S E B R E V

1. R E J S E B R E V 1. R E J S E B R E V Dato: 18/9 2012 Pernille Larsen Studie nr. HS10047 Email: 1004861@ucn.dk Mit 5 semester på Monash Peninsula University I Frankston, Melbourne, Australien I perioden 7/7 2012 15/12

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire Land: England Periode: Fra:11/01/2013 Til: 14/05/2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Bilag om folkeskolens resultater 1

Bilag om folkeskolens resultater 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om folkeskolens resultater 1 I. Oversigt over danske

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Sarah Zobel Kølpin Lev dig lykkelig med Positiv Psykologi Gyldendal Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Indhold Lev_dig_lykkelig_AW.indd 4 10/03/08 11:43:13 7 Forord 13 Positiv psykologi hvad

Læs mere

Fremtidens skole. Vinderne

Fremtidens skole. Vinderne Fremtidens skole Vinderne Dommerne har lagt vægt på, at jeres bud på fremtidens skole er originalt, og at I kan vise, at I har tænkt over, hvordan undervisningen i skolen foregår i fremtiden. Dommerne

Læs mere

Bevægelsen blomstre. ! Nye medlemmer af LØS 5 fællesskaber og 2 virksomheder 1 virksomhed har forladt foreningen

Bevægelsen blomstre. ! Nye medlemmer af LØS 5 fællesskaber og 2 virksomheder 1 virksomhed har forladt foreningen Beretning 2015 Formanden takker af Bevægelsen blomstre Samarbejde og fællesskab Forskning og lobbyisme Projekter for første gang siden 2009 Bestyrelsens virke Sekretariat Udfordringer Tak for 5 spændende

Læs mere

Frivillig støtte til småbørnsfamilier

Frivillig støtte til småbørnsfamilier Home-Start Familiekontakt Frivillig støtte til småbørnsfamilier Resumé af Epinions evaluering af Home-Start 2013 Home-Start Familiekontakt Danmark Home-Start Familiekontakt Danmark Landssekretariatet Vestergade

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra: 1. Januar 2013 Til: 1. Maj 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Bliv ekspert i at forstå børn

Bliv ekspert i at forstå børn Bliv ekspert i at forstå børn Ulla Dyrløv og Charlotte Bjerregård fra Familiepsykologisk Praksis på Frederiksberg tilbyder et kursus til lærere og pædagoger, der ønsker at blive eksperter i at forstå børn

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Limerick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Limerick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Limerick Land: Irland Periode: Fra: 19. januar 2012 Til: 14. maj 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Vores lokalsamfund Vores lokalsamfund Portræt af en virksomhed Klassens jobbog Job i andre lokalområder 1. modul

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Irene Askov E-mail: Iask@aarhus.dk

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

HIMMELBJERGGÅRDEN. Nordisk inspirationsfællesskab for helhedsorienteret sundhed, indre lederskab og bæredygtig levevis.

HIMMELBJERGGÅRDEN. Nordisk inspirationsfællesskab for helhedsorienteret sundhed, indre lederskab og bæredygtig levevis. HIMMELBJERGGÅRDEN Nordisk inspirationsfællesskab for helhedsorienteret sundhed, indre lederskab og bæredygtig levevis. Velkommen til Himmelbjerggårdens nyhedsbrev. Tænk, der allerede er gået to måneder

Læs mere

Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle!

Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle! Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle! Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

US AAR H. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi. Navn på universitet i udlandet: Institute of education London

US AAR H. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi. Navn på universitet i udlandet: Institute of education London US AAR H Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi Navn på universitet i udlandet: Institute of education London Land: England Periode: Fra: 1 oktober 2012 Til: 14 december

Læs mere

Evaluering: Læring for alle Favrskov Kommune Marts 2014 Håkon Grunnet

Evaluering: Læring for alle Favrskov Kommune Marts 2014 Håkon Grunnet Evaluering: Læring for alle Favrskov Kommune 2013-15 27. Marts 2014 Håkon Grunnet Kurser. Surveys udsendelser mv. Hold nr. Datoer kursus. Udsendelse spm.-skema: udsendt 1. gang (a) Rykker Udsendelse spm.

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

Note fra forfatteren

Note fra forfatteren Note fra forfatteren Vejen til oplysning Denne bog er baseret på uddrag af forskellige kurser jeg har undervist, samt informationer jeg har modtaget fra Mestrene, for at tilvejebringe instruktion i selv-oplysningsprocessen.

Læs mere

2) En beskrivelse af koblingen mellem trin-målene og aktiviteterne til emnet Marken

2) En beskrivelse af koblingen mellem trin-målene og aktiviteterne til emnet Marken Indskoling (0.-3. klasse) Marken 1) Overordnet formål At børnene kommer tæt på planterne på marken. At børnene får indsigt i kredsløbet på markerne omkring Skovly. At børnene får mulighed for at tage udgangspunkt

Læs mere