Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældreundersøgelsen i Greve Kommune"

Transkript

1 Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OPSUMMERING UNDERSØGELSESMETODE RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE KOMMUNE RESULTATERNE FOR PLEJECENTRENE I GREVE KOMMUNE Ældreundersøgelsen for Greve Kommune. TNS Gallup

3 1. Indledning Baggrund og formål Greve Kommune har ønsket at få gennemført en undersøgelse af tilfredsheden blandt borgerne og deres pårørende på ældreområdet. Formålet med undersøgelsen er at skabe indsigt i de ældres og deres pårørendes tilfredshed og oplevelse med de services og ydelser, der er på ældreområdet i Greve Kommune. Formålet med undersøgelsen: At få viden om tilfredsheden blandt de brugere, der er visiteret til hjemmehjælp i Greve Kommune. At få viden om tilfredsheden blandt pårørende til borgere, der er visiteret til hjemmehjælp i Greve Kommune. At få viden om tilfredsheden blandt beboerne på plejecentre i Greve Kommune. At få viden om tilfredsheden blandt de pårørende til beboerne på plejecentre i Greve Kommune. Denne rapport indeholder de overordnede resultater af fire kvantitative undersøgelser foretaget i november og december I tillæg til denne rapport er der 6 powerpoint rapporter; En rapport for hver målgruppe, samt to sammenlignende rapporter, der sammenligner resultaterne for borgere og pårørende på hvert af de to serviceområder. Denne rapport vil derfor indeholde en analyse af resultaterne på et overordnet niveau. Undersøgelsen er gennemført af konsulent og sociolog, Anne Maria Foldgast. Ældreundersøgelsen for Greve Kommune. TNS Gallup

4 2. Opsummering Denne rapport er den første eksterne måling af tilfredsheden på ældreområdet i Greve Kommune. Analysen skal derfor ses som en nulpunkt målingen, som senere må efterprøves og analyseres medhenblik på udvikling af tilfredsheden på området. Langt de fleste borgere, beboere og pårørende synes, at personalet er venligt, omsorgsfuldt og udviser respekt over for borgerne. Borgerne og beboerne er generelt set meget tilfredse med servicen i Greve Kommune. Deres pårørende generelt mindre tilfredse end borgerne og beboerne selv. Samlet set svarer 79% af borgerne, at de overordnet set er tilfredse med den hjemmepleje de modtager, mens 57% af deres pårørende svarer, at de er tilfredse. Samlet set svarer 50% af beboerne, at de er tilfredse med at bo på plejecenteret, mens 48% svarer Ved ikke. Samlet set svarer 46% af de pårørende, at de er tilfredse med, at deres pårørende bor på plejecenteret, mens er utilfredse. Borgere der modtager hjemmehjælp er mest tilfredse med hjælpen til bad og rengøring. De pårørende til borgere, der modtagere hjemmepleje, er mest tilfredse med hjælpen til påklædning og bad. Beboerne på plejecentrene er mest tilfredse med boligen og hjælpen til bad. De pårørende er mest tilfredse med boligen og udeområderne. Blandt begge pårørendegrupper er der utilfredshed med rengøringen, trods det, at der ikke er stor utilfredshed at se hos borgerne og beboerne. Borgerne og de pårørende er blevet spurgt til deres kontakt til deres kontaktperson i hjemmeplejen. 53% af borgerne svarer, at kontakten er god, og 42% af de pårørende svarer, at kontakten er god. Men der er også henholdsvis 31% og 42%, som har svaret Ved ikke til dette spørgsmål. Dette tyder på, at deltagerne ikke har forstået spørgsmålet, fordi de ikke ved, hvem deres kontaktperson er. Ældreundersøgelsen for Greve Kommune. TNS Gallup

5 3. Undersøgelsesmetode I dette kapitel redegøres for de anvendte metoder, herunder de fire spørgeskemaer, dataindsamlingsmetode og analyse. Metodedesign Undersøgelsen har fire målgrupper: Borgere der modtager hjemmehjælp Pårørende til borgere der modtager hjemmehjælp Beboere på plejecentre Pårørende til beboere på plejecentre Spørgeskemaer og dataindsamlingsmetoder Spørgeskemaerne til undersøgelsen er udarbejdet med udgangspunkt i KL s spørgeskemaer for brugertilfredshed på ældreområdet og i dialog mellem Greve Kommune og TNS Gallup. Der er i undersøgelsen gjort brug af telefoninterview og personligt interview. Telefoninterview blev anvendt ved følgende målgrupper; Borgere der modtager hjemmehjælp, Pårørende til borgere der modtager hjemmehjælp og Pårørende til beboere på plejecentre. Til beboerne på plejecentre anvendte TNS Gallup det personlige interview. Ældreundersøgelsen for Greve Kommune. TNS Gallup

6 Telefoninterview Cati TNS Gallup modtog fra Greve Kommune en database med kontaktinformationer på respondenterne i undersøgelsen. Der er gennemført op til otte genopringninger, hvis der ikke er opnået kontakt. Telefonnumre på respondenter, med hvem der ikke er opnået kontakt, forbliver i databasen og vil blive interviewet på et senere tidspunkt. Undersøgelse Antal respondenter i Gennemførte Frafald databasen, som har mulighed for at deltage i undersøgelsen 1 Borgere der modtager hjemmehjælp Pårørende til borgere der modtager hjemmehjælp Pårørende til beboere på plejecentre Ønsker ikke at deltage = 49 Ikke opnået kontakt efter 8 opkald = Ønsker ikke at deltage = 18 Ikke opnået kontakt efter 8 opkald = Ønsker ikke at deltage = 3 Ikke opnået kontakt efter 8 opkald = 27 Personligt interview-capi Til beboerne på plejecentre anvendte TNS Gallup det personlige interview. De deltagende plejecentre var; Møllehøj, Nældebjerg og Strandcenteret. I samarbejde med lederne på plejecentrene blev de beboere interviewet, som havde mulighed for at deltage på interviewdagen. Alle de deltagere som havde mulighed for at deltage på dagen, har altså deltaget i undersøgelsen. Der er interviewet 86 respondenter på plejecentrene. Datamaterialet på de enkelte plejecentre er derved lille, men der er tale om 1 Tallet er udtryk for de respondenter, som TNS Gallup har modtaget et gyldigt telefonnummer på og som ikke frafalder på grund af død helbredsmæssige årsager der ikke muliggør gennemførelse af interview. Ældreundersøgelsen for Greve Kommune. TNS Gallup

7 en populationsundersøgelse, da alle relevante personer har deltaget i undersøgelsen og der er derfor ikke tale om en stikprøve. Dog kan undersøgelsens målgruppe nok mere rettelig defineres som beboere på plejecentre i Greve Kommune, som er raske nok til at deltage i et interview. Databehandling og analyse Denne rapport er den første eksterne måling af tilfredsheden på ældreområdet i Greve Kommune. Analysen af resultaterne er derfor baseret på baggrund af erfaringer og tendenser fra andre kommuner. Det kan være svært at sammenligne tilfredshedsniveauerne kommunerne imellem, da forskellige kommuner har forskellige borgere og udfordringer. Resultaterne fra en tilfredshedsmåling viser niveauet af tilfredsheden, men ikke hvor niveauet burde ligge. Resultaterne kan derved besvare hvor tilfredse brugerne er, men ikke om resultatet er godt nok. Den bedste sammenlign er med kommunes egne tal. Derfor skal disse resultaterne for Greve Kommune ses som en nulpunkts måling og resultaterne må derefter efterprøves senere. I rapporten kommenteres udelukkende de statistisk signifikante sammenhænge. Disse er udledt ved at gennemføre signifikanstest på datamaterialet. En sammenhæng mellem to variable er defineret som signifikant, når der med over 95 procents sikkerhed er en sammenhæng. Statistisk usikkerhed De procenttal, der gengives i resultaterne, er behæftet med en vis usikkerhed, fordi man i stedet for at spørge f.eks. alle beboere kun har spurgt et mindre udvalg. Usikkerheden kan angives som en 9 sikkerhedsgrænse. Det betyder, at det sande procenttal med 9 sikkerhed ligger inden for et givent interval. Dette interval er baseret på basestørrelse. Det er blandt andet relevant at kende til dette interval, når man ønsker at sammenligne svar mellem to grupper i undersøgelsen. Ældreundersøgelsen for Greve Kommune. TNS Gallup

8 Eksempel: For en basestørrelse på 111 respondenter vil et svar på ligge inden for +/- 4,02%. Ligeledes vil et svar på 50% ligge inden for +/- 9,8%. Yderligere intervaller kan ses af nedenstående tabel. Figur 55 Statistisk signifikans Stikprøve- 1 20% 2 30% 3 40% 4 størrelse 50% 9 90% 8 80% 7 70% 6 60% ,0 8,3 9,9 11,1 12,0 12,7 13,2 13,6 13,8 13,9 75 4,9 6,8 8,1 9,1 9,8 10,4 10,8 11,1 11,3 11, ,3 5,9 7,0 7,8 8,5 8,9 9,3 9,6 9,8 9, ,5 4,8 5,7 6,4 6,9 7,3 7,6 7,8 8,0 8, ,0 4,2 4,9 5,5 6,0 6,4 6,6 6,8 6,9 6, ,7 3,7 4,4 5,0 5,4 5,7 5,9 6,1 6,2 6,2 Ældreundersøgelsen for Greve Kommune. TNS Gallup

9 4. Resultater for hjemmeplejen i Greve Kommune Overordnet set er tilfredsheden blandt borgere der modtager hjemmehjælp i Greve Kommune høj. Blandt deres pårørende er niveauet generelt lidt lavere. Samlet set svarer 79% af borgerne, at de samlet set er tilfredse med den hjemmepleje, de modtager. Grafen viser fordelingen blandt beboerne på tilfredshedsspørgsmålene. Spørgsmålene er rangeret således, at det, der er størst tilfredshed med, står øverst. Dér hvor tilfredsheden er højest blandt borgerne er med hjælpen til bad. 89% af de som modtager ydelsen er meget tilfredse tilfredse med denne hjælp. Det som flest borgere er mest utilfredse med, er hjælpen til indkøb. 7% svarer, at de er meget utilfredse. Men til dette er der samtidigt 68% som svarer, at de er meget tilfredse tilfredse med hjælpen til indkøb. Graf 1: Tilfredshedsspørgsmål rangeret efter tilfredshedsniveau (Borgere) 2 Bad 54% 3 4% 1% 3% 1% Rengøring 51% 37% 7% 2% 2% 3% Pleje samlet set 51% 37% 7% 2% 2% 3% Tøjvask 51% 36% 3% 3% 1% 6% Vaske sig 53% 33% 7% 4% 1% 3% Toriletbesøg 4 38% 7% 3% 7% Påklædning 54% 28% 3% 1% 4% Maden 22% 51% 1 4% 4% 3% Praktisk hjælp samlet set 29% 39% 17% 9% 3% 1% Indkøb 3 33% 7% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% JEG ER MEGET TILFREDS JEG ER TILFREDS BÅDE OG JEG ER UTILFREDS JEG ER MEGET UTILFREDS VED IKKE 2 Resultaterne med tilfredsheden vises kun for de som har modtaget ydelsen. Datagrundlaget for de forskellige ydelser er derfor varierende. Med højeste antal på 621 respondenter. Ældreundersøgelsen for Greve Kommune. TNS Gallup

10 Næste graf viser samme spørgsmål, men besvaret af de pårørende. Generelt set er de pårørende mindre tilfredse end borgerne selv. Blandt de pårørende er tilfredsheden med hjælpen til påklædning højest. 62% af de pårørende har svaret, at de er meget tilfredse tilfredse med hjælpen til påklædning. Det som flest pårørende er mest utilfredse med, er rengøringen, idet 3 svarer, at de er meget utilfredse utilfredse med dette. Dette står i modsætning til resultaterne for borgerne, som viser at 88% er tilfredse med rengøringen Graf 2: Tilfredshedsspørgsmål rangeret efter tilfredshedsniveau (Pårørende) 3 Bad 24% 36% 13% 3% 19% Påklædning 26% 36% 9% 1% 26% Tøjvask 26% 34% 3% 7% 7% 24% Pleje samlet set 24% 36% 17% 8% 3% Indkøb 21% 38% 3% 18% Toriletbesøg 22% 33% 4% 4% 27% Vaske sig 21% 34% 2 Maden 21% 28% 19% 3% 18% Praktisk hjælp samlet set 13% 28% 2 18% 9% 6% Rengøring 13% 22% 21% 24% 11% 7% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% JEG ER MEGET TILFREDS JEG ER TILFREDS BÅDE OG JEG ER UTILFREDS JEG ER MEGET UTILFREDS VED IKKE 3 Resultaterne med tilfredsheden vises kun for de som har modtaget ydelsen. Datagrundlaget for de forskellige ydelser er derfor varierende. Med højeste antal på 371 respondenter. Ældreundersøgelsen for Greve Kommune. TNS Gallup

11 Personalet Udover tilfredshedsspørgsmålene er der stillet en række spørgsmål om personalet i hjemmeplejen. 50% af alle borgerne svarer, at det oftest er den samme, der kommer i deres hjem, mens 42% af de pårørende vurderer dette til at være tilfældet. 50% af borgerne vurderer hjælpen til at være lige god, uanset hvilken hjælper der kommer i deres hjem, mens 31% af borgerne vurderer, at dette ikke er tilfældet. De pårørende er igen mere kritiske. 33% af de pårørende vurderer hjælpen til at være lige god, uanset hvilken hjælper der kommer i deres pårørende ældres hjem, mens 3 af de pårørende vurderer, at dette ikke er tilfældet. Borgerne og de pårørende oplever, at hjælperne generelt kommer på de aftalte tidspunkter. 72% af borgerne og 64% af de pårørende svarer ja til dette. Borgerne og de pårørende er blevet spurgt til deres kontakt til deres kontaktperson i hjemmeplejen. 53% af borgerne svarer, at kontakten er meget god god, og 42% af de pårørende svarer, at kontakten er meget god god. Men der er også henholdsvis 31% og 42%, som har svaret Ved ikke til dette spørgsmål. Dette tyder på, at deltagerne ikke har forstået spørgsmålet, fordi de ikke ved, hvem deres kontaktperson er. Langt de fleste beboere og pårørende synes, at personalet er venligt, omsorgsfuldt og udviser respekt over for borgerne. Frit valg 82% af de borgere, der modtager hjemmehjælp, og 74% af deres pårørende ved, at de kan vælge frit mellem kommunale og private leverandører. 49% af borgerne og 48% af deres pårørende synes, at det er meget vigtigt vigtigt, at de kan vælge mellem leverandører. Ældreundersøgelsen for Greve Kommune. TNS Gallup

12 Graf 3: Hvor vigtigt er det for dig at kunne vælge mellem kommunale og private leverandører? Borger 20% 29% 1 8% 16% Pårørende 20% 28% 16% 11% MEGET VIGTIGT VIGTIGT HVERKEN VIGTIGT ELLER IKKE VIGTIGT IKKE VIGTIGT SLET IKKE VIGTIGT VED IKKE Derimod er borgerne og deres pårørende ikke så vidende om muligheden for fleksibel hjemmehjælp, idet bare 34% af borgerne og 29% af deres pårørende kender til denne mulighed. Ældreundersøgelsen for Greve Kommune. TNS Gallup

13 5. Resultaterne for Plejecentrene i Greve Kommune Overordnet set er tilfredsheden blandt beboerne på plejecentrene i Greve Kommune høj. Blandt deres pårørende er niveauet generelt lidt lavere. Samlet set svarer 50% af beboerne, at de er tilfredse med at bo på plejecenteret, mens 48% svarer Ved ikke. Samlet set svarer 46% af de pårørende, at de er tilfredse med, at deres pårørende bor på plejecenteret, mens er utilfredse. Grafen viser fordelingen blandt beboerne på tilfredshedsspørgsmålene. Spørgsmålene er rangeret således, at det, der er størst tilfredshed med, står øverst. Der hvor tilfredsheden er højest blandt beboerne er med boligen, hvor 96% har svaret, at de er meget tilfredse tilfredse med dette. Det som flest beboere er mest utilfredse med er maden. Her svarer 13%, at de er meget utilfredse. Ældreundersøgelsen for Greve Kommune. TNS Gallup

14 Graf 4: Tilfredshedsspørgsmål rangeret efter tilfredshedsniveau (Beboere på plejecenterne) 4 Bolig 58% 38% 2% 1% Bad 54% 38% 4% 1% Tøj 51% 43% 2% 4% Personlig pleje samlet set 50% 38% 6% Vasket 50% 42% 6% 2% 0% 2% Udeområder 49% 36% 7% 2% 2% 4% Arrangementer 43% 32% 3% 1% Toiletbesøg 43% 48% 3% 3% Rengøring 42% 32% 13% 7% 2% 4% Lokaler 40% 43% 1% 9% Tøjvask 38% 41% 7% 1% 2% Aktiviteterne 36% 33% 22% Praktisk hjælp samlet set 36% 44% 8% 7% 1% 3% Maden 24% 37% 16% 8% 13% 2% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jeg er meget tilfreds Jeg er tilfreds Jeg er både tilfreds og utilfreds Jeg er utilfreds Jeg er meget utilfreds Ved ikke Graf 5 viser samme spørgsmål, men her besvaret af de pårørende. Generelt set er de pårørende mindre tilfredse end beboerne. Ligesom ved beboerne er det tilfredsheden med boligen, som scorer højest på tilfredshedsspørgsmålene idet 83% har svaret, at de er meget tilfredse tilfredse med dette. Det som flest pårørende er mest utilfredse med, er rengøringen. Her svarer 34%, at de er meget utilfredse utilfredse med dette. 4 Resultaterne med tilfredsheden vises kun for de som har modtaget ydelsen. Datagrundlaget for de forskellige ydelser er derfor varierende. Med højeste antal på 86 respondenter. Ældreundersøgelsen for Greve Kommune. TNS Gallup

15 Graf 5: Tilfredshedsspørgsmål rangeret efter tilfredshedsniveau (Pårørende) 5 Bolig 47% 36% 9% 2% 1% Udeområder 37% 31% 16% 8% 0% 8% Lokaler 2 38% 8% 4% 11% Arrangementer 2 33% 11% 8% 4% 19% Tøjvask 23% 33% 1 13% Tøj 21% 34% 3% 19% Maden 16% 37% 7% 16% Personlig pleje samlet set 18% 33% 27% 9% 6% 7% Vasket 19% 32% 16% 8% 4% 21% Bad 19% 32% 20% 3% Praktisk hjælp samlet set 31% 31% 6% Rengøring 29% 21% 22% 3% Aktiviteterne 23% 19% 17% 6% 11% 24% Toiletbesøg 23% 6% 6% 39% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jeg er meget tilfreds Jeg er tilfreds Jeg er både tilfreds og utilfreds Jeg er utilfreds Jeg er meget utilfreds Ved ikke Udover tilfredshedsspørgsmålene er der stillet en række spørgsmål om personalet på plejecenteret. Beboerne er også her generelt set mere positive end de pårørende. Langt de fleste beboere og pårørende synes, at personalet er venligt, omsorgsfuldt og udviser respekt. 5 Resultaterne med tilfredsheden vises kun for de som har modtaget ydelsen. Datagrundlaget for de forskellige ydelser er derfor varierende. Med højeste antal på 111 respondenter. Ældreundersøgelsen for Greve Kommune. TNS Gallup

16 Mere kritisk forholder både beboere og pårørende sig til spørgsmålene om, hvorvidt personalet kommer hurtigt, når den ældre kalder og om hjælpen er lige god uafhængig af, hvilken medarbejder der hjælper. Ældreundersøgelsen for Greve Kommune. TNS Gallup

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Borgere der modtager hjemmehjælp Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Metode Indsamling TNS Gallup har på vegne af Greve Kommune telefonisk kontaktet alle registrerede

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

LÆSER- OG BRUGERANALYSE

LÆSER- OG BRUGERANALYSE Interviewperiode: 20. 24. februar 2006 GALLUP ADHOC LÆSER- OG BRUGERANALYSE Projektnr.: 41081 Kunde: Lastbil Magasinet A/S Rapporteringsmåned: Rosensgade 46, 1. Februar 2006 8300 Odder Denne rapport må

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Antal beelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Frederiksberg

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 33 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 94% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Plejeboligområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning Som

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BEBOERE I PLEJEBOLIG Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen bland beboere i plejebolig

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 15 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus NOTAT Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 6223 3000 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Baggrund Ledelsen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Gribskov Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 TNS

Brugertilfredshedsundersøgelse Gribskov Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 TNS Gribskov Kommune Contents 1 Metode og læsevejledning 5 2 Opsummering 9 3 Borgere der bor i plejecentre 13 4 Borgere der modtager hjemmepleje 51 5 Borgere der modtager genoptræning 94 6 Bilag 131 2 Baggrund

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014 Rapport Tilsyn med personlig og praktisk i hjemmeplejen September 2014 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Indholdsfortegnelse 1.0 Konklusion på tilsyn med personlig

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Baggrund Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2006 om dokumentation på ældreområdet har Epinion udarbejdet en brugerundersøgelse om ældreplejen.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Hjemmeplejen Limfjord Antal beelser: 120 Svarprocent: 67,80% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013

Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013 Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013 13-06-2013 Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen... 3 2. Resumé / Konklusion...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Ydes Hjemmeservice Antal beelser: 30 Svarprocent: 60,00% Skive 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Fur/Selde Antal beelser: 45 Svarprocent: 70,31% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en

Læs mere

Gallup om kommunal. i 5 kommuner 2013. Gallup om kommunal. TNS Dato: 12. marts 2013 Projekt: 59180

Gallup om kommunal. i 5 kommuner 2013. Gallup om kommunal. TNS Dato: 12. marts 2013 Projekt: 59180 i 5 kommuner 2013 TNS Dato: 12. marts 2013 Projekt: 59180 valg Feltperiode: Den 7. 12. marts 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense over

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 1 Landsdækkende spørgsmål

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 1 Landsdækkende spørgsmål Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 1 Landsdækkende spørgsmål 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.36.00-P05-2-14 Dato: 23.01.15

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FOA. Evaluering af kommunalreformen April 2013 FOA. TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209

FOA. Evaluering af kommunalreformen April 2013 FOA. TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Evaluering af kommunalreformen April 2013 TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Feltperiode: Den 22. marts 4. april 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Interviewundersøgelse. om konflikter i trafikken

Interviewundersøgelse. om konflikter i trafikken viewundersøgelse blandt borgerne i Danmark om konflikter i trafikken Foretaget august 2005 For: Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2.sal 2600 Glostrup Af: viewsektionen, Danmarks Statistik Sejrøgade

Læs mere

Resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen vedr. praktisk hjælp i Haderslev Kommune

Resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen vedr. praktisk hjælp i Haderslev Kommune Notat Haderslev Kommune VS Stab og Administration Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 17. maj 2013 Sagsident: 12/33031 Sagsbehandler: Lea Faurholt

Læs mere

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet i Hørsholm Kommune Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i de ældres tilfredshed med kommunes tilbud Dermed har de daglige ledere på ældreområdet og de politiske interessenter

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Erhvervs- & Selskabsstyrelsen Direktoratet for FødevareErhverv Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte landmænd og konsulenter September 2004 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Sund eller usund økonomi 2016? - den økonomiske robusthed er steget. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Sund eller usund økonomi 2016? - den økonomiske robusthed er steget. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Sund eller usund økonomi 2016? - den økonomiske robusthed er steget Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom 390.000 flere har godt styr på privatøkonomien siden sidste år, når de selv skal sige det. Hvilke

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Odense Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse af hjemmehjælp og plejebolig/ hjem 2008

Odense Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse af hjemmehjælp og plejebolig/ hjem 2008 Odense Kommune Brugerhedsundersøgelse af hjemmehjælp og plejebolig/ hjem 2008 København, 3. juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...3 2. Baggrund og metode...6 2.1. Måling af oplevet kvalitet...6

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Hjemmeplejeområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning

Læs mere

ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET BASELINEMÅLING: INDSATSKORT PÅ DE FEM DELOMRÅDER

ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET BASELINEMÅLING: INDSATSKORT PÅ DE FEM DELOMRÅDER ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET BASELINEMÅLING: INDSATSKORT PÅ DE FEM DELOMRÅDER METODE TIL IDENTIFIKATION AF INDSATS- OMRÅDER FORMÅL - At identificere mulige indsatsområder gennem en statistisk analyse

Læs mere

LEFT MARGIN

LEFT MARGIN Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omhandlende bryllup og økonomi for danskere der er inden for de seneste 36 måneder har indgået deres første

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Hem, Lem og Rønbjerg Ældrecentre Antal beelser: Svarprocent: Skive 2015 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Læsevejledning og databehandling...3 Hjemmepleje... 4 Samlet tilfredshed med praktisk hjælp og personlig pleje...4 Praktisk hjælp...5 Kerneydelser...5 Den personlige

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.42.00-P05-3-14 Dato: 23.01.15. Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Holmegården Plejecenter

Holmegården Plejecenter Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2012 Holmegården Plejecenter Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben 2 Indhold Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn...

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE JULI 2013 2 Indhold Resumé... 5 1 Indledning... 7 Rapportens opbygning... 7 2 Overblik over resultaterne... 9 3 Resultat af undersøgelse fordelt på områder...

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget 14-02-2012 Sagsnr. 2012-25259 Dokumentnr. 2012-135470 Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den Sociale Ankestyrelse. Frit valg i ældreplejen Brugernes oplevelser

Den Sociale Ankestyrelse. Frit valg i ældreplejen Brugernes oplevelser Den Sociale Ankestyrelse 2003 Frit valg i ældreplejen Brugernes oplevelser Den Sociale Ankestyrelse Analysekontoret Titel Frit valg i ældreplejen Brugernes oplevelser Udgiver Den Sociale Ankestyrelse,

Læs mere

Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem

Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 394 Offentligt Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2013

Kommunal træning af ældre 2013 Kommunal træning af ældre 2013 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen September 2013 Projektnummer:

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.36.00-P05-2-14 Dato:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fredericia Kommune Modtagere af Hjemmepleje Antal beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01 % Fredericia 2012 Side 1 ud af 20 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 20 Svarprocent: 33,90% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

Analyse om organisk affald Randers SV Randers Kommune 2016

Analyse om organisk affald Randers SV Randers Kommune 2016 Analyse om organisk affald Randers SV Randers Kommune 2016 Indhold 1 Formål, metode og fordeling Side 3 2 Opsummering af nøgleresultater Side 5 3 Affald generelt Side 7 4 Organisk affald Side 14 5 Konklusion

Læs mere

Medarbejderog brugertilfredshed

Medarbejderog brugertilfredshed F O A F A G O G A R B E J D E Medarbejderog brugertilfredshed på plejehjem og i daginstitutioner undersøgelse af sammenhængen Medarbejder- og brugertilfredshed på plejehjem og i daginstitutioner undersøgelse

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Hjemmepleje Baselinemåling beelser: 2.261 Svarprocent: 71,53% Side 1 ud af 11 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: 2-4, 7-8,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere Familiecentret 2016 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune UDGIVER Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Christina Vang Jakobsen,

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan anvendes resultaterne... 10

Læs mere

Aktiv Arbejdsmedicin Resultater

Aktiv Arbejdsmedicin Resultater Aktiv Arbejdsmedicin Resultater Datamateriale > I alt 290 klienters forløb er blevet undersøgt, hvoraf de 40 er fra Næstved kommune > Ud af 290 har vi e-mailadresser på 225. De 225 har modtaget et spørgeskema,

Læs mere

Gallup om utroskab. Gallup om Utroskab. TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348

Gallup om utroskab. Gallup om Utroskab. TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348 Gallup om utroskab TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348 Feltperiode: Den 7.10. juni 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 December 2015 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 Baggrund Med afsæt i kommuneøkonomiaftalen fra 2006 er der for sjette gang gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt ældre

Læs mere

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bocenter Høvejen

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bocenter Høvejen De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Destination Sønderjylland. Turisme- og destinationsudvikling. Destination Sønderjylland. TNS Januar 2013 Sønderborg Erhvervs- og turistcenter

Destination Sønderjylland. Turisme- og destinationsudvikling. Destination Sønderjylland. TNS Januar 2013 Sønderborg Erhvervs- og turistcenter Turisme- og destinationsudvikling Contents 1 Baggrund og formål 3 2 Konklusion og anbefalinger 5 3 Metode 7 4 Gallup Kompas 9 5 Turisme i Sønderjylland 12 6 Vigtighed/tilfredshed 26 7 Historie 34 8 Information

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN SUNDHED & OMSORG AARHUS KOMMUNE PRAKTISK HJÆLP, PERSONLIG PLEJE OG MAD Januar 2015 I samarbejde med: INDHOLD 1. TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN 3 2. TILFREDSHEDEN BLANDT

Læs mere

Opfølgende undersøgelse i Korskærparken 2013

Opfølgende undersøgelse i Korskærparken 2013 Opfølgende undersøgelse i Fredericia Kommune Rapport Marts 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Læsevejledning 4 2. HOVEDRESULTATER 6 3. DATAINDSAMLING OG

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 18 Svarprocent: 54,55% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Gallup om kongehuset. Gallup om kongehuset. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Gallup om kongehuset. Gallup om kongehuset. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.134 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Resumé... 4 1.1 Brugernes overordnede tilfredshed med visitationen... 4 1.2 Visitationssamtalen...

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og

Læs mere