Ensomhed i ældreplejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ensomhed i ældreplejen"

Transkript

1 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel mener, at der er flere ensomme i dag end for 2 år siden. Det viser en ny undersøgelse om ensomhed i ældreplejen, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen er gennemført i november Svarprocenten var 51, og svarede på ét eller flere spørgsmål i undersøgelsen. Hovedkonklusioner 3 ud af 4 møder dagligt eller ugentlig ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde. Mere end halvdelen (57 %) møder dagligt ensomme. Der er flere i hjemmeplejen, der dagligt møder ensomme, sammenlignet med ansatte på plejehjem. Hver tredje oplever, at de møder flere ensomme ældre i dag sammenlignet med for to år siden. Kun 4 procent oplever, at de møder færre ensomme, mens 45 procent oplever, at de møder samme antal. Over halvdelen har forsøgt at formidle kontakt til et dagcenter eller en besøgsven. 13 procent har kontaktet pårørende, og 5 procent har kigget forbi den ensomme ældre i deres fritid. Mere end 4 ud af 5 føler sig godt klædt på til at arbejde med ensomme. 86 procent er helt eller delvist enige i, at de er godt klædt på til at arbejde med ensomme. Over halvdelen er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsplads arbejder på at afhjælpe ensomhed. Omkring halvdelen er helt eller delvist enige i, at deres arbejde er tilrettelagt, så de har gode muligheder for at tage hånd om ensomme ældre. 4 ud af 10 vurderer, at deres muligheder for at afhjælpe ensomhed er blevet ringere de seneste to år. Kun 9 procent svarer, at mulighederne er blevet bedre. KONTAKT Rapport udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse Presse/Fagbladet: Politisk ansvarlig: Inge Frölich Tlf Christoffer Cappelen Tlf

2 Ensomhed i ældreplejen 2 Ensomhed i ældreplejen Ifølge FOAs medlemmer i ældreplejen er ensomhed blandt ældre borgere et hyppigt problem. 3 ud af 4 medlemmer (76 %) møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre (figur 1). For mere end halvdelen (57 %) sker det dagligt, mens 19 procent ugentligt møder ensomme ældre. Kun 2 procent har svaret, at de aldrig oplever dette. Figur 1. Hvor ofte møder du ældre borgere i forbindelse med dit arbejde, som efter din vurdering er ensomme? Hjemmeplejen (977) 61% 2 6% 6% Plejehjem (1.433) 5 1 6% 1 3% 8% I alt (2.410) 57% 19% 6% 11% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig Ved ikke/ikke relevant Antal svar i parentes. Pga. afrunding summerer procenterne ikke nødvendigvis til 100. Procenter mindre end 3 er ikke vist. Figur 1 viser også fordelingen for ansatte i hhv. hjemmeplejen og på plejehjem. Der er generelt flere ansatte i hjemmeplejen, der ofte møder ensomme ældre. 86 procent af de ansatte i hjemmeplejen møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre (61 procent dagligt og 25 procent ugentligt), mens det gælder 69 procent af de ansatte på plejehjem (54 procent dagligt og 15 procent ugentligt). Forskellen er statistisk sikker.

3 Ensomhed i ældreplejen 3 Mange oplever også, at de møder flere ensomme ældre i dag sammenlignet med for to år siden. Det viser figur 2. Hver tredje (35 %) svarer, at de møder flere ensomme, mens kun 4 procent møder færre. 45 procent svarer, at de møder samme antal ældre i dag som for to år siden. Der er ingen statistisk sikker forskel på ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem. Figur 2. Oplever du, at du møder flere eller færre ensomme ældre i forbindelse med dit arbejde i dag sammenlignet med for 2 år siden? Hjemmeplejen (951) 50% 3 8% Plejehjem (1.284) 42% 3 1 3% I alt (2.235) % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Færre ensomme Det samme antal Flere ensomme Ved ikke Arbejdede ikke med ældre for 2 år siden Antal svar i parentes. Spørgsmålet er stillet til de medlemmer, der har svaret, at de dagligt, ugentligt, månedligt eller sjældnere møder ensomme ældre.

4 Ensomhed i ældreplejen 4 De medlemmer, der har svaret, at de møder ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde (enten dagligt, ugentligt, månedligt eller sjældnere), er også blevet spurgt om, hvorvidt de har foretaget sig noget med hensyn til ensomheden. Svarene kan ses af figur 3. Omkring hver femte ansatte (21 %) har talt med deres leder om ældres ensomhed, og 64 procent har talt med deres kolleger om problematikken. 5 procent har i deres fritid besøgt ensomme ældre borgere, mens 13 procent har kontaktet den ensomme ældres pårørerende. Over halvdelen (54 %) har forsøgt at formidle kontakt til et dagcenter, til besøgsven eller lignende. Figur 3. Har du foretaget dig noget af følgende inden for det seneste år? Der kan angives flere svar. Jeg har talt med min leder om ældre borgeres ensomhed Jeg har talt med mine kolleger om ældre borgeres ensomhed Jeg har kigget forbi hos ensomme ældre borgere i min fritid Jeg har kontaktet ensomme ældres pårørende Jeg har formidlet kontakten til fx dagcenter, besøgsven eller andet Jeg har prøvet at tage højde for den ældres ensomhed under mine besøg. Skriv gerne hvordan: Andet, skriv gerne hvad: Nej 3% 6% 12% 1 13% 20% 22% 21% 2 23% 2 46% 5 63% % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Hjemmeplejen (947) Plejehjem (1.280) I alt (2.227) Antal svar i parentes. Spørgsmålet er stillet til medlemmer, der har svaret, at de møder ensomme ældre dagligt, ugentligt, månedligt eller sjældnere. Procenter summerer ikke til 100, da det har været muligt at vælge flere svarkategorier. Der er generelt ingen forskel på ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem, bortset fra at formidle kontakt til dagcenter, besøgsven, mv. Her er det 66 procent af de ansatte i hjemmeplejen, der har forsøgt at formidle kontakt, mens det gælder 46 procent af de ansatte på plejehjem. Forskellen er statistisk sikker.

5 Ensomhed i ældreplejen 5 Hvert fjerde medlem (24 %) har svaret, at de forsøger at tage højde for den ældres ensomhed under deres besøg. De har her også haft mulighed for at uddybe, hvordan de tager højde for ensomheden, og 334 har valgt at skrive en kommentar. Kommentarerne viser generelt et stort engagement hos de ansatte, og at det fylder meget hos dem. Der er mange, der svarer, at de forsøger at tale med den ældre om ensomheden, og om hvad der evt. kan gøres for at komme ud af ensomheden. Jeg har forsøgt at få beboeren til at bidrage til det sociale fællesskab på plejecenteret. Jeg har været med for at holde en samtale kørende. Social- og sundhedsassistent på plejehjem Jeg har prøvet at finde ud af, hvor de kunne komme hen juleaften, fordi de ellers skulle sidde alene. Social- og sundhedsassistent på plejehjem En del svarer også, at de forsøger at give de ensomme ældre ekstra tid til en snak. Enten ved at bruge deres pauser, prioritere snakken over eksempelvis rengøring, eller ved at låne lidt tid fra andre borgere, som ikke er ensomme. Jeg har indimellem vurderet, at det var vigtigere at få snakket og hygget omkring borgeren, og så på den måde byttet en ydelse ud, fx rengøring, og husket at dokumentere, hvorfor der er handlet sådan. Social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen Måske låner jeg lidt tid fra en af de andre. Social- og sundhedshjælper i hjemmeplejen

6 Ensomhed i ældreplejen 6 Størstedelen føler sig godt klædt på til at arbejde med ensomme men arbejdet giver ikke altid mulighed for det Størstedelen vurderer, at de er godt klædt på til at arbejde med ensomme ældre. Det viser figur 4 nedenfor. 86 procent af de ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem er helt eller delvist enige i, at de er godt klædt på til at arbejde med ensomme. Heraf er 34 procent helt enige og 52 procent delvist enige. Der er lidt flere i ansatte i hjemmeplejen, der føler sig godt klædt på i forhold til ansatte på plejehjem. 90 procent i hjemmeplejen er helt eller delvist enige, mens det gælder 83 procent på plejehjem. Forskellen er statistisk sikker. Figur 4. Jeg er godt klædt på til at arbejde med ensomme ældre. Hjemmeplejen (969) 3 5 7% Plejehjem (1.427) 3 49% 11% I alt (2.396) 3 52% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant Antal svar i parentes. Procenter mindre end 5 er ikke vist. Omkring halvdelen (48 %) er helt eller delvist enige i, at deres arbejde er tilrettelagt, så de har gode muligheder for at tage hånd om de ensomme ældre (figur 5 på næste side). Omvendt er omkring halvdelen (49 %) også helt eller delvist uenige i udsagnet. Der er ingen nævneværdig forskel på hjemmeplejen og plejehjem.

7 Ensomhed i ældreplejen 7 Figur 5. Mit arbejde er tilrettelagt, så jeg har gode muligheder for at tage hånd om de ensomme ældre, jeg møder på mit arbejde. Hjemmeplejen (969) 10% 37% 29% 22% Plejehjem (1.427) 1 36% 2 21% I alt (2.396) 12% 36% 27% 22% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant Antal svar i parentes. Procenter mindre end fem er ikke vist. Lidt over halvdelen (55 %) mener tilsvarende, at deres arbejdsplads arbejder på at afhjælpe ensomheden blandt ældre (figur 6 på forrige side). 18 procent er helt enige i, at arbejdspladsen arbejder på at afhjæpe ensomhed, mens 37 procent er delvist enige. 34 procent har svaret, at de er helt eller delvist uenige i, at arbejdspladsen arbejder på at afhjælpe ensomhed. Figur 6. Min arbejdsplads arbejder på at afhjælpe ensomhed blandt ældre. Hjemmeplejen (969) 1 37% 20% 18% 11% Plejehjem (1.427) 21% 37% 18% 13% 11% I alt (2.396) 18% 37% 19% 1 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant Antal svar i parentes.

8 Ensomhed i ældreplejen 8 Det fremgår også af figur 6 (forrige side), at der er lidt flere ansatte på plejehjem, der er enige i, at deres arbejdsplads arbejder på at afhjælpe ensomhed. Det gælder 58 procent af de ansatte på plejehjem mod 51 procent i hjemmeplejen. Forskellen er statistisk sikker. De medlemmer, der har svaret, at de er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsplads arbejder på at afhjælpe ensomhed, har også haft mulighed for at skrive en uddybende kommentar om, hvordan de og deres kolleger arbejder med at afhjælpe ensomheden. 441 har valgt at skrive en kommentar. Mange af de ansatte i hjemmeplejen svarer, at de forsøger at afhjælpe ensomheden ved at fortælle om muligheder for besøgsvenner, aktivitetscentre og lignende tilbud. Vi fortæller den ensomme om de muligheder, der er for at være sammen med andre. Fx besøgsven, lesager, dagshjemsophold og dagcentre. Social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen Nogle beskriver, at de forsøger at give de ensomme ældre ektra tid under deres besøg. Der kan endda være et kollegialt samarbejde om at hjælpe hinanden med opgaver, hvis en borger har brug for ekstra samvær. En beskriver også, at de har ansat en netværksmedarbejder, der er ansat kun til dette formål. I min gruppe arbejder vi således, at hvis en borger er ensom og har brug for at snakke eller andet, så giver os tid til dette. Så hjælper vi andre den pågældende kollega, som så muligvis er kommet eller kommer bagefter. Social- og sundhedshjælper i hjemmeplejen Vi har en netværsmedarbejder ansat kun til dette. Denne deltager i vores gruppemøde hver anden uge, og kan ellers kontaktes efter behov. Social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen Mange nævner også, at de har gode erfaringer med en klippekortsordning, hvor de udsatte ældre kan få visiteret lidt ekstra tid, som de kan bruge efter eget ønske. Det kan dog være vanskeligt for eksempelvis demente ældre at huske at bruge klippekortet, ligesom det kan være svært at bede om ekstra tid.

9 Ensomhed i ældreplejen 9 Få borgere har fået et klippekort 6 x ½ time i kvartalet. Her kan vi hygge, snakke, spille, læse en bog, gå en tur. Alt det vi ikke kan i hverdagen. Dog må vi ikke minde borgeren om at bruge klippekortet. Borgere skal selv ønske at bruge timerne, og det kan være meget svært for en dement borger. Social- og sundhedshjælper i hjemmeplejen Også på plejehjemmene benytter de sig ofte af besøgsvenner og andre frivillige og opfordrer de ensomme borgere til at bruge muligheden, da de ikke selv har tid eller ressourcer til det. Vi bruger frivillige, da vi ikke selv har ressourcerne til det. Social- og sundhedsassistent på plejehjem I modsætning til i hjemmeplejen, har plejehjemmene mulighed for at arrangere fællesaktiviteter, hvilket mange beskriver, at de bruger og opfordrer til at deltage i. Det kan være alt fra oplæsning, musik, og udflugter til inddragelse i faste opgaver som borddækning, vasketøj mv. Motiverer dem til at deltage i de aktiviteter, som er på stedet, samt spise med de andre beboere ved måltider. Social- og sundhedsassistent på plejehjem Vi sørger for at den ensomme ældre får tilbudt at opholde sig i husets fællesarealer og støtter op om at deltage i de arrangementer som personalet sørger for der sker. Social- og sundhedsassistent på plejehjem

10 Ensomhed i ældreplejen 10 Næsten 4 ud af 10 (38 %) vurderer, at deres muligheder for at afhjælpe ensomhed er blevet ringere de seneste to år (figur 7). Kun 9 procent svarer, at mulighederne er blevet bedre, mens 38 procent svarer, at det er det samme. Der er ingen statistisk sikker forskel på hjemmeplejen og plejehjem. Figur 7. Vurderer du, at dine og dine kollegers muligheder for at afhjælpe ensomhed blandt ældre borgere er blevet bedre eller ringere de seneste 2 år? Hjemmeplejen (967) 10% 40% 36% 9% Plejehjem (1.421) 9% 36% 39% 12% I alt (2.388) 9% 38% 38% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bedre Det er det samme Ringere Ved ikke Jeg arbejdede ikke med ældre for 2 år siden Antal svar i parentes.

11 Hvor ofte møder du ældre borger i forbindelse med dit arbejde, som efter din vurdering er ensomme? Ensomhed i ældreplejen 11 Stærk sammenhæng mellem værdig ældrepleje og ensomhed i ældreplejen Medlemmerne er også blevet spurgt om, hvor gode eller dårlige deres muligheder er for at yde en værdig ældrepleje. Figur 8 viser, hvor ofte de ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem møder ensomme ældre fordelt på, hvor gode muligheder de mener, der er for at yde en værdig ældrepleje. Det ses, at der er en meget klar sammenhæng mellem, hvor ofte medlemmerne møder ensomme ældre, og hvor gode muligheder de mener, der er for at yde en værdig ældrepleje. Blandt dem, der dagligt møder ensomme ældre, vurderer under halvdelen (49 %), at der er gode eller meget gode muligheder for at yde en værdig ældrepleje. For medlemmer, der ugentligt møder ensomme mener 63 procent, at der er gode eller meget gode muligheder, mens det gælder 73 procent af dem, der sjældnere end månedligt møder ensomme ældre. Forskellene er statistisk sikre. Der er ligeledes en generel statistisk sammenhæng mellem værdig ældrepleje og hvor ofte de ansatte møder ensomme ældre. Med andre ord: jo oftere medlemmerne møder ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, jo dårligere muligheder mener de, de har for at yde en værdig ældrepleje. Figur 8. Værdig ældrepleje og ensomhed Hvor gode eller dårlige er dine muligheder for at yde en værdig ældrepleje, omsorg eller behandling til de ældre, du møder i dit arbejde? Dagligt (1.376) 9% 40% 31% 17% 3% Ugentligt (462) 12% 51% 29% 8% Månedligt (139) 1 57% 2 Sjældnere (260) 22% 51% 22% Aldrig (40) 3 48% 1 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget gode Gode Hverken gode eller dårlige Dårlige Meget dårlige Ved ikke Antal svar: Antal besvarelser i de enkelte kategorier, kan ses i parentes.. Ved ikke er ikke medtaget i figuren. Procenter under 3 er ikke vist.

12 Jeg er godt klædt på til at arbejde med ensomme ældre Ensomhed i ældreplejen 12 Der er ligeledes en klar sammenhæng mellem, hvor godt man er klædt på til at arbejde med ensomme ældre, og hvor gode muligheder der er for at yde en værdig ældrelpleje (figur 9). Blandt medlemmer, der er helt enige i, at de er godt klædt på til at arbejde med ensomme borgere, svarer 65 procent, at deres muligheder for at yde en værdig ældrepleje er gode eller meget gode. Derimod mener kun 42 procent af dem, der er helt uenige i udsagnet, at de har gode eller meget gode muligheder for at yde en værdig ældrepleje. Sammenhængen er statistisk sikker og viser med andre ord, at jo bedre medlemmerne føler sig klædt på til at arbejde med ensomme ældre, jo bedre mener de, at deres muligheder for at yde en værdig ældrepleje er. Figur 9. Muligheder for at yde en værdig ældrepleje, fordelt på Jeg er godt klædt på til at arbejde med ensomme ældre. Hvor gode eller dårlige er dine muligheder for at yde en værdig ældrepleje, omsorg eller behandling til de ældre, du møder i dit arbejde? Helt enig (820) 19 % 46 % 22 % 11 % Delvist enig (1.235) 9 % 48 % 31 % 11 % Delvist uenig (216) 5 % 31 % 36 % 25 % Helt uenig (55) 9 % 33 % 29 % 22 % 7 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget gode Gode Hverken gode eller dårlige Dårlige Meget dårlige Ved ikke Antal svar: Antal besvarelser i de enkelte kategorier, kan ses i parentes.. Ved ikke er ikke medtaget i figuren. Procenter under 3 er ikke vist.

13 Mit arbejde er tilrettelagt, så jeg har gode muligheder for at tage hånd om de ensomme ældre, jeg møder på mit arbejde Ensomhed i ældreplejen 13 Figur 10 viser medlemmernes vurdering af muligheden for at yde en værdig ældrepleje, fordelt på hvor enige de er i, at arbejdet er tilrettelagt til at tage hånd om ensomme ældre. Også her er der en klar sammenhæng. 86 procent af dem, der er helt enige, mener at der er gode eller meget gode muligheder for at yde en værdig ældrepleje. Det samme gælder kun 27 procent af dem, der er helt uenige. Figuren viser altså, at jo bedre arbejdet er tilrettelagt til at tage hånd om ensomme ældre, jo bedre er mulighederne for at yde en værdig ældrepleje. Sammenhængen er statistisk sikker. Figur 10. Muligheder for at yde værdig ældrepleje, fordelt på Mit arbejde er tilrettelagt, så jeg har gode muligheder for at tage hånd om ensomme ældre Hvor gode eller dårlige er dine muligheder for at yde en værdig ældrepleje, omsorg eller behandling til de ældre, du møder i dit arbejde? Helt enig (290) 39% 47% 12% Delvist enig (868) 1 57% 2 Delvist uenig (641) 4 37% 13% Helt uenig (521) 3% 2 36% 32% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget gode Gode Hverken gode eller dårlige Dårlige Meget dårlige Ved ikke Antal svar: Antal besvarelser i de enkelte kategorier, kan ses i parentes.. Ved ikke er ikke medtaget i figuren. Procenter under 3 er ikke vist.

14 Min arbejhdsplads arbejder på at afhjælpe ensomhed blandt ældre Ensomhed i ældreplejen 14 Jo mere medlemmernes arbejdsplads arbejder på at afhjælpe ensomhed, jo bedre mener de også mulighederne er for at yde en værdig ældrepleje. Det viser figur 11, hvor 4 ud 5 (80 %), der er helt enige i, at deres arbejdsplads arbejder på at afhjælpe ensomhed, mener der er gode eller meget gode muligheder. Det samme gælder for 34 procent af dem, der er helt uenige. Sammenhængen er statistisk sikker. Figur 11. Muligheder for at yde værdig ældrepleje, fordelt på Min arbejdsplads arbejder på at afhjælpe ensomhed blandt ældre Hvor gode eller dårlige er dine muligheder for at yde en værdig ældrepleje, omsorg eller behandling til de ældre, du møder i dit arbejde? Helt enig (435) 29% 51% 18% Delvist enig (889) 12% 51% 31% 6% Delvist uenig (450) 38% 3 21% Helt uenig (391) 30% 31% 28% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget gode Gode Hverken gode eller dårlige Dårlige Meget dårlige Ved ikke Antal svar: Antal besvarelser i de enkelte kategorier, kan ses i parentes.. Ved ikke er ikke medtaget i figuren. Procenter under 3 er ikke vist. Region og tillidshverv Det er også undersøgt, om der er forskelle mellem regionerne på hyppigheden af ensomhed og de ansattes muligheder for at tage hånd om det. Der er imidlertid ikke fundet nogen statistiske forskelle. Medlemmer med tillidshverv er generelt overrepræsenteret. Samtidig oplever de ansatte med tillidshverv lidt sjældnere ensomme ældre end andre ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem (figur ikke vist). Det ændrer dog ikke på resultaterne at ekskludere ansatte med tillidshverv, og analysen er derfor gennemført med alle medlemmer inkluderet.

15 Ensomhed i ældreplejen 15 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført i perioden november Indsamlingsmetode Data er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel. Der blev udsendt én påmindelse i indsamlingsperioden. Målgruppen Erhvervsaktive medlemmer i Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på plejehjem og har dagligt kontakt med ældre borgere. Da undersøgelsen er baseret på en stikprøve af FOAs erhvervsaktive medlemmer, er tallene forbundet med en statistisk usikkerhed. Alle forskelle fremhævet i notatet er statistisk signifikante ved et signifikansniveau på minimum 95 % med mindre andet er nævnt. Hermed kan vi med 95 % sikkerhed sige, at der er tale om reelle forskelle og ikke blot tilfældigheder. Antal besvarelser og svarprocent I alt medlemmer af forbundets medlemspanel blev inviteret til undersøgelsen. 255 e- mailadresser viste sig at være uvirksomme, så det reelle antal inviterede var I alt medlemmer medvirkede i undersøgelsen gennemførte undersøgelsen fuldt ud, og 330 afgav nogen svar. Den samlede svarprocent var 51. Repræsentativitet Medlemmer med tillidshverv er overrepræsenteret, men deres besvarelser ændrer ikke på det generelle resultat. Repræsentativitet er ikke undersøgt nærmere. Vægtning af data Der er ikke anvendt vægtning af data.

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Forhold til kolleger. 24. maj 2018

Forhold til kolleger. 24. maj 2018 24. maj 2018 Forhold til kolleger Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og flere end 2 ud af 3 oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger. Spørgsmålene blev

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 6. august 2015 Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 3 ud af 4 sosu er i ældreplejen arbejder med hverdagsrehabilitering. Halvdelen af medlemmerne oplever, at borgere omfattet af hverdagsrehabilitering

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse 24. maj 2018 Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse Mere end 5 ud af 6 FOA-medlemmer er glade for at gå på arbejde hver dag. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som FOA har foretaget. Undersøgelsen

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima. 26. september 2018 Indeklima Flere end hvert tredje FOA-medlem synes, at indeklimaet på deres arbejdsplads er dårligt eller meget dårligt. Af dem har 83 procent i meget høj, høj eller nogen grad oplevet

Læs mere

Faglig kritik og sparring

Faglig kritik og sparring 15. august 2019 Faglig kritik og sparring Næsten hvert tredje medlem får aldrig faglig kritik for deres arbejde af deres leder, og 40 procent af medlemmerne får sjældent den nødvendige ros og anerkendelse

Læs mere

Arbejde i weekender og på helligdage

Arbejde i weekender og på helligdage 18. juni 2018 Arbejde i weekender og på helligdage 61 procent af FOAs medlemmer arbejder hver tredje weekend eller oftere. Blandt dem med weekendarbejde synes 7 ud af 10, at weekendarbejde går ud over

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Kørelister og visitationer i hjemmeplejen

Kørelister og visitationer i hjemmeplejen 16. april 2019 Kørelister og visitationer i hjemmeplejen Hver tredje ansat i hjemmeplejen løser dagligt opgaver, borgerne egentlig ikke er visiterede til, fordi de vurderer, at det er fagligt nødvendigt.

Læs mere

Faglig udvikling og uddannelse

Faglig udvikling og uddannelse 24. maj 2018 Faglig udvikling og uddannelse Mere end hver tredje får ikke tilbudt den uddannelse og de kurser, de har brug for i deres arbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler 21. marts 2018 Tekniske hjælpemidler 3 ud af 10 (27 %) af FOAs medlemmer i Social- og Sundhedssektoren, som bruger tekniske hjælpemidler i deres arbejde, anvender ugentligt eller oftere et hjælpemiddel

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 18. december 2017 Seksuel chikane på arbejdspladsen Mere end hvert tiende FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren,

Læs mere

Underretninger om børn, der mistrives

Underretninger om børn, der mistrives 13. februar 2018 Underretninger om børn, der mistrives Næsten ni ud af ti af de ansatte i dagtilbud føler sig klædt på til at opdage børn, der mistrives, og hele 93 procent svarer, at de ved, hvad de skal

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Overvågning. 18. juni 2018

Overvågning. 18. juni 2018 18. juni 2018 Overvågning Hver syvende af FOAs medlemmer har oplevet at blive overvåget på deres arbejdsplads. Mange oplever overvågningen som krænkende samt uden fagligt formål, og den giver ikke de ansatte

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 17. januar 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Hver sjette FOA-medlem har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Mobning. 30. november 2017

Mobning. 30. november 2017 30. november 2017 Mobning Knap hvert fjerde FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning. Undersøgelsen viser desuden, at der er sammenhæng mellem mobning og vurderingen af arbejdsmiljøet,

Læs mere

Arbejdstid. 2. januar 2018

Arbejdstid. 2. januar 2018 2. januar 2018 Arbejdstid Knap halvdelen af FOAs medlemmer er deltidsansatte, og en større andel af kvinder er deltidsansatte sammenlignet med mænd. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene

Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene 13. maj 2019 Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene i dag sammenlignet med for to år siden. Det svarer 7 ud af 10 FOA-medlemmer ansatte på

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Uniformer i ældreplejen

Uniformer i ældreplejen 7. november 2016 Uniformer i ældreplejen Det er et krav at bære uniform for 87 procent af FOAs medlemmer ansat i ældreplejen. Af disse medlemmer er det kun få, der ikke overholder kravet. Det viser en

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

Førstehjælp og brandslukning

Førstehjælp og brandslukning 15. december 2016 Førstehjælp og brandslukning FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaring med førstehjælp og brandslukning via FOAs medlemspanel. Medlemmerne

Læs mere

Muligheder for pleje og omsorg

Muligheder for pleje og omsorg 3. november 2017 Muligheder for pleje og omsorg Mere end hver fjerde ansatte i ældreplejen oplever mindst én ugen, at en borger går for længe med ble, fordi der ikke er tid til at skifte den. Det viser

Læs mere

Erfaring med selvmordstruede borgere

Erfaring med selvmordstruede borgere 20. maj 2019 Erfaring med selvmordstruede borgere Hvert tredje FOA-medlem har oplevet, at der er en eller flere borgere på deres arbejdsplads, der har begået selvmord. Det viser en undersøgelse, som FOA

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 27. november 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst

Læs mere

Temaer op til OK december 2014

Temaer op til OK december 2014 11. december 2014 Temaer op til OK15 FOA har i perioden 21. november til 1. december 2014 gennemført en undersøgelse blandt de erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt yderligere 3.000 tilfældigt

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente.

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. Det siger FOAs medlemmer om medicinering af demente FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. FOA Kampagne

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Fratagelse af opgaver

Fratagelse af opgaver 5. december 2017 Fratagelse af opgaver Mere end hvert fjerde FOA-medlem, der arbejder som SOSU-personale på hospitaler eller i ældreplejen, har inden for de seneste to år fået frataget opgaver, som de

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer.

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer. Alenearbejde blandt FOAs medlemmer Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer 2015. Alle sektorer. 6. november 2015 1 2 Indhold Resumé... 3 Læsevejledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning

Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

Børns vilde og farlige lege

Børns vilde og farlige lege 1. oktober 2018 Børns vilde og farlige lege To tredjedele af de FOA-medlemmer, der arbejder som pædagogisk personale i dagtilbud eller SFO/fritidshjem/-klub, griber mindst en gang om ugen ind i børns leg,

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere