Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. januar Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. januar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20. Lokale 1, Vordingborg Rådhus"

Transkript

1 Erhvervsudvalget Refer Do 08. januar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Kim Errebo Mikael Smed Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden - 8. januar Orientering fra formanden - direktøren - 8. januar Inspirionstur til Lübeck Lokalt samarbejde om beskæftigelsesindssen efter nedlæggelse af Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Én indgang for erhvervslivet igangs Proces for implementering af initiiver i erhvervshandleplanen - workshop Stus på mobil og bredbåndsområdet Eventuelt - 8. januar Bilagsoversigt...15 Underskriftsside...16

3 Erhvervsudvalget Godkendelse af dagsorden - 8. januar 2015 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Erhvervsudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrionen indstiller, det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Erhvervsudvalget den Fraværende: Mikael Smed Godkendt. 2

4 Erhvervsudvalget Orientering fra formanden - direktøren - 8. januar 2015 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Sagsfremstilling Formanden og direktøren orienterer om diverse emner: Præsention af ny direktør for Vordingborg Erhverv, Susanne Kruse Sørensen. Indstilling Til orientering. Beslutning i Erhvervsudvalget den Fraværende: Mikael Smed Taget til efterretning. 3

5 Erhvervsudvalget Inspirionstur til Lübeck Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Stregi & Implementering - Sagsbeh: Sune Hjorth Bach Sagsfremstilling I regi af Citymanagerprojektet og i samarbejde med Erhvervsudvalget deltog 25 personer i en inspirionstur til Lübecks julemarked mandag den 8.december Blandt deltagerne var bl.a. formændene for kulturudvalget og erhvervsudvalget, medlemmer af kommunalbestyrelsen, Repræsentanter for administrionen i Vordingborg Kommune, repræsentanter fra en række erhvervsvirksomheder, repræsentanter fra de 3 handelsstandsforeninger samt repræsentanter fra Fødevarenetværket Kultivor. Endelig var der også repræsentanter fra henholdsvis Panteren, Vordingborg Skolen, Vordingborg Lokalråd, Vordingborg Produktionsskole Strømmen samt fra Vordingborg Turistinformion. Formålet med turen var hente inspirion til et stort og unikt julemarked i Vordingborg i forbindelse med byens 600 års jubilæum i Turen havde især fokus på 3 emner. a. Butikkernes videre udvikling, b. Julemarkeder c. Jul på borgen Julemarkedet i Lübeck trækker hvert år mere end mennesker. Julemarkedet er ét af Tysklands ældste med over 350 år på bagen. Der er i alt 7 julemarkeder i Lübeck med over 250 boder, som har specialiseret sig inden for lokale fødevarer og specialiteter, kunsthåndværk, med fokus på mindre børn, gaver og Glühwein. Der er både indendørs og udendørs markeder. Julemarkederne i Lübeck hører til landets ældste, dog er det kun de seneste 6-7 år, der er opstået et stregisk og koordineret samarbejde omkring julemarkederne, som bl.a. varetages af Lübeck Tourismus. Den overordnede ramme for julemarkederne er Lübecks gamle bydel Altstadt som med sine godt bevarede middelalderbygninger er på UNESCO s liste over verdens kulturarv. Der er både Indendørs og udendørs markeder. Der er også en julemarkedsafdeling for de mindre børn. I byen er der ca. 700 forretninger, men kun 100 af forretningerne er medlem af handelsstandsforeningen, der sammen med sponsorer fra større virksomheder finansierer markedsføringen af julemarkedet. Julemarkedet modtager ikke offentlig støtte, men der arbejdes overordnet med markedsføring og koordinering inden for regionen. Deltagerne vurderede, der var mange elementer ved julemarkedet i Lübeck, der kan tjene som inspirion til et julemarked i Vordingborg og der var enighed om, mange af julemarkedets som går godt i spænd med de styrker og muligheder, som Vordingborg Kommune besidder. Hvilke konkrete elementer, der kan videreudvikles i forhold til Vordingborg bys 600 års jubilæum, vil blive afklaret senere. Bilag: 1 Åben Refer fra turen til Lübeck /14 Indstilling Administrionen indstiller, turen drøftes med henblik på hvilke elementer fra julemarkedet i Lübeck, der bør arbejdes videre med 4

6 Erhvervsudvalget udvalget beder Afdeling for Stregi & Implementering, på basis af drøftelsen, udarbejde et oplæg til afholdelse af arrangementet Jul på Borgen Oplægget skal indeholde forslag til proces, involvering af interessenter og finansiering af arrangementet. Målet er et arrangement, der vil kunne tiltrække besøgende, som minimum, fra andre sjællandske købstæder. Beslutning i Erhvervsudvalget den Fraværende: Mikael Smed Godkendt. 5

7 Erhvervsudvalget Lokalt samarbejde om beskæftigelsesindssen efter nedlæggelse af Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Lovgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindss. Forslag (L59) til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindssen m.v. Resumé I forbindelse med gennemførelse af reformen af beskæftigelsesindssen, hvor lovforslagene aktuelt er til politisk behandling i Folketinget, vil de 94 lokale beskæftigelsesråd (LBR) blive nedlagt. I stedet etableres 8 regionale arbejdsmarkedsråd (RAR), som skal rådgive kommunerne og koordinere beskæftigelsesindssen på tværs af kommuner. Vordingborg Kommune vil skulle samarbejde med RAR Sjælland, som dækker de 17 kommuner i Region Sjælland. LBR-Vordingborg har drøftet denne ændring af organiseringen af indssen. LBR vurderer, det er vigtigt forts opretholde de tætte lokale samarbejde mellem kommunen og de forskellige interessentgrupper, som indgår i LBR. Sagsfremstilling Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) har udarbejdet et forslag til organisering af det fortste lokale samarbejde i Vordingborg Kommune om beskæftigelsesindssen, når LBR nedlægges pr. 31. december LBR s forslag er vedlagt som bilag. Forslaget er bygget op om videreførelse af samarbejdet med (1) arbejdsmarkedets parter, (2) handicaporganisionerne, (3) de praktiserende læger og (4) integrionsrådet. Arbejdsmarkedets parter På det politiske niveau etableres et arbejdsmarkedsforum bestående af Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, to repræsentanter fra Erhvervsudvalget, formanden for Erhvervsforeningen, tre repræsentanter fra LO, 3 repræsentanter for arbejdsgiverne/virksomhederne samt en repræsentant fra erhvervsuddannelserne. Arbejdsmarkedsforum forventes afholde 3 møder om året. Heraf vil de to møder falde sammen med ordinære møder i udvalget. Arbejdsmarkedsforum er rådgivende over for kommunens beskæftigelsespolitik. Repræsentanterne fra de eksterne parter i arbejdsmarkedsforum vil modtage diæter for deltagelse i møderne i overensstemmelse med de regler, der gælder for LBR i dag. På det administrive niveau vil der blive etableret et kontaktudvalg mellem LO, DA og Borger- og Arbejdsmarkedschefen. Det eksisterende samarbejde med a-kasserne i et særligt kontaktudvalg vil blive videreført. Handicaporganisionerne På det politiske niveau foreslås afholdt et årligt fælles temamøde mellem Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget og Handicaprådet. Dette møde vil blive afholdt i forbindelse med et ordinært møde i udvalget. Handicaprådet inddrages som høringspart i forbindelse med den årlige beskæftigelsesplan. På det administrive niveau vil Borger- og Arbejdsmarkedschefen eller relevante ledere fra jobcenteret deltage i Handicaprådets møder efter behov. De praktiserende læger Samarbejdet vil blive videreført gennem eksisterende administrive samarbejdsfora (Det kommunale Lægeudvalg (KLU), jobcenterets kontaktudvalg med lægerne, ad hoc-mæssigt samarbejde i øvrigt) Integrionsrådet 6

8 Erhvervsudvalget På det politiske niveau foreslås fælles temamøde mellem Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget efter behov. Integrionsrådet inddrages som høringspart i arbejdet med den årlige beskæftigelsesplan. På det administrive niveau sker der ingen ændringer i samarbejdet med Integrionsrådet. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Arbejdsmarkedsforum, 9,6 9,6 9,6 9,6 diæter Anlæg Afledt drift Finansiering Drift LBR -9,6-9,6-9,6-9,6 Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere kommentarer. Bilag: 1 Åben Forslag til organisering af samarbejde efter LBR docx /14 Indstilling Administrionen indstiller, udvalget godkender LBR s forslag til organisering af det lokale samarbejde om beskæftigelsesindssen, udvalget anbefaler, Kommunalbestyrelsen nedsætter arbejdsmarkedsforum med den foreslåede sammensætning og de foreslåede rammer, udvalget anbefaler, der udbetales diæter i forbindelse med møderne i arbejdsmarkedsforum efter samme regler, som hidtil har været gældende for LBR Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Tiltrådt, idet det er Erhvervsforeningen der udpeger DA-repræsentanter. Sagen oversendes til orientering i Erhvervsudvalget. LBRs diætbudget overføres til det fremtidige arbejdsmarkedsforums arbejde. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Bo Manderup Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Laura Sø Indstillingen tiltrådt. 7

9 Erhvervsudvalget Formand og næstformand for Erhvervsudvalget udpeges til arbejdsmarkedsforum. Beslutning i Erhvervsudvalget den Fraværende: Mikael Smed Taget til orientering. 8

10 Erhvervsudvalget Én indgang for erhvervslivet igangs Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Stregi og Implementering - Sagsbeh: Kim Dejbjerg Jensen Sagsfremstilling Vordingborg Kommune har den 15. december 2014 åbnet for én indgang for erhvervslivet, som skal gøre det lettere for virksomheder hurtigt komme i kontakt med relevante medarbejdere i kommunen. Én indgang er en fælles løsning, som går tværs af fagområder og afdelinger i Vordingborg Kommune, som har hyppig kontakt med virksomheder. Fremover vil virksomheder, som ikke ved, hvem de skal henvende sig til, kunne ringe på telefon , hvorfra de omstilles til den afdeling/enhed, som har den faglige ekspertise i forhold til henvendelsen. Eller de kan skrive til hvor s fordeles internt i kommunen af postafdelingen. Internt i kommunen er der skabt et fælles overblik over typiske erhvervsrelerede opgaver i kommunen, og hvilke enheder/teams i kommunen, der varetager disse. Som et led i én indgang er der formuleret servicemål for byggesagsbehandling, miljøsagsbehandling og for virksomhedsservice på borger- og arbejdsmarkedsområdet, som er godkendt i respektive fagudvalg i november Én indgang omfter den erhvervsrelerede opgavevaretagelse og service i følgende afdelinger og enheder i Vordingborg Kommune: Afdeling for Plan og Byg Afdeling for Land og Miljø Afdeling for Trafik, Park og Havne Afdeling for Kommunale Bygninger Afdeling for Trafik, Park og Havne Afdeling for Økonomi og Personale (Indkøb & Udbud) Afdeling for Borger og Arbejdsmarked Vordingborg Bibliotek Afdeling for Stregi & Implementering Vordingborg Erhverv A/S På under fanen erhverv er der oprettet ny forside, som beskriver én indgang for erhvervslivet. Godkendte servicemål er ligeledes offentliggjort på hjemmesiden, sammen med en oversigt over, hvor man kan henvende sig i kommunen, alt efter hvilken type henvendelse det drejer sig om. Afdeling for Stregi og Implementering agerer bagstopper i forhold til én indgang for erhvervslivet og varetager henvendelser, som ikke entydig kan placeres andre steder i organisionen. Indstilling Administrionen indstiller, sagen tages til orientering Beslutning i Erhvervsudvalget den Fraværende: Mikael Smed Taget til orientering. 9

11 Erhvervsudvalget Proces for implementering af initiiver i erhvervshandleplanen - workshop Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Stregi og implementering - Sagsbeh: Kim Dejbjerg Jensen Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har den 27. november 2014 godkendt ny erhvervspolitik og ny erhvervshandleplan for Vordingborg Kommune. Handleplanen rummer en lang række initiiver hvoraf nogle allerede er igangs, mens andre skal igangsættes i årende Administrionen foreslår, der afsættes 1 time på næste møde i erhvervsudvalget den 5. februar, hvor administrionen inviteres til deltage i en drøftelse af, hvordan indsser i erhvervshandleplanen skal prioriteres, og hvornår de enkelte initiiver skal igangsættes og hvordan den nødvendige finansiering kan fremskaffes. I forhold til de projekter, som skal løftes af eksterne samarbejdspartnere, bør det drøftes, hvordan de forankres og hvilken rolle kommunen skal have evt. partnerskaber omkring opgaverne. Administrionen foreslår, Afdeling for Stregi og Implementering forud for mødet udarbejder et forslag til en implementeringsplan, som kan danne baggrund for drøftelsen. Indstilling Administrionen indstiller; der afsættes 1 time på erhvervsudvalgets møde den 5. februar 2015 til en drøftelse af prioritering og implementering af initiiver i erhvervshandleplanen Afdeling for Stregi og Implementering forud for mødet udarbejder et forslag til implementeringsplan for initiiver i erhvervshandleplanen. Beslutning i Erhvervsudvalget den Fraværende: Mikael Smed Godkendt. 10

12 Erhvervsudvalget Stus på mobil og bredbåndsområdet Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Anja Valhøj Sagsfremstilling Vordingborg Kommune arbejder løbende for forbedre mobil- og bredbåndsdækningen i kommunen. Men ansvaret og indssen for forbedre mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark ligger primært i sten og hos mobil og bredbåndsleverandørerne. Nedenfor gives en stus for tiltag, der er s i gang på nionalt plan og i kommunen. Regeringsudspil om bedre bredbånd og mobildækning, 2013 Regeringen udsendte i marts 2013 med overskriften Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark et udspil med 22 konkrete tiltag til bidrage til opfyldelsen af Regeringens målsætning om, alle husstande og virksomheder skal have adgang til bredbåndsforbindelse med mindst 100 Mbit/s download og mindst 30 Mbit/S upload i Mange af tiltagene i regeringsudspillet bestod i undersøgelse af diverse lovgivningsmæssige forhold, uhensigtsmæssigheder, samarbejder mv. og uden fasts tidsramme, hvilket Vordingborg Kommune har gjort både By-, Bolig- og Landdistriktsminister Carsten Hansen og Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen opmærksom på. Kun på Bornholm var der s konkrete midler (60 millioner) af til bedre bredbåndsdækning, men her har det desværre vist sig, kun et enkelt firma har valgt byde på opgaven, til trods for der i udbuddet fulgte 60 millioner i stsstøtte. Udbudsrunden giver dystre udsigter for regeringens mål om bredbånd i Regeringen offentliggjorde i starten af december 2014 en vækststregi for digitalisering af Danmark. Kort not med hovedpunkterne fra vækstplanen er vedlagt i bilag til orientering. Også her er kritikpunktet set med kommunale briller, der lægges op til en række gode initiiver, men der savnes konkret handling med fasts tidshorisont, samt der kan sås tvivl om realiserbarheden, ikke mindst Bornholmsagen taget i betragtning. På kommunalt niveau er vi primært i undersøgelsesfasen på en række områder og på enkelte områder er der iværks konkret handling: SKI udbud af den kommunale telefoni-aftale Vordingborg brugte i 2013 ca. 2,5 mio. kr. på køb af telefoni- og bredbåndsydelser, og har via SKI i 1. halvår af 2014, sammen med hovedparten af landets kommuner været i et samlet udbud på indkøb af disse ydelser for de næste 4 år. Som noget nyt valgte man denne gang gøre dækningen til en del af tildelingskriterierne, hvilket betød hver deltagende kommune kunne udpege et område på 1 x 1 km og op til 10 institutioner hvor leverandøren skulle give garanti for fuld mobildækning, henholdsvis udendørs og indendørs, inden udløbet af den 4 årige aftaleperiode. Det blev som bekendt TDC der vandt denne aftale, og vi valgte i Vordingborg Kommune stille krav om udendørs mobildækning på et bestemt område på Ulvshale og i 10 institutioner med forskellige grader af aktuelle dækningsproblemer. Aftalen betyder så TDC indenfor de næste 3 år skal sikre der disse steder er fuld mobildækning, hvilket så også vil være til gavn for de borgere der er TDC kunder i de pågældende områder. Kommunalt samarbejde og brug af Netplan Vi har valgt indgå i et samarbejde med 3 andre kommuner, der har tilsvarende udfordringer i forhold til mobil- og bredbåndsdækningen. Der er tale om Odsherred, Guldborgsund og Lolland Kommuner. Samarbejdet giver os en unik mulighed for udveksle erfaringer samt koordinere og planlægge nye initiiver. Desuden har det været værdifuldt i forhold til nogle fælles ansøgninger til diverse puljer, samt vores adgang til trække på viden og ressourcer fra forskellige stslige myndigheder. 11

13 Erhvervsudvalget Et yderligere aspekt er, vi i fællesskab har indgået aftale med et af landets mest anerkendte konsulenthuse på dette flet - nemlig Netplan, hvor vi får adgang til dybe faglige kompetencer omkring telefoni, som vi ikke selv har mulighed for trække på internt i de 4 kommuner. Desuden betyder Netplans gode renommé, de ofte anvendes af pressen i forbindelse med diverse ekspertudtalelser om initiiver på området, og vi har dermed også adgang til et talerør der tillægges god vægt og betydning i medierne og i branchen. Den store fordel med samarbejdet, er her vi kan dele udgifterne til konsulentopgaven mellem de 4 kommuner. Det bedes drøftet hvordan der fremadrettet kan skabes råderum til konsulentbistand og initiiver kommunesamarbejdet. Lånepulje Som Udvalget tidligere er blevet orienteret om, har Vordingborg Kommune sammen med Guldborgsund og Lolland kommuner i foråret søgt om andel af en lånepulje til forbedring af mobil og bredbåndsdækning. Kommunerne fik i juni måned tildelt en samlet låneadgang på 10 mio. kr. Der er imidlertid efterfølgende opstået uklarheder omkring betingelserne for anvendelse af denne låneadgang, da det har vist sig, der kun er tale om mulighed for lånefinansiering af 20 % af en evt. anlægssum til projekter som gennemføres for fremme mobil- og bredbåndsdækningen i de enkelte kommuner. Det er kommunernes holdning, det er urimelige vilkår for anvendelsen af puljen, da det vil betyde de tre kommuner selv skal ud og finde 40 mio. kr. på anlægsbudgettet, for få adgang til låne 10 mio. kr. Dette er ikke unormalt i forbindelse med lånepuljer, men i dette tilfælde er der tale om krav om en væsentlig egenfinansiering til løsning af en opgave som i vidt omfang må anses for være stslig. Derfor vil kommunerne sammen forsøge sikre os støtte fra KL til anfægte rimeligheden i disse vilkår, i håb om medfinansieringen nedsættes eller helt bortfalder. Et andet projekt kommunerne har samarbejdet om, er en fælles EU-ansøgning til konsulentbistand til udvikling af nye kortlægningsmetoder samt udvikling og optimering af modeller for kortlægning af behov og potentialer samt modeller for prioritering af indsser i forhold til teknologi og områder. Der er ikke endelig afklaring om hvorvidt vi kommer i betragtning, men projektet er foreløbig med i første udvælgelsesrunde. Udvalget bedes drøftet hvorvidt Udvalget er indstillet på afsætte midler til forbedring af mobil og bredbåndsdækningen for kunne få adgang til lånepuljen såfremt vilkårene ikke kan ændres. Wifi-projekt Som et element i skabelse af en bedre mobil- og bredbåndsadgang i Vordingborg Kommune, foreslås det der igangsættes et pilotprojekt omkring etablering af en fælles sammenhængende kommunal Wifi-løsning, rettet mod brugere og gæster i kommunens fritids-, idræts- og kultur faciliteter, samt på udvalgte centrale offentlige steder/pladser i de 3 købstæder. Pilotprojektet vil omfte: Etablering af en central wifi-infrastruktur som giver mulig for adgang til alle via deres facebook-konto, Google-konto, NemID eller via en sms til deres mobiltelefon. Udpegning en offentlig plads i hver af de 3 købstæder, hvor der forsøgsmæssigt etableres en afgrænset wifi-dækning, som ikke forstyrre/konflikter med evt. prive wifi-installioner. Aktivering af denne adgangsmulighed i alle kommunale bygninger, som i forvejen har wifidækning. Etablering af yderligere wifi-dækning i forbindelse med fritids-, idræts- og kulturfaciliteter ligger udenfor dette projekts rammer, og skal derfor afholdes indenfor de enkelte afdelinger/institutioner budgetter. En fælles model for skiltning og annoncering af steder med fri kommunal wifi-dækning. En aktiv markedsføringsmæssig anvendelse af de da opsamles i forbindelse med brugen af løsningen. Det anslås et sådan pilotprojekt kan gennemføres indenfor en ramme på maks kr. 12

14 Erhvervsudvalget Pilotprojektet, herunder evt. finansieringsmuligheder drøftes. Kortlægning af mobildækning Som udvalget er orienteret om tidligere er der igangs en kampagne for måling af mobildækningen i kommunen ved hjælp af en app til mobiltelefonen Mobilog. Kampagnen er blevet en smule forsinket, bl.a. fordi den omtalte app forts er under udvikling. Lige nu virker app kun til mobiltelefonr med android styresystem (dvs. ikke iphones) og den måle kun signalstyrken og ikke kapaciteten. I starten af det nye år vil der udkomme en forbedret version, der både måler signalstyrken og kapiciteten og der bliver udviklet en version til iphones. Derfor har vi valgt indtil nu kun igangsætte kampagnen internt i kommunen hos medarbejderne. Vedlagt er vist et kort over den gennemsnitlige mobildækning samt kort over antal målinger. Egentlig større kampagnen med involvering af borgerne igangsættes når den nye Mobilog-version er udviklet. Bilag: 1 Åben Not vedr. regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark /14 2 Åben Mobilkortlægning - gns. mobildækning pr pdf /14 3 Åben Mobilkortlægning - antal målinger pr pdf /14 Indstilling Administrionen indstiller, pilotprojekt vedr. wifi-løsning, råderum til mobil og bredbånd i relion til kommunesamarbejdet, lånepulje mv. drøftes og stus i øvrigt tages til efterretning. Beslutning i Erhvervsudvalget den Fraværende: Mikael Smed Drøftet. Udvalget ønsker der søges midler til pilotprojektet og konsulentomkostninger i Udviklings- og Markedsføringspuljen, og udvalget bidrager med kr. fra udvalgets egen ramme. 13

15 Erhvervsudvalget Eventuelt - 8. januar 2015 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Sagsfremstilling. Beslutning i Erhvervsudvalget den Fraværende: Mikael Smed Intet. 14

16 Erhvervsudvalget Bilagsoversigt 3. Inspirionstur til Lübeck 1. Refer fra turen til Lübeck (151962/14) 4. Lokalt samarbejde om beskæftigelsesindssen efter nedlæggelse af Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 1. Forslag til organisering af samarbejde efter LBR docx (118341/14) 7. Stus på mobil og bredbåndsområdet 1. Not vedr. regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark (154533/14) 2. Mobilkortlægning - gns. mobildækning pr pdf (154566/14) 3. Mobilkortlægning - antal målinger pr pdf (154562/14) 15

17 Erhvervsudvalget Underskriftsside Asger Diness Andersen Laura Sø Thorbjørn Kolbo Mikael Smed Kim Errebo 16

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. februar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. februar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 05. februar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 01. oktober 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 01. oktober 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 01. oktober 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

NOTAT. Sagsbehandler: Anja Valhøj Oprettet: 30-06-2015. Status på mobil- og bredbåndsindsatsen

NOTAT. Sagsbehandler: Anja Valhøj Oprettet: 30-06-2015. Status på mobil- og bredbåndsindsatsen NOTAT Sagsbehandler: Anja Valhøj Oprettet: 30-06-2015 Sagsnr.: 15/14696 Dokumentnr.: 92973/15 Status på mobil- og bredbåndsindsatsen Vordingborg Kommune arbejder løbende for at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 3. marts 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 3. marts 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde tirsdag den 3. marts 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Medlemmer Henrik Bolberg (A) formand Ley Plum (A) - næstformand Birte Kramhøft (F) Doris Børger (A) Grethe Larsen (A) Jarne Rasmussen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 8. august 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 8. august 2011 Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af nyt medlem

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 05. marts 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 09. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 15:30 Sluttidspunkt 17:50 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. januar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. januar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 08. januar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard Erhvervsudvalget Refer Do 08. september 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark

Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (1-9) Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark 2002000902 Udvalget har besluttet besøge lokale virksomheder, og AMBU besøges

Læs mere

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00.

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00. Mødedato: 1. februar 2012 Mødelokale: Digegrevens Hus, Vestergade 9, Tønder Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenpunkter 1 Sager

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfatter punkterne 1 9)

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfatter punkterne 1 9) Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 9) Meddelelser a) Kulturstregier, - en del af Københavns Amts kulturpolitik er en pjece, der omhandler stregien for de tværgående

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:40 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 17. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 18:50 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiriudvalget Refer Do 09. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Refer Do 05. februar 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen, Kurt Johansen, Kim

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 06. august 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:25. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 06. august 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:25. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 06. august 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:25 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo,

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. januar 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. januar 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 07. januar 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Martin Leider Olsen, Laura Sø, Thorbjørn

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Tillægsreferat Dato 02. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen,

Læs mere

5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet

5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelsesudvalget 18. maj 2015 5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet 15-006528 Sagsfremstilling Administrationen fremlægger

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 01. oktober 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 01. oktober 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 01. oktober 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 11. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted - Medlemmer Fraværende Bemærkninger Henrik Holmer, Poul A. Larsen, Birgitte Steen

Læs mere

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges)

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges) DET LOKALE afholder møde torsdag den kl. 14.00 i Jobcenter Vejens mødelokale Rådhuspassagen 8, 2. sal i Vejen Fraværende med anmeldt forfald: Marianne Pedersen Henry Johannsen deltog som suppleant Hans

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 02. december 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Dagsorden for møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden for møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Dagsorden for møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 3. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16.00 Mødet afholdes i Ungecentret, Hartmannsvej 22, 2900 Hellerup Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 04. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:55 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul

Læs mere

Social- og Handicapcentret 11-12-2013. Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103

Social- og Handicapcentret 11-12-2013. Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103 REFERAT Social- og Handicapcentret 11-12-2013 Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103 Til stede: Ole Hjuler, Hans Behrendt (mødeleder), Jørgen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge Mødetidspunkt 02-03-2016 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:00 Tilstede:

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 05. november 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende På vej til JobCamp i Aalborg John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Refer Do 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Refer Do 23. september 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Fjordgården, Østerbro 61, Præstø Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen,

Læs mere

Besøg på Ballerup Sprogcenter

Besøg på Ballerup Sprogcenter Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 6 incl.) Besøg på Ballerup Sprogcenter Udvalget besluttede på mødet i december besøge Ballerup Sprogcenter. Redegørelse

Læs mere

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Resume Ved årsskiftet 2007/08 godkendte de nordjyske kommuner en række økonomiske garantier for Væksthus Nordjyllands

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5.

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Mollerup (V), Axel Bredsdorff (L),

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

1. Forvaltningsrevision 2006 - Beskæftigelsesindsatsen og konsekvenserne af ny chance til alle i Ballerup Kommune

1. Forvaltningsrevision 2006 - Beskæftigelsesindsatsen og konsekvenserne af ny chance til alle i Ballerup Kommune Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07.08.2007, kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Forvaltningsrevision 2006 - Beskæftigelsesindssen og konsekvenserne af ny chance

Læs mere

Frivilligstrategi 2015

Frivilligstrategi 2015 Frivilligstrategi 2015 Aalborg Kommunes Frivilligstrategi Frivilligheden i Aalborg Kommune er kendetegnet af stor mangfoldighed. Der arbejdes frivilligt på landet og i byen, med ældre, unge, børn, på kulturområdet,

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 3. juni 2012 kl. 16:00 18:00 på Torneværksvej 20 Deltagere Bjarne Westerdahl, Cæsar Funch Jensen, Kai Dahl Andersen, Bjarne Kruse, Erik Eriksen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm.

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Medlemmer: Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger, Peter Sørensen, Ulla Vestergaard, Aase

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Folkeoplysningsråd. Referat. Dato 16. juni 2015. Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00. Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø

Folkeoplysningsråd. Referat. Dato 16. juni 2015. Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00. Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø Folkeoplysningsråd Refer Do 16. juni 2015 Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø Michael Bitsch-Olsen, John Juul, Henrik

Læs mere

1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen Kongshøjgaard 8

1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen Kongshøjgaard 8 Referat fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 23. februar 2006 Indholdsfortegnelse 1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 13. april 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 13. april 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus. Refer Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Deltagere:, Daniel Toft Jakobsen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 15.11.2011 i Borgmesterens mødelokale Afbud Bente Bendix Jensen (V) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Godkendelse af Kvalitetskontrakt, der offentliggøres

Læs mere

Referat fra møde i Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri Den 27. marts 2014, kl. 9.00-13.00 Nørregade 54, Indgang H, kælderen, mødelokale 4

Referat fra møde i Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri Den 27. marts 2014, kl. 9.00-13.00 Nørregade 54, Indgang H, kælderen, mødelokale 4 Refer fra møde i Tværgående Samarbejdsforum for Psykiri Den 27. marts 2014, kl. 9.00-13.00 Nørregade 54, Indgang H, kælderen, mødelokale 4 16.04.14 Deltagere: Michael Werchmeister, Hanne Sveistrup, Frede

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.20. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang. Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen

Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang. Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Politik for Frivillighed 2013 2017 10. Oktober 2013 Politik for frivillighed Udgivet af Vordingborg Kommune

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Indgåelse i samarbejde med 6-byerne om røgfri storby.

Indgåelse i samarbejde med 6-byerne om røgfri storby. Punkt 3. Indgåelse i samarbejde med 6-byerne om røgfri storby. 2014-5596. Forvaltningen indstiller, Sundheds- og Kulturudvalget godkender, forvaltningen indgår i samarbejde med Københavns Kommune og de

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:10 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 322, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 17-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 17-08-2015

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

1. Orientering fra UU om de unges brug af uddannelsessystemet

1. Orientering fra UU om de unges brug af uddannelsessystemet Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 3. februar 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Henrik Bolberg (A) - formand Ley Plum (A) - næstformand Birte Kramhøft (F) Grethe Larsen

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Aktivitetscenter Bakkehuset Vedbæk Strandvej 373, 2950 Vedbæk

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Aktivitetscenter Bakkehuset Vedbæk Strandvej 373, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Aktivitetscenter Bakkehuset Vedbæk Strandvej 373, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 16. januar 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 04. december Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 04. december Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 04. december 2014 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 6. februar 2011 Tidspunkt : Fredag den 6. januar kl. 15.00 17.00. Sted : Arne Ennegaard Jørgensens kontor Tilstede : Bestyrelsen Fraværende/Afbud : Sekretærer : Arne Ennegaard

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 07. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:20 Møde afsluttet: 21:39 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Susanne Brixum deltog fra kl. 18:44 under punkt 2. Sollentuna II Mødet bliver

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Reprisen Øverødvej 12. Mødedato Onsdag den 03. februar 2010

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Reprisen Øverødvej 12. Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Reprisen Øverødvej 12 Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Mødet indledes med besigtigelse af Reprisen.

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer.

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer. N o r d f y n Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20140825 www.nordfynskommune.dk Ref.

Læs mere

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2015 Bilag 8.1 Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Senest opdateret 04.06.2015 1 Introduktion Denne fundraising strategi er en forlængelse og fortsættelse af strategiarbejdet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 07-05-2007 Mødested: Nørregade 41,1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget, 07-05-2007

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. november 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:10. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. november 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:10. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 10. november 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:10 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Kim Errebo

Læs mere

Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden : Onsdag den 05. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Formand) Sven Larsen (DA) Peder Skou (DA) Ronald Johansen (LO)

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere