Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder"

Transkript

1 DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder Vesthimmerlands Kommune

2 Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland. Som led i en samlet plan for University College Nordjylland's, (UCN) aktiviteter i Aalborg er det nødvendigt at gennemføre en række bygningsmæssige tiltag, der bl.a. omfatter nybyggeri og ombygninger, på udvalgte uddannelsessteder. På Sofiendalsvej udbydes der i dag en række erhvervsakademiuddannelser samt professionsbacheloruddannelser. Fremtidigt skal alle uddannelser under Teknologi samles på adressen, hvilket betyder at uddannelserne til bygningskonstruktør og byggetekniker bliver nye uddannelser på adressen. Opgaven vil bestå i at gennemføre en udbygning/tilbygning der samler alle funktioner under et tag således, at der sikres en hensigtsmæssig og effektiv logistik i bygninger. UCN ønsker således at opføre m2 nybyggeri i tillæg til eksisterende undervisningsbyggeri. Byggeriet vil blive opført som nybyggeri i henhold til gældende bestemmelser i lokalplanen. Byggeriet vil skulle disponeres primært til teoriundervisning med dertil hørende opholds- og fællesarealer. Der skal etableres en sammenhængende bygningsmasse under ét tag, hvorfor der skal foretages en sammenkobling mellem eksisterende byggeri og den nye tilbygning, således at funktionerne forbindes på en god måde. Der kan ligeledes være tale om at foretage tilbygninger til de eksisterende bygninger flere steder. Det er en målsætning at der lægges vægt på at opnå et godt indeklima. Endelig vil der skulle foretages en bearbejdning af udearealerne med henblik på at etablere adgangsveje og det maksimale antal P-pladser. Lokalplan for området kan ses på Aalborg Kommunes hjemmeside under lokalplan nr Med nærværende prækvalifikationsmateriale, udbyder University College Nordjylland, entreprisearbejder opdelt i følgende entrepriser: Terrænentreprisen Omfatter arbejde i terræn inkl. belægning og beplantning. Råhus entreprisen Omfatter jord, betonarbejde, murerarbejde, betonelementer, kloak, linoleumsgulve, indv. betonlægninger m.v. Tømrerentreprisen Omfatter tagarbejder, døre/vinduer, lofter, indv. døre, gipsvægge snedkerarbejder m.v. VVS-entreprisen Omfatter vandinstallationer, varmeinstallationer, sanitet, sprinklingsanlæg afløb m.v. Ventilationsentreprisen Omfatter ventilationsarbejder m.v. El-entreprisen Omfatter el-installationsarbejder, komplette IT-installationer, armaturer m.v. Malerentreprisen Omfatter malerarbejder Elevatorentreprisen Omfatter levering og montering af elevator. CPV:

3 Hirtshals Entreprenørforretning A/S Safirvej Hirtshals Løgten murer- og entreprenørforretning A/S Arresøvej Risskov Færch & Co A/S Halkjærvej Aalborg SV Bravida Danmark A/S Lundeborgvej Aalborg SØ Airteam A/S Søren Nymarks Vej Højbjerg TL-Byg Gartnervej Aalborg SV Malerfirmaet Carsten Sørensen A/S Livøvej Viborg 2

4 Danmark-Aalborg: Elektroder REGION NORDJYLLAND, INDKØBSKONTORET Udbud på elektrode klæbe og neutralplader. Indkøb af elektroder, neutralplader og stødpads. CPV: Covidien Arne Jacobsens Allé 7, 5. sal 2300 København S Covidien Arne Jacobsens Allé 7, 5. sal 2300 København S Covidien Arne Jacobsens Allé 7, 5. sal 2300 København S AMBU A/S Baltorpbakken Ballerup 3M A/S Hannemanns Alle København S GE Healthcare Danmark A/S Park Allé Brøndby AMBU A/S Baltorpbakken Ballerup GE Healthcare Danmark A/S Park Allé Brøndby GE Healthcare Danmark A/S Park Allé Brøndby GE Healthcare Danmark A/S Park Allé Brøndby AMBU A/S Baltorpbakken Ballerup AMBU A/S

5 Baltorpbakken Ballerup AMBU A/S Baltorpbakken Ballerup 3M A/S Hannemanns Alle København S Scan-Med A/S Dalgårdsvej Brabrand 2

6 Danmark-Aalborg: Rengøring af skoler AALBORG KATEDRALSKOLE Aalborg Katedralskole Udbud af rengøring 203. Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Aalborg Katedralskole. Opgaven omfatter rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og administrationslokaler m.m.) hos Aalborg Katedralskole i alt ca m² beliggende på følgende adresse: Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg. Opgaven er ikke opdelt i delaftaler. CPV: RengøringsCompagniet A/S Jernet Kolding Mailadresse: Telefon: Fax:

7 Danmark-Aalborg: Renovationsvogne AALBORG KOMMUNE FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE LAGER- OG INDKØBSKONTORET Anskaffelse af 3-akslede chassis (til vippe/molok) til Aalborg Forsyning, Renovation. Anskaffelse af 3-akslede chassis (til vippe/molok) til Aalborg Forsyning, Renovation. CPV: 34445, Volvo Truck Center Danmark A/S Skjernvej Aalborg Ø

8 Danmark-Aalborg: Renovationsvogne AALBORG KOMMUNE FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE LAGER- OG INDKØBSKONTORET Anskaffelse af 2-akslede chassis (til kroghejs+kran) til Aalborg Forsyning, Renovation. Anskaffelse af 2-akslede chassis (til kroghejs+kran) til Aalborg Forsyning, Renovation. CPV: 34445, Volvo Truck Center Danmark A/S Skjernvej Aalborg Ø

9 Danmark-Aalborg: Renovationsvogne AALBORG KOMMUNE FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE LAGER- OG INDKØBSKONTORET Anskaffelse af 4-akslede chassis (til kroghejs) til Aalborg Forsyning, Renovation. Anskaffelse af 4-akslede chassis (til kroghejs) til Aalborg Forsyning, Renovation. CPV: 34445, Im. Stiholt A/S Ølgodvej Aalborg Ø

10 Danmark-Aalborg: Renovationsvogne AALBORG KOMMUNE FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE LAGER- OG INDKØBSKONTORET Opbygning af dagrenovationsaggregat til 3-akslede chassis til Aalborg Forsyning, Renovation. Opbygning af dagrenovationsaggregat til 3-akslede chassis til Aalborg Forsyning, Renovation. CPV: 34445, Im. Stiholt Tarmvej Aalborg Ø

11 Danmark-Aalborg: Renovationsvogne AALBORG KOMMUNE FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE LAGER- OG INDKØBSKONTORET Opbygning af kroghejs til 4-akslede chassis til Aalborg Forsyning, Renovation. Opbygning af kroghejs til 4-akslede chassis til Aalborg Forsyning, Renovation. CPV: 34445, SR Hydraulic Nibevej Aalborg SV

12 Danmark-Aalborg: Renovationsvogne AALBORG KOMMUNE FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE LAGER- OG INDKØBSKONTORET Opbygning af kroghejs og kran til 2-akslede chassis til Aalborg Forsyning, Renovation. Opbygning af kroghejs og kran til 2-akslede chassis til Aalborg Forsyning, Renovation. CPV: 34445, HMF Group A/S Anders Mørchs Vej Nørresundby

13 Danmark-Aalborg: Renovationsvogne AALBORG KOMMUNE FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE LAGER- OG INDKØBSKONTORET Anskaffelse af 3-akslede chassis (til kroghejs) til Aalborg Forsyning, Renovation. Anskaffelse af 3-akslede chassis (til kroghejs) til Aalborg Forsyning, Renovation. CPV: 34445, Im. Stiholt A/S Ølgodvej Aalborg Ø

14 Danmark-Aalborg: Renovationsvogne AALBORG KOMMUNE FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE LAGER- OG INDKØBSKONTORET Opbygning af kroghejs til 3-akslede chassis til Aalborg Forsyning, Renovation. Opbygning af kroghejs til 3-akslede chassis til Aalborg Forsyning, Renovation. CPV: 34445, HMF Group A/S Anders Mørchs Vej Nørresundby

15 Danmark-Aalborg: Renovationsvogne AALBORG KOMMUNE FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE LAGER- OG INDKØBSKONTORET Anskaffelse af 3-akslede chassis (til dagrenovationsaggregat) til Aalborg Forsyning, Renovation. Anskaffelse af 3-akslede chassis (til dagrenovationsaggregat) til Aalborg Forsyning, Renovation. CPV: 34445, Volvo Truck Center Danmark A/S Skjernvej Aalborg Ø

16 Danmark-Aalborg: Renovationsvogne AALBORG KOMMUNE FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE LAGER- OG INDKØBSKONTORET Opbygning af industrirenovationsaggregat (vippe/molok) til 3-akslede chassis til Aalborg Forsyning, Renovation. Opbygning af industrirenovationsaggregat (vippe/molok) til 3-akslede chassis til Aalborg Forsyning, Renovation. CPV: 34445, Im. Stiholt A/S Tarmvej Aalborg Ø

17 Danmark-Aalborg: Udstyr og instrumenter til infusion REGION NORDJYLLAND, INDKØBSKONTORET Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Udbud af insulinpumper og forbrugsvarer, herunder sensor, infusionssæt. CPV: , , , , , , Medtronic Danmark A/S Arne Jacobsen Alle København S Roche Diagnostics A/S Industriholmen Hvidovre Rubin Medical ApS Avedøreholmen Hvidovre Medtronic Danmark A/S Arne Jacobsen Alle København S Rubin Medical ApS Avedøreholmen Hvidovre Roche Diagnostics A/S Industriholmen Hvidovre

18 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder AARHUS VAND A/S Udbud af totalentreprise i partnering vedr. spildevandsbassin og tunnelering. Totalentreprise gennemført i partnering omfattende bl.a. opførelse af nyt spildevandsbassin i tilknytning til Marselisborg Renseanlæg. Spildevandsbassinet forventes at skulle have en volumen på ca m³ med tilhørende pumpestation. Endvidere omfatter entreprisen udføres to tunneleringer på henholdsvis ca. 950 meter og ca. 900 meter i Aarhus C. Den ene tunnelering, forventeligt Ø 600 mm, går gennem Jægergårdsgade fra Kalkværksvej til Frederiks Allé. Den anden tunnelering, forventeligt Ø2 200 mm, går fra Jægergårdsgade til Marselisborg Renseanlæg. CPV: Per Aarsleff A/S Lokesvej Åbyhøj

19 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU BMS-anlæg, udbudsområde N og N2. Nærværende udbud omfatter et BMS-anlæg, som består i et fuldt integreret CTS- og IBI-anlæg, hvor der udføres en fælles brugerflade. CTS anlægget udfører styring, regulering og driftsovervågning af alle de traditionelle tekniske anlæg, som typisk er placeret i teknikrum. (Eks. Brugsvandsanlæg, Varmeanlæg, Ventilations- og udsugningsanlæg, Køleanlæg, naturlig ventilation osv.) IBI anlægget udfører styring og regulering af de funktioner, der skal udføres i lokaler og rum på etagerne. (Eks. tænd/sluk Lys, Regulering efter dagslys, radiatorer, Ventilation VAV, Solafskærmning og mørklægning osv.) Udover CTS og IBI-anlæggene vil/skal det være muligt at integrere en lang række andre anlæg, af teknisk, administrativ karakter, med BMS anlægget. AIA, ABA, ADK osv. udføres som selvstændige anlæg og rammeudbud. Men ved mulighed for øget funktionalitet og driftmæssige funktioner, kan/skal der ske integration mellem disse anlæg og BMS anlægget. Rammeudbuddet omhandler levering, installering og drift af BMS-anlæg på udbudsområde N og N2 med option på udbudsområderne N3, N4, N5, S, S2, S3, S4, S5, S6, Forum og Nyt Psykiatrisk Center i Skejby. Se i øvrigt Udbudsbekendtgørelsen punkt II.2.2. Udbuddet omfatter en offentlig kontrakt på levering, installering og drift af BMS-anlæg på delprojekt akut, udbudsområde N og N2 samt i medfør af de udbudte optioner, jf. pkt. II.2.2, en rammeaftale på levering og installering og drift af BMS-anlæg på udbudsområderne N3-N5, S-S6, Forum og Nyt Psykiatrisk Center i Skejby. Baggrunden for DNU-projektet (Det nye Universitetshospital i Aarhus) er at samle alle driftsenheder under Aarhus Universitetshospital under en fælles bygningsmæssig og funktionel enhed. Byggeriet opføres i forbindelse med Aarhus Universitetshospital, Skejby. DNU bliver ca m² og bliver opdelt i talrige bygninger. Byggeriet forventes, at blive udført med en byggetid på ca. 7 år. Byggeriet er planlagt gennemført i et nordligt og sydligt spor samt et særskilt spor for det centrale byggeri Forum. Arbejdet er på nuværende tidspunkt planlagt til at blive udbudt i udbudsområder i varierende størrelser fra ca m2 til ca m2. Arbejderne udbydes i 3 storentrepriser: Råhus og lukning, aptering samt teknik og installation. Derudover udbydes flere arbejder i rammeudbud. Rammeudbuddene bliver udbudt særskilt, men sideløbende med teknik- og installationsentreprisen for enkelte udbudsområder. Teknik og installation udbydes i øvrigt successivt i storentreprise med det samlede ansvar for alle installationer i et udbudsområde. Alle arbejder relateret til de enkelte rammeudbud transporteres til eller styres af teknik- og installationsentreprisen. Entreprenøren for det enkelte rammeudbud vil således fungere som underentreprenør til teknik- og installationsentreprisen. CPV: , Schneider Electric Buildings Danmark A/S Hørkær 2B

20 2730 Herlev Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

21 Danmark-Aarhus: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder AARHUS KOMMUNE Rammeaftale vedrørende totalrådgivning, Kontrakten omfatter ikke-obligatoriske rammeaftaler vedrørende totalrådgivning i form af 7 selvstændige delaftaler inden for følgende bygnings-/anlægstyper:. Almene boliger 2. Boligejendomme 3. Daginstitutioner 4. Sociale institutioner 5. Idrætshaller 6. Skoler 7. Administrationsbygninger. CPV: Nieland A/S Petersmindevej Lystrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S Nørregade Skanderborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: KPF Arkitekter A/S Værkmestergade Aarhus C Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Mangor & Nagel A/S Arkitektfirma Kaptajn Bertelsensvej Vejle Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse: MOE A/S Åboulevarden Aarhus C

22 Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Nieland A/S Petersmindevej Lystrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: C. F. Møller Danmark A/S Europaplads 2, Aarhus C Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Tækker Rådgivende Ingeniører A/S Nordhavnsgade -3, st.tv Aarhus C Mailadresse: Telefon: Internetadresse: SKALA Arkitekter A/S Rædersgade Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: aarhus arkitekterne a/s og Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Europaplads 6, 3 sal 8000 Aarhus C Mailadresse: Telefon: Internetadresse: DRIAS Rådgivende Ingeniører A/S Ølholm Bygade Tørring Mailadresse: Telefon: Internetadresse: GPP Arkitekter A/S Grønnegade Aarhus C Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Mangor & Nagel A/S Arkitektfirma Kaptajn Bertelsensvej Vejle Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse: P+P arkitekter a/s 2

23 Kystvejen 7, 5. sal 8000 Aarhus C Mailadresse: Telefon: Internetadresse: SKALA Arkitekter A/S Rædersgade Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S Nørregade Skanderborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S Mejlgade Aarhus C Mailadresse: Telefon: Internetadresse: KPF Arkitekter A/S Værkmestergade Aarhus C Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Prisme Arkitekter A/S Fredenstorv 8000 Aarhus C Mailadresse: Telefon: Internetadresse: aarhus arkitekterne a/s og Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Europaplads 6, 3 sal 8000 Aarhus C Mailadresse: Telefon: Internetadresse: C. F. Møller Danmark A/S Europaplads 2, Aarhus C Mailadresse: Telefon: Internetadresse: GPP Arkitekter A/S Grønnegade Aarhus C Mailadresse: Telefon:

24 Internetadresse: Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S Mejlgade Aarhus C Mailadresse: Telefon: Internetadresse: SKALA Arkitekter A/S Rædersgade Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: GPP Arkitekter A/S Grønnegade 68 4

25 Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Konsulentydelser GLOBALmidt Salg til Internationale Organisationer. Kontrakterne omfatter levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse og rekruttering af virksomheder til aktiviteten Salg til Internationale Organisationer som led i projektet GLOBALmidt. Væksthuset fungerer som operatør på GLOBALmidt-projektet, der har som overordnet formål at skabe erhvervsmæssig vækst og udvikling via øget mobilisering af eksport- og internationaliseringsperspektiver hos Region Midtjyllands iværksættere og SMV'er. Projektperioden løber til Projektet består af en række aktiviteter. Fælles for en række af disse aktiviteter er, at de udføres med en række partnere, der forestår udførelsen af opgaverne i samarbejde med Væksthuset med tilkøb af konsulentydelser til at varetage dele af opgaverne. Partnerne i projektet GLOBALmidt er: Agro Business Park (Enterprise Europe Network) VIA University College, Horsens Central Denmark EU Office, Bruxelles. Det samlede projekt GLOBALmidt omfatter følgende aktiviteter: Markedsbesøg: Et antal markedsbesøg på udenlandske markeder med 8-0 deltagende virksomheder pr. besøg. Besøgene vil finde sted på danske nærmarkeder, og har til formål at give de deltagende virksomheder et førstehåndsindtryk af forretningsmulighederne på et nyt marked. Hvert besøg vil strække sig over -2 dage. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Eksportcoach-ordning: Ordningen har til formål at etablere en mentorordning, hvor erfarne eksportfolk kan videregive erfaringer, viden og rådgivning til mindre erfarne eksportvirksomheder eller eksportansvarlige. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Business missions/matchmaking: Et antal Business Missions og Matchmaking events på udenlandske markeder. Formålet er at styrke de deltagende virksomheders viden om og forretningsmuligheder på de valgte markeder ved gennemførelse af business missions og deltagelse i international matchmaking (partenariater). Der vil være tale om nærmarkeder såvel som nye vækstmarkeder. Business missions ventes at have en varighed af 4-5 dage. Matchmaking 2-3 dage. Væksthus Midtjylland og Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Strategisk samarbejde med Eksportrådet: Formålet hermed er at øge kendskabet til Eksportrådets tilbud og muligheder og give virksomhederne en let og smidig adgang til Eksportrådets mange udenlandske repræsentationer. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Salg til internationale organisationer: Formålet med dette initiativ er, at virksomhederne er informeret om mulighederne for at deltage i offentlige licitationer, herunder EU, Verdensbanken og FN udbud. Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Intensiveret samarbejde med GoGlobal: Formålet er at give virksomhederne en lettere og mere smidig adgang til at kunne udnytte de forskellige ordninger og ydelser, som GoGlobal

26 samarbejdet indeholder. GoGlobal samarbejdet består af Eksportrådet, Investeringsfonden for Udviklingslande, Eksportkreditfonden og Danida. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Styrket udnyttelse af innovationscentrene: Formålet er at styrke innovationskapaciteten hos midtjyske virksomheder ved at skabe adgang til førende udenlandske forsknings- og innovationsmiljøer ved de danske innovationscentre. Der vil dels være fokus på tre eksisterende innovationscentre (München, Shanghai og Silicon Valley), dels på tre nye innovationscentre (Seoul, São Paulo og New Delhi/Bangalore). Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Korterevarende workshops i internationalisering og eksport: Formålet er at løfte virksomhedernes kompetenceniveau ved gennemførelse af en række eksport relevante workshops. Væksthus Midtjylland og VIA University College, Horsens er ansvarlige for aktivitetens gennemførelse. Internationaliseringspakker: Formålet er at assistere et antal af de virksomheder, der deltager i GLOBALmidt, i et længere og mere fokuseret forløb. Dette vil ske gennem medfinansiering af internationaliseringsrådgivning i form af internationaliseringspakker på 50 eller 300 timers varighed. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivtetens gennemførelse. Eksterne konsulentopgaver til brug for gennemførelse af de enkelte aktiviteter udbydes i relevant omfang ved særskilte udbud. Udbuddet af konsulentydelser til de enkelte aktiviteter under projektet er struktureret således, at Væksthus Midtjylland håndterer udbudsprocessen, mens de endelige kontrakter/rammeaftaler vil blive indgået mellem tilbudsgiver og enten Væksthus Midtjylland eller den relevante samarbejdspartner/de relevante samarbejdspartnere, der er ansvarlige fra GLOBALmidt konsortiet på den konkrete aktivitet. Dette udbud omfatter konsulentydelser i forbindelse med aktiviteten Salg til Internationale Organisationer. Rammeaftalen omfatter i den forbindelse konsulentydelser i forbindelse med udførelse af følgende opgaver: Markedsafdækning Markedsføring og rekruttering Gennemførelse af informationsarrangementer Gennemførelse af workshops Direkte assistance til virksomheder i forbindelse med anmodning om prækvalifikation og tilbudsafgivelse Afrapportering. Rammeaftalen løber fra den til den , men med mulighed for forlængelse i yderligere 2 måneder. Indholdet af rammeaftalen er nærmere beskrevet i det samlede udbudsmateriale, der kan rekvireres på: CPV: , Konsortiet STIO Boulevarden Aalborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

27 Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Konsulentydelser GLOBALmidt Business Missions, Markedsbesøg, Matchmaking. Kontrakterne omfatter levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse og rekruttering af virksomheder til Business Missions som led i projektet GLOBALmidt. Væksthuset fungerer som operatør på GLOBALmidt-projektet, der har som overordnet formål at skabe erhvervsmæssig vækst og udvikling via øget mobilisering af eksport- og internationaliseringsperspektiver hos Region Midtjyllands iværksættere og SMV'er. Projektperioden løber til Projektet består af en række aktiviteter. Fælles for en række af disse aktiviteter er, at de udføres med en række partnere, der forestår udførelsen af opgaverne i samarbejde med Væksthuset med tilkøb af konsulentydelser til at varetage dele af opgaverne. Partnerne i projektet GLOBALmidt er: Agro Business Park (Enterprise Europe Network) VIA University College, Horsens Central Denmark EU Office, Bruxelles. Det samlede projekt GLOBALmidt omfatter følgende aktiviteter: Markedsbesøg: Et antal markedsbesøg på udenlandske markeder med 8-0 deltagende virksomheder pr. besøg. Besøgene vil finde sted på danske nærmarkeder, og har til formål at give de deltagende virksomheder et førstehåndsindtryk af forretningsmulighederne på et nyt marked. Hvert besøg vil strække sig over -2 dage. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Eksportcoach-ordning: Ordningen har til formål at etablere en mentorordning, hvor erfarne eksportfolk kan videregive erfaringer, viden og rådgivning til mindre erfarne eksportvirksomheder eller eksportansvarlige. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Business missions/matchmaking: Et antal Business Missions og Matchmaking events på udenlandske markeder. Formålet er at styrke de deltagende virksomheders viden om og forretningsmuligheder på de valgte markeder ved gennemførelse af business missions og deltagelse i international matchmaking (partenariater). Der vil være tale om nærmarkeder såvel som nye vækstmarkeder. Business missions ventes at have en varighed af 4-5 dage. Matchmaking 2-3 dage. Væksthus Midtjylland og Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse.. Strategisk samarbejde med Eksportrådet: Formålet hermed er at øge kendskabet til Eksportrådets tilbud og muligheder og give virksomhederne en let og smidig adgang til Eksportrådets mange udenlandske repræsentationer. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Salg til internationale organisationer: Formålet med dette initiativ er, at virksomhederne er informeret om mulighederne for at deltage i offentlige licitationer, herunder EU, Verdensbanken og FN udbud. Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Intensiveret samarbejde med GoGlobal: Formålet er at give virksomhederne en lettere og mere smidig adgang til at

28 kunne udnytte de forskellige ordninger og ydelser, som GoGlobal samarbejdet indeholder. GoGlobal samarbejdet består af Eksportrådet, Investeringsfonden for Udviklingslande, Eksportkreditfonden og Danida. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Styrket udnyttelse af innovationscentrene: Formålet er at styrke innovationskapaciteten hos midtjyske virksomheder ved at skabe adgang til førende udenlandske forsknings- og innovationsmiljøer ved de danske innovationscentre. Der vil dels være fokus på tre eksisterende innovationscentre (München, Shanghai og Silicon Valley), dels på tre nye innovationscentre (Seoul, São Paulo og New Delhi/Bangalore). Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Korterevarende workshops i internationalisering og eksport: Formålet er at løfte virksomhedernes kompetenceniveau ved gennemførelse af en række eksport relevante workshops. Væksthus Midtjylland og VIA University College, Horsens er ansvarlige for aktivitetens gennemførelse. Internationaliseringspakker: Formålet er at assistere et antal af de virksomheder, der deltager i GLOBALmidt, i et længere og mere fokuseret forløb. Dette vil ske gennem medfinansiering af internationaliseringsrådgivning i form af internationaliseringspakker på 50 eller 300 timers varighed. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivtetens gennemførelse. Eksterne konsulentopgaver til brug for gennemførelse af de enkelte aktiviteter udbydes i relevant omfang ved særskilte udbud. Udbuddet af konsulentydelser til de enkelte aktiviteter under projektet er struktureret således, at Væksthus Midtjylland håndterer udbudsprocessen, mens de endelige kontrakter vil blive indgået mellem tilbudsgiver og enten Væksthus Midtjylland eller den relevante samarbejdspartner/de relevante samarbejdspartnere, der er ansvarlige fra GLOBALmidt konsortiet på den konkrete aktivitet. Dette udbud har omfattet konsulentydelser i forbindelse med aktiviteterne Business Missions (delaftale -4), Markedsbesøg (delaftale 5) og Matchmaking (delaftale 6). Der indkom imidlertid ikke tilbud på delaftale 4-6, hvorfor disse delaftaler samtidig hermed er annulleret. Delaftale 4 er der efterfølgende tildelt kontrakt på efter reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse jf. udbudsdirektivets artikel 3. CPV: , Norddanmarks EU Kontor Boulevarden Aalborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Eksportrådet Asiatisk Plads København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Eksportrådet Asiatisk Plads København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

29 Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Konsulentydelser GLOBALmidt Business Missions. Kontrakterne omfatter levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse og rekruttering af virksomheder til Business Missions, Markedsbesøg og Matchmaking som led i projektet GLOBALmidt. Væksthuset fungerer som operatør på GLOBALmidt-projektet, der har som overordnet formål at skabe erhvervsmæssig vækst og udvikling via øget mobilisering af eksport- og internationaliseringsperspektiver hos Region Midtjyllands iværksættere og SMV'er. Projektperioden løber til Projektet består af en række aktiviteter. Fælles for en række af disse aktiviteter er, at de udføres med en række partnere, der forestår udførelsen af opgaverne i samarbejde med Væksthuset med tilkøb af konsulentydelser til at varetage dele af opgaverne. Partnerne i projektet GLOBALmidt er: Agro Business Park (Enterprise Europe Network) VIA University College, Horsens Central Denmark EU Office, Bruxelles Det samlede projekt GLOBALmidt omfatter følgende aktiviteter: Markedsbesøg: Et antal markedsbesøg på udenlandske markeder med 8-0 deltagende virksomheder pr. besøg. Besøgene vil finde sted på danske nærmarkeder, og har til formål at give de deltagende virksomheder et førstehåndsindtryk af forretningsmulighederne på et nyt marked. Hvert besøg vil strække sig over -2 dage. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Eksportcoach-ordning: Ordningen har til formål at etablere en mentorordning, hvor erfarne eksportfolk kan videregive erfaringer, viden og rådgivning til mindre erfarne eksportvirksomheder eller eksportansvarlige. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Business missions/matchmaking: Et antal Business Missions og Matchmaking events på udenlandske markeder. Formålet er at styrke de deltagende virksomheders viden om og forretningsmuligheder på de valgte markeder ved gennemførelse af business missions og deltagelse i international matchmaking (partenariater). Der vil være tale om nærmarkeder såvel som nye vækstmarkeder. Business missions ventes at have en varighed af 4-5 dage. Matchmaking 2-3 dage. Væksthus Midtjylland og Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Strategisk samarbejde med Eksportrådet: Formålet hermed er at øge kendskabet til Eksportrådets tilbud og muligheder og give virksomhederne en let og smidig adgang til Eksportrådets mange udenlandske repræsentationer. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Salg til internationale organisationer: Formålet med dette initiativ er, at virksomhederne er informeret om mulighederne for at deltage i offentlige licitationer, herunder EU, Verdensbanken og FN udbud. Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Intensiveret samarbejde med GoGlobal: Formålet er at give virksomhederne en lettere og mere smidig adgang til at kunne udnytte de forskellige ordninger og ydelser, som GoGlobal

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer AABENRAA KOMMUNE Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. CPV: 3400000. Jes P. Jessen A/S Gasværksvej 34 6200 Aabenraa Telefon: +45 74623008

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes Hjemmepleje og Jobcenter. Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes

Læs mere

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cateringprodukter til Ærø Ærø Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise

Læs mere

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven. DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig

Læs mere

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale

Læs mere

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) AARHUS UNIVERSITET Udbud af servere til Aarhus Universitets administrative platform. er, efter flere store fusioner indenfor de senere år, i færd med at geare

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION DK-Ballerup: Programmelsupport THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: 7226000. Programmelsupport. Thales UK Limited Air Operations Wookey Hole Road, Wells BA5 AA Somerset DET FORENEDE

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 December 2013 Region Hovedstaden Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Region Hovedstaden

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejder DOMEA RANDERS, AFD. 380 OG 3802 C/O DOMEA Totalentreprisekontrakt. Projektering og opførelse af 48 almene boliger i totalentreprise. CPV: 45000000. DK-Rønne: Medicinsk

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere