Delaftale 2: B_Storentreprise for kystanlæg og vandbyging (TN )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delaftale 2: B_Storentreprise for kystanlæg og vandbyging (TN457358-02)"

Transkript

1 Til ansøgerne STORENTREPRISER VEDR. OPFØRELSE AF VESTRE FJORDPARK DATO Aalborg Kommune har ved udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S indrykket bekendtgørelse om begrænset udbud af Storentrepriser vedr. opførelse af Vestre Fjordpark. Da der er tale om et begrænset udbud, skal potentielle leverandører anmode om prækvalifikation. I udbudsbekendtgørelsen er angivet, at der forventes prækvalificeret 5 ansøgere for hver storentreprise. Nedenfor er redegjort for udvælgelsen af de prækvalificerede ansøgere. 1.1 Prækvalifikationsanmodninger - Rettidige ansøgninger Aalborg Kommune modtog rettidigt inden for den i udbudsbekendtgørelsen fastsatte frist den 08/06-15 kl prækvalifikationsanmodninger fra følgende ansøgere: 1. A. Enggaard A/S - Aalborg 2. Arkil Anlæg A/S 3. JORTON A/S 4. M. Thomsen Støtt A/S 5. Per Aarsleff A/S 6. TL BYG A/S 7. Vennelyst Ingeniør & Entreprenørforretning 8. A. Enggaard A/S - Aalborg 9. Arkil Fundering A/S 10. C G Jensen A/S 11. Ivan Jacobsen Entreprenørfirma A/S 12. Munck Havne & Anlæg 13. Per Aarsleff A/S Delaftale 3: C_Storentreprise for råhus (TN ) 1/6 Helle Riis Orbicon A/S CVR nr: Jens Juuls Vej 16 Handelsbanken: 8260 Viby J FRI

2 14. A. Enggaard A/S - Aalborg 15. JORTON A/S 16. M. Thomsen Støtt A/S 17. Per Aarsleff A/S 18. Enemærke & Petersen A/S 19. Ferd. Færch & Co. A/S 20. JORTON A/S 21. M. Thomsen Støtt A/S 22. TL BYG A/S 23. Tømrer & snedkerfirmaet Frede D Nielsen Delaftale 5: E_Storentreprise for installationer (TN ) 24. Bravida Danmark A/S - Aalborg 25. Kemp Lauritzen A/S 26. Strøm Hansen A/S - Nørresundby 27. Uggerly Installation A/S Delaftale 6: F_Storentreprise for anlægsgartnerarbejder (TN ) 28. A. Enggaard A/S - Aalborg 29. Hirtshals Entreprenørforretning A/S 30. Kærager Anlæg A/S 31. Malmos A/S 32. OK Nygaard A/S 1.2 Dokumentations- og mindstekrav Betingelserne for deltagelse i udbuddet fremgår af udbudsbekendtgørelsens punkt III.2). 1.3 Vurdering af opfyldelse af krav til dokumentationskrav Følgende ansøgere vurderes ikke at have opfyldt de i udbudsbekendtgørelsen fremsatte krav til dokumentation: 30. Kærager Anlæg A/S Begrundelsen: Dokumentationskravet under pkt. III.2.2 er ikke oplyst. Det vedlagte skema er ikke udfyldt. Der er ikke vedlagt anden dokumentation, der indikerer firmaets økonomiske og finansielle kapictet, hvorfor ansøgningen ikke kan komme i betragtning til en prækvalifikation. 2/6

3 Følgende ansøgere vurderes at have opfyldt de i udbudsbekendtgørelsen fremsatte krav til dokumentation: 1. A. Enggaard A/S - Aalborg 2. Arkil Anlæg A/S 3. JORTON A/S 4. M. Thomsen Støtt A/S 5. Per Aarsleff A/S 6. TL BYG A/S 7. Vennelyst Ingeniør & Entreprenørforretning 8. A. Enggaard A/S - Aalborg 9. Arkil Fundering A/S 10. C G Jensen A/S 11. Ivan Jacobsen Entreprenørfirma A/S 12. Munck Havne & Anlæg 13. Per Aarsleff A/S Delaftale 3: C_Storentreprise for råhus (TN ) 14. A. Enggaard A/S - Aalborg 15. JORTON A/S 16. M. Thomsen Støtt A/S 17. Per Aarsleff A/S 18. Enemærke & Petersen A/S 19. Ferd. Færch & Co. A/S 20. JORTON A/S 21. M. Thomsen Støtt A/S 22. TL BYG A/S 23. Tømrer & snedkerfirmaet Frede D Nielsen Delaftale 5: E_Storentreprise for installationer (TN ) 24. Bravida Danmark A/S - Aalborg 25. Kemp Lauritzen A/S 26. Strøm Hansen A/S - Nørresundby 27. Uggerly Installation A/S Delaftale 6: F_Storentreprise for anlægsgartnerarbejder (TN ) 28. A. Enggaard A/S - Aalborg 29. Hirtshals Entreprenørforretning A/S 31. Malmos A/S 32. OK Nygaard A/S 3/6

4 1.4 Prækvalifikationsvurdering Det fremgår af udbudsbekendtgørelsen, at Aalborg Kommune agter at begrænse antallet af tilbudsgivere til 5 tilbud pr. storentreprise. Begrænsningen i antallet vil ske i overensstemmelse med det i udbudsbekendtgørelsen pkt. IV.1.2) anførte. Efter ansøgningsfristens udløb, og efter at én ansøger på delaftale 6 er vurderet ukonditionsmæssig, er det konstateret, at der for delaftale 3, 5 og 6 er 4 ansøgninger om prækvalifikation på hver aftale. Alle disse ansøgninger er vurderet konditionsmæssige i henhold til de krævede betingelser for at deltage i udbuddet. Henset til at der er mindre en 5 ansøgninger for disse delaftaler, er der ikke foretaget nogen begrænsning i ansøgerfeltet. For delaftel 1, 2 og 4 begrænses antallet af tilbudsgivere til 5 ansøgere pr. storentreprise. Udvælgelsen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, er sket ved en samlet vurdering af ansøgernes økonomiske og finansielle kapacitet samt tekniske kapacitet, hvor der er lagt vægt på referencer med kystnært og bæredygtig byggeri, erfaring med insitustøbte belægninger, erfaring med vandbygning og storentrepriser samt erfaring med etablering af beplantning på større områder. Referencer er vurderet i forhold til references relevans for opgavens indhold beskrevet i udbudsbekendtgørelsens pkt. 1. i bilag B for hver delaftale. Ved udvælgelsen af ansøgere er der blevet lagt vægt på oplysningerne om virksomhedens personlige forhold, medarbejderantal og medarbejderkategorier, fokus på bæredygtighed mv. Kriterium 1 - " Ansøgernes økonomiske og finansielle kapacitet Ansøgningerne er overordnet vurderet i forhold til omsætning, resultat, soliditetsgrad og egenkapital i de seneste 3 år. Der er endvidere vurderet om virksomhedens økonomi er baseret på en anden virksomheds økonomiske og finansielle status, og i såfald dokumentation for, at den anden virksomhed varetager solidarisk og ubegrænset hæftelse. Den generelle vurdering af den økonomiske og finansielle kapacitet vurderes som tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende for alle ansøgere. Kriterium 2 - Tekniske kapacitet referencer Relevans er vurderet på grundlag af ansøgers beskrivelse af sine referencer sammenholdt med de ydelser, som storentreprisen forventes at omfatte. I jo højere grad leverancerne omfatter de af udbuddet omfattede ydelser, desto mere relevant er leverancerne vurderet. Referencer er vurderet med følgende karakteristik: Særdeles relevante, Meget relevante, Relevante, Mindre relevante 4/6

5 Ikke relevante. Ved en generel vurdering af ansøgernes referencer vurderes disse hovedsageligt som meget relevante eller særdeles relevante. I forhold til bæredygtighed har enkelte firmaer oplyst, at de for områder i virksomheden er certificeret ifht. OHSAS 18001, ISO 9001 eller ISO14001, eller de har på anden vis indikeret en bevisthed i forhold til bæredygtighed. For ansøger nr. 1 og nr. 8 er referencer kun beskrevet i overordnede træk og det er derfor svært at vurdere referencens relevans i forhold til udbuddets omfattede ydelser. Referencerne er som helhed derfor vurderet som relevante. For ansøger nr. 6 og 21 vurderes hovedparten af referancerne ikke relevante eller relevante i forhold til udbuddets omfattede ydelser for den givne storentreprise. Kriterium 3 - Tekniske kapacitet bemanding I forhold til medarbejderantal, fordelt på kategorier, er der i udvælgelsen lagt vægt på, at entreprenøren indikerer en medarbejderfordeling, der kan varetage opgavens omfang både i entrepriseledelse og udførelsen. Ved en generel vurdering af ansøgernes tekniske kapacitet på bemanding, afvejet i forhold til medarbejderfordeling på de enkelte kategorier, vurders disse hovedsageligt som tilstrækkelig eller meget tilstrækkelig. For ansøger nr. 1 og 8 vurderes det, at tyngden af medarbejdere ligger i en kategori, der kan varetage ledelse af opgaven. I forhold til omfanget at medarbejdere, der kan forestå udførelsen vurderes antallet af medarbejdere som lavt og mindre tilstrækkelig. 1.5 Indstilling På baggrund af ovenstående gennemgang indstilles det, at følgende virksomheder prækvalificeres til at afgive tilbud i de anførte storentrepriser: Arkil Anlæg A/S JORTON A/S M. Thomsen Støtt A/S Per Aarsleff A/S Vennelyst Ingeniør & Entreprenørforretning Arkil Fundering A/S C G Jensen A/S Ivan Jacobsen Entreprenørfirma A/S Munck Havne & Anlæg Per Aarsleff A/S Delaftale 3: C_Storentreprise for råhus (TN ) 5/6

6 A. Enggaard A/S - Aalborg JORTON A/S M. Thomsen Støtt A/S Per Aarsleff A/S Enemærke & Petersen A/S Ferd. Færch & Co. A/S JORTON A/S TL BYG A/S Tømrer & snedkerfirmaet Frede D Nielsen Delaftale 5: E_Storentreprise for installationer (TN ) Bravida Danmark A/S - Aalborg Kemp Lauritzen A/S Strøm Hansen A/S - Nørresundby Uggerly Installation A/S Delaftale 6: F_Storentreprise for anlægsgartnerarbejder (TN ) Enggaard A/S - Aalborg Hirtshals Entreprenørforretning A/S Malmos A/S OK Nygaard A/S Dermed vil følgende virksomheder ikke blive opfordret til at afgive tilbud i de anførte storentrepriser: Enggaard A/S - Aalborg TL BYG A/S Enggaard A/S - Aalborg M. Thomsen Støtt A/S Vi takker for den interesse der er vist for at deltage og forventer at udsende udbudsmaterialet eletronisk inden for de næste 10 dage. Venlig hilsen Helle Riis Projektchef Ingeniør 6/6

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen,

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034506 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 5. juli 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034506 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 5. juli 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034506 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 5. juli 2013 K E N D E L S E SOS International A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Mercantec Prækvalifikationsmateriale Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Begrænset udbud Bygherrerådgivning August 2014 1. Indledning 1.1 Ordregiver Mercantec H.C. Andersens Vej 9 8800 Viborg Att.:

Læs mere

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45071-2013:text:da:html DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5974 (Mette Langborg, Preben Dahl) 7. juli 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5974 (Mette Langborg, Preben Dahl) 7. juli 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5974 (Mette Langborg, Preben Dahl) 7. juli 2015 K E N D E L S E Konsortiet Promentum - Factor3 - Stuhr Rådgivning v/promentum A/S (selv) mod Moderniseringsstyrelsen (advokat

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

1/ 11 ENOTICES_Bech-bruun 13/04/2011- ID:2011-052714 Standardformular 5 - DA Implementering og drift (hosting) af et it-system

1/ 11 ENOTICES_Bech-bruun 13/04/2011- ID:2011-052714 Standardformular 5 - DA Implementering og drift (hosting) af et it-system 1/ 11 ENOTICES_Bech-bruun 13/04/2011- ID:2011-052714 Standardformular 5 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156034-2015:text:da:html Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Danmark-København: Servicevirksomhed i forbindelse med datamater 2013/S 248-433246. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Servicevirksomhed i forbindelse med datamater 2013/S 248-433246. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433246-2013:text:da:html Danmark-København: Servicevirksomhed i forbindelse med datamater 2013/S 248-433246 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere