Styrker skal frem i lyset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrker skal frem i lyset"

Transkript

1 STYRKEVÆRKSTEDET Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse

2 Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er vigtige Lad os slå det fast med det samme - styrker er dét, der styrker os, det der giver os lyst til at lære, energi til at håndtere tingene på en anderledes måde, at nå længere end forventet. En gængs opfattelse er, at vores største udviklingspotentialer ligger i vores svagheder. Virkeligheden, underbygget af forskning, siger dog det modsatte - at kende vores styrker, giver mulighed for en mere meningsfyldt og inspirerende udvikling, med et langt større potentiale end vi tror. Forskere verden over bekræfter, at børn og voksne, der lever, lærer og arbejder med udgangspunkt i deres styrker, oplever mere selvtillid og selvværd, mere energi i dagligdagen, mindre stress og mere engagement i deres læring og arbejde. Arbejdet med styrker Arbejdet med styrker tager udgangspunkt i de 24 styrker fra The VIA Institute on Character som bl.a. psykologen Martin Seligman har været med til at udvikle. I arbejdet med styrker handler det om knowing and growing. Altså at genkende styrkerne og få dem i anvendelse i sin hverdag. Vel at mærke i et naturligt og velfungerende samspil med ens omgivelser. Det er interaktionen mellem styrken og situationen, der definerer, om der reelt er tale om en styrke. Styrker er altså ikke objektive størrelser, der altid er til stede, hvilket betyder, at en styrke reelt kan være en svaghed, hvis den overforbruges eller misbruges i en given situation. Vi anbefaler derfor, at arbejdet med styrker med de ældste elever og voksne tager udgangspunkt i følgende proces: Find dine styrker første skridt er at identificere og udvælge de styrker, man primært ønsker at fokusere på. Forstå dine styrker andet skridt er at dykke ned i forståelsen af styrkerne, hvordan kommer de til udtryk, i hvilke situationer gavner de mig, hvordan indvirker de på andre Form dine styrker tredje skridt handler om at udkrystallisere handlemuligheder for, hvordan styrkerne fremadrettet kan komme mere hensigtsmæssigt i spil Forankre dine styrker fjerde skridt handler om at gå fra tanke til handling. At ens idéer om, hvordan man kunne bruge sine styrker, bliver en realitet. Styrkekort Et billede siger mere end tusinde ord er et velkendt ordsprog, og billeder skaber utrolig mange tanker og associationer. Forskning antyder også, at anvendelse af billeder i læringsprocesser medfører, at hjernen bedre behandler information, og på den måde gør emnet mere relevant i forhold til ens hverdag. For at skabe en praktisk og nærværende måde

3 at tale om styrker på, har vi udviklet styrkekort til brug for voksne og til elever fra ca. 7. klasse og opefter. Hver af de 24 styrker er repræsenteret på et styrkekort, og hvert kort indeholder et billede, som visualiserer styrken samt en kort beskrivelse af styrken, og hvordan den kommer til udtryk i hverdagen. Til at supplere styrkekortene er der udviklet en række øvelser, der giver idéer til at arbejde med kortene i henhold til Find Forstå Form Forankre processen. Styrke Post-Its Hvordan får jeg kortene med hjem? er et spørgsmål, vi har mødt mange gange fra såvel voksne som unge. Selvom vi anbefaler, at hver person har sit personlige sæt styrkekort, er realiteten, at de fleste deles om kortene. Vi har derfor udviklet det vi kalder styrke postits. Det er de velkendte post-it-notes blot ikke til at skrive på, men derimod med de velkendte billeder fra styrkekortene. På den måde kan børn og voksne arbejde med styrkerne på nye måder, processuelt og udviklingsorienteret, og endda tage deres eget arbejde med hjem efterfølgende. University College Lillebælt og Gnist har indgået et samarbejde om at omsætte styrkebaserede teorier og forskning til praktisk anvendelige værktøjer til brug i undervisning, vejledningssituationer, teamarbejde og skoleledelse. Vi kalder samarbejdet for Styrkeværkstedet. Denne måde at sætte den nyeste forskning i spil på skal hjælpe skolesektoren med at skabe bevidsthed om styrker, som en vigtig ressource og designe redskaber til at udvikle trivsel, lyst til læring og udvikling. Internt på skolerne vil Styrkeværkstedet tilbyde redskaber til at forbedre medarbejdernes engagement og oplevelse af mening i arbejdet. Når vi etablerer dette samarbejde, skyldes det især, at forskning underbygger, at den styrkebaserede tilgang giver mulighed for at øge elevers fremgang og trivsel samt at organisationer, der i højere grad arbejder styrkebaseret, oplever mere robusthed, kreativitet ja i det hele taget bedre resultater. Nysgerrig Organisationerne bag

4 Gratis introduktionseftermiddage Få en gratis introduktion til teorien bag styrker og til de redskaber, der vil blive arbejdet med på kurserne. Målgruppe: Ledere På dette gratis introduktionskursus vil der blive relateret til brugen af styrker som ledelsesredskab, såvel overordnet som i team. Kursusnummer december 2013 kl Tilmeldingsfrist 3. november 2012 Kursusnummer marts 2013 kl Tilmeldingsfrist 12. februar 2013 Sted: UCL, Soldalen 8, 7100 Vejle Målgruppe: Vejledere, kontaktlærere og lærere På dette gratis introduktionskursus vil der blive relateret til brugen af redskaberne i arbejdet med eleverne. Kursus nummer december 2012 kl Tilmeldingsfrist 10. november 2012 Kursus nummer marts 2013 kl Tilmeldingsfrist 13. februar 2013 Sted: UCL Soldalen 8, 7100 Vejle Mod Kursusbeskrivelser På alle kurser vil der blive givet en introduktion til Positiv Psykologi og i særdeleshed teorierne bag styrkebegrebet. Der vil endvidere blive arbejdet med, hvordan man kan arbejde procesorienteret med udvikling ud fra styrker. Herunder vil der blive arbejdet med redskaber til, hvordan man kan styre og lede disse processer. Der vil blive arbejdet med konkrete øvelser og opgaver, og som kursist får man således en værktøjskasse med redskaber og konkrete øvelser med hjem til egen praksis. Det forventes, at man arbejder med afprøvning af redskaberne imellem kursusgangene, og inddrager egne erfaringer i efterfølgende kursusgange. Kurser i skoleåret Kursusnummer Målgruppe: UU vejledere og andre der ønsker at arbejde styrkebaseret med enkeltindivider og grupper af unge fra 7. klasse og opefter. 12 timer fordelt på 2 dage: 18. september 2013 og 29. oktober 2013 Begge dage kl Pris: 3300 kr. incl. 1 sæt styrkekort og 1 post-it Tilmeldingsfrist 18. august 2013 Undervisere: Mads Bab og Marianne Tolstrup At arbejde med styrker i individuel og gruppemæssig sammenhæng med unge Viden om styrkebaserede tilgange til udvikling, herunder systemisk tænkning og styrkebaseret pædagogik

5 Kendskab til arbejdsformer der kan bruges i arbejdet med styrkebaseret pædagogik Færdigheder i at arbejde med styrker med enkeltpersoner samt styrker i grupper Kompetencer til at kunne gennemføre udviklingsforløb med udgangspunkt i styrker Kunne tænke arbejdet med styrkebaseret pædagogik ind i egen organisation. Kursusnummer Målgruppe: Lærere og pædagoger der arbejder med elever i klasse. 12 timer fordelt på 2 dage: 17. september 2013 og 20. november 2013 Begge dage kl Pris: 3300 kr. incl. 1 sæt styrkekort og 1 post-it Tilmeldingsfrist 17. august Undervisere: Mads Bab og Marianne Tolstrup Styrkeredskaber til arbejdet med læring og trivsel Viden om styrkebaserede tilgange til udvikling, herunder systemisk tænkning og styrkebaseret pædagogik Viden om sammenhængen mellem styrker og læring Kendskab til arbejdsformer der kan bruges til styrkebaseret pædagogik i klassen Kan forholde sig til hvordan arbejdet med styrkebaseret pædagogisk kan inddrages i det daglige arbejde i klassen Har kendskab til narrativitetens betydning for læring og udvikling ag kan iværksætte processer der tager højde for denne viden. Styrkeredskaber til fritids- og ungdomsskoler Kursusnummer timer fordelt på 2 dage: 24. september 2013 og 6. november 2013 Begge dage kl Pris: 3300 kr. incl. 1 sæt styrkekort og 1 post-it Tilmeldingsfristen er 24. august 2013 Undervisere: Mads Bab og Marianne Tolstrup Viden om styrkebaserede tilgange til udvikling, herunder systemisk tænkning og styrkebaseret vejledning Forståelse for positiv psykologi og den styrkebaserede tilgangs relation til bl.a. Tønnesvangs modeller indenfor selvpsykologi Færdigheder i at arbejde med styrker med unge i forskellige målgrupper At kunne arbejde med styrker i grupper Kan tænke arbejdet med styrkebaseret vejledning ind i egen organisation. At arbejde med styrker i fastholdelsesarbejdet i ungdomsuddannelserne Kursusnummer timer fordelt på 2 dage: 25. september 2013 og 5. november 2013 Begge dage kl Pris: 2600 kr. incl. 1 sæt styrkekort og 1 post-it Tilmeldingsfristen er 25. august Viden om styrkebaserede tilgange til udvikling,

6 herunder systemisk tænkning og styrkebaseret pædagogik Kendskab til arbejdsformer der kan bruges i arbejdet med styrkebaseret pædagogik med erhvervsuddannelseselever Færdigheder i at arbejde med styrker med frafaldstruede elever Færdigheder i at arbejde med styrker i grupper Kompetencer til at kunne gennemføre udviklingsforløb med udgangspunkt i styrker Kan tænke arbejdet med styrkebaseret pædagogik ind i egen organisation. Viden om styrkebaserede tilgange til udvikling af teams Kendskab til arbejdsformer der kan anvendes til udvikling af teams med udgangspunkt i teamets ressourcer Indsigt i at styrke et teams følelse af fællesskab forud for et nyt projekt eller arbejdsopgave Konkrete aktiviteter til at finde, forstå, forme og forankre teamets individuelle samt fælles styrker. Energi og gejst Undervisere Lederevner Styrkebaseret samarbejde i teams Kursusnummer timer fordelt på 2 dage: 19. august 2013 og 30. oktober 2013 Begge dage kl Pris: 3300 kr. incl. 1 sæt styrkekort og 1 post-it Tilmeldingsfristen er 31. juni 2013 Mads Bab Mads Bab er stifter og leder af Gnist, der rådgiver private og offentlige virksomheder og organisationer samt andre coaches og konsulenter om forandrings og læringsprocesser baseret på ressourcebaserede tilgange. Med udgangspunkt i mere end 12 års erfaring, en master i positiv psykologi samt en kreativ tilgang til læring og udvikling sætter Mads sin viden i spil i workshops, undervisning, foredrag, events, analyser, idé og konceptudvikling. Mads er desuden censor samt ekstern underviser i positiv psykologi på Aarhus Universitet samt DIS (Danish Institute for Studies Abroad). Sidst men ikke mindst udgiver han sin

7 første bog om forankring af styrker i arbejdslivet sammen med Dansk Psykologi Forlag primo 2013 Kontakt Mads Bab: Marianne Tolstrup Marianne Tolstrup er lektor i Videreuddannelse og praksisudvikling i University College Lillebælt og er desuden udviklingskonsulent og underviser på diverse kurser og diplomuddannelser, primært indenfor kommunikation og vejledningsområdet samt i folkeskoleregi. Marianne har 17 års erfaring med skoleudvikling, og færdiggør 2013 master i positiv psykologi. Er pt. projektleder på et regionsstøttet projekt, der udvikler redskaber til brug i arbejdet med uddannelsesparathed, hvori bl.a. styrkekort til unge er udviklet. Kontakt Marianne Tolstrup: Lene Milling Wadstrøm Lene Milling Wadstrøm er underviser indenfor pædagogik og læring i Videreuddannelse og praksisudvikling University College Lillebælt. Lene har også været aktiv i en bred vifte af andre sammenhænge, bl.a. et udviklingsprojekt for Undervisningsministeriet, bestyrelsesmedlem i Dansk Specialpædagogisk Forening, samt konsulent for folkeskolerne. Lene afslutter Master i Læreprocesser på Aalborg Universitet Kontakt Lene Milling Wadstrøm: Taknemmelighed

8 Troværdig Rekvirerede forløb Er I en skole, et UU center, en kommune, samling af skoler, team eller andre der ønsker et skræddersyet forløb tilpasset netop jeres behov, så tag kontakt til Lene Milling Wadstrøm på Tilmelding Tilmelding sker elektronisk på vores hjemmeside Klik på Videreuddannelse og udvikling øverst i det orange bånd og klik nederst i højre hjørne på feltet Tid, sted, pris, ansøgning (feltet ligger under billedet af en bog med en lup). Du skal skrive kursusnummeret i feltet Søgeord og klik på Søg, hvorefter du får linket til det pågældende kursus. Når du har klikket på linket, kan du se hele kursusopslaget, og du kan tilmelde dig kurset ved at klikke på det lyserøde felt Tilmeld nederst på kursusopslaget. Husk efterfølgende at udfylde tilmeldingsformularen. Alle tilmeldinger er bindende. Ved fravær/ afbud refunderes deltagerprisen ikke. Overtegning Ved overtegning af kurserne optages kursister i den rækkefølge vi har modtaget tilmeldingerne. Optagelse eller aflysning Tilbagemelding om optagelse eller aflysning meddeles skriftligt. Forplejning Forplejning er ikke inkluderet i kursusprisen, men kan købes i kantinen. University College Lillebælt Videreuddannelse og praksisudvikling Asylgade 7-9, 5000 Odense C Telefon ucl.dk

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning

Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning W O R KSH O P S Forord Fjordskolens Viden- og Kompetencecenter (FVKC) er en del af Aabenraa Kommunes

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. Nyt website

Nyhedsbrev. Velkommen. Nyt website MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 5 M a j 2 0 1 2 Velkommen I d e t

Læs mere

Tjørnelyskolen for dygtige børn

Tjørnelyskolen for dygtige børn Tjørnelyskolen for dygtige børn Et udviklingsprojekt i Greve Kommune 2007-2010 1 Tjørnelyskolen for dygtige børn Udviklingsprojekt i Greve Kommune 2007-10 Oktober 2010 Redaktionsudvalg: Vinie Hansen, pædagogisk

Læs mere

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013 Kursuskatalog Ringkøbing skole Skoleåret 2012-2013 Massage i skolen Massage i skolen Når børn lærer at massere hinanden i skolen, får de meget bedre forudsætninger for at udvikle naturlig tryghed og for

Læs mere

VIDensbAseret InDsAts over for udsatte børn I DAgtIlbuD modelprogram VSAMMENFATNIING 2013 DA

VIDensbAseret InDsAts over for udsatte børn I DAgtIlbuD modelprogram VSAMMENFATNIING 2013 DA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram SAMMENFATNING 2013 V IDA indhold Forord 5 Når samarbejde og deling af ny viden skaber resultater for børn 6 Resultater af VIDA 7 Det

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation. Profilkatalog PROFIL KATALOG Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA VI TILBYDER Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser.

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

DSR-aftale - Esbjerg

DSR-aftale - Esbjerg DSR-aftale - Esbjerg Historie og åbningsforelæsning... 2 SOCIAL MOBILITET...2 Kommunikation og organisation... 2 COACHING (1)... 2 COACHING (2)... 3 COACHING (3)... 4 DET DANSKE SPROG ER MODERSMÅLET I

Læs mere

akademi Innovation Udvikling Kreativitet Fællesskab Fokusering Trivsel Kommunikation Civilsamfund Samtale Nysgerrighed Engagement Risikovillighed

akademi Innovation Udvikling Kreativitet Fællesskab Fokusering Trivsel Kommunikation Civilsamfund Samtale Nysgerrighed Engagement Risikovillighed 2015 2. halvår Nysgerrighed Samtale Kommunikation Involvering Innovation Læring Udvikling Kreativitet Fokusering Fællesskab Foretagsomhed Viden Civilsamfund Passion Engagement Risikovillighed Kompetent

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2014/15 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning Stig Nørhald Jacob

Læs mere

AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen

AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen Velkommen til to inspirerende konferencer om Aktionslæring i Den nye Folkeskole: Torsdag den 30. oktober kl. 10 16, Copenhagen Europe Center,

Læs mere

FORÅRSKATALOG 2013. EmpowerMinds produkter er blandt

FORÅRSKATALOG 2013. EmpowerMinds produkter er blandt EmpowerMinds produkter er blandt verdens stærkeste indenfor empowerment skabende udviklingsaktiviteter. Her ser du de overordnede kvaliteter vi kan tilbyde dig, som også omfatter international certificering

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere