Forord af Bjarne Krog Jensen... 2 Intro af Kollektivcentret Bytoften... 2 Adresseliste... 3 Vores fælles skurvogn... 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord af Bjarne Krog Jensen... 2 Intro af Kollektivcentret Bytoften... 2 Adresseliste... 3 Vores fælles skurvogn... 8"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Forord af Bjarne Krog Jensen... 2 Intro af Kollektivcentret Bytoften... 2 Hvad skal vi bygge?... 3 Adresseliste... 3 Vores fælles skurvogn... 8 Hvorfor en fælles skurvogn?... 8 Spisetid... 8 Madordning... 8 Rygning... 8 Alkohol... 8 Beruselse og påvirkning Nøgler til skurvogne... 9 Mærkedage... 9 Mødeoversigt... 9 Vejret... 9 Velfærdsfaciliteter... 9 Parkering... 9 Sådan fungerer pladsen her Intromøder og navneskilte Hvorfor det? Trimmet Byggeri Håndtering af sikkerhed og sundhed Håndtering af nærved-ulykker Mønsterarbejdsplads (rundering og mærkning) Affaldshåndtering og oprydning BygSol Ansvarsområder Rollefordeling Formidling (intern og ekstern) Information på og om pladsen Besøg ude fra Information til beboerne... 17

2 Forord af Bjarne Krog Jensen Der findes ikke nogen enkel opskrift på, hvordan man bedst tager imod nye medarbejdere. Det er vigtigt, at alle som skal være med til at skabe et unikt byggeri føler, at de bliver taget godt imod og finder glæde ved at være en del af fællesskabet. Derfor vil vi på denne byggeplads gøre en indsats for at byde alle ordentlig velkommen. Det er derfor mig en glæde at kunne præsentere personalehåndbogen for Byggeriet Bytoften Håndbogen giver dig et godt kendskab til byggepladsens politikker, og svar på nogle af de spørgsmål, der særligt trænger sig på, i forbindelse med en anderledes byggeplads. Det er langt nemmere, når alle kender de fælles retningslinier for dagligdagen på denne byggeplads. Du er hver dag med til at sikre, at politikken føres ud i livet, og denne byggeplads skaber nye værdier. Jeg håber, du vil have fornøjelse af læsningen. Med venlig hilsen Bjarne Krog-Jensen Intro af Kollektivcentret Bytoften Kollektivcentret Bytoften er en selvejende institution, der henvender sig til yngre fysisk handicappede. Centret blev opført i 1971, og der er sket om - og tilbygninger, senest med en større tilbygning i I 2004 er Satellit-afdelingen flyttet i et helt nyt byggeri på Bytoften 79 ved P-pladsen. Døgnafsnittet har plads til i alt 35 beboere, fordelt på: To afdelinger med hver 11 beboere Bo - og genoptræningsafdeling for senhjerneskadede med 5 beboere Satellit-afdeling med 8 beboere Dagcentret har plads til 45 daglige brugere på fuld tid. 2

3 Centret består desuden af: Plejecentral for de beboere i Tjørring Boligselskab, der har behov for hjælp. Privat fysioterapi Butik med dagligvarer Køkken og offentligt cafeteria. Der er ansat ca. 200 lønnede medarbejdere, som er tværfagligt sammensat. Hvad skal vi bygge? Der nyopføres 28 to-rumsboliger (etape 1) i et 7-etages højhus inkl. kælder. Herudover renoveres det eksisterende højhus fra de nuværende 62 lejligheder til 41 boliger (etape 2). Alle boliger bliver handicapegnet og er udelukkende til beboere med et fysisk handicap. Kælderen og stueetagen forbinder højhusene. Der opføres i alt 1400 netto m2 servicearealer indeholdende dagcenter med gruppe- og aktivitetsrum, hvilerum og behandlingsrum til fysioterapi og ergoterapi. Endvidere vil der være administrationskontor, købmand, vaskeri, køkken og cafeteria. I kælderen vil der være omklædningsrum og værksted. I etape 1 opføres der 22 boliger med tilhørende opholdsrum og afdelingskontorer, som bliver placeret fra 1.sal - 4 sal. På 5. sal indrettes der en bo- genoptræningsafdeling til senhjerneskadede med opholdsrum, og 6. sal bliver indrettet med en aflastnings-/udslusningslejlighed samt træningsfaciliteter for afdelingen bo- og genoptræning. Beboerne og brugerne er alle yngre (18-60 år) fysisk handicappede, og det stiller nogle andre bygningsmæssige krav. I forbindelse med planlægningen af byggeprojektet har Workshopgruppen - d.v.s. repræsentanter for beboere, brugere, personale, håndværkere, arkitekt, ingeniør og boligselskab - haft tre værdibegreber/udsagn som ledetråd for byggeriet. 3

4 De tre værdibegreber/udsagn: 1. Opholdsarealer i trafikale knudepunkter i bygningen. Et sted, man lige søger hen til. 2. Miljøer, hvor der er synlighed for samvær. Rum til fællesskab, men med fleksibilitet. 3. Tilgængelighed, så man er selvhjulpen og selv kan bestemme. Disse tre værdibegreber/udsagn er de overordnede holdninger, som nybyggeriet skal tilgodese. Det skulle gerne medføre at beboerne og brugerne får en bedre livskvalitet i de nye bygningsmæssige rammer. Beboerformand Kristian Nielsen sagde følgende i sin tale til det 1. spadestik: Jeg har boet på 16 kvadratmeter i over 34 år, og jeg glæder mig meget til at få mere plads, der opfylder nutidens standard for boliger. Jeg tror, at jeg kan sige på alle beboernes vegne, at vi glæder os meget til at huset står færdigt. Og huset bliver til alles tilfredshed. 4

5 Adresseliste Boligselskabet Fruehøjgaard, Aaparken 2, 7400 Herning: Bjarne Krog Jensen, Annett Lassen, Rikke Frederiksen, Tjørring Boligselskab: Finn Gustafsson, Kollektivcentret: Holger Pedersen, Midtconsult, Viborgvej 1, 7400 Herning: Carsten Rodal, Strategisk rådgivning: Sven Bertelsen, A/S Jensen og Christensen, Højris Alle 81, 7340 Ikast: Ejgil Pedersen, Carlo Jensen, H&M malerfirma, Orionvej 16, 7430 Ikast: Kurt Hansen, Bent Hansen, BygSol: Pernille Wallø, Teknologisk Institut Henriette Hall-Andersen, T.I Randi Ebbesen

6 CEU Herning, Lillelundvej 21, 7400 Herning Peter Skovsted Vitus Bering Regner Bach Hessellund Benny Olsen Rambøll, Poulsensgade 8, 7400 Herning, Per K. Kristensen Carsten Pedersen Jesper Kirkegaard John Stevnhøj Anette Simonsen Kobra, Bethaniagade 6-8, 7400 Herning, Lisbeth Wolters Ivan Nyborg Martin Vestergaard KPC, Merkurvej 601, 7400 Herning, Søren Kristiansen Michael Andersen Torben Kloster Susanne Poulsen

7 Troldhede Instal., Gåsdalsvej 8, Troldhede, 6920 Videbæk, Ivan Pedersen Q-Star VVS, Stormgade 99, Postboks 222, 6701 Esbjerg, Johnny Christiansen Henrik Nielsen Svend Mortensen A/S, Sandagervej 22, 7400 Herning, Bent Bonde Lars Mortensen Fagforbundene: TIB Peder Lauridsen 3F: Jens Knudsen Journalist: Bent Bernardi, Bernadi Press

8 Vores fælles skurvogn Hvorfor en fælles skurvogn? Når du opholder dig og spiser i den samme skurvogn, er det nemmere at lære hinanden at kende, og sammenholdet bliver derfor også bedre. I fællesskurvognen er det også nemmere at informere alle parter på en ordentlig måde. Alle ser de samme opslagstavler, og alle hører de samme mundtlige meddelelser. Derfor accepterer vi ikke, at der bliver spist sjakvis eller enkeltvis andre steder på pladsen. Byggeleder samt boligselskabets folk har kontor i skurvognen. Det skal være en god byggeplads at arbejde på, og alle skal have en større arbejdsglæde. Spisetid Formiddagspause kl. 08:30 09:00 Frokost kl. 12:00 12:30 Madordning Du har muligheden for at bestille mad fra køkkenet ved Kollektivcentret. Personalet i køkkenet har udarbejdet en madplan, der forløber månedsvis. Bestilling af mad samt betaling skal ske fredag morgen for en uge ad gangen hos repræsentanten fra boligselskabet (Rikke Frederiksen). Rygning Der må ikke ryges i skurvognen fælles beslutning Alkohol Alkohol nydes ikke i arbejdstiden på KPC s byggeplads. Undtagelser kan kun opstå ved specielle arrangementer. Beruselse og påvirkning. Efter indtagelse af alkohol eller brug af euforiserende stoffer kan dette medfører bortvisning fra pladsen. 8

9 Nøgler til skurvogne Formanden fra hvert sjak, byggelederen samt Rikke Frederiksen har en nøgle til skurvognen. Nøglerne udleveres og kvitteres hos Rikke på kontoret i skurvognen. Når du er færdig på pladsen afleveres nøglen til Rikke. Mærkedage Alle håndværkere med videre skal vise deres sygesikringsbevis til Rikke Frederiksen, da vi markerer alle fødselsdage på kalenderen, som hænger på opslagstavlen eller hos Rikke. Fødselsdagene bliver fejret med kage og flag fra Boligselskabet. Mødeoversigt Når der skal holdes møde i skurvognen, skal dette meddeles til Rikke, da det skal registres på mødeoversigten på opslagstavlen. Vejret På opslagstavlen vil der også være en vejroversigt fra DMI, som løbende vil blive opdateret. Velfærdsfaciliteter Der er wc, bad og garderobe til max 50 personer. Parkering Der er lavet afmærkning til p-pladser. 9

10 Sådan fungerer pladsen her Intromøder og navneskilte Hvorfor det? Alle på pladsen skal gå med navneskilte med foto af hensyn til beboere og personalet. Den første dag du kommer til pladsen, skal du henvende dig til Rikke for at få lavet et navneskilt. Rikke vil være at finde i den fællesskurvogn. Når du er færdig på pladsen, skal skiltet afleveres til Rikke, hvorefter det destrueres. Ved samme lejlighed bliver du introduceret til byggepladsen på følgende områder: Fællesfaciliteter og fælleslinier Håndtering af sikkerhed og sundhed Samarbejdsform Oprydning og affaldssortering Rundvisning i fællesskurvognen. Det vil sige en gennemgang af denne håndbog, som du vil få udleveret samme dag, som du starter. Trimmet Byggeri Byggepladsen fungerer efter principperne i Trimmet Byggeri. Det betyder helt konkret at: Tegningsmaterialet er lavet i samråd med håndværksfirmaerne Mester og formand er med til at planlægge hele byggeperioden Der afholdes formandsmøde hver uge, hvor der evalueres på, hvordan sidste uges arbejde er gået den næste uges arbejde planlægges detaljeret de næste 5 uger planlægges overordnet der kigges på forhindringer, som skal ryddes af vejen før, det planlagte kan udføres (ex. manglende tegninger eller materialer) sikkerheden på pladsen gennemgås efter mønsterarbejdsplads-modellen se side Der er en fælles skurvogn for alle, hvor information kan gives på kryds og tværs 10

11 Håndtering af sikkerhed og sundhed Gennemgang af vores politik herunder; Mål for pladsen (nul ulykker) Ansvar for eget arbejde Gå ikke forbi de arbejdsmiljøproblemer du opdager Gennemgang af byggepladsens PSS Specielle forhold på denne plads Planen for Sikkerhed og Sundhed, PSS, er en beskrivelse af, hvordan byggepladsen skal etableres og indrettes, samt hvordan arbejdet på pladsen skal foregå. Planens formål er at sikre alle et godt arbejdsmiljø men den er samtidig et godt styringsredskab for byggeledelsen. Byggepladsen skal være ordentligt planlagt og indrettet, så arbejdet kan foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det indebærer blandt andet, at der skal være god plads, gode adgangsforhold samt orden og ryddelighed på pladsen. Håndtering af nærved-ulykker Alle nærved-ulykker skal registreres og gennemgås ved hjælp af et skema, som ligger i kantinen og afleveres i postkassen. Eller du kan gå ind til Rikke, så hun kan registrere det. Mønsterarbejdsplads (rundering og mærkning) Mønsterarbejdsplads (rød, gul, grøn ) Hvem gør det? Begrebet mønsterarbejdsplads dækker over en gåtur gennem byggepladsen med sikkerhedsbriller på, en sikkerhedsrundering. På gåturen deltager pladsen sikkerhedskoordinater og en repræsentant for de udførende, en ny hver gang. Det er så de 2 der bestemmer denne dag. Hvornår? Turen rundt på pladsen foretages op til hvert sikkerhedsmøde, hvor resultatet snakkes igennem. Runderingen skal ikke tage lang tid, afhængig af pladsens størrelse og kompleksitet, fx min. 11

12 Hvad skal der ses på? Fokuspunkterne på gennemgangen kan ændres efter behov, men vil typisk være: Fællesfaciliteter generelt Korrekt brug af tekniske hjælpemidler Korrekt brug af personlige værnemidler Rækværker Afspærringer Hvordan bedømmes der så? På turen rundt tages øjeblikstemperaturen på pladsens sikkerhed og en farve, for de observerede aktiviteter, tildeles. Det er et øjebliksbillede, der er tale om, og det betyder, at identificeres en væsentlig fare, skal den noteres som væsentlig (altså RØD), uagtet at den straks efter udbedres. Det kan være en god ide at tage billeder undervejs, for senere at kunne vise andre deltagere på sikkerhedsmødet, hvad det var, der skete derude. Grøn : Aktiviteten forgår med ubetydelig eller mindre risiko. Der kræves ingen aktuel handling. Gul : Aktiviteten foregår med moderat risiko, som bør fjernes eller reduceres. Rød : Ved det udførte arbejde er der en risiko som IKKE KAN tolereres. Der er overhængende fare for liv og lemmer og der skal HER OG NU gøres noget. Arbejdet stoppes straks. Hvorfor på denne måde? Metoden her er benyttet på flere pladser rund i landet de sidste år. Metoden er enkel at forstå, fordi den med farvesignaler fortæller, hvor der skal sættes ekstra ind, og hvor pladsen er godt med. Ved at samle ugernes registreringer på et samlet skema er det også muligt at se, hvordan pladsen udvikler sig over tid. Det er ikke nogen skam at få en enkelt rød farve, men viser det sig gang på gang, at det er den samme, som er ansvarlig for de røde felter på skemaet, skal det give anledning til nødvendige tiltag. 12

13 Aktivitets område Grøn Gul Rød Bemærkninger Afgrænsning Skurby Hegnet ser fint ud og har haft den ønskede virkning ingen uindbudte gæster. Flot Adgangsveje Belysning Der er ikke tydeligt markeret adskillelse af kørende og gående trafik mellem blok 2og 3. Byggestrøm Husk 3 mdr. eftersyn i næste uge Stiger Stige ved indgang 3 mangler brugsanvisning måske er det derfor den bruges forkert??? se foto Oplagringsplads er God orden - flot Materiel Nødstop på vareelevator er defekt bringes i orden inden den tages i brug igen Stillads Der er foretaget uautoriseret ændringer på stilladset. Alt arbejde stoppet indtil stilladset er gennemgået og nyt grønt skilt monteret ved alle indgange. Personlige værnemidler Rådgiver på pladsbesøg havde ikke sikkerhedssko 13

14 som krævet, jvf. skiltning ved indgang til pladsen. Afspærring Der mangler fodspark på rækværk til elevatorskakt Oprydning Vi fortsætter med fælles oprydning om fredagen det virker rigtig godt Farlige stoffer Andet Medarbejdervalgt sikkerhedsrepræsentant fra ATtømmer er ikke arbejdsmiljøuddannet. Kvittering for tilmeldelse til kursus fremvises på næste møde. Affaldshåndtering og oprydning Skal ske i henhold til pladsens aktuelle regler. KPC ønsker rene og ryddede pladser, da det medfører: Øget sikkerhed Hurtigere fremdrift Bedre økonomi Bedre samarbejde entreprenørerne imellem Højne kvaliteten i byggeriet Fællescontainer 3 fraktioner: Murbrokker og beton Brændbart Jern og metal 14

15 Bortskaffelse af materialer skal foretages efter affaldsregulativet for den pågældende kommune. Rengøring skal udføres på en sådan måde at sundhedsskadelig forurening ikke spredes. Affald og tom emballage skal anbringes på særlig indrettede pladser eller containere, som jævnligt tømmes. BygSol Hvad er BygSol og hvordan påvirker det vores plads? BygSol er et landsdækkende projekt, som har til formål at få samarbejde og læring ind i byggeriet. Overordnet handler det om, at samarbejdet i hele byggeprojektet skal være bedre, end det er på en almindelig byggesag, og at man skal kunne lære noget uddanne sig mens vi bygger. Via BygSol er der en del mennesker inde over sagen, som ikke normalt er med. De er blandt andet fra CEU-Herning, Vitus Bering, Ålborg Universitet, Teknologiks Institut og fagforeningerne. BygSol er med på en del byggesager især i Københavnsområdet. Hvis du vil vide mere om, hvad de har gjort der, kan du finde det på På vores plads betyder det helt konkret at, der inden byggestart, er lavet en procesplan (tidsplan) sammen med de 5 største entrepriser på pladsen. hver uge holdes der formandsmøde hvor den sidste uges arbejde evalueres og den næste uge planlægges (med udgangspunkt i procesplanen). der spises i fælles skurvogn, hvor der også kan købes mad. der gøres mere ud af at informere alle parter på pladsen (opslag eller mundtlig information i fællesskurvognen). der holdes fællesmøder en gang hver anden måned, hvor pladsen for eksempel evalueres. der holdes temamøder / kurser i skurvognen, nogen er allerede fastsat, andre kan ønskes af projektets parter. 15

16 Ansvarsområder Rollefordeling Michael står for ledelse og det byggetekniske ansvar. Rikke står for Indkaldelse af møder Information Introduktion Id-kort Mad til møderne Reviderede tegninger til håndværkerne Føre logbog over: Uge møder Vinter og arbejdsmiljø Sikkerhed og sundhed Ulykker Formidling (intern og ekstern) Information på og om pladsen Informationstavler findes i spise- og kontorvognen. Her vil der være opslagstavler, hvor følgende vil kunne findes: Oversigt over byggepladsen Sidste nyt om sikkerhed (kan være referat af sidste sikkerhedsmøde) Bygherrens arbejdsmiljøpolitik i kort version Indbyrdes aftale vedr. alkohol og rygning i kantinen? Indkaldelse til møder og arrangementer Oversigtsplan over pladsen er på skurvognen. 16

17 Besøg ude fra Rundvisning på pladsen, skal gå igennem Boligselskabet (Rikke Frederiksen) Information til beboerne Information til beboerne, skal ske gennem Boligselskabet (Rikke Frederiksen) 17

Så tal dog sammen. Hvad der skal til for at forbygge nedslidning i bygge- og anlægsbranchen. Erfaringer fra Forebyggelsesfondens projekt hos NCC

Så tal dog sammen. Hvad der skal til for at forbygge nedslidning i bygge- og anlægsbranchen. Erfaringer fra Forebyggelsesfondens projekt hos NCC Så tal dog sammen Hvad der skal til for at forbygge nedslidning i bygge- og anlægsbranchen Erfaringer fra Forebyggelsesfondens projekt hos NCC 1 Så tal dog sammen Erfaringer fra Forebyggelsesfondens projekt

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA:

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA: FORMANDSBLADET 4 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 4 september 2014 TEMA: Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet Private anmelder byggerier Formandsbladet med på tilsyn

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Dato: Status 6. Godkendt

Dato: Status 6. Godkendt Vers. Udarbejdet af. Dato: Status 6 Tanja Andersen 28-05-2014 Godkendt INDLEDNING Arbejdsmiljøprogrammet er en samlet præsentation af den arbejdsmiljøindsats, som Hospitalsenheden Vest (bygherren) stiller

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX 02 Stor værdi i frivilligt arbejde Frivilligt arbejde handler om meget mere end at spare penge, selv om det også er værd at tage med for den lokale idræts- eller spejderforening.

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rev. februar 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET...4 PRÆSENTATION...5 Kollegialt

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk Personalehåndbog HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk 3 Personalehåndbog Velkommen til HN Byg & Montage! Vi håber, du som medarbejder

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere