GARDERBOG INDHOLDSFORTEGNELSE. Fakta om Skjern Garden. Forventninger garderforældre. Ture og arrangementer. Instrumentskifte.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GARDERBOG INDHOLDSFORTEGNELSE. Fakta om Skjern Garden. Forventninger garderforældre. Ture og arrangementer. Instrumentskifte."

Transkript

1 GARDERBOG INDHOLDSFORTEGNELSE Fakta om Skjern Garden Side 2 Forventninger garderforældre Side 2 Generelt Side 3 Mødepligt Side 4 Ture og arrangementer Side 5 Instrumenter Side 6 Instrumentskifte Side 9 Noder Side 9 Uniform Side 10 Garderprøve Side 12 Lyremærkeprøve Side 12 Garderlokalet Side 13 Soloundervisning Side 13 Reserve Side 13 Uniformsudvalg Side 14 Turudvalg Side 14 Kalenderudvalg Side 14 Udmeldelse Side 15 Side 1 af 15

2 FAKTA OM SKJERN GARDEN Skjern Garden er en drenge- og pigegarde (fra 8 år) Skjern Garden er medlem af Landsgardeforeningen (LGF)/TAOPA Skjern Gardens øverste myndighed er Den selvejende institution Skjern Garden består af 3 delinger: Tambourkorps: Trommer og fløjter Brass Band: Kornet, althorn, baryton, euphonium, trombone, tuba og slagtøj Drum Band: Slagtøj Hver deling har en delingsfører, som er en erfaren garderkammerat. Delingsførerens funktion: At fremstå som et godt eksempel for sine kammerater At være opmærksom på, at alle i delingen trives i Garden At være delingens/den enkelte garders talerør overfor ledere og instruktører (begge veje) At tage sig særligt af nye i delingen og vise dem til rette At holde kontakten til delingens reserver FORVENTNINGER TIL GARDERFORÆLDRE At I sørger for, at jeres barn møder til træning og arrangementer At I bakker jeres barn op i svære perioder, når de lærer meget, men selv synes, det står stille At I af og til kører til arrangementer i nærområdet til Skjern At I eventuelt bager en kage til ture eller lignende Skjern Garden er en aktiv ungdomsforening, som har et godt bagland af forældre. Uden dem ville det aldrig være muligt at have så mange bolde i luften og så et godt klima i Garden. Hvis nogen har lyst til at høre mere om evt. foreningsarbejde i Skjern Garden, er I meget velkomne Side 2 af 15

3 GENERELT Garden optræder normalt ved betalte arrangementer, hvortil der er udfærdiget en skriftlig kontrakt. De penge, garderne tjener ved arrangementer, går til bl.a. rejser i ind- og udland, træningsture, instrumenter og uniformer Skjern Garden deltager årligt i konkurrencer i ind- og/eller udland Skjern Garden stiller uniform, træningsdragt og rejsetaske til rådighed mod betaling af depositum for aspiranter og gardere. Beløbet tilbagebetales ved udmeldelse, hvis alt afleveres i pæn, ordentlig og rengjort stand Det er muligt at låne instrument af Garden Forsikringer: o Skjern Garden har ikke tegnet en kollektiv fritidsulykkesforsikring og ansvarsforsikring. Forældre anbefales derfor selv at have en forsikring, der dækker ved personskader på deres barn og på ting, som deres barn måtte ødelægge. o Garderne er under transport i bus eller bil dækket af køretøjets ansvarsforsikring eller af en evt. modpartsansvarsforsikring. Ved lån/leje af instrument i Garden skal man selv have en forsikring, der dækker dette. o Transport til/fra træning og ved samlingssted til et arrangement er Skjern Garden uvedkommende. o Skjern Gardens instrumenter i trailer er forsikrede. Side 3 af 15

4 MØDEPLIGT Det er vigtigt, at man som medlem i Skjern Garden møder op til alle træninger og arrangementer. De, der booker Skjern Garden til et arrangement får oplyst antallet, vi kan stille med. Stiller vi med en amputeret garde (mange afbud), som ikke rigtig kan spille, er der faktisk tale om et kontraktbrud. Det kan i værste fald koste Garden dyrt og ikke mindst gå ud over vores gode navn og ry, som vi har rundt om i Danmark. Husk, at pengene, vi spiller ind, er med til at give os uniformer, instrumenter og fede oplevelser. Lovlige grunde til at melde afbud: Det forventes, at man som Skjern Garder prioriterer Garden og minimalt har afbud. Familiebegivenheder (div. bryllupper, barnedåb, konfirmation, runde dage og begravelser) Store opgaver/projekter ifm. skole (alm. lektielæsning hører ikke under denne kategori) Lejrture og ekskursioner med skolen Ferieture med familien (skal Garden spille i nærheden kan man jo godt være med alligevel) Arbejde hvis man under ingen omstændigheder kan bytte sin vagt væk. Er man i tvivl med hensyn til afbud bør man tage en snak med sin instruktør eller delingsfører. Husk: At Garden har brug for dig. Alle gardere har et ansvar over for sine kammerater, idet vi ikke kan undvære nogen. Skulle det ske, skal en anden garder gå på en anden plads end ham/hun plejer, og det er ikke optimalt. At der er nogen, der regner med dig. Mødepligten gælder i ligeså høj grad træning og sammenspil som til arrangementer. Der sker noget nyt hver gang, vi træner march, tattoo og musik. Hvis vi for tit skal repetere tingene af hensyn til de der bliver væk, kommer vi aldrig videre og det går ud over dem, der har en høj mødeprocent. At kigge arrangementskalendere og -sedler godt igennem og at melde fra i god tid. Framelding skal ske pr. telefonopringning inden den dato der er sat på mødesedlen, og afbud til træning skal ske hurtigst muligt og ikke en halv time før. Side 4 af 15

5 TURE OG ARRANGEMENTER Skjern Garden er ofte på ture arrangementer, træningsweekender eller konkurrencer. Ved ture med Skjern Garden er der få, men vigtige regler, der skal overholdes, for at turene kan få et godt forløb, og for at forældre kan være trygge ved at sende deres børn på tur med Skjern Garden: Ved arrangementer hovedsageligt inden for Ringkøbing-Skjern Kommune kan anvendes transport i privatbiler. Al transport i privatbiler foregår efter færdselslovens forskrifter. Al anden transport foregår med anerkendte busselskaber, og ingen forældre til en aktiv garder må være primær chauffør, men må fungere som andenchauffør på flere dagture - dog max. 3 timer/døgn. Inden en tur udpeges altid et medlem af turudvalget til turleder. Denne er altid øverste myndighed på tur med Garden. Når Garden tager til konkurrencer/på ture vil vi i de fleste tilfælde bo på skoler, hvilket vil sige, at overnatningen foregår i gymnastiksale eller klasselokaler. Alt efter forholdene vil gardere og turhjælpere komme til at sove blandet med hinanden. Badeforholdene vil normalt være som i svømmehal/skoler. Der tages hensyn til alle religioner og medfølgende behov. Rygning: o Skal en garder under 18 år have lov at ryge i garderregi, skal der foreligge en skriftlig tilladelse fra forældrene o Statens gældende regler skal selvfølgelig overholdes o Turlederen afgør på de enkelte ture, hvornår der må ryges o Der må aldrig ryges, når der bæres uniform Ovenstående regler gælder både gardere samt turhjælpere Alkohol: o Der er generelt alkoholforbud på ture med Skjern Garden o På flerdagsture og ved særlige lejligheder kan der dispenseres herfra for deltagere over 18 år efter turlederens bestemmelse o I forbindelse med gode placeringer til en konkurrence, kan der dispenseres fra 18 årsreglen i forbindelse med (en mundfuld) champagne til hver o Euforiserende stoffer: o Er forbudt i garderregi! Overtrædes en af ovenstående 3 regler hjemsendes garderen på egen regning. Inden hjemsendelse vil forældre altid blive kontaktet, hvis garderen er under 18 år. Side 5 af 15

6 INSTRUMENTER Skjern Garden råder over et antal instrumenter, som gratis stilles til rådighed ved anvendelse i Garden. Du må også gerne købe et instrument selv, gerne i samråd med Gardens dirigent/musikchef, som kan være behjælpelig med råd og vejledning. Garderen forpligter sig til at opbevare instrumentet forsvarligt og vedligeholde det efter anvisning fra instruktør. Instrumentet skal altid være i etui under transport. Ved opstået skade på instrumentet kontakt da instruktøren. Instruktøren og højeste myndighed tager stilling til reparation og eventuelle erstatningskrav. Det er ikke tilladt på egen hånd at lade instrumentet reparere. Vedligeholdelse af trommer/slagtøj: Trommerne er Gardens ejendom, og derfor opbevares de (pånær bækkener) altid i Garderlokalet. Garderen må også underskrive en kontrakt ved delingsføreren og herefter tage trommen med hjem. Vedligeholdelse af march-, stor- og tenortromme For at vi passer bedst muligt på vores instrumenter, er det vigtigt, at vi holder skarpt øje med, at de nu har det så godt, som de skal. Trommen viser, hvor godt I passer på tingene forestil jer altid, at det er jeres egen tromme. Sørg altid for, hvis du stiller trommen, at der ikke er noget, der rører ved bundskindet, da dette er meget følsomt Tør altid trommen af med en klud efter fugt på nogen måde, ellers holder trommen under den halve tid. Ved trommepudsning forbereder vi instrumenterne med vaseline, men det holder ikke evigt, og er den ikke tørret grundigt nok ruster metaldelene op Ved skidt på trommen, brug aldrig sprit, da det ødelægger overfladen på trommen I må aldrig selv begynde at stemme skindene på trommen. Kontakt delingsføreren Stil aldrig trommen, hvor der er risiko for fare Vedligeholdelse af bækkener For at vi passer bedst muligt på vores instrumenter, er det vigtigt, at vi holder skarpt øje med, at de nu har det så godt, som de skal. Der er ingen undskyldning for ikke at have sin bækkener i fin stand. Sørg for, at dine bækkener altid er sprittet af inden et arrangement Øv altid med handsker på. Du kan få et ekstra par til dette Tør altid bækkener af for vand (gerne med en spritklud), da de ellers bliver grønne Læg dem altid med indersiden nedad og altid et sted, hvor de er ude for fare Hold jævnligt øje med, hvordan læderremmene har det. Bind dem aldrig op for sjov Pudsning: o Pudses i brasso husk at lægge papir under o Pas på, at remmene ikke bliver beskidte ved pudsning Side 6 af 15

7 Vedligeholdelse af carriers For at vi passer bedst muligt på vores instrumenter, er det vigtigt, at vi holder skarpt øje med, at de nu har det så godt, som de skal. Jo bedre, I behandler jeres carrier, des bedre har jeres ryg det. Smid ikke rundt med din carrier, da den sorte maling bliver slidt af, og de bliver grimme Efter træning eller arrangement med regn skal de tørres af som det første Juster ikke selv på din carrier, da den er til, for at ryggen ikke vrides skæv Skal den justeres, kontakt da din delingsfører efter træning Pil aldrig i den skumgummi, der er på indersiden Vedligeholdelse af messinginstrumenter: Opbevar altid instrumentet i dets kasse, når det ikke er i brug. Tør dit instrument af med en blød klud, når du er færdig med at spille på det, især hvis Garden har spillet i vådt vejr så holder du instrumentet pænt og rent og undgår rust Tøm ligeledes dit instrument for kondensvand, inden du lægger det i kassen Pudsning: o Puds jævnligt dit instrument. Til lakerede messinginstrumenter må der kun bruges en blød klud. Pudsemidler af enhver art ødelægger lakken og dit instrument bliver grimt at se på. Forsølvede blæseinstrumenter pudses med en spritklud og tørres efter med en ren blød klud. Rengøring Skil instrumentet fra sine bøjler, træk og ventiler og læg det i lunkent vand i ca. 30 minutter Tøm nu instrumentet og delene fuldstændig for vand Læg alle delene til tørre på et gammelt håndklæde Husk, at brasso kun må anvendes indeni rørene aldrig udenpå instrumentet. Rengøring af ventiler og træk: Ventiler smøres jævnligt, så de kører let og ubesværet. Hvis de trods smøring kører ujævnt kan det tyde på, at de trænger til at blive gjort rene Tag ventilerne ud og tør dem af med en ren klud Smør ventilerne og sæt dem på plads husk at sætte i de rigtige huller og at vende dem rigtigt (så de går i hak) Madrester, sodavand eller en fedtet finger er nok til på ventilerne at danne en hinde af snavs, som kan sidde ret godt fast. Denne kan fjernes ved at gnide en klud med lidt ventilolie eller lidt lunkent sæbevand (ikke sulfo). Du kan også prøve med lidt brasso, men sørg for at få den pudset helt ren! Opstår alvorlige problemer med dine ventiler, sig det da til din delingsfører, som vil prøve at hjælpe med råd og vejledning. Side 7 af 15

8 Indersiden af trækket på tromboner: Tør jævnligt trækket af med en blød klud Smør et nyt lag specialcreme på (kontakt din delingsfører) Spray med sprayflaske vand på trækket. Der skal tit sprayes lidt oftere, når du har smurt nyt creme på trækket. Bøjler: Fjern jævnligt snavs fra bøjler med en blød klud (gælder alle instrumenter) Fastgroet snavs eller ir (en slags grøn rust) pudses væk med brasso Tør bøjlerne helt rene Smør med syrefri vaseline (spar på det, da overskydende kan ende i ventilhuset og dermed gøre det sværere for luft at passere) Triggeren: Smøres med et par dråber symaskineolie så glider den lettere Bøjlerne renses indvendig med en speciel børste, der sidder på en lang, bøjelig stang Mundstykket: Kog det et par minutter, så skidtet løsnes Rens med en speciel mundstykkerenser eller evt. en piberenser Opstår der problemer med eller skader på dit instrument, sig det da til din delingsfører! Vedligeholdelse af fløjter: Marchfløjterne er nogle, man låner af Garden. De skal vedligeholdes og være i etui under transport. Man er velkommen til at købe sin egen marchfløjte, men snak med delingsfører inden købet. Du må ikke bruge din fløjte som tambourstav eller noget lignende, da fløjten kan tage skade ved tab, og går den itu erstatter garderen selv. Du bør ikke spise noget, inden du spiller på din fløjte, men ellers skyl da altid din mund i vand - ellers bliver fløjten klistret og ulækker indvendig. Den grå stang i stemmeproppen må ikke rykkes på. Rengøring: Tag stemmeproppen (hiv ikke den grå stang ud) og fingerholder af Læg fløjten i blød i lunkent vand i ca. 30 minutter, evt. med en smule mild sæbe Tør fløjten og delene med en blød klud Brug piberenser eller andet lignende til at tørre fløjten indvendig Brug vatpinde til at rense hullerne Fløjten pudses gerne med husholdningssprit Alle dele samles, når de er helt tørre Side 8 af 15

9 INSTRUMENTSKIFTE Ønsker en garder at skifte instrument, skal det ske i samråd med delingsfører og musikchef. Man forsøger så vidt muligt at tilgodese den enkelte garders ønske, men der tages også hensyn til, hvilket instrument garderen egner sig bedst til, samt hvilke instrumenter, der er brug for i Gardens brass band, tambourkorps eller drum band - alle delinger skal fungere på bedst mulig måde. Vi ser helst ikke, at man skifter mere end 2 gange altså 3 instrumenter, da det giver en masse forvirring, og garderen når aldrig at blive rigtig dygtig på sit instrument. NODER Noderne er Skjern Gardens ejendom, og du skal derfor passe lige så godt på dem, som du skal passe på uniformen og dit instrument. Der udleveres kun ét eksemplar af nye melodier. Skulle du af en grund mangle, sig det da til din delingsfører, som vil fremskaffe det, du mangler mod betaling. Notér dig alle ændringer, som laves til sammenspil. Husk derfor blyant og viskelæder Alle har en gul mappe, hvor man finder Gardens repertoireplan, samt noderne, der hører til. Det er garderens pligt, at der altid er orden i mappen, og at ændringer er noteret Julemelodier sidder i en rød mappe, som udleveres, når der begyndes at øve julemelodier, og indsamles igen efter sidste julearrangement Den røde mappe/julehæftet skal medbringes til træning Der er copyright på Skjern Gardens noder de må derfor ikke udleveres Side 9 af 15

10 UNIFORM Skjern Gardens uniform må kun anvendes tjenstligt eller efter særlig tilladelse og skal altid bæres reglementeret. Uniform, taske, poser samt træningsdragt er udlånt til garderen og er Skjern Gardens ejendom. Gardens uniformsdele skal mærkes med navn og gardernummer. Det vil altid fremgå af arrangementssedlen, hvilken påklædning der benyttes til de enkelte arrangementer. Bestanddele (blå uniform) Baret Blå t-shirt Jakke Grå nederdel/bukser Nylonstrømper/grå strømper Blå støvler/grå sko Hvide handsker Blåt hårbånd (piger) Egne, hvide overtrækstrusser (piger) Seler efter behov (drenge) Bestanddele (Vinteruniform) Udover den blå uniform består vinteruniformen af et halstørklæde samt grå gamacher til pigerne. Anvendes i perioden fra 1. november til 15. marts. Afløst af nisseuniform i december måned. Bestanddele (Nisseuniform) Anvendes ved alle julearrangementer. Rød anorak med hvid bæltesnor Rød nissehue Gråt halstørklæde Grå gamacher (piger) 2 stk. røde hårbånd håret skal være i fletninger (piger) Andet Lyremærke påsættes uniformen af Uniformsudvalget Småreparationer skal den enkelte garder selv få foretaget spørg, hvis du er i tvivl. Ved væsentlige ændringer kontaktes Uniformsudvalget Bytning kan først ske, når man har opfyldt ovennævnte krav og afleverer effekterne i korrekt, vedligeholdt stand Ved aflevering skal effekterne mindst være i samme stand, som de blev modtaget, da de jo skal bruges af en anden garder Nye handsker betales af garderen selv med mindre årsagen er slid eller de er blevet for små Side 10 af 15

11 Nylonstrømper, sokker, skosværte og snørebånd købes af garderen hos Uniformsudvalget Garder i uniform: Må kun bære 1 sæt diskrete, farveløse øreringe/-stikker. Drenge ingen Må ikke bære kraftig make-up (undtaget majoren (alt med måde)) Må ikke bære ringe, armbånd eller neglelak Skal samle langt hår med blåt hårbånd i nakken i enten hestehale eller knold Skal ved skægvækst være glatbarberet eller have trimmet skæg Må ikke have specielle klipninger, og farver er ikke tilladt med mindre, det kan gemmes under baretten Må ikke have synlige piercinger Må aldrig bære sin mobiltelefon i uniformen Træningsdragt og rejsetaske Træningsdragten består af sort jakke og bukser med sponsornavne, samt 2 stk. hvide t-shirts. Træningsdragten er garderens rejseuniform og anvendes til at rejse i, med mindre der gives anden besked. Endvidere skal træningsdragten bæres til ekstra træning. Rejsetasken er en sort/hvid sportstaske med sponsornavne og broderet gardernummer. Rejsetasken skal kun anvendes i forbindelse med garderture. Herudover må der på ture medbringes underlag og sovepose/sengetøj samt håndbagage. Vask af uniform: Vaskevejledning udleveres sammen med uniformen af uniformsdamen. Vask med omtanke, der kan i mange tilfælde benyttes luftning. Gallasnore må aldrig vaskes Baret skal renses (iflg. aftale med Uniformsudvalget) Jakke, bukser og nederdel: Vrangen vendes udad og delene kan derefter vaskes i vaskemaskine ved max 30 grader, uldprogram. Kun få dele i vaskemaskinen ad gangen. Nederdele kan damppresses på bagsiden Blå t-shirt: Vrangen vendes udad. Vaskes ved 30 grader hængetørring pga. tryk Handsker vaskes ved 60 grader og kun sammen med hvidt. Slidte handsker fornyes - har man mistet dem koster nye kr. 50,Sko og støvler pudses hver gang, de har været i brug. Støvler skal altid opbevares i posen med en avis i skaftet. Når hælen er slidt ned, og før man når hælklappen, skal fodtøjet bagflækkes, hvilket man selv betaler Side 11 af 15

12 GARDERPRØVE For at få lov til at optræde i Gardens uniform og dermed gå fra at være aspirant til garder, skal man bestå garderprøven. Aspiranten indstilles til garderprøvenm når aspiranttræneren og -instruktøren vurderer, at aspiranten er klar til at tage en plads i Garden. Ved garderprøven prøves aspiranten i nogle forskellige eksercitsøvelser, som bruges i Gardens march og tattoo. Bedømmelsen foretages af eksercitstræner, aspirantens træner, samt aspirantinstruktøren. LYREMÆRKEPRØVE Lyremærkeprøven er et bevis på, at man kan 10 melodier fra Gardens marchprogram. Vil man op til prøven tages kontakt til delingsføreren. Ved prøven trækkes 4 sedler, hvorpå der står, hvilke 4 af de 10 melodier, som skal spilles. Alle melodier spilles uden noder. Bedømmere ved prøven er musikchef, major /dirigent og pågældende garders delingsfører. Lyremærkerne udleveres ved den årlige garderfest i februar og monteres uniformsjakkens krave af Uniformsudvalget. Side 12 af 15

13 GARDERLOKALET Garderlokalet er Skjern Gardens lokaler. De ligger på Byskolen med indgang fra skolegården. Det er her, vi mødes inden arrangementer. Lokalerne bruges til opbevaring af noder, instrumenter og lignende, samt socialt samvær i forbindelse med træning og arrangementer. Brug af lokalerne udenfor normal træningstid fx ved hyggeaften - skal ansøges hos bestyrelsen. For at det hele kan fungere, skal der være pænt og rent over hele Garderlokalet - derfor skal alle rydde op efter sig selv; stille opvask i opvaskemaskinen, smide papir i skraldespande og udvise en normal adfærd. Rygning er ikke tilladt i Gardens lokaler og skal foregå uden for skolens ejendom. SOLOUNDERVISNING Garderen skal modtage soloundervisning på det instrument, som det spiller på i Garden. Der kan søges om fritagelse hos bestyrelsen i forbindelse med reservetilstand. Vedrørende indmeldelse, regler og betaling skal I selv holde jer opdaterede på hjemmesiden for Ringkøbing-Skjern Musikskole. Garderen kan i samråd med bestyrelsen for den selvejende institution Skjern Garden godkendes til at modtage undervisning andetsteds. RESERVE Skal en garder eksempelvis på efterskole eller på grund af anden uddannelse/arbejde ikke kan være med i Skjern Garden i fuldt omfang vil der kunne gives dispensation til at blive reserve i Skjern Garden. Ønsket om reservetilstand skal gives til Gardens formand tidligst muligt. Som reserve i Skjern Garden: Melder du ved arrangementer afbud på lige fod med de aktive gardister, mens du ved hverdagstræningerne automatisk er fritaget. Men kom alligevel så snart der er mulighed for det både for det sociale og musikalske! Vil du, hvis der er plads, blive tilbudt at komme med på de ture Skjern Garden arrangerer til samme lave pris som resten af garderne Vil du blive tilbudt at deltage i de konkurrencer, Garden deltager i. (Træningsformen afgøres alene af instruktører, dirigent og tamburmajor) Er du stadig forpligtet til at betale kontingent til både Garderforeningen og Forældre- og Støtteforeningen Side 13 af 15

14 UNIFORMSUDVALG Udvalget sørger for, at gardernes uniformer er i orden. De sørger også for, at vi altid har strømper, snørebånd, skosværte, samt hvide t-shirts, på lager. Ved større økonomiske udskrivninger tager udvalget beslutning sammen med bestyrelsen for Den Selvejende Institution Skjern Garden. TURUDVALG Udvalget består af ca. 12 personer så vidt muligt fordelt lig på kvinder og mænd. Turudvalget sørger for, at der bliver lavet arrangementskalender og sedler. Som turhjælper: Skal man være indstillet på eventuelt at bruge ferie og helligdage med Garden Skal man være indforstået med og respektere, at man ikke kun er på tur med sit eget barn, men man sammen med resten af turhjælperne har et fælles ansvar over for hele Garden Gælder samme regler omkring rygning og alkohol som for resten af Garden Påklædning på ture og arrangementer Udleveres af Uniformsudvalget: Hvid skjorte m. logo Sort sommerjakke m. logo Sort fleecejakke m. logo Sort vinterjakke m. logo Sort rejsetaske og dragt- og skopose Blåt slips Turhjælpers egne: Sorte bukser/nederdel/shorts (ikke for korte) Sorte sandaler/sko/støvler KALENDERUDVALG Skjern Gardens årskalender er det økonomiske fundament for Garden sammen med betalingen for arrangementerne. Udvalget sørger for: At tegne annoncer og gaver til kalenderen. Materialet klargøres til trykkeriet At indhente tilladelser hos politiet At der laves regnskab og bliver afregnet hos SKAT At lave rute og tidsplan for salg Der er mødepligt til kalendersalg, og vi skal bruge alle de forældre/biler, som har mulighed for det. Side 14 af 15

15 UDMELDELSE I Skjern Garden er vi alle afhængige af hinanden. Derfor er det meget vigtigt, at en garder, der ønsker at udmelde sig, gør det i god tid, så det kan lade sig gøre at oplære en efterfølger. Kom i god til senest et halvt år før du ønsker at stoppe. Udmeldelse kan ske 2 gange årligt; pr. 1. juli eller pr. 1. januar (Ex. Senest 1/7 melder man sin afgang den 1/1) Udmeldelse med grund og dato mailes til Gardens formand Udmeldelsen er først gældende, når alle Gardens ejendele er afleveret i god og ren stand o Uniform, træningsdragt og taske afleveres til uniformsudvalget efter aftale. Afleveres uniformen ikke tilfredsstillende trækkes udgifter til reparation fra depositummet o Instrument(er) og noder afleveres til din delingsfører Har man været medlem i mere end 3 år vil man få udleveret sin baretnål, såfremt ovenstående regler overholdes Side 15 af 15

Velkommen i Odder Garden

Velkommen i Odder Garden Velkommen i Odder Garden Indhold Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som nyt medlem af Odder Garden, og håber, at du i denne folder kan finde svar på de fleste spørgsmål. For yderligere information

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole

Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole SKOLEKONTRAKT Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole I denne kontrakt har vi samlet en række vigtige oplysninger, som vi vil sikre os, at forældre og elever på Mellerup Efterskole er

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

www.middelfartcykelclub.dk

www.middelfartcykelclub.dk Velkommen til Middelfart Cykel Club Vi har her samlet nogle af de mange spørgsmål, der vil dukke op før og i den første tid efter du er blevet medlem i Middelfart Cykel Club. Hvis der er ting, der ikke

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

HÅND MEDARBEJDER BOG

HÅND MEDARBEJDER BOG MEDARBEJDER ÅND BOG IND- HOLD VELKOMMEN 3 ANSÆTTELSESREGLER OG -POLITIKKER 5 SIKKERHED OG KONTROL 7 TØJ, FREMTONING OG PERSONLIG HYGIEJNE 9 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL 11 SYGDOM OG LÆGEBESØG 12 UDVIKLING OG

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Ren besked. Nr. 6 december 2004. God fest

Ren besked. Nr. 6 december 2004. God fest Ren besked Nr. 6 december 2004 God fest Forord Der skal holdes mange bolde i luften, når den store fest planlægges, så hele arrangementet kan gå op i en højere enhed. Hvad tid kommer maden? Er der strøm

Læs mere

DINE PENGE. Ha styr på dine penge! Job eller uddannelse? SKAT. SU og løn. Udgifter og gæld. Kontanthjælp

DINE PENGE. Ha styr på dine penge! Job eller uddannelse? SKAT. SU og løn. Udgifter og gæld. Kontanthjælp DINE PENGE 1 SIDE 1 / DINE PENGE Ha styr på dine penge! Det er skønt at ha penge! En gang imellem slipper de bare op for hurtigt. Og hvis der ikke er penge nok til husleje eller mad, er det slet ikke fedt.

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

INTERNATHUND EL. OMPLACERINGSHUND

INTERNATHUND EL. OMPLACERINGSHUND INTERNATHUND EL. OMPLACERINGSHUND SKAL, SKAL IKKE? & HVAD BØR DU TÆNKE PÅ? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.... 4 Myte om internathunde... 5 Trin 1 Inden du tager på internat... 7 - Har du det der skal til?.

Læs mere

Pilotprojekt BO SPVV januar-maj 2009

Pilotprojekt BO SPVV januar-maj 2009 Pilotprojekt BO SPVV januar-maj 2009 Indhold 1. Læsevejledning 2. Kort projektbeskrivelse 3. Konklusioner 4. Projektforløbet 5. Undervisningsforløbet 6. Bilag 1. LÆSEVEJLEDNING Denne rapport er en intern

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

R 178 G 210 B 53 R 116 G 178 B 59. Bolig for begyndere

R 178 G 210 B 53 R 116 G 178 B 59. Bolig for begyndere PLUS logo PLUS logo med header UGENS BEDSTE UGENS BEDSTE 10 kr. 10 kr. PLUS knap 10 kr. 10 kr. 10 kr. 10 kr. PLUS hjørnemakering til billeder 10 kr. Header 4 X Rubrik 2 X FONT: Helvetica Condensed Bold

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

FORVENTNINGS- AFSTEMNING TIL EN SPROGREJSE MED STS

FORVENTNINGS- AFSTEMNING TIL EN SPROGREJSE MED STS FORVENTNINGS- AFSTEMNING TIL EN SPROGREJSE MED STS KÆRE FORÆLDRE I har taget beslutningen om at sende Jeres barn på en sprogrejse med STS. I den forbindelse vil jeg gerne give Jer et reelt indblik i hvad

Læs mere

Holdledere Kiosk medarbejder

Holdledere Kiosk medarbejder KFUM S BOLKLUB ROSKILDE ROSKILDE FESTIVAL 2015 Holdledere Kiosk medarbejder ALLE KIOSK MEDARBEJDERE SKAL LÆSE OG FORSTÅ DENNE SKRIVELSE. Først skal der lyde en kæmpe tak, for at du vil stille op som frivillig

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere