GARDERBOG INDHOLDSFORTEGNELSE. Fakta om Skjern Garden. Forventninger garderforældre. Ture og arrangementer. Instrumentskifte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GARDERBOG INDHOLDSFORTEGNELSE. Fakta om Skjern Garden. Forventninger garderforældre. Ture og arrangementer. Instrumentskifte."

Transkript

1 GARDERBOG INDHOLDSFORTEGNELSE Fakta om Skjern Garden Side 2 Forventninger garderforældre Side 2 Generelt Side 3 Mødepligt Side 4 Ture og arrangementer Side 5 Instrumenter Side 6 Instrumentskifte Side 9 Noder Side 9 Uniform Side 10 Garderprøve Side 12 Lyremærkeprøve Side 12 Garderlokalet Side 13 Soloundervisning Side 13 Reserve Side 13 Uniformsudvalg Side 14 Turudvalg Side 14 Kalenderudvalg Side 14 Udmeldelse Side 15 Side 1 af 15

2 FAKTA OM SKJERN GARDEN Skjern Garden er en drenge- og pigegarde (fra 8 år) Skjern Garden er medlem af Landsgardeforeningen (LGF)/TAOPA Skjern Gardens øverste myndighed er Den selvejende institution Skjern Garden består af 3 delinger: Tambourkorps: Trommer og fløjter Brass Band: Kornet, althorn, baryton, euphonium, trombone, tuba og slagtøj Drum Band: Slagtøj Hver deling har en delingsfører, som er en erfaren garderkammerat. Delingsførerens funktion: At fremstå som et godt eksempel for sine kammerater At være opmærksom på, at alle i delingen trives i Garden At være delingens/den enkelte garders talerør overfor ledere og instruktører (begge veje) At tage sig særligt af nye i delingen og vise dem til rette At holde kontakten til delingens reserver FORVENTNINGER TIL GARDERFORÆLDRE At I sørger for, at jeres barn møder til træning og arrangementer At I bakker jeres barn op i svære perioder, når de lærer meget, men selv synes, det står stille At I af og til kører til arrangementer i nærområdet til Skjern At I eventuelt bager en kage til ture eller lignende Skjern Garden er en aktiv ungdomsforening, som har et godt bagland af forældre. Uden dem ville det aldrig være muligt at have så mange bolde i luften og så et godt klima i Garden. Hvis nogen har lyst til at høre mere om evt. foreningsarbejde i Skjern Garden, er I meget velkomne Side 2 af 15

3 GENERELT Garden optræder normalt ved betalte arrangementer, hvortil der er udfærdiget en skriftlig kontrakt. De penge, garderne tjener ved arrangementer, går til bl.a. rejser i ind- og udland, træningsture, instrumenter og uniformer Skjern Garden deltager årligt i konkurrencer i ind- og/eller udland Skjern Garden stiller uniform, træningsdragt og rejsetaske til rådighed mod betaling af depositum for aspiranter og gardere. Beløbet tilbagebetales ved udmeldelse, hvis alt afleveres i pæn, ordentlig og rengjort stand Det er muligt at låne instrument af Garden Forsikringer: o Skjern Garden har ikke tegnet en kollektiv fritidsulykkesforsikring og ansvarsforsikring. Forældre anbefales derfor selv at have en forsikring, der dækker ved personskader på deres barn og på ting, som deres barn måtte ødelægge. o Garderne er under transport i bus eller bil dækket af køretøjets ansvarsforsikring eller af en evt. modpartsansvarsforsikring. Ved lån/leje af instrument i Garden skal man selv have en forsikring, der dækker dette. o Transport til/fra træning og ved samlingssted til et arrangement er Skjern Garden uvedkommende. o Skjern Gardens instrumenter i trailer er forsikrede. Side 3 af 15

4 MØDEPLIGT Det er vigtigt, at man som medlem i Skjern Garden møder op til alle træninger og arrangementer. De, der booker Skjern Garden til et arrangement får oplyst antallet, vi kan stille med. Stiller vi med en amputeret garde (mange afbud), som ikke rigtig kan spille, er der faktisk tale om et kontraktbrud. Det kan i værste fald koste Garden dyrt og ikke mindst gå ud over vores gode navn og ry, som vi har rundt om i Danmark. Husk, at pengene, vi spiller ind, er med til at give os uniformer, instrumenter og fede oplevelser. Lovlige grunde til at melde afbud: Det forventes, at man som Skjern Garder prioriterer Garden og minimalt har afbud. Familiebegivenheder (div. bryllupper, barnedåb, konfirmation, runde dage og begravelser) Store opgaver/projekter ifm. skole (alm. lektielæsning hører ikke under denne kategori) Lejrture og ekskursioner med skolen Ferieture med familien (skal Garden spille i nærheden kan man jo godt være med alligevel) Arbejde hvis man under ingen omstændigheder kan bytte sin vagt væk. Er man i tvivl med hensyn til afbud bør man tage en snak med sin instruktør eller delingsfører. Husk: At Garden har brug for dig. Alle gardere har et ansvar over for sine kammerater, idet vi ikke kan undvære nogen. Skulle det ske, skal en anden garder gå på en anden plads end ham/hun plejer, og det er ikke optimalt. At der er nogen, der regner med dig. Mødepligten gælder i ligeså høj grad træning og sammenspil som til arrangementer. Der sker noget nyt hver gang, vi træner march, tattoo og musik. Hvis vi for tit skal repetere tingene af hensyn til de der bliver væk, kommer vi aldrig videre og det går ud over dem, der har en høj mødeprocent. At kigge arrangementskalendere og -sedler godt igennem og at melde fra i god tid. Framelding skal ske pr. telefonopringning inden den dato der er sat på mødesedlen, og afbud til træning skal ske hurtigst muligt og ikke en halv time før. Side 4 af 15

5 TURE OG ARRANGEMENTER Skjern Garden er ofte på ture arrangementer, træningsweekender eller konkurrencer. Ved ture med Skjern Garden er der få, men vigtige regler, der skal overholdes, for at turene kan få et godt forløb, og for at forældre kan være trygge ved at sende deres børn på tur med Skjern Garden: Ved arrangementer hovedsageligt inden for Ringkøbing-Skjern Kommune kan anvendes transport i privatbiler. Al transport i privatbiler foregår efter færdselslovens forskrifter. Al anden transport foregår med anerkendte busselskaber, og ingen forældre til en aktiv garder må være primær chauffør, men må fungere som andenchauffør på flere dagture - dog max. 3 timer/døgn. Inden en tur udpeges altid et medlem af turudvalget til turleder. Denne er altid øverste myndighed på tur med Garden. Når Garden tager til konkurrencer/på ture vil vi i de fleste tilfælde bo på skoler, hvilket vil sige, at overnatningen foregår i gymnastiksale eller klasselokaler. Alt efter forholdene vil gardere og turhjælpere komme til at sove blandet med hinanden. Badeforholdene vil normalt være som i svømmehal/skoler. Der tages hensyn til alle religioner og medfølgende behov. Rygning: o Skal en garder under 18 år have lov at ryge i garderregi, skal der foreligge en skriftlig tilladelse fra forældrene o Statens gældende regler skal selvfølgelig overholdes o Turlederen afgør på de enkelte ture, hvornår der må ryges o Der må aldrig ryges, når der bæres uniform Ovenstående regler gælder både gardere samt turhjælpere Alkohol: o Der er generelt alkoholforbud på ture med Skjern Garden o På flerdagsture og ved særlige lejligheder kan der dispenseres herfra for deltagere over 18 år efter turlederens bestemmelse o I forbindelse med gode placeringer til en konkurrence, kan der dispenseres fra 18 årsreglen i forbindelse med (en mundfuld) champagne til hver o Euforiserende stoffer: o Er forbudt i garderregi! Overtrædes en af ovenstående 3 regler hjemsendes garderen på egen regning. Inden hjemsendelse vil forældre altid blive kontaktet, hvis garderen er under 18 år. Side 5 af 15

6 INSTRUMENTER Skjern Garden råder over et antal instrumenter, som gratis stilles til rådighed ved anvendelse i Garden. Du må også gerne købe et instrument selv, gerne i samråd med Gardens dirigent/musikchef, som kan være behjælpelig med råd og vejledning. Garderen forpligter sig til at opbevare instrumentet forsvarligt og vedligeholde det efter anvisning fra instruktør. Instrumentet skal altid være i etui under transport. Ved opstået skade på instrumentet kontakt da instruktøren. Instruktøren og højeste myndighed tager stilling til reparation og eventuelle erstatningskrav. Det er ikke tilladt på egen hånd at lade instrumentet reparere. Vedligeholdelse af trommer/slagtøj: Trommerne er Gardens ejendom, og derfor opbevares de (pånær bækkener) altid i Garderlokalet. Garderen må også underskrive en kontrakt ved delingsføreren og herefter tage trommen med hjem. Vedligeholdelse af march-, stor- og tenortromme For at vi passer bedst muligt på vores instrumenter, er det vigtigt, at vi holder skarpt øje med, at de nu har det så godt, som de skal. Trommen viser, hvor godt I passer på tingene forestil jer altid, at det er jeres egen tromme. Sørg altid for, hvis du stiller trommen, at der ikke er noget, der rører ved bundskindet, da dette er meget følsomt Tør altid trommen af med en klud efter fugt på nogen måde, ellers holder trommen under den halve tid. Ved trommepudsning forbereder vi instrumenterne med vaseline, men det holder ikke evigt, og er den ikke tørret grundigt nok ruster metaldelene op Ved skidt på trommen, brug aldrig sprit, da det ødelægger overfladen på trommen I må aldrig selv begynde at stemme skindene på trommen. Kontakt delingsføreren Stil aldrig trommen, hvor der er risiko for fare Vedligeholdelse af bækkener For at vi passer bedst muligt på vores instrumenter, er det vigtigt, at vi holder skarpt øje med, at de nu har det så godt, som de skal. Der er ingen undskyldning for ikke at have sin bækkener i fin stand. Sørg for, at dine bækkener altid er sprittet af inden et arrangement Øv altid med handsker på. Du kan få et ekstra par til dette Tør altid bækkener af for vand (gerne med en spritklud), da de ellers bliver grønne Læg dem altid med indersiden nedad og altid et sted, hvor de er ude for fare Hold jævnligt øje med, hvordan læderremmene har det. Bind dem aldrig op for sjov Pudsning: o Pudses i brasso husk at lægge papir under o Pas på, at remmene ikke bliver beskidte ved pudsning Side 6 af 15

7 Vedligeholdelse af carriers For at vi passer bedst muligt på vores instrumenter, er det vigtigt, at vi holder skarpt øje med, at de nu har det så godt, som de skal. Jo bedre, I behandler jeres carrier, des bedre har jeres ryg det. Smid ikke rundt med din carrier, da den sorte maling bliver slidt af, og de bliver grimme Efter træning eller arrangement med regn skal de tørres af som det første Juster ikke selv på din carrier, da den er til, for at ryggen ikke vrides skæv Skal den justeres, kontakt da din delingsfører efter træning Pil aldrig i den skumgummi, der er på indersiden Vedligeholdelse af messinginstrumenter: Opbevar altid instrumentet i dets kasse, når det ikke er i brug. Tør dit instrument af med en blød klud, når du er færdig med at spille på det, især hvis Garden har spillet i vådt vejr så holder du instrumentet pænt og rent og undgår rust Tøm ligeledes dit instrument for kondensvand, inden du lægger det i kassen Pudsning: o Puds jævnligt dit instrument. Til lakerede messinginstrumenter må der kun bruges en blød klud. Pudsemidler af enhver art ødelægger lakken og dit instrument bliver grimt at se på. Forsølvede blæseinstrumenter pudses med en spritklud og tørres efter med en ren blød klud. Rengøring Skil instrumentet fra sine bøjler, træk og ventiler og læg det i lunkent vand i ca. 30 minutter Tøm nu instrumentet og delene fuldstændig for vand Læg alle delene til tørre på et gammelt håndklæde Husk, at brasso kun må anvendes indeni rørene aldrig udenpå instrumentet. Rengøring af ventiler og træk: Ventiler smøres jævnligt, så de kører let og ubesværet. Hvis de trods smøring kører ujævnt kan det tyde på, at de trænger til at blive gjort rene Tag ventilerne ud og tør dem af med en ren klud Smør ventilerne og sæt dem på plads husk at sætte i de rigtige huller og at vende dem rigtigt (så de går i hak) Madrester, sodavand eller en fedtet finger er nok til på ventilerne at danne en hinde af snavs, som kan sidde ret godt fast. Denne kan fjernes ved at gnide en klud med lidt ventilolie eller lidt lunkent sæbevand (ikke sulfo). Du kan også prøve med lidt brasso, men sørg for at få den pudset helt ren! Opstår alvorlige problemer med dine ventiler, sig det da til din delingsfører, som vil prøve at hjælpe med råd og vejledning. Side 7 af 15

8 Indersiden af trækket på tromboner: Tør jævnligt trækket af med en blød klud Smør et nyt lag specialcreme på (kontakt din delingsfører) Spray med sprayflaske vand på trækket. Der skal tit sprayes lidt oftere, når du har smurt nyt creme på trækket. Bøjler: Fjern jævnligt snavs fra bøjler med en blød klud (gælder alle instrumenter) Fastgroet snavs eller ir (en slags grøn rust) pudses væk med brasso Tør bøjlerne helt rene Smør med syrefri vaseline (spar på det, da overskydende kan ende i ventilhuset og dermed gøre det sværere for luft at passere) Triggeren: Smøres med et par dråber symaskineolie så glider den lettere Bøjlerne renses indvendig med en speciel børste, der sidder på en lang, bøjelig stang Mundstykket: Kog det et par minutter, så skidtet løsnes Rens med en speciel mundstykkerenser eller evt. en piberenser Opstår der problemer med eller skader på dit instrument, sig det da til din delingsfører! Vedligeholdelse af fløjter: Marchfløjterne er nogle, man låner af Garden. De skal vedligeholdes og være i etui under transport. Man er velkommen til at købe sin egen marchfløjte, men snak med delingsfører inden købet. Du må ikke bruge din fløjte som tambourstav eller noget lignende, da fløjten kan tage skade ved tab, og går den itu erstatter garderen selv. Du bør ikke spise noget, inden du spiller på din fløjte, men ellers skyl da altid din mund i vand - ellers bliver fløjten klistret og ulækker indvendig. Den grå stang i stemmeproppen må ikke rykkes på. Rengøring: Tag stemmeproppen (hiv ikke den grå stang ud) og fingerholder af Læg fløjten i blød i lunkent vand i ca. 30 minutter, evt. med en smule mild sæbe Tør fløjten og delene med en blød klud Brug piberenser eller andet lignende til at tørre fløjten indvendig Brug vatpinde til at rense hullerne Fløjten pudses gerne med husholdningssprit Alle dele samles, når de er helt tørre Side 8 af 15

9 INSTRUMENTSKIFTE Ønsker en garder at skifte instrument, skal det ske i samråd med delingsfører og musikchef. Man forsøger så vidt muligt at tilgodese den enkelte garders ønske, men der tages også hensyn til, hvilket instrument garderen egner sig bedst til, samt hvilke instrumenter, der er brug for i Gardens brass band, tambourkorps eller drum band - alle delinger skal fungere på bedst mulig måde. Vi ser helst ikke, at man skifter mere end 2 gange altså 3 instrumenter, da det giver en masse forvirring, og garderen når aldrig at blive rigtig dygtig på sit instrument. NODER Noderne er Skjern Gardens ejendom, og du skal derfor passe lige så godt på dem, som du skal passe på uniformen og dit instrument. Der udleveres kun ét eksemplar af nye melodier. Skulle du af en grund mangle, sig det da til din delingsfører, som vil fremskaffe det, du mangler mod betaling. Notér dig alle ændringer, som laves til sammenspil. Husk derfor blyant og viskelæder Alle har en gul mappe, hvor man finder Gardens repertoireplan, samt noderne, der hører til. Det er garderens pligt, at der altid er orden i mappen, og at ændringer er noteret Julemelodier sidder i en rød mappe, som udleveres, når der begyndes at øve julemelodier, og indsamles igen efter sidste julearrangement Den røde mappe/julehæftet skal medbringes til træning Der er copyright på Skjern Gardens noder de må derfor ikke udleveres Side 9 af 15

10 UNIFORM Skjern Gardens uniform må kun anvendes tjenstligt eller efter særlig tilladelse og skal altid bæres reglementeret. Uniform, taske, poser samt træningsdragt er udlånt til garderen og er Skjern Gardens ejendom. Gardens uniformsdele skal mærkes med navn og gardernummer. Det vil altid fremgå af arrangementssedlen, hvilken påklædning der benyttes til de enkelte arrangementer. Bestanddele (blå uniform) Baret Blå t-shirt Jakke Grå nederdel/bukser Nylonstrømper/grå strømper Blå støvler/grå sko Hvide handsker Blåt hårbånd (piger) Egne, hvide overtrækstrusser (piger) Seler efter behov (drenge) Bestanddele (Vinteruniform) Udover den blå uniform består vinteruniformen af et halstørklæde samt grå gamacher til pigerne. Anvendes i perioden fra 1. november til 15. marts. Afløst af nisseuniform i december måned. Bestanddele (Nisseuniform) Anvendes ved alle julearrangementer. Rød anorak med hvid bæltesnor Rød nissehue Gråt halstørklæde Grå gamacher (piger) 2 stk. røde hårbånd håret skal være i fletninger (piger) Andet Lyremærke påsættes uniformen af Uniformsudvalget Småreparationer skal den enkelte garder selv få foretaget spørg, hvis du er i tvivl. Ved væsentlige ændringer kontaktes Uniformsudvalget Bytning kan først ske, når man har opfyldt ovennævnte krav og afleverer effekterne i korrekt, vedligeholdt stand Ved aflevering skal effekterne mindst være i samme stand, som de blev modtaget, da de jo skal bruges af en anden garder Nye handsker betales af garderen selv med mindre årsagen er slid eller de er blevet for små Side 10 af 15

11 Nylonstrømper, sokker, skosværte og snørebånd købes af garderen hos Uniformsudvalget Garder i uniform: Må kun bære 1 sæt diskrete, farveløse øreringe/-stikker. Drenge ingen Må ikke bære kraftig make-up (undtaget majoren (alt med måde)) Må ikke bære ringe, armbånd eller neglelak Skal samle langt hår med blåt hårbånd i nakken i enten hestehale eller knold Skal ved skægvækst være glatbarberet eller have trimmet skæg Må ikke have specielle klipninger, og farver er ikke tilladt med mindre, det kan gemmes under baretten Må ikke have synlige piercinger Må aldrig bære sin mobiltelefon i uniformen Træningsdragt og rejsetaske Træningsdragten består af sort jakke og bukser med sponsornavne, samt 2 stk. hvide t-shirts. Træningsdragten er garderens rejseuniform og anvendes til at rejse i, med mindre der gives anden besked. Endvidere skal træningsdragten bæres til ekstra træning. Rejsetasken er en sort/hvid sportstaske med sponsornavne og broderet gardernummer. Rejsetasken skal kun anvendes i forbindelse med garderture. Herudover må der på ture medbringes underlag og sovepose/sengetøj samt håndbagage. Vask af uniform: Vaskevejledning udleveres sammen med uniformen af uniformsdamen. Vask med omtanke, der kan i mange tilfælde benyttes luftning. Gallasnore må aldrig vaskes Baret skal renses (iflg. aftale med Uniformsudvalget) Jakke, bukser og nederdel: Vrangen vendes udad og delene kan derefter vaskes i vaskemaskine ved max 30 grader, uldprogram. Kun få dele i vaskemaskinen ad gangen. Nederdele kan damppresses på bagsiden Blå t-shirt: Vrangen vendes udad. Vaskes ved 30 grader hængetørring pga. tryk Handsker vaskes ved 60 grader og kun sammen med hvidt. Slidte handsker fornyes - har man mistet dem koster nye kr. 50,Sko og støvler pudses hver gang, de har været i brug. Støvler skal altid opbevares i posen med en avis i skaftet. Når hælen er slidt ned, og før man når hælklappen, skal fodtøjet bagflækkes, hvilket man selv betaler Side 11 af 15

12 GARDERPRØVE For at få lov til at optræde i Gardens uniform og dermed gå fra at være aspirant til garder, skal man bestå garderprøven. Aspiranten indstilles til garderprøvenm når aspiranttræneren og -instruktøren vurderer, at aspiranten er klar til at tage en plads i Garden. Ved garderprøven prøves aspiranten i nogle forskellige eksercitsøvelser, som bruges i Gardens march og tattoo. Bedømmelsen foretages af eksercitstræner, aspirantens træner, samt aspirantinstruktøren. LYREMÆRKEPRØVE Lyremærkeprøven er et bevis på, at man kan 10 melodier fra Gardens marchprogram. Vil man op til prøven tages kontakt til delingsføreren. Ved prøven trækkes 4 sedler, hvorpå der står, hvilke 4 af de 10 melodier, som skal spilles. Alle melodier spilles uden noder. Bedømmere ved prøven er musikchef, major /dirigent og pågældende garders delingsfører. Lyremærkerne udleveres ved den årlige garderfest i februar og monteres uniformsjakkens krave af Uniformsudvalget. Side 12 af 15

13 GARDERLOKALET Garderlokalet er Skjern Gardens lokaler. De ligger på Byskolen med indgang fra skolegården. Det er her, vi mødes inden arrangementer. Lokalerne bruges til opbevaring af noder, instrumenter og lignende, samt socialt samvær i forbindelse med træning og arrangementer. Brug af lokalerne udenfor normal træningstid fx ved hyggeaften - skal ansøges hos bestyrelsen. For at det hele kan fungere, skal der være pænt og rent over hele Garderlokalet - derfor skal alle rydde op efter sig selv; stille opvask i opvaskemaskinen, smide papir i skraldespande og udvise en normal adfærd. Rygning er ikke tilladt i Gardens lokaler og skal foregå uden for skolens ejendom. SOLOUNDERVISNING Garderen skal modtage soloundervisning på det instrument, som det spiller på i Garden. Der kan søges om fritagelse hos bestyrelsen i forbindelse med reservetilstand. Vedrørende indmeldelse, regler og betaling skal I selv holde jer opdaterede på hjemmesiden for Ringkøbing-Skjern Musikskole. Garderen kan i samråd med bestyrelsen for den selvejende institution Skjern Garden godkendes til at modtage undervisning andetsteds. RESERVE Skal en garder eksempelvis på efterskole eller på grund af anden uddannelse/arbejde ikke kan være med i Skjern Garden i fuldt omfang vil der kunne gives dispensation til at blive reserve i Skjern Garden. Ønsket om reservetilstand skal gives til Gardens formand tidligst muligt. Som reserve i Skjern Garden: Melder du ved arrangementer afbud på lige fod med de aktive gardister, mens du ved hverdagstræningerne automatisk er fritaget. Men kom alligevel så snart der er mulighed for det både for det sociale og musikalske! Vil du, hvis der er plads, blive tilbudt at komme med på de ture Skjern Garden arrangerer til samme lave pris som resten af garderne Vil du blive tilbudt at deltage i de konkurrencer, Garden deltager i. (Træningsformen afgøres alene af instruktører, dirigent og tamburmajor) Er du stadig forpligtet til at betale kontingent til både Garderforeningen og Forældre- og Støtteforeningen Side 13 af 15

14 UNIFORMSUDVALG Udvalget sørger for, at gardernes uniformer er i orden. De sørger også for, at vi altid har strømper, snørebånd, skosværte, samt hvide t-shirts, på lager. Ved større økonomiske udskrivninger tager udvalget beslutning sammen med bestyrelsen for Den Selvejende Institution Skjern Garden. TURUDVALG Udvalget består af ca. 12 personer så vidt muligt fordelt lig på kvinder og mænd. Turudvalget sørger for, at der bliver lavet arrangementskalender og sedler. Som turhjælper: Skal man være indstillet på eventuelt at bruge ferie og helligdage med Garden Skal man være indforstået med og respektere, at man ikke kun er på tur med sit eget barn, men man sammen med resten af turhjælperne har et fælles ansvar over for hele Garden Gælder samme regler omkring rygning og alkohol som for resten af Garden Påklædning på ture og arrangementer Udleveres af Uniformsudvalget: Hvid skjorte m. logo Sort sommerjakke m. logo Sort fleecejakke m. logo Sort vinterjakke m. logo Sort rejsetaske og dragt- og skopose Blåt slips Turhjælpers egne: Sorte bukser/nederdel/shorts (ikke for korte) Sorte sandaler/sko/støvler KALENDERUDVALG Skjern Gardens årskalender er det økonomiske fundament for Garden sammen med betalingen for arrangementerne. Udvalget sørger for: At tegne annoncer og gaver til kalenderen. Materialet klargøres til trykkeriet At indhente tilladelser hos politiet At der laves regnskab og bliver afregnet hos SKAT At lave rute og tidsplan for salg Der er mødepligt til kalendersalg, og vi skal bruge alle de forældre/biler, som har mulighed for det. Side 14 af 15

15 UDMELDELSE I Skjern Garden er vi alle afhængige af hinanden. Derfor er det meget vigtigt, at en garder, der ønsker at udmelde sig, gør det i god tid, så det kan lade sig gøre at oplære en efterfølger. Kom i god til senest et halvt år før du ønsker at stoppe. Udmeldelse kan ske 2 gange årligt; pr. 1. juli eller pr. 1. januar (Ex. Senest 1/7 melder man sin afgang den 1/1) Udmeldelse med grund og dato mailes til Gardens formand Udmeldelsen er først gældende, når alle Gardens ejendele er afleveret i god og ren stand o Uniform, træningsdragt og taske afleveres til uniformsudvalget efter aftale. Afleveres uniformen ikke tilfredsstillende trækkes udgifter til reparation fra depositummet o Instrument(er) og noder afleveres til din delingsfører Har man været medlem i mere end 3 år vil man få udleveret sin baretnål, såfremt ovenstående regler overholdes Side 15 af 15

REGLEMENT FOR SLAGELSE GARDEN

REGLEMENT FOR SLAGELSE GARDEN REGLEMENT FOR SLAGELSE GARDEN Indholdsfortegnelse: 1. Ledelse 2. Grundskolen 2.1. Optagelse 2.2. Undervisning 2.3. Kontingent 2.4. Instrumenter, noder m.m. 2.5. Grundskolebeviser 3. Uniform: 3.1. Uniformen

Læs mere

Velkommen i Odder Garden

Velkommen i Odder Garden Velkommen i Odder Garden Indhold Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som nyt medlem af Odder Garden, og håber, at du i denne folder kan finde svar på de fleste spørgsmål. For yderligere information

Læs mere

Velkommen i Odder Garden

Velkommen i Odder Garden Velkommen i Odder Garden Indhold Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som nyt medlem af Odder Garden, og håber, at du i denne folder kan finde svar på de fleste spørgsmål. For yderligere information

Læs mere

Randers Pigegardes Tjenestereglement

Randers Pigegardes Tjenestereglement Randers Pigegardes Tjenestereglement Dette tjenestereglement er gældende fra 1/9 2004. A. Tjenesteuniform: 1. Tjenesteuniform: Uniformen består af en blå, to-radet jakke med skulderstropper og høj, rød

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

Cykel vedligeholdelse

Cykel vedligeholdelse Cykel vedligeholdelse Introduktion Du sidder nu med en guide til, hvordan du kan passe og pleje din cykel, så den ikke tager skade af det hårde danske vejr. Guiden her er hurtigt læst, og vil helt sikkert

Læs mere

Lungefysioterapi. Problemer med vejrtrækningen. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Fysioterapien/MT/KT

Lungefysioterapi. Problemer med vejrtrækningen. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Fysioterapien/MT/KT Lungefysioterapi Problemer med vejrtrækningen Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Fysioterapien/MT/KT Indhold Er du forpustet? Hoster du meget? Bevæger du dig i hverdagen? Hvilestillinger Siddende

Læs mere

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3 BOLIG 3 I egen bolig Det er et stort skridt at flytte i egen bolig. Og der er mange ting at tænke på. Møbler, mad, rengøring, indretning og husleje. Indflytterfest, måske. Og alle de ting som man nu selv

Læs mere

Velkommen i Odder Garden

Velkommen i Odder Garden Velkommen i Odder Garden ..en bygarde siden 1980 Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som nyt medlem af Odder Garden, og håber, at du i denne folder kan finde svar på de fleste spørgsmål. For yderligere

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Max s Håndvaskeskole Lærerens manual. Max s Håndvaskeskole

Max s Håndvaskeskole Lærerens manual. Max s Håndvaskeskole Max s Håndvaskeskole Lærerens manual Max s Håndvaskeskole Sæt kryds ud for de aktiviteter, hvor man bør vaske hænder bagefter og forklar hvorfor. Før du spiser Når du har været på toilettet Når du har

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger Praktiske Oplysninger Praktiske ting vedrørende opstarten I de første dage i opstarten er det vigtigt, at en forælder er med jeres barn i Storring. Vi tager en snak om jeres barn, dets vaner og rutiner

Læs mere

Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse!

Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse! Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse! Da jeg modtog plastkassen med lodder, ur, nøgle og pendul så jeg at skiven ikke havde det godt! Malingen

Læs mere

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Navn: Adresse: Lejl.nr.: lejer Færgely fra den / kl. til den / kl. Antal deltagere i arrangementet (max. 32 personer): Jeg er indforstået med, at jeg personligt er ansvarlig

Læs mere

Foreningen har pligt til hvert år, at indhente en børneattest på dig fra politiet.

Foreningen har pligt til hvert år, at indhente en børneattest på dig fra politiet. Aftale mellem instruktør og NBSIF Fitness Navn Adresse Postnr. og by Mobil E-mail Kursus navn Start dato Generelt ansvar Som instruktør i NBSIF Fitness er det din opgave, at instruere medlemmerne enten

Læs mere

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 NAVN Klubbens navn er VÆREBRO BOLDKLUB Klubbens adresse er formandens. Klubbens farver: Røde trøjer og

Læs mere

RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER!

RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER! RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER! Køkken: Der er køleskab og lille fryser i hvert hus. Der er opvaskemaskine, men I skal selv have sæbe/tabletter med til maskinen og evt. opvaskemiddel. Ovnen og opvaskemaskinen

Læs mere

Farsø Skole 2014 AKT+ 690 elever 64 lærere 20 pædagoger

Farsø Skole 2014 AKT+ 690 elever 64 lærere 20 pædagoger Farsø Skole 2014 0.a 0.b 1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c 9.a 9.b 9.c A-klasser M-klasser A 3 M 1 A 4 M 2 A 5 M - 3 AKT+ 9 elever 690 elever 64 lærere 20

Læs mere

Husorden afdeling 76 - Skansehøj

Husorden afdeling 76 - Skansehøj Vedtaget på beboermøde d. marts 2004 Vedtægterne for Østjysk Bolig foreskriver, at der for hver afdeling skal udarbejdes et husordensreglement, i erkendelse af, at det skaber tryghed og tilfredshed, når

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 28.08.2013 Tilstedeværende: Deltagere: Djimie Davidsen Johnni Pedersen Kasper Brill Kirsten Petersen Sif Petersen Afbud: Natasja Lyse Lars Britz Dagsorden: Tilstedeværende:... 1 Dagsorden:...

Læs mere

RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER!

RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER! RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER! Køkken: Der er køleskab og lille fryser i hvert hus. Der er opvaskemaskine, men I skal selv have sæbe/tabletter med til maskinen og evt. opvaskemiddel. Ovnen og opvaskemaskinen

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

FAKTA 4:1. Personlig hygiejne og rengøring. Personlig hygiejne og rengøring. Mad, hygiejne og mikroorganismer 2

FAKTA 4:1. Personlig hygiejne og rengøring. Personlig hygiejne og rengøring. Mad, hygiejne og mikroorganismer 2 Personlig hygiejne og rengøring FAKTA 4:1 Personlig hygiejne og rengøring Det er nødvendigt med en god personlig hygiejne og en god hygiejne i køkkenet, når du laver mad. Det er især vigtigt at vaske hænder

Læs mere

Stort tillykke. med din nye Ipad! Intro og retningslinjer for Ipad. Ringsted Lilleskole August 2013

Stort tillykke. med din nye Ipad! Intro og retningslinjer for Ipad. Ringsted Lilleskole August 2013 Stort tillykke med din nye Ipad! Intro og retningslinjer for Ipad Ringsted Lilleskole August 2013 Vi håber på, at din nye Ipad bliver til stor hjælp i det daglige arbejde både på skolen og hjemme. Der

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere

Gode råd til rensning og vedligeholdelse af haglgeværet efter sæsonen

Gode råd til rensning og vedligeholdelse af haglgeværet efter sæsonen Gode råd til rensning og vedligeholdelse af haglgeværet efter sæsonen Thorkild Ellerbæk/positivskydning.dk Hvis du står med sådan en samling dele skal du være ret sikker på din tekniske kunnen. Så mange

Læs mere

Velkommen. Praktiske oplysninger.

Velkommen. Praktiske oplysninger. Velkommen. Praktiske oplysninger. Vi byder dig hermed rigtig hjertelig velkommen som medlem af Thurø Rideklub. Vi håber, du må få mange gode timer i selskab med hestene og de øvrige medlemmer. Denne folder

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

Deltagerbrev FDF Efterårskursus 2015

Deltagerbrev FDF Efterårskursus 2015 Deltagerbrev FDF Efterårskursus 2015 1 10. 16. oktober 2015 Indhold Glæd dig det gør vi!... 3 Alle medbringer... 4 Diverse praktiske oplysninger om Efterårskurset... 5 Aktivitetsdag... 5 Bank... 5 Bureau...

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Model TopSweep Haaga fejemaskine TopSweep er effektiv og let at betjene. Maskinen, der egner sig specielt til lige og faste overflader, opsamler snavs af enhver art. Hurtigt, nemt

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

A/B Tvegaardens Regulativer for fælleslokale, hobbyrum, cykelværksted og fællesvaskeri samt brugsanvisning for brug af vaskemaskiner

A/B Tvegaardens Regulativer for fælleslokale, hobbyrum, cykelværksted og fællesvaskeri samt brugsanvisning for brug af vaskemaskiner A/B Tvegaardens Regulativer for fælleslokale, hobbyrum, cykelværksted og fællesvaskeri samt brugsanvisning for brug af vaskemaskiner Opdateret marts 2008 Regulativ for fælleslokale Regulativet omfatter

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Skitur med Klubben Søborg på Hovfjället i vinterferien

Skitur med Klubben Søborg på Hovfjället i vinterferien Skitur med Klubben Søborg på Hovfjället i vinterferien Velkommen på skitur: Skitur med klubben er efterhånden en tradition, der ikke er til at komme uden om. I år er det femte gang vi har arrangeret tur

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

GODE RÅD TIL PÅKLÆDNING I SKOVEN

GODE RÅD TIL PÅKLÆDNING I SKOVEN GODE RÅD TIL PÅKLÆDNING I SKOVEN Vi har gennem vores arbejde fået en del erfaring med, hvilken påklædning der kan stå distancen i en skovbørnehave og holde vand og kulde ude om vinteren. Vi giver her nogle

Læs mere

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Indhold 1.0 Eksamensplan... 3 2.0 Skriftlig eksamen.... 3 2.1 Mundtlig eksamen... 5 3.0 Vejledning om brug af IT ved skriftlig eksamen.... 5 4.0 Sygeeksamen....

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej Humlebæk - tlf

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej Humlebæk - tlf HUMLEBÆK SKOLE Skole-hjemsamarbejde Hvad kan I forvente jer af skolen? Hvad forventer vi af jer? I som forældre ønsker det bedste for jeres barn, og vi som fagfolk ønsker at give jeres barn den bedst tænkelige

Læs mere

Nyhedsbrev Januar - februar 2009 Ungdomsklubben Langeskov - Strandgård

Nyhedsbrev Januar - februar 2009 Ungdomsklubben Langeskov - Strandgård Nyhedsbrev Januar - februar 2009 Ungdomsklubben Langeskov - Strandgård Mandag den 5. Tirsdag den 6. Onsdag den 7. Torsdag den 8. Strandgård 7. klasse aften, kun adgang for 7. klasser Film hygge, svømning

Læs mere

Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING

Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING Hensigten med denne pjece er, at give information om forskellige hjælpemidler, som anvendes efter operation med indsættelse

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne.

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne. 1 Kære Alle! Velkommen tilbage fra ferie og specielt velkommen til nye børn og forældre. Håber I alle har nydt sommeren. Vi er kommet godt i gang efter ferien og de nye børn har fået indblik i, hvordan

Læs mere

Prisoversigt på små hjælpemidler

Prisoversigt på små hjælpemidler Prisoversigt på små hjælpemidler Produkt Badebænk uden ryglæn Priser inkl. moms 250 kr. Sædehøjden kan justeres og benene har skridsikre dupper så stolen står fast under brug. Mål: H: 34,5-51,5 cm. Bæreevne:

Læs mere

Tøj til drenge og mænd 1

Tøj til drenge og mænd 1 0 Tøj til drenge og mænd under-trøje under-bukser t-shirt trøje / bluse skjorte shorts cowboy-bukser bukser bokser-shorts / bade-bukser 0 bælte / liv-rem 9 sokker uld-sokker ski-sokker bade-bukser : et

Læs mere

Barnevogn model ECP16

Barnevogn model ECP16 Barnevogn model ECP16 * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før barnevognen tages i brug og gem den for fremtidig reference. Tillykke med købet af dette EICHHORN

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Tekst og foto: Lisbeth Pedersen

Tekst og foto: Lisbeth Pedersen Når hesten skal gøres klar til kåring Det er et spændende arbejde at klargøre hesten, dvs. fodre og træne den og at få den soigneret, så den viser sig fra sin allerbedste side, når den præsenteres for

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Rejseplan fredag d. 15. feb. kl.13.00 med mødetid kl.12.30 onsdag den 20. feb. efter aftensmaden torsdag d. 21. feb. kl. ca. 15.00.

Rejseplan fredag d. 15. feb. kl.13.00 med mødetid kl.12.30 onsdag den 20. feb. efter aftensmaden torsdag d. 21. feb. kl. ca. 15.00. Turen går til.. Rejseplan Afgang fra Ungdomsskolen, Nordens Alle 1, Brønderslev fredag d. 15. feb. kl.13.00 med mødetid kl.12.30 med 2 busser. Inden afgang tjekkes pas + sygesikringsbevis. Krydser grænsen

Læs mere

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Indholdsfortegnelse GGIF Grand Prix 3 Grand Prix Gymnastik 4 Forventninger 4 Træning 5 Økonomi 6 Reserver 7 Vigtige datoer 2015-16 8 Kontakt

Læs mere

INFOFOLDER Espergærde Grand Prix & Æstetisk Gymnastik

INFOFOLDER Espergærde Grand Prix & Æstetisk Gymnastik INFOFOLDER Espergærde Grand Prix & Æstetisk Gymnastik 2014-15 1 GRAND PRIX OG ÆSTETISK GYMNASTIK Rytmisk gymnastik i Danmark dækker bl.a. over Grand Prix Gymnastik og Æstetisk Gymnastik. Rytme gymnastikken

Læs mere

Når vinteren banker på, skal håndcremen frem!

Når vinteren banker på, skal håndcremen frem! Når vinteren banker på, skal håndcremen frem! Hos 1/3 opstår håndeksemet allerede inden 20 års alderen. Mange kender til, at huden på hænderne bliver tør og skællende når vinteren banker på - det er tegn

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Forældreinfo til spejdernes lejr 2017

Forældreinfo til spejdernes lejr 2017 Forældreinfo til spejdernes lejr 2017 1 Indhold Kort om hvad spejdernes lejr er for noget:... 3 Fællestransport:... 4 Besøgsdag/ Afhentningsdag for mikro og minier:... 4 Oppakning:... 5 Ordensregler:...

Læs mere

Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015.

Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015. Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015. Generelt Klubbens aktive medlemmer - der ikke er i kontingentrestance eller i karantæne - har adgang til spil på banen efter de regler, der er gældende

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Brugervejledning, drift og vedligehold

Brugervejledning, drift og vedligehold Brugervejledning, drift og vedligehold Triplan fuldglasvægge (TP Lite, TP Lite Twin, TP Acoustic) MATERIALER OG OVERFLADER Vægtype: Glas: Fuldglasvæg. Glas monteret i aluminiumsprofiler fuget eller samlet

Læs mere

Diabetes og fødder Som diabetiker er det vigtigt, at du holder ekstra øje med dine fødder.

Diabetes og fødder Som diabetiker er det vigtigt, at du holder ekstra øje med dine fødder. DIABETES OG FØDDER Diabetes og fødder Som diabetiker er det vigtigt, at du holder ekstra øje med dine fødder. Som person med diabetes har du øget risiko for at få: Nedsat følesans (neuropati) Nedsat blodforsyning

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN i Odense Kommune Dagplejen i Odense Kommune Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Odense Kommune. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns

Læs mere

Velkommen til Glyngøre Vuggestue

Velkommen til Glyngøre Vuggestue Velkommen til Glyngøre Vuggestue En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12, Glyngøre Tlf. 97 10 00 19 1 Vi byder jer velkommen i Glyngøre Vuggestue. Vi glæder os

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F

LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S SF F User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi AVAILABLE STANDARD MODEL Liberty BC AVAILABLE STANDARD

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

Hvordan du passer din. trakeostomi. derhjemme. Regionshospitalet Viborg. Øre-, næse-, halsafdeling Ø

Hvordan du passer din. trakeostomi. derhjemme. Regionshospitalet Viborg. Øre-, næse-, halsafdeling Ø Hvordan du passer din trakeostomi derhjemme Regionshospitalet Viborg Øre-, næse-, halsafdeling Ø Hvordan du passer din trakeostomi derhjemme Her er nogle råd om, hvordan du passer din trakeostomi-kanyle

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

Turen går til Calella i Spanien. Efterårsferien 2008

Turen går til Calella i Spanien. Efterårsferien 2008 Turen går til Calella i Spanien. Efterårsferien 2008 HSO skal til Spanien!! For nogen er det første gang at de skal med HSO til udlandet, andre har både været med HSO i Burgsteinfurt i Tyskland og Tranemo

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

For drenge og piger i alderen 10-15. Løbet viser og lærer børnene og de unge, hvor svært det kan være at få fat i medicin, når man er ramt af aids.

For drenge og piger i alderen 10-15. Løbet viser og lærer børnene og de unge, hvor svært det kan være at få fat i medicin, når man er ramt af aids. Pilleløb For drenge og piger i alderen 10-15. Løbet viser og lærer børnene og de unge, hvor svært det kan være at få fat i medicin, når man er ramt af aids. Formålet med løbet er at virkeliggøre for børnene,

Læs mere

MÅLSÆTNING... 2 VORES FORVENTNINGER TIL FORÆLDRE... 3 PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL FORÆLDRENE... 3 LEDERNE I LUPUS FLOKKEN... 3 BRUG AF KNIV...

MÅLSÆTNING... 2 VORES FORVENTNINGER TIL FORÆLDRE... 3 PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL FORÆLDRENE... 3 LEDERNE I LUPUS FLOKKEN... 3 BRUG AF KNIV... INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING... 2 VORES FORVENTNINGER TIL FORÆLDRE... 3 PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL FORÆLDRENE... 3 LEDERNE I LUPUS FLOKKEN... 3 BRUG AF KNIV... 3 FORÆLDRENE... 4 MØDETIDER... 4 KONTINGENT...

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man

Læs mere

Det koster ingenting at være venlig!

Det koster ingenting at være venlig! Kundeservice Ifølge den nationale encyklopædi betyder service: dels tiltag eller aktivitet som udføres i den hensigt at betjene kunder, dels kontrol og vedligeholdelse af fx maskiner. Som servicegartner

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

Turen går til Tyskland og Schweiz:

Turen går til Tyskland og Schweiz: Turen går til Tyskland og Schweiz: Det er efterhånden længe siden, at HSO har været i udlandet for at spille, men nu nærmer tiden sig. I Tyskland gælder besøget Burgsteinfurt, som en del af Jer kender

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

velkommen til sfo børnebakken

velkommen til sfo børnebakken velkommen til sfo børnebakken Sakskøbing skoles sfo SFO Børnebakken Parkvej 31 B 4990 Sakskøbing 2 SFO Børnebakken byder velkommen til jer og jeres barn I denne folder vil vi give oplysninger om institutionens

Læs mere

Vinterens store STØVLEGUIDE ALT DU SKAL VIDE OM KØB AF BØRNENES VINTERSTØVLER

Vinterens store STØVLEGUIDE ALT DU SKAL VIDE OM KØB AF BØRNENES VINTERSTØVLER Vinterens store STØVLEGUIDE ALT DU SKAL VIDE OM KØB AF BØRNENES VINTERSTØVLER STØVLEGUIDE Uanset hvilken vinter vi får, er et par vinterstøvler nødvendige i dit barns skogarderobe. Vinterstøvler skal kunne

Læs mere

Italien 2015. Fritids- & ungdomsklubben KLUb Allerød Søparken 3 3450 Allerød 48 17 79 21

Italien 2015. Fritids- & ungdomsklubben KLUb Allerød Søparken 3 3450 Allerød 48 17 79 21 Italien 2015 Fritids- & ungdomsklubben KLUb Allerød Søparken 3 3450 Allerød 48 17 79 21 Information Afgang Fredag d. 26. Juni kl. 10.30 Mødetid kl. 10.00 Bagageindlevering Torsdag d. 25. juni kl. 15.00

Læs mere

Regelmatrise og oplæringsfaser TILHØRER. Nr. Felding skole. - vi trives mens vi lærer

Regelmatrise og oplæringsfaser TILHØRER. Nr. Felding skole. - vi trives mens vi lærer Regelmatrise og oplæringsfaser TILHØRER Nr. Felding skole - vi trives mens vi lærer - vi trives mens vi lærer Mød til tiden Gå stille ind og ud af lokalet Sid roligt på din plads Mød forberedt Brug tingene

Læs mere

HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO

HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO Indhold Side Overordnede husregler Køkkenregler Regler for foreningskontor Andre praktiske oplysninger Alarm Brand- og evakueringsplan 3 4 5 6 7 8 Sekretariatets

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Hold Øje uge 44. En ganske almindelig torsdag på Næringen 98. Aften-BØF I næste uge er Aften-BØF afløst af Musical-show.se længere ned i Hold Øje.

Hold Øje uge 44. En ganske almindelig torsdag på Næringen 98. Aften-BØF I næste uge er Aften-BØF afløst af Musical-show.se længere ned i Hold Øje. Hold Øje uge 44 En ganske almindelig torsdag på Næringen 98. Aften-BØF I næste uge er Aften-BØF afløst af Musical-show.se længere ned i Hold Øje. God weekend Hilsen Peter FRITS Denne uge i Frits har stået

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ SKÅN SKOVPARKENS MILJØ FOR NATUREN OG DIG SELV Med denne brochure i hånden har du et redskab til hurtigt at gøre en forskel for miljøet. Læs den, brug den og søg også gerne selv ny viden. Det er små,

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Underoverskrift Velkomstfolder Velkommen til Musik og bevægelsesbørnehaven: SpilLoppen Vi håber, at både du og dit barn bliver glade for og trygge

Læs mere

Velkommen Præproduktion

Velkommen Præproduktion Odense Filmværksted Velkommen Du kan låne lokaler til møder, casting og lign. book i god tid Vi har et depositum: 300 kr. kontant ved lån af nøgle og 500 kr. kontant ved lån af udstyr Du må gerne benytte

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere