GARDERBOG INDHOLDSFORTEGNELSE. Fakta om Skjern Garden. Forventninger garderforældre. Ture og arrangementer. Instrumentskifte.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GARDERBOG INDHOLDSFORTEGNELSE. Fakta om Skjern Garden. Forventninger garderforældre. Ture og arrangementer. Instrumentskifte."

Transkript

1 GARDERBOG INDHOLDSFORTEGNELSE Fakta om Skjern Garden Side 2 Forventninger garderforældre Side 2 Generelt Side 3 Mødepligt Side 4 Ture og arrangementer Side 5 Instrumenter Side 6 Instrumentskifte Side 9 Noder Side 9 Uniform Side 10 Garderprøve Side 12 Lyremærkeprøve Side 12 Garderlokalet Side 13 Soloundervisning Side 13 Reserve Side 13 Uniformsudvalg Side 14 Turudvalg Side 14 Kalenderudvalg Side 14 Udmeldelse Side 15 Side 1 af 15

2 FAKTA OM SKJERN GARDEN Skjern Garden er en drenge- og pigegarde (fra 8 år) Skjern Garden er medlem af Landsgardeforeningen (LGF)/TAOPA Skjern Gardens øverste myndighed er Den selvejende institution Skjern Garden består af 3 delinger: Tambourkorps: Trommer og fløjter Brass Band: Kornet, althorn, baryton, euphonium, trombone, tuba og slagtøj Drum Band: Slagtøj Hver deling har en delingsfører, som er en erfaren garderkammerat. Delingsførerens funktion: At fremstå som et godt eksempel for sine kammerater At være opmærksom på, at alle i delingen trives i Garden At være delingens/den enkelte garders talerør overfor ledere og instruktører (begge veje) At tage sig særligt af nye i delingen og vise dem til rette At holde kontakten til delingens reserver FORVENTNINGER TIL GARDERFORÆLDRE At I sørger for, at jeres barn møder til træning og arrangementer At I bakker jeres barn op i svære perioder, når de lærer meget, men selv synes, det står stille At I af og til kører til arrangementer i nærområdet til Skjern At I eventuelt bager en kage til ture eller lignende Skjern Garden er en aktiv ungdomsforening, som har et godt bagland af forældre. Uden dem ville det aldrig være muligt at have så mange bolde i luften og så et godt klima i Garden. Hvis nogen har lyst til at høre mere om evt. foreningsarbejde i Skjern Garden, er I meget velkomne Side 2 af 15

3 GENERELT Garden optræder normalt ved betalte arrangementer, hvortil der er udfærdiget en skriftlig kontrakt. De penge, garderne tjener ved arrangementer, går til bl.a. rejser i ind- og udland, træningsture, instrumenter og uniformer Skjern Garden deltager årligt i konkurrencer i ind- og/eller udland Skjern Garden stiller uniform, træningsdragt og rejsetaske til rådighed mod betaling af depositum for aspiranter og gardere. Beløbet tilbagebetales ved udmeldelse, hvis alt afleveres i pæn, ordentlig og rengjort stand Det er muligt at låne instrument af Garden Forsikringer: o Skjern Garden har ikke tegnet en kollektiv fritidsulykkesforsikring og ansvarsforsikring. Forældre anbefales derfor selv at have en forsikring, der dækker ved personskader på deres barn og på ting, som deres barn måtte ødelægge. o Garderne er under transport i bus eller bil dækket af køretøjets ansvarsforsikring eller af en evt. modpartsansvarsforsikring. Ved lån/leje af instrument i Garden skal man selv have en forsikring, der dækker dette. o Transport til/fra træning og ved samlingssted til et arrangement er Skjern Garden uvedkommende. o Skjern Gardens instrumenter i trailer er forsikrede. Side 3 af 15

4 MØDEPLIGT Det er vigtigt, at man som medlem i Skjern Garden møder op til alle træninger og arrangementer. De, der booker Skjern Garden til et arrangement får oplyst antallet, vi kan stille med. Stiller vi med en amputeret garde (mange afbud), som ikke rigtig kan spille, er der faktisk tale om et kontraktbrud. Det kan i værste fald koste Garden dyrt og ikke mindst gå ud over vores gode navn og ry, som vi har rundt om i Danmark. Husk, at pengene, vi spiller ind, er med til at give os uniformer, instrumenter og fede oplevelser. Lovlige grunde til at melde afbud: Det forventes, at man som Skjern Garder prioriterer Garden og minimalt har afbud. Familiebegivenheder (div. bryllupper, barnedåb, konfirmation, runde dage og begravelser) Store opgaver/projekter ifm. skole (alm. lektielæsning hører ikke under denne kategori) Lejrture og ekskursioner med skolen Ferieture med familien (skal Garden spille i nærheden kan man jo godt være med alligevel) Arbejde hvis man under ingen omstændigheder kan bytte sin vagt væk. Er man i tvivl med hensyn til afbud bør man tage en snak med sin instruktør eller delingsfører. Husk: At Garden har brug for dig. Alle gardere har et ansvar over for sine kammerater, idet vi ikke kan undvære nogen. Skulle det ske, skal en anden garder gå på en anden plads end ham/hun plejer, og det er ikke optimalt. At der er nogen, der regner med dig. Mødepligten gælder i ligeså høj grad træning og sammenspil som til arrangementer. Der sker noget nyt hver gang, vi træner march, tattoo og musik. Hvis vi for tit skal repetere tingene af hensyn til de der bliver væk, kommer vi aldrig videre og det går ud over dem, der har en høj mødeprocent. At kigge arrangementskalendere og -sedler godt igennem og at melde fra i god tid. Framelding skal ske pr. telefonopringning inden den dato der er sat på mødesedlen, og afbud til træning skal ske hurtigst muligt og ikke en halv time før. Side 4 af 15

5 TURE OG ARRANGEMENTER Skjern Garden er ofte på ture arrangementer, træningsweekender eller konkurrencer. Ved ture med Skjern Garden er der få, men vigtige regler, der skal overholdes, for at turene kan få et godt forløb, og for at forældre kan være trygge ved at sende deres børn på tur med Skjern Garden: Ved arrangementer hovedsageligt inden for Ringkøbing-Skjern Kommune kan anvendes transport i privatbiler. Al transport i privatbiler foregår efter færdselslovens forskrifter. Al anden transport foregår med anerkendte busselskaber, og ingen forældre til en aktiv garder må være primær chauffør, men må fungere som andenchauffør på flere dagture - dog max. 3 timer/døgn. Inden en tur udpeges altid et medlem af turudvalget til turleder. Denne er altid øverste myndighed på tur med Garden. Når Garden tager til konkurrencer/på ture vil vi i de fleste tilfælde bo på skoler, hvilket vil sige, at overnatningen foregår i gymnastiksale eller klasselokaler. Alt efter forholdene vil gardere og turhjælpere komme til at sove blandet med hinanden. Badeforholdene vil normalt være som i svømmehal/skoler. Der tages hensyn til alle religioner og medfølgende behov. Rygning: o Skal en garder under 18 år have lov at ryge i garderregi, skal der foreligge en skriftlig tilladelse fra forældrene o Statens gældende regler skal selvfølgelig overholdes o Turlederen afgør på de enkelte ture, hvornår der må ryges o Der må aldrig ryges, når der bæres uniform Ovenstående regler gælder både gardere samt turhjælpere Alkohol: o Der er generelt alkoholforbud på ture med Skjern Garden o På flerdagsture og ved særlige lejligheder kan der dispenseres herfra for deltagere over 18 år efter turlederens bestemmelse o I forbindelse med gode placeringer til en konkurrence, kan der dispenseres fra 18 årsreglen i forbindelse med (en mundfuld) champagne til hver o Euforiserende stoffer: o Er forbudt i garderregi! Overtrædes en af ovenstående 3 regler hjemsendes garderen på egen regning. Inden hjemsendelse vil forældre altid blive kontaktet, hvis garderen er under 18 år. Side 5 af 15

6 INSTRUMENTER Skjern Garden råder over et antal instrumenter, som gratis stilles til rådighed ved anvendelse i Garden. Du må også gerne købe et instrument selv, gerne i samråd med Gardens dirigent/musikchef, som kan være behjælpelig med råd og vejledning. Garderen forpligter sig til at opbevare instrumentet forsvarligt og vedligeholde det efter anvisning fra instruktør. Instrumentet skal altid være i etui under transport. Ved opstået skade på instrumentet kontakt da instruktøren. Instruktøren og højeste myndighed tager stilling til reparation og eventuelle erstatningskrav. Det er ikke tilladt på egen hånd at lade instrumentet reparere. Vedligeholdelse af trommer/slagtøj: Trommerne er Gardens ejendom, og derfor opbevares de (pånær bækkener) altid i Garderlokalet. Garderen må også underskrive en kontrakt ved delingsføreren og herefter tage trommen med hjem. Vedligeholdelse af march-, stor- og tenortromme For at vi passer bedst muligt på vores instrumenter, er det vigtigt, at vi holder skarpt øje med, at de nu har det så godt, som de skal. Trommen viser, hvor godt I passer på tingene forestil jer altid, at det er jeres egen tromme. Sørg altid for, hvis du stiller trommen, at der ikke er noget, der rører ved bundskindet, da dette er meget følsomt Tør altid trommen af med en klud efter fugt på nogen måde, ellers holder trommen under den halve tid. Ved trommepudsning forbereder vi instrumenterne med vaseline, men det holder ikke evigt, og er den ikke tørret grundigt nok ruster metaldelene op Ved skidt på trommen, brug aldrig sprit, da det ødelægger overfladen på trommen I må aldrig selv begynde at stemme skindene på trommen. Kontakt delingsføreren Stil aldrig trommen, hvor der er risiko for fare Vedligeholdelse af bækkener For at vi passer bedst muligt på vores instrumenter, er det vigtigt, at vi holder skarpt øje med, at de nu har det så godt, som de skal. Der er ingen undskyldning for ikke at have sin bækkener i fin stand. Sørg for, at dine bækkener altid er sprittet af inden et arrangement Øv altid med handsker på. Du kan få et ekstra par til dette Tør altid bækkener af for vand (gerne med en spritklud), da de ellers bliver grønne Læg dem altid med indersiden nedad og altid et sted, hvor de er ude for fare Hold jævnligt øje med, hvordan læderremmene har det. Bind dem aldrig op for sjov Pudsning: o Pudses i brasso husk at lægge papir under o Pas på, at remmene ikke bliver beskidte ved pudsning Side 6 af 15

7 Vedligeholdelse af carriers For at vi passer bedst muligt på vores instrumenter, er det vigtigt, at vi holder skarpt øje med, at de nu har det så godt, som de skal. Jo bedre, I behandler jeres carrier, des bedre har jeres ryg det. Smid ikke rundt med din carrier, da den sorte maling bliver slidt af, og de bliver grimme Efter træning eller arrangement med regn skal de tørres af som det første Juster ikke selv på din carrier, da den er til, for at ryggen ikke vrides skæv Skal den justeres, kontakt da din delingsfører efter træning Pil aldrig i den skumgummi, der er på indersiden Vedligeholdelse af messinginstrumenter: Opbevar altid instrumentet i dets kasse, når det ikke er i brug. Tør dit instrument af med en blød klud, når du er færdig med at spille på det, især hvis Garden har spillet i vådt vejr så holder du instrumentet pænt og rent og undgår rust Tøm ligeledes dit instrument for kondensvand, inden du lægger det i kassen Pudsning: o Puds jævnligt dit instrument. Til lakerede messinginstrumenter må der kun bruges en blød klud. Pudsemidler af enhver art ødelægger lakken og dit instrument bliver grimt at se på. Forsølvede blæseinstrumenter pudses med en spritklud og tørres efter med en ren blød klud. Rengøring Skil instrumentet fra sine bøjler, træk og ventiler og læg det i lunkent vand i ca. 30 minutter Tøm nu instrumentet og delene fuldstændig for vand Læg alle delene til tørre på et gammelt håndklæde Husk, at brasso kun må anvendes indeni rørene aldrig udenpå instrumentet. Rengøring af ventiler og træk: Ventiler smøres jævnligt, så de kører let og ubesværet. Hvis de trods smøring kører ujævnt kan det tyde på, at de trænger til at blive gjort rene Tag ventilerne ud og tør dem af med en ren klud Smør ventilerne og sæt dem på plads husk at sætte i de rigtige huller og at vende dem rigtigt (så de går i hak) Madrester, sodavand eller en fedtet finger er nok til på ventilerne at danne en hinde af snavs, som kan sidde ret godt fast. Denne kan fjernes ved at gnide en klud med lidt ventilolie eller lidt lunkent sæbevand (ikke sulfo). Du kan også prøve med lidt brasso, men sørg for at få den pudset helt ren! Opstår alvorlige problemer med dine ventiler, sig det da til din delingsfører, som vil prøve at hjælpe med råd og vejledning. Side 7 af 15

8 Indersiden af trækket på tromboner: Tør jævnligt trækket af med en blød klud Smør et nyt lag specialcreme på (kontakt din delingsfører) Spray med sprayflaske vand på trækket. Der skal tit sprayes lidt oftere, når du har smurt nyt creme på trækket. Bøjler: Fjern jævnligt snavs fra bøjler med en blød klud (gælder alle instrumenter) Fastgroet snavs eller ir (en slags grøn rust) pudses væk med brasso Tør bøjlerne helt rene Smør med syrefri vaseline (spar på det, da overskydende kan ende i ventilhuset og dermed gøre det sværere for luft at passere) Triggeren: Smøres med et par dråber symaskineolie så glider den lettere Bøjlerne renses indvendig med en speciel børste, der sidder på en lang, bøjelig stang Mundstykket: Kog det et par minutter, så skidtet løsnes Rens med en speciel mundstykkerenser eller evt. en piberenser Opstår der problemer med eller skader på dit instrument, sig det da til din delingsfører! Vedligeholdelse af fløjter: Marchfløjterne er nogle, man låner af Garden. De skal vedligeholdes og være i etui under transport. Man er velkommen til at købe sin egen marchfløjte, men snak med delingsfører inden købet. Du må ikke bruge din fløjte som tambourstav eller noget lignende, da fløjten kan tage skade ved tab, og går den itu erstatter garderen selv. Du bør ikke spise noget, inden du spiller på din fløjte, men ellers skyl da altid din mund i vand - ellers bliver fløjten klistret og ulækker indvendig. Den grå stang i stemmeproppen må ikke rykkes på. Rengøring: Tag stemmeproppen (hiv ikke den grå stang ud) og fingerholder af Læg fløjten i blød i lunkent vand i ca. 30 minutter, evt. med en smule mild sæbe Tør fløjten og delene med en blød klud Brug piberenser eller andet lignende til at tørre fløjten indvendig Brug vatpinde til at rense hullerne Fløjten pudses gerne med husholdningssprit Alle dele samles, når de er helt tørre Side 8 af 15

9 INSTRUMENTSKIFTE Ønsker en garder at skifte instrument, skal det ske i samråd med delingsfører og musikchef. Man forsøger så vidt muligt at tilgodese den enkelte garders ønske, men der tages også hensyn til, hvilket instrument garderen egner sig bedst til, samt hvilke instrumenter, der er brug for i Gardens brass band, tambourkorps eller drum band - alle delinger skal fungere på bedst mulig måde. Vi ser helst ikke, at man skifter mere end 2 gange altså 3 instrumenter, da det giver en masse forvirring, og garderen når aldrig at blive rigtig dygtig på sit instrument. NODER Noderne er Skjern Gardens ejendom, og du skal derfor passe lige så godt på dem, som du skal passe på uniformen og dit instrument. Der udleveres kun ét eksemplar af nye melodier. Skulle du af en grund mangle, sig det da til din delingsfører, som vil fremskaffe det, du mangler mod betaling. Notér dig alle ændringer, som laves til sammenspil. Husk derfor blyant og viskelæder Alle har en gul mappe, hvor man finder Gardens repertoireplan, samt noderne, der hører til. Det er garderens pligt, at der altid er orden i mappen, og at ændringer er noteret Julemelodier sidder i en rød mappe, som udleveres, når der begyndes at øve julemelodier, og indsamles igen efter sidste julearrangement Den røde mappe/julehæftet skal medbringes til træning Der er copyright på Skjern Gardens noder de må derfor ikke udleveres Side 9 af 15

10 UNIFORM Skjern Gardens uniform må kun anvendes tjenstligt eller efter særlig tilladelse og skal altid bæres reglementeret. Uniform, taske, poser samt træningsdragt er udlånt til garderen og er Skjern Gardens ejendom. Gardens uniformsdele skal mærkes med navn og gardernummer. Det vil altid fremgå af arrangementssedlen, hvilken påklædning der benyttes til de enkelte arrangementer. Bestanddele (blå uniform) Baret Blå t-shirt Jakke Grå nederdel/bukser Nylonstrømper/grå strømper Blå støvler/grå sko Hvide handsker Blåt hårbånd (piger) Egne, hvide overtrækstrusser (piger) Seler efter behov (drenge) Bestanddele (Vinteruniform) Udover den blå uniform består vinteruniformen af et halstørklæde samt grå gamacher til pigerne. Anvendes i perioden fra 1. november til 15. marts. Afløst af nisseuniform i december måned. Bestanddele (Nisseuniform) Anvendes ved alle julearrangementer. Rød anorak med hvid bæltesnor Rød nissehue Gråt halstørklæde Grå gamacher (piger) 2 stk. røde hårbånd håret skal være i fletninger (piger) Andet Lyremærke påsættes uniformen af Uniformsudvalget Småreparationer skal den enkelte garder selv få foretaget spørg, hvis du er i tvivl. Ved væsentlige ændringer kontaktes Uniformsudvalget Bytning kan først ske, når man har opfyldt ovennævnte krav og afleverer effekterne i korrekt, vedligeholdt stand Ved aflevering skal effekterne mindst være i samme stand, som de blev modtaget, da de jo skal bruges af en anden garder Nye handsker betales af garderen selv med mindre årsagen er slid eller de er blevet for små Side 10 af 15

11 Nylonstrømper, sokker, skosværte og snørebånd købes af garderen hos Uniformsudvalget Garder i uniform: Må kun bære 1 sæt diskrete, farveløse øreringe/-stikker. Drenge ingen Må ikke bære kraftig make-up (undtaget majoren (alt med måde)) Må ikke bære ringe, armbånd eller neglelak Skal samle langt hår med blåt hårbånd i nakken i enten hestehale eller knold Skal ved skægvækst være glatbarberet eller have trimmet skæg Må ikke have specielle klipninger, og farver er ikke tilladt med mindre, det kan gemmes under baretten Må ikke have synlige piercinger Må aldrig bære sin mobiltelefon i uniformen Træningsdragt og rejsetaske Træningsdragten består af sort jakke og bukser med sponsornavne, samt 2 stk. hvide t-shirts. Træningsdragten er garderens rejseuniform og anvendes til at rejse i, med mindre der gives anden besked. Endvidere skal træningsdragten bæres til ekstra træning. Rejsetasken er en sort/hvid sportstaske med sponsornavne og broderet gardernummer. Rejsetasken skal kun anvendes i forbindelse med garderture. Herudover må der på ture medbringes underlag og sovepose/sengetøj samt håndbagage. Vask af uniform: Vaskevejledning udleveres sammen med uniformen af uniformsdamen. Vask med omtanke, der kan i mange tilfælde benyttes luftning. Gallasnore må aldrig vaskes Baret skal renses (iflg. aftale med Uniformsudvalget) Jakke, bukser og nederdel: Vrangen vendes udad og delene kan derefter vaskes i vaskemaskine ved max 30 grader, uldprogram. Kun få dele i vaskemaskinen ad gangen. Nederdele kan damppresses på bagsiden Blå t-shirt: Vrangen vendes udad. Vaskes ved 30 grader hængetørring pga. tryk Handsker vaskes ved 60 grader og kun sammen med hvidt. Slidte handsker fornyes - har man mistet dem koster nye kr. 50,Sko og støvler pudses hver gang, de har været i brug. Støvler skal altid opbevares i posen med en avis i skaftet. Når hælen er slidt ned, og før man når hælklappen, skal fodtøjet bagflækkes, hvilket man selv betaler Side 11 af 15

12 GARDERPRØVE For at få lov til at optræde i Gardens uniform og dermed gå fra at være aspirant til garder, skal man bestå garderprøven. Aspiranten indstilles til garderprøvenm når aspiranttræneren og -instruktøren vurderer, at aspiranten er klar til at tage en plads i Garden. Ved garderprøven prøves aspiranten i nogle forskellige eksercitsøvelser, som bruges i Gardens march og tattoo. Bedømmelsen foretages af eksercitstræner, aspirantens træner, samt aspirantinstruktøren. LYREMÆRKEPRØVE Lyremærkeprøven er et bevis på, at man kan 10 melodier fra Gardens marchprogram. Vil man op til prøven tages kontakt til delingsføreren. Ved prøven trækkes 4 sedler, hvorpå der står, hvilke 4 af de 10 melodier, som skal spilles. Alle melodier spilles uden noder. Bedømmere ved prøven er musikchef, major /dirigent og pågældende garders delingsfører. Lyremærkerne udleveres ved den årlige garderfest i februar og monteres uniformsjakkens krave af Uniformsudvalget. Side 12 af 15

13 GARDERLOKALET Garderlokalet er Skjern Gardens lokaler. De ligger på Byskolen med indgang fra skolegården. Det er her, vi mødes inden arrangementer. Lokalerne bruges til opbevaring af noder, instrumenter og lignende, samt socialt samvær i forbindelse med træning og arrangementer. Brug af lokalerne udenfor normal træningstid fx ved hyggeaften - skal ansøges hos bestyrelsen. For at det hele kan fungere, skal der være pænt og rent over hele Garderlokalet - derfor skal alle rydde op efter sig selv; stille opvask i opvaskemaskinen, smide papir i skraldespande og udvise en normal adfærd. Rygning er ikke tilladt i Gardens lokaler og skal foregå uden for skolens ejendom. SOLOUNDERVISNING Garderen skal modtage soloundervisning på det instrument, som det spiller på i Garden. Der kan søges om fritagelse hos bestyrelsen i forbindelse med reservetilstand. Vedrørende indmeldelse, regler og betaling skal I selv holde jer opdaterede på hjemmesiden for Ringkøbing-Skjern Musikskole. Garderen kan i samråd med bestyrelsen for den selvejende institution Skjern Garden godkendes til at modtage undervisning andetsteds. RESERVE Skal en garder eksempelvis på efterskole eller på grund af anden uddannelse/arbejde ikke kan være med i Skjern Garden i fuldt omfang vil der kunne gives dispensation til at blive reserve i Skjern Garden. Ønsket om reservetilstand skal gives til Gardens formand tidligst muligt. Som reserve i Skjern Garden: Melder du ved arrangementer afbud på lige fod med de aktive gardister, mens du ved hverdagstræningerne automatisk er fritaget. Men kom alligevel så snart der er mulighed for det både for det sociale og musikalske! Vil du, hvis der er plads, blive tilbudt at komme med på de ture Skjern Garden arrangerer til samme lave pris som resten af garderne Vil du blive tilbudt at deltage i de konkurrencer, Garden deltager i. (Træningsformen afgøres alene af instruktører, dirigent og tamburmajor) Er du stadig forpligtet til at betale kontingent til både Garderforeningen og Forældre- og Støtteforeningen Side 13 af 15

14 UNIFORMSUDVALG Udvalget sørger for, at gardernes uniformer er i orden. De sørger også for, at vi altid har strømper, snørebånd, skosværte, samt hvide t-shirts, på lager. Ved større økonomiske udskrivninger tager udvalget beslutning sammen med bestyrelsen for Den Selvejende Institution Skjern Garden. TURUDVALG Udvalget består af ca. 12 personer så vidt muligt fordelt lig på kvinder og mænd. Turudvalget sørger for, at der bliver lavet arrangementskalender og sedler. Som turhjælper: Skal man være indstillet på eventuelt at bruge ferie og helligdage med Garden Skal man være indforstået med og respektere, at man ikke kun er på tur med sit eget barn, men man sammen med resten af turhjælperne har et fælles ansvar over for hele Garden Gælder samme regler omkring rygning og alkohol som for resten af Garden Påklædning på ture og arrangementer Udleveres af Uniformsudvalget: Hvid skjorte m. logo Sort sommerjakke m. logo Sort fleecejakke m. logo Sort vinterjakke m. logo Sort rejsetaske og dragt- og skopose Blåt slips Turhjælpers egne: Sorte bukser/nederdel/shorts (ikke for korte) Sorte sandaler/sko/støvler KALENDERUDVALG Skjern Gardens årskalender er det økonomiske fundament for Garden sammen med betalingen for arrangementerne. Udvalget sørger for: At tegne annoncer og gaver til kalenderen. Materialet klargøres til trykkeriet At indhente tilladelser hos politiet At der laves regnskab og bliver afregnet hos SKAT At lave rute og tidsplan for salg Der er mødepligt til kalendersalg, og vi skal bruge alle de forældre/biler, som har mulighed for det. Side 14 af 15

15 UDMELDELSE I Skjern Garden er vi alle afhængige af hinanden. Derfor er det meget vigtigt, at en garder, der ønsker at udmelde sig, gør det i god tid, så det kan lade sig gøre at oplære en efterfølger. Kom i god til senest et halvt år før du ønsker at stoppe. Udmeldelse kan ske 2 gange årligt; pr. 1. juli eller pr. 1. januar (Ex. Senest 1/7 melder man sin afgang den 1/1) Udmeldelse med grund og dato mailes til Gardens formand Udmeldelsen er først gældende, når alle Gardens ejendele er afleveret i god og ren stand o Uniform, træningsdragt og taske afleveres til uniformsudvalget efter aftale. Afleveres uniformen ikke tilfredsstillende trækkes udgifter til reparation fra depositummet o Instrument(er) og noder afleveres til din delingsfører Har man været medlem i mere end 3 år vil man få udleveret sin baretnål, såfremt ovenstående regler overholdes Side 15 af 15

REGLEMENT FOR SLAGELSE GARDEN

REGLEMENT FOR SLAGELSE GARDEN REGLEMENT FOR SLAGELSE GARDEN Indholdsfortegnelse: 1. Ledelse 2. Grundskolen 2.1. Optagelse 2.2. Undervisning 2.3. Kontingent 2.4. Instrumenter, noder m.m. 2.5. Grundskolebeviser 3. Uniform: 3.1. Uniformen

Læs mere

Velkommen i Odder Garden

Velkommen i Odder Garden Velkommen i Odder Garden Indhold Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som nyt medlem af Odder Garden, og håber, at du i denne folder kan finde svar på de fleste spørgsmål. For yderligere information

Læs mere

Velkommen i Odder Garden

Velkommen i Odder Garden Velkommen i Odder Garden Indhold Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som nyt medlem af Odder Garden, og håber, at du i denne folder kan finde svar på de fleste spørgsmål. For yderligere information

Læs mere

Randers Pigegardes Tjenestereglement

Randers Pigegardes Tjenestereglement Randers Pigegardes Tjenestereglement Dette tjenestereglement er gældende fra 1/9 2004. A. Tjenesteuniform: 1. Tjenesteuniform: Uniformen består af en blå, to-radet jakke med skulderstropper og høj, rød

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

Lungefysioterapi. Problemer med vejrtrækningen. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Fysioterapien/MT/KT

Lungefysioterapi. Problemer med vejrtrækningen. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Fysioterapien/MT/KT Lungefysioterapi Problemer med vejrtrækningen Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Fysioterapien/MT/KT Indhold Er du forpustet? Hoster du meget? Bevæger du dig i hverdagen? Hvilestillinger Siddende

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger Praktiske Oplysninger Praktiske ting vedrørende opstarten I de første dage i opstarten er det vigtigt, at en forælder er med jeres barn i Storring. Vi tager en snak om jeres barn, dets vaner og rutiner

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING

Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING Hensigten med denne pjece er, at give information om forskellige hjælpemidler, som anvendes efter operation med indsættelse

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

På vandretur og hvad så? En buket af gode råd til dig, der vil begynde at vandre.

På vandretur og hvad så? En buket af gode råd til dig, der vil begynde at vandre. På vandretur og hvad så? En buket af gode råd til dig, der vil begynde at vandre. Dansk Vandrelaug Kultorvet 7, 1. 1175 København K Tlf. 3312 1165 ma.-fre. kl. 13-17 Fax 3313 1165 dvl@dvl.dk www.dvl.dk

Læs mere

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J.

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J. D r i f t o g v e d l i g e h o l d e l s e s v e j l e d n i n g e r f o r e m f a n g, v i n d u e r, d ø r t e l e f o n o g a d - g a n g s k o n t r o l B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012

Læs mere

Vinterens store STØVLEGUIDE ALT DU SKAL VIDE OM KØB AF BØRNENES VINTERSTØVLER

Vinterens store STØVLEGUIDE ALT DU SKAL VIDE OM KØB AF BØRNENES VINTERSTØVLER Vinterens store STØVLEGUIDE ALT DU SKAL VIDE OM KØB AF BØRNENES VINTERSTØVLER STØVLEGUIDE Uanset hvilken vinter vi får, er et par vinterstøvler nødvendige i dit barns skogarderobe. Vinterstøvler skal kunne

Læs mere

Bates - fodtøj til hær og politi - alt fra uniformssko til håndlavede ørkenstøvler.

Bates - fodtøj til hær og politi - alt fra uniformssko til håndlavede ørkenstøvler. Bates - fodtøj til hær og politi - alt fra uniformssko til håndlavede ørkenstøvler. Dansk Erhvervsbeklædning aps. SE-nr. 34 04 62 63 Bates blev grundlagt i 1885 og har gennem tiden bl.a. leveret fodtøj

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Ungdomsskolens skitur til Lofsdalen - Sverige fra Lørdag den 11. Februar til Lørdag den 18. Februar 2012

Ungdomsskolens skitur til Lofsdalen - Sverige fra Lørdag den 11. Februar til Lørdag den 18. Februar 2012 Faxe kommunale ungdomsskole Ungdomsskolens skitur til Lofsdalen - Sverige fra Lørdag den 11. Februar til Lørdag den 18. Februar 2012 Her følger en række nyttige informationer omkring Ungdomsskolens skitur

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3 BOLIG 3 I egen bolig Det er et stort skridt at flytte i egen bolig. Og der er mange ting at tænke på. Møbler, mad, rengøring, indretning og husleje. Indflytterfest, måske. Og alle de ting som man nu selv

Læs mere

Italien 2015. Fritids- & ungdomsklubben KLUb Allerød Søparken 3 3450 Allerød 48 17 79 21

Italien 2015. Fritids- & ungdomsklubben KLUb Allerød Søparken 3 3450 Allerød 48 17 79 21 Italien 2015 Fritids- & ungdomsklubben KLUb Allerød Søparken 3 3450 Allerød 48 17 79 21 Information Afgang Fredag d. 26. Juni kl. 10.30 Mødetid kl. 10.00 Bagageindlevering Torsdag d. 25. juni kl. 15.00

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet.

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet. KALØ-normer Normer og samvær Et godt ophold hos os er båret af at alle vil bidrage til fællesskabet. Et fællesskab er godt når alle søger at efterleve de fælles værdier og de normer vi opstiller. Ingen

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Regelmatrise og oplæringsfaser TILHØRER. Nr. Felding skole. - vi trives mens vi lærer

Regelmatrise og oplæringsfaser TILHØRER. Nr. Felding skole. - vi trives mens vi lærer Regelmatrise og oplæringsfaser TILHØRER Nr. Felding skole - vi trives mens vi lærer - vi trives mens vi lærer Mød til tiden Gå stille ind og ud af lokalet Sid roligt på din plads Mød forberedt Brug tingene

Læs mere

Agenda: 1. Praktisk info omkring turen 2. Hotelværelsesfordeling/Hotel- depositum 10-20Euro pr. pers. 3. Program 4. Forplejning

Agenda: 1. Praktisk info omkring turen 2. Hotelværelsesfordeling/Hotel- depositum 10-20Euro pr. pers. 3. Program 4. Forplejning Agenda: 1. Praktisk info omkring turen 2. Hotelværelsesfordeling/Hotel- depositum 10-20Euro pr. pers. 3. Program 4. Forplejning 5. Lommepenge Ekstra udgifter/fornøjelser som Gardaland 25Euro + evt. tur

Læs mere

For drenge og piger i alderen 10-15. Løbet viser og lærer børnene og de unge, hvor svært det kan være at få fat i medicin, når man er ramt af aids.

For drenge og piger i alderen 10-15. Løbet viser og lærer børnene og de unge, hvor svært det kan være at få fat i medicin, når man er ramt af aids. Pilleløb For drenge og piger i alderen 10-15. Løbet viser og lærer børnene og de unge, hvor svært det kan være at få fat i medicin, når man er ramt af aids. Formålet med løbet er at virkeliggøre for børnene,

Læs mere

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Disse laminerede dokumenter udleveres af bookingmaster sammen med nøglen og returneres igen, efter endt ophold i fælleslejligheden.

Læs mere

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Indholdsfortegnelse GGIF Grand Prix 3 Grand Prix Gymnastik 4 Forventninger 4 Træning 5 Økonomi 6 Reserver 7 Vigtige datoer 2015-16 8 Kontakt

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender barnevognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010.

Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010. Betjening af de nye koblede vinduer A/B Langøgård d. 20. november 2014 Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010. Pudsning For at åbne vinduesrammer, for at

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

A/B Tvegaardens Regulativer for fælleslokale, hobbyrum, cykelværksted og fællesvaskeri samt brugsanvisning for brug af vaskemaskiner

A/B Tvegaardens Regulativer for fælleslokale, hobbyrum, cykelværksted og fællesvaskeri samt brugsanvisning for brug af vaskemaskiner A/B Tvegaardens Regulativer for fælleslokale, hobbyrum, cykelværksted og fællesvaskeri samt brugsanvisning for brug af vaskemaskiner Opdateret marts 2008 Regulativ for fælleslokale Regulativet omfatter

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

INFOFOLDER Espergærde Grand Prix & Æstetisk Gymnastik

INFOFOLDER Espergærde Grand Prix & Æstetisk Gymnastik INFOFOLDER Espergærde Grand Prix & Æstetisk Gymnastik 2014-15 1 GRAND PRIX OG ÆSTETISK GYMNASTIK Rytmisk gymnastik i Danmark dækker bl.a. over Grand Prix Gymnastik og Æstetisk Gymnastik. Rytme gymnastikken

Læs mere

John Landbo. Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81. Jan Majgaard. Johs. Odgaard. Mobil: 99 70 62 83

John Landbo. Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81. Jan Majgaard. Johs. Odgaard. Mobil: 99 70 62 83 Velkommen til infomøde Toscana 2013 Personale John Landbo Mobil: 99 70 62 82 Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81 Jan Majgaard Mobil: 99 70 62 84 Johs. Odgaard Mobil: 99 70 62 83 Rejseplan Mødetid på Morsø

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Sunde børnefødder. Hvornår skal man købe de første sko?

Sunde børnefødder. Hvornår skal man købe de første sko? Sunde børnefødder Det er vigtig at passe på sine børns fødder. I tiden inden barnet begynder at gå, bør fødderne have de bedste betingelser for at bevæge sig frit og naturligt. Dette gøres bedst i bare

Læs mere

Det koster ingenting at være venlig!

Det koster ingenting at være venlig! Kundeservice Ifølge den nationale encyklopædi betyder service: dels tiltag eller aktivitet som udføres i den hensigt at betjene kunder, dels kontrol og vedligeholdelse af fx maskiner. Som servicegartner

Læs mere

Nyhedsbrev august - 2015. Jeg håber, at I alle har haft en rigtig god ferie og har haft tid til at slappe af og lade op til endnu et skoleår.

Nyhedsbrev august - 2015. Jeg håber, at I alle har haft en rigtig god ferie og har haft tid til at slappe af og lade op til endnu et skoleår. Nyhedsbrev august - 2015 Jeg håber, at I alle har haft en rigtig god ferie og har haft tid til at slappe af og lade op til endnu et skoleår. Første skoledag Vi glæder os til at se jer alle på søndag til

Læs mere

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014.

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Info 2014 NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Nykøbing F. Håndboldklub byder alle deltagere velkommen til dette års SydhavsCup, som er det 14. i rækken. Vi håber, I får nogle gode dage i Nykøbing

Læs mere

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Hvorfor materielregler? Det er skønt at ro, og det er vi mange der nyder at gøre året rundt i klubbens materiel. Det giver mange glæder og selvfølgelig også

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Plastik

GENEREL VEJLEDNING. Plastik GENEREL VEJLEDNING Plastik OPMÅLING Guide til opmåling af vinduer og døre Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå et

Læs mere

Kostumeliste (under finder du din danselæres navn)

Kostumeliste (under finder du din danselæres navn) Kostumeliste til holdene der danser hos Lone og Louise Hold 9: - Deres eget Hip hop tøj til opvarmning. - Cirkus er de Kaj, så de låner Kasket og grønne bluser af os, skal selv have egne bukser og de behøver

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER I VORDINGBORG HANDICAP IDRÆT

GENERELLE BESTEMMELSER I VORDINGBORG HANDICAP IDRÆT Velkommen i Vordingborg Handicap Idræt Velkommen i VHI GENERELLE BESTEMMELSER I VORDINGBORG HANDICAP IDRÆT Her kan du læse lidt omkring de generelle regler og bestemmelser, som er gældende for medlemmer

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig Opsigelse ældrebolig Navn: Opsigelse af: Bolig nr. I forbindelse med fraflytning skal fraflytter i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

D K. B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0. w w w. v e l a. E U

D K. B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0. w w w. v e l a. E U D K B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0 w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING 3 1.1 SIKKERHED 3 1.2 REKLAMATIONSRET 4 1.3 UDPAKNING AF STOLEN 4 1.4 VEDLIGEHOLD AF VELA Latin

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Ungdomsskolens Skitur 2014

Ungdomsskolens Skitur 2014 Ungdomsskolens Skitur 2014 Turen går til.. Rejseplan Afgang fra Ungdomsskolen, Nordens Alle 1, Brønderslev fredag d. 14. feb. kl.13.00 med mødetid kl.12.30 med 2 busser. Inden afgang tjekkes pas + sygesikringsbevis

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Tiden nærmer sig for vores spændende rejse til Riget i midten. Vi har efter bedste evne forsøgt os at lære os noget kinesisk af vores tålmodige lærer Ning. Hun har samtidig givet

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere