Afgørelse om at bygning til malkerobot kan etableres på Kirkebrovej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse om at bygning til malkerobot kan etableres på Kirkebrovej"

Transkript

1 Jens Vesti Ernstsen Kirkebrovej Bramming Torvegade Esbjerg Dato 21. juni 2013 Sagsbehandler Pernille Puggaard Thomsen Telefon direkte Sags id Afgørelse om at bygning til malkerobot kan etableres på Kirkebrovej 3, 6740 Bramming Esbjerg Kommune har modtaget en anmeldelse om etablering af bygning til malkerobot på Kirkebrovej 3, 6740 Bramming. Placeringen af anlægget fremgår af bilag 1: Oversigtskort. Byggeriet udføres som en 30 m 2 bygning i tæt tilknytning til eksisterende byggeri, bygningen udføres i samme materialer og farve som eksisterende byggeri på ejendommen. Esbjerg Kommune har afgjort, at etablering af bygning til malkerobot kan etableres som anmeldt. Afgørelsen er truffet på baggrund af 19 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (nr. 294 af ). Forudsætninger for afgørelsen Det er en forudsætning at det ansøgte etableres som anmeldt. Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering. Offentliggørelse Afgørelsen om at det anmeldte kan etableres annonceres d. 24. juni 2013 på Esbjerg Kommunes hjemmeside, Høring Det ansøgte har været i nabohøring i perioden fra d. 28. maj 2013 til d. 14. juni Der er i den sammenhæng ikke indkommet bemærkninger til det ansøgte. Øvrige forhold Afgørelsen omfatter alene forholdet til Lov nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Øvrige relevante tilladelser og godkendelser skal indhentes særskilt. Etablering af nye anlæg må ikke igangsættes, før der er givet en byggetilladelse fra Esbjerg Kommune. Telefon Telefax

2 Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettigede er ansøgeren, Miljøministeren, Sundhedsstyrelsen og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. En eventuel klage skal være skriftlig og skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men sendes pr. til eller til Esbjerg Kommune, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. Klagen skal være modtaget senest ved kontortids ophør mandag d. 22. juli 2013 kl Esbjerg Kommune fremsender indkomne klager til Natur- og Miljøklagenævnet. Hvis afgørelsen påklages, vil det straks blive meddelt ansøgeren. Afgørelsen kan indbringes til domstolsafgørelse inden 6 måneder fra annoncering. Natur- og Miljøklagenævnet vil efter modtagelsen af en klage opkræve et gebyr på 500,- kr. (2012 niveau). Gebyret indeksreguleres hvert år. pr. 1. januar. Gebyret kan tilbagebetales hvis: 1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves. 2. Klageren får helt eller delvist medhold. 3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Med venlig hilsen Pernille Puggaard Thomsen Jordbrugsteknolog Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering - 2 -

3 Dette brev med bilag er sendt til: Ansøger Jens Vesti Ernstsen, Kirkebrovej 3, 6740 Bramming Naboer Jeppe Trehøje Jepsen, Kirkebrovej 1, 6740 Bramming Dorit Lindberg Thomassen og Svend Ole Lund Thorsvig Thomassen, Vardevej 12, 6740 Bramming Tom Lauenborg Breitenstein, Kirkebrovej 2A, 6740 Bramming Byggeri Peter Biltoft Myndigheder og organisationer Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, v. Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1, 1651 Kbh. V, Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh. V, e- mail: samt lokalafdelingen for Sydvestjylland, e- mail: Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e- mail: Dansk Fritidsfiskerforbund v/formand Bruno Müller, Knudensvej 82, 9900 Frederikshavn, Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Esbjerg, Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 200 Kbh. N,

4 Bilag 1: Oversigtskort - 4 -

5 Bilag 2: Miljøvurdering Før accept af anmeldelse af bygning til malkerobot skal kommunen sikre sig, at forudsætningen i 19 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 1 er opfyldt. Esbjerg Kommune vurderer, at det ansøgte lever op til kravene i 19, og i øvrigt ikke vil give anledning til skade på det omgivende miljø, de landskabelige værdier eller være til gene for omboende. Vurderingen fremgår af de nedenstående afsnit. Erhvervsmæssig anvendelse og beliggenheden af byggeri Byggeriet skal jf. 19 stk. 2, være erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift og være beliggende i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesareal. Det vurderes, at etablering af bygning til malkerobot åbenlyst indgår i ejendommens landbrugsdrift og derfor er erhvervsmæssigt nødvendigt. Byggeriet etableres i forlængelse af eksisterende bygninger, hvorfor det så vurderes at være beliggende i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesareal. Påvirkning af miljøet, herunder de landskabelige værdier Kommunen skal sikre sig, at det ansøgte ikke er til skade for miljøet og ikke tilsidesætter de landskabelige værdier. Esbjerg Kommune vurderer, at etableringen af en bygning til en malkerobot ikke vil føre til skade på miljøet. I vurderingen er der lagt vægt på, at det ikke vil føre til nogen udledning af miljøskadelige stoffer. Det vurderes samlet at hverken miljøet generelt eller de stedlige landskabelige værdier tilsidesættes. Påvirkning af naboer Kommunen skal foretage en vurdering af om det ansøgte vil kunne påvirke naboer væsentligt. Esbjerg Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil kunne påvirke naboer væsentligt. I vurderingen er der langt vægt på, at byggeriet sker på et eksisterende landbrug, samt at ansøgningen ikke omhandler udvidelse af dyreholdet. 1 Bekendtgørelse nr. 294 af om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug - 5 -

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering. Karsten Nielsen Terpvej 9 6740 Bramming Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. februar 2013 Sagsbehandler Pernille Puggaard Thomsen Telefon direkte 76 16 51 44 Sags id 2013-1169 Afgørelse om at fodersilo kan

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering. Bjørn Plovsgård Callesen Nr. Ilstedmarkvej 5 6740 Bramming Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 13. juni 2013 Sagsbehandler Pernille Puggaard Thomsen Telefon direkte 76 16 51 44 Sags id 2013-12129 Afgørelse

Læs mere

Esbjerg Kommune bemærker indledningsvis, at byggeriet allerede er etableret og at denne sagsbehandling omhandler lovliggørelse af projektet.

Esbjerg Kommune bemærker indledningsvis, at byggeriet allerede er etableret og at denne sagsbehandling omhandler lovliggørelse af projektet. Henrik Jensen Lundsbjergvej 3 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 24. august 2012 Sagsbehandler Pernille Puggaard Thomsen Telefon direkte 76 16 51 44 Sags id 2012-7965 Afgørelse om at kornsilo kan

Læs mere

Afgørelse om at der kan opføres en fodersilo på Østermarksvej 5,

Afgørelse om at der kan opføres en fodersilo på Østermarksvej 5, HKN opdræt Aps Østermarksvej 4 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Journal nr. 2012-13326 Sagsbehandler Pia Caspersen Telefon direkte 76 16 51 41 E-mail pini@esbjergkommune.dk Afgørelse om at

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering. Karsten Jørgensen Sønderhedevej 42 6710 Esbjerg V Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 3. oktober 2013 Sagsbehandler Pernille Puggaard Thomsen Telefon direkte 76 16 51 44 Sags id 2013-21888 Afgørelse om at

Læs mere

Afgørelse om at foderlade kan etableres på Gl Hviding Vej 16 Esbjerg Kommune har modtaget en anmeldelse fra Brdr. Karstoft, Ho-

Afgørelse om at foderlade kan etableres på Gl Hviding Vej 16 Esbjerg Kommune har modtaget en anmeldelse fra Brdr. Karstoft, Ho- Jos Pieter Kapitein Gl Hviding Vej 16 6760 Ribe Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74. 6700 Esbjerg 12. april 2013 Pernille Puggaard Thomsen 76 16 51 44 2012-22058 Byggeriet opføres som

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering. Henning Holm Christensen Ølufgårdsvej 51 6715 Esbjerg N Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2012 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 Sags id 2012-7898 Afgørelse om at maskinhus

Læs mere

Offentliggørelse Afgørelsen om at det ansøgte kan udføres annonceres den 23. september

Offentliggørelse Afgørelsen om at det ansøgte kan udføres annonceres den 23. september Ralf Otto Sanderink Hedegårdsvej 8 6760 Ribe Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74. 6700 Esbjerg 19. september 2013 Pernille Puggaard Thomsen 76 16 51 44 2013-17161 Afgørelse om at råvarelager

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgø- relsen i bilag 2: Miljøtekniskk beskrivelse og vurdering.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgø- relsen i bilag 2: Miljøtekniskk beskrivelse og vurdering. Lars og Johannes Sørensen Videkærvej 9 6740 Bramming Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74. 6700 Esbjerg 27. september 2012 Pernille Puggaard Thomsen 76 16 51 44 2012-14801 Afgørelse

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Birkeland A/S Roager Østermark Ribe

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Birkeland A/S Roager Østermark Ribe Torvegade 74, 6700 Esbjerg Birkeland A/S Roager Østermark 4 6760 Ribe Dato 30. august 2016 Sagsbehandler Karen Brink Nielsen Telefon direkte 76 16 51 36 E-mail kabn@esbjergkommune.dk Sagsid 16/17049 Afgørelse

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgø- relsen i bilag 2: Miljøtekniskk beskrivelse og vurdering.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgø- relsen i bilag 2: Miljøtekniskk beskrivelse og vurdering. Lerhøjgaard I/S Lars Lauridsen Terpagervej 3 6740 Bramming Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74. 6700 Esbjerg 31. august 2012 Pernille Puggaard Thomsen 76 16 51 44 2012-14711 Byggeriet

Læs mere

Afgørelse vedr. byggeri af halvtag til opbevaring af halm mm. på Ribevej 48, 6740 Bramming

Afgørelse vedr. byggeri af halvtag til opbevaring af halm mm. på Ribevej 48, 6740 Bramming Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 8. august 2016 Sagsbehandler Karen Brink Nielsen Telefon direkte 76 16 51 36 E-mail kabn@esbjergkommune.dk Sagsid 16/12935 Afgørelse vedr. byggeri af halvtag til opbevaring

Læs mere

Dispensation fra afstandskrav til nabobeboelse for hundepensionen

Dispensation fra afstandskrav til nabobeboelse for hundepensionen Erik og Minna Bang Clausen Stratvej 11 6740 Bramming Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. november 2012 Sagsbehandler Lars Waldemar Telefon direkte 76 16 51 39 Sags id 2012-13916 Dispensation fra afstandskrav

Læs mere

Esbjerg kommune har truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke kræver

Esbjerg kommune har truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke kræver Teknik & Preben Østergård Sadderupvej 13 6705 Esbjerg Ø Dato Journal nr. Sagsbehandler Telefon direkte E-mail Torvegade 74. 6700 Esbjerg 23. marts 2014 14/4238 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Forudsætninger for afgørelsen Det er en forudsætning at ændring af dyreholdet gennemføres som anmeldt.

Forudsætninger for afgørelsen Det er en forudsætning at ændring af dyreholdet gennemføres som anmeldt. Jacob Ulv Christensen Sneumgårdsvej 2 6731 Tjæreborg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. september 2013 Journal nr. 2013-16423 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 E-mail thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Placeringen kan ses på det vedlagte oversigtskort som fremgår af bilag 1.

Placeringen kan ses på det vedlagte oversigtskort som fremgår af bilag 1. Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 30-06-2015 Sagsbehandler Jesper D. Pedersen Telefon direkte 76 16 51 31 Sagsid 15/8100 Afgørelse om accept af anmeldelse vedr. etablering af driftsbygning og fodersilohus

Læs mere

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Søndermarksvej

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Søndermarksvej Sønderskov I/S Søndermarksvej 12 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2013 Journal nr. 2013-18858 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 E-mail thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Dispensation til etablering af læskur

Dispensation til etablering af læskur Dispensation til etablering af læskur Dispensation Esbjerg Kommune meddeler hermed dispensation til etablering af læskur på Sjelborggårdsvej 30, 6710 Esbjerg V. Da læskuret er opført er der tale om en

Læs mere

Dispensationen meddeles jf. 9 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af

Dispensationen meddeles jf. 9 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af Korsvanggård I/S Gl. Darumvej 23 6740 Bramming Dato Journal nr. Sagsbehandler Telefon direkte E-mail Torvegade 74. 6700 Esbjerg 11. juli 2014 14/12731 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Afgørelse om etablering af gyllebeholder på husdyrbruget

Afgørelse om etablering af gyllebeholder på husdyrbruget Karsten Boesen Nielsen Terpvej 9 6740 Bramming Dato Journal nr. Sagsbehandler Telefon direkte E-mail Torvegade 74. 6700 Esbjerg 2. oktober 2013 2013-19967 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Esbjerg kommune har truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke kræver godkendelse efter 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Esbjerg kommune har truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke kræver godkendelse efter 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. Carl Laugesen Kalvslundvej 18 6760 Ribe Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74. 6700 Esbjerg 9. oktober 2013 Sarah Theresa Lund Meilbak 76 16 51 24 2013-20954 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Læs mere

Afgørelse om etablering af ensilagesilo på Gl Darumvej 23, 6740 Bramming

Afgørelse om etablering af ensilagesilo på Gl Darumvej 23, 6740 Bramming Korsvanggård I/S Gl Darumvej 23 6740 Bramming Dato Journal nr. Sagsbehandler Telefon direkte E-mail Torvegade 74. 6700 Esbjerg 11. juli 2014 14/12731 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Som det fremgår af klagevejledningen udløber klagefristen den 7. august 2013, kl

Som det fremgår af klagevejledningen udløber klagefristen den 7. august 2013, kl Til myndigheder og organisationer Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2013 Journal nr. 2013-12098 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 E-mail thlkk@esbjergkommune.dk Afgørelse om

Læs mere

Accepten omfatter etablering af en gyllebeholder. Beholderens kapacitet. opføres af traditionelle grå betonelementer.

Accepten omfatter etablering af en gyllebeholder. Beholderens kapacitet. opføres af traditionelle grå betonelementer. Teknik & Jens Edvard Lauridsen Ålbæk Møllevej 32 6740 Bramming Dato Journal nr. Sagsbehandler Telefon direkte E-mail Torvegade 74. 6700 Esbjerg 12. marts 2015 14/31714 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Afgørelse om etablering af ensilageplads

Afgørelse om etablering af ensilageplads Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13. maj 2016 Sagsbehandler J. D. Pedersen Telefon direkte 76 16 51 31 E-mail jedup@esbjergkommune.dk Sagsid 16/5852 Afgørelse om etablering af ensilageplads Esbjerg Kommune

Læs mere

Afgørelse om accept af udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde på husdyrbruget Sneum Kirkevej 9,

Afgørelse om accept af udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde på husdyrbruget Sneum Kirkevej 9, Gunnar Hansen Sneum Kirkevej 9 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 3. december 2013 Journal nr. 2013-26942 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 Afgørelse om accept af udvidelse af dyreholdet

Læs mere

Offentliggørelse Afgørelsen om at det anmeldte kan udføres annonceres den 20. august 2014 på Esbjerg Kommunes

Offentliggørelse Afgørelsen om at det anmeldte kan udføres annonceres den 20. august 2014 på Esbjerg Kommunes Teknik & Michael Hansen Sommervej 12 6760 Ribe Dato Journal nr. Sagsbehandler Telefon direkte E-mail Torvegade 74. 6700 Esbjerg 18. august 2014 14/18666 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Afgørelse om etablering af møddingsplads på husdyr- bruget Sadderupvej 13, 6705 Esbjerg Ø

Afgørelse om etablering af møddingsplads på husdyr- bruget Sadderupvej 13, 6705 Esbjerg Ø Preben Østergård Sadderupvej 13 6705 Esbjerg Ø Dato Journal nr. Sagsbehandler Telefon direkte E-mail Torvegade 74. 6700 Esbjerg 23. marts 2014 14/3642 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Afgørelse om etablering af ensilagesiloer på Hillerup- vej 50, 6760 Ribe

Afgørelse om etablering af ensilagesiloer på Hillerup- vej 50, 6760 Ribe Svend Erik Madsen Hillerupvej 50 6760 Ribe Dato Journal nr. Sagsbehandler Telefon direkte E-mail Torvegade 74. 6700 Esbjerg 27. marts 2014 14/5016 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 thlkk@esbjergkommune.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om etablering af gyllebeholder på husdyr-

Afgørelse om etablering af gyllebeholder på husdyr- Flemming Bruun Bryndumdamvej 61 6715 Esbjerg N Dato Journal nr. Sagsbehandler Telefon direkte E-mail Torvegade 74. 6700 Esbjerg 11. oktober 2013 2013-20770 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Afgørelse om etablering af fortank på husdyrbruget Stavnagervej 25, 6760 Ribe

Afgørelse om etablering af fortank på husdyrbruget Stavnagervej 25, 6760 Ribe Carsten v. Jensen Skovlundvej 7 6660 Lintrup Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74, 6700 Esbjerg 17. oktober 2013 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 2013-21815 Afgørelse om etablering af fortank

Læs mere

Høring Det ansøgte har været i nabohøring i perioden 4. september til 18. sep-

Høring Det ansøgte har været i nabohøring i perioden 4. september til 18. sep- Hendrik Kool Obbekjærvej 87 6760 Ribe Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74, 6700 Esbjerg 22. september 2014 Karen Brink Nielsen 76 16 51 36 14/17373 Afgørelse om flytning af dyr mellem

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Peder Burgaard Sørensen Skovridervej Esbjerg N

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Peder Burgaard Sørensen Skovridervej Esbjerg N Peder Burgaard Sørensen Skovridervej 23 6715 Esbjerg N Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 17. oktober 2016 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 E-mail thlkk@esbjergkommune.dk Sagsid 16/17611

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Flemming Olesen Faurholtvej 4 st. th Ribe

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Flemming Olesen Faurholtvej 4 st. th Ribe Flemming Olesen Faurholtvej 4 st. th. 6760 Ribe Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 27-01-2016 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Sagsid 15/25121 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Toftlundvej 87, 6760

Læs mere

Dispensation til placering af ensilageplads 11 m fra naboskel.

Dispensation til placering af ensilageplads 11 m fra naboskel. Kjærgård Landbrugsskole Kjærgårdsvej 31 6740 Bramming Att.: Kjeid Block Jacobsen Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 11. maj 2012 Sagsbehandler Mette Sejerup Rasmussen Telefon direkte 76 16 51 25 Sags id 2012-6127

Læs mere

Afgørelse om etablering af ensilagesilo på Gl. Hviding Vej

Afgørelse om etablering af ensilagesilo på Gl. Hviding Vej Popke Snijder Gl. Hviding Vej 9 6760 Ribe Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74, 6700 Esbjerg 18. september 2014 Karen Brink Nielsen 76 16 51 36 14/17021 Afgørelse om etablering af ensilagesilo

Læs mere

dyretype på husdyrbruget Grim- strupvej 7, 6740 Bramming

dyretype på husdyrbruget Grim- strupvej 7, 6740 Bramming Helge Mathisen Grimstrupvej 7 6740 Bramming Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74, 6700 Esbjerg 5. februar 2015 Karen Brink Nielsen 76 16 51 36 14/32528 Afgørelse om skift af dyretype

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Flemming Olesen Favrskovvej 4 st. th Ribe

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Flemming Olesen Favrskovvej 4 st. th Ribe Flemming Olesen Favrskovvej 4 st. th. 6760 Ribe Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 02-02-2016 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 Sagsid 15/25278 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Etablering af svineproduktion Østre Hygumvej 8, 6715 Esbjerg N April 2013

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Etablering af svineproduktion Østre Hygumvej 8, 6715 Esbjerg N April 2013 Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist Etablering af svineproduktion Østre Hygumvej 8, 6715 Esbjerg N April 2013 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon

Læs mere

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Søagervej 4, 6715 Esbjerg N

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Søagervej 4, 6715 Esbjerg N Torvegade 74, 6700 Esbjerg Per Lassen Jepsen Søagervej 4 6715 Esbjerg N Dato 6. oktober 2015 Sagsbehandler Karen Brink Nielsen Telefon direkte 76 16 51 36 E-mail kabn@esbjergkommune.dk Sagsid 15/18401

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Bartina Swart-Miedema Obbekjærvej Ribe

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Bartina Swart-Miedema Obbekjærvej Ribe Bartina Swart-Miedema Obbekjærvej 69 6760 Ribe Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 5. september 2016 Sagsbehandler Karen Brink Nielsen Telefon direkte 76 16 51 36 E-mail kabn@esbjergkommune.dk Sagsid 16/10640

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist Forlængelse af udnyttelsesfristen for svineproduktion Tømmerbyvej 10, 6740 Bramming Juli 2013 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgø- relsen i den miljøtekniske beskrivelse.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgø- relsen i den miljøtekniske beskrivelse. Peter Holdensen Vestergårds Alle 3 6731 Tjæreborg Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74. 6700 Esbjerg 31. maj 2013 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 2013-11553 Afgørelse om accept af udvidelse

Læs mere

Afgørelse om etablering af ensilagesilo på Roustvej 224, 6818 Årre.

Afgørelse om etablering af ensilagesilo på Roustvej 224, 6818 Årre. Lars Nielsen Roustvej 224 6818 Årre Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 14. april 2015 Sagsbehandler Laurids Knudsen Telefon direkte 76 16 51 21 Sags id 15/8702 Afgørelse om etablering af ensilagesilo på Roustvej

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for kvægbruget på Vestterpvej 18, 7200 Grindsted

Revurdering af miljøgodkendelse for kvægbruget på Vestterpvej 18, 7200 Grindsted Erhvervscenteret Bytoften 2, 6800 Varde Revurdering af miljøgodkendelse for kvægbruget på Vestterpvej 18, 7200 Grindsted I henhold til 39 jævnfør 41 i Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616

Læs mere

Esbjerg Kommune har 19. februar 2015 modtaget ansøgning om skift af dyretype på husdyrbruget beliggende Ll. Roagervej 37, 6760 Ribe.

Esbjerg Kommune har 19. februar 2015 modtaget ansøgning om skift af dyretype på husdyrbruget beliggende Ll. Roagervej 37, 6760 Ribe. Niels C. Larsen Vestermarksvej 20 6760 Ribe Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74, 6700 Esbjerg 9. april 2015 Karen Brink Nielsen 76 16 51 36 15/4737 Afgørelse om skift af dyretype på

Læs mere

Revurdering af MILJØGODKENDELSE for kvægbruget på Sømosevej Varde

Revurdering af MILJØGODKENDELSE for kvægbruget på Sømosevej Varde Erhvervscenteret Bytoften 2, 6800 Varde Revurdering af MILJØGODKENDELSE for kvægbruget på Sømosevej 30 6800 Varde I henhold til 39 jævnfør 41 i Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse

Læs mere

Esbjerg Kommune har den 11. september 2012 modtaget din ansøgning

Esbjerg Kommune har den 11. september 2012 modtaget din ansøgning Kjeld Andersen Stratvej 4 6740 Bramming Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74, 6700 Esbjerg 22. oktober 2012 Mette Sejerup Rasmussen 76 16 51 25 2012-17398 Afgørelse om etablering af

Læs mere

UDKAST TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget, Løvhøjsvej 28, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse:

UDKAST TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget, Løvhøjsvej 28, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: UDKAST TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget, Løvhøjsvej 28, 9690 Godkendelsesdato / offentliggørelse: 16.12 2014. Indhold Indhold... 2 Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 Vilkår for tillæg til miljøgodkendelsen...

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Solbakken agro Tranumvej 180, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 18. august 2014.

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Solbakken agro Tranumvej 180, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 18. august 2014. TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Solbakken agro Tranumvej 180, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 18. august 2014. Indhold Indhold... 2 Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 Vilkår for

Læs mere

Afgørelse vedr. svineproduktionen på Kildevangsvej 24, 4000 Roskilde -

Afgørelse vedr. svineproduktionen på Kildevangsvej 24, 4000 Roskilde - Gefion Fulbyvej 15 4180 Sorø Att.: Mikael Kirkhoff Samsøe; mks@gefion.dk CBM Center for Byg og Miljø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Helen Bovbjerg Sørensen Natur og

Læs mere

Afgørelse om lovliggørelse af ensilageplads på Span- detvej 30, 6760 Ribe

Afgørelse om lovliggørelse af ensilageplads på Span- detvej 30, 6760 Ribe Svend Ebsen Schøler Spandetvej 30 6760 Ribe Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74, 6700 Esbjerg 25. juni 2012 Mette Sejerup Rasmussen 76 16 51 25 2012-1610 Esbjerg Kommune har den 7.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for kvægbruget på Rolighed 1, 6818 Årre fra den 5. august 2008

Revurdering af miljøgodkendelse for kvægbruget på Rolighed 1, 6818 Årre fra den 5. august 2008 Revurdering af miljøgodkendelse for kvægbruget på Rolighed 1, 6818 Årre fra den 5. august 2008 I henhold til 41 stk 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendt den 7. november

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Nedre Nesgård Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Nedre Nesgård Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Nedre Nesgård Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 8/11 2013 Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Jammerbugt Kommunes afgørelse...

Læs mere

Esbjerg Kommune har 21. maj 2013 modtaget ansøgning om skift af dy- Esbjerg Kommune har afgjort, at bedriftens malkekvægbestand kan øges

Esbjerg Kommune har 21. maj 2013 modtaget ansøgning om skift af dy- Esbjerg Kommune har afgjort, at bedriftens malkekvægbestand kan øges Peder Steen Andersen Philipp Lustrupvej 41 6760 Ribe Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74. 6700 Esbjerg 10. juli 2013 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 2013-13351 Udnyttelsesfrist Afgørelse

Læs mere

Orientering om miljøafgørelse på Bolderslevskovvej 90

Orientering om miljøafgørelse på Bolderslevskovvej 90 Digital annoncering Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 14-04-2015 Sagsnr.: 15/9664 Dokumentnr.: 9 Ejendom: 7425 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte tlf.: 73767283

Læs mere

Afgørelse om etablering af ensilageplads på Trehøjevej 10, 6818 Årre

Afgørelse om etablering af ensilageplads på Trehøjevej 10, 6818 Årre I/S Mathiesen c/o Allan Mathiesen Trehøjevej 10 6818 Årre Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74, 6700 Esbjerg 8. februar 2012 Mette Sejerup Rasmussen 76 16 51 25 2011-24428 Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af ungdyrstald på husdyrbru- get Ravningvej 13, 6760 Ribe for opfyldelse af dyrevel- færdsmæssige krav

Afgørelse om udvidelse af ungdyrstald på husdyrbru- get Ravningvej 13, 6760 Ribe for opfyldelse af dyrevel- færdsmæssige krav Ole Sørensen Ravningvej 13 6760 Ribe Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74. 6700 Esbjerg 26. juni 2013 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 2013-11923 Afgørelse om udvidelse af ungdyrstald på husdyrbru-

Læs mere

Afgørelse om etablering af staldanlæg på husdyrbruget Ørnelundvej 15, 6740 Bramming for opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige krav

Afgørelse om etablering af staldanlæg på husdyrbruget Ørnelundvej 15, 6740 Bramming for opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige krav Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 21-08-2015 Sagsbehandler Karen Brink Nielsen Telefon direkte 76 16 51 36 E-mail kabn@esbjergkommune.dk Sagsid 15/15415 Afgørelse om etablering af staldanlæg på husdyrbruget

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

d og 19 e i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. 1

d og 19 e i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. 1 Belly Aps. c/o Sten Birkelund Roager Østermark 2 6760 Ribe Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74, 6700 Esbjerg 11. marts 2013 Mette Sejerup Rasmussen 76 16 51 25 2012-23124 Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af ensilageplads på Markhusevej 21-22, 9440 Åbybro

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af ensilageplads på Markhusevej 21-22, 9440 Åbybro Per Marius Selvejer Sørensen Markhusevej 22 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Mariane Eduardsen Direkte 7257 7696 mae@jammerbugt.dk

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 10.4.2015 Indhold Indhold... 2 1.1. Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 1.2. Vilkår for tillæg til

Læs mere

Digital annoncering. Orientering om afgørelse på Grenvej 1

Digital annoncering. Orientering om afgørelse på Grenvej 1 Digital annoncering Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 15-11-2016 Sagsnr.: 16/38291 Ejendom: 8687 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte tlf.: 7376 7283 E-mail: jnp@aabenraa.dk Orientering

Læs mere

Natur & Vandmiljø Teknik & Miljø. Tillæg til godkendelse af husdyrproduktion Plougsvadvej 10, 6771 Gredstedbro. Miljøgodkendelse

Natur & Vandmiljø Teknik & Miljø. Tillæg til godkendelse af husdyrproduktion Plougsvadvej 10, 6771 Gredstedbro. Miljøgodkendelse Natur & Vandmiljø Teknik & Miljø Tillæg til godkendelse af husdyrproduktion Plougsvadvej 10, 6771 Gredstedbro Miljøgodkendelse juni 2012 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgø- relsen på side 4-7 i den miljøtekniske beskrivelse.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgø- relsen på side 4-7 i den miljøtekniske beskrivelse. Vangtofte ApS. Lauritz Ingvard Marius Lauritzen Hjortlundvej 104 6771 Gredstedbro Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74, 6700 Esbjerg 19. januar 2012 Mette Sejerup Rasmussen 76 16 51

Læs mere

udvidelse i eksisterende stalde på husdyrbruget beliggende Hjortkærvej 12, 6740 Bramming.

udvidelse i eksisterende stalde på husdyrbruget beliggende Hjortkærvej 12, 6740 Bramming. Henning Skøtt Jensen Møllegårdsvej 24 6818 Årre Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74, 6700 Esbjerg 22. marts 2013 Mette Sejerup Rasmussen 76 16 51 25 2013-187 Afgørelse om accept af

Læs mere

Aabenraa Kommune har den 6. december 2016 truffet afgørelse om opførelse af en halmlade på Løgumklostervej 60, 6372 Bylderup-Bov.

Aabenraa Kommune har den 6. december 2016 truffet afgørelse om opførelse af en halmlade på Løgumklostervej 60, 6372 Bylderup-Bov. Digital annoncering Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 06-12-2016 Sagsnr.: 16/42032 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte tlf.: 7376 7283 E-mail: jnp@aabenraa.dk Orientering om halmlade

Læs mere

Der kan klages over kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 3. april 2018 jf. vedlagte klagevejledning.

Der kan klages over kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 3. april 2018 jf. vedlagte klagevejledning. TEKNIK & MILJØ Erhvervsmiljø Dato: 2. marts 2018 Sagsnr.: 18/8337 CVR-nr.: 24990125 Fam Kühne I/S Langetved Skovvej 5 6630 Rødding Kontaktperson: Majbrit Holst Nielsen Dir. tlf.: 7996 6268 E-mail: mhni@vejen.dk

Læs mere

Afgørelse om etablering af halmlade og møddingsplads på husdyrbruget Hovedvej A1 35, 6740 Bramming

Afgørelse om etablering af halmlade og møddingsplads på husdyrbruget Hovedvej A1 35, 6740 Bramming Kennet Møller Hovedvej A1 35 6740 Bramming Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74, 6700 Esbjerg 20. december 2012 Mette Sejerup Rasmussen 76 16 51 25 2012-21816 Afgørelse om etablering

Læs mere

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten 12 Tillæg til Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Baskærvej 5, 8370 Hadsten Godkendelsesdato den 7. september 2012 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Baskærvej 5, 8370 Hadsten Matrikel

Læs mere

Esbjerg Kommune har afgjort, at etablering af staldanlægget kan etable- e i

Esbjerg Kommune har afgjort, at etablering af staldanlægget kan etable- e i Hardy Melchior Mørk Kastanielunden 34 6705 Esbjerg Ø Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74. 6700 Esbjerg 20. marts 2013 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 2013-1339 Afgørelse om etablering af

Læs mere

Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, efter 12, stk. 3. Store Skikkild Timlingvej 1, 7600 Struer

Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, efter 12, stk. 3. Store Skikkild Timlingvej 1, 7600 Struer POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, efter 12, stk. 3

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af kvægstald på husdyrbruget Strengevej 65, 6760 Ribe for opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige

Afgørelse om udvidelse af kvægstald på husdyrbruget Strengevej 65, 6760 Ribe for opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige Peder Philipp Lustrupvej 41 6760 Ribe Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74. 6700 Esbjerg 6. august 2013 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 2013-13417 Esbjerg Kommune har den 21. maj 2013 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af en kornsilo på Alkeshavevej 3, 5853 Ørbæk. Cvr-nr.: 11171192

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af en kornsilo på Alkeshavevej 3, 5853 Ørbæk. Cvr-nr.: 11171192 Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Ole Sørensen Ferritslevvej 43 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Lars Kragh Jensen Tandrupvej 5, Hørslev 8462 Harlev J. Den 18. november Natur og Miljø

Lars Kragh Jensen Tandrupvej 5, Hørslev 8462 Harlev J. Den 18. november Natur og Miljø Lars Kragh Jensen Tandrupvej 5, Hørslev 8462 Harlev J Den 18. november 2011 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved udbringning af husdyrgødning på tredjemandsarealer Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus

Læs mere

Afgørelse om ændring af plansilo på husdyrbruget Vestermarksvej 20, 6760 Ribe for opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige

Afgørelse om ændring af plansilo på husdyrbruget Vestermarksvej 20, 6760 Ribe for opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige Teknik & Niels Christoffer Larsen Vestermarksvej 20 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 7. marts 2012 CVR 29 18 98 03 Sagsbehandler Sarah Theresa Lund Meilbak Telefon direkte 76 16 51 24 E-mail slm@esbjergkommune.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse VEJEN KOMMUNE TEKNIK & MILJØ Peter Rostgård Andersen Træskodal 14 6630 Rødding Dato: 16.11.2012 Sagsnr.: 12/30048 E-mail:Teknik@vejenkom.dk Web: www.vejenkom.dk Tlf: 7996 5000 Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om etablering af møddingsplads på husdyr- bruget Torrupvej , 6715 Esbjerg N

Afgørelse om etablering af møddingsplads på husdyr- bruget Torrupvej , 6715 Esbjerg N Leif Bertel Sørensen Torrupvej 103 6715 Esbjerg N Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74. 6700 Esbjerg 19. juli 2011 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 2011-9123 Afgørelse om etablering af møddingsplads

Læs mere

Aabenraa Kommune imødekommer ansøgningen om forlængelse af udnyttelsesfristen.

Aabenraa Kommune imødekommer ansøgningen om forlængelse af udnyttelsesfristen. Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Digital annoncering Tlf. : 73 76 76 76 Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 31-05-2012 Sagsnr.: 12/26040 Dok.nr.: 8 Kontakt: Susanne Niman

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgø-

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgø- Jan Lauridsen Rindbyvej 6 6720 Fanø Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74, 6700 Esbjerg 20. september 2012 Mette Sejerup Rasmussen 76 16 51 25 2012-15610 Afgørelse om skift af dyretype

Læs mere

vej 10, 6771 Gredstedbro

vej 10, 6771 Gredstedbro Ralf Otto Sanderink Hedegårdsvej 8 6760 Ribe Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74, 6700 Esbjerg 3. april 2013 Mette Sejerup Rasmussen 76 16 51 25 2012-23211 Esbjerg Kommune har 29. november

Læs mere

Helle R. Hansen Viborgvej 301 Korsbakken 7840 Højslev Den 28. februar 2013

Helle R. Hansen Viborgvej 301 Korsbakken 7840 Højslev Den 28. februar 2013 Helle R. Hansen Viborgvej 301 Korsbakken 7840 Højslev svendrauff@mail.tele.dk Den 28. februar 2013 Viborgvej 301 7840 Højslev - Afgørelse - Anmeldelse - 19 b - Gødningsopbevaringsanlæg 2013 Skive Kommune

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt, Sønderbyvej 28, 6731 Tjæreborg

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt, Sønderbyvej 28, 6731 Tjæreborg Henrik Andersen Sønderbyvej 28 6731 Tjæreborg Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 20. november 2014 Sagsbehandler Laurids Knudsen Telefon direkte 76 16 51 21 Sags id 14/28361 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt,

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år efter, at afgørelsen er meddelt.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år efter, at afgørelsen er meddelt. Jesper Pilegaard Rishøjvej 3 4000 Roskilde Sendt per mail til: Jesper Pilegaard; balleholm@mail.dk CBM Center for Byg og Miljø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Helen

Læs mere

Opførelse af maskinhus

Opførelse af maskinhus Opførelse af maskinhus Efter 27 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Åkærsvej 4, 7755 Bedsted 31. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 27 i Bekendtgørelse

Læs mere

Miljø og Natur. Steen Stenskrog Skovsbjergvej Ebberup. Miljøtilladelse til opførelse af kornsilo - afgørelse efter 10

Miljø og Natur. Steen Stenskrog Skovsbjergvej Ebberup. Miljøtilladelse til opførelse af kornsilo - afgørelse efter 10 Skovsbjergvej 22 5631 Ebberup 17. januar 2018 Sags id: 17/25550 Miljøtilladelse til opførelse af kornsilo - afgørelse efter 10 Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup Datablad Emne Ansøger og ejer Virksomhedens

Læs mere

Aabenraa Kommune har den 27. maj 2015 truffet afgørelse om opførelse af 3 stk. kornsiloer på Lille Knivsigvej 18, 6372 Bylderup-Bov.

Aabenraa Kommune har den 27. maj 2015 truffet afgørelse om opførelse af 3 stk. kornsiloer på Lille Knivsigvej 18, 6372 Bylderup-Bov. Digital annoncering Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Tlf.: 73767676 Dato: 27-05-2015 Sagsnr.: 15/12101 Dokumentnr.: 5 Ejendom: 13387 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte tlf.: 73767283 E-mail: jnp@aabenraa.dk

Læs mere

Afslag på anmeldelse om skift mellem dyretyper på Ingerslevvej 7, 8632 Lemming CVR nr CHR nr Tlf. nr.

Afslag på anmeldelse om skift mellem dyretyper på Ingerslevvej 7, 8632 Lemming CVR nr CHR nr Tlf. nr. Grauballegaard Produktion Aps Grønbækvej 34 8600 Silkeborg Att. Jan Ole Rasmussen 16. december 2014 EJD-2014-03950 Afslag på anmeldelse om skift mellem dyretyper på Ingerslevvej 7, 8632 Lemming CVR nr.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Dispensation til etablering af gyllebeholder på matr. nr. 1i Hjortlund By, Hjortlund

Dispensation til etablering af gyllebeholder på matr. nr. 1i Hjortlund By, Hjortlund I/S Rønhave Breumvej 12 6740 Bramming Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 16. december 2016 Sagsid 15/7597 Sagsbehandler Christian D. Andersen Telefon direkte 76 16 51 24 E-mail cha8@esbjergkommune.dk Dispensation

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper i eksisterende stalde på Egemosevej 5, 5871 Frørup, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper i eksisterende stalde på Egemosevej 5, 5871 Frørup, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Mikkel Grubbe Egemosevej 5 5871 Frørup Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Jens Jepsen Jørgensen Viumvej 21 Vium 7870 Roslev Den 26. juni 2013

Jens Jepsen Jørgensen Viumvej 21 Vium 7870 Roslev Den 26. juni 2013 Jens Jepsen Jørgensen Viumvej 21 Vium 7870 Roslev jens@jepsen-jørgensen.dk Den 26. juni 2013 Viumvej 21 7870 Roslev - Afgørelse - Anmeldelse - Kornsilo 19 Skive Kommune har optil den 7. juni 2013 modtaget

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 A 7870 Roslev - Afgørelse uden nabohøring - Anmeldeordning 27 - Maskinhus Skive Kommune har den 29.

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til husdyrbruget Bolderslevskovvej 23, 6392 Bolderslev, matr.nr. 7 m.fl. Bolderslev, Bjolderup

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til husdyrbruget Bolderslevskovvej 23, 6392 Bolderslev, matr.nr. 7 m.fl. Bolderslev, Bjolderup Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 15-09-2014 Sagsnr.: 14/26475 Dok.nr.: 15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

10 tilladelse til etablering af to kornsiloer på Skovlyst, Kobbelhøje 10, Resen, 7600 Struer.

10 tilladelse til etablering af to kornsiloer på Skovlyst, Kobbelhøje 10, Resen, 7600 Struer. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO 08-05-2018 GÅRDEJER MARTIN AGERSKOV Langergårdvej 8 7600 Struer JOURNALNUMMER 09.17.01-P19-2-18

Læs mere

Offentliggørelse Afgørelsen om at det anmeldte kan udføres annonceres den 1. september

Offentliggørelse Afgørelsen om at det anmeldte kan udføres annonceres den 1. september Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato Journal nr. Sagsbehandler Telefon direkte E-mail 26. august 2014 14/16415 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 thlkk@esbjergkommune.dk Afgørelse om etablering af dybstrøelsesstald

Læs mere