Lad os gøre en forskel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lad os gøre en forskel"

Transkript

1 Lad os nu få en permanent, spændende og attraktiv løsning af lokalområdet Virum og Sorgenfri. Lad os gøre en forskel Et oplæg fra Virum Handelsforening om udviklingen i Virum og Sorgenfri Virum, Juni 2014

2 Virum, den første soveby For mange år siden opstod Virum som Danmarks første soveby, ca. 10 km uden for Københavns Centrum med et blomstrende handelsliv både i den centrale bydel som med små centre rundt i boligområderne. Senere kom så Sorgenfri til, med sit center som et supplement til de små butikscentre placeret rundt omkring i villakvartererne. Supermarkederne opstod og de små butikscentre rundt omkring havde svært ved at overleve. Supermarkederne der var kommet ved de to S-togsstationer, trak kunderne til og de mindre specialbutikker i nærheden nød godt af disse supermarkeders tiltrækningskraft på kunderne. Det betød samtidig at de små lokale centre i beboelsesområderne, havde svært ved at overleve og lukkede langsomt op gennem halvfjerserne. Kun meget få butikker er tilbage ude i lokalområderne, men som udviklingen er sket med en stor udbygning af Lyngby på den ene side og Holte på den anden, er de to byområder i hhv. Sorgenfri og Virum langsomt ved at dø hen. I Lyngby-Taarbæk er alle kræfter er hidtil blevet brugt til at udvikle Lyngby Centrum. Denne udvikling må og skal vendes inden det er for sent. Kan vi vække bykernerne igen? Sorgenfri Torv og Virum Torv er to centrale områder i Lyngby Taarbæk Kommune. Tilsammen tæller Virum og Sorgenfri omkring indbyggere, samme størrelse som en mellemstor dansk provinsby som f.eks. Ringsted eller Haderslev Forskellen er blot at hvor disse byer ligger isoleret uden andre større indkøbsmuligheder i nærheden, ligger Virum og Sorgenfri i et område tæt på København og med både Lyngby og Holte på begge sider. Fra kommunens side har man ikke gjort noget for Virum og Sorgenfri i årevis. For Virums vedkommende blev der skiftet gadeinventar i 1997 og siden er intet sket. Sorgenfri har den status at selve torvet er privatejet og derfor udenfor kommunens rækkevidde, men her er heller intet gjort de sidste mange år, bortset fra lidt småændringer ved beplantning og lidt bænke. Det betyder at såvel Virum Centrum og Sorgenfri Torv er områder med tomme butikker (mest markant er Virum), med den følgevirkning at byerne ikke er særlig attraktive og kun de mest nødvendige indkøb foretages i disse områder. Efter posthuset er lukket i Virum og Biblioteket i Sorgenfri, er der ingen form for mødesteder i de centrale byområder og områderne bliver derfor uinteressante og offer for grafitti, henkastede cykler og hærværk. Det kan vi ikke være bekendt. Når man sammenligner med udviklingen i Lyngby har vi i Virum og Sorgenfri den klare følelse af at være glemt. Det er klart at vi har Lyngby som et stort trækplaster i kommunen, sådan skal det være det er her man finder alle de store kæder og mange spændende specialbutikker, det er ikke dem vi skal konkurrere med i Virum og Sorgenfri. Vi skal derimod sikre at vi har den dagligvareforsyning der er nødvendig og skabe den stemning omkring den lokale handel som der er brug for og det i et miljø som de lokale borgere syntes er interessant at handle i.

3 Mange vil sige, at det vi er ude i er en umulig mission, men det behøves det ikke være. Der er eksempler på at byer og byområder der er ved at uddø, rejser sig igen og det vil vi gerne have at Virum og Sorgenfri også vil gøre, men det skal gribes and på den rigtige måde. Det skal gøres i et samspil mellem lokale borgere, politikere og de investorer der vil være med men det skal allervigtigst være på borgernes/brugernes præmisser. Når vi har diskuteret denne mulige byudvikling og tro på at vi kan rejse disse centre igen med mange, bliver man ofte opfattet som naiv, men lad os lægge naiviteten væk og vise at vi kan gøre en forskel. De foreløbige planer I Sorgenfri begyndte man tilbage i 2009 at tale om en udvidelse og fornyelse af torvet og siden har flere forslag været præsenteret, men endnu er der ikke tale om forslag som har vundet indpas i lokalbefolkningen. Når man taler om Sorgenfri i dag er der udelukkende tale om Sorgenfri Torv da alle andre butikker i området for længst er væk, hvis man ser bort fra en enkelt butik på Kaplevej. Fra byplanudvalgets side kom det frem, så sent som på sidste høringsmøde i april, at man ikke ønsker at lave noget som borgerne ikke støtter. (Citat: Simon Pihl Sørensen, byplanudvalget) Hvad angår Virum har man endnu ingen tiltag gjort fra kommunens side, men man afventer et forslag fra en kommende bygherre. Det er meget vigtigt før der bliver taget et eneste spadestik, at vi én gang for alle, får nogle byområder som er spændende at være i, at handle i og samtidig er attraktive. De fleste mindre butikskoncentrationer i både Virum og Sorgenfri er lukket, men med den rigtige byudvikling vil vi igen få de to centrale byområder til at blomstre. Som allerede nævnt er der tale om to meget forskellige områder, men med den rigtige butikssammensætning bør kunne overleve på sigt. Vi er udmærket klar over hvordan butiksdøden hærger mange stede,r men gør vi det rigtigt kan vi gå mod strømmen og få etableret et par velfungerende centre. Det er vigtigt at gøre sig klart at de ikke må overbebygges, så der står tomme butikker tilbage i bybilledet, og at man får den rigtige butikssammensætning. Bl.a. kan man slå mindre butikker sammen til større enheder, da mange af de butikker der er i dag ikke er store og attraktive nok. Omvendt er vi overbevist om at de rigtige tiltag i centrene kan gøre områderne så attraktive at de tomme butikker kan fyldes ud.

4 I Virum har der gennem en periode været en proces hvor Virum Handelsforening sammen med investor og enkelte håndplukkede borgere har lavet en arbejdsgruppe der har set på mulighederne i Virum. Der har på denne gruppes foranledning været afholdt et yderst velbesøgt borgermøde, hvor ca. 330 virumborgere mødte op. Et panel med bl.a. den daværende borgmester svarede på spørgsmål og hvor der var rigtig mange positive input omkring det nye tiltag. Arbejdsgruppen har siden haft nogle møder, hvor det bl.a. er diskuteret hvordan man kan udvikle Virum med henblik på at udnytte Virumhallerne, skolen og den gode trafikale placering i et bycentrum. Fra Virum Handelsforenings side er vi gået med i det projekt fordi vi føler at det er af en størrelsesorden der er til at have med at gøre. Et nyt byggeri der kan give hele Virum et løft og hvor vi undgår at der blot bliver bygget et stort grimt supermarked med en masse parkeringspladser foran. Dette vil på ingen måde give et løft til byen. Virum Bymidte Når man ser på udviklingen af et byområde som Virum, er der ingen tvivl om at der vil være mange forskellige holdninger til hvordan det kommende byggeri skal se ud, hvor stort og hvor højt er det o.s.v. Nogen har ytret ønske om at bevare posthuset og indrette kulturhus eller medborgerhus, men det i sig selv vil ikke skabe den fornyelse af bymidten der er nødvendig. Dertil kommer at der ligger meget økonomi i at drive denne slags huse og endelig er der den vigtige pointe, at grunden er købt af en privat investor som naturligvis er interesseret i at tjene penge på grunden og det byggeri der måtte komme.

5 I Bestyrelsen af Virum Handelsforening kunne vi som tidligere nævnt, frygte at der blot blev bygget et stort supermarked og ikke andet og det vil godt nok give en ny indkøbsmulighed, men ikke nogen særlig spændende fornyelse af bymidten og slet ikke den fornyelse der er nødvendig for at få virum til at vågne igen. Derfor var vi rigtig glade for at blive kontaktet af Flemming Fenger (investor) som havde visioner for Virum som by. Det forslag som han kom med er naturligvis ikke færdigt men et forslag som vi i bestyrelsen i lighed med en stor del af borgerne synes var en god fornyelse af byen. Detailhandelsanalysen fortæller, at der er ca 60% flere Virumborgere der ville købe ind i Virum hvis man finder det interessant og spændende at handle i byen og der er de rette indkøbsmuligheder. Der er ingen der i dag forventer at der vil blive plads til forretninger som større tøj og skobutikker, elektronik m.m. men hvis der bliver lavet butikker med det rigtige udbud, vil det kunne vække byen og samtidig skabe mulighed for at andre kunne være så interesserede i at slå sig ned i byen at de tomme forretningslokaler kan fyldes ud. Dog vil det være en nødvendighed at en del af butikkerne bliver slået sammen til større enheder. Butikker der er foreslået udover endnu et supermarked, er en juicebar/cafe, en god bager/konditori evt. en restaurant, et. Fittnesscenter, sportsbutik samt en gavebutik/isenkræmmer. For at sikre interessen for det nye Virum Centrum er det vigtigt at kommunen er med på projektet og bl.a. vil være med i nogle investeringer der forbinder de forskellige torve i centrum. Vi ved at den grund som investor køber af kommunen vil indbringe et beløb som vi naturligvis mener bør øremærkes til nye etableringer i det centrale Virum. I det projekt som er foreslået er en vigtig del at bringe såvel kultur som sport med ind i billedet som en sammenhængene faktor. Der er bl.a. foreslået en stiforbindelse bag om Virumhallen med indgang fra banesiden så cafe og området med selskabslokaler og biblioteksbetjening forbindes med resten af byen om på denne måde forbinder Virumhallen med Virum Centrum i højere grad end i dag. Der har været på tale at få etableret et udendørs fittnesområde i forbindelse med Virumhallen. Disse udendørs fittnessområder ses i dag i mange større byer. Der skal skabes en fornuftig form for sammenhæng mellem de forskellige torve, bl..a. kan det ske med en gangbro så man får adgang til perronerne til begge sider af Frederiksdalsvej og gangbroen samtidg kan benyttes til overgang mellem torvene. At lave Frederiksdalsvej til en sivegade mellem Geels Plads og posthusgrunden kan være en anden mulighed ligesom en parkeringskælder kan forbinde Geels Plads med en tunnel. Mulighederne er mange men det er vigtigt de bliver løst på en hensigtsmæssig måde. Vi vil gerne sikre at byen kommer til at fremstå som en hyggelig by hvor miljøet er i højsædet og hvor den lokale befolkning kan mødes. Derfor har vi også indtænkt kulturen i planerne, dels gennem en spændende arkitektur og nogle flotte vartegn der fortæller at nu er man kommet til Virum. En lokal kunstner er derfor med i arbejdsgruppen.

6 Med andre ord er et samspil mellem investor, borger og kommune helt afgørende for at vi får en fornuftig løsning. Det er også en vigtig faktor at vi holder antallet af nye butikker på et rimeligt níveau så vi i fremtiden sikre at de butikker der er, har gode overlevelsemuligheder og ikke bygger for stort med tomme butikker til følge. For at skabe en åbning til Gymnasiet og Handelsskolen og give eleverne mulighed for at komme nemt til centrum, er det foreslået at der etableres en stiforbindelse bagom gymnasiet og videre over Virumvej og som forbinder Virum med stinettet i Sorgenfri. Et stinet til cyklister og gående mangler på dette stykke. Det eksisterer bagom Lyngby til Sorgenfri hvor man så skal ud på vejene og fortsætter faktisk efter Virum mod Holte. Det vil også skabe en større sammenhæng mellem Virum og Sorgenfri og samtidig være en god trafikpolitisk løsning for gående og cyklister. Sorgenfri Bymidte Her er der også store planer. De adskiller sig dog ved at de også indeholder boliger og kontorer, men til gengæld er koncentreret omkring et enkelt center og ikke en egentlig bymidte. I dag er der et hyggeligt miljø på torvet hvor der er en hvis kontakt mellem borgerne. En anden måde det adskiller sig på er at man fra investors side forsøger at placere så meget byggeri som muligt på en forholdsvis lille plads. Dertil kommer at borgerne kun har været med i processen gennem høringer i plenum, ingen har siddet med ved bordet. Der er ingen tvivl om at Sorgenfri Torv er et ældre byggeri som ikke er vedligeholdt i mange år. Forretningerne er ikke mere tidsvarende og forretningsstørrelsen er ret lille. På sydtorvet har man netop lavet en større renovering af Netto og Danske Bank og må forvente at den eksisterende bygning vil være en del af fundamentet i det nye Sorgenfri Torv. I starten var der tale om at samle hele torvet på den sydlige del. En umiddelbar god løsning at få det hele samlet og på den måde få fornyet torvet og benytte nordtorvet til anden bebyggelse. Efter mange ændringer er man nu med det seneste forslag vendt på en tallerken og har ændret planerne så man i stedet for at samle torvet som en enhed har splittet torvet i 4 dele krydset af hhv. et S-tog og en hovedvej.

7 Med andre ord prøver man nu at lave præcis det samme problem i Sorgenfri som man i Virum har sloges med i 50 år. Man taler også om at udvide antallet af nærbutikker samtidig med at man planlægger at etablere et stort varehus. Dette varehus med en størrelse på 4,5 gange Nettos areal, vil netop være med til at lukke de sidste specialbutikker både i Virum og Sorgenfri. Det vil ikke skabe mere liv i Sorgenfri for en stor del af de kunder der kommer til varehuset vil køre dertil og forlade byen igen når de har købt ind, ikke mindst hvis der bliver lavet ramper på motorvejen i nordgående retning. For de lokale Sorgenfriborgere er vi overbevist om at det ikke er dette varehus der ønskes, der er 2 minutter til Lyngby med S-tog, 10 minutter på cykel og 5 minutter i bil til Lyngby som har alt. I denne plan er ikke med et ord nævnt kunst, kultur og miljø. Det seneste er, at man også vil bygge på grunden ved Q-8 en kontorbygning med forretninger. Vi synes det er fint med visioner, men det skal være visioner der samtidig med en byfornyelse er med til at skabe et spændende miljø i lokalområdet og hvor borgerne i højere grad har medindflydelse. Vi må erkende at vi lever i en tid hvor forretningstyperne ændrer sig og vi skal tage højde for større butiksenheder, en stigning i nethandelen o.s.v. men hvis vi vil bevare vores nærmiljø, skal vi tilpasse de nye investringer og forretningstyper til borgernes ønsker og ikke alene gå efter investorernes interesse. Det er klart at man som investor helst vil sikre sig den bedst mulige fortjeneste. Det kan man naturligvis gøre ved at etablere boliger, men i forbindelse med erhvervslejemål som kontorer og forretninger må det også være i investors interesse at disse lejemål ikke står tomme. Derfor er det vigtigt med de nye investeringer i disse to bycentre at de laves i overensstemmelse med de behov der er i områderne det er trods alt de borgere i Sorgenfri og Virum der skal benytte områderne.

8 Helhedsløsningen Den tidligere kommunalbestyrelse talte meget om en helhedsløsning. Det forslag der i dag ligger i Sorgenfri er ikke en del af en helhedsløsning. Vi har to bycentre som man med den rigtige udvikling kan udvikle til to mindre men spændenden bycentre til gavn for lokalbefolkningen. En udvidelse af butiksarealet skal ske på den helt rigtige måde, så det er en blanding af den dagligvarehandel i både almindelige supermarkeder som lavprissupermarkeder, som en række specialbutikker som er af en type der kan overleve i kampen med supermarkederne og Lyngby/Holte. Dertil kommer at man især i Sorgenfri vil tilføre bydelen en del nye boliger, det er der uden tvivl også et stort behov for, men som situationen er nu, føler vi ikke at man har taget højde for de omkostninger der er forbundet med udvidelsen af denne boligmasse i form af pladser på den lokale skole og de lokale institutioner. Derfor bør denne udvidelse også være nøje planlagt og ikke en hurtig løsning for at tilfredsstille investorer i området. Ser vi reelt på kontorbyggeri er der i øjeblikket så meget ledigt i området at man nøje skal overveje hvorvidt der p.t. er behov for flere kontorer i området. Der skal ikke bygges på alle ledige grunde for hver en pris. Nyt forum for Virum-Sorgenfri I et forsøg på at få et modspil/medspil til de eksisterende planer, blev det ved sidste generalforsamling i Virum Handelsforening foreslået at omdanne foreningen så den også mere aktivt dækker både Virum og Sorgenfri og samtidig ikke alene er en handelsforening men også en borgerforening med arbejdstitlen Virum-Sorgenfri Erhvervs- og Borgerforening. Medlemmer af denne forening vil således både være forretninger og virksomheder, skoler, institutioner, foreninger og de enkelte borgere. Kontingentet skal naturligvis gradueres efter medlemstype. Foreningen må på ingen måde være politisk, det har vi kommunalbestyrelsen til, men kan derfor godt lægge pres på de folkevalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer. Udover at være med i de beslutninger der vedrører de nævnte projekter, så der ikke bliver truffet beslutninger hen over hovedet borgerne, vil der være mange spændende projekter som kan medvirke til at få et blomstrende handels- og kulturliv i gang. Når vi nævner handelsliv skal det ikke her alene ses i lyset af at de handlende i området skal tjene en masse penge, men ligeså meget i lyset af at det skal skabe et miljø i de to bycentre. Derudover skal denne nye forening være visionær og udnytte de muligheder der er i området. Vi har nogle attraktioner som er helt unikke og som rigtig mange bruger, men som med den rigtige fokus kan trække flere til og måske gøre sit til at man kan udnytte disse resourcer langt bedre. Lad os nævne i flæng.

9 Bådfarten og kanosejlads som allerede trækker mange til Den nye klatrepark på Frederiksdal Slot som vi skal bakke op om og måske kan lave som en pakke med sejlads og klatring og skovturskurv som en samlet løsning Frilandsmuseet og dets mange muligheder Forslag til fornuftig udnyttelse af det gamle landbrugsmuseum Etablering af lille scene i Virumparken som kan benyttes til byfest eller når skolerne skal optræde for andre eller anden form for børneunderholdning om sommeren, efter inddragelse af posthuspladsen skal vi finde en ny festplads i kommunen. Frederiksdal Fribad og dets gode restaurant, men hvor er den lille anløbsbro eller minihavn. som burde ligge udfor (ikke badebroen). Der er tilsvarende områder både i Holte, Birkerød, Farum og Værløse. Sikre anstændige toiletfaciliteter til restauranten (hvem har lyst til at gå ind og spise efter at have besøgt de eksisterende toiletter) Hvor er Beachvolley-nettene eller det udendørs bordtennisbord eller den lille vandrutchebane.? Og hvad med f.eks. udlejningen af vandcykler Motionsstier i skovene Hvad med vinteraktiviteter som skiløjper. lift til at trække skiløbere op og meget mere. Bakke op om Hotel Frederiksdals arrangementer Få synliggjort at man nu kommer til Virum, f.eks. gennem kunst ved indfaldsvejene. Udbygning af informationsmængden gennem vores hjemmeside, facebook. m.m. Derudover kunne man forestille sig en ide med et fast månedligt arrangement i bye

10 At genoptage byfesterne fra 90erne - et par fastelavnsarrangementer på de to torve, et sportsstævne, sankt-hans festenrne, stort loppemarked o.s.v. og ikke mindst ideen fra Virum Handelsforening om at lave den årlige Virum-Sorgenfri Messe i Virumhallen, hvor alle præsenterer i en forlænget weekend hvad man kan i området med sang og musik, messestande, underholdning m.m. i Virumhallerne. Skal vi få handelslivet til at blomstre igen er det vigtigt at der samtidig med en udvikling af de Lokale Centre også vil være fokus på at det vil være interessant at handle i sit lokale område, lave den daglige handel være en slags oplevelse og samtidg gennem vore unikke områder, trække folk til byen, bl.a. fordi vi kan skabe nogle aktiviteter der samtidig støtter handelslivet og de lokale forretninger og det i en anden form end i Lyngby hvor alting er så stort. Et nyt lokalt netværk Den nye forening vil også være egnet til at netværke mellem erhvervslivet/forretningerne, skoler og institutioner samt borgere og virksomheder/foreninger. Således vil det også være muligt at etablere specielle arrangementer eller f.eks. rabatter til medlemmer af foreningen temaaftener gå hjem møder og meget mere. Bestyrelsen vil komme til at bestå dels af Virksomheder i Virum og Sorgenfri, dels af repræsentanter fra skoler/gymnasiet, grundejerforening, idrætsorganisationer, spejderorganisationer, kirkerne og.lign. På foranledning vil der umiddelbart efter sommerferien blive indkaldt til et møde hvor foreningen vil blive dannet, Dette vil ske på foranledning af bestyrelsen i Virum Handelsforening. Denne forening bør og kan blive en stærk spiller i det lokale område, som udgør næsten halvdelen af kommunens indbyggertal, men hvor kommunens budgetter ikke nævneværdigt bliver brugt til byfornyelse i hverken Virum eller Sorgenfri. Har du allerede nu ideer eller forslag eller evt. ønsker at være med i den nye forening kan du læse mere på hvor du også kan sende en mail, eller deltage i debatten. p.v.a. Virum Handelsforening Hans-Jørgen Bundgaard Formand

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret?

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret? Hvordan bruger vi Centret? Præsentation af brugerundersøgelse 12. juni 213 Baggrund for undersøgelsen Centret er en vigtig del af s sjæl Før i tiden var spændende at købe ind i centeret, og man kunne få

Læs mere

R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015

R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20150610087 Byggesag Dato : 23-06-2015 Byggesag Ref. : EVP Mødedato : Mødenr. : R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015 Mødets dagsorden:

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

Hørsholm Bymidte, detailhandelsundersøgelse resultat af interessenthøring

Hørsholm Bymidte, detailhandelsundersøgelse resultat af interessenthøring Bymidte, detailhandelsundersøgelse resultat af interessenthøring Detailhandelsundersøgelsen har været i høring fra den 25. maj til den 12. juni 2012. De butikker der er omfattet af undersøgelsen (i alt

Læs mere

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20140710116 Plan og Erhverv Dato : 30-10-2014 Ref. : HJO Mødedato : 27-10-2014 R E F E R A T Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby

Læs mere

Per Nyborg Hillerød, den 28. september 2006

Per Nyborg Hillerød, den 28. september 2006 Per Nyborg Hillerød, den 28. september 2006 Detailhandelsudviklingen i Hovedstadsområdet det Jeg vil komme ind på.. 1. Strukturen i Hovedstadsområdet det 2. Hvad er der påp vej? 3. Hvad efterspørger rger

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE Detailhandlen i byerne Tal, Tendenser og Erfaringer Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 1 1. Bymidterne er udfordet Detailhandlens udvikling 130 Siden 2007 er omsætningen i detailhandlen

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013 Per Nyborg Odense Kommune, den 28. august 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : Plan & Erhverv Dato... : 20. august 2015 Ref.... : Anna Pi Poulsen Kim Pløhn R E F E R A T af borgermøde om forslag til Kommuneplantillæg 14/2013

Læs mere

Oplæg til retningslinjer for skilte og byrumsinventar i Lyngby-Taarbæk Kommune - sammenfatning. Af Janik Frithioff, August 2014

Oplæg til retningslinjer for skilte og byrumsinventar i Lyngby-Taarbæk Kommune - sammenfatning. Af Janik Frithioff, August 2014 Oplæg til retningslinjer for skilte og byrumsinventar i Lyngby-Taarbæk Kommune - sammenfatning Af Janik Frithioff, August 2014 Motivation & Problemstillinger Lyngby-Taarbæk Kommune i dag Nye lygtepæle

Læs mere

Jens Chr. Petersen Holbæk, den 7. maj 2013

Jens Chr. Petersen Holbæk, den 7. maj 2013 Jens Chr. Petersen Holbæk, den 7. maj 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme A/S

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Centerstruktur Centerstruktur Detailhandelsplanlægningen baserer sig i forslag til Kommuneplan 2009 på indholdet i detailhandelstillæg nr. 89

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde.

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde. Frello i Varde By I anledning af Otto Frellos 90 års fødselsdag har Udviklingsrådet for Varde By samlet en række af de tanker og ideer som rådet arbejder med i relation til Frellos kunst. Grundlæggende

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 45 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Ellebrinken 136-172 Lystrup, Århus www.kongslunden.dk

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv.

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Baggrunden for campingpladsens etablering for ca. 40 år siden, var en stigende velstand hvor store dele af befolkningen fik

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Kontorlokaler udlejes 823m²

Kontorlokaler udlejes 823m² Sag 12.009 Huset Campen Viborgvej 161A, 8210 Aarhus V Kontorlokaler udlejes 823m² Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk Oversigt

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Udviklingsstrategier for bymidter

Udviklingsstrategier for bymidter Udviklingsstrategier for bymidter Konference om planlægning og provinsbyer 25. november 2013 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 En mellemstor by på Sjælland, september 2013 3 4 5 6

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Boholte Butikscenter Marksvinget 14-17, Køge butikslokaler 120-202 m 2

Boholte Butikscenter Marksvinget 14-17, Køge butikslokaler 120-202 m 2 Boholte Butikscenter Marksvinget 14-17, Køge butikslokaler 120-202 m 2 Attraktive butikslokaler i tætbefolket boligområde Største butikker er Fakta, Kiwi og et apotek 120 p-pladser Tæt på Køge centrum,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

DIGITALE DRIFTSMODELLER

DIGITALE DRIFTSMODELLER ØNSKET OM SUNDHED Sundhed kommer stadig til at fylde mere. Vi går længere og længere for det sunde liv og med smart teknologi bliver det både nemmere og mere målbart. CHARLOTTE DIGITALE DRIFTSMODELLER

Læs mere

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde:

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde: MERE GADEVANG Konkrete forslag fra bordene sidste runde: Asylet som kulturhus: Byde ind med kommunikation, branding, hænder, pulsen Visualiserer, vi står last og brast i Gadevang Hjemmeside Byttebørn,

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Legepladser i Sønderborg kommune

Legepladser i Sønderborg kommune Legepladser i Sønderborg kommune Del 1 Veje og Trafik 2009 (revideret 2013) Indledning Sønderborg kommune administrerer i dag 24 legepladser. Lokaliteterne er dog meget ujævnt fordelt ud over kommunen

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

Turismestrategi 2015-17

Turismestrategi 2015-17 Turismestrategi 2015-17 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Miljø og Plan Plan og Erhverv Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 24 90 24 25 www.ltk.dk erhverv@ltk.dk April 2015 Turismestrategi

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Virum Sorgenfri. Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte

Virum Sorgenfri. Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte Virum Sorgenfri Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i markedsområdet 11 3. Befolknings-

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Belek

Ejerlejlighedsforeningen Belek Ejerlejlighedsforeningen Belek Nyhedsbrev nr. 4 December 2007 Kære medlemmer Monark 1 og 2 har været meget velbesøgt i år. Ingen tvivl om at vi er den bedst etablerede Sitesi i nybyggerzonen i Belek. Haveanlæggets

Læs mere

Bymidter, byliv og detailhandel

Bymidter, byliv og detailhandel Dansk Byplanlaboratorium, 25. oktober 2012 Bymidter, byliv og detailhandel Torsten Bo Jørgensen byrejsen.dk Strategisk Byudvikling byrejsen.dk Strategisk Byudvikling Konsulentfirma med speciale i strategisk

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt April 2007 1 Stenstuegade Løvegade Jernbanegade Nygade Casinotorvet Gl.Torv Klingeberg Nielsensminde Gørtlergade Anlægsstien Cityarkaden udvides, moderniseres og

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet.

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet. Retro- Genbrugsgruppen fokuserer på Halskovvej fra Biblioteket og op til og med gl. Fakta NU: Den nye Glarmester og Lotte Pristeds børnetøj. Desuden P-pladsen inde bagved Troldehytten. Af erhvervsdrivende

Læs mere

Kontorfællesskabet Lyngby Port Lyngby Hovedgade 96-98 2800 Kgs. Lyngby

Kontorfællesskabet Lyngby Port Lyngby Hovedgade 96-98 2800 Kgs. Lyngby Kontorfællesskabet Lyngby Port Lyngby Hovedgade 96-98 2800 Kgs. Lyngby Kontorfællesskab i flot kontorejendom Kontorer fra 20 m² og opefter. Tæt på Lyngby centrum og med gode fra- og tilkørselsforhold.

Læs mere

Christianshavn: Erhvervsandel sælges med tilladelse til mad og alkohol

Christianshavn: Erhvervsandel sælges med tilladelse til mad og alkohol Christianshavn: Erhvervsandel sælges med tilladelse til mad og alkohol Beliggende i den gamle bydel mellem kanalen og voldene - og tæt på Holmen og Operaen. Se film fra ejendommen Prinsessegade 77, 1422

Læs mere

Salgsopstilling. 80kvm andelslejlighed Kronborggade 16, 1.th 2200 København N

Salgsopstilling. 80kvm andelslejlighed Kronborggade 16, 1.th 2200 København N Salgsopstilling 80kvm andelslejlighed Kronborggade 16, 1.th 2200 København N Fantastisk velindrettet og yderst delevenlig 3-værelses andelslejlighed i hjertet af Nørrebro Lejligheden ligger lige i hjertet

Læs mere

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ 1 Kunst- og kulturgruppen i Korsør BAGGRUND: Halsskov Hovedgade

Læs mere

498m² butik/showroom 123m² lager udlejes

498m² butik/showroom 123m² lager udlejes Sag 12.030 Huset Campen Viborgvej 155 A, 8210 Aarhus V 498m² butik/showroom 123m² lager udlejes Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk

Læs mere

Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m²

Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m² Sag 12.012 Huset Campen Viborgvej 159A, 8210 Aarhus V Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m² Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejemålet Arkaden 12B 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-108 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering ud mod stort åbent areal Gode parkeringsforhold

Læs mere

Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012

Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012 Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012 Amsterdam er med sin gamle by med de mange kanaler en fantastisk attraktion i sig selv. I de senere år er der igangsat en stor udbygning

Læs mere

NCC Property Development A/S

NCC Property Development A/S NCC Property Development A/S Detailhandelskonference Århus den 30. maj 2007 Kan planlægning og marked gå i dialog? Direktør Bent Skovsen Indhold Baggrund NCC Property Development A/S Udviklingseksempler

Læs mere

Rødtjørnen II i Horsens

Rødtjørnen II i Horsens Rødtjørnen II i Horsens Midtjysk Boligselskab Midtjysk Boligselskab opfører 60 nye lejeboliger på Rødtjørnen i Torsted ved Horsens. De 60 nye lejeboliger kommer til at bestå af fritliggende huse på hhv.

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg & detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg Produktivitetskommissionen har iværksat et frontalt angreb på planlovens restriktioner

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

BILAG 15. Tematikker fra Fremtidsværkstedets vægaviser: (K: Formuleret i Kritikfasen F: Formuleret i Fantasifasen)

BILAG 15. Tematikker fra Fremtidsværkstedets vægaviser: (K: Formuleret i Kritikfasen F: Formuleret i Fantasifasen) BILAG 15 Tematikker fra Fremtidsværkstedets vægaviser: (K: Formuleret i Kritikfasen F: Formuleret i Fantasifasen) Tema: Offentlig transport K: dårlig off. transport (få afgange specielt i weekenden) -

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed...

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... Stationsparken 25-26, 2600 Glostrup Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Unik beliggenhed Når du står af S-toget på Glostrup

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Find gerne selv på flere!

Find gerne selv på flere! D. 31. marts 2012 kl. 20:30 går Earth Hour kloden rundt. Fra Sidney til Seoul og Brazil til Bangkok sætter kommuner, byer og virksomheder sammen fokus på klimakampen med én times mørke. Vi har samlet en

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen MOGENS WÖHLICHE ARKITEKT M.A.A. SØLVGADE 22 2.TH 1307 KØNENHAVN K 33 13 27 24 MOBIL 20 41 41 29 MAIL MW.ARK@FIRMA.TELE.DK København, den 22. August 2014 Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen 5 af Svanemøllehavnens

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

BALTORP ERHVERVSPARK. Indrettes i samråd med lejer ARKITEKTGRUPPEN

BALTORP ERHVERVSPARK. Indrettes i samråd med lejer ARKITEKTGRUPPEN Indrettes i samråd med lejer EN VIRKELIGHED I VÆKST Baltorp Erhvervspark er byggeri skræddersyet til private og offentlige erhverv inden for handel, service, uddannelse og forskning. Her er du ikke bare

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb 1 Gladsaxe Cykler er Gladsaxe Kommunes overordnede indsats for at få flere til at benytte cyklen som transportmiddel. Et af flere indsatsområder, som Trafikog

Læs mere