Lad os gøre en forskel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lad os gøre en forskel"

Transkript

1 Lad os nu få en permanent, spændende og attraktiv løsning af lokalområdet Virum og Sorgenfri. Lad os gøre en forskel Et oplæg fra Virum Handelsforening om udviklingen i Virum og Sorgenfri Virum, Juni 2014

2 Virum, den første soveby For mange år siden opstod Virum som Danmarks første soveby, ca. 10 km uden for Københavns Centrum med et blomstrende handelsliv både i den centrale bydel som med små centre rundt i boligområderne. Senere kom så Sorgenfri til, med sit center som et supplement til de små butikscentre placeret rundt omkring i villakvartererne. Supermarkederne opstod og de små butikscentre rundt omkring havde svært ved at overleve. Supermarkederne der var kommet ved de to S-togsstationer, trak kunderne til og de mindre specialbutikker i nærheden nød godt af disse supermarkeders tiltrækningskraft på kunderne. Det betød samtidig at de små lokale centre i beboelsesområderne, havde svært ved at overleve og lukkede langsomt op gennem halvfjerserne. Kun meget få butikker er tilbage ude i lokalområderne, men som udviklingen er sket med en stor udbygning af Lyngby på den ene side og Holte på den anden, er de to byområder i hhv. Sorgenfri og Virum langsomt ved at dø hen. I Lyngby-Taarbæk er alle kræfter er hidtil blevet brugt til at udvikle Lyngby Centrum. Denne udvikling må og skal vendes inden det er for sent. Kan vi vække bykernerne igen? Sorgenfri Torv og Virum Torv er to centrale områder i Lyngby Taarbæk Kommune. Tilsammen tæller Virum og Sorgenfri omkring indbyggere, samme størrelse som en mellemstor dansk provinsby som f.eks. Ringsted eller Haderslev Forskellen er blot at hvor disse byer ligger isoleret uden andre større indkøbsmuligheder i nærheden, ligger Virum og Sorgenfri i et område tæt på København og med både Lyngby og Holte på begge sider. Fra kommunens side har man ikke gjort noget for Virum og Sorgenfri i årevis. For Virums vedkommende blev der skiftet gadeinventar i 1997 og siden er intet sket. Sorgenfri har den status at selve torvet er privatejet og derfor udenfor kommunens rækkevidde, men her er heller intet gjort de sidste mange år, bortset fra lidt småændringer ved beplantning og lidt bænke. Det betyder at såvel Virum Centrum og Sorgenfri Torv er områder med tomme butikker (mest markant er Virum), med den følgevirkning at byerne ikke er særlig attraktive og kun de mest nødvendige indkøb foretages i disse områder. Efter posthuset er lukket i Virum og Biblioteket i Sorgenfri, er der ingen form for mødesteder i de centrale byområder og områderne bliver derfor uinteressante og offer for grafitti, henkastede cykler og hærværk. Det kan vi ikke være bekendt. Når man sammenligner med udviklingen i Lyngby har vi i Virum og Sorgenfri den klare følelse af at være glemt. Det er klart at vi har Lyngby som et stort trækplaster i kommunen, sådan skal det være det er her man finder alle de store kæder og mange spændende specialbutikker, det er ikke dem vi skal konkurrere med i Virum og Sorgenfri. Vi skal derimod sikre at vi har den dagligvareforsyning der er nødvendig og skabe den stemning omkring den lokale handel som der er brug for og det i et miljø som de lokale borgere syntes er interessant at handle i.

3 Mange vil sige, at det vi er ude i er en umulig mission, men det behøves det ikke være. Der er eksempler på at byer og byområder der er ved at uddø, rejser sig igen og det vil vi gerne have at Virum og Sorgenfri også vil gøre, men det skal gribes and på den rigtige måde. Det skal gøres i et samspil mellem lokale borgere, politikere og de investorer der vil være med men det skal allervigtigst være på borgernes/brugernes præmisser. Når vi har diskuteret denne mulige byudvikling og tro på at vi kan rejse disse centre igen med mange, bliver man ofte opfattet som naiv, men lad os lægge naiviteten væk og vise at vi kan gøre en forskel. De foreløbige planer I Sorgenfri begyndte man tilbage i 2009 at tale om en udvidelse og fornyelse af torvet og siden har flere forslag været præsenteret, men endnu er der ikke tale om forslag som har vundet indpas i lokalbefolkningen. Når man taler om Sorgenfri i dag er der udelukkende tale om Sorgenfri Torv da alle andre butikker i området for længst er væk, hvis man ser bort fra en enkelt butik på Kaplevej. Fra byplanudvalgets side kom det frem, så sent som på sidste høringsmøde i april, at man ikke ønsker at lave noget som borgerne ikke støtter. (Citat: Simon Pihl Sørensen, byplanudvalget) Hvad angår Virum har man endnu ingen tiltag gjort fra kommunens side, men man afventer et forslag fra en kommende bygherre. Det er meget vigtigt før der bliver taget et eneste spadestik, at vi én gang for alle, får nogle byområder som er spændende at være i, at handle i og samtidig er attraktive. De fleste mindre butikskoncentrationer i både Virum og Sorgenfri er lukket, men med den rigtige byudvikling vil vi igen få de to centrale byområder til at blomstre. Som allerede nævnt er der tale om to meget forskellige områder, men med den rigtige butikssammensætning bør kunne overleve på sigt. Vi er udmærket klar over hvordan butiksdøden hærger mange stede,r men gør vi det rigtigt kan vi gå mod strømmen og få etableret et par velfungerende centre. Det er vigtigt at gøre sig klart at de ikke må overbebygges, så der står tomme butikker tilbage i bybilledet, og at man får den rigtige butikssammensætning. Bl.a. kan man slå mindre butikker sammen til større enheder, da mange af de butikker der er i dag ikke er store og attraktive nok. Omvendt er vi overbevist om at de rigtige tiltag i centrene kan gøre områderne så attraktive at de tomme butikker kan fyldes ud.

4 I Virum har der gennem en periode været en proces hvor Virum Handelsforening sammen med investor og enkelte håndplukkede borgere har lavet en arbejdsgruppe der har set på mulighederne i Virum. Der har på denne gruppes foranledning været afholdt et yderst velbesøgt borgermøde, hvor ca. 330 virumborgere mødte op. Et panel med bl.a. den daværende borgmester svarede på spørgsmål og hvor der var rigtig mange positive input omkring det nye tiltag. Arbejdsgruppen har siden haft nogle møder, hvor det bl.a. er diskuteret hvordan man kan udvikle Virum med henblik på at udnytte Virumhallerne, skolen og den gode trafikale placering i et bycentrum. Fra Virum Handelsforenings side er vi gået med i det projekt fordi vi føler at det er af en størrelsesorden der er til at have med at gøre. Et nyt byggeri der kan give hele Virum et løft og hvor vi undgår at der blot bliver bygget et stort grimt supermarked med en masse parkeringspladser foran. Dette vil på ingen måde give et løft til byen. Virum Bymidte Når man ser på udviklingen af et byområde som Virum, er der ingen tvivl om at der vil være mange forskellige holdninger til hvordan det kommende byggeri skal se ud, hvor stort og hvor højt er det o.s.v. Nogen har ytret ønske om at bevare posthuset og indrette kulturhus eller medborgerhus, men det i sig selv vil ikke skabe den fornyelse af bymidten der er nødvendig. Dertil kommer at der ligger meget økonomi i at drive denne slags huse og endelig er der den vigtige pointe, at grunden er købt af en privat investor som naturligvis er interesseret i at tjene penge på grunden og det byggeri der måtte komme.

5 I Bestyrelsen af Virum Handelsforening kunne vi som tidligere nævnt, frygte at der blot blev bygget et stort supermarked og ikke andet og det vil godt nok give en ny indkøbsmulighed, men ikke nogen særlig spændende fornyelse af bymidten og slet ikke den fornyelse der er nødvendig for at få virum til at vågne igen. Derfor var vi rigtig glade for at blive kontaktet af Flemming Fenger (investor) som havde visioner for Virum som by. Det forslag som han kom med er naturligvis ikke færdigt men et forslag som vi i bestyrelsen i lighed med en stor del af borgerne synes var en god fornyelse af byen. Detailhandelsanalysen fortæller, at der er ca 60% flere Virumborgere der ville købe ind i Virum hvis man finder det interessant og spændende at handle i byen og der er de rette indkøbsmuligheder. Der er ingen der i dag forventer at der vil blive plads til forretninger som større tøj og skobutikker, elektronik m.m. men hvis der bliver lavet butikker med det rigtige udbud, vil det kunne vække byen og samtidig skabe mulighed for at andre kunne være så interesserede i at slå sig ned i byen at de tomme forretningslokaler kan fyldes ud. Dog vil det være en nødvendighed at en del af butikkerne bliver slået sammen til større enheder. Butikker der er foreslået udover endnu et supermarked, er en juicebar/cafe, en god bager/konditori evt. en restaurant, et. Fittnesscenter, sportsbutik samt en gavebutik/isenkræmmer. For at sikre interessen for det nye Virum Centrum er det vigtigt at kommunen er med på projektet og bl.a. vil være med i nogle investeringer der forbinder de forskellige torve i centrum. Vi ved at den grund som investor køber af kommunen vil indbringe et beløb som vi naturligvis mener bør øremærkes til nye etableringer i det centrale Virum. I det projekt som er foreslået er en vigtig del at bringe såvel kultur som sport med ind i billedet som en sammenhængene faktor. Der er bl.a. foreslået en stiforbindelse bag om Virumhallen med indgang fra banesiden så cafe og området med selskabslokaler og biblioteksbetjening forbindes med resten af byen om på denne måde forbinder Virumhallen med Virum Centrum i højere grad end i dag. Der har været på tale at få etableret et udendørs fittnesområde i forbindelse med Virumhallen. Disse udendørs fittnessområder ses i dag i mange større byer. Der skal skabes en fornuftig form for sammenhæng mellem de forskellige torve, bl..a. kan det ske med en gangbro så man får adgang til perronerne til begge sider af Frederiksdalsvej og gangbroen samtidg kan benyttes til overgang mellem torvene. At lave Frederiksdalsvej til en sivegade mellem Geels Plads og posthusgrunden kan være en anden mulighed ligesom en parkeringskælder kan forbinde Geels Plads med en tunnel. Mulighederne er mange men det er vigtigt de bliver løst på en hensigtsmæssig måde. Vi vil gerne sikre at byen kommer til at fremstå som en hyggelig by hvor miljøet er i højsædet og hvor den lokale befolkning kan mødes. Derfor har vi også indtænkt kulturen i planerne, dels gennem en spændende arkitektur og nogle flotte vartegn der fortæller at nu er man kommet til Virum. En lokal kunstner er derfor med i arbejdsgruppen.

6 Med andre ord er et samspil mellem investor, borger og kommune helt afgørende for at vi får en fornuftig løsning. Det er også en vigtig faktor at vi holder antallet af nye butikker på et rimeligt níveau så vi i fremtiden sikre at de butikker der er, har gode overlevelsemuligheder og ikke bygger for stort med tomme butikker til følge. For at skabe en åbning til Gymnasiet og Handelsskolen og give eleverne mulighed for at komme nemt til centrum, er det foreslået at der etableres en stiforbindelse bagom gymnasiet og videre over Virumvej og som forbinder Virum med stinettet i Sorgenfri. Et stinet til cyklister og gående mangler på dette stykke. Det eksisterer bagom Lyngby til Sorgenfri hvor man så skal ud på vejene og fortsætter faktisk efter Virum mod Holte. Det vil også skabe en større sammenhæng mellem Virum og Sorgenfri og samtidig være en god trafikpolitisk løsning for gående og cyklister. Sorgenfri Bymidte Her er der også store planer. De adskiller sig dog ved at de også indeholder boliger og kontorer, men til gengæld er koncentreret omkring et enkelt center og ikke en egentlig bymidte. I dag er der et hyggeligt miljø på torvet hvor der er en hvis kontakt mellem borgerne. En anden måde det adskiller sig på er at man fra investors side forsøger at placere så meget byggeri som muligt på en forholdsvis lille plads. Dertil kommer at borgerne kun har været med i processen gennem høringer i plenum, ingen har siddet med ved bordet. Der er ingen tvivl om at Sorgenfri Torv er et ældre byggeri som ikke er vedligeholdt i mange år. Forretningerne er ikke mere tidsvarende og forretningsstørrelsen er ret lille. På sydtorvet har man netop lavet en større renovering af Netto og Danske Bank og må forvente at den eksisterende bygning vil være en del af fundamentet i det nye Sorgenfri Torv. I starten var der tale om at samle hele torvet på den sydlige del. En umiddelbar god løsning at få det hele samlet og på den måde få fornyet torvet og benytte nordtorvet til anden bebyggelse. Efter mange ændringer er man nu med det seneste forslag vendt på en tallerken og har ændret planerne så man i stedet for at samle torvet som en enhed har splittet torvet i 4 dele krydset af hhv. et S-tog og en hovedvej.

7 Med andre ord prøver man nu at lave præcis det samme problem i Sorgenfri som man i Virum har sloges med i 50 år. Man taler også om at udvide antallet af nærbutikker samtidig med at man planlægger at etablere et stort varehus. Dette varehus med en størrelse på 4,5 gange Nettos areal, vil netop være med til at lukke de sidste specialbutikker både i Virum og Sorgenfri. Det vil ikke skabe mere liv i Sorgenfri for en stor del af de kunder der kommer til varehuset vil køre dertil og forlade byen igen når de har købt ind, ikke mindst hvis der bliver lavet ramper på motorvejen i nordgående retning. For de lokale Sorgenfriborgere er vi overbevist om at det ikke er dette varehus der ønskes, der er 2 minutter til Lyngby med S-tog, 10 minutter på cykel og 5 minutter i bil til Lyngby som har alt. I denne plan er ikke med et ord nævnt kunst, kultur og miljø. Det seneste er, at man også vil bygge på grunden ved Q-8 en kontorbygning med forretninger. Vi synes det er fint med visioner, men det skal være visioner der samtidig med en byfornyelse er med til at skabe et spændende miljø i lokalområdet og hvor borgerne i højere grad har medindflydelse. Vi må erkende at vi lever i en tid hvor forretningstyperne ændrer sig og vi skal tage højde for større butiksenheder, en stigning i nethandelen o.s.v. men hvis vi vil bevare vores nærmiljø, skal vi tilpasse de nye investringer og forretningstyper til borgernes ønsker og ikke alene gå efter investorernes interesse. Det er klart at man som investor helst vil sikre sig den bedst mulige fortjeneste. Det kan man naturligvis gøre ved at etablere boliger, men i forbindelse med erhvervslejemål som kontorer og forretninger må det også være i investors interesse at disse lejemål ikke står tomme. Derfor er det vigtigt med de nye investeringer i disse to bycentre at de laves i overensstemmelse med de behov der er i områderne det er trods alt de borgere i Sorgenfri og Virum der skal benytte områderne.

8 Helhedsløsningen Den tidligere kommunalbestyrelse talte meget om en helhedsløsning. Det forslag der i dag ligger i Sorgenfri er ikke en del af en helhedsløsning. Vi har to bycentre som man med den rigtige udvikling kan udvikle til to mindre men spændenden bycentre til gavn for lokalbefolkningen. En udvidelse af butiksarealet skal ske på den helt rigtige måde, så det er en blanding af den dagligvarehandel i både almindelige supermarkeder som lavprissupermarkeder, som en række specialbutikker som er af en type der kan overleve i kampen med supermarkederne og Lyngby/Holte. Dertil kommer at man især i Sorgenfri vil tilføre bydelen en del nye boliger, det er der uden tvivl også et stort behov for, men som situationen er nu, føler vi ikke at man har taget højde for de omkostninger der er forbundet med udvidelsen af denne boligmasse i form af pladser på den lokale skole og de lokale institutioner. Derfor bør denne udvidelse også være nøje planlagt og ikke en hurtig løsning for at tilfredsstille investorer i området. Ser vi reelt på kontorbyggeri er der i øjeblikket så meget ledigt i området at man nøje skal overveje hvorvidt der p.t. er behov for flere kontorer i området. Der skal ikke bygges på alle ledige grunde for hver en pris. Nyt forum for Virum-Sorgenfri I et forsøg på at få et modspil/medspil til de eksisterende planer, blev det ved sidste generalforsamling i Virum Handelsforening foreslået at omdanne foreningen så den også mere aktivt dækker både Virum og Sorgenfri og samtidig ikke alene er en handelsforening men også en borgerforening med arbejdstitlen Virum-Sorgenfri Erhvervs- og Borgerforening. Medlemmer af denne forening vil således både være forretninger og virksomheder, skoler, institutioner, foreninger og de enkelte borgere. Kontingentet skal naturligvis gradueres efter medlemstype. Foreningen må på ingen måde være politisk, det har vi kommunalbestyrelsen til, men kan derfor godt lægge pres på de folkevalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer. Udover at være med i de beslutninger der vedrører de nævnte projekter, så der ikke bliver truffet beslutninger hen over hovedet borgerne, vil der være mange spændende projekter som kan medvirke til at få et blomstrende handels- og kulturliv i gang. Når vi nævner handelsliv skal det ikke her alene ses i lyset af at de handlende i området skal tjene en masse penge, men ligeså meget i lyset af at det skal skabe et miljø i de to bycentre. Derudover skal denne nye forening være visionær og udnytte de muligheder der er i området. Vi har nogle attraktioner som er helt unikke og som rigtig mange bruger, men som med den rigtige fokus kan trække flere til og måske gøre sit til at man kan udnytte disse resourcer langt bedre. Lad os nævne i flæng.

9 Bådfarten og kanosejlads som allerede trækker mange til Den nye klatrepark på Frederiksdal Slot som vi skal bakke op om og måske kan lave som en pakke med sejlads og klatring og skovturskurv som en samlet løsning Frilandsmuseet og dets mange muligheder Forslag til fornuftig udnyttelse af det gamle landbrugsmuseum Etablering af lille scene i Virumparken som kan benyttes til byfest eller når skolerne skal optræde for andre eller anden form for børneunderholdning om sommeren, efter inddragelse af posthuspladsen skal vi finde en ny festplads i kommunen. Frederiksdal Fribad og dets gode restaurant, men hvor er den lille anløbsbro eller minihavn. som burde ligge udfor (ikke badebroen). Der er tilsvarende områder både i Holte, Birkerød, Farum og Værløse. Sikre anstændige toiletfaciliteter til restauranten (hvem har lyst til at gå ind og spise efter at have besøgt de eksisterende toiletter) Hvor er Beachvolley-nettene eller det udendørs bordtennisbord eller den lille vandrutchebane.? Og hvad med f.eks. udlejningen af vandcykler Motionsstier i skovene Hvad med vinteraktiviteter som skiløjper. lift til at trække skiløbere op og meget mere. Bakke op om Hotel Frederiksdals arrangementer Få synliggjort at man nu kommer til Virum, f.eks. gennem kunst ved indfaldsvejene. Udbygning af informationsmængden gennem vores hjemmeside, facebook. m.m. Derudover kunne man forestille sig en ide med et fast månedligt arrangement i bye

10 At genoptage byfesterne fra 90erne - et par fastelavnsarrangementer på de to torve, et sportsstævne, sankt-hans festenrne, stort loppemarked o.s.v. og ikke mindst ideen fra Virum Handelsforening om at lave den årlige Virum-Sorgenfri Messe i Virumhallen, hvor alle præsenterer i en forlænget weekend hvad man kan i området med sang og musik, messestande, underholdning m.m. i Virumhallerne. Skal vi få handelslivet til at blomstre igen er det vigtigt at der samtidig med en udvikling af de Lokale Centre også vil være fokus på at det vil være interessant at handle i sit lokale område, lave den daglige handel være en slags oplevelse og samtidg gennem vore unikke områder, trække folk til byen, bl.a. fordi vi kan skabe nogle aktiviteter der samtidig støtter handelslivet og de lokale forretninger og det i en anden form end i Lyngby hvor alting er så stort. Et nyt lokalt netværk Den nye forening vil også være egnet til at netværke mellem erhvervslivet/forretningerne, skoler og institutioner samt borgere og virksomheder/foreninger. Således vil det også være muligt at etablere specielle arrangementer eller f.eks. rabatter til medlemmer af foreningen temaaftener gå hjem møder og meget mere. Bestyrelsen vil komme til at bestå dels af Virksomheder i Virum og Sorgenfri, dels af repræsentanter fra skoler/gymnasiet, grundejerforening, idrætsorganisationer, spejderorganisationer, kirkerne og.lign. På foranledning vil der umiddelbart efter sommerferien blive indkaldt til et møde hvor foreningen vil blive dannet, Dette vil ske på foranledning af bestyrelsen i Virum Handelsforening. Denne forening bør og kan blive en stærk spiller i det lokale område, som udgør næsten halvdelen af kommunens indbyggertal, men hvor kommunens budgetter ikke nævneværdigt bliver brugt til byfornyelse i hverken Virum eller Sorgenfri. Har du allerede nu ideer eller forslag eller evt. ønsker at være med i den nye forening kan du læse mere på hvor du også kan sende en mail, eller deltage i debatten. p.v.a. Virum Handelsforening Hans-Jørgen Bundgaard Formand

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7.

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7. Nakskov Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560 Faaborg Indbyggere 2006 7.234 2011 7.178 Slagelse Indbyggere 2006 31.778 2011 31.979 Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring Statusrapport marts

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok?

De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok? De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok? Af Gitte Marling og Helle Juul Bymidterne har fået et løft over det ganske land. Bilerne er blevet fortrængt til fordel for ikke

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser Helle Holt & Marie Louise Lind Socialforskningsinstituttet Beskæftigelse og erhverv Marts 2004 2 Om undersøgelsen Danmarks

Læs mere

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Mere bevægelse i byens rum et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader KOLOFON MERE BEVÆGELSE I BYENS RUM et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser NR. 3 OKTOBER 2004 Byer i børnehøjde Leg i byens mange rum En seværdig legeplads Ny bog om idrætslegepladser LEGEPLADSEN Udgives af Dansk Legeplads Selskab Nr. 3 oktober 2004 Tidsskriftet udkommer 4 gange

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 BYPLAN NYT 8. årgang December 2010 5 TEMA Lys og lyd i byens rum En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 Inspiration til overraskende og poetiske byrum - side 10 Kommunerne mangler ikke

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere