Lad os gøre en forskel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lad os gøre en forskel"

Transkript

1 Lad os nu få en permanent, spændende og attraktiv løsning af lokalområdet Virum og Sorgenfri. Lad os gøre en forskel Et oplæg fra Virum Handelsforening om udviklingen i Virum og Sorgenfri Virum, Juni 2014

2 Virum, den første soveby For mange år siden opstod Virum som Danmarks første soveby, ca. 10 km uden for Københavns Centrum med et blomstrende handelsliv både i den centrale bydel som med små centre rundt i boligområderne. Senere kom så Sorgenfri til, med sit center som et supplement til de små butikscentre placeret rundt omkring i villakvartererne. Supermarkederne opstod og de små butikscentre rundt omkring havde svært ved at overleve. Supermarkederne der var kommet ved de to S-togsstationer, trak kunderne til og de mindre specialbutikker i nærheden nød godt af disse supermarkeders tiltrækningskraft på kunderne. Det betød samtidig at de små lokale centre i beboelsesområderne, havde svært ved at overleve og lukkede langsomt op gennem halvfjerserne. Kun meget få butikker er tilbage ude i lokalområderne, men som udviklingen er sket med en stor udbygning af Lyngby på den ene side og Holte på den anden, er de to byområder i hhv. Sorgenfri og Virum langsomt ved at dø hen. I Lyngby-Taarbæk er alle kræfter er hidtil blevet brugt til at udvikle Lyngby Centrum. Denne udvikling må og skal vendes inden det er for sent. Kan vi vække bykernerne igen? Sorgenfri Torv og Virum Torv er to centrale områder i Lyngby Taarbæk Kommune. Tilsammen tæller Virum og Sorgenfri omkring indbyggere, samme størrelse som en mellemstor dansk provinsby som f.eks. Ringsted eller Haderslev Forskellen er blot at hvor disse byer ligger isoleret uden andre større indkøbsmuligheder i nærheden, ligger Virum og Sorgenfri i et område tæt på København og med både Lyngby og Holte på begge sider. Fra kommunens side har man ikke gjort noget for Virum og Sorgenfri i årevis. For Virums vedkommende blev der skiftet gadeinventar i 1997 og siden er intet sket. Sorgenfri har den status at selve torvet er privatejet og derfor udenfor kommunens rækkevidde, men her er heller intet gjort de sidste mange år, bortset fra lidt småændringer ved beplantning og lidt bænke. Det betyder at såvel Virum Centrum og Sorgenfri Torv er områder med tomme butikker (mest markant er Virum), med den følgevirkning at byerne ikke er særlig attraktive og kun de mest nødvendige indkøb foretages i disse områder. Efter posthuset er lukket i Virum og Biblioteket i Sorgenfri, er der ingen form for mødesteder i de centrale byområder og områderne bliver derfor uinteressante og offer for grafitti, henkastede cykler og hærværk. Det kan vi ikke være bekendt. Når man sammenligner med udviklingen i Lyngby har vi i Virum og Sorgenfri den klare følelse af at være glemt. Det er klart at vi har Lyngby som et stort trækplaster i kommunen, sådan skal det være det er her man finder alle de store kæder og mange spændende specialbutikker, det er ikke dem vi skal konkurrere med i Virum og Sorgenfri. Vi skal derimod sikre at vi har den dagligvareforsyning der er nødvendig og skabe den stemning omkring den lokale handel som der er brug for og det i et miljø som de lokale borgere syntes er interessant at handle i.

3 Mange vil sige, at det vi er ude i er en umulig mission, men det behøves det ikke være. Der er eksempler på at byer og byområder der er ved at uddø, rejser sig igen og det vil vi gerne have at Virum og Sorgenfri også vil gøre, men det skal gribes and på den rigtige måde. Det skal gøres i et samspil mellem lokale borgere, politikere og de investorer der vil være med men det skal allervigtigst være på borgernes/brugernes præmisser. Når vi har diskuteret denne mulige byudvikling og tro på at vi kan rejse disse centre igen med mange, bliver man ofte opfattet som naiv, men lad os lægge naiviteten væk og vise at vi kan gøre en forskel. De foreløbige planer I Sorgenfri begyndte man tilbage i 2009 at tale om en udvidelse og fornyelse af torvet og siden har flere forslag været præsenteret, men endnu er der ikke tale om forslag som har vundet indpas i lokalbefolkningen. Når man taler om Sorgenfri i dag er der udelukkende tale om Sorgenfri Torv da alle andre butikker i området for længst er væk, hvis man ser bort fra en enkelt butik på Kaplevej. Fra byplanudvalgets side kom det frem, så sent som på sidste høringsmøde i april, at man ikke ønsker at lave noget som borgerne ikke støtter. (Citat: Simon Pihl Sørensen, byplanudvalget) Hvad angår Virum har man endnu ingen tiltag gjort fra kommunens side, men man afventer et forslag fra en kommende bygherre. Det er meget vigtigt før der bliver taget et eneste spadestik, at vi én gang for alle, får nogle byområder som er spændende at være i, at handle i og samtidig er attraktive. De fleste mindre butikskoncentrationer i både Virum og Sorgenfri er lukket, men med den rigtige byudvikling vil vi igen få de to centrale byområder til at blomstre. Som allerede nævnt er der tale om to meget forskellige områder, men med den rigtige butikssammensætning bør kunne overleve på sigt. Vi er udmærket klar over hvordan butiksdøden hærger mange stede,r men gør vi det rigtigt kan vi gå mod strømmen og få etableret et par velfungerende centre. Det er vigtigt at gøre sig klart at de ikke må overbebygges, så der står tomme butikker tilbage i bybilledet, og at man får den rigtige butikssammensætning. Bl.a. kan man slå mindre butikker sammen til større enheder, da mange af de butikker der er i dag ikke er store og attraktive nok. Omvendt er vi overbevist om at de rigtige tiltag i centrene kan gøre områderne så attraktive at de tomme butikker kan fyldes ud.

4 I Virum har der gennem en periode været en proces hvor Virum Handelsforening sammen med investor og enkelte håndplukkede borgere har lavet en arbejdsgruppe der har set på mulighederne i Virum. Der har på denne gruppes foranledning været afholdt et yderst velbesøgt borgermøde, hvor ca. 330 virumborgere mødte op. Et panel med bl.a. den daværende borgmester svarede på spørgsmål og hvor der var rigtig mange positive input omkring det nye tiltag. Arbejdsgruppen har siden haft nogle møder, hvor det bl.a. er diskuteret hvordan man kan udvikle Virum med henblik på at udnytte Virumhallerne, skolen og den gode trafikale placering i et bycentrum. Fra Virum Handelsforenings side er vi gået med i det projekt fordi vi føler at det er af en størrelsesorden der er til at have med at gøre. Et nyt byggeri der kan give hele Virum et løft og hvor vi undgår at der blot bliver bygget et stort grimt supermarked med en masse parkeringspladser foran. Dette vil på ingen måde give et løft til byen. Virum Bymidte Når man ser på udviklingen af et byområde som Virum, er der ingen tvivl om at der vil være mange forskellige holdninger til hvordan det kommende byggeri skal se ud, hvor stort og hvor højt er det o.s.v. Nogen har ytret ønske om at bevare posthuset og indrette kulturhus eller medborgerhus, men det i sig selv vil ikke skabe den fornyelse af bymidten der er nødvendig. Dertil kommer at der ligger meget økonomi i at drive denne slags huse og endelig er der den vigtige pointe, at grunden er købt af en privat investor som naturligvis er interesseret i at tjene penge på grunden og det byggeri der måtte komme.

5 I Bestyrelsen af Virum Handelsforening kunne vi som tidligere nævnt, frygte at der blot blev bygget et stort supermarked og ikke andet og det vil godt nok give en ny indkøbsmulighed, men ikke nogen særlig spændende fornyelse af bymidten og slet ikke den fornyelse der er nødvendig for at få virum til at vågne igen. Derfor var vi rigtig glade for at blive kontaktet af Flemming Fenger (investor) som havde visioner for Virum som by. Det forslag som han kom med er naturligvis ikke færdigt men et forslag som vi i bestyrelsen i lighed med en stor del af borgerne synes var en god fornyelse af byen. Detailhandelsanalysen fortæller, at der er ca 60% flere Virumborgere der ville købe ind i Virum hvis man finder det interessant og spændende at handle i byen og der er de rette indkøbsmuligheder. Der er ingen der i dag forventer at der vil blive plads til forretninger som større tøj og skobutikker, elektronik m.m. men hvis der bliver lavet butikker med det rigtige udbud, vil det kunne vække byen og samtidig skabe mulighed for at andre kunne være så interesserede i at slå sig ned i byen at de tomme forretningslokaler kan fyldes ud. Dog vil det være en nødvendighed at en del af butikkerne bliver slået sammen til større enheder. Butikker der er foreslået udover endnu et supermarked, er en juicebar/cafe, en god bager/konditori evt. en restaurant, et. Fittnesscenter, sportsbutik samt en gavebutik/isenkræmmer. For at sikre interessen for det nye Virum Centrum er det vigtigt at kommunen er med på projektet og bl.a. vil være med i nogle investeringer der forbinder de forskellige torve i centrum. Vi ved at den grund som investor køber af kommunen vil indbringe et beløb som vi naturligvis mener bør øremærkes til nye etableringer i det centrale Virum. I det projekt som er foreslået er en vigtig del at bringe såvel kultur som sport med ind i billedet som en sammenhængene faktor. Der er bl.a. foreslået en stiforbindelse bag om Virumhallen med indgang fra banesiden så cafe og området med selskabslokaler og biblioteksbetjening forbindes med resten af byen om på denne måde forbinder Virumhallen med Virum Centrum i højere grad end i dag. Der har været på tale at få etableret et udendørs fittnesområde i forbindelse med Virumhallen. Disse udendørs fittnessområder ses i dag i mange større byer. Der skal skabes en fornuftig form for sammenhæng mellem de forskellige torve, bl..a. kan det ske med en gangbro så man får adgang til perronerne til begge sider af Frederiksdalsvej og gangbroen samtidg kan benyttes til overgang mellem torvene. At lave Frederiksdalsvej til en sivegade mellem Geels Plads og posthusgrunden kan være en anden mulighed ligesom en parkeringskælder kan forbinde Geels Plads med en tunnel. Mulighederne er mange men det er vigtigt de bliver løst på en hensigtsmæssig måde. Vi vil gerne sikre at byen kommer til at fremstå som en hyggelig by hvor miljøet er i højsædet og hvor den lokale befolkning kan mødes. Derfor har vi også indtænkt kulturen i planerne, dels gennem en spændende arkitektur og nogle flotte vartegn der fortæller at nu er man kommet til Virum. En lokal kunstner er derfor med i arbejdsgruppen.

6 Med andre ord er et samspil mellem investor, borger og kommune helt afgørende for at vi får en fornuftig løsning. Det er også en vigtig faktor at vi holder antallet af nye butikker på et rimeligt níveau så vi i fremtiden sikre at de butikker der er, har gode overlevelsemuligheder og ikke bygger for stort med tomme butikker til følge. For at skabe en åbning til Gymnasiet og Handelsskolen og give eleverne mulighed for at komme nemt til centrum, er det foreslået at der etableres en stiforbindelse bagom gymnasiet og videre over Virumvej og som forbinder Virum med stinettet i Sorgenfri. Et stinet til cyklister og gående mangler på dette stykke. Det eksisterer bagom Lyngby til Sorgenfri hvor man så skal ud på vejene og fortsætter faktisk efter Virum mod Holte. Det vil også skabe en større sammenhæng mellem Virum og Sorgenfri og samtidig være en god trafikpolitisk løsning for gående og cyklister. Sorgenfri Bymidte Her er der også store planer. De adskiller sig dog ved at de også indeholder boliger og kontorer, men til gengæld er koncentreret omkring et enkelt center og ikke en egentlig bymidte. I dag er der et hyggeligt miljø på torvet hvor der er en hvis kontakt mellem borgerne. En anden måde det adskiller sig på er at man fra investors side forsøger at placere så meget byggeri som muligt på en forholdsvis lille plads. Dertil kommer at borgerne kun har været med i processen gennem høringer i plenum, ingen har siddet med ved bordet. Der er ingen tvivl om at Sorgenfri Torv er et ældre byggeri som ikke er vedligeholdt i mange år. Forretningerne er ikke mere tidsvarende og forretningsstørrelsen er ret lille. På sydtorvet har man netop lavet en større renovering af Netto og Danske Bank og må forvente at den eksisterende bygning vil være en del af fundamentet i det nye Sorgenfri Torv. I starten var der tale om at samle hele torvet på den sydlige del. En umiddelbar god løsning at få det hele samlet og på den måde få fornyet torvet og benytte nordtorvet til anden bebyggelse. Efter mange ændringer er man nu med det seneste forslag vendt på en tallerken og har ændret planerne så man i stedet for at samle torvet som en enhed har splittet torvet i 4 dele krydset af hhv. et S-tog og en hovedvej.

7 Med andre ord prøver man nu at lave præcis det samme problem i Sorgenfri som man i Virum har sloges med i 50 år. Man taler også om at udvide antallet af nærbutikker samtidig med at man planlægger at etablere et stort varehus. Dette varehus med en størrelse på 4,5 gange Nettos areal, vil netop være med til at lukke de sidste specialbutikker både i Virum og Sorgenfri. Det vil ikke skabe mere liv i Sorgenfri for en stor del af de kunder der kommer til varehuset vil køre dertil og forlade byen igen når de har købt ind, ikke mindst hvis der bliver lavet ramper på motorvejen i nordgående retning. For de lokale Sorgenfriborgere er vi overbevist om at det ikke er dette varehus der ønskes, der er 2 minutter til Lyngby med S-tog, 10 minutter på cykel og 5 minutter i bil til Lyngby som har alt. I denne plan er ikke med et ord nævnt kunst, kultur og miljø. Det seneste er, at man også vil bygge på grunden ved Q-8 en kontorbygning med forretninger. Vi synes det er fint med visioner, men det skal være visioner der samtidig med en byfornyelse er med til at skabe et spændende miljø i lokalområdet og hvor borgerne i højere grad har medindflydelse. Vi må erkende at vi lever i en tid hvor forretningstyperne ændrer sig og vi skal tage højde for større butiksenheder, en stigning i nethandelen o.s.v. men hvis vi vil bevare vores nærmiljø, skal vi tilpasse de nye investringer og forretningstyper til borgernes ønsker og ikke alene gå efter investorernes interesse. Det er klart at man som investor helst vil sikre sig den bedst mulige fortjeneste. Det kan man naturligvis gøre ved at etablere boliger, men i forbindelse med erhvervslejemål som kontorer og forretninger må det også være i investors interesse at disse lejemål ikke står tomme. Derfor er det vigtigt med de nye investeringer i disse to bycentre at de laves i overensstemmelse med de behov der er i områderne det er trods alt de borgere i Sorgenfri og Virum der skal benytte områderne.

8 Helhedsløsningen Den tidligere kommunalbestyrelse talte meget om en helhedsløsning. Det forslag der i dag ligger i Sorgenfri er ikke en del af en helhedsløsning. Vi har to bycentre som man med den rigtige udvikling kan udvikle til to mindre men spændenden bycentre til gavn for lokalbefolkningen. En udvidelse af butiksarealet skal ske på den helt rigtige måde, så det er en blanding af den dagligvarehandel i både almindelige supermarkeder som lavprissupermarkeder, som en række specialbutikker som er af en type der kan overleve i kampen med supermarkederne og Lyngby/Holte. Dertil kommer at man især i Sorgenfri vil tilføre bydelen en del nye boliger, det er der uden tvivl også et stort behov for, men som situationen er nu, føler vi ikke at man har taget højde for de omkostninger der er forbundet med udvidelsen af denne boligmasse i form af pladser på den lokale skole og de lokale institutioner. Derfor bør denne udvidelse også være nøje planlagt og ikke en hurtig løsning for at tilfredsstille investorer i området. Ser vi reelt på kontorbyggeri er der i øjeblikket så meget ledigt i området at man nøje skal overveje hvorvidt der p.t. er behov for flere kontorer i området. Der skal ikke bygges på alle ledige grunde for hver en pris. Nyt forum for Virum-Sorgenfri I et forsøg på at få et modspil/medspil til de eksisterende planer, blev det ved sidste generalforsamling i Virum Handelsforening foreslået at omdanne foreningen så den også mere aktivt dækker både Virum og Sorgenfri og samtidig ikke alene er en handelsforening men også en borgerforening med arbejdstitlen Virum-Sorgenfri Erhvervs- og Borgerforening. Medlemmer af denne forening vil således både være forretninger og virksomheder, skoler, institutioner, foreninger og de enkelte borgere. Kontingentet skal naturligvis gradueres efter medlemstype. Foreningen må på ingen måde være politisk, det har vi kommunalbestyrelsen til, men kan derfor godt lægge pres på de folkevalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer. Udover at være med i de beslutninger der vedrører de nævnte projekter, så der ikke bliver truffet beslutninger hen over hovedet borgerne, vil der være mange spændende projekter som kan medvirke til at få et blomstrende handels- og kulturliv i gang. Når vi nævner handelsliv skal det ikke her alene ses i lyset af at de handlende i området skal tjene en masse penge, men ligeså meget i lyset af at det skal skabe et miljø i de to bycentre. Derudover skal denne nye forening være visionær og udnytte de muligheder der er i området. Vi har nogle attraktioner som er helt unikke og som rigtig mange bruger, men som med den rigtige fokus kan trække flere til og måske gøre sit til at man kan udnytte disse resourcer langt bedre. Lad os nævne i flæng.

9 Bådfarten og kanosejlads som allerede trækker mange til Den nye klatrepark på Frederiksdal Slot som vi skal bakke op om og måske kan lave som en pakke med sejlads og klatring og skovturskurv som en samlet løsning Frilandsmuseet og dets mange muligheder Forslag til fornuftig udnyttelse af det gamle landbrugsmuseum Etablering af lille scene i Virumparken som kan benyttes til byfest eller når skolerne skal optræde for andre eller anden form for børneunderholdning om sommeren, efter inddragelse af posthuspladsen skal vi finde en ny festplads i kommunen. Frederiksdal Fribad og dets gode restaurant, men hvor er den lille anløbsbro eller minihavn. som burde ligge udfor (ikke badebroen). Der er tilsvarende områder både i Holte, Birkerød, Farum og Værløse. Sikre anstændige toiletfaciliteter til restauranten (hvem har lyst til at gå ind og spise efter at have besøgt de eksisterende toiletter) Hvor er Beachvolley-nettene eller det udendørs bordtennisbord eller den lille vandrutchebane.? Og hvad med f.eks. udlejningen af vandcykler Motionsstier i skovene Hvad med vinteraktiviteter som skiløjper. lift til at trække skiløbere op og meget mere. Bakke op om Hotel Frederiksdals arrangementer Få synliggjort at man nu kommer til Virum, f.eks. gennem kunst ved indfaldsvejene. Udbygning af informationsmængden gennem vores hjemmeside, facebook. m.m. Derudover kunne man forestille sig en ide med et fast månedligt arrangement i bye

10 At genoptage byfesterne fra 90erne - et par fastelavnsarrangementer på de to torve, et sportsstævne, sankt-hans festenrne, stort loppemarked o.s.v. og ikke mindst ideen fra Virum Handelsforening om at lave den årlige Virum-Sorgenfri Messe i Virumhallen, hvor alle præsenterer i en forlænget weekend hvad man kan i området med sang og musik, messestande, underholdning m.m. i Virumhallerne. Skal vi få handelslivet til at blomstre igen er det vigtigt at der samtidig med en udvikling af de Lokale Centre også vil være fokus på at det vil være interessant at handle i sit lokale område, lave den daglige handel være en slags oplevelse og samtidg gennem vore unikke områder, trække folk til byen, bl.a. fordi vi kan skabe nogle aktiviteter der samtidig støtter handelslivet og de lokale forretninger og det i en anden form end i Lyngby hvor alting er så stort. Et nyt lokalt netværk Den nye forening vil også være egnet til at netværke mellem erhvervslivet/forretningerne, skoler og institutioner samt borgere og virksomheder/foreninger. Således vil det også være muligt at etablere specielle arrangementer eller f.eks. rabatter til medlemmer af foreningen temaaftener gå hjem møder og meget mere. Bestyrelsen vil komme til at bestå dels af Virksomheder i Virum og Sorgenfri, dels af repræsentanter fra skoler/gymnasiet, grundejerforening, idrætsorganisationer, spejderorganisationer, kirkerne og.lign. På foranledning vil der umiddelbart efter sommerferien blive indkaldt til et møde hvor foreningen vil blive dannet, Dette vil ske på foranledning af bestyrelsen i Virum Handelsforening. Denne forening bør og kan blive en stærk spiller i det lokale område, som udgør næsten halvdelen af kommunens indbyggertal, men hvor kommunens budgetter ikke nævneværdigt bliver brugt til byfornyelse i hverken Virum eller Sorgenfri. Har du allerede nu ideer eller forslag eller evt. ønsker at være med i den nye forening kan du læse mere på hvor du også kan sende en mail, eller deltage i debatten. p.v.a. Virum Handelsforening Hans-Jørgen Bundgaard Formand

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HVORFOR EN HELHEDSPLAN? FORMÅLET MED EN HELHEDSPLAN Virum er en attraktiv grøn bydel bygget op omkring stationen og Virum Torv efter en byplan fra 1930 erne.

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening 1. Navn og hjemsted Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening 2830 Virum 2. Formål a. Foreningen har til formål at sikre borgernes, virksomhedernes,

Læs mere

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Indhold Intro side 2 Vision side 4 Området i dag side 6 Hovedidé side 8 Trafik side 14 Den videre proces side 15 Helhedsplanen er udarbejdet af

Læs mere

Page 1 of 1. Lone Nielsen - Teknisk sek. Jesper Vestergaard Sendt: 1. juni :46

Page 1 of 1. Lone Nielsen - Teknisk sek. Jesper Vestergaard Sendt: 1. juni :46 Page 1 of 1 Lone Nielsen - Teknisk sek. Fra: Sendt: 1. juni 2009 21:46 Til: Emne: Jesper Vestergaard [jesper.vestergaard@mail.dk] planogbyg Vedrørende butik i Bygaden 26-28, Kirke Værløse Vedhæftede filer:

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 8. januar 2013 Levende bymidter eller butiksdød! Eksempler fra Hjørring bymidte Dagligvarer på

Læs mere

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Sorgenfri bymidte Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Februar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 11 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

SWOT. Udarbejdet af medlemmer fra Hedensted Handelsforening - opsamling fra de enkelte grupper. Styrker Hvad er godt ved bymidten?

SWOT. Udarbejdet af medlemmer fra Hedensted Handelsforening - opsamling fra de enkelte grupper. Styrker Hvad er godt ved bymidten? Styrker Hvad er godt ved bymidten? Svagheder Hvad er dårligt ved bymidten Hedensted by har en god placering på landkortet. Der er et stort opland. Det er blevet større og dermed er grundlaget for flere

Læs mere

Opsummerende referat. Fornyet høring om plangrundlag for Sorgenfri stationscenter

Opsummerende referat. Fornyet høring om plangrundlag for Sorgenfri stationscenter LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Team Planlægning Sagsnr. : 20111110003 Mødedato: 23-04-2014 Dato : 24-04-2014 Skrevet af : HJO/TMCH Opsummerende referat Fornyet høring om plangrundlag for

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Cafe nr. 1: Fjerritslevs udvikling Slagterigrunden : Området bør anvendes til grønt område. Et alternativ kunne være ungdomsboliger der bygges uden at fjerne alle

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknisk Forvaltning Journalnr. : 20101210135 Byplanafdelingen Dato... : 01.09.2011 Ref... : hjo og anpp

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknisk Forvaltning Journalnr. : 20101210135 Byplanafdelingen Dato... : 01.09.2011 Ref... : hjo og anpp LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknisk Forvaltning Journalnr. : 20101210135 Byplanafdelingen Dato... : 01.09.2011 Ref.... : hjo og anpp R E F E R A T af møde om Borgermøde om Sorgenfri Torvs fremtid den 31. august

Læs mere

Handelslivets styrke og strategier for revitalisering af bymidterne

Handelslivets styrke og strategier for revitalisering af bymidterne Handelslivets styrke og strategier for revitalisering af bymidterne Haslev, 12 maj 2015 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 Tendenser Nethandel vokser Butikscentre går lidt frem Lille

Læs mere

LOKALPLAN Hummeltoftevej 14. LOKALPLAN 269 Hummeltoftevej 47

LOKALPLAN Hummeltoftevej 14. LOKALPLAN 269 Hummeltoftevej 47 LOKALPLAN 261 - Hummeltoftevej 14 LOKALPLAN 269 Hummeltoftevej 47 HUMMELTOFTESKOLEN 9. MAJ 2016 Program 19:00 Velkomst v. Simon Pihl Sørensen 19:10 Lokalplan 268 Hummeltoftevej 47 v. Jørgen Olsen, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

Temamøde 19. september 2012

Temamøde 19. september 2012 Brønderslev bymidte Temamøde 19. september 2012 Aktuelle udfordringer 110 105 100 95 90 85 80 2000M01 2000M07 2001M01 2001M07 2002M01 2002M07 2003M01 2003M07 2004M01 2004M07 2005M01 2005M07 2006M01 2006M07

Læs mere

R E F E R A T Borgermøde 22. februar 2016 i Lyngby Kulturhus om Lokalplanforslag 259 for en butiksog boligbebyggelse ved Virum Station

R E F E R A T Borgermøde 22. februar 2016 i Lyngby Kulturhus om Lokalplanforslag 259 for en butiksog boligbebyggelse ved Virum Station LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr : 010205-P16-12-13 Plan og Erhverv Dato : 23-02-2016 Ref : HJO Mødedato : 2222016 R E F E R A T Borgermøde 22 februar 2016 i Lyngby Kulturhus om

Læs mere

R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015

R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20150610087 Byggesag Dato : 23-06-2015 Byggesag Ref. : EVP Mødedato : Mødenr. : R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015 Mødets dagsorden:

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG. Byen. At handle i byen

TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG. Byen. At handle i byen TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG Byen At handle i byen Mads, Jacob H. og Mette 1a 11-10-2013 Titelblad Teknisk Gymnasium Sønderjylland Byen At handle i byen Sider i alt: Af Mads Knapp, Jacob Hjorth og Mette

Læs mere

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret?

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret? Hvordan bruger vi Centret? Præsentation af brugerundersøgelse 12. juni 213 Baggrund for undersøgelsen Centret er en vigtig del af s sjæl Før i tiden var spændende at købe ind i centeret, og man kunne få

Læs mere

Opsamling på borgermøde 21.februar 2013

Opsamling på borgermøde 21.februar 2013 Dato: 22. februar 2013 Sags id: 190-2012-76937 Dok. nr.: 190-2013-39571 Center for By, Miljø og Erhverv Stiager 2 3500 Værløse Direkte telefon: 72 35 54 52 E-mail: bme@furesoe.dk Opsamling på borgermøde

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK Udviklingskonsulent Bodil Øllgaard, Vejle Kommune Arkitekt maa. Henrik Stjernholm, StjernholmArkitektur.dk DET VIL VI

Læs mere

DEBATOPLÆG. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og VVM-redegørelse for Herlev Bymidte. Høringsperiode fra 25. april til 23.

DEBATOPLÆG. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og VVM-redegørelse for Herlev Bymidte. Høringsperiode fra 25. april til 23. DEBATOPLÆG Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og VVM-redegørelse for Herlev Bymidte Høringsperiode fra 25. april til 23. maj 2016 Baggrund NPV A/S ønsker at udvikle centret Herlev Bymidte

Læs mere

Nonnebuen / Munkebuen

Nonnebuen / Munkebuen Nonnebuen / Munkebuen 1 Matr. nr: Adresse: Antal grunde Overtagelse Nonnebuen Nonnebuen/Munkebuen 28 Ultimo 2014 Infrastruktur Grundene ligger i et roligt område ikke langt fra Hillerødmotorvejen, som

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17. REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.30 Til stede Borgere: 76 Politikere: 11 Administration: 14 PROGRAM

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR BYFORNYELSESUDVALGET - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN FEBRUAR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE TEMAOMRÅDER TIL IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE

Læs mere

REFERAT. Borgermøde den 25. september 2017 om lokalplan 279 for boliger ved Akademivej

REFERAT. Borgermøde den 25. september 2017 om lokalplan 279 for boliger ved Akademivej LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Plan og Erhverv Journalnr. : 01.02.05-P16-2-17 Dato : 25-09-2017 Skrevet af : CAMIV REFERAT Borgermøde den 25. september 2017 om lokalplan 279 for boliger

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

Hørsholm Bymidte, detailhandelsundersøgelse resultat af interessenthøring

Hørsholm Bymidte, detailhandelsundersøgelse resultat af interessenthøring Bymidte, detailhandelsundersøgelse resultat af interessenthøring Detailhandelsundersøgelsen har været i høring fra den 25. maj til den 12. juni 2012. De butikker der er omfattet af undersøgelsen (i alt

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

Danica Pension. Konference. Investering i og udvikling af Lyngby

Danica Pension. Konference. Investering i og udvikling af Lyngby Danica Pension Konference om Investering i og udvikling af Lyngby Danica Pension En af Lyngbys store virksomheder Danica Pension er en del af Danske Bank koncernen, Danica Pension har hovedkontor i Lyngby

Læs mere

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Farum Hovedgade 50 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Kære alle, Det er første år jeg står som formand for Sønderborg Handel og skal aflægge beretning, og en erkendelse som formand er, at mange har en mening og

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 1 Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 Ændring af detailhandelsbestemmelser Marts 2012 INDLEDNING 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Byudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune

Byudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune Byudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune Trine Tybjerg Afdelingsleder for Plan og Erhverv Netværkskonferencen Kom i dialog med bygherrer, rådgivere og entreprenører i Lyngby, Rudersdal og Furesø den 2/10 2017

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Nye tider for detailhandlen. Dansk Byplanmøde 2011

Nye tider for detailhandlen. Dansk Byplanmøde 2011 Nye tider for detailhandlen Dansk Byplanmøde 2011 Mødets emne Nye tider for detailhandlen Hvad kan byerne stille op mod internationale megatrends såsom nethandel og de store butikskæders indtog? Kan der

Læs mere

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bord 1 Tema 1: Udvikling og liv i byen Der mangler synlighed vedr. turisme. Hvor kan man for eksempel finde materiale om turisme? Byen er blevet mere

Læs mere

Byplanlægning. Indhold

Byplanlægning. Indhold Byplanlægning Planlægningen af vore byer er med til at skabe de rammer, der gives for trafikken. Virkningerne af byplanlægning på cykeltrafikkens omfang er imidlertid små, hvis ikke cykeltrafikkens vilkår

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Ejendom og arealer til salg

Ejendom og arealer til salg PostNord AB Ejendom og arealer til salg Allerød Kommune 50 meter fra Allerød St. 30 min. fra København City Allerød Kommune og PostNord Real Estate udbyder i fællesskab attraktiv ejendom og areal til bebyggelse

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

hvorfor en bycenterforening? 13. april 2016

hvorfor en bycenterforening? 13. april 2016 hvorfor en bycenterforening? 13. april 2016 Baggrund Partnerskab om Algade Konkrete forslag til revitalisering af Vordingborg Bymidte Hvidbog præsenteret på borgermøde april 2015 1 af 5 forslag var dannelse

Læs mere

Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer

Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer 1. Indledning En rapport fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter slog i 2015 fast, at en af årsagerne til Ribes succes er, at nogle

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager 46 eksklusive 1-, 3- og 4-værelseslejligheder Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø nær metro og S-tog

Læs mere

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby Rødovre, den 16. januar 2017 Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca. 1.000 m 2 i Fårevejle Kirkeby Odsherred Kommune har bedt ICP gennemføre en vurdering af hvilke konsekvenser

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015 Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade Forslag - Januar 2015 Wiedeveltsvej Fredensborg Bymidte - Jernbanegade Slotsgade Jernbanegade Rådhushaven Kronprinsessevej Østrupvej Jernbanegade Rosingsvej

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Befolkningsudviklingens geografi under finanskrisen Befolkningsudvikling pr. år 2008 til 2012 Kilde: Danmarks Statistik De unges flyttemønster under finanskrisen

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden

Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden 0 012 5-2 000 nat urfo rkla ring 11/ 1:1 Rentemestervej 14 2400 København NV Tel: (+45) 3311 0024 Mail: info@hillerødsyd.dk

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager 2017 Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager SØNDERBORG KOMMUNE RAPPORT OM AUGUSTENBORG OG BROAGER PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold Rapport om Augustenborg & Broager. Side 1 Indledning...

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Detailhandel. 2 byer 2 strategier

Detailhandel. 2 byer 2 strategier Detailhandel 2 byer 2 strategier Faaborg og Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg Gl. købstad i den sydlige del af kommunen Beliggende i naturskønne områder med rigt turistliv Rigt kulturliv Ringe Ringe

Læs mere

Per Nyborg Hillerød, den 28. september 2006

Per Nyborg Hillerød, den 28. september 2006 Per Nyborg Hillerød, den 28. september 2006 Detailhandelsudviklingen i Hovedstadsområdet det Jeg vil komme ind på.. 1. Strukturen i Hovedstadsområdet det 2. Hvad er der påp vej? 3. Hvad efterspørger rger

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD

HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD 28-07-2016 BYKERNE- UNDERSØGELSEN Bykerneundersøgelsen tager udgangspunkt i de fire pejlemærker for visionen for Hillerøds bykernen, som skal være levende, tilgængelig,

Læs mere

Lange & Jerup Group Developeranpartsselskab Rosenvængets Allé 11, 4., tv.

Lange & Jerup Group Developeranpartsselskab Rosenvængets Allé 11, 4., tv. Hvidovre Kommune Teknik og Miljø Udvalget Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Østerbro, d. 27. juni 2012 Hermed fremsendes ansøgning til udvalget for etablering af ungdomsboliger i det tidligere plejehjem for

Læs mere

TAARBÆK BORGERFORENING VORES TAARBÆK FREM MOD 2025

TAARBÆK BORGERFORENING VORES TAARBÆK FREM MOD 2025 VORES TAARBÆK FREM MOD 2025 De fleste vil kunne skrive under på, at Taarbæk er Verdens bedste landsby. Taarbæk er noget særligt. Når folk er flyttet hertil, vil de ikke væk igen. Men hvad er det, som tiltrækker

Læs mere

Der er udtrykt et ønske om at vurdere, hvorvidt rummeligheden i de udlagte lokalcentre er passende samt, om nogle af dem kan true et andet.

Der er udtrykt et ønske om at vurdere, hvorvidt rummeligheden i de udlagte lokalcentre er passende samt, om nogle af dem kan true et andet. Dagligvarebutikker i lokalcentre Der er udtrykt et ønske om at vurdere, hvorvidt rummeligheden i de udlagte lokalcentre er passende samt, om nogle af dem kan true et andet. Der er fem lokalcentre i Halsnæs

Læs mere

Forudgående offentlig høring vedr. kommende kommuneplantillæg for omdannelse af Scandia fra erhverv til blandet byområde.

Forudgående offentlig høring vedr. kommende kommuneplantillæg for omdannelse af Scandia fra erhverv til blandet byområde. Gennemgang og behandling af høringssvar Forudgående offentlig høring vedr. kommende kommuneplantillæg for omdannelse af Scandia fra erhverv til blandet byområde. Sagsnummer: 01.02.05 P16 69 16 Dato: 01

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

3. Fordeling af tovholderopgaver: Musik-cafe Torben samler op og giver videre til

3. Fordeling af tovholderopgaver: Musik-cafe Torben samler op og giver videre til Referat fra møde i: Lokalrådet Hatten Dato: 9.4.2014 Deltagere på mødet: Torben, Else Marie, Jørgen, Hanne, Marianne (suppleant) Fraværende: Niels, Conni, Mette (suppleant) Udarbejdet af: Erna Storgaard

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE Detailhandlen i byerne Tal, Tendenser og Erfaringer Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 1 1. Bymidterne er udfordet Detailhandlens udvikling 130 Siden 2007 er omsætningen i detailhandlen

Læs mere

Generalforsamling Shopping Svendborg 26. april 2012 Formandens beretning for 2011

Generalforsamling Shopping Svendborg 26. april 2012 Formandens beretning for 2011 Generalforsamling Shopping Svendborg 26. april 2012 Formandens beretning for 2011 2011 var året hvor Shopping Svendborg langt om længe kunne introducere det elektroniske gavekort. Et gavekort som er langt

Læs mere

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Udviklingsplan 5762 Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Formål Formålet med udviklingsplanen er at skabe de bedst mulige betingelser for, at 5762 Vester

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 25. oktober 2012 Detailhandlen på Fyn Odense 160.000 indbyggere Svendborg 27.000 indbyggere Nyborg

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20140710116 Plan og Erhverv Dato : 30-10-2014 Ref. : HJO Mødedato : 27-10-2014 R E F E R A T Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere