TMA. Trombo)sk Mikroangiopa) Forårsmøde DSTH Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase Roskilde sygehus 21/5-2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TMA. Trombo)sk Mikroangiopa) Forårsmøde DSTH Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase Roskilde sygehus 21/5-2015"

Transkript

1 TMA Trombo)sk Mikroangiopa) Forårsmøde DSTH Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase Roskilde sygehus 21/ Mikkel Dorff Hæmatologisk afdeling Roskilde Sygehus

2 Case 1: 33- årig rask kvinde indlagt akut grundet blødningstendens og let konfusion. Anamnese: Epistaxis få )mer og petekkier på UE gennem dage. Hid)l ingen tendens )l blå mærker eller menorragi U)lpas, hovedpine, nu let konfusion. Klinisk undersøgelse: Akut påvirket BT 120/60, P: 110 Temp : 37,2 RF 18 Sat 94 % Petekkier benene, ekkymose underarm. Ses ingen våd blødning (epistaxis ophørt). Let konfusion Haste biokemi bidrager hur)gt med informa)oner

3 Trc 18 ( ) mia/l Hgb 4,5 (7,3-8,3)mmol/l Leukocy_er 6,2 (2-9) Haptoglobin <0,08 LDH 2560 (<205) Bilirubin 55 (<25) Re)culocy_er 425 (<100) Crea)nin 110 (<90) INR 1,2 (0,8-1,2) PP 0,68 (>0,70) Urins)x: +1 blod, iø normal Coombs test/dat: Nega)v Biokemi:

4 Biokemi: Trc 18 ( ) mia/l Hgb 4,5 (7,3-8,3)mmol/l Leukocy_er 6,2 (2-9) Haptoglobin <0,08 LDH 2560 (<205) Bilirubin 55 (<25) Re)culocy_er 425 (<100) Crea)nin 110 (<90) INR 1,2 (0,8-1,2) PP 0,68 (>0,70) Urins)x: +1 blod, iø normal Vi konstaterer: 1) Svær trombocytopeni 2) HæmolyFsk anæmi LDH, re)kulocy_er, haptoglobin 4) Meget høj LDH 5) Diskret nyrepåvirkning Foretager perifert blodudstryg

5 Overvejelser: Svær trombocytopeni HæmolyFsk anæmi Påvirket pa)ent Blødningstendens Normalt udstryg. Trombocy_er (sorte pile), lymfocyt (blå pil) ens erytrocy_er = Trombo)sk Mikroangiopa) Udstryg fra pt: Markant erytrocyt fragmenta)on; helmet cells (sorte pile), ingen trombocy_er, dog 1 stor (rød pil). Microsfærocy_er (blå)

6 Microangiopathic hemolytic anemia (MAHA) and thrombotic microangiopathy (TMA) TMA Samlebetegnelse for syndromer med ens karakteristika: Klinik, hæmatologi og patologi ligner hinanden MAHA + trombocytopeni + organskade Mikrotromber i arterioler og kapillærer med karakteristiske skader i endotel og karvæggen Hvor MAHA betegner en Hæmolytisk anæmi, opstået af mekanisk beskadigelse af erytrocytterne i små kar (forskellige årsager) Erytrocytterne slåes itu Delkomponent af TMA 6

7 Figure 6. The syndrome of thrombocytopenia and microangiopathic hemolysis (thrombotic microangiopathy) has multiple causes. Endotelskade? EndoteldysfunkFon? Han-Mou Tsai Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2003;23: TMA: endoteldysfunkfon/endotelskade Brain 1962: MAHA: possible role of vascular lesions i pathogenesis Copyright American Heart Association, Inc. All rights reserved.

8 Thrombotic microangiopathy (TMA) Fortykkelse af karvæggen - fibrin Myocy_er - > aflukning af lumen og trombose 8

9 Trombotisk mikroangiopati Paraklinik: Schistocytter i blodet ( ituslåede erytrocytter ) Trombocytopeni (forbrug af trombocytter) Høj LDH værdi i blodet (hæmolyse, vævsskade) Retikulocytose (hæmolyseparameter) Mikroangiopatisk hæmolyse Forhøjet s-bilirubin (ofte let) hæmolyseparameter

10 TromboFsk MikroangiopaF 1) TTP=Trombo)sk trombocytopenisk Purpura 2) Hæmoly)sk Uræmisk Syndrom 3) Sekundære Trombo)ske mikroangiopa)er Tilstande hvor trombo)sk mikroangiopa) opstår som ledsagefænomen )l anden lidelse

11 Trombo)sk trombocytopenisk purpura Syndrom: Pentade = 5 kardinal fund: 1) Trombocytopeni (svær) =100 % 2) MikroangiopaFsk hæmolyfsk anæmi= 100 % 3) Oke neurologiske udfaldssymptomer = 66 % 4) Feber = 23 % 5) Nyrepåvirkning = 50 % Syndromet består af alle 5 (5%) Gamle dage = krævedes alle 5 Nu opdages før fulminant! KombinaFonen hæmolyse+trombocytopeni!! Mortalitet: Ubehandlet 90 % Behandlet 15 %

12 Thrombotic Thrombocytopenic Purpura Pathophysiology

13 ADAMTS13 mangler VWF mul)mer spaltes ikke Lange mul)mere der binder mange trombocy_er og ak)verer flere Baggrund: Autoan)stoffer mod ADAMTS13 Familiær (muta)on) Medfører: Trombocytopeni Beskadigelse af erytrocy_erne ved passage forbi mul)mervwf- trombocyt klumper Mekanisk skade af erytrocy_erne ødelægges/ændrer form Skizocy_er Medfører hæmoly)sk anæmi og organskade LDH forhøjelse: vævsiskæmi og hæmolyse

14 Plasma: indeholder ADAMTS13 Plasma udskfitning: Fjerner autoan)stoffer og mul)mere

15 Behandling TTP: Behandling: Undgå trombocyfnfusion Plasma ASAP Tilfører ADAMTS13 Plasmaferese Fjerner autoan)stoffer mod ADAMTS13 Fjerner mul)mere Prednisolon 100 mg x 1 Mabthera/rituximab Færre PEX Hur)gere CR Kortere hospitalsophold (Westwood et al. J Thromb Haemostas 2013; 11: 481.) Mul)center studie +/- rituximab pågået siden A mul)centre study +/- rituximab ongoing DeGeorge et al. Journal of Clinical Apheresis 2006; 21: 49)

16 TromboFsk MikroangiopaF 1) TTP=Trombo)sk trombocytopenisk Purpura 2) Hæmoly)sk Uræmisk Syndrom 3) Sekundære Trombo)ske mikroangiopa)er Tilstande hvor trombo)sk mikroangiopa) opstår som ledsagefænomen )l anden lidelse

17 Hæmoly)sk uræmisk syndrom: Incidens: 2 pr pr år Børn 6 pr pr år, bedre prognose ÆFologi: > 90 % af HUS skyldes infek)on med shigella toxin producerende E. coli (STEC): Shigella dysenteriae, Enterohæmorragisk E.coli O157, O104, andre Opstår 2-10 dage eker prodrom periode med blodig diare 3-20 % af personer med STEC infek)oner resulterer i HUS PræsentaFon: MAHA Trombocytopeni (oke mildere end TTP) Akut nyresvigt, oke svært 50 % af HUS p_ kræver dialyse 25 % får CNS påvirkning

18 HUS

19 Vehicles of transmission of E coli O157:H7 Tidligere: Burger disease Hakket oksekød Kontamineret vand Swimming pool Tørret hjortekød Upasteuriseret mælk Salami Salat Kontakt med køer Bønnespirer Upasteuriseret æble cider Dagcentre og menneske )l menneske Lakserogn Lukbåren? (Ca_le to humans) Most cases are sporadic

20 Bønnespirer i Tyskland Foråret 2011 NEJM 2011; 365; STEC gastroenterit )lfælde 845 (22%) udviklede HUS 36 fatale 88% voksne Median inkuba)on: 8 dage Median )d diare - > HUS: 5 dage STEC E. coli O104:H4

21 HUS - behandling Først og fremmest væske og elektrolywlskud grænsende )l overhydrering Ved akut nyresvigt dialyse Evt an)hypertensiv behandling Undgå: An)bio)ka forværrer situa)onen (måske) An)- diare midler ophober toxin NSAID Plasmaudskikning har ingen dokumenteret virkning

22 ahus= atypisk HUS ahus = atypisk HUS: Tidligere= HUS ikke forudgået af blodig diare Incidens: 10 % af HUS = 2 pr mio pr år (10 i DK pr år) Kronisk lidelse Betydelig morbiditet og mortalitet 65 % har end- stage nyresvigt eller døde 1 år eker diagnosen Krav: ADAMTS13 > 10 % STEC udelukket ÆFologi: Muta)oner i komplement systemet CFH %, CD %, CFI 4-10 %, C % Muta)oner kan påvises hos 60 % Behandling: PEX, Soliris (Complement faktor 5 monoklonalt an)stof)

23 Atypical hemolytic-uremic syndrome (=complement-mediated TMA) Uncontrolled activation of the alternative pathway! Unregulated cleavage C3! C3b! Unregulated C3b deposition on cells/ tissues! Increased formation of C5b6789 (membrane attack complex) 23

24 TromboFsk MikroangiopaF 1) TTP=Trombo)sk trombocytopenisk Purpura 2) Hæmoly)sk Uræmisk Syndrom 3) Sekundære Trombo)ske mikroangiopa)er Tilstande hvor trombo)sk mikroangiopa) opstår som ledsagefænomen )l anden lidelse

25 Sekundær TMA 1) Malign hypertension 2) Graviditets associeret 3) Infek)oner 4) Autoimmune sygdomme 5) Cancer 6) Medikamentel 7) Postopera)v 8) Transplanta)oner Svær hypertension Præeklampsi, HELLP Svære infek)oner, DIC SLE, vaskuli_er, ACAS Trousseau, Metastaser Trc- inh, kemoterapeu)ka Opera)oner, oke cardielle Organ, allo KMT Ref: Williams hematology, 7th edi)on, 2006, s 2035 Secondary MAHA / TMA Unspecific manifestation of an underlying clinical disorder - e.g., cancer or infection - TMA opstår som følge af sygdommen

26 Resumé: Mikroangiopatisk Hæmolytisk Anæmi(MAHA): Hæmolytisk anæmi forårsaget af mekanisk ødelæggelse af erytrocytterne i små blodkar. Delkomponent i TMA. Trombotisk Mikroangiopati (TMA): Samlebetegnelse for tilstande med: Mikroangiopatisk hæmolytisk anæmi (MAHA) Trombocytopeni og organskade Tromboser i arterioler og karvæg -> organskade TMA opstår ved flere tilstande: Primær trombotiske mikroangiopatier Trombotisk trombocytopenisk purpura Mangel på ADAMTS13, spalter VWF Svær trombopeni, mikrotrombosering, +/- let nyrepåvirkning Erhvervet (autoantistoffer) og kongenit form (mutationer i ADAMTS13) Hæmolytisk uræmisk syndrom 90 % STEC HUS: Induceret af shigella toxin (e. Coli stammer) 10 % ahus: Mutationer i komplementsystemet -> overaktivitet Sekundær TMA TMA er ledsagefænomen til anden sygdom; infektion, hypertension, graviditet Behandling retter sig mod udløsende årsag 26

27 Karakteris)ka TTP, HUS og ahus Trombocycer MAHA Nyresvigt Diagnose Behandling TTP Meget lave =Hæm afd Ja Ingen/let ADAMTS13 <5-10 % PEX HUS Lave Typisk >30 Ja Ja, ofe svær 50 % dialyse =Nefro afd STEC Under- stø_ende ahus Variabel Typisk > 30 ja Ja, variabel Komplement defekt Gene)sk PEX Soliris Ref: ASH educa)on session: Spin doctors: apheresis for hematologists, dec 2014

28 Evaluation of patients with MAHA and thrombocytopenia George JN, Nester CM. N Engl J Med 2014;371:

29 Case 1: 33- årig rask kvinde indlagt akut grundet blødningstendens og let konfusion. Anamnese: Epistaxis få )mer og petekkier på UE gennem dage. Hid)l ingen tendens )l blå mærker eller menorragi U)lpas, hovedpine, nu let konfusion. Klinisk undersøgelse: Akut påvirket BT 120/60, P: 110 Temp : 38,0 RF 18 Sat 94 % BOS 5 Petekkier benene, ekkymose underarm. Ses ingen våd blødning (epistaxis ophørt). Haste biokemi bidrager hur)gt med informa)oner

30 Trc 18 ( ) mia/l Hgb 4,5 (7,3-8,3)mmol/l Leukocy_er 6,2 (2-9) Haptoglobin <0,08 LDH 2560 (<205) Bilirubin 55 (<25) Re)culocy_er 425 (<100) Crea)nin 110 (<90) INR 1,2 (0,8-1,2) PP 0,68 (>0,70) Urins)x: +1 blod, iø normal Biokemi:

31 Biokemi: Trc 18 ( ) mia/l Hgb 4,5 (7,3-8,3)mmol/l Leukocy_er 6,2 (2-9) Haptoglobin <0,08 LDH 2560 (<205) Bilirubin 55 (<25) Re)culocy_er 425 (<100) Crea)nin 110 (<90) INR 1,2 (0,8-1,2) PP 0,68 (>0,70) Urins)x: +1 blod, iø normal Vi konstaterer: 1) Svær trombocytopeni 2) HæmolyFsk anæmi Ingen kendt sygdom Ingen/let nyrepåvirkning Ingen forudgående diaré ADAMTS13 lav Plasmaferese nødvendig Diagnose: TTP

32 Infek)oner DIC: Kan være vanskeligt at adskille TTP og DIC - sjældent overlappende Okest nemt: Sep)kæmisk præsenta)on cirkulatorisk labile Klinisk inficerede Evt infek)onsfokus Patologisk ubalance i prokoagulant og an)koagulante systemer Medfører ureguleret trombin dannelse - > fibrin mikrotromber Parameter DIC: TTP: Hæmolys)sk anæmi Under)den AlFd PP Nedsat Normal (let nedsat) APTT Forlænget Normal D- dimer Forhøjet Normal/forhøjet Fibrinogen Nedsat (svær DIC) Normal LDH Let- moderat forhøjet* Svært forhøjet ADAMTS13 ak)vitet Nedsat (10- (50 %))* Nedsat < 10 % ADATS13 an)stoffer % + Skizocy_er Oke, oke < 1 % Al)d, oke > 1%

Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme

Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme CA NC ER OG V ENØ S TR OMBOEMBOLISME BEHAND LINGSV EJLED NING 2009 N R. 1 Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme Denne behandlingsvejledning er den første der specifikt adresserer spørgsmålet

Læs mere

Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling

Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling RETNINGSLINJER 2011 2. UDGAVE Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling Udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase et tværfagligt selskab med fagområde under Organisationen

Læs mere

Dansk Hæmatologisk Selskab 1972 2012. Jubilæumsskrift

Dansk Hæmatologisk Selskab 1972 2012. Jubilæumsskrift Dansk Hæmatologisk Selskab 1972 2012 Jubilæumsskrift 1 2 Dansk Hæmatologisk Selskab 40 år Indholdsfortegnelse Forord--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

National klinisk retningslinje: for transfusion med blodkomponenter

National klinisk retningslinje: for transfusion med blodkomponenter National klinisk retningslinje: indikation for transfusion med blodkomponenter National klinisk retningslinje: Indikation for transfusion med blodkomponenter Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan

Læs mere

Side 5. Side 9. Side 19. Side 23. Side 30. Side 32. Formandsberetning DSTH 2009. Referat fra DSTHs Efterårsmøde

Side 5. Side 9. Side 19. Side 23. Side 30. Side 32. Formandsberetning DSTH 2009. Referat fra DSTHs Efterårsmøde 5. UDGAVE 2009 Side 5 Formandsberetning DSTH 2009 Side 9 Referat fra DSTHs Efterårsmøde Side 19 Referenceintervaller for børn for koagulationsanalyser Side 23 Venøse tromboser hos børn Side 30 International

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg.

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Forstå dine blodprøver Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Indhold 3 Velkommen 4 Forord af Susse Wold 5 Hvad er en blodprøve?

Læs mere

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade Rune Sort Hypertont saltvand til behandling af forhøjet ICP efter TBI 1 Hypertont saltvand til behandling af forhøjet intrakranielt tryk efter traumatisk hjerneskade OSVAL II opgave Af stud.med. Rune Sort

Læs mere

Autosomal dominant polycystisk nyresygdom (ADPKD) forekomst og klinik

Autosomal dominant polycystisk nyresygdom (ADPKD) forekomst og klinik 1 Autosomal dominant polycystisk nyresygdom 6.6.2012 Af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Nefrologisk Selskab Indhold Arbejdsgruppens medlemmer Arbejdsgruppens kommissorium Autosomal dominant polycystisk

Læs mere

Alkohol og livsstilssygdomme

Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Kjeld Hermansen Erik Berg Schmidt Anne Tjønneland Janne S. Tolstrup Morten Grønbæk Alkohol og livsstilssygdomme

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra:

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra: Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra: FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER UNIVERSITY OF WASHINGTON SCHOOL OF MEDICINE SEATTLE CHILDREN S Forsøgets navn: Nonmyeloablativ

Læs mere

Senfølger efter el-ulykker. Anette Kærgaard, overlæge, PhD Arbejdsmedicinsk klinik Herning Sygehus

Senfølger efter el-ulykker. Anette Kærgaard, overlæge, PhD Arbejdsmedicinsk klinik Herning Sygehus Senfølger efter el-ulykker Anette Kærgaard, overlæge, PhD Arbejdsmedicinsk klinik Herning Sygehus Dansk El-Forbund, København 2006 1 Indholdsfortegnelse Forord...........................................................

Læs mere

Parodontitis og diabetes

Parodontitis og diabetes Parodontitis og diabetes CARLA C. PONTES ANDERSEN Diabetes er en metabolisk sygdom med stigende prævalens på verdensplan. Situationen i Danmark er den samme, og det anslås, at ud af 100 voksne danskere

Læs mere

Reumatoid*Artrit* *Klinisk*Retningslinje* Dansk*Reumatologisk*Selskab,*2012* ******

Reumatoid*Artrit* *Klinisk*Retningslinje* Dansk*Reumatologisk*Selskab,*2012* ****** Reumatoid*Artrit* *Klinisk*Retningslinje* Dansk*Reumatologisk*Selskab,*2012* ****** DanskReumatologiskSelskab 2 www.danskreumatologiskselskab.dk 2 DanskReumatologiskSelskabsKliniskeRetningslinjeforDiagnostik,BehandlingogMonitoreringafReumatoidArtrit*

Læs mere

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne Hjernesvulster Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på en hjernesvulst? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 9 Hvilken behandling findes der? 16 Er der andre behandlingsformer?

Læs mere

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk www.laegemagasinet.dk MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 5 november 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 læs inde i bladet Lettere at forebygge blodpropper

Læs mere

Hæmostase og trombose Disposition

Hæmostase og trombose Disposition tn ctnctti, v- Hæmostase og trombose Disposition Det hæmostatiske system Diagnostik af hæmostaseforstyrrelser Arvelige blødersygdomme (hæmofihi og von Willebrands sygdom ) Venøs tromboemboli (trombofili

Læs mere

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 6 december 2013 27. årgang ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk læs inde i bladet Guidance for

Læs mere

Titel. Alkoholisk hepatitis epidemiologi, diagnostik og behandling. Forfattere og korrespondance. Status

Titel. Alkoholisk hepatitis epidemiologi, diagnostik og behandling. Forfattere og korrespondance. Status Titel Alkoholisk hepatitis epidemiologi, diagnostik og behandling Forfattere og korrespondance Erik Christensen Anette Dam Fialla Henning Grønbæk (tovholder) Jesper Bach Hansen Peter Jepsen Jens Kondrup

Læs mere

Særlige forhold hos CABG-opererede

Særlige forhold hos CABG-opererede Ved læge Marianne Frederiksen Ved en by-pass operation skabes passage forbi ikke igennem forsnævrede områder i et blodkar. Ud over by-pass operation af hjertets kar udføres operationen ved svær forsnævring

Læs mere

FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport

FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport Fødevareoverfølsomhed hos børn Konferencerapport Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S sst@sst.dk URL:

Læs mere

Infektionssygdomme. n En sæsoninfluenzaepidemi skønnes at kunne ramme op til en femtedel af den danske befolkning.

Infektionssygdomme. n En sæsoninfluenzaepidemi skønnes at kunne ramme op til en femtedel af den danske befolkning. Infektionssygdomme 12 n Infektionssygdomme er forårsaget af sygdomsfremkaldende smitstoffer (virus, bakterier, parasitter og prioner), der invaderer et eller flere organer i kroppen. n Dødeligheden af

Læs mere

MANUAL FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER NETVÆRK FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER

MANUAL FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER NETVÆRK FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER MANUAL FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER NETVÆRK FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER 2005 INDHOLD Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Sygdommens natur, diagnostik og epidemiologi Janne Milton, Charlotte Anker,

Læs mere

NOTER I DIABETES MELLITUS

NOTER I DIABETES MELLITUS KØBENHAVNS UNIVERSITET Diabetes Mellitus Af Asma Bashir, stud med Efterår 2010 WWW. A S M A B A S H I R. C O M Indholdsfortegnelse Diabetes mellitus Hvad er insulin? Type 1 diabetes Type 2 diabetes Diabetogene

Læs mere

Christian Lildal Carranza manan.dk

Christian Lildal Carranza manan.dk Oversigter i Mikrobiologi af Christian Lildal Carranza manan.dk Antibiotika Angrebspunkt Baktericidt/statisk Bivirkninger Indikation Penicilliner Cellevægssyntese hæmmer. Baktericidt. Allergi. I høje konc.:

Læs mere

Fakta om type 2-diabetes

Fakta om type 2-diabetes Fakta om Fakta om type 2-diabetes 1 type 2 Fakta om type 2-diabetes Baggrundsviden For at du skal kunne forstå sygdommen type 2-diabetes, vil jeg kort introducere hormonbegrebet for dig. Når det er vigtigt

Læs mere

Kronisk botulisme ikke kun i Tyskland Forfattere: Dyrlæge Jørn Erri(Erri comfort), Dyrlæge Marie Skau ( LVK), Dyrlæge Bodil Riising

Kronisk botulisme ikke kun i Tyskland Forfattere: Dyrlæge Jørn Erri(Erri comfort), Dyrlæge Marie Skau ( LVK), Dyrlæge Bodil Riising Kronisk botulisme ikke kun i Tyskland Forfattere: Dyrlæge Jørn Erri(Erri comfort), Dyrlæge Marie Skau ( LVK), Dyrlæge Bodil Riising Denne artikel er skrevet dels på baggrund af de erfaringer man har haft

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 3 juni 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere

Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten

Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten Marts 2015 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere