Favrskov Idrætssamvirke Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Favrskov Idrætssamvirke Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune."

Transkript

1 Referat. Årsmøde 18. marts 2015 kl på Den Jydske Haandværkerskole, Hadsten. Mødet startede med et indlæg af Thorbjørn Ovedal, sekretariatsleder, Skive Idrætssamvirke. Thorbjørn fortalte om Skive Idrætssamvirkes samarbejde med Skive Kommune. Det væsentlige var, at alle foreningsforslag går igennem Skive Idrætssamvirke, inden det fremsendes til Skive Kommune. Alt i alt et spændende indlæg af Thorbjørn. Efterfølgende en række spørgsmål og god debat. Fremmødte: 20 personer fra 11 medlemsforeninger, DIF og Favrskov Kommune. Skuffende fremmøde og skuffende at der ikke var repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget i Favrskov Kommune. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Gøj foreslået og valgt. Kunne konstatere, at årsmødet var lovligt indvarslet. 2. Årsberetning, som fremlægges af bestyrelsen: Beretning ved formand Gert Jensen: Så er vi igen samlet på den Jydske Haandværkerskole til årsmøde. Endnu et år er gået. Det sidste år har været spændende, men det har også været hårdt. Vi skal tænke på, at det frivillige og ulønnede arbejde, vi udfører i FI-regi, sker ved siden af et civilt fuldtidsarbejde og frivilligt/ulønnet foreningsarbejde i den forening, vi hører til. Vi er p.t. syv officielle medlemmer i Bestyrelsen, men vores suppleant Anne Nielsen betragtes også som bestyrelsesmedlem og har deltaget i alle vores bestyrelsesmøder. Vi har siden sidste årsmøde jævnligt sendt nyhedsbreve ud, det er blevet til syv af slagsen med diverse informationer. Jeg synes, at vi er kommet ind i en god rytme med disse nyhedsbreve, og det har været med til at gøre os mere synlige over for foreningerne og øvrige samarbejdspartnere. I nyhedsbrevene har vi orienteret om mange forskellige sager og temaer: Årsmødet 2014, budgetforslag, 25-års reglen, aktivitets- og medlemstilskud, skolereformen, møde med Kultur- og Fritidsudvalget 6. maj, Idræt om dagen i uge 35, Foreningsoplysninger på Idrættens inspirationsdag, bane-synsmidler, fodbold, Klubmodul, Tillykke til TIF, DM i foreningsudvikling, Budgetforslag/høringssvar, Favrskov Kommunes budget , fritidspas, besøg i din forening/klub,

2 udsendelser, idrætspolitik, kommunale arbejdsgrupper, styrket Idrætssamvirke, pasning af fodboldbaner, udvidet serviceniveau og Årets Ildsjæl Masser af relevante og spændende emner/udfordringer for det frivillige foreningsliv. Min beretning i år vil være mere kortfattet og omhandle de væsentligste sager. Halharmonisering: Det vigtigste for Favrskov Idrætssamvirke er, at hallerne udnyttes bedst/mest muligt, vi er stadig skeptiske over for halgebyret, da det betyder mere administration i hallerne, hos kommunen og i foreningerne, og det også medfører større omkostninger for foreningerne i en tid, hvor det bliver sværere og sværere at få økonomien til at rende rundt. Et andet væsentligt element i halharmoniseringen er, at det forventes, at de kommu-nale haller bliver selvejende, også her er vi skeptiske, og jeg fornemmer ikke, at folk/foreningerne står i kø for at byde ind her. Søften er dem der er gået forrest her. Vigtigt at halharmoniseringen ikke er med til at undergrave hallernes økonomi og stille de mindre haller dårligere end de store haller. Halharmoniseringen i Favrskov Kommune har nu kørt i to år, og FI regner med, at der skal evalueres i år, også i relation til, hvad gebyrordningen har haft af økonomiske konsekvenser i foreningerne. Nye haller i Hadsten, Søften og Hammel: Byrådet afsatte 42 mio. kr. i budget til tre nye idrætshaller. Status er, at der er opført en ny hal i Hammel, der blev indviet 30. januar i år. I Søften forventer de førstespadestik til en ny hal i april i år, og i Hadsten forventes en ny hal klar i Jeg vil også lige nævne, at det glæder mig, at HØST Hallen, langt om længe, har fået udvidet deres servicefaciliteter, her var der indvielse 20. februar i år. Voldum Hallen: Men det bekymrer os, at økonomien skranter i Voldum Hallen hos Gøj & Co. Vi er mange der har stor respekt for det arbejde, som Voldum Hallen/Gøj udfører og har udført gennem årene, og vi har ofte fremhævet dem som det positive eksempel for en veldrevet hal. Der har været eksperter til at analysere økonomien, og FI håber på, at økonomien igen kommer på ret køl. Kunstgræsbaner: Er fantastisk for fodboldspillerne, så der kan spilles fodbold året rundt. På sigt er det mit håb, at der bliver opført flere baner i Favrskov Kommune. Favrskovbanen ved Haldum-Hinnerup Hallen blev opført i

3 2013. Med 3,5 mio. kr. afsat på Favrskov Kommunes budget i 2015, ser det langt om længe ud til, at HGF får klubbens, byens og omegnens største ønske opfyldt: En kunstgræsbane, som har fået navnet Hammel Kunstgræsbane. Planen er, at banen er klar til brug i efteråret Måske kommer der også en bane i Ulstrup ved Gudenådalens Ungdomsskole. Det er også mit håb, at der kommer en bane til Hadsten, evt. i samarbejde med de mange uddannelsesinstitutioner i byen. Klubmodul: Vi er løbende i dialog med Klubmodul og Favrskov Kommune om at forbedre systemet. 11. september blev der afholdt evalueringsmøde, og den 16. april inviteres der til et seminar i Inside, hvor både nye og eksisterende brugere har mulighed for at lære eller genopfriske Klubmoduls funktioner. DIF: Vi deltager i netværk/dif s regionsmøder med deltagelse af idrætsråd/samvirker fra region Midtjylland. Det seneste år har både Anne, Charlotte og jeg deltaget i møderne. Sidste regionsmøde var den 4/2 i Silkeborg, hvor vi bl.a. diskuterede forskellige tiltag i forbindelse med Aarhus som europæisk kulturhovedstad DGI: Vi deltager også i forskellige DGI-arrangementer. I oktober havde vi et godt og konstruktivt møde med Ole Brændgaard, hvor vi diskuterede forskellige emner/sager og drøftede konkrete samarbejdsområder i fremtiden. Møder med Teknik og Kultur den 16/2-15 og 4/3-15 i Hammel: Mødet den 16/2: Her diskuterede vi: Udmøntning af ekstra midler til banevedligeholdelse Favrskov Idrætssamvirkes rolle Inddragelse i forbindelse med udarbejdelse af ny Kultur, Fritids og Idrætspolitik Deltagelse i diverse arbejdsgrupper/projekter Budget , herunder videreudvikling af den frivillige indsats. Den 4/3 drøftede vi: Udmøntningen af kr. til ekstra banevedligeholdelse

4 Fordelingen af mål og net 2015 Alt i alt et par gode møder afholdt i en god atmosfære. Fodboldkommunemøde: Godt initiativ af DBU Jylland, Region 3 med Fodboldklubberne i Favrskov Kommune. Seneste møde 26/2-15 hos HOG i Haldum-Hinnerup Hallen. Et godt møde med deltagelse af DBU-repræsentanter, otte fodboldklubber og repræsen-tanter/politikere fra Favrskov Kommune. Desværre kunne Børn og Skole ikke afse tid til at være med på mødet for at diskutere ny skolereform. Bestyrelsesmøder: Det er blevet til ni bestyrelsesmøder siden sidste årsmøde, og jeg synes, at der har været et godt samarbejde i Bestyrelsen med god mødedisciplin og masser af engagement. Klart at nogen trækker et større læs end andre, men ingen har kørt friløb. Vigtigt at vi udnytter hinandens kompetencer. Møderne er blevet holdt rundt omkring hos foreningerne: Det sidste år har vi været i Vellev, Hinnerup (HOG), Hinnerup Rideklub, Søften, Hadsten og på Håndværkerskolen. Budget : Vi fremsatte igen-igen gode og konstruktive forslag og ideer, alle tværgående forslag til gavn for foreningslivet i Favrskov kommune. Lad mig nævne de syv forslag: Harmonisering/haldrift i kommunale haller, indendørs rekvisitter, banekridtning af fodboldbaner, tilskud til uddannelse af frivillige trænere/ledere/instruktører, øvrige harmoniseringsområder under idrætsområdet, afskaffelse af 25-års reglen og midler til udviklingsplaner for foreninger med behov for ny energi. Utroligt at Byrådet ikke vedtog nogle af de mange gode forslag til gavn for foreningerne. Og netop derfor var vi noget utilfredse med, at der gik sognerådspolitik i det og blev plads til lokale og populistiske budgetforslag så som sauna og spabad til kr. ved Tungelund-badet i Thorsø. Et lille plaster på såret var det, at der blev afsat kr. ekstra til banevedligeholdelse af fodboldbaner. Vi fremsendte selvfølgelig et kritisk høringssvar, hvor jeg har klippet det her: Ved indsendelse af forslag oplyses det, at Byrådet lægger vægt på, at ønsker er mere need end nice, og at de tilgodeser Favrskov, men det er meget svært at få øje på, at disse principper efterleves i budgetforslaget. På den måde giver den førte politik fortsat anledning til stor frustration i store dele af idrætslivet, fordi det netop opleves, at budgettildelingerne forekommer tilfældige. Afmagten har endda afholdt foreninger fra at bruge tid på at søge. En samlet politik, med inddragelse af interessenter, vil bidrage til at forbedre det samarbejdsklima, der er blevet kompromitteret de seneste år med Byrådets meget selektive udvælgelse af de mest prestigefyldte enkeltforslag til budgetterne på bekostning af det

5 brede samarbejde og de brede forslag. Favrskov Idrætssamvirke bidrager meget gerne til at udvikle en fælles Favrskovpolitik. Skabe respekt omkring Idrætssamvirkets arbejde: Det er bestyrelsens opfattelse, at der er respekt omkring Favrskov Idrætssamvirke. Vi har markeret os positivt i flere tilfælde/sager. Fra flere foreninger, politikere og embedsmænd er der kommet positive tilkendegivelser af vores arbejde. FI skal være foreningernes talerør: Vi skal hele tiden være opmærksomme på, hvad der sker i foreningerne. Derfor er det vigtigt, at foreningerne orienterer os og bruger os i konkrete tilfælde. Det er vigtigt, at vi står sammen. Det gavner ikke foreningslivet i Favrskov Kommune, at nogen ønsker at stå uden for FI. Og HUSK vi er altid villige til at komme på besøg hos jer. FI-seminar: Fredag den 16. januar og lørdag 17. januar tog vi udenbys på strategiseminar, hvor vi havde fået fat i Martin Borch, DIF, der fortalte om idrætspolitik og Thorbjørn Ovedal, Skive Idrætssamvirke, der fortalte om deres idrætssamvirke/samarbejde med Skive Kommune. To gode og inspirerende oplæg, og to gode og levende oplægsholdere. Et par gode dage sammen for FI's bestyrelse, og jeg synes, vi havde stort udbytte med hjem fra vores seminar. Efter seminaret har vi udformet tre udkast/notater: FI's rolle, samarbejdsaftale med Favrskov Kommune og ønsker til idrætspolitik. De tre notater er på dagsorden til vores næste møde/foretræde den 16/4 med Kultur- og Fritidsudvalget. Vi håber, det giver sig udslag i et styrket Idrætssamvirke. Deltagelse i to arbejdsgrupper: Vi oplever mere og mere, at FI skal stille med repræsentanter til diverse arbejdsgrupper og være med til at få et godt slutprodukt. P.t. er vi med i en arbejdsgruppe vedr. eliteklasser, her har vi Anne og Michael Hejlskov Jacobsen med. I en anden arbejdsgruppe vedr. samspil mellem skole og fritid, som er yderst relevant, er vi repræsenteret med Charlotte Green og Peter Kjærsgård. Dette udvalg er på vej med en rapport om tilrettelæggelsen af fritidstilbud og forslag til øget samarbejde med skoler og foreninger. Vi glæder os til at se, hvordan den bliver modtaget. Her afholdes møde med drøftelse af rapporten, hvor alle foreninger er velkomne i Hammel d. 20. maj.

6 Voldby Brydeklub: FI har kæmpet for, at Voldby Brydeklub kunne blive i deres lokaler i Voldby Gamle Skole, men Voldby Brydeklub blev desværre hjemløs pr. 15/ Og derfor glæder det os meget, at Voldby Brydeklub har fået til huse i Hammel Idrætscenter og i den forbindelse har fået bevilget den ønskede brydemåtte af Kultur- og Fritidsudvalget. Afledt virkning af lukning af Vellev Skole: Sidste år havde jeg et langt indlæg om Vellev IF der i forbindelse med kommunens salg af den lokale skole kom i en alvorlig klemme. Måske har det gjort indtryk på lokalpolitikerne i Favrskov Kommune. I hvert fald kan vi konstatere, at Byrådet har indgået en aftale med alle friskoler i kommunen om køb af 625 timer årligt til foreningsaktiviteter på skolerne. Skulderklap til TIF: For 9. gang skal der findes en særlig forening blandt DGI Østjyllands mange medlemsforeninger, der kan smykke sig med titlen som Årets Forening i Østjylland. Dette sker i forbindelse med DGI Østjyllands årsmøde torsdag den 26. marts i DGI-huset i Aarhus. Thorsø-Tungelund Idrætsforening er blandt de tre nominerede foreninger til Årets Forening Vinderen anerkendes med en check på kr. til foreningen samt et flot banner til hallen eller klubhuset. Vi krydser fingre for TIF den 26/3. Årets Ildsjæl: Årets Ildsjæl som vi udnævner senere i aften, er også en måde at synliggøre os på. Respekt for det store frivillige arbejde der udføres ude i foreningerne. Ildsjæle skal have ros for deres store arbejde, så det er en stor glæde for os, at vi har nu har dette faste punkt på dagsorden til årsmødet. En pris som DIF sponserede de første år, men som FI nu selv betaler for. Er der en kommende sponsor til Årets Ildsjæl, vil det blive modtaget med kyshånd. I år har der været fire gode indstillinger til Årets Ildsjæl, og det har været et svært valg at træffe, men vi har fundet en værdig vinder. Jeg ved, at der findes mange ildsjæle rundt omkring i foreningerne, og jeg vil igen opfordre nogle flere foreninger til at fremsende indstillinger på Årets Ildsjæl. Mere respekt om det frivillige foreningsliv: Jeg oplever tit, at embedsmænd og politikere siger, at de mange frivillige udfører et kæmpe stykke arbejde, men jeg synes, de glemmer at påskønne det i flere tilfælde og når vi kæmper for at få flere ressourcer tilført vores område. Ingen tvivl om at uden alle foreningerne og de mange frivillige, vil vores samfund være rigtig dårligt stillet. De frivillige yder en stor samfundsmæssig indsats. Som jeg siger af og

7 til: Det er bedre, at de unge kommer i foreningerne og dyrker idræt i stedet for at hænge på gadehjørnerne. Så længe de er hos os i foreningerne, laver de ingen ulykker. Frivillighed: FI bifalder, at Favrskov Kommune har haft frivillighed på dagsorden, haft stor fokus på frivillighed i 2014/2015 med flere initiativer og gode arrangementer og igangsat en proces der skal bidrage til at udvikle nye frivillige initiativer, der skal være med til at fremme frivilligheden i vores kommune. Især vil jeg rose Frivillig TRÆF arrangementet 25/9-14 i InSide i Hammel hvor duoen Jan Ulrich var i hopla, endda vist nok uden indtag af EPO! Jeg vil benytte lejligheden til rose kommunaldirektør Jan Kallestrup, der er gået forrest og virkelig brænder for frivillighed og er med til at skabe gode rammer for de mange frivillige i Favrskov Kommune. Herfra skal der også lyde stor ros til de frivillige der har været med til at få det nye frivilligsekretariat op at stå i den gamle stationsbygning i Hinnerup. Sekretariatet kommer primært til at fungere som bindeled mellem frivillige og foreninger, deraf navnet 'Bindeleddet', Det bliver spændende at følge det videre arbejde. Favrskov Idrætssamvirke og kommunen: Forvaltningen: Jeg oplever, at vi har et godt samarbejde med forvaltningen. Jeg oplever også, at forvaltningen er presset. Som jeg ser det, er der afsat for få administrative ressourcer på Kultur- og Fritidsområdet. De senere år har medarbejderne virket meget pressede. Kultur- og Fritidsudvalget: Jeg sagde sidste år, at vi så frem til et godt og konstruktivt samarbejde med det nye udvalg, men jeg må sige, at vores første møde med udvalget den 6/5 var en tynd kop te. Jeg savner engagement, nytænkning og visioner fra udvalget. Men det kommer måske nu, hvor de har været på studietur i Liverpool. Det får vi at se på vores næste foretræde med udvalget den 14/4. Vi er klar til at ta' vores tørn for at få et godt samarbejde op at stå. Ny skolereform: En ny folkeskolereform trådte i kraft for det nye skoleår 2014/15. FI ser store muligheder i den nye skolereform, men vi oplever også, at Favrskov Kommune/skolerne ikke er nået langt i forhold til andre kommuner, hvor vi har set flere gode eksempler på samarbejde mellem skoler og foreninger. Vi oplever, at skolerne i Favrskov Kommune endnu ikke har haft overskud til at sætte samarbejdet med det lokale

8 foreningsliv på dagsorden, men vi håber, det sker i den nærmeste fremtid. Jeg vil atter opfordre alle foreninger til at ta kontakt til den lokale skole, hvis ikke skolen har taget kontakt til jer. Afrunding: Jeg skal til at runde af. Tak til mine kolleger i bestyrelsen for et godt samarbejde. Tak til foreningerne for gode bidrag og opbakning til FI og vores aktiviteter. Tak til dem der tog et ekstra slæb for at få skabt gode resultater til gavn for foreningerne. Tak til alle vores samarbejdspartnere. Favrskov Kommune, Lars Clement, Ulla Egeberg, Hanne Boye, Peter Studstrup, Mette Dal Kristiansen, Daniel Søndergaard og Tommy Schøler-Troelsen. Borgmester Nils Borring, udvalgsformand Anders Nørgaard og øvrige politikere. Til DGI Østjylland, Ole Brændgaard. Til DIF, Bent Hviid og Martin Borch. Til Thorbjørn Ovedal, Skive Idrætssamvirke. Til DBU Jylland, Region 3. Og endnu engang TAK til alle jer i foreningerne som har bidraget på den ene eller anden måde. Uden jer så det skidt ud. Det sidste år har som sagt været et spændende og udfordrende år. Vi må se, hvad det næste år bringer. Som I har hørt i min beretning er der nok at ta fat på og arbejde med, og den nye bestyrelse er klar til igen at trække i arbejdstøjet. Beretningen godkendt uden bemærkninger. Gert Jensen, Formand 3. Årsregnskab, som fremlægges af bestyrelsen: Kasserer Hans Peder Hansen fremlagde årsregnskabet for 2014, som viste et overskud på ,88 kr. Regnskabet blev godkendt. 4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet): Ingen indkomne forslag. 5. Budget og kontingent for det kommende år: Årskontingent: Uændret 500 kr. om året. Budget for 2015 godkendt uden bemærkninger. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg: Bent Kjær (Vellev IF) Peter Kjærsgård (Den Jydske Haandværkerskole) John Jacobsen (Hinnerup Rideklub)

9 Forslag: Bent Kjær (Vellev IF) Peter Kjærsgård (Den Jydske Haandværkerskole) Anne Nielsen (Hinnerup Rideklub) De 3 foreslåede blev valgt. 7. Valg af bestyrelsessuppleanter På valg: Anne Nielsen (Hinnerup Rideklub) Forslag: John Jacobsen (Hinnerup Rideklub). John blev valgt. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig: Tjek: 8. Valg af revisorer På valg: Max Hansen Jørgen Tind, Hammel Cykle Klub Forslag: Max Hansen Jørgen Tind (Hammel Cykle Klub) Max og Jørgen blev valgt. 9. Valg af revisorsuppleant På valg: Benny M. Frandsen (HSK) Forslag: Benny M. Frandsen (HSK) Benny blev valgt. 10. Eventuelt. Anne Nielsen fortalte om frivillighed i Favrskov Kommune. Lars Clement, Direktør, Teknik og Kultur roste FI for deres store arbejde og takkede for et godt samarbejde. Gert Jensen takkede John Jacobsen, der udtrådte af bestyrelsen, for hans indsats. Kåring af Årets Ildsjæl 2015: Der var kommet fire forslag fra foreningerne: Kim Knudsen, Hammel Cykle Klub, Anne Nielsen, Hinnerup Rideklub Dan Brandt, TIF og Søren Eriksen, HOG

10 Gert Jensen gennemgik de fire indstillinger. Alle de nominerede modtog 2 flasker FI-vin. Søren Eriksen, HOG blev kåret til Årets Ildsjæl 2015 og fik overrakt FI-vin og check på kr. Gert Jensen sluttede årsmødet af med en TAK og 2 flasker FI-vin til Gøj for dirigentrollen. Aftenen sluttede med fælles kaffe for de fremmødte. Referent, årsmødet Peter Kjærsgård Med venlig hilsen Bestyrelsen, FI

Favrskov Idrætssamvirke Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune.

Favrskov Idrætssamvirke Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune. Referat. Årsmøde 20. Februar 2014 kl. 19.00 på Den Jydske Haandværkerskole, Hadsten. Mødet startede med indlæg ved Borgmester Nils Borring og halinspektør v/voldum-hallen Niels- Jørn (Gøj) Mogensen. Nils

Læs mere

Favrskov Idrætssamvirke Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune.

Favrskov Idrætssamvirke Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune. Referat. Årsmøde 27. februar 2013 kl. 19.00 på Den Jydske Haandværkerskole, Hadsten. Mødet startede med et indlæg af Ole Keldorf, sportschef, ESAA - Eliteidræt Aarhus. Ole fortalte meget levende om ESAA

Læs mere

Hammel GF s kommentarer til årsberetning fra FI formand Gert Jensen på netop afviklede årsmøde i Favrskov Idrætssamvirke.

Hammel GF s kommentarer til årsberetning fra FI formand Gert Jensen på netop afviklede årsmøde i Favrskov Idrætssamvirke. Hammel GF s kommentarer til årsberetning fra FI formand Gert Jensen på netop afviklede årsmøde i Favrskov Idrætssamvirke. Så er endnu et år gået og det har været tid for afviklingen af Favrskov Idrætssamvirkes

Læs mere

Budgetforslag fra Favrskov Idrætssamvirke til kommunebudgettet for

Budgetforslag fra Favrskov Idrætssamvirke til kommunebudgettet for Budgetforslag fra Favrskov Idrætssamvirke til kommunebudgettet for 2014 2017 Favrskov Kommune Budget 2014 Forslag fra institutioner, foreninger mv. Projektnavn: Fagområde: Etablering af kunstgræsfodboldbaner

Læs mere

Referat: 1. Velkomst, formål og præsentation

Referat: 1. Velkomst, formål og præsentation Referat fra fodboldkommunemøde i Favrskov Kommune. Mødet afholdt tirsdag den 24. april 2012 kl. 19-21.30 hos Hammel GF, Klubhusets Kantine, Stadionvej 7, Hammel Mødedeltagere: Anders Nørgaard, formand

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening

Thyholm Idrætsforening Kallerup 9. marts 2010 MØDEREFERAT Dato: 3. marts 2010 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Torsdag den 20. februar 2014 kl. 16:00 18:00 Deltagere Carsten Hæstrup, Bjarne Westerdahl, Kai Dahl Andersen, Bjarne Kruse, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 24. marts 2007 MØDEREFERAT Dato: 14. marts 2007 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 24. marts 2008 MØDEREFERAT Dato: 12. marts 2008 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 13 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Til generalforsamlingen var der 10 fremmødte. 1. Valg af dirigent Henrik Møller Hansen blev valg som dirigent og startede med at konstatere,

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Repræsentantskabsmøde nr. 2

Repræsentantskabsmøde nr. 2 H I R Haderslev Idrætsråd Repræsentantskabsmøde nr. 2 Torsdag den 27. marts 2008 Vojens Fritidscenter Bestyrelsens beretning for 2007 Indledning: Det er Haderslev Idrætsråd s (HIR) 2. ordinære repræsentantskabsmøde.

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat af DGI Fyns årsmøde d. 11. marts 2016

Referat af DGI Fyns årsmøde d. 11. marts 2016 Referat af DGI Fyns årsmøde d. 11. marts 2016 Indledning og mindeord Gert Clausen blev mindet Valg af dirigent og stemmetællere og referat Poul Weber blev valgt til dirigent Dirigenten erklærede årsmødet

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat af medlemsmødet torsdag den kl i klubhuset på Spraglehøj.

Referat af medlemsmødet torsdag den kl i klubhuset på Spraglehøj. Referat af medlemsmødet torsdag den 19.03.2009 kl. 19.00 i klubhuset på Spraglehøj. Dagsorden for medlemsmødet: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Orientering om JFC s økonomiske resultat på

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt.

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt. REFERAT FRA DFU REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 15. MARTS 2014 i Horsens Bestyrelsesformand Flemming Olsson bød velkommen. 1. Valg af dirigent På bestyrelsens forslag blev Kim Friisgaard, FDK, valgt som dirigent.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje 1. Baggrund Afdelingslederen for Trafik og Veje i Favrskov Kommune har fået nyt job, og vi søger derfor en ny afdelingsleder. Favrskov

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Repræsentantskabsmøde d. 26. marts 2008 i Bolderslev Forsamlingshus

Repræsentantskabsmøde d. 26. marts 2008 i Bolderslev Forsamlingshus Repræsentantskabsmøde d. 26. marts 2008 i Bolderslev Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Regnskab til godkendelse 4. Godkendelse af medlemsforeninger

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19.

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19. Referat af generalforsamling I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær Søndag d. 23. marts 2014 kl. 10.00 i Cafe 19. Generalforsamlingen gennemføres

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Forudsætning for et godt resultat : Alene er vi intet -sammen er vi stærke! I Aalborg har vi skabt en kultur for at løfte tingene

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Referat af generalforsamling i Tange Roklub onsdag den 8. februar 2012 i klubhuset DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2016

Repræsentantskabsmøde 2016 Lørdag d. 16. april 2016 på Hellebjerg Idrætsefterskole - cirka 30 deltog i mødet 1. Valg af dirigent. Henning Christiansen blev foreslået og valgt. Han kunne konstateret at repræsentantskabsmødet var

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl.19.00 i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 32 foreninger med i alt 45 stemmeberettigede var til stede. Formand Kurt Wriedt bød

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Der var fremmødt 24 stemmeberettigede. 1. Valg af to stemmetællere. Lejf Brogaard og Marianne Grøn blev valgt. 2. Valg af Dirigent. Kaj Kristensen blev valgt 3. Valg af referent.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

B 52/ Aalborg Fodbold Club

B 52/ Aalborg Fodbold Club B 52/ Aalborg Fodbold Club VEDTÆGTER: 1. Foreningens navn er B 52/Aalborg Fodbold Club. Foreningen er medlem af Jysk Boldspil Union under Dansk Boldspil Union under Dansk Idræts Forbund. 2. Foreningens

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som fritids- og idrætskonsulent. Teknik og Kultur Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som fritids- og idrætskonsulent. Teknik og Kultur Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som fritids- og idrætskonsulent Teknik og Kultur Favrskov Kommune 1 1. Favrskov Kommune Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 48.000 indbyggere og væksten

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen.

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Referat af generalforsamling - AIF 27-02-2015 Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Generalforsamlingen.: Valg af dirigent. Jim

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Helle Øst Udviklingsråd Referat Udviklingsrådets Årsmøde Dato: 29. marts 2012, kl. 19.00 Sted: Helle Hallen Dagsorden ifg. Vedtægter: Beslutning: 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2009 for Rudersdal Idrætsråd 16. marts 2010

Bestyrelsens årsberetning for 2009 for Rudersdal Idrætsråd 16. marts 2010 Bestyrelsens årsberetning for 2009 for Rudersdal Idrætsråd 16. marts 2010 1. Idrætspolitik Strategiplan Som vi lovede ved sidste årsmøde ville vi arbejde på at få lavet en Strategiplan for de kommende

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere