Favrskov Idrætssamvirke Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Favrskov Idrætssamvirke Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune."

Transkript

1 Referat. Årsmøde 18. marts 2015 kl på Den Jydske Haandværkerskole, Hadsten. Mødet startede med et indlæg af Thorbjørn Ovedal, sekretariatsleder, Skive Idrætssamvirke. Thorbjørn fortalte om Skive Idrætssamvirkes samarbejde med Skive Kommune. Det væsentlige var, at alle foreningsforslag går igennem Skive Idrætssamvirke, inden det fremsendes til Skive Kommune. Alt i alt et spændende indlæg af Thorbjørn. Efterfølgende en række spørgsmål og god debat. Fremmødte: 20 personer fra 11 medlemsforeninger, DIF og Favrskov Kommune. Skuffende fremmøde og skuffende at der ikke var repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget i Favrskov Kommune. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Gøj foreslået og valgt. Kunne konstatere, at årsmødet var lovligt indvarslet. 2. Årsberetning, som fremlægges af bestyrelsen: Beretning ved formand Gert Jensen: Så er vi igen samlet på den Jydske Haandværkerskole til årsmøde. Endnu et år er gået. Det sidste år har været spændende, men det har også været hårdt. Vi skal tænke på, at det frivillige og ulønnede arbejde, vi udfører i FI-regi, sker ved siden af et civilt fuldtidsarbejde og frivilligt/ulønnet foreningsarbejde i den forening, vi hører til. Vi er p.t. syv officielle medlemmer i Bestyrelsen, men vores suppleant Anne Nielsen betragtes også som bestyrelsesmedlem og har deltaget i alle vores bestyrelsesmøder. Vi har siden sidste årsmøde jævnligt sendt nyhedsbreve ud, det er blevet til syv af slagsen med diverse informationer. Jeg synes, at vi er kommet ind i en god rytme med disse nyhedsbreve, og det har været med til at gøre os mere synlige over for foreningerne og øvrige samarbejdspartnere. I nyhedsbrevene har vi orienteret om mange forskellige sager og temaer: Årsmødet 2014, budgetforslag, 25-års reglen, aktivitets- og medlemstilskud, skolereformen, møde med Kultur- og Fritidsudvalget 6. maj, Idræt om dagen i uge 35, Foreningsoplysninger på Idrættens inspirationsdag, bane-synsmidler, fodbold, Klubmodul, Tillykke til TIF, DM i foreningsudvikling, Budgetforslag/høringssvar, Favrskov Kommunes budget , fritidspas, besøg i din forening/klub,

2 udsendelser, idrætspolitik, kommunale arbejdsgrupper, styrket Idrætssamvirke, pasning af fodboldbaner, udvidet serviceniveau og Årets Ildsjæl Masser af relevante og spændende emner/udfordringer for det frivillige foreningsliv. Min beretning i år vil være mere kortfattet og omhandle de væsentligste sager. Halharmonisering: Det vigtigste for Favrskov Idrætssamvirke er, at hallerne udnyttes bedst/mest muligt, vi er stadig skeptiske over for halgebyret, da det betyder mere administration i hallerne, hos kommunen og i foreningerne, og det også medfører større omkostninger for foreningerne i en tid, hvor det bliver sværere og sværere at få økonomien til at rende rundt. Et andet væsentligt element i halharmoniseringen er, at det forventes, at de kommu-nale haller bliver selvejende, også her er vi skeptiske, og jeg fornemmer ikke, at folk/foreningerne står i kø for at byde ind her. Søften er dem der er gået forrest her. Vigtigt at halharmoniseringen ikke er med til at undergrave hallernes økonomi og stille de mindre haller dårligere end de store haller. Halharmoniseringen i Favrskov Kommune har nu kørt i to år, og FI regner med, at der skal evalueres i år, også i relation til, hvad gebyrordningen har haft af økonomiske konsekvenser i foreningerne. Nye haller i Hadsten, Søften og Hammel: Byrådet afsatte 42 mio. kr. i budget til tre nye idrætshaller. Status er, at der er opført en ny hal i Hammel, der blev indviet 30. januar i år. I Søften forventer de førstespadestik til en ny hal i april i år, og i Hadsten forventes en ny hal klar i Jeg vil også lige nævne, at det glæder mig, at HØST Hallen, langt om længe, har fået udvidet deres servicefaciliteter, her var der indvielse 20. februar i år. Voldum Hallen: Men det bekymrer os, at økonomien skranter i Voldum Hallen hos Gøj & Co. Vi er mange der har stor respekt for det arbejde, som Voldum Hallen/Gøj udfører og har udført gennem årene, og vi har ofte fremhævet dem som det positive eksempel for en veldrevet hal. Der har været eksperter til at analysere økonomien, og FI håber på, at økonomien igen kommer på ret køl. Kunstgræsbaner: Er fantastisk for fodboldspillerne, så der kan spilles fodbold året rundt. På sigt er det mit håb, at der bliver opført flere baner i Favrskov Kommune. Favrskovbanen ved Haldum-Hinnerup Hallen blev opført i

3 2013. Med 3,5 mio. kr. afsat på Favrskov Kommunes budget i 2015, ser det langt om længe ud til, at HGF får klubbens, byens og omegnens største ønske opfyldt: En kunstgræsbane, som har fået navnet Hammel Kunstgræsbane. Planen er, at banen er klar til brug i efteråret Måske kommer der også en bane i Ulstrup ved Gudenådalens Ungdomsskole. Det er også mit håb, at der kommer en bane til Hadsten, evt. i samarbejde med de mange uddannelsesinstitutioner i byen. Klubmodul: Vi er løbende i dialog med Klubmodul og Favrskov Kommune om at forbedre systemet. 11. september blev der afholdt evalueringsmøde, og den 16. april inviteres der til et seminar i Inside, hvor både nye og eksisterende brugere har mulighed for at lære eller genopfriske Klubmoduls funktioner. DIF: Vi deltager i netværk/dif s regionsmøder med deltagelse af idrætsråd/samvirker fra region Midtjylland. Det seneste år har både Anne, Charlotte og jeg deltaget i møderne. Sidste regionsmøde var den 4/2 i Silkeborg, hvor vi bl.a. diskuterede forskellige tiltag i forbindelse med Aarhus som europæisk kulturhovedstad DGI: Vi deltager også i forskellige DGI-arrangementer. I oktober havde vi et godt og konstruktivt møde med Ole Brændgaard, hvor vi diskuterede forskellige emner/sager og drøftede konkrete samarbejdsområder i fremtiden. Møder med Teknik og Kultur den 16/2-15 og 4/3-15 i Hammel: Mødet den 16/2: Her diskuterede vi: Udmøntning af ekstra midler til banevedligeholdelse Favrskov Idrætssamvirkes rolle Inddragelse i forbindelse med udarbejdelse af ny Kultur, Fritids og Idrætspolitik Deltagelse i diverse arbejdsgrupper/projekter Budget , herunder videreudvikling af den frivillige indsats. Den 4/3 drøftede vi: Udmøntningen af kr. til ekstra banevedligeholdelse

4 Fordelingen af mål og net 2015 Alt i alt et par gode møder afholdt i en god atmosfære. Fodboldkommunemøde: Godt initiativ af DBU Jylland, Region 3 med Fodboldklubberne i Favrskov Kommune. Seneste møde 26/2-15 hos HOG i Haldum-Hinnerup Hallen. Et godt møde med deltagelse af DBU-repræsentanter, otte fodboldklubber og repræsen-tanter/politikere fra Favrskov Kommune. Desværre kunne Børn og Skole ikke afse tid til at være med på mødet for at diskutere ny skolereform. Bestyrelsesmøder: Det er blevet til ni bestyrelsesmøder siden sidste årsmøde, og jeg synes, at der har været et godt samarbejde i Bestyrelsen med god mødedisciplin og masser af engagement. Klart at nogen trækker et større læs end andre, men ingen har kørt friløb. Vigtigt at vi udnytter hinandens kompetencer. Møderne er blevet holdt rundt omkring hos foreningerne: Det sidste år har vi været i Vellev, Hinnerup (HOG), Hinnerup Rideklub, Søften, Hadsten og på Håndværkerskolen. Budget : Vi fremsatte igen-igen gode og konstruktive forslag og ideer, alle tværgående forslag til gavn for foreningslivet i Favrskov kommune. Lad mig nævne de syv forslag: Harmonisering/haldrift i kommunale haller, indendørs rekvisitter, banekridtning af fodboldbaner, tilskud til uddannelse af frivillige trænere/ledere/instruktører, øvrige harmoniseringsområder under idrætsområdet, afskaffelse af 25-års reglen og midler til udviklingsplaner for foreninger med behov for ny energi. Utroligt at Byrådet ikke vedtog nogle af de mange gode forslag til gavn for foreningerne. Og netop derfor var vi noget utilfredse med, at der gik sognerådspolitik i det og blev plads til lokale og populistiske budgetforslag så som sauna og spabad til kr. ved Tungelund-badet i Thorsø. Et lille plaster på såret var det, at der blev afsat kr. ekstra til banevedligeholdelse af fodboldbaner. Vi fremsendte selvfølgelig et kritisk høringssvar, hvor jeg har klippet det her: Ved indsendelse af forslag oplyses det, at Byrådet lægger vægt på, at ønsker er mere need end nice, og at de tilgodeser Favrskov, men det er meget svært at få øje på, at disse principper efterleves i budgetforslaget. På den måde giver den førte politik fortsat anledning til stor frustration i store dele af idrætslivet, fordi det netop opleves, at budgettildelingerne forekommer tilfældige. Afmagten har endda afholdt foreninger fra at bruge tid på at søge. En samlet politik, med inddragelse af interessenter, vil bidrage til at forbedre det samarbejdsklima, der er blevet kompromitteret de seneste år med Byrådets meget selektive udvælgelse af de mest prestigefyldte enkeltforslag til budgetterne på bekostning af det

5 brede samarbejde og de brede forslag. Favrskov Idrætssamvirke bidrager meget gerne til at udvikle en fælles Favrskovpolitik. Skabe respekt omkring Idrætssamvirkets arbejde: Det er bestyrelsens opfattelse, at der er respekt omkring Favrskov Idrætssamvirke. Vi har markeret os positivt i flere tilfælde/sager. Fra flere foreninger, politikere og embedsmænd er der kommet positive tilkendegivelser af vores arbejde. FI skal være foreningernes talerør: Vi skal hele tiden være opmærksomme på, hvad der sker i foreningerne. Derfor er det vigtigt, at foreningerne orienterer os og bruger os i konkrete tilfælde. Det er vigtigt, at vi står sammen. Det gavner ikke foreningslivet i Favrskov Kommune, at nogen ønsker at stå uden for FI. Og HUSK vi er altid villige til at komme på besøg hos jer. FI-seminar: Fredag den 16. januar og lørdag 17. januar tog vi udenbys på strategiseminar, hvor vi havde fået fat i Martin Borch, DIF, der fortalte om idrætspolitik og Thorbjørn Ovedal, Skive Idrætssamvirke, der fortalte om deres idrætssamvirke/samarbejde med Skive Kommune. To gode og inspirerende oplæg, og to gode og levende oplægsholdere. Et par gode dage sammen for FI's bestyrelse, og jeg synes, vi havde stort udbytte med hjem fra vores seminar. Efter seminaret har vi udformet tre udkast/notater: FI's rolle, samarbejdsaftale med Favrskov Kommune og ønsker til idrætspolitik. De tre notater er på dagsorden til vores næste møde/foretræde den 16/4 med Kultur- og Fritidsudvalget. Vi håber, det giver sig udslag i et styrket Idrætssamvirke. Deltagelse i to arbejdsgrupper: Vi oplever mere og mere, at FI skal stille med repræsentanter til diverse arbejdsgrupper og være med til at få et godt slutprodukt. P.t. er vi med i en arbejdsgruppe vedr. eliteklasser, her har vi Anne og Michael Hejlskov Jacobsen med. I en anden arbejdsgruppe vedr. samspil mellem skole og fritid, som er yderst relevant, er vi repræsenteret med Charlotte Green og Peter Kjærsgård. Dette udvalg er på vej med en rapport om tilrettelæggelsen af fritidstilbud og forslag til øget samarbejde med skoler og foreninger. Vi glæder os til at se, hvordan den bliver modtaget. Her afholdes møde med drøftelse af rapporten, hvor alle foreninger er velkomne i Hammel d. 20. maj.

6 Voldby Brydeklub: FI har kæmpet for, at Voldby Brydeklub kunne blive i deres lokaler i Voldby Gamle Skole, men Voldby Brydeklub blev desværre hjemløs pr. 15/ Og derfor glæder det os meget, at Voldby Brydeklub har fået til huse i Hammel Idrætscenter og i den forbindelse har fået bevilget den ønskede brydemåtte af Kultur- og Fritidsudvalget. Afledt virkning af lukning af Vellev Skole: Sidste år havde jeg et langt indlæg om Vellev IF der i forbindelse med kommunens salg af den lokale skole kom i en alvorlig klemme. Måske har det gjort indtryk på lokalpolitikerne i Favrskov Kommune. I hvert fald kan vi konstatere, at Byrådet har indgået en aftale med alle friskoler i kommunen om køb af 625 timer årligt til foreningsaktiviteter på skolerne. Skulderklap til TIF: For 9. gang skal der findes en særlig forening blandt DGI Østjyllands mange medlemsforeninger, der kan smykke sig med titlen som Årets Forening i Østjylland. Dette sker i forbindelse med DGI Østjyllands årsmøde torsdag den 26. marts i DGI-huset i Aarhus. Thorsø-Tungelund Idrætsforening er blandt de tre nominerede foreninger til Årets Forening Vinderen anerkendes med en check på kr. til foreningen samt et flot banner til hallen eller klubhuset. Vi krydser fingre for TIF den 26/3. Årets Ildsjæl: Årets Ildsjæl som vi udnævner senere i aften, er også en måde at synliggøre os på. Respekt for det store frivillige arbejde der udføres ude i foreningerne. Ildsjæle skal have ros for deres store arbejde, så det er en stor glæde for os, at vi har nu har dette faste punkt på dagsorden til årsmødet. En pris som DIF sponserede de første år, men som FI nu selv betaler for. Er der en kommende sponsor til Årets Ildsjæl, vil det blive modtaget med kyshånd. I år har der været fire gode indstillinger til Årets Ildsjæl, og det har været et svært valg at træffe, men vi har fundet en værdig vinder. Jeg ved, at der findes mange ildsjæle rundt omkring i foreningerne, og jeg vil igen opfordre nogle flere foreninger til at fremsende indstillinger på Årets Ildsjæl. Mere respekt om det frivillige foreningsliv: Jeg oplever tit, at embedsmænd og politikere siger, at de mange frivillige udfører et kæmpe stykke arbejde, men jeg synes, de glemmer at påskønne det i flere tilfælde og når vi kæmper for at få flere ressourcer tilført vores område. Ingen tvivl om at uden alle foreningerne og de mange frivillige, vil vores samfund være rigtig dårligt stillet. De frivillige yder en stor samfundsmæssig indsats. Som jeg siger af og

7 til: Det er bedre, at de unge kommer i foreningerne og dyrker idræt i stedet for at hænge på gadehjørnerne. Så længe de er hos os i foreningerne, laver de ingen ulykker. Frivillighed: FI bifalder, at Favrskov Kommune har haft frivillighed på dagsorden, haft stor fokus på frivillighed i 2014/2015 med flere initiativer og gode arrangementer og igangsat en proces der skal bidrage til at udvikle nye frivillige initiativer, der skal være med til at fremme frivilligheden i vores kommune. Især vil jeg rose Frivillig TRÆF arrangementet 25/9-14 i InSide i Hammel hvor duoen Jan Ulrich var i hopla, endda vist nok uden indtag af EPO! Jeg vil benytte lejligheden til rose kommunaldirektør Jan Kallestrup, der er gået forrest og virkelig brænder for frivillighed og er med til at skabe gode rammer for de mange frivillige i Favrskov Kommune. Herfra skal der også lyde stor ros til de frivillige der har været med til at få det nye frivilligsekretariat op at stå i den gamle stationsbygning i Hinnerup. Sekretariatet kommer primært til at fungere som bindeled mellem frivillige og foreninger, deraf navnet 'Bindeleddet', Det bliver spændende at følge det videre arbejde. Favrskov Idrætssamvirke og kommunen: Forvaltningen: Jeg oplever, at vi har et godt samarbejde med forvaltningen. Jeg oplever også, at forvaltningen er presset. Som jeg ser det, er der afsat for få administrative ressourcer på Kultur- og Fritidsområdet. De senere år har medarbejderne virket meget pressede. Kultur- og Fritidsudvalget: Jeg sagde sidste år, at vi så frem til et godt og konstruktivt samarbejde med det nye udvalg, men jeg må sige, at vores første møde med udvalget den 6/5 var en tynd kop te. Jeg savner engagement, nytænkning og visioner fra udvalget. Men det kommer måske nu, hvor de har været på studietur i Liverpool. Det får vi at se på vores næste foretræde med udvalget den 14/4. Vi er klar til at ta' vores tørn for at få et godt samarbejde op at stå. Ny skolereform: En ny folkeskolereform trådte i kraft for det nye skoleår 2014/15. FI ser store muligheder i den nye skolereform, men vi oplever også, at Favrskov Kommune/skolerne ikke er nået langt i forhold til andre kommuner, hvor vi har set flere gode eksempler på samarbejde mellem skoler og foreninger. Vi oplever, at skolerne i Favrskov Kommune endnu ikke har haft overskud til at sætte samarbejdet med det lokale

8 foreningsliv på dagsorden, men vi håber, det sker i den nærmeste fremtid. Jeg vil atter opfordre alle foreninger til at ta kontakt til den lokale skole, hvis ikke skolen har taget kontakt til jer. Afrunding: Jeg skal til at runde af. Tak til mine kolleger i bestyrelsen for et godt samarbejde. Tak til foreningerne for gode bidrag og opbakning til FI og vores aktiviteter. Tak til dem der tog et ekstra slæb for at få skabt gode resultater til gavn for foreningerne. Tak til alle vores samarbejdspartnere. Favrskov Kommune, Lars Clement, Ulla Egeberg, Hanne Boye, Peter Studstrup, Mette Dal Kristiansen, Daniel Søndergaard og Tommy Schøler-Troelsen. Borgmester Nils Borring, udvalgsformand Anders Nørgaard og øvrige politikere. Til DGI Østjylland, Ole Brændgaard. Til DIF, Bent Hviid og Martin Borch. Til Thorbjørn Ovedal, Skive Idrætssamvirke. Til DBU Jylland, Region 3. Og endnu engang TAK til alle jer i foreningerne som har bidraget på den ene eller anden måde. Uden jer så det skidt ud. Det sidste år har som sagt været et spændende og udfordrende år. Vi må se, hvad det næste år bringer. Som I har hørt i min beretning er der nok at ta fat på og arbejde med, og den nye bestyrelse er klar til igen at trække i arbejdstøjet. Beretningen godkendt uden bemærkninger. Gert Jensen, Formand 3. Årsregnskab, som fremlægges af bestyrelsen: Kasserer Hans Peder Hansen fremlagde årsregnskabet for 2014, som viste et overskud på ,88 kr. Regnskabet blev godkendt. 4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet): Ingen indkomne forslag. 5. Budget og kontingent for det kommende år: Årskontingent: Uændret 500 kr. om året. Budget for 2015 godkendt uden bemærkninger. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg: Bent Kjær (Vellev IF) Peter Kjærsgård (Den Jydske Haandværkerskole) John Jacobsen (Hinnerup Rideklub)

9 Forslag: Bent Kjær (Vellev IF) Peter Kjærsgård (Den Jydske Haandværkerskole) Anne Nielsen (Hinnerup Rideklub) De 3 foreslåede blev valgt. 7. Valg af bestyrelsessuppleanter På valg: Anne Nielsen (Hinnerup Rideklub) Forslag: John Jacobsen (Hinnerup Rideklub). John blev valgt. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig: Tjek: 8. Valg af revisorer På valg: Max Hansen Jørgen Tind, Hammel Cykle Klub Forslag: Max Hansen Jørgen Tind (Hammel Cykle Klub) Max og Jørgen blev valgt. 9. Valg af revisorsuppleant På valg: Benny M. Frandsen (HSK) Forslag: Benny M. Frandsen (HSK) Benny blev valgt. 10. Eventuelt. Anne Nielsen fortalte om frivillighed i Favrskov Kommune. Lars Clement, Direktør, Teknik og Kultur roste FI for deres store arbejde og takkede for et godt samarbejde. Gert Jensen takkede John Jacobsen, der udtrådte af bestyrelsen, for hans indsats. Kåring af Årets Ildsjæl 2015: Der var kommet fire forslag fra foreningerne: Kim Knudsen, Hammel Cykle Klub, Anne Nielsen, Hinnerup Rideklub Dan Brandt, TIF og Søren Eriksen, HOG

10 Gert Jensen gennemgik de fire indstillinger. Alle de nominerede modtog 2 flasker FI-vin. Søren Eriksen, HOG blev kåret til Årets Ildsjæl 2015 og fik overrakt FI-vin og check på kr. Gert Jensen sluttede årsmødet af med en TAK og 2 flasker FI-vin til Gøj for dirigentrollen. Aftenen sluttede med fælles kaffe for de fremmødte. Referent, årsmødet Peter Kjærsgård Med venlig hilsen Bestyrelsen, FI

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2005 Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

Netværkslokomotivets års- og ærespris

Netværkslokomotivets års- og ærespris Nyhedsbrev Juni 2010 nr. 26 Netværkslokomotivets års- og ærespris I år var der to priser, der skulle deles ud. Den ene pris gik til 3F - Vejle, fordi vi har et tæt og godt samarbejde med fagforeningen,

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Beretning Silkeborg Idrætsforening 2014

Beretning Silkeborg Idrætsforening 2014 9. februar 2015 Beretning Silkeborg Idrætsforening 2014 Indledning Endnu et år er på vej over i historiebøgerne. Vi står overfor et nyt udfordrende år for Silkeborg Idrætsforening, hvor vi skal udvikle

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Damgaard, der blev valgt uden

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere