Favrskov Idrætssamvirke Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Favrskov Idrætssamvirke Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune."

Transkript

1 Referat. Årsmøde 18. marts 2015 kl på Den Jydske Haandværkerskole, Hadsten. Mødet startede med et indlæg af Thorbjørn Ovedal, sekretariatsleder, Skive Idrætssamvirke. Thorbjørn fortalte om Skive Idrætssamvirkes samarbejde med Skive Kommune. Det væsentlige var, at alle foreningsforslag går igennem Skive Idrætssamvirke, inden det fremsendes til Skive Kommune. Alt i alt et spændende indlæg af Thorbjørn. Efterfølgende en række spørgsmål og god debat. Fremmødte: 20 personer fra 11 medlemsforeninger, DIF og Favrskov Kommune. Skuffende fremmøde og skuffende at der ikke var repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget i Favrskov Kommune. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Gøj foreslået og valgt. Kunne konstatere, at årsmødet var lovligt indvarslet. 2. Årsberetning, som fremlægges af bestyrelsen: Beretning ved formand Gert Jensen: Så er vi igen samlet på den Jydske Haandværkerskole til årsmøde. Endnu et år er gået. Det sidste år har været spændende, men det har også været hårdt. Vi skal tænke på, at det frivillige og ulønnede arbejde, vi udfører i FI-regi, sker ved siden af et civilt fuldtidsarbejde og frivilligt/ulønnet foreningsarbejde i den forening, vi hører til. Vi er p.t. syv officielle medlemmer i Bestyrelsen, men vores suppleant Anne Nielsen betragtes også som bestyrelsesmedlem og har deltaget i alle vores bestyrelsesmøder. Vi har siden sidste årsmøde jævnligt sendt nyhedsbreve ud, det er blevet til syv af slagsen med diverse informationer. Jeg synes, at vi er kommet ind i en god rytme med disse nyhedsbreve, og det har været med til at gøre os mere synlige over for foreningerne og øvrige samarbejdspartnere. I nyhedsbrevene har vi orienteret om mange forskellige sager og temaer: Årsmødet 2014, budgetforslag, 25-års reglen, aktivitets- og medlemstilskud, skolereformen, møde med Kultur- og Fritidsudvalget 6. maj, Idræt om dagen i uge 35, Foreningsoplysninger på Idrættens inspirationsdag, bane-synsmidler, fodbold, Klubmodul, Tillykke til TIF, DM i foreningsudvikling, Budgetforslag/høringssvar, Favrskov Kommunes budget , fritidspas, besøg i din forening/klub,

2 udsendelser, idrætspolitik, kommunale arbejdsgrupper, styrket Idrætssamvirke, pasning af fodboldbaner, udvidet serviceniveau og Årets Ildsjæl Masser af relevante og spændende emner/udfordringer for det frivillige foreningsliv. Min beretning i år vil være mere kortfattet og omhandle de væsentligste sager. Halharmonisering: Det vigtigste for Favrskov Idrætssamvirke er, at hallerne udnyttes bedst/mest muligt, vi er stadig skeptiske over for halgebyret, da det betyder mere administration i hallerne, hos kommunen og i foreningerne, og det også medfører større omkostninger for foreningerne i en tid, hvor det bliver sværere og sværere at få økonomien til at rende rundt. Et andet væsentligt element i halharmoniseringen er, at det forventes, at de kommu-nale haller bliver selvejende, også her er vi skeptiske, og jeg fornemmer ikke, at folk/foreningerne står i kø for at byde ind her. Søften er dem der er gået forrest her. Vigtigt at halharmoniseringen ikke er med til at undergrave hallernes økonomi og stille de mindre haller dårligere end de store haller. Halharmoniseringen i Favrskov Kommune har nu kørt i to år, og FI regner med, at der skal evalueres i år, også i relation til, hvad gebyrordningen har haft af økonomiske konsekvenser i foreningerne. Nye haller i Hadsten, Søften og Hammel: Byrådet afsatte 42 mio. kr. i budget til tre nye idrætshaller. Status er, at der er opført en ny hal i Hammel, der blev indviet 30. januar i år. I Søften forventer de førstespadestik til en ny hal i april i år, og i Hadsten forventes en ny hal klar i Jeg vil også lige nævne, at det glæder mig, at HØST Hallen, langt om længe, har fået udvidet deres servicefaciliteter, her var der indvielse 20. februar i år. Voldum Hallen: Men det bekymrer os, at økonomien skranter i Voldum Hallen hos Gøj & Co. Vi er mange der har stor respekt for det arbejde, som Voldum Hallen/Gøj udfører og har udført gennem årene, og vi har ofte fremhævet dem som det positive eksempel for en veldrevet hal. Der har været eksperter til at analysere økonomien, og FI håber på, at økonomien igen kommer på ret køl. Kunstgræsbaner: Er fantastisk for fodboldspillerne, så der kan spilles fodbold året rundt. På sigt er det mit håb, at der bliver opført flere baner i Favrskov Kommune. Favrskovbanen ved Haldum-Hinnerup Hallen blev opført i

3 2013. Med 3,5 mio. kr. afsat på Favrskov Kommunes budget i 2015, ser det langt om længe ud til, at HGF får klubbens, byens og omegnens største ønske opfyldt: En kunstgræsbane, som har fået navnet Hammel Kunstgræsbane. Planen er, at banen er klar til brug i efteråret Måske kommer der også en bane i Ulstrup ved Gudenådalens Ungdomsskole. Det er også mit håb, at der kommer en bane til Hadsten, evt. i samarbejde med de mange uddannelsesinstitutioner i byen. Klubmodul: Vi er løbende i dialog med Klubmodul og Favrskov Kommune om at forbedre systemet. 11. september blev der afholdt evalueringsmøde, og den 16. april inviteres der til et seminar i Inside, hvor både nye og eksisterende brugere har mulighed for at lære eller genopfriske Klubmoduls funktioner. DIF: Vi deltager i netværk/dif s regionsmøder med deltagelse af idrætsråd/samvirker fra region Midtjylland. Det seneste år har både Anne, Charlotte og jeg deltaget i møderne. Sidste regionsmøde var den 4/2 i Silkeborg, hvor vi bl.a. diskuterede forskellige tiltag i forbindelse med Aarhus som europæisk kulturhovedstad DGI: Vi deltager også i forskellige DGI-arrangementer. I oktober havde vi et godt og konstruktivt møde med Ole Brændgaard, hvor vi diskuterede forskellige emner/sager og drøftede konkrete samarbejdsområder i fremtiden. Møder med Teknik og Kultur den 16/2-15 og 4/3-15 i Hammel: Mødet den 16/2: Her diskuterede vi: Udmøntning af ekstra midler til banevedligeholdelse Favrskov Idrætssamvirkes rolle Inddragelse i forbindelse med udarbejdelse af ny Kultur, Fritids og Idrætspolitik Deltagelse i diverse arbejdsgrupper/projekter Budget , herunder videreudvikling af den frivillige indsats. Den 4/3 drøftede vi: Udmøntningen af kr. til ekstra banevedligeholdelse

4 Fordelingen af mål og net 2015 Alt i alt et par gode møder afholdt i en god atmosfære. Fodboldkommunemøde: Godt initiativ af DBU Jylland, Region 3 med Fodboldklubberne i Favrskov Kommune. Seneste møde 26/2-15 hos HOG i Haldum-Hinnerup Hallen. Et godt møde med deltagelse af DBU-repræsentanter, otte fodboldklubber og repræsen-tanter/politikere fra Favrskov Kommune. Desværre kunne Børn og Skole ikke afse tid til at være med på mødet for at diskutere ny skolereform. Bestyrelsesmøder: Det er blevet til ni bestyrelsesmøder siden sidste årsmøde, og jeg synes, at der har været et godt samarbejde i Bestyrelsen med god mødedisciplin og masser af engagement. Klart at nogen trækker et større læs end andre, men ingen har kørt friløb. Vigtigt at vi udnytter hinandens kompetencer. Møderne er blevet holdt rundt omkring hos foreningerne: Det sidste år har vi været i Vellev, Hinnerup (HOG), Hinnerup Rideklub, Søften, Hadsten og på Håndværkerskolen. Budget : Vi fremsatte igen-igen gode og konstruktive forslag og ideer, alle tværgående forslag til gavn for foreningslivet i Favrskov kommune. Lad mig nævne de syv forslag: Harmonisering/haldrift i kommunale haller, indendørs rekvisitter, banekridtning af fodboldbaner, tilskud til uddannelse af frivillige trænere/ledere/instruktører, øvrige harmoniseringsområder under idrætsområdet, afskaffelse af 25-års reglen og midler til udviklingsplaner for foreninger med behov for ny energi. Utroligt at Byrådet ikke vedtog nogle af de mange gode forslag til gavn for foreningerne. Og netop derfor var vi noget utilfredse med, at der gik sognerådspolitik i det og blev plads til lokale og populistiske budgetforslag så som sauna og spabad til kr. ved Tungelund-badet i Thorsø. Et lille plaster på såret var det, at der blev afsat kr. ekstra til banevedligeholdelse af fodboldbaner. Vi fremsendte selvfølgelig et kritisk høringssvar, hvor jeg har klippet det her: Ved indsendelse af forslag oplyses det, at Byrådet lægger vægt på, at ønsker er mere need end nice, og at de tilgodeser Favrskov, men det er meget svært at få øje på, at disse principper efterleves i budgetforslaget. På den måde giver den førte politik fortsat anledning til stor frustration i store dele af idrætslivet, fordi det netop opleves, at budgettildelingerne forekommer tilfældige. Afmagten har endda afholdt foreninger fra at bruge tid på at søge. En samlet politik, med inddragelse af interessenter, vil bidrage til at forbedre det samarbejdsklima, der er blevet kompromitteret de seneste år med Byrådets meget selektive udvælgelse af de mest prestigefyldte enkeltforslag til budgetterne på bekostning af det

5 brede samarbejde og de brede forslag. Favrskov Idrætssamvirke bidrager meget gerne til at udvikle en fælles Favrskovpolitik. Skabe respekt omkring Idrætssamvirkets arbejde: Det er bestyrelsens opfattelse, at der er respekt omkring Favrskov Idrætssamvirke. Vi har markeret os positivt i flere tilfælde/sager. Fra flere foreninger, politikere og embedsmænd er der kommet positive tilkendegivelser af vores arbejde. FI skal være foreningernes talerør: Vi skal hele tiden være opmærksomme på, hvad der sker i foreningerne. Derfor er det vigtigt, at foreningerne orienterer os og bruger os i konkrete tilfælde. Det er vigtigt, at vi står sammen. Det gavner ikke foreningslivet i Favrskov Kommune, at nogen ønsker at stå uden for FI. Og HUSK vi er altid villige til at komme på besøg hos jer. FI-seminar: Fredag den 16. januar og lørdag 17. januar tog vi udenbys på strategiseminar, hvor vi havde fået fat i Martin Borch, DIF, der fortalte om idrætspolitik og Thorbjørn Ovedal, Skive Idrætssamvirke, der fortalte om deres idrætssamvirke/samarbejde med Skive Kommune. To gode og inspirerende oplæg, og to gode og levende oplægsholdere. Et par gode dage sammen for FI's bestyrelse, og jeg synes, vi havde stort udbytte med hjem fra vores seminar. Efter seminaret har vi udformet tre udkast/notater: FI's rolle, samarbejdsaftale med Favrskov Kommune og ønsker til idrætspolitik. De tre notater er på dagsorden til vores næste møde/foretræde den 16/4 med Kultur- og Fritidsudvalget. Vi håber, det giver sig udslag i et styrket Idrætssamvirke. Deltagelse i to arbejdsgrupper: Vi oplever mere og mere, at FI skal stille med repræsentanter til diverse arbejdsgrupper og være med til at få et godt slutprodukt. P.t. er vi med i en arbejdsgruppe vedr. eliteklasser, her har vi Anne og Michael Hejlskov Jacobsen med. I en anden arbejdsgruppe vedr. samspil mellem skole og fritid, som er yderst relevant, er vi repræsenteret med Charlotte Green og Peter Kjærsgård. Dette udvalg er på vej med en rapport om tilrettelæggelsen af fritidstilbud og forslag til øget samarbejde med skoler og foreninger. Vi glæder os til at se, hvordan den bliver modtaget. Her afholdes møde med drøftelse af rapporten, hvor alle foreninger er velkomne i Hammel d. 20. maj.

6 Voldby Brydeklub: FI har kæmpet for, at Voldby Brydeklub kunne blive i deres lokaler i Voldby Gamle Skole, men Voldby Brydeklub blev desværre hjemløs pr. 15/ Og derfor glæder det os meget, at Voldby Brydeklub har fået til huse i Hammel Idrætscenter og i den forbindelse har fået bevilget den ønskede brydemåtte af Kultur- og Fritidsudvalget. Afledt virkning af lukning af Vellev Skole: Sidste år havde jeg et langt indlæg om Vellev IF der i forbindelse med kommunens salg af den lokale skole kom i en alvorlig klemme. Måske har det gjort indtryk på lokalpolitikerne i Favrskov Kommune. I hvert fald kan vi konstatere, at Byrådet har indgået en aftale med alle friskoler i kommunen om køb af 625 timer årligt til foreningsaktiviteter på skolerne. Skulderklap til TIF: For 9. gang skal der findes en særlig forening blandt DGI Østjyllands mange medlemsforeninger, der kan smykke sig med titlen som Årets Forening i Østjylland. Dette sker i forbindelse med DGI Østjyllands årsmøde torsdag den 26. marts i DGI-huset i Aarhus. Thorsø-Tungelund Idrætsforening er blandt de tre nominerede foreninger til Årets Forening Vinderen anerkendes med en check på kr. til foreningen samt et flot banner til hallen eller klubhuset. Vi krydser fingre for TIF den 26/3. Årets Ildsjæl: Årets Ildsjæl som vi udnævner senere i aften, er også en måde at synliggøre os på. Respekt for det store frivillige arbejde der udføres ude i foreningerne. Ildsjæle skal have ros for deres store arbejde, så det er en stor glæde for os, at vi har nu har dette faste punkt på dagsorden til årsmødet. En pris som DIF sponserede de første år, men som FI nu selv betaler for. Er der en kommende sponsor til Årets Ildsjæl, vil det blive modtaget med kyshånd. I år har der været fire gode indstillinger til Årets Ildsjæl, og det har været et svært valg at træffe, men vi har fundet en værdig vinder. Jeg ved, at der findes mange ildsjæle rundt omkring i foreningerne, og jeg vil igen opfordre nogle flere foreninger til at fremsende indstillinger på Årets Ildsjæl. Mere respekt om det frivillige foreningsliv: Jeg oplever tit, at embedsmænd og politikere siger, at de mange frivillige udfører et kæmpe stykke arbejde, men jeg synes, de glemmer at påskønne det i flere tilfælde og når vi kæmper for at få flere ressourcer tilført vores område. Ingen tvivl om at uden alle foreningerne og de mange frivillige, vil vores samfund være rigtig dårligt stillet. De frivillige yder en stor samfundsmæssig indsats. Som jeg siger af og

7 til: Det er bedre, at de unge kommer i foreningerne og dyrker idræt i stedet for at hænge på gadehjørnerne. Så længe de er hos os i foreningerne, laver de ingen ulykker. Frivillighed: FI bifalder, at Favrskov Kommune har haft frivillighed på dagsorden, haft stor fokus på frivillighed i 2014/2015 med flere initiativer og gode arrangementer og igangsat en proces der skal bidrage til at udvikle nye frivillige initiativer, der skal være med til at fremme frivilligheden i vores kommune. Især vil jeg rose Frivillig TRÆF arrangementet 25/9-14 i InSide i Hammel hvor duoen Jan Ulrich var i hopla, endda vist nok uden indtag af EPO! Jeg vil benytte lejligheden til rose kommunaldirektør Jan Kallestrup, der er gået forrest og virkelig brænder for frivillighed og er med til at skabe gode rammer for de mange frivillige i Favrskov Kommune. Herfra skal der også lyde stor ros til de frivillige der har været med til at få det nye frivilligsekretariat op at stå i den gamle stationsbygning i Hinnerup. Sekretariatet kommer primært til at fungere som bindeled mellem frivillige og foreninger, deraf navnet 'Bindeleddet', Det bliver spændende at følge det videre arbejde. Favrskov Idrætssamvirke og kommunen: Forvaltningen: Jeg oplever, at vi har et godt samarbejde med forvaltningen. Jeg oplever også, at forvaltningen er presset. Som jeg ser det, er der afsat for få administrative ressourcer på Kultur- og Fritidsområdet. De senere år har medarbejderne virket meget pressede. Kultur- og Fritidsudvalget: Jeg sagde sidste år, at vi så frem til et godt og konstruktivt samarbejde med det nye udvalg, men jeg må sige, at vores første møde med udvalget den 6/5 var en tynd kop te. Jeg savner engagement, nytænkning og visioner fra udvalget. Men det kommer måske nu, hvor de har været på studietur i Liverpool. Det får vi at se på vores næste foretræde med udvalget den 14/4. Vi er klar til at ta' vores tørn for at få et godt samarbejde op at stå. Ny skolereform: En ny folkeskolereform trådte i kraft for det nye skoleår 2014/15. FI ser store muligheder i den nye skolereform, men vi oplever også, at Favrskov Kommune/skolerne ikke er nået langt i forhold til andre kommuner, hvor vi har set flere gode eksempler på samarbejde mellem skoler og foreninger. Vi oplever, at skolerne i Favrskov Kommune endnu ikke har haft overskud til at sætte samarbejdet med det lokale

8 foreningsliv på dagsorden, men vi håber, det sker i den nærmeste fremtid. Jeg vil atter opfordre alle foreninger til at ta kontakt til den lokale skole, hvis ikke skolen har taget kontakt til jer. Afrunding: Jeg skal til at runde af. Tak til mine kolleger i bestyrelsen for et godt samarbejde. Tak til foreningerne for gode bidrag og opbakning til FI og vores aktiviteter. Tak til dem der tog et ekstra slæb for at få skabt gode resultater til gavn for foreningerne. Tak til alle vores samarbejdspartnere. Favrskov Kommune, Lars Clement, Ulla Egeberg, Hanne Boye, Peter Studstrup, Mette Dal Kristiansen, Daniel Søndergaard og Tommy Schøler-Troelsen. Borgmester Nils Borring, udvalgsformand Anders Nørgaard og øvrige politikere. Til DGI Østjylland, Ole Brændgaard. Til DIF, Bent Hviid og Martin Borch. Til Thorbjørn Ovedal, Skive Idrætssamvirke. Til DBU Jylland, Region 3. Og endnu engang TAK til alle jer i foreningerne som har bidraget på den ene eller anden måde. Uden jer så det skidt ud. Det sidste år har som sagt været et spændende og udfordrende år. Vi må se, hvad det næste år bringer. Som I har hørt i min beretning er der nok at ta fat på og arbejde med, og den nye bestyrelse er klar til igen at trække i arbejdstøjet. Beretningen godkendt uden bemærkninger. Gert Jensen, Formand 3. Årsregnskab, som fremlægges af bestyrelsen: Kasserer Hans Peder Hansen fremlagde årsregnskabet for 2014, som viste et overskud på ,88 kr. Regnskabet blev godkendt. 4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet): Ingen indkomne forslag. 5. Budget og kontingent for det kommende år: Årskontingent: Uændret 500 kr. om året. Budget for 2015 godkendt uden bemærkninger. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg: Bent Kjær (Vellev IF) Peter Kjærsgård (Den Jydske Haandværkerskole) John Jacobsen (Hinnerup Rideklub)

9 Forslag: Bent Kjær (Vellev IF) Peter Kjærsgård (Den Jydske Haandværkerskole) Anne Nielsen (Hinnerup Rideklub) De 3 foreslåede blev valgt. 7. Valg af bestyrelsessuppleanter På valg: Anne Nielsen (Hinnerup Rideklub) Forslag: John Jacobsen (Hinnerup Rideklub). John blev valgt. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig: Tjek: 8. Valg af revisorer På valg: Max Hansen Jørgen Tind, Hammel Cykle Klub Forslag: Max Hansen Jørgen Tind (Hammel Cykle Klub) Max og Jørgen blev valgt. 9. Valg af revisorsuppleant På valg: Benny M. Frandsen (HSK) Forslag: Benny M. Frandsen (HSK) Benny blev valgt. 10. Eventuelt. Anne Nielsen fortalte om frivillighed i Favrskov Kommune. Lars Clement, Direktør, Teknik og Kultur roste FI for deres store arbejde og takkede for et godt samarbejde. Gert Jensen takkede John Jacobsen, der udtrådte af bestyrelsen, for hans indsats. Kåring af Årets Ildsjæl 2015: Der var kommet fire forslag fra foreningerne: Kim Knudsen, Hammel Cykle Klub, Anne Nielsen, Hinnerup Rideklub Dan Brandt, TIF og Søren Eriksen, HOG

10 Gert Jensen gennemgik de fire indstillinger. Alle de nominerede modtog 2 flasker FI-vin. Søren Eriksen, HOG blev kåret til Årets Ildsjæl 2015 og fik overrakt FI-vin og check på kr. Gert Jensen sluttede årsmødet af med en TAK og 2 flasker FI-vin til Gøj for dirigentrollen. Aftenen sluttede med fælles kaffe for de fremmødte. Referent, årsmødet Peter Kjærsgård Med venlig hilsen Bestyrelsen, FI

Hammel GF s kommentarer til årsberetning fra FI formand Gert Jensen på netop afviklede årsmøde i Favrskov Idrætssamvirke.

Hammel GF s kommentarer til årsberetning fra FI formand Gert Jensen på netop afviklede årsmøde i Favrskov Idrætssamvirke. Hammel GF s kommentarer til årsberetning fra FI formand Gert Jensen på netop afviklede årsmøde i Favrskov Idrætssamvirke. Så er endnu et år gået og det har været tid for afviklingen af Favrskov Idrætssamvirkes

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Godkendelse og optælling af stemmeberettigede Der var fremmødt 21 foreninger med 34 stemmeberettigede personer + 6 fra FiR = 40 personer der er stemmeberettigede.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Forudsætning for et godt resultat : Alene er vi intet -sammen er vi stærke! I Aalborg har vi skabt en kultur for at løfte tingene

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11 Generalforsamling i RyCC 27-1- 11 Ca. 45 personer mødte op, hvilket er meget tilfredsstillende for en klub med i alt 141 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent: Claus Dam- Tholstrup blev valgt til

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 5. februar 2015, kl. 19.30 I gangen v/hallen på Holmebækskolen Fremmødte: Karina Pedersen, Conny Jung, Trine Søgård, Charlotte Egebak,

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat

Bestyrelsesmøde. Referat Bestyrelsesmøde Tirsdag den 17. marts 2013 kl. 19:30 i klubhuset, Hillerød stadion 6. bestyrelsesmøde i foreningsåret 2012/13 Referat Deltagere: Bleki Stojkovic (BS), Janna Rasmussen (JR), Lillian Dale

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel.

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel. Referater: Tilskud og økonomi for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015 Ordstyrer Johannes Nilsson Referent: Vivian Højegaard, Forslag/ide/input fremført af Jørgen Christoffersen, Svaneke Stikord/beskrivelse:

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Damgaard, der blev valgt uden

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Dansk Curling Forbund

Dansk Curling Forbund Dansk Curling Forbund 11.05. 2013 Til alle klubber under Dansk Curling Forbund. Referat af Årsmøde lørdag d. 11. maj 2012 kl. 11,00. Idrættens Hus i Brøndby. Til stede: Knud Meinertz, Bent Sørensen, Anne,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Lise Steenberg Olsen: HIR har gør et godt stykke arbejde men HIR skal gå hårdere til politikkerne der mangler resultater fra dem.

Lise Steenberg Olsen: HIR har gør et godt stykke arbejde men HIR skal gå hårdere til politikkerne der mangler resultater fra dem. Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev marts 2015 Referat fra repræsentantskabsmøde 2015 Valg af dirigent og referent Dirigent: Teis Melcher Referent: Kurt Nielsen Bestyrelsens beretning: Se vedhæftede beretning.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov Deltagere: Aarhus Kommune v. rådmand Marc Perera Christensen Aarhus Kommune v. driftsansvarlig for de udendørs anlæg Rikke Schultz Aarhus Kommune v. projektleder for U21 Aarhus Kommune Peter Vestergaard

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE. Mødet afholdtes torsdag den 4. februar 2010 kl. 9.00 i Kulturhus Inside Dalvej 1, 8450 Hammel.

DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE. Mødet afholdtes torsdag den 4. februar 2010 kl. 9.00 i Kulturhus Inside Dalvej 1, 8450 Hammel. Dato: 5. februar 2010 Reference: Johan Legarth Direkte telefon: 89594090 E-mail: jol@norddjurs.dk Journalnr.: 08 454 DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE Mødet afholdtes torsdag den 4. februar 2010 kl. 9.00

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Forslag til vedtægtsændring 2011

Forslag til vedtægtsændring 2011 Forslag til vedtægtsændring 2011 Ændringer og begrundelse er fremhævet med gult. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ringsted motionsklub, Stiftet den 24. november 1981 i Ringsted kommune, og således

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere