Turisme i lillebælt-området tal og tendenser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turisme i lillebælt-området tal og tendenser"

Transkript

1 Turisme i lillebælt-området tal og tendenser DEN EUROPÆISKE UNION 1 Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid

2 Forord Med et samlet turismeforbrug på 2,6 mia. kr. og 4229 afledte job i 2010 er Destination Lillebælt et turismeområde, som tegner sig for knap 4% af den nationale turisme. Her kommer mennesker fra nær og fjern som alle har det til fælles, at de har valgt at holde ferie eller møder og konferencer i vores område. Turisterne rejser efter opholdet hjem til deres bopæl i Danmark eller udlandet og fortæller om deres oplevelser. Det øger kendskabet til Lillebælt-området, og til os der bor her. Trods det at der er kommet turister til området i årtier, og at mange danskere kender vores hoteller og konferencecentre, så er Lillebælt-området ikke specielt godt kendt for sine turismemuligheder - og det er synd. Derfor er Fredericia, Kolding og Middelfart kommune sammen med turismevirksomheder i området gået sammen for at tiltrække endnu flere turister fra ind- og udland, som kan nyde de unikke natur-, kultur- og historiske oplevelser, vi kan tilbyde. Vi har helt unikke oplevelser, eksempelvis er Lillebælts koncentration af marsvin det højeste i verden. Til at samle trådene og styre processen er Destination Lillebælt sat i verden. Organisationen har til opgave at udvikle turismen i området og få området markedsført. Formålet er flere overnatninger, højere omsætning og flere jobs. Men udviklingen af turismen skal foregå, så turismen - populært sagt - bliver til at leve af og leve med. Denne publikation giver i tal og figurer et hurtigt overblik over turismens nøgletal, og et indtryk af hvorfor turisterne kommer, og hvad de foretager sig, når de er her. Tallene er hentet i analyser og statistikker fra VisitDenmark, Danmarks Statistik, Center for Kystturisme og FN s turismeorganisation (UNWTO). Vi håber, at rapporten giver en forståelse af turismens omfang og karakter, og at den kan være med til at give fælles fodslag for det videre udviklingsarbejde. Du er velkommen til at kontakte projektleder Peter Saabye Simonsen, tlf , hvis du vil vide mere. Jørn Pedersen Borgmester Kolding Kommune Kenny Bruun Olsen Borgmester Fredericia Kommune Steen Dahlstrøm Borgmester Middelfart Kommune 2

3 Globalt: På verdensplan forventes turismen at skabe 65 mio. nye arbejdspladser frem mod 2020 oveni de 258 mio. jobs, som findes i turismeindustrien i øjeblikket. I 2010 tegnede turismen sig for 9,1% af verdens BNP og 8,8% af beskæftigelsen på verdensplan. Det svarer næsten til at hver tiende job skabes i turismeindustrien. Nationalt: I Danmark vælger danskere og udlændinge at lægge 45 mio. overnatninger, og samtidig er turismen det femte største eksporterhverv med godt arbejdspladser og en samlet omsætning på 75 mia. kr. Turismens andel af BNP i Danmark udgør 3,5% - noget under det globale tal. 3

4 Hovedkonklusioner Turismen i Lillebælt-området omsatte i 2010 for 2,6 mia. kr. Heraf tegner de danske turister sig for 78% af det samlede turismeforbrug. 40% af den turismeskabte værditilvækst på 1,9 mia. kr. ligger i andre brancher end de typiske turismeerhverv job var i 2010 skabt af turisternes forbrug i Lillebælt området. De fleste af Lillebælt områdets knap 1,4 mio. overnatninger i 2011 foregik på hotellerne (forretningsrejsende og ferieturister) med overnatninger, mens campingpladserne kom næstefter med overnatninger. 63% af overnatninger er danske turister, mens 18% er fra Tyskland. Danske overnatninger er i perioden 2000 til 2011 steget med 21,7%, mens udenlandske overnatninger er faldet med 27,3%. Overnatningskapaciteten, dvs. antallet af ledige hotelværelser, campingenheder osv., er i samme periode steget med 39,2%. Ferieturisterne har i gennemsnit 3,4 overnatninger i trekantområdet. Ferieturisterne besøger helt overvejende området i sommermånederne juni, juli og august, mens forretningsrejsende primært tjekker ind forår og efterår. Voksne par, der rejser uden børn, står for størstedelen af overnatningerne efterfulgt af børnefamilierne. Forretningsrejsende indtager tredjepladsen, mens singler og grupper udgør en mindre del af overnatningerne. Den gennemsnitlige turist lægger 475 kr. i døgnet pr. person i Lillebælt-området. De forretningsrejsende lægger mest i turismekassen svarende til 58% (hotelovernatning og endagsmøde) af det samlede turismeforbrug. De resterende 42% kommer fra overnatninger ved familie/venner, i sommerhuse, camping, endagsturister m.m. Turisterne rejser til området for at besøge attraktioner og forlystelser og på grund af naturen, strand og skov og de børnevenlige omgivelser. De vil gerne ud og gå en tur i lokalområdet, nyde et cafébesøg og se på byerne. De internationale gæster fra Norge, Sverige, Tyskland og Holland lægger stor vægt på gæstfrihed, tryghed, natur, autencitet og kvalitet. 4

5 1. Destinationen kort fortalt Destination Lillebælt er et turismesamarbejde mellem Fredericia Kommune, Kolding Kommune og Middelfart Kommune. Formålet er at samarbejde om at udvikle turismen, øge omsætningen, skabe arbejdspladser og vækst. De tre byer Fredericia, Kolding og Middelfart tegner i betydelig grad destinationen. Området er udover byerne også kendt for Lillebælt, de to broer, marsvin, Lillebælt Halvmaraton, Koldinghus, design, krigshistorie mv. 5

6 2. Overnatninger og kapacitet Der er blevet flere overnatningssteder i Lillebælt. Af figur 2.1 fremgår det, at overnatningskapaciteten er vokset fra til enheder i perioden Samlet set betyder det, at den samlede kapacitet af enheder (hotelsenge, campingpladsenheder, feriehuse osv.) er steget med 39%. Det er både et udtryk for, at der er kommet flere virksomheder til, og at nogle overnatningsvirksomheder har åbent flere måneder om året end tidligere. Der er med andre ord plads til flere turister i en længere periode af året. Destinationen havde samlet lige knap 1,4 mio. overnatninger i Flest overnatninger finder vi på hotellerne (hotelforretning + hotelferie) stærkt forfulgt af campingovernatninger, som det ses i figur 2.2. Bemærk, at det ikke er muligt at få Lillebælt-områdets overnatningstal på lystbådehavne, vandrerhjem og feriecentre hver for sig fra Danmarks Statistik af diskretionshensyn, hvorfor de er samlet i ét tal. Dividerer man det samlede antal overnatninger med det gennemsnitlige antal overnatninger, så ses det, at godt personer overnattede i Lillebæltområdet. Det kan holdes op imod, at der bor knap mennesker i området. I gennemsnit overnatter ferieturisterne 3,4 døgn, hvilket er under landsgennemsnittet. Se figur 2.3. Figuren viser desuden, at feriehusgæsterne i gennemsnit overnatter 10,1 døgn mod vandrehjemgæsternes 2,5 døgn og hotelgæsternes 2,3 nætter. Det er værd at bemærke, at selvom hotelgæsten lægger flere penge pr. døgn end campinggæsten og feriehusgæsten, så bliver feriehusgæsterne meget længere, hvilket betyder at de målt pr. gæst bruger nogenlunde det samme under deres ophold. Figur 2.1. Udvikling i overnatningskapacitet i Antal senge År Kilde: VisitDenmark, Turismens økonomiske betydning i Fredericia, Kolding og Middelfart

7 Antal overnatninger fordelt på overnatningsformer 2011 Figur 2.2. Antal overnatninger fordelt på overnatningsformer 2011 Camping Lejet feriehus Hotel -forretning Hotel - ferie Feriecentre, lystbådehavne og vandrehjem Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik Figur 2.3. Opholdslængde (døgn - vægtet efter ankomst) Opholdslængde 12 10,1 10 Antal døgn ,5 3,8 2,3 2,5 0 Camping Feriecenter Hotel-ferie Lejet feriehus Vandrerhjem Kilde: Syddansk Turisme, Turistprofil for Trekantområdet

8 Nationalitet Langt de fleste turister kommer fra Danmark og nærmarkederne. 63% af overnatningerne kan tilskrives danske turister mens 18% er fra Tyskland. Bemærk, at nordmænd, svenskere og hollændere tilsammen udgør 14% - også et betydeligt antal. Sammenlignet med nationalitetsfordelingen i turismen i Danmark generelt er der flere danskere og færre tyskere i Destination Lillebælt, mens antallet af nordmænd og svenskere passer meget godt. Antallet af hollændere er en anelse højere i Lillebælt-området Overnatninger fordelt på nationalitet fordelt 2011 på nationalitet % 18% 5% 5% 4% 5% Danmark Tyskland Holland Norge Sverige Øvrige lande Kilde:VisitDenmark, Turismens økonomiske betydning i Fredericia, Kolding og Middelfart

9 3. Turisternes ferieønsker Hvad har turisterne af ferieønsker, når de rejser til Danmark og Lillebælt-området? Når man ser bort fra enkelte nuancer, viser analyser, at turisternes ferieønsker overordnet set kan inddeles i fire grupper. Basisproduktet skal være i orden. Dvs. at overnatningsstedet, bespisningsmuligheder, imødekommenhed 1 og service skal fungere. Netop på det område har dansk turisme klaret sig dårligere end andre lande og vores konkurrencekraft er faldende ifølge World Economic Forum. Ønsker om afslappende rammer for ferien i form af naturoplevelser, fred og ro, samvær med familien og 2 afkobling indtager andenpladsen. 3På tredjepladsen følger et ønske om at få ny inspiration, viden og læring typisk ved at besøge interessante byer/ bydele samt kulturelle og historiske oplevelser. Ny inspiration stiller krav om, at turismeerhvervet kan levere viden på et tilfredsstillende niveau om det, turisterne vil opleve. En brochure og en hjemmeside er ikke længere nok. 4Endelig har nogle turister ønsker om særlige aktiviteter. I sagens natur deles disse ønsker af færrest personer, til gengæld er behovet markant stigende, fordi flere og flere tager deres hobby med på ferie, eller lader udøvelsen af deres hobby blive formålet med ferien. Eksempelvis sejlerferie eller fiskeferie. 9

10 4. Turisternes rejsemotiver Når turisterne vælger feriedestination er attraktioner og forlystelser nogle af de primære motiver for at besøge trekantsområdet, som det ses af figur 4.1. Især Legoland og Lalandia i Billund trækker motiv-tallene op. Men også natur, strand, skov samt børnevenlige omgivelser og tryghed tæller højt. I den anden ende af skalaen kommer turisterne også for at sejle, cykle, tage på kurophold osv., men i mere begrænset omfang. Til gengæld kan en række af disse aktiviteter udøves udenfor sommerperioden, og kan derfor medvirke til forlænge sæsonen. Turisternes rejsemotiver 4.1. Turisternes rejsemotiver, 2011 Attraktioner og forlystelser Børnevenligt Rent land Natur (strand, skov) Trygt at opholde sig i Befolkningen generelt Mulighed for at nyde dansk mad Prisniveauet/økonomisk Besøge venner/familie Kulturhistorisk seværdigheder, museer og udstillinger Aktivitets-muligheder (fx minigolf og badeland) Få turister Shoppingmuligheder Mulighed for cykling Gode/billige transportmuligheder til landet Andet Mulighed for at vandre Mulighed for lystfiskeri Særlig begivenhed/event Mulighed for at spille golf Mulighed for kur- og helseoplevelser Mulighed for at sejle Procentvise fordeling Kilde: Syddansk Turisme, Turistprofil for Trekantområdet Figuren viser den procentvise andel af turisterne, som har svaret ja til de forskellige rejsemotiver. Mulighed for flere svar. 10

11 11

12 Nærmarkederne Graver vi dybere ned i vores udenlandske nærmarkeder, tegner nedenstående oversigter et billede af, hvad de forskellige nationaliteter prioriterer på deres ferie i Danmark - og dermed også i Lillebælt-området. Gæstfrihed, tryghed, natur, autenticitet og kvalitet er nogle af de motiver, som er højt prioriteret. Tabel 4.2 tager udgangspunkt i Lillebælt-områdets hovedmarkeder; Danmark, Tyskland, Norge, Sverige og Holland. 4.2 Ferieønsker baseret på nationalitet Danskere Have det sjovt. Være sammen med familie og venner. Komme ud i naturen. Forkæle sig selv. Overnatte et godt sted. Have tid til partneren. Udvide børnenes eller egen horisont. Være ved vandet. Se noget nyt. Få kulturelle oplevelser. Besøge en attraktion. Gøre noget for helbredet. Besøge steder jeg kender. Tyskere Naturoplevelser. Natur og mulighederne for at bevæge sig i naturen. En gæstfri befolkning, tryghed og et godt overnatningssted. Et stærkt behov for samvær og nærhed. Både inden for familien og rejsegruppen og med de omgivende rammer. Et behov for at komme ud i verden, at se noget nyt og blive beriget kulturelt. Et behov for lette aktiviteter der giver adspredelse og afveksling fx begivenheder og museer. Et behov for fysisk udfoldelse. 12

13 Nordmænd Venlig lokalbefolkning. Tryghed og afslapning. Mad og indkvartering samt forholdet mellem pris og kvalitet. Et materielt behov og interesse (motiver som shopping, specialtilbud, moderne land, mad og sjov). Det ægte, oprindelige og naturlige (motiver som natur, kultur og miljø). En masse nyt, at få det hele med, masser af oplevelser også til børn. Et ønske om at dyrke kroppen, både gennem spa, sol og fysiske aktiviteter. Svenskere Inspiration og sjov til en god pris. Værdi for pengene. Gæstfri befolkning. Tryghed og god mad. Sjov og forlystelsesparker. Et behov for at se noget nyt, kombineret med shopping, specialtilbud og interesse i et moderne land. En søgen mod det nære og trygge med børn i fokus. Et højt aktivitetsniveau via bl.a. særlige begivenheder og byoplevelser. Et behov for at slappe af - gerne i stærk sol. Hollændere Autenticitet. Et behov for at komme ud og udforske verden versus være hjemme ved det kendte og trygge. Et behov for sol, party og sjov. Et behov for ægte destinationer som lever op til ønsket om aktiviteter i mere ægte og naturlige rammer. Kilde: VisitDenmark, Turisternes ferieønsker, VisitDenmark, Danskernes ferie i Danmark,

14 5. Turisternes aktiviteter Når turisterne er i Syddanmark, vil de gerne ud og gå en tur i lokalområdets natur, nyde et café besøg og se på byerne, som det ses på figur 5.1. Vi har desværre ikke friske tal på turisternes aktiviteter i Destination Lillebælt, men sandsynligvis minder turisterne i Syddanmark om dem, vi har i Lillebælt-området. Naturen er generelt et vigtigt element gennem oplevelser, badning, fiskeri, vandreture og cykelture. Derimod er der ikke så mange, der søger nattelivet. Meget tyder derfor på, at Destination Lillebælts satsning på bruge naturen, vandet og byerne til både aktiv ferie og afslapning er gode valg at arbejde videre med Turisternes aktiviteter, 2011 Aktiviteter Korte gåture Spise på restaurant, café el. lign. Shopping Besøge byer Udflugter naturen Længere vandreture af min. 5 km. Bade i badeland Besøge museer og udstillinger Besøge historiske attraktioner, bygninger og Kur, spa eller wellness Besøge forlystelsesparker og oplevelsescentrer Bade i hav eller sø Korte cykelture Besøge dyreparker, akvarier og zoologiske haver Længere cykelture af min. 10 km. Lystfiskeri Spille golf Overvære koncenter, festival og events Gå i byen (natteliv) Øvrige vandsport f.eks. kano eller kajak Lystsejlads Procentvise andel Kilde: VisitDenmark, Turistundersøgelsen Tabellen viser turisternes aktiviteter i Region Syddanmark. Tabellen viser den procentvise andel, som har svaret ja til de forskellige rejseaktiviteter. Mulighed for flere svar. 14

15 Destination Lillebælts målgrupper Via analyser igennem mange år har VisitDenmark tegnet profiler af de turister, som kommer til Danmark. Profilerne kaldes Sjov leg og læring, Det gode Liv, Møder og konferencer og Aktiv ferie. For hver profil opridses en række karakteristika for deres ophold og ferier i Danmark. Destination Lillebælt vil arbejde med nedenstående profilgrupper, som vi har særlige forudsætninger for at tiltrække. Vi ved, at par uden børn står for størstedelen af overnatningerne efterfulgt af børnefamilierne. Forretningsrejsende indtager tredje pladsen, mens singles og grupperejser udgør en mindre del af det samlede antal overnatninger. Sjov, leg og læring Familieferie: Familietid med sjov og ballade. Kører i bil på ferie. Overnatter især i feriehus og på campingplads. Strandture og attraktioner. Det gode liv Parferie: Tid til kærlig forkælelse. Kører i bil på ferie. Overnatter især i feriehus og på campingplads. Vil opleve natur, kultur og god mad. Møder og konferencer Ny viden i inspirerende omgivelser Overnatter på hotel og konferencesteder. Prioriterer gode faciliteter og god forplejning. Aktiv ferie Aktive turister: I pagt med naturen. Kører i bil på ferie. Overnatter især i feriehuse og på campingpladser. Vil ud og være aktive i naturen og lære om det lokale område. 15

16 6. Sæsonen Ferieturistsæsonen i Lillebælt-området er meget koncentreret i sommermånederne, hvilket kan ses af figur 6.1. Ferieturisterne ankommer især i juni, juli og august, hvor det samlede antal overnatninger topper med 51%. Dette samme gør sig gældende, hvis vi kigger på resten af landet. Koncentrationen af overnatninger i sommerperioden er en af de udfordringer, som skal tackles i udviklingen af turismen i området ved at udvikle tilbud, som også tiltrækker gæster i efterår-, vinter- og forårssæsonerne. De relativt mange forretningsrejsende og mødegæster på områdets hoteller og konferencecentre er med til at brede sæsonen ud i Lillebælt-området med ca.10 % af overnatningerne i månederne marts, september, oktober og november. I mange andre områder af landet er der langt færre overnatninger udenfor juni, juli og august. De forretningsrejsende og mødegæsterne er altså en særlig styrke for vores område, som vi skal opdyrke yderligere Fordeling af overnatninger pr. måned, 2011 Sæsonen Procentfordeling Hotel Hotel, forretning Hotel, ferie Camping Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne 0 Kilde: Turismens økonomiske betydning i Fredericia, Kolding og Middelfart

17 N Danmark er dyr, og holdningen til turister er lunken. JENS ERIK RASMUSSEN KELD LOUIE PEDERSEN 7. Turisternes tilfredshed Danmark rasler ned på listen 7.1. Turisternes tilfredshed Tilfredshed 4,75 4,7 4,65 4,6 4,55 4,5 4,45 4,4 4,35 4,3 4,25 4,6 4,6 4,5 4,4 4,7 Kilde: Syddansk Turisme, Den Syddanske Turisme i Tal, ,6 4,5 4,4 Turisternes tilfredshed med Syddanmark, over de lande, som som destination er bedst til for direktør deres i Dansk ferie, Erhverv. ligger generelt mest på et tilfredsstillende niveau (se figur 7.1.) De danske gunst. gæster er ligeså tilfredse med Syddanmark, som danske gæster generelt at konkurrere om turisternes er med Danmark som helhed. For de Samtidig udenlandske klarer gæsters vores vedkommende tilfredsheden en anelse lavere nabolande sig bedre, og det Danmark sakker bagud end den tilfredshed, som turisterne samme i det gør øvrige en række Danmark af de har med Danmark som feriedestination. Det er lande, som vi sammenligner Mange lande klarer sig bedre i konkurrencen om turisterne. meget små marginaler, der er tale om, og samlet set er tilfredsheden på et godt niveau. Men Destination os med. Landene får point på en skala fra 1 til 7, hvor 7 er bedst. Lillebælt skal arbejde på at få området Konsekvensen op på det af nationale den svig- niveau - måske højere. tende konkurrenceevne er færre turister, og dermed taber Danmark omsætning for et stort milliardbeløb. Det betyder mistede job i en tid, da regeringen jagter vækst og arbejdspladser. 4,6 Det er World Economic Forum, som i en omfattende rapport 4,5 har kulegravet 140 landes evner til at konkurrere om turisterne. Danmark ligger nr. 21 på Danmark listen, og det er en markant tilbagegang i forhold til den seneste rapport Syddanmark fra 2011, da Danmark var nr. 16. I 2009 indtog vi pladsen som nr. 14.»Det er ganske enkelt noget møg, at Danmark rykker ned på listen. Det betyder, at vi mister vigtige indtægter og arbejdspladser. Samtidig får vi sværere ved at udnytte det store potentiale i turismen, som vokser globalt,«siger Lise Lyck, lektor ved Center for Turisme og Kultur på CBS, Handelshøjskolen i København. Styrker og svagheder Rapporten afslører, at Danmark både har styrker uuog Tabel fra svagheder, artikel bragt når i Jyllandsposten det gælder om at lokke turister til landet. En den 8. marts 2013, der viser Danmarks af de helt store udfordringer placering er i det forhold prisniveau, til turisters som tilfredshedsende møder. Målt på priser- de rejne ender Danmark på en li-»rapporten dokumenterer, at vi ligger tordnende lavt på priserne, som er en vigtig indikator, når turisterne vælger rejsemål. Det er en konstant udfordring, at det er dyrt at være turist i Danmark, og derfor kommer vi ikke uden om et opgør med de høje skatter og afgifter,«siger Christian T. Ingemann, PLACERING Schweiz Tyskland Østrig Spanien Storbritannien USA Frankrig Canada Sverige Singapore Australien New Zealand Holland Japan Hongkong Island Finland Belgien Irland Portugal Danmark Norge Luxembourg Malta Sydkorea Kilde: World Econimic Forum.»Det er tilfredsstillende, at regeringen vil hæve momsafløftningen på overnatninger og restaurantbesøg, men vi skal videre,«siger Christian T. Ingemann. Schweiz i toppen Men prisniveauet er ikke altafgørende for turisterne. Schweiz topper listen over de SCORE 5,66 5,39 5,39 5,38 5,38 5,32 5,31 5,28 5,24 5,23 5,17 5,17 5,14 5,13 5,11 5,10 5,10 5,04 5,01 5,01 4,98 4,95 4,93 4,92 4,91 konkurrencedygtige JP-grafik: AH til at så man hængen tilbud. lære af,«hun f at Danm placering det gæ holdnin besøgen»desvæ venlige m vi selv tro ofte afm blem, so bedre på kræver e den,«sig Lyspun mark er inden fo tighed. V have en struktur som man De en m Danm på list betyde vigtige arbejd Lise Lyck, Center for på CBS, H i Københa 17

18 8. Turismeforbrug I 2010 udgjorde turisternes forbrug i Lillebælt-området 2,6 mia. kr. Ser man på figur 8.1, så svarer det til 17% af det samlede syddanske turismeforbrug og 3% af det nationale turismeforbrug. Siden 2008 er turismeforbruget i Lillebælt-området faldet med 1,4%. Alene i 2009 var der en negativ udvikling på -10%, som dog næsten opvejes af en fremgang fra 2009 til 2010 på 9,6%. Som det ses af figur 8.2 er det danskerne, som bidrager mest til turismekassen med 78%. Tyskerne tegner sig for 6% af forbruget. Turisternes forbrug fordeler sig en anelse anderledes end deres overnatninger, således tegner danskerne sig for 63% af overnatningerne men 78% af forbruget. Modsat udgør tyskerne en større andel overnatninger (18%) end deres forbrug antyder (6%). Årsagen til forskellen ligger primært i, at danske erhvervsgæster på hoteller og konferencecentre trækker det danske forbrug op i forhold til det tyske og hollandske forbrug, hvor gæsterne primært benytter feriehuse og camping som overnatningsform. Det er de forretningsrejsende, der lægger flest penge, som det ses i figur 8.3., hvoraf det fremgår, at det samlede forbrug for de forretningsrejsende svarer til 35% af det samlede turismeforbrug. Herefter følger sommerhusgæsterne med 7%. I gennemsnit er døgnforbruget pr. person 475 kr. for turister i Lillebælt området. Blandt de turister, som ikke betalte for deres overnatning, men typisk bor hos venner og familie, er det også forretningsrejsende, der lægger flest penge med 23% fulgt af gruppen med familie/venner med 15%. Dette ses i figur

19 8.1. Turismeforbrug fordelt på land, region og Destination Lillebælt, 2010 Turismens omsætning, mia. kr Danmark Region Syddanmark Destination Lillebælt 8.3. Turismeforbrug fordelt på overnatningsformer, 2010 Turismeforbrug Mio. kr Eget feriehus Lånt sommerhus Familie/venner Endagsturister Endagsturister - ferie - forretning 8.2. Turismeforbrug fordelt på markeder, 2010 Turismeforbrug - markeder Mio. kr Turismeforbrug fordelt på andre overnatningsformer, 2010 Turismeforbrug - ikke kommercielt Mio. kr Kilde: Turismens økonomiske betydning i Fredericia, Kolding og Middelfart

20 9. Værditilvækst og årsværk Turisternes forbrug lægges både hos turismevirksomheder og ikke-turismevirksomheder. Det fremgår tydeligt, når man ser på tabel 9.1, hvor 40% af den turismeskabte værditilvækst på 1,9 mia. kr. lå i andre brancher end de typiske turismeerhverv. Naturligvis har også overnatningsstederne og detailhandlen gavn af den turismeafledte effekt og tegner sig for den øvrige værditilvækst Turismeskabt værditilvækst, 2010 Værditilvækst Mio. kr Kilde: Turismens økonomiske betydning i Fredericia, Kolding og Middelfart

21 21

22 Turismeskabte årsværk Turisternes forbrug kan omregnes til arbejdspladser (årsværk), hvor turismen i 2010 Lillebælt-området skabte 4229 jobs (årsværk). Det fremgår af figur 9.2, at jobskabelsen især finder sted i overnatningsvirksomhederne. Bemærk, at detailhandlen og andre brancher, som ikke normalt betragtes som en del af turismeerhvervene, har stor gavn af turisternes forbrug. Samlet skabes omkring 1800 jobs (årsværk) i andre end de traditionelle turismebrancher, mens de primære turismeerhverv tegner sig for ca jobs (årsværk) Turismeskabte årsværk, 2010 Årsværk Turismeskabte årsværk % % % 10% 400 5% 3% % Kilde: Turismens økonomiske betydning i Fredericia, Kolding og Middelfart

23 23 Rapportens kilder: Center for Kystturisme: Kystturisterne i Danmark en ABC med regionalt fokus, Danmarks Statistik 2013, særkørsel. Inspiring Denmark, Syddansk Turisme, Turistprofil for Trekantområdet UNWTO (FNs turismeorganisation), VisitDenmark 2012: Turismens økonomiske betydning i Middelfart, Kolding & Fredericia. VisitDenmark, Turisternes ferieønsker, VisitDenmark, På ferie i Danmark, Turistundersøgelsen VisitSyddanmark, Fra mere til bedre Rejseadfærd World Economic Forum, 2013.

24 ansatte i destination lillebælt Peter Saabye Simonsen Leder Destination Lillebælt T: E: Christa Boisen Økonomi- og projektkonsulent Destination Lillebælt Middelfart T: E: Anders Johansen Udviklingskonsulent Destination Lillebælt T: E: Betinna H. D. Andreasen Natur- og bæredygtighedskonsulent Pernille Poulsen Kommunikationskonsulent Destination Lillebælt T: E: Publikationen er udarbejdet af Destination Lillebælt. Fotos: Ole Olsen, Niels Martner, Søren Larsen og VisitDenmark. 24

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse:

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Tønder, Haderselv, Aabenraa og Sønderborg kommuner VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Skive Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Billedet er udlånt af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Forfattere:

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Vejle Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Bro over Vejle Fjord DenmarkMediaCenter Fotograf: Cees van Roeden

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012

Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012 Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning på Lolland-Falster 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Business Lolland-Falster September

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Region Sjælland August 2014 Adresse:

Læs mere

Turisternes ferieønsker. VisitDenmark Viden og analyse Islands Brygge 43, 3 DK-2300 Copenhagen S Denmark +45 3288 9900 www.visitdenmark.

Turisternes ferieønsker. VisitDenmark Viden og analyse Islands Brygge 43, 3 DK-2300 Copenhagen S Denmark +45 3288 9900 www.visitdenmark. Turisternes ferieønsker VisitDenmark Viden og analyse Islands Brygge 43, 3 DK-2300 Copenhagen S Denmark +45 3288 9900 www.visitdenmark.com/analyser ISBN: 87-87393-78-6 December, 2011 1 Indhold 0. Introduktion

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Danmark er den mest populære rejsedestination i Norden blandt udenlandske gæster. Faktisk har vi flere udenlandske overnatninger end Norge

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark Oktober

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i region Syddanmark Teglgaardsparken

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde Kommuner VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme August 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark juni 2015

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012

Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Viborg September 2014 Adresse: VisitDenmark Islands

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Turismens

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Udgivet af VisitDenmark Februar

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Aarhus Kommune Juli 2015 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013

Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013 Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013 Adresse: VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

TemaPubl 2008:1. Turismen. Regionalt, nationalt og internationalt

TemaPubl 2008:1. Turismen. Regionalt, nationalt og internationalt TemaPubl 2008: Turismen Regionalt, nationalt og internationalt Turismen Regionalt, nationalt og internationalt TemaPubl 2008: Udgivet af Danmarks Statistik Maj 2008 Oplag: 700 Trykt hos Fihl Jensen, Frederiksberg

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2004 Ultimo juli 2004 var der i Århus Amt 50 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. Sengekapaciteten

Læs mere

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 2010 CAMPING I DANMARK Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 1. Campingrådets politiske ønsker En nedsættelse af den danske moms på overnatninger, så den afspejler niveauet hos vore nærmeste konkurrenter

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Udgivet af: VisitDenmark April 2013 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-87393-92-8

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune

Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune Udgivet af: VisitDenmark for Aarhus Kommune Juni 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2015 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-11-8

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark Marts 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forfattere: Christian Ørsted Brandt, cand.oecon.agro Chefkonsulent i VisitDenmark

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Effektvurdering af projektet Naturen+

Effektvurdering af projektet Naturen+ Effektvurdering af projektet Naturen+ Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Toppen af Danmark A/S November 2013 Titel: Effektvurdering af projektet Naturen+

Læs mere

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år 19. august 2014 Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år På tværs af 31 destinationer tegner sig pr 10. august 2014 følgende billede af kystturisternes oplevelse af Danmark i løbet af sommeren 2014:

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Oktober 2003 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 x Ultimo juli 2002 var der i Århus Amt 49 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Udgivet af: VisitDenmark April 2013 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-87393-92-8

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Velkommen til en verden af oplevelser Feriehus inkl. fri entré til tropisk badeland, gratis børneunderholdning og slutrengøring Garanti for hyggelige feriedage

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Hovedstadsområdet (Region Hovedstaden ekskl. Bornholm) Udgivet af: VisitDenmark Juni 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forfattere: Sanne Dissing Analysemedarbejder

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 15:30 Udv. 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 15:30 Udv. 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 15:30 Udv. 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts, Morten Petersen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Indhold Introduktion Færøsk turisme 2012 Appendiks: Færøsk turisme i tal Ferðavinnufelagið er Færøernes brancheforening

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 Udgivet af: VisitDenmark Januar 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com ISBN

Læs mere

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister?

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? CLAUDIA ROTA ANDERSEN Company Dating 30. oktober 2014, Svendborg UNDERSØGELSER I DANMARK AKTUELLE GÆSTER Interview med kystturister, 2013-2014 Årligt

Læs mere

Turistundersøgelsen 2014

Turistundersøgelsen 2014 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Turistundersøgelsen 2014 Forretnings- / ferierejsende Dansk September 2013 Us. nr. 3000 + 0 + 0 Overnatningsform: Udfyldes uden at spørge IP. Hotel... 1 Feriecenter... 2 Vandrerhjem...

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Forecast for dansk turisme 2010-13. April 2010 Udgivet af: VisitDenmark April 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com/analyser.

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

FOMARS og Legoland Billund Resort

FOMARS og Legoland Billund Resort FOMARS og Legoland Billund Resort Møde med Esbjerg Kommune og Varde Kommune Hotel Svanen, Grindsted, Onsdag den 4. juni 2014 Indhold Baggrund Foreningen Legoland Billund Resort FOMARS Vision og strategi

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

TURISTERNE VIL HAVE FLERE OPLEVELSER. Aktiv tematurisme SYDDANMARK. Der skal bedre kvalitet i de syddanske turisttilbud

TURISTERNE VIL HAVE FLERE OPLEVELSER. Aktiv tematurisme SYDDANMARK. Der skal bedre kvalitet i de syddanske turisttilbud SYDDANMARK Aktiv tematurisme TURISTERNE VIL HAVE FLERE OPLEVELSER Der skal bedre kvalitet i de syddanske turisttilbud Nyt dykkervrag på Sydfyn skal give flere dykkerturister 1 intro Tekst: Thomas Laursen

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Millioner Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Med knap 23,2 millioner udenlandske overnatninger i, jvf. figur 1, blev 2014 et forrygende år for den danske turisme. Især trukket af en kraftig vækst

Læs mere