Turisme i lillebælt-området tal og tendenser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turisme i lillebælt-området tal og tendenser"

Transkript

1 Turisme i lillebælt-området tal og tendenser DEN EUROPÆISKE UNION 1 Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid

2 Forord Med et samlet turismeforbrug på 2,6 mia. kr. og 4229 afledte job i 2010 er Destination Lillebælt et turismeområde, som tegner sig for knap 4% af den nationale turisme. Her kommer mennesker fra nær og fjern som alle har det til fælles, at de har valgt at holde ferie eller møder og konferencer i vores område. Turisterne rejser efter opholdet hjem til deres bopæl i Danmark eller udlandet og fortæller om deres oplevelser. Det øger kendskabet til Lillebælt-området, og til os der bor her. Trods det at der er kommet turister til området i årtier, og at mange danskere kender vores hoteller og konferencecentre, så er Lillebælt-området ikke specielt godt kendt for sine turismemuligheder - og det er synd. Derfor er Fredericia, Kolding og Middelfart kommune sammen med turismevirksomheder i området gået sammen for at tiltrække endnu flere turister fra ind- og udland, som kan nyde de unikke natur-, kultur- og historiske oplevelser, vi kan tilbyde. Vi har helt unikke oplevelser, eksempelvis er Lillebælts koncentration af marsvin det højeste i verden. Til at samle trådene og styre processen er Destination Lillebælt sat i verden. Organisationen har til opgave at udvikle turismen i området og få området markedsført. Formålet er flere overnatninger, højere omsætning og flere jobs. Men udviklingen af turismen skal foregå, så turismen - populært sagt - bliver til at leve af og leve med. Denne publikation giver i tal og figurer et hurtigt overblik over turismens nøgletal, og et indtryk af hvorfor turisterne kommer, og hvad de foretager sig, når de er her. Tallene er hentet i analyser og statistikker fra VisitDenmark, Danmarks Statistik, Center for Kystturisme og FN s turismeorganisation (UNWTO). Vi håber, at rapporten giver en forståelse af turismens omfang og karakter, og at den kan være med til at give fælles fodslag for det videre udviklingsarbejde. Du er velkommen til at kontakte projektleder Peter Saabye Simonsen, tlf , hvis du vil vide mere. Jørn Pedersen Borgmester Kolding Kommune Kenny Bruun Olsen Borgmester Fredericia Kommune Steen Dahlstrøm Borgmester Middelfart Kommune 2

3 Globalt: På verdensplan forventes turismen at skabe 65 mio. nye arbejdspladser frem mod 2020 oveni de 258 mio. jobs, som findes i turismeindustrien i øjeblikket. I 2010 tegnede turismen sig for 9,1% af verdens BNP og 8,8% af beskæftigelsen på verdensplan. Det svarer næsten til at hver tiende job skabes i turismeindustrien. Nationalt: I Danmark vælger danskere og udlændinge at lægge 45 mio. overnatninger, og samtidig er turismen det femte største eksporterhverv med godt arbejdspladser og en samlet omsætning på 75 mia. kr. Turismens andel af BNP i Danmark udgør 3,5% - noget under det globale tal. 3

4 Hovedkonklusioner Turismen i Lillebælt-området omsatte i 2010 for 2,6 mia. kr. Heraf tegner de danske turister sig for 78% af det samlede turismeforbrug. 40% af den turismeskabte værditilvækst på 1,9 mia. kr. ligger i andre brancher end de typiske turismeerhverv job var i 2010 skabt af turisternes forbrug i Lillebælt området. De fleste af Lillebælt områdets knap 1,4 mio. overnatninger i 2011 foregik på hotellerne (forretningsrejsende og ferieturister) med overnatninger, mens campingpladserne kom næstefter med overnatninger. 63% af overnatninger er danske turister, mens 18% er fra Tyskland. Danske overnatninger er i perioden 2000 til 2011 steget med 21,7%, mens udenlandske overnatninger er faldet med 27,3%. Overnatningskapaciteten, dvs. antallet af ledige hotelværelser, campingenheder osv., er i samme periode steget med 39,2%. Ferieturisterne har i gennemsnit 3,4 overnatninger i trekantområdet. Ferieturisterne besøger helt overvejende området i sommermånederne juni, juli og august, mens forretningsrejsende primært tjekker ind forår og efterår. Voksne par, der rejser uden børn, står for størstedelen af overnatningerne efterfulgt af børnefamilierne. Forretningsrejsende indtager tredjepladsen, mens singler og grupper udgør en mindre del af overnatningerne. Den gennemsnitlige turist lægger 475 kr. i døgnet pr. person i Lillebælt-området. De forretningsrejsende lægger mest i turismekassen svarende til 58% (hotelovernatning og endagsmøde) af det samlede turismeforbrug. De resterende 42% kommer fra overnatninger ved familie/venner, i sommerhuse, camping, endagsturister m.m. Turisterne rejser til området for at besøge attraktioner og forlystelser og på grund af naturen, strand og skov og de børnevenlige omgivelser. De vil gerne ud og gå en tur i lokalområdet, nyde et cafébesøg og se på byerne. De internationale gæster fra Norge, Sverige, Tyskland og Holland lægger stor vægt på gæstfrihed, tryghed, natur, autencitet og kvalitet. 4

5 1. Destinationen kort fortalt Destination Lillebælt er et turismesamarbejde mellem Fredericia Kommune, Kolding Kommune og Middelfart Kommune. Formålet er at samarbejde om at udvikle turismen, øge omsætningen, skabe arbejdspladser og vækst. De tre byer Fredericia, Kolding og Middelfart tegner i betydelig grad destinationen. Området er udover byerne også kendt for Lillebælt, de to broer, marsvin, Lillebælt Halvmaraton, Koldinghus, design, krigshistorie mv. 5

6 2. Overnatninger og kapacitet Der er blevet flere overnatningssteder i Lillebælt. Af figur 2.1 fremgår det, at overnatningskapaciteten er vokset fra til enheder i perioden Samlet set betyder det, at den samlede kapacitet af enheder (hotelsenge, campingpladsenheder, feriehuse osv.) er steget med 39%. Det er både et udtryk for, at der er kommet flere virksomheder til, og at nogle overnatningsvirksomheder har åbent flere måneder om året end tidligere. Der er med andre ord plads til flere turister i en længere periode af året. Destinationen havde samlet lige knap 1,4 mio. overnatninger i Flest overnatninger finder vi på hotellerne (hotelforretning + hotelferie) stærkt forfulgt af campingovernatninger, som det ses i figur 2.2. Bemærk, at det ikke er muligt at få Lillebælt-områdets overnatningstal på lystbådehavne, vandrerhjem og feriecentre hver for sig fra Danmarks Statistik af diskretionshensyn, hvorfor de er samlet i ét tal. Dividerer man det samlede antal overnatninger med det gennemsnitlige antal overnatninger, så ses det, at godt personer overnattede i Lillebæltområdet. Det kan holdes op imod, at der bor knap mennesker i området. I gennemsnit overnatter ferieturisterne 3,4 døgn, hvilket er under landsgennemsnittet. Se figur 2.3. Figuren viser desuden, at feriehusgæsterne i gennemsnit overnatter 10,1 døgn mod vandrehjemgæsternes 2,5 døgn og hotelgæsternes 2,3 nætter. Det er værd at bemærke, at selvom hotelgæsten lægger flere penge pr. døgn end campinggæsten og feriehusgæsten, så bliver feriehusgæsterne meget længere, hvilket betyder at de målt pr. gæst bruger nogenlunde det samme under deres ophold. Figur 2.1. Udvikling i overnatningskapacitet i Antal senge År Kilde: VisitDenmark, Turismens økonomiske betydning i Fredericia, Kolding og Middelfart

7 Antal overnatninger fordelt på overnatningsformer 2011 Figur 2.2. Antal overnatninger fordelt på overnatningsformer 2011 Camping Lejet feriehus Hotel -forretning Hotel - ferie Feriecentre, lystbådehavne og vandrehjem Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik Figur 2.3. Opholdslængde (døgn - vægtet efter ankomst) Opholdslængde 12 10,1 10 Antal døgn ,5 3,8 2,3 2,5 0 Camping Feriecenter Hotel-ferie Lejet feriehus Vandrerhjem Kilde: Syddansk Turisme, Turistprofil for Trekantområdet

8 Nationalitet Langt de fleste turister kommer fra Danmark og nærmarkederne. 63% af overnatningerne kan tilskrives danske turister mens 18% er fra Tyskland. Bemærk, at nordmænd, svenskere og hollændere tilsammen udgør 14% - også et betydeligt antal. Sammenlignet med nationalitetsfordelingen i turismen i Danmark generelt er der flere danskere og færre tyskere i Destination Lillebælt, mens antallet af nordmænd og svenskere passer meget godt. Antallet af hollændere er en anelse højere i Lillebælt-området Overnatninger fordelt på nationalitet fordelt 2011 på nationalitet % 18% 5% 5% 4% 5% Danmark Tyskland Holland Norge Sverige Øvrige lande Kilde:VisitDenmark, Turismens økonomiske betydning i Fredericia, Kolding og Middelfart

9 3. Turisternes ferieønsker Hvad har turisterne af ferieønsker, når de rejser til Danmark og Lillebælt-området? Når man ser bort fra enkelte nuancer, viser analyser, at turisternes ferieønsker overordnet set kan inddeles i fire grupper. Basisproduktet skal være i orden. Dvs. at overnatningsstedet, bespisningsmuligheder, imødekommenhed 1 og service skal fungere. Netop på det område har dansk turisme klaret sig dårligere end andre lande og vores konkurrencekraft er faldende ifølge World Economic Forum. Ønsker om afslappende rammer for ferien i form af naturoplevelser, fred og ro, samvær med familien og 2 afkobling indtager andenpladsen. 3På tredjepladsen følger et ønske om at få ny inspiration, viden og læring typisk ved at besøge interessante byer/ bydele samt kulturelle og historiske oplevelser. Ny inspiration stiller krav om, at turismeerhvervet kan levere viden på et tilfredsstillende niveau om det, turisterne vil opleve. En brochure og en hjemmeside er ikke længere nok. 4Endelig har nogle turister ønsker om særlige aktiviteter. I sagens natur deles disse ønsker af færrest personer, til gengæld er behovet markant stigende, fordi flere og flere tager deres hobby med på ferie, eller lader udøvelsen af deres hobby blive formålet med ferien. Eksempelvis sejlerferie eller fiskeferie. 9

10 4. Turisternes rejsemotiver Når turisterne vælger feriedestination er attraktioner og forlystelser nogle af de primære motiver for at besøge trekantsområdet, som det ses af figur 4.1. Især Legoland og Lalandia i Billund trækker motiv-tallene op. Men også natur, strand, skov samt børnevenlige omgivelser og tryghed tæller højt. I den anden ende af skalaen kommer turisterne også for at sejle, cykle, tage på kurophold osv., men i mere begrænset omfang. Til gengæld kan en række af disse aktiviteter udøves udenfor sommerperioden, og kan derfor medvirke til forlænge sæsonen. Turisternes rejsemotiver 4.1. Turisternes rejsemotiver, 2011 Attraktioner og forlystelser Børnevenligt Rent land Natur (strand, skov) Trygt at opholde sig i Befolkningen generelt Mulighed for at nyde dansk mad Prisniveauet/økonomisk Besøge venner/familie Kulturhistorisk seværdigheder, museer og udstillinger Aktivitets-muligheder (fx minigolf og badeland) Få turister Shoppingmuligheder Mulighed for cykling Gode/billige transportmuligheder til landet Andet Mulighed for at vandre Mulighed for lystfiskeri Særlig begivenhed/event Mulighed for at spille golf Mulighed for kur- og helseoplevelser Mulighed for at sejle Procentvise fordeling Kilde: Syddansk Turisme, Turistprofil for Trekantområdet Figuren viser den procentvise andel af turisterne, som har svaret ja til de forskellige rejsemotiver. Mulighed for flere svar. 10

11 11

12 Nærmarkederne Graver vi dybere ned i vores udenlandske nærmarkeder, tegner nedenstående oversigter et billede af, hvad de forskellige nationaliteter prioriterer på deres ferie i Danmark - og dermed også i Lillebælt-området. Gæstfrihed, tryghed, natur, autenticitet og kvalitet er nogle af de motiver, som er højt prioriteret. Tabel 4.2 tager udgangspunkt i Lillebælt-områdets hovedmarkeder; Danmark, Tyskland, Norge, Sverige og Holland. 4.2 Ferieønsker baseret på nationalitet Danskere Have det sjovt. Være sammen med familie og venner. Komme ud i naturen. Forkæle sig selv. Overnatte et godt sted. Have tid til partneren. Udvide børnenes eller egen horisont. Være ved vandet. Se noget nyt. Få kulturelle oplevelser. Besøge en attraktion. Gøre noget for helbredet. Besøge steder jeg kender. Tyskere Naturoplevelser. Natur og mulighederne for at bevæge sig i naturen. En gæstfri befolkning, tryghed og et godt overnatningssted. Et stærkt behov for samvær og nærhed. Både inden for familien og rejsegruppen og med de omgivende rammer. Et behov for at komme ud i verden, at se noget nyt og blive beriget kulturelt. Et behov for lette aktiviteter der giver adspredelse og afveksling fx begivenheder og museer. Et behov for fysisk udfoldelse. 12

13 Nordmænd Venlig lokalbefolkning. Tryghed og afslapning. Mad og indkvartering samt forholdet mellem pris og kvalitet. Et materielt behov og interesse (motiver som shopping, specialtilbud, moderne land, mad og sjov). Det ægte, oprindelige og naturlige (motiver som natur, kultur og miljø). En masse nyt, at få det hele med, masser af oplevelser også til børn. Et ønske om at dyrke kroppen, både gennem spa, sol og fysiske aktiviteter. Svenskere Inspiration og sjov til en god pris. Værdi for pengene. Gæstfri befolkning. Tryghed og god mad. Sjov og forlystelsesparker. Et behov for at se noget nyt, kombineret med shopping, specialtilbud og interesse i et moderne land. En søgen mod det nære og trygge med børn i fokus. Et højt aktivitetsniveau via bl.a. særlige begivenheder og byoplevelser. Et behov for at slappe af - gerne i stærk sol. Hollændere Autenticitet. Et behov for at komme ud og udforske verden versus være hjemme ved det kendte og trygge. Et behov for sol, party og sjov. Et behov for ægte destinationer som lever op til ønsket om aktiviteter i mere ægte og naturlige rammer. Kilde: VisitDenmark, Turisternes ferieønsker, VisitDenmark, Danskernes ferie i Danmark,

14 5. Turisternes aktiviteter Når turisterne er i Syddanmark, vil de gerne ud og gå en tur i lokalområdets natur, nyde et café besøg og se på byerne, som det ses på figur 5.1. Vi har desværre ikke friske tal på turisternes aktiviteter i Destination Lillebælt, men sandsynligvis minder turisterne i Syddanmark om dem, vi har i Lillebælt-området. Naturen er generelt et vigtigt element gennem oplevelser, badning, fiskeri, vandreture og cykelture. Derimod er der ikke så mange, der søger nattelivet. Meget tyder derfor på, at Destination Lillebælts satsning på bruge naturen, vandet og byerne til både aktiv ferie og afslapning er gode valg at arbejde videre med Turisternes aktiviteter, 2011 Aktiviteter Korte gåture Spise på restaurant, café el. lign. Shopping Besøge byer Udflugter naturen Længere vandreture af min. 5 km. Bade i badeland Besøge museer og udstillinger Besøge historiske attraktioner, bygninger og Kur, spa eller wellness Besøge forlystelsesparker og oplevelsescentrer Bade i hav eller sø Korte cykelture Besøge dyreparker, akvarier og zoologiske haver Længere cykelture af min. 10 km. Lystfiskeri Spille golf Overvære koncenter, festival og events Gå i byen (natteliv) Øvrige vandsport f.eks. kano eller kajak Lystsejlads Procentvise andel Kilde: VisitDenmark, Turistundersøgelsen Tabellen viser turisternes aktiviteter i Region Syddanmark. Tabellen viser den procentvise andel, som har svaret ja til de forskellige rejseaktiviteter. Mulighed for flere svar. 14

15 Destination Lillebælts målgrupper Via analyser igennem mange år har VisitDenmark tegnet profiler af de turister, som kommer til Danmark. Profilerne kaldes Sjov leg og læring, Det gode Liv, Møder og konferencer og Aktiv ferie. For hver profil opridses en række karakteristika for deres ophold og ferier i Danmark. Destination Lillebælt vil arbejde med nedenstående profilgrupper, som vi har særlige forudsætninger for at tiltrække. Vi ved, at par uden børn står for størstedelen af overnatningerne efterfulgt af børnefamilierne. Forretningsrejsende indtager tredje pladsen, mens singles og grupperejser udgør en mindre del af det samlede antal overnatninger. Sjov, leg og læring Familieferie: Familietid med sjov og ballade. Kører i bil på ferie. Overnatter især i feriehus og på campingplads. Strandture og attraktioner. Det gode liv Parferie: Tid til kærlig forkælelse. Kører i bil på ferie. Overnatter især i feriehus og på campingplads. Vil opleve natur, kultur og god mad. Møder og konferencer Ny viden i inspirerende omgivelser Overnatter på hotel og konferencesteder. Prioriterer gode faciliteter og god forplejning. Aktiv ferie Aktive turister: I pagt med naturen. Kører i bil på ferie. Overnatter især i feriehuse og på campingpladser. Vil ud og være aktive i naturen og lære om det lokale område. 15

16 6. Sæsonen Ferieturistsæsonen i Lillebælt-området er meget koncentreret i sommermånederne, hvilket kan ses af figur 6.1. Ferieturisterne ankommer især i juni, juli og august, hvor det samlede antal overnatninger topper med 51%. Dette samme gør sig gældende, hvis vi kigger på resten af landet. Koncentrationen af overnatninger i sommerperioden er en af de udfordringer, som skal tackles i udviklingen af turismen i området ved at udvikle tilbud, som også tiltrækker gæster i efterår-, vinter- og forårssæsonerne. De relativt mange forretningsrejsende og mødegæster på områdets hoteller og konferencecentre er med til at brede sæsonen ud i Lillebælt-området med ca.10 % af overnatningerne i månederne marts, september, oktober og november. I mange andre områder af landet er der langt færre overnatninger udenfor juni, juli og august. De forretningsrejsende og mødegæsterne er altså en særlig styrke for vores område, som vi skal opdyrke yderligere Fordeling af overnatninger pr. måned, 2011 Sæsonen Procentfordeling Hotel Hotel, forretning Hotel, ferie Camping Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne 0 Kilde: Turismens økonomiske betydning i Fredericia, Kolding og Middelfart

17 N Danmark er dyr, og holdningen til turister er lunken. JENS ERIK RASMUSSEN KELD LOUIE PEDERSEN 7. Turisternes tilfredshed Danmark rasler ned på listen 7.1. Turisternes tilfredshed Tilfredshed 4,75 4,7 4,65 4,6 4,55 4,5 4,45 4,4 4,35 4,3 4,25 4,6 4,6 4,5 4,4 4,7 Kilde: Syddansk Turisme, Den Syddanske Turisme i Tal, ,6 4,5 4,4 Turisternes tilfredshed med Syddanmark, over de lande, som som destination er bedst til for direktør deres i Dansk ferie, Erhverv. ligger generelt mest på et tilfredsstillende niveau (se figur 7.1.) De danske gunst. gæster er ligeså tilfredse med Syddanmark, som danske gæster generelt at konkurrere om turisternes er med Danmark som helhed. For de Samtidig udenlandske klarer gæsters vores vedkommende tilfredsheden en anelse lavere nabolande sig bedre, og det Danmark sakker bagud end den tilfredshed, som turisterne samme i det gør øvrige en række Danmark af de har med Danmark som feriedestination. Det er lande, som vi sammenligner Mange lande klarer sig bedre i konkurrencen om turisterne. meget små marginaler, der er tale om, og samlet set er tilfredsheden på et godt niveau. Men Destination os med. Landene får point på en skala fra 1 til 7, hvor 7 er bedst. Lillebælt skal arbejde på at få området Konsekvensen op på det af nationale den svig- niveau - måske højere. tende konkurrenceevne er færre turister, og dermed taber Danmark omsætning for et stort milliardbeløb. Det betyder mistede job i en tid, da regeringen jagter vækst og arbejdspladser. 4,6 Det er World Economic Forum, som i en omfattende rapport 4,5 har kulegravet 140 landes evner til at konkurrere om turisterne. Danmark ligger nr. 21 på Danmark listen, og det er en markant tilbagegang i forhold til den seneste rapport Syddanmark fra 2011, da Danmark var nr. 16. I 2009 indtog vi pladsen som nr. 14.»Det er ganske enkelt noget møg, at Danmark rykker ned på listen. Det betyder, at vi mister vigtige indtægter og arbejdspladser. Samtidig får vi sværere ved at udnytte det store potentiale i turismen, som vokser globalt,«siger Lise Lyck, lektor ved Center for Turisme og Kultur på CBS, Handelshøjskolen i København. Styrker og svagheder Rapporten afslører, at Danmark både har styrker uuog Tabel fra svagheder, artikel bragt når i Jyllandsposten det gælder om at lokke turister til landet. En den 8. marts 2013, der viser Danmarks af de helt store udfordringer placering er i det forhold prisniveau, til turisters som tilfredshedsende møder. Målt på priser- de rejne ender Danmark på en li-»rapporten dokumenterer, at vi ligger tordnende lavt på priserne, som er en vigtig indikator, når turisterne vælger rejsemål. Det er en konstant udfordring, at det er dyrt at være turist i Danmark, og derfor kommer vi ikke uden om et opgør med de høje skatter og afgifter,«siger Christian T. Ingemann, PLACERING Schweiz Tyskland Østrig Spanien Storbritannien USA Frankrig Canada Sverige Singapore Australien New Zealand Holland Japan Hongkong Island Finland Belgien Irland Portugal Danmark Norge Luxembourg Malta Sydkorea Kilde: World Econimic Forum.»Det er tilfredsstillende, at regeringen vil hæve momsafløftningen på overnatninger og restaurantbesøg, men vi skal videre,«siger Christian T. Ingemann. Schweiz i toppen Men prisniveauet er ikke altafgørende for turisterne. Schweiz topper listen over de SCORE 5,66 5,39 5,39 5,38 5,38 5,32 5,31 5,28 5,24 5,23 5,17 5,17 5,14 5,13 5,11 5,10 5,10 5,04 5,01 5,01 4,98 4,95 4,93 4,92 4,91 konkurrencedygtige JP-grafik: AH til at så man hængen tilbud. lære af,«hun f at Danm placering det gæ holdnin besøgen»desvæ venlige m vi selv tro ofte afm blem, so bedre på kræver e den,«sig Lyspun mark er inden fo tighed. V have en struktur som man De en m Danm på list betyde vigtige arbejd Lise Lyck, Center for på CBS, H i Københa 17

18 8. Turismeforbrug I 2010 udgjorde turisternes forbrug i Lillebælt-området 2,6 mia. kr. Ser man på figur 8.1, så svarer det til 17% af det samlede syddanske turismeforbrug og 3% af det nationale turismeforbrug. Siden 2008 er turismeforbruget i Lillebælt-området faldet med 1,4%. Alene i 2009 var der en negativ udvikling på -10%, som dog næsten opvejes af en fremgang fra 2009 til 2010 på 9,6%. Som det ses af figur 8.2 er det danskerne, som bidrager mest til turismekassen med 78%. Tyskerne tegner sig for 6% af forbruget. Turisternes forbrug fordeler sig en anelse anderledes end deres overnatninger, således tegner danskerne sig for 63% af overnatningerne men 78% af forbruget. Modsat udgør tyskerne en større andel overnatninger (18%) end deres forbrug antyder (6%). Årsagen til forskellen ligger primært i, at danske erhvervsgæster på hoteller og konferencecentre trækker det danske forbrug op i forhold til det tyske og hollandske forbrug, hvor gæsterne primært benytter feriehuse og camping som overnatningsform. Det er de forretningsrejsende, der lægger flest penge, som det ses i figur 8.3., hvoraf det fremgår, at det samlede forbrug for de forretningsrejsende svarer til 35% af det samlede turismeforbrug. Herefter følger sommerhusgæsterne med 7%. I gennemsnit er døgnforbruget pr. person 475 kr. for turister i Lillebælt området. Blandt de turister, som ikke betalte for deres overnatning, men typisk bor hos venner og familie, er det også forretningsrejsende, der lægger flest penge med 23% fulgt af gruppen med familie/venner med 15%. Dette ses i figur

19 8.1. Turismeforbrug fordelt på land, region og Destination Lillebælt, 2010 Turismens omsætning, mia. kr Danmark Region Syddanmark Destination Lillebælt 8.3. Turismeforbrug fordelt på overnatningsformer, 2010 Turismeforbrug Mio. kr Eget feriehus Lånt sommerhus Familie/venner Endagsturister Endagsturister - ferie - forretning 8.2. Turismeforbrug fordelt på markeder, 2010 Turismeforbrug - markeder Mio. kr Turismeforbrug fordelt på andre overnatningsformer, 2010 Turismeforbrug - ikke kommercielt Mio. kr Kilde: Turismens økonomiske betydning i Fredericia, Kolding og Middelfart

20 9. Værditilvækst og årsværk Turisternes forbrug lægges både hos turismevirksomheder og ikke-turismevirksomheder. Det fremgår tydeligt, når man ser på tabel 9.1, hvor 40% af den turismeskabte værditilvækst på 1,9 mia. kr. lå i andre brancher end de typiske turismeerhverv. Naturligvis har også overnatningsstederne og detailhandlen gavn af den turismeafledte effekt og tegner sig for den øvrige værditilvækst Turismeskabt værditilvækst, 2010 Værditilvækst Mio. kr Kilde: Turismens økonomiske betydning i Fredericia, Kolding og Middelfart

21 21

22 Turismeskabte årsværk Turisternes forbrug kan omregnes til arbejdspladser (årsværk), hvor turismen i 2010 Lillebælt-området skabte 4229 jobs (årsværk). Det fremgår af figur 9.2, at jobskabelsen især finder sted i overnatningsvirksomhederne. Bemærk, at detailhandlen og andre brancher, som ikke normalt betragtes som en del af turismeerhvervene, har stor gavn af turisternes forbrug. Samlet skabes omkring 1800 jobs (årsværk) i andre end de traditionelle turismebrancher, mens de primære turismeerhverv tegner sig for ca jobs (årsværk) Turismeskabte årsværk, 2010 Årsværk Turismeskabte årsværk % % % 10% 400 5% 3% % Kilde: Turismens økonomiske betydning i Fredericia, Kolding og Middelfart

23 23 Rapportens kilder: Center for Kystturisme: Kystturisterne i Danmark en ABC med regionalt fokus, Danmarks Statistik 2013, særkørsel. Inspiring Denmark, Syddansk Turisme, Turistprofil for Trekantområdet UNWTO (FNs turismeorganisation), VisitDenmark 2012: Turismens økonomiske betydning i Middelfart, Kolding & Fredericia. VisitDenmark, Turisternes ferieønsker, VisitDenmark, På ferie i Danmark, Turistundersøgelsen VisitSyddanmark, Fra mere til bedre Rejseadfærd World Economic Forum, 2013.

24 ansatte i destination lillebælt Peter Saabye Simonsen Leder Destination Lillebælt T: E: Christa Boisen Økonomi- og projektkonsulent Destination Lillebælt Middelfart T: E: Anders Johansen Udviklingskonsulent Destination Lillebælt T: E: Betinna H. D. Andreasen Natur- og bæredygtighedskonsulent Pernille Poulsen Kommunikationskonsulent Destination Lillebælt T: E: Publikationen er udarbejdet af Destination Lillebælt. Fotos: Ole Olsen, Niels Martner, Søren Larsen og VisitDenmark. 24

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Seminar for helårsdestinationer 28. august 2007 Claudia R. Andersen og Jacob S. Mikkelsen,

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Totalt Jan-Aug 2010-2015 200.000

Totalt Jan-Aug 2010-2015 200.000 Overnatninger Jan - August 215 Total Camping Hotel Sejlere Total 21 176.537 116.964 25.763 319.264 211 171.31 12.31 21.362 312.973 212 153.615 124.333 21.832 299.78 213 156.975 122.313 18.677 297.965 214

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 INDHOLD OVERSIGTSTABELLER... 3 OVERSIGTSTABEL 1. VIBORG KOMMUNE, 2014... 3 OVERSIGTSTABEL 2. SAMFUNDSØKONOMISKE AFLEDTE EFFEKTER, 2014...

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningstal 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Udv Udv% I alt 39.266 389.251 375.18 371.677 389.743 427.37 428.377 1.7,24 319.315 321.428

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark,

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kyst- og naturturister i Danmark VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse o o o o o o o o Samlet Danmark Udland Holland Norge Sverige Tyskland Antal ankomster (1.000) I alt

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Overnatningstal 2016 Middelfart

Overnatningstal 2016 Middelfart 18-4-217 Overnatningstal 216 Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 Middelfart Udv Udv% I alt 558.17 498.671 48.242 468.397 57.667 558.169 569.259 11.9 1,99 36.37 35.848 35.4 352.472 366.418 376.429

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 OVERSIGTSTABELLER... 2 Oversigtstabel 1. Roskilde, 2014... 2 Oversigtstabel 2. Samfundsøkonomiske afledte effekter, 2014... 2 SEKTION

Læs mere

USA. Markedsprofil 2017

USA. Markedsprofil 2017 USA Markedsprofil 2017 Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter indblik

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse:

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland Markedsprofil for Tyskland Markedsprofilen for Tyskland foreligger nu i 2. version. Profilen er udarbejdet af VisitDenmark på grundlag af egne data kombineret

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

Status for turisterhvervet

Status for turisterhvervet Status for turisterhvervet Indhold Indledning 3 Oversigt over udvalgte nøgletal 4 1. Turisterhvervets samlede betydning for økonomien 5 1.1 Turisternes forbrug 5 1.2 Turismeforbruget fordelt på overnatningstype

Læs mere

Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme Juli 2012 Adresse: VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Denmark

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

Danmark. Markedsprofil 2017

Danmark. Markedsprofil 2017 Danmark Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Tønder, Haderselv, Aabenraa og Sønderborg kommuner VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Kina. Markedsprofil 2017

Kina. Markedsprofil 2017 Kina Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune 1. Overnatninger Tabellen nedenfor indeholder de kommercielle overnatningstal for Hjørring Kommune, hvor man kan se, at man i 2014 var tæt på niveauet fra 2008.

Læs mere

VisitDenmark 2009 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2009 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivet af: VisitDenmark December 2009 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forfatter: Thomas Kynde Møller cand.mag i turisme Analysekonsulent

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Turistundersøgelsen på Fyn 2014. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Turistundersøgelsen på Fyn 2014. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turistundersøgelsen på Fyn 2014 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turistundersøgelsen på Fyn 2014 Ferie- og fornøjelsesrejsende Udgivet af: VisitDenmark for Udvikling Fyn Juli 2015 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere