GRUNDKAPITAL UDBUD - 50 FAMILIEBOLIGER Mangor & Nagel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDKAPITAL UDBUD - 50 FAMILIEBOLIGER 05.06.2012. Mangor & Nagel"

Transkript

1 GRUDKAPITAL UDBUD - 50 FAMILIEBOLIGER

2 2

3 IDHOLDSFORTEGELSE Kontekst - byggefelt 8 4 Oversigtskort af Ørestad syd Overordnet disponering 5 Situationsplan 1:1000 De almene familieboliger 6 Perspektiv Inspiration + referencer Diagrammer Boligernes organisering 7-11 Planer 1:200 Diagrammer Lejlighedstyper Perspektiver Snit 1:50 Facader 1:200 Miljø/energi/totaløkonomi 20 Perspektiv 3

4 KOTEKST - BYGGEFELT 8 Domea / Ørestad ordkranen, Domea og har i samarbejde, som svar på Københavns Kommunes grundkapital udbud 2012, udarbejdet et boligprojekt med blandede ejer former, helt i tråd med kommunens ønske. Byggeriet er placeret på byggefelt 8, matrikel 669 og 670 i Ørestad syd. Domeas almene familieboliger er placeret i byggefelt 8 s nordvestlige hjørne og ordkranens private boliger er udlagt fra tværstrædet og torvet med ønskebrønden i sydgående retning til P-huset. Det samlede boligprojekt på byggefeltet indeholder 50 almene boliger, samt 115 private boliger forestået af ordkranen, i alt m2. Projektet tilstræber at opfylde temaerne i kommunens boligpolitiske strategi: - den mangfoldige by - blandede og levende boligområder - den socialt ansvarlige by - boliger, som almindelige mennesker kan betale - boliger til Københavnere med særlige behov - den trygge by - sikre og velholdte boligområder - den bæredygtige by - nyskabende og energibesparende boligområder, samt bæredygtig udvikling Beliggenhed Den foreslåede placering af de almene familieboliger på byggefelt 8, indpasser sig attraktivt mellem kanalen og Ørestads Boulevard tæt ved Vestamagers Metro, som på få minutter bringer områdets beboere direkte til centrum af København. KALVEBOD FÆLLED SKOVRUMMET PARKRUMMET KAALRUMMET ØRESTADS BOULEVARD BYGGEFELT 8 BYGGEFELT 8.1 BYGGEFELT 8.2 VESTAMAGER METRO STATIO Mod Ørestads Boulevard og øst udføres med tiden en erhvervsbebyggelse, som vil medvirke til at reducere evt. støj fra vej og Metro. Syd for bebyggelsen er planlagt et af områdets p-huse. Ørestad Syd vil med tiden udvikle sig til et levende og dynamisk område, med en blanding af boliger og erhverv med mange gode indkøbsmuligheder i blandt andet Fields, samt på Asgers Jorns Alle. Endvidere tilføres området institutioner mm. hvilket allerede er igangsat. I Ørestad lever man på grænsen mellem store åbne naturarealer og spirende storbysurbanitet. Lokalplanen ligger op til et spændende område med grønne og blå oaser, samt stor arkitektonisk diversitet. Området ligger med fordelagtige tilkørselsforhold fra Ørestads Boulevard, som igen er forbundet til motorvejsnettet i umiddelbar nærhed. Bebyggelsen overholder bestemmelserne i lokalplan 398 for Ørestad Syd, med de ændringer der er foretaget i forhold til flytning af byggefelt 8 s nordlige P-hus i området, hvor de almene familieboliger placeres. I arbejdet med udvikling af planen i forbindelse med ordkranens byggeret, har By & Havn været en aktiv samarbejdspartner, ligesom projektet har været forelagt karregruppen og efterfølgende justeret i forhold til gruppens ønsker. 4

5 OVERORDET DISPOERIG Bebyggelsen placeres 1800 mm bag byggelinjen, både ved kanalvej og ved den lille plads, hvilket svare til bebyggelsens altandybde. Dette giver mulighed for, at den bolignære kantzone med stueetagernes forhøjede udeareal, vil blive et attraktivt vestvendt areal ved bl.a. kanalen, som vil være med til at gøre oplevelsen i området mellem byggeri og kanal levende og dynamisk. Domeas almene familieboliger er lokaliseret nord for pladsen og ordkranens private boliger fra og med pladsen til P-huset mod syd. Adgang/parkering Parkering vil som udgangspunkt foregå i de i lokalplanen stratetisk udlagte P-huse. I gårdrummet er der et mindre antal P-pladser, som er forbeholdt det fremtidige erhvervsbyggeri. Cykelparkering foregår generelt i gårdrummet, og for Domeas almene boliger i begrønnede skure, hvor cyklerne placeres i to lag i lighed med andre steder i Ørestaden. Mht. erhvervsbebyggelsens cykelparkering overvejes det pt. hos By & Havns Karregruppe om disse skal placeres i kælder under erhvervsbyggeriet. Gåendes adgang til boligernes opgange kan ske fra både gade og gård via de gennemlyste vertikale trapperum, som giver brugerne en fantastisk oplevelse, samtidig med, at trapperummene vil have en vis præventiv effekt. ROBERT JACOBSES VEJ PLADS 50 STK FAMILIEBOLIGER GÅRD IDKØRSEL ASGER JORS ALLÉ KAALRUMMET PASSAGE ØRESTADS BOULEVARD GÅRD IDKØRSEL P-HUS Situationsplan 1:1000 VESTAMAGER METRO ST. 5

6 DE ALMEE FAMILIEBOLIGER Domeas almene familieboliger er beliggende i den nordvestlige del af byggefelt 8, med den overvejende del af bebyggelsen orienteret mod kanalen og vest. Boligernes hvidpudsede facader fremstår lette, lyse og levende med facetterede vindueshuller og tilbageliggende vinduer. Sammen med altanerne vil de give indtryk af, at bygningen leger artistisk med lys og skygge og dermed vil udtrykke sig varieret hen over måneder og året. Det gennemgående trapperum, sikrer sammen med de vertikale vinduespartier slægtskabet til de historiske kanalhuse. Alle vinduespartier går til gulv for, at medvirke til fuld ud lysning fra facade og dybt ind i rummet, samt at sikre udsynet og kontakten til gade-/kanalrummet, også selv om man befinder sig dybere i rummet. Stuelejlighederne, som har en stor rumhøjde på grund af lokalplanens krav om 4 m. etagehøjde i underste etage, er indrettet med et forskudt plan på en meter i boligen således, at ude opholdsarealet mod gade/kanal er hævet og stort set i terrænniveau i gård. Den måde udearealerne er bearbejdet på giver mod gade pga. den løftede terrasse mulighed for ophold under ugenerte former samtidig med, at man ved sin blotte tilstedeværelse, er med til at sikre liv, tryghed og dynamik i gaderummet/kanalrummet. DEPOT I BOLIG (1.-7.ETAGE) DEPOT I UDVEDIGT SKUR (STUEPLA) HOVEDIDGAG PRIVAT IDGAG ADGAG TIL BOLIG ELEVATOR KØKKE BAD DEPOT DEPOTER ADGAGSFORHOLD PORT GEMLYSTE OPGAGE SEKUDÆRE RUM PRIVATE ALTAER MOD GADE AFTESOL Kanalhuse i Amsterdam Bellavista DEPOT I BOLIG (1.-7.ETAGE) DEPOT I UDVEDIGT SKUR (STUEPLA) PRIVATE ALTAER MOD GADE HOVEDIDGAG PRIVAT IDGAG ADGAG TIL BOLIG Perspektiv fra krydset på ELEVATOR Robert Jacobsens vej og Asger Jorns Allé PRIVATE ALTAER MOD GÅRD DEPOTER UDE OPHOLDSAREALER ETAGE ADGAGSFORHOLD PORT GEMLYSTE OPGAGE IDE GEEMLYSTE BOLIGER PRIVATE TERRASSER MOD GADE PRIVATE ALTAER MOD GADE UDE < 90 OPTIMERIG AF DAGSLYS TEKIK KÆLDER AFTESOL PRIVATE KØKKE TERRASSER MOD GÅRD BAD 6 GEMLYSTE OPGAGE MOBILT AFFALDSSUG FØRIGSVEJE FOR ISTALLATIOER AFFALDSSKAKT ISTALLATIOER AFTESOL DEPOT SEKUDÆRE RUM PRIVATE TERRASSER MOD GADE SOLRETIG FORMIDDAGSSOL PRIVATE TERRASSER MOD GÅRD PRIVATE ALTAER MOD GADE PRIVATE ALTAER MOD GÅRD DOCKIG STATIO UDE OPHOLDSAREALER STUEPLA FÆLLES GÅRDRUM TEKIK KÆLDER DEPOTER DEPOT I BOLIG (1.-7.ETAGE) DEPOT I UDVEDIGT SKUR (STUEPLA) UDE OPHOLDSAREALER ETAGE PRIVATE TERRASSER MOD GADE PRIVATE TERRASSER MOD GÅRD HOVEDIDGAG OPHOLDSRUM PRIVAT IDGAG ADGAG TIL BOLIG VÆRELSER ELEVATOR ETRÉ GAG AREAL ADGAGSFORHOLD IDE PRIMÆRE RUM UDE < 90 OPTIMERIG AF DAGSLYS PRIVATE ALTAER MOD GADE FORMIDDAGSSOL SOLRETIG PORT PRIVATE TE PRIVATE

7 DEPOT I UDVEDIGT SKUR (STUEPLA) DEPOT I (1.-7.ETAGE) DEPOT I UDVEDIGT SKUR BOLIGERES ORGAISERIG (STUEPLA) DEPOTER HOVEDIDGAG PRIVAT IDGAG ADGAG TIL BOLIG ELEVATOR PRIVAT IDGAG ADGAG TIL BOLIG ELEVATOR ADGAGSFORHOLD Alle boliger er gennemlyste og velbelyste med det primære opholdsrum spændende fra facade til facade, hvilket giver den enkelte beboer stor frihed i indretningen af sit hjem. Værelser er placeret mod både gade og gård. ADGAGSFORHOLD DEPOTER PRIVATE ALTAER MOD GADE Toilet/bad, depotrum og køkken, som en del af det primære opholdsrum, er placeret centralt i boligens længderetning. Alle lejligheder har stor opholdsaltan mod vej og kanal. Lejligheder i den øst/vest gående nordlige fløj er ligeledes forsynet med altaner mod gård og syd. PRIVATE ALTAER MOD GADE Alle lejligheder vil tage sig ud som lyse, rare og nordiske rumligheder med detaljer og kvaliteter, som også sikre lang levetid. PORT PORT GEMLYSTE OPGAGE GEMLYSTE OPGAGE AFTESOL KØKKE BAD DEPOT SEKUDÆRE RUM BAD DEPOT SEKUDÆRE RUM Bebyggelsen har et mindre kælderareal under hjørnelejligheden, indeholdende teknikum, samt et mindre fællesareal med tilhørende toiletter. Fællesarealet har dagslysadgang fra højtsiddende vinduer under stueterrasse mod nord. AFTESOL PRIVATE ALTAER MOD GADE PRIVATE ALTAER MOD GÅRD Bebyggelsen er designet med tilbageliggende vinduespartier og facetterede vindueshuller således, at hvert hul har skrå HOVEDIDGAG afskæringer/fals i top og på den side hvor størstedelen af dagslyset kommer fra. Den modstående side og bundfalsen står vinkelret PRIVAT IDGAG på længderetningen. ADGAG TIL BOLIG UDE OPHOLDSAREALER ETAGE Denne konstruktion optimerer dagslyset ELEVATOR inde i boligen, samtidig med at facaderne opleves som klimaskærmens leg med lys og skygge - en bebyggelse i evig forandring. ADGAGSFORHOLD UDE OPHOLDSAREALER GEMLYSTE OPGAGE Endvidere er sidegevindsten, at altanerne bliver mm dybere pga. de indeliggende vinduer. PRIVATE TERRASSER MOD GADE ETAGE PORT PRIVATE ALTAER MOD GÅRD PRIVATE ALTAER MOD GADE KØKKE BAD DEPOT SEKUDÆRE RUM IDE UDE < 90 OPTIMERIG AF DAGSLYS GEEMLYSTE BOLIGER PRIVATE ALTAER MOD GADE TEKIK KÆLDER PRIVATE TERRASSER MOD GADE IDE UDE < 90 OPTIMERIG AF DAGSLYS GEEMLYSTE BOLIGER TEKIK KÆLDER PRIVATE TERRASSER AFTESOL MOD GÅRD SOLRETIG FORMIDDAGSSOL KØKKE BAD DEPOT SEKUDÆRE RUM MOBILT AFFALDSSUG FØRIGSVEJE FOR ISTALLATIOER AFFALDSSKAKT PRIVATE TERRASSER MOD GADE PRIVATE TERRASSER MOD GÅRD UDE OPHOLDSAREALER ISTALLATIOER MOBILT ETAGE AFFALDSSUG FØRIGSVEJE FOR ISTALLATIOER AFFALDSSKAKT DOCKIG STATIO ISTALLATIOER PRIVATE TERRASSER MOD GADE PRIVATE ALTAER MOD GÅRD PRIVATE ALTAER MOD GADE DOCKIG STATIO UDE OPHOLDSAREALER DEPOTER STUEPLA PRIVATE TERRASSER MOD GÅRD DEPOT I BOLIG (1.-7.ETAGE) DEPOT I UDVEDIGT SKUR (STUEPLA) UDE OPHOLDSAREALER FÆLLES GÅRDRUM STUEPLA FÆLLES GÅRDRUM PRIVATE TERRASSER MOD GÅRD IDE UDE < 90 OPTIMERIG AF DAGSLYS PRIVATE TERRASSER MOD GADE FORMIDDAGSSOL SOLRETIG HOVEDIDGAG PRIVAT IDGAG ADGAG TIL BOLIG ELEVATOR ADGAGSFORHOLD GEEMLYSTE BOLIGER PRIVATE ALTAER MOD GADE PORT OPHOLDSRUM VÆRELSER ETRÉ GEMLYSTE OPGAGE GAG AREAL PRIMÆRE RUM OPHOLDSRUM VÆRELSER ETRÉ GAG AREAL PRIMÆRE RUM TEKIK KÆLDER AFTESOL PRIVATE TERRASSER MOD GÅRD SOLRETIG FORMIDDAGSSOL PRIVATE TERRASSER MOD GADE PRIVATE TERRASSER MOD GÅRD PRIVATE ALTAER MOD GADE PRIVATE ALTAER MOD GÅRD TALLATIOER PORT GEEMLYSTE BOLIGER DOCKIG STATIO FÆLLES GÅRDRUM UDE OPHOLDSAREALER STUEPLA GEMLYSTE OPGAGE KØKKE BAD DEPOT SEKUDÆRE RUM UDE OPHOLDSAREALER ETAGE OPHOLDSRUM VÆRELSER ETRÉ GAG AREAL PRIMÆRE RUM PRIVATE TERRASSER MOD GADE IDE UDE < 90 OPTIMERIG AF DAGSLYS TEKIK KÆLDER OPHOLDSRUM AFTESOL PRIVATE TERRASSER MOD GÅRD SOLRETIG FORMIDDAGSSOL 7 PRIVATE TERRASSER M PRIVATE TERRASSER PRIVAT

8 3V/4V-BOLIG 3V- BOLIG 3V/4V- BOLIG 3V- BOLIG 3V- BOLIG 97 m² 102 m² 84 m² 103 m² 84 m² 2V-BOLIG 70 m² 3V-BOLIG 91 m² CYKELPARKERIG LEG/OPHOLD GRILL PLADS 2V-BOLIG 70 m² DOCKIG STATIO Gårdrummet og landskabet HOVEDSTRØG Gårdrummet er i henhold til lokalplan, samt By & Havns ideer et stort fællesareal, hvor offentligheden har mulighed for at færdes. Miljøstationer, affaldssug mm, samt cykelparkering kan i et vist omfang placeres frit i gården. Vi ser gården indrettet således, at der i forhold til boligerne er stor pivathed ind mod bebyggelsen, hvor adgange til opgangene og små indhegnede udearealer til stueetagens beboere er lokaliseret. Det nære område indeholder endvidere legeplads, cykelskur samt fællesarealer for ejendommens beboere. IDKØRSEL Stueplan 1:200 8

9 4V- BOLIG 3V- BOLIG 4V- BOLIG 3V- BOLIG 4V- BOLIG 113 m² 111 m² 87 m² 112 m² 88 m² 2V-BOLIG 69 m² 4V-BOLIG 103 m² 2V-BOLIG 73 m² 1-5 etageplan 1:200 9

10 4V- BOLIG 3V- BOLIG 4V- BOLIG 111 m² 111 m² 87 m² 2V-BOLIG 69 m² 4V-BOLIG 103 m² 2V-BOLIG 73 m² 6 etageplan 1:200 10

11 4V- BOLIG 3V- BOLIG 4V- BOLIG 120 m² 111 m² 87 m² 2V-BOLIG 69 m² 7 etageplan 1:200 11

12 LEJLIGHEDSTYPER TYPE A 4V-lejlighed 111/112 m² 10 stk TYPE B 3V-lejlighed 87/88 m² 10 stk TYPE C 2V-lejlighed 65/69 m² 7 stk TYPE D 2V-lejlighed 70/73 m² 6 stk TYPE E 4V-lejlighed 120 m² 6 stk TYPE F 4V-lejlighed 103 m² 5 stk TYPE G 3V-lejlighed 102/103 m² 2 stk TYPE H 3V-lejlighed 84 m² 2 stk TYPE I 3V-lejlighed 97 m² 1 stk TYPE J 3V-lejlighed 91 m² 1 stk Altan 5 m² Altan 5 m² I ALT 50 stk Stue 19 m² Soveværelse 11 m² Alrum 44 m² Depot 3 m² Trappeopgang Entré 4 m² Bad 4 m² Depot 3 m² Trappeopgang 34 m² Køkken Gang 3 m² Bad 4 m² Affaldsskakt Køkken 6 m² Soveværelse 11 m² Affaldsskakt Værelse 8 m² Elevator Elevator 2V-BOLIG 69 m² 1:100 3V-BOLIG 87 m² 1:100 12

13 Terrasse mod gade 14 m² Altan 5 m² Soveværelse 11 m² Alrum 48 m² Soveværelse 11 m² Værelse 9 m² Alrum 44 m² Bad 4 m² Gang 3 m² Køkken Entré 3 m² Trappeopgang 20 m² Bad 4 m² Gang 3 m² Køkken Depot 3 m² Trappeopgang 34 m² Affaldsskakt Værelse 8 m² Elevator Værelse 8 m² Entré 5 m² Affaldsskakt Elevator Terrasse mod gård 31 m² Depot 3 m² 4V-BOLIG 112 m² 1:100 3V/4V-BOLIG 103 m² 1:100 13

14 Perspektiv ned langs Robert Jacobsens Vej Perspektiv ind mod gården 14

15 Snit 1:50 15

16 Facade mod Asger Jorns Allé 1:200 16

17 Facade mod Robert Jacobsens Vej 1:200 17

18 Gårdfacade mod syd 1:200 18

19 Gårdfacade mod øst 1:200 19

20 Perspektiv langs Robert Jacobsens vej og kanalen 20

21 MILJØ/EERGI Bebyggelsen udføres under stor hensyntagen til miljø og energimæssige hensyn, hvorfor hensigten er, at fremtidssikre byggeriet således, at det opfylder kravet til energiklasse 1. Byggeriets udformning giver gode muligheder for, at få dagslys ind i rummene, hvorved brugen af kunstlys minimeres. Vinduesarealer er overalt afpasset således, at der opnås optimal balance mellem energitilskud og energitab gennem vinduet. Alle vinduespartier udføres højisolerede. Bebyggelsen opføres i videst mulige omfang, som et tungt råhus, der så vidt muligt danner frie overflader i bygningen. Herved udnyttes den varmeakkumulerende værdi i bygningens tunge masse således, at den energi der opsamles gennem vinduer osv. i dagtimerne, langsomt afgives i nattetimerne. Der vil blive lagt stor vægt på en vurdering af alle materialernes livscyklus, med fokus på genanvendelighed. Ligeledes vil der kun blive brugt materialer, som sikrer det bedst mulige indeklima. TOTALØKOOMI Byggeriet opføres, som et teknisk ukompliceret hus efter enkle rationelle byggetekniske principper med størst mulig brug af præfabrikation og standardkomponenter af høj kvalitet. På denne måde opnås den størst mulige kvalitet inden for rammebeløbet, ligesom de løbende driftudgifter minimeres. Der skelnes mellem de konstruktive hovedelementer og lette vægge, der efterfølgende vil kunne fjernes og flyttes, således at indretningen af de enkelte boligafsnit vil kunne ændres uden, at gribe ind i den bærende konstruktion. Den klare vertikale og horisontale disponering af projektet gør, at der opnås meget rationelle føringsveje for installationer, som ligeledes bidrager til en god totaløkonomi. Der vil overalt blive valgt materialer under hensyntagen til det slid byggeriet udsættes for, så den løbende vedligeholdelse minimeres. Det sikres, at man i forbindelse med projektering af byggeriet vil efterleve kravene til en optimeret totaløkonomi. 21

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET RUMSTORE MODULER FLADE- ELEMENTER CONTAINER- MODULER DIGITAL FABRIKATION 2 INDLEDNING & INDHOLD TIL INSPIRATION OG DIALOG I de senere år har man

Læs mere

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning ENGHAVE BRYGGE Forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 24. januar 2013 vedtaget forslag til lokalplan Enghave Brygge med tilhørende forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

31 oktober 2008 energy, environment, comfort

31 oktober 2008 energy, environment, comfort 31 oktober 2008 energy, environment, comfort Papirfabrikken 24 8600 Silkeborg Tlf.: +45 7024 1000 www.aarstiderne.dk Fabriksvej 2 7760 Hurup Tlf 97 95 20 46 Fabriksvej 2 7760 Hurup Thy Tlf.: +45 9741 3077

Læs mere

Støbehallen P1 Præsentation: 36 topmoderne boliger www.valbymaskinfabrik.dk VALBY MASKIN FABRIK

Støbehallen P1 Præsentation: 36 topmoderne boliger www.valbymaskinfabrik.dk VALBY MASKIN FABRIK Støbehallen P1 Præsentation: 36 topmoderne boliger www.valbymaskinfabrik.dk VALBY MASKIN FABRIK Maj 2015 Rådhuspladsen Tivoli Zoologisk Have Søndermarken Carlsberg Enghave st. Valby St. UDLEJNING: home

Læs mere

85 PLEJEBOLIGER, HEDEVEJ, 8240 RISSKOV

85 PLEJEBOLIGER, HEDEVEJ, 8240 RISSKOV 85 PLEJEBOLIGER, HEDEVEJ, 8240 RISSKOV INDLEDENDE VISUALISERINGER PROJEKTTEAM: Totalentreprenør : Scandi Byg a/s Himmerlandsvej 3 9670 Løgstør Arkitekt : Regnbuen arkitekter maa Møllestien 52 8000 Århus

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan Sundholm Syd med tilhørende kommuneplantillæg Fabrikken for Kunst og Design "Sundholm Syd" Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Islands Brygge, København. Havnevigen Strandhuse

Islands Brygge, København. Havnevigen Strandhuse Islands Brygge, København Havnevigen Strandhuse 2 Velkommen i vandkanten 3 Skønne, grønne arealer som nabo, en enestående udsigt over Københavns Havn, 7 minutter til Rådhuspladsen og vandet lige uden for

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 "Carlsberg II" Forslag til lokalplan Forslag til kommuneplantillæg Miljøvurdering (VVM og SMV) Del II Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 orgerrepræsentationen har den 11. juni 2008 vedtaget

Læs mere

Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II"

Lokalplan nr. 432 Carlsberg II Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II" Del II - lokalplanens bestemmelser Lokalplanen er vedtaget på orgerrepræsentationens møde den 29. januar 2009 og bekendtgjort den 18. februar 2009. Indhold Lokalplan 1.

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

ENGHOLMENE KÆRHOLM KØBENHAVNS NYE KANALBY MED HAVNEFRONT KÆRHOLM

ENGHOLMENE KÆRHOLM KØBENHAVNS NYE KANALBY MED HAVNEFRONT KÆRHOLM ENGHOLMENE KÆRHOLM KØBENHAVNS NYE KANALBY MED HAVNEFRONT KÆRHOLM HOVEDSTADENS NYE HYGGELIGE HAVNEKVARTER FULDENDER KØBENHAVNS HAVN Side 3 Københavns Havn er den livsnerve, som er fælles for nogle af byens

Læs mere

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf. 3373 0800 www.freja.biz HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 2 Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning...4 3 Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5

Læs mere

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke P r o j e k t k o n k u r r e n c e Nyt sognehus til Jelling Kirke Maj 2013 Nyt sognehus i Jelling Projektkonkurrence Juryens betænkning April 2013 [1] Juryens betænkning er tilrettelagt af Flemming Deichmann

Læs mere

HALSSKOV MARITIME BY HORISONTEN. UDBUD HALSSKOV HAVN den 16. November 2006 UDSIGTSBYEN KANALBYEN HUSBÅDSBYEN. C.F. MØLLER arkitektfirmaet LUND GRUPPEN

HALSSKOV MARITIME BY HORISONTEN. UDBUD HALSSKOV HAVN den 16. November 2006 UDSIGTSBYEN KANALBYEN HUSBÅDSBYEN. C.F. MØLLER arkitektfirmaet LUND GRUPPEN HALSSKOV MARITIME BY HORISONTEN UDBUD HALSSKOV HAVN den 16. November 2006 UDSIGTSBYEN KANALBYEN HUSBÅDSBYEN VISUALISERING AF HALSSKOV MARITIME BY HALSSKOV MARITIME BY HORISONTEN + + = Den forslåede bebyggelsesplan

Læs mere

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision INDHOLD 1.0 INTRO - AT STYRKE DEN SOCIALE BALANCE I VÆREBRO PARK p 06 2.0 KONTEKST

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Etape 2. Da Vinci Parken et liv med perspektiv. 78 lejeboliger i Aalborgs nye grønne bydel med smuk beliggenhed og attraktiv husleje

Etape 2. Da Vinci Parken et liv med perspektiv. 78 lejeboliger i Aalborgs nye grønne bydel med smuk beliggenhed og attraktiv husleje Etape 2 Da Vinci Parken et liv med perspektiv 78 lejeboliger i Aalborgs nye grønne bydel med smuk beliggenhed og attraktiv husleje Da Vinci Parken og den nye bydel Fuldt udbygget omfatter Da Vinci Parken

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

SPIDSEN - Ny Ellebjerg

SPIDSEN - Ny Ellebjerg SPIDSEN - Ny Ellebjerg 10.2014 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Oversigtsplan 4 Udbygningspotentiale 5 Før-situation Under-situation Efter-situation Volumenstudier 6 Spidsen Stangen Stængerne Eksempel

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

"Sundbyvang" Lokalplan nr. 451 Borgerrepræsentationen har den 2.december 2010 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 2010.

Sundbyvang Lokalplan nr. 451 Borgerrepræsentationen har den 2.december 2010 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 2010. "Sundbyvang" Lokalplan nr. 1 Borgerrepræsentationen har den 2.december 20 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 20. Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Formål... 3 Baggrund...

Læs mere