Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3"

Transkript

1 Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Opdateret 11. august 2014 OBS at denne vejledning ikke er opdateret i forhold til pop-uppers udseende og hvilke data, der indsamles! Indhold Find/åbn skærmbilledet Administration af Sentinel (for alm. brugere)... 2 Hvordan tilmelder og framelder jeg pop-upper i Sentinel Datafangst... 2 Tilmelding og framelding... 2 Ventende registreringer fanebladet (med eksempel på, hvordan læge og sygeplejerske kan samarbejde ved årskontrol)... 3 Ændring af registreringer fanebladet... 4 Udfyldelse af en pop-up med Diabetes som eksempel... 5 De enkelte felter i pop-uppen... 7 Adgang til yderligere information via pop-uppen Sådan sletter jeg en pop-up Dataindsamling via Datafangst generering af kvalitetsrapporter Rapportsiden Fanebladet Kvalitetsrapporter Fanebladet For Sentinel læger Fanebladet Vejledninger Knapperne Nyhedsbreve, Support, Driftsstatus Knappen Praksisoplysninger Gamle data i tilbagemeldingsrapporterne pga. automatisk overførsel af data til en ny læge Hvis patienten siger nej til, at data må overføres til en ny læge Hvis du finder en fejlkodet patient i din kvalitetsrapport Kontakt DAK-E Hvis du har spørgsmål af brugermæssig og/eller teknisk karakter, som du ikke kan finde svar på her i manualen, er du altid velkommen til at kontakte DAK-E pr. mail på eller på vores supporttelefon (evt / ) 11. august

2 Find/åbn skærmbilledet Administration af Sentinel (for alm. brugere) Åbning af skærmbilledet Administration af Sentinel sker efter, du er logget ind i dit lægesystem med identifikation samt password, og det varierer fra system til system, hvor du finder det. Hvis du er i tvivl om, hvordan du finder det i dit lægesystem, er der bagerst i denne vejledning en samlet oversigt for de 10 lægesystemer. OBS: Fyrtårnet i båndlinjen i bunden af skærmen giver ikke adgang til Administration af Sentinel for almindelige brugere, men til et teknikermodul! Hvordan tilmelder og framelder jeg pop-upper i Sentinel Datafangst Tilmelding og framelding Sentinel Datafangst er konstrueret således, at det er muligt for den enkelte læge/medarbejder at tilmelde og framelde sig pop-upper. Man afgør således selv, hvilke pop-upper man ønsker at gøre brug af og dermed antallet af forstyrrelser. Tilmeldingen sker i skærmbilledet Administration af Sentinel, idet man klikker på fanebladet Pop-up tilmelding, og billedet ser således ud: Bemærk, at en pop-up typisk er tilknyttet et sygdomsområde, men den kan også fungere som en påmindelse (fx Prednisolon) eller bruges til indsamling af data til et konkret forskningsprojekt, som lægen/praksis i en periode vælger at deltage i (fx Rygprojekt_Nord_Intervention) se kolonnen Mulige pop-upper på billedet ovenfor. Bemærk også, at sygdomsområdet/pop-uppen Diabetes af historiske årsager hedder Diabetesforloebsydelsen, hvilket desværre ikke ændres! Årsagen er den tidligere administrative kobling mellem Datafangst og Forløbsydelsen, men denne eksisterer ikke længere. Fra Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD) vil udbudte pop-upper komme frem i venstre vinduesdel. Lægen/medarbejderen kan tilmelde sig en pop-up ved at klikke på den mulige pop-up, så 11. august

3 den står i blå farve og derpå trykke på > i sprossen i midten, så pop-up navnet flyttes over i højre vinduesdel. Omvendt trykkes på <, hvis læge/medarbejder vil frameldes en pop-up. Ventende registreringer fanebladet (med eksempel på, hvordan læge og sygeplejerske kan samarbejde ved årskontrol) Tilbage til skærmbilledet Administration af Sentinel på den enkelte arbejdsstation. Det første faneblad hedder Ventende registreringer. Her kan man se de registreringer (pop-upper), man har valgt ikke at udfylde i forbindelse med patientkontakten. Pop-uppen er således blevet lukket ved klik på Udfyld senere eller ved klik på det røde kryds (Bemærk, at lukning på det røde kryds, lægger pop-uppen i venteposition!)... Dette skærmbillede vil automatisk dukke op, når du ved konsultationsophør lukker dit lægeprogram, såfremt du har patienter, der mangler at få udfyldt pop-upper. Du kan nu dobbeltklikke på linjen med patienten, hvorefter pop-uppen igen kommer frem, så du har mulighed for at færdiggøre den. På samme side kan du få et overblik over samtlige ventende pop-upper i klinikken. Dette gør du ved at sætte et flueben i feltet Vis alle for ydernummer (999999). Siden kan også benyttes ved samarbejde mellem læge og sygeplejerske ved en årskontrol på den måde, at din sygeplejerske (eller klinikassistent) tilmelder sig fx pop-uppen Diabetesforloebsydelsen eller KOL (i billedet Administration af Sentinel via fanebladet Pop-up tilmelding). Sygeplejersken/klinikassistenten udfylder sine punkter i årskontrollen jf. forudgående aftale og klikker til slut på Udfyld senere. Når patienten dernæst kommer til lægen til årskontrol, henter lægen den ventende pop-up frem gennem administrationsmodulet og udfylder resten. Pop-up-data lagres på den dato, som pop-uppen er udløst/trigget første gang. Hvis man har mange ventende pop-upper, kan man sortere dem ved at klikke på Vis kun for CPR nr. og indtaste CPR-nummeret. Endelig kan man vinge af, at man vil se ikke færdiggjorte popupper, som man selv aktivt har frameldt sig, og/eller pop-upper, der er lukkede (dvs. som er blevet afsluttet fra centralt hold af DAMD fx forældede eller midlertidige pop-upper til forsknings- /undervisningsbrug). Man skal være opmærksom på, at hvis der ligger en pop-up i ventende position på patienten, så kommer der ikke en ny pop-up. Den ventende pop-up skal således bruges dvs. enten udfyldes helt med data fra årskontrollen, eller også skal den slettes (se evt. afsnit Sådan sletter jeg en irrelevant 11. august

4 pop-up ). Det er en god idé på at sørge for at fjerne gamle og uaktuelle pop-upper, da de som nævnt vil blokere for, at nye udløses og hvis de bruges, vil data som nævnt lagres på den dato, popuppen oprindeligt blev udløst. Ventende pop-upper, der er mere end 3 måneder gamle, anses for at være irrelevante, hvorfor programmet automatisk sletter disse fra listen. Ændring af registreringer fanebladet I det andet faneblad Ændring af registreringer har du mulighed for at hente tidligere udfyldte popupper frem og rette i dem. Du indtaster CPR-nummer på den patient, hvor du vil se og evt. rette i en gammel pop-up. Du trykker på Søg knappen, hvorefter patientens data kommer frem (se næste billede). Der kan være flere registreringer. Du vælger den, du vil rette i eller helt slette, og klikker på den, så den står i blå skrift. Nu kan du trykke enten på knappen Ændre nu eller Slet alt efter hvilken korrektion, du vil foretage... Endelig er der også mulighed for at hente en tidligere slettet pop-up frem og udfylde den. Her skal du indtaste CPR-nummer, sætte et flueben i boksen Vis slettede data og trykke på knappen Søg. Nu vises de slettede pop-upper, og du kan evt. rette og således bruge den alligevel, idet data lagres på den gamle dato. 11. august

5 Formentlig vil det være ret sjældent, at der skal rettes, da der under udfyldelsen af pop-uppen er indbygget en række valideringstjek, der vil udluge de fleste fejl. Men skulle en patient påpege, at der er sket en fejlregistrering, er det vigtigt, at man som læge også kan rette den! Udfyldelse af en pop-up med Diabetes som eksempel Når du har fået programmet Datafangst installeret i din klinik og fået tilmeldt dig pop-uppen Diabetesforloebsydelsen som skildret ovenfor i Pop-up tilmelding, vil der i starten hver gang du til en patientkontakt skriver diagnosen T89 Diabetes type 1 eller T90 Diabetes type 2 dukke et popup-billede op. Det ser således ud: Første gang, du ser pop-uppen, vil det sikkert være en fordel straks at vinge af i øverste højre hjørne: Årskontrol udføres ikke nu, da det typisk ikke er det rette tidspunkt at foretage en årskontrol, eller der ikke er afsat den nødvendige tid i konsultationen til det. Når du har sat vingen, bliver OKknappen aktiv med det samme, da du ikke skal udfylde flere felter. Pop-uppen ændrer da udseende til billedet: 11. august

6 OK-knappen er nu aktiv, og når du klikker på den, forsvinder pop-uppen, uden at data gemmes (OBS, at eventuelle indtastninger i pop-uppen ikke vil lagres). Har du kodet en patient forkert ved en fejltagelse, kan du vinge af i feltet Popup irrelevant (og evt. skrive hvorfor) samt klikke OK, så forsvinder pop-uppen også uden at blive gemt. Hvis diagnosekoden helt skal slettes, skal dette først gøres i dit lægesystem. Desværre får en sådan fjernelse af en diagnose ikke gennemslag til Datafangst (endnu), og derfor kan patienten fejlagtigt komme til at fremgå af en kvalitetsrapport. For at undgå dette skal du skrive en besked til ITsupporten i DAK-E se afsnittet Hvis du finder en fejlkodet patient i din kvalitetsrapport. Som nævnt skal man være opmærksom på, at klik på KRYDSET i øverste højre hjørne IKKE sletter en pop-up, men at pop-uppen i så tilfælde vil lægge sig i ventende position på samme måde, som hvis man havde klikket på Udfyld senere. Har du tilmeldt dig Diabetesforloebsydelsen, vil der som omtalt hver gang du kobler diagnosen hhv. T89 Diabetes type 1 eller T90 Diabetes type 2 til et notat komme en pop-up. Når man er nystartet med Datafangst, skal man således typisk igennem en periode, hvor man må slette nogle irrelevante pop-upper ved at vinge af i Årskontrol udføres ikke nu, indtil årskontrollen rent faktisk udføres. Herefter vil der gå 10 måneder, inden den kommer frem igen, hvor den enten skal udfyldes som en reel årskontrol, eller den kan fungere som reminder om, at der skal aftales en tid til en årskontrol. Skal man udføre årskontrollen i forbindelse med patientkontakten, starter man med at besvare pop-uppen i almindelig læseretning fra øverste venstre hjørne jf. billedet: 11. august

7 Generelt gælder det, at understreget tekst indeholder en mouseover dvs. en ekstra forklaring til ordet eller feltet, som vises, når man holder musen hen over den understregede tekst. Blå, understreget tekst er et reelt link, der ved klik åbner et helt info-dokument. Pop-uppen er dynamisk, sådan at inaktive (grå) felter bliver aktive, hvis de kræves udfyldt. De enkelte felter i pop-uppen I rubrikken Kontakt findes feltet Diabetes debutår, hvor man noterer det årstal, patienten første gang fik stillet diagnosen diabetes. Feltet skal kun udfyldes en gang pr. patient, da det angivne årstal herefter automatisk vil stå i feltet, næste gang pop-uppen kommer frem. Ved Antal diabeteskontroller aftalt i kommende år angives den umiddelbare plan for antal kontroller aftalt med patienten, idet årskontrollen tælles med. Hvis du således kun ser patienten hvert halve år, er antallet 2. Det antal, som tastes ind, vil vise sig næste gang, der udløses en diabetes-pop-up på patienten og det skal naturligvis rettes, hvis planen ændres. I rubrikken Ansvarlige (initialer) noteres log-in initialer for klinikpersonale og/eller læge, der er ansvarlig for patientens diabetesbehandling. Hvis det kun er lægen, der foretager årskontrollen, lades personalefeltet blankt. Det er ikke obligatorisk at skrive initialerne ind, men gør man det, kommer de med i tilbagemeldingsrapporten, hvilket kan være praktisk, fordi man kan søge/sortere patientlisten og finde sine egne patienter. Hvis der tidligere har været anført initialer, vil de stå anført, næste gang pop-uppen viser sig og de skal naturligvis rettes om nødvendigt. I rubrikken Følges patient i praksis? skal du tage stilling til, om det er dig (almen praksis), der har ansvaret for patientens diabetesbehandling. Hvis ja, lades feltet urørt. Der vinges af i Nej, patienten følges ikke i almen praksis, hvis patienten følges i ambulatorieregi over en længere periode (mere end 9 måneder). 11. august

8 Du har nu arbejdet dig frem til hovedspørgsmålet Årskontrol. Feltet Årskontrol udføres ikke nu, lades urørt, da vi jo er i gang med at udføre årskontrollen. De øvrige rubrikker i pop-uppen udfyldes jf. samtalen med patienten: Patientens aktuelle Rygestatus vinges af. Overskriften er streget under, hvilket som nævnt betyder, at der er tilknyttet en mouseover med yderligere forklaring til feltet. Forklaringen lyder: Rygestatus registreret inden for de seneste 15 måneder, hvilket betyder, at hvis rygestatus er registreret i laboratorieskemaet inden for de sidste 15 måneder, vil feltet vise denne registrering (feltet vil dog altid stå som vinget af, hvis patienten tidligere er noteret som Aldrig ryger). Hvis patienten har ændret rygevaner siden sidste registrering, skal vingen naturligvis flyttes, så markeringen stemmer overens med virkeligheden. Aktuel rygestatus fremgår af flere kvalitetsrapporter bl.a. Diabetes og KOL. Er patienten ryger, vinges af, om I har talt om dette emne under konsultationen. Er rygestatus udfyldt, vil feltet Sidste registrering vil vise den dato, status senest blev noteret i laboratorieskemaet. I rubrikken Livsstilssamtale vinges af, om du har haft en sådan med patienten og hvis ja, krydses emnerne kost og motion samt henvist til kommunalt tilbud af med ja/nej alt efter, om emnet er berørt. Kommunalt tilbud eksemplificeres i mouseover til at være diabetesundervisning, diætist eller motionstilbud. Under Individuelle behandlingsmål angives med ja/nej, om der ved samtalen er indgået en aftale med patienten om mål for behandlingen det kommende år og hvis ja, vinges aktuelle mål af. Linket Behandlingsrekommandation viser i skemaform de anbefalede værdier for HbA1c, kolesterol mv. for de forskellige grupper af diabetespatienter jf. DSAM s behandlingsvejledning. I målsætningsarbejdet skal man være opmærksom på, at de individuelle behandlingsmål både kan ligge over og under de generelle anbefalinger af forskellige årsager. Det vigtigste er, at man sætter nogle realistiske mål i samarbejde med patienten disse kan så være mere eller mindre ambitiøse. Rubrikken Recept på lipidsænker besvares, idet feltet vil være udfyldt med Ja på forhånd, hvis der inden for de seneste 15 måneder er udskrevet en recept (OBS: Datafangst medtager kun recepter udskrevet efter installation af programmet). Hvis svaret er nej, angives det, hvem der har fravalgt behandlingen. I rubrikken Barriere findes en drop-down liste, hvor man skal angive den vigtigste af eventuelle barrierer for, at patienten kan nå ambitiøse behandlingsmål. Se billedet med valgmuligheder. 11. august

9 Der svares ja/net til, om der har været Metaboliske reguleringsproblemer inden for de seneste 15 måneder (se mouseoverteksten her nedenfor til højre) og hvis ja, vinges af, om det er Svær insulin resistens eller Alvorlig hypoglykæmi. Definitionen på hypoglykæmi angives i mouseover til at være Episode der har krævet hjælp fra andre. Er feltet vinget af, skrives antal tilfælde inden for de sidste 12 måneder. Som det ses giver mouseover til Metaboliske reguleringsproblemer en yderligere instruks nemlig, at hvis der er tale om andre reguleringsproblemer end de to nævnte, skal der vinges af i Nej, og reguleringsproblemet skal skrives i feltet Evt. Bemærkning (se beskrivelse af brugen af bemærkningsfeltet nedenfor). Under Fodstatus krydses af, om fodstatus er undersøgt inden for de seneste 15 måneder (at perioden er 15 måneder, kan ses i mouseover). Hvis fodstatus er foretaget, krydses af, hvor det er sket. For at kunne svare Hos fodterapeut kræves en epikrise, som det også er anført i mouseoverteksten. Endelig skal selve fodstatus afkrydses. Feltet Øjenundersøgelse vinges af alt efter, om der er foretaget undersøgelse inden for de seneste 30 måneder (perioden 30 måneder ses i mouseover). Hvis svaret er Ja, angives aktuelle øjenstatus. Hovedformålet med feltet Evt. Bemærkning er, at man kan anføre en personlig patientrelateret kommentar, hvis det skønnes relevant (fx Patienten har afvist rygestop ). I tilbagemeldingsrapporten Diabetes vil en blå prik i kolonnen med sidste årskontrol fortælle, at der er skrevet en kommentar ved sidste årskontrol og/eller er angivet en barriere for ambitiøse behandlingsmål. Mouseover til prikken i rapporten vil vise kommentaren/barrieren. Kommentar/barriere kan således måske give en umiddelbar logisk forklaring på forhold, som man ellers ville reagere på! (Hvis man henter en rapport/patientliste ind i et regneark via klik på knappen Download csv fil, vil listen også indeholde kommentarer og barrierer, så patienterne kan vurderes, inden der fx brevflettes til indkaldelser). Som omtalt anføres også i Evt. Bemærkning, hvis patienten skulle have en anden form for metabolisk reguleringsproblem end de to, rubrikken indeholder. Der er indbygget den validering i pop-uppen, at OK-knappen først bliver aktiv, når alle obligatoriske felter er blevet korrekt udfyldt dvs. felterne Ansvarlige (initialer) samt Evt. Bemærkning kan godt stå blanke, da disse noteringer er frivillige. Hvis OK-knappen ikke er aktiv, når du synes, du har udfyldt alle felter, kan du vinge af i Tjek alt udfyldt, hvilket vil få evt. fejl og mangler til at lyse rødt, så du kan gå tilbage og rette. Herefter kan du klikke på OK-knappen, hvorved data gemmes, og pop-uppen forsvinder. Hvis der pludselig bliver meget travlt, og man ikke har tid til at udfylde pop-uppen helt, er der en kattelem i at trykke på knappen Udfyld senere. Så forsvinder pop-uppen og dukker igen op, hver gang man lukker sit lægeprogram. Man får så mulighed for i en stille stund at udfylde resten, og data lagres på den dato, pop-uppen oprindeligt blev udløst. Det er som tidligere nævnt også denne Udfyld senere -funktion, man kan anvende til samarbejde ved årskontroller, hvis man fx vil lade sin sygeplejerske udfylde det meste af pop-uppen på 11. august

10 forhånd, og man selv vil udfylde resten, når patienten kommer igen til selve årskontrollen. Sygeplejersken klikker Udfyld senere, når den aftalte del af pop-uppen er udfyldt, hvorefter lægen sidenhen fra sin arbejdsstation kan hente pop-uppen frem. Det sker via skærmbilledet Administration af Sentinel ved klik på fanebladet Ventende registreringer, hvor man åbner den halvfærdige popup ved dobbeltklik på patientens CPR-nummer i listen og udfylder resten. På næste billede er vist, hvordan den færdige pop-up kan se ud efter årskontrollen. Når man har klikket OK, og pop-uppen er forsvundet, er årskontrollens indberetning udført, og pop-uppen vil først komme igen om 10 måneder. Og hvorfor ikke efter et år? Fordi erfaringerne viser, at patienten ofte kommer 1-2 måneder for sent, og så er det umuligt at justere årskontrollen tilbage til fødselsdagsmåneden. Har du patienten inde til en konsultation, efter der er gået 10 måneder siden sidste årskontrol, og du sætter diagnosen T89 eller T90, vil pop-uppen komme frem på skærmen. Hvis ikke der er sat tid af til en regulær årskontrol, skal der vinges af i Årskontrol udføres ikke nu, og pop-uppen fungerer i dette tilfælde kun som en reminder om, at I skal aftale tid til en ny årskontrol (som fx ligger i fødselsdagsmåneden). Adgang til yderligere information via pop-uppen Ved at klikke med musen på det orange bånd i toppen af pop-uppen kan man se, hvilke indikatorer der ligger bag pop-uppen og kvalitetsrapporten Diabetes. Hvis man ønsker flere oplysninger om Sentinel Datafangst, kan man klikke på fyrtårnet, hvorved man linkes til yderligere information. 11. august

11 Sådan sletter jeg en pop-up Når man tilmelder sig en pop-up i Datafangst, vil man altid opleve, at der i starten kommer nogle pop-upper frem på skærmen, selv om det ikke er tid til årskontrol. Når man skal slette/fjerne en pop-up, fordi årskontrollen ikke udføres, skal man vinge af i feltet Årlig opfølgning (Årskontrol) Udføres ikke nu - se den røde pil på billedet nedenfor. Herefter klikker man på OK i bunden af pop-uppen, hvorved den forsvinder, uden at der gemmes noget. Har du ved en fejltagelse kodet en patient forkert, kan du vinge af i feltet Popup Irrelevant (og evt. skrive hvorfor i rubrikken bagved) se den røde pil på billedet nedenfor. Herefter klikker du på OK i bunden af pop-uppen, hvorved den forsvinder, uden at der gemmes noget. Man skal her være opmærksom på, at et klik på KRYDSET i højre hjørne IKKE sletter popuppen, men tværtimod lægger pop-uppen i ventende position på samme måde, som hvis man havde klikket på Udfyld senere. 11. august

12 OBS: Hvis du klikker på krydset i øverste højre hjørne, vil pop-uppen lægge sig i ventende position mhp., at du udfylder den senere! Den ventende pop-up vil blokere for, at en ny relevant pop-up automatisk kommer frem på skærmen. Dataindsamling via Datafangst generering af kvalitetsrapporter Datafangst indsamler data fra dit lægesystem henholdsvis aktivt via pop-upperne og passivt ved automatisk udtræk af ICPC-diagnoser, medicin, laboratoriedata og ydelseskoder. På baggrund af disse data genereres praksis tilbagemeldingsrapporter. Rapporterne ligger online og kan tilgås via DAK-E s hjemmeside ved klik på linket i boksen Dine Kvalitetsdata. Det er kun praksis selv, der kan se egne data derfor bliver du ved log-in afkrævet din NemID (for erhverv) eller din professionelle digitale signatur (signaturen skal derfor være installeret på den computer, du bruger). Adgang til data fås desuden via sundhed.dk, hvor man kan søge efter DAK-E Kvalitetsdata. Rapportsiden Når rapportsiden åbner sig, skal man lægge mærke til, at den indeholder 3 faneblade: Kvalitetsrapporter, For Sentinel læger samt Vejledninger (se næste billede). Fanebladet Kvalitetsrapporter Rapportsiden åbner sig på fanebladet Kvalitetsrapporter. Hver rapport indeholder et veldefineret udtræk af praksis patientpopulation, så man kan se på egen behandlingskvalitet. Man kan inde i de fleste tilbagemeldingsrapporter finde hjælp til at læse og tolke rapporterne ved klik på knapperne Hvordan ser du data og Fra data til kvalitet. 11. august

13 Fanebladet For Sentinel læger Ved klik på det 2. faneblad For Sentinel læger åbner der sig endnu en side med rapporter, der kun er tilgængelige for praksis, der diagnosekoder minimum 70 % af sine face to face-patientkontakter (se billede nedenfor, der gengiver forklaring på begrebet Sentinellæge samt forklarer, hvorfor nogle praksis kan opleve, at der er rapportnavne/links, som er grå og dermed inaktive). 11. august

14 Fanebladet Vejledninger Under fanebladet Vejledninger (se næste billede) findes en række opskrifter, som gerne skulle inspirere samt gøre det praktiske arbejde med rapporterne lettere. Under overskriften Generelle vejledninger finder man fx en konkret instruks til det ITbehandlingsmæssige i at hente patientlisten fra en rapport som en csv-fil ind i et regneark, sortere patientdata i regnearket og herefter brevflette listen til indkaldelser. Med Hjælpeskemaer til kvalitetsudvikling har vi forsøgt at give forslag til, hvordan praksis kan gennemføre et konkret kvalitetsudviklingstiltag herunder prioritering af, hvilket område man vælger at gå i gang med, samt et skematisk overblik over forskellige delprocesser, som kan være relevante for de involverede medarbejdere at tage sig af samt have ansvaret for. Man kan desuden opsøge yderligere hjælp til at bruge tilbagemeldingsrapporterne til konkrete kvalitetsudviklingstiltag i egen praksis hos de regionale Ambassadører i Datafangst kontakt en lokal datakonsulent for yderligere oplysninger om regionale tilbud og muligheder. Du kan finde datakonsulenterne via sundhed.dk: Knapperne Nyhedsbreve, Support, Driftsstatus I bunden af tilbagemeldingssiden findes på alle faneblade de 4 knapper: Nyhedsbreve fra DAK-E, Support til Sentinel, Driftsstatus og Praksisoplysninger. Knappen Nyhedsbreve fra DAK-E linker til DAK-E s hjemmeside, hvor man finder de enkelte numre inkl. en indholdsfortegnelse. Nyhedsbrevene omtaler løbende nye tiltag og muligheder i Datafangst samt enkelte gange både overordnede IT-mæssige og administrative forhold, som DAK- 11. august

15 E har vurderet til at være af stor interesse og relevans for almen praksis. Nyhedsbrevet udkommer ca. en gang om måneden. Klik på knappen Support til Sentinel (ved den røde pil på billedet ovenfor) åbner en krypteret e- mail, så praksis kan skrive en besked til IT-supporten, der indeholder CPR-numre. Dette kan være nødvendigt, hvis en af dine patienter siger nej til, at data må videregives til en evt. ny læge, eller hvis du finder en patient, som ikke hører hjemme i en bestemt kvalitetsrapport se afsnittene Hvis patienten siger nej samt Hvis du finder en fejlkodet patient nedenfor, der omtaler nogle tilfælde, hvor praksis er nødt til at skrive til IT-supporten for at sikre korrekt registrering. Under knappen Driftsstatus kan man læse, hvis der skulle være (midlertidige) tekniske fejl og mangler, der gør, at nogle systemer, adgange og lignende helt eller delvist ikke fungerer, som de skal. Knappen Praksisoplysninger Knappen Praksisoplysninger åbner en side, hvor praksis kan opdatere de informationer, DAK-E har registreret om praksis se billedet nedenfor. Det er via denne side således muligt at angive, hvis praksis ændrer navn eller personalesammensætning, og samtidig kan funktionen for de enkelte medarbejdere (initialer i lægesystemet) angives. Man kan også tilmelde sig nyhedsbrevet ved at anføre sin personlige (praksis)mail-adresse. I DAK- E vil vi i udgangspunktet gerne kende praksis hoved-mail-adresse for at være sikre på, at vi rammer alle praksis, når vi informerer bredt. 11. august

16 Gamle data i tilbagemeldingsrapporterne pga. automatisk overførsel af data til en ny læge Data tilknyttes den enkelte patients CPR-nummer og når gruppe 1-patienter vælger læge, registreres deres CPR-numre som hørende til et bestemt ydernummer. Det er derfor muligt at opleve, at der er data på en patient, selv om praksis først for nylig er startet med at bruge Datafangst, eller patienten først for nylig er blevet patient i praksis. Disse data er således indsamlet af patientens tidligere læge og er automatisk blevet overført. Hvis patienten siger nej til, at data må overføres til en ny læge I de tilfælde hvor en patient nægter, at data må overføres til en ny læge, skal praksis skrive til DAK- E s IT-support mhp. at sikre, at dette ikke sker. I så fald vil kun patientens navn og CPR-nummer blive overført sammen med teksten Har fravalgt, at data vises. Proceduren ved Nej til videregivelse af data er således, at praksis nederst på tilbagemeldingssiden klikker på knappen Support til Sentinel, hvorved man åbner en krypteret , i hvilken praksis skriver patientens CPR-nummer samt besked om patientens nej til IT-supporten. Hvis du finder en fejlkodet patient i din kvalitetsrapport Skulle du opdage en patient i en kvalitetsrapport, som ikke hører hjemme, er årsagen, at patienten på et tidspunkt har fået aktuelle diagnose ved en fejl. Desværre får diagnosekorrektioner (ret/slet) i lægesystemet ikke gennemslag til Datafangst (endnu), og derfor bliver du nødt til for at fjerne patienten fra rapporten at skrive en krypteret mail til IT-supporten med patientens CPR-nummer og anføre hvilken diagnose, der skal slettes. Herefter vil patienten forsvinde ud af rapporten, næste gang denne opdateres. Du opretter en krypteret mail ved at klikke på knappen Support til Sentinel, der sidder i bunden af siden med dine kvalitetsrapporter. Kontakt DAK-E Dette er en kort vejledning til det praktiske arbejde med Datafangst, og den kan formentlig hjælpe brugeren langt hen ad vejen i det daglige. Skulle du opleve tekniske og/eller brugsrelaterede spørgsmål vedr. Datafangst, som du ikke finder svar på i manualen, må du endelig ikke tøve med at kontakte DAK-E pr. mail på eller på vores supporttelefon (evt / ) Du er velkommen til at foreslå ændringer til vejledningen. Vi redigerer den gerne, hvis det er påkrævet! Send en mail til 11. august

17 Find/åbn skærmbilledet Administration af Sentinel i de 12 forskellige lægesystemer (appendix til brugermanualen) DocBase 2000: (docbase.dk) - Vælg Diverse på øverste menu-bjælke o Vælg herunder Vedligeholdelse o Vælg herunder Sentinel Datafangst EMAR: (emar.dk) - Vælg Systemmanager o Vælg herunder Diverse menu o Vælg herunder Sentinel-Datafangst o Vælg herunder Administration Ganglion: (ganglion.dk) - Vælg Moduler på øverste menu-bjælke o Vælg herunder Datafangst o Vælg herunder Administration af alle patienter MedWin: (medwin.dk) - Vælg Kartoteker på øverste menu-bjælke o Vælg herunder Sentinel o Vælg herunder Administration MultiMed: (multimed.dk) - Vælg Administrer Sentinel på brugerforsiden MyClinic: (myclinic.dk) - Åbn Patientkort o Vælg Funktion o Vælg Administrer Sentinel NOVAX: (novax.dk) - Vælg Kommunikation på øverste menu-bjælke o Vælg herunder Sentinel projektadministration 17

18 Find/åbn skærmbilledet Administration af Sentinel i de 12 forskellige lægesystemer (appendix til brugermanualen) WEB-Praxis: ( - Vælg Administrer Sentinel øverst til venstre på brugerforsiden WinPLC: ( - Vælg Opsætning på øverste menu-bjælke o Vælg herunder Sentinel XMO: ( - Vælg Statistik på øverste menu-bjælke o Vælg herunder Sentinel datafangst 18

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Opdateret 25. juni 2012 Indhold Aktivering af skærmbilledet Administration af Sentinel (for alm. brugere)... 2 Hvordan tilmelder

Læs mere

Er der svaret Nej til, at patienten følges i praksis, vil patienten være at finde på listen Amb patienter med diabetes.

Er der svaret Nej til, at patienten følges i praksis, vil patienten være at finde på listen Amb patienter med diabetes. Vejledning i at læse data i kvalitetsrapporten Diabetes Rapporten indeholder alle de patienter fra din praksis, der er blevet kodet med diagnosen diabetes (T89 eller T90). OBS: Diagnosen skal være sat

Læs mere

APO-internat. 2008 ICPC og Datafangst. 8. Marts 2008. Henrik Schroll

APO-internat. 2008 ICPC og Datafangst. 8. Marts 2008. Henrik Schroll APO-internat 2008 ICPC og Datafangst 8. Marts 2008 Henrik Schroll ICPC -kodenetværket ICPC kodning er nøglen n til: Kvalitetsudvikling Informationer (Linkportalen) Forskning (Ny viden i faget) ICPC -kodenetværket

Læs mere

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Opdateret 16. april 2012 Indhold Aktivering af skærmbilledet Administration af Sentinel (for alm. brugere)... 2 Hvordan tilmelder

Læs mere

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Procedure 1. Lægepraksis tilmelder sig PROTECCT-M projektet via datafangst Når lægeklinikken giver tilsagn om deltagelse i projektet, sender

Læs mere

Danish Quality Unit of General Practice Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis

Danish Quality Unit of General Practice Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis Dansk Almen Medicinsk Kvalitetsenhed, DAK-E Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis -Organisation -Udbredelse -Automatisk indrapportering af data

Læs mere

1 Indledning Sentinel åbnes for en installation af Support.

1 Indledning Sentinel åbnes for en installation af Support. Emne Vejledning til bruger vedr. Sentinel Status Referencer til tidligere dokumenter Revision 1.0 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 2 BRUGEROPSÆTNING AF SENTINEL... 2 2.1 Aktivering af Praksisenhed... 2 2.2 Aktivering

Læs mere

Datafangst Praksis opsætning

Datafangst Praksis opsætning NY Sentinel Datafangst Indstillinger i Praksis opsætning Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed Hvad er nyt i Sentinel? Der er lavet omfattende ændringer i Sentinel Datafangst. Der er lavet helt nye funktioner,

Læs mere

1. Indledning - nyt i Sentinel s Tag stilling til din opsætning af Sentinel s Rapporter til NMSC-databasen - tilmeld dig Pop-up s.

1. Indledning - nyt i Sentinel s Tag stilling til din opsætning af Sentinel s Rapporter til NMSC-databasen - tilmeld dig Pop-up s. VEJLEDNING til praktiserende dermatologer Ny Sentinel NOVEMBER 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning - nyt i Sentinel s. 1 2. Tag stilling til din opsætning af Sentinel s. 2 3. Rapporter til NMSC-databasen

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

1. Indledning nyt i Sentinel s Hvis du ønsker historiske data slettet s Tag stilling til din opsætning af Sentinel s.

1. Indledning nyt i Sentinel s Hvis du ønsker historiske data slettet s Tag stilling til din opsætning af Sentinel s. VEJLEDNING til praktiserende øjenlæger Ny Sentinel Marts 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning nyt i Sentinel s. 1 2. Hvis du ønsker historiske data slettet s. 2 3. Tag stilling til din opsætning af Sentinel

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Laboratoriegrupper til datafangst. en manual. 31. oktober 2012 Bjarke Skov

Laboratoriegrupper til datafangst. en manual. 31. oktober 2012 Bjarke Skov Laboratoriegrupper til datafangst en manual Sådan bruges laboratoriegrupper Vælg laboratoriegruppe (shift F11) i laboratoriefanebladet Vælg den ønskede gruppe Herefter indtastes I felterne. Alle felter

Læs mere

DSKS årsmøde d. 9. januar 2009, kl. 9 12

DSKS årsmøde d. 9. januar 2009, kl. 9 12 DSKS årsmøde d. 9. januar 2009, kl. 9 12 Workshop : Monitorering af patientforløb i almen prakis Workshopleder: Chef for DAK-E Søren Friborg Formål: Workshoppen vil ud fra konkrete sygehistorier beskrive

Læs mere

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Oktober 2015 Brugermanual Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Indhold Generelt om DDV... 3 Adgang for klinikkens øvrige personale... 3 Data på DDV... 3 Vaccinationer... 4 Troværdighed... 4 Privatmarkering...

Læs mere

Vejledning december 2013

Vejledning december 2013 Vejledning december 2013 Vejledning i brug af datafangst og rapportering til DANBIO INDHOLD A) Om Danbio - baggrund og formål side 2 B) Kliniske retningslinjer side 2 C) Kvalitetsarbejde i speciallægepraksis

Læs mere

Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC

Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk I hånden sidder du med en vejledning i hvordan man sætter WinPLC op til at kunne sende reginger, hvordan

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

DATAFANGST OG DATASIKKERHED

DATAFANGST OG DATASIKKERHED Store Praksisdag 28. januar 2014 DATAFANGST OG DATASIKKERHED Kvalitets udvikling - hvorfor er det svært? Struktur Registrering, journal, indkaldelse, personale, Proces Huske hvornår og hvad Resultater

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Datafangst Orienteringsmøde om den nye overenskomst

Datafangst Orienteringsmøde om den nye overenskomst Datafangst Orienteringsmøde om den nye overenskomst Henrik Schroll Chef for DAK-E www.dak-e.dk SentinelDatafangst Program, der indsamler praksis strukturerede data og efterfølgende leveres disse tilbage

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea

Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea Data- og ICPC-Team i Region Syddanmark, KEU-Syd Nedenfor følger en opskrift på, hvordan du kan fremsøge grupper af patienter i din praksis ud fra kriterier, du

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Velkommen til e-service

Velkommen til e-service Juli 2015 Velkommen til e-service E-service giver patienterne mulighed for at kommunikere med en klinik via internettet. Det giver en dejlig fleksibilitet i hverdagen, at patienterne kan kontakte sin behandler

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

3.83.104-3.83.105. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N

3.83.104-3.83.105. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N MedWin programopdatering: 3.83.104-3.83.105 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema 08 Blodsukkerprofil

Læs mere

Styrkelse og udvikling af tovholderfunktionen i almen praksis et populationsperspektiv Pilotprojekt på Startpakken Opsamling marts 2011

Styrkelse og udvikling af tovholderfunktionen i almen praksis et populationsperspektiv Pilotprojekt på Startpakken Opsamling marts 2011 Styrkelse og udvikling af tovholderfunktionen i almen praksis et populationsperspektiv Pilotprojekt på Startpakken Opsamling marts 2011 Styrkelse og udvikling af tovholderfunktionen i almen praksis et

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Import af CSV AffaldsData indberetninger via Virk.dk

Import af CSV AffaldsData indberetninger via Virk.dk Forudsætninger for at kunne overføre affaldsdata For at kunne overføre AffaldsData til miljøstyrelsen via Virk.dk skal følgende foretages i forvejen: A: Din virksomhed skal have en digital signatur. Denne

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Resultatregistrering i STADS-VIP kort vejledning

Resultatregistrering i STADS-VIP kort vejledning Resultatregistrering i STADS-VIP kort vejledning Indhold Sådan registrerer du resultater... 2 Adgang til systemet... 2 Registrering af resultater i STADS-VIP... 3 Kontakt eller hjælp... 4 Status på din

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

DigiMatch Elektronisk Kamprapport

DigiMatch Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 17.08.2015 v.0.3 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart Link til vejledning, login data, og Digimatch kan findes her: http://boxerligaerne.dk/klubsider/kamprapport/ Det er

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING Indhold: (tryk på en given overskrift og du springer automatisk dertil) Find valideringsmodulet... 1 Flytning af en eller flere medarbejdere... 3 Hvis en medarbejder

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 27.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2 Bemærkningsfelt...

Læs mere

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 OnTime Kalenderen...3 Daglig brug af OnTime...4 Oversigter / Views...5 Funktioner...7 Brug af ikoner...12 Grafisk visning af tid...13 Side 2 Indledning I større organisationer

Læs mere

Kom godt i gang for gravide projektdeltagere

Kom godt i gang for gravide projektdeltagere Side 1 af 6 Kom godt i gang for gravide projektdeltagere Hvad er Dialog? Dialog er et system som har været anvendt på Fyn siden maj 2003, som et fælles webbaseret arbejdsredskab mellem personer med diabetes

Læs mere

I 2012 blev ClinicCare certificeret i brugen af ICPC-2-DK hos DAK-E. I forbindelse med indførelsen af pakkeforløb, er diagnosedelen blevet ændret.

I 2012 blev ClinicCare certificeret i brugen af ICPC-2-DK hos DAK-E. I forbindelse med indførelsen af pakkeforløb, er diagnosedelen blevet ændret. Guide: Anvendelse af diagnosekoder i ClinicCare Windows Version marts 2017 I 2012 blev ClinicCare certificeret i brugen af ICPC-2-DK hos DAK-E. I forbindelse med indførelsen af pakkeforløb, er diagnosedelen

Læs mere

Sundhed.dk. Indholdsfortegnelse

Sundhed.dk. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Log direkte på sundhed.dk... 2 MIN SIDE... 4 Min sundhedsjournal... 5 E-journal... 7 P-journal... 9 Behandlinger på sygehuse... 10 Konsultation hos egen læge... 11 Medicin... 13 Medicinkortet...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Fil-indberetning... 3 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 28.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Hjælp til profiler i WebReq

Hjælp til profiler i WebReq INDHOLD Hjælp til profiler i WebReq Klinisk biokemi 01 Introduktion 02 Oprettelse af klinik profiler 04 Redigering af klinik profiler 05 Tilføjelse af analyser til klinik profiler 06 Fjernelse af analyser

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient Webpatient 01 Introduktion 02 Bestilling af hjemmemåling 03 Gennemgang af funktionen WebPatient 04 Gennemgang af patientdelen 05 Vægtkontrolskema 06 Hjemmeblodtrykskema 07

Læs mere

Laboratoriesvarportalen. September 2015 September 2011. Brugermanual

Laboratoriesvarportalen. September 2015 September 2011. Brugermanual Laboratoriesvarportalen September 2015 September 2011 Brugermanual Indholdsfortegnelse: 1. HVAD ER LABORATORIESVARPORTALEN EN KORT BESKRIVELSE... 3 2. FÅ ADGANG TIL LABORATORIESVARPORTALEN... 4 2.1 VÆLG

Læs mere

Velkommen til e-service

Velkommen til e-service Oktober 2015 Velkommen til e-service E-service giver patienterne mulighed for at kommunikere med en klinik via internettet. Det giver en dejlig fleksibilitet i hverdagen, at patienterne kan kontakte sin

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside... - 2 - Profil... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 3 - Menupunkter... - 3 - Medier... - 4 - Hjemmesidens

Læs mere

Brugervejledning Digital Post for administratorer

Brugervejledning Digital Post for administratorer Brugervejledning Digital Post for administratorer 1. Login Login til administrationsmodulet i Digital Post sker via Admin -knappen på forsiden. I login-billedet tastes det opgivne brugernavn og adgangskode

Læs mere

www.kjellerupskole.dk

www.kjellerupskole.dk ForældreIntra er et lukket univers, hvor forældre skal angive brugernavn og adgangskode for at blive lukket ind. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktioner i ForældreIntra. Man finder

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Faglige netværk for kliniske diætister

Faglige netværk for kliniske diætister Faglige netværk for kliniske diætister Kost & Ernæringsforbundet ønsker dig velkommen til det faglige netværk for kliniske diætister. Det faglige netværk er en mulighed for dig til, at dele viden og erfaringer

Læs mere

Indtast prøvetypen og vælg den [F12] (valg). Dyrkning (urin - vækst) 1

Indtast prøvetypen og vælg den [F12] (valg). Dyrkning (urin - vækst) 1 Indtast prøvetypen og vælg den [F12] (valg). 1 Indtast prøvenummer og søg prøven med [F8] (udfør søg). 2 Grundoplysninger, registreret i Forside-programmet, står nu i øverste blok, og indtastning af dyrkningssvar

Læs mere

AOF Vejle-Fredericia Annemette Søgaard

AOF Vejle-Fredericia Annemette Søgaard Sunhed.dk side 1 af8 1) Gå ind på www.sundhed.dk I adresselinjen Tast borger og CTRL + ENTER (linjeskift) virker ved.dk sider i Internet Explorer Eller tast www.sundhed.dk Du ser nu dette skærmbillede:

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling

Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling Praktiserende læge Henrik Krabbe Laustrup Sygeplejerske Anne Knudsen Lægesekretær / Farmakonom Mai-Britt Sølvhviid Lægerne JB Winsløws Vej,

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Fil-indberetning... 2 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

Kom godt i gang for personer med type 2 diabetes

Kom godt i gang for personer med type 2 diabetes Side 1 af 5 Kom godt i gang for personer med type 2 diabetes Hvad er Dialog? Dialog er et system som har været anvendt på Fyn siden maj 2003. Dialog er et fælles webbaseret arbejdsredskab mellem personer

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere