Social- og sundhedspersonale. fakta 99. Arbejde i udlandet. og arbejde i Danmark med udenlandsk uddannelsesbevis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og sundhedspersonale. fakta 99. Arbejde i udlandet. og arbejde i Danmark med udenlandsk uddannelsesbevis"

Transkript

1 Social- og sundhedspersonale fakta 99 Arbejde i udlandet og arbejde i Danmark med udenlandsk uddannelsesbevis

2 Arbejde i udlandet social- og sundhedspersonale Er udgivet af Forbundet af offentligt Ansatte Faktapjecen indeholder gode råd om arbejde i udlandet og arbejde i Danmark med udenlandsk uddannelsesbevis Politisk ansvarlig: Lene B. Hansen Redaktion: Britta Lundqvist Marianne Christensen Illustrationer: Peter H. Jensen Lay-out: Joe Andersen Tryk: FOAs trykkeri Oplag: stk August 1999 Pjecen kan rekvireres ved henvendelse til: Forbundet af Offentligt Ansatte Staunings Plads København V Tlf: lokal 2429 e.mail: 2

3 Indhold Side Forord Indledning Gode råd når man vil arbejde i udlandet Sproget Uddannelsesbekendtgørelse m.m Regler om sygesikring Hvor kan man søge hjælp? Arbejde i Norden Nordiske lande Rent praktisk Arbejde i et andet EU-land Arbejde i England Arbejde i Tyskland Arbejde i Frankrig Arbejde i Danmark med udenlandsk uddannelsesbevis Relevante pjecer Adresse- og telefonnumre på social- og sundhedsskoler i Danmark

4 Arbejde i udlandet Forord Efterhånden bliver FOA-afdelingerne stillet mange spørgsmål angående konvertering af udenlandske uddannelsesbeviser til danske uddannelsesbeviser. Ligeså stilles der mange spørgsmål om, hvilke muligheder dansk social- og sundhedspersonale har, hvis de gerne vil arbejde i et andet EU-land eller inden for Norden. Denne vejledning beskriver mulighederne for konvertering af udenlandske uddannelsesbeviser til danske og mulighederne for uddannet dansk social- og sundhedspersonale for at arbejde i Norden og inden for EU. Lene B. Hansen Sektorformand Social- og sundhedssektoren 4

5 Indledning Denne pjece er først og fremmest en vejledning med gode råd til dig der tænker på at bruge din social- og sundhedsuddannelse i udlandet. Og til dig der tænker på at bruge din udenlandske uddannelse inden for socialog sundhedsområdet i Danmark. I afsnittet Arbejde i Norden beskrives den særlige overenskomst inden for Norden om gensidig godkendelse af uddannelse inden for sundhedsområdet. I afsnittet Arbejde i et andet EU-land beskrives de overordnede forhold vedrørende muligheden for godkendelse af uddannelse inden for EU. Derefter gives specifikke råd om, hvad man skal gøre, hvis man vil arbejde i England, Tyskland og Frankrig. Vejledningens sidste afsnit, Arbejde i Danmark med udenlandsk uddannelsesbevis, omhandler mulighederne for at få konverteret sit udenlandske uddannelsesbevis til et dansk. Du vil endvidere i denne pjece kunne finde adresser og telefonnumre til relevante myndigheder m.v. der kan hjælpe dig videre. 5

6 Gode råd når man vil arbejde i udlandet Sproget Hvis du vil arbejde i udlandet er det vigtigt, at du som udgangspunkt kan tale sproget i det pågældende land. Det vil uden tvivl være et krav fra den arbejdsgiver, der ansætter dig i det pågældende land, at du kan tale, og forstå sproget. Uddannelsesbekendtgørelse m.m. Det er en god idé at tage en kopi af bekendtgørelsen for din uddannelse med til udlandet. Bekendtgørelsen om de grundlæggende socialog sundhedsuddannelser findes på engelsk. Du kan få den udleveret i din lokale afdeling eller ved at ringe til forbundet. 6

7 Bekendtgørelsen beskriver indholdet af, og formål og mål for din uddannelse og kan være nyttig at vise den fagforening eller myndighed, du vælger at kontakte i det pågældende land. Ud fra bekendtgørelsen kan myndighederne vurdere, om du er berettiget til merit (om du kan få godkendt hele eller dele af din praktiske erfaring) i deres uddannelsessystem, og/eller hvilket løntrin du skal placeres på. Desuden kan det være en god ide at få en oversigt over indholdet af det uddannelsesforløb, som du har gennemgået fra skolen, der på en anden måde dokumenterer din uddannelse. Det skal være oplysninger med angivelse af, hvilke fag du er blevet undervist i, og hvor mange timer i hvert fag, ligesom oplysninger om hvor du har haft din praktikuddannelse (f.eks. plejehjemmet X, medicinsk afdeling M på X sygehus, X kommunes dagcenter, X kommunes hjemmepleje o.s.v.) Det er bl.a. også på baggrund af de oplysninger, myndighederne vil kunne vurdere, om du er berettiget til merit i deres uddannelsessystem. Social- og sundhedsassistenter kan også få en erklæring fra Sundhedsstyrelsen, der bl.a. bekræfter, at de har ret til at virke som socialog sundhedsassistenter i Danmark. Det er der nogle lande, der ønsker, for at sikre sig, at der ikke har været klager over personen. Henvendelsen til Sundhedsstyrelsen vedrørende sådan en attestation skal ske skriftligt, og en attesteret kopi af eksamensbeviset skal vedlægges (se Sundhedsstyrelsens adresse på side 20). Regler om sygesikring Inden du rejser, skal du undersøge om du er dækket af reglerne om sygesikring i det land, du skal arbejde i. Det er også en god idé at undersøge regler angående arbejdsløshedsforsikring, arbejdsskadeforsikring. Her er adresser og telefonnumre på de institutioner, der kan besvare spørgsmål angående arbejdsløsheds- og arbejdsskadeforsikring, når man arbejder i udlandet. 7

8 Hvor kan man søge hjælp? Hvis man har spørgsmål angående konvertering af uddannelse, arbejde, ledighed og social sikring inden for Europa kan man henvende sig til Europa-Kommissionens repræsentation i Danmark på nedenstående adresse og telefonnummer. Europa-Kommissionens repræsentation i DK Dokumentationsafdelingen Østergade 61. Postboks København K Telefon: Fax: Telefoniske henvendelser: mandag-fredag kl Mere generelle informationer og oplysninger om arbejde inden for EU kan du få ved at kontakte dit lokale AF-kontor. Der finder du en EURES vejleder (European Education Service-vejleder). EURES ligger også inde med oplysninger om ledighed og konkrete job m.v. i de europæiske lande: Dit lokale AF-kontor EURES-vejlederen. Hjemmeside : Man kan også benytte sig af EU s Retshjælp, som giver gratis juridisk rådgivning bl.a. om sager vedrørende anerkendelse af eksaminer og uddannelser: EU s Retshjælp (også Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark) Telefon: Telefoniske henvendelser: tirsdag kl Hvis man har spørgsmål angående internationale regler om pension, familieydelser, dagpenge ved sygdom eller fødsel kan man henvende sig til: 8

9 Den Sociale Sikringsstyrelse Landemærket København K Telefon: Hvis man har spørgsmål vedrørende arbejdsløshedsforsikring kan man henvende sig til: Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Finsensvej Frederiksberg Telefon: Hvis man har spørgsmål angående arbejdsskadeforsikring kan man henvende sig til: Arbejdsskadestyrelsen Æbeløgade København Ø Telefon: Hvis man har spørgsmål vedrørende sygesikring kan man henvende sig til: Sundhedsministeriet Holbergsgade København K Telefon:

10 Arbejde i Norden Inden for Norden findes en særlig overenskomst mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om gensidig godkendelse af uddannelse inden for sundhedsområdet. Overenskomsten har efterhånden eksisteret i nogle år, og i sommeren 1998 er en mindre revision af aftalen blevet godkendt. For FOA er det særlig interessant, at de danske socialog sundhedsassistenter er føjet til aftalen. Aftalen er rettet mod nordiske borgere med en sundhedsfaglig uddannelse, som ønsker at arbejde i et andet Nordisk land inden for det erhverv, de er uddannet i. Formålet med aftalen er at sikre, at nordiske borgere har adgang til hele det nordiske arbejdsmarked inden for disse arbejdsområder. Aftalen er en gensidig anerkendelse af, at de forskellige landes offentligt regulerede uddannelse af de omtalte personalegrupper (i de fleste tilfælde) er ligeværdige. Gensidig anerkendelse betyder i praksis, at en person, der har taget formel uddannelse inden for et erhverv i et af de nordiske lande, automatisk efter ansøgning skal kunne få tilsvarende godkendelse i andre nordiske lande, som er omfattet af aftalen. For at et erhverv skal kunne omfattes af overenskomsten, er det en forudsætning, at erhvervet er offentligt reguleret i mindst to af de underskrivende, nordiske lande. De FOA-faggrupper, der er omtalt i den nordiske aftale er: plejere (omfattet af artikel 9) sygehjælpere (omfattet af artikel 12) social- og sundhedsassistenter (omfattet af artikel 9 og 12) fodterapeuter (omfattet af artikel 12b) I følge aftalens artikel 9 har danske sosu-assistenter og plejere (uddannet efter Sundhedsstyrelsens retningslinier af 1977 eller senere) ret til at blive godkendt som mentalvårdare eller närvårdare i Finland 10

11 hjelpepleier inden for området psykiatrisk sygepleje i Norge skötare i psykiatrisk vård i Sverige. Ifølge aftalens artikel 12 har danske sygehjælpere eller sosu-assistenter ret til at opnå godkendelse som närvårdare og/eller primärskötare i Finland sjúkralidar i Island hjelpepleier i Norge undersköterska i Sverige. Ifølge aftalens artikel 12b har følgende personer ret til at blive godkendt som fodterapeut i Danmark: fothälsovård (har fuldført gymnasieuddannelsen på omsorgsområdet rettet mod fodpleje) i Sverige fotvårdare i Finland, fótaadgerdafraedingur i Island fotterapeut i Norge Nordiske lande Oversigt over FOA-faggrupper, der er omfattet af den fælles nordiske overenskomst, og deres tilsvarende betegnelser i de andre nordiske lande 1* : 1* Til orientering kaldes sygeplejersker i Sverige sjuksköterskor, i Finland sairaanhoitajat, i Island hjúkrunarfräingar og i Norge sykepleiere. Danmark plejere/ sygehjælpere/ Fodterapeuter sosu-assistenter sosu-assistenter Sverige skötare i psykiatrisk undersköterskor Fotvårdare vård Finland mielenterveyshoitajat/ perushoitajat/ Jalkojenhoitaja/ mentalvårdare og primärskötare og fotvårdare lähihoitajat/ lähihoitajat/ närvårdare närvårdare Island erhvervet findes ikke sjúkralidar Fótaadgerdafraedingar Norge hjelpepleier i hjelpepleier Fotterapeut psykiatrisk sykepleje 11

12 Rent praktisk Den nordiske overenskomst betyder i praksis, at hvis en finsk perushoitajat (primärskötare) henvender sig i Danmark og ønsker at arbejde inden for sit erhverv, har vedkommende ret til at blive godkendt som sygehjælper eller sosuassistent. Omvendt betyder det også, at hvis en dansk sosu-assistent ønsker at tage til Norge for at udøve sit erhverv, vil vedkommende være berettiget til at blive godkendt som hjelpepleier. Hvis man ønsker at arbejde i et af de andre nordiske lande, er det selvfølgelig vigtigt, at man først og fremmest forstår sproget i det pågældende land, og at man vil være i stand til at gøre sig forståelig overfor patienter/klienter på deres sprog. Når man kommer til det pågældende nordiske land, man ønsker at arbejde i, er det en god idé at søge hjælp hos den relevante faglige organisation i det pågældende land. Her er adresser på de relevante fagforbund i Norden. Svenska Kommunalarbetareförbundet Box S Stockholm Sverige Telefon: (+46) Fax: (+46) (uddannelsespolitisk enhed) Norsk Kommuneforbund (NKF) Kristian Augustgt. 23 N-0164 Oslo Norge Telefon: (+47) Fax: (+47) (+47) Trade Union for the Municipal Sector (KTV) Kunta-Alan Ammattiliitto KTV ry. P.O. Box 101 SF Helsinki Finland Telefon: (+35) Fax: (+35)

13 Arbejde i et andet EU-land FOA s faggrupper inden for social- og sundhedsområdet findes også i de andre EU-lande. Men i de fleste EU-lande er erhvervet ikke lovreguleret. Det vil sige, at man i de fleste lande ikke har uddannelser, der svarer til de danske. Derfor findes der ingen regler om gensidig anerkendelse af uddannelse inden for EU, når det gælder FOA s medlemmer inden for social- og sundhedsområdet. EU s ministerråd har vedtaget direktiver om gensidig anerkendelse af erhvervsuddannelser over 3 år (direktiverne 89/48/EØF og 92/51/EØF). Disse direktiver inkluderer derfor ikke de FOA-medlemmer, som har taget sosu-assistentuddannelsen, som er på 2 1 /2 år. 13

14 Til gengæld vil de formentlig blive dækket ind under det såkaldte tredje generelle direktiv. Direktivet forventes at fastsætte en pligt hos myndighederne til at vurdere og undersøge, hvorvidt en person fra et andet EU-land (eller EØS-land) med en uddannelse under 3 år kan få konverteret hele eller kun dele af sin uddannelse fra sit hjemland til et uddannelsesbevis i det pågældende land. Direktivet er dog ikke vedtaget endnu, og det vides ikke, om det overhovedet vil blive vedtaget. Men hvis man ønsker at arbejde i et andet EU-land, hvor ens erhverv ikke er lovreguleret, må man selv opfordre myndighederne i det pågældende land til at vurdere, hvorvidt ens uddannelse eller praktiske erfaring kan godskrives. Hvis man ønsker at arbejde i et andet EUland, må man derfor forberede sig på, at man formentlig ikke kan få godkendt hele sin uddannelse inden for social- og sundhedsområdet, fordi der endnu ikke er (klare) regler om gensidig anerkendelse af uddannelser under 3 års varighed. Det er svært at finde arbejde i de andre EUlande på baggrund af ens uddannelse. Men det er ikke umuligt. Man skal blot være opmærksom på, at det afhænger af ens egen indsats for at opnå jobfunktioner og en løn, der svarer til ens kvalifikationer. Arbejde i England Social- og sundhedspersonale (minus sygeplejersker) kaldes overordnet non-registered nurses i England. De konkrete jobtitler er bl.a. Nursing Auxiliaries og Health Care Assistants. For denne gruppe er der ingen krav om obli- 14

15 gatorisk uddannelse. Der eksisterer dog et system af National Vocational Qualifications (NVQ/nationale faglige kvalifikationer). Men det er op til den enkelte arbejdsgiver, hvorvidt uddannelse er et krav. Hvor kan man henvende sig? Hvis man vil arbejde i England inden for social- og sundhedsområdet er det en god idé at henvende sig til den fagforening, der organiserer social- og sundhedspersonale i England. Den fagforening hedder Unison. Her vil man kunne få oplysninger om ens rettigheder på det engelske arbejdsmarked. Hvis man henvender sig i god tid før sit udlandsophold kan de formentlig afklare, om dansk uddannelse kan konverteres til NVQ. Unisons afdeling i London har følgende adresse: Unison 1 Mabledon Place GB-London WC1H 9AJ United Kingdom Telefon: (+44) Fax: (+44) hjemmeside: På Unison s hjemmeside kan man læse om fagforeningen, dens medlemsgrupper, og om hvordan man bliver medlem. Det engelske Undervisningsministerium har en hjemmeside, der orienterer om det engelske uddannelsessystem. Hjemmesiden er på engelsk. Adressen er: 15

16 Arbejde i Tyskland I Tyskland er arbejde inden for social- og sundhedsområdet ikke et lovreguleret erhverv. En jobtitel, der svarer til sosu-assistentens er Krankenschwesterhilferin, mens en plejehjemsassistent kaldes Altenpflegerin. I forbundet er vi ikke bekendt med andre jobtitler inden for social- og sundhedsområdet end ovenstående. Det, man derfor bør gøre, hvis man ønsker at arbejde i Tyskland, er at anskaffe sig en kopi af sin uddannelsesbekendtgørelse på engelsk. En kopi af denne kan fås ved henvendelse i afdelingen. Denne kopi kan man så enten medbringe, når man tager til Tyskland, eller man kan sende den i forvejen. Man kan f.eks. sende den til den fagforening, som organiserer social- og sundhedspersonale i Tyskland, og bede dem om at vurdere, hvilke jobfunktioner man vil kunne få lov til at udfylde i Tyskland. Derved kan man få oplyst, hvilken jobtitel man ville kunne forvente at opnå. Hvor kan man henvende sig? Hvis man har spørgsmål angående jobfunktioner og jobtitler i Tyskland kan man prøve at stille dem til den tyske fagforening, der organiserer social- og sundhedspersonale. Denne fagforening hedder ÖTV. ÖTV (Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr) Theodor-Heuss-Strabe 2 Postfach D Stuttgart Tyskland Telefon: (+49) (+49) Fax: (+49) hjemmeside: På denne hjemmeside findes adresser på ÖTV s afdelinger rundt i Tyskland. Det tyske Undervisningsministerium har 16

17 også en hjemmeside. Den orienterer om det tyske uddannelsessystem generelt. Hjemmesiden er på tysk. Adressen er: Arbejde i Frankrig I Frankrig er arbejde inden for social- og sundhedsområdet ikke et lovreguleret erhverv. Det, man derfor bør gøre, hvis man ønsker at arbejde i Frankrig, er at anskaffe sig en kopi af sin uddannelsesbekendtgørelse på engelsk. En kopi af denne kan fås ved henvendelse i afdelingen, som har fået udsendt et eksemplar, de kan kopiere fra. Denne kopi kan man så enten medbringe, når man tager til udlandet, eller man kan sende den i forvejen. Man kan f.eks. sende den til den fagforening, som organiserer social- og sundhedspersonale i Frankrig, og bede dem om at vurdere hvilke jobfunktioner man ville kunne få lov til at udfylde i Frankrig. Derved kan man få oplyst, hvilken jobtitel man ville kunne forvente at opnå. Hvor kan man henvende sig? Hvis man har spørgsmål angående jobfunktioner og jobtitler i Frankrig kan man prøve at stille dem til den franske fagforening, der organiserer social- og sundhedspersonale. Denne fagforening hedder F.O. F.O. (Fédération des Personnels des Services Publics et des Services de Santé) rue de Rome F Paris Frankrig Telefon: (+33) Fax: (+33) Det franske Undervisningsministerium har en hjemmeside, der orienterer om det franske uddannelsessystem. Hjemmesiden er på fransk. Adressen er: 17

18 Arbejde i Danmark med udenlandsk uddannelsesbevis Hvis man har taget en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet uden for Danmark, gælder der forskellige regler for, hvorvidt man kan opnå dansk godkendelse af sin uddannelse. Inden for Norden gælder en særlig nordisk overenskomst som sikrer, at visse grupper af sundhedspersonale kan opnå fuld godkendelse i de øvrige nordiske lande. Aftalen gælder for Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland. Inden for EU er der på nuværende tidspunkt kun regler om godkendelse af erhvervsuddannelser på 3 år eller derover. Det er derfor op til de nationale myndigheder, hvorvidt de vil godkende en social- og sundhedsuddannelse taget i et andet EU-land. 18

19 Den største barriere for at lave fælles regler for godkendelse af social- og sundhedsuddannelser inden for EU er, at der i de fleste EUlande ikke findes lovregulerede erhverv inden for området. Kan man få konverteret et udenlandsk uddannelsesbevis til et dansk? Ja, det kan man godt. Men sandsynligvis vil den danske anerkendelse, man kan få, svarer til en kortere uddannelse end den, man har taget uden for Danmark. Gives der merit for uddannelse taget i udlandet? Ja, det gøres der i mange tilfælde. Hvis man ønsker formelt at kvalificere sig til at arbejde inden for sosu-området i Danmark på baggrund af den uddannelse man har taget i et andet land skal man henvende sig på den nærmeste social- og sundhedsskole. De vil oplyse een om mulighederne for merit. (se telefonnumre på Sosu-skolerne bagerst i pjecen) Hvordan foregår en umiddelbar konvertering af et udenlandsk uddannelsesbevis til en formel tilladelse til at arbejde indenfor sosu-området i Danmark? FOA-afdelingen indsender en beskrivelse af den uddannelse, den pågældende person har taget i et andet land, til uddannelsesafdelingen eller sektoren. Derefter behandler uddannelsesafdelingen sagen. Det foregår typisk ved, at en konsulent læser det udenlandske uddannelsesbevis igennem, og vurderer, hvilken dansk uddannelse, den udenlandske svarer til. Derefter melder forbundet tilbage til afdelingen typisk med en besked om, at afdelingen eller den pågældende skal indsende en række dokumenter til Sundhedsstyrelsen. Dokumenterne skal indsendes med henblik på at opnå en dansk formel anerkendelse = tilladelse til erhvervsudøvelse som. Det, der skal indsendes, er: en bekræftet kopi af eksamensbevis en beskrivelse af indholdet i den gennemgåede uddannelse 19

20 dokumentation for den pågældendes identitet/person. Dvs. man skal indsende en bekræftet kopi af f.eks. sit pas, og samtidig angive sit personnummer dokumentation for danskkundskaber (bestået Almenprøve 2 eller tilsvarende ældre prøve). Bekræftet kopi betyder, at kopiens overensstemmelse med originalen attesteres af 2 personer, man ikke er i familie med eller en myndighed. Derpå kan Sundhedsstyrelsen udstede en dansk tilladelse til erhvervsudøvelse som. Derefter vil det være op til FOA, i hvilken gruppe den pågældende person optages som medlem. Sundhedsstyrelsens adresse er: Sundhedsstyrelsen Amaliegade 13, Postboks København K Telefon: Det er Sundhedsstyrelsens 5. kontor, der beskæftiger sig med sundhedsplanlægning og sundhedsfaglig uddannelse, man skal henvende sig til. Med hensyn til opskoling/kvalificering må personer med udenlandsk uddannelsesbevis henvende sig til nærmeste social- og sundhedsskole for at undersøge muligheder for merit på f.eks. social- og sundhedsassistentuddannelsen. (Se telefonnumre på Sosu-skolerne bagerst i pjecen) Eksempel Hvis man bliver godkendt som sygehjælper (af Sundhedsstyrelsen), men egentlig har mere uddannelse end, hvad der svarer til den gamle sygehjælperuddannelse kan det være en god idé at undersøge, hvad man mangler for at blive sosu-assistent. Der er nemlig mulighed for at få merit. Merit betyder, at man får godskrevet praktisk erfaring, dvs. beskæftigelse inden for området, og/eller uddannelsesdele taget i udlandet. Derved afkortes det regulære uddannelsesforløb. 20

21 Relevante pjecer Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land. Udarbejdet af Den Sociale Sikringsstyrelse og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring. Denne pjece omtaler nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS. Udgivet af Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen. EØS-landene er alle EU-lande plus Island, Norge og Liechtenstein. Adresse- og telefonnumre på social- og sundhedsskoler i Danmark Københavns Kommunes Social- og sundhedsskole Fensmarksgade 65, postboks København N. Telefon: Diakonissestiftelsens social- og sundhedsskole Dronningensvej Frederiksberg Telefon: Social- og Sundhedsskolen, Københavns amt Brøndby Møllevej Brøndby Telefon: Social- og Sundhedsskolen, Gladsaxe Brøndby Møllevej Brøndby Telefon: Social- og Sundhedsskolen, Ballerup Baltorpvej Ballerup Telefon: Social- og Sundhedsskolen, Brøndby Brøndby Møllevej Brøndby Telefon: Uddannelses- og udviklingsafdelingen Hørkær 22, 3 sal Herlev Telefon:

22 Adresse- og telefonnumre på social- og sundhedsskoler i Danmark Social- og Sundhedsskolen Helsevej Hillerød Telefon: Social- og Sundhedsskolen Gersager Allé Greve Telefon: Social- og Sundhedsskolen Gl. Ringstedvej 4 C Telefon: Holbæk lok. 352 Social- og Sundhedsskolen Ingemannsvej Slagelse Telefon: Social- og Sundhedsskolen, Bøllingsvej Ringsted Telefon: Social- og Sundhedsskolen i Dianalund Dr. Sellsvej 24 C. 1 sal. Telefon: Dianalund lok Social- og Sundhedsskolen Fejøgade 1, Nykøbing F. Telefon: Sygeplejeskolen Parkvej Næstved Telefon: Social- og Sundhedsskolen, Bornholms amt Ullasvej 6 Telefon: Rønne lok Social- og Sundhedsskolen Teglgårdsparken Middelfart Telefon: Social- og Sundhedsskolen Athenevænget Odense SV Telefon: Social- og Sundhedsskolen Hulgade Svendborg Telefon: Social- og Sundhedsskolen Bjerggade 4 M, Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon: Social- og Sundhedsskolen Gjesinglund allé Esbjerg N Telefon: Social- og Sundhedsskolen i Vejle amt 6. julivej Φρedericia Telefon:

23 Adresse- og telefonnumre på social- og sundhedsskoler i Danmark Social- og Sundhedsskolen i Vejle amt Ane Stauningsvej Horsens Telefon: Social- og Sundhedsskolen, Ringkøbing amt Gullestrupvej Herning Telefon: Social- og Sundhedsskolen, Brande Herningvej 14 B 7330 Brande Telefon: Social- og Sundhedsskolen Rylevej Silkeborg Telefon: Social- og Sundhedsskolen Vestergade Randers Telefon: Social- og Sundhedsskolen, Århus Olof Palmes Allé Århus N Telefon: Diakonhøjskolen Lyseng Allé Højbjerg Telefon: Social- og Sundhedsskolen, Thisted Kr. Koldsgade 3. Postboks Thisted Telefon: Social- og Sundhedsskolen, Skive Nordbanevej Skive Telefon: Skolen i Hammer Bakker Storemosevej Vodskov Telefon: Skolen i Hammer Bakker, Svenstrup afd. Jellingvej Svenstrup J. Telefon: Forbundet af Offentligt Ansatte Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: Telefax:

24 fakta 99 Arbejde i udlandet Denne pjece er først og fremmest en vejledning i hvad man skal gøre, og hvor man kan søge mere hjælp hvis man ønsker at bruge sin social- og sundhedsuddannelse i udlandet eller hvis man har en udenlandsk uddannelse inden for social- og sundhedsområdet, man ønsker at anvende i Danmark. Forbundet af Offentligt Ansatte

Dagplejer Giv dagplejerne et uddannelsesløft

Dagplejer Giv dagplejerne et uddannelsesløft Dagplejer F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Giv dagplejerne et uddannelsesløft brug den pædagogiske grunduddannelse Giv dagplejerne et uddannelsesløft brug den pædagogiske grunduddannelse

Læs mere

Dagplejer Den pædagogiske grunduddannelse

Dagplejer Den pædagogiske grunduddannelse Dagplejer F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Den pædagogiske grunduddannelse et godt grundlag for arbejdet som dagplejer Den pædagogiske grunduddannelse et godt grundlag for arbejdet

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne. Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse:

Læs mere

Er du dansk statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune:

Er du dansk statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune: (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) 1: Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne GRUNDFORLØBET SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER / Trin 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Den 11.august 2011 Ref.: KRL Sagsnr.: 1107-0058 Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367)

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 1, september 2009 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der informationer om

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar)

Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar) Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar) Formålet med det følgende er at give en kortfattet beskrivelse af de færøske social- og sundhedsuddannelser (uddannelserne til henholdsvis

Læs mere

Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e

Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e og scor kassen! Pjecen Send medarbejderne på VEU-uddannelse og scor kassen er udgivet af FoAs a-kasse i februar 2005. Pjecen henvender

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune: Uge 43 2014 Uge 3 2015 Uge 15 2015 Uge 20 2015 Uge 32 2015

Postnummer: By: Bopælskommune: Uge 43 2014 Uge 3 2015 Uge 15 2015 Uge 20 2015 Uge 32 2015 1. Ansøgning til Social - og Sundhedsuddannelserne GRUNDFORLØB 2. Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet Nytårsnyt fra EPOS EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet Nytår 2005 Jr. nr. 1.10.03 I dette nyhedsbrev kan I læse om, hvilke nye initiativer der er på vej

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring Ansøgning til sundhed, omsorg og pædagogik uddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort.

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort. Nr. 1, maj 2007 TEMA-NUMMER OM DEN OFFENTLIGE REJSESY- GESIKRING VS. EU-SYGESIKRINGSKORTET Foranlediget af de sidste dages presseomtale udsendes dette Nyhedsbrev om international social sikring som et

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Ansøgningsskema. Grundforløbet 2. del

Ansøgningsskema. Grundforløbet 2. del Ansøgningsskema Grundforløbet 2. del Uddannelsesstart: 10. august 2015 Ansøgningsfrist: 20. maj 2015 Selv om ansøgningsfristen er udløbet, er du velkommen til at sende en ansøgning alligevel. Der vil i

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

(Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen

(Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen Personlige data (felter markeret med * indsættes automatisk nederst

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Miniguide for grænsependlere i Norden

Miniguide for grænsependlere i Norden Miniguide for grænsependlere i Norden Til dig der søger arbejde/ arbejder inden for hotel, restauration, catering og turisme Side 1 I Norden er der følgende forbund som overenskomstdækker og organiserer

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

Ansættelse af sundhedsfagligt

Ansættelse af sundhedsfagligt Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 2013 Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

V I G Ø R D I G S T Æ R K E R E

V I G Ø R D I G S T Æ R K E R E V I G Ø R D I G S T Æ R K E R E Forbundet af Offentligt Ansatte Forbundet af Offentligt Ansatte, FOA, er Danmarks tredje største fagforbund med næsten 200.000 medlemmer. Fælles for alle FOAs medlemmer

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011 1/11 Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grund 2011 Storkøbenhavn Bornholm UC Syd 2/11 Oversigt over udviklingen i antallet af optagne fordelt på institutioner

Læs mere

3: Skolegang og uddannelsesbaggrund

3: Skolegang og uddannelsesbaggrund Ansøgning til Social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) 1: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling udgivet af: indenrigs- og sundhedsministeriet slotsholmsgade 10-12 1216 københavn k. telefon:

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Baggrund for notatet Formandskabet ønsker i forbindelse med drøftelser af det vigende antal praktikpladser på PGUen en oversigt

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E

F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Hvor meget vil du have oven i dagpengene? - din ekstra sikkerhed Som medlem af FOA og FOAs A-kasse kan du tegne en forsikring, som hjælper dig, hvis du bliver arbejdsløs.

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie Når du vil holde ferie som ledig FOA: A-kasse Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen beskriver kort, hvordan du

Læs mere

Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2)

Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2) 1 1. Personlige data Personnummer: Navn: Adresse: Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2) Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

Ansøgning til den pædagogiske assistentuddannelse

Ansøgning til den pædagogiske assistentuddannelse (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til den pædagogiske assistentuddannelse 1: Personlige data Navn: Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger?

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Studienr.: Forbeholdt skolen 1: Ansøgning til den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE 2: Personlige data Navn: Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds-

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere