Social- og sundhedspersonale. fakta 99. Arbejde i udlandet. og arbejde i Danmark med udenlandsk uddannelsesbevis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og sundhedspersonale. fakta 99. Arbejde i udlandet. og arbejde i Danmark med udenlandsk uddannelsesbevis"

Transkript

1 Social- og sundhedspersonale fakta 99 Arbejde i udlandet og arbejde i Danmark med udenlandsk uddannelsesbevis

2 Arbejde i udlandet social- og sundhedspersonale Er udgivet af Forbundet af offentligt Ansatte Faktapjecen indeholder gode råd om arbejde i udlandet og arbejde i Danmark med udenlandsk uddannelsesbevis Politisk ansvarlig: Lene B. Hansen Redaktion: Britta Lundqvist Marianne Christensen Illustrationer: Peter H. Jensen Lay-out: Joe Andersen Tryk: FOAs trykkeri Oplag: stk August 1999 Pjecen kan rekvireres ved henvendelse til: Forbundet af Offentligt Ansatte Staunings Plads København V Tlf: lokal 2429 e.mail: 2

3 Indhold Side Forord Indledning Gode råd når man vil arbejde i udlandet Sproget Uddannelsesbekendtgørelse m.m Regler om sygesikring Hvor kan man søge hjælp? Arbejde i Norden Nordiske lande Rent praktisk Arbejde i et andet EU-land Arbejde i England Arbejde i Tyskland Arbejde i Frankrig Arbejde i Danmark med udenlandsk uddannelsesbevis Relevante pjecer Adresse- og telefonnumre på social- og sundhedsskoler i Danmark

4 Arbejde i udlandet Forord Efterhånden bliver FOA-afdelingerne stillet mange spørgsmål angående konvertering af udenlandske uddannelsesbeviser til danske uddannelsesbeviser. Ligeså stilles der mange spørgsmål om, hvilke muligheder dansk social- og sundhedspersonale har, hvis de gerne vil arbejde i et andet EU-land eller inden for Norden. Denne vejledning beskriver mulighederne for konvertering af udenlandske uddannelsesbeviser til danske og mulighederne for uddannet dansk social- og sundhedspersonale for at arbejde i Norden og inden for EU. Lene B. Hansen Sektorformand Social- og sundhedssektoren 4

5 Indledning Denne pjece er først og fremmest en vejledning med gode råd til dig der tænker på at bruge din social- og sundhedsuddannelse i udlandet. Og til dig der tænker på at bruge din udenlandske uddannelse inden for socialog sundhedsområdet i Danmark. I afsnittet Arbejde i Norden beskrives den særlige overenskomst inden for Norden om gensidig godkendelse af uddannelse inden for sundhedsområdet. I afsnittet Arbejde i et andet EU-land beskrives de overordnede forhold vedrørende muligheden for godkendelse af uddannelse inden for EU. Derefter gives specifikke råd om, hvad man skal gøre, hvis man vil arbejde i England, Tyskland og Frankrig. Vejledningens sidste afsnit, Arbejde i Danmark med udenlandsk uddannelsesbevis, omhandler mulighederne for at få konverteret sit udenlandske uddannelsesbevis til et dansk. Du vil endvidere i denne pjece kunne finde adresser og telefonnumre til relevante myndigheder m.v. der kan hjælpe dig videre. 5

6 Gode råd når man vil arbejde i udlandet Sproget Hvis du vil arbejde i udlandet er det vigtigt, at du som udgangspunkt kan tale sproget i det pågældende land. Det vil uden tvivl være et krav fra den arbejdsgiver, der ansætter dig i det pågældende land, at du kan tale, og forstå sproget. Uddannelsesbekendtgørelse m.m. Det er en god idé at tage en kopi af bekendtgørelsen for din uddannelse med til udlandet. Bekendtgørelsen om de grundlæggende socialog sundhedsuddannelser findes på engelsk. Du kan få den udleveret i din lokale afdeling eller ved at ringe til forbundet. 6

7 Bekendtgørelsen beskriver indholdet af, og formål og mål for din uddannelse og kan være nyttig at vise den fagforening eller myndighed, du vælger at kontakte i det pågældende land. Ud fra bekendtgørelsen kan myndighederne vurdere, om du er berettiget til merit (om du kan få godkendt hele eller dele af din praktiske erfaring) i deres uddannelsessystem, og/eller hvilket løntrin du skal placeres på. Desuden kan det være en god ide at få en oversigt over indholdet af det uddannelsesforløb, som du har gennemgået fra skolen, der på en anden måde dokumenterer din uddannelse. Det skal være oplysninger med angivelse af, hvilke fag du er blevet undervist i, og hvor mange timer i hvert fag, ligesom oplysninger om hvor du har haft din praktikuddannelse (f.eks. plejehjemmet X, medicinsk afdeling M på X sygehus, X kommunes dagcenter, X kommunes hjemmepleje o.s.v.) Det er bl.a. også på baggrund af de oplysninger, myndighederne vil kunne vurdere, om du er berettiget til merit i deres uddannelsessystem. Social- og sundhedsassistenter kan også få en erklæring fra Sundhedsstyrelsen, der bl.a. bekræfter, at de har ret til at virke som socialog sundhedsassistenter i Danmark. Det er der nogle lande, der ønsker, for at sikre sig, at der ikke har været klager over personen. Henvendelsen til Sundhedsstyrelsen vedrørende sådan en attestation skal ske skriftligt, og en attesteret kopi af eksamensbeviset skal vedlægges (se Sundhedsstyrelsens adresse på side 20). Regler om sygesikring Inden du rejser, skal du undersøge om du er dækket af reglerne om sygesikring i det land, du skal arbejde i. Det er også en god idé at undersøge regler angående arbejdsløshedsforsikring, arbejdsskadeforsikring. Her er adresser og telefonnumre på de institutioner, der kan besvare spørgsmål angående arbejdsløsheds- og arbejdsskadeforsikring, når man arbejder i udlandet. 7

8 Hvor kan man søge hjælp? Hvis man har spørgsmål angående konvertering af uddannelse, arbejde, ledighed og social sikring inden for Europa kan man henvende sig til Europa-Kommissionens repræsentation i Danmark på nedenstående adresse og telefonnummer. Europa-Kommissionens repræsentation i DK Dokumentationsafdelingen Østergade 61. Postboks København K Telefon: Fax: Telefoniske henvendelser: mandag-fredag kl Mere generelle informationer og oplysninger om arbejde inden for EU kan du få ved at kontakte dit lokale AF-kontor. Der finder du en EURES vejleder (European Education Service-vejleder). EURES ligger også inde med oplysninger om ledighed og konkrete job m.v. i de europæiske lande: Dit lokale AF-kontor EURES-vejlederen. Hjemmeside : Man kan også benytte sig af EU s Retshjælp, som giver gratis juridisk rådgivning bl.a. om sager vedrørende anerkendelse af eksaminer og uddannelser: EU s Retshjælp (også Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark) Telefon: Telefoniske henvendelser: tirsdag kl Hvis man har spørgsmål angående internationale regler om pension, familieydelser, dagpenge ved sygdom eller fødsel kan man henvende sig til: 8

9 Den Sociale Sikringsstyrelse Landemærket København K Telefon: Hvis man har spørgsmål vedrørende arbejdsløshedsforsikring kan man henvende sig til: Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Finsensvej Frederiksberg Telefon: Hvis man har spørgsmål angående arbejdsskadeforsikring kan man henvende sig til: Arbejdsskadestyrelsen Æbeløgade København Ø Telefon: Hvis man har spørgsmål vedrørende sygesikring kan man henvende sig til: Sundhedsministeriet Holbergsgade København K Telefon:

10 Arbejde i Norden Inden for Norden findes en særlig overenskomst mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om gensidig godkendelse af uddannelse inden for sundhedsområdet. Overenskomsten har efterhånden eksisteret i nogle år, og i sommeren 1998 er en mindre revision af aftalen blevet godkendt. For FOA er det særlig interessant, at de danske socialog sundhedsassistenter er føjet til aftalen. Aftalen er rettet mod nordiske borgere med en sundhedsfaglig uddannelse, som ønsker at arbejde i et andet Nordisk land inden for det erhverv, de er uddannet i. Formålet med aftalen er at sikre, at nordiske borgere har adgang til hele det nordiske arbejdsmarked inden for disse arbejdsområder. Aftalen er en gensidig anerkendelse af, at de forskellige landes offentligt regulerede uddannelse af de omtalte personalegrupper (i de fleste tilfælde) er ligeværdige. Gensidig anerkendelse betyder i praksis, at en person, der har taget formel uddannelse inden for et erhverv i et af de nordiske lande, automatisk efter ansøgning skal kunne få tilsvarende godkendelse i andre nordiske lande, som er omfattet af aftalen. For at et erhverv skal kunne omfattes af overenskomsten, er det en forudsætning, at erhvervet er offentligt reguleret i mindst to af de underskrivende, nordiske lande. De FOA-faggrupper, der er omtalt i den nordiske aftale er: plejere (omfattet af artikel 9) sygehjælpere (omfattet af artikel 12) social- og sundhedsassistenter (omfattet af artikel 9 og 12) fodterapeuter (omfattet af artikel 12b) I følge aftalens artikel 9 har danske sosu-assistenter og plejere (uddannet efter Sundhedsstyrelsens retningslinier af 1977 eller senere) ret til at blive godkendt som mentalvårdare eller närvårdare i Finland 10

11 hjelpepleier inden for området psykiatrisk sygepleje i Norge skötare i psykiatrisk vård i Sverige. Ifølge aftalens artikel 12 har danske sygehjælpere eller sosu-assistenter ret til at opnå godkendelse som närvårdare og/eller primärskötare i Finland sjúkralidar i Island hjelpepleier i Norge undersköterska i Sverige. Ifølge aftalens artikel 12b har følgende personer ret til at blive godkendt som fodterapeut i Danmark: fothälsovård (har fuldført gymnasieuddannelsen på omsorgsområdet rettet mod fodpleje) i Sverige fotvårdare i Finland, fótaadgerdafraedingur i Island fotterapeut i Norge Nordiske lande Oversigt over FOA-faggrupper, der er omfattet af den fælles nordiske overenskomst, og deres tilsvarende betegnelser i de andre nordiske lande 1* : 1* Til orientering kaldes sygeplejersker i Sverige sjuksköterskor, i Finland sairaanhoitajat, i Island hjúkrunarfräingar og i Norge sykepleiere. Danmark plejere/ sygehjælpere/ Fodterapeuter sosu-assistenter sosu-assistenter Sverige skötare i psykiatrisk undersköterskor Fotvårdare vård Finland mielenterveyshoitajat/ perushoitajat/ Jalkojenhoitaja/ mentalvårdare og primärskötare og fotvårdare lähihoitajat/ lähihoitajat/ närvårdare närvårdare Island erhvervet findes ikke sjúkralidar Fótaadgerdafraedingar Norge hjelpepleier i hjelpepleier Fotterapeut psykiatrisk sykepleje 11

12 Rent praktisk Den nordiske overenskomst betyder i praksis, at hvis en finsk perushoitajat (primärskötare) henvender sig i Danmark og ønsker at arbejde inden for sit erhverv, har vedkommende ret til at blive godkendt som sygehjælper eller sosuassistent. Omvendt betyder det også, at hvis en dansk sosu-assistent ønsker at tage til Norge for at udøve sit erhverv, vil vedkommende være berettiget til at blive godkendt som hjelpepleier. Hvis man ønsker at arbejde i et af de andre nordiske lande, er det selvfølgelig vigtigt, at man først og fremmest forstår sproget i det pågældende land, og at man vil være i stand til at gøre sig forståelig overfor patienter/klienter på deres sprog. Når man kommer til det pågældende nordiske land, man ønsker at arbejde i, er det en god idé at søge hjælp hos den relevante faglige organisation i det pågældende land. Her er adresser på de relevante fagforbund i Norden. Svenska Kommunalarbetareförbundet Box S Stockholm Sverige Telefon: (+46) Fax: (+46) (uddannelsespolitisk enhed) Norsk Kommuneforbund (NKF) Kristian Augustgt. 23 N-0164 Oslo Norge Telefon: (+47) Fax: (+47) (+47) Trade Union for the Municipal Sector (KTV) Kunta-Alan Ammattiliitto KTV ry. P.O. Box 101 SF Helsinki Finland Telefon: (+35) Fax: (+35)

13 Arbejde i et andet EU-land FOA s faggrupper inden for social- og sundhedsområdet findes også i de andre EU-lande. Men i de fleste EU-lande er erhvervet ikke lovreguleret. Det vil sige, at man i de fleste lande ikke har uddannelser, der svarer til de danske. Derfor findes der ingen regler om gensidig anerkendelse af uddannelse inden for EU, når det gælder FOA s medlemmer inden for social- og sundhedsområdet. EU s ministerråd har vedtaget direktiver om gensidig anerkendelse af erhvervsuddannelser over 3 år (direktiverne 89/48/EØF og 92/51/EØF). Disse direktiver inkluderer derfor ikke de FOA-medlemmer, som har taget sosu-assistentuddannelsen, som er på 2 1 /2 år. 13

14 Til gengæld vil de formentlig blive dækket ind under det såkaldte tredje generelle direktiv. Direktivet forventes at fastsætte en pligt hos myndighederne til at vurdere og undersøge, hvorvidt en person fra et andet EU-land (eller EØS-land) med en uddannelse under 3 år kan få konverteret hele eller kun dele af sin uddannelse fra sit hjemland til et uddannelsesbevis i det pågældende land. Direktivet er dog ikke vedtaget endnu, og det vides ikke, om det overhovedet vil blive vedtaget. Men hvis man ønsker at arbejde i et andet EU-land, hvor ens erhverv ikke er lovreguleret, må man selv opfordre myndighederne i det pågældende land til at vurdere, hvorvidt ens uddannelse eller praktiske erfaring kan godskrives. Hvis man ønsker at arbejde i et andet EUland, må man derfor forberede sig på, at man formentlig ikke kan få godkendt hele sin uddannelse inden for social- og sundhedsområdet, fordi der endnu ikke er (klare) regler om gensidig anerkendelse af uddannelser under 3 års varighed. Det er svært at finde arbejde i de andre EUlande på baggrund af ens uddannelse. Men det er ikke umuligt. Man skal blot være opmærksom på, at det afhænger af ens egen indsats for at opnå jobfunktioner og en løn, der svarer til ens kvalifikationer. Arbejde i England Social- og sundhedspersonale (minus sygeplejersker) kaldes overordnet non-registered nurses i England. De konkrete jobtitler er bl.a. Nursing Auxiliaries og Health Care Assistants. For denne gruppe er der ingen krav om obli- 14

15 gatorisk uddannelse. Der eksisterer dog et system af National Vocational Qualifications (NVQ/nationale faglige kvalifikationer). Men det er op til den enkelte arbejdsgiver, hvorvidt uddannelse er et krav. Hvor kan man henvende sig? Hvis man vil arbejde i England inden for social- og sundhedsområdet er det en god idé at henvende sig til den fagforening, der organiserer social- og sundhedspersonale i England. Den fagforening hedder Unison. Her vil man kunne få oplysninger om ens rettigheder på det engelske arbejdsmarked. Hvis man henvender sig i god tid før sit udlandsophold kan de formentlig afklare, om dansk uddannelse kan konverteres til NVQ. Unisons afdeling i London har følgende adresse: Unison 1 Mabledon Place GB-London WC1H 9AJ United Kingdom Telefon: (+44) Fax: (+44) hjemmeside: På Unison s hjemmeside kan man læse om fagforeningen, dens medlemsgrupper, og om hvordan man bliver medlem. Det engelske Undervisningsministerium har en hjemmeside, der orienterer om det engelske uddannelsessystem. Hjemmesiden er på engelsk. Adressen er: 15

16 Arbejde i Tyskland I Tyskland er arbejde inden for social- og sundhedsområdet ikke et lovreguleret erhverv. En jobtitel, der svarer til sosu-assistentens er Krankenschwesterhilferin, mens en plejehjemsassistent kaldes Altenpflegerin. I forbundet er vi ikke bekendt med andre jobtitler inden for social- og sundhedsområdet end ovenstående. Det, man derfor bør gøre, hvis man ønsker at arbejde i Tyskland, er at anskaffe sig en kopi af sin uddannelsesbekendtgørelse på engelsk. En kopi af denne kan fås ved henvendelse i afdelingen. Denne kopi kan man så enten medbringe, når man tager til Tyskland, eller man kan sende den i forvejen. Man kan f.eks. sende den til den fagforening, som organiserer social- og sundhedspersonale i Tyskland, og bede dem om at vurdere, hvilke jobfunktioner man vil kunne få lov til at udfylde i Tyskland. Derved kan man få oplyst, hvilken jobtitel man ville kunne forvente at opnå. Hvor kan man henvende sig? Hvis man har spørgsmål angående jobfunktioner og jobtitler i Tyskland kan man prøve at stille dem til den tyske fagforening, der organiserer social- og sundhedspersonale. Denne fagforening hedder ÖTV. ÖTV (Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr) Theodor-Heuss-Strabe 2 Postfach D Stuttgart Tyskland Telefon: (+49) (+49) Fax: (+49) hjemmeside: På denne hjemmeside findes adresser på ÖTV s afdelinger rundt i Tyskland. Det tyske Undervisningsministerium har 16

17 også en hjemmeside. Den orienterer om det tyske uddannelsessystem generelt. Hjemmesiden er på tysk. Adressen er: Arbejde i Frankrig I Frankrig er arbejde inden for social- og sundhedsområdet ikke et lovreguleret erhverv. Det, man derfor bør gøre, hvis man ønsker at arbejde i Frankrig, er at anskaffe sig en kopi af sin uddannelsesbekendtgørelse på engelsk. En kopi af denne kan fås ved henvendelse i afdelingen, som har fået udsendt et eksemplar, de kan kopiere fra. Denne kopi kan man så enten medbringe, når man tager til udlandet, eller man kan sende den i forvejen. Man kan f.eks. sende den til den fagforening, som organiserer social- og sundhedspersonale i Frankrig, og bede dem om at vurdere hvilke jobfunktioner man ville kunne få lov til at udfylde i Frankrig. Derved kan man få oplyst, hvilken jobtitel man ville kunne forvente at opnå. Hvor kan man henvende sig? Hvis man har spørgsmål angående jobfunktioner og jobtitler i Frankrig kan man prøve at stille dem til den franske fagforening, der organiserer social- og sundhedspersonale. Denne fagforening hedder F.O. F.O. (Fédération des Personnels des Services Publics et des Services de Santé) rue de Rome F Paris Frankrig Telefon: (+33) Fax: (+33) Det franske Undervisningsministerium har en hjemmeside, der orienterer om det franske uddannelsessystem. Hjemmesiden er på fransk. Adressen er: 17

18 Arbejde i Danmark med udenlandsk uddannelsesbevis Hvis man har taget en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet uden for Danmark, gælder der forskellige regler for, hvorvidt man kan opnå dansk godkendelse af sin uddannelse. Inden for Norden gælder en særlig nordisk overenskomst som sikrer, at visse grupper af sundhedspersonale kan opnå fuld godkendelse i de øvrige nordiske lande. Aftalen gælder for Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland. Inden for EU er der på nuværende tidspunkt kun regler om godkendelse af erhvervsuddannelser på 3 år eller derover. Det er derfor op til de nationale myndigheder, hvorvidt de vil godkende en social- og sundhedsuddannelse taget i et andet EU-land. 18

19 Den største barriere for at lave fælles regler for godkendelse af social- og sundhedsuddannelser inden for EU er, at der i de fleste EUlande ikke findes lovregulerede erhverv inden for området. Kan man få konverteret et udenlandsk uddannelsesbevis til et dansk? Ja, det kan man godt. Men sandsynligvis vil den danske anerkendelse, man kan få, svarer til en kortere uddannelse end den, man har taget uden for Danmark. Gives der merit for uddannelse taget i udlandet? Ja, det gøres der i mange tilfælde. Hvis man ønsker formelt at kvalificere sig til at arbejde inden for sosu-området i Danmark på baggrund af den uddannelse man har taget i et andet land skal man henvende sig på den nærmeste social- og sundhedsskole. De vil oplyse een om mulighederne for merit. (se telefonnumre på Sosu-skolerne bagerst i pjecen) Hvordan foregår en umiddelbar konvertering af et udenlandsk uddannelsesbevis til en formel tilladelse til at arbejde indenfor sosu-området i Danmark? FOA-afdelingen indsender en beskrivelse af den uddannelse, den pågældende person har taget i et andet land, til uddannelsesafdelingen eller sektoren. Derefter behandler uddannelsesafdelingen sagen. Det foregår typisk ved, at en konsulent læser det udenlandske uddannelsesbevis igennem, og vurderer, hvilken dansk uddannelse, den udenlandske svarer til. Derefter melder forbundet tilbage til afdelingen typisk med en besked om, at afdelingen eller den pågældende skal indsende en række dokumenter til Sundhedsstyrelsen. Dokumenterne skal indsendes med henblik på at opnå en dansk formel anerkendelse = tilladelse til erhvervsudøvelse som. Det, der skal indsendes, er: en bekræftet kopi af eksamensbevis en beskrivelse af indholdet i den gennemgåede uddannelse 19

20 dokumentation for den pågældendes identitet/person. Dvs. man skal indsende en bekræftet kopi af f.eks. sit pas, og samtidig angive sit personnummer dokumentation for danskkundskaber (bestået Almenprøve 2 eller tilsvarende ældre prøve). Bekræftet kopi betyder, at kopiens overensstemmelse med originalen attesteres af 2 personer, man ikke er i familie med eller en myndighed. Derpå kan Sundhedsstyrelsen udstede en dansk tilladelse til erhvervsudøvelse som. Derefter vil det være op til FOA, i hvilken gruppe den pågældende person optages som medlem. Sundhedsstyrelsens adresse er: Sundhedsstyrelsen Amaliegade 13, Postboks København K Telefon: Det er Sundhedsstyrelsens 5. kontor, der beskæftiger sig med sundhedsplanlægning og sundhedsfaglig uddannelse, man skal henvende sig til. Med hensyn til opskoling/kvalificering må personer med udenlandsk uddannelsesbevis henvende sig til nærmeste social- og sundhedsskole for at undersøge muligheder for merit på f.eks. social- og sundhedsassistentuddannelsen. (Se telefonnumre på Sosu-skolerne bagerst i pjecen) Eksempel Hvis man bliver godkendt som sygehjælper (af Sundhedsstyrelsen), men egentlig har mere uddannelse end, hvad der svarer til den gamle sygehjælperuddannelse kan det være en god idé at undersøge, hvad man mangler for at blive sosu-assistent. Der er nemlig mulighed for at få merit. Merit betyder, at man får godskrevet praktisk erfaring, dvs. beskæftigelse inden for området, og/eller uddannelsesdele taget i udlandet. Derved afkortes det regulære uddannelsesforløb. 20

21 Relevante pjecer Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land. Udarbejdet af Den Sociale Sikringsstyrelse og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring. Denne pjece omtaler nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS. Udgivet af Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen. EØS-landene er alle EU-lande plus Island, Norge og Liechtenstein. Adresse- og telefonnumre på social- og sundhedsskoler i Danmark Københavns Kommunes Social- og sundhedsskole Fensmarksgade 65, postboks København N. Telefon: Diakonissestiftelsens social- og sundhedsskole Dronningensvej Frederiksberg Telefon: Social- og Sundhedsskolen, Københavns amt Brøndby Møllevej Brøndby Telefon: Social- og Sundhedsskolen, Gladsaxe Brøndby Møllevej Brøndby Telefon: Social- og Sundhedsskolen, Ballerup Baltorpvej Ballerup Telefon: Social- og Sundhedsskolen, Brøndby Brøndby Møllevej Brøndby Telefon: Uddannelses- og udviklingsafdelingen Hørkær 22, 3 sal Herlev Telefon:

22 Adresse- og telefonnumre på social- og sundhedsskoler i Danmark Social- og Sundhedsskolen Helsevej Hillerød Telefon: Social- og Sundhedsskolen Gersager Allé Greve Telefon: Social- og Sundhedsskolen Gl. Ringstedvej 4 C Telefon: Holbæk lok. 352 Social- og Sundhedsskolen Ingemannsvej Slagelse Telefon: Social- og Sundhedsskolen, Bøllingsvej Ringsted Telefon: Social- og Sundhedsskolen i Dianalund Dr. Sellsvej 24 C. 1 sal. Telefon: Dianalund lok Social- og Sundhedsskolen Fejøgade 1, Nykøbing F. Telefon: Sygeplejeskolen Parkvej Næstved Telefon: Social- og Sundhedsskolen, Bornholms amt Ullasvej 6 Telefon: Rønne lok Social- og Sundhedsskolen Teglgårdsparken Middelfart Telefon: Social- og Sundhedsskolen Athenevænget Odense SV Telefon: Social- og Sundhedsskolen Hulgade Svendborg Telefon: Social- og Sundhedsskolen Bjerggade 4 M, Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon: Social- og Sundhedsskolen Gjesinglund allé Esbjerg N Telefon: Social- og Sundhedsskolen i Vejle amt 6. julivej Φρedericia Telefon:

23 Adresse- og telefonnumre på social- og sundhedsskoler i Danmark Social- og Sundhedsskolen i Vejle amt Ane Stauningsvej Horsens Telefon: Social- og Sundhedsskolen, Ringkøbing amt Gullestrupvej Herning Telefon: Social- og Sundhedsskolen, Brande Herningvej 14 B 7330 Brande Telefon: Social- og Sundhedsskolen Rylevej Silkeborg Telefon: Social- og Sundhedsskolen Vestergade Randers Telefon: Social- og Sundhedsskolen, Århus Olof Palmes Allé Århus N Telefon: Diakonhøjskolen Lyseng Allé Højbjerg Telefon: Social- og Sundhedsskolen, Thisted Kr. Koldsgade 3. Postboks Thisted Telefon: Social- og Sundhedsskolen, Skive Nordbanevej Skive Telefon: Skolen i Hammer Bakker Storemosevej Vodskov Telefon: Skolen i Hammer Bakker, Svenstrup afd. Jellingvej Svenstrup J. Telefon: Forbundet af Offentligt Ansatte Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: Telefax:

24 fakta 99 Arbejde i udlandet Denne pjece er først og fremmest en vejledning i hvad man skal gøre, og hvor man kan søge mere hjælp hvis man ønsker at bruge sin social- og sundhedsuddannelse i udlandet eller hvis man har en udenlandsk uddannelse inden for social- og sundhedsområdet, man ønsker at anvende i Danmark. Forbundet af Offentligt Ansatte

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet en tjekliste Intro Har du mod på at tage til udlandet og studere? Et studieforløb i udlandet kan være vældigt udbytterigt

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked 3. udgave, maj 2009 Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem af en faglig organisation...

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Kommissorium Danmarks minister for nordisk samarbejde, Carsten Hansen, tog i oktober 2014 initiativ til nedsættelsen af en uformel rådgivningsgruppe

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere