Social- og sundhedspersonale. fakta 99. Arbejde i udlandet. og arbejde i Danmark med udenlandsk uddannelsesbevis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og sundhedspersonale. fakta 99. Arbejde i udlandet. og arbejde i Danmark med udenlandsk uddannelsesbevis"

Transkript

1 Social- og sundhedspersonale fakta 99 Arbejde i udlandet og arbejde i Danmark med udenlandsk uddannelsesbevis

2 Arbejde i udlandet social- og sundhedspersonale Er udgivet af Forbundet af offentligt Ansatte Faktapjecen indeholder gode råd om arbejde i udlandet og arbejde i Danmark med udenlandsk uddannelsesbevis Politisk ansvarlig: Lene B. Hansen Redaktion: Britta Lundqvist Marianne Christensen Illustrationer: Peter H. Jensen Lay-out: Joe Andersen Tryk: FOAs trykkeri Oplag: stk August 1999 Pjecen kan rekvireres ved henvendelse til: Forbundet af Offentligt Ansatte Staunings Plads København V Tlf: lokal 2429 e.mail: 2

3 Indhold Side Forord Indledning Gode råd når man vil arbejde i udlandet Sproget Uddannelsesbekendtgørelse m.m Regler om sygesikring Hvor kan man søge hjælp? Arbejde i Norden Nordiske lande Rent praktisk Arbejde i et andet EU-land Arbejde i England Arbejde i Tyskland Arbejde i Frankrig Arbejde i Danmark med udenlandsk uddannelsesbevis Relevante pjecer Adresse- og telefonnumre på social- og sundhedsskoler i Danmark

4 Arbejde i udlandet Forord Efterhånden bliver FOA-afdelingerne stillet mange spørgsmål angående konvertering af udenlandske uddannelsesbeviser til danske uddannelsesbeviser. Ligeså stilles der mange spørgsmål om, hvilke muligheder dansk social- og sundhedspersonale har, hvis de gerne vil arbejde i et andet EU-land eller inden for Norden. Denne vejledning beskriver mulighederne for konvertering af udenlandske uddannelsesbeviser til danske og mulighederne for uddannet dansk social- og sundhedspersonale for at arbejde i Norden og inden for EU. Lene B. Hansen Sektorformand Social- og sundhedssektoren 4

5 Indledning Denne pjece er først og fremmest en vejledning med gode råd til dig der tænker på at bruge din social- og sundhedsuddannelse i udlandet. Og til dig der tænker på at bruge din udenlandske uddannelse inden for socialog sundhedsområdet i Danmark. I afsnittet Arbejde i Norden beskrives den særlige overenskomst inden for Norden om gensidig godkendelse af uddannelse inden for sundhedsområdet. I afsnittet Arbejde i et andet EU-land beskrives de overordnede forhold vedrørende muligheden for godkendelse af uddannelse inden for EU. Derefter gives specifikke råd om, hvad man skal gøre, hvis man vil arbejde i England, Tyskland og Frankrig. Vejledningens sidste afsnit, Arbejde i Danmark med udenlandsk uddannelsesbevis, omhandler mulighederne for at få konverteret sit udenlandske uddannelsesbevis til et dansk. Du vil endvidere i denne pjece kunne finde adresser og telefonnumre til relevante myndigheder m.v. der kan hjælpe dig videre. 5

6 Gode råd når man vil arbejde i udlandet Sproget Hvis du vil arbejde i udlandet er det vigtigt, at du som udgangspunkt kan tale sproget i det pågældende land. Det vil uden tvivl være et krav fra den arbejdsgiver, der ansætter dig i det pågældende land, at du kan tale, og forstå sproget. Uddannelsesbekendtgørelse m.m. Det er en god idé at tage en kopi af bekendtgørelsen for din uddannelse med til udlandet. Bekendtgørelsen om de grundlæggende socialog sundhedsuddannelser findes på engelsk. Du kan få den udleveret i din lokale afdeling eller ved at ringe til forbundet. 6

7 Bekendtgørelsen beskriver indholdet af, og formål og mål for din uddannelse og kan være nyttig at vise den fagforening eller myndighed, du vælger at kontakte i det pågældende land. Ud fra bekendtgørelsen kan myndighederne vurdere, om du er berettiget til merit (om du kan få godkendt hele eller dele af din praktiske erfaring) i deres uddannelsessystem, og/eller hvilket løntrin du skal placeres på. Desuden kan det være en god ide at få en oversigt over indholdet af det uddannelsesforløb, som du har gennemgået fra skolen, der på en anden måde dokumenterer din uddannelse. Det skal være oplysninger med angivelse af, hvilke fag du er blevet undervist i, og hvor mange timer i hvert fag, ligesom oplysninger om hvor du har haft din praktikuddannelse (f.eks. plejehjemmet X, medicinsk afdeling M på X sygehus, X kommunes dagcenter, X kommunes hjemmepleje o.s.v.) Det er bl.a. også på baggrund af de oplysninger, myndighederne vil kunne vurdere, om du er berettiget til merit i deres uddannelsessystem. Social- og sundhedsassistenter kan også få en erklæring fra Sundhedsstyrelsen, der bl.a. bekræfter, at de har ret til at virke som socialog sundhedsassistenter i Danmark. Det er der nogle lande, der ønsker, for at sikre sig, at der ikke har været klager over personen. Henvendelsen til Sundhedsstyrelsen vedrørende sådan en attestation skal ske skriftligt, og en attesteret kopi af eksamensbeviset skal vedlægges (se Sundhedsstyrelsens adresse på side 20). Regler om sygesikring Inden du rejser, skal du undersøge om du er dækket af reglerne om sygesikring i det land, du skal arbejde i. Det er også en god idé at undersøge regler angående arbejdsløshedsforsikring, arbejdsskadeforsikring. Her er adresser og telefonnumre på de institutioner, der kan besvare spørgsmål angående arbejdsløsheds- og arbejdsskadeforsikring, når man arbejder i udlandet. 7

8 Hvor kan man søge hjælp? Hvis man har spørgsmål angående konvertering af uddannelse, arbejde, ledighed og social sikring inden for Europa kan man henvende sig til Europa-Kommissionens repræsentation i Danmark på nedenstående adresse og telefonnummer. Europa-Kommissionens repræsentation i DK Dokumentationsafdelingen Østergade 61. Postboks København K Telefon: Fax: Telefoniske henvendelser: mandag-fredag kl Mere generelle informationer og oplysninger om arbejde inden for EU kan du få ved at kontakte dit lokale AF-kontor. Der finder du en EURES vejleder (European Education Service-vejleder). EURES ligger også inde med oplysninger om ledighed og konkrete job m.v. i de europæiske lande: Dit lokale AF-kontor EURES-vejlederen. Hjemmeside : Man kan også benytte sig af EU s Retshjælp, som giver gratis juridisk rådgivning bl.a. om sager vedrørende anerkendelse af eksaminer og uddannelser: EU s Retshjælp (også Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark) Telefon: Telefoniske henvendelser: tirsdag kl Hvis man har spørgsmål angående internationale regler om pension, familieydelser, dagpenge ved sygdom eller fødsel kan man henvende sig til: 8

9 Den Sociale Sikringsstyrelse Landemærket København K Telefon: Hvis man har spørgsmål vedrørende arbejdsløshedsforsikring kan man henvende sig til: Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Finsensvej Frederiksberg Telefon: Hvis man har spørgsmål angående arbejdsskadeforsikring kan man henvende sig til: Arbejdsskadestyrelsen Æbeløgade København Ø Telefon: Hvis man har spørgsmål vedrørende sygesikring kan man henvende sig til: Sundhedsministeriet Holbergsgade København K Telefon:

10 Arbejde i Norden Inden for Norden findes en særlig overenskomst mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om gensidig godkendelse af uddannelse inden for sundhedsområdet. Overenskomsten har efterhånden eksisteret i nogle år, og i sommeren 1998 er en mindre revision af aftalen blevet godkendt. For FOA er det særlig interessant, at de danske socialog sundhedsassistenter er føjet til aftalen. Aftalen er rettet mod nordiske borgere med en sundhedsfaglig uddannelse, som ønsker at arbejde i et andet Nordisk land inden for det erhverv, de er uddannet i. Formålet med aftalen er at sikre, at nordiske borgere har adgang til hele det nordiske arbejdsmarked inden for disse arbejdsområder. Aftalen er en gensidig anerkendelse af, at de forskellige landes offentligt regulerede uddannelse af de omtalte personalegrupper (i de fleste tilfælde) er ligeværdige. Gensidig anerkendelse betyder i praksis, at en person, der har taget formel uddannelse inden for et erhverv i et af de nordiske lande, automatisk efter ansøgning skal kunne få tilsvarende godkendelse i andre nordiske lande, som er omfattet af aftalen. For at et erhverv skal kunne omfattes af overenskomsten, er det en forudsætning, at erhvervet er offentligt reguleret i mindst to af de underskrivende, nordiske lande. De FOA-faggrupper, der er omtalt i den nordiske aftale er: plejere (omfattet af artikel 9) sygehjælpere (omfattet af artikel 12) social- og sundhedsassistenter (omfattet af artikel 9 og 12) fodterapeuter (omfattet af artikel 12b) I følge aftalens artikel 9 har danske sosu-assistenter og plejere (uddannet efter Sundhedsstyrelsens retningslinier af 1977 eller senere) ret til at blive godkendt som mentalvårdare eller närvårdare i Finland 10

11 hjelpepleier inden for området psykiatrisk sygepleje i Norge skötare i psykiatrisk vård i Sverige. Ifølge aftalens artikel 12 har danske sygehjælpere eller sosu-assistenter ret til at opnå godkendelse som närvårdare og/eller primärskötare i Finland sjúkralidar i Island hjelpepleier i Norge undersköterska i Sverige. Ifølge aftalens artikel 12b har følgende personer ret til at blive godkendt som fodterapeut i Danmark: fothälsovård (har fuldført gymnasieuddannelsen på omsorgsområdet rettet mod fodpleje) i Sverige fotvårdare i Finland, fótaadgerdafraedingur i Island fotterapeut i Norge Nordiske lande Oversigt over FOA-faggrupper, der er omfattet af den fælles nordiske overenskomst, og deres tilsvarende betegnelser i de andre nordiske lande 1* : 1* Til orientering kaldes sygeplejersker i Sverige sjuksköterskor, i Finland sairaanhoitajat, i Island hjúkrunarfräingar og i Norge sykepleiere. Danmark plejere/ sygehjælpere/ Fodterapeuter sosu-assistenter sosu-assistenter Sverige skötare i psykiatrisk undersköterskor Fotvårdare vård Finland mielenterveyshoitajat/ perushoitajat/ Jalkojenhoitaja/ mentalvårdare og primärskötare og fotvårdare lähihoitajat/ lähihoitajat/ närvårdare närvårdare Island erhvervet findes ikke sjúkralidar Fótaadgerdafraedingar Norge hjelpepleier i hjelpepleier Fotterapeut psykiatrisk sykepleje 11

12 Rent praktisk Den nordiske overenskomst betyder i praksis, at hvis en finsk perushoitajat (primärskötare) henvender sig i Danmark og ønsker at arbejde inden for sit erhverv, har vedkommende ret til at blive godkendt som sygehjælper eller sosuassistent. Omvendt betyder det også, at hvis en dansk sosu-assistent ønsker at tage til Norge for at udøve sit erhverv, vil vedkommende være berettiget til at blive godkendt som hjelpepleier. Hvis man ønsker at arbejde i et af de andre nordiske lande, er det selvfølgelig vigtigt, at man først og fremmest forstår sproget i det pågældende land, og at man vil være i stand til at gøre sig forståelig overfor patienter/klienter på deres sprog. Når man kommer til det pågældende nordiske land, man ønsker at arbejde i, er det en god idé at søge hjælp hos den relevante faglige organisation i det pågældende land. Her er adresser på de relevante fagforbund i Norden. Svenska Kommunalarbetareförbundet Box S Stockholm Sverige Telefon: (+46) Fax: (+46) (uddannelsespolitisk enhed) Norsk Kommuneforbund (NKF) Kristian Augustgt. 23 N-0164 Oslo Norge Telefon: (+47) Fax: (+47) (+47) Trade Union for the Municipal Sector (KTV) Kunta-Alan Ammattiliitto KTV ry. P.O. Box 101 SF Helsinki Finland Telefon: (+35) Fax: (+35)

13 Arbejde i et andet EU-land FOA s faggrupper inden for social- og sundhedsområdet findes også i de andre EU-lande. Men i de fleste EU-lande er erhvervet ikke lovreguleret. Det vil sige, at man i de fleste lande ikke har uddannelser, der svarer til de danske. Derfor findes der ingen regler om gensidig anerkendelse af uddannelse inden for EU, når det gælder FOA s medlemmer inden for social- og sundhedsområdet. EU s ministerråd har vedtaget direktiver om gensidig anerkendelse af erhvervsuddannelser over 3 år (direktiverne 89/48/EØF og 92/51/EØF). Disse direktiver inkluderer derfor ikke de FOA-medlemmer, som har taget sosu-assistentuddannelsen, som er på 2 1 /2 år. 13

14 Til gengæld vil de formentlig blive dækket ind under det såkaldte tredje generelle direktiv. Direktivet forventes at fastsætte en pligt hos myndighederne til at vurdere og undersøge, hvorvidt en person fra et andet EU-land (eller EØS-land) med en uddannelse under 3 år kan få konverteret hele eller kun dele af sin uddannelse fra sit hjemland til et uddannelsesbevis i det pågældende land. Direktivet er dog ikke vedtaget endnu, og det vides ikke, om det overhovedet vil blive vedtaget. Men hvis man ønsker at arbejde i et andet EU-land, hvor ens erhverv ikke er lovreguleret, må man selv opfordre myndighederne i det pågældende land til at vurdere, hvorvidt ens uddannelse eller praktiske erfaring kan godskrives. Hvis man ønsker at arbejde i et andet EUland, må man derfor forberede sig på, at man formentlig ikke kan få godkendt hele sin uddannelse inden for social- og sundhedsområdet, fordi der endnu ikke er (klare) regler om gensidig anerkendelse af uddannelser under 3 års varighed. Det er svært at finde arbejde i de andre EUlande på baggrund af ens uddannelse. Men det er ikke umuligt. Man skal blot være opmærksom på, at det afhænger af ens egen indsats for at opnå jobfunktioner og en løn, der svarer til ens kvalifikationer. Arbejde i England Social- og sundhedspersonale (minus sygeplejersker) kaldes overordnet non-registered nurses i England. De konkrete jobtitler er bl.a. Nursing Auxiliaries og Health Care Assistants. For denne gruppe er der ingen krav om obli- 14

15 gatorisk uddannelse. Der eksisterer dog et system af National Vocational Qualifications (NVQ/nationale faglige kvalifikationer). Men det er op til den enkelte arbejdsgiver, hvorvidt uddannelse er et krav. Hvor kan man henvende sig? Hvis man vil arbejde i England inden for social- og sundhedsområdet er det en god idé at henvende sig til den fagforening, der organiserer social- og sundhedspersonale i England. Den fagforening hedder Unison. Her vil man kunne få oplysninger om ens rettigheder på det engelske arbejdsmarked. Hvis man henvender sig i god tid før sit udlandsophold kan de formentlig afklare, om dansk uddannelse kan konverteres til NVQ. Unisons afdeling i London har følgende adresse: Unison 1 Mabledon Place GB-London WC1H 9AJ United Kingdom Telefon: (+44) Fax: (+44) hjemmeside: På Unison s hjemmeside kan man læse om fagforeningen, dens medlemsgrupper, og om hvordan man bliver medlem. Det engelske Undervisningsministerium har en hjemmeside, der orienterer om det engelske uddannelsessystem. Hjemmesiden er på engelsk. Adressen er: 15

16 Arbejde i Tyskland I Tyskland er arbejde inden for social- og sundhedsområdet ikke et lovreguleret erhverv. En jobtitel, der svarer til sosu-assistentens er Krankenschwesterhilferin, mens en plejehjemsassistent kaldes Altenpflegerin. I forbundet er vi ikke bekendt med andre jobtitler inden for social- og sundhedsområdet end ovenstående. Det, man derfor bør gøre, hvis man ønsker at arbejde i Tyskland, er at anskaffe sig en kopi af sin uddannelsesbekendtgørelse på engelsk. En kopi af denne kan fås ved henvendelse i afdelingen. Denne kopi kan man så enten medbringe, når man tager til Tyskland, eller man kan sende den i forvejen. Man kan f.eks. sende den til den fagforening, som organiserer social- og sundhedspersonale i Tyskland, og bede dem om at vurdere, hvilke jobfunktioner man vil kunne få lov til at udfylde i Tyskland. Derved kan man få oplyst, hvilken jobtitel man ville kunne forvente at opnå. Hvor kan man henvende sig? Hvis man har spørgsmål angående jobfunktioner og jobtitler i Tyskland kan man prøve at stille dem til den tyske fagforening, der organiserer social- og sundhedspersonale. Denne fagforening hedder ÖTV. ÖTV (Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr) Theodor-Heuss-Strabe 2 Postfach D Stuttgart Tyskland Telefon: (+49) (+49) Fax: (+49) hjemmeside: På denne hjemmeside findes adresser på ÖTV s afdelinger rundt i Tyskland. Det tyske Undervisningsministerium har 16

17 også en hjemmeside. Den orienterer om det tyske uddannelsessystem generelt. Hjemmesiden er på tysk. Adressen er: Arbejde i Frankrig I Frankrig er arbejde inden for social- og sundhedsområdet ikke et lovreguleret erhverv. Det, man derfor bør gøre, hvis man ønsker at arbejde i Frankrig, er at anskaffe sig en kopi af sin uddannelsesbekendtgørelse på engelsk. En kopi af denne kan fås ved henvendelse i afdelingen, som har fået udsendt et eksemplar, de kan kopiere fra. Denne kopi kan man så enten medbringe, når man tager til udlandet, eller man kan sende den i forvejen. Man kan f.eks. sende den til den fagforening, som organiserer social- og sundhedspersonale i Frankrig, og bede dem om at vurdere hvilke jobfunktioner man ville kunne få lov til at udfylde i Frankrig. Derved kan man få oplyst, hvilken jobtitel man ville kunne forvente at opnå. Hvor kan man henvende sig? Hvis man har spørgsmål angående jobfunktioner og jobtitler i Frankrig kan man prøve at stille dem til den franske fagforening, der organiserer social- og sundhedspersonale. Denne fagforening hedder F.O. F.O. (Fédération des Personnels des Services Publics et des Services de Santé) rue de Rome F Paris Frankrig Telefon: (+33) Fax: (+33) Det franske Undervisningsministerium har en hjemmeside, der orienterer om det franske uddannelsessystem. Hjemmesiden er på fransk. Adressen er: 17

18 Arbejde i Danmark med udenlandsk uddannelsesbevis Hvis man har taget en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet uden for Danmark, gælder der forskellige regler for, hvorvidt man kan opnå dansk godkendelse af sin uddannelse. Inden for Norden gælder en særlig nordisk overenskomst som sikrer, at visse grupper af sundhedspersonale kan opnå fuld godkendelse i de øvrige nordiske lande. Aftalen gælder for Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland. Inden for EU er der på nuværende tidspunkt kun regler om godkendelse af erhvervsuddannelser på 3 år eller derover. Det er derfor op til de nationale myndigheder, hvorvidt de vil godkende en social- og sundhedsuddannelse taget i et andet EU-land. 18

19 Den største barriere for at lave fælles regler for godkendelse af social- og sundhedsuddannelser inden for EU er, at der i de fleste EUlande ikke findes lovregulerede erhverv inden for området. Kan man få konverteret et udenlandsk uddannelsesbevis til et dansk? Ja, det kan man godt. Men sandsynligvis vil den danske anerkendelse, man kan få, svarer til en kortere uddannelse end den, man har taget uden for Danmark. Gives der merit for uddannelse taget i udlandet? Ja, det gøres der i mange tilfælde. Hvis man ønsker formelt at kvalificere sig til at arbejde inden for sosu-området i Danmark på baggrund af den uddannelse man har taget i et andet land skal man henvende sig på den nærmeste social- og sundhedsskole. De vil oplyse een om mulighederne for merit. (se telefonnumre på Sosu-skolerne bagerst i pjecen) Hvordan foregår en umiddelbar konvertering af et udenlandsk uddannelsesbevis til en formel tilladelse til at arbejde indenfor sosu-området i Danmark? FOA-afdelingen indsender en beskrivelse af den uddannelse, den pågældende person har taget i et andet land, til uddannelsesafdelingen eller sektoren. Derefter behandler uddannelsesafdelingen sagen. Det foregår typisk ved, at en konsulent læser det udenlandske uddannelsesbevis igennem, og vurderer, hvilken dansk uddannelse, den udenlandske svarer til. Derefter melder forbundet tilbage til afdelingen typisk med en besked om, at afdelingen eller den pågældende skal indsende en række dokumenter til Sundhedsstyrelsen. Dokumenterne skal indsendes med henblik på at opnå en dansk formel anerkendelse = tilladelse til erhvervsudøvelse som. Det, der skal indsendes, er: en bekræftet kopi af eksamensbevis en beskrivelse af indholdet i den gennemgåede uddannelse 19

20 dokumentation for den pågældendes identitet/person. Dvs. man skal indsende en bekræftet kopi af f.eks. sit pas, og samtidig angive sit personnummer dokumentation for danskkundskaber (bestået Almenprøve 2 eller tilsvarende ældre prøve). Bekræftet kopi betyder, at kopiens overensstemmelse med originalen attesteres af 2 personer, man ikke er i familie med eller en myndighed. Derpå kan Sundhedsstyrelsen udstede en dansk tilladelse til erhvervsudøvelse som. Derefter vil det være op til FOA, i hvilken gruppe den pågældende person optages som medlem. Sundhedsstyrelsens adresse er: Sundhedsstyrelsen Amaliegade 13, Postboks København K Telefon: Det er Sundhedsstyrelsens 5. kontor, der beskæftiger sig med sundhedsplanlægning og sundhedsfaglig uddannelse, man skal henvende sig til. Med hensyn til opskoling/kvalificering må personer med udenlandsk uddannelsesbevis henvende sig til nærmeste social- og sundhedsskole for at undersøge muligheder for merit på f.eks. social- og sundhedsassistentuddannelsen. (Se telefonnumre på Sosu-skolerne bagerst i pjecen) Eksempel Hvis man bliver godkendt som sygehjælper (af Sundhedsstyrelsen), men egentlig har mere uddannelse end, hvad der svarer til den gamle sygehjælperuddannelse kan det være en god idé at undersøge, hvad man mangler for at blive sosu-assistent. Der er nemlig mulighed for at få merit. Merit betyder, at man får godskrevet praktisk erfaring, dvs. beskæftigelse inden for området, og/eller uddannelsesdele taget i udlandet. Derved afkortes det regulære uddannelsesforløb. 20

21 Relevante pjecer Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land. Udarbejdet af Den Sociale Sikringsstyrelse og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring. Denne pjece omtaler nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS. Udgivet af Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen. EØS-landene er alle EU-lande plus Island, Norge og Liechtenstein. Adresse- og telefonnumre på social- og sundhedsskoler i Danmark Københavns Kommunes Social- og sundhedsskole Fensmarksgade 65, postboks København N. Telefon: Diakonissestiftelsens social- og sundhedsskole Dronningensvej Frederiksberg Telefon: Social- og Sundhedsskolen, Københavns amt Brøndby Møllevej Brøndby Telefon: Social- og Sundhedsskolen, Gladsaxe Brøndby Møllevej Brøndby Telefon: Social- og Sundhedsskolen, Ballerup Baltorpvej Ballerup Telefon: Social- og Sundhedsskolen, Brøndby Brøndby Møllevej Brøndby Telefon: Uddannelses- og udviklingsafdelingen Hørkær 22, 3 sal Herlev Telefon:

22 Adresse- og telefonnumre på social- og sundhedsskoler i Danmark Social- og Sundhedsskolen Helsevej Hillerød Telefon: Social- og Sundhedsskolen Gersager Allé Greve Telefon: Social- og Sundhedsskolen Gl. Ringstedvej 4 C Telefon: Holbæk lok. 352 Social- og Sundhedsskolen Ingemannsvej Slagelse Telefon: Social- og Sundhedsskolen, Bøllingsvej Ringsted Telefon: Social- og Sundhedsskolen i Dianalund Dr. Sellsvej 24 C. 1 sal. Telefon: Dianalund lok Social- og Sundhedsskolen Fejøgade 1, Nykøbing F. Telefon: Sygeplejeskolen Parkvej Næstved Telefon: Social- og Sundhedsskolen, Bornholms amt Ullasvej 6 Telefon: Rønne lok Social- og Sundhedsskolen Teglgårdsparken Middelfart Telefon: Social- og Sundhedsskolen Athenevænget Odense SV Telefon: Social- og Sundhedsskolen Hulgade Svendborg Telefon: Social- og Sundhedsskolen Bjerggade 4 M, Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon: Social- og Sundhedsskolen Gjesinglund allé Esbjerg N Telefon: Social- og Sundhedsskolen i Vejle amt 6. julivej Φρedericia Telefon:

23 Adresse- og telefonnumre på social- og sundhedsskoler i Danmark Social- og Sundhedsskolen i Vejle amt Ane Stauningsvej Horsens Telefon: Social- og Sundhedsskolen, Ringkøbing amt Gullestrupvej Herning Telefon: Social- og Sundhedsskolen, Brande Herningvej 14 B 7330 Brande Telefon: Social- og Sundhedsskolen Rylevej Silkeborg Telefon: Social- og Sundhedsskolen Vestergade Randers Telefon: Social- og Sundhedsskolen, Århus Olof Palmes Allé Århus N Telefon: Diakonhøjskolen Lyseng Allé Højbjerg Telefon: Social- og Sundhedsskolen, Thisted Kr. Koldsgade 3. Postboks Thisted Telefon: Social- og Sundhedsskolen, Skive Nordbanevej Skive Telefon: Skolen i Hammer Bakker Storemosevej Vodskov Telefon: Skolen i Hammer Bakker, Svenstrup afd. Jellingvej Svenstrup J. Telefon: Forbundet af Offentligt Ansatte Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: Telefax:

24 fakta 99 Arbejde i udlandet Denne pjece er først og fremmest en vejledning i hvad man skal gøre, og hvor man kan søge mere hjælp hvis man ønsker at bruge sin social- og sundhedsuddannelse i udlandet eller hvis man har en udenlandsk uddannelse inden for social- og sundhedsområdet, man ønsker at anvende i Danmark. Forbundet af Offentligt Ansatte

Social- og sundhedssektor. O p s k o l i n g. til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent

Social- og sundhedssektor. O p s k o l i n g. til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent Social- og sundhedssektor O p s k o l i n g til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent Opskoling til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent Pjecen er rettet mod

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i flere EØS-lande 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Denne pjece omtaler de regler,

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

Kan du få voksenelevløn?

Kan du få voksenelevløn? A-KASSE Kan du få voksenelevløn? Ledige over 25 år, der vil tage en sundhedshjælperuddannelse eller en socialog sundhedsassistentuddannelse APRIL 2017 Voksenelevordningen Er du fyldt 25 år og ønsker uddannelse

Læs mere

Kan du få voksenelevløn?

Kan du få voksenelevløn? A-KASSE Kan du få voksenelevløn? Ledige over 25 år, der vil tage en social- og sundhedsuddannelse MAJ 2015 Voksenelevordningen Er du fyldt 25 år og ønsker uddannelse til: Social- og sundhedshjælper Social-

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i et andet land Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I nogle situationer er en person,

Læs mere

TRIN 1: SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER

TRIN 1: SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER 1. Ansøgning til Social - og Sundhedsuddannelserne TRIN 1: SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER 2. Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse?

Læs mere

TRIN 1: SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER

TRIN 1: SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER 1. Ansøgning til Social - og Sundhedsuddannelserne TRIN 1: SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER 2. Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse?

Læs mere

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Februar 2006 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft På en række områder bliver det stadig vanskeligere at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Dagplejer Giv dagplejerne et uddannelsesløft

Dagplejer Giv dagplejerne et uddannelsesløft Dagplejer F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Giv dagplejerne et uddannelsesløft brug den pædagogiske grunduddannelse Giv dagplejerne et uddannelsesløft brug den pædagogiske grunduddannelse

Læs mere

1. Sygehjælp EU-sygesikringsbeviser

1. Sygehjælp EU-sygesikringsbeviser Nr. 1, april 2006 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der nyt om EUsygesikringsbeviser, E126 til Sverige og dokumentation

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Rundskrivelse nr. 88/03

Rundskrivelse nr. 88/03 Rundskrivelse nr. 88/03 19. december 2003 Social sikring ved udsendelse eller arbejde i flere EØS-lande Det er hovedreglen i artikel 13, stk. 2, litra a), i forordning (EØF) nr. 1408/71, at en lønmodtager

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne mellem udenlandske arbejdere fra vestlige og østlige lande. Ser man på medianindkomsterne, så modtager midlertidige arbejdere

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Aftale. Artikel 1. Overenskomstens navn og præambel skal have følgende ændrede ordlyd:

Aftale. Artikel 1. Overenskomstens navn og præambel skal have følgende ændrede ordlyd: Aftale mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ændring af overenskomsten af 14. juni 1993, med senere ændringer fra 11. november 1998, om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: 1: Ansøgning til Social - og Sundhedsuddannelserne PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse? Ja Nej

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne. Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse:

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 1, september 2009 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der informationer om

Læs mere

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nr. 2, oktober 2007 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der under emnet Sygehjælp informationer om: - Syge(for)sikring af

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Rundskrivelse nr. 45/08

Rundskrivelse nr. 45/08 Rundskrivelse nr. 45/08 2. december 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk EØS - lovvalg, konkurs og attest E 301 Da en del arbejdsgivere

Læs mere

TRIN 2: SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT

TRIN 2: SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT 1: Ansøgning til Social - og Sundhedsuddannelserne TRIN 2: SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse?

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2008 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er bl.a. informationer

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Bilag 5. Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens

Bilag 5. Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens Bilag 5 Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens 1 Byen vokser og indbyggerne har det bedre 2 66.000 flere indbyggere i KK Antal indbyggere 580.000 570.172 560.000 540.000 520.000 500.000 480.000

Læs mere

Dagplejer Den pædagogiske grunduddannelse

Dagplejer Den pædagogiske grunduddannelse Dagplejer F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Den pædagogiske grunduddannelse et godt grundlag for arbejdet som dagplejer Den pædagogiske grunduddannelse et godt grundlag for arbejdet

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Er du dansk statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune:

Er du dansk statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune: (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) 1: Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne GRUNDFORLØBET SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER / Trin 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

European Commission Internal Market Directorate General, Unit E-4. Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367)

European Commission Internal Market Directorate General, Unit E-4. Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367) European Commission Internal Market Directorate General, Unit E-4 Den 20.september 2011 Ref.: KRL Sagsnr.: 1107-0058 Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367) I foråret

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Syd

Social- og Sundhedsskolen Syd Social- og Sundhedsskolen Syd 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds-

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

FORBUND. Lønfolder. Statsansatte gældende pr. 1. april 2015

FORBUND. Lønfolder. Statsansatte gældende pr. 1. april 2015 FORBUND Lønfolder Statsansatte gældende pr. 1. april 2015 Indhold 3 Køkkenhjælpere i staten 3 Ungdomslønninger 3 Serviceassistenter beskæftiget med køkkenarbejde 4 Serviceassistentelever 4 Uddannelsesassistenter

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

HALLO NORDEN NORDISKE GRÆNSEHINDRINGER

HALLO NORDEN NORDISKE GRÆNSEHINDRINGER Hallo Norden HALLO NORDEN NORDISKE GRÆNSEHINDRINGER Præsentation af Hallo Norden på seminaret Færøerne og Norden - muligheder, rettigheder, hindringer Torsdag 18. november 2010. HALLO NORDEN Hallo Norden

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort.

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort. Nr. 1, maj 2007 TEMA-NUMMER OM DEN OFFENTLIGE REJSESY- GESIKRING VS. EU-SYGESIKRINGSKORTET Foranlediget af de sidste dages presseomtale udsendes dette Nyhedsbrev om international social sikring som et

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere