VEJTIDSSKRIFT IKAKI. DA1.ITgI( 1967 ILLILl IJ.11. ARGANG 44 MASKINELT UDLAGT STØBE A 5 FA LT BORUPS ALLE. udført for Stadsingeniorens Direktorat.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJTIDSSKRIFT IKAKI. DA1.ITgI( 1967 ILLILl IJ.11. ARGANG 44 MASKINELT UDLAGT STØBE A 5 FA LT BORUPS ALLE. udført for Stadsingeniorens Direktorat."

Transkript

1 i DA1.ITgI( 1967 ILLILl IJ.11. ARGANG 44 VEJTIDSSKRIFT MASKINELT UDLAGT STØBE A 5 FA LT BORUPS ALLE udført for Stadsingeniorens Direktorat. IKAKI KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI A/S samarbejde med A/S Dansk Asfaitfabrik A/S Hans Guldmann

2 I 1»EIø1IX VEJ BYGNING KVALITETSKONTROL Lige fra de mindste veje og pladser til motorvejene anvendes nu også herhjemme i stigende omfang asfalt til bærelag og og i samlet tykkel kørebanebelægninger se helt op til Ca. 20 cm. Asfaltbelægninger har god bæreevne og er behagelige at færdes på holdbarhed udføres under fuld kontrol. og Vore laboratorier kontrollerer til stadighed både produktion af materialer og udførel sen af belægninger efter nyeste metode med moderne udstyr bl. a. kontrol af ud førte forstærkningsbelægningers jævnhed med en Viagraph som vist på billedet. A2 i

3 KRAFT DER IKKE SVIGTER Bygge- og entreprenørvirksomheder over hele verden bruger PETTER dieselmotorer og kompressorer fordi PETTERs fabrikationsprogram indeholder netop de kraftige gennemprøvede diesel- og kompressorenheder, der er mest efterspurgte indenfor byggeindustrien. Luft- og vandkølede dieselmotorer fra 1,5 HK til 45 HK. Mobile og stationære luftkompressorer fra 1,7 til 17 m3/min. PETTERs service er verdenskendt. I næsten alle lande i verden har PETTER agenter, der yder en omfattende service. Det betaler sig at investere i PETTER kraft. Alle oplysninger fås hos Deres lokale PETTER-agent: GENERALREPRÆSENTATION FOR DANMARK BLEGDAMSVEJ KØBENHAVN N. TELEFON (01)* TELEGRAMADRESSE: NORDAN TELEX » PETTERS LTD Hawker Siddeley Group supplies rnechanical, &ectrical and aerospace capital equipment with world-w,de STAINES ENGLAND TEL 5TA1NE sales and service. *

4 TLF. En rapport fra ejere om 260-scraperens egenskaber. ((20 timer i døgnet % effektivitet)) siger Sr. Antonio Lourenco indehaver at Lourenco Ltd., Luanda, Angola. Det er interessant at høre de forskelilge udta lelser, som praktisk anlagte mennesker kommer med, når De skal give udtryk for Deres anerkendelse af Allis-Chalmers 260-scraper. Nogle roser den lette betjening, andre fremhæver dens hurtige hydrauliske kontrol, andre igen den konstante differentiale trækkraft, transmissionen med 9 hastigheder eller fuld power shift. Alle er imidlerlid enige om de vigtigste punkter: Dens overlegne arbejdsydelse og store driftsikkerhed. Det er nemlig det der skaber for tjenesten. Det må De hellere overbevise Dem om ved selvsyn. Få Allis-Chalmers forhandleren til at de monstrere maskinen for Dem, så De kan se alle dens fordelagtige egenskaber. INTERNATIONAL DIV.. ALLISUHALMERS DEPT. 7D41, MILWAUKEE, WIS., USA. 532D1 ii rir ii INDUSTRIVEJ 7, GLOSTRUP (01) I Angola: «Vi har fire 260-scrapere i arbejde her», siger Sr. Lourenco, «og vi arbejder 20 timer i døgnet med dem, og har 2 fridage hver 1 0. dag til eftersyn og vedligeholdelse. Deres effektivitet? 100% i mere end 3 måneder! Det er gode, hurtige scrapere med en usædvanlig høj ydeevne». Sr. Lourenco s firma er igang med jordarbejdet i forbindelse med anlæggelse af et malmlager og jernbaneanlæg i havnebyen Mocamedes, hvor man skal flytte kubik-meter jord indenfor en 5 måneders periode. Han har desuden 9 Allis-Chalmers læssetraktorer og en M 100 grader i arbejde her, hvortil kommer endnu 1 6 Allis-Chalmers maskiner, som arbejder på andre projekter.

5 i. ç.-..., - 1 L I Thailand: «Vi er nødsaget til at tænke på driftsikkerheden frem for noget andet, når vi køber maskiner, der skal arbejde i det indre af landet», siger Mr. Broon-Luck, ingeniør i Cons truction Syndicate, Mahathai. Firmaets maskin - park består af ialt 38 Allis-Chalmers maskiner, som bygger den 37 km lange vej fra Chiang Mai til Lam Pang i Nordvest-Thailand. Jordbunden er hårdt, solsvedet ler, som nogle få timers regn kan forvandle til en gummiagtig, fedtet, sumpet substans. Det viser klart, hvad der kræves af udstyret, især af 260-scraperne. «De arbejder hurtigt og sikkert», siger Mr. Boon. «Arbejdet skrider planmæssigt frem uden forsinkelser». I Mexico: «260 E scraperen reducerer omkostningerne ved jordarbejde med 30%» siger Sr. Francisco M. Pastor, ejer af og direktør for Constructora Condor S.A. «Disse elevatorscrapere er en vidunderlig opfindelse. Vi er meget glade for dem». Her ser De den ene af hans 2 selvlæssende 260 E scrapere i arbejde med anlæggelse af 15 km hovedvej i nærheden af Irapuato. En typisk ydelse er flytning af kubikmeter på en 10-timers arbejdsdag, hvor arbejdskredsløbet er 300 m. Effektivitet: 95% af teoretisk kapacitet over arbejdstimer! På en anden arbejdsplads nær San Juan del Rio anvender Sr. Pastor yderligere 4 Allis-Chalmers maskiner: 2 store 460 scrapere, 2 store HD-21 bæltetraktorer. Deres ydeevne «Helt igennem fremragende»! :: I Spansk Sahara: Her er kun brug for gode, driftsikre maskiner til arbejdet med udvinding af fosfat midt i den tørre, øde Sahara ørken 1 00 km fra El Aaiun. Firmaet Empresa Nacional Minera del Sahara S.A. anvender to 260-scrapere, der skublæsses af en Allis-Chalmers HD-21. Scra perne er beskæftiget med at udgrave 80 m lange og 35 m brede prøveskakter. De skræller fra 3 til 15 m, kalksten og fint, skarpt stenmateriale af. Arbejdet foregår i konstant hede, blæst og støv fuldstændig tilfredsstillende så krævende er forholdene, at førerne konstant må bære beskyt telsesmasker og briller. ((Bedste køb i entreprenørmaskiner!» ALLIS-CHALMERS

6 Der findes en elevatoropbygning tij alle Unimog-typer. Kan De løse læsseproblemerne bedre? Bedre end med Unimog-elevator vogn? Det bliver meget vanskeligt, de følgende punkter kan næppe overgås: D c LtD 1. Kraftig dieselmotor. 2. Kraftig foraksel, store hjul. 3. Elevatorvognens lad har hydrau lisk løfte- og sænkeanordning, og kan løftes fra jorden op til 1,60 meters højde. 4. Læsseramper er overflødige. Tungt gods som banecontainere og kabeltromler læsses lige så nemt som let stykgods. 5. Elevatorvognen er læsseapparat og lastbil i samme køretøj. Elevatorvogne til ethvert formål yderligere et anvendelsesområde for Unimog fra Daimler-Benz. Yderligere et bevis på, at Unimog med rette bærer navnet Universalkøretøj. Mercedes-Benz UNII4OG Bohnstedt-Petersen AIS, Unimog-afdelingen, Københavnsvej 31, Hillerød, Telf. (03) Aô

7 - I I INTI I fl.fl...fl Den direkte vej er altid den korteste, derfor leverer IH direkte fra producent til forbruger. Når De køber et IH-produkt får De det ikke alene til»fabriksprisç men samtidig får De personlig kontakt med en af verdens største og ældste producenter af lastbiler og industrimaskiner. Af IH salgs- og serviceafde unger findes i dag 2 i Jylland, i på Fyn og 2 på Sjælland. Det sikrer Dem hurtigere betjening, mere effektiv service- og bundfornuftige reparationspriser. Kort sagt: De får mere og når mere med IH. INTERNATIONAL HARVESTER A7

8 A8 og fås med ladlængde op til 4,68 meter. benzinmotor. Opel lastvogne har lav læssehøjde Opel last- eller kassevogn med 1,9 I eller 2,5 I til krævende transport. Skift ud til den pålidelige økonomisk og sikker kørsel. Specielt velegnede 400 S eyl.motor -nu med Lastvogne Ira Opel

9 Dansk Vejtidsskrift Udgivet af Amtsvejinspektørforeningen i Danmark REDAKTION Professor, civilingeniør H. H. Ravn, Øster Voldgade 10, København K. Telefon (01) ansv., Redaktionel medarbejder Kgl. Kommissarius F. J. Boas Redaktionssekretær: Dorrit Nielsen EKSPEDITION Teknisk Forlag A/S Skelbækgade 4. København V Telefon (01) ANKASI Abonnementspris: Kr. 39,60 om året for 12 numre (incl. moms kr. 3,60). Lossalgspris: kr. 3,85 (incl. moms kr. 035). Kontor i Sverige: Tunnelgatan 1 B, Stockholm C. Telefon: (08) London office: lliffe-ntp Overseas Ltd Fleet Street London E.C.4 Phone: INDHOLD International trafiksikkerhedskongres i Barcelona 5. lo. sept Underlaget skal være perfekt ved vej-markering med PVC 210 Tromler de hvide vejstriber ned i asfaltbelægningen 211 Om bybygning og trafik i 3 romer ske grænsebyer Barcelona, ZOrich og Wien 213 Lidt tal og tekst om vejtransporten i Danmark 221 HOVEDKONTOR I KASTRUP HANS NISSENSVEJ 12 (01) Fabriker i Farum, Sorø og Silkeborg A9

10 OL V EN VvI i,wad

11 International trafiksikkerhedskongres i Barcelona, sept af civilingeniør, lic. techn. Ole Thorson I Dansk Vejtidsskrift nr. 4, 1967, beskrev civilingeniør Jens Rørbech forløbet af den 8. internationale stu. dieuge i trafikteknik, der blev afholdt samtidig med trafiksikkerhedskongres sen. To af de emner, der blev behand let ved kongressen, var fælles for sik. kerhedskongressen og studieugen, og de er omtalt i civilingeniør Rørbechs artikel. De to emner var tema I: Fod gængerarealer i bycentre og deres for bindelse med transportfaciliteterne, og tema III: Ulykker på motorveje. Jeg skal derfor her kun behandle de resterende emner, der blev disku teret på kongressen. Disse var følgen de Tema 2a: Internationalt samarbejde inden for trafiksikker hedsforskningen. Tema 2b: En oversigt over succesfulde trafiksikkerheds propagandakampagner. Tema 4 : Kørsel i mørke eller ved dårlig sigtbarhed: Køre tøjet, vejen og føreren. Tema 5 Problemet om de unge motorførere. Til tema 4 var der på forhånd pu bliceret 5 rapporter, og til tema 5 8 rapporter om emnerne. Møderne om disse emner blev indledt med en ge neralrapport, der resumerede de ind sendte artikler, og alle møderne slut tede med en diskussion. Tema 2a. Internationalt samarbejde indenfor trafiksikkerhedsforskningen. Professor R. J. Smeed (GB), for mand for en international komité, der behandler dette emne, gav i et fore drag en redegørelse for, hvad han mener der kan gøres på området. Der eksisterer, sagde professor Smeed, et vist naturligt internationalt samarbejde, hvad angår litteratur, kon gresser og møder, men allerede her er der store vanskeligheder, idet ulykkes forskningen er spredt over så mange videnskaber og forskellige institutio ner, at det er uhyre vanskeligt at få kendskab til alt hvad der udrettes på området. Det gælder både nationalt og internationalt. OECD tog i 1960 initiativ til en konference om hvordan samarbejde inden for ulykkesforskningen kunne udformes. I fortsættelse af denne konference har udvalg og arbejdsgrupper forsøgt at belyse sagen. Af det arbejde, der er gjort, kan der konkluderes: 1) Kun meget få lande har gjort en virkelig indsats på ulykkesforsk ningens område. 2) Der er en tydelig mangel på samarbejde mellem forskere på feltet, både nationalt og internationalt. 3) Der er brug for et internationalt organ, der kan informere om, hvad der publiceres og arbejdes med i de forskellige lande. Dette organ vil kunne anbefale samarbejde og koordinere løbende forskningsprojekter. Den forskning, som hvert land udfører, skal dog være fuldstændig frivillig. Der er både brug for grundforsk ning og målforskning. Det er en for del, at forskningen finder sted både i og uden for statsadministrationen (vejadministrationen). Forskningen, udført i eller for administrationen, vil oftest være målforskning, og da forsk ningsresultaterne ikke altid stemmer overens med den officielle politik, er der fare for censur af disse resultater. Dette er meget uheldigt, da publika tion er et af de bedste midler til sam arbejde og udvikling. I et internationalt organ, må det være et krav, at både statslige og ikkestatslige aktive forskere kan deltage på lige fod. Ligeledes må alle lande have mulighed for at være med. Under diskussionen af professor Smeeds foredrag kom der både argu menter for at ulykkesforskningen skal være uafhængig af den statslige ad ministration og for det modsatte, hvil ket kunne tyde på at der eksisterer et problem, og at der virkelig er behov for begge typer forskning. Direktør Prisk (USA) påpegede, at en af grundene til, at så få resultater endnu er opnået, er, at der er for få ulyk kesforskere, og at de er spredt over for mange felter. Man må forsøge at få kræfterne mere koncentreret. Tema 2b. En oversigt over succesfulde trafiksikkerheds propaganda kampag ner. Direktør Ulrik Duurloo (DK) gav en glimrende oversigt over de bedste og mest succesfulde kampagner. Re degørelsen var baseret på information hentet fra 60 kampagner i 17 lande. Jeg skal ikke her gennemgå alle de af direktør Duurloo nævnte kam- Dansk 17e)tidsskrif/

12 og råd end hvis der kun sættes pla Tema 4. Kørsel i mørke eller ved dår drager denne medvirken fra andre omtale resultaterne. Ved kampagner i de fleste lande er kater med slogans op. Endvidere bi sig efter propagandaens anvisninger Dette bevirker, at væsentlig flere det aktivt i propagandaen. pagner, men blot forsøge generelt at Følgende systemer blev sammenlig De hvide og gule plader kaldes hen andre plader ikke gav nævneværdige California (USA). omkring nedsat sigtbarhed (tåge), og Afstandene til pladerne blev skøn Denne rapport beskriver forhold for stor. og deres læselighed, når de blev be met, der var det bedste. 2) En hvid eller gul plasticplade 3) Den normalt anvendte plade: tegnes N. meter. det for 20 meters afstand var M-syste net: med små kugler (6000 kugler/cm2), gener. Ingen gener blev sporet ved rangordnes således efter det lys de reflekterede: S, S, M,,., M og N, gule 3 mm glaskugler halvt indpres derne betegnes M,, og M3. skulle sige om nogle af pladerne vir kede blændende, og de skulle bedøm holdsvis 5,,. og S. stande, og de blev bedt om at grup set i pladen og med sorte bogstaver. at betragte pladerne i forskellige af 1) En plasticplade med hvide eller 40 forsøgspersoner blev udvalgt til Sort, med hvide bogstaver. Den be kelige gener, når sigtbarheden er un måle hvor langt en fører kan se. forbydes. tighedsgrænser ved tåge. og tidsintervallerne er udført i dags 1) Der er intet instrument, der kan 3) Ved en tåge-sigtbarhed på un søget, ikke køre langsommere end 38 2) Tågen bevirker i sig selv en ladelig hastighed på 30 mph. der 200 feet, hvilket svarer til en til lys, og tågen antages først at give vir spredningen af tidsintervallerne vil re Undersøgelserne over hastigheden ducere muligheden for ulykker. tige nedgange i antallet af ulykker af enhver art, samt at denne nedgang paganda er en forholdsvis billig form for ulykkesbekæmpelse. Den økono lig sigtbarhed: Køretøjet, vejen og føreren. vægt og autoritet. stærkt til at give kampagnerne mere ger trafiksikkerhedspropagandaen, den organisation, der normalt vareta førte kampagner, er der noteret kraf pagandaens afslutning. veret i kampagnerne. Oftest er politi, modsætning til her i landet, er invol ikke den eneste organisation, der, i holder sig et godt stykke tid efter pro så meget lys som en 20-årig for at se den samme ting. I det følgende skal jeg gennemgå miske gevinst ved nedgangen i antal omkostninger med store beløb. mennesker lægger mærke til og retter radio, TV, presse, skoler, automobilklubber og vejadministration indblan let af ulykker overstiger kampagnens M. C. Sielski generalrapporten. Han nævnte i sin rapport, at ulykkesfre væsentlig lavere end ved dag, bør der virkelig sættes ind på bekæmpelsen af eks. 50 % af dødsfaldene i trafikken større end om dagen. I USA sker f. om natten. Da trafikken ved nat er kvensen om natten er 2 til 3 gange vendigt for at se en genstand, for. natulykkerne. opmærksom på at det lys, der er nød alderen over 20 år. Således, at en per 206 Dansk Vejiidsskrift dobles med hver 13 års tilvækst i son på 60 år har brug for 8 gange de til kongressen indsendte rapporter forskellige nummerpladers fordele. om dette emne. (A) har i en række forsøg undersøgt I forbindelse med de stort gennem Det bør bemærkes, at færdselspro Til dette emne forelagde direktør I forbindelse med synet gør Sielski B. Biehl, J. Fuhrmann og U. Seydel virkede blændende i over 60 % af tilfældene i afstandene 20 og 40 lyst med billygter. Forsøgspersonerne pere dem i forhold til deres luminans de bedste. her prøvede viste S og M,,. sig som at bedømme afstanden til N-pladerne 80 m s afstand. I 40 m s afstand var meter fra nummerpladen, mens de gældende for afstandene 20, 40 og 80 Det viste sig, at pladerne kunne me afstanden til pladerne. S lettest læselig og N dårligst, mens 5 og M, mens der var en tendens til net rigtigt for de reflekterende plader reflekterende nummerplader. Af de under sådanne forhold. Effektiviteten og den hjælp man kan give førere nen i antallet af ulykker, men da der af denne hjælp bør måles i reduktio tisk. Derfor anvendes hastigheden, hastighedsspredningen og tidsafstan rametre. En reduktion i middelhastig er for få ulykker, vil dette være uprak den mellem bilerne som indirekte pa der var helt indpresset i pladen. Pla Highway Transportation Agency, Det er afgjort en fordel at anvende heden, i hastighedsspredningen og i nedsættelse på 5 7 mph af middelhastigheden. korte»tail-gating intervaller kraf tigt (fig. 2). ning bevirke en yderligere nedsættelse der 200 ft. vil en hastighedsbegræns vejledende hastighedsgrænser på 40 og forlys bør være udformet. Det er helt givet, at antallet af natulykker kan grænsning, der bliver respekteret. 4) En middel bilist ville, viste for frem, for at finde den hastighedsbe forskel på hastighedsfordelingen ved hedsspredningen. 40 mph uafhængig af vejledende has get korte tidsintervaller. der gøres 2 ting: af hastigheden på 5 mph (fig. 1). 35 mph. Man må, som altid, prøve sig lerne ikke af tågen. 7) Ved moderat trafik spores ved rede i en mærkbar reduktion i hastig lingen af tidsafstandene mellem bi. tåge en nedgang i antallet af de me tåge reduceres antallet af de meget stærk tåge ser ud til at mindske mu lighederne for at ulykker indtræder. rapport, hvordan han mener, bilernes nedsættes væsentligt, hvis der anven artethed i bilernes hovedbelysning kan des det rette lys. For at få mere ens der ikke virker blændende, såkaldt Som konklusioner af målingerne skal nævnes: I undersøgelsen viste der sig ingen 5) Hastighedsvej ledningen resulte 8) Ved hastighedsbegrænsning i 6) Ved lille trafik ændres forde Vejledende hastighedstavler ved V. J. Jehu (GB) diskuterer i sin 2) Indførelse af et dæmpet nærlys, 1) Anvendelse af ekstra lygter bør

13 COLAS VEJMATERIALE Afs FREDERIICSBORGGADE 15 KØBENHAVN K - MI 4480 Ali

14 Ç det nu alereiiiar, Cat eg Tracavalor er indregistrerede varemærker for Caierpiliar Tracior Co. A 12 på de større CAT- med opretning, når de skal samles ger til at øge produktionen og ned- lige partikler fra hydraulik-olien. byggede læssere som er tionsnyhed af væsentlig betydning: individuelle enheder. operationer. Den pålidelige under- hk-system. Der er intet ånderor, CAT 951 byder på en konstruk- og den kompakte transmission som med økonomiske, korte arbejds- CAT 951 har et helt lukket hydrau En driftssikker maskine med nye, produktionsfremmende egenskaber III UHI UUI II UAIIUVULUI hydraulik liv PAT D1 Tnvniititnn levende ponenterne. og Ieetiden forlænges. af en kraftig tværdrager. over for vridnings- og bøjningspå der er særdeles modstandsdygttge virkninger. De er samlet ved hjælp Herved beskyttes undervognskom Iarvebåndsrammer af kassesektion, CAT 95 1 arbejder fra et massivt. stabilt fundament, bestående af H000ST ONOEHVOGN CATE RPI LLAR den massive hovedramme af stål! En dobbelt,,u -samhing mellem vogn er fordelagtigt udformet med hvor snavs kan smutte ind. Det holdelse af undervognen. Med me- Hydrauhkpurnpe Vingetype hjul ingen vedligeholdelse. levetiden for lejer, aksler og tand hjul. KBBENHAVN: AMAGER LANDEVEJ 149 KAsTRUP (01) ARHIJS: ENGTOFTEN 16 VIBY JYLLAND (06) også finaledrevene og forlænger I1 IX og vand og snavs ude derfor behøver arbejdsforhold Duo-Cone pakningerne beskytter talforinger, der er hårdere end file- Attipningshojde 2,61 m larvebåndsruller, bæreruller og for og under alle Vægt, ca stål, holder pakningerne olien inde Rækkevidde 1,03 m Flydende Duo-Cone pakninger har overflødiggjort den daglige vedlige- u ig-s i en egear Kobling Olie-type Svinghjuls HK 70 UDE! CAT Tekniske data: OG SNAVSET HOLNDE i og justerfrit og er derved medvir- Her forstøves det ved for-forbræn- Hele hydraulik-systemet giver CAT CAT-brændstofsystemet er enkelt rensende åbning i forkammeret. arbejdsoperationer. ningerne nede. Systemet betyder sodfrit og fuldstændigt i hovedcy- en større løftekapacitet. indsprøjtes gennem en stor, selv Det er en ekstra fordel ved korte kende til at holde driftsomkost- ding og kan derefter forbrænde 951 en stærkt øget arbejdskraft og helt ren forbrænding: brændstoffet linderen. BETYDER BEDRE KDNDIVII en hurtig hydraulisk arbejdsgang. maskinens levetid og medvirker til JUSTERFRIT BRÆNDSTOFSYSTEM WsrendemOdslaEe-derforb Vingepumpen er effektiv og selv montere motor, svinghjulskobling CAT 951 graver, planerer og læsser godt beskyttede inde i tanken. muligt at af- igen. sætte omkostningerne. Også betjeningsventilerne sidder delse meget mere tilgængelig, fordi monteringen og fjerner problemer nent-smurte ruller og forhjul bidra- strømning, der fjerner alle skade- Den gør reparation og vedligehol- kobling og transmission letter af- forseglede larvebånd. De perma- effektive filter har fuld gennem

15 11 I - når F,g fra EFFECT OF BOTH FOG & POSTED SPEEDS ON LOW TRAFFIC VOLUMES SPEED J -3 r > 0 z E I- ( Fg WIP FVg Wi?h,..f Sg AN F-NSig II) MEAN SPEED IN 64.P.H x 3-63 z 0 0 z w I., EFFECT OF POSTED SPEED ON HEADWAYS i LOW TRAFFIC VOLUMES bvifvoa Sig,, CURVE J A LAPEp _L L 85% SPEED I 06 J 52 I STO 0EV I Fig. 1. a 0 I Ib 12 UEAOWAYS, IN SECONOS Fig. 2.»dimmed headlamps<, fortrinsvis til anvendelse i byer. Almindelige forlygter vil normalt klart fortælle hvor og hvor bred den modkommende bil er, og med hvil ken hastighed den kører. Anvendes f. eks. positionslys plus en ekstra lygte, kan man let komme til at opfatte bi len som en motorcykel, hvilket kan betyde, at farlige situationer opstår. Skal ekstra lygter (tågelygter) anven des, må de kun belyse vejbanen lige foran bilen, og ikke også fungere som nærlys. Jehu skriver, at det ofte kan være svært på mindre godt oplyste gader at se en bil, der kun fører po sitionslys. Derimod, vil nærlyset øge faren for blænding og dermed faren for at ulykker indtræder. Det kom. mer særlig tydeligt frem på de godt oplyste gader, hvor hovedparten af ulykkerne sker. Det må derfor siges, at nærlys normalt er for stærkt til bygader, samt at positionslyset er for svagt. Han foreslår derfor at man i lygtesystemet indbygger endnu en lystype, det dæmpede iys, i hovedlyg terne. På fig. 3 og fig. 4 ses tydelig for skellen på nærlys, dæmpet lys og po sitionslyset. Den parkerede bil til høj. re på begge figurer fører positionslys. Det dæmpede lys giver bedre lys end parkeringslyset, og man vil altid kunne se, om en bil er parkeret eller kørende. Endvidere virker det dæm pede lys ikke blændende som nærly set kan gøre det. Ved at anvende det dæmpede lys skulle man kunne nedskære antallet af natulykker betyde ligt. V. M. Reading (GB) har undersøgt den tid der går fra man er blevet blændet af en modkørende bil til man igen kan observere en fare på vejen i ens egen vognbane. Forsøgene er ud ført i laboratorium, hvor man lader en blændende lampe nærme sig obser vatøren, der betragter et lysbillede af en gadestrækning, hvor en farlig si tuation, en fodgænger på vejen, plud selig dukker op. Den tid der går fra den farlige situation opstår til obser vatøren tilkendegiver, at han har set den, ved at trykke på en fodbremse, måles. Man får herved et mål for hvor lang tid de enkelte observatører bruger til at opdage den farlige situa tion. Forsøget blev udført med an vendelse af hvidt lys og gult cadmiuni lys. Resultaterne viste at der var signifi kant stigning i perceptionstiden med stigende alder. En person på 60 år bruger ca. 3 gange så lang tid til per ceptionen efter blænding som en 20- årig. Endvidere giver hvidt lys en sig nifikant lavere perceptionstid end gult lys. Forskellene mellem gult og hvidt lys aftager dog med alderen. Kåre Rumar (S) beskriver de for. søg, der er udført over fodgængeres synlighed ved nat. En fodgænger i mørkt tøj ses ved bilens lange lys på 60 meters afstand, og ved nærlyset på 25 meters afstand. Har fodgængeren derimod lyst tøj på, er afstandene henholdsvis 200 og 40 m. Et forsøg med 413 førere gav en middel synsafstand til fodgængeren på 22 m, hvor 10 % lå under 15 m, ved kørsel med nedblændede lygter. At percep tionsafstanden blev så lille skyldtes blandt andet dårligt indstillede og snavsede lygter, snavset vindskærm og tab af kraft i det elektriske system. Et tab i antallet af volt på 15 % for mindsker lysintensiteten med 50 %. Det er uhyre vigtigt at få sine lygter testet ofte. Forsøgene viser, skriver Rumar, at vil man være sikker på ikke at kom me til at ramme en sortklædt fodgæn ger, skal man ved møde om natten (nedblændede lygter) ikke køre over 40 km i timen. Perceptionsafstanden øges Ca. s gange 25 m til 125 m fodgængeren har reflekterende striber på sit tøj. Rumar påpeger, at man til bytrafik burde have et lys på bilen, dæmpet lys, der er en mellemting mellem nærlys og positionslys. Tema 5. Problemet om de unge mo torførere. Til dette emne forelagde kancelli chef Hans Hansson generalrapporten. Der er flere gennemgående træk ved de indsendte rapporter. De stemp ler alle de unge som en særlig farlig aldersgruppe hvad angår trafikulyk ker. Specielt er dette træk udtalt, når det drejer sig om ulykker med døde lig udgang eller med avorlig person skade. Dansk I ejtidr.ik;ift

16 kraft, og at de er i en alder, hvor de Endvidere kører de unge ofte under kørekort«, med visse begrænsninger samtlige uheld. De unges uheld er alvorligere end de ældres. endnu ikke er i mental ligevægt. egne evner, dårlig udviklet dømme- 2) Ulykker sker 1,5 gange så hyp med dødelig udgang mod 11,3% af km/b, eller at man indfører»junior større. nere. år er skyld i ca. 17 % af ulykkerne tal, kunne man tænke sig at førere under 21 ikke måtte køre over 80 at holde deres køretøj. Grundene til at de unge har de pigt i de første 3 kørselsår som senere. gruppe kun tegner sig for 4,1 % af under 20 år, mens den samme alders ulykker i de første kørselsår end se 4) Kvinder er indblandet i flere år er ulykkesprocenten relativt meget B. Ekström. 2) Undersøgelse af L. B. Kritz og grupperne. involveret i uheld Ca. dobbelt så ofte var halvdelen af de sårede under 30 år og en fjerdedel under 22 år. der. få overført til»voksent kørekorte, rutine, en tendens til at overvurdere mange ulykker er manglende kørsels steder i USA, kædes sammen med et køre i en årrække uden uheld. Dette 208 Dansk Ve/tidsskrif: mod 6,2 %. mellem ulykker og førernes alder. ske undersøgelser over sammenhængen Hans Hansson (5) beskriver 2 sven 1) Unge mænd (under 20 år) er som den ældste aldersgruppe (over 50 3) Yngre kvinder er ikke indblan den tilsvarende for antallet af førerbeviser. Følgende konklusioner blev 5) I 5,9 % af uheldene er førerne i uheld og sammenlignet den med aldersfordelingen af førere indblandet 5. Häkkinen (SF) har undersøgt et kortere eller længere tidsrum. Når man har fået et vist antal points, år), 11,3 % af førerbevisindehaverne strafpoint system for trafikforseelser, kunne også, som det er gjort nogle når man havde bevist, at man kunne inddrages kørekortet administrativt i draget af materialet: det i uheld, men for kvinder over 50 førerbeviserne. Unge mænd under 20 ker i dette første år. Ved denne undersøgelse var det kun de alder. i er fortrinsvis single-uheld. Den type uheld de unge er indblandet lunde ens fordelt for de forskellige Hvad angår tidspunkterne for ulyk kerne fordelt over ugen, er de nogen årige er der exceptionelt mange ulyk ker natten mellem lørdag og søndag. ker end ældre førere for de 4 grup antal ulykker pr. person ved voksen lometre, kørselsvaner og antal ulyk. delt op i. Generelt skete der et fald i Der var 90 % s besvarelse af ske per antallet af kørte kilometre blev blev bl. a. spurgt om antal kørte ki af førerbevisindehavere i Stockholm. hjælp af spørgeskemaer til et udvalg Den skulle forsøge at klarlægge, hvad Undersøgelsen blev udført ved der sker i det første kørselsår. Der For motorførernes vedkommende aldre. Dog ses det, at for de maerne, hvilket er særdeles fint. Det viste sig, at 18 årige havde flere ulyk og fundet, at de unge førere af mo blem, er deres manglende kørselsru ikke bremset i tide. dersøgt ulykker med dødelig udgang veret i 3 gange så mange dødsulykker det mellem den samlede befolkning i ulykkesårsager aftager med stigende alder, og bliver overtaget af hovedårsagerne unormal fysisk kondition og samlede antal personer i de enkelte tine. For at blive en sikker, rutineret T. Marzano, C. Melino og ger og ikke overholdt vigepligt. Disse høj hastighed, hasarderede overhalin Tallene er udregnet på basis af det grupperne følger nogenlunde forhol som førere i aldersgruppen 45 5 år. til, at de unge motorførere er et pro unge i aldersgruppen år invol temberg viser, at årige førere hyppigere er indblandet i uheld end dødsulykker end de ældre. Således var tallet af førerbevisindehavere i alders Regionale undersøgelser, skriver andre aldersgrupper. En af grundene unge under 25 år angives at være for Hovedårsagerne til ulykkerne for C. Mincarelli (I). torkøretøjer hyppigere er indblandet i aldersgrupper. Forholdet mellem an forfatterne, i Køln og i Baden-Würt fører bør man i løbet af 7 år køre mindst km. ligheden af skaderne med stigende al 5. Kopp og H. Wendt (D) har un under 19 år. Det antages, at disse Dog viser tallene en stigning i alvor de repræsenterer begynderalderen. skadede for en stor dels vedkommen halvdelen under 30 år og en fjerdedel de de yngste de fleste uheld. Undersøgelsen omfatter aktive trafikanter. Af de skadede ved ulykker er viste sig, som nævnt, at også her hav mulige parametre var ens for alle. Det 1) Undersøgelse af B. Aldman. alderen der varierede, mens de andre mht. hastighed, som man kun kunne Fig. 3. biler, og de gør ikke så meget ud af køretøjer f. eks. sportsvogne og gamle get natkørsel. De kører i farligere farligere omstændigheder f. eks. me For at nedbringe de unges ulykkes

17 er stigende, bliver problemet større og større. Det er derfor nødvendigt, at ofre meget mere på en god trafikun dervisning end der gøres nu. Man kunne f. ex. indføre trafiklære i sko lerne. De unge skulle have meget sto re chancer for at blive gode førere, da de har langt lettere ved at lære end ældre. Ved en intensiv undervisning kan vi få dygtigere voksne førere i fremtiden. Fig. 4. De unge under 24 år tegner sig for 26 %, i modsætning til de ældre over 60 år, der har 5 % af ulykkerne. De unge har flest ulykker, og år sagerne har relation til en overvurde ring af egne evner skriver forfatterne. J. M. Munden og S. XV. Quenault (GB) har sat ulykkesantallet i relation til antallet af kørte kilometre i hver aldersgruppe. Det ses klart heraf, at de unge har flere uheld pr. kørt kilo meter end de ældre. For ulykker med alvorlig personskade og med døde har de unge førere under 20 år Ca. 7 gan ge så stor ulykkesfrekvens som førere i års alderen. Det relative antal førere under 20 år indblandet i al vorlige ulykker pr. kørt kilometer er Ca. 4 gange minimet, der ligger ved 60 års alderen. En alkohol promille på over 0,8 gi ver sig udslag i højere ulykkesfrekvens for alle aldre, men effekten viste sig at være 3 gange så stor for førere i alderen som for gennemsnittet af førere. En af grundene til de unges høje ulykkesfrekvens er, siger forfatterne, at de ofte kører under farligere om stændigheder (natkørsel) og i farlige re køretøjer (sportsvogne og gamle. dårligt holdte biler). R. Pilz (A) skriver bl. a. at de årige udgør 15 % af befolkningen, men de tegner sig for 34 % af døds faldene og personskaderne i trafikken. De årige udgør 12 % af be folkningen, men har 16 % af døds faldene og personskaderne. Der er en meget højere ulykkesfre. kvens for mænd end for kvinder, og dette forhold vil ikke ændre sig væ senligt, så længe den østrigske familie kun har én bil. Road Safety Research Foundation (NL). Da de unge har flere ulykker end de ældre, har man i Holland over vejet at hæve minimumsalderen for knallertkørsel fra 16 til 18 år. I for bindelse med dette har man specielt undersøgt de unge førere. Fra 1959 til 1963 er der sket en stor stigning i de unges (under 20 år) andel af ulykkerne, både for knallert kørere og for bilister. Procenten af fø rere over år, der er indblandet i uheld, er faldet generelt. Antallet af knallertførere, indblan det i uheld pr. 100 ejere af knallerter for forskellige aldre, viser at for de årige er frekvensen 13.1 mod 1.7 for de årige. For bilførere er frekvensen 107 for de årige mod 14 for de årige. Hollænderne mener, at ulykkesfre kvensen først og fremmest afhænger af kørselsrutinen, både for knallertog bilførere. Der er dog også en ten dens til, at unge, der har samme kør selsrutine som ældre, har flest ulyk ker. Denne tendens er stærkest hos knallertkørerne. M. C. Sielski (USA). De unge førere (16 24 år) har en ulykkesfrekvens, der ligger over hvad deres antal skulle give. Da antallet af unge førere relativt Barcelona. Barcelona vil, som så mange andre byer i verden, gerne betragtes som kongressernes by, og den gør noget for det. Kongresbygningen, der ligger lige neden for byens citadel )>Montjuich«, er elegant og kølig, hvad der betyder meget, når temperaturen er over de 300 C. Specielt i metroen kan en sådan temperatur godt virke trykkende. Det forhøjede ikke velværet ved at køre i den ellers uhyre effektive metro, at der en formiddag lige før morgenmø dernes start, ved kongresbygningen, skete et sammenstød i metroen, med efterfølgende brand i tunlerne som resultat. Der er gjort meget for at få en gli dende trafikafvikling i Barcelona. De større gader har lokalkørebaner bl. a. til den svingende trafik, og til af- og pålæsning af varer. De fleste mindre gader er ensrettede, med skiftende ret ning, så trafikken i hver anden gade er rettet samme vej. For at give bedre oversigt i krydsene, er hjørnerne skå ret skråt af, så hvert kryds bliver til en lille plads. Endvidere bliver der bygget motorgader, der fører helt ind til centret. Til trods for disse foranstaltninger giver den enorme trafik store proble mer, og der sker særdeles mange tra fikulykker i byen. Barcelona er en venlig by, både hvad by og mennesker angår der er liv i byen. Overalt, hvor der ikke er biler, er der hyggeligt beplantede pladser, og mange af gaderne er al léer med mange smukke træer. Gader ne vrimler med glade, promenerende catalonere. Man kommer hurtigt til at føle sig hjemme i byen; den er værd at be søge. Dansk J ejtidsskriji i 967. i 209

18 Desværre Kan Efter UNDERLAGET SKAL VÆRE PERFEKT VED VEJ-MARKERING MED PVC Virkning af dækpigge og salt i Sverige: Visse asfaltbelæg finger må udskiftes hvert år. I serien af artikler om færdsels striber fortælles her om det sven ske Tarkett-system, der benytter stribe- og markeringsmateriale af PVC. Tarkett AB i Malmø, der i mange år har fremstillet vejmarkeringsmateriale af PVC, interesserer sig også i høj grad for selve vej belægningerne. Det hænger bl. a. sammen med, at man må have et perfekt underlag for at få de bedste resultater med plastic-mar keringsmaterialet. Stadig flere skader forekommer beskadigel ser af vej- og gadebelægninger i sta dig stigende omfang, og i takt hermed også beskadigelser af markeringsmate rialerne, fortæller ingeniør Wilhelm Schauman, Tarkett AB, til Dansk Vej tidsskrift. De væsentligste årsager er den sta dig tungere og tættere trafik, en in tensiv saitning ved vintertid og an vendelsen af dækpigge. Saltet får det øverste toplag til at smelte, og følgelig bliver frysepunkts nedsættelsen alvorlig for specielt bin demiddelfattige belægninger. Binde middelhinderne viser tendens til at sprænges under det hydrauliske tryk, som passerende køretøjer udøver gen nem det saltmættede vand i belægnin gens hulrum. Asfaltbelægningernes levetid er på denne måde afkortet ganske betydeligt i Sverige i de senere år. Som eksempel kan jeg nævne, at Norrköping må lægge ny asfalt i gadekrydsene i de centrale dele af byen hvert fjerde år, og i Karistad må man i en enkelt kur ve udføre ny tæppebelægning hvert år for at opretholde en tilfredsstil lende standard. Når vi interesserer os så meget for disse problemer, hænger det naturlig vis sammen med, at vor Tarkett trafik markeringsmateriale af PVC under normale omstændigheder har en leve tid fra fire til syv år, men forudsat at vejbelægningen er i orden. Bliver den slidt i stykker, kan markeringsma terialet selvfølgelig ikke holde. Vi har søgt at møde denne situation gennem en intensiv propaganda i Norden for lægning af Tarkett-markering i støbe asfalt, hvilket giver et tilfredsstillende resultat. Vej saltets nedbrydende ten denser hindres gennem denne tætte og mere homogene belægningstype, dækpiggene kan ikke afstedkomme så store beskadigelser, dels fordi Tarkett materialet ligger presset helt ned i un derlaget, dels fordi markeringsmateria let nu leveres med større godstykkelse, mm, og endelig undgår man be svær med sneskrabere, fordi ingen af markeringsmaterialets kanter ligger op over asfaltlaget. Kraftig refleks PVC et hævde sig overfor de andre markeringsmaterialer? vor opfattelse, baseret på er faringer, er trafikmarkeringsmateriale af PVC mere modstandsdygtigt mod slitage, bedre egnet til at reflektere og mere resistent mod tilsmudsning end såvel maling som hartsmasser. I de senere år er kravet om reflekte rende trafikmarkering steget, først og fremmest i Tyskland og USA, og det gælder ikke mindst for trafikmarke ring i tætbebyggede og dermed oplyste I Eindho ven i Rolland er denne trafikmar kering lagt med Tarkett PVC. 2. Vejmarkeringer af denne type er endnu ikke lagt i praksis, men kun som 70. gpå Tarkett fabrikken i Malmø. Materialet er her dels grøn, præget, dels glat hvid Tarkett. 210 Dansk Vc)tidsskrift !

19 Når Hvilken De Hvor områder. Der findes som bekendt en lang række reflekterende markerings materialer, og fælles for alle de plane typer synes at være, at de ikke reflek terer særlig godt. Værdien af for eks. indstobte glasperler synes ikke synder lig høj, idet de glasperler, der dukker frem med sliddet på materialet, enten slibes i stykker eller rives løs. 3. Markeringsmaterialeis evne til at modstå slid prøves på dette apparat. Få det store srznghjul fastsættes baner af Tarkett PVC, og hilhjzil og svinghjiil sættes derpå i asyn kron rotation. For at fr mmc slitagei kan man ti/sætte salt og grus til»provebanena. 2Oru. 4. (Tegning). Tarketi fabrikken anbefaler en sådan lægning af trafikmarkeringsmate rialet. I midte,i det 5 mm ijkke PVC i stobeasfalt, og derst til venstre og højre he,z holdsris åben asfaltbrton og topekahelægning eller tæt asfalibeton. Bundesanstalt für Strassenbau i Köln udførte for et halvt år siden en serie forsøg med reflekterende marke ringsmateriale, og her syntes, ved en ren subjektiv bedømmelse,præget Tar kett-materiale at besidde den bedste reflekteringsevne. De prægede mate rialer benyttes bl. a. som kontrastmar kering for zebralinier, særlig hvor stenmaterialet i asfaltbelægningerne ikke giver de hvide markeringer til strækkelig kontrast, bl. a. Luxovit- og Synopal-belægninger m. fi. Foruden de hvide og gule marke ringsmaterialer fremstiller vi Tarkett i grøn, rød og blå farve til specielle formål. Man har således i Holland lagt grøn, præget Tarkett i kombina tion med glatte, hvide afmærkninger. I denne artikel fortæller stads- og havneingenior Aage Johansen, Rudkøbing, om nedtromling af stri bemasse i netop udlagt asfalt tæppebelægning. vejstriber ned I. Tromler de hvide i asfaltbelægningen Et år senere ligger de 1 1,5 mm over asfalt overfladen og er syn lige i regnvejr. Det er hævet over enhver tvivl, at hvide vej striber i den mørke asfaltbe lægning på vore gader og veje spiller en betydningsfuld rolle i spørgsmålet om at sikre trafikanterne bedst muligt. Striberne virker ikke blot som færd selsregulatorer, men også som ledetrå de i mørke, regn og tåge. Men hvordan skal de laves? Skal striberne males på asfalten, skal de nedlægges i et fræset spor, eller skal man lægge stribematerialet ovenpå as falten og bagefter tromle det ned? Disse problemer har man tumlet med i Rudkøbing, på initiativ af stads- og havneingenior Aage Johansen. Nær fabrikken vi med særlig stor interesse har fulgt udviklingen af færdselsstri berne, og de forskellige måder at etab lere dem på, skyldes det bl. a., at Lan gelands vejstribefabrik ligger lige i nærheden af Rudkøbing, fortæller stads- og havneingeniør Aage Johan sen til Dansk Vej tidsskrift. metode til fremstilling af færdselsstriber foretrækker man i dag? almindeligste former er ma ling eller permanente striber. De tid ligere striber af færdselssøm var me get uheldige, især under snerydning, idet såvel søm som plovskær blev be skadigede, når sømmene sad i en ri melig højde over vejbanen. Med maling har man en hurtig og i første omgang billig fremgangsmå de. Striberne er straks helt hvide. men de er ikke særlig holdbare i stærk trafik. Vinterens glatføregrusning kan fuldstændig fjerne striberne, og de kan først males op igen hen på for året, når der kommer nogle tørre sol skinsdage. Den værste plempe ved de malede striber er dog nok, at de er næsten usynlige, når det regner om natten. Vandet lægger sig som en hin de over striberne og dækker dem. ofte skal malede striber for nyes? Danrk J ejuidsskrifi

20 Det Stilles Permanente i. Stribematerialet udlægges straks efter, at asfalttæppebelægnin gen er færdigtromlet. 2. Ved gamle tæppebelægninger nedfræser man spor i asfalten far stribematerialet udlægges. afhænger naturligvis af tra fiktæthed, grusning og en række an dre forhold. Det er dog ikke usæd vanligt, at malede striber skal opfri skes tre-fire gange om året, eller det er måske mere korrekt at sige, at de burde blive det. Ofte ser man malede striber ligge fire-fem måneder i meget dårlig stand på vore gader og veje. Skal de malede striber holdes helt i orden vil de kun i første omgang kun ne hævde sig økonomisk. Permanente striber med en levetid på fire år, og man kan uden tvivl sætte den noget højere, vil i det lange løb være den bedste løsning på dette afmærknings problem, både når det drejer sig om økonomi og funktion. Fræsning eller ej Den permanente stribning kan en ten nedfræses i tæppebelægningen el ler lægges ovenpå asfalten. Fræser man i asfalten er der risiko for, at vejoverfladen bliver gennemtrængelig for vand, og det kan tænkes at afstedkom me frostskader. Vi har dog endnu ikke set skader af denne art. Lægger man striberne ovenpå en ældre tæppebelægning, uden at fore tage nedfræsning, vil de komme til at ligge 2 3 mm højere end asfaltover fladen. De vil da være synlige i regn vejr, men til gengæld kan de give en ubehagelig slingrende kørsel, særlig for mindre biler, for eks. når bilhju lene tangerer midterstriberne. Sidste efterår eksperimenterede A/S Langelands Kemiske Fabrikker, på vor foranledning, med en ny udlægnings metode. I den netop ombyggede indfalds vej, Havnegade, med 8 meter kørebane, blev såvel midterstriber som fod gængerovergange udlagt umiddelbart efter tæppebelægningens udlæg og tromling. Tæppebelægningen var 60 kg/m Mix. Ca. 5 minutter efter tæppebe lægningens færdigtromling blev stribematerialet udlagt, og så snart stribernes temperatur var faldet til»rigelig håndvarmex, blev striber og fodgæn gerovergange tromlet nogle gange med en to ton vibrationstromle. Med denne fremgangsmåde opnåe de vi to væsentlige ting: Asfaltens na turlige overflade blev ikke beskadiget som ved nedfræsning, og stribemas sen, der udlagdes i 6 mm s tykkelse, ligger nu, et år efter, kun 1 til 1,5 mm asfaltoverfladen. Alligevel er den fuldt synlig i regnvejr. Da nedtryk ningen af stribemassen skal foregå umiddelbart efter udlægningen af tæp pebelægningen, blev denne foretaget på den måde, at asfaltudlæggermaski 2 udlagt på et bærelag af Hot Firmaet V. Løwener, København, har præsenteret et par nye vibrationstrom ler på det danske marked. Det drejer sig om Bomag BW 35 dobbeltvibra tionstromle, der, med en valsebredde på 39 cm, og en maksimaibredde på kun 47 cm, er konstrueret specielt til komprimering i kloak- og kabelud gravninger, et arbejde man ikke tid ligere har kunnet udføre med trom ling. Tromlen har træk og vibration på begge valser, to hastigheder og to glatte sider med glideskinner, som let- nen først udlagde i knap halv vejbredde og derefter i den resterende del. der særlige krav til denne udlægningsmetode? For at opnå et godt resultat med nedtromling af stribemateriale i ny udlagt belægning skal denne have en tilstrækkelig tykkelse. Vi lod i maj 1967 Langelands Kemiske Fabrikker udlægge striber ved en indmundings linie. Her blev resultatet ikke så godt. Dels var tæppebelægningen kun på 30 kg/m2, dels var tæppebelægningen ud lagt på en gammel og ret ujævn brolægning. Hvordan skaber man refleks i striberne? striber, der er udført med harpiks som hovedbestanddel i bindemidlet, tilsættes gerne 20 % glasperler. Jeg har i øvrigt for nogle år siden forsøgt at blande glasperler i vej stribe-maling, men det gav ikke nogen mærkbar refleks. FS. Vibrationstromler til kloakarbejde ter styringen selv i meget smalle ud gravninger. Den anden tromle er en Bomag BW 80 5 Compact, en videreudvikling af den serie Bomag tromler, hvoraf der arbejder omkring 300 i Danmark. Den har glat side, så der kan arbejdes tæt til kant og mur, og desuden er den forsynet med frekvensvælger, hvorved der med 80 cm s valsebredde kan opnås en meget høj komprime ringsgrad. 212 Dansk 1 ejtidsskrift

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI SERIE 300 tohjulede traktorer. En FERRARI maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for FERRARI tohjulede traktorer

Læs mere

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk JINMA TRAKTOR DK Aps Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk www.jinma-traktor.dk JINMA Jinma traktorerne udfylder springet mellem havetraktorer og de store landbrugstraktorer.takket

Læs mere

Redskaber til hæk- og hegnsklipning

Redskaber til hæk- og hegnsklipning Redskaber til hæk- og hegnsklipning GreenTec HXF info Scan QR koden med din smartphone og se mere om GreenTec grenklippere på vores hjemmeside Vi skaber mulighederne for forbedret pleje af grønne områder

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

BCS TOHJULEDE TRAKTORER

BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS SERIE 700 tohjulede traktorer. En BCS maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for BCS tohjulede traktorer at de er

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

14 Road life magazine

14 Road life magazine 14 Road life magazine Tekst & foto: Finn Williams Så kan der pumpes Til de store byggeprojekter i Hovedstaden skal der bruges meget beton. For at kunne håndtere de store mængder har Danmarks største leverandør

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle dødelige arbejdsulykker sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil. Kører

Læs mere

Fem grunde mere til at købe Kährs

Fem grunde mere til at købe Kährs Fem grunde mere til at købe Kährs Der er mange gode grunde til at vælge et gulv fra Kährs. Naturlig skønhed og teknisk overlegenhed, for eksempel. Her er et par stykker mere. 1 2 3 4 5 Længste erfaring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer Rengøringsteknik Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner Til ratione l rengøring af store arealer Fejemaskiner med sæde og en kapacitet på op til 16.200 m²/t Sweepmaster 1200 / 1500 RH Bedre fejning,

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Indholdsfortegnelse Formål... s. 02 1.0 Monteringsfejl 2.0 Kørselsforhold 1.1... s. 03 1.2... s. 03 1.3... s. 03 1.4... s. 04 2.1... s. 04 2.2... s. 04

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Ape COMMERCIAL VEHICLES

Ape COMMERCIAL VEHICLES Ape COMMERCIAL VEHICLES VERDENS MEST ALSIDIGE REKLAME/ KOMMERCIELLE KØRETØJ GENNEM DE SENESTE 6 ÅRTIER. MED ALLE SLAGS GODS, HAR DENS TRE HJUL KØRT PÅ VERDENS VEJE SIDEN SLUTNINGEN AF 2. VERDENS KRIG.

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT. www.onjtractors.com

Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT. www.onjtractors.com Traktorer Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT www.onjtractors.com Traktorer ONJ traktoren er meget fleksibel og er optimal for alle der har et behov for den store traktors anvendelse og muligheder, men ikke

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes.

1. Hvilken betydning har langvarig filen på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes. 1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? I i a) Ødelægger koblingen på meget kort tid. I I I i b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes. c)

Læs mere

Gaffeltruck 5FG/5FD serien

Gaffeltruck 5FG/5FD serien Motordreven gaffeltruck 5,0-8,0 tons Gaffeltruck 5FG/5FD serien www.toyota-forklifts.dk MATERIAL HANDLING stronger together STABILITET OG YDEEVNE Toyota præsenterer her en avanceret trucktype til et marked,

Læs mere

Resultat af Dækrazzia 2014

Resultat af Dækrazzia 2014 Resultat af Dækrazzia 2014 Rådet for Større Dæksikkerhed FDM Teknologisk Institut Fabrikantforeningen for Regummierede Dæk Rigspolitiet Dækimportørforeningen Dæk Specialisternes Landsforening Side 2 af

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

alpine foto: salomon De fleste skiskader er selvforskyldte

alpine foto: salomon De fleste skiskader er selvforskyldte Sådan undgår du alpine skiskader foto: salomon De fleste skiskader er selvforskyldte På ski uden skader foto: head Hvis du vil undgå at blive én af de 5.000 danske alpinløbere, der hvert år vender hjem

Læs mere

MT 625 T. Løftehøjde : 5.85 m Kapacitet : 2500 kg Højde : 1.92 m Bredde : 1.82 m 2 trins hydrostatisk transmission

MT 625 T. Løftehøjde : 5.85 m Kapacitet : 2500 kg Højde : 1.92 m Bredde : 1.82 m 2 trins hydrostatisk transmission MT 625 T Løftehøjde : 5.85 m Kapacitet : 2500 kg Højde : 1.92 m Bredde : 1.82 m 2 trins hydrostatisk transmission Kompakt DU HAR BRUG FOR AT HAVE ADGANG OVERALT Bliver dine arbejdsforhold stadig mere krævende,

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 30-12-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Søndermarken

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi Exact Invest Research & Analyse Artikel 02. marts 2011 På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller- Larsson

Læs mere

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå v/ Jens J. Høy, AgroTech Der er i 2010 gennemført registreringer og målinger i forbindelse med høst og opbevaring af græs fra lavbundsarealerne langs Nørreå, billede

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

AL 140 AL 240 / AL 340

AL 140 AL 240 / AL 340 AL 140 - Hydrostatisk fremdrift - Differential spærre 45% låsning (begge aksler) - Hurtigskifte (SAE) - Flydestilling på læsser - Let trin-løs tilkobling af hydraulikslanger til ekstern hydraulik - Mulighed

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Rådet for Sikker Trafik har i samarbejde med medicinalfirmaet Abbott og Byggeriets Arbejdsmiljøbus gennemført en undersøgelse af effekten

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Gør rent i dybden med en

Gør rent i dybden med en TesT tester værktøj og materialer for dig. Har du en idé til, hvad vi skal teste, så send os en mail på test@goerdetselv.dk Jo længere spuleslangen er, desto mindre skal du flytte maskinen, fx når du vasker

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen forberedelseseksamen Skriftlig prøve (4 timer) AVU111-MAT/D Mandag den 12. december 2011 kl. 9.00-13.00 Sne og is Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består af: Opgavehæfte

Læs mere

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph Fiberpakninger TopsilML1, KLINGERsil, Statite, Topgraph DanmarkKLINGER KLINGER Danmark har siden 1848 været leverandør af ventiler, pakninger og tætninger. Vi er en del af KLINGERgruppen, som består af

Læs mere

marineshaft.com ... move on!

marineshaft.com ... move on! marineshaft.com... move on! Vi betragter opgaven som fuldført i det øjeblik, vores kunde er klar til at...... move on! Om MarineShaft 4-5 Godkendt koldretning af propelleraksler og rorstammer med klassecertifikat

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Liftophængte skiveslåmaskiner

Liftophængte skiveslåmaskiner Liftophængte skiveslåmaskiner SB SM SMF SB-skiveslåmaskiner SB-skiveslåmaskiner er udstyret med den glatte JF knivbjælke. JF knivbjælken er kendetegnet ved: Egenskaber: Helt glat underside: JF knivbjælken

Læs mere

Elektrokirurgiske penne

Elektrokirurgiske penne Elektrokirurgiske penne Drevet af sikkerhed. Fokuseret på kvalitet. elektrokirurgiske penne Vælg sterile penne med trykknap og vippekontakt. Pennene er tilgængelige alene eller sammen med et hylster for

Læs mere

foden på egen pedal for første gang

foden på egen pedal for første gang foden på egen pedal for første gang Nogle af de første store skridt ud i livet foregår på to hjul Næsten alle danskere har en cykel. Vores flade land og korte afstande betyder, at vi cykler mere end de

Læs mere

Sikker senior - bag rattet

Sikker senior - bag rattet Sikker senior - bag rattet Side 1 Side 2 Sikker bag rattet Bare fordi du er kommet lidt op i årene, har du ikke nødvendigvis problemer som bilist. Men det kan være rart at vide, hvad du kan gøre for at

Læs mere

SOMMER DÆK. Ultra High Performance High Performance Standard VAN SUV

SOMMER DÆK. Ultra High Performance High Performance Standard VAN SUV SOMMER DÆK Ultra High Performance High Performance Standard VAN SUV Ultra High Performance Lavprofildæk skabt til sportspræget kørsel, hvor chaufføren lægger vægt på optimalt vejgreb og gode svingegenskaber.

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

Tagdækning med sikkerhed

Tagdækning med sikkerhed Tagdækning med sikkerhed Tagdækning Gasprodukter og sikkerhed Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde. Men som ved

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, G ISBN: 978-87-9288-11-4 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Bugserede eksaktsnittere. FCT 955 Pro Tec FCT 1050 ProTec

Bugserede eksaktsnittere. FCT 955 Pro Tec FCT 1050 ProTec Bugserede eksaktsnittere FCT 955 Pro Tec FCT 1050 ProTec Hvorfor eksaktsnitte? Græssaften og eventuelle additiver bliver fordelt jævnt på alle overfladerne. Ensileringsprocessen starter hurtigere og kvaliteten

Læs mere

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal Alcoa smedede aluminiumsfælge Fakta & Tal VIDSTE DU? Alcoa fælge er de stærkeste fælge Hver fælg starter som en hel blok meget stærk og korrosionsbestandig aluminiumslegering. Med et tryk på 8000 ton bliver

Læs mere

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil TRAFIKFORSKNING an de gamle køre bil SIDE 8 PSYKOLOG NYT NR. 2 2011 Ældre bag rattet bliver ofte betragtet som farlige i trafikken, selv om de generelt er den sikreste gruppe af bilister. Det fastslår

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Liftophængte vendeplove

Liftophængte vendeplove Liftophængte vendeplove Agrolux plove er skabt til moderne landmænd, der lægger vægt på et godt landmandskab, funktionelt udstyr og økonomisk drift. Det har vi gjort muligt med unikke konstruktioner og

Læs mere

Buchberg MC Service Alt i tilbehør og reparationer på MC, scootere og knallerter

Buchberg MC Service Alt i tilbehør og reparationer på MC, scootere og knallerter Præsentation af Piaggio Ape 50: Historie og design Sådan bruges en Ape I Danmark Lovgivning Teknisk Data Dimensioner og Funktioner Hvilke modeller leverer vi Historie og design : I slutningen af anden

Læs mere

Indholdsfortegnelse: GMR maskiner a/s Saturnvej 17 DK-8700 Horsens www.gmr.dk

Indholdsfortegnelse: GMR maskiner a/s Saturnvej 17 DK-8700 Horsens www.gmr.dk Indholdsfortegnelse: Tokvam traktorskær TS Pro Prisliste nr. 2013-1 Tokvam Kunstgræsskær KGS Prisliste nr. 2013-2 Tokvam sneslynge V 140 MS / 225 HS Prisliste nr. 2013-3 Tokvam sneslynge F / THS Prisliste

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 28. januar 2009 Sagsnr: 2008-0233 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere