blive berørt At berøre og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "blive berørt At berøre og"

Transkript

1 side 08 fysioterapeuten nr. 19 november 2008 AF: CAND.PSYK.AUT. MICHAEL NISSEN FOTO: ISTOCK At berøre og blive berørt Berøring betyder andet og mere end bare den fysiske metode, der benyttes. Psykolog Michael Nissen gennemgår i artiklen de følelsesmæssige mekanismer, der aktiveres ved berøring og den forskning, der har afdækket dem Udtrykket at blive berørt har en dobbeltbetydning. Det kan både betyde rent fysisk at blive berørt, men det kan også betyde at blive følelsesmæssigt berørt, og så kan det at blive berørt fysisk give os følelsesmæssige reaktioner, ligesom det at blive følelsesmæssigt berørt kan føre til kropslige reaktioner. I dag lever mange mennesker alene og får meget lidt berøring i deres hverdag. Nogle af de patienter, der går til fysioterapi, får ingen anden fysisk berøring end den professionelle berøring, som fysioterapeuten giver dem. Berøringen får således større betydning end blot den metode der anvendes. Denne artikel handler om, hvor vigtig berøring er både for syge og raske. ANGST FOR BERØRING Vi lever i en kultur, hvor kroppen mere og mere bliver noget, vi skal have kontrol over. Kroppen skal kunne yde, og hvis den ikke kan det, skal den styrkes. Derudover har kroppens ydre fremtoning fået større betydning end den indre sansning af kroppen. Kroppen skal holdes i form gennem fitness, yoga, styrketræning m.m. Når kroppen eller psyken så alligevel ikke vil yde det, man gerne vil have, så går man til behandlere og spørger efter redskaber. Det handler således om at skabe et billede af en krop i stedet for at være den krop, man er. Dette forhold dækker bl.a. over en angst for at mærke kroppen på et dybere niveau, en angst for at hengive sig til den spontane og den følende krop. Berøring som behandlingsmetode kan bevidstgøre følelsesmæssig smerte, der ligger bundet i kroppen. Bevidstgørelsen af denne smerte gennem berøring kan komme på tværs af patientens selvopfattelse som en, der skal kunne yde og fungere. Det paradoksale ved den overfokusering på kroppen, vi har set de senere år, er, at det samtidig ser ud til at have skabt en angst for at blive berørt kropsligt og følelsesmæssigt. Den ydre fremstilling af kroppen bliver på bekostning af forholdet til sig selv og sin egen krop. HANDS OFF FREM FOR HANDS ON Hos fysioterapeuten kan patienter for eksempel henvende sig med specifikke spændinger i musklerne, som de gerne vil have løst op for. Inden for de senere år har der været en tendens til, at r

2 side 09 Berøring

3 side 10 fysioterapeuten nr. 19 november 2008 fysioterapeuter i højere grad bruger aktiverende behandling, hands off-metoder, end massage eller andre hands on-metoder. Det kan der være mange grunde til. En af grundene kunne være, at dette er en del af det ovenfor beskrevne kulturelle mønster. Det vil sige, at fysioterapeuter gennem de aktiverende metoder bliver en del af en kultur, der vil have kroppen til at fungere og yde, mere end at være og at modtage. En anden grund til at den aktiverende behandlingsmetode inden for fysioterapi er blevet mere udbredt end hands on-metoder kan være, at der er flere videnskabelige undersøgelser af effekten af førstnævnte metoder. Jeg vil i denne artikel vise, at der endelig er begyndt at komme flere videnskabelige undersøgelser af hands on-metoder. Disse nye undersøgelser viser blandt andet, at massage og andre hands on-metoder ikke kun løsner spændinger m.m., men også påvirker kroppen helt ned på et biokemisk niveau (1). Berøring som behandlingsmetode kan således have større effekt end hidtil antaget. Dette er også blevet undersøgt i forhold til forskellige sygdomme. Jeg refererer i artiklen til undersøgelser af effekten af berøring ved Parkinsons sygdom og mit eget arbejde med klienter med multipel sklerose. BERØRING I HISTORISK OG KULTURELT LYS Berøring, håndspålæggelse og healing kan findes som behandlingsmetode meget langt tilbage i historien og i alle dele af verden. Det kan ses afbildet på hulemalerier i Pyrenæerne; disse malerier er år gamle. De første skriftlige beskrivelser af berøring går 5000 år tilbage. Berøring bruges i traditionel kinesisk og indisk medicin; disse går også flere 1000 år tilbage. Og berøring som behandling beskrives i både det gamle og det nye Testamente (2). Freud brugte berøring i psykoanalysens start til at hypnotisere patienterne, han lagde en hånd på patientens pande. Han gik dog relativt hurtigt væk fra denne metode (3). Den ungarske psykoanalytiker Sandor Ferenczi (4) og den østrigske psykoanalytiker Wilhelm Reich (5) genindførte berøring i den psykoterapeutiske metode i 1920 erne og 30 erne. Disse metoder er siden blevet videreudviklet, og berøring praktiseres i dag inden for et utal af kropsorienterede psykoterapeutiske metoder (6). Hvor meget berøring, der finder sted mellem mennesker, er bl.a. kulturelt bestemt. I Indien er det udbredt, at man masserer babyer. I Afrika bærer kvinderne babyer tæt på kroppen. I arabiske lande holder mændene hinanden i hånden eller armen om hinanden, uden at dette har en seksuel betydning. I syd- og østeuropa giver man kindkys, når man mødes. Den kendte adfærdsforsker Desmond Morris påpeger, at mange i moderne storbyer, især i Vesten, får alt for lidt fysisk kontakt (7). I en artikel om berøring og terapi skriver Ofer Zur og Nola Nordmarken, at den amerikanske ungdomsorienterede kultur resulterer i, at mange ældre lider af for lidt berøring (8). Dette står i kontrast til kulturer med meget berøring, hvor ældre passes hjemme hos familien. Berøringssansen bevares intakt hele livet og er ifølge Zur og Nordenmark vigtigst i starten og i slutningen af livet. Berøring kan således være med til at gøre processen med at blive ældre og til sidst at skulle dø lettere og mere værdig. Hvis et spædbarn ikke får nok fysisk kontakt, kan det blive sygt eller sågar dø. Berøring i barndommen har også afgørende betydning for, hvordan vores relationer er som voksne og også for, hvor meget fysisk kontakt vi har med andre mennesker senere i livet. Dr. Tiffany Field fra The Touch Research Institute (9) hævder, at berøring er lige så vigtig som det at trække vejret. Hun siger endvidere, at mangel på berøring kan gøre mennesker syge og deprimerede, svække immunforsvaret, forårsage psykisk smerte og fysiske skader. OXYTOCIN OG DOPAMIN Vores følesans fungerer via receptorer, der sidder i huden og i dybereliggende væv. Disse receptorer findes over hele kroppen, men i varierende tæthed, hvorfor følesansen ikke er ens alle steder. Fingerspidserne har den tætteste forekomst af receptorer. Dette betyder blandt andet, at den, der berører, også selv bliver berørt endda meget intenst, når han bruger hænderne. Der er i tidens løb blevet forsket mere i, hvordan hjerneprocesserne indvirker på resten af kroppen, end i hvordan kroppen virker tilbage på hjernen. Dette gælder også i forhold til huden. I 1980 erne opdagede man, at der sker en forøget udskillelse af fakta om: michael nissen Michael Nissen er uddannet psykolog fra Københavns Universitet, folkeskolelærer med liniefag i idræt og musik, bioenergetisk psykoterapeut (Alexander Lowen) fra Nordtyskland og har studeret orgonterapi (Wilhelm Reich) i Berlin. Han har boet 5 år i Berlin, hvor han bl.a. arbejdede kropsorienteret psykoterapeutisk med psykiatriske patienter. I dag arbejder han som psykolog i Scleroseforeningen og i sin private praksis i København og i Berlin. Michael Nissen har blandt andet specialiseret sig inden for psykosomatik, neurodegeneration og kropsorienteret psykoterapi. Derudover skriver han artikler om kropsorienteret psykoterapi og om komplementær medicin. Læs mere på

4 side 11 neurotransmitteren dopamin ved berøring. Dette blev undersøgt af den mexicanske forsker Ranulfo Romo sammen med Wolfram Schultz (10). Inden for de seneste år har forskerne rettet opmærksomheden mod hormonet oxytocin, der ligeledes menes at blive udskilt ved berøring. Dette stof kaldes sammen med dopamin og serotonin populært for lykkestoffer. Dette er dog en problematisk betegnelse, da stoffernes funktion er meget mere kompleks end blot at gøre os mere glade (11). Men en følelse af glæde kan være en af effekterne af oxytocin, der interagerer med dopamin ved berøring. Meget tyder derudover på, at både oxytocin og dopamin påvirker vores relationer til andre. Dette har kunnet vises i forsøg med præriemus (12). Oxytocin skal blandt andet kunne reducere stresshormonet kortisol. I en undersøgelse fra University of North Carolina lod man 38 par have varm kontakt med hinanden (10 min. varm kontakt, som sluttede med 20 sekunders omfavnelse) (13). Både mænd og kvinder udviste efter kontakten øget mængde af oxytocin og formindsket kortisol. Der var dog størst effekt hos kvinderne, hvilket kan skyldes, at der fra naturens side er størst forekomst af oxytocin hos kvinder, men der kan også være andre årsager. I en undersøgelse af G. A. Rogeness m.fl. fra 1992 viste det sig, at børn, der havde det, som de betegnede som invaderende eller grænseoverskridende mødre, udviste problematisk adfærd udadtil (14). Disse børn havde et forøget dopaminniveau. Mødre, der var indesluttede og havde lavt dopaminniveau, havde børn, der udviste mindre aktivitet og mindre respons på social stimulation allerede som spædbørn. Disse børn havde et forhøjet niveau af noradrenalin og lige som mødrene formindsket dopaminniveau. I Rogeness model er lavt dopaminniveau forbundet med angstpræget, hæmmet og deprimeret adfærd. Tiffany Field har i undersøgelser kunnet vise, at indesluttede, deprimerede mødre påvirker deres børn under graviditeten således, at de fødes med formindsket dopaminniveau (14), og at børnene efter fødslen får for lidt stimulation fra mødrene, hvilket fører til en yderligere dysregulering af bl.a. dopaminsystemet. Field mener, at den vigtigste måde at stimulere børn på er gennem berøring. FØLELSERS BETYDNING VED BERØRING I et forsøg med aber udført af M. L. Schneider m.fl. kunne det vises, at mødre, der fik alkohol eller blev udsat for 10 minutters stress dagligt under graviditeten, fik unger, der udviste berørings-sensitivitet (15). Det vil sige, at de udviste en overreaktion på sensorisk information. I hjerneskanninger af ungerne fandt forskerne, at denne ændring i sensitiviteten over for berøring var relateret til ændringer i forhold til dopamin i striatum. Disse abeunger havde således fået forstyrret deres berøringssans. Det betyder, at berøring, der egentlig burde føles som behagelig, kan opfattes som ubehagelig på grund af en i dette tilfælde forstyrrelse, der har fundet sted under graviditeten. Men der er endnu flere faktorer, der kan spille ind, når vi skal forstå, hvad berøring gør ved os. For berøring er ikke bare berøring. En berøring det samme sted kan føles rar, ubehagelig eller stressende. Dette har man undersøgt i et forsøg på DePauw University i Greencastle i Indiana ledet af Dr. Matthew Hertenstein (16). Forsøgspersoner blev berørt af en for dem fremmed person, som de ikke kunne se. Dem, der berørte, var blevet instrueret i at prøve at overføre en bestemt følelse gennem berøring såsom vrede, frygt, kærlighed, taknemmelighed eller sympati. Det viste sig, at forsøgspersonerne med stor præcision var i stand til at sige, hvilken følelse den der berørte prøvede at overføre. Hertenstein siger om forsøget, at de som de første har været i stand til at vise, at man på en pålidelig måde gennem berøring kan formidle kærlighed, taknemmelighed eller sympati. Han siger endvidere, at undersøgelsen rejser spørgsmålet om, hvorvidt berøring kan overføre flere positive følelser, end man kan via ansigtet. I forhold til overstående undersøgelser er den norske psykolog og vegetoterapeut (Wilhelm Reichs terapiform fra 30 erne) Bjørn Blumenthals (17) begreb total touch relevant. Blumenthal arbejder i sin uddannelse af terapeuter med, hvordan behandleren selv er blevet berørt, hvad er hans historie i forhold til berøring, hvad mærker han selv, når han berører klienten; hvor meget af det, han mærker, når han berører, handler om hans egen historie, og hvor meget er en sensitivitet i forhold til at mærke, hvad der foregår i klientens krop. En træning inden for disse områder kan betyde, at behandleren udvikler en bedre evne til at mærke klientens behov, til at respektere hans grænser og til at mærke sine egne begrænsninger som behandler. Dette er især vigtigt, når man arbejder med berøring af klienter med psykiske og somatiske sygdomme, da disse klienter kan have et mere komplekst forhold til det at blive berørt. PARKINSONS SYGDOM OG SKLEROSE Maria Hernandez-Reif fra The Touch Research Institute i USA m.fl. har i en undersøgelse publiceret i 2002 (18) sammenlignet effekten af progressiv muskelafspænding med effekten af massage i forhold til patienter med Parkinsons sygdom. Det interessante ved denne undersøgelse er, at der ved progressiv muskelafspænding ikke indgår berøring. 16 patienter med Parkinsons sygdom modtog enten progressiv muskelafspænding eller massage i 30 minutter to gange om ugen i 5 uger. Læger vurderede, at de patienter, der havde modtaget massage, havde fået forøget funktionsevne i forhold til hverdagsaktiviteter. Denne gruppe patienter vurderede også selv, at de fungerede bedre i forhold til hverdagsaktiviteter, og at de havde fået en mere effektiv og mindre forstyrret søvn. Urinprøver viste, at patienterne havde fået formindsket niveauet af noradrenalin og adrenalin (stresshormon), hvilket kunne tyde på, at de var blevet mindre stressede af behandlingen. Gruppen, der havde modtaget progressiv muskelafspænding, havde fået et højere niveau af dopamin, hvilket selvfølgelig er relevant for Parkinsons sygdom, men samtidig havde de også fået forøget niveau af adrenalin. Det formodes, at de, der havde modtaget progressiv muskelafspænding på den ene side havde effekt af behandling, men på den anden side også reagerede med stress i forhold til behandlingen. Den engelske sygeplejerske, psykolog og biodynamiske psykoterapeut Peg Nunneley tager i sit arbejde udgangspunkt i Gerda r Berøring

5 side 12 fysioterapeuten nr. 19 november 2008 Boyesens biodynamiske massage og har haft flere klienter med Parkinsons sygdom. Hun skriver selv i en af sine bøger om psykosomatik (19), at hendes antal af klienter med sygdommen er for lavt til, at hun kan betegne sine resultater som videnskabeligt beviste. Nunneley beskriver, at de patienter med Parkinsons sygdom, hun har haft i behandling, havde en tilbagetrækning af energien fra periferien. Det betyder ifølge Nunneley, at man gennem massagen ikke bare skal lægge vægt på at formidle energien til hele kroppen, men også at man skal give hoved, hænder og fødder ekstra opmærksomhed. Nunneley beskriver sin behandling af en 67-årig kvinde med Parkinsons sygdom, der ikke har lyst til at tage tøjet af og lægge sig på briksen. Af denne grund arbejder Nunneley i starten med klienten siddende og med tøj på. Dette er også beskrevet andre steder i forhold til massage af patienter med Parkinsons sygdom. Det er således vigtigt, at behandleren respekterer, hvad klienten er i stand til, og hvad der især i starten kan være for anstrengende for klienten. I mit eget kropsorienterede psykoterapeutiske arbejde med klienter med multipel sklerose lægger jeg stor vægt på klientens grænser. Der er ofte ved sklerose opstået føleforstyrrelser, der kan gøre at det kan være svært for klienten at vurdere, hvilken berøring der føles rigtig og gavnlig for klienten. Derudover kan der være psykologiske årsager til, at klienten ikke kan mærke, eller bare ikke får sagt, når en berøring ikke føles behagelig. For at arbejde med dette, benytter jeg blandt andet dele fra den traumeterapeutiske metode Somatic Experience (20), hvor klienten giver udtryk for, om det er det rigtige sted, han bliver berørt, og om trykket føles rigtigt. Det bliver således både behandleren, der foreslår berøringsinterventioner, og klienten der dirigerer behandlerens berøring. Jeg arbejder således både med klientens grænser, hans evne til at udtrykke sine behov og med hans eventuelle føleforstyrrelser. Et fodled, der er blevet beskadiget af sygdommen, bliver måske oplevet af klienten som mere forbundet med neurologiske undersøgelser på hospitalet end med en følelse af at være en del af klientens egen krop. Dette kan være blevet forstærket af, at klienten måske i forvejen havde et fremmedgjort forhold til sin krop på grund af emotionelle konflikter i klientens historie; som det beskrives hos f.eks. Alexander Lowen (21). Behandleren kan blandt andet gennem berøring, der tager hensyn til ovenstående problematikker, hjælpe klienten til at komme mere i kontakt med sin krop igen. Dette kan føre til overraskende resultater, hvor klienten igen mærker mere følelse i områder, der er beskadiget af sygdommen. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er nogen videnskabelige beviser på, at berøring kan virke helbredende på Parkinsons sygdom eller multipel sklerose, men der er nye undersøgelser, der tyder på, at berøring kan indvirke på nogle af symptomerne ved sygdommene, og at berøring har en generel gunstig indflydelse på helbredet. Man kan håbe på, at der fremover vil blive forsket mere i disse områder. z REFERENCER 1. Pert, Candace B. (1997): Molecules of Emotion. The Science Behind Mind-Body Medicine. Scribner, NY, Krieger, D. (1979): The Therapeutic Touch. How to use your hands to help or to heal. Simon & Schuster Inc, Andkjær Olsen, O. & Køppe, S. (1981): Freuds Psykoanalyse. Gyldendal, København, Andkjær Olsen, O. & Køppe, S. (1996): Psykoanalysen efter Freud. Bind 1. Gyldendal, København. 5. Reich, W. (1933, 1935, 1948): Character Analysis. Farrar Straus Giroux, Marlock, G. & Weiss, H. (2006): Handbuch der Körperpsychotherapie. Schattauer, Stuttgart. 7. Morris, Desmond (1971): Intimate behaviour. Jonathan Cape Ltd, London Birbaumer, N. & Schmidt, R. F. (1990): Biologische Psychologie. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, Liu, Y. & Wang, Z. X. (2003): Nucleus Accumbens Oxytocin and Dopamine Interact to Regulate Pair Bond Formation in Female Prairie Voles. 13. Grewen, K. M.; Girdler, S. S.; Amico, J.; Light, K. C. (2005): Effects of Partner Support on Resting Oxytocin, Cortisol, Norepinephrine, and Blood Pressure Before and After Warm Partner Contact. Psychosomatic Medicine, 67, s Schneider, M. L.; Moore, C. F.; Gajewski, L. L.; Larson, J. A.; Roberts, A. D.; Converse, A. K.; DeJesus, O. T. (2008): Sensory Processing Disorder in a Primate Model: Evidence From a Longitudinal Study of Prenatal Alcohol and Prenatal Stress Effects. Child Development, Vol. 79, No. 1, s Hertenstein, M. J.; Keltner, D.; App, B.; Bulleit, B. A.; Jaskolka, A. R. (2006): Touch Communicates Distinct Emotions. Emotion, 2006 Vol. 6, No. 3, s Hernandez-Reif, M.; Field, T.; Largie, S.; Cullen, C.; Beutler, J.; Sanders, C.; Weiner, W.; Rodriguez-Bateman, D.; Zelaya, L.; Schanber, S.; Kuhn, C. (2002): Parkinson s disease symptoms are differentially affected by massage therapy vs. progressive relaxation: a pilot study. Journal of Bodywork and Movement Therapies, Vol. 6, No. 3, July 2002, s Nunneley, P. (2000): The Biodynamic Philosophy and Treatment of Psychosomatic Conditions. Volume 1. Peter Lang, Bern. 20. Levine, P. A. (1997): Væk tigeren. Borgen, Lowen, A. (2005): The Voice of the Body. The Role of the Body in Psychotherapy. Bioenergetics Press, USA.

Stress Symptomer og årsager

Stress Symptomer og årsager Stress Symptomer og årsager Stress koster penge: Stress koster 10 mia. kr. om året. Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer eller sygdom. Nogle af dem er en direkte følge

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande PTSD hos Flygtninge Psykolog Ann-Kathrine Jørgensen Socialkonsulent Annelise Matthiesen Fysioterapeut Jasmeen Maria Ryberg 29. September 2014 Dagens

Læs mere

Fysioterapi mod stress

Fysioterapi mod stress Fysioterapi mod stress Behandling til den Treenige hjerne Annette Sigshøj www.stress-ellertraumer Fysiske symptomer Hovedpine Muskelsmerter Rygsmerter Træthed Forstoppelse Diarre Smerter i brystet Forhøjet

Læs mere

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773 Artikel: 10773 Børnepsykiatri Terapi med spædbørn? Af Gitte Retbøll Biografi Forfatter er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder i speciallægepraksis i Aarhus C, bl.a. med spædbarnsterapi

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Jim Jensen Ergoterapeut Masteruddannelse i Rehabilitering Syddansk Universitet 2010. Baggrund Master opgave Perspektivering

Jim Jensen Ergoterapeut Masteruddannelse i Rehabilitering Syddansk Universitet 2010. Baggrund Master opgave Perspektivering Jim Jensen Ergoterapeut Masteruddannelse i Rehabilitering Syddansk Universitet 2010 Baggrund Master opgave Perspektivering Arbejdserfaring Reaktionen fra patienter i aktiviteter, som de tidligere havde

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

& metamedicin. Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens

& metamedicin. Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens & metamedicin Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens Hvad er METAsundhed/metamedicin? En model som giver dig forklaringer på din krops biologiske adfærd. Både i forhold til

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk

Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk Veje til tilstedeværelse i kropsterapien Somatic Experience Psykomotorik Mindfulness med multitraumatiserede

Læs mere

Bliv robust over for stress. Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Birgitte Dam Jensen Bliv robust over for stress Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Hvad er stress? Stressresponsen er kroppens medfødte evne til at generere en

Læs mere

MINDFUL BIRTH EN NATURLIG, ROLIG, FREDFYLDT OG LET FØDSEL 1

MINDFUL BIRTH EN NATURLIG, ROLIG, FREDFYLDT OG LET FØDSEL 1 MINDFUL BIRTH EN NATURLIG, ROLIG, FREDFYLDT OG LET FØDSEL 1 Indhold: 1. Forord s. 3 2. indledning s. 4 3. Filosofien bag Mindful birth s. 7 4. Fødsel set ud fra et historisk perspektiv s. 10 5. Flugt,

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed Krop og Sind Kroppen som subjekt Fredag d. 18. sept. 2015 Oslo Universitetssykehus Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed 1 Min baggrund

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KOMMUNIKATION Torsdag 22.01.2009 Åshild Skogerbø Psykolog Specialist i klinisk sexologi, NACS PhD-studerende Københavns Universitet aask@pubhealth.ku.dk PÅSTANDE INTIMITET,

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling 8 si brochure kropsterapiny:layout 1 19/09/13 13.27 Page 2 KROPSTERAPI I KKUC s traumebehandling Helhed og forskellighed KKUC s traumebehandling tager udgangspunkt i det hele menneske. At mennesket er

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT.

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsmæssig balance Når hjernen og hjertet taler sammen Chris Nunan Med Cand. Mag i Psykologi, ADHD Facilitator, Mindfulness

Læs mere

Sidder du fast i angstens spil?

Sidder du fast i angstens spil? INDLEDNING Sidder du fast i angstens spil? Det er, som om alt, der er forbundet med mulige og umulige katastrofer, tiltrækker din hjerne som en magnet. Du går i virkeligheden og bekymrer dig om og lægger

Læs mere

Sansepåvirkning, der kan stresse

Sansepåvirkning, der kan stresse Sansepåvirkning, der kan stresse Autismeforeningen, Region Østjylland Onsdag d. 18. september 2013 Kirsten Bundgaard og Inge Moody Frier Opfattelse af verden Når hjernen skal skabe en relevant virkelighedsopfattelse,

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet Margrete Bach Madsen Cand. mag. i musikterapi, barselsvikar ved Videnscenter for demens, Vejle kommune. Kontakt:

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

AT Synopsis. Titel. Kampen for det gode liv

AT Synopsis. Titel. Kampen for det gode liv AT Synopsis Titel Fagkombination Problemformulering Metode Kampen for det gode liv Bioteknologi A og psykologi C Flere og flere får diagnosticeret depression, og man regner med, at hele fem procent af

Læs mere

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk Mindfulness Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011 www.vossromme.dk Mindfulness Den opmærksomhed der opstår når vi er bevidst nærværende, åben, accepterende og ikke - vurderende overfor vores erfaringer

Læs mere

neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? Commercial Development ApS www.b-n-r.dk - www.jobvejen.dk Neurosalg - NJAM

neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? Commercial Development ApS www.b-n-r.dk - www.jobvejen.dk Neurosalg - NJAM neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? 1 Hvordan kan man få kunden til at købe noget? Når kunden ikke selv er herre over sine egne beslutninger? Når vi træffer beslutninger

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Eksamensangst 2014 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Ressourceøvelse Hvad var du god til som barn? I børnehaven? I skolen? I frikvarteret? På sportspladsen?... Noter ned & hold fast.

Læs mere

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet.

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Hvert kursus koster kun kr. 2000,- uanset om det er på to, fire eller seks dage. Der er 21 kurser

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Model med flydende overgang

Model med flydende overgang Model med flydende overgang Somatisk Psykisk Todimensionel model Somatisk Psykisk Tredimensionel (bio-psyko-social) model Somatisk Psykisk Social KRONIFICERINGSFAKTORER BIOLOGISK NIVEAU Dispositioner Tidligere

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

EFT er udviklet af Gary Craig (USA), og er den førende af de nye teknikker inden for området energipsykologi.

EFT er udviklet af Gary Craig (USA), og er den førende af de nye teknikker inden for området energipsykologi. Hvad er EFT? EFT er et nyt redskab til behandling af angst, depression, traumer, afhængighed, vægttab, smerter og meget mere. Det en skånsom og effektiv metode til at ændre alle problemer, der blokerer

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Stress. Hvad er stress?

Stress. Hvad er stress? Stress Hvad er stress? Stress er en normal reaktion, som vi alle kommer ud for i mindre eller større grad. Stress kan hjælpe os til at præstere ekstra i kortvarige tidsperioder eller overskue en mulig

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643 Patientinformation Undersøgelse af børn med for tidlig pubertetsudvikling Børneambulatoriet 643 Hvad er pubertet? Puberteten er den periode, hvor piger udvikler sig til kvinder og drenge til mænd. Den

Læs mere

Generel viden om søvn 12 18 år

Generel viden om søvn 12 18 år Generel viden om søvn 12 18 år www.sundhedstjenesten-egedal.dk God søvn gør dig glad og kvik. Viden om søvn er første skridt på vejen til god søvn. Der findes megen forskning vedrørende søvn og dens store

Læs mere

Seksualitet og sygepleje. Seksualitet og sygepleje. Hvad er seksualitet? Seksuel sundhed. Seksualitet og identitet. Seksualitetens paradoks

Seksualitet og sygepleje. Seksualitet og sygepleje. Hvad er seksualitet? Seksuel sundhed. Seksualitet og identitet. Seksualitetens paradoks Seksualitet og sygepleje Seksualitet og sygepleje Fagligt Selskab for Dermatologiske Sygeplejersker Landskursus den 13.marts 2010 Hvad er seksualitet for en størrelse? Syn på seksualitet Sygepleje og seksualitet

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK)

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Undersøgelsesperiode september 2007 - september 2010 Forsvarsakademiet Institut for Militærpsykologi 1

Læs mere

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Mindfulness Nærvær og indre ro i en travl hverdag Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Nærvær Balance Krop Fokus Dosering Indre ro Mening/passion Ressourcer Social støtte God praksis birgitte@junoe.dk

Læs mere

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Psykisk lidelse og selvmord Forekomsten af psykiske lidelser hos ældre Demografiske forandringer Fremtrædelsesformer

Læs mere

Ledelse af stressramte medarbejdere

Ledelse af stressramte medarbejdere Ledelse af stressramte medarbejdere Ved Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. Program Præsentation Hvad er stress? Hvilke signaler skal du være opmærksom på hos medarbejderne? Dialog Den ledelsesmæssige

Læs mere

ADH og par D forh old

ADH og par D forh old ADHD og parforhold Forord 04 ADHD ven eller fjende? 06 Hvad er ADHD? 08 Hvordan kommer ADHD til udtryk i et parforhold? 10 10 typiske udfordringer i parforhold med ADHD 12 Dagligdagen 14 Omsorgen 16 Seksualitet

Læs mere

Danskerne: Vi vil have flere kys og kram i hverdagen.

Danskerne: Vi vil have flere kys og kram i hverdagen. Analyseresultater VALENTINSDAG 2014 Følgende resultater er baseret på en undersøgelse gennemført af analyseinstituttet YouGov for Anthon Berg. Der er i alt gennem- ført 1505 CAWI- interview med danskere

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere

Behandlingsformer. Dit helbred er afhængig af om din Qi (energi) er tilstrækelig og bevæger sig frit i kroppen.

Behandlingsformer. Dit helbred er afhængig af om din Qi (energi) er tilstrækelig og bevæger sig frit i kroppen. Akupunktur Behandlingen tager udgangs punkt i Akupunktur. Akupunktur er en del af den Traditionel Chinese Medicine (TCM), der er blevet brugt gennem de sidste ca. 4000 år. TCM har grundlag i det Taoistiske

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Tænderskæren gør dig syg

Tænderskæren gør dig syg Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Tænderskæren gør dig syg Hjælp dig selv 8 sider Tænderskæren gør dig syg INDHOLD: Tænderskæren gør dig syg...4-5 GUIDE:

Læs mere

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING Modul 2 Om grupper Milgrams forsøg Lidt om terpiformer 1 SOCIALPSYKOLOGI Handler om psykologiske processer i forhold til andre mennesker f. eks. Grupper Undervisningen skal bruges:

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed Mindfulness Meditation & Opmærksomhed DELTAGERINFORMATION Projektets originaltitel: Mindfulness and Attention (MIA) Har du lyst til at deltage i en videnskabeligt forskningsprojekt? Projektets formål og

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens En revurdering af demens At gå fra: Person med DEMENS til PERSON med demens Tom Kitwood Psykolog og professor v. BradfordUniversity, England. At gå fra: Person med DEMENS

Læs mere

BEHANDLING AF ANGST, PANIK OG ALMINDELIGE FOBIER

BEHANDLING AF ANGST, PANIK OG ALMINDELIGE FOBIER BEHANDLING AF ANGST, PANIK OG ALMINDELIGE FOBIER Du kan bruge nedenstående behandling til alle former for angst, nervøsitet, panik anfald og almindelige fobier. Flyskræk, højdeskræk, angst for mus, mørke,

Læs mere

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Budskaberne: - Du skal videre med livet nu! - Jo værre du har det des mere vigtigt

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

Face-it terapeut Skolen

Face-it terapeut Skolen F LIVING Bliv certificeret Face-iT-terapist Face-it terapeut Skolen Det seriøse valg for dig der vil videre. - Dette er en holistisk efteruddannelse der gør en forskel. - Ønsker du personlig udvikling

Læs mere

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt Tanker Handling Følelser Krop Rask/syg kontinuum Rask Mistrivsel Psykiske problemer Syg Hvad

Læs mere

Heste hjælper os på vej

Heste hjælper os på vej Heste hjælper os på vej Hesteassisteret personlig udvikling er ikke nødvendigvis ridning. Det er lige så meget omgangen med heste. Der er således ikke fokus på traditionel rideundervisning. Hesten indgår

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Helende Arkitektur lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Anne Kathrine Frandsen, arkitekt maa., Ph.d., forsker Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet helende arkitektur Stress:

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose

Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose Jens Einar Jansen, psykolog i OPUS Rigshospitalet jens.einar.jansen@rh.regionh.dk Kristin Munch Ryg, psykolog i OPUS Bispebjerg kryg0001@bbh.regionh.dk Psykoedukation

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Symptomer manglende fysisk funktionalitet hos et barn.

Symptomer manglende fysisk funktionalitet hos et barn. Osteopati ved indlæringsvanskeligheder. Om indlæringsvanskeligheder. Indlæringsvanskeligheder kan hindre et barn i at udvikles optimalt. På trods af at alle børn er selvstændige individer med hver sine

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske og fysiologiske sygdomme, der gør

Læs mere

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Fredericia Bibliotek 27.10.2014 Socialfobi Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Program Hvad er angst Angstens funktion Hvad er socialfobi Hvorfor får nogle mennesker socialfobi

Læs mere

Er du en sensitiv leder?

Er du en sensitiv leder? Er du en sensitiv leder? 15-20 procent af alle mennesker er sensitive, og rigtig mange ender i en lederstilling, fordi man som sensitivt menneske er rigtig god til at mærke stemninger i grupper og tune

Læs mere