Udbudsmateriale, 39. udbud Skanderborg bybusser og åbne skoleruter. Juni 2014 UDBU DSBETING. midttrafik.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale, 39. udbud Skanderborg bybusser og åbne skoleruter. Juni 2014 UDBU DSBETING. midttrafik.dk"

Transkript

1 Udbudsmateriale, 39. udbud Skanderborg bybusser og åbne skoleruter Juni 2014 UDBU DSBETING ELSER midttrafik.dk

2 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 3 Udbudsvilkår... 7 Væsentlige ændringer i udbudsbetingelserne og særlige forhold i dette udbud Udbudsmaterialet Retsgrundlaget Hvem kan byde Tilbuddets form Forbehold Alternative tilbud Henvendelser Aflevering og åbning af tilbud Aktindsigt - offentliggørelse Valg af tilbud Garantistillelse Vedståelsesfrist Indgåelse af kontrakt Virksomhedsoverdragelse Overtagelse af hidtil anvendte busser Krav til busser Overdragelse af busser ved kontraktens udløb Kørsel med ikke-kontraktbusser Køreplanændringer og reduktion i den udbudte kørsel Oplysninger om vejforhold og andre forhold på ruterne Bilag til udbudsvilkår A-kontrakt Bilag A - Tilbudsblanket Bilag B Ansøgning om dokumentation for tilladelse fra Trafikstyrelsen Bilag C- Gældserklæring (Tro og Love) Bilag D Virksomhedsbeskrivelse (A-kontrakt) Bilag E Erklæring om beskyttelse på arbejdspladsen Bilag F Garantierklæring Bilag til udbudsvilkår B-kontrakt Midttrafiks 39. udbud - Skanderborg 1

3 Bilag A - Tilbudsblanket Bilag B Ansøgning om dokumentation for tilladelse fra Trafikstyrelsen Bilag C- Gældserklæring (Tro og Love) Bilag D Virksomhedsbeskrivelse (B-kontrakt) Bilag E Erklæring om beskyttelse på arbejdspladsen Bilag F Garantierklæring Midttrafiks 39. udbud - Skanderborg 2

4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel Kørsel til udbud Udbud af Pakke 1 Pakke 2 Ruter , 411, 412 og 413 Kontrakttype A B Køreplantimer Antal kontraktbusser 2 5 Antal busser til overtagelse Ingen Ingen Afregningsmæssigt forudsat busstationering Vrold Tværvej ved vendeplads Tildeling Tildelingskriterie Laveste pris Vigtige datoer vedrørende kontrakten Kontrakttype Pakke 1 Pakke 2 Kontraktstart 17. august august 2014 Driftsstart 17. august august 2014 Kontraktløbetid Der kan bydes på 4 år, 4 år 6 år eller 8 år Tidligste kontraktudløb Køreplanskifte i juni 2018, 2020 eller juli 2018 Forlængelsesmulighed Op til halvdelen af den tilbudte kontraktlængde efter gensidig aftale Op til 2 år efter gensidig aftale Vigtige datoer i tilbudsfasen Sidste frist for modtagelse af 4. juli 2014 spørgsmål 1 Sidste frist for fremsendelse af svar 8. juli 2014 på spørgsmål Afleveringsfrist 14. juli 2014 kl Åbning af indkomne tilbud Der vil ikke være offentlig åbning af tilbud 1 Se endvidere udbudsvilkårenes afsnit 7. Midttrafiks 39. udbud - Skanderborg 3

5 Tilladelser til buskørsel Skal fremsendes sammen med tilbuddet Forventet beslutning om tildeling 18. juli 2014 Frist for garantistillelse 1. august 2014, eller 14 dage efter betinget tildeling Vedståelsesfrist 30. september 2014 Henvendelser i tilbudsfasen 2 Primært, Malene Kruhl tlf Ved fravær, Jan Ingebrigtsen tlf Skriftlig henvendelse vedrørende dette udbud bedes sendt pr. til: Med kopi til: Afregningssatser Sats for chaufføromkostninger (Akontrakt) Udfyldes efter tildeling eller timesats for dagkørsel (Bkontrakt) Sats for øvrige timeafhængige Udfyldes efter tildeling omkostninger (A-kontrakt) Sats for busafhængige Udfyldes efter tildeling omkostninger Bonus for sparet brændstof (Akontrakt) 10 liter pr. køreplantime, dog maksimalt 2 % af 6 kr. pr. liter dieselolie, der spares i forhold til betalingen i henhold til kontraktens 20, stk Prisniveau Udgangspunkt er indeks 109,5 (Juni 2014) Krav til busser Pakke nr. Pakke 1 Pakke 2 Busfarve Midttrafik gul Intet krav Busovertagelse ved kontraktudløb Nej Nej Bustype (A-kontrakt: se bilag 9.1) Laventré- eller lavgulvsbus Højgulvsbus 2 Telefoniske henvendelser i tilbudsfasen kan kun besvares, hvis de drejer sig om bekræftelse af data eller oplysninger i materialet. Alle øvrige henvendelser skal ske skriftligt til nævnte e- mailadresser. Midttrafiks 39. udbud - Skanderborg 4

6 Hofteseler Nej Nej Min. passagerkapacitet Min. 70, heraf 35 siddepladser (svarende til LB2 i de fælles busforskrifter) 3 busser med min. 70 passagerer, heraf 47 siddepladser (svarende til AL 2 i de fælles busforskrifter) 1 bus med min. 60 passagerer, heraf mindst 41 siddepladser (svarende til AL 1 i de fælles busforskrifter) 3 1 bus med mindst 30 siddepladser 4 Busser, maksimal alder 12 år 15 år Euronorm 5 eller højere 4 eller højere Miljøsyn Ja Intet krav Miljøcertificering Intet krav Intet krav Videoovervågning (A-kontrakt: se bilag 9.5.4) Ja Intet krav Lydoptagelse i chaufførområdet (Akontrakt: Ja Intet krav se bilag 9.5.4) Trådløst internet (A-kontrakt: se Ja Intet krav bilag 9.5.1) Reservebusser, maks. alder 14 år 15 år Reservebusser, euronorm 5 4 eller højere 3 eller højere Dispensation for busskrav Midttrafik accepterer, at der i perioden frem til 31. december 2014 indsættes busser, der som minimum opfylder nedenstående krav. Kun de punkter, hvor der er givet dispensation, er oplistet. Alle øvrige krav herunder farvekrav skal således overholde Krav til busser ovenfor. Pr. 1. januar 2015 skal samtlige busser opfylde de endelige buskrav: Pakke nr. Pakke 1 Pakke 2 Kontraktbusser og reservebusser, 14 år 15 år maksimal alder Kontraktbusser og reservebusser, euronorm 4 eller højere 3 eller højere 3 Forventet til vognløb nr. 1. Se vognløbsliste i pakkebeskrivelse for yderligere oplysninger. 4 Forventet til vognløb nr. 4, der udelukkende kører på rute Se foregående note. Midttrafiks 39. udbud - Skanderborg 5

7 Videoovervågning (A-kontrakt: se bilag 9.5.4) Lydoptagelse i chaufførområdet (Akontrakt: se bilag 9.5.4) Trådløst internet (A-kontrakt: se bilag 9.5.1) Intet krav - Intet krav - Intet krav - Andre betingelser Pakke nr. Pakke 1 Pakke 2 Takstsystem Midttrafik Øst Nultakst Billetteringsudstyr Almex A og Intet udstyr Rejsekortet Opsætning af stoppestedstavler Ingen Ingen Betaling til chaufførfaciliteter 6 Intet krav Intet krav Krav om indberetning til Midttrafik 7 Pakke nr. Pakke 1 Pakke 2 Tegninger af busser Senest 1 måned efter tildeling Senest 1 måned efter tildeling Oplysninger om indsatte busser Senest 1 måned efter tildeling, og ved enhver busudskiftning Senest 1 måned efter tildeling, og ved enhver busudskiftning Oplysning om brug af brændstof i forrige køreplanår Årligt, senest 31. juli for foregående køreplanår. Miljøsynsrapport af busser En gang årligt Intet krav Årligt, senest 31. juli for foregående køreplanår. 6 Skanderborg Kommune stiller ikke chaufførfaciliteter til rådighed. Tidligere busselskab havde en aftalt med Holst Kloakservice, Vrold Tværvej 6 A om brug af toiletfaciliteter (ved vendepladsen i Vrold). 7 Manglende rettidig indberetning kan modregnes, jf. kontraktens bestemmelser. Midttrafiks 39. udbud - Skanderborg 6

8 Udbudsvilkår Disse vilkår gælder både for udbud af A- og B-kontrakter. Særlige forhold for henholdsvis A- og B-vilkårene er fremhævet i teksten. Hvis dette udbud udelukkende omfatter A-kontrakter, skal der ses bort fra særlige forhold for B-kontrakter. Omvendt hvis dette udbud udelukkende omfatter B-kontrakter, skal der ses bort fra særlige forhold for A-kontrakter. Væsentlige ændringer i udbudsbetingelserne og særlige forhold i dette udbud Skærpet egnethedsvurdering Egnethedsvurdering vil i dette udbud blive foretaget på baggrund af økonomiske kriterier med minimumskrav til tilbudsgivers økonomiske formåen. Se nærmere under udbudsvilkårenes pkt. 3. Kørselstilladelse Bemærk, at dokument fra Trafikstyrelsen skal vedlægges tilbuddet og ikke som ellers kan accepteres fremsendt inden for en frist på 14 dage. Kontraktløbetid (A-kontrakt) Der kan i dette udbud bydes med en kontraktløbetid for A-kontrakten på 4 år, 6 år eller 8 år, jf. Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel. Tilbud, der angiver anden løbetid for kontrakten end en af disse tre muligheder, vil blive anset for ukonditionsmæssige. Der kan ikke afgives alternative tilbud. Kontraktrevision Midttrafiks standardmateriale har været undergivet en revision, hvilket generelt giver sig udslag i større elle mindre ændringer i flere af kontrakternes vilkår i forhold til tidligere kontrakter. I det nedenstående er alene fremhævet de forhold, som Midttrafik vurderer vil være særligt væsentlige/af særlig interesse for tilbudsgiverne. Reviderede modregningsbestemmelser Modregningsbestemmelserne er ændret for at gøre det mere tydeligt, hvordan og hvornår der kan modregnes i betalingen samt hvor længe en modregning kan være i kraft. Et væsentligt element heri er, at en modregning kan iværksættes med gentagelser i specifikt nævnte intervaller, indtil busselskabet har dokumenteret, at kvalitetsbristen er afhjulpet. Se nærmere i kontraktudkastet. Internet (A-kontrakt) Midttrafik er i gang med at implementere internet i alle busser. Busselskabet skal selv stå for indkøb, drift og vedligeholdelse af udstyr. Midttrafik stiller funktionskrav til systemet. Se mere i bilag Midttrafiks 39. udbud - Skanderborg 7

9 Videoovervågning (A-kontrakt) Midttrafik vil fremadrettet stille krav om, at alle busser, der udfører kørsel i henhold til A- kontrakt, videoovervåges af hensyn til kundernes og chaufførernes sikkerhed. Videoovervågningen foretages af busselskabet, der er dataansvarlig i henhold til persondatalovens regler; ansvaret for, at overvågningen gennemføres i overensstemmelse med lovgivningen, herunder for fornøden skiltning, påhviler således busselskabet. Se nærmere i bilag Adgang til lydoptagelser (A-kontrakt) Midttrafik vil fremadrettet stille krav om, at alle busser, der udfører kørsel i henhold til A- kontrakt, giver mulighed for manuel aktivering af lydoptagelser i chaufførområdet. Videoovervågningen foretages af busselskabet, der er dataansvarlig i henhold til persondatalovens regler; ansvaret for, at overvågningen gennemføres i overensstemmelse med lovgivningen, herunder for fornøden skiltning, påhviler således busselskabet. Se nærmere i bilag Rejsekort (A-kontrakt) Midttrafik har i 2013 tilsluttet sig Rejsekortet. Dette betyder, at kravene til busselskabet er præciseret i forhold til tidligere udbud. Se bilag for beskrivelser og forpligtelser i forbindelse med Rejsekortet. Midtrafik forventer, at installation af Rejsekortet vil blive gennemført i Midttrafiks prisområde Øst i perioden oktober 2014 til primo januar Der er ikke sat en dato for kundevendt ibrugtagning, men det kan ske i ugerne efter planlagt teknisk idriftsætning 15. januar Busselskabet skal være indstillet på, at der i en overgangsperiode kan forekommer billettering med såvel nuværende billetter og klippekort som rejsekort. Åbning af tilbud uden offentlig adgang Der vil ikke blive offentlig adgang til åbningen af tilbud. Midttrafik vil dog fortsat udsende en liste med modtagne tilbud hurtigst muligt efter åbningen af tilbud. Midttrafiks 39. udbud - Skanderborg 8

10 1. Udbudsmaterialet Det samlede udbudsmateriale består af: Udbudsvilkår med tilhørende bilag Kontrakt med tilhørende bilag Beskrivelse af de enkelte pakker Udbudsvilkårene anvendes i forbindelse med tilbudsgivning og efterfølgende indgåelse af kontrakt(er) og indeholder vejledninger og krav til tilbudsgiveren. Kontrakten om buskørsel fastlægger de krav, der gælder for kørslens udførelse, og angiver, hvordan forholdet mellem Midttrafik og busselskabet reguleres. Det er et bindende vilkår, at kørslen skal udføres på grundlag af kontrakten. Beskrivelsen af de enkelte pakker indeholder blandt andet foreløbige køreplaner, vognløb, kørselsomfang, rutekort, oplysning om busser til eventuel overtagelse og oplysninger om det personale, der kan blive tale om at overtage efter lov om virksomhedsoverdragelse. Herudover er der i beskrivelsen oplysning om andre forhold på ruterne. 2. Retsgrundlaget Udbuddet foretages som et offentligt udbud i henhold til EU-direktiv 2004/17/EF, jf. bekendtgørelse nr. 936 af 16. september 2004 ( Forsyningsvirksomhedsdirektivet). 3. Hvem kan byde Aftalen om kørsel kan indgås med en enkeltperson, et selskab eller en anden juridisk person. Forud for vurderingen af tilbuddene foretages en vurdering af de enkelte tilbudsgiveres egnethed til at udføre opgaven. For at blive vurderet som egnet, skal tilbudsgiveren opfylde nedenstående kriterier og vedlægge de oplysninger, der kræves i nedenstående: 3.1. Vedrørende tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsgiver skal opfylde de kvalifikationskrav, der fremgår af busloven og ledsagende bekendtgørelser. Tilbudsgiver skal enten have en tilladelse efter buslovens 1, stk. 1 (grundtilladelse) og tilladelse for det nødvendige antal busser eller et forhåndstilsagn fra Trafikstyrelsen. Dokumentation for tilladelserne vedlægges tilbuddet. Dokumentationen indhentes fra Trafikstyrelsen ved, at tilbudsgiver indsender bilag B til Trafikstyrelsen. Herefter fremsender Trafikstyrelsen et dokument, som bekræfter, at busselskabets har eller kan få udstedt det nødvendige antal tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring. Dette dokument skal vedlægges tilbuddet. Dokumentationen fra Trafikstyrelsen skal indhentes af alle tilbudsgivere. Der er mellem 2-6 ugers ekspeditionstid hos Trafikstyrelsen Tilbudsgiver skal endvidere - i henhold til "Lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse Midttrafiks 39. udbud - Skanderborg 9

11 andre love", nr. 336 af afgive tro og love erklæring herom. Bilag C skal udfyldes og vedlægges tilbuddet Tilbuddet skal ligeledes vedlægges en erklæring om beskyttelse på arbejdspladsen mv. jf. Forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 39, stk. 2. Erklæringen er vedlagt som bilag E Vedrørende tilbudsgiverens økonomiske og finansielle kapacitet: Midttrafik vil kun indgå kontrakt med økonomisk solide virksomheder, da det har væsentlig betydning, at tilbudsgiverens virksomhed består under hele kontraktperioden. For at sikre, at tilbudsgiver har den rette finansielle og økonomiske formåen, skal tilbudsgiveren for at komme i betragtning oplyse følgende: Årsregnskab for de seneste to afsluttede regnskabsår eller ledelsesattesteret erklæring med oplysning om tilbudsgivers økonomiske nøgletal i form af: - Egenkapital (skal være positiv) i hvert af de seneste to afsluttede regnskabsår - Soliditetsgrad i hvert af de seneste to afsluttede regnskabsår - Omsætningen i hvert af de seneste to afsluttede regnskabsår Er tilbudsgiver etableret inden for de seneste 2 år, skal tilbudsgiver alene sende årsregnskab/ledelsesattesteret erklæring med oplysning om økonomiske nøgletal for afsluttede regnskabsår. Har tilbudsgiver endnu ikke afsluttet det første regnskabsår, vedlægges i stedet en revisorattesteret erklæring med oplysning om ovenstående økonomiske nøgletal Erklæring om, i hvilken grad der er sket væsentlige ændringer i ansøgerens finansielle/økonomiske situation siden det senest afsluttede regnskabsår. Denne erklæring skal være udstedt af ansøgerens revisor, ansøgerens administrerende direktør eller økonomichef under strafansvar efter straffelovens 163. Erklæringen skal forholde sig til ansøgerens finansielle forhold i perioden fra det senest afsluttede regnskabsår og frem til datoen for udstedelsen af erklæringen. Erklæringen skal være udstedt specifikt til dette udbud og skal derfor være dateret efter datoen for udbuddets offentliggørelse. Erklæringen skal afgives, selv om der ikke er sket væsentlige ændringer i ansøgerens finansielle/økonomiske situation siden det senest afsluttede regnskabsår Vedrørende tilbudsgiverens tekniske og faglige kapacitet Tilbuddet skal vedlægges en beskrivelse af tilbudsgiverens virksomhed. Virksomhedsbeskrivelsen fremgår af bilag D. Hvis der bydes på flere enkeltpakker eller kombinationer, skal tilbudsgiver kun vedlægge én beskrivelse pr. udbud. Midttrafiks 39. udbud - Skanderborg 10

12 Virksomhedsbeskrivelsen skal indeholde en redegørelse for, hvordan driftsledelsen vil blive varetaget, og hvordan kvalitetskravene vil blive opfyldt. Redegørelsen skal være velunderbygget og dokumentere busselskabets evne til at udføre opgaverne, der er beskrevet i udbudsmaterialet. Redegørelsen er forpligtende for tilbudsgiveren og vil indgå som bilag 2 til kontrakten. Særligt for A-kontrakter Redegørelsen (bilag D) skal også indeholde en beskrivelse af, hvilke initiativer tilbudsgiveren vil tage i relation til eventuelle bonusmodeller. Herunder kan tilbudsgiveren også fremsætte forslag til alternativ dokumentation af brændstofforbrug ved aftale om brændstofbonus, jf. Nøgleoplysninger om den udbudte kontrakt Brug af underleverandører og henvisning til andre virksomheders formåen Såfremt tilbudsgiveren agter at benytte underleverandører til udførelse af væsentlige dele af opgaverne omfattet af kontrakten og/eller ønsker, at underleverandørers eller andre virksomheders økonomiske eller tekniske kapacitet medtages i forbindelse med vurderingen af tilbuddet, skal tilbuddet indeholde de ovennævnte oplysninger i henhold til punkt 3.1, 3.2 og 3.3 for samtlige af disse virksomheder For at der kan lægges vægt på underleverandørers/andre virksomheders kapacitet ved vurderingen af tilbuddet, skal tilbuddet desuden vedlægges en erklæring fra underleverandøren/virksomheden om, at underleverandøren/virksomheden stiller sin kapacitet til rådighed for tilbudsgiver. Erklæringen skal være udstedt specifikt til dette udbud og skal derfor være dateret efter datoen for udbuddets offentliggørelse. Ønsker tilbudsgiver at basere sin økonomiske formåen på underleverandørers eller andre virksomheders økonomiske formåen, vil en sådan erklæring eksempelvis kunne formuleres som følger: Undertegnede erklærer hermed, at [underleverandørens virksomhed] vil bistå [tilbudsgivers virksomhed] med økonomiske ressourcer [eventuelt op til et givet beløb], såfremt [tilbudsgivers virksomhed] får tildelt kontrakten, og at [underleverandørens virksomhed] således indestår solidarisk for [tilbudsgivers virksomhed]s opfyldelse af samtlige sine forpligtelser [eventuelt op til et konkret beløb] i henhold til den indgåede kontrakt Vedlægges oplysningerne ikke eller ikke fuldt ud for alle underleverandører/andre virksomheder, vil ansøgningen ikke være ukonditionsmæssig, men den manglende vedlæggelse af oplysninger kan have indflydelse på egnethedsvurderingen Udskiftning af underleverandører efter tilbudsfristen kan ikke ske uden forudgående godkendelse fra Midttrafik i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser herom. Midttrafiks 39. udbud - Skanderborg 11

13 4. Tilbuddets form Tilbuddet afgives på den tilbudsblanket, der er vedlagt som bilag A. Bilag C-E skal udfyldes og følge tilbuddet. Tilbuddet afleveres i en særlig tilbudskuvert. Denne tilbudskuvert rekvireres hos Midttrafik. Hvis tilbudskuverten ikke er rummelig nok, påklæbes kuvertens forside det materiale, der skal afleveres. På kuverten anføres tilbudsgivers navn, udbudsnummer og dato (afleveringsfrist). Tilbud, der afleveres personligt, skal afleveres i informationen hos Midttrafik. Tilbuddet afgives på dansk og i danske kroner, inkl. eventuel moms og afgifter. Der kan afgives tilbud på enkeltpakker samt på de kombinationer af pakker, der er anført i Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel. Der kan ikke afgives tilbud på andre kombinationer af pakker end de i oversigten anførte. Der skal afleveres en tilbudsblanket for hvert tilbud. Er der tale om en pakke eller en kombination, der indeholder kørsel efter både en A og en B-kontrakt, udfyldes én tilbudsblanket for A-kontraktkørslen og én tilbudsblanket for B-kontraktkørslen. Det betyder, at der skal afleveres to tilbudsblanketter, hvis pakken eller kombinationen indeholder både A- og B-kontraktkørsel. Der kan ikke afgives tilbud på en del af en pakke. Tilbud må ikke være afhængige af andre juridiske personers bud. På tilbudsblanketten angives såvel den samlede tilbudspris som en specifikation af tilbudsprisen, og det er disse priser, der indføjes i Nøgleoplysninger om kontrakten, og danner grundlag for den løbende afregning. Den samlede tilbudspris angives som betalingen pr. år og pr. køreplantime i gennemsnit. Særligt for A-vilkår De specificerede priser angives som betalingen pr. køreplantime til dækning af chaufføromkostninger, betalingen pr. køreplantime til dækning af øvrige variable omkostninger og betalingen pr. kontraktbus pr. måned til dækning af faste omkostninger. De specificerede tilbudspriser refererer til betalingsmodellen i kontraktens 19. Særligt for B-vilkår De specificerede priser angives som betaling til dækning af timeafhængige omkostninger og betaling pr. kontraktbus pr. måned til dækning af faste omkostninger. De specificerede tilbudspriser refererer til betalingsmodellen i kontraktens 17. Indeholder en pakke/kombination ikke ungdomsskolekørsel, skal der ikke afgives tilbud på en timepris på en sådan kørsel. Afgives der alligevel tilbud på ungdomsskolekørsel, vil der blive set bort fra den del af tilbuddet, der vedrører ungdomsskolekørsel. Såvel felterne med den samlede tilbudspris som felterne med de specificerede priser skal udfyldes Midttrafiks 39. udbud - Skanderborg 12

14 Hvis der er uoverensstemmelser mellem den samlede tilbudspris og de specificerede priser, vil den samlede tilbudspris blive lagt til grund for tilbuddet. Køreplantimer pr. år og det antal kontraktbusser, som tilbudspriserne er baseret på, anføres på tilbudsblanketten. Betalingen vil, når kørslen påbegyndes, blive beregnet på grundlag af den faktiske udførte kørsel. Særligt for A-vilkår I det tilfælde at udbuddet indbefatter en bonusordning, skal busselskabet anføre de forventede bonusbeløb i det første hele kalenderår i kontraktperioden på tilbudsblanketten, bilag A. Midttrafik regner med, at de forventede bonusbeløb indgår som indtægter i busselskabets tilbudskalkulationer. 5. Forbehold Eventuelle forbehold over for udbudsmaterialet skal anføres på tilbudsblanketten. Forbehold skal så vidt muligt prisfastsættes. Der kan ikke afgives tilbud med forbehold om, at andre pakker vindes. Tilbudsgiver kan dog betinge sig, at der opnås en bestemt kørselsmængde. Midttrafik accepterer ikke forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsvilkårene, herunder formuleringer i kontrakten, anvendelse af virksomhedsoverdragelsesloven, overtagelsespriser, eller Midttrafiks videregivelse af nøgleoplysninger om den udbudte kørsel. Sådanne forbehold betyder, at tilbuddet ikke er konditionsmæssigt. 6. Alternative tilbud Midttrafik accepterer ikke alternative tilbud. 7. Henvendelser Ved henvendelse til Midttrafik angående dette udbud bedes tilbudsgiver oplyse udbudsnummer og udbuddets navn. Derudover bedes tilbudsgiver så vidt muligt oplyse, hvilken pakke i det enkelte udbud, spørgsmålet vedrører. Alle henvendelser vedrørende udbuddet skal ske skiftligt til Spørgsmål der fremsendes senest 10 dage før tilbudsfristens udløb kan påregnes besvaret senest 6 dage før tilbudsfristens udløb. Spørgsmål der fremsendes efter denne frist vil blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Fristen fremgår af skemaet Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel. Alle spørgsmål besvares skriftligt i et rettelsesblad. Det anføres ikke, hvem der har stillet spørgsmålet. Eventuelle ændringer i udbudsmaterialet vil også blive anført i rettelsesblad. Rettelsesblade vil blive offentliggjort på Midttrafiks hjemmeside Mulige tilbudsgivere kan ved henvendelse til Midttrafik blive opført på en mail-udsendelsesliste. Alle på listen vil få besked, når nyt rettelsesblad er lagt på hjemmesiden. Særligt for A-vilkår Ved henvendelse til Midttrafik kan tilbudsgivere få fremsendt køreplaner og vognløb elektronisk. Fremsendelse kan Midttrafiks 39. udbud - Skanderborg 13

15 ske i Trapeze-format og i Excel-format. 8. Aflevering og åbning af tilbud Tilbuddet sendes til eller afleveres på følgende adresse: Midttrafik Søren Nymarks Vej Højbjerg Fristen for, hvornår tilbuddet senest skal være Midttrafik i hænde, fremgår af skemaet Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel. Der vil ikke være offentlig adgang i forbindelse med åbning af tilbuddene. 9. Aktindsigt - offentliggørelse Efter udløbet af tilbudsfristen vil Midttrafik dels ved åbningen og dels på forespørgsel oplyse, hvem der har indgivet tilbud, hvilken kørsel tilbuddene omfatter, antal kontraktbusser, tilbudspriser og eventuelle forbehold. Samme oplysninger vil kunne offentliggøres til pressen. Der kan ikke kræves indskrænkning i det nævnte oplysningsomfang. 10. Valg af tilbud For udbuddet som helhed vil der alene blive vurderet tilbud fra tilbudsgivere, der opfylder udbudsmaterialets konditioner, med vedlæggelse af de krævede bilag og korrekt udformede tilbud. Forud for vurderingen af tilbuddene foretages en vurdering af de enkelte tilbudsgiveres egnethed til at udføre opgaven. Til brug for vurderingen af tilbudsgivers egnethed skal tilbudsgiverens tilbud vedlægges de i nærværende udbudsvilkårs pkt. 3 anførte oplysninger, der således danner grundlag for vurderingen af tilbudsgivers egnethed. Eventuelle mindstekrav vil fremgå af pkt. 3. Blandt de konditionsmæssige tilbud fra tilbudsgivere, der er vurderet egnede, vælges de tilbud, der har den laveste pris. Midttrafik vil se bort fra urealistiske bud eller bud fra busselskaber, som skønnes ikke at kunne udføre opgaven. 11. Garantistillelse Midttrafik skal senest 14 dage efter at have givet meddelelse om betinget tildeling af kontrakt have modtaget gyldig garanti. Se nærmere skemaet Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel. Såfremt en gyldig garanti ikke foreligger i rette tid, vil Midttrafik søge at indgå kontrakt på basis af næst billigste, konditionsmæssige tilbud. Det skal i denne forbindelse præciseres, at alle busselskaber er bundet af deres tilbud, indtil vedståelsesfristens udløb. Særligt for A-vilkår Se nærmere vedrørende garantistillelse i A-kontraktens 1, stk Midttrafiks 39. udbud - Skanderborg 14

16 Særligt for B-vilkår Se nærmere vedrørende garantistillelse i B-kontraktens 1, stk Medfører busselskabets manglende garantistillelse, at kontrakt ikke kan indgås, kan busselskabet blive erstatningsansvarlig for det tab, Midttrafik eventuelt pådrager sig. De bydende opfordres derfor til, inden de afgiver tilbud, at få afklaret med deres pengeinstitut, hvorvidt der er mulighed for garantistillelse. 12. Vedståelsesfrist Det fremgår af skemaet Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel, hvor lang tid tilbudsgiveren skal vedstå sit tilbud. 13. Indgåelse af kontrakt Kontrakten udarbejdes i to eksemplarer, der begge underskrives, således at et eksemplar opbevares af Midttrafik og et af busselskabet. Det tilbud, der danner grundlag for kontrakten, optages som bilag. 14. Virksomhedsoverdragelse Uanset om betingelserne for, at der er sket en virksomhedsoverdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand er opfyldt, skal reglerne i lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, jf. LBK nr. 710 af 20. august 2002 og reglerne i direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter ( overførselsdirektivet ) følges. Den tilbudsgiver, der opnår kontrakt og overtager kørslen fra den afgående kontrakthaver, vil derfor være stillet som erhverver af en virksomhed i lovens forstand. Dette gælder også i de tilfælde, hvor der ikke overdrages materiel. Dette indebærer, at kontrakthaveren umiddelbart indtræder i de pligter, som påhvilede tidligere busselskaber i henhold til (1) kollektiv overenskomst og aftale, (2) bestemmelser om løn- og personaleforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller (3) individuel aftale om løn- og arbejdsforhold, jf. virksomhedsoverdragelseslovens 2, stk. 1 De nødvendige oplysninger vedrørende det personale, der skal overtages, er angivet under den enkelte pakkebeskrivelse. Oplysningerne er givet af det nuværende busselskab og oplyses uden ansvar for Midttrafik. En efterfølgende uenighed mellem de to busselskaber og/eller lønmodtagerens organisation er Midttrafik uvedkommende. Tilbuddet skal beregnes på grundlag af de oplysninger om personaleforhold m.v., som fremgår af de enkelte pakker og rettelsesblade. Midttrafiks 39. udbud - Skanderborg 15

17 15. Overtagelse af hidtil anvendte busser Såfremt det vindende busselskab er forpligtet til overtagelse af busser, er dette anført i Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel. Ved driftsstart overtages de busser, som er anført i pakkebeskrivelserne. Busrapporter for hver enkelt bus findes også i pakkebeskrivelserne. Overtagelsen af de anførte busser sker efter bestemmelserne i den gældende kontrakt. Bestemmelserne kan rekvireres hos Midttrafik. Det nye busselskab er forpligtet til at overtage de anførte busser. Der kan ikke tages forbehold for overtagelse af busser eller overtagelsespriser. Såfremt ikke alle busser anført i en pakke overdrages, kan der opstå problemer på grund af leveringstid på busser. Midttrafik vil i den situation være indstillet på at godkende en hensigtsmæssig midlertidig løsning. Overtagelsespriserne gælder for busser af gennemsnitlig vedligeholdelsesstandard. Eventuelle tillæg eller fradrag for faktisk vedligeholdelsesstandard fastsættes ved forhandling eller ved syn og skøn. Resultatet heraf er forpligtende for såvel det nuværende som det nye busselskab. 16. Krav til busser Se krav til busser i nøgleoplysninger om den udbudte kørsel og i kontrakten. 17. Overdragelse af busser ved kontraktens udløb Såfremt busselskabet kan kræve det til kørslen anvendte materiel overtaget ved kontraktens ophør, fremgår det af nøgleoplysninger om den udbudte kørsel. Toakslede busser under 13,7 meter betragtes i modelberegnede priser som 12 meter busser. Tilsvarende betragtes treakslede busser uden led som 13,7 meter busser. Gives der tilbud med toakslede busser på omkring 13 meter eller treakslede på omkring 15 meter, fastsættes overtagelsespriserne således til prisen for busser på 12 m henholdsvis 13,7. Der ydes tillæg for ekspresbusser. Se yderligere vilkår i kontrakten 18. Kørsel med ikke-kontraktbusser Kørsel med ikke-kontraktbusser betales efter særskilt aftale, jf. A- og B-kontrakternes bilag Køreplanændringer og reduktion i den udbudte kørsel Køreplanerne i bilagsbindet er ikke endelige køreplaner. Det betyder, at der kan ske ændringer i køreplanerne, inden kontrakten træder i kraft. Tilbuddet skal baseres på køreplanerne i udbudsmaterialet, inkl. eventuelle ændringer heraf. Ændringer i forhold hertil i de endelige køreplaner vil udløse regulering efter kontraktens bestemmelser. Køreplanerne i udbudsmaterialet, inkl. eventuelle ændringer heraf, vil også være udgangspunktet for beregningen af ændringer i kørselsomfanget. Midttrafiks 39. udbud - Skanderborg 16

18 20. Oplysninger om vejforhold og andre forhold på ruterne Disse oplysninger findes i beskrivelsen af de enkelte pakker. Oplysningerne er afgivet af det nuværende busselskab, på baggrund af det nuværende rutenet. De skal være med til at sikre, at der tages hensyn til chaufførernes sikkerhed og sundhed i forbindelse med den buskørsel, der udbydes i dette udbud, jf. arbejdsmiljølovens 33 a. Midttrafiks 39. udbud - Skanderborg 17

19 Bilag til udbudsvilkår A-kontrakt Bilag A - Tilbudsblanket Bemærk, at blanketterne til pakke 1 (A-kontrakt) og 2 (B-kontrakt) er forskellige. Udfyld blanketterne, der findes på Midttrafiks hjemmeside under Udbud (samme sted som dette udbudsmateriale er fundet). Det anbefales at udfylde blanketten på computer. Herved bliver antal busser, gennemsnitlig timepris og pris pr. år udregnet automatisk. Der skal afleveres en tilbudsblanket for hvert tilbud. Midttrafiks 39. udbud - Skanderborg 18

20 Bilag B Ansøgning om dokumentation for tilladelse fra Trafikstyrelsen Busselskabets stempel Der afgives tilbud til Midttrafik vedr. udbud nr. Busselskabet har allerede tilladelse(r) til erhvervsmæssig personbefordring (sæt X) CVR nr.: Gyldig til: (dato) Ansvarlig leder: Antal tilladelser: Herudover søges der om yderligere tilladelser. Til Trafikstyrelsens behandling vedlægger busselskabet: skatteregnskab og kopi af årsopgørelse fra skattevæsenet, eller sikkerhedsstillelse, eller revisorerklæring Busselskabet har ikke tilladelse til erhvervsmæssig befordring (sæt X) Der søges om godkendelse af som ansvarlig leder. Der søges om tilladelser. Busselskabet vedlægger en udfyldt ansøgningsblanket til Trafikstyrelsen. Vejledning om egenkapital kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside Der må regnes med en vis ekspeditionstid i Trafikstyrelsen. Hvis busselskabets allerede har tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, må der påregnes 2 ugers ekspeditionstid. Hvis busselskabet ikke har en tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, må der påregnes 6 ugers ekspeditionstid. Trafikstyrelsen returnerer et skema med oplysning om det godkendte antal tilladelser. Skemaet vedlægges tilbudsblanketten. busselskabets underskrift Udfyldt skema sendes til: Trafikstyrelsen, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S Midttrafiks 39. udbud - Skanderborg 19

21 Bilag C- Gældserklæring (Tro og Love) Erklæring afgives på vegne af følgende virksomhed: Busselskabets stempel CVR-nummer: Erklæringen afgives af nedenstående person, som med sin underskrift 1. bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen 2. bekræfter på tro og love korrektheden af oplysningerne i erklæringen 3. giver samtykke til, at ordregiver må kontrollere oplysningerne i erklæringen hos de relevante myndigheder Navn: Titel: Underskrift: Oplysning om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige 5 Det erklæres hermed, at virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige på tilbudstidspunktet udgør kr.: Supplerende oplysninger ved gæld over kr. Der er stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kr. Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen som bilag nr.. Ja Nej Der er d. (dato) indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning og denne ordning er overholdt på tilbudstidspunktet. Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen som bilag nr.. Ja Nej Ved gæld til det offentlige forstås: skatter afgifter bidrag til sociale sikringsordninger Ved det offentlige forstås offentlige myndigheder i Danmark i det land, hvor virksomheden er etableret 5 jfr. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 bekendtgørelse af lov om begrænsning af skyldners deltagelse i udbudsforretninger Midttrafiks 39. udbud - Skanderborg 20

22 Bilag D - Virksomhedsbeskrivelse Beskrivelsen skal indeholde konkrete oplysninger om nedenstående emner og forventet ressourceforbrug hertil, hvor det er relevant. Den skitserede disposition bør så vidt muligt følges. 1. Beskrivelse af busselskabets organisation 1.1 Beskrivelse af virksomhedsform og ejerforhold. Hvis kørslen skal udføres af et datterselskab eller en enhed under den samlede virksomhed, beskrives kompetencefordelingen mellem moderselskab og den udførende enhed. 1.2 Den udførende enheds nuværende organisation beskrives. Evt. organisationsplan vedlægges. 1.3 Det beskrives, hvordan driftsledelsen konkret vil blive organiseret, hvis byderen får den kørsel, der er afgivet tilbud på. 1.4 Det beskrives, hvordan det daglige samarbejde med Midttrafik tilvejebringes. Hvis der i den kørsel, der gives tilbud på, er billettering, angives det særskilt, hvorledes de interne forretningsgange for håndtering af indtægtsafregningen for chaufførerne vil blive. 2. Driftsledelse og driftsovervågning 2.1 Beskrivelse af, hvordan driftsovervågningen vil blive varetaget, såvel inden for normal kontortid som uden for. Der ønskes specielt en beskrivelse af, hvordan chaufførfremmøde uden for normal kontortid overvåges. Det ønskes endvidere angivet, hvordan kravet i kontraktens 6, stk. 2 om, at Midttrafiks skal kunne komme i kontakt med busselskabet eller en repræsentant for denne i hele driftsperioden, vil blive opfyldt. 2.2 Beskrivelse af beredskabet i tilfælde af sygdom hos chauffører eller andet personale. 2.3 Beskrivelse af hvordan kommunikationen mellem driftsledelse og chaufførerne i busserne vil foregå, både i og uden for kontortiden. 2.4 Beskrivelse af hvordan kravene i kontraktens 6, stk. 6 til håndtering af glemte sager og kundehenvendelser vil blive opfyldt. 2.5 Åbningstider for kundehenvendelser. 2.6 Beskrivelse af eventuelle særlige tiltag til sikring af stabil drift. Midttrafiks 39. udbud - Skanderborg 21

23 3. Busmateriellet 3.1 Oplysning om forventede garageringssteder og hvilke faciliteter der forventes etableret de pågældende steder. 3.2 Oplysning om antal reservebusser m.v. og beskrivelse af beredskab ved nedbrud af bus. 3.3 Oplysning om vedligeholdelses- og rengøringsprogram for busparken. 3.4 Oplysning om evt. planlagt anvendelse af kontraktbusser til andre kørselsopgaver, hvor Midttrafik har tilladt det. 4. Miljøforhold og arbejdsmiljø 4.1 Beskrivelse af virksomhedens miljøpolitik, herunder særlige miljøforanstaltninger. 4.2 Beskrivelse af virksomhedens planer og løbende opfølgning for at sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. 4.3 Oplysninger om arbejdsmiljøforhold, herunder om virksomheden er certificeret i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, samt hvilken klassificering virksomheden har opnået i forbindelse med Arbejdstilsynets tilsyn. 4.4 Beskrivelse af virksomhedens forebyggende indsats i forbindelse med vold og trusler. 4.5 Beskrivelse af kriseberedskab i forbindelse med voldsepisoder. 4.6 Beskrivelse af eventuelle særlige tiltag til fremme af godt arbejdsmiljø. 5. Uddannelse 5.1 Beskrivelse af hvordan nye chauffører oplæres. 5.2 Beskrivelse af hvordan kravet i kontraktens 8 til efteruddannelse vil blive opfyldt. 5.3 Beskrivelse af i hvilket omfang der vil blive benyttet faglærte chauffører. 6. Kvalitet 6.1 Oplysning om virksomhedens uniformsprogram. Midttrafiks 39. udbud - Skanderborg 22

24 6.2 Beskrivelse af, hvordan kvaliteten vil blive sikret i forbindelse med udførelsen af kørslen, herunder af et evt. kvalitetssikringssystem. 6.3 Beskrivelse af hvordan det vil blive sikret, at medarbejderne yder god kundeservice. 6.4 Beskrivelse af eventuelle særlige tiltag til sikring af god kundeservice. 7. Kommunikation mellem Midttrafik og busselskabet og busselskabets personale 7.1 Beskrivelse af hvordan det sikres, at information fra Midttrafik bliver tilgængelig og kendt af personalet. 8. Referencer 8.1 Anfør navne på relevante kontraktgivere, for hvem byder de seneste 2 år har udført rutekørsel med bus. Omfang angives f.eks. ved antal kontraktbusser. Kørselsarten angives f.eks. som bybuskørsel, regionalkørsel, lokalkørsel eller skolekørsel. Kørsel, der nu udføres for Midttrafik, kan udelades. 9. Andre oplysninger 9.1 Andet som byderen finder relevant for Midttrafiks vurdering af selskabets tilbud. Midttrafiks 39. udbud - Skanderborg 23

25 Bilag E Erklæring om beskyttelse på arbejdspladsen Tilbudsgiver erklære ved sin underskrift at tage hensyn til gældende forpligtelse vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres. 6 Busselskabets stempel CVR-nummer: Erklæringen afgives af nedenstående person, som med sin underskrift bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen. Navn: Titel: Underskrift og dato: Oversigt over tjenester, hvor oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø kan indhentes. Arbejdsmiljøkrav Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Arbejdstilsynet SKAT Miljøstyrelsen Landskronagade 33 Østbanegade 123 Standgade København Ø 2100 København Ø 1401 København K I henhold til Forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 39 om forpligtelser vedr. skatter og afgifter, miljøbeskyttelse, bestemmelser om beskyttelse af arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt. Midttrafiks 39. udbud - Skanderborg 24

26 Bilag F Garantierklæring Garantidebitor (busselskab): Garantikreditor: Midttrafik Søren Nymarks Vej Højbjerg Garantikontonummer: Arbejde: Udførelse af kontraktkørsel i perioden Kontraktdato: Garantien vedrører Midttrafiks Udbudsnr.: Pakkenr.: På foranledning af garantidebitor holder rådighed for Midttrafik et beløb af (pengeinstitut) til Dkr.: Skriver: der skal tjene som sikkerhed for Midttrafik i tilfælde af, at busselskabet misligholder sine forpligtelser i henhold til den indgåede kontrakt. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som Midttrafik måtte have i anledning af aftaleforholdet. Sikkerhedsstillelsen ophører 3 måneder efter kontraktens udløb, medmindre Midttrafik forinden skriftligt meddeler busselskabet, at der vil blive rejst krav mod sikkerhedsstillelsen. I så fald ophører sikkerhedsstillelsen, når misligholdelsen er afhjulpet. Midttrafik kan uden indvirkning på garantiforpligtelsen give busselskabet udsættelse eller lempelser med hensyn til opfyldelsen af busselskabets forpligtelser. Garantien skal på anfordring fra Midttrafik frigives til Midttrafik, uden at Midttrafik har dokumenteret sin ret ved forlig, endelig domstolsafgørelse eller en voldgiftskendelse. Udbetaling af garantien sker til Midttrafik på anfordring senest 5 arbejdsdage efter en skriftlig anfordring er modtaget. Ved underskrivelse af denne garanti forpligter banken sig til, at anse dette kontraktforhold for omfattet af reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven, uanset om betingelserne for en virksomhedsoverdragelse i lovens forstand er opfyldt. Garantien er med maskinstempling eller 2 underskrifter gyldig jf. ovenstående. Ved garantiens bortfald skal denne garantierklæring returneres til (pengeinstitut). Pengeinstituttets underskrift og stempel: Hvis dette garantiforhold er stempelpligtigt, er regarantien stemplet. Midttrafiks 39. udbud - Skanderborg 25

27 Bilag til udbudsvilkår B-kontrakt Bilag A - Tilbudsblanket Bemærk, at blanketterne til pakke 1 (A-kontrakt) og 2 (B-kontrakt) er forskellige. Udfyld blanketterne, der findes på Midttrafiks hjemmeside under Udbud (samme sted som dette udbudsmateriale er fundet). Det anbefales at udfylde blanketten på computer. Herved bliver antal busser, gennemsnitlig timepris og pris pr. år udregnet automatisk. Der skal afleveres en tilbudsblanket for hvert tilbud. Midttrafiks 39. udbud - Skanderborg 26

28 Bilag B Ansøgning om dokumentation for tilladelse fra Trafikstyrelsen Busselskabets stempel Der afgives tilbud til Midttrafik vedr. udbud nr. Busselskabet har allerede tilladelse(r) til erhvervsmæssig personbefordring (sæt X) CVR nr.: Gyldig til: (dato) Ansvarlig leder: Antal tilladelser: Herudover søges der om yderligere tilladelser. Til Trafikstyrelsens behandling vedlægger busselskabet: skatteregnskab og kopi af årsopgørelse fra skattevæsenet, eller sikkerhedsstillelse, eller revisorerklæring Busselskabet har ikke tilladelse til erhvervsmæssig befordring (sæt X) Der søges om godkendelse af som ansvarlig leder. Der søges om tilladelser. Busselskabet vedlægger en udfyldt ansøgningsblanket til Trafikstyrelsen. Vejledning om egenkapital kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside Der må regnes med en vis ekspeditionstid i Trafikstyrelsen. Hvis busselskabets allerede har tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, må der påregnes 2 ugers ekspeditionstid. Hvis busselskabet ikke har en tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, må der påregnes 6 ugers ekspeditionstid. Trafikstyrelsen returnerer et skema med oplysning om det godkendte antal tilladelser. Skemaet vedlægges tilbudsblanketten. busselskabets underskrift Udfyldt skema sendes til: Trafikstyrelsen, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S Midttrafiks 39. udbud - Skanderborg 27

29 Bilag C- Gældserklæring (Tro og Love) Erklæring afgives på vegne af følgende virksomhed: Busselskabets stempel CVR-nummer: Erklæringen afgives af nedenstående person, som med sin underskrift 1. bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen 2. bekræfter på tro og love korrektheden af oplysningerne i erklæringen 3. giver samtykke til, at ordregiver må kontrollere oplysningerne i erklæringen hos de relevante myndigheder Navn: Titel: Underskrift: Oplysning om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige 5 Det erklæres hermed, at virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige på tilbudstidspunktet udgør kr.: Supplerende oplysninger ved gæld over kr. Der er stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kr. Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen som bilag nr.. Ja Nej Der er d. (dato) indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning og denne ordning er overholdt på tilbudstidspunktet. Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen som bilag nr.. Ja Nej Ved gæld til det offentlige forstås: skatter afgifter bidrag til sociale sikringsordninger Ved det offentlige forstås offentlige myndigheder i Danmark i det land, hvor virksomheden er etableret 5 jfr. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 bekendtgørelse af lov om begrænsning af skyldners deltagelse i udbudsforretninger Midttrafiks 39. udbud - Skanderborg 28

30 Bilag D - Virksomhedsbeskrivelse Bilag D / Bilag 4 Alle punkter skal beskrives: A: Vedligeholdelsesprogram og rengøringsstandard for kontraktbusser, herunder reservebusser: B: Hvorledes driftsledelse og overvågning vil blive varetaget, herunder beredskab i forbindelse med sygdom og busnedbrud: C: Erfaring med udførelse af kollektiv trafik: D: Busselskabets sikring af at chaufførerne har et godt kendskab til kommunen: Midttrafiks 39. udbud - Skanderborg 29

31 E: Beskrivelse af hvorledes oplæring af nye chauffører og efteruddannelse vil blive tilrettelagt: F: Muligheder for kundehenvendelser til busselskabet (glemte sager, medtagning af cykler, spørgsmål vedr. driften m.v.): G: Hvordan god kundebetjening i øvrigt vil blive sikret: Midttrafiks 39. udbud - Skanderborg 30

32 H: Busselskabets miljøforanstaltninger med hensyn til busser og anlæg, herunder rengøringsmidler, samt arbejdsmiljø: Undertegnede er indforstået med, at ovennævnte beskrivelse af virksomheden er en del af en mulig kontrakt og derfor skal opfyldes i hele kontraktperioden. Dato: Tilbudsgivers underskrift samt stempel Midttrafiks 39. udbud - Skanderborg 31

33 Bilag E Erklæring om beskyttelse på arbejdspladsen Tilbudsgiver erklære ved sin underskrift at tage hensyn til gældende forpligtelse vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres. 6 Busselskabets stempel CVR-nummer: Erklæringen afgives af nedenstående person, som med sin underskrift bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen. Navn: Titel: Underskrift og dato: Oversigt over tjenester, hvor oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø kan indhentes. Arbejdsmiljøkrav Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Arbejdstilsynet SKAT Miljøstyrelsen Landskronagade 33 Østbanegade 123 Standgade København Ø 2100 København Ø 1401 København K I henhold til Forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 39 om forpligtelser vedr. skatter og afgifter, miljøbeskyttelse, bestemmelser om beskyttelse af arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt. Midttrafiks 39. udbud - Skanderborg 32

34 Bilag F Garantierklæring Garantidebitor (busselskab): Garantikreditor: Midttrafik Søren Nymarks Vej Højbjerg Garantikontonummer: Arbejde: Udførelse af kontraktkørsel i perioden Kontraktdato: Garantien vedrører Midttrafiks Udbudsnr.: Pakkenr.: På foranledning af garantidebitor holder rådighed for Midttrafik et beløb af (pengeinstitut) til Dkr.: Skriver: der skal tjene som sikkerhed for Midttrafik i tilfælde af, at busselskabet misligholder sine forpligtelser i henhold til den indgåede kontrakt. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som Midttrafik måtte have i anledning af aftaleforholdet. Sikkerhedsstillelsen ophører 3 måneder efter kontraktens udløb, medmindre Midttrafik forinden skriftligt meddeler busselskabet, at der vil blive rejst krav mod sikkerhedsstillelsen. I så fald ophører sikkerhedsstillelsen, når misligholdelsen er afhjulpet. Midttrafik kan uden indvirkning på garantiforpligtelsen give busselskabet udsættelse eller lempelser med hensyn til opfyldelsen af busselskabets forpligtelser. Garantien skal på anfordring fra Midttrafik frigives til Midttrafik, uden at Midttrafik har dokumenteret sin ret ved forlig, endelig domstolsafgørelse eller en voldgiftskendelse. Udbetaling af garantien sker til Midttrafik på anfordring senest 5 arbejdsdage efter en skriftlig anfordring er modtaget. Ved underskrivelse af denne garanti forpligter banken sig til, at anse dette kontraktforhold for omfattet af reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven, uanset om betingelserne for en virksomhedsoverdragelse i lovens forstand er opfyldt. Garantien er med maskinstempling eller 2 underskrifter gyldig jf. ovenstående. Ved garantiens bortfald skal denne garantierklæring returneres til (pengeinstitut). Pengeinstituttets underskrift og stempel: Hvis dette garantiforhold er stempelpligtigt, er regarantien stemplet. Midttrafiks 39. udbud - Skanderborg 33

27. udbud. Struer Kommune. Tilbudsåbning januar 2012

27. udbud. Struer Kommune. Tilbudsåbning januar 2012 27. udbud Struer Kommune Tilbudsåbning januar 2012 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 4 Udbudsvilkår A- og B-kontrakt 8 1. Udbudsmaterialet 9 2. Retsgrundlaget 9 3. Hvem kan byde

Læs mere

Buskørsel i Herning Kommune

Buskørsel i Herning Kommune 7. udbud Buskørsel i Herning Kommune Udbudsbetingelser Bind A UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

34. Udbud. Udbudsbetingelser

34. Udbud. Udbudsbetingelser 34. Udbud Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel... 4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 4 Vigtige datoer vedrørende kontrakten... 4 Tildeling og budmuligheder...

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 9 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Retsgrundlaget... 3 Tilbudsfasen... 3 Randers Kommunes kontrolbud... 4 Tilbudsafgivelsen...

Læs mere

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel 9. februar 2010 Ændring til udbudsbetingelserne: Nyt tilbud på udbudsenhed 8 eller kombinationer, hvori udbudsenhed 8 indgår. Udbudsenhed 8 er udbudt

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

24. Udbud. Ruter i Syddjurs Kommune 2011. Udbudsbetingelser

24. Udbud. Ruter i Syddjurs Kommune 2011. Udbudsbetingelser 24. Udbud Ruter i Syddjurs Kommune 2011 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over udbudt kørsel 4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 5 Udbudsvilkår B-kontrakt 7 Forord 7 1. Udbudsmaterialet

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel 16. marts 2009 5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel De med gult markerede spørgsmål/svar var med i 1.- 4. rettelsesblad. Fælles spørgsmål og svar vedr. 10. udbud 13. udbud 1. Skiltning

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg

5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg 8. juli 2014 5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg Spørgsmål / Fejl De med gråt markerede spørgsmål og svar indgik i 1.-4. rettelsesblad Svar / Rettelser 1. Rettelse til timetallet i pakke 2 2.

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune 13. januar 2012 3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. 1. 2. 3. 4. 5. Spørgsmål / Fejl Der er

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

3. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblad er markeret med gråt

3. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblad er markeret med gråt 29. juni 2012 3. rettelsesblad vedrørende 33. udbud Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblad er markeret med gråt Spørgsmål / Fejl 1 Fejl: I bilag D.2 anføres det, at tilbudsprisen i tildelingsmodellen

Læs mere

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200363-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Busselskabet Aarhus Sporveje

Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5 DK-8361 Hasselager Tlf.: 72409900 Fac: 72409901 www.busselskabet.dk Busselskabet Aarhus Sporveje Udbudsmateriale til bekendtgørelsen Bybusindkøb Udbud efter forhandling med forudgående offentliggørelse

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

7. udbud af buskørsel Sommer 2013

7. udbud af buskørsel Sommer 2013 7. udbud af buskørsel Sommer 2013 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2012 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786 3. September 2010 Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel Sagsnr. 10/2786 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser Disposition for tilbud Kravspecifikation Tilbudspriser

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 (genudbud) Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 (genudbud) Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 (genudbud) Prækvalifikationsbetingelser Forord Dette materiale vedrører genudbuddet af Midttrafiks 19. udbud Pendlerruten Silkeborg Århus Nord. Beklageligvis

Læs mere

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 1. Hvad vil Midttrafik gøre såfremt én bestemt Hvis en byder vælger at byde på flere pakker vogn giver det økonomisk mest

Læs mere

Lemvig Kommunes 1. udbud af specialkørsel Udbudsbetingelser

Lemvig Kommunes 1. udbud af specialkørsel Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser 31.03.2016 side 1 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 3 Udbudsbetingelser... 6 1. Ordregiver... 6 2. Udbuddets omfang... 6 3. Udbudsmateriale... 7 4. Retsgrundlag... 8 5. Udelukkelsesgrunde

Læs mere

18. udbud. Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010. Udbudsbetingelser

18. udbud. Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010. Udbudsbetingelser 18. udbud Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 5 Krav til busser mv. 7 Oversigt over vigtige datoer 8 Udbudsvilkår A-kontrakt 9 1.

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397835-2011:text:da:html DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Bilag 1 Tro og love erklæring Tro og love erklæring Ifølge

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300328-2013:text:da:html Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340641-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Ny skole i Aabybro som OPS

Ny skole i Aabybro som OPS PRÆKVALIFIKATIONSBESKRIVELSE Jammerbugt Kommune November 2013 Ny skole i Aabybro som OPS INDLEDNING Dette prækvalifikationsmateriale er udarbejdet som en yderligere belysning af den udbudte opgave og som

Læs mere

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelser og opgaver... 4 3. Udbydende myndighed... 5 4. Udbudsmaterialet...

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011

3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011 3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011 13. december 2011 De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Bilag D for B-kontrakter

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Rebild Kommune Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Januar 2016 Rebild Kommune Center Plan Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Opgavens beskrivelse Rebild Kommune, i det følgende benævnt ordregiver,

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att: Kontoret for Integrationspolitik

Læs mere

Prisaftale. mellem. Syddjurs Kommune og optikere. vedrørende. optiske synshjælpemidler omfattende svagsynsoptik. Gældende fra den 19.

Prisaftale. mellem. Syddjurs Kommune og optikere. vedrørende. optiske synshjælpemidler omfattende svagsynsoptik. Gældende fra den 19. Prisaftale mellem Syddjurs Kommune og optikere vedrørende optiske synshjælpemidler omfattende svagsynsoptik Gældende fra den 19. september 2012 Prislisten offentliggøres på Syddjurs Kommunes hjemmeside

Læs mere

2 TILBUDSBLANKET RETTET

2 TILBUDSBLANKET RETTET 2 TILBUDSBLANKET RETTET Side 1 af 4 Tilbudsblanketten skal suppleres med skriftlig besvarelse på øvrige punkter i udbudsmaterialet. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 15/4 2015,

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift i Nyropsgade 30 NaturErhvervstyrelsen Side 0 af 13 Indhold Introduktion... 3 Den ordregivende myndighed... 3 Offentliggørelse af udbudsforretningen... 3 Udbudsmaterialets

Læs mere

Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus

Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus Udfyldelse af bilag Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af anmodning

Læs mere

Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45

Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45 Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45 I henhold til Direktiv 2004/18/EF - artikel 45, stk. 1 og 2 opstilles følgende kriterier for kvalitativ udvælgelse. Fra deltagelse

Læs mere

Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune, indkøb af 5 stk. fabriksnye biler m.v. i henhold til nedennævnte udbudsmateriale.

Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune, indkøb af 5 stk. fabriksnye biler m.v. i henhold til nedennævnte udbudsmateriale. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Faaborg-Midtfyn Kommune. Tak for Deres henvendelse

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

DK-København: Konsulentvirksomhed inden for udvikling 2007/S 248-304075 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Konsulentvirksomhed inden for udvikling 2007/S 248-304075 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale 1/5 DK-København: Konsulentvirksomhed inden for udvikling 2007/S 248-304075 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER): IT-og Telestyrelsen,

Læs mere

Sammen med tilbuddet skal vedlægges underskrevet tro- og love-erklæring om gæld til det offentlige. Tro- og love-erklæring er vedlagt som bilag 1.

Sammen med tilbuddet skal vedlægges underskrevet tro- og love-erklæring om gæld til det offentlige. Tro- og love-erklæring er vedlagt som bilag 1. 1 Indledning Næstved Kommune inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud på vaskemaskiner og tørretumblere til henholdsvis husholdningsbrug og professionelt brug på to adresser i

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 28-01-2016 UDKAST TIL BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SIDE 2 af 7 1. ALMENT Bestemmelser

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Bestandsgående flishugning - Jylland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Bestandsgående flishugning - Jylland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Bestandsgående flishugning - Jylland 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Prækvalifikationsbetingelser Gribvand Spildevand A/S: To selvstændige rammeaftaler vedrørende henholdsvis tømning af bundfældningstanke og tømning af samletanke Forsyning Helsingør A/S: Rammeaftale vedrørende

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S Indhold

Læs mere

Bygge og anlæg - 231663-2014

Bygge og anlæg - 231663-2014 1 af 6 09-07-2014 08:52 Bygge og anlæg - 231663-2014 09/07/2014 S129 Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling I.II.III.IV.VI. Danmark-Helsingør: Energimålere Direktiv

Læs mere

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Udbudsbrev annoncering Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Stine Sandermann Justesen 15. juni 2016 Indhold Indledning...

Læs mere

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:60713-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser. Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE. midttrafik.dk

Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser. Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE. midttrafik.dk Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE midttrafik.dk J.nr. 1-23-4-216-1-12 MIDTTRAFIKS 36. UDBUD HOLSTEBRO BYBUSSER Juni 2013 UBUDSBETINGELSER

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT.

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT. Indledning: DEKRA AMU CENTER MIDTJYLLAND ApS inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på undervisning i specifikke AMU transportuddannelser. Baggrund og formål

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Konkurrencebetingelser Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Version: 17. december 2015 Indholdsfortegnelse Side 1 af 16 1 INDLEDNING...

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Udarbejdelse af undervisningsmateriale om fertilitet til de gymnasiale ungdomsuddannelser samt markedsføring af indsatsen på gymnasier og HF m.v.

Udarbejdelse af undervisningsmateriale om fertilitet til de gymnasiale ungdomsuddannelser samt markedsføring af indsatsen på gymnasier og HF m.v. Udarbejdelse af undervisningsmateriale om fertilitet til de gymnasiale ungdomsuddannelser samt markedsføring af indsatsen på gymnasier og HF m.v. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/48052656.aspx

Læs mere

7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012

7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012 7. Udbud Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012 Der mangler svar på nogle af spørgsmålene. Disse vil blive besvaret senere dog senest d. 30.11.2012. Nr. Spørgsmål Svar 1 Pakke 772 Sydtrafik anmodes

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER I henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, opfordrer Hillerød Kommune hermed interesserede

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Indkøb af møbler til Aarhus Maskinmesterskole, Navitas, Aarhus.

Indkøb af møbler til Aarhus Maskinmesterskole, Navitas, Aarhus. Indkøb af møbler til Aarhus Maskinmesterskole, Navitas, Aarhus. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/41834459.aspx Ekstern udbuds ID 375556-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

BUT. Udbud AD-AG.R04. Ortofoto og højdemodel på strækningen Sdr. Borup - Assentoft. November 2014

BUT. Udbud AD-AG.R04. Ortofoto og højdemodel på strækningen Sdr. Borup - Assentoft. November 2014 BUT Udbud AD-AG.R04 Ortofoto og højdemodel på strækningen Sdr. Borup - Assentoft November 2014 2 af 6 Indhold AD-AG.R04 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2.

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Bilag 1 - Udelukkelsesforhold

Bilag 1 - Udelukkelsesforhold Bilag 1 - Udelukkelsesforhold I henhold til Direktiv 2004/18/EF - artikel 45, stk. 1-2 opstilles følgende kriterier for kvalitativ udvælgelse. Fra deltagelse i en udbudsprocedure skal udelukkes enhver

Læs mere

Indsamling af glas, alu-dåser og PET-flasker.

Indsamling af glas, alu-dåser og PET-flasker. Indsamling af glas, alu-dåser og PET-flasker. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/40920838.aspx Ekstern udbuds ID 305822-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

TILBUDSLISTE RÅDGIVERUDBUD. Trafikal Drift 2013-2016 SEPTEMBER 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE:

TILBUDSLISTE RÅDGIVERUDBUD. Trafikal Drift 2013-2016 SEPTEMBER 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUDSLISTE RÅDGIVERUDBUD Trafikal Drift 2013-2016 SEPTEMBER 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 3 BILAG 4 - Undertegnede tilbudsgiver tilbyder hermed på de i "Rammeaftale

Læs mere