LEDER-TR PJECE. Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDER-TR PJECE. Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker"

Transkript

1 LEDER-TR PJECE Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker 1

2 Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker Redaktion: Lederforeningen i DSR Layout: Lederforeningen i DSR Tryk: Dansk Sygeplejeråd Copyright Dansk Sygeplejeråd Udgave Juni

3 HVOR MANGE SKAL VI VÆRE FOR AT KUNNE VÆLGE EN LEDER-TR? I skal være mindst 5 ledende sygeplejersker. Mere præcist skal I være 5 på lederoverenskomst for overenskomstgruppen: ledende sygeplejersker. På det kommunale område omfatter betegnelsen ledende sygeplejersker selvfølgelig også ledende sundhedsplejersker. På det regionale område tæller ledende radiografer med, da Lederforeningen i DSR har forhandlings- og aftaleretten for denne gruppe. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse 10 stk 1. På enhver institution kan der vælges 1 tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe, hvis gruppen omfatter mindst 5 medarbejdere. Alle tæller med i de 5 både de som er medlemmer af DSR og de som ikke er. På det regionale område gælder tilsvarende, at både ledende radiografer som er medlem og ikke-medlem af Radiografforeningen tæller med. Parternes fortolkning af aftalen (RLTN og SHK s. 46) (KL og SHK s. 57) Ansatte, der ikke er medlem af en forhandlingsberettiget organisation, medregnes ved afgørelsen af, om en overenskomstgruppe omfatter mindst 5 medarbejdere. VI ER IKKE 5 HVAD GØR VI? Hvis I er under 5 ledende sygeplejersker, kan I indgå i valgforbund med ledende sygeplejersker på en anden institution. På det regionale område er dette incl. radiografer. 3

4 I kan også indgå i et valgforbund med en eller flere fagforeninger på arbejdspladsen, så længe de er en del af sundhedskartellets organisationer som er følgende: Foreningen af Radiografer i Danmark, Danske Fysioterapeuter, Danske Bioanalytikere, Dansk Tandplejerforening, Danske Psykomotoriske Terapeuter, Ergoterapeutforeningen, Farmakonomforeningen, Jordemoderforeningen, Kost & Ernæringsforbundet og Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse 10 stk 3. Udgør antallet af medarbejdere i en overenskomstgruppe mindre end 5 på institutionen, kan den pågældende gruppe udgøre et valgfællesskab med en tilsvarende gruppe på en anden institution i regionen Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse 10 stk 4. To eller flere overenskomstgrupper kan indgå i valgforbund og tilsammen vælge en tillidsrepræsentant, som repræsenterer mindst 5 medarbejdere. HVEM ER LEDER-TR REPRÆSENTANT FOR? Intensionen i Lederforeningens medlemspolitik er inklusion. Lederforeningens oplevelse er, at mange ledende sygeplejersker, der ikke er medlem af DSR, ikke er klar over, at der er kommet en Lederforening i DSR. Derfor vil Lederforeningen gerne indtage en balanceret åben tilgang til ikke-medlemmer i forhold til Leder-TR. Dette betyder fx en inkluderende holdning til ikke-medlemmer i forhold til valg af Leder- TR (se senere i dette skriv) og det gælder en inkluderende holdning til hvem Leder-TR repræsenterer. Leder-TR en har overordnet set to repræsentationsniveauer i deres arbejde et repræsentationsniveau, der retter sig mod den samlede 4

5 gruppe af ledende sygeplejersker og et repræsentationsniveau, der retter sig individuelt, mod den enkelte ledende sygeplejerske. Når en Leder-TR således agerer talsperson over for ledelsen, eller når Leder-TR forhandler forhold vedr. ledende sygeplejerskers arbejdsmiljø eller samlede lønforhold i kommunen, vil Leder-TR helt naturligt repræsentere alle både medlemmer og ikke medlemmer af DSR. Derimod vil det være forbeholdt medlemmer af DSR, at få en Leder- TR til at hjælpe sig individuelt, fx i forhold til løn, ansættelsesforhold mm.. En Leder-TR vil altid skulle varetage følgende opgaver: 1. Formel kontaktperson og bindeled mellem Lederforeningen og medlemmerne/arbejdspladserne 2. Kontakt og informationsudveksling med de leder-kollegaer du repræsenterer 3. Møder og koordinering med andre Leder-TR på tværs af ledelsesniveauer, arbejdspladser og sektorer 4. Talsperson for ledergruppen i forhold til arbejdsgiver og gerne også det politiske niveau og medierne Derudover kan Leder-TR, hvis dette er aftalt på den enkelte arbejdsplads - og Leder-TR har hhv. lyst og kompetencerne tildet - varetage følgende: 5. Vejlede medlemmer, der ønsker det i forbindelse med løn- og ansættelsesforhold, herunder lønforhandling, samtaler m.m. 6. Forhandle løn- og ansættelsesforhold for grupper (forhåndsaftaler) eller enkeltpersoner. 7. Bisidder for medlemmer ved vanskelige samtaler 5

6 HVEM KAN VÆLGES TIL LEDER-TR? En Leder-TR skal være ansat på lederoverenskomst indgået mellem SHK og RLTN/KL En Leder-TR skal være medlem af Lederforeningen i DSR (alle ledende sygeplejersker = med personale ansvar som er medlem af DSR er automatisk medlem af Lederforeningen i DSR) En Leder-TR skal have været ansat i mindst 6 måneder i regionen/kommunen. Dansk Sygeplejeråds love 9. Stk. 1. Valgret og valgbarhed til hvervet som tillidsrepræsentant har ethvert aktivt autoriseret medlem Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse 10 stk 5. Tillidsrepræsentanter vælges blandt medarbejdere med mindst ½ års tilknytning til regionen HVEM KAN STEMME PÅ EN LEDER-TR? En faglig voldgift har slået fast at både organiserede og uorganiserede medarbejdere har stemmeret ved valg af tillidsrepræsentant. Faglig Voldgift FV 2010 Opmanden bemærker, at det er en fast antaget arbejdsretslig regel, at også uorganiserede medarbejdere har stemmeret ved valg af tillidsrepræsentant. Lederforeningen retter sig efter denne voldgift, hvilket vil sige at både medlemmer og ikke-medlemmer af Lederforeningen kan stemme på Leder-TR. Det er derfor vigtigt at alle ledende sygeplejersker (incl. radiografer på det regionale område) på en arbejdsplads inviteres til valgmøde. 6

7 HVORDAN SKAL VALGET HOLDES? Der er ikke krav eller regler om en speciel procedure for valget, men der er et krav om at alle stemmeberettigede har haft mulighed for at stemme. Dvs. alle stemmeberettigede ledende sygeplejersker SKAL være gjort opmærksom på, at valget afholdes og alle skal have en reel mulighed for at deltage - hvilket vil sige at valget skal annonceres i rimelig god tid (der er ingen tidsfastsættelse for dette) og at valget skal afvikles et tilgængeligt sted. HVEM HAR ANSVARET FOR AT VALGET ER KORREKT? Lederforeningen har ansvaret for at et Leder-TR valg afholdes efter reglerne for valg og anmeldelse af tillidsrepræsentanter. Parternes fortolkning af aftalen (RLTN og SHK s.46) (KL og SHK s. 57) Personaleorganisationerne påser, at reglerne for valg og anmeldelse af tillidsrepræsentanter overholdes. HVAD GØR VI NÅR VI HAR VALGT EN LEDER-TR? Når I har valgt en Leder-TR anmelder I dette via anmeldelsesblanketten på Lederforeningens hjemmeside Lederforeningen skal godkende jeres valg af Leder-TR, hvilket i princippet betyder at Leder-TR skal leve op til de kriterier som er beskrevet på s. 5 i dette skriv. Valget er først gyldigt når Lederforeningen har anmeldt valget over for regionen/kommunen. Den nyvalgte Leder-TR er dog omfattet af 7

8 beskyttelsen allerede fra det tidspunkt, hvor regionen/kommunen er blevet bekendt med valget. Regionen/kommunen kan gøre indsigelser mod valget inden for en frist på 3 uger. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse 10 stk 5. Valget anmeldes skriftligt af vedkommende organisation over for regionen. Regionen er berettiget til over for organisationen at gøre indsigelser mod valget inden for en frist på 3 uger fra modtagelsen af meddelelse fra organisationen. HVOR LÆNGE ER EN LEDER-TR VALGT FOR? Som Leder-TR er man valgt for en 2-årig periode med mulighed for genvalg. Dette følger DSR s love. DSR s love 9 Stk. 3. Valg af tillidsrepræsentant og suppleant for denne sker for en periode af 2 år og genvalg kan finde sted. I tilfælde af vakance indtræder suppleanten for den resterende del af valgperioden og foranlediger, at der vælges ny suppleant. HVOR MANGE LEDER-TR KAN VI VÆLGE? TR-Aftalen giver som udgangspunkt kun ret til at vælge én tillidsrepræsentant og en suppleant pr. institution. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse 10 stk 1. På enhver institution kan der vælges 1 tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe På det regionale område nævner TR-aftalen som et eksempel på en institution et sygehus. 8

9 Parternes (RLTN og SHK) fortolkning af TR-aftalen s. 46 Som et eksempel på begrebet institution kan nævnes dag- eller døgninstitution, et sygehus, administrationen i regionshuset eller på en forvaltning På det kommunale område nævner TR-aftalen som et eksempel på en institution en dag- eller døgninstitution, en integreret ældreordning, administrationen på rådhuset eller på en forvaltning Parternes (KL og SHK) fortolkning af TR-aftalen s. 56 Som et eksempel på begrebet institution kan nævnes dag- eller døgninstitution, en skole, et sygehus, en integreret ældreordning, administrationen på rådhuset eller på en forvaltning. I de lokale MED-aftaler er der som bekendt forhandlet valgområder hjem, fx svarende til en afdeling på det regionale områder og et plejecenter på kommunale område. Disse fastlagte valgområder giver dog ikke mening i vores Leder-TR sammenhæng. Derfor har vi behov for en dialog med arbejdsgiverne om valgområder for Leder-TR. Lederforeningen anbefaler, at der som minimum er 2 Leder-TR på hver institution - På et sygehus vil dette være en for afdelingssygeplejerskeniveauet og en for oversygeplejerskeniveauet og i en kommune vil dette være en for institutionslederniveauet og en for områdelederniveauet. Vores hidtidige erfaring er, at der ikke er interesse for valg af Leder- TR på øverste ledelsesniveau. I kan til enhver tid opnå en at repræsenteret 2 ledelsesniveauer på jeres institution. Dette kan I gøre ved at benytte muligheden for at 9

10 vælge en suppleant for Leder-TR en, og således lade Leder-TR en og Leder-TR suppleanten repræsentere hver deres ledelsesniveau. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse 13 stk 1 Der kan vælges 1 suppleant (stedfortræder) for hver medarbejderrepræsentant I Lederforeningen sidestiller vi en Leder-TR suppleant med en Leder- TR. Det vil selvfølgelig være at foretrække at vælge en ordinær Leder-TR for hvert niveau. Dette vil vi i Lederforeningen gerne forsøge at få forhandlet igennem med jeres arbejdsgiver. Hvis der er interesse for det på arbejdsstedet, anbefaler Lederforeningen også, at der vælges mere end en Leder-TR for hvert ledelsesniveau. Fx på et sygehus, vil det give god mening at have en afdelingssygeplejerske Leder-TR pr center/ matrikel. Og på det kommunale område, vil det give god mening at have en Leder-TR for fx hjemmeplejen og en for sygeplejen. Hvis I ønsker dette, skal dette forhandles med arbejdsgiveren. Vi hjælper gerne med forhandlingen. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse 10 stk 2. Hvis medarbejderne og institutionens ledelse er enige herom, kan der vælges flere end 1 tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe pr. institution 10

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 6 1. Valg

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 5 1. Valg

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K Etf Region Midt-Nord Mindegade 10 8000 Århus C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/midt-nord Etf Region Syd Lumbyvej 11 5000 Odense C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/syd Etf Region Øst Høje Taastrup Boulevard 82, 1. t.v.

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning Rammer

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Lokalaftaler En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Vejledere: Ole Hasselbalch, Juridisk Institut Niels Westergård-Nielsen,

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere