Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Mærkeændringer Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Stillingsopslag Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: taxi Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (730) Indehaver: TAXI RETAIL ApS, Frederiksberggade 23, 1459 København K, Danmark (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STREFEN (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Dansom Lane, Hull HU87DS, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og produkter; medicinsk konfekturer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BAGPERRONEN ApS, c/o Kupeen ApS, Kongensgade 9, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dustin Group AB, Box 27304, SE , Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 35: Detailhandel, fortrinsvis ved salg via Internettet, af computer hardware og software, elektroniske produkter samt hårde hvidevarer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: TAXI RETAIL ApS, Frederiksberggade 23, 1459 København K, Danmark (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 2299

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ØKORIGET (730) Indehaver: Dansk Supermarked A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, herunder vineeddike, saucer (krydrede); krydderier; råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såsæd, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. (511) Klasse 32: Øl; mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GEOGRAPHIX (730) Indehaver: Den Grønne Ælling v/jette Sjøholm Rasmussen, Asgårdsvej 19, st, 1811 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grønt og rødt (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CITRUS C (730) Indehaver: Allison A/S, Hjortkærvej 2, Omme, 6740 Bramming, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arnen Advokatfirma, Kirkegade 49, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, badesalt (ikke til medicinske formål), hårvand, tandplejemidler. (730) Indehaver: Landmark Graphics Corparation, 2101 Citywest Boulevard, Houston, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Computersoftware til anvendelse inden for dataindsamling og datastyring af enhver art, geofysisk, geologisk og teknisk software, computere, perifere enheder til computere, indeholdt i klasse 9. (511) Klasse 42: Computervirksomhed i form af installation af software, design af computer software, computer programmering, udlejning af computer hardware og software samt teknisk bistand og rådgivning vedrørende brug og anvendelse af computer software; design og tilvejebringelse af computer software til brug for digitale løsninger og simuleringer vedrørende boring af olie- og gasbrønde, indeholdt i klasse 42. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Maskinmestrenes Forening (730) Indehaver: Maskinmestrenes Forening, Sankt Annæ Plads 16, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annoncevirksomhed; Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration i form af faglig organisation, interesseorganisation og brancheorganisation, herunder interessevaretagelse for medlemmer. (511) Klasse 36: Teknologisk faglig rådgivning og bistand. (511) Klasse 42: Juridisk rådgivning og bistand. (500) Bemærkninger: Mærket er registreret på baggrund af indarbejdelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: morfo (730) Indehaver: MORFO A/S, Guldalderen 30, 2640 Hedehusene, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Grønbech (730) Indehaver: Grønbech Business Communication A/S, Platanvej 13, 2791 Dragør, Danmark (511) Klasse 35: Public relation; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, nemlig tilrettelæggelse og gennemførelse af en virksomheds interne kommunikation (medarbejderkommunikation), markedsføring, reklame og events (markedskommunikation), eksterne kommunikation (Public relations, public affairs og investor relations), visuelle kommunikation (identitet) og webkommunikation samt investor relation (rådgivning); coaching (bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration); strategisk rådgivning og rådgivning om forretningsudvikling; forretningsmæssig ledelsesrådgivning, marketing; forretningsmæssig rådgivning vedrørende public affairs. (511) Klasse 41: Musikproduktion til reklame. 2300

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HVERT BARN HAR RET... (730) Indehaver: Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 03: Vaskemidler og andre midler til rensning af tøj, skyllemidler, blødgøringsmidler, blegemidler, pletfjerningsmidler, deodoriserende og opfriskende præparater til brug på tøj og tekstiler, sæbe, sæbe til opfriskning af tekstiler, præparater til håndvask af tøj og tekstiler, stivelse til vasketøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LSB Privat (730) Indehaver: Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1014 København K, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nyfors Miljø (730) Indehaver: NYFORS ENTREPRISE A/S, Saltumvej 22, 9700 Brønderslev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Extern Kommunikation A/S, Nyhavnsgade 9, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 35: Forretningsmæssig administration af forsyningsvirksomheder; bistand ved varetagelse af kontoropgaver i forbindelse med aflæsning af målere samt udarbejdelse af årsrapporter. (511) Klasse 37: Installationsvirksomhed og reparationsvirksomhed herunder i forbindelse med udskiftning af elmålere og elinstallationer; installation af kabler til telekommunikation. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af brugeradgang til globalt computernetværk, telefonisk kommunikation og radioog fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv. (511) Klasse 39: Distribution af elektricitet. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende energibesparelse og udnyttelse af energi. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nyfors Drift (730) Indehaver: NYFORS ENTREPRISE A/S, Saltumvej 22, 9700 Brønderslev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Extern Kommunikation A/S, Nyhavnsgade 9, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 35: Forretningsmæssig administration af forsyningsvirksomheder; bistand ved varetagelse af kontoropgaver i forbindelse med aflæsning af målere samt udarbejdelse af årsrapporter. (511) Klasse 37: Installationsvirksomhed og reparationsvirksomhed herunder i forbindelse med udskiftning af elmålere og elinstallationer; installation af kabler til telekommunikation. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af brugeradgang til globalt computernetværk, telefonisk kommunikation og radioog fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv. (511) Klasse 39: Distribution af elektricitet. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende energibesparelse og udnyttelse af energi. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Center for Designforskning, Philip De Langes Allé 10, 1435 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; kommerciel information og rådgivning af kunder; rådgivning vedrørende forretningsledelse; offentliggørelse af reklametekster; professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed; organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; udgivelse af bøger og tekster (med undtagelse af reklametekster); organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte; arrangering af modeopvisninger. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; industriel design; arkitektonisk rådgivning; design af emballage; design af kunstgrafik; modedesignervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: P10 (730) Indehaver: Riemann Trading ApS, Krakasvej 8, 3400 Hillerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 03: Kosmetiske hudplejepræparater, kosmetiske solbeskyttelsespræparater og kosmetiske solbrunende præparater. (511) Klasse 05: Farmaceutiske solbeskyttelsespræparater. (730) Indehaver: Piber.dk v/egon Karmisholt, Nøddelunden 5, 5580 Nørre Aaby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATAKTIESELSKABET HJERRILD & BIS- GAARD, Havnegade 19, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 34: Piber, pibetobak, pibetilbehør, artikler for rygere. 2301

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BERLE (730) Indehaver: Cre8it v/peter Noach Sodborg, Vordingborggade 3, 4, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nyfors Fiber (730) Indehaver: NYFORS ENTREPRISE A/S, Saltumvej 22, 9700 Brønderslev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Extern Kommunikation A/S, Nyhavnsgade 9, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 35: Forretningsmæssig administration af forsyningsvirksomheder; bistand ved varetagelse af kontoropgaver i forbindelse med aflæsning af målere samt udarbejdelse af årsrapporter. (511) Klasse 37: Installationsvirksomhed og reparationsvirksomhed herunder i forbindelse med udskiftning af elmålere og elinstallationer; installation af kabler til telekommunikation. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af brugeradgang til globalt computernetværk, telefonisk kommunikation og radioog fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv. (511) Klasse 39: Distribution af elektricitet. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende energibesparelse og udnyttelse af energi. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nyfors El (730) Indehaver: NYFORS ENTREPRISE A/S, Saltumvej 22, 9700 Brønderslev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Extern Kommunikation A/S, Nyhavnsgade 9, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 35: Forretningsmæssig administration af forsyningsvirksomheder; bistand ved varetagelse af kontoropgaver i forbindelse med aflæsning af målere samt udarbejdelse af årsrapporter. (511) Klasse 37: Installationsvirksomhed og reparationsvirksomhed herunder i forbindelse med udskiftning af elmålere og elinstallationer; installation af kabler til telekommunikation. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af brugeradgang til globalt computernetværk, telefonisk kommunikation og radioog fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv. (511) Klasse 39: Distribution af elektricitet. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende energibesparelse og udnyttelse af energi. (730) Indehaver: PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN, Grundtvigs Alle 163, 6400 Sønderborg, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiskeapparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede,magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i mørk blå og lys blå, skrift sort (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nyfors (730) Indehaver: NYFORS ENTREPRISE A/S, Saltumvej 22, 9700 Brønderslev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Extern Kommunikation A/S, Nyhavnsgade 9, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 35: Forretningsmæssig administration af forsyningsvirksomheder; bistand ved varetagelse af kontoropgaver i forbindelse med aflæsning af målere samt udarbejdelse af årsrapporter. (511) Klasse 37: Installationsvirksomhed og reparationsvirksomhed herunder i forbindelse med udskiftning af elmålere og elinstallationer; installation af kabler til telekommunikation. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af brugeradgang til globalt computernetværk, telefonisk kommunikation og radioog fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv. (511) Klasse 39: Distribution af elektricitet. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende energibesparelse og udnyttelse af energi. 2302

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HOOTERS (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: HI Limited Partnership, 1815 The Exchange, Atlanta georgia, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, trykte publikationer, kalendere, plakater, fotografier, magasiner med indhold af almen interesse. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, nemlig svedbånd, skjorter og bluser, bukser, jakker, sokker, shorts, hagesmække til babyer, hatte, kasketter, solskærme. (511) Klasse 30: Raspblandinger og saucer (krydrede). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Family-inspire Coaching (730) Indehaver: Hannah Van De Veer, Lønstrupvej 55, 2720 Vanløse, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration i form af coaching og HR-konsulent bistand. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; uddannelse og undervisning i form af coaching indenfor personlig udvikling. (511) Klasse 44: Psykologisk rådgivning, herunder terapi. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOLBRO (730) Indehaver: Mølbro A/S, Suserupvej 43, 4180 Sorø, Danmark (511) Klasse 07: Reservedele til landbrugsredskaber, herunder sliddele til plove (plovskær og landsider), og reservedele til maskiner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PortfolioManager.dk (730) Indehaver: AG-INFORMATIK A/S, Diplomvej 376, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed (511) Klasse 42: Industriel analyse og forskning (730) Indehaver: HI Limited Partnership, 1815 The Exchange, Atlanta georgia, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, trykte publikationer, kalendere, plakater, fotografier, magasiner med indhold af almen interesse. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, nemlig svedbånd, skjorter og bluser, bukser, jakker, sokker, shorts, hagesmække til babyer, hatte, kasketter, solskærme. (511) Klasse 30: Raspblandinger og saucer (krydrede). (511) Klasse 43: Restauranter og cocktailbarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MAXFREE (730) Indehaver: TDC A/S, Teglholmsgade 1, 2450 København SV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske og optiske databærere; lydbærere; elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software (downloadable eller optaget); akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering og undervisning; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget); dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende); annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre kommunikationsmedier; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel med varer med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i form af samling af et udvalg af telekommunikationsydelser, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger; information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegrafisk kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; faksimiletransmissioner; radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv; udsendelse af meddelelser; udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser; udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf; personsøgning pr. telefon; datatransmission; bredbåndskommunikation; IP-telefoni. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere; udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software; udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf. 2303

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DANISH DAIRY BOARD (730) Indehaver: Mejeriforeningen Danish Dairy Board, Frederiks Alle 22, 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitærepræparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, herunder mælkepulver og mælkevalle, næringsmidler til spædbørn, herunder næringsmidler i pulverform, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede,tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj,kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; engros- og detailhandelsvirksomhed med mejeriprodukter, herunder mælk. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning, emballering og opbevaring af varer, førnævnte ydelser også vedrørende mejeriprodukter, herunder mælk. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, herunder vedrørende mælkeproduktion, fødevarekvalitet og fødevaresikkerhed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (730) Indehaver: Blu A/S, Skolegade 19C, 2., 2500 Valby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Kinematografiske film; tegnefilm; filmstrimler; spillefilm (optagne) og belyste film; magnetiske optagelser; optiske optagelser; magnetooptiske optagelser; halvlederoptagelser, fast stofoptagelser; audio-visuelle undervisningsapparater; spilleapparater til anvendelse sammen med fjernsynsapparater; elek-troniske bøger og publikationer (downloadable); elektroniskeog interaktive spil til anvendelse sam-men med fjernsynsapparater; elektriske samt videobaserede underholdningsapparater og -instrumenter kun til brug med eksterne skærme eller monitorer; multimediedisketter og elektroniske publikationer (downloadable); multimedieoptagelser; disketter, plader og CD'er, der kan læses med laser; videodisketter; computersoftware og -programmer; computerspil (edb-programmer); digitale optagelser; me-dier indeholdende eller til optagelse af lyd og/eller video og/eller data; apparater og instrumenter til optagelse og/eller gengivelse af lyd og/eller video og/eller information; hologrammer; floppy disket-ter; lydindspilninger; indspillede disketter; optagne disketter; lydplader, disketter til lydoptagelse; lydbånd; båndkassetter; kassettebånd; videobånd; laserdisketter; CD interaktive CD-ROMer; digitale videodisketter (DvD'er); kommunikationsapparater og - instrumenter; telefoner; mobiltelefoner; opladere til batterier, opladere til mobiltelefoner; håndfrie sæt til mobiltelefoner; optaget eller downloadable software, nemlig mobiltelefon spil; karaokemaskiner; håndholdte underholdningsapparater kun til brug med eksterne skærme eller monitorer; spilleapparater kun til brug med eksterne skærme eller monitorer; dele af og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de førnævnte varer; digitale spil og DvD-spil til anvendelse sammen med fjernsynsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses-, undervisnings- og underholdningsvirksomhed, alt vedrørende fjernsyn, bio grafer, radio og teater; produktion og præsentation af radio- og fjernsynsprogrammer, film og shows; uddannelse via eller i forbindelse med fjernsyn og/eller radio; underholdning via eller i forbindelse med fjernsyn og/eller radio; organisering af konkurrencer (undervisning eller underholdning), herunder interaktive telefonkonkurrencer; forlagsvirksomhed; produktion af kinematografiske film; uddannelses- og underholdningsvirksomhed ved hjælp af radio, fjernsyn, satellit, kabler, telefon, World Wide Web og internettet; organisering af shows (impresariovirksomhed); udlejning af lydoptagelser og af optagne shows, film samt radio- og fjernsynsoptræden; radiounderholdning; fjernsynsunderholdning; biografunderholdning; teaterunderholdning; shows med spil og quizzer; fjernsynsunderholdning med deltagelse af publikum via telefon; interaktiv underholdning via mobiltelefonen; internetbaserede spil. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort, pink og blå. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Schiellerup Kaffeservice (730) Indehaver: Meny Kaffe Kædekontor - Frika Amba, P Dyrskjøtsvej 4, 9740 Jerslev J, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, sukker, ris, tapioka, sago, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KardioCoach (730) Indehaver: CoachCamp, Karlslunde Strandvej 120, 2690 Karlslunde, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration,bistand ved varetagelse af kontoropgaver, rådgivningvedrørende forretningsledelse, PR-virksomhed, HR og medarbejderudvikling, sundhed, livsstil, kost og motion.rådgivning i personaleledelse, samarbejde, effektivisering og arbejdsprocesser. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer,ledelse og arrangement af kurser, foredrag, eksaminering, herunder udstedelseaf certifikater; seminarer samt konferencer; rådgivning og vejledning vedrørende ovennævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, skønhedspleje af mennesker, terapi, psykoterapi ogenneagram; psykologivirksomhed, rådgivning og vejledning vedrørende ovennævntetjenesteydelser. 2304

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Deutsche See GmbH, Maifischstrasse 3-9, D Bremerhaven, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 16: Emballage og materiale af plastic, papir eller stivelse til indpakning. (511) Klasse 29: Frisk (ikke levende), frossen, stegt, røget og konserveret fisk og fiskeprodukter; tilberedt fisk; fiskeretter; krebs; krebsdyr, skaldyr og bløddyr (ikke levende) og produkter heraf; delvis tilberedte retter og færdigretter, små mellemmåltider og snacks hovedsaglig bestående af forannævnte varer; alle forannævnte varer rå, uforarbejdet, nedkølede, dybfrosne eller som færdigretter. (511) Klasse 43: Restaurant og catering ydelser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: M4 A/S, Hersegade 20, 4000 Roskilde, Danmark (511) Klasse 36: Ejendomsudlejning (fast ejendom). (511) Klasse 37: Byggerivirksomhed, herunder ejendomsudvikling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Activator Business Trainer (730) Indehaver: Lægepraksis v/steffen Jan Aas Simonsen, Valby Langgade 214, 1., 2500 Valby, Danmark (511) Klasse 35: Jobformidling. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt, blåt og hvidt. (730) Indehaver: ACTIVATOR GROUP A/S, Hunderupvej 116, 5230 Odense M, Danmark (740/750) Fuldmægtig: RET & RÅD FYN A/S, Albanigade 30, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, konsulentbistand, virksomhedsrådgiv-ning, anden rådgivning. (511) Klasse 39: Arrangering af rejser og udviklingsture. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, arrangering og ledelse af kurser i teambuilding, kompetenceskabende virksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: von K (730) Indehaver: Josefine Matilde Hansen, Bredengen 38, Svogerslev, 4000 Roskilde, Danmark (511) Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Approachables (730) Indehaver: Henriette Eiby Christensen, Buddingevej 89, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker og bijouteri, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper; håndklæder af tekstilmateriale og strandtæpper (plaider), vaskeklude af tekstil (ikke til medicinsk brug). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, t-shirts, vendbare t-shirts og andre vendbare beklædningsgenstande; badeudstyr nemlig badekåber. 2305

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: LIMITECH A/S, Fristrupvej , 9440 Aabybro, Danmark (511) Klasse 07: Produktionsmaskine til: mayonnaise, sauce, dressing og ketchup. (591) Farvetekst: Orange, blå og grøn. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Quatre v/heidi Kaas-Pedersen, Hestefolden 6, 2840 Holte, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 16: Trykt instruktions- og undervisningsmateriale, bøger, blade, nyhedsbreve og artikler. (511) Klasse 35: Professionel rådgivning vedrørende forretningsledelse, - organisation og -administration samt om forretningsmæssig strategiudvikling; rådgivning vedrørende personaleledelse, human ressource rådgivning om intra-organisatoriske forhold ikke omfattende juridisk rådgivning, herunder rådgivning om personaleudvikling, konflikthåndtering, arbejdsrelationer og kommunikationsformer; professionel forretningsmæssig rådgivning vedrørende industriel virksomhed, produktionsforbedringer og optimeringer; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; information vedrørende forretningsledelse og forretningsvirksomhed; markedsanalyser; forretningsmæssig bistand vedrørende outsourcing. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, afholdelse af kurser for andre; udgivelse af undervisnings- og kursusmateriale. (591) Farvetekst: Mærket er udført i lyseblåt og sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Coaching Baseret Salgstræning (730) Indehaver: Morten Kjær Skovsen, Munkeparken 6, 8250 Egå, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DPP Danish Paddle Pass (730) Indehaver: KOLONIEN KATTINGE VÆRK, Boserupvej 150, 4000 Roskilde, Danmark (511) Klasse 41: Arrangering og ledelse af havkajakkurser. (730) Indehaver: National Irish Bank, 3rd Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, 1 I.F.S.C. Dublin, Irland (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: The Coffee Collective (730) Indehaver: THE COFFEE COLLECTIVE ApS, Holger Danskes Vej 81, 4.th., 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, sukker, ris, tapioka, sago, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ssslangen (730) Indehaver: Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-Strasse 53-57, D Emmerich, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 30: Ris; pasta; sukker; mel og næringsmidler af korn; te, kaffe; kakao; drikke fremstillet på basis af chokolade; smagsstoffer til drikke andre end æteriske olier; kaffeerstatning; kaffeekstrakter; blandinger af kaffe og cikorie; ikke-medicinske konfekturevarer; slik, (sukkervarer), bagerivarer; kager; biscuits; spise-is; råis; spise-is produkter; frosne konfekturevarer; frosne desserter, mousse, sorberter; snack fremstillet hovedsageligt af kornprodukter; chokolade; chokolade dressinger; vingummi; frugtgummi; tyggegummi; lakrids (ikke til medicinsk brug). 2306

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SOLWANG ApS, Hanehovedvej 56, 3300 Frederiksværk, Danmark (511) Klasse 24: Retstrikket køkken/gæstehåndklæde af tekstilmateriale; viskestykke; grydelap og grillhandske af tekstilmateriale. (591) Farvetekst: Mærket er udført i mørk grøn. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ChildFund Alliance, Virginia Non-Stock Corporation, 2821 Emerywood Parkway, Richmond, Virginia 23294, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 16: Nyhedsbreve vedrørende filantropisk bistand til børn. (511) Klasse 36: Organisering af indsamlinger til velgørende formål (fundraising), nemlig filantropisk virksomhed i form af indsamling, administration og udbetaling af penge i forbindelse med programmer og faciliteter til fremme af børns velfærd US 77/415,361 USA (730) Indehaver: DANCOPTER A/S, c/o Esbjerg Lufthavn, John Tranums Vej 20, 6705 Esbjerg Ø, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser; transport af mennesker og materialer gennem helikopterflyvning i Nordsøen indenfor transport til og fra produktionsplatforme og borerigge som inden for service og vedligeholdelse af havvindmøller, specialopgaver samt sygetransport. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: dit bedste valg (730) Indehaver: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Dit bedste valg (730) Indehaver: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. 2307

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Cape Village (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Taster Wine A/S, Ringager 6, 2605 Brøndby, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ODENA (730) Indehaver: Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 29: Frosne og dybfrosne færdigvarer og færdigretter (indeholdt i klasse 29) hovedsageligt bestående af kød og/eller mælkeprodukter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Alm. Brand Vejhjælp (730) Indehaver: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed; polering, rengøring, smøring og vask af automobiler og andre befordringsmidler; reparation, vedligeholdese, starthjælp, døråbning og hjulskift som assistance til køretøjer. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed; redningstransport af personer og køretøjer; udlejning og udlån af befordringsmidler til brug på land; bortslæbning af køretøjer; redningstjeneste; transport, bjærgning og bugsering af køretøjer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fashionteam.dk v/lars Gill Wollsen, Fiskergade 1B st. th., 6200 Aabenraa, Danmark (511) Klasse 14: Juvelerarbejder, smykker, ædelstene. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer, kufferter, hånd- og rejsetasker. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ReadiGo (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 05: Præfyldte hypodermiske engangssprøjter indeholdende farmaceutiske præparater. (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter, nemlig hypodermiske sprøjter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EziFlex (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 05: Præfyldte hypodermiske engangssprøjter indeholdende farmaceutiske præparater. (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter, nemlig hypodermiske sprøjter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: sps-gruppen (730) Indehaver: THØGERSEN & TOFT HOLDING ApS, c/o Niels Thøgersen, Munksøgård 35, Himmelev, 4000 Roskilde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: SIRIUS advokater I/S, Holmens Kanal 7, 1060 København K, Danmark (511) Klasse 09: Lydbøger. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsadministration. (511) Klasse 41: Uddannelse og undervisning af personer. (511) Klasse 42: Web-hosting for andre; digitalisering af lydbøger. (730) Indehaver: Nyu Sakura v/jin-ming Weng, H.C. Ørsteds Vej 68, 1879 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 43: Restaurationsvirksomhed. 2308

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Information Lifecycle Management Services - ILMAS (730) Indehaver: Platon A/S, Dag Hammarskjölds Allé 13, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Computerprogrammer og software lagret på magnetiske medier eller nedtaget fra et fjerncomputernetværk. (511) Klasse 16: Tryksager, manualer, bøger og tidsskrifter, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, nemlig tjenester ydet af personer eller organisationer med det hovedformål at hjælp til drift, ledelse eller administration af en forretningsvirksomhed, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, nemlig tjenesteydelser bestående af registrering, omskrivning og udarbejdelse af skriftlige meddelelser og optegnelser, samt bearbejdning og systematisering af oplysninger; kompilering af matematisk og statistisk data, indsamling af forretningsoplysninger fra computersystemer; bistand og rådgivning vedrørende forretningsledelse, forretningsvirksomhed, forretningsmæssig organisation og vedrørende industriel virksomhed, information vedrørende forretningsvirksomhed, hjælp til forretningsmæssig og industriel virksomhedsledelse, indhentning af forretningsoplysninger, systematisering af informationer i computerdatabaser, udarbejdelse af kontoopgørelser, omlægning af forretningsvirksomhed, rådgivning vedrørende personaleledelse, professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, økonomiske prognoser, rationaliseringsprognoser, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser, udarbejdelse af statistiske oplysninger. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, elektronisk post, kommunikation via computerskærme, transmissioner af meddelelser og billeder formidlet via computer; tilvejebringelse af brugeradgang til et globalt computernetværk til brug for bearbejdning af data, ajourføring af computerprogrammer, analyser af computersystemer, rådgivning vedrørende computer hardware og software, genoprettelse af computerdata, forskning og udvikling for andre, genfinding af computerdata. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, akademier (undervisning), arrangement og ledelse af forelæsninger, af konferencer, af kongresser, af seminarer, af symposier, af workshops (uddannelse) og af videnskabelige møder, brevkurser, undervisning pr. korrespondance. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser tilvejebragt af personer, individuelt eller kollektivt, i relation til teoretiske og praktiske aspekter af komplekse aktivitetsområder. (511) Klasse 45: Juridisk bistand, nemlig ydelser tilvejebragt af jurister og advokater til enkeltpersoner, grupper af personer, organisationer og virksomheder; sikkerhedsmæssige ydelser vedrørende personers og genstandes sikkerhed, såsom undersøgelse og overvågning af systemer; juridisk bistand, nemlig tjenester til overvågning og rådgivning om IT-juridiske emner i virksomheder og automatiserede kontrol services for juridiske emner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DLH (730) Indehaver: Dalhoff Larsen & Horneman A/S, Skagensgade 66, 2630 Taastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 02: Træbeskyttelsesmidler; træbejdsemidler og olier til konservering og beskyttelse at træ. (511) Klasse 03: Vandbaserede trærensemidler. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke at metal), træ til bygningsbrug, halvforarbejdet træ, herunder træspånplader; krydsfiner at træ; savet træ; træ til byggeri og konstruktion, herunder træbjælker, træplader, træplanker, trælaminat, træpaneler, træelementer, beklædning at træ til bygningsbrug, cellulosepap til bygningsbrug; tømmer; herunder halvforarbejdet tømmer; rå savet tømmer; savet tømmer; savet tømmer til bygningsbrug, hegnsmaterialer (ikke at metal), plader, stolper og rækværk (ikke at metal), træbelægning til bygningsbrug, fliser at træ, gulvfliser (ikke af metal), trædøre, profillister at træ til bygninger, pæle at hårdt træ til bygningsbrug. (511) Klasse 20: Møbler af træ; varer (ikke indeholdt i andre klasser) helt eller hovedsageligt fremstillet at træ, herunder dekorationer og dekorationsgenstande, havemøbler fremstillet at træ; greb fremstillet at træ. (511) Klasse 31: Råt og uafbarket tømmer; tømmerstokke. (511) Klasse 35: Grossist- og detailhandel med trævarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TT Custom v/frederik Madsen, Egumvej 62, 7000 Fredericia, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 37: Reparation af biler. (511) Klasse 40: Specialfremstilling på bestilling for andre af biler. (591) Farvetekst: Mærket er udført i hvid, sort og orange. 2309

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Danske Bank A/S, Third Floor, International House, 3 Harbourmaster Place International Financial Services Centre, 1 Dublin, Irland (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, virksomhedsdrift og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; information, rådgivning, styring, planlægning, bistand og overvågning vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsledelse og -organisation; forretningsmæssig bistand i form af handelsinformation og -rådgivning; analyser af omkostninger; forretningsmæssige oplysningskontorer; forretningsundersøgelser; indhentning af forretningsoplysninger; datasøgning for andre i computerregistre og -databaser; indhentelse, sortering, redigering, systematisering, kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser og - registre, herunder til brug for transmittering og visning af finansielle oplysninger; forretningsmæssig bistand i forbindelse med computerstøttet databasestyring; udarbejdelse af kontoopgørelser, lønningslister, selvangivelser, omkostningsanalyser og -oversigter, statistiske oplysninger og økonomiske rapporter og prognoser; vurdering i forretningsanliggender; kommerciel bistand ved virksomhedsoperationer for andre; kommerciel konsulentbistand vedrørende virksomhedsovertagelser, fusioner og omlægning af erhvervsvirksomheder; detailhandel med samt import- og eksportagenturer vedrørende motorkøretøjer, computer hardware, computer software og maskiner, apparater og udstyr til brug for produktionsvirksomheder, landbrugsvirksomheder og entreprenørvirksomheder; salgsfremmende foranstaltninger for andre; indkøbsbistand til andre ved køb af varer og tjenesteydelser; indhentning af tilbud på varer og tjenesteydelser på tredjemands vegne med henblik på at opnå besparelser og forhandling med virksomheder; forretningsmæssig bistand ydet af rationaliseringseksperter; regnskabsførelse; revision; bogføring; regnskabsrevision; reklamevirksomhed og markedsføring; markedsføringsbistand; marketingforskning; markedsanalyser; marketingundersøgelser; udarbejdelse af reklame slogans; udarbejdelse og bistand til udarbejdelse af salgs- og markedsføringsmateriale; adresserede reklameforsendelser; online-annoncering på Internet og computernetværk; opdatering og spredning af annonce- og reklamemateriale; mangfoldiggørelse af dokumenter; auktionssalg; auktionsvirksomhed; informations-, rådgivnings-, konsulent- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed; låne-, kredit- og finansieringsvirksomhed; kreditgivning; formidling af lån, kredit og finansiering; kreditkontrakter; købsfinansiering; lånefinansiering; finansiering og lån imod sikkerhed, herunder i form af pant, ejendomsforbehold, garanti, kaution og sikkerhed i aktiver; finansiering af afbetalingskøb; afbetalingslån og -kredit; joint venture finansiering; finansiering af afbetalinger; finansiering af loyalitetsordninger; finansiering af terminslån; sikkerhedsstillelse i form af kaution og garanti; finansiel leasing af fast ejendom, motorkøretøjer, computer hardware, computer software og maskiner, apparater og udstyr til brug for produktionsvirksomheder, landbrugsvirksomheder og entreprenørvirksomheder; realkreditlån; udarbejdelse og strukturering af finansielle ydelser, herunder finansiering og leasing; factoring; finansiel clearingvirksomhed; valutarisk virksomhed, herunder valutahandel, valutaveksling og valutaudstedelse; investering af kapital; information om finansiering og investering af kapital; information og rådgivning om alternative og equity investeringsstrategier; finansiel sponsorering; finansiel risk management; investeringsfonde og -foreninger, inklusive alternative investeringsfonde og -foreninger, herunder hedge fonde, venture kapital fonde og private equity fonde; pantelånervirksomhed; inkassobureauvirksomhed; opkrævning af betalinger, herunder leje- og afgiftsbetalinger; finansiel analyse og tilvejebringelse af finansiel information med henblik på kreditstyring, risikostyring samt kredit- og forsikringsvurdering; administration, kontrol og behandling af betalinger; pensionskassevirksomhed; sparekassevirksomhed; bankvirksomhed; udstedelse af konto-, kredit-, debet-, hæve-, betalings-, bank-, virksomheds-, forretnings- og butikskort; finansielle tjenesteydelser vedrørende konto-, kredit-, debet-, hæve-, betalings-, bank-, virksomheds-, forretningsog butikskort; udstedelse af rejsechecks; udstedelse af værdikuponer og checks; kontokort-, hævekort- og kreditkortservice; elektronisk overførsel af penge; homebanking; finansiel virksomhed i forbindelse med betalingssystemer via Internet og andre globale computernetværkssystemer; tilvejebringelse af finansielle tjenesteydelser via Internet og intranet; kredit, långivning og finansiering via Internet og andre globale computernetværkssystemer; betalingsservice til brug på et globalt computernetværk; finansiel information, rådgivning og analyser; finansielle og økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); fondsbørsmæglere; fondsbørsvirksomhed; forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; udlejning af fast ejendom, herunder kontorlokaler, landbrugsejendomme, erhvervsejendomme og lejligheder; leasing af fast ejendom, herunder kontorlokaler, landbrugsejendomme, erhvervsejendomme og lejligheder; aktuarvirksomhed; taksering af fast ejendom; forsikringsvirksomhed og forsikringsagenturvirksomhed; administration af forsikringskrav; information og rådgivning om forsikringsforhold; forsikrings- og genforsikringsaftaler; assurandørvirksomhed, herunder bistand og information; forsikringsmæssig skadesadministration og -behandling; informations-, rådgivnings-, konsulent-, mægler- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; udlejning af computer hardware, computer software, udstyr til elektronisk databehandlingsudstyr og databehandlingsanlæg; computerprogrammering; design og udvikling af computer hardware og computer software, herunder til brug for bank-, valuta-, investerings-, realkredit-, forsikrings-, ejendomsmægler- og finansieringsvirksomhed; vedligeholdelse af computer software til brug for bank-, valuta-, investerings-, realkredit-, forsikrings-, ejendomsmægler- og finansieringsvirksomhed; design, udvikling og vedligeholdelse af computersoftware til transmittering, visning og lagring af transaktions-, identifikations- og finansielle oplysninger til brug i finans-, bank- og telekommunikationsbrancher; udvikling, vedligeholdelse, overvågning og administration af hjemmesider for andre; rådgivnings- og konsulentvirksomhed vedrørende alle de førnævnte ydelser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt og hvidt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dalhoff Larsen & Horneman A/S, Skagensgade 66, 2630 Taastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 02: Træbeskyttelsesmidler; træbejdsemidler og olier til konservering og beskyttelse at træ. (511) Klasse 03: Vandbaserede trærensemidler. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke at metal), træ til bygningsbrug, halvforarbejdet træ, herunder træspånplader; krydsfiner at træ; savet træ; træ til byggeri og konstruktion, herunder træbjælker, træplader, træplanker, trælaminat, træpaneler, træelementer, beklædning at træ til bygningsbrug, cellulosepap til bygningsbrug; tømmer; herunder halvforarbejdet tømmer; rå savet tømmer; savet tømmer; savet tømmer til bygningsbrug, hegnsmaterialer (ikke at metal), plader, stolper og rækværk (ikke at metal), træbelægning til bygningsbrug, fliser at træ, gulvfliser (ikke af metal), trædøre, profillister at træ til bygninger, pæle at hårdt træ til bygningsbrug. (511) Klasse 20: Møbler af træ; varer (ikke indeholdt i andre klasser) helt eller hovedsageligt fremstillet at træ, herunder dekorationer og dekorationsgenstande, havemøbler fremstillet at træ; greb fremstillet at træ. (511) Klasse 31: Råt og uafbarket tømmer; tømmerstokke. (511) Klasse 35: Grossist- og detailhandel med trævarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: razorpit (730) Indehaver: 2 KF ApS, Aahaven 12, 8300 Odder, Danmark (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand til brug i fabrikation, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, bøjelige slanger, ikke af metal. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. 2310

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: HOLST-it v/børge Holst Andersen, Lyngbakken 38, 4540 Fårevejle, Danmark (511) Klasse 28: Spil og legetøj (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, herunder i form af tilvejebringelse af computerspil på internettet (ikke downloadable); spiltjenester tilvejebragt online fra et computernetværk. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, design og udvikling af computer software. (591) Farvetekst: Lysblå tekst på mørkblå baggrund. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TRYDE ANDRES ApS AF 1985, Kongensgade 20, 5000 Odense C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Gymnastik- og sportsartikler, herunder sportstøj (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Detailhandelsvirksomhed i form af salg af parfumerivarer, beklædningsgenstande, herunder lingeri. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: RokaFlex Zahn GmbH, meiendorfer Amtsweg 10, DE Braak, Tyskland (511) Klasse 06: Fleksible, ikke brændbare metalrør til byggeformål, bygningsudluftning så vel som transport af atmosfærisk luft. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VALSACRO (730) Indehaver: Bodegas Valsacro, S.A., Finca La Plana, Ctra. Nacional 232, km. 364, ES Pradejon, La Rioja, Spanien (740/750) Fuldmægtig: Høiberg A/S, Store Kongensgade 59 A, 1264 København K, Danmark (511) Klasse 33: Vine (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: flexgrid (730) Indehaver: Eurisco ApS, Forskerparken 10, 5230 Odense M, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (730) Indehaver: Samsøe & Samsøe Holding A/S, Ryesgade 19 C, 2200 København N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Accura Advokataktieselskab, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 2311

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: G.A. Jourde Limited, 34 Buckingham Palace Road, Suite 4, London 5W 1W 0HR, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Henrik Klimek, Hulgårdsvej 72, 2400 København NV, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke dog ikke øl. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed og bistand ved forretningsledelse og administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål; kulturer af mikroorganismer, ikke til medicinske eller veterinære formål; emulgatorer (emulgeringsmiddel), proteiner til industrielle formål, kasein og kaseinater til industrielle formål. (511) Klasse 05: Diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; kulturer af mikroorganismer til medicinsk og veterinær brug; modermælkserstatning; kosttilskud i form af vitaminer og mineraler, diætetiske næringsmidler og -drikke til medicinske formål; lactose. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt; proteiner som næringsmiddel til mennesker, kasein og kaseinater til brug som næringsmidler; osteløbe, ostepulver, mælke- og flødeerstatning, mælk og fløde i pulverform; mælkebaserede dessertmousser. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis; salatdressing; kødpier og kødpostejer (ikke indeholdt i andre klasser), pizzaer, buddinger, fromager, ris á l amande; pulvere og præparater til fremstilling af cappuccino-, kakao-, chokolade-, kaffe- og tedrikke; drikke fremstillet på basis af chokolade, kakao og kaffe. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. 2312

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ESENET (730) Indehaver: YOUSEE A/S, Strandlodsvej 30, 2300 København S, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske og optiske databærere; lydbærere; elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software (downloadable eller optaget); akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering og undervisning; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget); computerprogrammel (downloadable eller optaget) dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende); annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre kommunikationsmedier; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel med varer med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i form af samling af et udvalg af telekommunikationsydelser, så an-dre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse; sortering og redigering i computerdatabaser, datasøgning for andre i computerregistre; systematisering af information i computerdatabaser; kompilering og indføring af information i computerdatabaser; online annoncering på et computernetværk; detailhandelsvirksomhed, nemlig med film, musik, nyheder og andre informationer via et elektronisk netværk. (511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed; installation, vedligeholdelse og reparation af computerhardware. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger; information vedrørende telekommunikation og information om transmission af telefoni, TV og Internet; telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimiletransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, fiber, trådløst og via telefonnettet; udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon, datatransmission; bred-båndskommunikation, IP-telefoni; tilvejebringelse af en brugeradgang til et globalt computernetværk og kommunikationsnetværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ISAP (730) Indehaver: ISAP v/nikolaj Stadler, Nordvangsparken 32, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Time to Eat, Time to Treat (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TEMA HOME (730) Indehaver: TEMA HOME ApS, Åsidevej 1, 4733 Tappernøje, Danmark (511) Klasse 24: TEMA HOME sælger og monterer gardin og markiseløsninger samt dertil hørende produkter, såsom parasoller, havemøbler m.v. til private kunder i nybyggede huse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Mercantec, H.C. Andersens Vej 9, 8800 Viborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: DAHL Viborg I/S, Gravene 2, 8800 Viborg, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, herunder eksaminering, erhvervsvejledning og information om undervisning; undervisningsvirksomhed, herunder arrangering og ledelse af forelæsninger, seminarer, konferencer, workshops, videnskabelige møder og specialundervisning. (591) Farvetekst: BYGGETEK (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BilligAlu (730) Indehaver: SINCO DANMARK ApS, Agerskovvej 20, 8362 Hørning, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Flemming Huess, c/o Hørlyck & Steffensen Advokatfirma, Klostergade 28, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 12: Dæk til hjul til motorkøretøjer. (511) Klasse 37: Montering, reparation og vedligeholdelse af fælge og dæk til motorkøretøjer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Mercantec, H.C. Andersens Vej 9, 8800 Viborg, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, herunder eksaminering, erhvervsvejledning og information om undervisning; undervisningsvirksomhed, herunder arrangering og ledelse af forelæsninger, seminarer, konferencer, workshops, videnskabelige møder og specialundervisning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i turkis, sort og hvid. (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til behandling af diabetes. 2313

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Rent tøj v/margit Kjeldgaard, Svanholm Alle 2, 4050 Skibby, Danmark (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og sort (730) Indehaver: Funny Tie v/helge Birkerod Aaquist, Langelandsvej 20B 1. tv., 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HVA' SKA' JEG SIGE...? (730) Indehaver: Kohberg Brød A/S, Kernesvinget 1, 6392 Bolderslev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 05: Brød og kager til diabetikere. (511) Klasse 30: Mel og næringsmidler af korn, herunder cornflakes og andre morgenmadsprodukter tilberedt af kornprodukter og/eller planter; bagerivarer, herunder brød, konditori- og konfekturevarer; sukker; gær, bagepulver; blandinger af mel og gær hovedsageligt til fremstilling af brød. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder konsulentvirksomhed vedrørende detailforretninger; reklame- og markedsføringsvirksomhed; detail- og engrosvirksomhed med dagligvarer, herunder bagerivarer. 2314

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BEAR BEER (730) Indehaver: Harboes Bryggeri A/S, Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 32: Øl. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: StrategiArkitekterne (730) Indehaver: Change Marketing v/h. Asnæs, Gøngehusvej 280, Høsterkøb, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 35: Annonce-, marketing- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse, herunder bistand ved forretningsudvikling, forandringsledelse, forandringsdiscipliner- og processer der direkte eller indirekte kan påvirke en organisation i en vækstorienteret og bæredygtig retning. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (730) Indehaver: A. Bomholt, Egå Møllevej 21, 8250 Egå, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; information vedrørende bygningskonstruktion; tilsyn med bygningskonstruktion; rådgivning om bygningsskader. (511) Klasse 42: Ingeniør- og arkitektvirksomhed; bygningskonsulentvirksomhed, udarbejdelse af tilstandsrapporter i forbindelse med bygninger, udarbejdelse af energirapporter og energimærkning, byggeteknisk rådgivning i forbindelse med køb og salg af ejendomme, bygningseftersyn. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NOVA (730) Indehaver: Auluna A/S, Industrivej 22, 7490 Aulum, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hansen, Sønderby og Co Advokatinteressentskab, Middelgade 1, 1., 8900 Randers C, Danmark (511) Klasse 14: Smykker i læder. (511) Klasse 18: Tasker i læder, punge i læder. (511) Klasse 25: Tørklæder, bælter i læder (beklædningsgenstande) (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Harboes Bryggeri A/S, Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (730) Indehaver: CHEMTOX-TROTTERS A/S, Birkemosevej 7, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, kursusvirksomhed (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt udvikling af computer software og teknisk rådgivning i forbindelse hermed. (591) Farvetekst: Logoet er udført i rød og grå 2315

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PLUSBANK (730) Indehaver: Djurslands Bank A/S, Torvet 5, 8500 Grenaa, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 09: Optaget og downloadable computersoftware til brug i forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, bankvirksomhed, investeringsvirksomhed, realkreditvirksomhed, valutarisk virksomhed eller ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 16: Trykte publikationer og andre tryksager med relation til forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, bankvirksomhed, investeringsvirksomhed, realkreditvirksomhed, valutarisk virksomhed eller ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 35: Rådgivning og bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, regnskabsførelse, bogføring, udarbejdelse af kontoopgørelser, revision, analyse af omkostninger, bistand ved forretningsrationalisering, forretningsundersøgelser, indhentning af forretningsoplysninger, udarbejdelse af økonomiske prognoser og statistiske forretningsoplysninger, vurdering i forretningsanliggender. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, bankvirksomhed, investeringsvirksomhed, realkreditvirksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, information og rådgivning om finansielle, valutariske, investerings- eller forsikringsmæssige forhold og realkredit; forvaltning af fast ejendom; forvaltning og pleje af formuer, fondsadministration. (511) Klasse 41: Undervisnings-, uddannelses- og kursusvirksomhed, herunder undervisnings-, uddannelses- og kursusvirksomhed vedrørende forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, bankvirksomhed, investeringsvirksomhed, realkreditvirksomhed, valutarisk virksomhed eller ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af computersoftware til brug i forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, bankvirksomhed, investeringsvirksomhed, realkreditvirksomhed, valutarisk virksomhed eller ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bistand vedrørende forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, bankvirksomhed, valutarisk virksomhed, investeringsvirksomhed, realkreditvirksomhed eller ejendomsmæglervirksomhed, juridisk bistand vedrørende fastejendom og realkredit, juridisk bistand vedrørende finansielle, valutariske, investerings- eller forsikringsmæssige forhold. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SCANLIGHT ApS, Chr. Hansensvej 12, 4540 Fårevejle, Danmark (511) Klasse 35: Importagentur for belysningsartikler og audioprodukter; detailhandel med belysningsartikler, herunder LED og audioprodukter (PA udstyr) samt rådgivning i forbindelse hermed. (511) Klasse 41: Udlejning af professionel belysning, showlys og audioprodukter (PA udstyr) i for-bindelse med fester og events. (591) Farvetekst: Mærket er udført i fading blå og hvid tekst (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TEAM-UP ApS, Korskildelund 6, 2670 Greve, Danmark (511) Klasse 09: Optagne videobånd. (511) Klasse 16: Bøger; tryksager, herunder pamfletter, brochurer og nyhedsbreve; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 28: Brætspil. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, forretningsundersøgelser. (511) Klasse 41: Arrangering og ledelse af seminarer, konferencer, messer og workshops med uddannelsesmæssigt formål; online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter; tilvejebringelse af online publikationer (ikke downloadable). (730) Indehaver: ART LIVE v/lippen Løwe, Parkvej 21, 5600 Faaborg, Danmark (511) Klasse 20: Skabe, boxe, hylder og borde af træ, glas, rustfrit stål, alle udsmykket med grafisk design; skabe af rustfrit stål, hvor lågen er udsmykket med grafisk design. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 2316

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1637 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 15. 123. årgang. 2002-04-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 121. årgang. 2000-09-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2699 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1885 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 129. årgang. 2008-09-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 129. årgang. 2008-09-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 129. årgang. 2008-09-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 997 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 585 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1611 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 132. årgang. 2011-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 132. årgang. 2011-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 132. årgang. 2011-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 749 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2263 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 129. årgang. 2008-04-23 Dansk Varemæretidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 129. årgang. 2008-04-23 Dansk Varemæretidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 129. årgang. 2008-04-23 Dansk Varemæretidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 867 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 425 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1069 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 335 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 123. årgang. 2002-06-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2697 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 124. årgang. 2003-10-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 124. årgang. 2003-10-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 124. årgang. 2003-10-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2735 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 742 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2683 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 40. 123. årgang. 2002-10-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3737 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2397 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 125. årgang. 2004-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 125. årgang. 2004-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 125. årgang. 2004-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2707 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 131. årgang. 2010-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 131. årgang. 2010-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 131. årgang. 2010-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1939 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1753 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 34. 122. årgang. 2001-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2707 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 130. årgang. 2011-08-31 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 130. årgang. 2011-08-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 130. årgang. 2011-08-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 741 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 128. årgang. 2007-04-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 128. årgang. 2007-04-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 128. årgang. 2007-04-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 623 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 129. årgang. 2008-03-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 129. årgang. 2008-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 129. årgang. 2008-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 679 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1157 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2219 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 120. årgang. 1999-11-24 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2837 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 315 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 120. årgang. 1999-03-10 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 132. årgang. 2011-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 132. årgang. 2011-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 132. årgang. 2011-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1197 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 40. 120. årgang. 1999-10-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2311 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 51. 121. årgang. 2000-12-20 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3997 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere