Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Delvis ugyldiggjort efter indsigelse Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Trocar-Fix Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Unomedical A/S, Birkerød Kongevej 2, 3460 Birkerød, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (730) Indehaver: Foreningen af Ventilationsfirmaer, c/o Dansk Vvs A/S, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneskur, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer Retten til at benytte mærket til kommer medlemmer af Foreningen af Ventilationsfirmaer (FAV). Mærket må alene anvendes af foreningens medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Brug af mærket skal ophøre ved udtræden af foreningen uanset dennes årsag. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Justin (730) Indehaver: Charlotte Thomasen, Krabbesgade 27, 8620 Kjellerup, (740/750) Fuldmægtig: Advodan Silkeborg A/S, Søndergade 2 B, 8600 Silkeborg, (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. Restaurations- og bodegavirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ST Distribution Ltd., 1401 Hutchison House, 10 Harchurt, Hong Kong (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, herunder høretelefoner; computere, software; tilbehør til computere (ikke indeholdt i andre klasser) herunder tastaturer, musemåtter, mus (databehandlingsudstyr), ledningsholdere og spillehandsker (computertilbehør). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MAZDA MOTOR CORPORATION, 3-1, Shinchi, Fuchu-Cho, Aki-Gun, Hiroshima-Ken, Japan (511) Klasse 07: Metalforarbejdningsmaskiner og -værktøj; maskiner og værktøj til brug i miner; kontruktionsmaskiner og -værktøj; maskiner og apparater til fremdrift (dog ikke til befordringsmidler til brug på land); ventilatorremme, tændingsspoler, kædestrammere, knastakselkæder, kontaktpunkter for køretøjers strømfordelere; oliefiltre, stempelringe, stempler, brændstoffiltre, startere, ventiler, cylindere, kølerventilatorer, kølerslanger, vandpumper og lyddæmpere til forbrændingsmotorer i automobiler; andre dele til forbrændingsmotorer i automobiler; vekselsstrømsgeneratorer; udstyr til energioverførsel (dog ikke til befordringsmidler til brug på land); støddæmpere og fjedre (dog ikke til befordringsmidler til brug på land); bremser (dog ikke til befordringsmidler til brug på land). (511) Klasse 12: Automobiler, dele og tilbehør dertil; motorer til befordringsmidler til brug på land; støddæmpere og fjedre til befordringsmidler til brug på land; aksler, lejer og akselkoblinger til befordringsmidler til brug på land; udstyr til energioverførsel til befordringsmidler til brug på land; bremser til befordringsmidler til brug på land; vekselstrømsmotorer og jævnstrømsmotorer til befordringsmidler til brug på land; tyverialarmer til befordringsmidler. (511) Klasse 37: Reparation og vedligeholdelse af automobiler; reparation og vedligeholdelse af motorer til automobiler; reparation og vedligeholdelse af luftkonditioneringsapparater; reparation af lydapparater; reparation af radioog fjernsynsmodtagere; reparation og vedligeholdelse af ure. (730) Indehaver: Asia-Europe Link v/jan Carlsen, Mårvænget 1, 8270 Højbjerg, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og for-retningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. 425

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PC-LET (730) Indehaver: Troels Plenge, Maglegårds Alle 25, 2860 Søborg, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: UNI-PRIMER (730) Indehaver: Hempel A/S, Lundtoftevej 150, 2800 Kongens Lyngby, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Bruun's Galleri, Værkmestergade 25, 8., 8000 Århus C, (511) Klasse 02: Maling, inklusive grundings- og forseglingsmidler, maling med begroningshindrende egenskaber, emulsionsmaling, strukturmaling, maling med specielle effekter, spartelfarver (fillers), nemlig masse og maling til udfyldning og reparation til malerformål, fernis og lakker, emaljelakker, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, fortyndere til lak og maling, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Norengros AS, Fyrstikkalleen 3B, N 0661 Oslo, Norge (511) Klasse 01: Albuminpapir, barytpapir, diazopapir, kemisk papir til forsøg, lakmuspapir, lysfølsomt papir, lysmålingspapir, reagenspapir, saltpeterpapir, selvtonende papir, papir til fotografi, papir til lyskopiering. (511) Klasse 16: Papir, kopipapir. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Poul Kurt Røpke, Islands Brygge 30B, 8. -3, 2300 København S, (511) Klasse 41: Forlagsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning i forbindelse dermed, herunder videnskabelig og teknologisk research. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Metro Sportswear Limited, 1381 Castlefield Avenue, M6B 1G7 Toronto, Ontario, Canada (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande og udendørs beklædning, nemlig frakker, jakker, parkacoats, pullovere, kedeldragter, veste, sweatere, skjorter, bukser, anorakker, tørklæder, hovedbeklædning, hatte, handsker, vanter, luffer. (730) Indehaver: Mette Handberg, c/o Mette Handberg, Villa Gallinavej 6, 4690 Haslev, (511) Klasse 16: Kollager af papir, trykte illustrationer og tegninger. (511) Klasse 24: Pudebetræk, tæpper, sengetøj, bordløbere, alt i strikket eller vævet materiale, kollager af vævet stof og strik. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, herunder også fremstillet i strik og vævede stoffer. (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning samt accessories, parfumerivarer, toiletartikler og boligtilbehør, fx pyntegenstande. 426

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: INFARM A/S, Systemvej 10, 9200 Aalborg SV, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 07: Maskiner og anlæg til landbrug, skovbrug og havebrug, samt dele til disse varer. (511) Klasse 11: Maskiner og anlæg til behandling og rensning af gylle, vand og spildevand, samt dele til disse varer. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, herunder særlig af gylle, vand og spildevand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STUHR (730) Indehaver: Jesper Faber Stuhr, Dyssebakken 13, 2900 (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, herunder radio og tv apparater, mp3-afspillere, telefoner, mobiltelefoner, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; ridehjelme. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: INFARM A/S, Systemvej 10, 9200 Aalborg SV, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 07: Maskiner og anlæg til landbrug, skovbrug og havebrug, samt dele til disse varer. (511) Klasse 11: Maskiner og anlæg til behandling og rensning af gylle, vand og spildevand, samt dele til disse varer. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, herunder særlig af gylle, vand og spildevand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INFARM (730) Indehaver: INFARM A/S, Systemvej 10, 9200 Aalborg SV, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 07: Maskiner og anlæg til landbrug, skovbrug og havebrug, samt dele til disse varer. (511) Klasse 11: Maskiner og anlæg til behandling og rensning af gylle, vand og spildevand, samt dele til disse varer. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, herunder særlig af gylle, vand og spildevand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DELBAVA (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug US 78/ USA (730) Indehaver: International Data Group, Inc., a Massachusetts corporation, 5 Speen Street, Framingham, Massachusetts 01701, USA (511) Klasse 42: Teknisk bistand, leveret via en webside, vedr. informationsteknologi; forskning; information, leveret via en webside, vedr. informationsteknologi. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Brand2Brand.com (730) Indehaver: NOTABENE.NET B2B A/S, Nørregade 2, 1, 7100 Vejle, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MIT 6A710-System (730) Indehaver: Fournais A/S, Enrumvej 7, 2942 Skodsborg, (511) Klasse 09: Elektrisk overvågnings- beskyttelsessystem. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder; ortopædiske artikler; suturmaterialer. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed. 427

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: who cares? (730) Indehaver: Anne Mølleskov Hansen, Signesvej 3 B, 2900 Hellerup, (511) Klasse 14: Smykker (511) Klasse 16: Malerier, grafiske fremstillinger og afbildninger, fotografier. (511) Klasse 21: Glasvarer, porcelænsvarer, keramik til husholdningsbrug. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed i forbindelse med kunstnerisk aktivitet, kulturelle arrangementer med afsæt i kunst, mode og design. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SCAN ANDERSEN (730) Indehaver: JB ARMATUR ApS, Kastaniehøjvej 15, 8600 Silkeborg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, (511) Klasse 11: Vandhaner og blandingsbatterier (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Krog Iversen & Co. A/S, Glasvænget 3-9, 5492 Vissenbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, klejnsmedearbejder; skorstene og røgrør af metal samt dele dertil, gulvplader af metal. (511) Klasse 08: Håndværktøj (hånddrevne); ildragere, askeskovle og tænger. (511) Klasse 11: Apparater opvarmning; pejse og brændeovne, herunder i form af indsatse, og dele dertil. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SCAN DSA (730) Indehaver: Danske Familierestauranter A/S, Læssøegade 215, 5230 Odense M, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København (511) Klasse 29: Fersk kød, tilberedte kødvarer, færdige middagsretter, konserverede, tilberedte frugter og grøntsager, marinader, dressinger, kompotter samt olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Saucer, dressinger, krydderier, iscreme. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, forretningsmæssig rådgivning om restaurationsdrift. (511) Klasse 36: Investering i samt forvaltning og administration af fast ejendom. (511) Klasse 43: Restaurationsvirksomhed, catering og tilvejebringelse af mad og drikke, nemlig take away. (730) Indehaver: Krog Iversen & Co. A/S, Glasvænget 3-9, 5492 Vissenbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, klejnsmedearbejder; skorstene og røgrør af metal samt dele dertil, gulvplader af metal. (511) Klasse 08: Håndværktøj (hånddrevne); ildragere, askeskovle og tænger. (511) Klasse 11: Apparater opvarmning; pejse og brændeovne, herunder i form af indsatse, og dele dertil. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Danske Familierestauranter A/S, Læssøegade 215, 5230 Odense M, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København (511) Klasse 29: Fersk kød, tilberedte kødvarer, færdige middagsretter og andre færdige måltider, konserverede og tilberedte frugter og grøntsager, marinader, dressinger, kompotter samt olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Saucer, dressinger, krydderier, iscreme. (511) Klasse 43: Restaurationsvirksomhed, catering og tilvejebringelse af mad og drikke, nemlig take away. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grønt og rødt (730) Indehaver: Krog Iversen & Co. A/S, Glasvænget 3-9, 5492 Vissenbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, klejnsmedearbejder; skorstene og røgrør af metal samt dele dertil, gulvplader af metal. (511) Klasse 08: Håndværktøj (hånddrevne); ildragere, askeskovle og tænger. (511) Klasse 11: Apparater opvarmning; pejse og brændeovne, herunder i form af indsatse, og dele dertil. 428

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Helle Callesen, Hærvejen 88, 6230 Rødekro, (511) Klasse 09: DVD'ere. (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med DVD'ere. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, forlagsvirksomhed. (511) Klasse 44: Sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, tarmskylningsklinik samt rådgivning i forbindelse med tarmskylning og kostvejledning. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt, hvidt, gråt og sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: pulpas (730) Indehaver: Brazil Trade I/S v/anja Tranberg Araújo dos Santos, Higino Araújo dos Santos, Linde Allé 8, 2720 Vanløse, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BARITO (730) Indehaver: Printex ApS, Vesterbrogade 63, 1620 København V, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København (511) Klasse 09: Solbriller, skibriller, optiske briller. (511) Klasse 14: Smykker, ure og charms (smykkevedhæng) til mobiltelefoner. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), bælter og tasker; skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel med solbriller, skibriller, optiske briller, smykker, ure, charms (smykkevedhæng) til mobiltelefoner, læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer, herunder bælter og tasker, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (730) Indehaver: Cinderell v/marianne B Christiansen, Gl Skolevej 1, 7400 Herning, (740/750) Fuldmægtig: Designwerk A/S, Birk Centerpark 40, 7400 Herning, (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster. (591) Farvetekst: Mærket er udført i faver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: AMK Clothing Company v/andre Michell Kolbe, Kildevangen 69, 4440 Mørkøv, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, sko og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detailhandel med lædervarer, beklædningsgenstande, sko og hovedbeklædning. (511) Klasse 42: Designvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FRUTTELLA (730) Indehaver: RM Import ApS, Sct Mathias Gade 74, 8800 Viborg, (511) Klasse 30: Smørbart frugtpålæg. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Skagen Design Factory v/lars Hedegaard, Havnevej 1, 9970 Strandby, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 35: Detailhandel med brugskunst. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 429

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CDC (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ABB Energi & Industri A/S, Division Distribution, Håndværkervej 23, 7000 Fredericia, (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (511) Klasse 06: Kabelskabe af stål eller plastik. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SENSI (730) Indehaver: GA Modefine S.A., Via Penata 4, CH-6850 Mendrisio, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3A, 8000 Århus C, (511) Klasse 03: Parfumerivarer. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgningen nummer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SHINYCAR.DK ApS, Industrivej 20, 7000 Fredericia, (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter til biler (511) Klasse 35: Franchising i forbindelse med rådgivning og konsultation om forretningsledelse inden for bilpleje og handel med bilplejeprodukter. (511) Klasse 37: Antirustbehandling og autolakering af biler og bilpleje i form af rengøring og polering og reparationsvirksomhed for biler. (591) Farvetekst: Blå og sort skrift (730) Indehaver: Sam Trading ApS, Jernbanegade 44 1, 6000 Kolding, (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj, herunder hamre, skruetrækkere, topnøjlesæt, save, skæreværktøj, boresæt. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, sikkerhedsudstyr i form af beskyttende ansigtsskærme til arbejdere, beskyttelseshjelme, beskyttelsesmasker, briller, knæbeskyttere til arbejdsbrug, ørepropper, sikkerhedsseler (undtagen til sæder i befordringsmidler og til sportsudstyr), sko til beskyttelse mod ulykker samt øjenskærme. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Sam Trading ApS, Jernbanegade 44 1, 6000 Kolding, (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, sikkerhedsudstyr i form af beskyttende ansigtsskærme til arbejdere, beskyttelseshjelme, beskyttelsesmasker, briller, knæbeskyttere til arbejdsbrug, ørepropper, sikkerhedsseler (undtagen til sæder i befordringsmidler og til sportsudstyr), sko til beskyttelse mod ulykker samt øjenskærme. (730) Indehaver: Sam Trading ApS, Jernbanegade 44 1, 6000 Kolding, (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, sikkerhedsudstyr i form af beskyttende ansigtsskærme til arbejdere, beskyttelseshjelme, beskyttelsesmasker, briller, knæbeskyttere til arbejdsbrug, ørepropper, sikkerhedsseler (undtagen til sæder i befordringsmidler og til sportsudstyr), sko til beskyttelse mod ulykker samt øjenskærme, sikkerhedsudstyr (ikke indeholdt i andre klasser). 430

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NIKKB (730) Indehaver: FONDEN FOR NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK, Forskerparken 10, 5230 Odense M, (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer (downloadable). (511) Klasse 16: Trykte publikationer, herunder årsberetninger, kursuskataloger, videnskabelige artikler og andre publikationer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, inden for kiropraktik og klinisk biomekanik, forlagsvirksomhed inden for årsberetninger, kursuskataloger, videnskabelige artikler og andre publikationer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning inden for kiropraktik og klinisk biomekanik. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Spirituel Energi (730) Indehaver: Dorrit Siff Darnelli, Ved Østerbjerg 5, stv, 2605 Brøndby, (511) Klasse 16: Bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver (511) Klasse 41: Sportsarrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Boel Living (730) Indehaver: BOEL LIVING HOLDING A/S, Nygade 5, 2, 7400 Herning, (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, herunder modulopbyggede bygninger. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, transportable bygninger ikke af metal, herunder modulopbyggede bygninger. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, herunder byggeri, reparation og installation af arkitekttegnede og industrielt fremstillede typehuse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BOEL LIVING HOLDING A/S, Nygade 5, 2, 7400 Herning, (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, herunder modulopbyggede bygninger. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, transportable bygninger ikke af metal, herunder modulopbyggede bygninger. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, herunder byggeri, reparation og installation af arkitekttegnede og industrielt fremstillede typehuse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Robert Dam, Rønnevej 9, 2680 Solrød Strand, (511) Klasse 20: Møbler (591) Farvetekst: Pantone kobber. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: UPS ROUTENET (730) Indehaver: United Parcel Service of America, Inc., a corporation of the State of Delaware, 55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia 30328, USA (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, forretningsrådgivning. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Juridisk bistand. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer EU (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ODENSE KRANSE XX (730) Indehaver: Odense Marcipan A/S, Toldbodgade 9-19, 5000 Odense C, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 29: Konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, herunder nødder, mandler og abrikoskerner samt blandinger deraf, nemlig syltetøj, marmelader og frugtsauce (kompotter), spiselige olier og spisefedt, herunder ermolprodukter, bageforbedringsmidler af vegetabilsk fedt. (511) Klasse 30: Brød, bagværk, konditori- og konfekturevarer, råvarer i form af mandelmasse, konfektmarcipan, marcipan, nougat, chokoladetrøffel og nougattrøffel, chokoladevarer, konfekturemasse og bagemasse baseret på sukker, mandler, nødder og abrikoskerner til bagning samt til konditori- og konfekturevarer; forblandede ingredienser, ikke indeholdt i andre klasser, til fremstilling af brød, bagværk og konditorivarer, cremepulver og creme til kager, bagværk og konditorivarer, spiselige dekorationer til kager og bagværk. (511) Klasse 31: Friske frugter og grøntsager, herunder nødder, mandler og abrikoskerner samt blandinger deraf. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SAPA (730) Indehaver: SAPA Kontorcenter A/S, Tagtækkervej 6, 5230 Odense M, (740/750) Fuldmægtig: Michael Clemmensen, Fisketorvet 3, 5100 Odense C, (511) Klasse 09: Kontormaskiner, regnemaskiner; databehandlingsudstyr, printere, scannere, kasseapparater, kopimaskiner. (511) Klasse 16: Papirvarer, kontorartikler, instruktions- og undervisningsmateriale, bogbinderiartikler, skrivemaskiner, formningsmaterialer af papir og plast. (511) Klasse 20: Møbler til kontorer og institutioner. (511) Klasse 42: Rådgivning i forbindelse med indretning af kontorer og institutioner. 431

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Insulair (730) Indehaver: Bang & Olufsen Medicom A/S, Gimsinglundvej 20, 7600 Struer, (511) Klasse 10: Medicinske apparater, nemlig inhalatorer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ALK (730) Indehaver: ALK-Abello A/S, Bøge Alle 6-8, 2970 Hørsholm, (511) Klasse 01: Diagnostiske præparater til videnskabelige formål. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, herunder farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater til immunterapeutiske formål samt farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater til diagnosticering, forebyggelse og behandling af allergi og astma; diagnostiske præparater til medicinske formål; sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder; ortopædiske artikler; suturmaterialer; inhalatorer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, herunder laboratorieydelser, diagnostiske ydelser, medicinsk og videnskabelig forskning. (511) Klasse 44: Medicinsk virksomhed, herunder medicinsk analyse i forbindelse med behandling af personer; lægevirksomhed, herunder rådgivning og information om allergi og astma. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KOKKEKLAR (730) Indehaver: FREE-COPY V/JESPER LEVY, Strandboulevarden 5, st th, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt; færdigretter (hovedsageligt bestående af varer i denne klasse). (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis; færdigretter (hovedsageligt bestående af varer i denne klasse); pizzaer. (511) Klasse 32: Øl; mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikkealkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bruuns Bazaar A/S, Kronprinsensgade 9, 1114 København (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (730) Indehaver: VBM LABORATORIET A/S, Mågevej 7, 9690 Fjerritslev, (740/750) Fuldmægtig: Frølund Winsløw, Gamlel Strand 34, 1202 København (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software; kemiske analyser af proces- og spildevand, forurenet jord, beton og delmaterialer til beton, vejmateriale, geotekniske undersøgelser, forureningsundersøgelser samt undersøgelser med henblik på råstofindvinding. (511) Klasse 45: Juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket foruden hvid og sort udført i farverne grøn og rød. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: GARDER A/S, Vestergade 72, 8990 Fårup, (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. 432

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PRIORITY CASHMERE (730) Indehaver: TRI-KA HOLDING A/S, Hjortkærvej 2, 6740 Bramming, (740/750) Fuldmægtig: Arnen Advokatfirma, Kirkegade 49, 6700 Esbjerg, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande og hovedbeklædning lavet af cashmere; fodtøj. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SCAN (730) Indehaver: Krog Iversen & Co. A/S, Glasvænget 3-9, 5492 Vissenbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, klejnsmedearbejder; skorstene og røgrør af metal samt dele dertil, gulvplader af metal. (511) Klasse 08: Håndværktøj (hånddrevne); ildragere, askeskovle og tænger. (511) Klasse 11: Apparater opvarmning; pejse og brændeovne, herunder i form af indsatse, og dele dertil. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fysiocare (730) Indehaver: Fysiocare V/Claus Ravnborg Nissen, Lykkenshøj 31, 8220 Brabrand, (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser til andre. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ENBREL PENCLIC (730) Indehaver: Wyeth, a corporation of the State of Delaware, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, herunder farmaceutiske præparater i en præfyldt autoinjector pen til behandling af rheumatoid arthritis, anchylosis spondylitis, psoriasis arthritis, juvenile idiopathic arthritis og psoriasis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KATJES SKUMHATTE (730) Indehaver: Katjes Fassin GmbH & Co. KG, Dechant Sprünken Strasse 53-57, Emmerich, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 30: Ris; pasta; sukker; mel og næringsmidler af korn; te, kaffe; kakao; drikke fremstillet på basis af chokolade; smagsstoffer til drikke andre end æteriske olier; kaffeerstatning; kaffeekstrakter; blandinger af kaffe og cikorie; ikke-medicinske konfekturevarer; slik (sukkervarer); bagerivarer; kager; biscuits; spise-is; råis; spise-is produkter, frossen konfekturevarer, nedkølede og/eller frosne desserter, mousse, sorbeter; snack fremstillet hovedsageligt af kornprodukter; chokolade; chokolade dressinger; vingummi; frugtgummi; tyggegummi; lakrids (ikke til medicinsk brug). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ENBREL SMARTCLIC (730) Indehaver: Wyeth, a corporation of the State of Delaware, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, herunder farmaceutiske præparater i en præfyldt autoinjector pen til behandling af rheumatoid arthritis, anchylosis spondylitis, psoriasis arthritis, juvenile idiopathic arthritis og psoriasis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ENBREL MYCLIC (730) Indehaver: Wyeth, a corporation of the State of Delaware, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, herunder farmaceutiske præparater i en præfyldt autoinjector pen til behandling af rheumatoid arthritis, anchylosis spondylitis, psoriasis arthritis, juvenile idiopathic arthritis og psoriasis. (730) Indehaver: F&H A/S, Gl. Skivevej 70, 8800 Viborg, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. Bestik (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DREAM objective; Dated, Realistic, Evident, Attractive, Measurable objectives (730) Indehaver: Mirrorman Holding ApS, Skovbovængets Alle 4, 4000 Roskilde, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 433

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: UNO (730) Indehaver: Lantmännen Mills A/S, Møllegade 12, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 30: Rugmel og hvedemel. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NUMBER (F)IVE (730) Indehaver: Axel Kaufmann ApS, Søndergade 53, 8000 Århus C, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detail- og engroshandel, også via nettet, med beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning og lædervarer; import- og eksportvirksomhed, også via nettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KALASHNIKOV (730) Indehaver: The Kalashnikov Joint Stock Vodka Company, 66 Dalling Road, W6 0JA, London, Storbritannien (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl); alkoholholdige kulsyreholdige drikke; alkoholiske frugtjuicer; alkoholiske frugtdrinks; spiritus; vodka; alkoholiske drikkevarer uden kulsyre. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer GB Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LOSATRIX (730) Indehaver: Ratiopharm A/S, Slotsmarken 12 st.tv, 2970 Hørsholm, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TaleBonus (730) Indehaver: M1 A/S, Hasserisvej 139, bygning 2, 9000 Aalborg, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (730) Indehaver: JYSKE BANK A/S, Vestergade 8, 8600 Silkeborg, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grøn og hvid. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JYSKE 3-BOLD (730) Indehaver: JYSKE BANK A/S, Vestergade 8, 8600 Silkeborg, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 434

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CACI DENMARK (730) Indehaver: Caci Denmark v/rikke D Shearer, Gunhilds Plads 4 B, 2., 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Advokatgruppen I/S, Åboulevarden 31, 5, 8000 Århus C, (511) Klasse 03: Toiletpræparater; kosmetik; hudcremer; fugtighedscremer; farvestoffer til kosmetisk brug; creme til afblegning af huden; rensemælk til toiletbrug; kosmetik til øjne; præparater til hårfjerning; kosmetiske præparater til slankeformål. (511) Klasse 10: Ansigts- og kropsfarvemaskiner- og apparater; maskiner og apparater til fjernelse af hår, filipenser, blodsprængninger m.v.; anti-aldrings elektrisk ansigtssystemer; apparater og maskiner til kosmetisk- og skønhedsbrug baseret på mikrostrøm, ultralyd og/eller laser; reservedele til disse maskiner og apparater. (511) Klasse 44: Skønhedssalonservice; frisørsalonservice; plastikkirurgiklinikker; hud- og skønhedsbehandlinger; skønhedsterapiservice og ikke-kirurgisk procedure for ansigt, krop og muskler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LP CENTRUM (730) Indehaver: Louis Poulsen Lighting A/S, Nyhavn 11, 1001 København K, (511) Klasse 11: Apparater til belysning, herunder armaturer, belysningsapparater og installationer, elektriske lamper, elektriske pærer, lampeglas, lampehætter, lampekupler, lampeophæng, loftsbelysning, lysekroner, lysstofrør til belysning. (511) Klasse 35: Detailhandel med belysningsartikler, herunder detailhandel med belysningsartikler via globale netværk. (511) Klasse 42: Design af boligtilbehør. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOBILLIGT (730) Indehaver: Dansk Supermarked A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til kommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, sendeudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, edb-software, elektriske akkumulatorer og batterier, transformatorer og elektriske omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedier og som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandelsvirksomhed, herunder køb og salg af elektronisk underholdning i form af spil, film, TV-programmer, adgang til TV-kanaler, informationssøgning og globale netværk. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni, IP TV og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TV 2 Radio (730) Indehaver: TV 2 RADIO A/S, Rugårdsvej 25, 5000 Odense C, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOBILLIGT (730) Indehaver: Dansk Supermarked A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til kommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, sendeudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, edb-software, elektriske akkumulatorer og batterier, transformatorer og elektriske omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Pure Humanity (730) Indehaver: Kurt Ørum Sørensen, Stenhusevej 24, 8850 Bjerringbro, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Steffensen Horstmann & Partnere, Sct Mathias Gade 23, 1., 8800 Viborg, (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TLP (730) Indehaver: TRIPLENANO ApS, Stenbukvej 65, 4623 Lille Skensved, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. 435

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Prinsessen og hendes krigere (730) Indehaver: Pernille Rasmussen, c/o Kongenshus Hotel, Skivevej 142, Daubjerg, 8800 Viborg, (740/750) Fuldmægtig: Dahl Herning A/S, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SO WHAT FILM (730) Indehaver: Maiken & Co. v/maiken Invordsen, Dyvekes Allé 4, 2300 København S, (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, herunder databånd, videobånd og DVD ere; lydplader og andre lydbærere, herunder CD ere og DVD ere. (511) Klasse 16: Tryksager; trykt marketingmateriale; trykte publikationer; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; film-, video- og musikproduktion; udgivelse af DVD ere; udgivelse af musik. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LINNEA PRESS (730) Indehaver: Linnea Press v/edel Broeng, Rosenhøj 8, 2990 Nivå, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 38: Pressebureau, herunder billedagentur. (511) Klasse 41: Forlagsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: REVISIONSPARTNER REGISTRERET REVISIONSAKTIESEL- SKAB, Ribevej 64, 6500 Vojens, (511) Klasse 36: Finansiel rådgivning, herunder ved selskabsstiftelse, generationsskifte og virk-somhedsoverdragelse. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Lauritz (730) Indehaver: Lauritz.com A/S, Dynamovej 11, 2730 Herlev, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; bistand ved varetagelse af auktionsvirksomhed. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FINNBETAINE (730) Indehaver: Danisco A/S, Langebrogade 1, 1001 København (511) Klasse 01: Kemiske produkter til anvendelse i fødevare- og foderindustrien, samt i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, til brug i fermentering, til stabilizering af enzymer og til modvirkning af skader ved kuldepåvirkning. (511) Klasse 05: Tilsætningsstoffer, nemlig betain, til anvendelse i farmaceutiske og veterinærmedicinske produkter og i diætetiske tilskud; diætetiske tilskud hovedsageligt bestående af betain til menneske- og dyreføde til medicinsk brug. (511) Klasse 30: Plante- og rodekstrakter til anvendelse i fødevarer, kosttilskud og i helsekost (ikke til medicinsk brug); betain til anvendelse i fødevarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BEIRHOLMS (730) Indehaver: Beirholms Væverier Aktieselskab, Kolding, Industrivej 12, 6000 Kolding, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Bruun's Galleri, Værkmestergade 25, 8., 8000 Århus C, (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer; inkontinenslagner. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper; dækketøj, sengelinned. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; badekåber, forklæder, hjemmesko. (730) Indehaver: Scan-Rella A/S, Sandholmgårdsvej 3, 3450 Allerød, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort, guld/grøn og hvid. 436

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TIMEBOXER (730) Indehaver: Timeboxer v/ Niels G.Johansen, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (730) Indehaver: Finn Nøhr, Halfdansgade 23, stv, 2300 København S, (511) Klasse 41: Socialpædagogisk rådgivning af unge og deres forældre vedrørende undervisning og uddannelse; erhvervsvejledning (uddannelses- og jobvejledning); uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 44: Rådgivning fra en psykolog eller psykiater til unge og deres forældre. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet til unge og deres forældre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Repart (730) Indehaver: REPART ApS, Klamsagervej 5, 8230 Åbyhøj, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med reservedele og tilbehør til hårde hvidevarer. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Spapedicure (730) Indehaver: Creative Nail Design, Inc., 1125 Joshua Way, Vista, California 92081, USA (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 03: Præparater til neglepleje og pedicure, nemlig cremer til blødgøring af hård hud, massageolie, præparater til fodbade, hudplejepræparater, nemlig eksfolierende cremer, lotioner og geler samt præparater til kropspleje. (511) Klasse 08: Instrumenter til manicure og pedicure, nemlig neglefile og file til fjernelse af hård hud. (730) Indehaver: Erik Fraas, Gransangervej 7, 1.tv., 2400 København NV, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. 437

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Wangcph (730) Indehaver: Wang Inc., 57 Gloucester Place., London W1U8JW, Storbritanien (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: XYLOLEX (730) Indehaver: Erik Fraas, Gransangervej 7, 1.tv., 2400 København NV, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Spamanicure (730) Indehaver: Fertin Pharma A/S, Industrivej 8, 7120 Vejle Øst, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler, kosttilskudspræparater, medicinske konfekturevarer, herunder medicinsk tyggegummi. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOON (730) Indehaver: MOONGAME ApS, Islands Brygge 34 C, 2300 København S, (511) Klasse 09: Downloadable programmer med elektroniske spil, interaktive multimedie computerprogrammer med spil, software programmer til videospil, computerspil samt andre elektroniske og virtuelle spil. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, elektroniske spil (ikke til brug med tv). (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder vedrørende computeropslagstavler, chat og elektronisk post, samt tilvejebringelse af elektroniske spil via mobiltelefon og Internet. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, spiltjenester tilvejebragt online fra et computernetværk, herunder fra mobiltelefoner og andre håndholdte medier. (730) Indehaver: Creative Nail Design, Inc., 1125 Joshua Way, Vista, California 92081, USA (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 03: Toiletpræparater; sæbe; parfumerivarer; æteriske olier; kosmetiske præparater; præparater til hånd- og fodpleje; kunstige og naturlige præparater til hårpleje; præparater til forstærkning, polering, konditionering, blødgøring og beskyttelse af negle og neglebånd; neglelak, neglelakfjerner, præparater til forbedring og reparation af negle og neglebånd; olie til pleje af negle og neglebånd; forstærkende præparater til pleje af negle og præparater til polering af negle; kunstige negle, negleforlængelser, negleforme, neglespidser; flydende og pulverformige ikke-gulnende præparater til kunstige negle, præparater til fastgørelse og fjernelse af kunstige negle; hudplejepræparater; ikke-medicinske håndrensningsmidler; præparater til rensning og blødgøring af hænder og fødder; lotioner, masker, hudcremer, fugtgivende præparater, skrubbepræparater, massageolier, oliemasker, cremer til blødgøring af hård hud, blødgørende præparater, eksfolierende cremer, lotioner, geler og sprays, alt til kropsbrug; badegeler; kosmetiske præparater og hudplejeprodukter til brug på hud og fingernegle, nemlig rensende cremer, fugtgivende præparater, skrubbepræparater, massageolier, masker og lotioner. (511) Klasse 08: Instrumenter til manicure og pedicure, nemlig neglefile og file til fjernelse af hård hud. 438

17 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA

18 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 65, D Darmstadt, Tyskland Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Platon A/S, Dag Hammarskjölds Allé 13, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Platon A/S, Dag Hammarskjölds Allé 13, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Platon A/S, Dag Hammarskjölds Allé 13, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Platon A/S, Dag Hammarskjölds Allé 13, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Platon A/S, Dag Hammarskjölds Allé 13, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Unomedical Limited, Thornhill Road, North Moons Moat, Redditch, Worcestershire B98 9NL, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Unomedical Limited, Thornhill Road, North Moons Moat, Redditch, Worcestershire B98 9NL, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Unomedical Limited, Thornhill Road, North Moons Moat, Redditch, Worcestershire B98 9NL, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: AB Dogman, Box , S Lund, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent AB, Box 5117, SE Malmø, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 65, D Darmstadt, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Mülhens GmbH & Co. KG, Venloer Strasse, D Köln, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Mülhens GmbH & Co. KG, Venloer Strasse, D Köln, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kadabell GmbH & Co. KG, Ludwig-Kegel-Strasse 15, D-7825 Lenzkirch, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Unichema Chemie B.V., Buurtje 1, NL-2802 BE Gouda, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lancôme Parfums et Beauté & Cie, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F Paris, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: L'OREAL, société anonyme, 14, Rue Royale, Paris, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien, 250, Frankfurter Strasse, D Darmstadt, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lancôme Parfums et Beauté & Cie, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F Paris, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien, 250, Frankfurter Strasse, D Darmstadt, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: L'OREAL, société anonyme, 14, Rue Royale, F Paris, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien, 250, Frankfurter Strasse, D Darmstadt, Tyskland 440

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Odenwald Faserplattenwerk GmbH, D Amorbach/Ufr., Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: HeidelbergCement Sweden AB, Box 47055, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent AB, Box 5117, SE Malmø, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Elf Aquitaine, société anonyme, Tour Elf, 2 Place de la Coupole, La Défence 6, F Courbevoie, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Medlock Medical Limited, Tubiton House, Oldham OL1 3HS, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Medlock Medical Limited, Tubiton House, Oldham OL1 3HS, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Medlock Medical Limited, Tubiton House, Oldham OL1 3HS, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Medlock Medical Limited, Tubiton House, Oldham OL1 3HS, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Medlock Medical Limited, Tubiton House, Oldham OL1 3HS, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Shunyi Xu, Bygårdstræde 3, 1. tv, 2700 Brønshøj, (740/750) Fuldmægtig: Newlaw Advokatfirma, Vester Farimagsgade 1, 3. sal, 1606 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordisk Dæk Import A/S, Merkurvej 7, 6650 Brørup, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Bruun's Galleri, Værkmestergade 25, 8., 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordisk Dæk Import A/S, Merkurvej 7, 6650 Brørup, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Bruun's Galleri, Værkmestergade 25, 8., 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordisk Dæk Import A/S, Merkurvej 7, 6650 Brørup, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Bruun's Galleri, Værkmestergade 25, 8., 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordisk Dæk Import A/S, Merkurvej 7, 6650 Brørup, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Bruun's Galleri, Værkmestergade 25, 8., 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Jydsk Arbejdstøj Kompagni A/S, Energivej 11, 6700 Esbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Bruun's Galleri, Værkmestergade 25, 8., 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordisk Dæk Import A/S, Merkurvej 7, 6650 Brørup, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Bruun's Galleri, Værkmestergade 25, 8., 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordisk Dæk Import A/S, Merkurvej 7, 6650 Brørup, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Bruun's Galleri, Værkmestergade 25, 8., 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordisk Dæk Import A/S, Merkurvej 7, 6650 Brørup, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Bruun's Galleri, Værkmestergade 25, 8., 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lane Bryant Purchasing Corp., an Ohio Corporation, 3344 Morse Crossing Road, Columbus, Ohio 43219, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Integra Cl, Inc., Road 402 Km 1,2, Anasco, Puerto Rico 00610, Caymanøerne (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Northland Aluminium Products, Inc., a corporation of the State of Minnesota, Highway 7 at 100, Minneapolis, Minnesota 55416, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lane Bryant Purchasing Corp., an Ohio Corporation, 3344 Morse Crossing Road, Columbus, Ohio 43219, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordisk Dæk Import A/S, Merkurvej 7, 6650 Brørup, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Bruun's Galleri, Værkmestergade 25, 8., 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordisk Dæk Import A/S, Merkurvej 7, 6650 Brørup, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Bruun's Galleri, Værkmestergade 25, 8., 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: NDI, NORDISK DÆK IMPORT A-S, Merkurvej 7, 6650 Brørup, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Bruun's Galleri, Værkmestergade 25, 8., 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordisk Dæk Import A/S, Merkurvej 7, 6650 Brørup, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Bruun's Galleri, Værkmestergade 25, 8., 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordisk Dæk Import A/S, Merkurvej 7, 6650 Brørup, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Bruun's Galleri, Værkmestergade 25, 8., 8000 Århus C, 441

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordisk Dæk Import A/S, Merkurvej 7, 6650 Brørup, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Bruun's Galleri, Værkmestergade 25, 8., 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordisk Dæk Import A/S, Merkurvej 7, 6650 Brørup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Flex1one A/S, Svejsegangen 7, 2690 Karlslunde, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Bruun's Galleri, Værkmestergade 25, 8., 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Rent A Tent A/S, Lyskær 13 C, 2730 Herlev, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kenwood Appliances Luxembourg SA, 11 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Luxembourg (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Girindus AG, Buchenallee 20, D Bergisch Gladbach, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Chemtura Corporation, a corporation of the State of Delaware, Benson Road, Middlebury, CT 06749, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KELLY PROPERTIES INC., a corporation of the State of Michigan, 999 West Big Beaver Road, Troy, Michigan 48084, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scottish & Newcastle plc, 28 St. Andrew Square, Edinburgh EH2 1AF, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Courage Limited, Ashby House, 1 Bridge Street, Staines Middlesex, TW18 4TP, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: H.P. Bulmer Limited, The Cider Mills, Plough Lane, Hereford HR4 OLE, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: H.P. Bulmer Limited, The Cider Mills, Plough Lane, Hereford HR4 OLE, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: H.P. Bulmer Limited, The Cider Mills, Plough Lane, Hereford HR4 0LE, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scottish & Newcastle plc, 28 St. Andrew Square, Edinburgh EH2 1AF, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Foster's Europe Pty Limited, 77 Southbank Boulevard, Southbank, Victoria 3006, Australien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Foster's Europe Pty Limited, 77 Southbank Boulevard, Southbank, Victoria 3006, Australien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scottish & Newcastle plc, 28 St. Andrew Square, Edinburgh EH2 1AF, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Beamish & Crawford plc., South Main Street, Cork, Irland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Foster's Europe Pty Limited, 1 Bouverie Street, Carlton, Victoria, Australien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Foster's Europe Pty Limited, 77 Southbank Boulevard, Southbank, Victoria 3006, Australien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scottish & Newcastle plc, 28 St. Andrew Square, Edinburgh EH2 1AF, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bayer Schering Pharma AG, Müllerstrasse 178, D Berlin, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: NFL Properties Europe, B.V., Polakweg 14, 2288 GG Rijswijk 2H, Holland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Perfetti Van Melle S.P.A., Via XXV Aprile 7, I Lainate, Italien 442

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1885 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 121. årgang. 2000-09-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2699 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2263 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 585 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1753 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 15. 123. årgang. 2002-04-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 129. årgang. 2008-04-23 Dansk Varemæretidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 129. årgang. 2008-04-23 Dansk Varemæretidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 129. årgang. 2008-04-23 Dansk Varemæretidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 867 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1157 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 24. 123. årgang. 2002-06-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2495 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1637 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 131. årgang. 2010-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 131. årgang. 2010-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 131. årgang. 2010-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1939 Afslåede eller

Læs mere

Prisliste 1. januar 1998 Patenter Supplerende beskyttelsescertifikater Brugsmodeller Mønstre (design) Chips (halvledertopografier) Vare- og fællesmærker Kommunevåbener og -segl Publikationer Erhvervsservice

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 335 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2683 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1611 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2397 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1069 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 125. årgang. 2004-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 125. årgang. 2004-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 125. årgang. 2004-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2707 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 132. årgang. 2011-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 132. årgang. 2011-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 132. årgang. 2011-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1197 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 120. årgang. 1999-03-10 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 124. årgang. 2003-10-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 124. årgang. 2003-10-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 124. årgang. 2003-10-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2735 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 128. årgang. 2007-04-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 128. årgang. 2007-04-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 128. årgang. 2007-04-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 623 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 34. 122. årgang. 2001-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2707 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2299 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 125. årgang. 2004-09-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 125. årgang. 2004-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 125. årgang. 2004-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2101 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 127. årgang. 2006-06-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 127. årgang. 2006-06-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 127. årgang. 2006-06-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 315 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2219 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 29. 123. årgang. 2002-07-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2971 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 130. årgang. 2011-08-31 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 130. årgang. 2011-08-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 130. årgang. 2011-08-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 845 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2929 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere