Dansk Varemærke Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte internationale registreriner Delvis ugyldiggjort efter indsigelse Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Andre meddelelser Prisliste Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf eller , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: William Cook Europe ApS, Sandet 6, 4632 Bjæverskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, herunder spiralformet ledetrådstilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til dannelse af emboli i karsystemet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: LIF Lægemiddelindustriforeningen, Strødamvej 50 A, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræ-bende midler. (511) Klasse 42: Lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer Lif Lægemiddelindustriforeningen og Lifs til enhver tid værende medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket anvendes på Lifs hjemmeside og foreningens til enhver tid værende medlemmers hjemmesider samt på skriftligt materiale, der ugår fra foreningen. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk AvisTryk A/S, Sydvestvej 110, 2600 Glostrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: JOST JENSEN & THOMASEN A/S, Glostrup Torv 8-10,, 2600 Glostrup, Danmark (511) Klasse 40: Trykning (fotografisk). (511) Klasse 42: Trykkerivirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EL TORITO (730) Indehaver: El Torito Restaurants, Inc., a corporation of the State of Delaware, 2450 White Road, Irvine, Californien 92714, USA (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed, nemlig tillavning og tilberedning og servering af mad, måltider og alkoholiske og ikke-alkoholiske drikkevarer. (730) Indehaver: Møller Management v/ Bent Møller, Kronprinsensvej 16, 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt. (511) Klasse 30: Brød, konditori- og konfekturevarer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke. 3997

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Prolab Nutrition Inc., 130 Murphy Road; Hartford; Connecticut 06114, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 05: Kosttilskud til brug for mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AVONIL (730) Indehaver: Nilab A/S, Toftegårdvej 16, 5500 Middelfart, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FAIR VISION (730) Indehaver: Fair Vision A/S, Ærøvej 21, 8800 Viborg, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, herunder installation af udstillingsfaciliteter. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 42: Design af messestande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, magnetiske og audiovisuelle undervisningsmedier, apparater til gengivelse og duplikering af lyd og/eller billeder; magnetiske informationsmedier til lagring af billeder, tekst og lyd, optagne og tomme videobånd og videodisks, magnetiske båndkassetter og lyddisks, medier med lyd- og audiovisuelle optagelser; lyd-compactdisks, videocompactdisks, optiske disks, elektroniske kort elektroniske spillekort til brug med fjernsynsapparater, magnetiske og elektroniske penne; computerprogrammer med relation til fjernsynsprogrammer, computerprogrammel på alle slags bærere; interaktive fjernsyns- og/eller audiovisuelle programmer og spil, medier med kompilerede og computerdigitaliserede tekster og billeder, faste eller levende, og med kompileret og computerdigitaliseret lyd, herunder musik til interaktiv og anden brug; databaser, især lyd-databaser, databanker med tekst eller lyd, billedbånd; elektroniske og automatiske spil kun til brug med fjernsynsapparater og/eller med computerskærme; trykte kredsløb, terminalforbindelser og mikrocomputere til private og offentlige netværk; optaget telematikprogrammel, disketter; briller, brilleetuier. (511) Klasse 16: Papir og pap (i rå eller halvforarbejdet tilstand, til papirvarer eller til trykning), karton, trykte formularer, aviser, bøger, manualer, salgsfremmende brochurer; brochurer; alle slags trykte publikationer, multimedia- og interaktive publikationer, magasiner og tidsskrifter, papirservietter, -bleer og -håndklæder, etiketter (ikke af tekstil), faner (af papir); plakater, postkort, klistermærker; tegninger; graveringer; billeder; fotograveringer; bånd af papir eller pap til optagelse af computerprogrammer; undervisningsmateriale i form af spil (dog ikke apparater); trykpresseprodukter (dog ikke apparater); spillekort; tryktyper; klichéer; penne. (511) Klasse 28: Spil; legetøj; gymnastik- og sportsartikler (undtagen beklædningsgenstande, fodtøj og hatte); automatiske og elektroniske spil (ikke møntapparater eller til brug med fjernsynsapparater). (511) Klasse 35: Reklamevirksomhed, forretningsvirksomhed, nemlig bistand ved forretningsledelse, rådgivning vedrørende forretningsorganisation og forretningsledelse; professionel rådgivning vedrørende forretningsledelse; professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, vurdering i forretningsanliggender, rationaliseringseksperter, information vedrørende forretningsvirksomhed; rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, opklæbning af plakater, distribution af vareprøver, reklamemateriale og brochurer især til postordresalg indenfor eller over landegrænserne, franchiseydelser i form af bistand ved drift og ledelse af industri- og forretningsvirksomheder; kommerciel promovering af enhver art, salgsfremstød for andre for varer og tjenesteydelser ved hjælp af reklame eller brug af privilegerede brugerkort; salgsfremmende ydelser og reklamevirksomhed af enhver art og ved hjælp af alle slags medier, navnlig vedrørende postordresalg inden for eller over landegrænserne; databehandling (kontormæssig bistand), nemlig transskription og systematisering af skriftlige meddelelser og af lyd- eller billedoptagelser; tegning af abonnement på trykte publikationer, abonnement på alle informationsbærere vedrørende trykte publikationer, abonnement på alle informationsbærere vedrørende tekster, lyd og/eller billeder, især i form af elektroniske og andre publikationer, digitale publikationer, audiovisuelle produkter eller multimedieprodukter (datastyret opsætning af tekster, faste eller levende billeder og af lyd, herunder musik, til interaktiv og anden brug) på dertil hørende bærere (digitale lydbærere, CD'er, digitale audiovisuelle disks); reproduktion af dokumenter, annoncering pr. post, administration af datastyrede arkiver, reklamevirksomhed og forretningsmæssig oplysningsvirksomhed vedrørende telematiske medier, organisering af handelsmesser og udstillinger og messer med kommercielle eller reklamemæssige formål; sortering og redigering af informationer i (511) Klasse 42: Professionel rådgivning og udarbejdelse af planer (ikke i forbindelse med forretning); juridisk rådgivning; skrivning af korrespondance, franchiseydelser, nemlig overførsel af know-how, licensgivning, administration af ophavsret, oprettelse, implementering af databanker og databaser; programmering af elektroniske instrumenter og apparater, af computere, af fjerntilgangsdatabehandlings- og telematiksystemer samt af multimedieudstyr og -materialer; redigering af skrevne tekster; nyhedsformidling; oversættelse; trykkerivirksomhed; videooptagelse; fremskaffelse af faciliteter til udstillinger; udlejning af apparater og instrumenter til brug med multimedieprodukter til brug i forbindelse med fjernsynsprogrammer; billedoptagelse. (300) Prioritetsoplysninger: FR 98/ Frankrig (730) Indehaver: Planete Cable Société Anonyme, Immeuble Quai Quest - 42 Quai du Point du Jour, F Boulogne Billancourt, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til ledning, distribution, transformering, opsamling, oplagring, regulering og styring af elektrisk strøm; computerprogrammel, ydre enheder til computere, videnskabelige apparater (ikke til medicinsk brug), nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter; apparater og fortsættes 3998

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FREEPAQ (730) Indehaver: Infopaq Aps, Kongens Nytorv 22, 1050 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun & Trolle, Advokatfirma, Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computer hardware og perifert udstyr dertil, computer software, publikationer i elektronisk format, elektroniske publikationer distrubueret online eller via multimedie-netværk. (511) Klasse 35: Medieovervågning, herunder overvågning af trykte og elektroniske medier; indføring, redigering og systematisering af informationer i multimedie-netværk; administration af databaser, herunder indsamling, behandling, kompilering, lagring, verificering, analysering, fremskaffelse og systematisering af informationer i computerdatabaser; databehandling og -verifikation. (511) Klasse 37: Vedligeholdelse af computernetværk, herunder netværks-servere. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; fjernsynsudsendelser, nyhedsbureauer, pressebureauer, radioudsendelser. (511) Klasse 42: Programmering af computere; udvikling og vedligeholdelse af databaser til brug for andre; udvikling og vedligeholdelse af computerprogrammer; teknisk rådgivning vedrørende computernetværk, herunder netværks-servere; nyhedsformidling; design af web-sider; drift af web-servere og -hoteller; hosting og teknisk administration af Internethjemmesider; leasing af tilgangstid til computerdatabaser; Internetcafé virksomhed (udlejning af computere og programmer); teknisk rådgivning om Internettet; genfinding af computerdata. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HOSTPAQ (730) Indehaver: Infopaq Aps, Kongens Nytorv 22, 1050 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun & Trolle, Advokatfirma, Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computer hardware og perifert udstyr dertil, computer software, publikationer i elektronisk format, elektroniske publikationer distribueret online eller via multimedie-netværk. (511) Klasse 35: Medieovervågning, herunder overvågning af trykte og elektroniske medier; indføring, redigering og systematisering af informationer i multimedie-netværk; administration af databaser, herunder indsamling, behandling, kompilering, lagring, verificering, analysering, fremskaffelse og systematisering af informationer i computerdatabaser; databehandling og -verifikation. (511) Klasse 37: Vedligeholdelse af computernetværk, herunder netværks-servere. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; fjernsynsudsendelser, nyhedsbureauer, pressebureauer, radioudsendelser. (511) Klasse 42: Programmering af computere; udvikling og vedligeholdelse af databaser til brug for andre; udvikling og vedligeholdelse af computerprogrammer; teknisk rådgivning vedrørende computernetværk, herunder netværks-servere; nyhedsformidling; design af web-sider; drift af web-servere og -hoteller; hosting og teknisk administration af Internethjemmesider; leasing af tilgangstid til computerdatabaser; Internetcafé virksomhed (udlejning af computere og programmer); teknisk rådgivning om Internettet; genfinding af computerdata. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HOME (730) Indehaver: FAKTA A/S, Hjulmagervej 12, 7100 Vejle, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WAPPAQ (730) Indehaver: Infopaq Aps, Kongens Nytorv 22, 1050 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun & Trolle, Advokatfirma, Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computer hardware og perifert udstyr dertil, computer software, publikationer i elektronisk format, elektroniske publikationer distribueret online eller via multimedie-netværk; søgemaskiner til brug på Internettet. (511) Klasse 35: Medieovervågning, herunder overvågning af trykte og elektroniske medier; indføring, redigering og systematisering af informationer i multimedie-netværk; administration af databaser, herunder indsamling, behandling, kompilering, lagring, verificering, analysering, fremskaffelse og systematisering af informationer i computerdatabaser; databehandling og -verifikation. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; fjernsynsudsendelser, nyhedsbureauer, pressebureauer, radioudsendelser. (511) Klasse 42: Programmering af computere; udvikling og vedligeholdelse af databaser til brug for andre; udvikling og vedligeholdelse af computerprogrammer; teknisk rådgivning vedrørende computernetværk, herunder netværks-servere; nyhedsformidling; design af web-sider; drift af web-servere og -hoteller; hosting og teknisk administration af Internethjemmesider; leasing af tilgangstid til computerdatabaser; Internetcafé virksomhed (udlejning af computere og programmer); teknisk rådgivning om Internettet; genfinding af computerdata. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mayland (730) Indehaver: Aktieselskabet C. Mayland, Meterbuen 18, 2740 Skovlunde, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: F. Schur & Co. A/S, Esplanaden 40, 1263 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 03: Kosmetiske badepræparater, herunder toiletsæbe, desinficerende sæbe, shampoo, badesalt (ikke til medicinske formål); kosmetiske præparater til hudpleje; talkumpudder til toiletbrug; olier til toiletbrug; kosmetiske lotions; herunder håndcreme til såvel hænder som negle; vaseline (til kosmetiske formål); vat, vatrondeller, vatkugler og vatpinde til kosmetisk brug; vådservietter til kosmetisk brug og til toiletbrug; præparater til neglepleje, herunder neglelakfjerner, såvel i flydende form som i form af imprægnerede servietter eller pads. (511) Klasse 05: Ammeindlæg; farmaceutiske præparater til hudpleje; lotions til farmaceutisk brug; herunder specialcremer til vordende mødre såsom creme mod strækmærker; salver; servietter imprægneret med farmaceutiske cremer; vådservietter til medicinsk brug; farmaceutiske præparater mod solforbrænding. (511) Klasse 16: Toiletpapir; servietter af papir; ansigtsservietter af papir; papirlommetørklæder; papirhåndklæder. 3999

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Simon s Golf Club, Nybovej 5, 3490 Kvistgård, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; bestyrelse af sportsinstallation (golfanlæg). (511) Klasse 42: Restaurations- og hotelvirksomhed. (591) Farvetekst: Grønt og gråt på hvid baggrund. (730) Indehaver: Odense Marcipan A/S, Toldbodgade 9-19, 5000 Odense C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt, herunder ermolprodukter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: S P Transport ApS, Birkegårdsvej 36, 8361 Hasselager, Danmark (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ECAR (730) Indehaver: Enterprise Rent-A-Car Company, a corporation of the State of Missouri, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 12: Befordringsmidler. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed vedrørende køb og leasing af befordringsmidler. (511) Klasse 39: Udlejning og leasing af befordringsmidler, reservation af udlejede og leasede befordringsmidler. (730) Indehaver: Drostdy Wines Limited, Aan-de-Wagenweg, Stellenbosch, Sydafrika (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). 4000

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Skandinavisk Transport Center - Køge, Havnen 39, 4600 Køge, Danmark (511) Klasse 36: Ejendomsmæglervirksomhed, udlejning af fast ejendom. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Skovbo A/S, Tømmervej 1, 7080 Børkop, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EAT (730) Indehaver: EAT Spedition A/S, Kokmose 6, 6000 Kolding, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 36: Toldklarering; forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 39: Spedition, forsendelse, fragtmæglervirksomhed, opbevaring af varer, herunder lagerhotelvirksomhed; transportvirksomhed, rådgivning om transport; pakning af varer. (511) Klasse 42: Kvalitetskontrol; udlejning af mødelokaler; professionel rådgivningsvirksomhed (ikke om forretningsdrift). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BIONA (730) Indehaver: Xtra personell as, Postboks 198, Sentrum, 0102 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 35: Arbejdsformidlingsvirksomhed; personalerekruttering, bistand ved ledelse og administration af virksomheder, varetagelse af kontoropgaver, indsamling og systematisering af information til brug i databaser. (511) Klasse 42: Udleje af tilgangstid ved brug af databaser; programmering af computere; udarbejdelse af dataprogrammer, ajourføring og vedligeholdelse af dataprogrammer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Ferrosan A/S, Sydmarken 5, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 03: Shampoo, sæbe, kosmetiske præparater til pleje af huden, håret, hovedbunden og neglene. (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og naturlægemidler, kosttilskud, præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn. (730) Indehaver: Morten Kristiansen, Mosevangen 1, 6710 Esbjerg V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat Helge Pedersen, Nørregade 2, 7200 Grindsted, Danmark (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. 4001

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Banestyrelsen, Sølvgade 40, 1349 København K, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fidia Advanced Biopolymers S.r.l., Via De' Carpentieri, 3, I Brindisi, Italien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle og videnskabelige formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, gødning (naturligt og kunstigt), kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler. (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, produkter, ikke til terapeutisk eller farmaceutisk brug, til pleje af mund, tænder og gummer, tandpasta. (511) Klasse 05: Farmaceutiske produkter, biomateriale til medicinsk og kirurgisk brug, herunder rekonstruktiv kirurgi, veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn og syge, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, klæbemidler til tandproteser. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kirurgiske og medicinske implantater. (511) Klasse 41: Organisering, udførelse og styring af instruktion og undervisning, af konferencer, af møder og af seminarer; udgivelse af tryksager; alt det forannævnte relateret til farmaceutisk forskning og udvikling, herunder udvikling af biomateriale til medicinsk og kirurgisk brug. (511) Klasse 42: Organisering, udførelse og styring af farmaceutiske undersøgelser og forskning, herunder forskning af biomateriale til medicinsk kirurgisk brug, forskning og udvikling af farmaceutika og biomateriale. (730) Indehaver: Poul Lysemose Andersen, Ellevangen 7, 5260 Odense S, Danmark (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HUSPENSION (730) Indehaver: BRFkredit a/s, Klampenborgvej 205, 2800 Lyngby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 36: Finansiering, lån (finansiering), lån imod pant, ejendomsmæglervirksomhed. 4002

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Sophus Berendsen A/S, Klausdalsbrovej 21, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 05: Førstehjælpskasser (fyldte). (511) Klasse 06: Faste håndklædeautomater (af metal). (511) Klasse 07: Hydrauliske maskiner og motorer, pneumatiske maskiner og motorer, elektrohydrauliske maskiner og motorer, transmissioner til maskiner, lejer (dele af maskiner), kontrolmekanismer til maskiner og motorer, elektriske motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), smøreapparater (dele til maskiner), dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer, filtre (dele til maskiner eller motorer), filtre til rensning af afkølingsluft (til motorer). (511) Klasse 09: Elektriske apparater og instrumenter, elektriske målingsapparater og instrumenter, elektriske kontrolpaneler, kontakter, relæer, analyseapparater (ikke til medicinske formål), herunder til hydrauliske apparater og instrumenter, beskyttelsesbeklædning, beskyttelseshjelme, salgsautomater, computer software, filtre til åndedrætsmasker. (511) Klasse 10: Filtre til ultraviolette stråler til medicinske formål. (511) Klasse 11: Toiletsæder og toiletkummer, sanitære apparater, brusere, filtre (dele af husholdnings- eller industrielle installationer), filtre til aircondition, filtre til drikkevand, desodoriseringsapparater (ikke til personlig brug). (511) Klasse 12: Vogne, luger og koøjer til lystbåde, tråd- og kabelhåndteringsudstyr såsom blokke, låse, fordelere, fødeledninger, drejesokler og klamper til lystbåde, hydrauliske bremser, håndsving, ventilholdere, ventilblokke og cylindre til lystbåde, bomnedhal til lystbåde. (511) Klasse 17: Brandslanger, pakninger. (511) Klasse 20: Faste håndklædeautomater (ikke af metal), skabe. (511) Klasse 21: Sæbeautomater, toiletsædeovertræksautomater, automater til toiletrengøringsmidler, desodoriseringsapparater til personlig brug, mopper, skraldebøtter af metal eller plastik.. (511) Klasse 24: Sengelinned, linned til hoteller, restauranter, hospitaler og til plejehjem. (511) Klasse 25: Beklædningsartikler. (511) Klasse 27: Måtter. (511) Klasse 35: Markedsføringsundersøgelser, salgsfremstød. (511) Klasse 37: Reparation, vaskerivirksomhed, rengøringsvirksomhed. (511) Klasse 42: Industriel design; udlejning af tøj, linned, tekstiler, måtter, mopper, viskere, automater til viskere, rullehåndklædeskabe, sæbeautomater, skraldespande, toiletsæder og toilettaburetter, toiletsædeovertræksautomater, automater til toiletrengøringsmidler og salgsautomater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: B. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PERFECT TOUCH (730) Indehaver: Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Dansom Lane, Hull HU87DS, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Reckitt Benckiser (Scandinavia) A/S, Vadstrupvej 22, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 03: Ikke-medicinske toiletpræparater; kosmetiske præparater og præparater til skønhedspleje; kosmetiske cremer og lotions; kosmetiske fugtighedscremer, - lotions og -geler; kosmetiske eksfolierende præparater; sæbe; rensemidler, ikke til brug i fabrikationsprocesser eller til medicinsk brug; præparater til barbering; hårfjerningsmidler, hårfjerningsvoks. (511) Klasse 08: Spatler til brug ved kosmetisk hårfjerning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WINCLICK (730) Indehaver: Ravn Vinduer & Døre A/S, Vestre Allé 9, Thyregod, 7323 Give, Danmark (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Åboulevarden 21, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 06: Bygningsmaterialer af metal. (511) Klasse 19: Bygningsmaterialer (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Khalil Fadda, Østeraagade 20, 9000 Ålborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Voss & Wagner Advokataktieselskab, Mølleå 1, 9000 Ålborg, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, sundheds- og skønhedspleje, veterinærvirksomhed. (591) Farvetekst: Candy - blå pantone 286c, Danmark - rød pantrone 032cv (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bianco Danmark A/S, Birkedam 10 C, 6000 Kolding, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (730) Indehaver: Gartneriet 7'eren ApS, Engvej 12-18, 5464 Brenderup Fyn, Danmark (511) Klasse 31: Naturlige planter og blomster, herunder potteplanter, afskårne blomster, træer og buske. (511) Klasse 42: Gartneri. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 4003

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HOT SHOT (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Norsk Iskrem BA, Lysaker Torg 2, 1366 Lysaker, Norge (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 30: Spiseis, flødeis, iscreme, spiseisprodukter, frosne konfekturevarer samt andre kolde/frosne desserter i form af spiseis, fromager og budding. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: She und BOGIE Gesellschaft, für Modevertrieb m.b.h. & Co. Service KG, Augustinusstrasse 26, D Neuss, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet, Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, Danmark (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand. (511) Klasse 09: Optikervarer (ikke indeholdt i andre klasser), optiske apparater og instrumenter, briller, solbriller, beskyttelsesbriller og - ansigtsskærme, brillefatninger og -stel, brilleglas, brilleetuier, brillekæder, brillesnore. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, skriveartikler, skriveredskaber, skrivesæt, etuier til skriveartikler, fyldepenne, kuglepenne, kontorartikler (undtagen møbler), fotografier, artikler til brug for kunstnere, plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, håndtasker, indkøbstasker, badetasker, punge, tegnebøger, tegnebøger med plads til optagelse af et antal kreditkort, visitkort og lignende kort; med hjul forsynede tasker, skotasker, rejsesæt, rejse- og håndkufferter, kosmetikkufferter og - tasker (uden indhold), paraplyer, parasoller og spadserestokke. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, bælter (beklædningsgenstande), fodtøj og hovedbeklædning. (730) Indehaver: Jon Ramskov Pedersen, Julianehåbsvej 3, 2900 Hellerup, Danmark; Camilla Banja, Julianehåbsvej 3, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Computersoftware. (511) Klasse 16: Undervisningsmateriale (dog ikke apparater), produktblade, brevpapir, visitkkort. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand vedrørende projektledelse; forretningsmæssig bistand ved implementering af intranet-løsninger. (511) Klasse 41: Undervisning i IT-relaterede emner, undervisning i projekt- og ledelsesrelaterede emner. (511) Klasse 42: Programmering af computere, herunder software udvikling, design af hjemmesider, teknisk rådgivning vedrørende IT; teknisk bistand vedrørende implementering af intranet-løsninger. (591) Farvetekst: Mærket er udført i bordeaux-rød. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Hotel Europa (730) Indehaver: CHOICE Hotels Denmark A/S, Sankt Annæ Plads 10b, 1., 1250 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard Advokatfirma, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved ledelse af hoteller. (511) Klasse 41: Konferencevirksomhed, undervisningsvirksomhed, uddannelsesvirksomhed. (511) Klasse 42: Hotel- og restaurationsvirksomhed, værelsesudlejning samt udbringning af mad og drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BAMSEDRIK (730) Indehaver: Vareforsyningen v/liv Magrethe Seim, Salhusvejen 55, 5131 Nyborg, Norge (740/750) Fuldmægtig: DRACHMANN Advokater, Nordhavnsvej 1, 2, 3000 Helsingør, Danmark (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. 4004

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WINGUARD (730) Indehaver: NEXEN TIRE CORPORATION, #30, Yusan-Dong, Yangsan City, Kyongsangnam-Do, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 12: Dæk til hjul til befordringsmidler, slagner til dæk samt stænkeklapper. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TRYG PLUS (730) Indehaver: TRYG-BALTICA FORSIKRING, SKADESFORSIKRINGSSELSKAB A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ETERRA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CORBIS (730) Indehaver: Corbis Corporation, a corporation of the State of Washington, SE 30th Place, Suite 300, Bellewue, Washington 98007, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 09: Interaktive multimediaprodukter, computersoftware og CD-ROM'er indeholdende still-billeder, digitale og levende videobilleder, råfotografier, arkivfotografier, fotografiske aftryk, gengivelser af kunstværker, illustrationer, grafisk designs, screen savers, lykønskningskort og plakater. (511) Klasse 35: Kompilation af informationer til en computerdatabase; tilvejebringelse af digitalt lagrede informationer indeholdende reklamebilleder, -lyd og -tekst; administration af datastyrede arkiver i en computerdatabase; forretningsmæssig bistand, nemlig abonnementvirksomhed vedrørende CD-Rom'er med digitalt lagrede informationer. (511) Klasse 42: Udlejning af interaktiv adgang til samt licensering af digitale data, stillbilleder, levende billeder, lyd og tekst, herunder af digitale data inden for forlagsbranchen, såvel elektronisk som trykningsmæssig, grafisk design og multimedia; udlejning af adgang til en computerdatabase indeholdende stillbilleder, levende billeder, lyd, tekst og andre digitale informationer; udlejning af adgangstid til informationer af varieret karakter stillet til rådighed online fra en computerdatabase, herunder online adgang til lagret information til personlige, forretningsmæssige, underholdningsmæssige og uddannelsesmæssige formål. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MERKANTILDATA A/S, Oluf Palmes Alle 44,, 8200 Århus N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard Advokatfirma, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 09: Regnemaskiner og databehandlingsudstyr. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EMENTOR (730) Indehaver: Ementor Denmark A/S, Tagensvej 70, 2200 København N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard Advokatfirma, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 09: Regnemaskiner og databehandlingsudstyr. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Programmering af computere. (730) Indehaver: Corbis Corporation, a corporation of the State of Washington, SE 30th Place, Suite 300, Bellewue, Washington 98007, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 09: Interaktive multimediaprodukter, computersoftware og CD-ROM'er indeholdende still-billeder, digitale og levende videobilleder, råfotografier, arkivfotografier, fotografiske aftryk, gengivelser af kunstværker, illustrationer, grafisk designs, screen savers, lykønskningskort og plakater. (511) Klasse 35: Kompilation af informationer til en computerdatabase; tilvejebringelse af digitalt lagrede informationer indeholdende reklamebilleder, -lyd og -tekst; administration af datastyrede arkiver i en computerdatabase; forretningsmæssig bistand, nemlig abonnementvirksomhed vedrørende CD-Rom'er med digitalt lagrede informationer. (511) Klasse 42: Udlejning af interaktiv adgang til samt licensering af digitale data, stillbilleder, levende billeder, lyd og tekst, herunder af digitale data inden for forlagsbranchen, såvel elektronisk som trykningsmæssig, grafisk design og multimedia; udlejning af adgang til en computerdatabase indeholdende stillbilleder, levende billeder, lyd, tekst og andre digitale informationer; udlejning af adgangstid til informationer af varieret karakter stillet til rådighed online fra en computerdatabase, herunder online adgang til lagret information til personlige, forretningsmæssige, underholdningsmæssige og uddannelsesmæssige formål. 4005

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Seppälä Oy, c/o Stockmann Oyj Abp, Aleksanterinkatu 52 B, PL 220, FI Helsinki, Finland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 14: Juvelerarbejder. (511) Klasse 18: Tegnebøger, kufferter og rejsetasker, paraplyer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, tørklæder, sko, flipper og bælter (beklædningsgenstande). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Seppälä Oy, c/o Stockmann Oyj Abp, Aleksanterinkatu 52 B, PL 220, FI Helsinki, Finland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Seppälä Oy, c/o Stockmann Oyj Abp, Aleksanterinkatu 52 B, PL 220, FI Helsinki, Finland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (730) Indehaver: Seppälä Oy, c/o Stockmann Oyj Abp, Aleksanterinkatu 52 B, PL 220, FI Helsinki, Finland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 4006

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Seppälä Oy, c/o Stockmann Oyj Abp, Aleksanterinkatu 52 B, PL 220, FI Helsinki, Finland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 14: Juvelerarbejder. (511) Klasse 18: Tegnebøger, kufferter og rejsetasker, paraplyer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, tørklæder, sko, bælter, flipper (beklædningsgenstande). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ROCCIA (730) Indehaver: STARKA BETONGINDUSTRIER AB, Box 73, S Södra Sandby, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, tjære og bitumen; transportable bygninger (til bygningsbrug), ikke af metal; betonelement, -rør, -sten, og -plader til bygge- og anlægsformål; cementbelægninger, cementplader; marksten og -plader af beton; træsten, trappesten og pinter af beton; pullerter, store kugler og monumenter (ikke af metal) til udsmykning af parker og offentlige pladser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Herregårdssten (730) Indehaver: Unicon Beton A/S, Køgevej 172, 4000 Roskilde, Danmark (511) Klasse 19: Betonbelægningssten. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Unicon Kvadrat (730) Indehaver: Unicon Beton A/S, Køgevej 172, 4000 Roskilde, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Vinduessnedkeren APS, Nordhavnsvej 15, 8500 Grenå, Danmark (740/750) Fuldmægtig: MERCATUS REKLAMEBUREAU A/S, Østergade 20, 2. sal, 8500 Grenå, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal, malm, hængsler til vinduer og aluminiums-bundlister. (511) Klasse 19: Bygningsmaterialer (ikke af metal) stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal) monumenter (ikke af metal), vinduer, døre og udestuer (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, isætning og montering af vinduer og døre. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Simons-1 Police (730) Indehaver: Torben Lund Simonsen, Bodenhoffs Plads 3, 1430 København K, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed. (730) Indehaver: Connect Denmark, Børsen, Slotholmsgade, 1217 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: LINDH STABELL HORTEN, Ved Stranden 18,, 1012 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning. 4007

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ESSENCE (730) Indehaver: Evans Limited, Colegrave House, 70 Berners Street, London W1P 3 AE, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj; støvler, sko, slippers, sandaler, træningssko, sokker og trikotage; hovedbeklædning; hatte; kasketter; baretter; tørklæder; vanter; bælter (beklædningsgenstande). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INTERSTEP (730) Indehaver: A/S SCANDINOVA, Transformervej 10, 2730 Herlev, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INTERSAFE (730) Indehaver: A/S SCANDINOVA, Transformervej 10, 2730 Herlev, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (730) Indehaver: Danmission, Strandagervej 24, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 42: Organisering og ledelse af religiøse møder. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INTERFLEX (730) Indehaver: A/S SCANDINOVA, Transformervej 10, 2730 Herlev, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Det Danske Missionsselskab, Strandagervej 24, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 42: Organisering og ledelse af religiøse møder. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INTERTECH (730) Indehaver: A/S SCANDINOVA, Transformervej 10, 2730 Herlev, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (730) Indehaver: International Business Machines, Old Orchard Road, Armonk, New York 10504, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 09: Software til finansielle analyser, informationer og informationsvirksomhed, transaktioner, vurderinger, budgetter og til andre finansielle formål, herunder med det formål at assistere i forberedelsen af forretningsplaner; screen savers, nemlig software som beskytter computerskærme mod at "brænde fast". (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (300) Prioritetsoplysninger: BX Beneluxlandene 4008

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HANDS IT GROUP (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Merkantildata Applikation A/S, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard Advokatfirma, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 09: Regnemaskiner og databehandlingsudstyr. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelse- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Progammering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HANDS (730) Indehaver: Merkantildata Applikation A/S, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard Advokatfirma, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 09: Regnemaskiner og databehandlingsudstyr. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KEEPWATCHING (730) Indehaver: Keep Watching ApS, Rådhusstræde 4A, 1466 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Rønne & Lundgren, Midtermolen 1, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Magnetiske databærer optiske databærere interfaces til computere edb-software cd-rom'er. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, administration af datastyrede arkiver, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser, hjælp til forretningsmæssig og industriel virksomhedsledelse, kompilering og indføring af information i computerdatabaser, systematisering af informationer i computerdatabaser, ajourføring af reklamemateriale, information vedrørende forretningsvirksomhed, indretning af forretningsoplysninger, forretningsmasse oplysningskontorer, forretningsundersøgelser, annonce- og reklamevirksomhed, alle foranstående tjenesteydelser også formidlet via Internettet. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, også i forbindelse med Internettet, elektronisk post, information om telekommunikation, kommunikation via computere, herunder håndholdte computere, kommunikation via mobiltelefoner, kommunikation via WAP (Wireless Appalication Protocol), transmission af meddelelser, billeder formidlet via computer, telekommunikationsvirksomhed, nemlig ved udbud af brugeradgang til elektroniske netværk, herunder Internettet og WAP (Wireless Application Protocol). (511) Klasse 42: Udvikling, programmering og vedligeholdelse af edbsoftware og rådgivning herom, computerprogrammering, genfinding af computerdata, leasing af accestid til computerdatabaser, leasing af accestid til computer til brug for bearbejdning af data, leasing af tilgangstid til computer databaser, nyhedsformidling, transmission af meddelelser, billeder formidlet via computer. (730) Indehaver: Karl Henning Ammitzbøll Pedersen, Beringsvej 81, 8700 Horsens, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, virksomhedsanalyser, forretningsmæssig bistand vedrørende udarbejdelse og implementering af koncepter og samarbejdsrelationer. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, arrangement og afholdelse af kurser til fremme af personlig udvikling og lederevner. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt, sort og hvidt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TASSOS (730) Indehaver: World Wide Commerce ApS, Rantzausmindevej 123, 5700 Svendborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, herunder oliven, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt, herunder olivenolie; pickles, syltede peberfrugter, olivenbaseret grøntsagsblanding, f.eks. til brug ved fremstilling af bruscetta. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: etaillogic (730) Indehaver: ALTA A/S, Kvæsthusgade 4, 1251 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 09: Optaget computerprogrammel og optagne computerprogrammer, herunder styrings- og planlægningsprogrammer samt ordrebehandlingsprogrammer, compactdisk (hukommelseskredsløb), compactdisks (lyd/billede). (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Computerprogrammering; udvikling, design, ajourføring og tilretning af computerprogrammer; installation og vedligeholdelse af computerprogrammel, professionel rådgivning (ikke forretningsmæssig) vedrørende computerprogrammel, teknisk rådgivning vedrørende EDBspørgsmål, analyser af computersystemer. 4009

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: athome.net, a corporation of the State of California, 385 Ravendale Drive, Mountain View, California 94043, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 38: Fiberoptisk netværkskommunikation; transmission af meddelelser og billeder via computer; elektronisk post; kabeltelevisionstransmission. (300) Prioritetsoplysninger: US 74/654,927 USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ABZOLUTION (730) Indehaver: Juize A/S, Nybrovej 110, 2800 Lyngby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Computer hardware og computer software. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; salgsfremmende foranstaltninger for andre; PR-virksomhed og marketing. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Computerservices, nemlig indeksering af oplysninger tilgængelige på Internettet; computerprogrammering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ASTRO PILLOW (730) Indehaver: Dan-Foam A/S, Holmelund 15, 5560 Årup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 10: Puder til medicinske formål; sidde- og liggeunderlag, herunder puder, hynder, madrasser og topmadrasser med indlæg af trykaflastende og varmefordelende skumstof til hospitals- og plejehjemssektoren. (511) Klasse 20: Puder; sidde- og liggeunderlag, herunder puder, hynder, madrasser og topmadrasser med indlæg af trykaflastende og varmefordelende skumstof. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: XI-DEN (730) Indehaver: VM. WRIGLEY JR. COMPANY, 410 North Michigan Avnue, Chicago, Illinois 60611, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 30: Konfekturevarer, herunder tyggegummi. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mdotbase (730) Indehaver: Medigrafik A/S, Walgerholm 20-22, 3500 Værløse, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Lett, Vilstrup & Partnere, Bredgade 3, 3 sal, 1260 København K, Danmark (511) Klasse 09: Magnetiske databærere, edb-programmer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, registrering, omskrivning, udarbejdelse, samling eller systematisering af skriftlige meddelelser og optegnelser samt udnyttelse og samling af matematiske eller statistiske data; samling (ikke transport) af et udvalg af emballagevarer, så andre får mulighed for, elektronisk, at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Programmering af computere, design af emballage, grafisk designervirksomhed, udvikling af databaser, elektronisk design. (730) Indehaver: Statens Byggeforskningsinstitut, Doktor Neergårds Vej 15, Postbox 119, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, aviser, magasiner, tidsskrifter, nyhedsbreve. (511) Klasse 41: Udgivervirksomhed, elektronisk udgivelse på Internettet hvortil trediemand kan få online adgang efter "udgivelse på Internettet". (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MATCHPRO (730) Indehaver: GOTO.com, Inc, a corporation of the State of Delaware, 74 N. Pasadena Ave., Pasadena, California 91103, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, tilvejebringelse af systematiserede forretningsoplysninger indenfor en bred række af emner, referencer og links til websider, som tilvejebringer diverse informationer, produkter og tjenesteydelser. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, elektronisk datatransmission via et globalt computer kommunikationsnetværk, tilvejebringelse af flerbrugeradgang til informationer og tjenesteydelser i et globalt computer kommunikationsnetværk. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, teknisk bistand vedrørende elektroniske navigeringsydelser, herunder tilvejebringelse af ydelser i forbindelse med elektroniske søgemaskiner til frembringelse af data på et globalt computer kommunikationsnetværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MONGO (730) Indehaver: Ledeks Deri Konfeksiyon Sanayi A.S, Keresteciler Sitesi Sogut Sokak No 5, Merter - Istanbul, Tyrkiet (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 4010

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HURTIGTRÆFFER (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: GOTO.com, Inc, a corporation of the State of Delaware, 74 N. Pasadena Ave., Pasadena, California 91103, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, tilvejebringelse af systematiserede forretningsoplysninger indenfor en bred række af emner, referencer og links til websider, som tilvejebringer diverse informationer, produkter og tjenesteydelser. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, elektronisk datatransmission via et globalt computer kommunikationsnetværk, tilvejebringelse af flerbrugeradgang til informationer og tjenesteydelser i et globalt computer kommunikationsnetværk. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, teknisk bistand vedrørende elektroniske navigeringsydelser, herunder tilvejebringelse af ydelser i forbindelse med elektroniske søgemaskiner til frembringelse af data på et globalt computer kommunikationsnetværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FLEXON (730) Indehaver: National Starch and Chemical Investment Holding Corporation, 501 Silverside Roade, Wilmington, Delaware 19809, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødningsmidler, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål, klæbemidler til industrielle formål. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmateriale, slanger, dog ikke af metal, stopningssmaterialer. (730) Indehaver: Scandinavian Healthcare Informatics A/S, P.O. Pedersens Vej 2, Skejby, 8200 Århus N, Danmark (511) Klasse 09: Data- og edb-programmer, særligt edb-programmer baseret på internetteknologi til brug for integration af flere edb-programmer og databaser, databehandlingsudstyr samt tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil. Elektronisk dokumentation, herunder brugervejledninger og manualer. (511) Klasse 16: Skriftlig dokumentation og undervisningsmateriale vedrørende data- og edb-programmer, særligt edb-programmer baseret på internetteknologi til brug for integration af flere edb-programmer og databaser og relaterede tjenesteydelser. (511) Klasse 37: Installation, reparation og vedligeholdelse af data- og edb- og kommunikationsapparater og periferiudstyr hertil. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder internet baseret, til brug for såvel distribution af data og edb-programmer og databaser. (511) Klasse 42: Design, udvikling og ajourføring af data- og edb-programmer, særligt edb-programmer baseret på internetteknologi til brug for integration af flere edb-programmer og databaser, programmering af computere, implementering af edb-programmer, teknisk rådgivning og bistand vedrørende førnævnte tjenesteydelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CHAIR (730) Indehaver: Scandinavian Healthcare Informatics A/S, P.O. Pedersens Vej 2, Skejby, 8200 Århus N, Danmark (511) Klasse 09: Data- og edb-programmer, særligt edb-programmer baseret på internetteknologi til brug for integration af flere edb-programmer og databaser, databehandlingsudstyr samt tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil. Elektronisk dokumentation, herunder brugervejledninger og manualer. (511) Klasse 16: Skriftlig dokumentation og undervisningsmateriale vedrørende data- og edb-programmer, særligt edb-programmer baseret på internetteknologi til brug for integration af flere edb-programmer og databaser og relaterede tjenesteydelser. (511) Klasse 37: Installation, reparation og vedligeholdelse af data- og edb- og kommunikationsapparater og periferiudstyr hertil. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder internet baseret, til brug for såvel distribution af data og edb-programmer og databaser. (511) Klasse 42: Design, udvikling og ajourføring af data- og edb-programmer, særligt edb-programmer baseret på internetteknologi til brug for integration af flere edb-programmer og databaser, programmering af computere, implementering af edb-programmer, teknisk rådgivning og bistand vedrørende førnævnte tjenesteydelser. 4011

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Stockmann Oyj Abp., Aleksanterinkatu 52 B, FI Helsinki, Finland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 14: Juvelerarbejder. (511) Klasse 18: Tegnebøger, kufferter og rejsetasker, paraplyer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, tørklæder, sko, flipper, bælter (beklædningsgenstande). (511) Klasse 26: Hårdekorationer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JELLY-FISH (730) Indehaver: DK-Audio A/S, Marielundvej 37D, 2730 Herlev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: EDB-hardware og -software, videnskabelige og elektriske apparater til produktion, optagelse, justering, kontrol og gengivelse af lyd, lydsignaler og/eller billeder, herunder lydgengiverapparater, lydlokaliserende apparater, lydmålere, lydoptageapparater, lydtransmitterende apparater, vektorbaserede oscilloskoper og oscillografer, surroundsound indikatorer og dekodere. (730) Indehaver: Stockmann Oyj Abp., Aleksanterinkatu 52 B, FI Helsinki, Finland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 14: Juvelerarbejder. (511) Klasse 18: Tegnebøger, kufferter og rejsetasker, paraplyer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, tørklæder, sko, flipper, bælter (beklædningsgenstande). (511) Klasse 26: Hårdekorationer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Netværk Limfjorden, Skeelslund, Skeelslundvej 99, 9440 Åbybro, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og -administration, bistand ved kontoropgaver, markeds- og forretningsanalyser (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, udgivervirksomhed. (511) Klasse 42: Programmering af computere og design af hjemmesider. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JELLYFISH (730) Indehaver: DK-Audio A/S, Marielundvej 37D, 2730 Herlev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: EDB-hardware og -software, videnskabelige og elektriske apparater til produktion, optagelse, justering, kontrol og gengivelse af lyd, lydsignaler og/eller billeder, herunder lydgengiverapparater, lydlokaliserende apparater, lydmålere, lydoptageapparater, lydtransmitterende apparater, vektorbaserede oscilloskoper og oscillografer, surroundsound indikatorer og dekodere. 4012

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Coop Norden (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund, Danmark (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, herunder on-line. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Coop (730) Indehaver: Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund, Danmark (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varerherunder on-line. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: EDB Gruppen Systems A/S, Industrivej Syd 13 C, Birk, 7400 Herning, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Boll Werlauff advokataktieselskab, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr og datamaskiner. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Udvikling af softwareprogrammel til administrative løsninger og systemintegration, programmering af computere. (730) Indehaver: Innovision A/S, Lindvedvej 75, 5260 Odense S, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter, herunder måleudstyr til medicinsk brug. (511) Klasse 42: Rådgivningsvirksomhed (professionel) ikke forretningsmæssig. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TUR-RETUR (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Viggo Frydenborg Schantz, Hvedemarken 45, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (730) Indehaver: Politikens Forlag A/S, Vestergade 26, 1456 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Dragsted Schlüter Aros, Bredgade 6, 1260 København K, Danmark (511) Klasse 16: Rejselitteratur. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: In-Light (730) Indehaver: IN-LIGHT, v/ Poul E. Johnsen, Tørringvej 6, 2610 Rødovre, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning. 4013

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Ahhaaa A/S, Gl. Køge Landevej 57, 1., 2500 Valby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokaterne, Algade 1, 4000 Roskilde, Danmark (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, nemlig nummeroplysningstjeneste. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ApS, Holtestationsvej 18, 2.sal, 2840 Holte, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Raymond Marzouk Østergaard, Holtestationsvej 18, 1.sal, 2840 Holte, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske forudbetalte betalingskort til brug på Internettet. (511) Klasse 16: Ikke kodede betalingskort af pap, papir eller plastik. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Foreningen Registrerede Revisorer FRR, Åmarksvej 1, 2650 Hvidovre, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rød og sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk Web Bureau, v/ Daniel Johannsen, Søbrovej 14, 5683 Hårby, Danmark (511) Klasse 42: Design og udvikling af computersoftware, etablering og opdatering af webbaserede e-handels-løsninger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VITAMINUS & MINERALUS (730) Indehaver: Jane Rosengren, TH. Jensensvej 1, 9400 Nørresundby, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk Web Bureau, v/ Daniel Johannsen, Søbrovej 14, 5683 Hårby, Danmark (511) Klasse 42: Design og udvikling af computersoftware, etablering og opdatering af websites. (730) Indehaver: S.T. Dupont, 92 Boulevard du Montparnasse, Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 16: Skriveredskaber, herunder fyldepenne, kuglepenne, filtpenne, blyanter og skrueblyanter samt trykkuglepenne. (300) Prioritetsoplysninger: FR Frankrig 4014

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 121. årgang. 2000-11-29 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3665 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 121. årgang. 2000-09-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2699 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 15. 123. årgang. 2002-04-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 120. årgang. 1999-05-12 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 965 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 123. årgang. 2002-06-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2697 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2683 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 121. årgang. 2000-03-22 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 779 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2263 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 24. 123. årgang. 2002-06-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2495 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1637 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1157 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1611 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 120. årgang. 1999-03-10 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 40. 123. årgang. 2002-10-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3737 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 40. 120. årgang. 1999-10-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2311 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 124. årgang. 2003-10-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 124. årgang. 2003-10-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 124. årgang. 2003-10-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2735 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 132. årgang. 2011-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 132. årgang. 2011-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 132. årgang. 2011-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 749 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 425 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 120. årgang. 1999-11-24 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2837 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 34. 122. årgang. 2001-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2707 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 129. årgang. 2008-04-23 Dansk Varemæretidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 129. årgang. 2008-04-23 Dansk Varemæretidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 129. årgang. 2008-04-23 Dansk Varemæretidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 867 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 335 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2219 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1885 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 125. årgang. 2004-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 125. årgang. 2004-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 125. årgang. 2004-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2707 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2397 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 585 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2299 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 129. årgang. 2008-08-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 129. årgang. 2008-08-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 129. årgang. 2008-08-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 781 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1069 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Prisliste 1. januar 1998 Patenter Supplerende beskyttelsescertifikater Brugsmodeller Mønstre (design) Chips (halvledertopografier) Vare- og fællesmærker Kommunevåbener og -segl Publikationer Erhvervsservice

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 121. årgang. 2000-11-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3309 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 131. årgang. 2010-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 131. årgang. 2010-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 131. årgang. 2010-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1939 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 119. årgang. 1998-11-18 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1663 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 129. årgang. 2008-03-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 129. årgang. 2008-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 129. årgang. 2008-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 679 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 127. årgang. 2006-05-31 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 127. årgang. 2006-05-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 127. årgang. 2006-05-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1149 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 125. årgang. 2004-07-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 125. årgang. 2004-07-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 125. årgang. 2004-07-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1625 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 315 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 132. årgang. 2011-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 132. årgang. 2011-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 132. årgang. 2011-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1197 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 123. årgang. 2002-10-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3957 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 130. årgang. 2011-08-31 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 130. årgang. 2011-08-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 130. årgang. 2011-08-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 120. årgang. 1999-09-08 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2069 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1753 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 128. årgang. 2007-04-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 128. årgang. 2007-04-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 128. årgang. 2007-04-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 623 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 121. årgang. 2000-11-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3577 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere