Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 130. årgang. 2011-08-31 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Pant og udlæg Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Ugyldiggjort efter indsigelse Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Trap Ventilation Vetek Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Den integrerede indsats (730) Indehaver: HEALTHY COMPANY ApS, Carolinevej 12, st., 2900 Hellerup, (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: CAFÈKOMPAGNIET A/S, H.C. Andersensvej 16, 4200 Slagelse, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, saucer (krydrede); krydderier; råis. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TERREMARK (730) Indehaver: Terremark Trademark Holdings, Inc., 2 South Biscayne Blvd, Suite 2800, Miami, Florida 33131, USA (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder, elektronisk lagring og elektronisk transmission af beskeder og data; elektronisk post; tilvejebringelse af fler-brugeradgang til et globalt computernetværk; tilvejebringelse af telekommunikationsforbindelser til et globalt computernetværk til telekommunikationsværtsvirksomhed; telekommunikationsvirksomhed i forbindelse med netværksadgangspunkter; rådgivning inden for telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Teknologisk rådgivningsvirksomhed inden for computer software, computer hardware og computernetværk, herunder inden for virtuel og fysisk infrastruktur, servere, lagring, netværk,teknologiske tjenesteydelser i form af administrationsvirksomhed og drift for andre, herunder, værtskab, styring, administration og overvågning af virtuel og fysisk infrastruktur, servere, lagring, netværk, netværkssikkerhed, software, genskabelse og backup af computer data; teknologiske tjenesteydelser i form af supportvirksomhed for virtuel og fysisk infrastruktur, herunder servere, lagring, netværk og software; leasing og udlejning af computerkapacitet, herunder computer software, computer hardware og netværksudstyr; computervirksomhed, nemlig administration af infrastruktur i forbindelse med monitorering, administration og håndtering af offentlig og privat cloud computing-informationsteknologi og applikationssystemer; rådgivningsvirksomhed inden for datacenter arkitektur og cloud computing løsninger. (511) Klasse 45: Sikkerhedsovervågning af computernetværkssystemer. (300) Prioritetsoplysninger: US 85/225,390 USA US 85/225,385 USA US 85/225,394 USA (730) Indehaver: JESPER B. SØRENSEN HOLDING ApS, Industrivej 3B, 5500 Middelfart, (740/750) Fuldmægtig: Trolle Advokatfirma, Vesterballevej 25, 7000 Fredericia, (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Trap El (730) Indehaver: JESPER B. SØRENSEN HOLDING ApS, Industrivej 3B, 5500 Middelfart, (740/750) Fuldmægtig: Trolle Advokatfirma, Vesterballevej 25, 7000 Fredericia, (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand til brug i fabrikation, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, bøjelige slanger, ikke af metal. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Trap Alarm (730) Indehaver: JESPER B. SØRENSEN HOLDING ApS, Industrivej 3B, 5500 Middelfart, (740/750) Fuldmægtig: Trolle Advokatfirma, Vesterballevej 25, 7000 Fredericia, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. 1359

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SIRRAH ApS, Baneskellet 22, 2950 Vedbæk, (511) Klasse 16: Tryksager, nemlig uddannelsesprogrammer og undervisningsprogrammer; materiale til brug for uddannelsesvirksomhed (dog ikke apparater), herunder men ikke udelukkende undervisningsmanualer, deltagermanualer, elektroniske præsentationer og -slides, plakater. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, forretningsmæssig bistand ved organisationsudvikling, herunder i form af konsulentydelser; forretningsmæssig konceptudvikling og projektledelse; coaching i form af bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; personalerekruttering, herunder udvælgelse af medarbejdere. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder læring i kompetenceudvikling og konsulentvirksomhed; konsulentydelser i form af arrangering og ledelse af kurser; coaching og konsulentydelser (undervisning og uddannelse), herunder særligt specialistvejledning og vejledning i procesoversigter ved hjælp af såvel uformelle ad hoc forløb som i mere strukturerede forløb; udarbejdelse af undervisningsmateriale i form af indsamling af data ved hjælp af IT-systemer med henblik på tilrettelæggelse af undervisning og uddannelse; konsulentydelser i form af ledelse og arrangement af videnskabelige møder (uddannelse), seminarer, konferencer, foredrag, workshops (uddannelse) og gå-hjem-møder (uddannelse). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver, lys dueblå, dueblå. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SIRRAH ApS, Baneskellet 22, 2950 Vedbæk, (511) Klasse 16: Tryksager, nemlig uddannelsesprogrammer og undervisningsprogrammer; materiale til brug for uddannelsesvirksomhed (dog ikke apparater), herunder men ikke udelukkende undervisningsmanualer, deltagermanualer, elektroniske præsentationer og -slides, plakater. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, forretningsmæssig bistand ved organisationsudvikling, herunder i form af konsulentydelser; forretningsmæssig konceptudvikling og projektledelse; coaching i form af bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; personalerekruttering, herunder udvælgelse af medarbejdere. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder læring i kompetenceudvikling og konsulentvirksomhed; konsulentydelser i form af arrangering og ledelse af kurser; coaching og konsulentydelser (undervisning og uddannelse), herunder særligt specialistvejledning og vejledning i procesoversigter ved hjælp af såvel uformelle ad hoc forløb som i mere strukturerede forløb; udarbejdelse af undervisningsmateriale i form af indsamling af data ved hjælp af IT-systemer med henblik på tilret-telæggelse af undervisning og uddannelse; konsulentydelser i form af ledelse og arrangement af videnskabelige møder (uddannelse), seminarer, konferencer, foredrag, workshops (uddannelse) og gå-hjem-møder (uddannelse). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver: Lys dueblå, dueblå, mørk dueblå, hvid. (730) Indehaver: Lantmännen ek. för., Box 30192, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter, konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis; honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep; eddike, saucer (krydrede); krydderier; råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såsæd, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 35: Detailhandel med gødning; detailhandel med levnedsmidler; detailhandel med friske frugter og grøntsager; detailhandel med naturlige planter og blomster; detailhandel med frø og såsæd, malt. (511) Klasse 40: Nedfrysning af fødevarer; slagterivirksomhed; bagerivirksomhed i form af bestillingsopgaver; fremstilling af bagerivarer (på bestilling), presning af frugt; rygning af næringsmidler; forarbejdning i form af maling af mel; konservering af næringsmidler og drikkevarer. (511) Klasse 41: Helseklubber; praktisk uddannelse (instruktion); arrangering og afholdelse af seminarer; sundhedsplejevirksomhed (instruktion / information); helseklubvirksomhed (kondition); instruktionskurser med relation til helse; uddannelse med relation til helse; undervisningsvirksomhed; uddannelsesvirksomhed; undervisning/uddannelse. (511) Klasse 42: Forskning og udvikling for andre; biologisk forskning; videnskabelige og teknologisk tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industrielle forskningstjenester. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke. (511) Klasse 44: Sundhedsplejevirksomhed; informationsvirksomhed relateret til sundhedspleje; konsultationsvirksomhed relateret til sundheds- og skønhedspleje; rådgivningsvirksomhed i relation til sundhed; dyreavl; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 1360

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Akademisk Arkitektforening, Strandgade 27 A, 1401 København K, (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grønt, gult, orange og rødt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Ringkøbing Fjord Handels- og Turistråd, Nørregade 2B, 6960 Hvide Sande, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretnings-administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser; information om arrangering af rejser; turistinformationsvirksomhed vedrørende transport i forbindelse med rejser. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; information vedrørende de foranstående tjenesteydelser. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 43: Turistinformationsvirksomhed vedrørende midlertidig indkvartering i forbindelse med rejser. (730) Indehaver: Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., No. 118, Hongta Avenue, Hongta District, Yuxi, Yunnan, Kina (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København (511) Klasse 34: Cigaretter, tobak, cigarer, cigaretfiltre, cigaretetuier, ikke af ædle metaller, askebægre, ikke af ædle metaller tændstikker, lightere, cigaretpapir, piber. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Boligplus (730) Indehaver: Akademisk Arkitektforening, Strandgade 27 A, 1401 København K, (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HAWALESCHKA (730) Indehaver: P. Sinnerup & Co., Holstebro ApS, Nørregade 10, 7500 Holstebro, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og hude; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 1361

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Print & Genfyld (730) Indehaver: Print & Genfyld v/kim Olesen, c/o Kim Hedemann Olesen, Bygholm Åvænget 14, 8700 Horsens, (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: pulterrum (730) Indehaver: Englyst Webdesign/Finn Nielsen - Englyst Kristensen, Rønbækvej 21, Grundfør, 8382 Hinnerup, (511) Klasse 39: Transportvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: IVAX International GmbH, Alpenstrasse 2, CH-8640 Rapperswil, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til behandling af luftvejssygdomme. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Zektor (730) Indehaver: Trek Bicycle Corporation, 801 West Madison Street, Waterloo, Wisconsin 53594, USA (740/750) Fuldmægtig: Høiberg A/S, Store Kongensgade 59A, 1264 København K, (511) Klasse 12: Cykler og dele dertil (ikke indeholdt i andre klasser) 1362

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: IT RELATION A/S, Industrivej Syd 11, 7400 Herning, (740/750) Fuldmægtig: Dahl Herning A/S, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, (511) Klasse 09: Computersoftware til formidling af adgang til, oprettelse, redigering og forvaltning af almindelige databaser og overførsel af data til og fra databaser; software til elektroniske regneark; software til brug ved tekstbehandling, til elektronisk post, kalendere og planlægning, desktoppublishing, billedredigering, oprettelse og redigering af grafik, tegning, computerstøttet design og udarbejdelse af udkast, udarbejdelse af multimediepræsentationer, projektstyring, kundestyring, virksomhedsplanlægning, adresserede forsendelser og finansiel ledelse af virksomheder; computerprogrammer til søgning, hentning, gennemsyn og analyse af geografisk og demografisk information og til udarbejdelse af specialmapper og andre gengivelser af geografisk og demografisk information; kommunikationssoftware til at forbinde computernetværksbrugere, private netværk og Internettet; software til arbejdsgrupper og projektstyring; software til design, udarbejdelse, vedligeholdelse af og formidling af adgang til specialtilpassede interne netværkssteder og steder på Internettet; computerformidlingssoftware til anvendelse i interne computernetværk og på Internettet, nemlig software til oprettelse, redigering og levering af information i form af tekst og grafik, lokalt og fjernt; software i form af kompilatorer, fejlfindingsprogrammer og hjælpeprogrammer til udarbejdelse af interne netværks- og internetapplikationer; computerprogrammer som støtte til udviklingsmedarbejdere ved udvikling af programkoder til anvendelse i interne computernetværk og på Internettet; computerprogrammer til kørsel af udviklingsprogrammer og brugerprogrammer i et almindeligt udviklingsmiljø; software til design, udarbejdelse, vedligeholdelse af og adgang til systemer til dokumentstyring, skrivning, lagring og hentning; software til skrivning af dokumenter, lagring, hentning, konfliktkontrol, sporing af historikversion, profilering, adgangskontrol og sikkerhed; software, der automatisk sender en meddelelse til brugerne, når et dokument er blevet opdateret; software til planlægning af og meddelelse om møder og arrangementer samt til videregivelse af meddelelser på internetværkssteder og på steder på Internettet; software til videregivelse af links til interne netværkssteder og til steder på Internettet; software til kategorisering, søgning og hentning af dokumenter og data på interne computernetværk; computerprogrammer til anvendelse i og sammen med computernetværk og Internettet, nemlig programmer til identifikation, registrering og autorisering af brugere; computerprogrammer til automatisering af loginprocedurer i forbindelse med adgang til websteder eller interne netværk; sikkerhedsog krypteringsprogrammer; computerprogrammer til opretholdelse af brugersikkerhed; computerprogrammer til vedligeholdelse og ajourføring af brugerprofiler; computerprogrammer til vedligeholdelse af serverprofiler; computerprogrammer til brug ved og fremme af elektronisk handel og sikker overførsel af brugeres finansielle informationer til brug ved individuelle køb; computersoftware til udvikling af computerprogrammer; computerprogrammer til tilvejebringelse af udvidede egenskaber for elektronisk post og planlægning; computerprogrammer til administration, gennemsyn og redigering af filer, dokumenter, elektroniske postmeddelelser samt kommunikation via private netværk og Internettet; computerprogrammer til møde- og aktivitetsplanlægning, styring af gruppekalendere, uddelegering af og rapportering om opgaver, optagelse af noter, overførsel af data til og fra databaser samt til og fra computerprogrammer og -filer; software i form af adressebogsprogrammer, telefonopkaldsprogrammer, programmer til typografisk korrektur og rettelse af store bogstaver, programmer til optælling af stemmeafgivelser samt elektroniske instruktionsmanualer dertil, solgt som en enhed; computerprogrammer, nemlig grafik-, billed- og præsentationsprogrammer til trykte og elektroniske dokumenter og præsentationer samt elektroniske brugermanualer solgt som en enhed sammen med programmerne; software til udarbejdelse, redigering og styring af websteder og intranetsteder; computerprogrammer til udvikling af andre computerprogrammer; software i form af indsamlingsprogrammer, redigeringsprogrammer, fejlfindingsprogrammer og hjælpeprogrammer til udarbejdelse og undersøgelse af andre computerprogrammer; computerprogrammer til kørsel af udviklingsprogrammer og applikationsprogrammer; en hel serie af computerapplikationsprogrammer til virksomhedsbrug og personlig brug. (511) Klasse 16: Trykte publikationer, nemlig brugermanualer, instruktionsmanualer, opslagsbøger og en række fagbøger om computersystemer og computerprogrammer; kuglepenne, fyldepenne. (511) Klasse 35: Organisering, tilrettelæggelse, ledelse og markedsføring af varemesser, udstillinger og erhvervskonferencer med kommercielle eller reklamemæssige formål inden for computerhardware, -software, telekommunikationsvirksomhed og højteknologi og inden for udvikling af computerprogrammer og -systemer; kommerciel administration af licenser vedrørende computersoftware; tilvejebringelse af information inden for forretningsvirksomhed, forretningskommunikation og handel via computernetværk og globale kommunikationsnetværk; bistand ved forretningsledelse, herunder rådgivningsvirksomhed udbudt via computernetværk og globale kommunikationsnetværk; computerstyret online detailhandel med computerhardware, elektroniske anordninger, computersoftware og tilhørende publikationer; reklamevirksomhed og markedsføring, nemlig reklame for andres varer og tjenesteydelser via computernetværk, trådløse netværk og globale kommunikationsnetværk; organisering, arrangering, ledelse og promovering af varemesser, udstillinger og erhvervskonferencer med kommercielle eller reklamemæssige formål inden for computere, software, systemer til dokumentstyring og software til arbejdsgrupper; detailhandel online og pr. postordre med software til netværk, til arbejdsgrupper og til dokumentstyring; forretningsledelses- og reklamevirksomhed for andre, nemlig bistand til andre i forbindelse med adresserede elektroniske reklameforsendelser, forretningsmæssig bistand til andre i forbindelse med indrykning og kørsel af reklamer på computernetværk og globale kommunikationsnetværk; onlineinformation vedrørende forretningsvirksomhed til mindre virksomheder tilvejebragt via databaser og webstedslink; forsyningsvirksomhed, nemlig indkøbsbistand ved køb af kontorudstyr til andre; systematisering og administration af information vedrørende forretningsvirksomhed via computernetværk og globale kommunikationsnetværk; administration af datastyrede arkiver i form af dokumenthåndtering for andre via computerstyrede online websteder; tilvejebringelse af information via internettet inden for administration af datastyrede arkiver, nemlig computerstyret dokumenthåndtering. (511) Klasse 38: Transmission af meddelelser over internettet i form af reklamer og reklamematerialer til andre leveret via elektronisk post og via computernetværk, trådløse netværk og globale kommunikationsnetværk. (511) Klasse 41: Tilvejebringelse af undervisning og instruktion af brugere i anvendelsen af software via computernetværk og globale kommunikationsnetværk; undervisningsvirksomhed, nemlig ledelse af kurser og seminarer vedrørende computere og computerprogrammer. (511) Klasse 42: Webhosting for andre af websteder, leasing af software, teknologisk konsulentvirksomhed inden for computere, konsulentvirksomhed i forbindelse med computersoftware, konsulentbistand inden for sikkerhed og godkendelse i forbindelse med computernetværk, teknologisk konsulentvirksomhed i forbindelse med computerhardware, teknologisk konsulentvirksomhed inden for computernetværkssystemer, teknologisk konsulentbistand vedrørende kommerciel etablering og drift af netværkssystemer, teknisk bistand vedrørende computerhardware, teknisk bistand inden for computernetværk, teknisk rådgivning inden for computersoftware, teknisk bistand inden for dokumentstyring, teknisk bistand relateret til netværkssystemer, design af hjemmesider til internet, ekstranet eller intranet, design af interne netværkssider, levering af teknologiske informationer om computere via computernet, udbydelse af teknologisk information inden for computernetværk via computernetværk, udbydelse af information inden for computersoftware via computernetværk, udbydelse af teknologisk information vedrørende etablering og brug af netværkssystemer, udbydelse af teknologisk information inden for computere via globale kommunikationsnetværk, udbydelse af teknologisk information inden for computernetværk via globale kommunikationsnetværk, udbydelse af information inden for computersoftware via globale kommunikationsnetværk, udbydelse af softwareopdatering via computernetværk og via globale kommunikationsnetværk. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rød og sort (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Limpopo Travel (730) Indehaver: LIMPOPO TRAVEL A/S, Sankt Nicolai Gade 11, 5700 Svendborg, (740/750) Fuldmægtig: MOALEM WEITEMEYER BENDTSEN ADVOKATPART- NERSELSKAB, Amaliegade 3-5, 1256 København K, (511) Klasse 39: Arrangering af rejser nemlig jagtrejser og pakning og opbevaring af varer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VIKINGO (730) Indehaver: APT 2000 ApS, Magleholm 13, 2600 Glostrup, (511) Klasse 20: Figurer af træ eller plastic. (511) Klasse 21: Figurer af keramik. 1363

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Euro Sko Norge AS, Solgaard Skog 86, N-1599 Moss, Norge (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort, rød, hvid. (300) Prioritetsoplysninger: NO Norge (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Topmodel (730) Indehaver: ALLER MEDIA A/S, Havneholmen 33, 1561 København V, (511) Klasse 41: Udgivelse af blade og magasiner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EAZZY (730) Indehaver: Synnestved, Præstestræde 6B, 4700 Næstved, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JAZZ (730) Indehaver: HUWA Design & Trademarks ApS, Essen 26, 6000 Kolding, (740/750) Fuldmægtig: NORDIA Advokatfirma I/S, Østergade 16, 1100 København K, (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (730) Indehaver: F & H A/S, Gl. Skivevej 70, 8800 Viborg, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer; håndtasker, indkøbsnet, indkøbstasker, kufferter, punge, skuldertasker, strandtasker, tegnebøger, toilettasker, ikke indbyggede og æsker af læder eller af læderpap. (511) Klasse 20: Varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ og kork; puder; kurvevarer, brødkurve; gardiner, ikke af tekstilmateriale eller af plastic, herunder foldegardiner, rullegardiner, plisségardiner, panelgardiner og lamelgardiner, gardiner af bambus, persienner til indendørsbrug, tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til gardiner og persienner ikke af tekstilmateriale eller af plastic, ophængsanordninger til gardiner og persienner, gardinholdere (bøjler) ikke af tekstilmateriale, gardinringe, gardinruller, gardinstænger, gardinskinner. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, herunder tekstilmetervarer, duge, damask, dækkeservietter (ikke af papir), bordskånere af tekstilmateriale, bordskånere af filt, viskestykker, håndklæder; senge- og bordtæpper, sengelinned, plaider, gardiner af tekstilmateriale eller af plastic; tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til gardiner af tekstilmateriale eller af plastic; gardinholdere af tekstilmateriale; badeforhæng af tekstilmaterial eller af plastic. (511) Klasse 27: Bademåtter, dørmåtter, tapeter, tæpper. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MEINTO (730) Indehaver: MIINTO ApS, Glückstadtsvej 2, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detailhandelsvirksomhed, herunder online detailhandel via Internettet, med beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, bælter, tasker, punge, kufferter, beautybokse, parfumerivarer, skønhedsprodukter, ure, smykker, briller, hårpynt, sportsartikler, elektronikvarer, møbler, boligudstyr og legetøj. (511) Klasse 41: Informationsformidling, herunder via modeblogs, og nyhedsformidling om mode, herunder via Internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Black Buddha accessories (730) Indehaver: LEVINSKY INTERNATIONAL A/S, Frydenborgvej 27R, 3400 Hillerød, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. bælter og tasker (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. halstørklæder, vanter, tørklæder, ponchoer 1364

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SYSTANE (730) Indehaver: Novartis AG, CH-4002 Basel, Schweiz (511) Klasse 03: Renseprodukter til personlig brug. (511) Klasse 05: Ophthalmiske præparater til tørre øjne. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SUPERCLUSTER (730) Indehaver: Oracle International Corporation, a corporation of the State of California, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, USA (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 09: Computer hardware og computer software. (300) Prioritetsoplysninger: DE Tyskland (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TRACER (730) Indehaver: TRACER ApS, Industriskellet 2, 8700 Horsens, (511) Klasse 19: Byggematerialer af træ, herunder terrasseplanker og håndlister; afbarkede træstammer og savskåret træ. (511) Klasse 31: Skovbrugsprodukter, herunder træer, træstammer, råt og uafbarket tømmer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AKTIUMPLUS (730) Indehaver: ULRIK MALLE SNEDSTED HOLDING ApS, Vilhelmsborgvej 18, 7700 Thisted, (511) Klasse 05: Astma (Te imod -); badesalt til medicinske formål; brød til diabetikere og til glutenallergikere; diætetiske drikke tilpasset medicinske formål; forbindsmaterialer, medicinske; førstehjælpskasser med indhold; humanmedicin; hæfteplastre; inkontinensindlæg; kontaktlinser (præparater til rensning af -); laksativer; ligtorne (midler til fjernelse af -); lægeurter; miksturer [medicinske drikke]; mineralsk kosttilskud; mundskyllevand til medicinske formål; natron (tvekulsurt -) til farmaceutiske formål; nødhjælpskasser med indhold; præparater til slankende formål (medicinske -); rejseapoteker; rensemidler til medicinsk brug; rødder til medicinsk brug; salver til farmaceutiske formål; skæl (farmaceutiske præparater mod -); smertestillende midler; sovemidler; spiselige plantefibre, ikke nærende; sukkervarer, medicinske; te (medicinsk -); torskelevertran; tyggegummi til medicinske formål; vacciner; vaseline [petroleumsgelé] til medicinske formål; vat til medicinske formål; vitaminpræparater; øjenbadevand. (511) Klasse 07: Værktøj (undtagen hånddrevet), herunder håndholdt; værktøjsmaskiner (undtagen hånddrevne); elektriske husholdnings- og køkkenmaskiner og -apparater (ikke indeholdt i andre klasser), herunder vaskemaskiner, centrifuger, tørretumblere, opvaskemaskiner, strygemaskiner, symaskiner, støvsugere, food processorer, miksere, røre- og æltemaskiner, frugtpressemaskiner, saftcentrifuger, dåseåbnere, apparater til slibning af knive, affaldskværne og affaldskomprimatorer; dele af og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle foranstående varer. (511) Klasse 08: Håndværktøj (hånddrevet); spisebestik; knive, gafler og skeer til madlavning; råkostjern; frugtknive; frugtskrællere; kartoffelskrællere; nøddeknækkere; ikke-elektriske dåseåbnere, persillehakkere, pizzaskærere og osteskærere (ikke elektriske); knivblokke; knivmagneter; dele af og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle foranstående varer. (511) Klasse 09: Briller, kontaktlinser, læseglas (optiske forstørrelsesglas til brug for svagtsynede), forstørrelsesglas (optiske); lydbøger; radioer, herunder DAB-radioer; mobiltelefoner; computere og computersoftware; navigationsapparater; elektriske strygejern; køkkenvægte; personvægte; dele af og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle foranstående varer. (511) Klasse 10: Høreapparater; ortopædiske artikler, herunder ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg til fodtøj; tekniske hjælpemidler (ikke indeholdt i andre klasser) til ældre og handicappede, nemlig stole, taburetter, ståstøtter, sæder, arbejds- og hvilestole, specielt tilpasset handicappede; maskiner og apparater til brug ved fysioterapi; hjælpemidler (ikke indeholdt i andre klasser) specielt tilpasset handicappede til vask, bad og toiletbesøg; toiletforhøjere; ganghjælpemidler til handicappede, nemlig krykker, krykkestokke, gangstativer og rollatorer (gangstativer med hjul og sæde); møbler specielt udformede til medicinske formål, herunder til brug på hospitaler; hjælpemidler til patienter, der lider af urininkontinens, nemlig urinkondomer, uridomer, katetre, poser, hylstre og beholdere til opsamling af udskillelser fra det menneskelige legeme; genoptræningsapparater specielt tilpasset handicappede, nemlig bevægelses-, styrke- og balanceredskaber samt ståbarrer; senge specielt udformet til medicinsk brug; løfteindretninger til invalide; dele af og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle foranstående varer. (511) Klasse 11: Lamper, lygter og lysarmaturer; varmeapparater og varmeovne; komfurer og ovne, herunder mikroovne, til madlavning; elektriske kaffemaskiner; køleskabe og frysere til husholdningsbrug; dele af og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle foranstående varer. (511) Klasse 12: Cykler, herunder med hjælpemotor; scootere, herunder til invalide; dele af og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle foranstående varer. (511) Klasse 16: Bøger og andre tryksager. (511) Klasse 20: Møbler, herunder senge; dele af og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle foranstående varer. (511) Klasse 25: Tøj, fodtøj og hovedtøj. (511) Klasse 35: En gros- og detailhandel med varer til især voksne og ældre mennesker, nemlig hjælpemidler af enhver slags til syns-, høre- og ganghæmmede samt invalide, medicin og produkter til sundhedspleje, varer af uædle metaller, husholdnings- og køkkenmaskiner, værktøj, knivsmedevarer, elektroniske apparater, apparater til belysning, opvarmning, madlavning, køling og frysning, cykler, scootere, bøger og tryksager, møbler samt beklædningsgenstande. 1365

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VOLTABAK (730) Indehaver: Laboratoires Thea, 12 rue Louis Blériot, ZI du Brézet, F Clermont-Ferrand, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til brug for øjne. (300) Prioritetsoplysninger: IT T02011C Italien (730) Indehaver: DE GULE SIDER A/S, Industriparken 27, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: Lind Cadovius Advokataktieselskab, Østergade 38, 1019 København K, (511) Klasse 09: Computersoftware til smartphones, der mobilt og via opkobling til internettet kan transmittere og gengive daglige tilbud og kupontilbud samlet og systematiseret et sted.tilbud og daglige kupontilbud samlet og systematiseret på et sted. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed i form af daglige tilbud via sociale medier, via mail og internettet, på selskabets hjemmeside, via mobiltelefoni og via smartphones; samling og systematisering af tilbud og kupontilbud for andre herunder med henblik på annoncering. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed via mobiltelefoni og smartphones vedrørende daglige tilbud og kuponer, hvorved personer sættes i stand til at kommunikere visuelt, herunder i form af en applikation, der sætter personer i forbindelse med hinanden omkring daglige tilbud og kuponer og giver mulighed for kommunikation og udveksling af budskaber. (591) Farvetekst: Hvid baggrund. "Smart" skrevet i gul farve, "Deals" skrevet i sort farve. I "D"et hænger et rabat-kuponmærke i gul, sort og hvid med grå kant. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Hi-Con - High Performance Concrete (730) Indehaver: HI-CON A/S, Hjallerup Erhvervspark 1, 9320 Hjallerup, (511) Klasse 19: Højstyrkebeton, innovative altaner og trapper af højstyrkebeton (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsvirksomhed og industriel virksomhed herunder i form af netværk mellem parterne i branchen samt udvikling, identificering og implementering af nye forretningsmodeller. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed nemlig i form af opførsel af innovative trapper og altaner i højstyrkebeton i forbindelse med opførsel eller renovation byggeri eller lignende konstruktioner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BullShirts (730) Indehaver: Andreas Ritzau, Elverhøjvej 34, 4653 Karise, (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DeliBag (730) Indehaver: REITAN SERVICEHANDEL DANMARK A/S, Buddingevej 195, 2860 Søborg, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PANDORA MAGAZINE (730) Indehaver: PANDORA A/S, Hovedvejen 2, 2600 Glostrup, (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ZoomOut (730) Indehaver: Peter Højholt Sørensen, Holmebjerg 20, 2950 Vedbæk, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed herunder annoncering af boliger til salg, boliger til udlejning. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt design i forbindelse dermed, industriel analyse, design og udvikling af computer software, teknologiske tjenesteydelser nemlig fremstilling af computermodeller herunder 3d bygninger til visning på kort, søgning på kort og præsentation af søgeresultater på kort eller i lister. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Flyttemand Olsen (730) Indehaver: Flyttemand Olsenv/Johnny T.L. Olsen, Jesper Brochmands Gade 9, 3. th., 2200 København N, (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, (511) Klasse 39: Flyttevirksomhed, flytning af løsøre, pakning og opbevaring af løsøre. 1366

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Peter Højholt Sørensen, Holmebjerg 20, 2950 Vedbæk, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed herunder annoncering af boliger til salg, boliger til udlejning. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt design i forbindelse dermed, industriel analyse, design og udvikling af computer software, teknologiske tjenesteydelser nemlig fremstilling af computermodeller herunder 3d bygninger til visning på kort, søgning på kort og præsentation af søgeresultater på kort eller i lister. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt og rødbrunt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: De Danske Danseskoler, Håndværkervænget 10, 3400 Hillerød, (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed og undervisningsvirksomhed, herunder professionelle danseskoler; underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, workshops (uddannelse). (591) Farvetekst: Grå - postkasse rød - sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Agenda Group A/S, Dortheavej 3, 2400 København NV, (740/750) Fuldmægtig: Plesner Advokatfirma, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; salgsfremmende foranstaltninger for andre; salgsfremstød for andre; forretningsmæssig udvikling og planlægning af oplevelsesbaseret kommunikation til reklamemæssige formål; forretningsmæssig planlægning for andre af forbrugeroplevelser, herunder i form af promotionsaktiviteter; udarbejdelse af annoncemateriale; opklæbning af plakater; layout til reklamemæssige formål; organisering af messer og udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål; online annoncering på et computernetværk; præsentation af varer på kommunikationsmedier til detailhandelsmæssige formål; publikation af reklametekster; udlejning af reklamemateriale; udlejning af reklameplads; udlejning af reklametid på kommunikationsmedier; annonce- og reklamevirksomhed herunder ydelser vedrørende P.R. og kommunikation; forretningsmæssig rådgivning i forbindelse med P.R. og kommunikation. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; arrangering og ledelse af konferencer, kongresser, seminarer, symposier, workshops og kickoff møder; organisering af konkurrencer (undervisning eller underholdning). (730) Indehaver: De Danske Danseskoler, Håndværkervænget 10, 3400 Hillerød, (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed og undervisningsvirksomhed, herunder professionelle danseskoler; underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, workshops (uddannelse). (591) Farvetekst: Postkasse rød. 1367

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Wood/Bird (730) Indehaver: Lars Munkholm, Nørregade 36-38, 7500 Holstebro, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel, herunder også via internettet, med plakater, stickers, møbler, smykker, kunst og service (kopper, tallerkner etc). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Partnerz Advokater (730) Indehaver: Advokatfirmaet Hjortlund & Partnere I/S Hjørring, Åstrupvej 9, 9800 Hjørring, (511) Klasse 45: Juridisk bistand og rådgivning (730) Indehaver: A/S JENSEN CONSULTING, Kongevejen 418, 2840 Holte, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Munk Store (730) Indehaver: MUNKHOLM ApS, Nørregade 38, 7500 Holstebro, (740/750) Fuldmægtig: Advokatgruppen I/S, Åboulevarden 31, 5, 8000 Århus C, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Dansk Kennel Klub (730) Indehaver: Dansk Kennel Klub, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, bogbinderiartikler, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstne-re, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: De psyko- fysiske konsulenter (730) Indehaver: BJARNE VEJGÅRD NIELSEN, Ulstrupvej 11, 4682 Tureby, (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TRENDZYMES (730) Indehaver: Danisco A/S, Langebrogade 1, 1001 København K, (511) Klasse 01: Enzymer til fremstilling af vaskemidler til opvaskemaskiner og vaskemaskiner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Munk & Co (730) Indehaver: MUNKHOLM ApS, Nørregade 38, 7500 Holstebro, (740/750) Fuldmægtig: Advokatgruppen I/S, Åboulevarden 31, 5, 8000 Århus C, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. 1368

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STARBUCKS VIA (730) Indehaver: Starbucks Corporation, doing business as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington, 98134, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 11: Elektriske apparater, nemlig espressomaskiner, kaffemaskiner og elektriske maskiner til opvarmning af drikke til husholdningsbrug og/ eller til kommercielle formål. (511) Klasse 21: Hånddrevne kaffekværne og kaffemøller, termokopper til kaffe og andre drikkevarer, genanvendelige kaffefiltre, ikke af papir, glasbakker, ikke af papir, termovakuumflasker, kaffekopper, tekopper og -krus, glasvarer, tallerkener, fade og skåle, trefødder (bordredskab), opbevaringsdåser, ikke-elektriske filterkaffemaskiner, ikke-elektriske stempelkaffekander og dekorative opbevaringsbeholdere til fødevarer, ikke-elektriske tekedler, teæg, tepotter, tesier, lysestager (ikke af ædelmetal), keramikfigurer, porcelænsfigurer. (511) Klasse 29: Mælk, mælk med smagstilsætninger, milkshakes, mælkedrikke, mælkebaserede næringsdrikke (ikke milkshakes), ikke-kulsyesholdige mælkebaserede læskedrikke, mælksbaserede energidrikke, pulverblandinger til fremstilling af mælkebaserede drikke. (511) Klasse 32: Vand, mineralvande, kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, energidrikke, frugtdrikke og frugtsaft, frugtdrikke og smagstilsætninger i form af sirup til fremstilling af drikke; Vand på flaske (med og uden smag), kulsyreholdige vande, mineralvand, frugtsaft, kulsyreholdige drikke og sodavand fremstillet på basis af frugt og saft; frosne frugtdrikke og frosne drikke fremstillet på basis af frugt. (300) Prioritetsoplysninger: GB Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: A3A Properties AB, Greta Garbos Väg 13, 5tr, SE Solna, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C, (511) Klasse 35: Detailhandelsvirksomhed, herunder via internettet og/eller interaktivt tv, vedrørende følgende, enkeltvis eller i kombination, kommunikations- og telekommunikationsapparater og/eller udstyr og/eller tilbehør hertil, personsøgerapparater og/eller -udstyr, hardware, firmware til computere, software, elektroniske spil, elektroniske underholdningsapparater, apparater og/ eller instrumenter til optagelse og/eller gengivelse af lyd, publikationer udbudt via direkte forbindelse fra databaser eller internettet, digital musik tilgængelig på internettet, software leveret via internettet, computersoftware, telekommunikationsapparater til tilslutning til databaser og internettet, apparater til afsendelse og/eller modtagelse af lyd- og/eller videosignaler, lyd- og/eller videoapparater og/eller -instrumenter, højttalere, hovedtelefoner, apparater og/eller instrumenter til indbrudsalarmer, brandalarmer, røgdetektorer, tyverialarmer, batterier, batteriopladere, regnemaskiner, cd er, cd-rom er, DVD er, optiske diske, computerdiske, bånd, medier til lagring af informationer og/eller data og/ eller signaler; tegning af telekommunikationsabonnementer (for andre), information og annoncering i forbindelse med tegning telekommunikationsabonnementer (for andre). (511) Klasse 37: Installation, service, vedligeholdelse og/eller reparation af kommunikationsapparater, -udstyr og -tilbehør (hardware), telekommunikationsapparater, -udstyr og -tilbehør (hardware) samt personsøgerapparater og - udstyr (hardware); installationsvirksomhed, service, vedligeholdelse og/eller reparation af hardware; information om installation, service, vedligeholdelse og/eller reparation af kommunikationsapparater, -udstyr og -tilbehør (hardware), computere, computerudstyr og -tilbehør (hardware), telekommunikationsapparater, -udstyr og -tilbehør (hardware), samt personsøgeapparater og - udstyr (hardware); installation, service, reparation og/eller vedligeholdelse af elektronikprodukter til hjemmet, tjenesteydelser i form af installation, service, reparation og/eller vedligeholdelse af fotografiapparater, fotoudstyr og fotografisk tilbehør (hardware). (591) Farvetekst: Mærket er udført i grå, gul, blå, pink. (300) Prioritetsoplysninger: SE 2010/07364 Sverige (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Chrisco DentalCare (730) Indehaver: Chrisco a/s, Sandvadsvej 3, 4600 Køge, (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Scankab Cables A/S, Malervænget 3, 5560 Aarup, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i kobber og koksgrå (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SCANFLEX (730) Indehaver: Scankab Cables A/S, Malervænget 3, 5560 Aarup, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. 1369

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SHAMBALLA (730) Indehaver: SHAMBALLA JEWELS ApS, Grønnegade 36 st.tv., 1107 København K, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København (511) Klasse 09: Briller, solbriller, brillestel og brilleetuier, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle forannævnte varer. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, similismykker, manchetknapper, nøgleringe (nipsgenstande), slipsenåle, smykkeskrin, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter, etuier til ure, urremme, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de forannævnte varer. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter, håndtasker, rejsetasker, punge, nøgleetuier, poser af læder eller skind til emballage, æsker af læder eller læderpap, paraplyer, parasoller, spadserestokke, piske og sadelmagervarer, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de forannævnte varer. (511) Klasse 20: Møbler, herunder vitriner og andre møbler til udstillingsbrug, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic, udstillingsstativer, herunder udstillingsstativer til smykker, æsker og kasser af træ, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de forannævnte varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GIV DIN TRYGHED VIDERE (730) Indehaver: TRYG FORSIKRING A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Artcenter (730) Indehaver: Jonas Borup, Skibbrogade 31, 4400 Kalundborg, (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Trap Data (730) Indehaver: JESPER B. SØRENSEN HOLDING ApS, Industrivej 3B, 5500 Middelfart, (740/750) Fuldmægtig: Trolle Advokatfirma, Vesterballevej 25, 7000 Fredericia, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Zen Jewels (730) Indehaver: FKA Invest, Østbrovej 2A 1-4, 2600 Glostrup, (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GOOGLEPLUS (730) Indehaver: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov; online sociale netværkstjenester. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: FUJIFILM NORTH America Corporation, 200 Summit Lake Drive, Valhalla, NY, USA (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, (511) Klasse 09: Digitale kameraer og etuier til digitale kameraer 1370

15 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA

16 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Abbott Laboratories a corporation of the State of Illinois, Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lars Stærk Madsen, Selsøvej 31, 4050 Skibby, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Sanico S.r.l., Via Turati 7, I Milano, Italien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Toray Films Europe, Place d'armenie, F Saint-Maurice de Beynost, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DIR A/S, Hedeager 40, 8200 Århus N, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DIR A/S, Hedeager 40, 8200 Århus N, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Da Silva Holding B.V., P.O. Box 2075, NL-5300 CB Zaltbommel, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Da Silva Holding B.V., P.O. Box 2075, NL-5300 CB Zaltbommel, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: M2 Software ApS, Usserød Kongevej 82, 2970 Hørsholm, (740/750) Fuldmægtig: O'Brand v/ole Basbøll, Carl Plougs Vej 65, 3460 Birkerød, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CONNECTED CALENDARS ApS, c/o Esben Damborg, Klakkebjerg 55, 2750 Ballerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Heraeus Kulzer GmbH, Hanau, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Berth Nilsson, Vårvägen 1, S Kristianstad, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Albihns.Zacco AB, Valhallavägen 117, Box 5581, SE Stockholm, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Procter & Gamble Company, a corporation of the State of Ohio, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Procter & Gamble Company, a corporation of the State of Ohio, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, USA (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VG (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Larson Laboratories, 425 John Deere Rd., CO Fort Collins, USA (740/750) Fuldmægtig: Orsnes Patent ApS, Forskerparken 10, 5230 Odense M, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kaz USA, Inc., 250 Turnpike Road, Southborough, Massachusetts, USA (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SOCIETE CIVILE DU CHEVAL BLANC, Saint-Emilion, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Saxo Bank A/S, Smakkedalen 2, 2820 Gentofte, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Saxo Bank A/S, Smakkedalen 2, 2820 Gentofte, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Saxo Bank A/S, Smakkedalen 2, 2820 Gentofte, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Saxo Bank A/S, Smakkedalen 2, 2820 Gentofte, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Saxo Bank A/S, Smakkedalen 2, 2820 Gentofte, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Saxo Bank A/S, Smakkedalen 2, 2820 Gentofte, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Saxo Bank A/S, Smakkedalen 2, 2820 Gentofte, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Allianz Global Assistance SAS, 37, rue Taitbout, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: DELACOUR DANIA ADVOKATPARTNERSELSKAB, Langebrogade 4, 1411 København K, (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Abbott Laboratories, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Abbott Laboratories a corporation of the State of Illinois, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Abbott Laboratories a corporation of the State of Illinois, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Procter & Gamble Company, a corporation of the State of Ohio, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Saxo Bank A/S, Smakkedalen 2, 2820 Gentofte, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Saxo Bank A/S, Smakkedalen 2, 2820 Gentofte, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Saxo Bank A/S, Smakkedalen 2, 2820 Gentofte, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Saxo Bank A/S, Smakkedalen 2, 2820 Gentofte, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Saxo Bank A/S, Smakkedalen 2, 2820 Gentofte, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Halegood Ltd., Louiki Akrita 1, Akritas Court, Office 202, 2nd Floor, Limassol, Cypern (740/750) Fuldmægtig: Albihns.Zacco AB, Valhallavägen 117, Box 5581, SE Stockholm, Sverige 1374

19 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning, herunder begrænsning efter indsigelse eller efter deling (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 35: Reklamering af fødevarer. (511) Klasse 43: Restaurationsvirksomhed og anden virksomhed i forbindelse med servering og udlevering af mad og drikke, fremstilling af tilberedte levnedsmidler. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 03: Sæbe til brug i forbindelse med dyr, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler til brug i forbindelse med dyr, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 07: Varmevekslere (dele af maskiner), ventiler (dele af maskiner). (511) Klasse 11: Fjernvarmeanlæg til bygningsopvarmning og varmtvandsforsyning; kølevekslerstationer til bygningsnedkøling, dele af og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser til forannævnte varer). (511) Klasse 37: Bygge-, reparations- og installationsvirksomhed; vedligeholdelse af varmevekslere og varmevekslerstationer (køl); byggetilsyn i forbindelse med varmevekslere og varmevekslerstationer (køl). (511) Klasse 42: Teknologiske tjenesteydelser, nemlig styring, monitorering og overvågning af varmevekslere og varmevekslerstationer (køl). (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 36: Udlejning af fast ejendom, herunder af ejerboliger, udlejning af værelser, herunder af almennyttige boliger; forvaltning af fast ejendom. (511) Klasse 37: Vedligeholdelse af bygninger. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 16: Papir, tryksager, trykte publikationer, tidsskrifter, bøger, brochurer, aviser, blade, kataloger, maskiner, vejvisere, guider; opslagsværk og nyhedsbreve i papir; papirposer, plakater, pjecer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, koncept udvikling, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer via internettet; bistand ved varetagelse, af kontoropgaver, professionel rådgivning vdrørende forretningsvirksomhed, organisering af varemesser med komercielle eller reklamemæssige formål. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, ledelse og arrangement af seminarer; redaktion og journalistik. (511) Klasse 42: Web-design, forskning og markedsføring, grafisk designervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand vedrørende varetagelse af medlemmernes interesser af økonomisk art. (511) Klasse 42: Administration og koordinering af fælles forsknings- og udviklingsprojekter; energirådgivning, herunder informations-, oplysnings- og kampagnevirksomhed og tilsvarende aktiviteter. (511) Klasse 45: Varetagelse af danske eldistributionsselskabers og enkeltmedlemmers interesser i forholdet til offentlige myndigheder, andre organisationer, samfundet og øvrige kollektive elforsyningsvirksomheder af politisk og juridisk art. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand vedrørende varetagelse af medlemmernes interesser af økonomisk art. (511) Klasse 42: Administration og koordinering af fælles forsknings- og udviklingsprojekter; energirådgivning, herunder informations-, oplysnings- og kampagnevirksomhed og tilsvarende aktiviteter. (511) Klasse 45: Varetagelse af danske eldistributionsselskabers og enkeltmedlemmers interesser i forholdet til offentlige myndigheder, andre organisationer, samfundet og øvrige kollektive elforsyningsvirksomheder af politisk og juridisk art. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder transmission og spredning af fjernsyns- og/eller radioprogrammer; indsamling, levering og/eller transmission af oplysninger fra en computerdatabankad elektrisk, elektronisk eller optisk vejeller ved hjælp af kabler, radio, fjernsyn, internet, telefoni, trådløs transmission eller satellit til forretningsformål eller privat brug; transmission af lyd og/eller billeder; kommunikationsvirksomhed via satellit, fjernsyn og/eller radio. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 43: Restaurationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 01: Gas- og luftarter. (511) Klasse 06: Beholdere af metal til gasser og luftarter og dele dertil. (511) Klasse 10: Apparater, redskaber og instrumenter til terapeutiske formål. (511) Klasse 11: Gas- og luftkoncentrationsapparater til brug ved fremstilling af gasser og luftarter og gas- og luftregulatorer. (511) Klasse 44: Hjemmepleje af personer med åndedrætsproblemer. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09: Optikervarer, herunder briller, brilleetuier, brilleglas, brillestel, kontaktlinser, beholdere til kontaktlinser og optiske linser. (511) Klasse 14: Varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejde, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 20: Spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, horn, ben, elfenben, rav, perlemor samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 37: Reparation af ure og juvelervarer. (511) Klasse 40: Udarbejdelse af ure og juvelervarer. (511) Klasse 42: Design af ure og juvelervarer. (511) Klasse 44: Optikervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09: Optikervarer, herunder briller, brilleetuier, brilleglas, brillestel, kontaktlinser, beholdere til kontaktlinser og optiske linser. (511) Klasse 14: Varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 20: Spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, horn, ben, elfenben, rav, perlemor samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 37: Reparation af ure og juvelervarer. (511) Klasse 40: Udarbejdelse af ure og juvelervarer. (511) Klasse 42: Design af ure og juvelervarer. (511) Klasse 44: Optikervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 03. (511) Klasse 04. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09: Optagne, ekserverbare computerprogrammer i form af kildekoder, herunder computerprogrammel eller programkode til design, beskrivelse og test af computerenheder, computer hardware og computerprogrammel eller programkode, herunder computerprogrammel eller programkode til udvikling, beskrivelse, design, modellering, simulering, kompilering, debugging, verificering, interface og konstruktion af computerenheder, komponenter dertil, computer hardware og computerprogrammel eller programkode, herunder microprocessor-kerner og makroceller samt elektroniske brugermanualer og anden elektronisk tilgængelig litteratur i relation hertil; computereksekverende og elektroniske enheder, herunder printkort, halvledere, enheder, og komponenter dertil, herunder integrerede kredsløb, kredsløbschips, kredsløbschipssæt, microprocessorer og microstyreenheder og elektroniske brugermanualer og anden elektronisk tilgængelig litteratur i relation hertil; microprocessor-kerner og macro celler samt elektroniske brugermanualer og anden elektronisk litteratur i relation hertil; instruktionssæt-opbygninger, udvidelser til instruktionssæt-opbygninger, processor-opbygninger til integrerede kredsløb samt elektroniske brugermanualer og anden elektronisk tilgængelig litteratur i relation hertil; computerprogammel eller programkode, herunder applikationssoftware, programmeringsmodel- og operativsystemsoftware samt elektroniske brugermanualer og anden elektronisk tilgængelig litteratur i relation hertil. 1375

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 28: Golftasker, golfpigge, golftees, golfteeholdere, resultattavler, øvebolde, specielt udformet betræk til golfkøllehoveder, specielt udformet sæt til tilpasning af håndtag på golfkøller, specielt udformet underlag til chippingog drivinggolfkølleslag, specielt udformet net til chipping- og drivinggolfkølleslag, hjælpemidler (sportsartikler) til udøvelse af golfsving, hjælpemidler (sportsartikler) til udøvelse af golfputting, nemlig puttingindretninger, greens og tilbageløbsindretninger. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand vedrørende varetagelse af medlemmernes interesser af økonomisk art. (511) Klasse 42: Administration og koordinering af fælles forsknings- og udviklingsprojekter; energirådgivning, herunder informations-, oplysnings- og kampagnevirksomhed og tilsvarende aktiviteter. (511) Klasse 45: Varetagelse af danske eldistributionsselskabers og enkeltmedlemmers interesser i forholdet til offentlige myndigheder, andre organisationer, samfundet og øvrige kollektive elforsyningsvirksomheder af politisk og juridisk art. 1376

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1753 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2263 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1885 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2397 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 585 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1611 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1157 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 425 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1637 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 120. årgang. 1999-03-10 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1069 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 15. 123. årgang. 2002-04-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2219 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 121. årgang. 2000-09-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2699 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2555 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 131. årgang. 2010-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 131. årgang. 2010-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 131. årgang. 2010-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1939 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 132. årgang. 2011-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 132. årgang. 2011-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 132. årgang. 2011-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1197 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2299 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 335 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 129. årgang. 2008-04-23 Dansk Varemæretidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 129. årgang. 2008-04-23 Dansk Varemæretidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 129. årgang. 2008-04-23 Dansk Varemæretidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 867 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 129. årgang. 2008-03-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 129. årgang. 2008-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 129. årgang. 2008-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 679 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 128. årgang. 2007-04-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 128. årgang. 2007-04-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 128. årgang. 2007-04-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 623 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 315 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1429 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 132. årgang. 2011-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 132. årgang. 2011-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 132. årgang. 2011-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 749 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2683 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 24. 123. årgang. 2002-06-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2495 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1817 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2929 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 795 Omtryk af tidligere

Læs mere