Bilag til raportering:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til raportering:"

Transkript

1 Bilag til raportering: Fælles oplæg ved pedel Stig Danielsen og forstander Lars Brudvig: Eleverne begyndte på Kerteminde Efterskole søndag d. 14. august De er i løbet af den første måned blevet informeret om, at skolen havde tilmeldt sig projekt Grøn Skole (Vi har daglige fællestimer, hvor sådanne emner tages op. D. 23/9 viste vi informationsfilmen 6 grader downloadet fra Klimakaravanen.dk. Efterfølgende var der fælles debat om, hvad vi som skole kunne gøre for at nedsætte CO2 udslippet. Det blev nedsat et miljøråd bestående af 13 elever, som i løbet af året skal fungere som styregruppe. Første møde med styregruppen 1. november 2011: Forstander Lars Brudvig havde lavet dagsorden til mødet pedel Stig Danielsen deltog samt 13 elever. Dagsorden: 1. Valg af formand, næstformand og referent. 2. Hvilke områder tager vi fat i? 3. Hvad kan vi selv gøre i hverdagen for at spare? 4. Hvorledes motiverer vi elever og personale til at være energibevidste? 5. Hvad vil vi sætte som succeskriterie for vores arbejde? 6. Hvilke afdelinger kommer styregruppen fra? 7. Evt. Referat fra mødet d. 1. november 2011: 1. Allan Lehn Kristensen blev valgt som formand, Magnus Heltzen Wind som næstformand og Jonas Kring som referent. 2. Årets fokuspunkt bliver energi Varme, El og vand (vand fordi en stor del af forbruget er opvarmet vand). 3. At elever og personale tager kortere bade og slukker bruseren medens de sæber sig ind. Slukke for vandhanen medens de børster tænder. Eleverne bliver fra skolens side opfordret til at lufte ud på værelserne et par gange om dagen for at skabe et godt indeklima. Det er vigtigt at radiatorer slukkes,medens der bliver luftet ud alle radiatorer er forsynet med termostater. Eleverne slukker for lyset, når de ikke er på værelset. Lærerne slukker for lyset, når de forlader et klasseværelse, og når de om aftenen siger god nat, slukker de lyset i afdelingerne. Lærerne slukker for projektorer og computerer i undervisningslokaler, når eleverne har forladt lokalerne. Eleverne slukker for deres computere og opladere, når de forlader deres værelser. 4. Der bliver lavet en kampagne, om hvorledes elever og personale kan være med til at spare og agere mere miljørigtigt. Der bliver sat en konkurrence i gang mellem de 8 bogruppeafdelinger, hvem der frem til jul er bedst til at spare vinderne får en tur til pizzaria i Kerteminde betalt af skolen. Der bliver sammenlignet måned for måned, hvorledes forbruget ser ud i forhold til de to foregående

2 skoleår. Dette anskueliggøres, så alle elever samt personale kan følge med. Allan, Alexander, Anna, Katja, Mikkel og Nina aftaler konkurrencevilkår med Stig (pedel). 5. Næste møde holdes d. 4/11 formand og næstformand udformer dagsorden. Dagsorden for mødet d. 4. november: 1. Aftale konkurrencevilkår. 2. Mulige investeringer på skolen. 3. Hvad skal der siges til de øvrige elever på fællessamling tirsdag d. 8. november kl Evt. Referat fra mødet d. 4/ : Fraværende: Allan. 1. Konkurrencen begynder tirsdag d. 8/ efter at eleverne er blevet informeret om konkurrencebetingelserne samt præmien. Der foretages indtil jul stikprøveundersøgelser på værelserne, når eleverne er til undervisning o.l. der gives point efter, om vinduer er åbne samtidig med at radiatoren ikke er slukket. Point for loftlamper og sengelamper, der er tændt. Point for computere mobilopladere, som er tændt unødvendigt. Den afdeling der pr. person har færrest point, når vi når jul har vundet. Afdelingerne informeres løbende omkring placering. 2. Energivenlige støvsugere det blev vedtaget, at skolen ved fremtidige køb, har undersøgt hvilke støvsugere, som er mest energivenlige, og så køber disse. Gennem diskussion nåede udvalget frem til, at det nok ikke globalt, ville være særlig energivenligt, at skrotte støvsugere, som ikke fejlede noget. Der skal sættes tørresnore op, så tørretumblerne anvendes mindre. Vi har et stykke jord, som ikke bliver anvendt, kunne der plantes piletræ i dette, som derefter kunne sælges som brændsel. Det sparer ikke energi på skolen, men skolen gjorde så noget for at producere co2 neutral brændsel. 3. Stig (pedel) sørger for at få fat i et termisk kamera, så vi kan undersøge skolen for hulmursisolering. Hvis det viser sig, at der mangler isolering kontaktes et konsulentfirma, som ser nærmere på, hvad skolen kan gøre, og hvad det koster. Der laves en miljøbrevkasse, hvor de øvrige elever kommer med gode forslag. 4. Der blev snakket om køleskabe på afdelingerne, men dette blev igen droppet, idet det jo nok ikke var særlig energivenligt. 5. Møde med de øvrige elever d. 8/ blev planlagt. Samling med alle elever d. 8/ styregruppen fremlagde:

3 Signe og Katja havde lavet en powerpoint med de ting, udvalget indtil videre havde snakket om. Det gav anledning til debat med de øvrige elever, samt forslag med idéer. Konkurrencen og konkurrencebetingelserne blev fremlagt. Målet med at spare 10% blev fremlagt. Hvis vi hen imod skoleårets slutning kan se, at der er blevet sparet rigtig meget, så vil skolen arrangere en større tur idéer til en sådan tur indhentes, men som eksempel kunne det være en fælles tur i et sommerland. Dette skal virke som en gulerod. Eleverne fik information om brevkassen til gode idéer. Dette er det foreløbige arbejde styregruppen aftaler nyt møde efter musicalen, som finder sted 10/11 18/ Det bliver 10. klasse 4 U med lærer Leif Hansen, som implementerer energiprojektet i undervisningen. Dagsorden til møde d. 23. november Idéer til tiltag. Referat af møde d. 23. november Man kunne plante piletræer på areal, som ligger bag skolen hal. Vi kan ikke selv bruge det, idet der skal en høj forbrændingsvarme til, for at det ikke forurener. Men det kunne sælges til Fjernvarmeværker, så vi indirekte var med til, at sænke CO2 forureningen. Det kunne være spændende at besøge en anden efterskole, som også arbejder med Grønt Flag Grøn Skole. Aflæsning af måler sammen med vores pedel Stig Signe, Mikkel, Allan. Sætte brevkasse op, hvor eleverne kan komme med gode idéer. Fremadrettet skal skolen købe energibesparende støvsugere Mikkel og Katja undersøger, hvilke mærker på markedet, der ville være gode. Allan udarbejder et diagram omkring konkurrencen, så eleverne løbende kan følge med. Kort møde d. 1. december for at følge op på, at beslutningerne fra mødet d. 23. november var blevet sat i værk. Dagsorden til møde d. 7. marts 2012: 1. Afslutte konkurrence omkring energibesparelser på værelser og afdelinger. 2. Sammenligne forbrug vand, EL og gas.

4 3. Stig og Lars fremlægger vandbesparelsesforsøg med gulerod. 4. Planlægning af ture ud af huset: a. Faaborg Efterskole erfaringsudveksling. b. Kerteminde Forsyning høre om fordele ved fjernvarme frem for gas CO2 + økonomi. 5. Kan vi arrangere et møde for Drigstrups borgere her på skolen, hvor der bliver orienteret om fjernvarme samt andre CO2 besparende foranstaltninger f.eks. vedvarende energi. 6. Kunne vi arrangere et åbent hus arrangement med vejrprofet Teglgaard, som satte fokus på temperaturstigninger på vores klode i fremtiden, og hvilke konsekvenser, det kan have for fremtiden. 7. Gratis besøg af klimaambassaden elevkontakt. 8. Udfylde skema omkring skolens energitiltag. Referat fra mødet 7. marts Konkurrencen afsluttes d. 1. april de vindende afdelinger får en afdelingstur med Pizza o.l. 2. Stig har aflæst følgende resultat 3. Vandbesparelsesforsøg for hele skolen forsøget løber over 14 dage. Stig har aflæst vand for de første 14 dage i marts. Eleverne bliver informeret om, at de ved adfærdsændring kan være med til at spare. Vi kører en 14 dags periode. Resultat eleverne sparede for ca. kr ,- på de 14 dage. Regnet om til årsforbrug ville dette svare til ca. kr , Der er aftalt møde med Faaborg Efterskole d. 22. maj kl på deres skole. De fremlægger, hvorledes de har arbejdet med projektet Grøn Flag Grøn Skole det er andet år de deltager. Vi fremlægger, hvorledes vi har arbejdet med projektet. Vores miljøråd fremlægger for samtlige vores elever på en fællessamling. 5. Det var ikke muligt, at få en aftale med Kerteminde Forsyning, idet de ikke tager stilling til Fjervarmefremførsel til Drigstrup før d. 8. august Møde med Teglgaard ikke muligt i dette skoleår idèen gemmes til en kulturaften i næste skoleår. 7. Gratis besøg af klimakaravanen elevkontakt. 8. Udfylde skema omkring skolens energitiltag på nuværende tidspunkt. Dagsorden til møde d. 12 april 2012

5 1. Opfølgning af sidste mødes aftaler. 2. Forberede besøg på Faaborgegnens Efterskole. a. Hvem fremlægger, hvorledes vi har arbejdet i løbet af året, og hvilke resultater, vi har opnået? b. Hvem tager referat af Faaborgegnens fremlæggelse? 3. Hvorledes får vi afsluttet vores projekt. a. Spredt budskabet uden for skolen kunne være forældre, bedsteforældre, onkler, tanter f.eks. sociale medier. b. Kontaktet pressen. c. Afsluttende fremlæggelse for resten af elevgruppen. Referat fra mødet d. 12. april Lars har kontaktet Kerteminde Forsyning med forslag om, at skolen danner ramme om et orienteringsmøde for Drigstrups borgere. Skolen skulle være vært, og Kerteminde Forsyning skulle stille med fagmand, som kunne forklare økonomiske og miljømæssige gevinster ved at gå fra gas til fjernvarme, endvidere skulle de også informere om gevinster ved at etablere solcelleanlæg til ELfremstilling. Kerteminde Forsyning har netop skiftet direktør, og ville ger deltage i arrangementet i august september, men de skulle først afvikle et strategimøde 18. august 2012 før de kunne melde tilbage. Vi er for sent på den i år til at få et sådant arrangement på benene. Det indgår som forslag til et kulturarrangement i kommende skoleår, hvor det vil blive annonceret i lokalaviserne, så interesserede borgere kan deltage. Der var ikke etableret kontakt til klimakaravanen. Stig pedel har sammen med nogle elever tjekket den gamle bygnings hulmursisolering med et kamera. Hulmursisoleringen var meget mangelfuldt. Der er indhentet tilbud, og arbejdet vil blive udført i kommende skoleår. De ansvarlige elever for udfyldelsen af skolens energitiltag, havde ikke fået udført arbejdet.

6 Lars kontakter pressen med henblik på at dække overrækkelsen af det grønne flag. 2. Formanden og næstformanden fremlægger på mødet på Faaborgegnens Efterskole. Jonas sekretær tager referat. De andre i udvalget bidrager med at besvare spørgsmål. 3. Vi spreder vores budskab ved mailkontakt til forælre og anden familie. Dagsorden fra mødet på Faaborgegnens Efterskole d. 22. april De fortæller om deres erfaringer. 2. Vi fortæller om vores erfaringer. 3. Fælles evaluering af hvad der har virket, og hvad der ikke har virket. Referat fra mødet d. 22. april Faaborgegnens Efterskoles arbejde adskilte sig en del fra vores skoles arbejde. De havde en temauge omkring miljø i januar måned, hvor 1/3 af eleverne havde arbejdet med emnet. De havde også haft kontakt til udenlandske skoler. Hvilket vores udvalg fandt særdeles spændende. Deres arbejde havde udmøntet sig i, at deres belysning var blevet censorstyret, og de fremadrettet skulle have solceller til fremstilling af EL (dog ikke dækkende hele skolens EL-behov) 2. Vores elever fortalte om vores arbejde. Hvor vi løbende havde holdt møder i udvalget, samt orienteret resten af eleverne på fællesmøder. Vi havde i perioden arbejdet med en holdningsændring hos elever gennem to konkurrencer. Dels varme- og EL besparelseskonkurrence, hvor bogruppeafdelingerne dystede mod hinanden den konkurrence løb over 4 måneder. Dernæst en vandbesparelseskonkurrence, som kørte over 14 dage. 3. Konklussion: Begge skoler måtte erkende, at det er svært at ændre folks vaner, men mente dog at det til dels var lykkedes. På Kerteminde Efterskole var der en klar afsmitning på besparelser, på de afdelinger hvor der var deltagere fra udvalget. Begge skolers arbejde havde også udmøntet sig i tiltag, som bliver udført fremad rettet. For Kerteminde Efterskole var det en klar erfaring, at udvalget var meget engageret i løbet af året, men opgaver der blev lagt i fritiden, kneb det med at få udført.

7 Konklusion på årets arbejde: 1. Det har været rigtig spændende for udvalget, og vi har også fanget en del af elevernes interesse. 2. Besparelsesmål på 10% har vi ikke helt opnået. Det ligger nok nærmere 5%, men det er utrolig svært at måle nøjagtigt. 3. Vi har spredt budskabet til forældre familier. 4. Et godt råd til næste års arbejde med Grønt Flag Grøn Skole, er at begynde med det samme. Således at de nye elever fra dag et gør de rigtige ting, således at de ikke først når at indarbejde dårlige vaner. 5. Lars kontakter pressen, når han modtager besked om, hvilken dato, vi modtager flaget. Det ville passe fint, hvis det kan blive mandag d. 25 juni eller tirsdag d. 26. juni.

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever.

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever. Bilag Indhold Bilag... 50 Bilag 1: Interviewguides... 51 Interviewguide leder... 51 Interviewguide lærer... 51 Interviewguide elever... 52 Bilag 2: Forældre accept... 53 Forældre accept Vestre Skole...

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Krogårdskolen, Greve. Børn som klima- og energivejledere et undervisningsforløb

Krogårdskolen, Greve. Børn som klima- og energivejledere et undervisningsforløb Børn som klima- og energivejledere et undervisningsforløb INDLEDNING Følgende undervisningsforløb fik tildelt 1. præmien ved DM i naturfag 2008. Der er tale om et klimaprojekt, som giver eleverne indblik

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk.

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Det første vi i den nye bestyrelsen skulle tage fat på var at få færdig gjort den låne omlægning som den gamle bestyrelse havde påbegyndt. Fordi

Læs mere

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik Hør mere om projektet hos din tillidsmand, på www.mad-paa-arbejde.dk eller ring til os på telefon 33 95 60 00 / 70 300 300 Mad på arbejde er et fællesprojekt udarbejdet af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

JAg ten På den gemte energi energi. den gemte. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. energi! Guide til adfærdskampagne

JAg ten På den gemte energi energi. den gemte. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. energi! Guide til adfærdskampagne JAg ten På den JAg ten gemte På Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde! Guide til adfærdskampagne Indhold 1Få ledelsens opbakning side 4 2Sæt mål Side 5 Spar penge med gode vaner! Spar 5-10

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010 2.2010 Indenfor Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder En god dialog udrydder eventuelle misforståelser og baner vejen for konstruktive resultater. Her ses formand for Faxe kommunes tværpolitiske udvalg

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Store forandringer starter i det små

Store forandringer starter i det små FOA: Teknik- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Store forandringer starter i det små Vi er startet vil du være med? Gør en indsats for vores klima! Klimaet berører os alle Teknik- og Servicesektoren

Læs mere

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

FÆLLES SOLCELLEANLÆG SKAL UDBREDES 06.11.2012

FÆLLES SOLCELLEANLÆG SKAL UDBREDES 06.11.2012 FÆLLES SOLCELLEANLÆG SKAL UDBREDES 06.11.2012 Bobjergskolen har allerede fået opsat solcelleanlæg. Højby hallen er en anden oplagt mulighed, hvor elproduktionen kan komme flere til gode. Det skal være

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

December 2010. Specialudgave omhandlende energiforhold i vore huse i Strandvejskvarteret. - efterfulgt af foreningsinformationer.

December 2010. Specialudgave omhandlende energiforhold i vore huse i Strandvejskvarteret. - efterfulgt af foreningsinformationer. December 2010 Specialudgave omhandlende energiforhold i vore huse i Strandvejskvarteret - efterfulgt af foreningsinformationer. KILDEN 1 ENERGIGRUPPEN. Energigruppen, som blev etableret efter sidste generalforsamling

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

2. Mål og forventninger vedr. projektarbejdets faglighed

2. Mål og forventninger vedr. projektarbejdets faglighed 1. Indledning...1 2. Mål og forventninger vedr. projektarbejdets faglighed... 1 3. Projektplanlægning/styring... 2 3.1 Roller:... 2 3.2 Planlægningsfasen:... 3 3.3 Filer:... 4 3.4 Skrivefasen:... 4 3.5

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere