Miljøpunkt Amagers beretning for 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøpunkt Amagers beretning for 2012"

Transkript

1 Miljøpunkt Amagers beretning for 2012

2 Indledning Miljøpunkt Amager i 2012 Er målene nået? Affaldssortering Undervisning på amager fælled skole Hørgården Nærgenbrugsstation Aktivitetsdag i Sundholmskvarteret Byttemarked på Peder Lykke Skolen Opfyldelse af målsætning for Affaldssortering Bicycle Innovation Lab Cykelbiblioteket Udstillingen The Good City Foredrag om cyklisme Workshop Guidede ture Værksted Formidling af cykelkulturhuset Opfyldelse af målsætningerne for Bicycle Innovation Lab Bydelsplan Borgerinddragelse Klimatilpasning Vedvarende energi Grønne lommer Bilfri bydel Prøvestien Grøn belysning Opfyldelse af målsætningerne for Bydelsplan Elbiler og delebiler Arrangement med Transportministeren på Amagerbro Torv Opstilling af elbiler og delebiler i samarbejde med boligforening Udarbejdelse af projektudkast til en bilfri bydel Elbiler og delebiler i virksomheder Opfyldelse af målsætningerne for Elbiler og delebiler Grøn bydel Prags Have Nyttehavekursus for Miljøambassadørerne Arrangementer med Planteklubben København læser med Signe Wenneberg Netværk for urbane haver Metrohaverne UrbanplanTen Udvikling af nye grønne initiativer Opfyldelse af målsætningerne for Grøn bydel Beretning Miljøpunkt Amager 2

3 Miljøambassadørerne Gårdarrangementer i Holmbladsgadekvarteret Efteruddannelse om affaldssortering Nyttehavekursus Aktivitetsdag i Sundholmskvarteret Opfyldelse af målsætningerne for Miljøambassadørerne Virksomheder og trafik KørSmart/ Transportnetværk Amager Opfyldelse af målsætningerne for Virksomheder og trafik Vedvarende energi Miljøfestivalen Oprettelse af vindmøllelaug med Københavns Energi Filmfremvisning (Gasland) Sommerluk Opfyldelse af målsætningerne for Vedvarende energi Andre aktiviteter Populære cykeludlån Lokalt miljøinformationscenter Bydelsmødre Miljøpolitisk arbedje Formidling Hjemmesider og nyhedsbrev Pressearbejde Informationsfoldere Opfyldelse af målsætningerne for Formidling Intern læring Udvikling af medarbejdernes miljøkompetencer Udvikling af medarbejdernes formidlingskompetencer Erfaringsudveksling med Københavns Miljøpunkter Økonomi Administrative forhold Appendix Beretning Miljøpunkt Amager 3

4 Indledning I denne årsberetning kan du læse om de aktiviteter, Miljøpunkt Amager har afholdt og gennemført i løbet af Beretningen er en samlet evaluering af om målsætningerne, beskrevet i årsplanen for 2012, er opfyldt. En årsplan der beskriver Miljøpunktets visioner, opgaver, arbejdsmetoder og roller, samt mål, målgrupper, samarbejdspartnere og succeskriterier for miljøarbejdet i Miljøpunkt Amager. Beretningen tager udgangspunkt i de 8 indsatsområder, som blev fastlagt i årsplanen. Derfor er beretningen en evaluering og beskrivelse af de konkrete projekter og aktiviteter, som er afholdt under de forskellige indsatsområder i miljøpunktets arbejde i 2012 Efter aftale med Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg varetager Miljøpunkt Amager det lokale miljøarbejde på Amager på vegne af lokaludvalgene. Derfor er Miljøpunkt Amagers aktiviteter også hovedsageligt finansieret af lokaludvalgene. Har du kommentarer til beretningen hører Miljøpunktet gerne fra dig. Du kan finde telefonnummer, adresse og -adresser bagerst i denne beretning. Miljøpunkt Amager i har igen været et begivenhedsrigt år i Miljøpunkt Amager. Mange nyskabende aktiviteter er blevet afviklet og store projekter er velgennemført har i høj grad stået i konsolideringens tegn. Hvor 2011 medførte en lang række organisatoriske og økonomiske omvæltninger, har 2012 været året, hvor Miljøpunkt Amager på ny har fundet sin rolle i det lokale miljøarbejde. Gennem tæt samarbejde med lokaludvalgene har miljøarbejdet i Miljøpunkt Amager fundet et stærkt og stabilt niveau. Samtidig er en vigtig tillid skabt mellem sekretariaterne i lokaludvalgene og de ansatte på Miljøpunkt Amager. Indsatser og aktiviteter er gennemført i overensstemmelse med lokaludvalgenes generelle prioriteringer, og der er i dag en stærk lokal forankring i Miljøpunkt Amagers miljøarbejde. Er målene nået? Målsætningerne i årsplanen for 2012 er i vid udstrækning blevet opfyldt, og set i det lys, har 2012 været en succes for det lokale miljøarbejde på Amager. Samarbejdet med lokaludvalgene har desuden skabt grobund for et stærkere bånd mellem det lokale miljøarbejde og de lokale foreninger og organisationer på Amager, Samlet set er de i årsplanen planlagte aktiviteter blevet gennemført og nye projekter er igangsat. Med aktiviteterne i 2012 er miljøarbejdet igen nået langt ud i begge bydele på Amager. Generelt har trafikindsatsen igen i år udgjort en stor del af arbejdet i Miljøpunkt Amager. Et af de projekter, der har været arbejdet målrettet på, er cykelprojektet Bicycle Innovation Lab. Projektet er et cykelkulturhus, der rummer et cykelbibliotek, en cykeludstilling og et videnscenter. Med støtte fra Vejdirektoratet på ca. 2,5 mio. kr. for perioden fra 1. juli december 2012 har projektet fyldt meget i Miljøpunkt Amager. I løbet af 2012 er der bl.a blevet gennemført en international udstilling om fremtidens byudvikling. Derudover har der under Bicycle Innovation Lab været afholdt en række foredrag, produceret film, udlånt cykler og gennemført guidede cykelture for turister i København. Bicycle Innovation Lab videreføres i 2013 som selvstændig forening. Beretning Miljøpunkt Amager 4

5 Andre aktiviteter på trafikområdet er blandt andet virksomhedsprojektet KørSmart, som foregår i tæt samarbejde med blandt andet Center for Trafik i Teknik- og Miljøforvaltningen. Formålet med projektet er at påvirke medarbejdertransporten i lokale virksomheder. Ved årsskiftet 2012/2013 er vi med Kør Smart i kontakt med 15 større virksomheder og ca medarbejdere i Ørestad og på Islands Brygge. Projektet fortsætter i På Amager har borgerne for alvor taget de urbane haver til sig. Det er ikke kun med til at gøre Amager grønnere, men skaber også rum for deltagelse og fællesskab. Miljøpunkt Amager har i 2012 været involveret i 11 urbane have-initiativer fordelt ud over Amager Øst og Vest. Derudover har Miljøpunkt Amager i 2012 været koordinator i det københavnske netværk for urbane haver. Under netværket er der blevet oprettet et internetforum, der udveksler konkrete erfaringer fra arbejdet med at gøre København til en grønnere by. Miljøpunkt Amager har i 2012 også været involveret i udarbejdelsen af Bydelplanen for Amager Øst. Miljøpunktets rolle har været at formulere bydelsplanens strategi på miljøområdet. Miljøprojekterne endte med at udgøre en væsentlig del af bydelsplanen. Projekterne afventer nu politisk behandling i Københavns Borgerrepræsentation, der skal tage stilling til hvilke projekter, der skal realiseres og hvornår. Et særligt projektområde i bydelsplanen har været formulering af den lokale klimatilpasningsindsats. Dette er helt ekstraordinært sket i et samarbejde mellem Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg. I 2013 vil Miljøpunkt Amager arbejde videre med klimatilpasningsindsatsen i begge bydele. Udover ovennævnte indsatsområder har Miljøpunkt Amager i 2012 arbejdet med indstasområderne Affaldssortering, Vedvarende energi, Elbiler og delebiler og Miljøambassadører. Beretning Miljøpunkt Amager 5

6 1. Affaldssortering Indsatsen for øget sortering og korrekt håndtering af affald, har været centreret i Amager Vest. Igennem årets løb, er der blevet afholdt en række aktiviteter, der har sat fokus på de ressourcer, der kan hentes i affaldet. Undervisning på Amager Fælled Skole Undervisningsforløbet om affald og genbrug, der blev udviklet i 2010, er i 2012 blevet afholdt for to 6. klasser på Amager Fælled Skole. Her deltog de i foråret i et projektforløb på 5 undervisningsgange, hvor de lærte, hvorfor man sorterer affald, og hvordan det skal gøres. Udflugt til Amager Forbrænding. Det skete gennem undervisning i klassen, men også ved feltarbejde på skolen og udflugter til Amagerforbrænding. Forældrene til eleverne blev også inddraget i forløbet, da eleverne fik som hjemmeopgave at undersøge affaldssortering i hjemmet. Eleverne videreformidlede derefter deres viden via bl.a. oplæg til eleverne fra tre 1. klasser, affaldskonkurrencer og artikler i skolebladet om forløbet, samt forslag til forbedring af skolens affaldssorteringssystem. Hørgården Nærgenbrugsstation Efter tre års arbejde blev Amagers første nærgenbrugsstation endelig etableret. Åbningen lørdag d. 12. maj, blev fejret med taler ved bl.a. Teknik- & Miljøborgnmester Ayfer Baykal, forskellige konkurrencer for både børn og voksne samt musik og mad. Arrangementet var annonceret i Amager Bladet og flyers blev husomdelt og tiltrak godt 300 lokale beboere. Nærgenbrugsstationen ligger centralt placeret i Amager Vest, og har, udover sortering i 11 fraktioner, også byttehylder, der kan fremme genbrug af kasserede genstande. Miljøpunkt Amager ønsker også at anvende nærgenbrugsstationen til undervisning af skoler og institutioner, samt events som loppemarkeder. Nærgenbrugsstationen er etableret i et samarbejde mellem Boligselskabet 3B, Miljøpunkt Amager og Center for Miljø. Desværre blev nærgenbrugsstationen efter 3 måneder brændt ned og i efteråret blev den genåbnet i en reduceret udgave, som inkluderede de populære byttefaciliteter. Sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Sikker By og SSP arbejder Miljøpunkt Amager på en fuld genopbygning af nærgenbrugsstationen. I den forbindelse er der et ønske om at skabe en plads eller et byrum sammen med borgerne, som kan give flere anvendelsesmuligheder til området. Aktivitetsdag i Sundholmskvarteret Miljøambassadørerne var med til aktivitetsdag i Sundholmskvarteret d. 25. august for at sætte fokus på ressourceforbrug og affaldssortering. Helt specifikt var området plaget af rotter bl.a. pga. fuglefodring. Miljøambassadørerne var med til at vejlede beboerne om, hvordan de kunne komme problemet til livs. Det skal følges op med dialogmøder i 2013, hvor der kan diskuteres konkrete tiltag. Beretning Miljøpunkt Amager 6

7 Byttemarked på Peder Lykke Skolen Mere end 1 ton tøj og sko skiftede hænder på det store byttemarked der blev afholdt på Peder Lykke Skolen d. 9. september. Arrangementet foregik som en del af Miljøstyrelsens kampagne Brug mere - spild mindre. Byttemarkedet satte fokus på, at mange af de ting, vi ikke kan bruge mere, tit kan glæde andre. Ud fra devisen Giv hvad du har - tag hvad du vil, kunne borgerne komme med de ting de ikke længere brugte og ganske gratis tage nye genbrugsfund med hjem. Til byttemarkedet blev der også uddelt relevante pjecer samt Goody bags. Der blev også afholdt en quiz om affald og ressourcer, der satte fokus på fordelen ved at genbruge frem for at producere nye ting. Arrangementet bød også på forskellige workshops. Ca. 30 børn og voksne deltog i en redesign-workshop, hvor de lavede finurlige redesign af tasker, sko og bælter, som efterfølgende blev udstillet på skolen. Byttemarkedet var arrangeret i samarbejde mellem Sundholmskvarterets Områdeløft og Helhedsplan, Urbanplanen Partnerskabet, Miljøpunkt Amager og med god hjælp fra Købnerkirken og Peder Lykke Skolens forældrebestyrelse og miljøråd. Der blev byttet over et ton tøj, sko og bøger m.m. på det store byttemarked. Opfyldelse af målsætningerne for Affaldssortering Målsætningen for indsatsområdet Affaldssortering er nået. Der er blevet afholdt et undervisningsforløb om affald og genbrug for skoleelever i indskoling og mellemtrin på Amager Fælled Skole. Forældrene blev involveret i processen. Hørgården nåede ikke at åbne før forløbet var ovre, så det blev til et besøg på Amagerforbrænding i stedet. Hørgården Nærgenbrugsstation blev åbnet i 2012, og der blev afholdt affaldskonkurrencer på dagen. Derudover har vi haft et yderst vellykket byttemarked og en aktivitetsdag med fokus på rotter og vigtigheden af at affaldssortere madrester. Beretning Miljøpunkt Amager 7

8 2. Bicycle Innovation Lab Cykelprojektet Bicycle Innovation Lab har fået en ganske overvældende modtagelse med mange brugere og interesserede gæster. Projektet er geografisk etableret i og omkring Prismen med et videnscenter, værksted og cykelbibliotek. Cykelbiblioteket Specielt cykelbiblioteket har tiltrukket sig opmærksomhed. I biblioteket er der 25 specialcykler til udlån. 10 frivillige har været med til at servicere de 568 lånere som har været forbi. De har ved aflevering udfyldt et spørgeskema, som har vist nogle spændende resultater. Hele 79% af lånerne fortæller, at de har haft en god oplevelse på den lånte cykel. 46% af lånerne siger, at de ville cykle mere og længere, hvis de havde en cykel som den lånte. Og over halvdelen af lånerne overvejer at købe en lignende cykel efter at have afprøvet den. Der er blevet lavet tre videointerviews med lånere, som har købt en specialcykel efter et besøg i cykelbiblioteket. De kan ses på Bicycle Innovation Labs hjemmeside. Ideen om gratis udlån af alternative cykeltyper har også tiltrukket sig opmærksomhed fra hele verden fra magasiner i Kina og Canada, samt New York Times. Cykelbiblioteket har desuden modtaget tre elcykler fra Amager Øst Lokaludvalg, som er indlemmet i udlånssamlingen. Udstillingen The Good City Et af de store vidensprojekter i 2012 var udstillingen The Good City. I samarbejde med 18 nationale og internationale bidragsydere tog Bicycle Innovation Lab udgangspunkt i Københavns potentiale som international foregangsby og præsenterede en række visioner for Københavns fremtid som en by, hvor bæredygtighed og cykelkultur går hånd i hånd. Målet var at skabe et fælles rum for debat og nytænkning af cyklens rolle i fremtidens København. Udstillingen tiltrak både lokale og turister. Der var også lagt op til debat den 8. juni, hvor udstillingen blev åbnet med en minikonference på Dansk Arkitektur Center for godt 130 deltagere. Der var oplæg ved stadsarkitekt Tina Saaby, den internationale cykelkulturkonsulent Mikael Colville-Andersen, mobilitet- og hverdagslivsforsker Malene Freudendal-Pedersen og Bicycle Innovation Labs daglige leder Lasse Schelde. Bagefter blev gæsterne sejlet over til Havnegade hvor udstillingen officielt blev indviet. Åbningen blev dækket af TV2 Lorry. The Good City blev udstillet i Havnegade fra den 8. juni til 22. juni, hvorefter den blev flyttet til Amagerbro Torv fra den 22. juni til 6. juli. Derudover er udstillingen blevet vist tre gange til Baltisk Forum, Cyklistforbundets årsmøde og Copenhagen Business Schools Green Week. Beretning Miljøpunkt Amager 8

9 Foredrag om cyklisme Bicycle Innovation Lab har holdt 19 foredrag om projektet i fem forskellige lande. Heriblandt som del af en dansk delegation, der skulle rådgive Luxembourg om udviklingen af deres cykelkultur, samt som oplægsholder på verdens største internationale cykelkonference, Velo-city Global, der blev holdt i Canada. Her deltog Bicycle Innovation Lab med tre foredrag, som blev taget rigtig godt imod. Workshop Bicycle Innovation Lab har sammen med IT Universitetet i København faciliteret en todages workshop for 11 studerende fra fire forskellige universiteter. Opgaven var at komme med forslag til nye samspil mellem cykler og teknologi. Til at hjælpe med den opgave, havde Bicycle Innovation Lab inviteret Mathew Willse fra det amerikanske cykelprojekt Cyclee, mobilitets- og adfærdsforsker Malene Freudendahl-Pedersen og TV-vært Nikolai Sonne fra gadget-programmet So Ein Ding. Workshoppen ledte til nogle interessante produktforslag og var en inspirerende oplevelse for alle deltagere. Der blev produceret en film om workshoppen, som kan ses på Bicycle Innovation Labs hjemmeside. Guidede ture Bicycle Innovation Lab har i samarbejde med Copenhagenize Consulting arrangeret guidede ture. De tog udgangspunkt i den særlige infrastruktur og cykelkultur, der gør København til en interessant og velfungerende cykelby. Værksted Til cykelbiblioteket er der tilknyttet et værksted, som er blevet anvendt til at vedligeholde cykelbibliotekets cykler. Værkstedet har også været åbent for et ekstent projekt, der arbejder på at skabe en prototype på en samle-selv ladcykel. Formidling af cykelkulturhuset Det er gået rigtig godt med at formidle cykelprojektet både nationalt og internationalt. Udover den ovenfor beskrevne aktivitet, har Bicycle Innovation Lab haft besøg af rigtig mange gæster, der har været på rundvisninger, andre som blot har kigget ind af nysgerrighed. Godt 500 personer har del-taget i de afholdte foredrag, forelæsninger og workshoppen. Siden december 2011 har der været unikke besøg på hjemmesiden og facebooksiden. Sidstnævnte bliver fulgt af 1595 personer på Facebook. Opfyldelse af målsætningerne for Bicycle Innovation Lab Målsætningen for indsatsområdet Bicycle Innovation Lab er nået. Det er lykkedes at etablere et cykelkulturhus med cykelbibliotek, udstilling, workshop og foredrag med fokus på at fremme cyklismen i Danmark. Projektet er til gengæld ikke nået helt så langt ift. at finde midler til drift og videreførsel, som det kunne ønskes. Der er oprettet en forening, som skal stå for den videre drift. Der er derudover fundet midler til specifikke opgaver, men ikke til at fortsætte den fulde udgave af Bicycle Innovation Lab på nuværende tidspunkt. Beretning Miljøpunkt Amager 9

10 3. Bydelsplan Miljøpunkt Amager har samarbejdet med Amager Øst Lokaludvalg om udarbejdelsen af den kommende bydelsplan for Amager Øst. Projekterne i bydelsplanen blev udarbejdet i løbet af foråret og sommeren, og selve bydelsplanen lå endeligt klar i oktober. Miljøpunktets rolle var at formulere bydelsplanens strategi for de grønne områder. Disse endte med at udgøre størstedelen af bydelsplanen. Projekterne afventer nu politisk behandling i Københavns Borgerrepræsentation, der skal tage stilling til hvilke projekter, der skal realiseres og hvornår. Som et særligt projektområde har klimatilpasning været udarbejdet i et samarbejde mellem Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg. Lokaludvalg Amager Øst til miljøfestival. Borgerinddragelse Miljøpunkt Amager har deltaget i Amager Øst lokaludvalgs borgermøde for bydelsplansarbejdet, samt byfesten der fejrede de realiserede planer fra sidste byplan. Det har været to spændende arrangementer, hvor Miljøpunkt Amager har haft mulighed for at gå i dialog med borgerne i Amager Øst om deres ønsker for eller spørgsmål om bydelsarbejdet. Ligeså har Amager Øst Lokaludvalgs medlemmer deltaget i Miljøpunkt Amagers miljøfestival, der blev afholdt i april Generelt har sigtet været at indhente input til bydelsplanen fra alle borgerrettede aktiviteter i Miljøpunkt Amager. Således er teksterne for miljøprojekterne i bydelsplanen, stærkt præget af de ideer, som Miljøpunkt Amager løbende har været i dialog med borgerne om. Klimatilpasning (fælles bydelsplanprojekt med lokaludvalgene i Amager Øst og Amager Vest) På baggrund af borgerhenvendelser og forventningen om stigende nedbørsmængder fremover, har det været et klart ønske fra lokaludvalgene på Amager, at indsatsen på klimatilpasningsområdet intensiveres og videreudvikles. For at kvalificere indsatsen har der været gennemført en spørgeskemaundersøgelse hos parcelhusbeboerne på Amager. I undersøgelsen har 595 borgere på Amager videregivet deres viden og input til de aktuelle problemer og lokale indsatser på området. På baggrund af deres svar, har Miljøpunkt Amager og lokaludvalgene bl.a. lavet folderen Vand i kælderen, nej tak! med gode råd til, hvordan borgerne på Amager selv kan bidrage til at undgå oversvømmelser. Derudover er teksten til klimatilpasning i bydelplanen, stærkt inspireret af de konkrete forslag fra spørgeskemaundersøgelsen og et borgermøde om klimatilpasning afholdt på Sløjfen (Øresundsvej) den 9. oktober Vedvarende energi Miljøpunkt Amager var med til at formulere visionerne for arbejdet med vedvarende energi i Amager Øst. Målet er at få etableret et videncenter, som kan blive afsæt for en række konkrete projekter og formidling. Miljøpunkt Amager har været med til at tage kontakt til Københavns Energi (HO- FOR) som en potentiel samarbejdspartner. Der er også allerede blevet organiseret og etableret et vindmøllelaug, der skal udbyde andele til en af de kommende vindmøller på Prøvestenen. Arbejdet fortsætter i Beretning Miljøpunkt Amager 10

11 Grønne lommer I bydelsplanen er der flere forslag til en grøn forskønnelse af byens rum. Witttenberggade, Lergravsvej og Palermo Park er udpeget som interesseområder for en grøn overhaling, så de gøres attraktive at færdes i for bydelens borgere. Miljøpunkt Amager har hjulpet projektgruppen med kontakt til landskabsarkitekt, der har bidraget med at få ideerne illustreret og konkretiseret. I det bilfri bykvarter deles beboerne om bilerne. Illustration: Maja Møller. Bilfri bydel Miljøpunkt Amager har været med til at lave et projektudkast for en bilreduceret bydel i Amager Øst. Frem for at beboerne har private biler, skal der i stedet satses på at fremme brugen af delebiler og cykler. Der arbejdes på at lave et prospekt for projektet. Arbejdet fortsætter i Prøvestien Miljøpunkt Amager har deltaget aktivt i udarbejdelsen af projektet Prøvestien, som er et forslag om at etablere en aktivitetssti fra Strandparken til Prøvestenen. Det kan give nye forbindelser i bydelen og skabe et nyt rekreativt område. Grøn belysning Projektet handler i første omgang om at se på, hvor i Amager Øst, der er behov for en bedre og energieffektiv belysning for at alle kan føle sig trygge ved at færdes i bydelen - på ethvert tidspunkt af døgnet. Miljøpunkt Amager har været med til at formulere projektteksten og sørget for kontakt til professionelle inden for lysbranchen. Opfyldelse af målsætningerne for Bydelsplan Miljøpunkt Amager har spillet en central rolle for udviklingen af bydelsplanen for Amager Øst. En udfordring for arbejdet har været, at rollefordelingen mellem lokaludvalget og miljøpunktet aldrig blev planlagt i detaljer. Således bidrog vi i Miljøpunkt Amager primært ud fra egne overvejelser om, hvor vi bedst kunne give kvalificerede input til arbejdet, mere end ud fra strategiske og velkoordinerede aftaler med lokaludvalget. Alligevel er vurderingen, at miljøpunktet indsats i bydelsplanarbejdet har været væsentligt og positivt. Det er aftalt med Amager Øst Lokaludvalg, at Miljøpunkt Amager i 2013 følger op på miljøprojekterne i bydelsplanen. Beretning Miljøpunkt Amager 11

12 4. Elbiler og delebiler Arrangement med Transportministeren på Amagerbro Torv Den 29. juni blev der afholdt offentligt informationsarrangement på Amagerbro Torv med Transportminister Henrik Dam Kristensen. Ved arrangementet blev der fremvist forskellige el-biler, som det er muligt for borgerne på Amager at få adgang til gennem delebilordninger. Arrangementet var i særlig grad henvendt til virksomheder og butikker på Amager, men alle var velkomne. På grund af kraftig sommerregn var deltagelsen desværre begrænset. Opstilling af elbiler og delebiler i samarbejde med boligforening Miljøpunkt Amager har været i dialog med flere lokale andelsboligforeninger (bl.a. AB Bøhmen) om opsætning af delebiler i lokalområdet. Indsatsen er stadig under udvikling. Der er indgået aftale med LetsGo (tidl. Københavns Delebiler) om en pakkeordning til boligforeninger, der sikrer opstilling af mindst én delebil, såfremt der i en boligforening/-karre kan findes ti medlemmer til deleordningen. Udarbejdelse af projektudkast til en bilfri bydel Arbejdet med fremme af el- og delebiler på Amager har ligeledes indgået i arbejdet med bydelsplanen for Amager Øst Lokaludvalg under projektet Bilfri Bykvarter. Se mere om dette arbejde i afsnittet om bydelsplanen. Elbiler og delebiler i virksomheder Muligheden for el-biler og delebiler er blevet drøftet i Transportnetværk Amager, flere virksomheder overvejer muligheden for at indkøbe el-biler som firmabiler og mindst en virksomhed ligger i konkrete forhandlinger med en producent om el firmabiler. Opfyldelse af målsætningerne for Elbiler og delebiler Målsætningerne for indsatsområder er kun delvist opfyldt. Der har i løbet af 2012 været afholdt og igangsat væsentlige initiativer, men vi må også ser i øjnene, at indsatsen kunne have haft større gennemslagskraft. Vi håber, at aftalerne med foreningen LetsGo i 2013 vil kunne give anledning til konkrete deleordninger i samarbejde med lokale boligforeninger. Transportminister Henrik Dam prøver en el-bil fra delebilsordningen. Beretning Miljøpunkt Amager 12

13 5. Grøn bydel Amager har for alvor taget den urbane havebevægelse til sig. Det gør ikke kun området grønnere, men opfordrer også til deltagelse og fællesskab. Miljøpunkt Amager har i 2012 været involveret i 11 byhave-tiltag fordelt ud over Amager Øst og Vest. Prags Have Prags Have mødte i 2012 udfordringer i forhold til at sikre, at den gamle fabriksgrund ikke var en forureningsrisiko for dem der benyttede haven. Miljøpunkt Amager har løbende ydet støtte og hjælp i form af rådgivning, kontakter og økonomi ift. overdækning af grunden i Prags Have. Miljøpunkt Amager arrangerede sammen Prags have en sensommerfest med de andre københavnske miljøpunkter. Efter en kort rundvisning af PB43 og haverne gav alle en hjælpende hånd til at gøre Prags Have klar til vinteren og samle frø til næste sæson. Nyttehavekursus for Miljøambassadørerne Det er også i Prags Have at største del af nyttehavekurset for miljøambassadørerne er foregået. På kurset blev miljøambassadørerne undervist i økologisk havedyrkning og sund mad. Kurset strakte sig over fire gange. Deltagerne fik 5 højbede og lærte at dyrke uden brug af kunstgødning og sprøjtegift, hvilke typer grønsager og Nyttehavekursisterne. urter der egner sig til højbede og altanhave, samt hvordan de kan anvende grønsager i sunde madpakker. Kurset blev afsluttet med to madlavningsgange, hvor miljøambassadørerne bl.a. lavede retter med de krydderurter og grøntsager, de dyrkede hen over sommeren. Nyttehavekurset var arrangeret af Miljøpunkt Amager og Projektbasen. Arrangementer med Planteklubben Miljøpunkt Amager har været med til at støtte Planteklubben, der holder til i Bibliotekshuset på Rodosvej. Planteklubben har henover sæsonen holdt en række inspirationsarrangementer, så som plantebyttemarkeder, udflugter og foredrag. Det er blandt andet blevet til foredraget Bonderøv fra stenbroen, d. 2 maj, med sociolog Anders Høst fra Københavns Fødevarefællesskab. Tirsdag d. 26. juni afholdt Miljøpunkt Amager og Planteklubben en plantevandring på Amager Fælled. Arrangementet havde været annonceret i Amager Bladet. Der viste sig at være en overvældende interesse, idet næsten 100 mennesker dukkede op for at tage del i vandringen. Det var langt flere end der var blevet planlagt for, og det var derfor ikke muligt for alle at få del i det udleverede materiale eller komme tæt nok på guiden til at høre alt. Planteklubben tog dog hånd om udfordringen og delte mængden i små grupper, og ledte dem rundt på Fælleden. Sidst men ikke mindst var der d. 5. december et foredrag om fænomenet window farming på Bibliotekshuset. Arkitekt Jakob Lange fortalte om sine erfaringer med at dyrke alt fra basilikum til Beretning Miljøpunkt Amager 13

14 tomater og chili i sin vinduesgård - året rundt. Afslutningsvis var der et ønske fra deltagerne om en opfølgende workshop i det nye år, hvor man konkret lavede en windows farm. København læser med Signe Wenneberg I forbindelse med den årlige litteraturfestival København læser inviterede Miljøpunkt Amager og Sundby Bibliotek til et foredrag med Signe Wenneberg om Urban Gardening og de nye havetendenser med udgangspunkt i sin seneste bog Spis din have. Det var et vellykket arrangement med over 55 deltagere, som blev underholdt med Wennebergs rejser rundt i Danmark og den store verden, om hvordan der bliver dyrket mad på tagene, i gårdene og på tidligere fabriksarealer. Signe Wenneberg med sin nye bog. Netværk for urbane haver Miljøpunkt Amager har også spredt det grønne virke ud over de to bydeles grænser. I samarbejde med Miljøpunkt Østerbro, hjemmesiden BærByen og en række frivillige, inviterede Miljøpunkt Amager den 11. april til workshop og netværksdag for Netværket for urbane haver. Workshoppen fulgte op på netværkets målsætning fra 2011 om at dele faglig viden for at understøtte de lokale grønne initiativer i København. Eftermiddagen bød på oplæg fra Center for Park og Natur og Center for Miljø angående oprettelse af urbane haver i København Kommune, samt oplæg fra udøvere af urban havebrug. Oplæggene blev grundlag for en livlig diskussion af de praktiske og administrative muligheder og begrænsninger for udbredelsen af urbane haver. Metrohaverne Miljøpunkt Amager har været med til at ideudvikle på etableringen af haver under den hævede del af metrostrækningen i Ørestad. I et samarbejde mellem Amager Vest Lokaludvalg, By & Havn og Miljøpunkt Amager, er der blevet oprettet to testhaver under metroen ved Ørestads Boulevard, ud for VM Bjerget. De to prøvehaver skal i forsøgsperioden anvendes til at undersøge, om der kan dyrkes nytte- og prydsplanter under de særlige forhold metroen giver. Godt 50 frivillige har allerede tilkendegivet deres interesse i at få del i haverne, hvis forsøget lykkes. Der mødte mange interessede havebrugere op til åbningen af Metrohaverne. Beretning Miljøpunkt Amager 14

15 UrbanplanTen Et af årets innovative grønne initiativ på Amager, som Miljøpunkt Amager har været sparingspartner på, er UrbanplanTen. Det er et projekt med det formål at omdanne Remiseparkens bondegård og byggelegeplads til et socialt læringssted for urbant landbrug, hvor beboerne i Urbanplanen dyrker deres egne grønsager og unge får hands on - oplevelser og viden om lokal og økologisk madproduktion. Proektet er finansieret af Realdanias pujle Det gode boligliv samt midler fra Amager Vest lokaludvalg. Udvikling af nye grønne initiativer Udover de ovennævnte aktiviteter har Miljøpunkt Amager været i dialog med Field s og Kofoeds Skole om udvikling af nye grønne initiativer. Sammen med gartner Jann Kuusisaari har Miljøpunktet holdt indledende møder med Steen & Strøm om nyttehaver på Fields store tagterrasse. Miljøpunkt Amager har været i drøftelse med Kofoeds Skole om muligheden af at etablere en socialøkonomisk virksomhed, som inddrager lokal arbejdskraft i produktion af fødevarer og havekasser. Der blev afholdt to møder for at afdække behovet og ressourcerne for socialøkonomi uden for skolen. På møderne deltog medarbejdere på Kofoeds Skole og repræsentanter for foreninger, udvalg og netværk på Amager. Opfyldelse af målsætningerne for Grøn bydel Arbejdet med at gøre Amager til Grøn bydel har i 2012 været bredt og varieret. Vi har haft mange aktiviteter og været involveret i en række lokale byhaveprojekter. Alligevel må vi konkludere at målsætningerne for området kun delvis er opfyldt. Det skyldes, at det ikke er lykkedes at igangsætte to borgerdrevne byhaveprojekter i Amager Øst I stedet har indsatsen i særlig grad været målrettet mod eksisterende byhaveprojekter, hvor vi har forsøgt at tilføre ny energi og nye perspektiver. Dette arbejdet er til gengæld lykkedes til fulde. Prags Have holdt også denne sommer hyggelige fællesspisninger med afgrøder fra haven. Beretning Miljøpunkt Amager 15

16 6. Miljøambassadører Gårdarrangementer i Holmbladsgadekvarteret I samarbejde med Projektbasen har Miljøpunkt Amager sammen med miljøambassadørerne deltaget i 4 gårdarrangementer; Støberigården, Vibo afd. 881 på Geislersgade, Lejerbo afd. 391 og Domea afd. på Dalslandsgade. Her blev der formidlet om vandbesparelser og uddelt vandsparesæt. Max 100 fra København Energi stillede op med en forhindringsbane, hvor børn såvel som voksne kunne dyste om at være hurtigst. Efteruddannelse om affaldssortering Sidst på året fik 25 miljøambassadører mulighed for at opdatere deres viden om affaldssortering og de nye sorteringsbeholdere i Københavns Kommune. Konkurrence med fokus på ressourcer. På et informationsmøde blev miljøambassadørerne klædt på til at kunne hjælpe med de udfordringer, beboerne på Amager måtte opleve, og hjælpe til med at mindske eventuelle fejlsorteringer, som kan være dyre for ejendommen og skidt for miljøet. Blandt de uddelte pjecer er materiale fra kampagnen Genbrug er guld. Miljøambassadørerne fik også diskuteret fuglefordring i baggårde, legepladser eller ved søerne, og de stigende problemer med rotter, der tiltrækkes af brød og madrester, som fuglene ikke får spist. Alle fik pjecer om rottebekæmpelse. Efterfølgende har miljøambassadørerne videreformidlet deres nye viden til deres familie og naboer. Der er planer om at afholde opfølgende temaaftner, hvor fagpersoner fra hhv. Skadedyrskontoret og Affaldområdet i Center for Miljø deltager. Nyttehavekursus Som en del af indsatsen for Grøn bydel har miljøambassadører gennemført et nyttehavekursus i Prags Have. På kurset er miljøambassadørerne undervist i økologisk havedyrkning og sund mad. Kurset har givet miljøambassadørene en meget praktisk og konkret tilgang til miljøarbejdet. Beretning Miljøpunkt Amager 16

17 En væsentlig værdi ved kurset, har desuden været muligheden for at inspirere miljøambassadørerne til at arbejde med byhaver, samtidig med at se det som en mulighed for at få adgang til sundere mad. Nyttehavekurset var arrangeret af Miljøpunkt Amager og Projektbasen. Se mere om kurset under afsnittet om Grøn bydel. Miljøambassadørerne planter i havekasserne. Aktivitetsdag i Sundholmskvarteret Som beskrevet i afsnittet om affaldssortering har Miljøambassadørerne været med til aktivitetsdagen i Sundholmskvarteret den 25. august, hvor der blev sat fokus på ressourceforbrug og affaldssortering. Indsatsen i Sundholmskvarteret skal i særlig grad ses i relation til, at mange miljøambassadørerne bor i Sundholmskvarteret, og at det var herfra de første Miljøambassadørerkurser blev arrangeret tilbage i Se mere om aktivitetsdagen under afsnittet om Affaldssortering. Miljøambassadørerne er ude og fortælle om affald. Opfyldelse af målsætningerne for miljøambassadører Målsætningerne for dette indsatsområde er opnået. Der er blevet afholdt kurser for miljøambassadørerne, hvor de har tilegnet sig ny viden på miljøområdet, og miljøambassadørerne har deltaget i en række forskellige aktiviteter i lokale boligforeninger, hvor de har videreformidlet deres viden til beboerne. Beretning Miljøpunkt Amager 17

18 7. Virksomheder og trafik KørSmart / Transportnetværk Amager Miljøpunkt Amager har i samarbejde med Københavns Kommune og Gate21s FormelM etableret et transportnetværk for virksomheder på Amager. Netværket har fokus på udfordringer på transportområdet og arbejder med Mobility Management-løsninger, der har mindre trængsel og mindre udledning af CO2 som endemål. Femte netværksmøde blev afholdt den 16. januar 2013 hos Steen & Strøm. Netværket havde valgt Cykelparkering som emne og Steen & Strøms udfordringer omkring etableringen af cykelparkering ved Fields i Ørestaden blev brugt som case med oplæg fra Steen & Strøm, Københavns Kommune og Bicycle Innovation Lab. Næste netværksmøde er planlagt den 8. maj 2013 med fokus på de nye pendler cykler og mobilitetsplaner i virksomheder. Transportnetværket Amager når ca ansatte. KørSmart opfordrer til grønnere transportvaner. Virksomhedsnetværket Transportnetværk Amager består nu af 16 deltagende virksomheder, fordelt på Islands Brygge og Ørestad, der tilsammen beskæftiger over ansatte. Flere virksomheder er interesserede i at blive en del af transportnetværket. Netværket mødes indtil videre en gang i kvartalet hos en af netværkets virksomheder. Der er blevet gennemført elleve transportvaneundersøgelser blandt transportnetværkets medarbejdere på Amager og flere er interesserede. Transportvaneundersøgelserne efterfølges af et rådgivningsmøde, hvor undersøgelsens resultater gennemgås med virksomheden og udfordringer og løsninger diskuteres. Efterfølgende ligger virksomhedernes transportvaneundersøgelser til grund for diskussioner og erfaringsudveksling i netværket. Den 30. marts afholdt Miljøpunkt Amager og Københavns Kommune i samarbejde med Rambøll arrangementet Markedsplads for grønne transportløsninger med 15 udbydere af grønne trafikløsninger som stadeholdere, samt gæster fra ca. 65 interesserede virksomheder Opfyldelse af målsætninger for Virksomheder og trafik Målsætningerne for Virksomheder og trafik-området er blevet opfyldt. Det forventede antal netværksmøder er blevet afholdt, flere transportvaneundersøgelser er blevet gennemført, netværket er vokset, og virksomhedernes fokus på og samarbejde omkring mobility management er øget. Samtidig er Miljøpunkt Amagers samarbejde og kommunikation med lokalområdets private virksomheder og med københavns Kommune blevet styrket. Beretning Miljøpunkt Amager 18

19 8. Vedvarende energi Miljøfestivalen 2012 I forbindelse med afholdelse af den kommunale miljøfestival (i 2012 under navnet Mindblowing ), arrangerede Miljøpunkt Amager lokale en lokal informationsstand om vedvarende energi. Formålet var at formidle eksisterende og fremtidige muligheder for vedvarende energi blandt borgerne på Amager. Således blev der blandt andet udarbejdet en håndfuld informationsskærme (roll-ups), som konkret og direkte indblik i mulighederne for den enkelte. Temaerne var solenergi, vindkraft og geotermisk Spørgsmål blev klaret over en kop kaffe. energi. De til lejligheden producerede informationsskærme vil også fremover kunne anvendes til informationskampagner om vedvarende energi. Oprettelse af vindmøllelaug med Københavns Energi Københavns energi skal indenfor de kommende år rejse 3 vindmøller på Prøvestenen og 4 ved Kalvebod Fælled. Miljøpunkt Amager har i løbet af året arbejdet aktivt med at understøtte etableringen af et vindmøllelaug for en af vindmøllerne på Prøvestenen. Vindmøllelaugets logo. Vindmøllelauget består på nuværende tidspunkt at erfarne vindmølleentusiaster og lokale aktører. Således er formanden for Miljøpunkt Amager, Lasse Rossen, udpeget som formand for vindmøllelauget. Miljøpunkt Amagers mere konkrete rolle i arbejdet med vindmøllelauget har været og vil være at sikre en lokal forankring af lauget og vindmøllerne blandt borgerne i Amager Øst. Sideløbende undersøges muligheden for at etablere et informations- og videnscenter om vedvarende Energi i Amager Øst, hvor der allerede i dag eksisterer et forsøgsanlæg med geotermisk energi, et forbrændingsanlæg og nu snart også tre bynære vindmøller. I bydelsplanen for Amager Øst er planerne indarbejdet som et selvstændigt projekt. Claus fortæller om de nye vindmølleandele. Beretning Miljøpunkt Amager 19

20 Filmfremvisning (Gasland) I samarbejde med filmklubben Nicholson i Kvarterhuset arrangerede Miljøpunkt Amager, tirsdag den 7. februar, en filmaften med filmen Gasland. Arrangement var henvendt til lokale borgere på Amager og deltagelse var gratis. Filmen Gasland giver et kritisk indblik i udvindingen og udnyttelsen af skiftergas i USA. Sommerluk Miljøpunkt Amager deltog i år i den landsdækkende kampagne Sommerluk. Kampagnen har fokus på, at der fra den 15. maj bør slukkes for fjernvarmeanlægget i de enkelte bygninger. Det vurderes, at en sommerlukning i en almindelig ejendom eller parcelhus med fjernvarme kan give en besparelse på 3-5 % af det totale energiforbrug. Og samtidig kan det reducere miljøet for en unødvendig påvirkning, når de ekstra tons CO2 farer ud i atmosfæren. Miljøpunkt Amager var lokal formidler for kampagnen bl.a. gennem hjemmeside, facebook og uddeling af foldere. Se mere på sommerluk.dk. Planche fra miljøfestivalen om vindmølleandele. Opfyldelse af målsætninger for Vedvarende Energi Målsætninger for indsatsområder Vedvarende Energi er opfyldt. Miljøpunkt Amager er blevet et lokalt informations- og ressourcecenter, hvor borgerne på Amager kan få informationer om, hvilke muligheder der er for at omlægge til et mere miljøvenligt energiforbrug. Beretning Miljøpunkt Amager 20

Det lokale miljøarbejde i 2014

Det lokale miljøarbejde i 2014 Det lokale miljøarbejde i 2014 Miljøpunkt Amager er i gang med at udarbejde årsplan for 2014. I den sammenhæng skal Miljø & Plan foretage en foreløbig prioritering af indsatserne, inden der fremlægges

Læs mere

Orientering til Fysisk Plan maj 2015. Aktuelle projekter og aktiviteter i Miljøpunkt Amager

Orientering til Fysisk Plan maj 2015. Aktuelle projekter og aktiviteter i Miljøpunkt Amager Orientering til Fysisk Plan maj 2015 Aktuelle projekter og aktiviteter i Miljøpunkt Amager Klimatilpasning Vejledning Arbejdet med vejledningen til medfinansiering til grøn klimavej er stadig sat mere

Læs mere

Miljøpunkt Amager Årsplan 2013

Miljøpunkt Amager Årsplan 2013 Miljøpunkt Årsplan 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Miljøpunkt s vision... 3 Miljøpunkt s opgave... 3 Historisk baggrund... 4 Miljøpunkt s geografiske område... 4 Miljøpunkt s arbejdsmetoder...

Læs mere

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe):

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe): Fra Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe): Titel: Prags Have, fase 2 Formål: Projektet Prags Haves overordnede formål er at aktivere lokale beboere og institutioner i

Læs mere

Resumé - Er målene nået?... 3. Miljøarbejde i netværk... 4. 1. Affaldssortering (Amager Vest)... 5

Resumé - Er målene nået?... 3. Miljøarbejde i netværk... 4. 1. Affaldssortering (Amager Vest)... 5 ÅRSBERETNING 2013 Indledning I denne årsberetning kan du læse om de aktiviteter, Miljøpunkt Amager har afholdt og gennemført i løbet af 2013. Beretningen er en samlet evaluering af om målsætningerne beskrevet

Læs mere

Årsplan for miljøarbejdet

Årsplan for miljøarbejdet Årsplan for miljøarbejdet 2015 Udgivet af miljøgruppen i Valby Lokaludvalg Foto: Dorte Grastrup-Hansen Indholdsfortegnelse 1. Forord side 4 2. Vision og overordnede mål side 5 3. Sådan arbejder vi i Valby

Læs mere

Udkast til årsplan for det lokale miljøarbejde 2016

Udkast til årsplan for det lokale miljøarbejde 2016 Udkast til årsplan for det lokale miljøarbejde 2016 NB! Aktiviteter markeret med grønt gennemføres kun eller hovedsageligt vha. frivilligt arbejde. Da Miljøpunktet planlægger at ansætte ny centerleder

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: Formål: Hvorfor skal lokaludvalget lave projektet? Hvordan hænger projektet sammen

Læs mere

Nu åbner Bicycle Innovation Lab. Det sker 11.11.11 11:11 eller mere præcist fredag den 11. november 2011 kl. 11.11.

Nu åbner Bicycle Innovation Lab. Det sker 11.11.11 11:11 eller mere præcist fredag den 11. november 2011 kl. 11.11. ÅBNING AF BICYCLE INNOVATION LAB Nu åbner Bicycle Innovation Lab. Det sker 11.11.11 11:11 eller mere præcist fredag den 11. november 2011 kl. 11.11. Bicycle Innovation Lab vil være verdens første cykelkulturhus

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

MILJØPUNKT AMAGER ÅRSPLAN 2014

MILJØPUNKT AMAGER ÅRSPLAN 2014 MILJØPUNKT AMAGER ÅRSPLAN 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Miljøpunkt Amagers vision... 3 Miljøpunkt Amagers opgave... 3 Historisk baggrund... 4 Miljøpunkt Amagers geografiske område... 4 Miljøpunkt

Læs mere

Årsberetning for Miljøpunkt Indre by Christianshavn 2013

Årsberetning for Miljøpunkt Indre by Christianshavn 2013 Årsberetning for Miljøpunkt Indre by Christianshavn 2013 Opsummering året 2013 Miljøpunkt Indre By - Christianshavn havde i 2013 særlig fokus på tre hovedområder: Byforgrønnelse (herunder klimatilpasning),

Læs mere

Status Både i 2012 og 2013 har alle lokaludvalg anvendt mere end det fastsatte minimum på kr. årligt pr. bydel som forudsat i budget 2011.

Status Både i 2012 og 2013 har alle lokaludvalg anvendt mere end det fastsatte minimum på kr. årligt pr. bydel som forudsat i budget 2011. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget Orientering om lokaludvalgenes varetagelse af det kommunalt støttede miljøarbejde

Læs mere

Naturformidling i Fredericia. Agenda 21 bæredygtige indsatser

Naturformidling i Fredericia. Agenda 21 bæredygtige indsatser Fremadrettet formidler vi de grønne projekter, tiltag og events i dette nyhedsbrev. Her fortæller vi den gode historie om, hvordan vi arbejder med bæredygtighedstanken i vores by og kommune. Nyhedsbrevet

Læs mere

Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation

Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation Øverst: Strategien sætter

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Plan for andet halvår af 2011 Miljøpunkt Amager

Plan for andet halvår af 2011 Miljøpunkt Amager Plan for andet halvår af 2011 Miljøpunkt Indledning Denne halvårsplan beskriver den forventede indsats for andet halvår af 2011. Halvårsplanen bygger på temaer udpeget i samarbejde med lokaludvalgene på

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Årsplan for miljøarbejdet

Årsplan for miljøarbejdet Årsplan for miljøarbejdet 2016 Udgivet af miljøgruppen i Valby Lokaludvalg Foto: Dorte Grastrup-Hansen, Katrine Clausager Rich, Kirsten Henriksen og Peter Juul Indholdsfortegnelse 1. Forord side 4 2. Vision

Læs mere

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum Arbejdsplan for 2014 Fra idé til plan Arbejdsplanen for det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum i 2014 rummer en snes projekter, der fordeler sig ligeligt mellem

Læs mere

Årsplan 2009. Indledning. Mål

Årsplan 2009. Indledning. Mål Årsplan 2009 Indledning Agenda 21 Østerbro er et nyoprettet center på Østerbro og er ét af i alt otte lokale Miljøcentre, der er beliggende i Københavns Kommune. Agenda 21 Østerbro er organiseret som en

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Miljøarbejde i Vanløse Lokaludvalg: Årsberetning 2014

Miljøarbejde i Vanløse Lokaludvalg: Årsberetning 2014 Miljøarbejde i Vanløse Lokaludvalg: Årsberetning 2014 Indhold Miljøarbejde i Vanløse Lokaludvalg: Årsberetning 2014... 1 Indledning... 2 Interne projekter... 2 1. Hold Vanløse ren... 2 2. Grønt byrum...

Læs mere

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Agenda Centeret skal med udgangspunkt i Det bæredygtige Albertslund : - Opmuntre, rådgive og praktisk støtte især borgere og boligområder, men også foreninger,

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Status på Miljøvenlig trafik på Amager Oktober 2010

Status på Miljøvenlig trafik på Amager Oktober 2010 Status på Miljøvenlig trafik på Amager Oktober 2010 Miljøpunkt Amager har fået bevilget 100.000 kr. fra hver af de to lokaludvalg på Amager (Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg). Derudover

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

At være frivillig i UngEnergi

At være frivillig i UngEnergi At være frivillig i UngEnergi UngEnergi er VedvarendeEnergis ungdomsafdeling. Vi er en gruppe af unge mellem 15 og 35 år, som brænder for det samme mål: en grøn og bedre verden. Vores projekter har til

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

BILAG 5: Skema over erfaringer med information til brugere og borgere i Teknik- og Miljøforvaltningens enheder. Hvad er formålet?

BILAG 5: Skema over erfaringer med information til brugere og borgere i Teknik- og Miljøforvaltningens enheder. Hvad er formålet? BILAG 5: Skema over erfaringer med information til brugere borgere i Teknik- Miljøforvaltningens enheder Enhed Er de evalueret? Miljøkontrollen Agenda 21 centre Hvilke koncepter findes der? 5 Agenda 21

Læs mere

GG strategi 17. august Forord

GG strategi 17. august Forord GG strategi 17. august 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011

Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011 Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011 Dagsorden Ordstyrer: Troels Bo Knudsen afdelingsbestyrelsen Toveshøj 1. Året der gik i Samvirket Fællessang 2. Udpegning af medlemmer til Samvirkets

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

ÅRSBERETNING2012. Københavns Bybi Forening

ÅRSBERETNING2012. Københavns Bybi Forening ÅRSBERETNING Københavns Bybi Forening 1 Bybi s år Når man ser tilbage på alle de ting, der er sket i, er det ikke svært at forstå, hvorfor vi har haft så travlt i Bybi. Vi har brugt meget tid på at starte

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer)

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Indhold Indledning... 1 Målsætning... 2 Modellen... 2 Udbredelsen... 3 Superbrugere... 4 Aktiviteter... 4 Samarbejdspartneren Microsoft Danmark...

Læs mere

Tjæreborg....en by med energi

Tjæreborg....en by med energi 1 Tjæreborg...en by med energi Projektbeskrivelse Tjæreborg - en by med Energi 1 Indhold Organisationsdiagram... 3 Projektstyring... 4 Styregruppe:... 4 Projektledelsen... 4 Arbejdsgrupper... 4 Tovholder...

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Amager Byttemarked i Prismen Dato for projektets afholdelse? 9.6.2013 Ansøgt beløb: 9000 kr. Kort beskrivelse af udførte aktiviteter: Bevilget beløb: 9000 kr. Forbrug på event:

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse 5 I Sundholmskvarteret lå en grund øde hen. Buske og træer voksede vildt, og store grupper af unge var de eneste, som brugte stedet. Det skabte utryghed. Samtidig var der brug for et grønt åndehul for

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Klimakommunernes bestræbelser på at fremme solenergi. Danvak møde 25. Januar 2012 Klaus Ellehauge. Klaus Ellehauge. Sponsorer: Projektteam

Klimakommunernes bestræbelser på at fremme solenergi. Danvak møde 25. Januar 2012 Klaus Ellehauge. Klaus Ellehauge. Sponsorer: Projektteam En europæisk kampagne for udbredelsen af viden om solenergi Afholdtes for første gang 12-14 maj 2011 i Danmark Afholdes næste gang 10-12. maj 2012 Finansieres af EU i 2011, 2012 og 2013 samt af sponsorer

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Eldelebiler på hospitaler

Eldelebiler på hospitaler Eldelebiler på hospitaler Baggrund for projektet Efter at Glostrup Hospital havde været med i Formel M projektet omkring grøn mobilitet, ønskede hospitalet at få testet, hvordan en grøn mobilitets ordning

Læs mere

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120)

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Sundheds- og Omsorgsudvalget, tog den foreliggende evaluering af Sundhedsdagene

Læs mere

for mødet den , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanudkast ( ) 3. Puljemiddelansøgning ( )

for mødet den , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanudkast ( ) 3. Puljemiddelansøgning ( ) , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2010-21462) 2. Bydelsplanudkast (2010-21462) 3. Puljemiddelansøgning (2010-21462) 1. Godkendelse af dagsorden (2010-21462) Formanden indstiller til Amager Øst

Læs mere

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 01-01 Denne aftale indgås mellem Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg på vegne

Læs mere

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder)

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder) Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august 2017 (Det talte ord gælder) Kære kollegaer, kære københavnere, kære medarbejdere - så skal vi igen i gang med budgetforhandlingerne

Læs mere

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EUROPAN 12 EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk SEKRETARIATETET FOR EUROPAN

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG

Inviter borgerne på NATURENS DAG Inviter borgerne på NATURENS DAG Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 10. september 2017 Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet Naturens Dag for

Læs mere

Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg. Evalueringsskema for modtagere af puljemidler Fra Amager Øst Lokaludvalg

Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg. Evalueringsskema for modtagere af puljemidler Fra Amager Øst Lokaludvalg Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Titel: Kaffeslabberas - Af erfarne hænder: Beskrivelse: Syv HD stemningsfilm á ca. 5 minutters varighed Syv dobbelt portrætter af

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe)

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Fra Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Titel: Your GAM3 Formål: at inspirere unge til en fysisk aktiv livsstil at fremme de unges personlige udvikling, styrke deres

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Forslag Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Agenda 21 handlingsplan 2009 for Furesø Kommune omfatter 34 initiativer inden for områderne klima, ressourcer, invasive arter og natur samt

Læs mere

og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære

og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære LAGI2014 International kunst- og energikonkurrence Land Art Generator Initiative (LAGI) er en stor international kunst- og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære teams til at designe kreative,

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2015 20 1 2014 Indledning Indsats for bæredygtig udvikling 2015 giver et overblik over de indsatser, der skal sikre, at Gentofte Kommune lever op til

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN?

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? 5. og 6. september 2014 i Bella Center HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? Mød 1.500 beslutningstagere fra alle landets almene boligorganisationer på Danmarks største messe for almene boliger. Over 50 udstillere

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

FRIVILLIGHED I TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

FRIVILLIGHED I TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FRIVILLIGHED I TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OPLÆG TIL Naturvejleder Netværksdag, Avnø Naturcenter 19. november 2015 ORGANISATIONSDIAGRAM Stor Interesse for Grøn Frivillighed Der er lige nu knap 30 partnerskaber

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling København den 15. november 2011 Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling Har du lyst til at omsætte din teoretiske viden om byudvikling til analyser og konkrete løsninger i et ungt og tværfagligt

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober FrivilligCenter Lolland Nyhedsbrev 25 / September 2012 Kære alle sammen Efterårets flotte farver er ved at gøre sit indtog og der er stor aktivitet på FrivilligCenter Lolland og i foreningslivet lokalt.

Læs mere

STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE

STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE LOKALPLAN KALVEBOD BRYGGE VEST II Bilag 6 Indhold 1. INTRODUKTION...3 1.1 BAGGRUND... 3 1.2 FORMÅL OG RAMMER... 4 1.3 DEMOGRAFI... 4 2. INDDRAGELSESAKTIVITETER... 5 2.1

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Københavns Kommune. Hanne Christensen, Center for Miljø. hachri@tmf.kk.dk

Københavns Kommune. Hanne Christensen, Center for Miljø. hachri@tmf.kk.dk Københavns Kommune Hanne Christensen, Center for Miljø hachri@tmf.kk.dk Københavns Kommunes Københavns Klimaplan Energiforsyning i København Nordhavn en ny bæredygtig bydel Amager Fælled Bykvarter et udredningsprojekt

Læs mere