Miljøpunkt Amagers beretning for 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøpunkt Amagers beretning for 2012"

Transkript

1 Miljøpunkt Amagers beretning for 2012

2 Indledning Miljøpunkt Amager i 2012 Er målene nået? Affaldssortering Undervisning på amager fælled skole Hørgården Nærgenbrugsstation Aktivitetsdag i Sundholmskvarteret Byttemarked på Peder Lykke Skolen Opfyldelse af målsætning for Affaldssortering Bicycle Innovation Lab Cykelbiblioteket Udstillingen The Good City Foredrag om cyklisme Workshop Guidede ture Værksted Formidling af cykelkulturhuset Opfyldelse af målsætningerne for Bicycle Innovation Lab Bydelsplan Borgerinddragelse Klimatilpasning Vedvarende energi Grønne lommer Bilfri bydel Prøvestien Grøn belysning Opfyldelse af målsætningerne for Bydelsplan Elbiler og delebiler Arrangement med Transportministeren på Amagerbro Torv Opstilling af elbiler og delebiler i samarbejde med boligforening Udarbejdelse af projektudkast til en bilfri bydel Elbiler og delebiler i virksomheder Opfyldelse af målsætningerne for Elbiler og delebiler Grøn bydel Prags Have Nyttehavekursus for Miljøambassadørerne Arrangementer med Planteklubben København læser med Signe Wenneberg Netværk for urbane haver Metrohaverne UrbanplanTen Udvikling af nye grønne initiativer Opfyldelse af målsætningerne for Grøn bydel Beretning Miljøpunkt Amager 2

3 Miljøambassadørerne Gårdarrangementer i Holmbladsgadekvarteret Efteruddannelse om affaldssortering Nyttehavekursus Aktivitetsdag i Sundholmskvarteret Opfyldelse af målsætningerne for Miljøambassadørerne Virksomheder og trafik KørSmart/ Transportnetværk Amager Opfyldelse af målsætningerne for Virksomheder og trafik Vedvarende energi Miljøfestivalen Oprettelse af vindmøllelaug med Københavns Energi Filmfremvisning (Gasland) Sommerluk Opfyldelse af målsætningerne for Vedvarende energi Andre aktiviteter Populære cykeludlån Lokalt miljøinformationscenter Bydelsmødre Miljøpolitisk arbedje Formidling Hjemmesider og nyhedsbrev Pressearbejde Informationsfoldere Opfyldelse af målsætningerne for Formidling Intern læring Udvikling af medarbejdernes miljøkompetencer Udvikling af medarbejdernes formidlingskompetencer Erfaringsudveksling med Københavns Miljøpunkter Økonomi Administrative forhold Appendix Beretning Miljøpunkt Amager 3

4 Indledning I denne årsberetning kan du læse om de aktiviteter, Miljøpunkt Amager har afholdt og gennemført i løbet af Beretningen er en samlet evaluering af om målsætningerne, beskrevet i årsplanen for 2012, er opfyldt. En årsplan der beskriver Miljøpunktets visioner, opgaver, arbejdsmetoder og roller, samt mål, målgrupper, samarbejdspartnere og succeskriterier for miljøarbejdet i Miljøpunkt Amager. Beretningen tager udgangspunkt i de 8 indsatsområder, som blev fastlagt i årsplanen. Derfor er beretningen en evaluering og beskrivelse af de konkrete projekter og aktiviteter, som er afholdt under de forskellige indsatsområder i miljøpunktets arbejde i 2012 Efter aftale med Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg varetager Miljøpunkt Amager det lokale miljøarbejde på Amager på vegne af lokaludvalgene. Derfor er Miljøpunkt Amagers aktiviteter også hovedsageligt finansieret af lokaludvalgene. Har du kommentarer til beretningen hører Miljøpunktet gerne fra dig. Du kan finde telefonnummer, adresse og -adresser bagerst i denne beretning. Miljøpunkt Amager i har igen været et begivenhedsrigt år i Miljøpunkt Amager. Mange nyskabende aktiviteter er blevet afviklet og store projekter er velgennemført har i høj grad stået i konsolideringens tegn. Hvor 2011 medførte en lang række organisatoriske og økonomiske omvæltninger, har 2012 været året, hvor Miljøpunkt Amager på ny har fundet sin rolle i det lokale miljøarbejde. Gennem tæt samarbejde med lokaludvalgene har miljøarbejdet i Miljøpunkt Amager fundet et stærkt og stabilt niveau. Samtidig er en vigtig tillid skabt mellem sekretariaterne i lokaludvalgene og de ansatte på Miljøpunkt Amager. Indsatser og aktiviteter er gennemført i overensstemmelse med lokaludvalgenes generelle prioriteringer, og der er i dag en stærk lokal forankring i Miljøpunkt Amagers miljøarbejde. Er målene nået? Målsætningerne i årsplanen for 2012 er i vid udstrækning blevet opfyldt, og set i det lys, har 2012 været en succes for det lokale miljøarbejde på Amager. Samarbejdet med lokaludvalgene har desuden skabt grobund for et stærkere bånd mellem det lokale miljøarbejde og de lokale foreninger og organisationer på Amager, Samlet set er de i årsplanen planlagte aktiviteter blevet gennemført og nye projekter er igangsat. Med aktiviteterne i 2012 er miljøarbejdet igen nået langt ud i begge bydele på Amager. Generelt har trafikindsatsen igen i år udgjort en stor del af arbejdet i Miljøpunkt Amager. Et af de projekter, der har været arbejdet målrettet på, er cykelprojektet Bicycle Innovation Lab. Projektet er et cykelkulturhus, der rummer et cykelbibliotek, en cykeludstilling og et videnscenter. Med støtte fra Vejdirektoratet på ca. 2,5 mio. kr. for perioden fra 1. juli december 2012 har projektet fyldt meget i Miljøpunkt Amager. I løbet af 2012 er der bl.a blevet gennemført en international udstilling om fremtidens byudvikling. Derudover har der under Bicycle Innovation Lab været afholdt en række foredrag, produceret film, udlånt cykler og gennemført guidede cykelture for turister i København. Bicycle Innovation Lab videreføres i 2013 som selvstændig forening. Beretning Miljøpunkt Amager 4

5 Andre aktiviteter på trafikområdet er blandt andet virksomhedsprojektet KørSmart, som foregår i tæt samarbejde med blandt andet Center for Trafik i Teknik- og Miljøforvaltningen. Formålet med projektet er at påvirke medarbejdertransporten i lokale virksomheder. Ved årsskiftet 2012/2013 er vi med Kør Smart i kontakt med 15 større virksomheder og ca medarbejdere i Ørestad og på Islands Brygge. Projektet fortsætter i På Amager har borgerne for alvor taget de urbane haver til sig. Det er ikke kun med til at gøre Amager grønnere, men skaber også rum for deltagelse og fællesskab. Miljøpunkt Amager har i 2012 været involveret i 11 urbane have-initiativer fordelt ud over Amager Øst og Vest. Derudover har Miljøpunkt Amager i 2012 været koordinator i det københavnske netværk for urbane haver. Under netværket er der blevet oprettet et internetforum, der udveksler konkrete erfaringer fra arbejdet med at gøre København til en grønnere by. Miljøpunkt Amager har i 2012 også været involveret i udarbejdelsen af Bydelplanen for Amager Øst. Miljøpunktets rolle har været at formulere bydelsplanens strategi på miljøområdet. Miljøprojekterne endte med at udgøre en væsentlig del af bydelsplanen. Projekterne afventer nu politisk behandling i Københavns Borgerrepræsentation, der skal tage stilling til hvilke projekter, der skal realiseres og hvornår. Et særligt projektområde i bydelsplanen har været formulering af den lokale klimatilpasningsindsats. Dette er helt ekstraordinært sket i et samarbejde mellem Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg. I 2013 vil Miljøpunkt Amager arbejde videre med klimatilpasningsindsatsen i begge bydele. Udover ovennævnte indsatsområder har Miljøpunkt Amager i 2012 arbejdet med indstasområderne Affaldssortering, Vedvarende energi, Elbiler og delebiler og Miljøambassadører. Beretning Miljøpunkt Amager 5

6 1. Affaldssortering Indsatsen for øget sortering og korrekt håndtering af affald, har været centreret i Amager Vest. Igennem årets løb, er der blevet afholdt en række aktiviteter, der har sat fokus på de ressourcer, der kan hentes i affaldet. Undervisning på Amager Fælled Skole Undervisningsforløbet om affald og genbrug, der blev udviklet i 2010, er i 2012 blevet afholdt for to 6. klasser på Amager Fælled Skole. Her deltog de i foråret i et projektforløb på 5 undervisningsgange, hvor de lærte, hvorfor man sorterer affald, og hvordan det skal gøres. Udflugt til Amager Forbrænding. Det skete gennem undervisning i klassen, men også ved feltarbejde på skolen og udflugter til Amagerforbrænding. Forældrene til eleverne blev også inddraget i forløbet, da eleverne fik som hjemmeopgave at undersøge affaldssortering i hjemmet. Eleverne videreformidlede derefter deres viden via bl.a. oplæg til eleverne fra tre 1. klasser, affaldskonkurrencer og artikler i skolebladet om forløbet, samt forslag til forbedring af skolens affaldssorteringssystem. Hørgården Nærgenbrugsstation Efter tre års arbejde blev Amagers første nærgenbrugsstation endelig etableret. Åbningen lørdag d. 12. maj, blev fejret med taler ved bl.a. Teknik- & Miljøborgnmester Ayfer Baykal, forskellige konkurrencer for både børn og voksne samt musik og mad. Arrangementet var annonceret i Amager Bladet og flyers blev husomdelt og tiltrak godt 300 lokale beboere. Nærgenbrugsstationen ligger centralt placeret i Amager Vest, og har, udover sortering i 11 fraktioner, også byttehylder, der kan fremme genbrug af kasserede genstande. Miljøpunkt Amager ønsker også at anvende nærgenbrugsstationen til undervisning af skoler og institutioner, samt events som loppemarkeder. Nærgenbrugsstationen er etableret i et samarbejde mellem Boligselskabet 3B, Miljøpunkt Amager og Center for Miljø. Desværre blev nærgenbrugsstationen efter 3 måneder brændt ned og i efteråret blev den genåbnet i en reduceret udgave, som inkluderede de populære byttefaciliteter. Sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Sikker By og SSP arbejder Miljøpunkt Amager på en fuld genopbygning af nærgenbrugsstationen. I den forbindelse er der et ønske om at skabe en plads eller et byrum sammen med borgerne, som kan give flere anvendelsesmuligheder til området. Aktivitetsdag i Sundholmskvarteret Miljøambassadørerne var med til aktivitetsdag i Sundholmskvarteret d. 25. august for at sætte fokus på ressourceforbrug og affaldssortering. Helt specifikt var området plaget af rotter bl.a. pga. fuglefodring. Miljøambassadørerne var med til at vejlede beboerne om, hvordan de kunne komme problemet til livs. Det skal følges op med dialogmøder i 2013, hvor der kan diskuteres konkrete tiltag. Beretning Miljøpunkt Amager 6

7 Byttemarked på Peder Lykke Skolen Mere end 1 ton tøj og sko skiftede hænder på det store byttemarked der blev afholdt på Peder Lykke Skolen d. 9. september. Arrangementet foregik som en del af Miljøstyrelsens kampagne Brug mere - spild mindre. Byttemarkedet satte fokus på, at mange af de ting, vi ikke kan bruge mere, tit kan glæde andre. Ud fra devisen Giv hvad du har - tag hvad du vil, kunne borgerne komme med de ting de ikke længere brugte og ganske gratis tage nye genbrugsfund med hjem. Til byttemarkedet blev der også uddelt relevante pjecer samt Goody bags. Der blev også afholdt en quiz om affald og ressourcer, der satte fokus på fordelen ved at genbruge frem for at producere nye ting. Arrangementet bød også på forskellige workshops. Ca. 30 børn og voksne deltog i en redesign-workshop, hvor de lavede finurlige redesign af tasker, sko og bælter, som efterfølgende blev udstillet på skolen. Byttemarkedet var arrangeret i samarbejde mellem Sundholmskvarterets Områdeløft og Helhedsplan, Urbanplanen Partnerskabet, Miljøpunkt Amager og med god hjælp fra Købnerkirken og Peder Lykke Skolens forældrebestyrelse og miljøråd. Der blev byttet over et ton tøj, sko og bøger m.m. på det store byttemarked. Opfyldelse af målsætningerne for Affaldssortering Målsætningen for indsatsområdet Affaldssortering er nået. Der er blevet afholdt et undervisningsforløb om affald og genbrug for skoleelever i indskoling og mellemtrin på Amager Fælled Skole. Forældrene blev involveret i processen. Hørgården nåede ikke at åbne før forløbet var ovre, så det blev til et besøg på Amagerforbrænding i stedet. Hørgården Nærgenbrugsstation blev åbnet i 2012, og der blev afholdt affaldskonkurrencer på dagen. Derudover har vi haft et yderst vellykket byttemarked og en aktivitetsdag med fokus på rotter og vigtigheden af at affaldssortere madrester. Beretning Miljøpunkt Amager 7

8 2. Bicycle Innovation Lab Cykelprojektet Bicycle Innovation Lab har fået en ganske overvældende modtagelse med mange brugere og interesserede gæster. Projektet er geografisk etableret i og omkring Prismen med et videnscenter, værksted og cykelbibliotek. Cykelbiblioteket Specielt cykelbiblioteket har tiltrukket sig opmærksomhed. I biblioteket er der 25 specialcykler til udlån. 10 frivillige har været med til at servicere de 568 lånere som har været forbi. De har ved aflevering udfyldt et spørgeskema, som har vist nogle spændende resultater. Hele 79% af lånerne fortæller, at de har haft en god oplevelse på den lånte cykel. 46% af lånerne siger, at de ville cykle mere og længere, hvis de havde en cykel som den lånte. Og over halvdelen af lånerne overvejer at købe en lignende cykel efter at have afprøvet den. Der er blevet lavet tre videointerviews med lånere, som har købt en specialcykel efter et besøg i cykelbiblioteket. De kan ses på Bicycle Innovation Labs hjemmeside. Ideen om gratis udlån af alternative cykeltyper har også tiltrukket sig opmærksomhed fra hele verden fra magasiner i Kina og Canada, samt New York Times. Cykelbiblioteket har desuden modtaget tre elcykler fra Amager Øst Lokaludvalg, som er indlemmet i udlånssamlingen. Udstillingen The Good City Et af de store vidensprojekter i 2012 var udstillingen The Good City. I samarbejde med 18 nationale og internationale bidragsydere tog Bicycle Innovation Lab udgangspunkt i Københavns potentiale som international foregangsby og præsenterede en række visioner for Københavns fremtid som en by, hvor bæredygtighed og cykelkultur går hånd i hånd. Målet var at skabe et fælles rum for debat og nytænkning af cyklens rolle i fremtidens København. Udstillingen tiltrak både lokale og turister. Der var også lagt op til debat den 8. juni, hvor udstillingen blev åbnet med en minikonference på Dansk Arkitektur Center for godt 130 deltagere. Der var oplæg ved stadsarkitekt Tina Saaby, den internationale cykelkulturkonsulent Mikael Colville-Andersen, mobilitet- og hverdagslivsforsker Malene Freudendal-Pedersen og Bicycle Innovation Labs daglige leder Lasse Schelde. Bagefter blev gæsterne sejlet over til Havnegade hvor udstillingen officielt blev indviet. Åbningen blev dækket af TV2 Lorry. The Good City blev udstillet i Havnegade fra den 8. juni til 22. juni, hvorefter den blev flyttet til Amagerbro Torv fra den 22. juni til 6. juli. Derudover er udstillingen blevet vist tre gange til Baltisk Forum, Cyklistforbundets årsmøde og Copenhagen Business Schools Green Week. Beretning Miljøpunkt Amager 8

9 Foredrag om cyklisme Bicycle Innovation Lab har holdt 19 foredrag om projektet i fem forskellige lande. Heriblandt som del af en dansk delegation, der skulle rådgive Luxembourg om udviklingen af deres cykelkultur, samt som oplægsholder på verdens største internationale cykelkonference, Velo-city Global, der blev holdt i Canada. Her deltog Bicycle Innovation Lab med tre foredrag, som blev taget rigtig godt imod. Workshop Bicycle Innovation Lab har sammen med IT Universitetet i København faciliteret en todages workshop for 11 studerende fra fire forskellige universiteter. Opgaven var at komme med forslag til nye samspil mellem cykler og teknologi. Til at hjælpe med den opgave, havde Bicycle Innovation Lab inviteret Mathew Willse fra det amerikanske cykelprojekt Cyclee, mobilitets- og adfærdsforsker Malene Freudendahl-Pedersen og TV-vært Nikolai Sonne fra gadget-programmet So Ein Ding. Workshoppen ledte til nogle interessante produktforslag og var en inspirerende oplevelse for alle deltagere. Der blev produceret en film om workshoppen, som kan ses på Bicycle Innovation Labs hjemmeside. Guidede ture Bicycle Innovation Lab har i samarbejde med Copenhagenize Consulting arrangeret guidede ture. De tog udgangspunkt i den særlige infrastruktur og cykelkultur, der gør København til en interessant og velfungerende cykelby. Værksted Til cykelbiblioteket er der tilknyttet et værksted, som er blevet anvendt til at vedligeholde cykelbibliotekets cykler. Værkstedet har også været åbent for et ekstent projekt, der arbejder på at skabe en prototype på en samle-selv ladcykel. Formidling af cykelkulturhuset Det er gået rigtig godt med at formidle cykelprojektet både nationalt og internationalt. Udover den ovenfor beskrevne aktivitet, har Bicycle Innovation Lab haft besøg af rigtig mange gæster, der har været på rundvisninger, andre som blot har kigget ind af nysgerrighed. Godt 500 personer har del-taget i de afholdte foredrag, forelæsninger og workshoppen. Siden december 2011 har der været unikke besøg på hjemmesiden og facebooksiden. Sidstnævnte bliver fulgt af 1595 personer på Facebook. Opfyldelse af målsætningerne for Bicycle Innovation Lab Målsætningen for indsatsområdet Bicycle Innovation Lab er nået. Det er lykkedes at etablere et cykelkulturhus med cykelbibliotek, udstilling, workshop og foredrag med fokus på at fremme cyklismen i Danmark. Projektet er til gengæld ikke nået helt så langt ift. at finde midler til drift og videreførsel, som det kunne ønskes. Der er oprettet en forening, som skal stå for den videre drift. Der er derudover fundet midler til specifikke opgaver, men ikke til at fortsætte den fulde udgave af Bicycle Innovation Lab på nuværende tidspunkt. Beretning Miljøpunkt Amager 9

10 3. Bydelsplan Miljøpunkt Amager har samarbejdet med Amager Øst Lokaludvalg om udarbejdelsen af den kommende bydelsplan for Amager Øst. Projekterne i bydelsplanen blev udarbejdet i løbet af foråret og sommeren, og selve bydelsplanen lå endeligt klar i oktober. Miljøpunktets rolle var at formulere bydelsplanens strategi for de grønne områder. Disse endte med at udgøre størstedelen af bydelsplanen. Projekterne afventer nu politisk behandling i Københavns Borgerrepræsentation, der skal tage stilling til hvilke projekter, der skal realiseres og hvornår. Som et særligt projektområde har klimatilpasning været udarbejdet i et samarbejde mellem Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg. Lokaludvalg Amager Øst til miljøfestival. Borgerinddragelse Miljøpunkt Amager har deltaget i Amager Øst lokaludvalgs borgermøde for bydelsplansarbejdet, samt byfesten der fejrede de realiserede planer fra sidste byplan. Det har været to spændende arrangementer, hvor Miljøpunkt Amager har haft mulighed for at gå i dialog med borgerne i Amager Øst om deres ønsker for eller spørgsmål om bydelsarbejdet. Ligeså har Amager Øst Lokaludvalgs medlemmer deltaget i Miljøpunkt Amagers miljøfestival, der blev afholdt i april Generelt har sigtet været at indhente input til bydelsplanen fra alle borgerrettede aktiviteter i Miljøpunkt Amager. Således er teksterne for miljøprojekterne i bydelsplanen, stærkt præget af de ideer, som Miljøpunkt Amager løbende har været i dialog med borgerne om. Klimatilpasning (fælles bydelsplanprojekt med lokaludvalgene i Amager Øst og Amager Vest) På baggrund af borgerhenvendelser og forventningen om stigende nedbørsmængder fremover, har det været et klart ønske fra lokaludvalgene på Amager, at indsatsen på klimatilpasningsområdet intensiveres og videreudvikles. For at kvalificere indsatsen har der været gennemført en spørgeskemaundersøgelse hos parcelhusbeboerne på Amager. I undersøgelsen har 595 borgere på Amager videregivet deres viden og input til de aktuelle problemer og lokale indsatser på området. På baggrund af deres svar, har Miljøpunkt Amager og lokaludvalgene bl.a. lavet folderen Vand i kælderen, nej tak! med gode råd til, hvordan borgerne på Amager selv kan bidrage til at undgå oversvømmelser. Derudover er teksten til klimatilpasning i bydelplanen, stærkt inspireret af de konkrete forslag fra spørgeskemaundersøgelsen og et borgermøde om klimatilpasning afholdt på Sløjfen (Øresundsvej) den 9. oktober Vedvarende energi Miljøpunkt Amager var med til at formulere visionerne for arbejdet med vedvarende energi i Amager Øst. Målet er at få etableret et videncenter, som kan blive afsæt for en række konkrete projekter og formidling. Miljøpunkt Amager har været med til at tage kontakt til Københavns Energi (HO- FOR) som en potentiel samarbejdspartner. Der er også allerede blevet organiseret og etableret et vindmøllelaug, der skal udbyde andele til en af de kommende vindmøller på Prøvestenen. Arbejdet fortsætter i Beretning Miljøpunkt Amager 10

11 Grønne lommer I bydelsplanen er der flere forslag til en grøn forskønnelse af byens rum. Witttenberggade, Lergravsvej og Palermo Park er udpeget som interesseområder for en grøn overhaling, så de gøres attraktive at færdes i for bydelens borgere. Miljøpunkt Amager har hjulpet projektgruppen med kontakt til landskabsarkitekt, der har bidraget med at få ideerne illustreret og konkretiseret. I det bilfri bykvarter deles beboerne om bilerne. Illustration: Maja Møller. Bilfri bydel Miljøpunkt Amager har været med til at lave et projektudkast for en bilreduceret bydel i Amager Øst. Frem for at beboerne har private biler, skal der i stedet satses på at fremme brugen af delebiler og cykler. Der arbejdes på at lave et prospekt for projektet. Arbejdet fortsætter i Prøvestien Miljøpunkt Amager har deltaget aktivt i udarbejdelsen af projektet Prøvestien, som er et forslag om at etablere en aktivitetssti fra Strandparken til Prøvestenen. Det kan give nye forbindelser i bydelen og skabe et nyt rekreativt område. Grøn belysning Projektet handler i første omgang om at se på, hvor i Amager Øst, der er behov for en bedre og energieffektiv belysning for at alle kan føle sig trygge ved at færdes i bydelen - på ethvert tidspunkt af døgnet. Miljøpunkt Amager har været med til at formulere projektteksten og sørget for kontakt til professionelle inden for lysbranchen. Opfyldelse af målsætningerne for Bydelsplan Miljøpunkt Amager har spillet en central rolle for udviklingen af bydelsplanen for Amager Øst. En udfordring for arbejdet har været, at rollefordelingen mellem lokaludvalget og miljøpunktet aldrig blev planlagt i detaljer. Således bidrog vi i Miljøpunkt Amager primært ud fra egne overvejelser om, hvor vi bedst kunne give kvalificerede input til arbejdet, mere end ud fra strategiske og velkoordinerede aftaler med lokaludvalget. Alligevel er vurderingen, at miljøpunktet indsats i bydelsplanarbejdet har været væsentligt og positivt. Det er aftalt med Amager Øst Lokaludvalg, at Miljøpunkt Amager i 2013 følger op på miljøprojekterne i bydelsplanen. Beretning Miljøpunkt Amager 11

12 4. Elbiler og delebiler Arrangement med Transportministeren på Amagerbro Torv Den 29. juni blev der afholdt offentligt informationsarrangement på Amagerbro Torv med Transportminister Henrik Dam Kristensen. Ved arrangementet blev der fremvist forskellige el-biler, som det er muligt for borgerne på Amager at få adgang til gennem delebilordninger. Arrangementet var i særlig grad henvendt til virksomheder og butikker på Amager, men alle var velkomne. På grund af kraftig sommerregn var deltagelsen desværre begrænset. Opstilling af elbiler og delebiler i samarbejde med boligforening Miljøpunkt Amager har været i dialog med flere lokale andelsboligforeninger (bl.a. AB Bøhmen) om opsætning af delebiler i lokalområdet. Indsatsen er stadig under udvikling. Der er indgået aftale med LetsGo (tidl. Københavns Delebiler) om en pakkeordning til boligforeninger, der sikrer opstilling af mindst én delebil, såfremt der i en boligforening/-karre kan findes ti medlemmer til deleordningen. Udarbejdelse af projektudkast til en bilfri bydel Arbejdet med fremme af el- og delebiler på Amager har ligeledes indgået i arbejdet med bydelsplanen for Amager Øst Lokaludvalg under projektet Bilfri Bykvarter. Se mere om dette arbejde i afsnittet om bydelsplanen. Elbiler og delebiler i virksomheder Muligheden for el-biler og delebiler er blevet drøftet i Transportnetværk Amager, flere virksomheder overvejer muligheden for at indkøbe el-biler som firmabiler og mindst en virksomhed ligger i konkrete forhandlinger med en producent om el firmabiler. Opfyldelse af målsætningerne for Elbiler og delebiler Målsætningerne for indsatsområder er kun delvist opfyldt. Der har i løbet af 2012 været afholdt og igangsat væsentlige initiativer, men vi må også ser i øjnene, at indsatsen kunne have haft større gennemslagskraft. Vi håber, at aftalerne med foreningen LetsGo i 2013 vil kunne give anledning til konkrete deleordninger i samarbejde med lokale boligforeninger. Transportminister Henrik Dam prøver en el-bil fra delebilsordningen. Beretning Miljøpunkt Amager 12

13 5. Grøn bydel Amager har for alvor taget den urbane havebevægelse til sig. Det gør ikke kun området grønnere, men opfordrer også til deltagelse og fællesskab. Miljøpunkt Amager har i 2012 været involveret i 11 byhave-tiltag fordelt ud over Amager Øst og Vest. Prags Have Prags Have mødte i 2012 udfordringer i forhold til at sikre, at den gamle fabriksgrund ikke var en forureningsrisiko for dem der benyttede haven. Miljøpunkt Amager har løbende ydet støtte og hjælp i form af rådgivning, kontakter og økonomi ift. overdækning af grunden i Prags Have. Miljøpunkt Amager arrangerede sammen Prags have en sensommerfest med de andre københavnske miljøpunkter. Efter en kort rundvisning af PB43 og haverne gav alle en hjælpende hånd til at gøre Prags Have klar til vinteren og samle frø til næste sæson. Nyttehavekursus for Miljøambassadørerne Det er også i Prags Have at største del af nyttehavekurset for miljøambassadørerne er foregået. På kurset blev miljøambassadørerne undervist i økologisk havedyrkning og sund mad. Kurset strakte sig over fire gange. Deltagerne fik 5 højbede og lærte at dyrke uden brug af kunstgødning og sprøjtegift, hvilke typer grønsager og Nyttehavekursisterne. urter der egner sig til højbede og altanhave, samt hvordan de kan anvende grønsager i sunde madpakker. Kurset blev afsluttet med to madlavningsgange, hvor miljøambassadørerne bl.a. lavede retter med de krydderurter og grøntsager, de dyrkede hen over sommeren. Nyttehavekurset var arrangeret af Miljøpunkt Amager og Projektbasen. Arrangementer med Planteklubben Miljøpunkt Amager har været med til at støtte Planteklubben, der holder til i Bibliotekshuset på Rodosvej. Planteklubben har henover sæsonen holdt en række inspirationsarrangementer, så som plantebyttemarkeder, udflugter og foredrag. Det er blandt andet blevet til foredraget Bonderøv fra stenbroen, d. 2 maj, med sociolog Anders Høst fra Københavns Fødevarefællesskab. Tirsdag d. 26. juni afholdt Miljøpunkt Amager og Planteklubben en plantevandring på Amager Fælled. Arrangementet havde været annonceret i Amager Bladet. Der viste sig at være en overvældende interesse, idet næsten 100 mennesker dukkede op for at tage del i vandringen. Det var langt flere end der var blevet planlagt for, og det var derfor ikke muligt for alle at få del i det udleverede materiale eller komme tæt nok på guiden til at høre alt. Planteklubben tog dog hånd om udfordringen og delte mængden i små grupper, og ledte dem rundt på Fælleden. Sidst men ikke mindst var der d. 5. december et foredrag om fænomenet window farming på Bibliotekshuset. Arkitekt Jakob Lange fortalte om sine erfaringer med at dyrke alt fra basilikum til Beretning Miljøpunkt Amager 13

14 tomater og chili i sin vinduesgård - året rundt. Afslutningsvis var der et ønske fra deltagerne om en opfølgende workshop i det nye år, hvor man konkret lavede en windows farm. København læser med Signe Wenneberg I forbindelse med den årlige litteraturfestival København læser inviterede Miljøpunkt Amager og Sundby Bibliotek til et foredrag med Signe Wenneberg om Urban Gardening og de nye havetendenser med udgangspunkt i sin seneste bog Spis din have. Det var et vellykket arrangement med over 55 deltagere, som blev underholdt med Wennebergs rejser rundt i Danmark og den store verden, om hvordan der bliver dyrket mad på tagene, i gårdene og på tidligere fabriksarealer. Signe Wenneberg med sin nye bog. Netværk for urbane haver Miljøpunkt Amager har også spredt det grønne virke ud over de to bydeles grænser. I samarbejde med Miljøpunkt Østerbro, hjemmesiden BærByen og en række frivillige, inviterede Miljøpunkt Amager den 11. april til workshop og netværksdag for Netværket for urbane haver. Workshoppen fulgte op på netværkets målsætning fra 2011 om at dele faglig viden for at understøtte de lokale grønne initiativer i København. Eftermiddagen bød på oplæg fra Center for Park og Natur og Center for Miljø angående oprettelse af urbane haver i København Kommune, samt oplæg fra udøvere af urban havebrug. Oplæggene blev grundlag for en livlig diskussion af de praktiske og administrative muligheder og begrænsninger for udbredelsen af urbane haver. Metrohaverne Miljøpunkt Amager har været med til at ideudvikle på etableringen af haver under den hævede del af metrostrækningen i Ørestad. I et samarbejde mellem Amager Vest Lokaludvalg, By & Havn og Miljøpunkt Amager, er der blevet oprettet to testhaver under metroen ved Ørestads Boulevard, ud for VM Bjerget. De to prøvehaver skal i forsøgsperioden anvendes til at undersøge, om der kan dyrkes nytte- og prydsplanter under de særlige forhold metroen giver. Godt 50 frivillige har allerede tilkendegivet deres interesse i at få del i haverne, hvis forsøget lykkes. Der mødte mange interessede havebrugere op til åbningen af Metrohaverne. Beretning Miljøpunkt Amager 14

15 UrbanplanTen Et af årets innovative grønne initiativ på Amager, som Miljøpunkt Amager har været sparingspartner på, er UrbanplanTen. Det er et projekt med det formål at omdanne Remiseparkens bondegård og byggelegeplads til et socialt læringssted for urbant landbrug, hvor beboerne i Urbanplanen dyrker deres egne grønsager og unge får hands on - oplevelser og viden om lokal og økologisk madproduktion. Proektet er finansieret af Realdanias pujle Det gode boligliv samt midler fra Amager Vest lokaludvalg. Udvikling af nye grønne initiativer Udover de ovennævnte aktiviteter har Miljøpunkt Amager været i dialog med Field s og Kofoeds Skole om udvikling af nye grønne initiativer. Sammen med gartner Jann Kuusisaari har Miljøpunktet holdt indledende møder med Steen & Strøm om nyttehaver på Fields store tagterrasse. Miljøpunkt Amager har været i drøftelse med Kofoeds Skole om muligheden af at etablere en socialøkonomisk virksomhed, som inddrager lokal arbejdskraft i produktion af fødevarer og havekasser. Der blev afholdt to møder for at afdække behovet og ressourcerne for socialøkonomi uden for skolen. På møderne deltog medarbejdere på Kofoeds Skole og repræsentanter for foreninger, udvalg og netværk på Amager. Opfyldelse af målsætningerne for Grøn bydel Arbejdet med at gøre Amager til Grøn bydel har i 2012 været bredt og varieret. Vi har haft mange aktiviteter og været involveret i en række lokale byhaveprojekter. Alligevel må vi konkludere at målsætningerne for området kun delvis er opfyldt. Det skyldes, at det ikke er lykkedes at igangsætte to borgerdrevne byhaveprojekter i Amager Øst I stedet har indsatsen i særlig grad været målrettet mod eksisterende byhaveprojekter, hvor vi har forsøgt at tilføre ny energi og nye perspektiver. Dette arbejdet er til gengæld lykkedes til fulde. Prags Have holdt også denne sommer hyggelige fællesspisninger med afgrøder fra haven. Beretning Miljøpunkt Amager 15

16 6. Miljøambassadører Gårdarrangementer i Holmbladsgadekvarteret I samarbejde med Projektbasen har Miljøpunkt Amager sammen med miljøambassadørerne deltaget i 4 gårdarrangementer; Støberigården, Vibo afd. 881 på Geislersgade, Lejerbo afd. 391 og Domea afd. på Dalslandsgade. Her blev der formidlet om vandbesparelser og uddelt vandsparesæt. Max 100 fra København Energi stillede op med en forhindringsbane, hvor børn såvel som voksne kunne dyste om at være hurtigst. Efteruddannelse om affaldssortering Sidst på året fik 25 miljøambassadører mulighed for at opdatere deres viden om affaldssortering og de nye sorteringsbeholdere i Københavns Kommune. Konkurrence med fokus på ressourcer. På et informationsmøde blev miljøambassadørerne klædt på til at kunne hjælpe med de udfordringer, beboerne på Amager måtte opleve, og hjælpe til med at mindske eventuelle fejlsorteringer, som kan være dyre for ejendommen og skidt for miljøet. Blandt de uddelte pjecer er materiale fra kampagnen Genbrug er guld. Miljøambassadørerne fik også diskuteret fuglefordring i baggårde, legepladser eller ved søerne, og de stigende problemer med rotter, der tiltrækkes af brød og madrester, som fuglene ikke får spist. Alle fik pjecer om rottebekæmpelse. Efterfølgende har miljøambassadørerne videreformidlet deres nye viden til deres familie og naboer. Der er planer om at afholde opfølgende temaaftner, hvor fagpersoner fra hhv. Skadedyrskontoret og Affaldområdet i Center for Miljø deltager. Nyttehavekursus Som en del af indsatsen for Grøn bydel har miljøambassadører gennemført et nyttehavekursus i Prags Have. På kurset er miljøambassadørerne undervist i økologisk havedyrkning og sund mad. Kurset har givet miljøambassadørene en meget praktisk og konkret tilgang til miljøarbejdet. Beretning Miljøpunkt Amager 16

17 En væsentlig værdi ved kurset, har desuden været muligheden for at inspirere miljøambassadørerne til at arbejde med byhaver, samtidig med at se det som en mulighed for at få adgang til sundere mad. Nyttehavekurset var arrangeret af Miljøpunkt Amager og Projektbasen. Se mere om kurset under afsnittet om Grøn bydel. Miljøambassadørerne planter i havekasserne. Aktivitetsdag i Sundholmskvarteret Som beskrevet i afsnittet om affaldssortering har Miljøambassadørerne været med til aktivitetsdagen i Sundholmskvarteret den 25. august, hvor der blev sat fokus på ressourceforbrug og affaldssortering. Indsatsen i Sundholmskvarteret skal i særlig grad ses i relation til, at mange miljøambassadørerne bor i Sundholmskvarteret, og at det var herfra de første Miljøambassadørerkurser blev arrangeret tilbage i Se mere om aktivitetsdagen under afsnittet om Affaldssortering. Miljøambassadørerne er ude og fortælle om affald. Opfyldelse af målsætningerne for miljøambassadører Målsætningerne for dette indsatsområde er opnået. Der er blevet afholdt kurser for miljøambassadørerne, hvor de har tilegnet sig ny viden på miljøområdet, og miljøambassadørerne har deltaget i en række forskellige aktiviteter i lokale boligforeninger, hvor de har videreformidlet deres viden til beboerne. Beretning Miljøpunkt Amager 17

18 7. Virksomheder og trafik KørSmart / Transportnetværk Amager Miljøpunkt Amager har i samarbejde med Københavns Kommune og Gate21s FormelM etableret et transportnetværk for virksomheder på Amager. Netværket har fokus på udfordringer på transportområdet og arbejder med Mobility Management-løsninger, der har mindre trængsel og mindre udledning af CO2 som endemål. Femte netværksmøde blev afholdt den 16. januar 2013 hos Steen & Strøm. Netværket havde valgt Cykelparkering som emne og Steen & Strøms udfordringer omkring etableringen af cykelparkering ved Fields i Ørestaden blev brugt som case med oplæg fra Steen & Strøm, Københavns Kommune og Bicycle Innovation Lab. Næste netværksmøde er planlagt den 8. maj 2013 med fokus på de nye pendler cykler og mobilitetsplaner i virksomheder. Transportnetværket Amager når ca ansatte. KørSmart opfordrer til grønnere transportvaner. Virksomhedsnetværket Transportnetværk Amager består nu af 16 deltagende virksomheder, fordelt på Islands Brygge og Ørestad, der tilsammen beskæftiger over ansatte. Flere virksomheder er interesserede i at blive en del af transportnetværket. Netværket mødes indtil videre en gang i kvartalet hos en af netværkets virksomheder. Der er blevet gennemført elleve transportvaneundersøgelser blandt transportnetværkets medarbejdere på Amager og flere er interesserede. Transportvaneundersøgelserne efterfølges af et rådgivningsmøde, hvor undersøgelsens resultater gennemgås med virksomheden og udfordringer og løsninger diskuteres. Efterfølgende ligger virksomhedernes transportvaneundersøgelser til grund for diskussioner og erfaringsudveksling i netværket. Den 30. marts afholdt Miljøpunkt Amager og Københavns Kommune i samarbejde med Rambøll arrangementet Markedsplads for grønne transportløsninger med 15 udbydere af grønne trafikløsninger som stadeholdere, samt gæster fra ca. 65 interesserede virksomheder Opfyldelse af målsætninger for Virksomheder og trafik Målsætningerne for Virksomheder og trafik-området er blevet opfyldt. Det forventede antal netværksmøder er blevet afholdt, flere transportvaneundersøgelser er blevet gennemført, netværket er vokset, og virksomhedernes fokus på og samarbejde omkring mobility management er øget. Samtidig er Miljøpunkt Amagers samarbejde og kommunikation med lokalområdets private virksomheder og med københavns Kommune blevet styrket. Beretning Miljøpunkt Amager 18

19 8. Vedvarende energi Miljøfestivalen 2012 I forbindelse med afholdelse af den kommunale miljøfestival (i 2012 under navnet Mindblowing ), arrangerede Miljøpunkt Amager lokale en lokal informationsstand om vedvarende energi. Formålet var at formidle eksisterende og fremtidige muligheder for vedvarende energi blandt borgerne på Amager. Således blev der blandt andet udarbejdet en håndfuld informationsskærme (roll-ups), som konkret og direkte indblik i mulighederne for den enkelte. Temaerne var solenergi, vindkraft og geotermisk Spørgsmål blev klaret over en kop kaffe. energi. De til lejligheden producerede informationsskærme vil også fremover kunne anvendes til informationskampagner om vedvarende energi. Oprettelse af vindmøllelaug med Københavns Energi Københavns energi skal indenfor de kommende år rejse 3 vindmøller på Prøvestenen og 4 ved Kalvebod Fælled. Miljøpunkt Amager har i løbet af året arbejdet aktivt med at understøtte etableringen af et vindmøllelaug for en af vindmøllerne på Prøvestenen. Vindmøllelaugets logo. Vindmøllelauget består på nuværende tidspunkt at erfarne vindmølleentusiaster og lokale aktører. Således er formanden for Miljøpunkt Amager, Lasse Rossen, udpeget som formand for vindmøllelauget. Miljøpunkt Amagers mere konkrete rolle i arbejdet med vindmøllelauget har været og vil være at sikre en lokal forankring af lauget og vindmøllerne blandt borgerne i Amager Øst. Sideløbende undersøges muligheden for at etablere et informations- og videnscenter om vedvarende Energi i Amager Øst, hvor der allerede i dag eksisterer et forsøgsanlæg med geotermisk energi, et forbrændingsanlæg og nu snart også tre bynære vindmøller. I bydelsplanen for Amager Øst er planerne indarbejdet som et selvstændigt projekt. Claus fortæller om de nye vindmølleandele. Beretning Miljøpunkt Amager 19

20 Filmfremvisning (Gasland) I samarbejde med filmklubben Nicholson i Kvarterhuset arrangerede Miljøpunkt Amager, tirsdag den 7. februar, en filmaften med filmen Gasland. Arrangement var henvendt til lokale borgere på Amager og deltagelse var gratis. Filmen Gasland giver et kritisk indblik i udvindingen og udnyttelsen af skiftergas i USA. Sommerluk Miljøpunkt Amager deltog i år i den landsdækkende kampagne Sommerluk. Kampagnen har fokus på, at der fra den 15. maj bør slukkes for fjernvarmeanlægget i de enkelte bygninger. Det vurderes, at en sommerlukning i en almindelig ejendom eller parcelhus med fjernvarme kan give en besparelse på 3-5 % af det totale energiforbrug. Og samtidig kan det reducere miljøet for en unødvendig påvirkning, når de ekstra tons CO2 farer ud i atmosfæren. Miljøpunkt Amager var lokal formidler for kampagnen bl.a. gennem hjemmeside, facebook og uddeling af foldere. Se mere på sommerluk.dk. Planche fra miljøfestivalen om vindmølleandele. Opfyldelse af målsætninger for Vedvarende Energi Målsætninger for indsatsområder Vedvarende Energi er opfyldt. Miljøpunkt Amager er blevet et lokalt informations- og ressourcecenter, hvor borgerne på Amager kan få informationer om, hvilke muligheder der er for at omlægge til et mere miljøvenligt energiforbrug. Beretning Miljøpunkt Amager 20

Det lokale miljøarbejde i 2014

Det lokale miljøarbejde i 2014 Det lokale miljøarbejde i 2014 Miljøpunkt Amager er i gang med at udarbejde årsplan for 2014. I den sammenhæng skal Miljø & Plan foretage en foreløbig prioritering af indsatserne, inden der fremlægges

Læs mere

Status på Miljøvenlig trafik på Amager Oktober 2010

Status på Miljøvenlig trafik på Amager Oktober 2010 Status på Miljøvenlig trafik på Amager Oktober 2010 Miljøpunkt Amager har fået bevilget 100.000 kr. fra hver af de to lokaludvalg på Amager (Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg). Derudover

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Agenda Centeret skal med udgangspunkt i Det bæredygtige Albertslund : - Opmuntre, rådgive og praktisk støtte især borgere og boligområder, men også foreninger,

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Miljøpunkt Indre By Christianshavn ÅRSPLAN 2013

Miljøpunkt Indre By Christianshavn ÅRSPLAN 2013 Miljøpunkt Indre By ÅRSPLAN 2013 Indledning Formålet med Miljøpunktets virke er at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere og erhvervsliv til aktivt at deltage i

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

INDHOLD. Læsevejledning Børn og madspild Klimaet og borgerne Formidling af bæredygtig livsstil Budget 2015 Kalender 2015 Bilag: Strategiplan 2015-2018

INDHOLD. Læsevejledning Børn og madspild Klimaet og borgerne Formidling af bæredygtig livsstil Budget 2015 Kalender 2015 Bilag: Strategiplan 2015-2018 Årsplan 2015 INDHOLD Læsevejledning Børn og madspild Klimaet og borgerne Formidling af bæredygtig livsstil Budget 2015 Kalender 2015 Bilag: Strategiplan 2015-2018 3 3 5 6 8 10 Årsplan 2015 Dette dokument

Læs mere

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN?

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? 5. og 6. september 2014 i Bella Center HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? Mød 1.500 beslutningstagere fra alle landets almene boligorganisationer på Danmarks største messe for almene boliger. Over 50 udstillere

Læs mere

Green Ci(es - Klima og adfærd

Green Ci(es - Klima og adfærd Workshoprapport Green Ci(es - Klima og adfærd Idéudvikling om nye ini7a7ver, 31. oktober 2012 Idéudviklings workshop D. 31. oktober 2012 a/oldt Green Ci6es i Osramhuset i København en heldagsworkshop om

Læs mere

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune FÆLLES LØSNINGER PÅ FÆLLES UDFORDRINGER I 2014 er København ( og Regionen) stedet, hvor hele Europa deler løsninger, løfter vidensniveauet

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Dyrk! Høst! Spis! Anbefalinger og resultater fra konferencen om den spiselige by

Dyrk! Høst! Spis! Anbefalinger og resultater fra konferencen om den spiselige by Dyrk! Høst! Spis! Anbefalinger og resultater fra konferencen om den spiselige by Afholdt den 11. oktober 2013 Kolofon Afsender: Miljøpunkt Amager Redigeret af: Kirsten Østergaard Martensen Arrangementet

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Nye veje til grønne løsninger. Green Cities efterårskonference, d. 30. oktober 2012 København

Nye veje til grønne løsninger. Green Cities efterårskonference, d. 30. oktober 2012 København Nye veje til grønne løsninger Green Cities efterårskonference, d. 30. oktober 2012 København Velkommen til Green Cities efterårskonference 2012 I år handler efterårskonferencen om at finde nye og bedre

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Evaluering Udviklingspuljen

Evaluering Udviklingspuljen Evaluering Udviklingspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Nyhedsbrev II omkring E-Mobilitet i Nordsøregionen

Nyhedsbrev II omkring E-Mobilitet i Nordsøregionen Nyhedsbrev II omkring E-Mobilitet i Nordsøregionen Kære samarbejdspartnere, Vi ønsker at vore samarbejdspartnere løbende skal holdes informeret om hvad vi laver i og omkring E-mobility. Dette er vores

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Årsplan 2014 Miljøpunkt Indre By-Christianshavn

Årsplan 2014 Miljøpunkt Indre By-Christianshavn Årsplan 2014 Miljøpunkt Indre By-Christianshavn 1 Indledning København er udnævnt som Europæisk Miljøhovedstad i 2014 og Miljøpunktet har derfor særligt fokus på de lokalt forankrede miljøprojekter, som

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER HAVNEGADE 39 DK-1059 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK 2

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Børn og unges læring og trivsel i en global verden

Børn og unges læring og trivsel i en global verden September 2011 Børn og unges læring og trivsel i en global verden 3. Tids- og procesplan I dette afsnit skitseres tids- og procesplanen for projektets fase 1 overordnet. Nedenstående tabel viser måned

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat.

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat. NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget 01-10-2012 Sagsnr. Delebiler: Muligheder og potentialer I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af Handlingsplan for Grøn Mobilitet d. 10. september 2012

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Mødedato 21. marts 2012 Mødested Flakkebjerg Efterskole 27. september 2012 Teknik og Miljø, Agenda 21 Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

2100.NU ØSTERBRO I FORANDRING

2100.NU ØSTERBRO I FORANDRING 2100.NU ØSTERBRO I FORANDRING September 2011 Kort beskrivelse af udvalgte resultater Umiddelbart var visionen ambitiøs, opgaven svær, men Østerbros borgere og erhvervsliv var parate. Hele Østerbro har

Læs mere

Københavns Fødevarefælleskab

Københavns Fødevarefælleskab Københavns Fødevarefælleskab Medlemshåndbog Kafax, Korsgade 19, kld. 2200 Kbh. N. Onsdage kl. 9.00-20.00 1 Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab Hvad betyder det at være medlem af Københavns Fødevarefællesskab?

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Dato: 28.05.2013, kl. 15.00 16.00 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokal 1609 For Boligselskabet: Ryno Scheil, Bestyrelsesformand

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012 Resultater fra Fredericia Cykelby Vejforum 2012 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nationalt cykelbyprojekt Udvidet cykelbyprojekt ældre + børn EU projekt - BTB Cykelparkering ved stationen By- og pendlercykler

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer PLADS GUIDE AMAGER GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park i guiden

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

BILAG 3: Skema over erfaringer med brugerundersøgelser i Teknik- og Miljøforvaltningens enheder. Hvornår er det brugt? (fra dato til dato)

BILAG 3: Skema over erfaringer med brugerundersøgelser i Teknik- og Miljøforvaltningens enheder. Hvornår er det brugt? (fra dato til dato) BILAG 3: Skema over erfaringer brugerundersøgelser i Teknik- og Miljøforvaltningens enheder Enhed Er de evalueret? Hvor meget er de brugt (antal) og til hvad? Analysen anvendes ved revisionen Agendaplanen

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab Medlemshåndbog Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab KBHFF er et fødevarefællesskab et kooperativt alternativ til almindelige profit-orienterede supermarkedskæder. I fødevarefællesskabet er kunderne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

fra 1. oktober til og med 31. marts praktisk, lukket fodtøj

fra 1. oktober til og med 31. marts praktisk, lukket fodtøj I vinterhalvåret inviterer ARC folkeskolens mindste elever til leg og læring i samspil med affaldsudstillingen, i vores gamle kontrolrum. Ved besøget lærer eleverne at sortere affald i otte fraktioner,

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere