Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)"

Transkript

1 Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: Mødedato: Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Asger Pedersen (AP), Lene Skovsgaard (LS), Hans Jørn Beck (HJB), Palle Lind (PL), Anita Silkjær (AS), Jesper Holm (JH), Stefan Kristjansson (R), Brian Berthelsen (BB). Referent: Kenneth Majkjær Mikkelsen Dato: Afbud: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PHJ), Johnny Winther (JW) 1. Siden sidst a. Formanden Jubilæumsåret 2014 blev den 25. november afsluttet med Dansk Bike Award (DBA), hvor BMX er fast deltager sammen med andre cykeldiscipliner. Simone Christensen blev valgt som årets BMX-kører 2014 og arrangementet forløb godt. Der er i tiden op til HB-mødet udsendt FairPlay materiale som `erne er blevet bedt om at kommentere på. Følgende Fair-Play Råd til Forældre blev godkendt til udsendelse: DMU s FairPlay-råd til forældre Behersk dig på sidelinjen lad dit barn køre Respektér dommer/træningsleders beslutninger Skab god stemning ved løb og træning Spørg om løbet var sjovt ikke kun om resultatet Bak op om klubbens arbejde det værdsættes Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr overdriv ikke Vær et forbillede dit barn spejler sig i dig FIM afholdt den 23. november kongres og havde samtidig 110 års jubilæum. Der har været afholdt møder med landstrænere omkring prioriteringer til næste år. I Speedway er der en klar bevægelse i gang Internationalt i forhold til 250cc, som DMU ønsker at være en del af, da udviklingen ikke venter på eventuel dansk deltagelse. Der er i DMU allerede testet herunder nuværende YGT Verdensmester Mads Hansen, som har været ude og prøvekøre, og er meget begejstret for projektet Der er afholdt møde med DMCU og MX. Der bliver taget udgangspunkt i samme model som sidste år. Samtidig er DMCU blevet tilbudt at benytte DMU-skabelon for Krisekort, da vi har en fælles interesse i at uheldssituationer bliver håndteret korrekt. SA AP/ MGT b. Generalsekretæren DMU har primo november valgt leverandør og er påbegyndt arbejdet med implementering af hjemmesiden klubmedlemskab.dmusport.dk. Et arbejde som udviklingsmæssigt forventes at tage ca. en måned. Hjemmesiden vil forventes sat LIVE i midten af Januar. Der udsendes senest i Uge 50 information til klubberne om løsningen, som er et tiltag der skal aflaste klubberne, og sikre en bedre service til vores Side 1 af 10

2 medlemmer hvor bestilling af Klubmedlemskab og efterfølgende Licensbestilling og indmelding i klubben, kan foretages indenfor 5 minutter på nettet. Ansøgningsprocedure på stillingen som Udviklingskonsulent med Uddannelse som speciale er påbegyndt. Udviklingskonsulenten forventes ansat pr. januar måned Som udløber af medlemsundersøgelsen i august måned, bliver der implementeret et mere moderne telefonsystem på DMU`s sekretariat med selvvalgs- og CallCenter funktioner. Desuden bliver telefontiden udvidet til kl. 10:00-16:00 på alle hverdage. Reglementerne er under færdigbearbejdelse med nye forsider, og opdateret med de ændringer som de respektive kommissioner har vedtaget, og vil ligge klar til publicering medio December. Sekretariat holder lukket i Julen fra og med 24. december til 1. januar. KDA/ SA/ MGT 2. Økonomi og Regnskab a. Status oktober 2014 Status for regnskab blev gennemgået uden væsentlige kommentarer. b. Licens- og medlemskab statistik og andre statistikker Licens og medlemskabs statistik viser et resultat hvor licensantal totalt har været stigende i forhold til Forventet resultat 2014 Generelt et minus på ca kroner på hovedkassen, til gengæld forventes regnskaberne at give et plus. c. Tidsplan Regnskab 2014 og Budget 2015 Tidsplan gennemgået. Det blev bemærket, at MGT/ skal modtage Årsberetning (økonomi) fra den enkelte senest den 30. januar for at sikre Årsrapportens kan færdiggøres rettidigt til revision. Det planlægges at FU er til stede ved modtagelse af revisionsrapport den 10. februar JB/ FU d. Gennemgang og godkendelse af budget 2015 Der blev gennemgået forudsætninger for ændringer i forhold til 2014 budget og resultat. Herunder forventede øgede indtægter fra DIF Fordelingsnøglen, enkelte ændringer på udgiftssiden samt i Sportskommissionerne. BMX kommenterede at der afsættes midler til Regionscentre under budgetter. MX afsætter midler til projekter til sportens fremme. I MX afsættes der endvidere midler til opstart af regionstræning. SPW har øget fokus på talent- og elite, med fokus på samling af U17 og U19, samt en satsning på nye medlemmer i 50cc, herunder ny hjemmeside til formålet og foldermateriale. OT forventer udgifter til opstart af et trial-team, der skal fungere som et lag mellem elite og bredde. I enduro arbejdes der i samme retning. Særskilt vil der blive afsat midler til el- trial og enduro. RR/DR er i forhold til forventninger til økonomi 2015 stærkt afhængig af hvor mange RR og DR-afdelinger der kommer til at køre. Desuden så er Side 2 af 10

3 det besluttet at afvikle udlejning af transponder, så der forventes at komme en ekstra indtægt her. Der er konkrete drøftelser med en gruppe personer om el- på mini området. Projektbeskrivelsen vil ligge klar efter julen. Omkring el-projekter blev det kort konstateret, at fælles for alle `er er, at tiltag omkring el- vil ligge ude i `erne og der samles op på det ved næste HB-møde. Der fremsendes et brev vedr. DMU løbsafgift til EM Speedway. Desuden bliver der efterfølgende budgetteret med indtægter fra andre større løbsarrangementer. SA tilskud for 2015 blev diskuteret på HB-mødet, herunder størrelsen af tilskuddet. Tilskuddet er fastfrosset og baggrunden herfor er, at der udover tilskuddet også kommer tilskud til udviklingsaktiviteter fra Hovedkassen, således at de midler som afsættes bliver projektorienterende. Hvad angår miljøområdet, så er det forventningen, at der skal ansættes en person fra 1. april Der er en diskussion omkring profil på vedkommende som skal ansættes. HB er naturligvis involveret inden der sættes en ansættelsesprocedure i gang, således at det er forankret politisk og i Sportskommissionerne. Der forventes i budget et plus på kroner på hovedkassen. Der bliver fokuseret på en del aktiviteter i `erne og derfor forventes et samlet resultat på ca kroner for Budgettet blev godkendt af Hovedbestyrelsen 3. DMU Prioriterede aktiviteter Forslag til opdaterede DMU Prioriterede Aktiviteter 2015/2016 blev gennemgået. - Der lægges op til et Værdisæt for Talentudvikling, som skal beskrives med udgangen af Værdisættet vil tage udgangspunkt i nogetfor-noget, således at kørere som er placeret under satsningen, også bliver omfattet af pligt til at deltage i specifikke aktiviteter/ydelser som kan give noget tilbage til sporten. - Der er lavet flere præsentationsvideoer for DMU i år, og der arbejdes videre med videoer for de enkelte grene. - Et væsentligt indsatsområde i 2015 vil blive yderligere strømlining af DMU`s Uddannelsespolitik og Strategi, herunder DMU E-learning som skal implementeres i Generelt er der et behov for at Sportsreglementerne skal gennemgå en revision i løbet af Eventuelt med hjælp af advokat. Juristen skal koncentrere sig om Principper og sammenhængskraft men også konkrete formuleringer, hvor det er nødvendigt. Sportskommissionerne kommer til at være garant for det sportslige indhold. I speedway har man fastlåst reglement for de næste 2 år, for at sikre roen i forbindelse med en større revision. - Der skal udarbejdes plan for hvervning af nye kandidater til bestyrelser og udvalg samt medarbejdere, herunder landstrænere. - Der skal arbejdes fremadrettet med KPI (Key Performance Indicators), som det ses i erhvervslivet. Som eksempel blev nævnt; Antal Klubber SA/ JB MGT JH OH/ / Side 3 af 10

4 og baneanlæg, Økonomi, Omtale og Uddannelse. Omkring KPI blev det aftalt, at der for at fx Klubtræner skal fremgå som samlet antal eksisterende trænere af DMU rapporterne, på trækningstidspunktet. Det samme gør sig gældende for Officials-licenser. Punkterne i ovenstående indgår i det samlede dokument, som bliver præsenteret i forbindelse med Repræsentantskabsmødet JB 4. Sager til beslutning A. Reglementsændringer 2015: Samlet dokument med ændringer til Alment reglement blev gennemgået/ kommenteret og tilrettet. Alment reglement opdateres med ændringer. KDA/ OH Beslutning: Bilag 1 Rettelser til Alment Reglement, vedtaget. Bemærkninger til Bilag 2: - Hvad angår restancespærring, så udarbejdes der en vejledning til klubberne. Overordnet set, så er det kun kontingentrestance som kan udløse Spærring. Der er generelt en problematik i forhold til betaling for Arbejdsdage, hvor klubberne som benytter dette, tildeler ekstra-betaling i kontingent, hvis arbejdsdagene ikke er indfriet i løbet af året. HB betragter dette som en del af kontingentbetaling. Men klubberne skal rettidigt, dvs. før klubmedlemskabet ophæves i forretningssystemet, indberette til Sekretariatet hvis der er medlemmer som spærres på denne baggrund. Dette forhold skal indgå i Vejledningen. - Der overvejes en fælles formular, der skal benyttes ved vidneafhøring af dommere. Der er udarbejdet et dokument af Lene Skovsgaard og Kasper Darfelt, som der tages udgangspunkt i. KDA B. Referat fra Sikkerhedsudvalg og anbefalinger (rygning og skadesanmeldelser) Referat gennemgået. Bemærkninger: - Skadesanmeldelser Der udarbejdes et udkast til et system, som skal håndtere elektroniske anmeldelser. Det er fortsat dommer- stævneleder - træningsleder som skal indsende. Skadelidte skal i højere grad end nu, gøres opmærksom på at, at de som kravstiller selv skal sikre at anmeldelsen sker. Informationen om dette, skal det ske via reglement og i forsikrings-informationsmateriale. - Rygning DIF har den holdning, at rygning ikke er tilladt hvor der foregår sport. HB henstiller til, at der ikke ryges på baneanlæg og ved sportslige aktiviteter samt på den enkelte post som officials varetager. - `erne skal tjekke at der i Sportsreglementerne, ikke står noget omkring CE mærkning og ligeledes at reglementet omkring beklædning modsvarer MGT OH Side 4 af 10

5 det som anvendes i 2014/ Der kommer en indstilling fra FIM omkring hjelmkameraer. Disse bliver formentlig forbudt til næste år. I UCI er der ikke en sådan holdning pt. men det kan formentlig spredes, når FIM tager deres beslutning, pga. sikkerhedsbetragtninger. - `erne gøres opmærksomme på, at den 22. marts er fastsat til banesynsseminar 2015 og bedes informere de banesynsansvarlige som skal deltage. - Droner forventes at blive et internationalt tema i forhold til sikkerhed. Udvalget tjekker op på droner.dk for regler for drone-flyvning i Danmark og dette skal indføres i Alment Reglement C. Bilag 5 Lydniveau 2015 (Referat og Bilag fra Miljøudvalg) Godkendt med de anførte ændringer. Bilag publiceres med Alment Reglement. KDA Se Bilag 2 til dette referat: Lydniveau 2015 (Alment reglements bilag 5, incl. tillæg) D. BMX Licensstruktur 2015 BMX har bedt om at få ændret deres licensperiode til den 31. marts. Dette kan gøres administrativt, således at licensernes længde er administrativt forlænget til 31. marts i modsætning til nu, hvor det er den 31. januar. Samtidig er det foreslået, at man i BMX først får halv pris på licenser fra 4. kvartal. Baggrunden for de to ændringer er behovet for at kunne tilgodese Vinterhalvårs aktiviteter i Hallerne. HB godkender ønsket. Ordningen er dog i første omgang begrænset til BMX. E. Licenspriser 2015 Generelt sker der i forhold til Licenscirkulæret 2015 kun mindre justeringer. En generel revision af Licenssystemet afventer forslag fra DMU Økonomi- og Licensarbejdsgruppen, som vil præsentere en forslag til nye principper i foråret 2015, med forventet implementering fra For 2015 gælder følgende: - Priserne uændret i forhold til I de motoriserede grene får hver klub i 2015 et gratis klubcykellicens. Licensen er ikke bundet på en specifik cykel, men på en person pr. gang. - Strider-licens (løbecykler) indføres under BMX. Licensen bliver gratis. Licenscirkulære opdateres og publiceres uge 50. Det blev desuden vedtaget at et Indslusningslicens har en tidsgrænse på 5 år. Dvs. personer som har været ikke-aktive i DMU i 5 år, kan tegne indslusningslicens, i modsætning til nu, hvor man kun kan benytte indslusningslicens 1 gang. Regler for Enduro-licens ved MX-træning: Der ændres ikke noget på ordlyd i reglementet. Men det bliver op til den enkelte klub om de ønsker fremvisning af MX-træningsbevis af Enduro-kørere ved træning på MX-baner. Ordningen med 100 Frilicenser i Road Racing fastholdes også i Ordningen Side 5 af 10

6 administreres under. F. Afgiftscirkulæret 2015 Afgiftscirkulæret fastholdes i hovedtræk. Dog fastsættes Protestgebyr ved Maskintjek af den enkelte og påføres som separat linje i cirkulæret. Der fastsættes desuden Depositum ved Maskinprotest. Dette Depositum er ligeledes afhængigt. `erne fremsender deres ønsker til, senest primo uge 50, hvorefter Afgiftscirkulæret publiceres. / G. Nye medlemskategorier 2016 Kontingent (iht. Vedtægter) fastholdes for Der udarbejdes forslag til nyt kontingentprincip, med henblik på implementering for Princippet for Kontingentændringsforslag vil tage udgangspunkt i at gøre kontingentreglerne simplere, herunder en ændring fra 4 kategorier til 2 kategorier. Principforslag, godkendt til videre bearbejdelse frem mod repræsentantskabsmødet 2015: JB/ Kategori I: DMU Medlemskab Alle indehavere af kørerlicens, D, S og T - licens skal have fuldt medlemskab af deres stamklub. Valgfrit om man vil modtage Motorbladet Kategori II: Øvrig DMU Medlemskab Dette medlemskab kan tegnes af officials i klubber af typen G (-A, B, C). Ved medlemskab af én eller flere klubber kan man, når man er DMU Medlem i sin stamklub (Kat. I), desuden tegne kategori II medlemskab af andre klubber. Kategori II medlemmer modtager ikke Motorbladet. Der arbejdes desuden videre på at Strider-licens og Ungdomsringen medlemmer placeres i sidstnævnte kategori. 5. Sager til behandling: A. Uddannelsesstrategi og struktur fremadrettet JH fremlagde forslag og principper for ny uddannelsesstrategi og struktur. I forhold til ansættelse af ny Udviklingskonsulent med Uddannelse som speciale - er fastsat følgende: - God forståelse for behov for interessentkontakt og forventningsafstemning i frivillige organisationer. - Pædagogisk uddannelse og erfaring. - Erfaring i brug af IT i forbindelse med indlæring. - Erfaring med projektledelse af IT projekter. - Økonomisk forståelse, herunder økonomistyring i forbindelse med projektarbejde. Side 6 af 10

7 Indholdsbeskrivelse af arbejdsopgaver og kompetencer kommer til at lægge til grund for Udviklingskonsulentens arbejdsbeskrivelse. Oplægget skal diskuteres og præsenteres på kommende møder. På oplægget tilføjes UU opgaver og kompetencer. JH/ B. Superliga Projektet Status og videre forløb Der er afholdt økonomi-møde med selskabernes repræsentanter. - Grundlæggende så afslutter 2/3 af selskaberne regnskaberne Fremadrettet skal klubberne lægge deres regnskabsperiode med afslutning den Således vil klubberne have afrapporteret før de skal tilmelde hold til ny sæson. Holdene melder til den 1.1 og får licens med frist pr Handlingsplanen for klubberne bliver revideret, således at der ligger en trekantskonstruktion mellem Selskab, Klub og DMU. - Det blev aftalt, at der sendes brev ud til kørerne for at få grundlag for at vurdere om selskaberne skylder kørerne betaling. - Det er hensigten at snitgrænsen for 1. division ad åre vil blive hævet, således at man kommer tættere på Superligaens. Dette skal ske for at få et bedre flow mellem divisionerne således at overgang fra 1. division til superliga bliver lettere. OH SA R A. DMU Valg 2015, 2016, 2017 hvervning af frivillige ledere Hverning er fortsat et centralt emne, og de enkelte sportskommissioner præsenterede deres principper for at spotte kommende frivillige ledere. - I motocross bliver der arbejdet med at fastholde dommere på 4-5 løbsarrangementer årligt, samt at disse skal deltage i seminarer og andet. Hensigten med dette er at skabe grundlag for mere kompetente dommere. Endvidere afholder der 4 fysiske møder året igennem med SUformændene, for at disse kommer tættere på og arbejdet i DMU. Godt og vel 25 personer er involveret i forskellige sammenhænge. - Speedway arbejder målrettet på at få så mange relevante Sportsudvalg som muligt. Det er herfra at efterfølgere meget nærliggende kan rekrutteres til på sigt. Dette har i 2014 været en succes og således er der ca. 35 personer involveret i de forskellige udvalg. - Off-track ønsker at det at være frivillig skal markedsføres mere. Da der pt. mangler en anden synliggørelse end blot referater fra udvalgene. - I forhold til Udvalg er det vigtigt at etablere en personlig kontakt fra. Herunder er det et vigtigt princip, fra start, af få udvalgsformænd involveret i medlemsudpegning. - På klublederseminaret havde SU fra et par Sportskommissioner den opgave at præsentere noget af det arbejde som de har lavet i løbet af året. Dette er med til at forankre dem bedre som DMU frivillige. - I motocross er SU-formændene med på -møder 3-4 gange i løbet af året. De er desuden med på Klubbernes regionsmøder. - Der bør iværksættes en generel markedsføring og information af de forskellige opgaver og muligheder som det giver som frivillige leder for herved at tiltrække nye frivillige. Ovenstående punkter blev præsenteret som input er til inspiration, for både rekruttering og fastholdelse af frivillige som på sigt får mere omfattende roller i Side 7 af 10

8 DMU. Punktet og erfaringerne vil være et fast punkt på HB s dagsorden i JB D. Referat fra Jura og Reglementsudvalget Punkter fra referatet er særskilt behandlet under godkendelser til Alment reglement / sager til beslutning og blev ikke yderligere kommenteret. E. Referat fra Sikkerhedsudvalget og gennemgang af aktiviteter Punkter fra referatet blev særskilt behandlet under sager til beslutning. F. Referat fra Miljøudvalget og gennemgang af aktiviteter Fra referatet blev bemærket: - Der afholdes lydmålerseminar den 18. marts Der laves en plan for lydmåling 2015 til februar fra den enkelte som fremsendes til senest 1. februar I Speedway er skal det diskuteres om der skal måles på homologerede potter. Kørerne sendes ofte tilbage for at ændre indstilling på cyklen. Generelt blev det diskuteret, om man kan planlægge målinger på løb med kalibrerede potter, for at få afklaring omkring dette tager Speedway kontakt til Leif Nielsen i udvalget for at afklare punktet. MU SPW G. IT aktiviteter, Status og Tidsplan Leverandør på løsning omkring klubmedlemskab blev valgt medio november på baggrund af udbudsmateriale og svar herpå. Tidsplan ser fremadrettet således ud: 17. december - projekt klar til kunde-test 15. januar - projekt færdigt og klar til launch 19. januar - projekt sættes live Der udsendes som omtalt andet steds nyhedsbrev om løsningen i uge 50. Basisprincipper i løsningen er: I forhold til dmusport.dk: - Løsningen vil få sin egen hjemmeside - Derfor revideres de tre bokse på hovedsiden af DMUsport.dk, således at de også inkluderer den nye løsning: o Vil du starte i DMU? o Licensbestilling o Til klubbestyrelser Selve løsningen: - Klubberne får mulighed for at oprette deres medlemskabskategorier og priser på en ny fane i Forretningssystemet. - Priser og kategorier og betingelser publiceres på den nye hjemmeside. - Potentielle medlemmer kan via hjemmesiden købe medlemskabet online. - Medlemmet bliver oprettet i medlemssystemet og modtager kvittering på købet. Klubkasserer og formand modtager ligeledes mail-notifikation på købet. - Eksisterende spærringer respekteres af systemet (restance), således at kun personer som ikke er i restance kan foretage et køb. - Når klubmedlem har foretaget købet, får vedkommende mulighed for at Side 8 af 10

9 købe sin licens umiddelbart herefter. Andet: Løsningen bliver etableret for at gøre medlemskabskøb og licenskøb nemmere for medlemmerne. Og samtidig for at spare klubbens kasserer for en del manuelt arbejde i forretningssystemet. De klubber som måtte ønske det, kan fortsat selv lave det manuelle arbejde. Klubmedlemskab vil ikke kunne foretages via systemet, hvis klubben ikke har indtastet medlemskabsdetaljer, herunder priser. Klubben vil blive afregnet 1 gang om ugen for indkomne medlemskaber. 6. Internationale sager a. FIM Kongres 2014 opdatering fra General Assembly 2014 og videre forløb efter Præsidenvalg og udpegning af Directors of Sport Commissions Ved det nyligt afholdte FIM Kongres, blev Vito Ippolito (President), Venezuela, genvalgt for en 4-årig periode efter kampvalg med Jorge Viegas, Portugal (Deputy President). Ved kongressen var DMU repræsenteret ved to delegater, Ole Hansen (Voting Delegate) og Asger Pedersen (Delegate). Kommissionsformænd i FIM udpeges efterfølgende, samt medlemmerne til kommissioner. Der er 30 dages frist for udpegning af sidstnævnte, hvor DMU har stillet en række kandidater jf. HB referat Niels Arne Hansen fra Danske MotorCyklister (DMC), som hidtil har fungeret som Director i Touring og Leisure kommissionen, men blev ikke genudpeget. Niels Arne er dog fortsat kandidat som medlem i Kommissionen. Af emner fra FIM Kongressen kan nævnes at Speedway er blevet optaget som disciplin ved World Games, hvilket betyder at disciplinen potentielt er kommet tættere på OL. Desuden må det forventes at FIM vil indføre strenge krav i forbindelse med Hjelmkamera. DMU`s sikkerhedsudvalg vil følge tiltaget nøje. JB b. Nordisk Møde 2014 kommentarer og forslag til 2015 møde Det nordiske møde 2014 afholdt i Stockholm var velafviklet, og weekendformatet med deltagelse fra alle Sportsgrene og nationer ved lørdagens møde, samt efterfølgende Management Council møde søndag, vil blive fastholdt. I Stockholm deltog de 3 baltiske stater som gæster, og dette vil også blive gentaget i 2015, hvor DMU har NMC formandskabet. PL spurgte til hvorledes det nordiske appealsystem ser ud. Her er det reglen, at dette håndteres af den arrangerende nordiske nation. Der skal tjekkes op på NMC reglement i forhold til beskrivelsen af dette. Referater fra NMC i Stockholm forventes modtaget og rundsendt til og HB i løbet af december. Dato for Nordisk Møde 2015 fastlægges i januar 2015 når alle kalendere er fastlagte. Men forventes i oktober Referater til godkendelse samt information Sikkerhedsudvalg BMX Side 9 af 10

10 FU FU HB MU MX MX Jura UU SPW Talent og Elite Referater godkendt. 8. Næste møde(r) Aftensmøde Aftensmøde før Repræsentantskabsmøde Aftensmøde (Konstituering, Arbejdsgrupper) Dagsmøde (lørdag, afholdes i Vojens) dato bliver endelig bekræftet på HB møde Dagsmøde (torsdag, afholdes i Fjelsted) Dagsmøde (lørdag, Fjelsted) Aftensmøde Aftensmøde før Repræsentantskabsmøde Bilag 1 Rettelser til Alment Reglement Bilag 2 Alment reglements Bilag 5, incl. tillæg (lydniveau) Side 10 af 10

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 05 15 Mødedato: 24 09 2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Brian Berthelsen (BB), Johnny Winther

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 04-14 Mødedato: 12.06.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM), Hans Storm (HS), Johnny Winther

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 03-12 Mødedato: 03-04-2012 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Jesper Holm (JH), Hans Jørn Beck (H), Palle Lind (PL), Asger

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 03-15 Mødedato: 09.04.2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Afbud: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (JB), Kenneth

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 01-15 Mødedato: 11.02.2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Kenneth Majkjær

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 04-15 Mødedato: 22-06-2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Brian Berthelsen

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 03-16 Mødedato: 12-04-2016 Hotel Nyborg Strand, Nyborg Til stede: Ikke tilstede: Poul Hjorth (PH), Jørgen Bitsch (), Asger Pedersen (AP), Ole Hansen (OH), Hans

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 04-17 Mødedato: 13-06-2017 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Dennis Skytte Bechmann (DSB), Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch (JB), Hans Jørn Beck (HJB),

Læs mere

VELKOMMEN. til. DMU s Klublederseminar 2012. 2. og 3. november 2012, Horsens

VELKOMMEN. til. DMU s Klublederseminar 2012. 2. og 3. november 2012, Horsens VELKOMMEN til DMU s Klublederseminar 2012 2. og 3. november 2012, Horsens 1 DMU Klublederseminar, November 2012 Formål Status for den forgangne sæson og sikre at DMU fokuserer på de rigtige områder og

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat framøde i DMU Uddannelsespanel Tid: 26. marts 2012 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 01-12 Mødedato: 02.02.2012 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Søren Møller Ebbesen (SME), Jesper Holm (JH), Kenneth

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 02-14 Mødedato: 28.02.2014, Hotel Bygholm Park, Horsens Til stede: Inviterede: Afbud: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 01-14 Mødedato: 05.02.2014, 0, Idrættens Hus, Brøndby Til stede: Afbud: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision Indledning

Danmarks Motor Union Vision Indledning Danmarks Motor Union Vision 2021 Indledning Godkendt 4. marts 2017 DMU SUMO Analyse August 2016 02 DMU Mission og Vision Struktur DMU s Mission Repræsentantskabet DMU s Værdier DMU s Vision Repræsentantskabet

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 03-13 Mødedato: 02.04.2013, kl. 17:00, Fjelsted Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 05-14 Mødedato: 18.09.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JW),

Læs mere

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 HB 03-10 Til Stede: Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Henrik Berendt, Pia Buth Rasmussen, Anders Johansen, Poul Hjorth, Jesper Holm, Bent Andersen, Svend

Læs mere

DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER. 20. februar 2010

DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER. 20. februar 2010 DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER 20. februar 2010 1 DMU s ØKONOMI OG REGNSKABSPRINCIPPER DMU skal føre en ansvarlig økonomisk politik Driften må ikke finansieres via låntagning Budgetlægningen skal

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 04-16 Mødedato: 09-06-2016 Fjelsted Skovkro Til stede: Poul Hjorth (PH), Jørgen Bitsch (), Asger Pedersen (AP), Hans Storm (HS), Palle Lind (PL), Jonas Nygaard

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 01-11 Mødedato: 5. februar 2011 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul Hjorth (PH),

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision 2020

Danmarks Motor Union Vision 2020 Danmarks Motor Union Vision 2020 Godkendt Godkendt 6. 6. marts marts 2016 2016 1 DIF s Politiske Mål 2020 2 DMU s Mission DMU er den førende organisation for motorcykel og BMX sport i Danmark. DMU skal

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 13. september 2010 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Peter Hansen, Hanne

Læs mere

Referat fra SK BMX samt skypemøde

Referat fra SK BMX samt skypemøde Referat fra SK BMX samt skypemøde SK BMX & Skypemøde: 5/12 Mødedato: 24/10-2012, Fjelsted Skov Kro samt skypemøde den 8/11-2012 Til stede: Lars Ostenfeldt (LO), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda

Læs mere

DMU Vedtægter 06-03-2011

DMU Vedtægter 06-03-2011 1 Formål 1. Unionens navn er DANMARKS MOTOR UNION, forkortet DMU. Dens formål er: 1. At fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer for kørere, ledere,

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 02-16 Mødedato: 04-03-2016 Scandic Bygholm Park, Horsens Til stede: Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch () Hans Jørn Beck (H), Asger Pedersen (),

Læs mere

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 HB 04-10 Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 5. marts 2011 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Opus, Horsens Deltagere: Jesper Holm (formand), Birger Kyhl, Joy Nordkvist, Peter Hansen,

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision 2020. Godkendt 1. Marts 2014

Danmarks Motor Union Vision 2020. Godkendt 1. Marts 2014 Danmarks Motor Union Vision 2020 Godkendt 1. Marts 2014 1. Marts 2014 1 DMU s MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel og BMX

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11 Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11 HB Møde: 05-11 Mødedato: 08. september 2011, Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jørgen Bitsch(JB), Niels Munk Nielsen(NMN), Ole Hansen(OH), Kenneth Majkjær Mikkelsen(KMM)

Læs mere

Valg af dirigent og stemmetal SK foreslog Bjarne Fjord Thomsen. Der var ingen andre forslag, så Bjarne blev valgt enstemmigt.

Valg af dirigent og stemmetal SK foreslog Bjarne Fjord Thomsen. Der var ingen andre forslag, så Bjarne blev valgt enstemmigt. Referat fra Repræsentantskabsmøde i speedway 2015 Mødedato: 7. marts 2015 Til stede: Brovst, Esbjerg, Fredericia, Fjelsted, Glumsø, Grindsted, Haderslev, Holsted, Munkebo, Outrup, Skærbæk, SMO, Silkeborg,

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway 24-03-2017 Mødedato: 4. marts 2017 Fremmødte klubber: Brovst, Esbjerg, Fjelsted, Fredericia, Glumsø, Grindsted, Herning, Holstebro, Holsted, Kronjylland, Munkebo,

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 05-17 Mødedato: 05-09-2017 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch (), Hans Jørn Beck (H), Asger Pedersen (AP), Rudi Steen

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

Ny BMX-organisation: Efter at det nye SK er etableret, vil SK på det første møde sammensætte en ny organisation. Der er følgende poster at besætte:

Ny BMX-organisation: Efter at det nye SK er etableret, vil SK på det første møde sammensætte en ny organisation. Der er følgende poster at besætte: Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: Nr. 02 2013 på Rustik Café og Restaurant i Fredericia Mødedato: 12.02-2013 Til stede: Lars Ostenfeldt (LO), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda Sørensen (AS)

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 2. oktober 2013 kl. 17.30 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 12. marts 2016 kl. 16.00 Møde 01-16 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, John Klint. Afbud fra Kasper Darfelt

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park

Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park Møde: Repræsentantskabsmøde 2016 Mødedato: 05.03.16 Referent: Kasper Darfelt Dato: 07.03.16 1. Konstatering af møderet og stemmetal

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde Tid: 4. april 2011, kl. 16.00 Sted: DMU kontor, Idrættens Hus Deltagere: Jesper Holm (formand), Henrik Berendt og Palle Lind samt Søren Andersen

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Noter fra RR/DR grenmøde ved Klublederseminar 31. oktober 1. november 2014 Sted: Scandic Bygholm Park Deltagere: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid,

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Referat fra HB-møde 2/06 d. 3. marts i Horsens

Referat fra HB-møde 2/06 d. 3. marts i Horsens Referat fra HB-møde 2/06 d. 3. marts i Horsens Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen,

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde 04-2012 (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde 04-2012 (HB) Referat fra Hovedbestyrelsesmøde 04-2012 (HB) PA Møde: 04-12 Mødedato: 08.06.2012 Til stede: Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Svend Jakobsen (SJ), Ole Hansen (OH), Poul

Læs mere

Referat fra møde i Sportskommissionen

Referat fra møde i Sportskommissionen Referat fra møde i Sportskommissionen SK Møde: 06-2014 Mødedato: Sammenskrivning af møder fra 24. september og 6.oktober 2014 Til stede: Stefan Kristjansson(SKR), Ole Nørskov-Nielsen(ONN), Hanne og Jonas

Læs mere

DMU Klublederseminar 2012. Workshop fredag Frivillige ledere i DMU

DMU Klublederseminar 2012. Workshop fredag Frivillige ledere i DMU DMU Klublederseminar 2012 Workshop fredag Frivillige ledere i DMU DMU / SK / Udvalgsaktiviteter Ansv Hvornår 1 Drejebog fra DMU idekatalog melllem klub og DMU (skabeloner / værktøj) BU 2 Kontakt til Ungdomsklubber

Læs mere

1. Velkomst Formand, Hans Storm bød velkommen. Nærværende SK-møde tog primært afsæt i de punkter, som var oppe at vende på Klublederseminaret.

1. Velkomst Formand, Hans Storm bød velkommen. Nærværende SK-møde tog primært afsæt i de punkter, som var oppe at vende på Klublederseminaret. Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 10-2014 Mødedato: den 19. november Til stede: Johnny Winther (), Per Varming (PV), Lotte Filsø (LF), Hans Storm (HS) og Martin Gunnar Thenning (MGT) Ikke til stede:

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Dagsorden og referat fra møde mellem SK og Sportsudvalg Road Racing/Admin og Sportsudvalg Mini 28. august 2012, kl. 17.00 22.00. Møde 05-12 Sted: Fjelsted Skov

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 03-17 Mødedato: 04-04-2017 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Dennis Skytte Bechmann (DSB), Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch (), Hans Jørn Beck (H),

Læs mere

Licenser i MX. Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu

Licenser i MX. Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu Licenser i MX Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu - 1632 Synlighed Sportens synlighed, attraktivitet, - sponsor PR arrangementer,

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 05-10, afholdt den 4. december 2010

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 05-10, afholdt den 4. december 2010 HB 05-10 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 05-10, afholdt den 4. december 2010 Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Jesper Holm (JH), Bent

Læs mere

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger.

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger. DMU Vision 2020 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer

Læs mere

1. Velkomst SK-formand Hans Storm bød velkommen til fredagens møde, som omhandlede overgangen til Danmarks Cykle Union.

1. Velkomst SK-formand Hans Storm bød velkommen til fredagens møde, som omhandlede overgangen til Danmarks Cykle Union. Referat fra Klublederseminar 2015 Møde: både fredag og lørdag Mødedato: den 6. og 7. november 2015 Til stede: BMX-klubber, SU-formand, SK og sportssekretær Ikke til stede: Referent: Martin Gunnar Thenning

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 03-14 Mødedato: 01.04.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JW),

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SU RR og Admin møde 20. oktober 2011, kl. 17.00 Sted: DMU Kontor, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Deltagere: Jesper Holm (SK formand),

Læs mere

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter.

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter. Referat fra HB-møde 7 / 07 d. 3. oktober i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Side 1. Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens

Side 1. Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens 1) Konstatering af møderet og stemmetal Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun, Viby og startede kl. 12.45. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

BMX SK var meget tilfreds med den gode konstruktive debat, der var på klublederseminaret.

BMX SK var meget tilfreds med den gode konstruktive debat, der var på klublederseminaret. Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 9-2015 Mødedato: den 12. november 2015 Til stede: Hans Storm (HS), Lars Ostenfeldt (LO) og Johnny Winther (JOW) Ikke til stede: Lotte Filsø (LF) Referent: LO Dato:

Læs mere

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens.

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Referent: Lis Johannsen. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. 1.) Konstatering af møderet /stemmeret. Der var

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde på Scandic Bygholm Park i Horsens lørdag d. 4. marts 2012

Referat af Repræsentantskabsmøde på Scandic Bygholm Park i Horsens lørdag d. 4. marts 2012 Referat af Repræsentantskabsmøde på Scandic Bygholm Park i Horsens lørdag d. 4. marts 2012 Formanden Jørgen Bitsch bød forsamlingen velkommen til dette års repræsentantskabsmøde. 1) Konstatering af møderet

Læs mere

Referat fra Klublederseminar

Referat fra Klublederseminar Referat fra Klublederseminar Mødedato: Til stede: 3. november 2012, Scandic Bygholm Hotel, Horsens Aars, Bjerringbro, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Kalundborg, Klarup, Ikast, København, Roskilde,

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 4. Sportsudvalget

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Forslag Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 Deltagere: Leif Tullberg, John Gothjelpsen, Henrik Helt, Mette Overby, Andy McCourt, Flemming Gottschalck.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat. Budgetmøde. Tid: Lørdag d. 21/11 2015 kl. 10.00 16.00. Sted: Dansk Bilglas, Nyborgvej 341, 5220 Odense.

Referat. Budgetmøde. Tid: Lørdag d. 21/11 2015 kl. 10.00 16.00. Sted: Dansk Bilglas, Nyborgvej 341, 5220 Odense. Referat Budgetmøde Tid: Lørdag d. 21/11 2015 kl. 10.00 16.00. Sted: Dansk Bilglas, Nyborgvej 341, 5220 Odense. Tilstede: Palle Nielsen formand, Erik Nyblom næstformand, Lene Søberg kasserer, Peter Rafn,

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen,

Læs mere

Klublederseminar 2010 Lørdag den 6. november

Klublederseminar 2010 Lørdag den 6. november Klublederseminar 2010 Lørdag den 6. november 1 Dagsorden Lørdag den 6. november 2010 08.30 09.00 Opsamling og kort præsentation af workshop 1 09.00 10.15 Workshop 2 Med udgangspunkt i resultatet fra Workshop

Læs mere

Velkommen til HB mødet, herefter informerede JB omkring status siden sidst.

Velkommen til HB mødet, herefter informerede JB omkring status siden sidst. Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-16 Mødedato: 19-11-2016 Fjelsted Skovkro Til stede: Poul Hjorth (PH), Jørgen Bitsch (), Asger Pedersen (AP), Palle Lind (PL), Jonas Nygaard Nielsen (JN), Palle

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt

Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 1/05 d. 12. februar i København Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk

Læs mere

BMX Sportskommission marts 2012

BMX Sportskommission marts 2012 BMX Sportskommission 2012 31. marts 2012 1 BMX SK 2012, Organisation International koordinator BMX Sportskommission Kørerrepræsentant BMX Sportsudvalg BMX Reglementsudvalg BMX Baneudvalg Sammensætning

Læs mere

DMU HOVEDBESTYRELSESMØDE 02/13 Møde afholdt fredag den 1. marts 2013 Referat

DMU HOVEDBESTYRELSESMØDE 02/13 Møde afholdt fredag den 1. marts 2013 Referat DMU HOVEDBESTYRELSESMØDE 02/13 Møde afholdt fredag den 1. marts 2013 Referat 1. Velkomst Jørgen Bitsch bød sekretariatet velkommen. Det er en tradition at administrationen bliver inviteret til HB-mødet,

Læs mere

Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt

Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt Referat fra HB-møde 4 / 06 d. 16. august i Middelfart Deltagere: Afbud fra: Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og

Læs mere

SK modtager gerne forslag til justeringer af løbsstruktur, som kan drøftes på klublederseminar 2015. Findes der en løsning vi ikke har fået øje på?

SK modtager gerne forslag til justeringer af løbsstruktur, som kan drøftes på klublederseminar 2015. Findes der en løsning vi ikke har fået øje på? Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 8-2015 Mødedato: den 14. oktober 2015 Til stede: Hans Storm (HS), Lars Ostenfeldt (LO), Johnny Winther (JOW) og Lotte Filsø (LF) Ikke til stede: Referent: LO Dato:

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 02-15 Mødedato: 06.03.2015 Scandic Horsens, Bygholm Park Til stede: Ikke til stede: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Jørgen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Ole Hansen (OH), Lars Ostenfeldt (LO) og Hans Jørn Beck (HJB) Velkommen til HB mødet, herefter informerede JB omkring status siden sidst.

Ole Hansen (OH), Lars Ostenfeldt (LO) og Hans Jørn Beck (HJB) Velkommen til HB mødet, herefter informerede JB omkring status siden sidst. Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 05-16 Mødedato: 08-09-2016 Fjelsted Skovkro Til stede: Poul Hjorth (PH), Jørgen Bitsch (), Asger Pedersen (AP), Hans Storm (HS), Palle Lind (PL), Jonas Nygaard

Læs mere

Hans Storm(HS) Johnny Winther(JW) Kitty Laursen(KL) - Afbud Amanda Sørensen (AS) Søren Normann Andersen(SA) - referent

Hans Storm(HS) Johnny Winther(JW) Kitty Laursen(KL) - Afbud Amanda Sørensen (AS) Søren Normann Andersen(SA) - referent BMX Sportskommissions møde d. 19.04 2012 kl. 18.00 SK BMX 2/12 Sted: Deltagere: Quality Hotel Park, Middelfart A/S Viaduktvej 28 5500 Middelfart Lars Ostenfeldt(LO) Hans Storm(HS) Johnny Winther(JW) Kitty

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Punkt 3 Administrationen 3.1 Status (orientering) HJJ er i dialog med landstræner for MTB mhp. at få en ansættelseskontrakt

Bestyrelsesmøde. Punkt 3 Administrationen 3.1 Status (orientering) HJJ er i dialog med landstræner for MTB mhp. at få en ansættelseskontrakt Referat Bestyrelsesmøde Tid: Søndag 6. november 2016 kl. 08.30-10.00 Sted: Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens Deltagere: Allan Eg (AE), Henrik Jess Jensen (HJJ), Jakob Knudsen (JK), Klaus

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til 10. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 19. marts 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU)

Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU) Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU) Dansk Golf Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Telefon 43 26 27 00 - Fax 43 26 27 01

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Klubmedlemskab. Online-portalen hvor medlemmerne kan bestille medlemskab til din DMU-klub - nemt og uden at skulle involvere klubben.

Klubmedlemskab. Online-portalen hvor medlemmerne kan bestille medlemskab til din DMU-klub - nemt og uden at skulle involvere klubben. DMU Vejledning: Til klubben Klubmedlemskab Online-portalen hvor medlemmerne kan bestille medlemskab til din DMU-klub - nemt og uden at skulle involvere klubben. Find den på: http://klubmedlemskab.dmusport.dk

Læs mere

Der har dog været nogle andre ændringer, som SK har gennemgået og som kan læses i nærværende referat.

Der har dog været nogle andre ændringer, som SK har gennemgået og som kan læses i nærværende referat. Referat fra SK-møde BMX Møde: Nr. 11-2013 Mødedato: 11.11-2013 Til stede: Lars Ostenfeldt (LO), Per Varming (PV), Johnny Winther (JOW) og Martin Gunnar Thenning (MGT) Ikke til stede: Hans Storm Referent:

Læs mere

Efter det samlede DMU møde om fredagen samles de enkelte grene halvanden time om aftenen.

Efter det samlede DMU møde om fredagen samles de enkelte grene halvanden time om aftenen. BMX Bilag til klublederseminar Fredag den 31. oktober, kl. 20.30 22.00 Efter det samlede DMU møde om fredagen samles de enkelte grene halvanden time om aftenen. BMX dagsordenen for fredagens møde er: 1.

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde i Svømmeklubben Koral

Dagsorden bestyrelsesmøde i Svømmeklubben Koral Dagsorden bestyrelsesmøde i Svømmeklubben Koral Mødested: Mårvej 9, Hedensted Mødetidspunkt/varighed: Onsdag den 2. marts 2016, KL. 19.30-21.00 Deltagere: Karin Neve, Heidi Pontoppidan, Mette Gregersen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i arbejdsgruppe under DMU Tid: 7 marts 2010 Sted: Bygholm Parkhotel, Horsens Deltagere: Jesper Holm (ansvarlig overfor HB), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist,

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere