Referat af Repræsentantskabsmøde på Scandic Bygholm Park i Horsens lørdag d. 4. marts 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Repræsentantskabsmøde på Scandic Bygholm Park i Horsens lørdag d. 4. marts 2012"

Transkript

1 Referat af Repræsentantskabsmøde på Scandic Bygholm Park i Horsens lørdag d. 4. marts 2012 Formanden Jørgen Bitsch bød forsamlingen velkommen til dette års repræsentantskabsmøde. 1) Konstatering af møderet og stemmetal Kenneth Majkjær Mikkelsen konstaterede, at der var 60 stemmeberettigede klubber til stede. 2) Valg af dirigent og stemmetællere Jørgen Bitsch foreslog, at Svend Panse blev valgt som dirigent samt at, Svend Jacobsen og Anders Møjbæk blev valgt som stemmetællere. Alle blev enstemmigt valgt. Herefter kunne Svend Panse konstatere, at repræsentantskabet var lovligt indvarslet. 3) HB s beretning til godkendelse Det er mig endnu engang en stor glæde at byde jer alle velkommen til DMU s Repræsentantskabsmøde En speciel velkomst til vore gæster fra alle vores udvalg og samarbejdspartnere fra Veteranforeningen og Niels Hansen fra vores Touring samarbejdspartnere. På Hovedbestyrelsens, Sportskommissionernes og DMU s Sekretariats vegne ser vi frem til et par gode dage, hvor vi drøfter DMU og fremtiden men også fortsat udbygger vores netværk og samarbejde på tværs. Vi havde naturligvis håbet på lidt flere klubbers deltagelse i dag men til gengæld er det positivt at der er god tilslutning til repræsentantskabsmøderne for sportskommissionerne. Vi vil naturligvis drøfte dette nærmere så vi sikrer godt fremmøde begge dage fremover. Siden sidste år er der også kommet en del nye medarbejdere og det er mig glæde at byde en speciel velkomst til Kenneth Majkær som ny General Sekretær for DMU, Ole Blædel som udviklingskonsulent og senest Kasper Darfeldt som Sportssekretær for Motocross, Road Racing og Off Track. En stor velkomst til jer alle og vi håber alle på et godt og konstruktivt samarbejde i de kommende mange år. Der er desværre også 2 bestyrelsesmedlemmer af DMU som har måttet stoppe før tid gennem 2011 hvilket vi naturligvis beklager meget men vi respekterer naturligvis også beslutningen. Først og fremmest vil jeg gerne takke Henrik Berendt for at stort arbejde for RR/DR og specielt Mini RR gennem mange år for DMU. Dernæst vil jeg rette en stor tak til Anders Johansen for det store arbejde han har været ankermand for i de senere år for Motocross. Anders og hans Sportskommissionsbestyrelse har for alvor fået styr på sagerne gennem de senere år hvilket har sikret en god udvikling på tilgangen samt at der for alvor er kommet styr på økonomien. Stor tak til jer begge for det store arbejde og vi håber at se mere til jer i de kommende år. Til både RR og MX kommissionen vil jeg gerne takke jer alle for at I trods disse væsentlige ændringer har vist en bæredygtig organisation når situationer som disse opstår. Elvin Rasmussen har været udpeget som specialist i Forretningsudvalget i de senere år. Dette arbejde er nu færdigt og Elvin holder en pause fra Forretningsudvalget, men vi vil helt sikkert bruge Elvins ekspertise i de kommende år i udvalgte projekter. 1

2 Velkomst til nye klubber Igen i år er der kommet en ny klub i DMU som er Midtjysk Trial Sport som vi naturligvis også byder velkommen til. Desværre er der jo også nogle af vores medlemmer der er faldet væk siden vi sidst har været sammen, og endnu engang må vi konstatere at 2009 og starten af 2010 har været hårdt for mange af vore medlemmer og deres familier. Lars Ole Nielsen, Brovst Speedway Club Kurt Bøgh, Holsted Speedway Klub Peter Christiansen, Aalborg Motor Klub (Motocross) Thomas Harding Road Racing, Henrik Rene Olesen, Road Racing Michael Krogh Jørgensen, Motocross, Mogens Skovby Larsen, støjmåler gennem rigtig mange år, Mogens var fra Frederikshavn / Sæby, han døde i februar Jeg vil gerne bede jer alle rejse jer op og være med til at minde dem som vi desværre har mistet og sende vores varmeste tanker til de efterladte. Det er nu blevet 2012 og DMU er inde i en fortsat god udvikling, med de udfordringer som jeg er sikker på alle frivilligere foreninger arbejder med. Vi har gennem de seneste år igangsat mange aktiviteter fokuseret på organisationen for at sikre udviklingen men også at det er sjovt, inspirerende og spændende at være frivillige leder i DMU. Parallelt arbejdes der med den sportslige side hvor der indenfor alle grenene er et godt arbejde som jeg er sikker på bringer de forventede resultater. Men det kræver hårdt arbejde og specielt af vores store talenter kræver det en stor indsats at nå målene og specielt på det personlige niveau. SPORTSLIGE RESULTATER, EVENTS og AWARDS Danmark opnåede samlet set et tilfredsstillende resultat hvor specielt vores talenter i Speedway og BMX markerede sig kraftigt i VM og EM. Som nævnt er der et stort arbejde foran os men vi er på rette vej og 2012 bliver spændende. Speedway Kenneth Bjerre SGP nr. 8 U21 Landsholdet VM Hold nr. 2 U/19 Landsholdet EM Hold nr. 2 YGT 80cc Her var vi som sædvanlig altdominerende og vandt både EM og VM. Road Racing Emil Meyer Nordisk Mester 125cc Alex Schacht Junior Europamester Supersport 600ccc Drag Racing Jesper Thiel EM Drag Racing nr. 1 Rasmus Olesen EM Drag Racing nr. 4 2

3 BMX Morten Therkildsen Nr.12 samlet i EM og nr.14 til VM Elite Men Simone T Christensen Nr.3 samlet i EM junior og ligger lige nu nr.1 i 2012 sæsonen. Chris T Christensen nr.2 til VM i Boys 15år. MotoCross Stefan Kjær Olsen EM MX2 nr. 8 På Events siden har 2011 igen været et stort år med masser af store og flotte arrangementer, hvor Danmark hver eneste gang sættes på verdenskortet med stor respekt. Specielt vil jeg gerne fremhæve VM i BMX som blev afviklet i København. Det var et stort og flot arrangement som for alvor hævede niveauet for arrangementer indenfor BMX. Men specielt samarbejdet med event organisationen Wonderfull Copenhagen og det at BMX klubber i hele landet deltog som hjælpere var med til at sikre et perfekt VM. Vi håber at vi i løbet af foråret kan udarbejde en langsigtet strategi sammen med CPH BMX klub og Wonderfull Copenhagen om BMX Events i København. Som kronen på sæsonen 2011 omkring det sportslige var DMU med i 2 Awards i Cirkusbygningen. Den første blev afholdt i december og senest i januar for den motoriserede del i samarbejde med DASU med Copenhagen Event Company som arrangør. Værdien af en sådan Award har jo flere sider. Først og fremmest er der store muligheder for at markedsføre vores sportsgrene og ikke mindst den enkelte aktive eksternt. Samtidig må man også konstatere at vores talenter og eliteaktive som blev hædret denne dag med sikkerhed også har fået en stor anerkendelse for deres præstationer da niveauet er blevet hævet et par grader og det er første gang nogen sinde at vi har hædret vores talenter og elitekørere på dette niveau. Stor tak til Tino Thorsøe for at være med til at gøre dette muligt og vi er allerede nu i gang med at drøfte ideer og muligheder for 2012 Awarden for at få et lidt bredere fokus med f.eks. klubber og frivilligere ledere. Antal medlemmer og licenser 2011 Udviklingen af licenser og medlemmer er vores absolut primære fokus og prioritering. Dette er grundstenen i DMU og vi skal sikre en fortsat udvikling og stabilitet på dette område. Generelle kommentarer Udviklingen i samfundet i 2011 har ikke gjort det nemmere for vores sportsgrene som jo er relativ dyre sportsgrene, og jeg synes derfor godt at vi alle kan være stolte over at vi kan bevare vores niveau og ikke har oplevet væsentlige negative udviklinger. Udviklingen i RR og tilbagegangen må desværre konstateres er generel for hele Europa og ikke mindst kulturen og de muligheder der findes i Track Day arrangementer. Dette er en udfordring som Jesper Holm har taget op og har i 2011 igangsat forskellige initiativer som vil være med til at danne grundlaget for en god udvikling i Men det er ikke nogen nem opgave, men vi har en stor udfordring i at sikre sportens overlevelse. Som mange også er bekendte med har der gennem året været et stort projekt om at etablere et stort motorsportscenter på Korskroen med alle de faciliteter man kan drømme om som motorsports interesseret. 3

4 Desværre måtte Esbjerg Kommune stoppe dette projekt da det var for ambitiøst og ikke mindst kunne financieringen ikke sikres. DMU og DASU har været med i processen gennem hele året i et stort antal møder for at sikre fokus på det sportslige gennem projektet. Dette kunne klart have været en god løftestang for den del af vores sport som ikke har så mange baner til rådighed. Vi har dog erfaret at der arbejdes videre i noget mindre målestok og vi håber således at drag sporten trods alt kan få gavn af dette. Vi som altid arbejdet tæt sammen med vore hovedorganisationer DIF, FIM og UEM og forsøgt at påvirke den politiske proces med de ressourcer vi har haft til rådighed. Med DIF har vi fået etableret et godt og konstruktivt samarbejde med vores konsulent og dette samarbejde udvides løbende i takt med opgaverne og projekterne. Ligeledes på den politiske side er der en god kontakt og samarbejde. I FIM er Guy Maitre stoppet efter 31 år som CEO dvs øverste ansvarlig for driften som modsvarer vores Generalsekretær. Dette er naturligvis en stor ændring, men der er ansat en ny ansvarlig og det ser ganske fornuftigt ud. Desværre har dette måske også medført lidt udfordringer i forbindelse med indførelsen af den nye Championslegue i Speedway, men vi håber det løses til I UEM er der fortsat Italiensk topstyring på et højere niveau men vi håber at med ændringerne i FIM som er årsagen til et meget kompliceret politisk system i UEM og mellem UEM og FIM at dette kan løses i løbet af foråret. Ellers vil vi fra DMU kraftigt overveje vores prioriteringer til den kommende UEM Kongres. På de hjemlige fronter har året har været præget af konsolidering af organisationen og ikke mindst sikre at der målrettet arbejdes med strategier og målsætninger som rækker længere ud i fremtiden end blot de næste måneder men jeg vil også gerne fremhæve her at det er en proces. Dette er en stor opgave men det er her hvor klubberne spiller en stor rolle da hver Hovedbestyrelsen eller Sportskommissionerne eller udvalgene kan udvikle DMU uden et tæt samarbejde med jer og ikke mindst jeres meninger og ideer. Klublederseminaret er jo vedtægtsbestemt for netop at sikre denne udvikling således at vi inden en ny sæson kan beslutte nødvendige tiltag og initiativer. Det er derfor vigtigt at I alle bakker op om dette også med kommentarer til de ansvarlige om hvad I forventer af dette seminar. SIKKERHED I 2011 har Hovedbestyrelsen også øget fokus på sikkerheden da vi jo som nævnt tidligere blandt andet har været ramt af flere dødsfald i 2011, men det er også en del af vores vision at vi skal sikre den højest mulige sikkerhed. Vores sportsgrene vil dog altid være behæftet med en stor risiko men vi skal uagtet dette sikre at vi gør det optimale for at gøre det mere sikkert. Hovedbestyrelsen har derfor besluttet at nedsætte et Sikkerhedsudvalg og har udarbejdet et kommissorium og en statistik som skal danne grundlaget for det videre arbejde,- og er ved at strukturere udvalget og opgaverne. En del af disse opgaver kommer klart til at omhandle uddannelse uddannelse og uddannelse og dette vil blandt andet tvinge os til at tænke anderledes omkring Dommer, Stævneleder og Træningsleder samt Klublederuddannelserne. 4

5 I denne proces blev det også besluttet at skille sikkerhedsudvalget ud af miljøudvalget og senere er det blevet besluttet at nedlægge miljøudvalget i dets nuværende form. Dette skal ikke ses som mindre fokus på vores miljø da en del af de administrative opgaver kan håndteres af Sportskommissionen (varetaget af sportssekretæren) og for de direkte miljørelaterede opgaver arbejder vi nu på at ansætte vores egen miljøkonsulent og på denne måde få flere ressourcer til rådighed for disse meget vigtige aktiviteter i DMU og for den enkelte klub. I forbindelse med de konkrete aktiviteter og planer vender jeg tilbage til disse under Strategi punktet på dagsordenen. DMU s Administration HB besluttede i starten af 2011 at ansætte udviklingskonsulent Ole Blædel som har brugt 2011 til at lære DMU at kende og ikke mindst sammen med Bredde og Udviklingsudvalget at udarbejde de nødvendige indsats- og udviklingsområder for de kommende år. Der ligger et stort ansvar på dette udvalg og de aktiviteter som skal være med til at sikre DMU s videre udvikling og ikke mindst klubbernes udvikling. Som alle ved sker der meget omkring os som f.eks. Flat Track Racing og anvendelse af El Motorcykler områder som skal bearbejdes og drøftes i samarbejde med den enkelte sportskommission og klubberne før at de kan blive til virkelighed. Ligeledes tiltrådte Kenneth Majkær som General Sekretær som jeg personligt er meget glad for og vi ser frem til yderligere udvikling af sekretariatet. Senest er Kasper Darfeldt tiltrådt som Sportssekretær og er hurtigt kommet ind i DMU s verden og således en stor hjælp i hverdagen. Alt i alt en god udvikling på administrationen og endnu velkommen til jer alle. Der er udarbejdet en langsigtet plan for udvidelsen af ressourcerne på administrationen. Det skal dog her kraftigt fremhæves at vi ansætter ressourcerne når der er den nødvendige struktur i vores organisation som sikrer dette og ligeledes i et tempo hvor alle kan følge med i den nødvendige oplæringsperiode. Men samtidig har vi også konkluderet at vi ikke kan drive DMU udelukkende med frivillige ledere. Vi er nødt til at sikre at organisationen løbende udvikles professionelt som sikrer at det fortsat er muligt at være frivillig leder i DMU og ikke et fuldtidsjob. DMU s Organisation DMU s organisation er nu 2 år gammel og det er vigtigt at vi løbende mærker efter hvordan det går og ikke mindst hvor skal vi justere organisationen. Der er altid områder kan forbedres og det er vores ansvar at sikre at dette sker. Når dette så er nævnt må det også konstateres at uanset hvordan vi tegner organisationen vil succesen altid afhænge af de personer der enten vælges eller udpeges hvilket igen er jeres ansvar som klubledere. Vi har som klubledere det primære ansvar for at organisationen fungerer via vores valgprocesser og andre muligheder for input. Husk det! Det grundliggende element i vores organisation er den gensidige respekt. Jeg ved godt, at dette er sagt mange gange før, men må også konstatere at det ikke kan siges for tit. 5

6 Vi vil fra Hovedbestyrelsen sikre at det er sjovt, spændende, udviklende for den enkelte at være frivillig leder i DMU. Dette er jo altid meget nemmere sagt end gjort men vi har jo naturligvis også i 2011 gjort os en del erfaringer som nu skal bearbejdes og indføres i 2012 og fremover. I denne forbindelse er det naturligvis også vigtigt at drøfte årsagerne til hvorfor 2 bestyrelsesmedlemmer må trække sig i samme år. Er det samme årsager, hvad kunne vi have gjort bedre, hvad kunne kollegaerne have gjort bedre, mængden af arbejde osv. osv. Vi må til dette punkt også spørge os selv hvorfor der ikke stiller en kandidat op til den sidste post i BMX Sportskommissionen. Er det fordi man ikke ved hvad man siger ja til eller er det mere interessant at arbejde for en klub? Ingen af disse sager er nemme, men det er sager vi er nødt til at lære af og drøfte for at sikre DMU s fremtid. I 2011 har vi blandt andet har godkendt DMU s Code of Conduct også kaldet etiske retningslinjer for DMU. Disse retningslinjer skal være medvirkende til at vi sikrer de bedst mulige forhold i DMU, men det løser naturligvis ikke vores udfordringer alene, men giver den bedst mulige platform. Som nævnt tidligere har 2011 været et konsoliderings år for organisationen hvor der dog fortsat vil være fokus på dette i Vi har gennem 2011 fået del erfaringer specielt omkring udvalgene nedsat af enten Hovedbestyrelsen eller Sportskommissionerne hvor der klart skal fokuseres yderligere på udvalgenes ansvar, kompetencer og kommissorium og ikke mindst sikre at der er en klar afstemning af forventningerne mellem de involverede. Der er derfor allerede nu igangsat og besluttet forskellige tiltag til Samtidig har vi også konstateret at vores generelle information og kommunikation skal forbedres. På nogle af de sager der har været gennem året kan vi i bagspejlets klare lys se at nogle af problemerne kunne være afklaret ved en bedre information og kommunikation gennem året. DMU har jo valgt ikke at anvende diverse medier som en del af vores officielle medier, da vi måske troede at vi f.eks. ikke behøver at forholde os til FaceBook, Twitter, LinkedIn osv. det går nok væk.. Men vi dog konstatere at alle medierne fortsat er her og ikke mindst er kommet for at blive, så vi skal bruge disse medier bedre og mere professionelt end i dag. Vi har derfor i HB igangsat en kortsigtet aktivitet om at udarbejde en New Media strategi for DMU Med dette tiltag forventer vi en bedre og hurtigere information til alle som kan være med til at udvikle organisationen. Men dette er og vil ikke være noget vi beskæftiger os med blot fordi vi har haft et problem eller 2. Det skal indarbejdes til at være en integreret del af vores hverdag. Dette er også årsagen til at der igangsat at ansætte en medarbejder til kontoret hvis ansvar blandt andet bliver som Information- og Kommunikationsmedarbejder og vi forventer at vedkommende ansættes per 1. maj. IT udviklingen er ét af de store områder i DMU og 2011 har ikke været nogen undtagelse hvor vores nye Forretnings System er blevet udviklet og indført og en stor tak til alle for et kæmpearbejde. Vi var jo tvunget ud i denne udvikling af DIF da deres IT platform lukkede per 31. december. 6

7 Når dette så er sagt var det et godt skub som med det nye system nu sikrer platformen for at vi er fremtidssikret til de videre udviklinger indenfor IT. Der er som gennemgået på Klublederseminaret en plan for de IT udviklingsprojekter der skal gennemføres i 2012 hvor det elektroniske licens system samt BMX on-line tilmeldinger er de primære prioriteringer i Vi forventer at det elektroniske licenssystem kan prøvekøres i efteråret 2012 for at være klar til 2013 sæsonen. Vi håber naturligvis på den fornødne opbakning fra klubberne til indførelsen af dette nyt IT system.vil være en stor hjælp for klubberne og de aktive i det daglige arbejde og vi må jo indrømme da vi indførte kravet om at bruge klubportalen var dette jo lidt kompliceret i enkelte klubber. Nå dette er sagt har vi i FU / HB reflekteret over at der er stillet forslag om præcist dette projekt til Repræsentantskabsmødet. Skal vi tage det som mistillid til Hovedbestyrelsens manglende fokus, manglende viden om det der er krævet for at gennemføre et sådant projekt eller forglemmelse. Dette kan den enkelte overveje - men helt konkret finder vi det ærgerligt om man kan bruge dette udtryk når det er noget der er meldt ud flere gange MEN det kan ikke gennemføres før vores Forretningssystem er indført. Vi vender tilbage til dette punkt under strategi og målsætninger. UDDANNELSE Uddannelsesudvalget har igen i 2011 gjort en stor indsats indenfor de forskellige områder. Med speciel fokus på Klubtræneruddannelsen er det naturligvis meget skuffende at vi har, måtte aflyse denne her i starten af 2012, men må også tage til efterretning at markedsføringen og ikke mindst kommunikation og information når formentlig ikke helt derud hvor vi gerne vil og derefter er der naturligvis udfordringen omkring valg af datoer. DMU har besluttet at arbejde videre med indførelsen af Aldersrelateret Trænings Koncept og dette er grundlaget for al klubtræneruddannelse og dermed talentudvikling som jo starter i klubberne. Dette er et stort projekt som vil vare 2-3 år og specielt involvere vore landstrænere og andre specialister indenfor dette område. Men vi har også konkluderet at det er en nødvendighed med dette skridt for at udvikle vore sportsgrene og ikke mindst i forhold til de mange andre tilbud som der tiltrækker unge mennesker i dag. ØKONOMI Som sædvanligt kommer vi mere ind på økonomi under et af de andre punkter på dagsordenen, men jeg vil dog gerne her kommentere et par punkter. For det første er fordelingsnøglen til Sportskommissionerne igen blevet indført, efter at have været indefrosset i 4-5 år. Årsagen er primær at vi vil sikre gennem hele organisationen at det som DMU vurderes på af DIF er en rød tråd i Sportskommissionernes økonomi og strategier. Der er altid vindere og tabere i en sådan proces men indførelsen af dette gøres naturligvis glidende hvilket er årsagen til at ikke alle områderne budgetterer med overskud i 2012, og målet er som nævnt fokus på udviklingen af DMU og sportsgrenene. 7

8 I denne proces er det også besluttet at indføre et konkret tilskud til klubber som deltager aktivt i enten besøg af vores udviklingskonsulent eller ved etablering af en Klubudviklingskontrakt. Begge områder honoreres med et kontant beløb fra DMU til klubben når mødet eller klubudviklingskontrakten er underskrevet. DMU indførte i 2011 et udviklingspulje hvor klubber eller andre interessenter kunne søge tilskud til udviklingsprojekter. Der er en del der har søgt og det er positivt at erfare kreativiteten der er i mange klubber og vi håber naturligvis at dette vil fortsætte i Når vi så er ved punktet omkring økonomi må vi her også nævne at DMU har været en del i medierne i 2011 omkring aktiviteter fra SKAT. Dels i forbindelse med direkte besøg på motorbanerne hvor enten motorcyklers stelnumre, indretning af bilen eller sågar sodavand fra Tyskland. Samtidig har der været en lang artikelserie i det jyske omkring Esbjerg Motor Sport og klubbens økonomi, men disse artikler har været med til at sætte en del spørgsmålstegn som vi i Hovedbestyrelsen og den enkelte Sportskommission må forholde os til. Det er naturligvis altid en stor udfordring som frivillig leder at man oven i alt det andet skal man også lige sikre sig at man kender og ikke mindst følger alle landets love men sådan er det og det står ikke til at ændre. DMU, Klubberne og medlemmerne skal følge landets love. Fra DMU s side vil vi blandt andet øge informationen så meget som muligt for at sikre at alle er vidende om landets love i de områder vi arbejder indenfor. Det er jo først når vi har disse situationer at vi for alvor forholder os til dem og fortsat er der en del grå zoner som vi også vil forsøge afdække gennem 2012 ved en tættere dialog med blandt andet DIF og deres juridiske rådgivere. Udover dette er der også nedsat en arbejdsgruppe med det opdrag at analysere specielt speedway sporten og klubberne og det økonomiske sammenhæng i Udvalget ledes af Peter Kierkegaard og der skal ligge et forslag senest 1. maj til beslutning senest 1. juli således at eventuelle væsentlige ændringer kan blive besluttet inden sæsonen Når dette så er sagt er der etableret et tæt samarbejde med Ishockey som har været gennem den samme proces og det tog 4-7 år, så vi forventer ikke at der ligger en fuld færdig plan 1. maj men processen er sat i gang med de nødvendige faser det kræver med den nødvendige tidsplan. På det økonomiske resultat kommer DMU ud med et tilfredsstillende resultat og vi vender tilbage til dette senere på dagen. Der er generelt kommet en væsentlig bedre styring af vores økonomi og ligeledes i Sportskommissionerne. Men der er fortsat områder der skal bearbejdes og forbedres også indenfor dette område i de kommende år. Men det er positivt at konstatere at beløbet for vores debitorer internt som eksternt er faldet i forhold til 2011, men det har som tidligere nævnt også være nødvendigt men dette arbejde fortsætter ufortrødent i 2012 hvor vi har sat yderligere fokus på klubberne og hvordan dette forbedres for at undgå et økonomisk tab både for klubben og DMU. DMU s Talent og Elitestrategi 8

9 DMU s Talent og Elite aktiviteter tog jo et stort skridt ved at ansætte 2 nye landstrænere til sæsonen 2011 med blandt andet det formål at sikre en langsigtet strategi og udvikling af den enkelte sportsgren. Når vi kigger på resultaterne generelt må vi konstatere at vi er på rette vej. Både indenfor de Team Danmark støttede grene og de grene som ikke støttes af Team Danmark men kun af DMU. Der er mange udfordringer indenfor den enkelte gren men til gengæld også nogle klare målsætninger og ikke mindst er kravene til vores landstrænere stort og klart og tydeligt. Vi skal generelt tilbage i verdenstoppen i Speedway, MotoCross skal vise at vi kan være med i verdenstoppen, BMX skal til OL i sommer, Road Racing er godt på vej ind i verdenstoppen og skal sikre denne udvikling og Drag Racing er også godt på vej. Samtidig har vi også besluttet at arbejde med Trial, Enduro og SuperMoto under Talent og Eliteaktiviteterne fra og med Alt i alt en tilfredsstillende udvikling hvor specielt vores talenter i alle grenene giver os en god tro på fremtiden og de store resultater men specielt på det personlige niveau er der fortsat store udfordringer, men der er fortsat en stor udfordring i at bevare vores godkendelse af Team Danmark for Speedway og Motocross og samtidig arbejde på at få godkendt BMX og Road Racing. Jeg vil gerne takke alle Anders Secher og Erik Gundersen for jeres store arbejde indenfor Speedway, Mikkel Caprani indenfor Motocross, Christian Munk Poulsen og Jesper Rasmussen indenfor BMX og Rene Prang indenfor Road Racing. Der skal herfra også lyde en stor tak til Birger Kyhl som nu igen er gået på pension for en stor og ihærdig indsats for Talent og Eliteudviklingen i DMU med stor fokus på klubtræneruddannelsen. Samtidig en stor velkomst til Søren Normann Andersen som nu har overtaget opgaverne som Sportschef for DMU. Vi vil gerne takke vores Team Danmark konsulent Jens Meibom og Direktør Michael Andersen for et godt og konstruktivt samarbejde gennem 2011 og ikke mindst tak for jeres ideer og sparring. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER Vi er nu ved at nærme os afslutningen på min beretning og jeg håber at den har givet en god opdatering på sæsonen 2011 men også med primær fokus på aktiviteter og muligheder vi arbejder med for 2012 og vi håber at dette er med til at give en god debat. Tak til administrationen for jeres arbejde gennem året og ikke mindst alle de praktiske opgaver i forbindelse med repræsentantskabsmødet og naturligvis også til Svend Panse. Tak til Hovedbestyrelsen, sportskommissionerne, udvalgene og sportsudvalgene, alle samarbejdspartnere samt alle de mange der har hjulpet DMU gennem 2011 og sikret at vi endnu engang har opnået et samlet flot resultat for DMU og ikke mindst har en god og stabil organisation på trods af de bump der altid vil være. Til sidst en stor tak til klubberne for jeres opbakning gennem året og de mange frivillige ledere der lægger deres ildsjæl og rigtig mange timer i DMU. Uden jer ingen DMU og jeg er sikker på at vi har et godt grundlag for fremtiden. 9

10 GOD SÆSON TIL ALLE Kommentarer til HBs beretning: Annette Vesterskov, Fjelsted Speedway Klub: Spurgte til Jørgen Bitschs oversigt over skadesanmeldelser. Er det antallet af skadesanmeldelser eller er der tale om antallet af indberetninger af varigt mén? Det er vigtigt, at vi får hjælp og redskaber til at rekruttere frivillige ledere. Vi mangler dem i klubberne. Vi stilles overfor højere krav. Vi har Curlingbørn i klubberne som også stiller krav til os som ledere og klubber. Børge Ebbesen, Møldrup Motor Klub Det er vigtigt, at klubberne bliver i stand til at fastholde de nye medlemmer i klubberne. Det skal vi have hjælp til. Generelt skal information fra DMU og ud til klubberne/kørerne være bedre. Ejgil Solkær, Medlem af UEMs Road/Drag Racing Commission Synes det er forkasteligt at man i DMU har nedlagt Miljøudvalget, når man tænker på, hvor stor fokus, der er på dette område, også fra FIM. Det er også vigtigt, at det internationale arbejde opprioriteres. Hvis ikke, så kommer vi ikke til at sidde med ved bordet, hvor de vigtige beslutninger træffes. Bent Andersen, Aarhus Motor Klub Formanden omtaler Facebook som en mulighed for at kommunikere i organisationen. Men det er vigtigt at det bliver styret, så dialogerne ikke får lov til løbe løbsk. Synes det er vigtigt at samarbejde med DASU opprioriteres. Når man hører Jørgens beretning, bliver rigtig mange initiativer omtalt, men det er vigtigt, at tingene ikke går for hurtigt. Vi skal også kunne følge med i klubberne. Niels Hansen, Danske Motorcyklisters Råd Tak til formanden for en lang og god beretning. Igen i år har vi haft en lang række succesfyldte arrangementer med mange deltagere. Vi står overfor at skulle afholde FIM Motocamp i Danmark. HBs beretning blev godkendt. 4) Fremlæggelse af revideret regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår til godkendelse Formanden fremlagde vedlagte regnskab. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 5) Behandling af indkomne forslag Forslag 1, jf. fremsat af Aarhus Motor Klub Aarhus Motor Klub havde fremsendt et forslag omkring ændringer af stemmefordelingen i forhold til klubbernes medlems- og licenstal i henhold til DMUs vedtægter. Antallet af fremmødte klubber var desværre ikke tilstrækkeligt til at der kunne gennemføres en afstemning om en vedtægtsændring. Forslaget blev derfor forkastet. 10

11 Forslag 2, fremsat af Dragbike Club Danmark Klubben havde fremsendt et forslag om at alle DM vindere skulle præmieres med et gratis licens året efter. Dette forslag blev forkastet. Forslag 3, fremsat af Randers Motor Sport Klubben stillede forslag om at der indføres elektroniske licenskort fra 1.januar Klubben valgte at trække forslaget, vel vidende, at der allerede arbejdes med projektet og det er budgetført. 6) Fremlæggelse af DMU s strategi og primære aktiviteter for de kommende 3 år til godkendelse Strategien blev gennemgået med yderligere fokus på Åbent Hus arrangementer og Klubtræneruddannelsen. Strategien blev godkendt 7) Fremlæggelse af budget for indeværende år Budgettet blev gennemgået og taget til efterretningen af repræsentantskabet. 8) Fremlæggelse af forslag til kontingenter for medlemskategorier til godkendelse for efterfølgende regnskabsår Hovedbestyrelsen oplyste forsamlingen om, at der ikke ville ske ændring i de nuværende kontingenter for medlemskategorierne. 9) Valg af 1 medlem til Hovedbestyrelse samt 1 suppleant A) Ole Hansen valgt som Hovedbestyrelsesmedlem for 3 år B) Jens Lund valgt som suppleant for Hovedbestyrelsen for 1 år. 10) Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant A) Svend Panse og Bjarne Fjord Thomsen valgt for 1 år B) Ingen var opstillet som revisorsuppleant. Derfor kunne ingen vælges. 11) Valg af 1 medlem samt 2 suppleanter til Ordensudvalget A) Svend Conrad blev medlem af Ordensudvalget for 3 år. B) Ingen kandidat til den to-årige suppleantpost. Derfor kunne ingen vælges. C) Ingen kandidat til den et-årige suppleantpost. Derfor kunne ingen vælges. 12) Eventuelt Dirigenten takkede for god ro og orden. Jørgen Bitsch takkede Svend Panse for ledelsen af mødet. Tak til jer alle for et godt og konstruktivt med mange gode input som vi tager til efterretning og arbejder videre med. Forsamlingen sluttede med et Trefoldigt leve for DMU. 11

Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park

Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park Møde: Repræsentantskabsmøde 2016 Mødedato: 05.03.16 Referent: Kasper Darfelt Dato: 07.03.16 1. Konstatering af møderet og stemmetal

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Valg af dirigent og stemmetal SK foreslog Bjarne Fjord Thomsen. Der var ingen andre forslag, så Bjarne blev valgt enstemmigt.

Valg af dirigent og stemmetal SK foreslog Bjarne Fjord Thomsen. Der var ingen andre forslag, så Bjarne blev valgt enstemmigt. Referat fra Repræsentantskabsmøde i speedway 2015 Mødedato: 7. marts 2015 Til stede: Brovst, Esbjerg, Fredericia, Fjelsted, Glumsø, Grindsted, Haderslev, Holsted, Munkebo, Outrup, Skærbæk, SMO, Silkeborg,

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 05 15 Mødedato: 24 09 2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Brian Berthelsen (BB), Johnny Winther

Læs mere

VELKOMMEN. til. DMU s Klublederseminar 2012. 2. og 3. november 2012, Horsens

VELKOMMEN. til. DMU s Klublederseminar 2012. 2. og 3. november 2012, Horsens VELKOMMEN til DMU s Klublederseminar 2012 2. og 3. november 2012, Horsens 1 DMU Klublederseminar, November 2012 Formål Status for den forgangne sæson og sikre at DMU fokuserer på de rigtige områder og

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

Side 1. Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens

Side 1. Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens 1) Konstatering af møderet og stemmetal Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway 24-03-2017 Mødedato: 4. marts 2017 Fremmødte klubber: Brovst, Esbjerg, Fjelsted, Fredericia, Glumsø, Grindsted, Herning, Holstebro, Holsted, Kronjylland, Munkebo,

Læs mere

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger.

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger. DMU Vision 2020 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 03-12 Mødedato: 03-04-2012 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Jesper Holm (JH), Hans Jørn Beck (H), Palle Lind (PL), Asger

Læs mere

DMU Vedtægter 06-03-2011

DMU Vedtægter 06-03-2011 1 Formål 1. Unionens navn er DANMARKS MOTOR UNION, forkortet DMU. Dens formål er: 1. At fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer for kørere, ledere,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 HB 03-10 Til Stede: Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Henrik Berendt, Pia Buth Rasmussen, Anders Johansen, Poul Hjorth, Jesper Holm, Bent Andersen, Svend

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 01-11 Mødedato: 5. februar 2011 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul Hjorth (PH),

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision Indledning

Danmarks Motor Union Vision Indledning Danmarks Motor Union Vision 2021 Indledning Godkendt 4. marts 2017 DMU SUMO Analyse August 2016 02 DMU Mission og Vision Struktur DMU s Mission Repræsentantskabet DMU s Værdier DMU s Vision Repræsentantskabet

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision 2020. Godkendt 1. Marts 2014

Danmarks Motor Union Vision 2020. Godkendt 1. Marts 2014 Danmarks Motor Union Vision 2020 Godkendt 1. Marts 2014 1. Marts 2014 1 DMU s MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel og BMX

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 01-12 Mødedato: 02.02.2012 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Søren Møller Ebbesen (SME), Jesper Holm (JH), Kenneth

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway Mødedato: Lørdag den 1. marts 2014 Til stede: Brovst, Gandrup, Kronjylland, Holstebro, Herning, Silkeborg, Grindsted, Outrup, Esbjerg, Skærbæk, Holsted, Haderslev,

Læs mere

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens.

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Referent: Lis Johannsen. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. 1.) Konstatering af møderet /stemmeret. Der var

Læs mere

DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER. 20. februar 2010

DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER. 20. februar 2010 DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER 20. februar 2010 1 DMU s ØKONOMI OG REGNSKABSPRINCIPPER DMU skal føre en ansvarlig økonomisk politik Driften må ikke finansieres via låntagning Budgetlægningen skal

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 03-16 Mødedato: 12-04-2016 Hotel Nyborg Strand, Nyborg Til stede: Ikke tilstede: Poul Hjorth (PH), Jørgen Bitsch (), Asger Pedersen (AP), Ole Hansen (OH), Hans

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11 Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11 HB Møde: 05-11 Mødedato: 08. september 2011, Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jørgen Bitsch(JB), Niels Munk Nielsen(NMN), Ole Hansen(OH), Kenneth Majkjær Mikkelsen(KMM)

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 02-14 Mødedato: 28.02.2014, Hotel Bygholm Park, Horsens Til stede: Inviterede: Afbud: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 04-14 Mødedato: 12.06.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM), Hans Storm (HS), Johnny Winther

Læs mere

DCU Motion Sydjylland/Fyn

DCU Motion Sydjylland/Fyn DCU Motion Sydjylland/Fyn Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF) Internet: www.sydjyllandfyncykelmotion.dk Velkomst og registrering Referat af årsmødet i DCU Motion Sydjylland/Fyn

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat framøde i DMU Uddannelsespanel Tid: 26. marts 2012 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Noter fra RR/DR grenmøde ved Klublederseminar 31. oktober 1. november 2014 Sted: Scandic Bygholm Park Deltagere: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid,

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 5. marts 2011 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Opus, Horsens Deltagere: Jesper Holm (formand), Birger Kyhl, Joy Nordkvist, Peter Hansen,

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

DMU. Klublederseminar 2/3 November 2007. Konklusioner og Projekter

DMU. Klublederseminar 2/3 November 2007. Konklusioner og Projekter DMU Klublederseminar 2/3 November 2007 Konklusioner og Projekter 1 Workshops - opsamling 2 Klubudvikling Indsatsområder 2008 Miljø Klublederudd. Markedsføring Andet Miljøproblemer (løsning af miljøproblem,

Læs mere

Klublederseminar 2010 Lørdag den 6. november

Klublederseminar 2010 Lørdag den 6. november Klublederseminar 2010 Lørdag den 6. november 1 Dagsorden Lørdag den 6. november 2010 08.30 09.00 Opsamling og kort præsentation af workshop 1 09.00 10.15 Workshop 2 Med udgangspunkt i resultatet fra Workshop

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 13. september 2010 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Peter Hansen, Hanne

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2016

Repræsentantskabsmøde 2016 Lørdag d. 16. april 2016 på Hellebjerg Idrætsefterskole - cirka 30 deltog i mødet 1. Valg af dirigent. Henning Christiansen blev foreslået og valgt. Han kunne konstateret at repræsentantskabsmødet var

Læs mere

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus.

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. Formand Keld Jensen bød velkommen til ordinær generalforsamling 2009. 1. Konstatering af stemmetal

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 02-16 Mødedato: 04-03-2016 Scandic Bygholm Park, Horsens Til stede: Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch () Hans Jørn Beck (H), Asger Pedersen (),

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde. Sportskommission Road- og Drag Racing Lørdag den 7. marts 2015 Hotel Scandic Bygholm Park Horsens

Repræsentantskabsmøde. Sportskommission Road- og Drag Racing Lørdag den 7. marts 2015 Hotel Scandic Bygholm Park Horsens 1 Repræsentantskabsmøde Sportskommission Road- og Drag Racing Lørdag den 7. marts 2015 Hotel Scandic Bygholm Park Horsens 1) Konstatering af møderet og stemmetal. Det blev konstateret at 4 stemmeberettigede

Læs mere

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens 1) Konstatering af møderet og stemmetal Repræsentantskabsmødet er beslutningdygtigt uanset fremmødte.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 29.03.2007 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 64 stemmesedler, heraf 9 ved fuldmagt. Der var i alt 69 fremmødte. Referent

Læs mere

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt.

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt. REFERAT FRA DFU REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 15. MARTS 2014 i Horsens Bestyrelsesformand Flemming Olsson bød velkommen. 1. Valg af dirigent På bestyrelsens forslag blev Kim Friisgaard, FDK, valgt som dirigent.

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SU RR og Admin møde 20. oktober 2011, kl. 17.00 Sted: DMU Kontor, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Deltagere: Jesper Holm (SK formand),

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway Mødedato: 5. marts 2016 Fremmødte Klubber: Brovst, Esbjerg, Fjelsted, Glumsø, Grindsted, Holstebro, Holsted, Kronjylland, Munkebo, Outrup, Silkeborg, Slangerup,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde Den 6. marts 2005 Scandic Hotel Bygholm Park, Horsens

Repræsentantskabsmøde Den 6. marts 2005 Scandic Hotel Bygholm Park, Horsens Repræsentantskabsmøde Den 6. marts 2005 Scandic Hotel Bygholm Park, Horsens Sportsdivision Motocross R E F E R A T Dagsorden pkt. 1 Konstatering af møderet og stemmetal Anna Marie Ebbesen gennemgik listen

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Referat af SportsDivision Speedways repræsentantskabsmøde 2008

Referat af SportsDivision Speedways repræsentantskabsmøde 2008 Referat af SportsDivision Speedways repræsentantskabsmøde 2008 Formanden Niels Munk, bød forsamlingen velkommen og håbede at vi ville få et godt og sagligt repræsentantskabsmøde. 1. Konstatering af møderet

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde Tid: 4. april 2011, kl. 16.00 Sted: DMU kontor, Idrættens Hus Deltagere: Jesper Holm (formand), Henrik Berendt og Palle Lind samt Søren Andersen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Der blev derefter lavet en optælling af klubberne, og der kunne konstateres 16 BMXklubber

Der blev derefter lavet en optælling af klubberne, og der kunne konstateres 16 BMXklubber Referat fra Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: den 5. marts 2016 Til stede: Bjerringbro, Dragon, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, Københavns, Køge, Roskilde,

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, 4600 Køge. Side 2 af 7 Stiftende Repræsentantskabsmøde 2010

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

REFERAT HB 04. Lørdag 21. marts 2015 Scandic Odense

REFERAT HB 04. Lørdag 21. marts 2015 Scandic Odense REFERAT HB 04 Lørdag 21. marts 2015 Scandic Odense Deltagere René Toft, formand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Badminton Sjælland (Vikarierende Økonomiansvarlig), forlod mødet

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 01-15 Mødedato: 11.02.2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Kenneth Majkjær

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referent: Hon. Sekretær Stig Borg William Grahn, formand for Asserbo Golf Club, bød forsamlingen velkommen og mindedes sammen med de

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012 i Rishøj Idrætscenter

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012 i Rishøj Idrætscenter Referat af ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012 i Rishøj Idrætscenter Formand Birger Dahl bød velkommen til alle fremmødte. Derefter blev der udtalt mindeord for Jan Boye og Jørgen

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision 2020

Danmarks Motor Union Vision 2020 Danmarks Motor Union Vision 2020 Godkendt Godkendt 6. 6. marts marts 2016 2016 1 DIF s Politiske Mål 2020 2 DMU s Mission DMU er den førende organisation for motorcykel og BMX sport i Danmark. DMU skal

Læs mere

Referat fra HB-møde 2/06 d. 3. marts i Horsens

Referat fra HB-møde 2/06 d. 3. marts i Horsens Referat fra HB-møde 2/06 d. 3. marts i Horsens Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen,

Læs mere

Efter det samlede DMU møde om fredagen samles de enkelte grene halvanden time om aftenen.

Efter det samlede DMU møde om fredagen samles de enkelte grene halvanden time om aftenen. BMX Bilag til klublederseminar Fredag den 31. oktober, kl. 20.30 22.00 Efter det samlede DMU møde om fredagen samles de enkelte grene halvanden time om aftenen. BMX dagsordenen for fredagens møde er: 1.

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Licenser i MX. Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu

Licenser i MX. Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu Licenser i MX Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu - 1632 Synlighed Sportens synlighed, attraktivitet, - sponsor PR arrangementer,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 5. marts 2016 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 5. marts 2016 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 5. marts 2016 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød alle velkommen, herunder specielt

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014 Referat fra i Dansk Styrkeløft Forbund den Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Valg af dirigent; Bestyrelsen foreslog Søren Lind, som blev valgt uden modkandidater. Søren

Læs mere