Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens"

Transkript

1 Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter velkommen og gav derefter Kenneth Majkjær Mikkelsen, Generalsekretær DMU, ordet for oplæsning af de fremmødte klubber til DMU Repræsentantskabsmøde Antal af fremmødte stemmeberettigede klubber: 60 ud af i alt 101 klubber. 2.) Valg af dirigent og stemmetæller Svend Panse, Glumsø Speedway, blev indstillet til dirigent af Hovedbestyrelsen og valgt uden modkandidater. Bjarne Fjord og Poul Erik Sørensen blev indstillet og valgt til stemmetællere. Dirigenten konstaterede at repræsentantskabsmødet var indkaldt rettidigt i såvel MotorBladet som på DMUsport.dk. Desuden blev det konstateret at materialer til klubberne var udsendt rettidigt jf. DMU vedtægter. Herefter foreslog dirigenten at forslaget fra Hovedbestyrelsen vedrørende nye DMU Kategorier pr blev flyttet fra Punkt 8, fremlæggelse af forslag fra Hovedbestyrelsen, til under Punkt 5, behandling af indkomne forslag. Baggrunden for dette var at Esbjerg Motor Sport (EMS), havde fremsendt forslag som også relaterede til punktet DMU Kategorier. Der var ingen indsigelser til flytningen. Herefter blev ordet givet videre til Jørgen Bitsch, DMU-formand, for gennemgang af HB`s beretning for året ) HB`s beretning til godkendelse Jørgen Bitsch: Først og fremmest en tak til klubberne for det store fremmøde til repræsentantskabsmødet. Et fremmøde som også sammenlignet andre sportsforbund er flot. Som sædvanlig ser vi alle frem til en god dag med fokus på 2014, men endnu mere kigge fremad og sikre den videre udvikling af vores sport. Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at byde Lea Kalke Hansen velkommen som ny uddannelsesmedarbejder i DMU. Fra DMU s Hovedbestyrelse vil vi endnu engang gerne takke alle klubberne, alle de mange frivillige og alle de aktive som har været medvirkende til at gøre 2014 til et jubilæum der med sikkerhed vil gå over i historien som et værdigt 100 års jubilæum for DMU. DMU Repræsentantskabsmøde 2015 Side 1 af 18

2 Dødsfald Desværre har der jo også gennem året været dødsfald som vi ønsker at markere her: Kasper Lynggaard døde den 10. januar 2014 ved Supercross i Dortmund. Kaspers højdepunkt gennem sin flotte, men korte karriere var i september 2013, da han blev Danmarksmester i MX1. Kort tid efter sin død modtog Kaspers lillebror, Rasmus Lynggaard, to priser på vegne af sin bror til Dansk Motorsport Award, nemlig priserne som årets Motocross-kører og årets Profil Flemming Sklander døde den 15. februar Flemming var i 1960 erne på toppen af dansk Motocross og vandt blandt andet Junior DM i 1961 på Nissehøjen og optrådte flere gange på landsholdet - senest i Udover sit store talent var Flemming utrolig vellidt i Motocrossverdenen med sit altid gode humør. Henning Post Pedersen døde den 2. september Som navnet antyder, så arbejdede Henning i posten et helt liv, men også Motocross var et stort omdrejningspunkt i hans liv. Henning både skrev og fotograferede til MotorBladet i mange år og havde nærmest monteret et kamera i den ene hånd og en pen i den anden. Claus Hviid døde den 28. april Udover selv at køre i Østjysk BMX, så var Claus også meget aktiv i klubben, hvor han i flere år sad i bestyrelsen samt hjalp til ved både arbejdsweekender og løb. Claus vil blive husket som en rar person med god humor, som døde i en al for tidlig alder som 48-årig. Jeg vil gerne bede jer alle rejse jer og mindes de afdøde med 1 minuts stilhed. Året 2014 Jeg vil starte med at trække lidt hovedpunkter frem fra 2014 inden vi kigge på 2015 og fremad har som alle ved været præget af DMU s 100 års jubilæum og med udgivelsen af DMU s Årsrapport 2014 sættes et punktum for en stor milepæl for 2014, som har været præget af de mange flotte events rundt omkring i Danmark og med en fantastisk opbakning fra alle involverede. De sportslige resultater udeblev heller ikke i 2014, men om muligt lige så vigtigt var at de kommende talenter viste deres talent og det lover godt for fremtiden og de kommende målsætninger og forventninger. Herunder vil jeg specielt fremhæve: Speedway kom tilbage på tronen på Hold VM ved en helt fantastisk finale i Polen. Nicki Pedersen blev nummer 3 i Grand Prixet og samtidig har vi 3 danskere med i Grand Prix i 2015, så det bliver spændende. I Motocross er den nye strategi om at fokusere på de unge mennesker ved at slå igennem og i 2014 blev Mikkel Haarup nummer 3 i Junior VM for 85cc. Men der er rigtig mange flotte talenter på vej. DMU Repræsentantskabsmøde 2015 Side 2 af 18

3 I BMX er Simone og den øvrige del fokuseret på OL og resultaterne udeblev heller ikke fra BMX hvor Simone blev nummer 3 i EM og nummer 4 i VM. Men det er også vigtigt at fremhæve at talenterne er stærkt på vej fremad. DMU s Vision 2020 blev godkendt i 2014 med fokus på de 4 indsatsområder: synlighed, dynamisk, udviklende og effektivitet. De primære punkter som der er fokuseret på i 2014 har været sikkerhedsområdet, Fair Play kampagnen, uddannelsesområdet og retssikkerheden i DMU. Det er positivt at opleve specielt på klublederseminaret at det enkelte sportsområde fokuserer på de vigtige områder indenfor deres gren for at sikre den overordnede vision Der kom også en ny hjemmeside i 2014 og ligeledes var der fortsat en øget fokus på de sociale medier og den løbende udvikling. Ligeledes gennemførte vi i 2014 spørgeskemaundersøgelsen med fokus på de frivillige ledere og alle registrerede medlemmer og resultatet fra disse indgår som grundlag for nye tiltag. Et resultat fra en spørgeskemaundersøgelse er jo ikke et 100 % resultat men en pejling om vi er på rette vej og der kommer altid gode og nyttige kommentarer og synspunkter som vi kan arbejde videre med. I skal huske at det er på baggrund af jeres input og kommentarer at vi som Hovedbestyrelse, Sportskommission og udvalg kan sikre at vi alle arbejder i samme retning. Velvidende vi kan ikke altid sikre at alle bliver tilgodeset, men det er vigtigt at I som klubber tage en aktiv rolle og ansvar i disse undersøgelser og sikrer feedback fra jeres medlemmer. Til sæsonen 2014 lancerede vi også et nyt retssystem. Dette skulle forbedre alles rettigheder i eventuelle sager og ligeledes sikre at der ikke var tvivl om hvem der gør hvad. Efter ét års erfaringer må vi konstatere at det har været en succes hvor vi ved hvem der gør hvad i denne vigtige proces. Udviklingen af antal medlemmer og licenser har været i den rigtige retning i 2014 men der er fortsat områder hvor der skal en kraftig fokus. Jeg er naturligvis klar over at den enkelte Sportskommission arbejder kraftigt på dette. Det økonomiske resultat for 2014 vender vi som sædvanlig tilbage til, men som helhed kan vi sige at det er et acceptabelt resultat på baggrund af jubilæumsaktiviteterne Desværre lykkedes det ikke at finde de planlagte sponsorindtægter på trods af en fokuseret indsats, som har haft en væsentlig indflydelse på resultatet. Ligeledes er det positivt at vi kan konstatere at den skyldige gæld mellem klubberne og DMU igen i 2014 er bragt ned og vi vender tilbage om detaljerne under regnskabsgennemgangen. DMU 2015 og i de kommende år Når vi kigger på de kommende år er der som sædvanlig mange spændende opgaver og udfordringer. Desværre må vi også indrømme at de kommende år også inkluderer opgaver, som vi gerne ville have været foruden, men det vender jeg tilbage til. DMU Repræsentantskabsmøde 2015 Side 3 af 18

4 Fair Play, konflikthåndtering alles ansvar Et af de projekter som har været i fokus igen i 2014 har været Fair Play. Dette vil som nævnt fortsætte i kommende år og løbende blive udbygget. Dette indsatsområde er vores alles ansvar. Både de frivillige ledere vores officials og ligeledes de aktive. Det var også meget positivt at der til årets Motorsports Award havde vi for første gang en Fair Play pris som gik til Trial køreren Sofie Sørensen. Dette er en løbende proces som jo også handler om uddannelse af vores frivillige ledere, officials og ikke mindst vores aktive. Uddannelse Dette bringer mig videre til den fortsatte udvikling indenfor uddannelsesområdet. Vores uddannelsesudvalg og alle involverede har gjort et rigtig godt arbejde med Jesper Holm i spidsen, men vi må konstatere at der er brug for en endnu større indsats, og derfor blev det besluttet i oktober at ansætte en uddannelseskonsulent. Dels fordi der er rigtig mange projekter i gang som inkluderer uddannelses, dels fordi én af de primære konklusioner i spørgeskemaundersøgelsen netop var at der skal fokuseres mere på uddannelse og dels fordi vi kan se at næsten alt hvad vi rører ved af nye tiltag kræver en eller anden form for uddannelse. Det er vigtigt at vi hele tiden følger med i udviklingen og herunder er ét af de store fokusområder introduktion af E-learning. Dette i kombination med seminarer tror vi meget på i fremtiden og håber at vi allerede i efteråret kan tage de første kurser i brug indenfor E-learning. Der er utrolig mange muligheder som spænder fra et årligt kort E-learning kursus for vores aktive som f.eks. fortæller om reglementsændringer og sikkerhed. Det kan også være E-learning for dommere og stævneledere inden det årlige seminar så seminaret kan få fokus på flere cases og generelle drøftelse og samarbejdet mellem alle involverede og naturligvis E-learning til G-officials. Listen er næsten uendelig og jeg ser personlig meget frem til den videre udvikling indenfor dette område. ATK Status og 2015 Et andet stort område som også omhandler både uddannelse og klubtræner er udviklingen af Aldersrelateret Trænings Koncept i daglig tale kaldet ATK. Det er jo et projekt som blev startet op for et par år siden med fokus på BMX hvor bogen nu er færdig. Bogen beskrive i korthed hvordan unge mennesker skal trænes indenfor BMX fra de helt unge talenter til topeliten. Så det er materiale der skal bruges fra klubtræneren og op til landstræneren. Næste ATK beskrivelse er allerede i gang og det er Speedway og herefter kommer Motocross. Vi forventer at Speedway er klart til efteråret 2015 og Motocross i starten af Klubtræneruddannelsen Det er positivt at 2014 også har vist fortsat stor tilgang til klubtræneruddannelsen som jo er det grundlæggende for klubberne i arbejdet med tilgang af nye aktive. Miljø Miljøområdet er fortsat et stort og vigtigt område. Vi besluttede i 2014 at omstrukturere vores miljøstruktur og opsige samarbejdet med Kern Lærkholm. Dette har ikke noget at gøre med at vi har en mindre indsats og støtte til klubberne snarere tværtimod. DMU Repræsentantskabsmøde 2015 Side 4 af 18

5 Vores erfaringer efter en periode var at de områder som klubberne primært havde brug for støtte kunne håndteres på en alternativ måde. Vi har derfor besluttet at arbejde videre i den retning og alliere os med eksterne eksperter som vi kan trække på når vores interne viden ikke rækker til de udfordringer og problemer som klubberne må have. Det er naturligvis et meget vigtigt område som vi følger tæt og jeg vil opfordre klubberne til at kontakte udvalget hvis der er kommentarer, ideer eller andre forslag som Miljøudvalget skal arbejde videre med. Én af de primære aktiviteter i 2015 bliver revision af bilaget med lydniveauer for de enkelte motorcykler som vi håber at få rettet med baggrund i nye akkrediterede målinger af de motorcykler, hvor vi nu kan dokumentere en nedsættelse. Dette vil jo hjælpe alle klubber i forbindelse med beregninger i forbindelse med nye eller opdaterede Miljøgodkendelser for banerne. Samtidig vil jeg også gerne nævne her at det er positivt at Dennis Skytte Bechmann er blevet udpeget for de næste 4 år som en del af FIM Miljø Kommissionen. Vi håber naturligvis via dette arbejde at DMU kan være med til at præge den generelle udvikling indenfor området. Sikkerhed DMU s Sikkerhedsudvalg og indsatsen har også gennem 2014 gennemgået en forandring. Alle Sportskommissionerne har nu etableret deres egen sikkerhedsudvalg som sikrer den nødvendige fokus på den enkelte sport og de nødvendige løbende tiltag. Samtidig har det tidligere overordnet sikkerhedsudvalg ændret kommissorium således at det varetager de overordnede tiltag og ideer og at det består af den ansvarlige sikkerhedsrepræsentant fra hver sportskommission. Ligeledes er det positivt at konstatere at de personer som i dag har ansvaret for sikkerhed alle har en erfaring fra deres private job indenfor sikkerhed, som giver en god ballast i de løbende drøftelser og nødvendige fokus. Frivillighedsstrategi Hvordan får vi flere frivillige ledere og hjælpere? Dette spørgsmål bliver jo stillet rigtig mange gange i løbet af et år mellem os alle. Det er jo en løbende opgave, hvor vi fra DMU forsøger at give så mange ideer som muligt via vores Frivillighedspakker, som er udsendt hvert kvartal i 2014, hjemmesiden med værktøjskassen for klubben og andre informationer til klubberne. Der er nu også indført et Frivillighedscertifikat da vi ved at flere og flere virksomheder påskønner at man er aktiv i det frivillige og dermed kan et certifikat på dette vedlægges ens CV ved jobansøgninger. Ligeledes forsøger vi løbende at tage nye tiltag for at gøre det nemmere at være frivillige leder i DMU. Det seneste eksempel på dette er det nye IT tiltag hvor medlemmer nu kan melde sig ind i klubben via DMU s hjemmeside og således fritager kasseren for en stor opgave her i foråret. Dette er frivilligt for klubberne, men vi håber naturligvis at alle vil tilmelde sig systemet i løbet af 2014 da jeg klart kan anbefale det efter egne erfaringer. Men der fortsat et stor opgave for os i at sikre den fremtidige organisation og de enkelte poster i DMU s valgte system. Vi ved jo per erfaring at det tager en del år at få nye kandidater ind i systemet og specielt i disse år hvor verden og samfundet løbende forandrer sig. Det er blevet tilladt at sige fra hvilket naturligvis er fuldt forståeligt men det gør jo også endnu vigtigere at vi løbende får en debat omkring dette område. Dette omhandler naturligvis også de valget tillidsposter i klubberne som der også skal sikres nye og kommende kandidater. Indenfor DMU s politiske system er dette en del af hvert HB møde hvor vi kort drøfter ideer, muligheder og tiltag og vi arbejder kraftigt på at udarbejde en plan for eventuelle kandidater i DMU Repræsentantskabsmøde 2015 Side 5 af 18

6 fremtiden til de enkelte poster. Vi håber ved at gøre dette til en del af hverdagen at vi således vil få punktet mere i fokus og således de nødvendige planer for alles vores afløsere i fremtiden. DMU s Administration På DMU s Administration er der på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen iværksat nye tiltag som allerede er introduceret for at sikre den optimale service til vore klubber. Generelt er det positivt at der kan konstateres en positiv udvikling i klubbernes opfattelse af den service som DMU s Administration tilbyder. Men det er naturligvis et område der arbejdes videre med og et stort fokusområde. Internationalt Engagement DMU s Internationale engagement i FIM, FIM Europe og UCI er også blevet forstærket i Dels i FIM hvor Dennis som tidligere nævnt er udpeget til Miljøkommissionen men også Martin Skov Jensen er udpeget til den Tekniske Komite. Jan Stæchman og Svend Jacobsen er igen udpeget indenfor Speedway i FIM for 4-årige perioder. Ligeledes i FIM Europe er Peter Hansen, Ejgil Solkjær, Palle Lind og Bjarne Fjord også udpeget til nye 4-årige perioder indenfor deres sportsgrene. DMU s hovedbestyrelse mener fortsat at det er vigtigt at DMU er med der hvor beslutningerne tages og kan være med til at præge udviklingen og der skal ikke herske tvivl om at dette er en nødvendigt. På den overståede kongres i december blev Vito Ippolito genvalgt til en 4-årig periode som præsident for FIM, og det var nok en af de mest komplicerede og svære processer jeg har været med til. Og den viser med sikkerhed nødvendigheden af at vi løbende drøfter vores planer for afløsere fremadrettet for at sikre den bedst mulige konstruktive demokratiske proces. Indenfor BMX er det også positivt at Lars Ostenfeldt har fået et godt netværk indenfor UCI og UEC. BMX DMU DCU Som nævnt i min indledning er der også opgaver i den kommende periode, som jeg personligt meget gerne ville have undgået i 2015 og Som det er mange bekendt har vi jo siden optagelsen af BMX i DMU fået mange spørgsmål fra nationalt såvel som Internationalt hvorfor er BMX i DMU i Danmark. Dette er der en naturlig forklaring på da DCU i tidernes morgen ikke ville vides af BMX, men i DMU kunne man på det tidspunkt og kan stadigvæk se en masse fællesnævnere og derfor blev tilhørsforholdet DMU. Men gennem de senere år er der kommet ændringer fra den Internationale Cykel Union, UCI og der er nu krav om at BMX skal tilhøre de nationale cykelforbund. Dette er naturligvis en ærgerlig beslutning og krav, men ikke desto mindre må vi anerkende den i DMU for sportens skyld og de aktive. Dette betyder i al sin enkelthed at der er igangsat et projekt med Danmarks Cykel Union om en overdragelse af BMX, som i oplægget vi arbejder efter vil ske per 1. januar Med dette oplæg har vi sikret at de danske atleter og de klubber som skal afholde internationale arrangementer i 2015 og 2016 ikke vil få problemer med deltagelse eller afvikling. Det skal også her nævnes at vi har et rigtig godt og konstruktivt samarbejde med DCU allerede nu, som naturligvis vil gøre deres bedste for at sikre den bedst mulige proces. Undertegnede og Hans Storm er naturligvis til rådighed for spørgsmål gennem dagen og fremover og yderligere detaljer kommer på BMX Repræsentantskabsmødet. DMU Repræsentantskabsmøde 2015 Side 6 af 18

7 Som nævnt er det efter min mening en ærgerlig beslutning, da jeg har været rigtig glad for at samarbejde med alle indenfor BMX og havde oprigtig håbet at vi kunne finde en løsning med DCU som fortsat akkrediteret partner. Men det er desværre ikke muligt så vi må sikre den bedst mulige løsning for BMX Sporten i fremtiden. Afsluttende bemærkninger Dette var med få ord min beretning for i år. Jeg vil her til sidst rette en stor tak til mine kollegaer i Hovedbestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde gennem året. Ligeledes en stor tak til alle sportskommissionerne og alle jer der er medlem af ét af vores mange udvalg og bidrager med jeres engagement, viden og interesse for DMU s udvikling, En stor tak til DMU s Administration for jeres store indsats gennem året som i 2014 var ekstra stor i forbindelse med jubilæumsaktiviteterne. Til sidst en tak til jer alle i klubberne det er altid en god og positiv oplevelse at møde jer gennem året og ikke mindst tak for jeres store indsats uden jer ville der ikke være noget DMU. God sæson til jer alle. Bemærkninger til Beretningen: Peter Kirkegaard, Glumsø Speedway: Tak for en god beretning. Jeg synes i berører nogle centrale og gode emner. Her tænker jeg ikke mindst på frivillighedsområdet, hvor vi i klubben og sikkert også andre, er ved at nå smertegrænsen. Glæder sig til at få materiale hjem om frivillighed, som vi kan aflevere rundt omkring. Desuden et par ord til Martin Thenning og en tak for hans arbejde på web- området, samt en generel tak til kontoret, hvor der altid er beredvillighed til at hjælpe de gange hvor vi har kontaktet jer. Ole Therkelsen, Varde BMX Fra BMX side har vi ikke selv valgt at vi skal skilles. Men i enhver skilsmisse er der en lagkage som skal fordeles. Det er der også i DMU. Hvordan skal den lagekage fordeles, med den kapital som, der er. Det blev ikke berørt i forbindelse med beretningen. Annette Vestergaard, Fjelsted Speedway Klub Det forbavser mig meget når jeg kigger i det seneste HB-referat, at man fra HB-beslutter at personer i restance kan indklage deres sag til disciplinærnævnet og kun kan være i restance i 3 år. Det første lyder rimeligt, men hvordan kan HB beslutte det andet. Der står i vedtægterne, at ingen kan optages i en klub med mindre man har betalt sin gæld til DMU eller andre klubber. Så hvordan kan HB ophøje sig til at gå ud over vedtægterne, det forstår jeg ikke. Desuden læser jeg, at HB har vedtaget en procentfordeling ved indgåelse af TV-kontrakt. Den er i udgangspunktet nok mest møntet på Superligaen i speedway. Jeg er enig i fordelingen mellem DMU og Klubberne. Men så opdager jeg, at 50% går til superliga-selskaberne og resten til klubben. Hvordan kan HB bestemme det. Den sidste ting. I forhold til det nye selv indmeldingssystem, klubmedlemskab, så vil jeg gerne have styr på det. Og jeg kan være bange for, at man med det nye system, så kan man komme til at sende et licens til en person som ikke har betalt medlemskab i klubben. Jørn Haahr, Vestjysk Motocross Klub: Tak for beretningen. Du var inde på ting som Miljø og Udvikling. Der står i vores målsætninger at, vi skal udvikle og koordinere sporten i Danmark. Vi skal spille en aktiv rolle ved indførelse af DMU Repræsentantskabsmøde 2015 Side 7 af 18

8 mulighed for at dyrke sporten, som en moderne og miljørigt sportsgren. Vi skal arbejde for at få motorsportsvejledningen revideret. Vi skal være en politisk anerkendt samarbejdspartner. Så kommer spørgsmålet: Vores udviklingskonsulent er væk og vores miljøchef er væk, hvordan hænger det sammen med målsætningerne? Første spørgsmål fra Ole og BMX. DMU har en stor egenkapital. I Hovedbestyrelsen har vi vedtaget et princip om at BMX ikke får noget med af denne når de overflyttes til DCU. De ting som BMX ejer får de naturligvis med. Men altså ikke noget af egenkapitalen i DMU, den beslutning er taget af hovedbestyrelsen. Til Annette. Restance kan kun forekomme ved Kontingent, Licens eller arbejdsdage. Men vi har oplevet nogle sager, hvor en klub fastholdt personer i restance. Dermed kunne de sikre at en person aldrig nogensinde kunne køre i DMU igen. Vi mener godt vi kan tage en beslutning, hvor sagerne kan prøves, men også hvor der er en tidsbegrænsning på. Vi anser ikke, at det er i konflikt med vedtægterne. Det samme gælder beslutningen omkring TV-aftalen. Det mente vi også godt vi kunne beslutte i hovedbestyrelsen, selvfølgelig med input fra SK Speedway. Nogle har måske set hvad der er sket i Sverige, hvor en TV-aftale har været tæt på at splitte hele SVEMO ad. Det er nemmere at tage en sådan beslutning før der kommer penge ind. Og baggrunden er også, at fordelingsnøglen skal gælde alle grene, såfremt indtægter fra TV på et tidspunkt bliver en mulighed. Hvad angår Klubtilmelding. Gå ind og prøv det. Der er ikke nogen der kan få licens uden at der er betalt alle steder. Du er i fuld kontrol. Til Jørn: Omkring miljøstruktur. Vi har et miljøudvalg bestående af undertegnede, Kenneth Majkjær, Leif Petersen, Dennis Bechmann og Jesper Rasmussen. Det er vores generalsekretær, som står for dialogen med klubberne. Kenneth taler løbende med Dennis Bechmann og de er gode til at tage de spørgsmål som kommer fra klubberne. Hvis der er noget de ikke kan håndtere, så kan vi vælge at benytte eksterne konsulenter, når der er behov for det. Men altså, hvis I har miljøspørgsmål så kontakt Kenneth Majkjær. Annette Vesterskov, Fjelsted Speedway Klub: Jeg forstår stadig ikke hvordan jeres beslutning kan hænge sammen med vedtægterne. Hvis folk har betalt så har de en kvittering. Hvis ikke, så har man ingen. Hvorfor kan man så bare sige at, efter 3 år så bliver min restance slettet, og så kan jeg bare gå videre. Det er ikke fair, at man kan rende fra den forpligtigelse man har. Det er ok med, at man kan gå til disciplinærnævnet. Til Annette: Vi tager dine kommentarer med til næste HB-møde, og diskuterer problematikken en gang til. Niels Arne Hansen, DMC: Tak for ordet. Jeg er med i DMC med sidder også med i FIM`s Touringkommission på vegne af DMU. Nu kan jeg bruge en forhenværende politiker, Al Gore, som gik rundt og sagde: I used to be the next president of USA. Jeg kan sige: I used to be the former president for the FIM Touring Commission. Men af forskellige politiske årsager så kunne jeg ikke fortsætte med dette. Så nu sidder jeg som almindeligt medlem i FIM Touring-kommissionen. Vi har fra DMC også en læge, Finn Kronborg, som sidder med i en FIM CAP kommissionen (red. Public Affairs). Så fra DMC er vi altså fortsat repræsenteret i FIM. DMU Repræsentantskabsmøde 2015 Side 8 af 18

9 Vi blev også ramt af politik i forhold til FIM Touring Camp, da vi skulle have været til Sankt Petersborg. Det blev aflyst. Til juni rykker vi så i stedet til en lille ø i Nordtyskland. Salget af MC ligner noget der er til grin. Der bliver nærmest ikke solgt noget. Men der er dog interesse for MC stadig. Virksomheder vil gerne investere i motorcykelindustrien. Warren Buffet har investeret i Motorcykeltilbehørs-industrien. Når store investorer tør det, så må andre også turde dette. Det er lidt trist at se, at der sker en skilsmisse mellem DMU og BMX. Det er træls. Men så kan det måske være en lille trøst, at vi arbejder på en ændring mellem landevej og DMU. Vi vil lave en dansk klub for Meritum-kørere. Altså kørere som har deltaget i FIM Træf. Det kan forhåbentlig blive en lille trøst for DMU. Den kommer til at fungere på tværs med DMC. Tak også for den erkendtlighed som vi modtog sidste år med en DMU Jubilæumspakke ved FIM træf. Tak til DMU og kontoret. Dirigent: Beretningen blev herefter godkendt ved håndsoprækning. Der var 60 stemmeberettigede og over 40 godkendte beretningen. 4.) Fremlæggelse af revideret regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår til godkendelse Jørgen Bitsch gennemgik hovedtal for det afsluttede regnskabsår, på baggrund af den udsendte årsrapport DMU tegner sig samlet for et underskud på 221tkr i 2014, heraf 155tkr fra Hovedkassen. DMU`s egenkapital er på 3.300tkr. De yderligere resultater fra Sportskommissionerne blev gennemgået på sportskommissionernes repræsentantskabsmøder efterfølgende. Generelt et resultat som hovedbestyrelsen finder tilfredsstillende, når de mange aktiviteter i Jubilæumsåret tages in mente. Bemærkninger til Årets Regnskab: Annette Vesterskov, Fjelsted Speedway Klub: Et spørgsmål omkring landstræner-lønninger. Var lønnen til landstrænerne trukket ud af regnskabet, og i givet fald, hvorfor det, og hvor er de lagt hen. Nej, det sagde jeg ikke. Jeg havde blot ikke lagt det ind i den lagkage som blev præsenteret lige før. Men det fremgår af regnskabet. Jørn Haahr, Vestjysk Motocross Klub: Det fremgår, at I har brugt mange penge på repræsentantskabsmødet. Vi var 10 mand af sted, og betalte for deltagelsen, og jeg går ud fra at alle har betalt deres regninger. Hvorfor kan det så blive så meget dyrere? Omkostningen til event stiger og internationalt arbejde stiger også. Vi kørte en internationalt event sidste år men vi fik ikke noget tilskud. Kan vi få en forklaring på de 3 ting. DMU Repræsentantskabsmøde 2015 Side 9 af 18

10 Ved sidste års repræsentantskabsmøde, som også var Jubilæumsfest var vi 275 deltagere. De to første fra hver klub var gratis. Der kom flere end vi havde forventet, og samtidig havde vi budgetteret med flere sponsorindtægter end vi fik ind. Vi havde budgetteret med kroner i sponsorindtægter, men fik kroner. I år skulle repræsentantskabsmødet gerne give et 0. Men 2014 var et specielt år. Under internationalt afholdt vi sidste år, også som led i Jubilæumsåret, et FIM Bestyrelsesmøde i København, som vi var med til at finansiere. Det gav en ekstra omkostning, som vi ikke havde budgetteret, og det er altså baggrunden for underskuddet her. Annette Vesterskov, Fjelsted Speedway Klub: Det undrer mig, at tallet for annoncører og sponsorer er så lavt. Vi har haft adskillige ansigter forbi kontoret. Men jeg kan ikke forstå at man ikke ansætter nogle, som kan skaffe os nogle penge. Vi er meget afhængige af licenser og kontingenter. Og det er en risiko. Vi har brugt en del penge på interne linjer for at skaffe sponsorer. Og vi har også skaffet sponsorer. Men det er, indrømmet, ikke de store penge som er kommet ind. Derfor er vi modtagelige for gode ideer, så hvis der er klubber som sidder inde med forslag, så modtager vi det gerne. Jeg vil dog godt fremdrage et eksempel på hvorfor det er svært. I udgangen af 2013 havde vi en person ansat. Og vi var tæt på at få en aftale med en bank. Men på grund af en tragisk ulykke så trak denne potentielle sponsor sig. Det er bare en konstatering, at sponsorerne ofte er mere interesseret i noget andet end vi kan tilbyde. Thorkild Hansen, Vissenbjerg Bred Motor Klub: Jeg kan ikke forstå det med uddannelse. Der er et beløb på omkostningssiden. Det burde jo være omkostningsneutralt, da det jo koster klubberne penge at skulle have nogle til uddannelse. Jørgen Bitsch, DMU: Vi gør hvad vi kan for at holde det så billigt som muligt. Der vil altid være dele af uddannelsen som ikke finansieres af klubberne, det er baggrunden for omkostningen. Fx uddannelse af kontoret eller landstrænere. Søren Panduro, Fredericia Speedway Klub: Jeg vil lægge mig lidt imellem formanden og Annette. Det, som vi måske godt kan bruge er, at søge en masse fonde. Men nu er jeg ikke journalist. Jeg mangler noget støtte til hvordan man søger. Er der nogen man kan vende det med inde på kontoret. Fx nogle guidelines. Jesper Holm, DMU: En bemærkning til Thorkild Hansen. G-licens, som der er mange af, koster 75 kroner at få oprettet for klubben. Når det er sket, så kan de noteres som DMU kategori 4 og er dermed gratis. Det koster jer altså ikke så meget. Og I kan få dem uddannet ude i klubben. For DMU er det vigtigt at have dem registreret, og derfor er denne model etableret. Det nye e-learning projekt vi skal i gang med, vil give en omkostning for DMU hovedkassen, men det skulle gerne gøre det mere effektivt og fleksibelt at uddanne officials fremadrettet. Svend Panse, Dirigent: Regnskabet sættes hermed til godkendelse ved håndsoprækning. DMU Repræsentantskabsmøde 2015 Side 10 af 18

11 Ingen stemte imod. Beslutning: Regnskabet godkendt. 5.) Behandling af indkomne forslag Forslaget fra Hovedbestyrelsen til revideret kontingentstruktur og tekst, flyttet fra punkt 8, blev herefter behandlet. Forslag fra hovedbestyrelsen: Ny kategori-struktur i DMU Jørgen Bitsch gennemgik forslag fra Hovedbestyrelsen. Og kommenterede herunder at de nuværende kategorier er svære at arbejde med og derfor fremlægges det nye forslag til struktur. Den nuværende gamle struktur er baseret på 4 kategorier. Med hovedbestyrelsens forslag for 2016, barberes denne ned til 2 kategorier: Kategori I: DMU Medlemskab (kr pris + indeks) Alle medlemstyper kan være medlem af denne kategori. Indehavere af kørerlicens, D, S og T licens skal være under denne kategori. Valgfrit om man vil modtage Motorbladet. Kategori II: Øvrig DMU Medlemskab (kr pris) Dette medlemskab kan tegnes af øvrige. Ved medlemskab af én eller flere klubber kan man, når man er DMU Medlem i sin stamklub, tegne kategori II medlemskab af andre klubber. Man modtager ikke Motorbladet. Der er en række begrundelser for forslaget, herunder at de nye kategorier er mere overskuelige, end de eksisterende. Vi har blandt andet også forsøgt at gøre det nemmere og billigere at være medlem af flere klubber. Peter Kirkegaard, Glumsø Speedway: Det er et opklarende spørgsmål. Skal man være medlem af Kategori 1 i den første klub. Eller kan man være medlem af DMU, blot som Kategori 2. Ja, man kan godt være medlem af sin stamklub, som Kategori 2. Annette Vesterskov, Fjelsted Speedway klub: Kan man være medlem af Kategori 2, som G-licens. Ja, det kan man. Det er dækket af ordet, Øvrige. DMU Repræsentantskabsmøde 2015 Side 11 af 18

12 Inge Petersen, Esbjerg Motor Sport: Jeg har stillet forslag om man kan være Kategori 3 medlem, som T-licens. Men det var ud fra den gamle kategori-inddeling. Men man tvinger folk til at modtage MotorBladet. Jeg vil også godt have, at det bliver skrevet på, at man med G-licens er i Kategori 2. Jeg har haft en mailkorrespondance hvor jeg har spurgt til hvorfor T-licens ikke kunne sættes som kategori 3, i den gamle inddeling. Det har jeg ikke fået svar på. Nu er den gamle ændret. Men jeg mener fortsat man skal overveje dette. Jeg forstå ikke helt spørgsmålet. Det er jo valgfrit om man vil have MotorBladet. Vi har besluttet at gøre ordlyden så enkel som mulig, og derfor står G-licens ikke specificeret. Den falder ind under øvrige. Annette Vesterskov, Fjelsted Speedway Klub: Så vidt jeg er orienteret, så koster et MotorBladet 12 kroner at fremstille og udsende pr. styk. Der er mange som hellere vil gå ind og se det elektronisk. Hvorfor skal vi betale for det. Lars Ostenfeldt: For BMX klubberne virker dette som en god forenkling. Der bliver en G-licens i BMX. Det har vi ikke haft tidligere. Det er samme uddannelse som til en TL licens. Men G-licensen kan kun bruges som officials og hjælp til løb. Den kan ikke bruges som Træningsleder. De som skal være træningsleder skal op i Kategori 1, dem som blot skal ud og hjælpe til løb, kan komme ned i Kategori 2. For os vil det være en god forenkling. Henrik Klitgaard, Lunderbjerg Motocross-klub: Det er et fint forslag, men vi kunne fremadrettet godt ønske os at T-licenser, træningsleder-licenser, kommer ned i Kategori 2. En opfordring fremadrettet. Vi gør det i vores klub, at vi gør det gratis for dem at være medlem af vores klub, og så betaler vi 210 kr. til DMU. Men det kunne være en aflastning af vores økonomi, hvis de kunne komme ned i Kategori 2. Svend Panse, Dirigent: Forslaget sættes hermed til afstemning ved håndsoprækning. For forslaget: 49 I mod forslag: 4 Resten afstår fra at stemme. Beslutning: Forslaget vedtaget Forslag fra Esbjerg Motor Sport: Official T, kategori 3 Der stilles forslag om, at personer der er indehavere af tt, tk og tm licenser, kan være registreret som kategori 3 medlemmer, så vi ikke tvinger familier til at modtage så mange blade. Det er det såkaldte familiemedlemsskab der hentydes til. DMU Repræsentantskabsmøde 2015 Side 12 af 18

13 Svend Panse, Dirigent: Så tager vi forslaget fra Esbjerg Motor Sport. Jeg ved ikke om du vil kommentere forslaget (red. Inge Petersen), da begrundelsen er MotorBladet. Trækker du forslaget? Efter lidt kommentarer fra salen, starter kommentarrække. Henrik Klitgaard, Lunderbjerg Motocross-klub: Jeg mener det vil være fair for EMS at de får mulighed for at ændre deres forslag fra Kategori 3 til Kategori 2 i forhold til det reviderede forslag. Det er helt op til jer. Det vil være fint i forhold til det vi ønsker, at T-licenser kommer ned og koster 0 kroner. Inge Petersen, Esbjerg Motor Sport: Jeg kan høre at andre har samme holdning, som vi har i Esbjerg. Vi vil ønske at T-licenser har mulighed for at blive fastsat som Kategori 2, i den nye struktur. Dermed ikke sagt at de ikke kan stå i Kategori 1 hvis personen ønsker at modtage MotorBladet. Jeg kan roligt sige, at det igennem forløbet hvor vi har diskuteret kontingenter, har været på banen, at alle med officiallicens skulle stå i en gratis DMU kategori. Men når vi har set statistikken med officials, så vil DMU miste et anseeligt beløb. Problematikken er, uden at skulle male fanden på væggen, at det vil være en seriøs indtægtsudfordring, som i pålægger hovedbestyrelsen og jer selv. Konsekvensen af at rykke T-licenser ned som gratis, kan vi ikke overskue på stående fod. HB vil ikke anbefale at man stemmer ja til dette. Dorthe Elkjær, Kolding Motocross Klub: Et alternative kunne også være at man har 3 kategorier. Således, at når man fravælger MotorBladet, så kommer denne besparelse klubben til gode. Inge Petersen, Esbjerg Motor Sport: Det var sådan før, at man kunne have et familiemedlemskab. Hvis man var flere på samme adresse kunne de efterfølgende være i en familiemedlemskabskategori. Det var altså ikke alle T og TK`er, men de som fulgte efter på samme adresse, de kunne være i en billigere kategori. Brian Schmidt, Køge BMX Klub, Jeg har stemt for det forrige forslag. Og synes vi skal bakke op om det. Det eneste som man måske kunne gøre var, at man aktivt skal vælge til - om man vil have MotorBladet, i stedet for at vælge det fra. Jesper Larsen, SK Motocross: Jeg har et forslag, jeg synes det er fint vi har en dialog om de holdninger der er. Men det kommer meget negativt frem. Kan vi ikke vende det positivt. Så får vi en bedre lørdag ud af det. Svend Panse, Dirigent: Gav det anledning til yderligere kommentarer, eller kan vi starte på en afstemning. Hvis vi ser på Esbjergs forslag, så skal det ændres til at TT, TK og TM skal flyttes ned i Kategori 2, så de bliver gratis. Og så falder argumentationen med MotorBladet væk. Hovedbestyrelsen har kommenteret, at man mister økonomi på dette. Er alle med på, hvad vi stemmer om? DMU Repræsentantskabsmøde 2015 Side 13 af 18

14 Anders Dahlgaard, Morsø Motocross Klub: Det er lidt rodet synes jeg. Skal vi nu til at stemme om hvorvidt vi skal dræne DMU`s kasse, så der ikke kommer penge i den, eller halvt så mange? Hvor stor betydning har dette. Det skal vi vide, så vi kan sætte nogle kroner på. Jeg synes, at vi bør vide hvor mange T-licenser det drejer sig om. Jeg kan godt se det er en fordel for klubbens kasse. Men vi mangler at få noget økonomi på. Vi kan desværre ikke se hurtigt, hvor stor betydning dette vil have for økonomien. Jeg har lige kommunikeret med Kenneth og vi kan ikke hive det ud af vores system hurtigt. Desværre. Svend Panse, Dirigent: Jeg håber alle har forstået hvad vi stemmer om. At T-licenser går ned i Kategori 2, og de økonomiske konsekvenser det vil får. Der er stillet et forslag, så det må vi stemme om. (red. efter kommentarer fra salen). Ian Fasken, Kolding Motocross Klub: Jeg vil gerne have en forklaring på hvad vi stemmer om. Alle kørende medlemmer skal være kategori 1, og de som ikke er kørere, men kun har T-licens, de kommer ned i kategori 2 til et mindre beløb. Er det det? Peter Kirkegaard, Glumsø Speedway: Jeg synes dirigenten har præciseret, at det er en afstemning om, hvorvidt det vi lige har vedtaget for lidt siden, nu bliver sådan, at vi skal flytte T-licenser ned i Kategori 2. Det kan vi godt stemme om. Vil vi, efterhånden fra tid til anden, dræne DMU`s kasse for kontingentpenge, eller vil vi ikke? Dan Uno, Børkop Motorsport: Hvis T-licens bliver under Kategori 1, som vi jo har vedtaget, og en kører også har T-licens, skal klubben så af med 420 kroner for vedkommende. Svend Panse, Dirigent: Nej, der betales kun for en kategori. Niels Jørgen Nielsen, Sportsmotorklubben Odin: Jeg synes, at det her begynder at bliver lidt pinligt. Vi har to forslag, og de almindelige principper for afstemning er, at det mest vidtgående forslag går først til afstemning. Derefter kan man da ikke, efter at man har vedtaget det, forkaste det bagefter, ved at stemme om noget nyt. Så skulle man jo ikke have stemt for det første forslag, hvis man mener noget andet. Svend Panse, Dirigent: Det er rigtigt. Det var derfor der blev stemt om det andet forslag først. Begrundelsen fra Esbjerg for flytning af T-licens var, at det var MotorBladet man så kunne undgå. Bagefter er der kommet forslag om ændring af forslaget fra Esbjerg. Men jeg kan skære igennem som dirigent, og konkludere, at man har begrundet det med familiemedlemskab, for ikke at modtage MotorBladet. Og så står det forslag, som er vedtaget, ved magt. Beslutning: Forslag fra Esbjerg ikke sat til afstemning. DMU Repræsentantskabsmøde 2015 Side 14 af 18

15 6.) Fremlæggelse af DMU`s strategi og primære aktiviteter for de kommende 3 år til godkendelse Jørgen Bitsch gennemgik materialet på slides, for de kommende 3 år. Materialet er baseret på Vision og Mission 2020, som blev godkendt på repræsentantskabsmødet I forhold til det vedtagne fra 2020 planen, blev planen gennemgået og kommenteret for status. Konkret blev følgende supplementer fremhævet: Strategi for Touring og Sponsor, skal være færdig i 2015 Der afholdes et Miljøseminar, oktober 2015, for de som ved noget om miljø både internt og eksternt Elsports-projekter, følges af miljøudvalget - men udviklingen af disse er flyttet til de enkelte sportskommissioner Værdisæt for talentudvikling, er et krav fra DIF og Team Danmark. Herunder følger en diskussion i forhold til alderskrav for deltagelse ved internationale mesterskabsløb. Skal aldersgrænsen være 10 eller 12 år? Der afholdes Støttearrangementer for markedsføring af sporten. Regionscentre for Nord, Syd, Øst, Vest skal være færdigetableret Uddannelsespolitik, Strategi og mål færdiggøres i 2015 e-learning skal på plads i løbet af året Sportsreglementer skal korrigeres så de bliver enklere Plan for tiltrækning af nye ledere i DMU færdiggøres i år. Herefter satte Dirigenten punktet til godkendelse. Beslutning: Strategi og primære aktiviteter godkendt (ingen som stemte i mod) 7.) Fremlæggelse af budget for indeværende år Punktet skal ikke godkendes, da det er sket af Hovedbestyrelsen, men fremlægges til orientering. Jørgen Bitsch gennemgik budget som det fremgår af årsrapporten 2014, hvor budget 2015 har egen kolonne. Bemærkninger efter fremlæggelse af budget indeværende år: Annette Vesterskov, Fjelsted Speedway Klub: Hvorfor er der kun afsat kroner til løbsindtægter? De løbsindtægter som modtages bliver delt i to, en andel til Hovedkassen og en i Speedway. Desuden blev budget lagt i december måned, derfor er ikke alle indtægter med. Senest er Par DMU Repræsentantskabsmøde 2015 Side 15 af 18

16 Speedway-aftalen først faldet på plads en uge før repræsentantskabsmødet. Så der er budgetteret konservativt, og der kan forventes yderligere indtægter. 8.) Fremlæggelse af forslag til kontingenter for medlemskategorier til godkendelse for efterfølgende regnskabsår Behandlet under Punkt 5. 9.) Valg til Hovedbestyrelse samt suppleant A. Valg af hovedbestyrelsesmedlem for 3 år Opstillet: Ole Hansen Ole Hansen valgt ved Applaus. B. Valg af 1 suppleant for hovedbestyrelsesmedlem for 1 år Opstillet: Niels Munk Nielsen Niels Munk Nielsen valgt ved Applaus 10.) Valg af revisorer samt suppleant A. Valg af 2 revisorer for 1 år Opstillet: Svend Panse Bjarne Fjord Thomsen Begge valgt ved Applaus. B. Valg af 1 suppleant for 1 år Opstillet: Ingen Ingen valgt Posten ledig. 11.) Valg til Ordensudvalget samt suppleant A. Valg af 1 medlem for 3 år Opstillet: Peter Hansen Peter Hansen valgt ved Applaus. B. Valg af 1 suppleant for 2 år Opstillet Ingen DMU Repræsentantskabsmøde 2015 Side 16 af 18

17 Ingen valgt Posten ledig. C. Valg af 1 suppleant for 1 år Opstillet Ingen Ingen valgt Posten ledig. 12.) Eventuelt Under eventuelt bliver fortjensttegn og jubilarer hyldet. Bent Andersen, formand Fortjensttegnsudvalget, præsenterede årets modtagere og overrakte tegn og nåle. Fortjensttegn Guld: Per Østergaard, Mangeårig indsats i Speedway og DMU-udvalg Sølv: Knud Møller, Mangeårig indsats i Road Racing Sølv: Arne Christiansen, Mangeårig indsats i Road Racing Bronze: Kurt Vad, Mangeårig indsats for Classic Cross Bronze: Otto Roer Salomonson, Mangeårig indsat for BMX Sølv: Peter Kildemand, Guld ved Speedway World Cup 2014 (uddelt ved Dansk Motorsports Award) Sølv: Mads Korneliussen, Guld ved Speedway World Cup 2014 (uddelt ved Dansk Motorsports Award) Sølv: Mads Hansen, Guld ved Youth Gold Trophy 2014 (uddelt ved Dansk Motorsports Award) Sølv: Morten Therkildsen, Guld ved VM Master og fremtrædende karriere Bronze: Kasper Andersen, Guld ved EM 80cc 2014 (uddelt ved Danske Motorsports Award) Bronze: Simone Christensen, Bronze ved EM Elite Women 2014 (I udlandet) Jubilarer Henning Hansen, Fyens Motor Sport Bent V. Nielsen, Fyens Motor Sport Lars Bennedsgård Hansen, Esberg Motor Sport (modtaget af EMS) Flemming Nørgaard, Hjørring Motor Sport Ejgil Solkær, Road Racing Klub Viking Peter Nielsen, Næstved Motor Klub Henning Klinke Jørgensen, Næstved Motor Klub (modtaget af NMK) Søren Lodal Mortensen, Næstved Motor Klub (modtaget af NMK) Desuden blev årets DMU-klub 2014 offentliggjort. Årets Klub 2014 Silkeborg Speedway Klub Klubben har sat mange aktiviteter i gang, og har for nylig afholdt et pressemøde hvor Landsholdet offentliggjorde at man ville træne fast på klubbens Anlæg. DMU Repræsentantskabsmøde 2015 Side 17 af 18

18 Bemærkninger under Eventuelt: Jørgen Bitsch afsluttede Repræsentantskabet med en orientering vedr. beslutning om forbud af hjelmkamera. FIM har bedt VM-kørere om at underskrive på en erklæring om eget ansvar. Dette kan dog ikke praktisk lade sig gøre i DMU. Derfor bliver der lavet en tilføjelse i Alment reglement, jf. beslutning af Hovedbestyrelsen, hvor det ikke er tilladt at montere holdere på hjelme i DMU. Martin Skov Jensen, Hedelands Motorklub: Jeg vil gerne stille et forslag til Hovedbestyrelsen om at se på de mange indendørs skader som begynder at tegne sig, i forbindelse med private anlæg. Jeg synes desværre, at der bliver båret for mange væk fra de baner med skader. Jeg synes, at man i løbet af året, skal finde ud af hvad man vil til Det skal ikke gå ud over DMU, at der er flere hundrede kørere som kommer til skade på disse private baner. Der blev udsendt et hovedbestyrelsesreferat for lidt over en uge side. Vi har taget fat på dette, således at vi hen over august og september får set på både økonomi- og sikkerhedsaspekter ved dette. Vi har gode erfaringer og vi har dårlige erfaringer, og det skal vi samle op på senere på året. Efter de sidste kommentarer takkede DMU-formand Jørgen Bitsch dirigent Svend Panse og de mange fremmødte for deltagelsen og debatten på mødet. DMU Repræsentantskabsmøde 2015 Side 18 af 18

Side 1. Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens

Side 1. Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens 1) Konstatering af møderet og stemmetal Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Noter fra RR/DR grenmøde ved Klublederseminar 31. oktober 1. november 2014 Sted: Scandic Bygholm Park Deltagere: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid,

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 01-15 Mødedato: 11.02.2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Kenneth Majkjær

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 04-14 Mødedato: 12.06.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM), Hans Storm (HS), Johnny Winther

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens 1) Konstatering af møderet og stemmetal Repræsentantskabsmødet er beslutningdygtigt uanset fremmødte.

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 02-14 Mødedato: 28.02.2014, Hotel Bygholm Park, Horsens Til stede: Inviterede: Afbud: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 03-15 Mødedato: 09.04.2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Afbud: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (JB), Kenneth

Læs mere

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret.

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret. Referat fra SK BMX-Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde - BMX Mødedato: den 7. marts 2015 Til stede: 18 klubber (Bjerringbro, Dragon, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, Københavns,

Læs mere

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne, v. formand Kjeld Egebo Larsen. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 04-15 Mødedato: 22-06-2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Brian Berthelsen

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 06-14 Mødedato: 29.11.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Asger Pedersen (AP), Lene Skovsgaard (LS), Hans Jørn

Læs mere

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 HB 03-10 Til Stede: Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Henrik Berendt, Pia Buth Rasmussen, Anders Johansen, Poul Hjorth, Jesper Holm, Bent Andersen, Svend

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat fra møde i Sportskommissionen

Referat fra møde i Sportskommissionen Referat fra møde i Sportskommissionen SK Møde: 06-2014 Mødedato: Sammenskrivning af møder fra 24. september og 6.oktober 2014 Til stede: Stefan Kristjansson(SKR), Ole Nørskov-Nielsen(ONN), Hanne og Jonas

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens.

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Referent: Lis Johannsen. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. 1.) Konstatering af møderet /stemmeret. Der var

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde Den 6. marts 2005 Scandic Hotel Bygholm Park, Horsens

Repræsentantskabsmøde Den 6. marts 2005 Scandic Hotel Bygholm Park, Horsens Repræsentantskabsmøde Den 6. marts 2005 Scandic Hotel Bygholm Park, Horsens Sportsdivision Motocross R E F E R A T Dagsorden pkt. 1 Konstatering af møderet og stemmetal Anna Marie Ebbesen gennemgik listen

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Bestyrelsen i Fremad Amager havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med følgende punkt på dagsordenen: Bestyrelsen

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i arbejdsgruppe under DMU Tid: 7 marts 2010 Sted: Bygholm Parkhotel, Horsens Deltagere: Jesper Holm (ansvarlig overfor HB), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist,

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 05-14 Mødedato: 18.09.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JW),

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION 2014 FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND 2 VISION & STRATEGI 3 VISION 3 STRATEGI 3 HVAD HAR VÆRET I FOKUS 3 PROCES 4 TIDSPLANEN

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2012

Repræsentantskabsmøde 2012 Repræsentantskabsmøde 2012 11. november 2012 9:00 15:00 REFERAT 1 Valg af dirigent: Brian Christensen og referent: Allan Beck 2 Beretning Bestyrelse og udvalg aflægger beretning (Se skriftlige beretninger.

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 HB 04-10 Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus.

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Tilstede: Henriette Gilhøj, Rene Nielsen, Guller Eriksen, Trine Lindberg, Ole Mortensen, Henrik Bartholdy

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Brydeforbund Referat Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag den 28.2.2015, kl. 10.00. Sted: Scandic Hotel Odense. Tilstede: Palle Nielsen formand (PN), Erik Nyblom næstformand(en), Lene Søberg kasserer (LS), Sonja Ekstrøm (SE),

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 09-2014 Dato: Mandag den 15. december 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter 1. Velkomst ved Anders. Vi vil gerne høre hvad I mener inden vi beslutter noget 2. Forslag om nye aldersinddelinger

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 03-13 Mødedato: 02.04.2013, kl. 17:00, Fjelsted Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2011

Referat Repræsentantskabsmøde 2011 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2011 10. april kl. 10:00 Comwell Klarskovgaard A-S Korsør Lystskov 30 4220 Korsør 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen fra Danmarks

Læs mere

Repræsentantskabsmøde Den 5. marts 2006 Scandic Hotel Bygholm Park, Horsens SPORTSDIVISION MOTOCROSS

Repræsentantskabsmøde Den 5. marts 2006 Scandic Hotel Bygholm Park, Horsens SPORTSDIVISION MOTOCROSS Repræsentantskabsmøde Den 5. marts 2006 Scandic Hotel Bygholm Park, Horsens SPORTSDIVISION MOTOCROSS R E F E R A T Dagsorden pkt. 1 Konstatering af møderet og stemmetal Anne Marie Ebbesen gennemgik listen

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere