Open source-software i det offentlige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Open source-software i det offentlige"

Transkript

1 Open source-software i det offentlige

2 Open source-software i det offentlige Publikationen udleveres gratis så længe lager haves, ved henvendelse til: Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade København Ø Publikationen kan også hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: Telefon: Fax: ISBN (internet): ISBN:

3 Open source-software i det offentlige IT- og Telestyrelsen December 2008

4 Indhold Forord 5 Indledning 7 Regeringens softwarestrategi 8 Om open source i det offentlige 11 Ingen licensomkostninger 11 Åben kildekode 12 Genbrug af software 13 Open source i det offentlige i dag 14 Virk.dk integration af indberetningsservices 15 NemHandel open source som motor for vækst 16 Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark fælles infrastruktur 17 Open source i det offentlige derfor og sådan Open source understøtter innovation Open source hvor det giver værdi Principper for anvendelse af open source Initiativer til understøttelse af anvendelse af open source 24 Udenlandske erfaringer med open source 27 Den svenske Rikspolisstyrelse 28 Google 29 Privat/offentlige samarbejder om open source 30

5 Forord Digitalisering er et vigtigt element for at sikre optimale vækstvilkår i Danmark. Hvis vi udnytter de digitale muligheder kan vi høste effektiviseringsgevinster, skabe bedre kvalitet for den enkelte og understøtte innovation og indtjening. Vi skal hele tiden være opmærksomme på nye digitale potentialer og sætte fokus på gode betingelser for udvikling og innovation. Der er et stort potentiale i anvendelse af open source-software. Anvendelse af open source-software kan på de rigtige områder understøtte yderligere digital udvikling, innovation og kvalitet samtidig med, at konkurrencen styrkes. Regeringens softwarestrategi fra 2003 fastsætter principperne for anvendelse af software i offentlige myndigheder. Open source-software kan bidrage til sammenhæng og fortsat digital udvikling på tværs af den offentlige sektor. Og samtidig kan anvendelse af open source-software understøtte yderligere innovation og konkurrence på softwaremarkedet. Der er allerede mange flotte eksempler på danske virksomheder, der succesfuldt har skabt en forretning gennem innovation på it-området. Samtidig har vi en offentlig sektor, der er blandt verdens bedste til digitalisering og digital service til borgere og virksomheder. Det skal vi udnytte. Open source-software er ikke et vidundermiddel men et pragmatisk værktøj, der ved intelligent anvendelse de rigtige steder giver værdi for offentlige myndigheder, private virksomheder og borgere. Helge Sander Videnskabsminister 5

6 6

7 Indledning Regeringens softwarestrategi blev præsenteret i juni Strategien har til hovedformål at sikre konkurrence, kvalitet og sammenhæng i de offentlige softwareløsninger med udgangspunkt i følgende principper: Bedst og billigst uanset softwaretype. Konkurrence, uafhængighed og valgfrihed. Sammenhæng og fleksibilitet. Udvikling og innovation. Siden lanceringen af strategien har softwaremarkedet været inde i en rivende udvikling særligt inden for open source-software. Open source-licens- og forretningsmodellen er modnet, og der er i dag et kommercielt og konkurrence-præget marked, der understøtter en lang række open source-produkter. Open source-software kan ved strategisk anvendelse skabe værdi, reducere omkostninger og øge kontrollen over egen softwareportefølje. Der findes en række forskellige licensformer til at regulere software, men overordnet set skelner man mellem såkaldte closed source-licenser og open source-licenser. Førstnævnte tillader normalt ikke, at man ændrer og videre-distribuerer softwaren, mens open source-licenser netop giver mulighed for dette. Forudsætningen for at kunne gøre brug af denne mulighed er adgang til softwarens kildekode - heraf navnet open source, som kan oversættes til åben kildekode. Anvendelsen af open source-forretnings- og licensmodellen øges verden rundt. Konsulenthuset Gartner forudser, at 90 procent af alle virksomheder i 2012 vil anvende open source-software enten direkte eller indirekte. Nogle af internettets største aktører baserer deres forretning på open sourcesoftware. Det gælder for eksempel Amazon, Facebook, Yahoo og Google, ligesom markedet for webservere er præget af open source-webserveren Apache, som i dag har en markedsandel på 50 procent. 7

8 Regeringens softwarestrategi Regeringens softwarestrategi tager udgangspunkt i, at valg af software er en strategisk beslutning for den enkelte organisation, samtidig med at softwareløsningerne i den offentlige sektor skal hænge sammen. Strategisk anvendelse af open source-licens- og forretningsmodellen understøtter strategien. For at fremme strategiens principper er der iværksat en række open source-initiativer. Det drejer sig blandt andet om udvikling af en omkostnings- og værdimodel, samt gennemførelse af pilotforsøg. I 2006 blev Videnscenter for Software etableret i regi af Videnskabsministeriet. Centeret skulle særligt undersøge, hvordan open source- licens- og forretningsmodellen konkret kunne understøtte softwarestrategien, og konklusionerne danner baggrund for principperne, som præsenteres her. I 2007 lancerede centeret netstedet Softwarebørsen.dk, som er et forum for udveksling og genbrug af open source-software i det offentlige. Softwarebørsen henvender sig til offentlige myndigheder og udstiller open source-software, som frit kan hentes og bruges af enhver. Der er på nuværende tidspunkt 45 open source-projekter på netstedet. Softwarebørsen indeholder desuden en oversigt over leverandører, som tilbyder services til den udstillede software. Allerede i dag tjener flere virksomheder penge på sådanne services. En strategisk anvendelse af open source understøtter innovation og øget konkurrence på softwaremarkedet og kan bruges strategisk som motor for digitalisering. Myndigheder skal når det er relevant sikre sig kontrollen over deres software. Open source er et pragmatisk værktøj, som bør anvendes dér, hvor det giver værdi, og software skal derfor vælges på baggrund af en vurdering af en samlet business case. Samtidig skal softwareleverandører på lige vilkår kunne tilbyde deres it-ydelser til det offentlige. 8

9 9

10

11 Om open source i det offentlige Når myndigheder vælger at basere dele af eller hele deres softwareportefølje på open sourcelicenseret software, kan det give en række fordele: Der er normalt ingen licensomkostninger. Softwarens kildekode er åben og kan frit ændres. Det er muligt at genbruge softwaren i andre sammenhænge eller hos andre myndigheder. Hvad er forskellen på open source og åbne standarder? Open source software betegner software, hvor alle har adgang til kildekoden til softwaren, og hvor man frit kan anvende, ændre og distribuere softwaren. Open source vedrører altså selve den kode, softwaren består af. Åbne standarder betyder, at koden til den måde softwaren kommunikerer med andre systemer på, er åben og med frit tilgængelige tekniske specifikationer. Åbne standarder vedrører altså det sprog, softwaren kan tale. Ingen licensomkostninger At der som oftest ikke er licensomkostninger ved brug af open source-software, betyder, at der kan hentes nogle direkte besparelser. Men det er ikke gratis at anvende open source-software. Implementering, tilpasninger samt løbende drift og vedligehold medfører omkostninger på samme måde ved open source-software, som hvis man bruger closed source-software. 11

12 Open source er ikke gratis, når man ser på total cost of ownership. Som ved closed sourcesoftware er der omkostninger til drift, implementering og serviceydelser. Råder man over de nødvendige kompetencer, har man med open source-software uhindret adgang til selv at foretage tilpasninger, og er dermed ikke nødt til at købe disse ydelser hos en leverandør. Samtidig tager man i højere grad selv ansvaret for softwaren. Åben kildekode Med open source-software hjemtages kontrollen med egen software. Fordi kildekoden er åben og frit tilgængelig, er det muligt selv at foretage ændringer og videreudvikle softwaren. Det giver offentlige brugere af open source-software fleksibilitet i to henseender: For det første kan de frit tilrette softwaren til de præcise behov, og for det andet sikrer den frie adgang til kildekoden, at langt flere it-leverandører har mulighed for at tilbyde ydelser til softwaren. Åben kildekode giver myndigheder øget kontrol over deres software. Udover at de selv kan foretage tilpasninger og forbedringer, er det muligt for flere forskellige leverandører at tilbyde ydelser i forbindelse med softwaren. Det giver høj grad af leverandørvalgfrihed. 12

13 Der kan med andre ord være mange flere forskellige leverandører at vælge imellem, så man undgår at blive låst fast til én leverandør. Det betyder, at myndigheder selv har kontrollen over, hvilken udvikling softwaren i fremtiden skal tage. At den åbne kildekode tillader flere leverandører at udbyde serviceydelser i forbindelse med softwaren medvirker samtidig til øget konkurrence på softwaremarkedet. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at hvis man vælger at benytte software, som ikke er så hyppigt anvendt, kan antallet af leverandører, som uden videre kan yde service, være begrænset. Genbrug af software Open source-software kan genbruges. Det er tilladt at videredistribuere open source-software og lade andre bruge den. Skatteborgerne undgår dermed at skulle betale for udviklingen af den samme software flere gange. Open source er en licensform, der tillader inspektion, brug, ændringer og videredistribution af software. Med udgangspunkt i disse friheder kan offentlige myndigheder både være brugere af eksisterende open source-software eller være licensgivere, som kan stille software til rådighed for andre myndigheder eller andre aktører. Kombinationen af, at open source-software frit kan genbruges, og at kildekoden er åben, betyder ikke blot at én myndighed kan videredistribuere sin open source-software til en anden myndighed. Det betyder også, at den anden myndighed kan forbedre softwaren og derefter igen dele det forbedrede produkt med den første myndighed eller med andre. På den måde kan der være flere om at forbedre softwaren og om at finansiere fremtidig udvikling. 13

14 Samarbejde er en forudsætning for en sammenhængende digital forvaltning, med systemer som kan fungere sammen. Retten til frit at udveksle softwaren understøtter samarbejde, og samtidig giver open source mulighed for decentral kontrol og fleksibilitet. Friheden til at ændre softwaren og til at gøre dette i strategiske samarbejder understøtter innovation, dels fordi det er muligt at tilpasse eksisterende software, dels fordi den voksende mængde open source- hyldevarer gør det muligt hurtigt at sammensætte nye produkter og services. Muligheden for frit at videredistribuere open source-software betyder også, at open source-modellen kan bruges strategisk som motor for digitalisering. For at få så mange som muligt til for eksempel at digitalisere forretningsprocesser, kan en myndighed stille relevante softwarekomponenter frit til rådighed som open source, så det er nemmere for målgruppen at komme i gang med digitalisering. Open source i det offentlige i dag Der findes i dag en del open source-software i det offentlige. Myndigheder har fået udviklet software som open source og er i høj grad parat til at stille softwaren til rådighed for andre brugere, det viser undersøgelsen Open Source-kortlægningen 2008, som Videncenter for Software har fået lavet. 96 pct. af de adspurgte offentlige myndigheder og institutioner siger Ja til deling af software. Undersøgelsen blev gennemført blandt 111 statslige myndigheder, regioner, kommuner, universiteter og hospitaler. Her følger tre eksempler på forskellige typer af anvendelse af open source-software i den offentlige sektor. 14

15 Virk.dk integration af indberetningsservices Virk.dk er en tværoffentlig virksomhedsportal, som er udviklet i samarbejde mellem de erhvervsrettede offentlige myndigheder. Portalen giver adgang til indberetningsservices, som de forskellige myndigheder selv er ansvarlige for. Med Virk.dk kan virksomhederne nøjes med at gå ét sted hen, når de skal indberette til myndighederne, fordi de forskellige indberetningsservices er integreret i portalen. Den seneste version af Virk.dk-portalen er baseret på flere open source-produkter og nogle closed source-produkter. Portalen styres gennem et open source content management system, og dele af den underliggende database er også open source. Virk.dk benytter den fællesoffentlige standard for brugerstyring, hvilket har gjort det betydeligt nemmere at håndtere brugerstyring på tværs mellem de mange forskellige myndigheder, som integrerer deres portal-services på Virk.dk. Fordi man har lov til frit at distribuere sin open source-software, kan man hos Virk.dk nemt stille konkrete fungerende eksempler (referenceimplementeringer) til rådighed, som de forskellige myndigheder kan bruge, når de skal integrere deres services i portalen. Man sænker altså barriererne for integration ved at kunne stille software frit til rådighed. Valget af open source til en væsentlig del af platformen betyder også, at Virk.dk udover besparelser på licensomkostninger, forventer at opnå en bedre samlet økonomi i udviklingen af portalen, større fleksibilitet på fejlrettelser og ændringer og dermed også mere kontrol med systemerne. Samtidig overholder Virk.dk de relevante åbne standarder og den offentlige integrationsmodel for portaler (OIM). Det er dog også værd at være opmærksom på, at fordi Virk.dk har valgt et mindre udbredt open source content management system, kan antallet af leverandører, som uden videre kan servicere systemet, være begrænset, og man kan bruge en del konsulenttimer til tilpasninger, fordi man i højere grad selv tager ansvar for systemet og kan tilrette. 15

16 NemHandel open source som motor for vækst NemHandel gør det muligt at udveksle forretningsdokumenter, for eksempel elektroniske fakturaer, via internettet på en nem og sikker måde. NemHandel er en del af en åben infrastruktur, som er tilgængelig for alle virksomheder såvel som offentlige myndigheder og som derfor er med til at løfte digitaliseringen af hele Danmark. Det er afgørende for udbredelsen, at der er tale om en åben infrastruktur, som alle kan benytte sig af, og som ingen enkelt aktør har ejerskab over, ligesom det er tilfældet med internettet. NemHandel er udviklet som open source og benytter åbne standarder. Det betyder, at det står alle kommercielle softwareudviklere frit for at indbygge NemHandel i deres it-produkter, hvilket flere allerede har benyttet sig af. Alle de nødvendige komponenter kan gratis hentes fra Softwarebørsen, hvilket nedbringer udviklingsomkostningerne for softwareudviklerne og gør det muligt for selv helt små it-leverandører at være med. NemHandel er Softwarebørsens mest hentede komponent. NemHandel er et godt eksempel på, hvordan man kan bruge open source-modellen strategisk som katalysator for digitalisering: Fordi NemHandel er udviklet som open source og frit kan videredistribueres, er det nemt for kommercielle aktører at bruge NemHandel i deres produkter. Det skaber konkurrence mellem it-leverandører, fordi selv de helt små leverandører kan være med, og det stimulerer udbudet af både avancerede og simple NemHandel-løsninger til glæde for virksomhederne, som ønsker at digitalisere deres forretningsprocesser. 16

17 Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark fælles infrastruktur Sundhedssektoren er kommet langt med at opbygge en infrastruktur til udveksling af kliniske data mellem it-systemer på tværs af landet. Formålet er at gøre det muligt for behandlere at få den nyeste information om en patients sundhedstilstand, uanset hvor i landet patient og behandler befinder sig. Infrastrukturen vil med tiden koble en lang række forskellige kliniske systemer sammen. Leverandørerne af de kliniske systemer varierer i størrelse, og for nogle er det en stor udfordring at åbne et system, der tidligere stod alene, til at indgå i en sådan infrastruktur. For at sænke denne tærskel er der opbygget en række komponenter, der kan fungere med de store platforme, Java og.net, og som tilbydes under open source-vilkår. Ingen dele af den eksisterende infrastruktur på sundhedsområdet er baseret på open source. Den nye platform består derimod af en række forskellige komponenter og services, som alle er under open source-licens. Der er bl.a. tale om komponenter til webservicekommunikation, en central service til brugerstyring og en lang række kommende services, som skal give mere klinisk værdi og yderligere sænke tærsklen for at komme på den fælles infrastruktur. Stort set alle parter, der er koblet på sundhedssektorens fælles infrastruktur benytter i dag open source-software. Det har blandt andet den positive effekt, at fejl udbedres hurtigere, og at softwaren derfor hurtigere modnes og bliver robust. Samtidig er det mere overkommeligt at håndtere flere leverandører på samme software, da koden er åben, og styring er afkoblet fra en bestemt leverandør. En meget vigtig fordel er, at det er muligt også for mindre leverandører at byde ind på vedligehold af softwaren. Det giver øget konkurrence og dermed mulighed for yderligere kvalitetsløft af softwaren. 17

18 18

19 Open source i det offentlige derfor og sådan Anvendelse af open source understøtter målene i regeringens softwarestrategi. 1 Open source understøtter innovation Innovation handler ikke udelukkende om at udvikle nye ideer og teknologier. Innovation handler lige så meget om at udbrede allerede eksisterende viden og teknologi, samt at anvende denne på nye måder. Innovation handler med andre ord også om genbrug, fornyelse, gentænkning og om at udvikle nye kombinationer, som ingen har tænkt på før. Tilsvarende er det et centralt mål at fjerne barrierer for udveksling, genbrug og videreudvikling af software og dermed skabe gode betingelser for innovation på it-området. Netop denne form for innovation understøttes i høj grad af open source software, fordi kildekoden stilles til rådighed på frie vilkår. Hermed får andre udviklere muligheden for at studere og videreudvikle teknologien og den samlede viden om teknologien. Det kan sammenlignes med forskningsverdenen, hvor nye banebrydende resultater og innovationer ofte opnås på baggrund af andres grundforskning. På denne måde understøtter open source-licens- og forretningsmodellen innovation og udvikling og kan bidrage til at styrke den offentlige sektors og danske virksomheders evne til vedvarende at klare sig i konkurrencen i en globaliseret verden. Samtidig kan open source være med til at understøtte den frie bevægelighed af viden i samfundet. Det fremmer et mere effektivt videnmarked, øger videnspredningen og dermed styrkes innovations-potentialet i virksomhederne og det offentlige. 19

20 2 Open source hvor det giver værdi Den offentlige sektor skal bruge software, der både understøtter sammenhænge på tværs af institutioner og understøtter et softwaremarked, hvor leverandører uanset softwaretype kan tilbyde deres produkter til den offentlige sektor. Det drejer sig om hvilken type software, der passer bedst i en given situation. Det er ikke et enten open source-software eller closed source-software. Open source-software skal anses som et pragmatisk værktøj og skal anvendes dér, hvor det giver værdi. Uanset hvilken licensform og forretningsmodel der anvendes, er det vigtigt, at myndighederne i videst mulig omfang sikrer sig selvbestemmelse og kontrol over den anskaffede software. Hermed er de selv med til at fastlægge vilkår for anvendelse og videreudvikling. Dette vil være med til at sikre kvalitet og mindske risikoen for bindinger til bestemte leverandører. Anvendelse af open source i det offentlige tager udgangspunkt i en række principper, som sikrer de offentlige institutioner store valgmuligheder og understøtter, at softwareanskaffelser samlet set gøres billigere og mere fleksible. Principperne er samtidig med til at sikre et innovativt og konkurrencepræget marked. 20

21

22 3 Principper for anvendelse af open source Konkurrence Velfungerende konkurrence er en forudsætning for et effektivt og varieret softwaremarked. Open source understøtter, at softwaren kan vedligeholdes og videreudvikles af flere leverandører. Softwareleverandører skal på lige vilkår kunne tilbyde deres it-ydelser til det offentlige. Kontrol og selvbestemmelse Anvendelse af open source-software sikrer kontrollen over softwaren. Dermed kan den enkelte myndighed bestemme, hvornår og hvordan softwaren skal opdateres, udvikles og eventuelt deles med andre myndigheder. Udvikling og innovation Myndigheder skal ved udvikling af software overveje, hvilken software-udviklingsmodel, herunder open source-udviklings- og forretningsmodellen, som bedst understøtter innovation og hurtig udvikling af nye produkter og services. Egenudviklet software bør som udgangspunkt stilles til rådighed med en open source-licens. Det betyder ikke, at gamle metoder skal opgives, men at flere metoder kan leve side om side, og nye kan afprøves, så fordele og ulemper kan afklares i forhold til den danske forvaltnings virkelighed. 22

23 Bedst og billigst uanset softwaretype Den enkelte myndighed skal have mulighed for at erhverve den bedste og billigste software ud fra lokale forvaltningsmæssige behov, uanset om der er tale om closed source- eller open source-software. Software skal vælges på baggrund af en vurdering af en samlet business case. Sammenhæng og fleksibilitet Myndigheder skal satse på software, der opbygges i mindre dele, og som ved hjælp af åbne standarder er i stand til at kommunikere med andre typer software. Derved sikres det, at enkelte dele af software-systemet uafhængigt kan udskiftes til gavn for fleksibilitet, genbrug og konkurrence på området. Genbrug af software Anvendelse af open source-software kan sikre, at skatteborgerne undgår at betale for udvikling af den samme software flere gange 23

24 4 Initiativer til understøttelse af anvendelse af open source En række initiativer vil blive igangsat for at understøtte anvendelse af open source i det offentlige. Heraf kan nævnes: Netværksdannelse og udvikling af offentlige softwarefællesskaber For at fremme genbrug og samarbejde om softwareudvikling igangsættes der forsøg med etablering af brugerfællesskaber omkring softwarekomponenter. Samtidig vil erfaringer fra allerede eksisterende fællesskaber blive indhentet. Formålet er at identificere incitamentsmodeller og at nedbryde de barrierer, der stadig findes for genbrug af software. Løbende kortlægning af nye tendenser på softwareområdet Softwareområdet og heraf følgende forretningsmodeller udvikler sig løbende. Der skal derfor gøres en indsats, der skal orientere offentlige myndigheder om faldgruberne og mulighederne ved nye metoder og forretningsmodeller. Et eksempel på en sådan indsats kan være en udredning af, hvordan konkurrencen bevares i et marked, hvor stadig mere software bliver netbaseret og stilles til rådighed som services frem for som applikationer. Videncenter for Software vil samtidig bidrage med relevante værktøjer, for eksempel til udarbejdelse af business cases for open source-software. 24

25 Anvendelse af open source i den fællesoffentlige referencearkitektur Et andet opmærksomhedsområde er, hvordan offentlig referencearkitektur og infrastruktur kan anvende open source på strategiske områder. IT- og Telestyrelsen vil løbende indtænke og inddrage open source i arbejdet med fællesoffentlig referencearkitektur som for eksempel på ESDH-området. Samarbejde med uddannelsesinstitutioner Øget samarbejde med universiteter og uddannelsesinstitutioner er med til at opbygge en bred vidensbase om open source-infrastruktur i det offentlige. Herunder hører systematisk arbejde med innovation og videreudvikling af open source-software i et kommercielt samspil med den private sektor. Vidensindsamling og kommunikation Der er behov for overblik og gennemsigtighed på softwaremarkedet. IT- og Telestyrelsens netsted for it-profesionelle, Digitalisér.dk samler resultater fra alle softwarerelaterede aktiviteter. Her vil ligeledes findes information om relaterede softwareprojekter nationalt såvel som internationalt til gavn for alle offentlige institutioner. Denne opgave varetages primært af Videnscenter for Software. Anvendelse af open source-software er et middel til at fremme principperne i regeringens softwarestrategi og til at styrke kontrollen over den offentlige it-infrastruktur. Open source er et pragmatisk værktøj, som bør anvendes dér, hvor det giver værdi og understøtter principperne om åbenhed, innovation, konkurrence, genbrug, selvbestemmelse og bedst og billigst. 25

26 26

27 Udenlandske erfaringer med open source Igennem det sidste årti er også flere og flere offentlige myndigheder verden over med succes overgået til open source-baserede platforme og it-løsninger. En af forklaringerne herpå er, at mange softwareleverandører anvender open source-komponenter i deres produkter, uanset om de selv er open source- eller closed source-leverandører. Som eksempel kan nævnes, at de fleste kommercielle applikationsservere i dag indeholder open source-webserveren Apache, og nogle af verdens største web-applikationer afvikles i dag på den såkaldte LAMP-platform, som er open source. En anden open source-platform (baseret på Linux, JBOSS, databasen MySQL og programmeringssproget JAVA) er i dag den hurtigst voksende applikationsserver-platform med europæiske referencer som skattemyndighederne i Frankrig, Rikspolisstyrelsen i Sverige, Svenske Jernbaner, samt mange internationale referencer, som bl.a. omfatter forsvaret i USA. Ifølge Danmarks Statistiks anvendte hver anden myndighed i Danmark i 2007 open sourcesoftware i en eller anden form. I følge et studie fra EU-Kommissionen (Study on the Economic impact of open source software on innovation and the competitiveness of the Information and Communication Technologies (ICT) sector in the EU, 2006), har open source-licensmodellen opnået en stor udbredelse og på nogle områder endda har opnået markedsdominans sammenlignet med closed source-software. 27

28 Den svenske Rikspolisstyrelse Den svenske Rikspolisstyrelse besluttede i 2007, at alle fremtidige it-systemer skal bygges ved at benytte en såkaldt mixed source-strategi. Mixed source er, når man anvender både open source- og closed source-software. Baggrunden for beslutningen var en analyse af en faktisk migrering af Rikspolisstyrelsens billeddatabasesystem. Analysen viste, at Total Cost of Ownership (TCO) på det gamle billedsystem over tre år var danske kroner. TCO på det nye open source-baserede system var danske kroner. Dette gav en besparelse over tre år på danske kroner eller en besparelse på 73 procent. På denne baggrund beregnede Rikspolisstyrelsen, at de for hele styrelsen over en 5-årig periode kunne spare 140 millioner danske kroner alene på reducerede licens-omkostninger og udgifter til serverhardware - et beløb, som ifølge Rikspolisstyrelsen giver mulighed for at købe 400 nye politibiler eller at ansætte 70 nye it-medarbejdere. Det interessante ved eksemplet er, udover den klare besparelse, at det viser, at bedst og billigst ikke behøver at være et enten eller, men at open source med fordel kan spille sammen med eksisterende closed source-software. Ydermere er eksemplet interessant, fordi det viser, at besparelsen blev hentet på it-infrastrukturen og ikke på desktop-software. 28

29 Google Google er en anden aktør, som anvender mixed source, og som har en klar open source-strategi. Open source-software spiller en vital rolle for Google. I Googles open source-strategi indgår derfor driften af et egentligt open source-programkontor, hvis fremmeste opgave er at vedligeholde et sundt forhold til open source-miljøet. Dette gør man blandt andet ved at frigive Google-skabt kode og tilbyde infrastruktur på Desuden støtter man open source-projekter økonomisk og støtter open source-udviklere gennem programmer som The Google Summer of Code. Google angiver selv, at den altafgørende fordel ved open source er fleksibiliteten, at virksomheden selv har kontrol over egen softwareportefølje, og at virksomheden dermed ikke skal betale nogen for at få lov til at ændre i egen software. It s all about flexibility for us. The terrific thing about open source software is that we don t have to ask anyone s permission before we make changes to our operating systems. We don t have to ask anyone s permission before we make changes to our databases. We don t have to pay any per client licence fees for these things. This is really important, not just from a cost savings point of view, but from a flexibility and speed point of view. Googles Chris DeBona til CNET, News.com 2006/12/13 29

30 Privat/offentlige samarbejder om open source Flere og flere privat/offentlige samarbejder om udvikling af open source-softwarekomponenter vinder frem. Et eksempel er rumfartsadministrationen NASA og virksomheden Tetra Tech i USA. NASA fik i 2006 problemer med håndtering af automatiske servicehenvendelser (såkaldte trouble tickets ). Man havde hidtil benyttet systemet ARS Remedy, men NASA fandt dette for ufleksibelt til deres krav. Man valgte derfor open source-systemet OTRS, som man sammen med underleverandøren Tetra Tech tilpassede NASAs specifikke krav. Komponenterne, som NASA fik udviklet til OTRSsystemet, blev på grund af open source-licenseringen efterfølgende gjort tilgængelige for alle andre brugere af OTRS. 30

31

32 Open source-software i det offentlige Hovedformålet for regeringens softwarestrategi er at sikre kvalitet, sammenhæng og innovation i offentlige softwareløsninger. Strategisk anvendelse af open source-licens- og forretningsmodellen understøtter softwarestrategien. Open source er en licensform, der tillader inspektion, brug, ændringer og videredistribution af software. Open source-modellen understøtter innovation og udvikling og kan bidrage til at styrke den offentlige sektors og danske virksomheders evne til vedvarende at klare sig i konkurrencen i en globaliseret verden. Anvendelse af open source i det offentlige tager udgangspunkt i en række principper, som sikrer de offentlige institutioner store valgmuligheder og understøtter, at softwareanskaffelser samlet set gøres billigere og mere fleksible. Principperne er samtidig med til at sikre et innovativt og konkurrencepræget marked: Konkurrence, Kontrol og selvbestemmelse, Udvikling og innovation, Bedst og billigt uanset softwaretype, Sammenhæng og fleksibilitet, Genbrug af software. Det vigtige er at vælge den type software, der passer bedst i en given situation. Det er ikke et spørgsmål om enten open source-software eller closed source-software. Open source-software skal anses som et pragmatisk værktøj og skal anvendes dér, hvor det giver værdi.

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 52 Offentlig

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 52 Offentlig Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 52 Offentlig Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab, Folketinget Christiansborg 1218 København K Orientering om

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

Softwaremigrering. Indledning

Softwaremigrering. Indledning Softwaremigrering Forord Nedenstående tekst er baseret på Migration guide version 3.0 Bundesministerium des Innern, april 2008 samt erfaringer mv. opbygget i ITST s OSS-projekt. Teksten er udarbejdet af

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

OIO står for Offentlig Information Online og er det offentliges fællesbetegnelse for it-arkitektur, it-standarder og digital forvaltning.

OIO står for Offentlig Information Online og er det offentliges fællesbetegnelse for it-arkitektur, it-standarder og digital forvaltning. 1 af 6 30-01-2009 12:42 Vejledning Brugervejledning for OIO-katalog over offentlige it-standarder Version 2.0 - April 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning OIO på nettet Standarder og standardisering Offentlig

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

NemHandel i den offentlige sektor

NemHandel i den offentlige sektor NemHandel i den offentlige sektor Ny lovgivning Helle Schade-Sørensen Chefkonsulent IT og Telestyrelsen De første erfaringer Jan Hansen Indkøbskonsulent Høje Taastrup Kommune NemHandel ny lovgivning Hvad

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Notat. Vedr.: Open Source. Til: Direktionen. Den: /BH. Randers Kommune

Notat. Vedr.: Open Source. Til: Direktionen. Den: /BH. Randers Kommune Randers Kommune Notat Vedr.: Open Source Til: Direktionen Den: 6.9.2009/BH 1. Baggrund I forbindelse med drłftelse af forslag til digitaliseringsstrategi har direktionen bedt om en kort redegłrelse vedr.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Din Open Source partner

Din Open Source partner Din Open Source partner 2 Vi udvikler og supporterer professionelle Open Source løsninger til private virksomheder og det offentlige. Her er et udpluk af vores kunder. Om Casalogic Vi er en nichevirksomhed,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

Teknisk Workshop om NemHandel. Heinrich Clausen heinrich@hothousecph.dk Tåstrup den 1. marts 2011

Teknisk Workshop om NemHandel. Heinrich Clausen heinrich@hothousecph.dk Tåstrup den 1. marts 2011 Teknisk Workshop om NemHandel Heinrich Clausen heinrich@hothousecph.dk Tåstrup den 1. marts 2011 Agenda 09:00-09:30 Velkommen 09:30-10:30 Introduktion til OIOUBL 10:30-10:45 Pause 10:45-11:45 Introduktion

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 4. maj 2011./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir fra Videnskabsudvalgets

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere OS2 er et Offentligt digitaliseringsfællesskab, der har fokus på åbenhed, samarbejde, deling og digital udvikling. OS2 faciliterer innovation og samarbejder om at udvikle

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

COPING WITH COMPLEXITY ARKITEKTUR OG STANDARDER. Parallelsession B2: Strategisk standardisering. E-Sundhedsobservatoriet, 2.

COPING WITH COMPLEXITY ARKITEKTUR OG STANDARDER. Parallelsession B2: Strategisk standardisering. E-Sundhedsobservatoriet, 2. COPING WITH COMPLEXITY ARKITEKTUR OG STANDARDER Parallelsession B2: Strategisk standardisering E-Sundhedsobservatoriet, 2. oktober 2014 SPØRGSMÅL, DER SØGES BESVARET Bidrager standardisering positivt til

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Digitalisering på tværs IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Hvem er Digital Sundhed? Bestyrelsen nedsat efteråret 2006 3 statslige repræsentanter 2 regionale repræsentanter

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Elektronisk samhandling i dansk offentlig sektor

Elektronisk samhandling i dansk offentlig sektor Elektronisk samhandling i dansk offentlig sektor v. Michael Bang Kjeldgaard IT- og Telestyrelsen Oslo 11. september 2008 Lessons learned Velfungerende ramme for koordinering Tilgang der matcher modenhedsniveau

Læs mere

IT-arkitekturstyring i Syddjurs Kommune

IT-arkitekturstyring i Syddjurs Kommune IT-arkitekturstyring i Syddjurs Kommune Arkitekturprincipper 1. Skab sammenhængende digitale oplevelser for borgere og virksomheder 2. Forretningens behov skal drive og definere løsningerne 3. Understøt

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Deleøkonomi i Danmark. Strategi for vækst gennem deleøkonomi kort fortalt

Deleøkonomi i Danmark. Strategi for vækst gennem deleøkonomi kort fortalt Deleøkonomi i Danmark Strategi for vækst gennem deleøkonomi kort fortalt OKTOBER 2017 Deleøkonomi i Danmark Strategi for vækst gennem deleøkonomi kort fortalt OKTOBER 2017 2017/18:4 Oktober 2017 Erhvervsministeriet

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Velkomst - 3 år med Videnscenter for Software. Mogens Kühn Pedersen Fmd. Følgegruppen

Velkomst - 3 år med Videnscenter for Software. Mogens Kühn Pedersen Fmd. Følgegruppen Velkomst - 3 år med Videnscenter for Software Mogens Kühn Pedersen Fmd. Følgegruppen Hvorfor Open Source? Anskaffe sig billigere software? Anskaffe sig nye stjerneprodukter? Undgå administration af komplicerede

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

UNDGÅ DÅRLIGE IT-LØSNINGER

UNDGÅ DÅRLIGE IT-LØSNINGER UNDGÅ DÅRLIGE IT-LØSNINGER ARKITEKTURPRINCIPPER 1. Skab sammenhængende digitale oplevelser for borgere og virksomheder 2. Forretningens behov skal drive og definere løsningerne 3. Understøt digitalt samarbejde

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Vejledning om anskaffelse af standardsoftware baseret på open source

Vejledning om anskaffelse af standardsoftware baseret på open source Vejledning om anskaffelse af standardsoftware baseret på open source Vejledning om anskaffelse af standardsoftware baseret på open source Publikationen kan hentes på IT- og & Telestyrelsens Hjemmeside:

Læs mere

INGER TÆLL OR TIDSF FREM

INGER TÆLL OR TIDSF FREM FREMTIDSFORTÆLLINGER Når jeg står i en særlig livssituation, får jeg automatisk information, råd og vejledning fra min kommune, så jeg ikke behøver kontakte kommunen unødigt. FREMTIDSFORTÆLLING BORGEREN

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware

Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware 25-09-2009 TIF 4/0106-0200-0010 /FIB Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware IT- og Telestyrelsen har anmodet Konkurrencestyrelsen om en udtalelse

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

Telemedicin / digital velfærd

Telemedicin / digital velfærd Telemedicin / digital velfærd 2. juni 2014 Det er en udbredt opfattelse, at brug af velfærdsteknologi og telemedicin rummer et enormt potentiale for øget kvalitet i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 2 Borgeren først en mere sammenhængende offentlig sektor April 2017 Frit valg for alle

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring LEVERANCE 1.3 Model for kvalitetssikring Udarbejdelse af kvalitetssikringsmodel, krav til open source kode og dokumentation og godkendelsesprocedurer m.v. Samt fokus på understøttelse af CE-mærkning. 1

Læs mere

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen låst DECEMBER 2016 Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen 2017 2021 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten kommer

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (Innobarometer 0 - The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark FL Innobarometer - DK STILLES TIL ALLE Jeg vil gerne starte med nogle få generelle spørgsmål

Læs mere

Government 2.0 i dansk kontekst - et diskussionsoplæg

Government 2.0 i dansk kontekst - et diskussionsoplæg > Government 2.0 i dansk kontekst - et diskussionsoplæg Januar 2011 > Government 2.0 i dansk kontekst - et diskussionsoplæg Publikationen kan hentes på http://digitaliser.dk Udgivet af: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Den danske regerings position vedrørende en ny europæisk IKT-strategi fra 2010

Den danske regerings position vedrørende en ny europæisk IKT-strategi fra 2010 Notat Den danske regerings position vedrørende en ny europæisk IKT-strategi fra 2010 EU kan fortsat drage stor konkurrencemæssig fordel af at opretholde en digital førerposition på globalt plan, men det

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Måling

Læs mere

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen Agenda Lidt om NemHandel Rationalet for valg af cloud Overvejelser vedr. sikkerhed Løsning og erfaringer indtil

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet

Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet Præsentation af foreløbige resultater til Arkitekturrådet 29. april 2015 v/projektleder Michal Ingvald Sørensen, Arbejdsgange & It-arkitektur, KL Baggrund

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2007 Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 2007 Danske tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Oktober

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt.

Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt. Case Nikosax Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt. Illumis IT-platform henter pengene hjem Når

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software.

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software. Notat Høringsnotat høring om "Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse af open source-software - retlige forhold" Den 10. marts 2008 iværksatte en høring om "Vejledning om offentlige myndigheders

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

Digital signatur og XML. Karsten Munk, Videnskabsministeriet

Digital signatur og XML. Karsten Munk, Videnskabsministeriet Digital signatur og XML Karsten Munk, Videnskabsministeriet Indledning Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling tidligere IT- og Forskningsministeriet + universiteterne + innovationspolitikken

Læs mere