Open source-software i det offentlige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Open source-software i det offentlige"

Transkript

1 Open source-software i det offentlige

2 Open source-software i det offentlige Publikationen udleveres gratis så længe lager haves, ved henvendelse til: Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade København Ø Publikationen kan også hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: Telefon: Fax: ISBN (internet): ISBN:

3 Open source-software i det offentlige IT- og Telestyrelsen December 2008

4 Indhold Forord 5 Indledning 7 Regeringens softwarestrategi 8 Om open source i det offentlige 11 Ingen licensomkostninger 11 Åben kildekode 12 Genbrug af software 13 Open source i det offentlige i dag 14 Virk.dk integration af indberetningsservices 15 NemHandel open source som motor for vækst 16 Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark fælles infrastruktur 17 Open source i det offentlige derfor og sådan Open source understøtter innovation Open source hvor det giver værdi Principper for anvendelse af open source Initiativer til understøttelse af anvendelse af open source 24 Udenlandske erfaringer med open source 27 Den svenske Rikspolisstyrelse 28 Google 29 Privat/offentlige samarbejder om open source 30

5 Forord Digitalisering er et vigtigt element for at sikre optimale vækstvilkår i Danmark. Hvis vi udnytter de digitale muligheder kan vi høste effektiviseringsgevinster, skabe bedre kvalitet for den enkelte og understøtte innovation og indtjening. Vi skal hele tiden være opmærksomme på nye digitale potentialer og sætte fokus på gode betingelser for udvikling og innovation. Der er et stort potentiale i anvendelse af open source-software. Anvendelse af open source-software kan på de rigtige områder understøtte yderligere digital udvikling, innovation og kvalitet samtidig med, at konkurrencen styrkes. Regeringens softwarestrategi fra 2003 fastsætter principperne for anvendelse af software i offentlige myndigheder. Open source-software kan bidrage til sammenhæng og fortsat digital udvikling på tværs af den offentlige sektor. Og samtidig kan anvendelse af open source-software understøtte yderligere innovation og konkurrence på softwaremarkedet. Der er allerede mange flotte eksempler på danske virksomheder, der succesfuldt har skabt en forretning gennem innovation på it-området. Samtidig har vi en offentlig sektor, der er blandt verdens bedste til digitalisering og digital service til borgere og virksomheder. Det skal vi udnytte. Open source-software er ikke et vidundermiddel men et pragmatisk værktøj, der ved intelligent anvendelse de rigtige steder giver værdi for offentlige myndigheder, private virksomheder og borgere. Helge Sander Videnskabsminister 5

6 6

7 Indledning Regeringens softwarestrategi blev præsenteret i juni Strategien har til hovedformål at sikre konkurrence, kvalitet og sammenhæng i de offentlige softwareløsninger med udgangspunkt i følgende principper: Bedst og billigst uanset softwaretype. Konkurrence, uafhængighed og valgfrihed. Sammenhæng og fleksibilitet. Udvikling og innovation. Siden lanceringen af strategien har softwaremarkedet været inde i en rivende udvikling særligt inden for open source-software. Open source-licens- og forretningsmodellen er modnet, og der er i dag et kommercielt og konkurrence-præget marked, der understøtter en lang række open source-produkter. Open source-software kan ved strategisk anvendelse skabe værdi, reducere omkostninger og øge kontrollen over egen softwareportefølje. Der findes en række forskellige licensformer til at regulere software, men overordnet set skelner man mellem såkaldte closed source-licenser og open source-licenser. Førstnævnte tillader normalt ikke, at man ændrer og videre-distribuerer softwaren, mens open source-licenser netop giver mulighed for dette. Forudsætningen for at kunne gøre brug af denne mulighed er adgang til softwarens kildekode - heraf navnet open source, som kan oversættes til åben kildekode. Anvendelsen af open source-forretnings- og licensmodellen øges verden rundt. Konsulenthuset Gartner forudser, at 90 procent af alle virksomheder i 2012 vil anvende open source-software enten direkte eller indirekte. Nogle af internettets største aktører baserer deres forretning på open sourcesoftware. Det gælder for eksempel Amazon, Facebook, Yahoo og Google, ligesom markedet for webservere er præget af open source-webserveren Apache, som i dag har en markedsandel på 50 procent. 7

8 Regeringens softwarestrategi Regeringens softwarestrategi tager udgangspunkt i, at valg af software er en strategisk beslutning for den enkelte organisation, samtidig med at softwareløsningerne i den offentlige sektor skal hænge sammen. Strategisk anvendelse af open source-licens- og forretningsmodellen understøtter strategien. For at fremme strategiens principper er der iværksat en række open source-initiativer. Det drejer sig blandt andet om udvikling af en omkostnings- og værdimodel, samt gennemførelse af pilotforsøg. I 2006 blev Videnscenter for Software etableret i regi af Videnskabsministeriet. Centeret skulle særligt undersøge, hvordan open source- licens- og forretningsmodellen konkret kunne understøtte softwarestrategien, og konklusionerne danner baggrund for principperne, som præsenteres her. I 2007 lancerede centeret netstedet Softwarebørsen.dk, som er et forum for udveksling og genbrug af open source-software i det offentlige. Softwarebørsen henvender sig til offentlige myndigheder og udstiller open source-software, som frit kan hentes og bruges af enhver. Der er på nuværende tidspunkt 45 open source-projekter på netstedet. Softwarebørsen indeholder desuden en oversigt over leverandører, som tilbyder services til den udstillede software. Allerede i dag tjener flere virksomheder penge på sådanne services. En strategisk anvendelse af open source understøtter innovation og øget konkurrence på softwaremarkedet og kan bruges strategisk som motor for digitalisering. Myndigheder skal når det er relevant sikre sig kontrollen over deres software. Open source er et pragmatisk værktøj, som bør anvendes dér, hvor det giver værdi, og software skal derfor vælges på baggrund af en vurdering af en samlet business case. Samtidig skal softwareleverandører på lige vilkår kunne tilbyde deres it-ydelser til det offentlige. 8

9 9

10

11 Om open source i det offentlige Når myndigheder vælger at basere dele af eller hele deres softwareportefølje på open sourcelicenseret software, kan det give en række fordele: Der er normalt ingen licensomkostninger. Softwarens kildekode er åben og kan frit ændres. Det er muligt at genbruge softwaren i andre sammenhænge eller hos andre myndigheder. Hvad er forskellen på open source og åbne standarder? Open source software betegner software, hvor alle har adgang til kildekoden til softwaren, og hvor man frit kan anvende, ændre og distribuere softwaren. Open source vedrører altså selve den kode, softwaren består af. Åbne standarder betyder, at koden til den måde softwaren kommunikerer med andre systemer på, er åben og med frit tilgængelige tekniske specifikationer. Åbne standarder vedrører altså det sprog, softwaren kan tale. Ingen licensomkostninger At der som oftest ikke er licensomkostninger ved brug af open source-software, betyder, at der kan hentes nogle direkte besparelser. Men det er ikke gratis at anvende open source-software. Implementering, tilpasninger samt løbende drift og vedligehold medfører omkostninger på samme måde ved open source-software, som hvis man bruger closed source-software. 11

12 Open source er ikke gratis, når man ser på total cost of ownership. Som ved closed sourcesoftware er der omkostninger til drift, implementering og serviceydelser. Råder man over de nødvendige kompetencer, har man med open source-software uhindret adgang til selv at foretage tilpasninger, og er dermed ikke nødt til at købe disse ydelser hos en leverandør. Samtidig tager man i højere grad selv ansvaret for softwaren. Åben kildekode Med open source-software hjemtages kontrollen med egen software. Fordi kildekoden er åben og frit tilgængelig, er det muligt selv at foretage ændringer og videreudvikle softwaren. Det giver offentlige brugere af open source-software fleksibilitet i to henseender: For det første kan de frit tilrette softwaren til de præcise behov, og for det andet sikrer den frie adgang til kildekoden, at langt flere it-leverandører har mulighed for at tilbyde ydelser til softwaren. Åben kildekode giver myndigheder øget kontrol over deres software. Udover at de selv kan foretage tilpasninger og forbedringer, er det muligt for flere forskellige leverandører at tilbyde ydelser i forbindelse med softwaren. Det giver høj grad af leverandørvalgfrihed. 12

13 Der kan med andre ord være mange flere forskellige leverandører at vælge imellem, så man undgår at blive låst fast til én leverandør. Det betyder, at myndigheder selv har kontrollen over, hvilken udvikling softwaren i fremtiden skal tage. At den åbne kildekode tillader flere leverandører at udbyde serviceydelser i forbindelse med softwaren medvirker samtidig til øget konkurrence på softwaremarkedet. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at hvis man vælger at benytte software, som ikke er så hyppigt anvendt, kan antallet af leverandører, som uden videre kan yde service, være begrænset. Genbrug af software Open source-software kan genbruges. Det er tilladt at videredistribuere open source-software og lade andre bruge den. Skatteborgerne undgår dermed at skulle betale for udviklingen af den samme software flere gange. Open source er en licensform, der tillader inspektion, brug, ændringer og videredistribution af software. Med udgangspunkt i disse friheder kan offentlige myndigheder både være brugere af eksisterende open source-software eller være licensgivere, som kan stille software til rådighed for andre myndigheder eller andre aktører. Kombinationen af, at open source-software frit kan genbruges, og at kildekoden er åben, betyder ikke blot at én myndighed kan videredistribuere sin open source-software til en anden myndighed. Det betyder også, at den anden myndighed kan forbedre softwaren og derefter igen dele det forbedrede produkt med den første myndighed eller med andre. På den måde kan der være flere om at forbedre softwaren og om at finansiere fremtidig udvikling. 13

14 Samarbejde er en forudsætning for en sammenhængende digital forvaltning, med systemer som kan fungere sammen. Retten til frit at udveksle softwaren understøtter samarbejde, og samtidig giver open source mulighed for decentral kontrol og fleksibilitet. Friheden til at ændre softwaren og til at gøre dette i strategiske samarbejder understøtter innovation, dels fordi det er muligt at tilpasse eksisterende software, dels fordi den voksende mængde open source- hyldevarer gør det muligt hurtigt at sammensætte nye produkter og services. Muligheden for frit at videredistribuere open source-software betyder også, at open source-modellen kan bruges strategisk som motor for digitalisering. For at få så mange som muligt til for eksempel at digitalisere forretningsprocesser, kan en myndighed stille relevante softwarekomponenter frit til rådighed som open source, så det er nemmere for målgruppen at komme i gang med digitalisering. Open source i det offentlige i dag Der findes i dag en del open source-software i det offentlige. Myndigheder har fået udviklet software som open source og er i høj grad parat til at stille softwaren til rådighed for andre brugere, det viser undersøgelsen Open Source-kortlægningen 2008, som Videncenter for Software har fået lavet. 96 pct. af de adspurgte offentlige myndigheder og institutioner siger Ja til deling af software. Undersøgelsen blev gennemført blandt 111 statslige myndigheder, regioner, kommuner, universiteter og hospitaler. Her følger tre eksempler på forskellige typer af anvendelse af open source-software i den offentlige sektor. 14

15 Virk.dk integration af indberetningsservices Virk.dk er en tværoffentlig virksomhedsportal, som er udviklet i samarbejde mellem de erhvervsrettede offentlige myndigheder. Portalen giver adgang til indberetningsservices, som de forskellige myndigheder selv er ansvarlige for. Med Virk.dk kan virksomhederne nøjes med at gå ét sted hen, når de skal indberette til myndighederne, fordi de forskellige indberetningsservices er integreret i portalen. Den seneste version af Virk.dk-portalen er baseret på flere open source-produkter og nogle closed source-produkter. Portalen styres gennem et open source content management system, og dele af den underliggende database er også open source. Virk.dk benytter den fællesoffentlige standard for brugerstyring, hvilket har gjort det betydeligt nemmere at håndtere brugerstyring på tværs mellem de mange forskellige myndigheder, som integrerer deres portal-services på Virk.dk. Fordi man har lov til frit at distribuere sin open source-software, kan man hos Virk.dk nemt stille konkrete fungerende eksempler (referenceimplementeringer) til rådighed, som de forskellige myndigheder kan bruge, når de skal integrere deres services i portalen. Man sænker altså barriererne for integration ved at kunne stille software frit til rådighed. Valget af open source til en væsentlig del af platformen betyder også, at Virk.dk udover besparelser på licensomkostninger, forventer at opnå en bedre samlet økonomi i udviklingen af portalen, større fleksibilitet på fejlrettelser og ændringer og dermed også mere kontrol med systemerne. Samtidig overholder Virk.dk de relevante åbne standarder og den offentlige integrationsmodel for portaler (OIM). Det er dog også værd at være opmærksom på, at fordi Virk.dk har valgt et mindre udbredt open source content management system, kan antallet af leverandører, som uden videre kan servicere systemet, være begrænset, og man kan bruge en del konsulenttimer til tilpasninger, fordi man i højere grad selv tager ansvar for systemet og kan tilrette. 15

16 NemHandel open source som motor for vækst NemHandel gør det muligt at udveksle forretningsdokumenter, for eksempel elektroniske fakturaer, via internettet på en nem og sikker måde. NemHandel er en del af en åben infrastruktur, som er tilgængelig for alle virksomheder såvel som offentlige myndigheder og som derfor er med til at løfte digitaliseringen af hele Danmark. Det er afgørende for udbredelsen, at der er tale om en åben infrastruktur, som alle kan benytte sig af, og som ingen enkelt aktør har ejerskab over, ligesom det er tilfældet med internettet. NemHandel er udviklet som open source og benytter åbne standarder. Det betyder, at det står alle kommercielle softwareudviklere frit for at indbygge NemHandel i deres it-produkter, hvilket flere allerede har benyttet sig af. Alle de nødvendige komponenter kan gratis hentes fra Softwarebørsen, hvilket nedbringer udviklingsomkostningerne for softwareudviklerne og gør det muligt for selv helt små it-leverandører at være med. NemHandel er Softwarebørsens mest hentede komponent. NemHandel er et godt eksempel på, hvordan man kan bruge open source-modellen strategisk som katalysator for digitalisering: Fordi NemHandel er udviklet som open source og frit kan videredistribueres, er det nemt for kommercielle aktører at bruge NemHandel i deres produkter. Det skaber konkurrence mellem it-leverandører, fordi selv de helt små leverandører kan være med, og det stimulerer udbudet af både avancerede og simple NemHandel-løsninger til glæde for virksomhederne, som ønsker at digitalisere deres forretningsprocesser. 16

17 Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark fælles infrastruktur Sundhedssektoren er kommet langt med at opbygge en infrastruktur til udveksling af kliniske data mellem it-systemer på tværs af landet. Formålet er at gøre det muligt for behandlere at få den nyeste information om en patients sundhedstilstand, uanset hvor i landet patient og behandler befinder sig. Infrastrukturen vil med tiden koble en lang række forskellige kliniske systemer sammen. Leverandørerne af de kliniske systemer varierer i størrelse, og for nogle er det en stor udfordring at åbne et system, der tidligere stod alene, til at indgå i en sådan infrastruktur. For at sænke denne tærskel er der opbygget en række komponenter, der kan fungere med de store platforme, Java og.net, og som tilbydes under open source-vilkår. Ingen dele af den eksisterende infrastruktur på sundhedsområdet er baseret på open source. Den nye platform består derimod af en række forskellige komponenter og services, som alle er under open source-licens. Der er bl.a. tale om komponenter til webservicekommunikation, en central service til brugerstyring og en lang række kommende services, som skal give mere klinisk værdi og yderligere sænke tærsklen for at komme på den fælles infrastruktur. Stort set alle parter, der er koblet på sundhedssektorens fælles infrastruktur benytter i dag open source-software. Det har blandt andet den positive effekt, at fejl udbedres hurtigere, og at softwaren derfor hurtigere modnes og bliver robust. Samtidig er det mere overkommeligt at håndtere flere leverandører på samme software, da koden er åben, og styring er afkoblet fra en bestemt leverandør. En meget vigtig fordel er, at det er muligt også for mindre leverandører at byde ind på vedligehold af softwaren. Det giver øget konkurrence og dermed mulighed for yderligere kvalitetsløft af softwaren. 17

18 18

19 Open source i det offentlige derfor og sådan Anvendelse af open source understøtter målene i regeringens softwarestrategi. 1 Open source understøtter innovation Innovation handler ikke udelukkende om at udvikle nye ideer og teknologier. Innovation handler lige så meget om at udbrede allerede eksisterende viden og teknologi, samt at anvende denne på nye måder. Innovation handler med andre ord også om genbrug, fornyelse, gentænkning og om at udvikle nye kombinationer, som ingen har tænkt på før. Tilsvarende er det et centralt mål at fjerne barrierer for udveksling, genbrug og videreudvikling af software og dermed skabe gode betingelser for innovation på it-området. Netop denne form for innovation understøttes i høj grad af open source software, fordi kildekoden stilles til rådighed på frie vilkår. Hermed får andre udviklere muligheden for at studere og videreudvikle teknologien og den samlede viden om teknologien. Det kan sammenlignes med forskningsverdenen, hvor nye banebrydende resultater og innovationer ofte opnås på baggrund af andres grundforskning. På denne måde understøtter open source-licens- og forretningsmodellen innovation og udvikling og kan bidrage til at styrke den offentlige sektors og danske virksomheders evne til vedvarende at klare sig i konkurrencen i en globaliseret verden. Samtidig kan open source være med til at understøtte den frie bevægelighed af viden i samfundet. Det fremmer et mere effektivt videnmarked, øger videnspredningen og dermed styrkes innovations-potentialet i virksomhederne og det offentlige. 19

20 2 Open source hvor det giver værdi Den offentlige sektor skal bruge software, der både understøtter sammenhænge på tværs af institutioner og understøtter et softwaremarked, hvor leverandører uanset softwaretype kan tilbyde deres produkter til den offentlige sektor. Det drejer sig om hvilken type software, der passer bedst i en given situation. Det er ikke et enten open source-software eller closed source-software. Open source-software skal anses som et pragmatisk værktøj og skal anvendes dér, hvor det giver værdi. Uanset hvilken licensform og forretningsmodel der anvendes, er det vigtigt, at myndighederne i videst mulig omfang sikrer sig selvbestemmelse og kontrol over den anskaffede software. Hermed er de selv med til at fastlægge vilkår for anvendelse og videreudvikling. Dette vil være med til at sikre kvalitet og mindske risikoen for bindinger til bestemte leverandører. Anvendelse af open source i det offentlige tager udgangspunkt i en række principper, som sikrer de offentlige institutioner store valgmuligheder og understøtter, at softwareanskaffelser samlet set gøres billigere og mere fleksible. Principperne er samtidig med til at sikre et innovativt og konkurrencepræget marked. 20

21

22 3 Principper for anvendelse af open source Konkurrence Velfungerende konkurrence er en forudsætning for et effektivt og varieret softwaremarked. Open source understøtter, at softwaren kan vedligeholdes og videreudvikles af flere leverandører. Softwareleverandører skal på lige vilkår kunne tilbyde deres it-ydelser til det offentlige. Kontrol og selvbestemmelse Anvendelse af open source-software sikrer kontrollen over softwaren. Dermed kan den enkelte myndighed bestemme, hvornår og hvordan softwaren skal opdateres, udvikles og eventuelt deles med andre myndigheder. Udvikling og innovation Myndigheder skal ved udvikling af software overveje, hvilken software-udviklingsmodel, herunder open source-udviklings- og forretningsmodellen, som bedst understøtter innovation og hurtig udvikling af nye produkter og services. Egenudviklet software bør som udgangspunkt stilles til rådighed med en open source-licens. Det betyder ikke, at gamle metoder skal opgives, men at flere metoder kan leve side om side, og nye kan afprøves, så fordele og ulemper kan afklares i forhold til den danske forvaltnings virkelighed. 22

23 Bedst og billigst uanset softwaretype Den enkelte myndighed skal have mulighed for at erhverve den bedste og billigste software ud fra lokale forvaltningsmæssige behov, uanset om der er tale om closed source- eller open source-software. Software skal vælges på baggrund af en vurdering af en samlet business case. Sammenhæng og fleksibilitet Myndigheder skal satse på software, der opbygges i mindre dele, og som ved hjælp af åbne standarder er i stand til at kommunikere med andre typer software. Derved sikres det, at enkelte dele af software-systemet uafhængigt kan udskiftes til gavn for fleksibilitet, genbrug og konkurrence på området. Genbrug af software Anvendelse af open source-software kan sikre, at skatteborgerne undgår at betale for udvikling af den samme software flere gange 23

24 4 Initiativer til understøttelse af anvendelse af open source En række initiativer vil blive igangsat for at understøtte anvendelse af open source i det offentlige. Heraf kan nævnes: Netværksdannelse og udvikling af offentlige softwarefællesskaber For at fremme genbrug og samarbejde om softwareudvikling igangsættes der forsøg med etablering af brugerfællesskaber omkring softwarekomponenter. Samtidig vil erfaringer fra allerede eksisterende fællesskaber blive indhentet. Formålet er at identificere incitamentsmodeller og at nedbryde de barrierer, der stadig findes for genbrug af software. Løbende kortlægning af nye tendenser på softwareområdet Softwareområdet og heraf følgende forretningsmodeller udvikler sig løbende. Der skal derfor gøres en indsats, der skal orientere offentlige myndigheder om faldgruberne og mulighederne ved nye metoder og forretningsmodeller. Et eksempel på en sådan indsats kan være en udredning af, hvordan konkurrencen bevares i et marked, hvor stadig mere software bliver netbaseret og stilles til rådighed som services frem for som applikationer. Videncenter for Software vil samtidig bidrage med relevante værktøjer, for eksempel til udarbejdelse af business cases for open source-software. 24

25 Anvendelse af open source i den fællesoffentlige referencearkitektur Et andet opmærksomhedsområde er, hvordan offentlig referencearkitektur og infrastruktur kan anvende open source på strategiske områder. IT- og Telestyrelsen vil løbende indtænke og inddrage open source i arbejdet med fællesoffentlig referencearkitektur som for eksempel på ESDH-området. Samarbejde med uddannelsesinstitutioner Øget samarbejde med universiteter og uddannelsesinstitutioner er med til at opbygge en bred vidensbase om open source-infrastruktur i det offentlige. Herunder hører systematisk arbejde med innovation og videreudvikling af open source-software i et kommercielt samspil med den private sektor. Vidensindsamling og kommunikation Der er behov for overblik og gennemsigtighed på softwaremarkedet. IT- og Telestyrelsens netsted for it-profesionelle, Digitalisér.dk samler resultater fra alle softwarerelaterede aktiviteter. Her vil ligeledes findes information om relaterede softwareprojekter nationalt såvel som internationalt til gavn for alle offentlige institutioner. Denne opgave varetages primært af Videnscenter for Software. Anvendelse af open source-software er et middel til at fremme principperne i regeringens softwarestrategi og til at styrke kontrollen over den offentlige it-infrastruktur. Open source er et pragmatisk værktøj, som bør anvendes dér, hvor det giver værdi og understøtter principperne om åbenhed, innovation, konkurrence, genbrug, selvbestemmelse og bedst og billigst. 25

26 26

27 Udenlandske erfaringer med open source Igennem det sidste årti er også flere og flere offentlige myndigheder verden over med succes overgået til open source-baserede platforme og it-løsninger. En af forklaringerne herpå er, at mange softwareleverandører anvender open source-komponenter i deres produkter, uanset om de selv er open source- eller closed source-leverandører. Som eksempel kan nævnes, at de fleste kommercielle applikationsservere i dag indeholder open source-webserveren Apache, og nogle af verdens største web-applikationer afvikles i dag på den såkaldte LAMP-platform, som er open source. En anden open source-platform (baseret på Linux, JBOSS, databasen MySQL og programmeringssproget JAVA) er i dag den hurtigst voksende applikationsserver-platform med europæiske referencer som skattemyndighederne i Frankrig, Rikspolisstyrelsen i Sverige, Svenske Jernbaner, samt mange internationale referencer, som bl.a. omfatter forsvaret i USA. Ifølge Danmarks Statistiks anvendte hver anden myndighed i Danmark i 2007 open sourcesoftware i en eller anden form. I følge et studie fra EU-Kommissionen (Study on the Economic impact of open source software on innovation and the competitiveness of the Information and Communication Technologies (ICT) sector in the EU, 2006), har open source-licensmodellen opnået en stor udbredelse og på nogle områder endda har opnået markedsdominans sammenlignet med closed source-software. 27

28 Den svenske Rikspolisstyrelse Den svenske Rikspolisstyrelse besluttede i 2007, at alle fremtidige it-systemer skal bygges ved at benytte en såkaldt mixed source-strategi. Mixed source er, når man anvender både open source- og closed source-software. Baggrunden for beslutningen var en analyse af en faktisk migrering af Rikspolisstyrelsens billeddatabasesystem. Analysen viste, at Total Cost of Ownership (TCO) på det gamle billedsystem over tre år var danske kroner. TCO på det nye open source-baserede system var danske kroner. Dette gav en besparelse over tre år på danske kroner eller en besparelse på 73 procent. På denne baggrund beregnede Rikspolisstyrelsen, at de for hele styrelsen over en 5-årig periode kunne spare 140 millioner danske kroner alene på reducerede licens-omkostninger og udgifter til serverhardware - et beløb, som ifølge Rikspolisstyrelsen giver mulighed for at købe 400 nye politibiler eller at ansætte 70 nye it-medarbejdere. Det interessante ved eksemplet er, udover den klare besparelse, at det viser, at bedst og billigst ikke behøver at være et enten eller, men at open source med fordel kan spille sammen med eksisterende closed source-software. Ydermere er eksemplet interessant, fordi det viser, at besparelsen blev hentet på it-infrastrukturen og ikke på desktop-software. 28

29 Google Google er en anden aktør, som anvender mixed source, og som har en klar open source-strategi. Open source-software spiller en vital rolle for Google. I Googles open source-strategi indgår derfor driften af et egentligt open source-programkontor, hvis fremmeste opgave er at vedligeholde et sundt forhold til open source-miljøet. Dette gør man blandt andet ved at frigive Google-skabt kode og tilbyde infrastruktur på Desuden støtter man open source-projekter økonomisk og støtter open source-udviklere gennem programmer som The Google Summer of Code. Google angiver selv, at den altafgørende fordel ved open source er fleksibiliteten, at virksomheden selv har kontrol over egen softwareportefølje, og at virksomheden dermed ikke skal betale nogen for at få lov til at ændre i egen software. It s all about flexibility for us. The terrific thing about open source software is that we don t have to ask anyone s permission before we make changes to our operating systems. We don t have to ask anyone s permission before we make changes to our databases. We don t have to pay any per client licence fees for these things. This is really important, not just from a cost savings point of view, but from a flexibility and speed point of view. Googles Chris DeBona til CNET, News.com 2006/12/13 29

30 Privat/offentlige samarbejder om open source Flere og flere privat/offentlige samarbejder om udvikling af open source-softwarekomponenter vinder frem. Et eksempel er rumfartsadministrationen NASA og virksomheden Tetra Tech i USA. NASA fik i 2006 problemer med håndtering af automatiske servicehenvendelser (såkaldte trouble tickets ). Man havde hidtil benyttet systemet ARS Remedy, men NASA fandt dette for ufleksibelt til deres krav. Man valgte derfor open source-systemet OTRS, som man sammen med underleverandøren Tetra Tech tilpassede NASAs specifikke krav. Komponenterne, som NASA fik udviklet til OTRSsystemet, blev på grund af open source-licenseringen efterfølgende gjort tilgængelige for alle andre brugere af OTRS. 30

31

32 Open source-software i det offentlige Hovedformålet for regeringens softwarestrategi er at sikre kvalitet, sammenhæng og innovation i offentlige softwareløsninger. Strategisk anvendelse af open source-licens- og forretningsmodellen understøtter softwarestrategien. Open source er en licensform, der tillader inspektion, brug, ændringer og videredistribution af software. Open source-modellen understøtter innovation og udvikling og kan bidrage til at styrke den offentlige sektors og danske virksomheders evne til vedvarende at klare sig i konkurrencen i en globaliseret verden. Anvendelse af open source i det offentlige tager udgangspunkt i en række principper, som sikrer de offentlige institutioner store valgmuligheder og understøtter, at softwareanskaffelser samlet set gøres billigere og mere fleksible. Principperne er samtidig med til at sikre et innovativt og konkurrencepræget marked: Konkurrence, Kontrol og selvbestemmelse, Udvikling og innovation, Bedst og billigt uanset softwaretype, Sammenhæng og fleksibilitet, Genbrug af software. Det vigtige er at vælge den type software, der passer bedst i en given situation. Det er ikke et spørgsmål om enten open source-software eller closed source-software. Open source-software skal anses som et pragmatisk værktøj og skal anvendes dér, hvor det giver værdi.

Softwaremigrering. Indledning

Softwaremigrering. Indledning Softwaremigrering Forord Nedenstående tekst er baseret på Migration guide version 3.0 Bundesministerium des Innern, april 2008 samt erfaringer mv. opbygget i ITST s OSS-projekt. Teksten er udarbejdet af

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

Din Open Source partner

Din Open Source partner Din Open Source partner 2 Vi udvikler og supporterer professionelle Open Source løsninger til private virksomheder og det offentlige. Her er et udpluk af vores kunder. Om Casalogic Vi er en nichevirksomhed,

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

NemHandel i den offentlige sektor

NemHandel i den offentlige sektor NemHandel i den offentlige sektor Ny lovgivning Helle Schade-Sørensen Chefkonsulent IT og Telestyrelsen De første erfaringer Jan Hansen Indkøbskonsulent Høje Taastrup Kommune NemHandel ny lovgivning Hvad

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Government 2.0 i dansk kontekst - et diskussionsoplæg

Government 2.0 i dansk kontekst - et diskussionsoplæg > Government 2.0 i dansk kontekst - et diskussionsoplæg Januar 2011 > Government 2.0 i dansk kontekst - et diskussionsoplæg Publikationen kan hentes på http://digitaliser.dk Udgivet af: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere OS2 er et Offentligt digitaliseringsfællesskab, der har fokus på åbenhed, samarbejde, deling og digital udvikling. OS2 faciliterer innovation og samarbejder om at udvikle

Læs mere

Drupal. Hvad er Drupal?

Drupal. Hvad er Drupal? Drupal Verdens bedste Content Management System Drupal er to år i træk blevet kåret som det bedste Open Source CMS i den såkaldte CMS Award, som årligt afholdes af det anerkendte IT-bogforlag Packt Publishing.

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software.

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software. Notat Høringsnotat høring om "Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse af open source-software - retlige forhold" Den 10. marts 2008 iværksatte en høring om "Vejledning om offentlige myndigheders

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

1B Status på e-fakturaområdet

1B Status på e-fakturaområdet Fakturahåndtering 1B Status på e-fakturaområdet Helle Schade-Sørensen IT-Telestyrelsen Status på efaktura Udfordringer og muligheder Helle Schade-Sørensen Dagens tekst De nye krav til elektronisk fakturering

Læs mere

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Måling

Læs mere

Data i spil. Plejererdød Værdi... innovation --- åbenhed Synliggøre ej kun specialister good enough is perfect...? Drift udvikling samarbejder...

Data i spil. Plejererdød Værdi... innovation --- åbenhed Synliggøre ej kun specialister good enough is perfect...? Drift udvikling samarbejder... Hørt i dag... Data i spil. Plejererdød Værdi... innovation --- åbenhed Synliggøre ej kun specialister good enough is perfect...? Drift udvikling samarbejder... Rigets tilstand CC BY-NC-SA 2.0 camknows

Læs mere

DI Netværk for sundheds-it 4.06.2008

DI Netværk for sundheds-it 4.06.2008 Hvilke behov har sundhedssektoren? Sundhedssektoren som kunde. DI Netværk for sundheds-it 4.06.2008 v/ Sector Manager Darko Loncar, Siemens A/S Copyright Siemens AG 2008. All rights reserved Sundhedssektoren

Læs mere

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF...

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... 70% Højere kvalitet af innovationerne i den offentlige sektor 50% Tilfredse medarbejdere af innovationerne i den offentlige sektor 46% Effektivitet af innovationerne i

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

VistA Venerea. en OPEN source EPJ. Martin Sølvkjær Jari Friis Jørgensen. Jari@symmetric.dk

VistA Venerea. en OPEN source EPJ. Martin Sølvkjær Jari Friis Jørgensen. Jari@symmetric.dk VistA Venerea en OPEN source EPJ Martin Sølvkjær Agenda Forhistorien Hvad er Vista? Hvorfor VistA? Hvad har vi lært? Hvad er potentialet? Og så er der nok ikke mere tid... Der var engang... En Venerea

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Tilsted Web HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Nye muligheder med Content Management Systemer (CMS) til vedligeholdelse af hjemmesider, web- og intranetløsninger. CMS betyder nem vedligeholdelse og

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION EN RADIKAL IT-POLITISK VISION TILGÆNGELIGHED ÅBENHED RETSIKKERHED UDVIKLING VERSION 0.9 INDLEDNING Det Radikale Venstre er klar over at IT er et af de bærende elementer i det samfund vi har bygget op.

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen Agenda Lidt om NemHandel Rationalet for valg af cloud Overvejelser vedr. sikkerhed Løsning og erfaringer indtil

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jon Badstue Pedersen Kommunal funktion OS2-funktion Afdelingsleder for Digitalisering Eks-bestyrelsesmedlem Syddjurs Kommune OS2 Offentligt digitaliseringsfællesskab jbp@syddjurs.dk

Læs mere

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Forretnings-it sparer tid og penge

Forretnings-it sparer tid og penge Forretnings-it sparer tid og penge - IBIZ-Center skal vejlede små og mellemstore virksomheder om mulighederne med anvendelse af it (skridtet før professionel lev./rådgiver) - IBIZ-Center motiverer til

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

To Cloud or not. Myndigheder og virksomheders valg af cloud computing. To Cloud or Not

To Cloud or not. Myndigheder og virksomheders valg af cloud computing. To Cloud or Not To Cloud or Not To Cloud or not Myndigheder og virksomheders valg af cloud computing Bjørn Borre, Chefkonsulent IT-Branchen, bjb@itb.dk Mobil 27522524 1 Om IT-Branchen Om Bjørn Borre 300 it-virksomheder.

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Sammenfatning af temaer fra diskussionerne ved Smart -workshop

Sammenfatning af temaer fra diskussionerne ved Smart -workshop Sammenfatning af temaer fra diskussionerne ved Smart -workshop Grundlæggende ressourcer kan ikke monopoliseres Der var enighed om, at det bliver sværere at monopolisere grundlæggende ressourcer, fx digital

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur

Service Orienteret Arkitektur Service Orienteret Arkitektur Datalogisk Institut 22. november 2004 v/ Vidensleverandør Henrik Hvid Jensen, SOA Network henrikhvid@soanetwork.dk (c) SOA Network, 2004 1 Indførelse af et servicelag (c)

Læs mere

Vi valgte ikke open source, men sådan blev det bare fordele, ulemper og lidt om leverandørafhængighed

Vi valgte ikke open source, men sådan blev det bare fordele, ulemper og lidt om leverandørafhængighed Vi valgte ikke open source, men sådan blev det bare fordele, ulemper og lidt om leverandørafhængighed Open source-software i det offentlige 19. marts 2009 Jens Barslund Mikkelsen Leder af Webgruppen, Chefkonsulent

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Ubuntu og fri software

Ubuntu og fri software Ubuntu og fri software I anledning af frigivelsen af Ubuntu 8.04 Hardy Heron Hvad er fri software, og har det noget med Ubuntu at gøre? Hvordan fungerer Ubuntu som projekt, og hvad kan jeg selv gøre? Præsentation

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013 One-stop-shop Gorm Simonsen InspEir 24. september 2013 Region Nordjyllands opgaver Region Nordjylland ca. 13.000 ansatte 4 hospitaler Årligt budget på kr. 10,9 mia ca. kr. 3,4 mia i indkøb ca. 70-100 offentlige

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Avaya er 27% bedre end konkurrenterne

Avaya er 27% bedre end konkurrenterne 2 Avaya realiserer visionerne 3 Vi er midt i en IP-baseret udvikling, hvor hele vores måde at arbejde på ændres, og visionerne bliver til realiteter i hverdagen. Globalisering og skrappe kundeforventninger

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

It i gymnasiet En ny start

It i gymnasiet En ny start It i gymnasiet En ny start Michael E. Caspersen Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet It for alle It, et alment fag kreativt revolutionerende grænseoverskridende meningsfuldt udbud for alle inspiration

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Getting to the digital results. studietur

Getting to the digital results. studietur Getting to the digital results studietur Singapore 2012 Strategisk set er Singapore et skridt foran. Det er imponerende, hvordan de udpeger strategiske mål og eksekverer i bund for at overleve i den globale

Læs mere

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget?

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? John Johansen www.cip.aau.dk 6. december 2010 Ledelsesakademi - AAU MANUFUTURE - The Strategic Perspective The current industrial paradigm

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere