Forord. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Teatersalen i Odder Den gamle teatersal i Centalhotellet på torvet i Odder skal reddes og gøres til en levende kulturscene igen. Foreningen Teatersalens Venner har i den forbindelse udarbejdet dette projektoplæg vedrørende renovering, indhold, drift og økonomi.

2 Forord Centralhotellet på torvet i Odder rummer en gammel teatersal, som har stået ubrugt hen i flere år. Der er tale om nogle fysiske rammer, som blev fredet i 1993 og som stort set ikke er blevet forandret siden teateret blev bygget i Stedet rummer unikke muligheder for bevarelse af kulturværdier, og med den rigtige istandsættelse og modernisering kan teatersalen igen blive en levende del af kulturlivet i Odder og omegn. En forening - Teatersalens Venner - er blevet dannet med det formål, at skabe grundlaget for projektets gennemførelse. Og det er Teatersalens Venner, som har udarbejdet dette oplæg som resultat af en række forundersøgelser. På baggrund af disse undersøgelser er vi i Teatersalens Venner af den overbevisning, at en restaurering og revitalisering af teateret kan blive et bæredygtigt projekt, som kan komme til at danne rammerne om en lang række forskellige arrangementer. Vi håber derfor, at det vil lykkes os at få etableret det økonomiske fundament, som er nødvendigt. Det er et relativt stort beløb, der er behov for, men med disse penge vil teatersalen få nyt liv til gavn og glæde for mange mennesker. Det er et projekt, vi syntes, det er værd at kæmpe for, og vi håber, at dem der sidder med de nødvendige midler til teaterets istandsættelse og modernisering, deler det synspunkt. Teatersalens Venner har ingen penge selv, så vi er afhængig af, at det lykkes os at opnå den fornødne interesse, hvor pengene er. Der er ikke tale om et investeringsprojekt, som kan give investorer et større eller mindre løbende økonomisk afkast. Vi ser det som et kulturprojekt med almen interesse. Driftøkonomien skal være sund og i balance, men der arbejdes ikke efter en forretningsmæssig gevinst. Eventuelle overskud i driften skal anvendes til en nødvendig konsolidering samt til at fremme og understøtte mindre økonomisk bæredygtige kulturprojekter i teatersalen. Med andre ord: i stedet for økonomisk udbytte bliver afkastet en revitaliseret teatersal og et fyrværkeri af kultur for både børn og voksne. Indholdsfortegnelse Projektbeskrivelse... 3 Brugergrupper... 4 Stedets historie... 5 Fra idé til bæredygtig drift... 6 Organisation - drift... 7 Fredning og renovering m.v Projekttegninger - planer, snit og facade Beskrivelse af istandsættelse og ombygning Opstillingsplaner - eksempler Tidsplan Økonomi - generelt Anlægsudgifter Anlægsfinansiering Driftudgifter Driftindtægter Kulturscenen.odder.dk (webportal) Fremtidstanker Projektdeltagere, forprojekt Projektdeltagere, hovedprojekt Billeder fra teatersalen m.v Bilagsoversigt + bilag Eric Pettersson Formand for Teatersalens Venner Konghusvej 56, 8300 Odder Telefon:

3 Projektbeskrivelse Formål Odder og omegn mangler en bynær sal og scene, som kan danne rammerne om de kulturarrangementer, som kræver en mere karakterfuld og intim atmosfære, end kommunens idrætshaller kan tilbyde. Det potentiale har den gamle teatersal i Centralhotellet på torvet i Odder. En istandsættelse og modernisering vil gøre teaterbygningen til et meget attraktivt kultursted. Teatersalen har stået ubrugt, forfalden og utidsvarende i flere år, men stedet rummer rige muligheder for igen at blive stedet for en lang række forskellige kulturarrangementer. Samtidig repræsenterer teatersalen en kulturarv, som det er oplagt at bevare. Nogle arrangementer vil være indtægtsgivende. Andre skal blot kunne balancere eller skal måske ligefrem støttes af indtægtssiden og eventuelle andre støttemuligheder. Formålet er kulturlivsudvikling og kulturarvsbevaring ud fra en almen interesse. Indhold og aktiviteter En istandsat og moderniseret teatersal kan skabe gode muligheder for teater, musik, dans, revy og lignende, men også foredrag, receptioner, konferencer, private fester m.v. vil her få ideelle rammer. Op til 250 siddende publikummer vil der kunne etableres plads til. Teatersalen rummer også gode muligheder for at forene spisning og underholdning. Der vil være plads til 160 spisende gæster. Pakkeløsninger med god gastronomi og underholdning vil kunne sælges til både virksomheder og private. Og med den planlagte foyér i underetagen med garderobe, nye toiletter, elevator m.v. samt med overtagelsen, ombygningen og istandsættelsen af det tilstødende værtshus Underhuset, vil også det fysiske miljø omkring teatersalen få en høj standard. Se i øvrigt side 4 vedrørende brugergrupper og side 17 vedr. eksempler på opstillingsplaner i salen. Kulturarvsbevaring Kulturlivsudvikling Organisation og ledelse Teatersalen og tilhørende teatercafé (tidligere værtshuset Underhuset ) tilknyttes den selvejende institution Spektrum Odder, som i dag står for administrationen og ledelsen af en stor del af Odder kommunes idræts- og kulturaktiviteter. Derved opnås der stor driftmæssig synergi og en sikker forankring i en stærk og professionel organisation og ledelse. Se side 7 for yderligere beskrivelse. Drift og markedsføring Spektrum Odder vil komme til at stå for den daglige drift og markedsføring. Til dette arbejde får foreningen Teatersalens Venner tilknyttet en fuldtids kulturarbejder i Spektrum Odders ledelse. Han/hendes opgave bliver primært at opsøge, fremme og understøtte de kulturarrangementer, som skal foregå i teatersalen, og skal samtidig være primus motor i den for teatersalen tilknyttede markedsføring. Desuden skal vedkommende vedligeholde den planlagte netportal: kulturscenen.odder.dk, som er omtalt på side 28. 3

4 Brugergrupper Teatersalens kulturmedarbejder i Spektrum Odders ledelse skal arbejde for, at teatersalen i størst muligt omfang lejes ud til de relevante grupper og foreninger, som ønsker at bruge stedet til forskellige kulturarrangementer samt til de virksomheder og privatpersoner, som vil bruge teatersalen til konferencer, fester m.v. Desuden skal kulturmedarbejderen selv stå for planlægning og afvikling af en række arrangementer - både for det bredde og smalle publikum. Visse arrangementer vil nok kunne trække publikum fra et større geografisk område, hvis indholdet og kvaliteten er i orden. Nogle arrangementer vil også kræve et højt niveau på det gastronomiske område. Her etableres samarbejde med eksterne køkkener. For oversigtens skyld har vi valgt at dele de forskellige brugere/aktører op i nedenstående grupper: Gruppe A Firma-/erhvervsarrangementer: Konferencer, stormøder, kick off møder, kundearrangementer, receptioner, firmafester, modeshows, messer, udstillinger m.v. Nogle af disse arrangementer skal måske afvikles over flere dage og ofte i sammenhæng med spisning, underholdning og overnatning. Pakkeløsninger skal kunne tilbydes. Teatercafeen står for drikkevarer. Gruppe B Diverse festarrangementer (excl. firmafester): Store private fester, nytårsfest, juletræsfest, skolefester og lignende. Flere af disse arrangementer vil være med underholdning og i samarbejde med et eksternt køkken. Pakkeløsninger skal kunne tilbydes. Teatercafeen står for drikkevarer. Gruppe C Diverse skole- og amatøraktiviteter: Danseskoler, folkedans, squaredance, teaterskole for børn og unge, Odder Musikskole, amatør- og musikforeningskoncerter, amatørteater, -stand up og -revy m.v. Her er tale om aktiviteter, som ofte er offentligt støttet og som ikke har den store økonomi. Gruppe D Professionelle aktiviteter: Teater og koncerter af forskellig art, opera, stand up, revy, foredrag og lignende professionelle aktører. Teatercafeen står for drikkevarer. Gruppe E Øvrige arrangementer: Debatmøder, auktioner, banko m.v. Salen kan bruges til meget forskelligt, men det er de mere musiske aktiviteter, som skal have størst fokus, hvis økonomien kan bære det. Se i øvrigt side vedrørende driftindtægter. 4

5 Stedets historie Centralhotellet i Odder med tilhørende restauration og teatersal samt de 2 sidebygninger blev bygget i Bygherren var skomagermester N. Johannesen. Malermester Thorvald Bruun var projektets bygmester og arkitekt. Hotellet blev tegnet med Hotel Royal i Århus som direkte inspirationskilde. Hotel Royal blev bygget ca. 5 år før efter tegninger af arkitekt E. Achen og Thorkel Møller. Gennem årene blev der lavet forskellige mere eller mindre vellykkede ændringer, ombygninger og tilbygninger på Centalhotellet. I 1974 blev de første beboelseslejligheder indrettet på 4. sal i hotellet, og i 1977 blev restaurationen i hotellets stueetage indrettet til herretøjsforretning. I 1993 blev Centralhotellet fredet. Planstyrelsen begrundede fredningen af det på det tidspunkt 85 år gamle hus med, at der ikke findes lignende eksempler på hoteller fra århundredeskiftet med så væsentlige islæt af kunstnerisk formgivne elementer og med så velbevaret en teatersal. I 1995 blev Centralhotellet sat til salg. I den forbindelse var der blandt mange stor interesse for, at Odder Kommune skulle overtage hotellet til kulturformål. Projektet fik dog ikke den tilstrækkelige tilslutning i byrådssalen. Én stemme afgjorde udfaldet. Resultatet blev, at den nye ejer blev Kim Ravn, som købte hotellet i 1996, og han gennemførte en ombygning af de gamle hotelværelser til lejligheder (2 på hver etage). Hotellet blev i 2001 solgt videre til Kim Lützner fra firmaet GICA ApS, som fik gennemført, at også det fredede restaurationslokale på 1. salen blev lavet til lejlighed. Teatersalen blev udlejet til den tidligere ejer Kim Ravn, som havde planer om at indrette et fitness-center i salen. Fredningsbetingelserne m.v. forhindrede disse planer. I 2002 blev Centralhotellet solgt til advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen i Århus, og de står stadig som ejere. Ved udgangen af 2004 udløb Kim Ravns lejemål af teatersalen, og den står i dag tom og ubrugt hen. I 2007 blev foreningen Teatersalens Venner dannet med det formål at redde teatersalen og få den gjort til en aktiv kulturscene igen. Nærværende projektoplæg er en del af bestræbelserne på dette. 5

6 Fra idé til bæredygtig drift Projektet er ikke tænkt som en forretning, men driftøkonomien skal som udgangspunkt være så sund, at den kan balancere uden løbende støtte. Forskellig støtte til diverse kulturelle aktiviteter vil vi bestemt gå efter, men det skal ikke være en forudsætning for at få økonomien til at hænge sammen. Vi sigter derimod efter, at teatersalen som kulturinstitution selv kan støtte kulturarrangementer med svag økonomi - fx ved en lav udgift til leje af salen, som det fremgår af driftbudgettet side Vi vil lade de bredde skuldre bære det størst læs. Det betyder, at erhvervslivet og lignende kommer til at betale mest for at leje salen, i det omfang konkurrencen på markedet gør det muligt. Hvorfor vælge teatersalen? Resultatet af den renovering og modernisering af teatersalen, vi lægger op til, vil utvivlsomt skabe interesse for stedet i brede kredse. En flot istandsat kulturværdi smagfuldt opdateret med moderne installationer samt en stor charmerende scene/sal med professionelt lys og lydanlæg, vil kunne danne den idelle ramme om mange forskellige arrangementer - ikke mindst omkring konferencer, fester og lignende. Hvis vi markedsfører pakkeløsninger med forskellige muligheder for underholdning, mad, overnatning m.v., kan vi gøre det både let og spændende for virksomheder og lignende at vælge teatersalen til deres medarbejderarrangementer, konferencer m.v. Den gamle teatersal mener vi vil kunne placere sig godt i konkurrencen - ikke mindst med en dygtig kulturarbejder i ryggen (se organisation side 7), som kan være med til at levere pakkeløsninger med den magi og charme, den gamle teatersal giver mulighed for. Odder som spillested? Odder har nok i mange år haft den selvopfattelse, at byens rolle på kulturscenen er meget lille. Med forholdsvis kort afstand til både Århus og Horsens ser man mere Odder som et bosted frem for et kultursted. Den opfattelse vil vi godt være med til at skubbe lidt til. Nærheden til de nævnte byer peger også den anden vej, og med de rette arrangementer i de rette rammer viser vores undersøgelser, at man nok kan få folk til at køre lidt. Eksempelvis går der mange dygtige jazzmusikere rundt som ofte mangler et godt sted at spille. Torsdagsjazz i Odder mener flere kan trække publikum fra et større område. Vi har også talt med spændende teatergrupper, som godt vil starte deres turné i teatersalen i Odder. Det kan nok også få folk til Odder. Desuden savner aktører inden for folk- og visegenren scener. Det kan vi også sætte fokus på. I Odder skal vi ikke kun gå i andres udtrådte fodspor. Med de rigtige rammer og ideer kan vi spille vores egne melodier. Og med den rigtige markedsføring i ryggen kan teatersalen i den sammenhæng komme til at spille en vigtig rolle. 6

7 Organisation - drift Organisationsdiagram - drift Teatersalen og tilhørende teatercafé tilknyttes den selvejende institution Spektrum Odder, som i dag står for administrationen og ledelsen af en stor del af Odder Kommunes idræts- og kulturaktiviteter. Derved opnås der stor driftmæssig synergi og en sikker forankring i en stærk og professionel organisation og ledelse. Spektrum Odder Repræsentantskab 1 Teatersalen vil tilføre ekstra muligheder til de kulturarrangementer m.v., som er en del af Spektrum Odders målsætning. Desuden vil repræsentanter for foreningen Teatersalens Venner, som står bag teatersalen og den tilknyttede teatercafé, være med til at styrke kulturkræfterne i Spektrum Odders ledelse gennem: Spektrum Odder Sekretariat Spektrum Odder Bestyrelse Spektrum Odder Ledergruppe 2 3 Teatersalens Venner 1. Et passende antal repræsentanter i Spektrum Odders repræsentantskab 2. En mulig repræsentant i Spektrum Odders bestyrelse valgt via repræsentantskabet. Spektrum Odder Praktisk personale 3. Kulturarbejder i Spektrum Odders ledergruppe, som Teatersalens Venner får afgørende indflydelse på valget af. Kulturarbejderen skal på bedste vis være klædt på til at varetage de kulturinteresser, som nærværende oplæg beskriver - men kan også være med til at opdyrke, planlægge og styre de kulturarrangementer, som skal foregå på Spektrum Odders øvrige kulturscener. Hallerne og de grønne områder Spektrumcafeen Svømmehallen Musikskolen Teatersalen og teatercafeen Muligvis skal Spektrum Odder også have en ekstra person ansat i det praktiske personale, hvis de nødvendige ekstra hænder ikke hentes gennem ekstern assistance. Begge dele kan teatersalens indtægter være med til at dække. Se i øvrigt bilag 4 i bilagsafsnittet side 59. 7

8 Fredning og renoveringen m.v. Teatersalen er et stykke uspoleret kulturhistorie. Salen har ikke været underlagt afgørende ændringer siden opførelsen i Derfor var det oplagt for Kulturarvsstyrelsen at frede både bygning og sal i I de seneste mange år har salen stået ubrugt hen og står i dag noget forsømt og nedslidt, men med konstruktioner og detaljer i rimelig god stand. En bygningsrenovering er derfor oplagt, så stedet igen kan komme til at stråle og leve. Se i øvrigt bilag 3 i bilagsafsnittet side 59 vedr. fredning af teatersalen. Istandsættelse og modernisering Realdanias bevilling til et forprojekt har gjort os i stand til at gennemføre en række forundersøgelser og udarbejde nærværende istandsættelses- og moderniseringsprojekt, som kan sikre stedets kulturværdier samt opdatere bygningen til nutidens krav. Det er konkret blevet til det byggeprojekt, der på side 9-16 er redegjort for med tegninger og en kort beskrivelse. Desuden viser oversigten over anlægsudgifter på side hvilke aktiviteter, der skal igangsættes for at få projektplanerne realiseret. På side 30 er der en oversigt over hvilke aktører (arkitekter, ingeniører m.v.), som har stået for forprojektets udarbejdelse. Indledende undersøgelser Bygningen blev indledende inspiceret af brandmyndighed, ingeniør og bevaringsekspert. Brandmyndigheden redegjorde for de konkrete forandringer, der skal laves, for at stedet kan få myndighedernes godkendelse til den ønskede anvendelse. Ingeniøren gennemgik alle de statiske konstruktioner. Her var der kun få bemærkninger og ingen store problemer. Og bevaringseksperten gav den nødvendige rådgivning. Alle krav til ændringer samt aftalte løsningsmodeller er indarbejdet i vores projekt. Desuden er en række brugergrupper samt konsulenter på det teatertekniske område m.v. blevet konsulteret. De funktionskrav m.v. det har resulteret i, er ligeledes indarbejdet i projektet. Kulturarvsstyrelsen Kulturarvsstyrelsen har også været på stedet og har gennemgået vores projektplaner. Vi har (9. juni 2008) endnu ikke fået deres endelige vurdering af disse planer, men har modtaget et brev med deres foreløbige vurdering. Den er positiv. Dog skal det påtænkte udvendige elevatortårn samt udgravningen for glasoverdækket udestue på vestfacaden ved Underhuset drøftes yderligere med dem. Alternative løsninger her er mulige om nødvendigt. Se i øvrigt skrivelsen fra Kulturarvsstyrelsen - bilag 2 i bilagsafsnittet side 59. Parkeringsforhold Der er en del parkeringsarealer i teatersalens nærområde, hvor der om aftenen er mange ledige pladser. Det hensyn menes derfor at være dækket rimeligt ind. 8

9 Parterreetage - Foyér, café m.v. Mål: 1 : 167 N Trapperum Handicapvenlig rampe-/trappekonstruktion Ny flugtvejstrappe i hver side af tilbygning Ny betontrappe Ny elevator udvendigt placeret HC-toilet Ny indgang Toilet Depot Foyér Forrum Ny tilbygning Teatercafé Depot HC-toilet Toilet Toilet Garderobe Kælderrum under Centralhotellet Lille køkken Glasoverdækket udestue 9

10 Teatersalen - 1. sal Arealer: Scenerum: ca. 65 m² Teatersal: ca. 213 m² Mål: 1 : 167 N Trapperum Ny flugtvejstrappe i hver side af tilbygning Omklædning Ventilation indsugning Elevatoradgang Hejseværk Backstage Scenerum Teatersal Forrum ved teatersal Anretter- og opvaskkøkken Kontorareale p.t. udlejet til tegnestue Omklædning WC 10

11 Balkonplan - 2. sal Arealer: Balkon: ca. 77 m² Mål: 1 : 167 N Trapperum Ny flugtvejstrappe i hver side af tilbygning Flugtvej fra elevator til tag Depot og teknikrum Supplerende scenebelysning Balkon Eksisterende lejlighed 11

12 Tværsnit i teatersalsbygningen Mål: 1 : 167 Nye ventilationskanaler Teaterscene Stueetagen ændres ikke i nærværende projekt Trapperum Ny glasoverdækket udestue Foyér 12

13 Længdesnit i teatersalsbygningen Mål: 1 : 167 Hejs etableres i tilknytning til scenerum Backstage Scenerum Anretter- og opvaskkøkken Kontorareal p.t. udlejet til tegnestue Teatersal Stueetagen ændres ikke i nærværende projekt Ny tilbygning Teatercafé Foyér Forrum 13

14 Facade mod øst Mål: 1 : 105 Ny udvendig elevator (med mulighed for ophængning af lysreklame, plakater og bannere). Areal bearbejdes for handicapvenlig adgang til foyér/teatersal. Ny tilbygning med scenefaciliteter, flugtvejstrapper, ventilationsanlæg m.v. 14

15 Nøgleplaner Fremtidig Fjernes Eksisterende Balkonplan - 2. sal Parterreetage - Foyér, café m.v. Teatersalen - 1. sal 15

16 Kort beskrivelse af istandsættelse og ombygningsarbejde Parterreetage Bygningens nuværende parterre-/kælderareal gennemgår en omfattende ændring. Gulv sænkes og eksisterende kælderrum sløjfes til fordel for en teaterfoyér, garderobe og nye toiletter. Desuden etableres et forrum, hvorfra der bliver adgang til en elevator placeret i en elevatorskakt uden på bygningen. Elevatoren giver adgang til teatersalen. En handicapvenlig adgang til forrum/elevator opnås ved en bearbejdning af udearealet mellem trappetårn, nabobygning og vej. En kombination af rampe og trappe vil her føre ned til en nyetableret indgang, som leder til forrum og foyér. Trappetårnet (med den nuværende adgangsvej udefra) vil dog fortsat kunne benyttes som indgang, og fortsætter med at være trappeadgangen til teatersal og balkon. Fra foyér etableres der forbindelse til det tilstødende og overtagede værtshus (Underhuset), som også totalrenoveres. Bl.a. ændres stilen fra sort værtshus til et mere caféagtigt miljø. De arealer tilknyttet værtshuset, som fjernes i forbindelse med ovennævnte foyér m.v., erstattes ved at inddrage de eksisterende garager mod nord samt ved en tilbygning på nordgavlen. I dette område placeres nye toiletter, et mindre køkken samt nødvendig depotplads. Desuden etablers et opholdsareal for gæster i en form for niche. Denne kan evt. forsynes med særlig udluftning, så rygning her kan tillades. Mod vest laves en udvidelse af cafeen ved at gennembryde ydervæg ved eksisterende vindue, grave ind i terræn og overdække med væg-/tagkonstruktion af glas. Teatersal, balkon og hovedtrappe Her er restaureringsarbejdet en væsentlig del af projektet. Alle indvendige flader og detaljer behandles ud fra et bevaringssigte. Uheldige elementer, som er kommet til gennem årene, erstattes af løsninger, som i højere grad harmonerer med stedets historie. Fx udskiftes alle plastikvinduer til trævinduer udført med husets originale vinduer som forlæg (gælder hele teaterbygningen). Eksisterende flugtveje tilpasses gældende krav til overflader m.v. og i tilknytning til tilbygning på nordgavlen etableres flugtvejstrapper. Tagkonstruktionen udbedres ved udskiftning af defekte dele, opspænding og eventuel forstærkning. Varmeisolering foretages og en ny tagdækning af falset zinkbelægning + nye tagrender monteres som erstatning for eksisterende. I scenerum istandsættes eksisterende scenetræk og der suppleres med nye lægter til scenebelysning m.v. Under scenegulv etableres mulighed for opbevaring af stole og borde v.h.a. udtrækssystem. Ny scenefront laves. Bagerst i scenerum ændres væggen til en mobil akustisk bagvæg med døre/ adgangsmulighed for scenografielementer og øvrigt sceneudstyr via port og hejs i bagrum/tilbygning på nordgavl. I loftrum over denne bagvæg etableres mulighed for computerstyret bagprojektion til digital scenografi, foredrag m.v. I tilknytning til forrum ved teatersal placeres køkkenforhold til anretning og opvask samt til opbevaring af service og lignende. Det er også fra dette forrum, der vil være adgang til personelevator. Nyt varmeanlæg og ventilationssystem, ændring og udbygning af el-installationer, løsninger til akustisk regulering, nye sanitære installationer, teleslynge, mørklægningsanordning, lys- og lydanlæg samt øvrige nødvendige tekniske installationer etableres. Tilbygning på nordgavl Den planlagte tilbygning på nordgavl udføres overvejende som en stålkonstruktion - en selvstændig påforing - der arkitektonisk fremstår som et teknologisk appendix svarende til tilbygningens indhold af funktioner: flugtveje i form af ståltrapper, hejs for sceneudstyr, styring af varme og ventilation m.v. Udvendige arbejder På bygningen vil der være behov for en generel efterreparation som følge af vinduesudskiftninger, elevatorinstallering m.v. Renovering af tag er omtalt under Teatersal, balkon og hovedtrappe. Ud over det terrænarbejde, som er beskrevet i afsnittet Parterreetage, tænkes hele gårdrummet ometableret, så der opnås en flot og sammenhængende løsning omkring bygningen - herunder placering af parkeringsarealer for tilstødende bygningers beboere og erhvervsdrivende. Udgifter til denne arealbehandling/områdesanering forventes dækket af Odder Kommune og Staten i forening. Se yderligere herom i bilagsafsnittet side 59 - bilag 5. 16

17 Opstillingsplaner - eksempler Scene Scene Scene Scene Traditionel stoleopstilling Anvendes ved teater, foredrag, koncerter, performance m.v. Ved især teater vil man nok foretrække stolene anbragt amfiteatralsk på podier. Planen viser det maksimale antal stole, hvilket giver plads til i alt 250 tilskuere incl. en række stole rundt på balkonen. Stoleopstilling foran scene forlænget med podier Anvendes ved teater m.v. hvor man godt vil ud over kukkasseteaterets begrænsning. Her vil man nok også til teater vælge stole amfiteatralsk placeret. Eksemplet på planen giver mulighed for 218 tilskuere incl. en række stole rundt på balkonen. Opstilling ved diverse serveringsarrangementer Anvendes ved serveringsteater, receptioner, div. fester m.v. Maksimalt kan der med viste bordopstilling etableres plads til 160 spisende gæster. Maden kommer fra eksternt køkken og leveres ind via personelevatoren (er ikke vist på planen). Opstilling ved modeshows og lignende Her etableres catwalk af scenepodier som en forlængelse af scenen. Med den viste opstilling er der stoleplads til 218 personer incl. en række stole rundt på balkonen. Ved særlige teaterarrangementer m.v. kan salen også bruges sådan. 17

18 Tidsplan - projektperiode Aktivitet Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Mar. Apr. Maj Juni Yderligere registrering / forundersøgelse Justering af projektforslag Projekt til myndighedsbehandling Sideløbende konsulentmedvirken Myndighedsbehandling Udarbejdelse af udbudsmateriale Licitation Gransken af tilbud og planlægning af byggestart Realisering Parterreetage - foyér/café m.v. Tilbygning ved nordgavl Tagrenovering Renovering af teatersalen Udvendige anlægsarbejder Byggeledelse - løbende tilsyn og opfølgning 18

19 Økonomi Anlægsudgifter De udgifter, der er forbundet med at sætte teatersalen og tilstødende supplerende arealer i stand og opgradere dem til nutidens brugskrav, vurderes at komme til at koste ca. 25 mill. kr. excl. moms. Skemaerne på side viser den detaljerede kalkulation. Det er projektgruppen, repræsenteret ved ingeniør Martin Olesen fra Arne Elkjær A/S og arkitekterne m.a.a Nikolaj Hyllestad og Erik Willesen, som har stået for prisudregningen. Kalkulationen er lavet på baggrund af det på side 9-16 viste projektforslag, som nævnte gruppe har stået for udarbejdelsen af sammen med arkitekterne m.a.a Jonas Rump Nielsen og Mia Rahbeck Andersen. Anlægsfinansiering Helt afgørende for projektets fremtid er fremskaffelsen af den nødvendige anlægsfinansiering. På side 23 har vi redegjort for, hvor vi forventer/håber at kunne hente den nødvendige kapital. Som det fremgår af de aktører, vi her har sat på som bidragsydere, spiller Realdania en helt afgørende rolle. Derfor håber vi naturligvis meget på, at Realdania finder vores projekt så støtteværdigt, at de vil bevilge det beløb, som kan gøre planerne til virkelighed. Anlægsfinansiering Momsforhold Teatersalen ejes af advokatfirmaet Abel og Skovgård Larsen i Århus. Det vil i sagens natur blive dem, som kommer til at stå som bygherre. Fakturering af anlægsudgifter vil derfor skulle stiles til dem, og som momsregistreret virksomhed vil de kunne få momsen refunderet. Driftfinansiering Driftudgifter og -indtægter På side er der redegjort for de forventede driftsudgifter og -indtægter. Især driftsindtægterne er forbundet med en vis usikkerhed, men på baggrund af en række undersøgelser og drøftelser med både Spektrum Odder og en række fremtidige potentielle brugere af stedet, mener vi, at driften har gode muligheder for som minimum at opnå det viste resultat. Vi har i øvrigt en rimelig god forventning om, at Odder Kommune vil udspænde et økonomisk sikkerhedsnet under driften, så teatersalen kan klare sig selvom driften i perioder ikke helt giver den nødvendige indtægt. Odder Kommune ser projektet som et kulturstøttende projekt med stor almen interesse for kommunens borgere, og vil gerne være med til at sikre driften i det omfang kommunens midler rækker. 19

20 Anlægsudgifter Udgiftposter - Parterreetage, foyér, café m.v. Anslået udgift, kr. Registrering og kortlægning af ledningsføringer og jordbundsforhold samt registrering af bærende bygningsdele: Ændring og komplettering af basale bygningsdele: Afgravning for ændret gulvniveau i foyér, garderobe og toiletter samt fjernelse af byggeaffald: Ændring og fornyelse af afløbsinstallation som følge af ændret disponering: Opbygning af gulvkonstruktion og -belægning i foyér, garderobe og toiletter: Ændring og komplettering af sekundære bygningsdele, lette skillevægge m.v.: Vinduesudskiftning (plast til træ), reparation af eksisterende trævinduer og udskiftning af ruder: Øvrig aptering - døre, inventar m.v VVS-installationer: Varmeinstallation - gulvvarme i foyér, garderobe og toiletter (incl. café): VVS-installationer: Ventilationsanlæg og udsugningsanlæg: VVS-installationer: Sanitet: væghængte toiletter og håndvaske: El-installationer og lysarmaturer. Installering af alarmer og øvrigt sikkerhedsudstyr samt nødbelysning: Personelevator - hydraulisk, komplet incl. glasskakt: Diverse kompletterende arbejder: væg- og loftpuds, beklædninger og afdækninger: Malerarbejde - hele parterreetagen: Parterreetagen i alt excl. moms:

21 Anlægsudgifter Udgiftposter - Teatersalen incl. hovedtrappe, scenerum og balkon Anslået udgift, kr. Udbedring af tagkonstruktion: udskiftning af defekte dele, opspænding og evt. forstærkning: Ny tagdækning i form af falset zinkbeklædning på fast underlag i forbindelse med varmeisolering af tagrummet. Incl. totalafdækning samt nedtagning og bortskaffelse af eksisterende tagdækning: Zinktagrender og -nedløb samt diverse af- og inddækninger: Eksisterende plastvinduer udskiftes med trævinduer. Resterende trævinduer renoveres: Eksisterende parketgulv renoveres og afslibes: Diverse aptering og reparation generelt: Ventilationsanlæg (fortrængningssystem) suppleret med varmegenvinding - styring og kobling i tilbygning: Varmeanlæg: Sanitære installationer - faciliteter i forbindelse med scenerum: Elinstallationer og lysamaturer. Installering af alarmer og øvrigt sikkerhedsudstyr samt nødbelysning: Akustisk regulering: Mørklægningsanordning: Teleslyngeanlæg: Sceneudstyr: Personelevator - se parterreetage - Diverse kompletterende arbejder: væg- og loftpuds, beklædninger, afdækninger m.v.: Løst og fast inventar samt deponering (under scenegulv): Malerarbejder: Teatersalen m.v. i alt excl. moms:

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program

Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program Volsted Velkommen by og til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program 1. Status ved Volsted Forsamlingshusudvalg 2. Aalborg Kommune og forsamlingshuse

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

PROJEKT- BESKRIVELSE. Målgruppe Målgruppen for dette projekt er kreative personer og foreninger i lokalområdet.

PROJEKT- BESKRIVELSE. Målgruppe Målgruppen for dette projekt er kreative personer og foreninger i lokalområdet. 1 / nyt kulturrum til gasværket PROJEKT- BESKRIVELSE Visionen Kulturen skal være der hvor beboerne er. Gasværket er i dag rammen om en lang række forening og initiativer, der medvirker til at styrke den

Læs mere

REFERENCER. Referencer kulturbyggeri

REFERENCER. Referencer kulturbyggeri REFERENCER Referencer kulturbyggeri Kulturmaskinen Odense Nyt byrum - inklusiv omkringliggende bygninger. Samling af Badstuen (arbejdende værksteder inden for ler, tekstil, it-grafisk) samt Internationalt

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

BORGER-HUSET. Kultur- & Borgerforeningen i Ikast s ønske til et hjemsted for sine mange aktiviteter

BORGER-HUSET. Kultur- & Borgerforeningen i Ikast s ønske til et hjemsted for sine mange aktiviteter BORGER-HUSET Huset var oprindelig Ikast Posthus, ældste del fra 1938. De sidste par år har bygningen været salg, for PostDanmark har flyttet først kundebetjeningen og senere brev- og pakkedistributionen

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 Overtagelse Velkommen af til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 1. Aktiviteter siden Borgermødet 26. november 2015 2. Status på overtagelsen

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Indhold Side 1 Forside Side 2 Prisliste Side 3 Indledning, budget grundlag Side 4 Driftbudget Side 5 Hal leje Side 6 Halfordeling 1. & 2. kvartal Side 7 Halfordeling

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen. Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00

AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen. Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00 AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent og stemmetællere 2. Projektøkonomi 3. Helhedsplan

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

God indretning med stort velkomstområde

God indretning med stort velkomstområde God indretning med stort velkomstområde TIL LEJE Rolighed 7, 2. th. 4180 Sorø Præsentable lokaler Centralt beliggende Flot byejendom BESKRIVELSE Kontor med glasvæg Lejemålet er beliggende i ejendommen

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus. Multihal Aarhus. 3 semester opgave E2014 1

Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus. Multihal Aarhus. 3 semester opgave E2014 1 Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus Multihal Aarhus 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. GRUPPENS ROLLE..3 1.a PROJEKTGRUPPENS FOKUSOMRÅDE... 3 1.b AFTALE OM TEKNISK

Læs mere

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 BUDGET 2014 2015 2016 2017 Anlægsbudget 500.000 499.000 500.000 0 Driftsbudget 500.000 0 0 0 I alt: 1.000.000 499.000 500.000 0 I samarbejde med Teknik

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejemålet Esplanaden 46, stuen 1263 København K Sagsnr. 7-21.426 260 m² til butik, café, restaurant eller til kontor med behov for at

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

råderet og godtgørelse

råderet og godtgørelse 2012 råderet og godtgørelse Forbedringsarbejder Forandringsarbejder Indendørs og udendørs Installationsretten Godtgørelse Individuelle moderniseringer almen boligorganisation aarhus Indhold: Om råderet

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Med udgangspunkt i det foreliggende skitseprojekt er omkostningerne til håndværkerudgifter kalkuleret således: (alle beløb er excl.

Med udgangspunkt i det foreliggende skitseprojekt er omkostningerne til håndværkerudgifter kalkuleret således: (alle beløb er excl. TEGNESTUE 2000 Tingparken 83, 8950 Ørsted Telefon 86 48 99 69 Telefax 86 48 99 64 CVR-nr 25 56 06 04 E-mail:tegnestue2000@firma.tele.dk NORDDJURS KOMMUNE - NORDDJURS UNGDOMSSKOLE ØKONOMISK OVERSLAG FORSLAG

Læs mere

kvarteret under f orandring

kvarteret under f orandring 1235 boliger Bygget fra 1955-1966 Lisa Christiansen Glostrup Boligselskab Dagens punkter: Introduktion til Stadionkvarteret De 6 etaper De 3 boligtyper Tidsplan Udvendige arbejder Indvendige arbejder 6

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K Lejemålet Amagertorv 24, 4. sal 1160 København K Sagsnr. 7-21.291 Yderst sjældent udbudt kontorlejemål i smuk ejendom i hjertet af København

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS.

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Bygningen B-7 Ny herrnhutsbygning opført (1747-48) som missionshus

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Sail Training International Tall Ships Race 2007. STI Tall Ships Race 2007 i Århus. Budget: Udgifter STI

Sail Training International Tall Ships Race 2007. STI Tall Ships Race 2007 i Århus. Budget: Udgifter STI Sail Training International Tall Ships Race 2007. STI Tall Ships Race 2007 i Århus. Budget: Udgifter STI 1.november 2003: 25.000,- euro Restbeløb betales efterfølgende med sidste rate 1.februar 2007: 75.000,-

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø Velkommen til SØLVSMEDJEN Ragnagade 7, 2100 København Ø Husorden Med henblik på at bevare en flot og præsentabel ejendom, er der udarbejdet et sæt retningslinjer for Sølvsmedjen, Ragnagade 7, 2100 København

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Udlejningsprospekt Kontorlokaler

Udlejningsprospekt Kontorlokaler HANS PROBST CHRISTIANSHOLMS PARKVEJ 26 2930 KLAMPENBORG TELEFON 39 63 62 58 TELEFAX 39 63 02 38 EMAIL: INFO@HPEJENDOMME.DK GIRO 722-7175 Udlejningsprospekt Kontorlokaler Ny Kongensgade 9, 2.sal 1472 København

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes.

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes. INDHOLD 1 INDLEDNING 2 PROJEKTVURDERING 2.1 Lovkrav 2.2 Funktionsmæssige forhold 2.3 Arkitektonisk kvalitet 2.4 Byggeteknisk kvalitet 2.5 Miljøbelastning 2.6 Anlægsøkonomi 2.7 Drifts- og vedligeholdsøkonomi

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

Messehåndbog til udstillere

Messehåndbog til udstillere Messehåndbog til udstillere ADRESSER OG TELEFONNUMRE Arrangør Messefirmaet: Navn: Copenhagen Bike Show A/S Adresse: Industrikrogen 4 B 2635 Ishøj Kontaktperson: Christian Ritter Telefon: +45 20420006 E

Læs mere

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Baggrunden for temaet Oksenvad Aktivitets Center (OSA) blev dannet umiddelbart efter skolen lukkede i 1992, og har siden været en væsentlig del af kulturog fritidslivet

Læs mere

Københavns Ejendomme har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål og svar bringes nedenfor i anonymiseret form.

Københavns Ejendomme har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål og svar bringes nedenfor i anonymiseret form. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Rettelsesblad 3 til udbudsmaterialet for Øksnehallen Københavns Ejendomme har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

NY HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM PROJEKTFORSLAG

NY HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM PROJEKTFORSLAG PROJEKTFORSLAG DEC. 2008 Indhold Beliggenhed Situationsplan Boafsnit Snit Facader Skitse fra Gårdrum Skole Snit Facader Skitse fra Torv Administration Snit Facader Skitse fra Ankomst 3 4 5 6 8 9 10 11

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Lejeopstilling Kontor Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Frederiksø 2, Administrationsbygningen, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Præsentable nyindrettede lokaler Etageareal

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB 815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Kuldyssen 15-17, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelse for lokaler i Kuldyssen 15-17, Taastrup LAGER/PRODUKTIONSLOKALER MED KONTORER TIL LEJE i Kuldyssen 15-17, Taastrup

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

lækre kontorer i moderne arkitekttegnet ejendom

lækre kontorer i moderne arkitekttegnet ejendom lækre kontorer i moderne arkitekttegnet ejendom TIL LEJE Industriparken 27 2750 Ballerup Flot og indbydende indgangsparti Fleksibel indretning, fremstillet i flotte materialer Gode parkeringsforhold ved

Læs mere

SKIBBY KINO 1 51 551 05402C70496 04.06.2015. Skibby, den 3. juni 2015

SKIBBY KINO 1 51 551 05402C70496 04.06.2015. Skibby, den 3. juni 2015 1 51 551 05402C70496 Frederikssund Kommune Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Torvet 2, 3600 Frederikssund. SKIBBY KINO Skibby, den 3. juni 2015 04.06.2015 Ansøgning om tilskud til nyt fyr og installering

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Etageboligbyggeri Konservesfabrikken - Odense

Etageboligbyggeri Konservesfabrikken - Odense Forord Projektforslag udviklet på baggrund af dispositionsforslaget Boliger - Konservesfabrikken Odense oprindeligt udviklet af Kuben, Nordicom og Creo Arkitekter. Dette projektforslag omhandler blok B

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere