Forord. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Teatersalen i Odder Den gamle teatersal i Centalhotellet på torvet i Odder skal reddes og gøres til en levende kulturscene igen. Foreningen Teatersalens Venner har i den forbindelse udarbejdet dette projektoplæg vedrørende renovering, indhold, drift og økonomi.

2 Forord Centralhotellet på torvet i Odder rummer en gammel teatersal, som har stået ubrugt hen i flere år. Der er tale om nogle fysiske rammer, som blev fredet i 1993 og som stort set ikke er blevet forandret siden teateret blev bygget i Stedet rummer unikke muligheder for bevarelse af kulturværdier, og med den rigtige istandsættelse og modernisering kan teatersalen igen blive en levende del af kulturlivet i Odder og omegn. En forening - Teatersalens Venner - er blevet dannet med det formål, at skabe grundlaget for projektets gennemførelse. Og det er Teatersalens Venner, som har udarbejdet dette oplæg som resultat af en række forundersøgelser. På baggrund af disse undersøgelser er vi i Teatersalens Venner af den overbevisning, at en restaurering og revitalisering af teateret kan blive et bæredygtigt projekt, som kan komme til at danne rammerne om en lang række forskellige arrangementer. Vi håber derfor, at det vil lykkes os at få etableret det økonomiske fundament, som er nødvendigt. Det er et relativt stort beløb, der er behov for, men med disse penge vil teatersalen få nyt liv til gavn og glæde for mange mennesker. Det er et projekt, vi syntes, det er værd at kæmpe for, og vi håber, at dem der sidder med de nødvendige midler til teaterets istandsættelse og modernisering, deler det synspunkt. Teatersalens Venner har ingen penge selv, så vi er afhængig af, at det lykkes os at opnå den fornødne interesse, hvor pengene er. Der er ikke tale om et investeringsprojekt, som kan give investorer et større eller mindre løbende økonomisk afkast. Vi ser det som et kulturprojekt med almen interesse. Driftøkonomien skal være sund og i balance, men der arbejdes ikke efter en forretningsmæssig gevinst. Eventuelle overskud i driften skal anvendes til en nødvendig konsolidering samt til at fremme og understøtte mindre økonomisk bæredygtige kulturprojekter i teatersalen. Med andre ord: i stedet for økonomisk udbytte bliver afkastet en revitaliseret teatersal og et fyrværkeri af kultur for både børn og voksne. Indholdsfortegnelse Projektbeskrivelse... 3 Brugergrupper... 4 Stedets historie... 5 Fra idé til bæredygtig drift... 6 Organisation - drift... 7 Fredning og renovering m.v Projekttegninger - planer, snit og facade Beskrivelse af istandsættelse og ombygning Opstillingsplaner - eksempler Tidsplan Økonomi - generelt Anlægsudgifter Anlægsfinansiering Driftudgifter Driftindtægter Kulturscenen.odder.dk (webportal) Fremtidstanker Projektdeltagere, forprojekt Projektdeltagere, hovedprojekt Billeder fra teatersalen m.v Bilagsoversigt + bilag Eric Pettersson Formand for Teatersalens Venner Konghusvej 56, 8300 Odder Telefon:

3 Projektbeskrivelse Formål Odder og omegn mangler en bynær sal og scene, som kan danne rammerne om de kulturarrangementer, som kræver en mere karakterfuld og intim atmosfære, end kommunens idrætshaller kan tilbyde. Det potentiale har den gamle teatersal i Centralhotellet på torvet i Odder. En istandsættelse og modernisering vil gøre teaterbygningen til et meget attraktivt kultursted. Teatersalen har stået ubrugt, forfalden og utidsvarende i flere år, men stedet rummer rige muligheder for igen at blive stedet for en lang række forskellige kulturarrangementer. Samtidig repræsenterer teatersalen en kulturarv, som det er oplagt at bevare. Nogle arrangementer vil være indtægtsgivende. Andre skal blot kunne balancere eller skal måske ligefrem støttes af indtægtssiden og eventuelle andre støttemuligheder. Formålet er kulturlivsudvikling og kulturarvsbevaring ud fra en almen interesse. Indhold og aktiviteter En istandsat og moderniseret teatersal kan skabe gode muligheder for teater, musik, dans, revy og lignende, men også foredrag, receptioner, konferencer, private fester m.v. vil her få ideelle rammer. Op til 250 siddende publikummer vil der kunne etableres plads til. Teatersalen rummer også gode muligheder for at forene spisning og underholdning. Der vil være plads til 160 spisende gæster. Pakkeløsninger med god gastronomi og underholdning vil kunne sælges til både virksomheder og private. Og med den planlagte foyér i underetagen med garderobe, nye toiletter, elevator m.v. samt med overtagelsen, ombygningen og istandsættelsen af det tilstødende værtshus Underhuset, vil også det fysiske miljø omkring teatersalen få en høj standard. Se i øvrigt side 4 vedrørende brugergrupper og side 17 vedr. eksempler på opstillingsplaner i salen. Kulturarvsbevaring Kulturlivsudvikling Organisation og ledelse Teatersalen og tilhørende teatercafé (tidligere værtshuset Underhuset ) tilknyttes den selvejende institution Spektrum Odder, som i dag står for administrationen og ledelsen af en stor del af Odder kommunes idræts- og kulturaktiviteter. Derved opnås der stor driftmæssig synergi og en sikker forankring i en stærk og professionel organisation og ledelse. Se side 7 for yderligere beskrivelse. Drift og markedsføring Spektrum Odder vil komme til at stå for den daglige drift og markedsføring. Til dette arbejde får foreningen Teatersalens Venner tilknyttet en fuldtids kulturarbejder i Spektrum Odders ledelse. Han/hendes opgave bliver primært at opsøge, fremme og understøtte de kulturarrangementer, som skal foregå i teatersalen, og skal samtidig være primus motor i den for teatersalen tilknyttede markedsføring. Desuden skal vedkommende vedligeholde den planlagte netportal: kulturscenen.odder.dk, som er omtalt på side 28. 3

4 Brugergrupper Teatersalens kulturmedarbejder i Spektrum Odders ledelse skal arbejde for, at teatersalen i størst muligt omfang lejes ud til de relevante grupper og foreninger, som ønsker at bruge stedet til forskellige kulturarrangementer samt til de virksomheder og privatpersoner, som vil bruge teatersalen til konferencer, fester m.v. Desuden skal kulturmedarbejderen selv stå for planlægning og afvikling af en række arrangementer - både for det bredde og smalle publikum. Visse arrangementer vil nok kunne trække publikum fra et større geografisk område, hvis indholdet og kvaliteten er i orden. Nogle arrangementer vil også kræve et højt niveau på det gastronomiske område. Her etableres samarbejde med eksterne køkkener. For oversigtens skyld har vi valgt at dele de forskellige brugere/aktører op i nedenstående grupper: Gruppe A Firma-/erhvervsarrangementer: Konferencer, stormøder, kick off møder, kundearrangementer, receptioner, firmafester, modeshows, messer, udstillinger m.v. Nogle af disse arrangementer skal måske afvikles over flere dage og ofte i sammenhæng med spisning, underholdning og overnatning. Pakkeløsninger skal kunne tilbydes. Teatercafeen står for drikkevarer. Gruppe B Diverse festarrangementer (excl. firmafester): Store private fester, nytårsfest, juletræsfest, skolefester og lignende. Flere af disse arrangementer vil være med underholdning og i samarbejde med et eksternt køkken. Pakkeløsninger skal kunne tilbydes. Teatercafeen står for drikkevarer. Gruppe C Diverse skole- og amatøraktiviteter: Danseskoler, folkedans, squaredance, teaterskole for børn og unge, Odder Musikskole, amatør- og musikforeningskoncerter, amatørteater, -stand up og -revy m.v. Her er tale om aktiviteter, som ofte er offentligt støttet og som ikke har den store økonomi. Gruppe D Professionelle aktiviteter: Teater og koncerter af forskellig art, opera, stand up, revy, foredrag og lignende professionelle aktører. Teatercafeen står for drikkevarer. Gruppe E Øvrige arrangementer: Debatmøder, auktioner, banko m.v. Salen kan bruges til meget forskelligt, men det er de mere musiske aktiviteter, som skal have størst fokus, hvis økonomien kan bære det. Se i øvrigt side vedrørende driftindtægter. 4

5 Stedets historie Centralhotellet i Odder med tilhørende restauration og teatersal samt de 2 sidebygninger blev bygget i Bygherren var skomagermester N. Johannesen. Malermester Thorvald Bruun var projektets bygmester og arkitekt. Hotellet blev tegnet med Hotel Royal i Århus som direkte inspirationskilde. Hotel Royal blev bygget ca. 5 år før efter tegninger af arkitekt E. Achen og Thorkel Møller. Gennem årene blev der lavet forskellige mere eller mindre vellykkede ændringer, ombygninger og tilbygninger på Centalhotellet. I 1974 blev de første beboelseslejligheder indrettet på 4. sal i hotellet, og i 1977 blev restaurationen i hotellets stueetage indrettet til herretøjsforretning. I 1993 blev Centralhotellet fredet. Planstyrelsen begrundede fredningen af det på det tidspunkt 85 år gamle hus med, at der ikke findes lignende eksempler på hoteller fra århundredeskiftet med så væsentlige islæt af kunstnerisk formgivne elementer og med så velbevaret en teatersal. I 1995 blev Centralhotellet sat til salg. I den forbindelse var der blandt mange stor interesse for, at Odder Kommune skulle overtage hotellet til kulturformål. Projektet fik dog ikke den tilstrækkelige tilslutning i byrådssalen. Én stemme afgjorde udfaldet. Resultatet blev, at den nye ejer blev Kim Ravn, som købte hotellet i 1996, og han gennemførte en ombygning af de gamle hotelværelser til lejligheder (2 på hver etage). Hotellet blev i 2001 solgt videre til Kim Lützner fra firmaet GICA ApS, som fik gennemført, at også det fredede restaurationslokale på 1. salen blev lavet til lejlighed. Teatersalen blev udlejet til den tidligere ejer Kim Ravn, som havde planer om at indrette et fitness-center i salen. Fredningsbetingelserne m.v. forhindrede disse planer. I 2002 blev Centralhotellet solgt til advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen i Århus, og de står stadig som ejere. Ved udgangen af 2004 udløb Kim Ravns lejemål af teatersalen, og den står i dag tom og ubrugt hen. I 2007 blev foreningen Teatersalens Venner dannet med det formål at redde teatersalen og få den gjort til en aktiv kulturscene igen. Nærværende projektoplæg er en del af bestræbelserne på dette. 5

6 Fra idé til bæredygtig drift Projektet er ikke tænkt som en forretning, men driftøkonomien skal som udgangspunkt være så sund, at den kan balancere uden løbende støtte. Forskellig støtte til diverse kulturelle aktiviteter vil vi bestemt gå efter, men det skal ikke være en forudsætning for at få økonomien til at hænge sammen. Vi sigter derimod efter, at teatersalen som kulturinstitution selv kan støtte kulturarrangementer med svag økonomi - fx ved en lav udgift til leje af salen, som det fremgår af driftbudgettet side Vi vil lade de bredde skuldre bære det størst læs. Det betyder, at erhvervslivet og lignende kommer til at betale mest for at leje salen, i det omfang konkurrencen på markedet gør det muligt. Hvorfor vælge teatersalen? Resultatet af den renovering og modernisering af teatersalen, vi lægger op til, vil utvivlsomt skabe interesse for stedet i brede kredse. En flot istandsat kulturværdi smagfuldt opdateret med moderne installationer samt en stor charmerende scene/sal med professionelt lys og lydanlæg, vil kunne danne den idelle ramme om mange forskellige arrangementer - ikke mindst omkring konferencer, fester og lignende. Hvis vi markedsfører pakkeløsninger med forskellige muligheder for underholdning, mad, overnatning m.v., kan vi gøre det både let og spændende for virksomheder og lignende at vælge teatersalen til deres medarbejderarrangementer, konferencer m.v. Den gamle teatersal mener vi vil kunne placere sig godt i konkurrencen - ikke mindst med en dygtig kulturarbejder i ryggen (se organisation side 7), som kan være med til at levere pakkeløsninger med den magi og charme, den gamle teatersal giver mulighed for. Odder som spillested? Odder har nok i mange år haft den selvopfattelse, at byens rolle på kulturscenen er meget lille. Med forholdsvis kort afstand til både Århus og Horsens ser man mere Odder som et bosted frem for et kultursted. Den opfattelse vil vi godt være med til at skubbe lidt til. Nærheden til de nævnte byer peger også den anden vej, og med de rette arrangementer i de rette rammer viser vores undersøgelser, at man nok kan få folk til at køre lidt. Eksempelvis går der mange dygtige jazzmusikere rundt som ofte mangler et godt sted at spille. Torsdagsjazz i Odder mener flere kan trække publikum fra et større område. Vi har også talt med spændende teatergrupper, som godt vil starte deres turné i teatersalen i Odder. Det kan nok også få folk til Odder. Desuden savner aktører inden for folk- og visegenren scener. Det kan vi også sætte fokus på. I Odder skal vi ikke kun gå i andres udtrådte fodspor. Med de rigtige rammer og ideer kan vi spille vores egne melodier. Og med den rigtige markedsføring i ryggen kan teatersalen i den sammenhæng komme til at spille en vigtig rolle. 6

7 Organisation - drift Organisationsdiagram - drift Teatersalen og tilhørende teatercafé tilknyttes den selvejende institution Spektrum Odder, som i dag står for administrationen og ledelsen af en stor del af Odder Kommunes idræts- og kulturaktiviteter. Derved opnås der stor driftmæssig synergi og en sikker forankring i en stærk og professionel organisation og ledelse. Spektrum Odder Repræsentantskab 1 Teatersalen vil tilføre ekstra muligheder til de kulturarrangementer m.v., som er en del af Spektrum Odders målsætning. Desuden vil repræsentanter for foreningen Teatersalens Venner, som står bag teatersalen og den tilknyttede teatercafé, være med til at styrke kulturkræfterne i Spektrum Odders ledelse gennem: Spektrum Odder Sekretariat Spektrum Odder Bestyrelse Spektrum Odder Ledergruppe 2 3 Teatersalens Venner 1. Et passende antal repræsentanter i Spektrum Odders repræsentantskab 2. En mulig repræsentant i Spektrum Odders bestyrelse valgt via repræsentantskabet. Spektrum Odder Praktisk personale 3. Kulturarbejder i Spektrum Odders ledergruppe, som Teatersalens Venner får afgørende indflydelse på valget af. Kulturarbejderen skal på bedste vis være klædt på til at varetage de kulturinteresser, som nærværende oplæg beskriver - men kan også være med til at opdyrke, planlægge og styre de kulturarrangementer, som skal foregå på Spektrum Odders øvrige kulturscener. Hallerne og de grønne områder Spektrumcafeen Svømmehallen Musikskolen Teatersalen og teatercafeen Muligvis skal Spektrum Odder også have en ekstra person ansat i det praktiske personale, hvis de nødvendige ekstra hænder ikke hentes gennem ekstern assistance. Begge dele kan teatersalens indtægter være med til at dække. Se i øvrigt bilag 4 i bilagsafsnittet side 59. 7

8 Fredning og renoveringen m.v. Teatersalen er et stykke uspoleret kulturhistorie. Salen har ikke været underlagt afgørende ændringer siden opførelsen i Derfor var det oplagt for Kulturarvsstyrelsen at frede både bygning og sal i I de seneste mange år har salen stået ubrugt hen og står i dag noget forsømt og nedslidt, men med konstruktioner og detaljer i rimelig god stand. En bygningsrenovering er derfor oplagt, så stedet igen kan komme til at stråle og leve. Se i øvrigt bilag 3 i bilagsafsnittet side 59 vedr. fredning af teatersalen. Istandsættelse og modernisering Realdanias bevilling til et forprojekt har gjort os i stand til at gennemføre en række forundersøgelser og udarbejde nærværende istandsættelses- og moderniseringsprojekt, som kan sikre stedets kulturværdier samt opdatere bygningen til nutidens krav. Det er konkret blevet til det byggeprojekt, der på side 9-16 er redegjort for med tegninger og en kort beskrivelse. Desuden viser oversigten over anlægsudgifter på side hvilke aktiviteter, der skal igangsættes for at få projektplanerne realiseret. På side 30 er der en oversigt over hvilke aktører (arkitekter, ingeniører m.v.), som har stået for forprojektets udarbejdelse. Indledende undersøgelser Bygningen blev indledende inspiceret af brandmyndighed, ingeniør og bevaringsekspert. Brandmyndigheden redegjorde for de konkrete forandringer, der skal laves, for at stedet kan få myndighedernes godkendelse til den ønskede anvendelse. Ingeniøren gennemgik alle de statiske konstruktioner. Her var der kun få bemærkninger og ingen store problemer. Og bevaringseksperten gav den nødvendige rådgivning. Alle krav til ændringer samt aftalte løsningsmodeller er indarbejdet i vores projekt. Desuden er en række brugergrupper samt konsulenter på det teatertekniske område m.v. blevet konsulteret. De funktionskrav m.v. det har resulteret i, er ligeledes indarbejdet i projektet. Kulturarvsstyrelsen Kulturarvsstyrelsen har også været på stedet og har gennemgået vores projektplaner. Vi har (9. juni 2008) endnu ikke fået deres endelige vurdering af disse planer, men har modtaget et brev med deres foreløbige vurdering. Den er positiv. Dog skal det påtænkte udvendige elevatortårn samt udgravningen for glasoverdækket udestue på vestfacaden ved Underhuset drøftes yderligere med dem. Alternative løsninger her er mulige om nødvendigt. Se i øvrigt skrivelsen fra Kulturarvsstyrelsen - bilag 2 i bilagsafsnittet side 59. Parkeringsforhold Der er en del parkeringsarealer i teatersalens nærområde, hvor der om aftenen er mange ledige pladser. Det hensyn menes derfor at være dækket rimeligt ind. 8

9 Parterreetage - Foyér, café m.v. Mål: 1 : 167 N Trapperum Handicapvenlig rampe-/trappekonstruktion Ny flugtvejstrappe i hver side af tilbygning Ny betontrappe Ny elevator udvendigt placeret HC-toilet Ny indgang Toilet Depot Foyér Forrum Ny tilbygning Teatercafé Depot HC-toilet Toilet Toilet Garderobe Kælderrum under Centralhotellet Lille køkken Glasoverdækket udestue 9

10 Teatersalen - 1. sal Arealer: Scenerum: ca. 65 m² Teatersal: ca. 213 m² Mål: 1 : 167 N Trapperum Ny flugtvejstrappe i hver side af tilbygning Omklædning Ventilation indsugning Elevatoradgang Hejseværk Backstage Scenerum Teatersal Forrum ved teatersal Anretter- og opvaskkøkken Kontorareale p.t. udlejet til tegnestue Omklædning WC 10

11 Balkonplan - 2. sal Arealer: Balkon: ca. 77 m² Mål: 1 : 167 N Trapperum Ny flugtvejstrappe i hver side af tilbygning Flugtvej fra elevator til tag Depot og teknikrum Supplerende scenebelysning Balkon Eksisterende lejlighed 11

12 Tværsnit i teatersalsbygningen Mål: 1 : 167 Nye ventilationskanaler Teaterscene Stueetagen ændres ikke i nærværende projekt Trapperum Ny glasoverdækket udestue Foyér 12

13 Længdesnit i teatersalsbygningen Mål: 1 : 167 Hejs etableres i tilknytning til scenerum Backstage Scenerum Anretter- og opvaskkøkken Kontorareal p.t. udlejet til tegnestue Teatersal Stueetagen ændres ikke i nærværende projekt Ny tilbygning Teatercafé Foyér Forrum 13

14 Facade mod øst Mål: 1 : 105 Ny udvendig elevator (med mulighed for ophængning af lysreklame, plakater og bannere). Areal bearbejdes for handicapvenlig adgang til foyér/teatersal. Ny tilbygning med scenefaciliteter, flugtvejstrapper, ventilationsanlæg m.v. 14

15 Nøgleplaner Fremtidig Fjernes Eksisterende Balkonplan - 2. sal Parterreetage - Foyér, café m.v. Teatersalen - 1. sal 15

16 Kort beskrivelse af istandsættelse og ombygningsarbejde Parterreetage Bygningens nuværende parterre-/kælderareal gennemgår en omfattende ændring. Gulv sænkes og eksisterende kælderrum sløjfes til fordel for en teaterfoyér, garderobe og nye toiletter. Desuden etableres et forrum, hvorfra der bliver adgang til en elevator placeret i en elevatorskakt uden på bygningen. Elevatoren giver adgang til teatersalen. En handicapvenlig adgang til forrum/elevator opnås ved en bearbejdning af udearealet mellem trappetårn, nabobygning og vej. En kombination af rampe og trappe vil her føre ned til en nyetableret indgang, som leder til forrum og foyér. Trappetårnet (med den nuværende adgangsvej udefra) vil dog fortsat kunne benyttes som indgang, og fortsætter med at være trappeadgangen til teatersal og balkon. Fra foyér etableres der forbindelse til det tilstødende og overtagede værtshus (Underhuset), som også totalrenoveres. Bl.a. ændres stilen fra sort værtshus til et mere caféagtigt miljø. De arealer tilknyttet værtshuset, som fjernes i forbindelse med ovennævnte foyér m.v., erstattes ved at inddrage de eksisterende garager mod nord samt ved en tilbygning på nordgavlen. I dette område placeres nye toiletter, et mindre køkken samt nødvendig depotplads. Desuden etablers et opholdsareal for gæster i en form for niche. Denne kan evt. forsynes med særlig udluftning, så rygning her kan tillades. Mod vest laves en udvidelse af cafeen ved at gennembryde ydervæg ved eksisterende vindue, grave ind i terræn og overdække med væg-/tagkonstruktion af glas. Teatersal, balkon og hovedtrappe Her er restaureringsarbejdet en væsentlig del af projektet. Alle indvendige flader og detaljer behandles ud fra et bevaringssigte. Uheldige elementer, som er kommet til gennem årene, erstattes af løsninger, som i højere grad harmonerer med stedets historie. Fx udskiftes alle plastikvinduer til trævinduer udført med husets originale vinduer som forlæg (gælder hele teaterbygningen). Eksisterende flugtveje tilpasses gældende krav til overflader m.v. og i tilknytning til tilbygning på nordgavlen etableres flugtvejstrapper. Tagkonstruktionen udbedres ved udskiftning af defekte dele, opspænding og eventuel forstærkning. Varmeisolering foretages og en ny tagdækning af falset zinkbelægning + nye tagrender monteres som erstatning for eksisterende. I scenerum istandsættes eksisterende scenetræk og der suppleres med nye lægter til scenebelysning m.v. Under scenegulv etableres mulighed for opbevaring af stole og borde v.h.a. udtrækssystem. Ny scenefront laves. Bagerst i scenerum ændres væggen til en mobil akustisk bagvæg med døre/ adgangsmulighed for scenografielementer og øvrigt sceneudstyr via port og hejs i bagrum/tilbygning på nordgavl. I loftrum over denne bagvæg etableres mulighed for computerstyret bagprojektion til digital scenografi, foredrag m.v. I tilknytning til forrum ved teatersal placeres køkkenforhold til anretning og opvask samt til opbevaring af service og lignende. Det er også fra dette forrum, der vil være adgang til personelevator. Nyt varmeanlæg og ventilationssystem, ændring og udbygning af el-installationer, løsninger til akustisk regulering, nye sanitære installationer, teleslynge, mørklægningsanordning, lys- og lydanlæg samt øvrige nødvendige tekniske installationer etableres. Tilbygning på nordgavl Den planlagte tilbygning på nordgavl udføres overvejende som en stålkonstruktion - en selvstændig påforing - der arkitektonisk fremstår som et teknologisk appendix svarende til tilbygningens indhold af funktioner: flugtveje i form af ståltrapper, hejs for sceneudstyr, styring af varme og ventilation m.v. Udvendige arbejder På bygningen vil der være behov for en generel efterreparation som følge af vinduesudskiftninger, elevatorinstallering m.v. Renovering af tag er omtalt under Teatersal, balkon og hovedtrappe. Ud over det terrænarbejde, som er beskrevet i afsnittet Parterreetage, tænkes hele gårdrummet ometableret, så der opnås en flot og sammenhængende løsning omkring bygningen - herunder placering af parkeringsarealer for tilstødende bygningers beboere og erhvervsdrivende. Udgifter til denne arealbehandling/områdesanering forventes dækket af Odder Kommune og Staten i forening. Se yderligere herom i bilagsafsnittet side 59 - bilag 5. 16

17 Opstillingsplaner - eksempler Scene Scene Scene Scene Traditionel stoleopstilling Anvendes ved teater, foredrag, koncerter, performance m.v. Ved især teater vil man nok foretrække stolene anbragt amfiteatralsk på podier. Planen viser det maksimale antal stole, hvilket giver plads til i alt 250 tilskuere incl. en række stole rundt på balkonen. Stoleopstilling foran scene forlænget med podier Anvendes ved teater m.v. hvor man godt vil ud over kukkasseteaterets begrænsning. Her vil man nok også til teater vælge stole amfiteatralsk placeret. Eksemplet på planen giver mulighed for 218 tilskuere incl. en række stole rundt på balkonen. Opstilling ved diverse serveringsarrangementer Anvendes ved serveringsteater, receptioner, div. fester m.v. Maksimalt kan der med viste bordopstilling etableres plads til 160 spisende gæster. Maden kommer fra eksternt køkken og leveres ind via personelevatoren (er ikke vist på planen). Opstilling ved modeshows og lignende Her etableres catwalk af scenepodier som en forlængelse af scenen. Med den viste opstilling er der stoleplads til 218 personer incl. en række stole rundt på balkonen. Ved særlige teaterarrangementer m.v. kan salen også bruges sådan. 17

18 Tidsplan - projektperiode Aktivitet Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Mar. Apr. Maj Juni Yderligere registrering / forundersøgelse Justering af projektforslag Projekt til myndighedsbehandling Sideløbende konsulentmedvirken Myndighedsbehandling Udarbejdelse af udbudsmateriale Licitation Gransken af tilbud og planlægning af byggestart Realisering Parterreetage - foyér/café m.v. Tilbygning ved nordgavl Tagrenovering Renovering af teatersalen Udvendige anlægsarbejder Byggeledelse - løbende tilsyn og opfølgning 18

19 Økonomi Anlægsudgifter De udgifter, der er forbundet med at sætte teatersalen og tilstødende supplerende arealer i stand og opgradere dem til nutidens brugskrav, vurderes at komme til at koste ca. 25 mill. kr. excl. moms. Skemaerne på side viser den detaljerede kalkulation. Det er projektgruppen, repræsenteret ved ingeniør Martin Olesen fra Arne Elkjær A/S og arkitekterne m.a.a Nikolaj Hyllestad og Erik Willesen, som har stået for prisudregningen. Kalkulationen er lavet på baggrund af det på side 9-16 viste projektforslag, som nævnte gruppe har stået for udarbejdelsen af sammen med arkitekterne m.a.a Jonas Rump Nielsen og Mia Rahbeck Andersen. Anlægsfinansiering Helt afgørende for projektets fremtid er fremskaffelsen af den nødvendige anlægsfinansiering. På side 23 har vi redegjort for, hvor vi forventer/håber at kunne hente den nødvendige kapital. Som det fremgår af de aktører, vi her har sat på som bidragsydere, spiller Realdania en helt afgørende rolle. Derfor håber vi naturligvis meget på, at Realdania finder vores projekt så støtteværdigt, at de vil bevilge det beløb, som kan gøre planerne til virkelighed. Anlægsfinansiering Momsforhold Teatersalen ejes af advokatfirmaet Abel og Skovgård Larsen i Århus. Det vil i sagens natur blive dem, som kommer til at stå som bygherre. Fakturering af anlægsudgifter vil derfor skulle stiles til dem, og som momsregistreret virksomhed vil de kunne få momsen refunderet. Driftfinansiering Driftudgifter og -indtægter På side er der redegjort for de forventede driftsudgifter og -indtægter. Især driftsindtægterne er forbundet med en vis usikkerhed, men på baggrund af en række undersøgelser og drøftelser med både Spektrum Odder og en række fremtidige potentielle brugere af stedet, mener vi, at driften har gode muligheder for som minimum at opnå det viste resultat. Vi har i øvrigt en rimelig god forventning om, at Odder Kommune vil udspænde et økonomisk sikkerhedsnet under driften, så teatersalen kan klare sig selvom driften i perioder ikke helt giver den nødvendige indtægt. Odder Kommune ser projektet som et kulturstøttende projekt med stor almen interesse for kommunens borgere, og vil gerne være med til at sikre driften i det omfang kommunens midler rækker. 19

20 Anlægsudgifter Udgiftposter - Parterreetage, foyér, café m.v. Anslået udgift, kr. Registrering og kortlægning af ledningsføringer og jordbundsforhold samt registrering af bærende bygningsdele: Ændring og komplettering af basale bygningsdele: Afgravning for ændret gulvniveau i foyér, garderobe og toiletter samt fjernelse af byggeaffald: Ændring og fornyelse af afløbsinstallation som følge af ændret disponering: Opbygning af gulvkonstruktion og -belægning i foyér, garderobe og toiletter: Ændring og komplettering af sekundære bygningsdele, lette skillevægge m.v.: Vinduesudskiftning (plast til træ), reparation af eksisterende trævinduer og udskiftning af ruder: Øvrig aptering - døre, inventar m.v VVS-installationer: Varmeinstallation - gulvvarme i foyér, garderobe og toiletter (incl. café): VVS-installationer: Ventilationsanlæg og udsugningsanlæg: VVS-installationer: Sanitet: væghængte toiletter og håndvaske: El-installationer og lysarmaturer. Installering af alarmer og øvrigt sikkerhedsudstyr samt nødbelysning: Personelevator - hydraulisk, komplet incl. glasskakt: Diverse kompletterende arbejder: væg- og loftpuds, beklædninger og afdækninger: Malerarbejde - hele parterreetagen: Parterreetagen i alt excl. moms:

21 Anlægsudgifter Udgiftposter - Teatersalen incl. hovedtrappe, scenerum og balkon Anslået udgift, kr. Udbedring af tagkonstruktion: udskiftning af defekte dele, opspænding og evt. forstærkning: Ny tagdækning i form af falset zinkbeklædning på fast underlag i forbindelse med varmeisolering af tagrummet. Incl. totalafdækning samt nedtagning og bortskaffelse af eksisterende tagdækning: Zinktagrender og -nedløb samt diverse af- og inddækninger: Eksisterende plastvinduer udskiftes med trævinduer. Resterende trævinduer renoveres: Eksisterende parketgulv renoveres og afslibes: Diverse aptering og reparation generelt: Ventilationsanlæg (fortrængningssystem) suppleret med varmegenvinding - styring og kobling i tilbygning: Varmeanlæg: Sanitære installationer - faciliteter i forbindelse med scenerum: Elinstallationer og lysamaturer. Installering af alarmer og øvrigt sikkerhedsudstyr samt nødbelysning: Akustisk regulering: Mørklægningsanordning: Teleslyngeanlæg: Sceneudstyr: Personelevator - se parterreetage - Diverse kompletterende arbejder: væg- og loftpuds, beklædninger, afdækninger m.v.: Løst og fast inventar samt deponering (under scenegulv): Malerarbejder: Teatersalen m.v. i alt excl. moms:

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren.

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren. Holstebro, den 15. marts 2013 13.08/nca/kb Side 1 af 6 UDBUDSANNONCE Annoncering af totalrådgivning i forbindelse med Bovbjerg Fyr Tæller Fonden Bovbjerg Fyr Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program

Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program Volsted Velkommen by og til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program 1. Status ved Volsted Forsamlingshusudvalg 2. Aalborg Kommune og forsamlingshuse

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden Prisoverslag 1, Sparsom renovering Enheds- Sum Pos. Ydelse Enhed Antal pris excl. moms kr 1,0 Renovering af eksisterende bygning 1 1,2 Idræts- og omklædningsfaciliteter og fløjbygning: Renovering af tagkonstruktion.

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter AB Solbjerg Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004 Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter Notat Forord Andelsboligforeningen Solbjerg står i nær fremtid overfor

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

KOLIND + dispositionsforslag. Kolind + Revidering af masterplan. maj 2014. Krads. DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS

KOLIND + dispositionsforslag. Kolind + Revidering af masterplan. maj 2014. Krads. DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS KOLIND + dispositionsforslag Kolind + Revidering af masterplan maj 2014 Krads DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS perspektiv fra parkeringsplad DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Projektværksted og

Læs mere

BORGER-HUSET. Kultur- & Borgerforeningen i Ikast s ønske til et hjemsted for sine mange aktiviteter

BORGER-HUSET. Kultur- & Borgerforeningen i Ikast s ønske til et hjemsted for sine mange aktiviteter BORGER-HUSET Huset var oprindelig Ikast Posthus, ældste del fra 1938. De sidste par år har bygningen været salg, for PostDanmark har flyttet først kundebetjeningen og senere brev- og pakkedistributionen

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

LEJEOPSTILLING Kontor

LEJEOPSTILLING Kontor Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 36 72 99 10 www.frihedengruppen.dk, info@frihedengruppen.dk LEJEOPSTILLING Kontor Dortheavej 59, 3. sal Årlig leje 2400 København NV 211.165 kr. Charmerende indflytningsklart

Læs mere

LEJEOPSTILLING SLOTSGADE 16, STUE OG KLD HILLERØD

LEJEOPSTILLING SLOTSGADE 16, STUE OG KLD HILLERØD LEJEOPSTILLING SLOTSGADE 16, STUE OG KLD. 3400 HILLERØD Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Butikslejemål på bedste beliggenhed Super beliggenhed på den mest publikumsintensive del af gågaden Få

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

REFERENCER. Referencer kulturbyggeri

REFERENCER. Referencer kulturbyggeri REFERENCER Referencer kulturbyggeri Kulturmaskinen Odense Nyt byrum - inklusiv omkringliggende bygninger. Samling af Badstuen (arbejdende værksteder inden for ler, tekstil, it-grafisk) samt Internationalt

Læs mere

Velkommen til mulighedernes hus

Velkommen til mulighedernes hus Velkommen til mulighedernes hus Musikteatret Holstebro Musikteatret Holstebro er det vestlige Danmarks kulturelle midtpunkt. Mere end 100.000 gæster besøger årligt huset til teaterforestillinger, musicals

Læs mere

SVAR PÅ UDDYBENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE ANSØGNINGEN

SVAR PÅ UDDYBENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE ANSØGNINGEN Bilag vedrørende Edvard Munch Galleriet projekt på Helnæs Gamle Præstegård ANSØGNING EDVARD MUNCH GALLERIET på Helnæs Gl. Præstegård Ibsen-Munch- udstillingen har skabt en stor interesse for Edvard Munch

Læs mere

Kulturelle arrangementer: Koncerter, teater og foredrag, som er åbne for offentligheden.

Kulturelle arrangementer: Koncerter, teater og foredrag, som er åbne for offentligheden. LOKAL UNDERSØGELSE EN LOKAL UNDERSØGELSE En række udvalgte lokale arrangører har bidraget til denne undersøgelse med deres erfaringer samt forventninger og behov i forhold til den kommende sal i kulturhuset.

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 783,4. Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 60, 61, 62)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 783,4. Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 60, 61, 62) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 783,4 Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 60, 61, 62) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Side: 1.1 ARKITEKTSYN

Læs mere

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP 21. januar 2010 Projekt nr. 47016201 MHP Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP LEIF HANSEN ENGINEERING A/S Jens Juuls vej 16 DK-8260 Viby J Telefon +45 96 85 86 87 Telefax +45 96 85 86 78 Leifhansen@leifhansen.dk

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Facade mod Hendriksholm Boulevard Hendriksholm Skole Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Indskolingen Ombygning af indskolingen på Hendriksholm Skole - Projektforslag - juli 2015 Udarbejdet af

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 AAB afd. 6 - DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 Adresseliste Bygherre: AAB afd. 6 2300 København S AAB Havnegade 29 1058 København K tlf 33 76 01 00 Rådgivere:

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 HANS LUND, Arkitekt maa, Tingvej 12, 6630 Rødding, 74841564, 20221073, arkilund@gmail.com 01 Vest for Landsbyen Tiset (6510 Gram) ligger der et anlæg eller stadion

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

SHiP. OLAV de LINDE. olavdelinde.dk. Idé, projektudvikling & drift

SHiP. OLAV de LINDE. olavdelinde.dk. Idé, projektudvikling & drift B Y G G E S E L S K A B OLAV de LINDE Idé, projektudvikling & drift olavdelinde.dk SHiP Byggeselskab Olav de Linde - Frichsparken - Søren Frichs Vej 38A - 8230 Åbyhøj - Tlf 86 15 42 44 360 åbenhed Storslået

Læs mere

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BYFORSKØNNELSE I FREDERICIA A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har i 2012 doneret 50

Læs mere

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP Prissat forprojekt vedr. Birkerød Svømmehal renovering af omklædnings- og baderum. Projektomfang: Beskrivelse, 21.02.2014 Forprojekt, budget, 21.02.2014. Tegninger, 21.02.2014, (29)3.03 Plan Stue, eksisterende

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Trendy stil i 2 etager

Trendy stil i 2 etager Udlejningsprospekt Areal: 400 m² Trendy stil i 2 etager Strandboulevarden 92-96, 2100 København Ø Indhold Beskrivelse og beliggenhed 3 Muligheder 4 Lejevilkår 5 Om C.W. OBEL-LFI Obel EJENDOMME Ejendomme

Læs mere

PARKTEATRET FREDERIKSSUND

PARKTEATRET FREDERIKSSUND FREDERIKSSUND FREDERIKSSUND - MELLEM BY OG NATUR FREDERIKSSUND BYMIDTE NATUR-PARK FREDERIKSSUND STATION SKALA X EMNE DIAGRAM BYMIDTEN SILLEBRO Å FREDERIKSSUND STATION SKALA 1:2000 _ A3 EMNE SITUATIONSPLAN

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

PROJEKT- BESKRIVELSE. Målgruppe Målgruppen for dette projekt er kreative personer og foreninger i lokalområdet.

PROJEKT- BESKRIVELSE. Målgruppe Målgruppen for dette projekt er kreative personer og foreninger i lokalområdet. 1 / nyt kulturrum til gasværket PROJEKT- BESKRIVELSE Visionen Kulturen skal være der hvor beboerne er. Gasværket er i dag rammen om en lang række forening og initiativer, der medvirker til at styrke den

Læs mere

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 Overtagelse Velkommen af til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 1. Aktiviteter siden Borgermødet 26. november 2015 2. Status på overtagelsen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. marts 2008 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Århus Kommune Etablering af et nyt udstillingshus - Informationscenter om De Bynære

Læs mere

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR MODEL 2A/2C - MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3 SPOR 2A/2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2A/2C St. Magleby Skole indskoling 0.-9.

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Status på projekt nyt misionshus

Status på projekt nyt misionshus Status på projekt nyt misionshus Generalforsamling Hvide Sande IM 18/3-2015 Et projekt der skal være Gud til ære & os til gavn Status på projekt nyt misionshus 18.03.2015 1 Tilbageblik 2010 De første drøftelser

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Indhold Side 1 Forside Side 2 Prisliste Side 3 Indledning, budget grundlag Side 4 Driftbudget Side 5 Hal leje Side 6 Halfordeling 1. & 2. kvartal Side 7 Halfordeling

Læs mere

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek.

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek. Rapportdata.: Denne rapport er bestil af Lasse Kvist Johansen, Juridisk Kontor, Vejle Kommune. Formålet med denne tilstandsvurdering, er at give et bedre billede af Give Bibliotek, til brug for sælger

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

Træningshuset Etape 2

Træningshuset Etape 2 Træningshuset Etape 2 1. Sagens parter Bygherre: Purhus Idrætsforening Søndergade - Asferg ved: Henrik Vangsted Entreprenør: Myhlenberg v. Søren Vangsted Vest A/S Myhlenbergvej 56 9510 Arden Telefon 9856

Læs mere

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 BUDGET 2014 2015 2016 2017 Anlægsbudget 500.000 499.000 500.000 0 Driftsbudget 500.000 0 0 0 I alt: 1.000.000 499.000 500.000 0 I samarbejde med Teknik

Læs mere

Lejemål i størrelser fra 161 til 1.845 m 2

Lejemål i størrelser fra 161 til 1.845 m 2 - til leje... Kontor undervisning etc. P. Hiort-Lorenzens Vej 2 8000 Århus C Lejemål i størrelser fra 161 til 1.845 m 2 Meget velegnet til f.eks. kontor- eller undervisningsformål Attraktiv beliggenhed

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering udbuds- og planproces for Skolen på Grundtvigsvej Frederiksberg 09.10.2013 Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv.

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv. Punkt 16. Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej - Hammer Bakker - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) - 5 almene ældreboliger med serviceareal -

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5 Søndersø skole Afdeling Nordmark, december 2007 Vurdering af delparametre. Hvert af de tre projekter tildeles 3-5 point (hvor 5 er bedst). H. Skjøde Knudsen Casa Arkitekter Cowi NovoCon Creo Arkitekter

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Nytorv 2, 6000 Kolding Lejemålet Nytorv 2 6000 Kolding Sagsnr. 20-373 Store velindrettede lejemål Central beliggenhed Flot bygning 2 Indhold Præsentation...................................

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Arkidesign REV.: Af dato:

Arkidesign REV.: Af dato: Udbygning af Tune Hallerne Tunehøj 7, 4030 Tune August 2009 Byggeprogram og dispositionsforslag. Udgivelsesdato 10. august 2009 Udarbejdet MSe/ Kontrolleret NSe/ Godkendt / Arkidesign ApS Telefon 58 37

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

CENTRALT BELIGGENDE KONTOR I CENTRUM AF SILKEBORG

CENTRALT BELIGGENDE KONTOR I CENTRUM AF SILKEBORG CENTRALT BELIGGENDE KONTOR I CENTRUM AF SILKEBORG TIL LEJE Amaliegade 45, 2 8600 Silkeborg Præsentabelt kontorlejemål i markant hjørne ejendom Synlig beliggenhed nær gågade, banegård, bybusog rutebilstation

Læs mere

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Notat Nørresundby den 9. februar 2015 Side 1/5 Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 38 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Borgerforeningen Mols. Vistoft Mølle Projektidé Mulighedernes Danmark Under RealDania kampagnen Stedet tæller

Borgerforeningen Mols. Vistoft Mølle Projektidé Mulighedernes Danmark Under RealDania kampagnen Stedet tæller Borgerforeningen Mols Vistoft Mølle Projektidé Mulighedernes Danmark Under RealDania kampagnen Stedet tæller 2012 Mols den 2. januar 2012 Til Dansk Bygningsarv Borgergade 111 1300 København K Vistoft Mølle

Læs mere

Holtegården Opfølgning på boligplanen

Holtegården Opfølgning på boligplanen Holtegården Opfølgning på boligplanen Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 25. februar 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

LEJEPROSPEKT BORUPVANG 5B, 2. SAL 2750 BALLERUP

LEJEPROSPEKT BORUPVANG 5B, 2. SAL 2750 BALLERUP LEJEPROSPEKT BORUPVANG 5B, 2. SAL 2750 BALLERUP Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Kontorlejemål i samme bygning som Brenntag Nordic og Contour Design Flotte og præsentable kontorer med moderne

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Lade ved Sostrup Slot

Lade ved Sostrup Slot Arkitekttegnestue KalmarKastanje Sostrup Slot ligger i Gjerrild Sogn i Norddjurs Kommune. Hovedbygningen er opført i 1599-1606. Pejlemærker for brugerforeninger til Sostrupladen kunne være: Borgerforening

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 , STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 INDHOLD 03 SITUATIONSPLAN 1:500 04 FUGLEPERSPEKTIV SET FRA NORDØST 05 IDÉ GRUNDLAG 06 AULA & CAFEMILJØ #1 07 AULA & CAFEMILJØ

Læs mere

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6)

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6) Punkt 7. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A). 2013-9584. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 850. Kristiansminde Gl. Skovridergaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 850. Kristiansminde Gl. Skovridergaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 850 Kristiansminde Gl. Skovridergaard Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Kristiansminde

Læs mere

Kontor domicil fra 400-2.000 m 2. OLAV de LINDE. Årlig leje fra kr 1.000,- pr. m 2. - til leje... Sverigesgade 5, Odense Havn

Kontor domicil fra 400-2.000 m 2. OLAV de LINDE. Årlig leje fra kr 1.000,- pr. m 2. - til leje... Sverigesgade 5, Odense Havn - til leje... Kontor domicil fra 400-2.000 m 2 Sverigesgade 5, Odense Havn Årlig leje fra kr 1.000,- pr. m 2 Særdeles repræsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Enestående mulighed for kontordomicil

Læs mere

Renoveringspulje februar 2014

Renoveringspulje februar 2014 Sag 14-2784 dk. 29875-14 Renoveringspulje februar 2014 nr. Foreningens navn Sagsid. Projekt Samlet pris 1 Ansager Jagtforening 14-2704 Værdi eget arbejde Tilskudsgrundlag Tilskud til udskiftning af dør

Læs mere

Hej Tomas, Hermed svar vedr. det alternative forslag til ByensHus. Har du spørgsmål eller kommenterer, så hører jeg gerne fra dig. God jul.

Hej Tomas, Hermed svar vedr. det alternative forslag til ByensHus. Har du spørgsmål eller kommenterer, så hører jeg gerne fra dig. God jul. From: Sent: 11 Dec 2017 19:13:31 +0100 To: tomasjensen46@hotmail.com Cc: Rasmus Scharling Toft;Alette Lena Skov-Hansen; Subject: Svar vedr. alternativt ByensHus Attachments: MDR_svar_alternativt_ByensHus_DEC17.pdf

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen Sagsfremstilling Bygningen er en del af et større bygningskompleks, der er opdelt i ejerlejligheder. Den seneste anvendelse har været uddannelsesinstitution

Læs mere

AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen. Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00

AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen. Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00 AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent og stemmetællere 2. Projektøkonomi 3. Helhedsplan

Læs mere

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 6 bygninger, hvoraf 3 er sammenbyggede. Bygningerne er fra perioden 1896 til 1997. Bygning 1 Grå bygning Bygningen er fra 1896

Læs mere