Forord. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Teatersalen i Odder Den gamle teatersal i Centalhotellet på torvet i Odder skal reddes og gøres til en levende kulturscene igen. Foreningen Teatersalens Venner har i den forbindelse udarbejdet dette projektoplæg vedrørende renovering, indhold, drift og økonomi.

2 Forord Centralhotellet på torvet i Odder rummer en gammel teatersal, som har stået ubrugt hen i flere år. Der er tale om nogle fysiske rammer, som blev fredet i 1993 og som stort set ikke er blevet forandret siden teateret blev bygget i Stedet rummer unikke muligheder for bevarelse af kulturværdier, og med den rigtige istandsættelse og modernisering kan teatersalen igen blive en levende del af kulturlivet i Odder og omegn. En forening - Teatersalens Venner - er blevet dannet med det formål, at skabe grundlaget for projektets gennemførelse. Og det er Teatersalens Venner, som har udarbejdet dette oplæg som resultat af en række forundersøgelser. På baggrund af disse undersøgelser er vi i Teatersalens Venner af den overbevisning, at en restaurering og revitalisering af teateret kan blive et bæredygtigt projekt, som kan komme til at danne rammerne om en lang række forskellige arrangementer. Vi håber derfor, at det vil lykkes os at få etableret det økonomiske fundament, som er nødvendigt. Det er et relativt stort beløb, der er behov for, men med disse penge vil teatersalen få nyt liv til gavn og glæde for mange mennesker. Det er et projekt, vi syntes, det er værd at kæmpe for, og vi håber, at dem der sidder med de nødvendige midler til teaterets istandsættelse og modernisering, deler det synspunkt. Teatersalens Venner har ingen penge selv, så vi er afhængig af, at det lykkes os at opnå den fornødne interesse, hvor pengene er. Der er ikke tale om et investeringsprojekt, som kan give investorer et større eller mindre løbende økonomisk afkast. Vi ser det som et kulturprojekt med almen interesse. Driftøkonomien skal være sund og i balance, men der arbejdes ikke efter en forretningsmæssig gevinst. Eventuelle overskud i driften skal anvendes til en nødvendig konsolidering samt til at fremme og understøtte mindre økonomisk bæredygtige kulturprojekter i teatersalen. Med andre ord: i stedet for økonomisk udbytte bliver afkastet en revitaliseret teatersal og et fyrværkeri af kultur for både børn og voksne. Indholdsfortegnelse Projektbeskrivelse... 3 Brugergrupper... 4 Stedets historie... 5 Fra idé til bæredygtig drift... 6 Organisation - drift... 7 Fredning og renovering m.v Projekttegninger - planer, snit og facade Beskrivelse af istandsættelse og ombygning Opstillingsplaner - eksempler Tidsplan Økonomi - generelt Anlægsudgifter Anlægsfinansiering Driftudgifter Driftindtægter Kulturscenen.odder.dk (webportal) Fremtidstanker Projektdeltagere, forprojekt Projektdeltagere, hovedprojekt Billeder fra teatersalen m.v Bilagsoversigt + bilag Eric Pettersson Formand for Teatersalens Venner Konghusvej 56, 8300 Odder Telefon:

3 Projektbeskrivelse Formål Odder og omegn mangler en bynær sal og scene, som kan danne rammerne om de kulturarrangementer, som kræver en mere karakterfuld og intim atmosfære, end kommunens idrætshaller kan tilbyde. Det potentiale har den gamle teatersal i Centralhotellet på torvet i Odder. En istandsættelse og modernisering vil gøre teaterbygningen til et meget attraktivt kultursted. Teatersalen har stået ubrugt, forfalden og utidsvarende i flere år, men stedet rummer rige muligheder for igen at blive stedet for en lang række forskellige kulturarrangementer. Samtidig repræsenterer teatersalen en kulturarv, som det er oplagt at bevare. Nogle arrangementer vil være indtægtsgivende. Andre skal blot kunne balancere eller skal måske ligefrem støttes af indtægtssiden og eventuelle andre støttemuligheder. Formålet er kulturlivsudvikling og kulturarvsbevaring ud fra en almen interesse. Indhold og aktiviteter En istandsat og moderniseret teatersal kan skabe gode muligheder for teater, musik, dans, revy og lignende, men også foredrag, receptioner, konferencer, private fester m.v. vil her få ideelle rammer. Op til 250 siddende publikummer vil der kunne etableres plads til. Teatersalen rummer også gode muligheder for at forene spisning og underholdning. Der vil være plads til 160 spisende gæster. Pakkeløsninger med god gastronomi og underholdning vil kunne sælges til både virksomheder og private. Og med den planlagte foyér i underetagen med garderobe, nye toiletter, elevator m.v. samt med overtagelsen, ombygningen og istandsættelsen af det tilstødende værtshus Underhuset, vil også det fysiske miljø omkring teatersalen få en høj standard. Se i øvrigt side 4 vedrørende brugergrupper og side 17 vedr. eksempler på opstillingsplaner i salen. Kulturarvsbevaring Kulturlivsudvikling Organisation og ledelse Teatersalen og tilhørende teatercafé (tidligere værtshuset Underhuset ) tilknyttes den selvejende institution Spektrum Odder, som i dag står for administrationen og ledelsen af en stor del af Odder kommunes idræts- og kulturaktiviteter. Derved opnås der stor driftmæssig synergi og en sikker forankring i en stærk og professionel organisation og ledelse. Se side 7 for yderligere beskrivelse. Drift og markedsføring Spektrum Odder vil komme til at stå for den daglige drift og markedsføring. Til dette arbejde får foreningen Teatersalens Venner tilknyttet en fuldtids kulturarbejder i Spektrum Odders ledelse. Han/hendes opgave bliver primært at opsøge, fremme og understøtte de kulturarrangementer, som skal foregå i teatersalen, og skal samtidig være primus motor i den for teatersalen tilknyttede markedsføring. Desuden skal vedkommende vedligeholde den planlagte netportal: kulturscenen.odder.dk, som er omtalt på side 28. 3

4 Brugergrupper Teatersalens kulturmedarbejder i Spektrum Odders ledelse skal arbejde for, at teatersalen i størst muligt omfang lejes ud til de relevante grupper og foreninger, som ønsker at bruge stedet til forskellige kulturarrangementer samt til de virksomheder og privatpersoner, som vil bruge teatersalen til konferencer, fester m.v. Desuden skal kulturmedarbejderen selv stå for planlægning og afvikling af en række arrangementer - både for det bredde og smalle publikum. Visse arrangementer vil nok kunne trække publikum fra et større geografisk område, hvis indholdet og kvaliteten er i orden. Nogle arrangementer vil også kræve et højt niveau på det gastronomiske område. Her etableres samarbejde med eksterne køkkener. For oversigtens skyld har vi valgt at dele de forskellige brugere/aktører op i nedenstående grupper: Gruppe A Firma-/erhvervsarrangementer: Konferencer, stormøder, kick off møder, kundearrangementer, receptioner, firmafester, modeshows, messer, udstillinger m.v. Nogle af disse arrangementer skal måske afvikles over flere dage og ofte i sammenhæng med spisning, underholdning og overnatning. Pakkeløsninger skal kunne tilbydes. Teatercafeen står for drikkevarer. Gruppe B Diverse festarrangementer (excl. firmafester): Store private fester, nytårsfest, juletræsfest, skolefester og lignende. Flere af disse arrangementer vil være med underholdning og i samarbejde med et eksternt køkken. Pakkeløsninger skal kunne tilbydes. Teatercafeen står for drikkevarer. Gruppe C Diverse skole- og amatøraktiviteter: Danseskoler, folkedans, squaredance, teaterskole for børn og unge, Odder Musikskole, amatør- og musikforeningskoncerter, amatørteater, -stand up og -revy m.v. Her er tale om aktiviteter, som ofte er offentligt støttet og som ikke har den store økonomi. Gruppe D Professionelle aktiviteter: Teater og koncerter af forskellig art, opera, stand up, revy, foredrag og lignende professionelle aktører. Teatercafeen står for drikkevarer. Gruppe E Øvrige arrangementer: Debatmøder, auktioner, banko m.v. Salen kan bruges til meget forskelligt, men det er de mere musiske aktiviteter, som skal have størst fokus, hvis økonomien kan bære det. Se i øvrigt side vedrørende driftindtægter. 4

5 Stedets historie Centralhotellet i Odder med tilhørende restauration og teatersal samt de 2 sidebygninger blev bygget i Bygherren var skomagermester N. Johannesen. Malermester Thorvald Bruun var projektets bygmester og arkitekt. Hotellet blev tegnet med Hotel Royal i Århus som direkte inspirationskilde. Hotel Royal blev bygget ca. 5 år før efter tegninger af arkitekt E. Achen og Thorkel Møller. Gennem årene blev der lavet forskellige mere eller mindre vellykkede ændringer, ombygninger og tilbygninger på Centalhotellet. I 1974 blev de første beboelseslejligheder indrettet på 4. sal i hotellet, og i 1977 blev restaurationen i hotellets stueetage indrettet til herretøjsforretning. I 1993 blev Centralhotellet fredet. Planstyrelsen begrundede fredningen af det på det tidspunkt 85 år gamle hus med, at der ikke findes lignende eksempler på hoteller fra århundredeskiftet med så væsentlige islæt af kunstnerisk formgivne elementer og med så velbevaret en teatersal. I 1995 blev Centralhotellet sat til salg. I den forbindelse var der blandt mange stor interesse for, at Odder Kommune skulle overtage hotellet til kulturformål. Projektet fik dog ikke den tilstrækkelige tilslutning i byrådssalen. Én stemme afgjorde udfaldet. Resultatet blev, at den nye ejer blev Kim Ravn, som købte hotellet i 1996, og han gennemførte en ombygning af de gamle hotelværelser til lejligheder (2 på hver etage). Hotellet blev i 2001 solgt videre til Kim Lützner fra firmaet GICA ApS, som fik gennemført, at også det fredede restaurationslokale på 1. salen blev lavet til lejlighed. Teatersalen blev udlejet til den tidligere ejer Kim Ravn, som havde planer om at indrette et fitness-center i salen. Fredningsbetingelserne m.v. forhindrede disse planer. I 2002 blev Centralhotellet solgt til advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen i Århus, og de står stadig som ejere. Ved udgangen af 2004 udløb Kim Ravns lejemål af teatersalen, og den står i dag tom og ubrugt hen. I 2007 blev foreningen Teatersalens Venner dannet med det formål at redde teatersalen og få den gjort til en aktiv kulturscene igen. Nærværende projektoplæg er en del af bestræbelserne på dette. 5

6 Fra idé til bæredygtig drift Projektet er ikke tænkt som en forretning, men driftøkonomien skal som udgangspunkt være så sund, at den kan balancere uden løbende støtte. Forskellig støtte til diverse kulturelle aktiviteter vil vi bestemt gå efter, men det skal ikke være en forudsætning for at få økonomien til at hænge sammen. Vi sigter derimod efter, at teatersalen som kulturinstitution selv kan støtte kulturarrangementer med svag økonomi - fx ved en lav udgift til leje af salen, som det fremgår af driftbudgettet side Vi vil lade de bredde skuldre bære det størst læs. Det betyder, at erhvervslivet og lignende kommer til at betale mest for at leje salen, i det omfang konkurrencen på markedet gør det muligt. Hvorfor vælge teatersalen? Resultatet af den renovering og modernisering af teatersalen, vi lægger op til, vil utvivlsomt skabe interesse for stedet i brede kredse. En flot istandsat kulturværdi smagfuldt opdateret med moderne installationer samt en stor charmerende scene/sal med professionelt lys og lydanlæg, vil kunne danne den idelle ramme om mange forskellige arrangementer - ikke mindst omkring konferencer, fester og lignende. Hvis vi markedsfører pakkeløsninger med forskellige muligheder for underholdning, mad, overnatning m.v., kan vi gøre det både let og spændende for virksomheder og lignende at vælge teatersalen til deres medarbejderarrangementer, konferencer m.v. Den gamle teatersal mener vi vil kunne placere sig godt i konkurrencen - ikke mindst med en dygtig kulturarbejder i ryggen (se organisation side 7), som kan være med til at levere pakkeløsninger med den magi og charme, den gamle teatersal giver mulighed for. Odder som spillested? Odder har nok i mange år haft den selvopfattelse, at byens rolle på kulturscenen er meget lille. Med forholdsvis kort afstand til både Århus og Horsens ser man mere Odder som et bosted frem for et kultursted. Den opfattelse vil vi godt være med til at skubbe lidt til. Nærheden til de nævnte byer peger også den anden vej, og med de rette arrangementer i de rette rammer viser vores undersøgelser, at man nok kan få folk til at køre lidt. Eksempelvis går der mange dygtige jazzmusikere rundt som ofte mangler et godt sted at spille. Torsdagsjazz i Odder mener flere kan trække publikum fra et større område. Vi har også talt med spændende teatergrupper, som godt vil starte deres turné i teatersalen i Odder. Det kan nok også få folk til Odder. Desuden savner aktører inden for folk- og visegenren scener. Det kan vi også sætte fokus på. I Odder skal vi ikke kun gå i andres udtrådte fodspor. Med de rigtige rammer og ideer kan vi spille vores egne melodier. Og med den rigtige markedsføring i ryggen kan teatersalen i den sammenhæng komme til at spille en vigtig rolle. 6

7 Organisation - drift Organisationsdiagram - drift Teatersalen og tilhørende teatercafé tilknyttes den selvejende institution Spektrum Odder, som i dag står for administrationen og ledelsen af en stor del af Odder Kommunes idræts- og kulturaktiviteter. Derved opnås der stor driftmæssig synergi og en sikker forankring i en stærk og professionel organisation og ledelse. Spektrum Odder Repræsentantskab 1 Teatersalen vil tilføre ekstra muligheder til de kulturarrangementer m.v., som er en del af Spektrum Odders målsætning. Desuden vil repræsentanter for foreningen Teatersalens Venner, som står bag teatersalen og den tilknyttede teatercafé, være med til at styrke kulturkræfterne i Spektrum Odders ledelse gennem: Spektrum Odder Sekretariat Spektrum Odder Bestyrelse Spektrum Odder Ledergruppe 2 3 Teatersalens Venner 1. Et passende antal repræsentanter i Spektrum Odders repræsentantskab 2. En mulig repræsentant i Spektrum Odders bestyrelse valgt via repræsentantskabet. Spektrum Odder Praktisk personale 3. Kulturarbejder i Spektrum Odders ledergruppe, som Teatersalens Venner får afgørende indflydelse på valget af. Kulturarbejderen skal på bedste vis være klædt på til at varetage de kulturinteresser, som nærværende oplæg beskriver - men kan også være med til at opdyrke, planlægge og styre de kulturarrangementer, som skal foregå på Spektrum Odders øvrige kulturscener. Hallerne og de grønne områder Spektrumcafeen Svømmehallen Musikskolen Teatersalen og teatercafeen Muligvis skal Spektrum Odder også have en ekstra person ansat i det praktiske personale, hvis de nødvendige ekstra hænder ikke hentes gennem ekstern assistance. Begge dele kan teatersalens indtægter være med til at dække. Se i øvrigt bilag 4 i bilagsafsnittet side 59. 7

8 Fredning og renoveringen m.v. Teatersalen er et stykke uspoleret kulturhistorie. Salen har ikke været underlagt afgørende ændringer siden opførelsen i Derfor var det oplagt for Kulturarvsstyrelsen at frede både bygning og sal i I de seneste mange år har salen stået ubrugt hen og står i dag noget forsømt og nedslidt, men med konstruktioner og detaljer i rimelig god stand. En bygningsrenovering er derfor oplagt, så stedet igen kan komme til at stråle og leve. Se i øvrigt bilag 3 i bilagsafsnittet side 59 vedr. fredning af teatersalen. Istandsættelse og modernisering Realdanias bevilling til et forprojekt har gjort os i stand til at gennemføre en række forundersøgelser og udarbejde nærværende istandsættelses- og moderniseringsprojekt, som kan sikre stedets kulturværdier samt opdatere bygningen til nutidens krav. Det er konkret blevet til det byggeprojekt, der på side 9-16 er redegjort for med tegninger og en kort beskrivelse. Desuden viser oversigten over anlægsudgifter på side hvilke aktiviteter, der skal igangsættes for at få projektplanerne realiseret. På side 30 er der en oversigt over hvilke aktører (arkitekter, ingeniører m.v.), som har stået for forprojektets udarbejdelse. Indledende undersøgelser Bygningen blev indledende inspiceret af brandmyndighed, ingeniør og bevaringsekspert. Brandmyndigheden redegjorde for de konkrete forandringer, der skal laves, for at stedet kan få myndighedernes godkendelse til den ønskede anvendelse. Ingeniøren gennemgik alle de statiske konstruktioner. Her var der kun få bemærkninger og ingen store problemer. Og bevaringseksperten gav den nødvendige rådgivning. Alle krav til ændringer samt aftalte løsningsmodeller er indarbejdet i vores projekt. Desuden er en række brugergrupper samt konsulenter på det teatertekniske område m.v. blevet konsulteret. De funktionskrav m.v. det har resulteret i, er ligeledes indarbejdet i projektet. Kulturarvsstyrelsen Kulturarvsstyrelsen har også været på stedet og har gennemgået vores projektplaner. Vi har (9. juni 2008) endnu ikke fået deres endelige vurdering af disse planer, men har modtaget et brev med deres foreløbige vurdering. Den er positiv. Dog skal det påtænkte udvendige elevatortårn samt udgravningen for glasoverdækket udestue på vestfacaden ved Underhuset drøftes yderligere med dem. Alternative løsninger her er mulige om nødvendigt. Se i øvrigt skrivelsen fra Kulturarvsstyrelsen - bilag 2 i bilagsafsnittet side 59. Parkeringsforhold Der er en del parkeringsarealer i teatersalens nærområde, hvor der om aftenen er mange ledige pladser. Det hensyn menes derfor at være dækket rimeligt ind. 8

9 Parterreetage - Foyér, café m.v. Mål: 1 : 167 N Trapperum Handicapvenlig rampe-/trappekonstruktion Ny flugtvejstrappe i hver side af tilbygning Ny betontrappe Ny elevator udvendigt placeret HC-toilet Ny indgang Toilet Depot Foyér Forrum Ny tilbygning Teatercafé Depot HC-toilet Toilet Toilet Garderobe Kælderrum under Centralhotellet Lille køkken Glasoverdækket udestue 9

10 Teatersalen - 1. sal Arealer: Scenerum: ca. 65 m² Teatersal: ca. 213 m² Mål: 1 : 167 N Trapperum Ny flugtvejstrappe i hver side af tilbygning Omklædning Ventilation indsugning Elevatoradgang Hejseværk Backstage Scenerum Teatersal Forrum ved teatersal Anretter- og opvaskkøkken Kontorareale p.t. udlejet til tegnestue Omklædning WC 10

11 Balkonplan - 2. sal Arealer: Balkon: ca. 77 m² Mål: 1 : 167 N Trapperum Ny flugtvejstrappe i hver side af tilbygning Flugtvej fra elevator til tag Depot og teknikrum Supplerende scenebelysning Balkon Eksisterende lejlighed 11

12 Tværsnit i teatersalsbygningen Mål: 1 : 167 Nye ventilationskanaler Teaterscene Stueetagen ændres ikke i nærværende projekt Trapperum Ny glasoverdækket udestue Foyér 12

13 Længdesnit i teatersalsbygningen Mål: 1 : 167 Hejs etableres i tilknytning til scenerum Backstage Scenerum Anretter- og opvaskkøkken Kontorareal p.t. udlejet til tegnestue Teatersal Stueetagen ændres ikke i nærværende projekt Ny tilbygning Teatercafé Foyér Forrum 13

14 Facade mod øst Mål: 1 : 105 Ny udvendig elevator (med mulighed for ophængning af lysreklame, plakater og bannere). Areal bearbejdes for handicapvenlig adgang til foyér/teatersal. Ny tilbygning med scenefaciliteter, flugtvejstrapper, ventilationsanlæg m.v. 14

15 Nøgleplaner Fremtidig Fjernes Eksisterende Balkonplan - 2. sal Parterreetage - Foyér, café m.v. Teatersalen - 1. sal 15

16 Kort beskrivelse af istandsættelse og ombygningsarbejde Parterreetage Bygningens nuværende parterre-/kælderareal gennemgår en omfattende ændring. Gulv sænkes og eksisterende kælderrum sløjfes til fordel for en teaterfoyér, garderobe og nye toiletter. Desuden etableres et forrum, hvorfra der bliver adgang til en elevator placeret i en elevatorskakt uden på bygningen. Elevatoren giver adgang til teatersalen. En handicapvenlig adgang til forrum/elevator opnås ved en bearbejdning af udearealet mellem trappetårn, nabobygning og vej. En kombination af rampe og trappe vil her føre ned til en nyetableret indgang, som leder til forrum og foyér. Trappetårnet (med den nuværende adgangsvej udefra) vil dog fortsat kunne benyttes som indgang, og fortsætter med at være trappeadgangen til teatersal og balkon. Fra foyér etableres der forbindelse til det tilstødende og overtagede værtshus (Underhuset), som også totalrenoveres. Bl.a. ændres stilen fra sort værtshus til et mere caféagtigt miljø. De arealer tilknyttet værtshuset, som fjernes i forbindelse med ovennævnte foyér m.v., erstattes ved at inddrage de eksisterende garager mod nord samt ved en tilbygning på nordgavlen. I dette område placeres nye toiletter, et mindre køkken samt nødvendig depotplads. Desuden etablers et opholdsareal for gæster i en form for niche. Denne kan evt. forsynes med særlig udluftning, så rygning her kan tillades. Mod vest laves en udvidelse af cafeen ved at gennembryde ydervæg ved eksisterende vindue, grave ind i terræn og overdække med væg-/tagkonstruktion af glas. Teatersal, balkon og hovedtrappe Her er restaureringsarbejdet en væsentlig del af projektet. Alle indvendige flader og detaljer behandles ud fra et bevaringssigte. Uheldige elementer, som er kommet til gennem årene, erstattes af løsninger, som i højere grad harmonerer med stedets historie. Fx udskiftes alle plastikvinduer til trævinduer udført med husets originale vinduer som forlæg (gælder hele teaterbygningen). Eksisterende flugtveje tilpasses gældende krav til overflader m.v. og i tilknytning til tilbygning på nordgavlen etableres flugtvejstrapper. Tagkonstruktionen udbedres ved udskiftning af defekte dele, opspænding og eventuel forstærkning. Varmeisolering foretages og en ny tagdækning af falset zinkbelægning + nye tagrender monteres som erstatning for eksisterende. I scenerum istandsættes eksisterende scenetræk og der suppleres med nye lægter til scenebelysning m.v. Under scenegulv etableres mulighed for opbevaring af stole og borde v.h.a. udtrækssystem. Ny scenefront laves. Bagerst i scenerum ændres væggen til en mobil akustisk bagvæg med døre/ adgangsmulighed for scenografielementer og øvrigt sceneudstyr via port og hejs i bagrum/tilbygning på nordgavl. I loftrum over denne bagvæg etableres mulighed for computerstyret bagprojektion til digital scenografi, foredrag m.v. I tilknytning til forrum ved teatersal placeres køkkenforhold til anretning og opvask samt til opbevaring af service og lignende. Det er også fra dette forrum, der vil være adgang til personelevator. Nyt varmeanlæg og ventilationssystem, ændring og udbygning af el-installationer, løsninger til akustisk regulering, nye sanitære installationer, teleslynge, mørklægningsanordning, lys- og lydanlæg samt øvrige nødvendige tekniske installationer etableres. Tilbygning på nordgavl Den planlagte tilbygning på nordgavl udføres overvejende som en stålkonstruktion - en selvstændig påforing - der arkitektonisk fremstår som et teknologisk appendix svarende til tilbygningens indhold af funktioner: flugtveje i form af ståltrapper, hejs for sceneudstyr, styring af varme og ventilation m.v. Udvendige arbejder På bygningen vil der være behov for en generel efterreparation som følge af vinduesudskiftninger, elevatorinstallering m.v. Renovering af tag er omtalt under Teatersal, balkon og hovedtrappe. Ud over det terrænarbejde, som er beskrevet i afsnittet Parterreetage, tænkes hele gårdrummet ometableret, så der opnås en flot og sammenhængende løsning omkring bygningen - herunder placering af parkeringsarealer for tilstødende bygningers beboere og erhvervsdrivende. Udgifter til denne arealbehandling/områdesanering forventes dækket af Odder Kommune og Staten i forening. Se yderligere herom i bilagsafsnittet side 59 - bilag 5. 16

17 Opstillingsplaner - eksempler Scene Scene Scene Scene Traditionel stoleopstilling Anvendes ved teater, foredrag, koncerter, performance m.v. Ved især teater vil man nok foretrække stolene anbragt amfiteatralsk på podier. Planen viser det maksimale antal stole, hvilket giver plads til i alt 250 tilskuere incl. en række stole rundt på balkonen. Stoleopstilling foran scene forlænget med podier Anvendes ved teater m.v. hvor man godt vil ud over kukkasseteaterets begrænsning. Her vil man nok også til teater vælge stole amfiteatralsk placeret. Eksemplet på planen giver mulighed for 218 tilskuere incl. en række stole rundt på balkonen. Opstilling ved diverse serveringsarrangementer Anvendes ved serveringsteater, receptioner, div. fester m.v. Maksimalt kan der med viste bordopstilling etableres plads til 160 spisende gæster. Maden kommer fra eksternt køkken og leveres ind via personelevatoren (er ikke vist på planen). Opstilling ved modeshows og lignende Her etableres catwalk af scenepodier som en forlængelse af scenen. Med den viste opstilling er der stoleplads til 218 personer incl. en række stole rundt på balkonen. Ved særlige teaterarrangementer m.v. kan salen også bruges sådan. 17

18 Tidsplan - projektperiode Aktivitet Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Mar. Apr. Maj Juni Yderligere registrering / forundersøgelse Justering af projektforslag Projekt til myndighedsbehandling Sideløbende konsulentmedvirken Myndighedsbehandling Udarbejdelse af udbudsmateriale Licitation Gransken af tilbud og planlægning af byggestart Realisering Parterreetage - foyér/café m.v. Tilbygning ved nordgavl Tagrenovering Renovering af teatersalen Udvendige anlægsarbejder Byggeledelse - løbende tilsyn og opfølgning 18

19 Økonomi Anlægsudgifter De udgifter, der er forbundet med at sætte teatersalen og tilstødende supplerende arealer i stand og opgradere dem til nutidens brugskrav, vurderes at komme til at koste ca. 25 mill. kr. excl. moms. Skemaerne på side viser den detaljerede kalkulation. Det er projektgruppen, repræsenteret ved ingeniør Martin Olesen fra Arne Elkjær A/S og arkitekterne m.a.a Nikolaj Hyllestad og Erik Willesen, som har stået for prisudregningen. Kalkulationen er lavet på baggrund af det på side 9-16 viste projektforslag, som nævnte gruppe har stået for udarbejdelsen af sammen med arkitekterne m.a.a Jonas Rump Nielsen og Mia Rahbeck Andersen. Anlægsfinansiering Helt afgørende for projektets fremtid er fremskaffelsen af den nødvendige anlægsfinansiering. På side 23 har vi redegjort for, hvor vi forventer/håber at kunne hente den nødvendige kapital. Som det fremgår af de aktører, vi her har sat på som bidragsydere, spiller Realdania en helt afgørende rolle. Derfor håber vi naturligvis meget på, at Realdania finder vores projekt så støtteværdigt, at de vil bevilge det beløb, som kan gøre planerne til virkelighed. Anlægsfinansiering Momsforhold Teatersalen ejes af advokatfirmaet Abel og Skovgård Larsen i Århus. Det vil i sagens natur blive dem, som kommer til at stå som bygherre. Fakturering af anlægsudgifter vil derfor skulle stiles til dem, og som momsregistreret virksomhed vil de kunne få momsen refunderet. Driftfinansiering Driftudgifter og -indtægter På side er der redegjort for de forventede driftsudgifter og -indtægter. Især driftsindtægterne er forbundet med en vis usikkerhed, men på baggrund af en række undersøgelser og drøftelser med både Spektrum Odder og en række fremtidige potentielle brugere af stedet, mener vi, at driften har gode muligheder for som minimum at opnå det viste resultat. Vi har i øvrigt en rimelig god forventning om, at Odder Kommune vil udspænde et økonomisk sikkerhedsnet under driften, så teatersalen kan klare sig selvom driften i perioder ikke helt giver den nødvendige indtægt. Odder Kommune ser projektet som et kulturstøttende projekt med stor almen interesse for kommunens borgere, og vil gerne være med til at sikre driften i det omfang kommunens midler rækker. 19

20 Anlægsudgifter Udgiftposter - Parterreetage, foyér, café m.v. Anslået udgift, kr. Registrering og kortlægning af ledningsføringer og jordbundsforhold samt registrering af bærende bygningsdele: Ændring og komplettering af basale bygningsdele: Afgravning for ændret gulvniveau i foyér, garderobe og toiletter samt fjernelse af byggeaffald: Ændring og fornyelse af afløbsinstallation som følge af ændret disponering: Opbygning af gulvkonstruktion og -belægning i foyér, garderobe og toiletter: Ændring og komplettering af sekundære bygningsdele, lette skillevægge m.v.: Vinduesudskiftning (plast til træ), reparation af eksisterende trævinduer og udskiftning af ruder: Øvrig aptering - døre, inventar m.v VVS-installationer: Varmeinstallation - gulvvarme i foyér, garderobe og toiletter (incl. café): VVS-installationer: Ventilationsanlæg og udsugningsanlæg: VVS-installationer: Sanitet: væghængte toiletter og håndvaske: El-installationer og lysarmaturer. Installering af alarmer og øvrigt sikkerhedsudstyr samt nødbelysning: Personelevator - hydraulisk, komplet incl. glasskakt: Diverse kompletterende arbejder: væg- og loftpuds, beklædninger og afdækninger: Malerarbejde - hele parterreetagen: Parterreetagen i alt excl. moms:

21 Anlægsudgifter Udgiftposter - Teatersalen incl. hovedtrappe, scenerum og balkon Anslået udgift, kr. Udbedring af tagkonstruktion: udskiftning af defekte dele, opspænding og evt. forstærkning: Ny tagdækning i form af falset zinkbeklædning på fast underlag i forbindelse med varmeisolering af tagrummet. Incl. totalafdækning samt nedtagning og bortskaffelse af eksisterende tagdækning: Zinktagrender og -nedløb samt diverse af- og inddækninger: Eksisterende plastvinduer udskiftes med trævinduer. Resterende trævinduer renoveres: Eksisterende parketgulv renoveres og afslibes: Diverse aptering og reparation generelt: Ventilationsanlæg (fortrængningssystem) suppleret med varmegenvinding - styring og kobling i tilbygning: Varmeanlæg: Sanitære installationer - faciliteter i forbindelse med scenerum: Elinstallationer og lysamaturer. Installering af alarmer og øvrigt sikkerhedsudstyr samt nødbelysning: Akustisk regulering: Mørklægningsanordning: Teleslyngeanlæg: Sceneudstyr: Personelevator - se parterreetage - Diverse kompletterende arbejder: væg- og loftpuds, beklædninger, afdækninger m.v.: Løst og fast inventar samt deponering (under scenegulv): Malerarbejder: Teatersalen m.v. i alt excl. moms:

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

MULTIHUS ODENSE SCENARIO I - KONCERTHUSGRUNDEN. Vision - H.C. Andersen Kultur- og kongrescenter - År 2006

MULTIHUS ODENSE SCENARIO I - KONCERTHUSGRUNDEN. Vision - H.C. Andersen Kultur- og kongrescenter - År 2006 Vision - H.C. Andersen Kultur- og kongrescenter - År 2006 H.C. Andersen Kultur- og kongrescenter er et smukt hus - der spiller sammen med og op til de øvrige bygninger og funktioner omkring Koncerthusgrunden.

Læs mere

Fuld tid i egen bolig

Fuld tid i egen bolig Fuld tid i egen bolig Attraktive seniorbofællesskaber med sigte på længst mulig tid i egen bolig Oktober 2011 Karl Vogt-Nielsen, Claus Syberg-Henriksen og Marianne Malmgren CASA Fuld tid i egen bolig Attraktive

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Titel: Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Udgiver: Miljøstyrelsen Forfattere: Miljøstyrelsen Brian Kristensen,

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indhold

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen FDF vejledning i forbindelse med byggesager - side 1 Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen Skal vi bygge? Det er et spørgsmål der før eller siden kommer op i enhver FDF kreds, og historien viser at det

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil

Læs mere

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats NØGLEN TIL ET LØFT Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave Social og forebyggende indsats December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Overordnet målsætning...2 Delmål...3

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du

Læs mere

Det gode kulturbyggeri

Det gode kulturbyggeri Det gode kulturbyggeri 7 cases MULTIMEDIEHUSET Udarbejdet af NIRAS Konsulenter A/S for Multimediehuset Århus Kommunes Biblioteker Januar 2006 Layout: NIRAS Konsulenterne A/S Uddrag må kun gengives med

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE

Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE MALTESEJE Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE 1 Indledning 1.1 Resume og bærende principper 2 Aktørerne og deres behov 7 2.1 Sportsrideklubben 7 2.1.1 Om klubben 7

Læs mere

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001 Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Revideret: Februar 2001 Byggeri i kredsen? Udarbejdet af: FDFs byggetipsudvalg Layout: Nora Kriegbaum Tryk: FDF Indhold 2 Skal

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Historiske kroer og hoteller moderne hoteldrift i gamle bygninger. Januar 2007

Historiske kroer og hoteller moderne hoteldrift i gamle bygninger. Januar 2007 Historiske kroer og hoteller moderne hoteldrift i gamle bygninger Januar 2007 Indhold Forord 5 1 Markedspotentialet for nostalgi og kulturarv 7 1.1 Turisterne går efter kulturarven 7 1.2 Vor tids forbruger

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere