Depression bor også i kroppen Hjernen sætter trenden i forståelsen af dynamiske processer, men mennesket er mere end sin hjerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Depression bor også i kroppen Hjernen sætter trenden i forståelsen af dynamiske processer, men mennesket er mere end sin hjerne"

Transkript

1 Nr. 215 januar 2006 Depression bor også i kroppen Hjernen sætter trenden i forståelsen af dynamiske processer, men mennesket er mere end sin hjerne Hjernen skal ikke kun udforskes rent medicinsk > Stil spørgsmål til forståelse af det at være menneske > Hvorfor virker motion på depression og findes der sunde tanker? > Forskere opfordrer til et bredere fokus end blot det medicinske i udforskning af hjernen, som er det 21. århundredes store banebryder: Viden om hjernen påvirker alt fra kunst til videnskab. Netop derfor er det vigtigt hvilke spørgsmål man stiller til hjernen. At man ikke som hidtil snævert koncentrerer forskningen om synapser og neurotransmittere, men også spørger til hjernens bidrag til forståelsen af det at være menneske. Og forskning i de kognitive processer kan hjælpe til at forstå, at ikke kun medicin, men også motion og samtaleterapi virker på depression. Forskerne foreslår også at se nærmere på de udfordringer moderne mennesker skal agere i. Måske kan man finde en hjerneparallel til sundhedsrådet om 6 stykker frugt om dagen. Findes der sunde tanker? Dette nyhedsbrev behandler et centralt tema i det europæiske projekt Meeting of Minds Europæiske borgere i dialog om hjerneforskning, som Teknologirådet deltager i. Det er ikke nogen hemmelighed, at de biologiske videnskaber er stormet frem det seneste årti. Men hvad de færreste har lagt mærke til er den udvikling, det har medført udenfor forskernes laboratorier. Næsten umærkeligt har den nye viden sneget sig ind i vores bevidsthed og har forandret den måde vi tænker på os selv og hinanden. For lidt over 10 år siden var det en stor provokation, da den nyligt afdøde nobelprisvinder og hjerneforsker, Francis Crick, konkluderede på menneskets vegne:»du er din hjerne«. Men i dag er vores biologiske ophav blevet bredt accepteret og det kan være svært at blive provokeret af sådan en udtalelse. De biologiske forklaringsmodeller har igen vundet indpas med gennemgribende konsekvenser for samfundet. Centralt i denne udvikling er den ny viden om menneskets hjerne. Netop derfor siger forskere i dag, at det er absolut nødvendigt at få åbnet for viden om alle sider af hjernen. Netværk er det store mantra»de sidste 5-6 år har hjernen fået en kæmpe betydning, som den ikke har haft før, og som rækker langt udover dens eget felt,«siger hjerneforsker Andreas Roepstorff fra PET Centeret ved Århus Universitet.»Hjerneforskningen er ved at sætte paradigmet for, hvad der foregår i samfundet nu - lidt ligesom den teoretiske fysik var paradigmatisk i begyndelsen af det 20.ende århundrede.«den teoretiske fysik blev banebrydende - satte paradigmet - i første del af 1900-tallet, fordi den som en af de få videnskaber for alvor kunne komme videre med de spørgsmål om relativitet, relativisme og observatørposition, som gik på tværs af hele 1

2 samfundet - humaniora, naturvidenskab, kunst, osv. Bohrs og Einsteins nye tanker og gennembrud i disse spørgsmål spredte sig som ringe i vandet og fik stor betydning langt ud over deres eget felt. I dag er hjernen central og tidens tilsvarende spørgsmål handler om, hvad det vil sige at være forbundet i netværk, og hvordan helt nye egenskaber dukker op fra interaktioner mellem en masse små delkomponenter, uden at der tilsyneladende er en overordnet plan. Hvor det før var»relativitet og observatørposition«, forsøger man nu - på tværs af mange felter - at få has på det, der kaldes»komplekse selvorganiserende dynamiske systemer«. Emnet forener f.eks. de to så forskellige discipliner som makroøkonomi og evolution, der hver for sig ikke kan forstås ud fra nogle enkelte komponenter. Begge skal forstås som dynamiske processer, hvor mange komponenter påvirker hinanden og tilsyneladende skaber helt nye tendenser og mønstre, som ingen kunne have forudset. De globale klimaspørgsmål og vejrudsigten er andre sådanne eksempler. Og sociologer er ligeledes dybt begravet i komplekse matematiske netværksmodeller for at forstå, hvordan mennesker agerer, finder et arbejde, får venner mm. Reklamefolk er fascineret af netværksteorier som forklaring på, hvad der gør at det ene produkt og ikke det andet hitter. Epidemiologer forsøger at forstå spredningen af smitsomme sygdomme ud fra netværksmodeller. Og så er der biologien og hjerneforskningen, som er helt centrale for tidens tema om selvorganiserende, dynamiske systemer. Hjernen er trendsætter»et af de steder man for alvor kan komme videre er hjernen, fordi den om noget er et netværk. De problemer som mange arbejder med i dag, bliver i den grad sat på spidsen indenfor neurovidenskaben,«siger Andreas Roepstorff. Hjerneforskningen fungerer simpelthen som en isbryder og baner vejen på tværs af mange vidensområder. Netop derfor bliver det afgørende, hvad det er hjerneforskerne interesserer sig for. Hvilke spørgsmål de stiller til hjernen. Det er her Andreas Roepstorff ser det helt store problem.»hvis hjernen bliver dominerende for, hvordan vi tænker om alt muligt andet så er det enormt afgørende, hvilken viden der overhovedet er skabt,«siger Roepstorff. Det har medført, at biologien har fået ekstremt stor vægt i den måde, vi i dag opfatter hjernen og i sidste ende det at være menneske. Men som Roepstorff siger, er det en ufattelig kedelig måde at se på sig selv.»det er utrolig vigtigt, at man tænker over, hvad det er for en forestilling man har. For at sige: Du er din hjerne, du er dine gener eller du er din biologi er ikke nogen særlig konstruktiv måde at beskrive, hvad mennesket er for en størrelse,«siger Roepstorff.»Sagt på en anden måde - hvis jeg skal finde ud af, hvem du er, vil jeg nok hellere spørge dine venner, din familie eller måske dig selv end tage et billede af din hjerne. Du er måske dine neuroner, men det kan jeg ikke bruge til særlig meget.«blandt hjerneforskerne er det først for helt nylig, at man er begyndt at få øjnene op for ting som følelser og kommunikation mellem mennesker. Områder de hidtil ikke har ment var vigtige for at forstå, hvordan hjernen fungerede. Den største del af hjerneforskningen fokuserer på nervecellernes signalstoffer og kemien i, hvordan nerverne signalerer, fordi det er der medicinalindustrien har haft sine gennembrud. Det er viden, som kan præge samfundets forståelse af menneskelige problemstillinger ved at 'blåstemple' et mekanistisk reduceret billede af mennesker med tilsvarende mekanistiske løsningsmodeller.»skræmmebilledet er nok den ritalin-debat man har i England og USA,«siger Roepstorff. Som bla. den britiske neuroforsker Steven Rose har gjort opmærksom på, tyder den kraftige stigning i ritalin-behandling af drenge i skolealderen på, at man medicinerer problemer, der i virkeligheden ikke er medicinske sygdomme men sociale problemer. Ritalin bliver givet til drenge, der er urolige og hyperaktive.»men fra at drengene var normale og skolen ikke passede til dem, er de nu ved at blive sygdomstilfælde,«siger Roepstorff. Han forventer dog ikke, at vi får den samme problemstilling i Danmark.»Vi har skolen til at omstrukturere hjernen - selv hvis man herhjemme skulle ønske at påvirke hjernen, er det ikke indlysende at det ville være gennem piller,«siger han. Men også debatten om skolen og pædagogikken ligger i øjeblikket under for den ensidigt medicinske viden om hjernen.»har man ikke følelser og kommunikation med, hvis man f.eks. vil lave en ny neuropædagogik, som er meget oppe i tiden, jamen så er det også en ganske bestemt neuropædagogik, der kommer ud af det,«siger Andreas Roepstorff.»Der er meget godt at sige om neuropædagogikken, men der er en tendens til, at man genfinder de klassiske diskussioner om pædagogik, bare spillet ud med hjernen i stedet for. Dem der vinder, er dem der først får adgang til en hjerneskanner, som så bliver 2

3 et sandhedsvidne. Men formentlig er det ikke engang nogle teorier, der kan afgøres i hjernen.«borgerpanelet anbefaler bredere hjerneforskning Under konsensuskonferencen»hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?«nåede et borgerpanel af 13 danskere i december 2005 frem til 28 anbefalinger til politikerne. En af panelets væsentligste konklusioner var, at der hidtil er blevet satset for ensidigt på de medicinske aspekter af hjernen. De anførte, at samfundet har en stor interesse i også at anvende den ny viden f.eks. indenfor pædagogik, uddannelse, forebyggelse, rehabilitering, udnyttelse af kreative ressourcer mm. Borgerne var bekymrede for, at nye muligheder for at påvirke hjernen medicinsk kan føre til et reduceret menneskesyn og at adfærd vi i dag betragter som normal vil blive uacceptabel. De var bange for, at de sociale og kulturelle omstændigheder bliver overset og anbefalede, at politikerne sikrer tværfaglig forskning på hjerneområdet, hvor f.eks. humanistiske og samfundsfaglige aspekter inddrages. Borgerpanelet foreslog, at der altid afsættes en hvis procentdel af de offentlige forskningsmidler til tværfaglige studier af de sociale og kulturelle aspekter. De fandt normalitetsbegrebet meget vanskeligt at håndtere, men netop derfor fandt de det væsentligt at borgere, politikere og andre faggrupper er med i debatten om, hvad der er normalt/unormalt, så det ikke kun bliver op til læger og hjerneforskere at afgøre det. Det danske borgerpanel tog deres konklusioner med til mødet med borgerpaneler fra 8 andre lande, som fandt sted i Bruxelles januar i Meeting of Minds. Her blev de i alt 126 borgere blive enige om 38 anbefalinger til EU-Parlamentet, og den danske anbefaling om øremærkning af forskningsmidler til tværfaglige studier er blandt anbefalingerne. Læs det danske slutdokument: ning_slutdokument.pdf Depression Et af de områder der virkelig er påvirket af den i tiden udbredte tankegang, er behandlingen af psykiske lidelser - specielt depression. Behandlingen af depression har de sidste 30 år været ude på en bemærkelsesværdig rundtur. Da de første antidepressiver gjorde deres indtog i 1970'erne, blev den hidtidige terapi forvandlet til behandling næsten udelukkende med medicin. I det seneste årti har terapi atter vundet indpas. En rundtur, der i høj grad har været præget af den medicinske hjerneforskning, men hvor man i øjeblikket er ved at indse, at der er vigtige sider af hjernen, som man ikke ved nok om.»hvordan kan det være, at motion virker på depression?,«spørger Kjeld Fredens, som er tidligere forskningschef og nuværende udviklingskonsulent ved Vejlefjord Neurorehabilitering.»Det lukker op for en sammenhæng mellem krop og nervesystem, som der slet ikke er spurgt til. Hvordan kan det være, at immunsystemet går i knæ, når man er deprimeret? - der må være en sammenhæng mellem immunforsvar og nervesystemet.«eu og hjerneforskning I EU's 7.ende rammeprogram ( ) kommer hjerneforskning ind i prioriteringen 'Translating research for human health' under et af ni overordnede temaer, 'Health'. I Kommissionens færdige forslag vægtes to områder af hjerneforskning: Den normale hjernes funktion og hjernesygdomme som f.eks. psykiatriske lidelser og neurodegenerative sygdomme. Da Kommissionens forslag til rammeprogrammet pt. er i høring i Parlamentet og Rådet er det endnu ikke besluttet, hvad der vil blive støttet og med hvor meget. Men under det 6. rammeprogram ( ) gik omkring 140 mio. Euro specifikt til hjerneforskning ud af mio. Euro afsat under temaet 'Life Sciences, genomics and biotechnology for health'. Hidtil har det kun været forskning i de medicinske aspekter af hjernen, som er blevet støttet - signalstoffer, hjerneskanninger, psykofarmaka etc. De 'sociale' aspekter - hvordan anvender vi den nye viden i undervisning, pædagogik mm. - som det danske borgerpanel anbefaler har hidtil ikke fået støtte under EU's rammeprogrammer. Ifølge Dr. Philippe Cupers fra EUkommissionens Forskningsdirektorat med ansvar for hjerneforskningen i 7. rammeprogram, er der ikke på forhånd lagt op til, at disse 'sociale' aspekter vil blive dækket i 7.ende rammeprogram. Men da de specifikke projekter endnu er åbne, er der i princippet stadig mulighed for at få den brede forskning med. Mandag den 23. januar blev anbefalingerne fra Meeting of Minds europæiske borgerpanel præsenteret i EU-Parlamentet. Her sagde Octavi Trias, direktør i EUkommissionens sundhedsdirektorat, at borgernes ønsker om forskning rettet mod at forstå den raske hjerne og hvordan den udvikler sig vil få stor opmærksomhed i det 7. rammeprogram. 7. rammeprogram forventes besluttet i EU-Kommissionen med udgangen af februar måned. * 6. Rammeprogram (FP6) * Kommissionens forslag til FP7: Og man kan fortsætte listen af interessante spørgsmål med samtaleterapien - hvordan kan sproget i sig selv være medvirkende til at gøre en rask? Har samtale samme virkning som medicin og hvad betyder det? 3

4 »Ændrer terapien på tankemønstrene ved at påvirke de samme neurale netværk som pillerne?,«spørger Fredens. Ingen ved det, men med depression i kraftig vækst står det klart, at der er stort behov for ny og bredere viden på hjernen. Kognition Depression er ikke en sygdom som en virusinfektion, men handler om hvordan man håndterer og klarer sin egen situation. Det er kognition - altså ikke bare et spørgsmål om hvad der sker inde i hovedet, men også om relationer til de mennesker og ting, der er i ens omgivelser.»kognition er distribueret, den ligger ikke bare i hjernen, men også udenfor hjernen,«siger Kjeld Fredens.»Det kunne være en spændende vinkel at se på hjernen i forhold til de aktuelle udfordringer den har. Hjerner udvikler sig kun, når der er to hjerner og hjernen påvirkes af det samfund og den kultur den fungerer i.«konsekvenserne af sådan en viden ville ifølge Fredens være store for os alle og formentlig give et nyt billede på forebyggelse og sundhed. Fra alle sider hører man, at vi lever i et utrolig krævende samfund og en nærliggende tanke kan være, at den øgede forekomst af depression er samfundets og kulturen fodaftryk på hjernen. For eksempel peger samfundsforskere på en alarmerende vækst i antallet af singler, at der går længere og længere før man stifter familie, at børnefødselstallet er stagnerende, hvis ikke ligefrem faldende i mange vestlige lande. En usund livsstil giver høj forekomst af overvægt og fedme, de færreste får motion nok, og rygproblemer er en folkesygdom - måske fordi hjernen i den grad er i centrum for dagens arbejdende dansker. I vidensamfundet får man nærmest indtryk af, at kroppen er et nødvendigt onde, der skal fodres og motioneres for ikke at give livstruende problemer med fedme og diabetes.»måske kunne man vende vrangen ud på depression som sygdom og i stedet spørge om det eksisterende velfærdssamfund er udtryk for en sygdom,«siger Fredens.»Der er behov for at kigge på udvikling og forebyggelse - hvilken adfærd skal udvikles for at kunne klare de udfordringer, vi står overfor i dag? Med depression tror jeg vi har en enestående chance for at se med friske øjne på en hjerne, der hidtil har været pakket alt for meget ind i kraniet og fået lov at udfolde sig som en eksistens.«6 sunde tanker om dagen Der er meget, som peger i den retning. Medicinalindustrien er også interesserede i en behandling, der er en kombination af terapi og medicin, fordi det har vist sig at virke bedst. Ved Lægemiddelstyrelsen siger Marianne Møller, at man godt kunne godt ønske sig noget mere viden på effekten af andre behandlingsformer end medicin. Men hun gør opmærksom på, at det er vanskeligt at undersøge, fordi det er umuligt at få helt objektive svar.»depression kan jo ikke måles i en blodprøve eller som større lungekapacitet, men man spørger til patienternes tilstand - "hvordan har du det",«siger Marianne Møller. Hun gør også opmærksom på, at medicin typisk virker hurtigt efter 1-2 uger mens terapi virker efter længere tid og at den bedste effekt ser ud til at være en kombination af de to. Der er altså ikke tale om enten/eller, men om en bredere og mere helhedsorienteret forståelse af hjernen, som Kjeld Fredens siger vil få store konsekvenser ikke bare for de psykisk syge, men for os alle.»kunne man f.eks. vise, at et tankemønster i en bestemt optimistisk retning ville hjælpe på depression, ville man give folk et redskab til selv at arbejde med vores mentale sundhed,«siger han. Så kan vi tage vare på os selv med sunde tankemønstre f.eks. positive tanker og latter. En parallel til de anbefalede 6 stykker frugt og grønt om dagen. Måske kan man forestille sig en daglig pakke af 6 sunde tanker?»ja, men hvad er en sund tanke?,«spørge Fredens. Kilder og links til mere viden: * Andreas Roepstorff, Centre for Functionally Integrative Neuroscience ved Århus Universitet, tlf , * Kjeld Fredens, Neurorehabiliteringscenter Vejle- fjord, tlf , * Steven Rose: Læs mere om Meeting of Minds og find den europæ- skal anvende den nye viden om hjernen: iske rapport med 38 anbefalinger om hvordan vi Læs om den danske del af Meeting of Minds: 4

5 Bøger om netværksteorier: *»Linked - How everything is connected to everything else and what it means for business, science and everyday life«, Albert-Lásló Barabási (2003) *»The Tipping Point - How little things can make a big difference«, Malcolm Gladwell (2000) Fra Rådet til tinget udgives af Teknologirådets sekretariat. Redaktør Ida Leisner. Dette nummer er skrevet af journalist Rasmus Kragh Jakobsen De sidste fem numre af Fra rådet til tinget: Nr. 214:Danmark på vej mod intelligent energisyst. Nr. 213:Brug viden om hjernen med omtanke Nr. 212:Overvægtige børn og underernærede gamle Nr. 211: Mere digital power til borgerne Nr. 210: Pisa øjenåbner og debatskaber 5

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Rapport udarbejdet for Mødrehjælpen. af Gitte Duus

Rapport udarbejdet for Mødrehjælpen. af Gitte Duus I gang med uddannelse eller arbejde som ung mor Rapport udarbejdet for Mødrehjælpen af Gitte Duus 2007 Rapporten er udarbejdet i forbindelse med et 3-årigt projekt finansieret af Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

et kig ud i Magazine Interview med fremtidsforskningens grand old lady: Eleonora Massini Peter Piot og hans vision om at vinde over epidemien

et kig ud i Magazine Interview med fremtidsforskningens grand old lady: Eleonora Massini Peter Piot og hans vision om at vinde over epidemien C I V I S T I Magazine Citizen Visions on Science Technology and Innovation et kig ud i fremtiden Interview med fremtidsforskningens grand old lady: Eleonora Massini Peter Piot og hans vision om at vinde

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 1 Marts 2014 nr. 1 21. årgang Som at bestige et bjerg i klipklapper Unge, der mistrives, har svært ved at klare skolen pga. kognitive vanskeligheder. Men der er hjælp at få. Højt til loftet Skuespiller

Læs mere

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen Patienternes nye rejse Genvej til et bedre sundhedsvæsen Copyright 2014 Mandag Morgen Innovation

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn NORMALITET OG SELVDESTRUKTIVITET Interview: Liv Johns Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn Det er både skræmmende, provokerende og fascinerende at møde personer, der insisterer og kæmper for

Læs mere

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 56 juni - juli 2006. Når man sætter strøm til hjernen - tre historier om elektrochok

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 56 juni - juli 2006. Når man sætter strøm til hjernen - tre historier om elektrochok Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 56 juni - juli 2006 OUT sideren ser psykiatrien indefra Når man sætter strøm til hjernen - tre historier om elektrochok Essay om tvangens historie

Læs mere

Alt Om ADHD's Guide til Alternativ Behandling af ADHD

Alt Om ADHD's Guide til Alternativ Behandling af ADHD 1 Alt Om ADHD's Guide til Alternativ Behandling af ADHD Hvad voksne med diagnosen ADHD og forældre til børn med diagnosen ADHD har brug for at vide om ikke-medicinsk behandling Læs om fiskeolie, kost og

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Gør vi det rigtige et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Kristine Omann Thomsen

Læs mere

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG.

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. 2 PROJEKTETS STYREGRUPPE ANNALISA LINDUM, psykoterapeut, sygeplejerske,

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK Når det er svært at være ung i DK unges beretninger om mistrivsel og ungdomsliv Niels Ulrik Sørensen, Ane Grubb, Iben Warring Madsen og Jens Christian Nielsen Når det er svært at være ung i DK unges beretninger

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

Af Byron Katie med Stephen Mitchell

Af Byron Katie med Stephen Mitchell Et ekstrakt fra Elsk det som er Fire spørgsmål der kan ændre dit liv Af Byron Katie med Stephen Mitchell Ingen andre end dig selv kan give dig frihed. Denne lille bog vil vise dig hvordan. Byron Katie

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Om narrativ terapi med unge

Om narrativ terapi med unge fpf-2006-3-3-kofod.fm Page 174 Friday, September 29, 2006 2:40 PM vol. fokus 34 174 193 Universitetsforlaget 2006 Fagfellevurdert artikkel Om narrativ terapi med unge og hvordan man kommer videre, når

Læs mere