Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st."

Transkript

1 Dagsorden Bestyrelsesmødet den 8. august 2012 Kl Bestyrelseslokalet 29 st. Deltagere:. Uffe Frejdal Nielsen, Niels Hansen, Filiz Ôzkarsli, Pernille Petersen, Henrik Seifert Eriksen, Ibrahim Bakir( Afbud arbejde), Martin Krøyer, Muhamed Malgac, Cemal Dastan, Administrationen: Driftschef Jesper Rolland. ( Ferie ) Drifteleder Johnny Nielsen Afbud fra: Ibrahim og Cemal. Pkt. 1 Velkomst. Pkt. 2. Godkendelse referat fra juni 2012 Indstilles til godkendelse. Ref: Godkendt. Pkt. 3. Forretningsorden: Bilag Indstilling : Forretningsordenen for bestyrelsen godkendes. Ref: Godkendt. Pkt. 4. Formand: Uffe Frejdal Nielsen, Næstformand Niels Hansen, Valgt af: Afdelingsmødet, Periode: Medlem: Filiz Özkarsli, Medlem:Henrik Seifert Eriksen, Medlem: Martin Krøyer, Medlem: Ibrahim Bakir, Medlem: Cemal Dastan, - 1 -

2 Valgt af: Afdelingsmødet Periode: Medlem: Muhammed Malgac, Medlem: Pernille Petersen, 1. Suppleant: Susanne Nielsen, 2. Suppleant: Sultan Akyol, 3. Suppleant: Kenneth Formann, 4. Suppleant: Susanne Jørgensen, Webredaktør: Henrik Seifert Eriksen, Valgt af: Afdelingsbestyrelsen. Afdelingssekretær: Martin Krøyer, Valgt af: Afdelingsbestyrelsen. Holbæk Boligselskab Repræsentantskab : Den samlede bestyrelse samt 1 supplanten. Organisationsbestyrelse Holbæk Boligselskab: Uffe Frejdal Nielsen og Niels E. Hansen. Repræsentant BL. 11 Kreds: Niels Hansen. Byggeudvalg Holbæk Boligselskab: Uffe Frejdal Nielsen og Niels E. Hansen. Aktivitetsudvalget : Filiz, Ibrahim, Pernille og Muhammed Vedligeholdelsesudvalget: Henrik, Niels og Martin Grønt Udvalg : Uffe, Cemal og Martin Styregruppen Boligsocial Handlingsplan Formand Niels Hansen Udpeget af HB. Filiz Özkarsli og Ibrahim Bakir Udp af aktivitetsudvalg LP. Materialeudvalget for den Fysiske Handlingsplan : Vedligeholdelsesudvalget og afdelingsformanden

3 Pkt. 5. Pkt. 6 Driften: Johnny. Bilag a) Bomme ved Cykelstien. Indstilling, Ref: Godkendt og igangsættes. b) Rørbrud ved LP 45. Ref: Administrative problemer hos forsikringsselskab. Er godkendt nu og lukning af hullet påbegyndes snarest muligt. c) Henstilling af ting i opgangene. ( En opfrisker til beboerne i LP posten sept.) Ref: Driften sætter paragraffen i beboerbladet.. d) Hærværk Kaffemaskiner LP 151. Ref: driften Indhenter tilbud på overvågning. e) Ansættelse af rengøringsassistenter. Ref: Igangsættes snarest, der er kommet ca. 10 ansøgninger. f) Rengøring Tagrender. Ref: Igangsættes, indhent tilbud på lift først. g) Tømning af Cykelrum. Ref: Mandag til fredag den oktober, uge 41. Igangsættes. Ikke afmærkede cyler m.m. vil blive fjernet den pågældende uge. Ejendomskontoret kan udlevere afmærkningsmateriel til cykler og lign. Opgaven annonceres i Ladegårdsposten. h) Personalet ( Lukket punkt). i) Ny medarbejder. ( Lukket punkt ) Driften: Jesper Bilag. a) Reparation af pudset gavle. Ref: Reparationsarbejder er udført, malerarbejdet bliver udført i uge 34. b) Tilbud Kopimaskine. Ref: forholde os til behovet om beboerblad skal trykkes hjemme eller ude i byen. c) Ansættelse af beboere. Ref: Bliver igangsat snarest og jobsamtalerne vil ske den 20. august Forventet opstart ca. 1. september. d) Spørgsmål i forbindelse med regnskab. Ref: Efter regnskabsmøde de 29 maj var der nogle enkelte spørgsmål, disse er nu besvaret og opgaven er hermed afsluttet. e) Regnskab 2011/12. Ref: Regnskab til underskrift. f) Budgetkontrol og Kontering. Ref: 1 kvt ser rigtigt godt ud 12/13, kun mindre overskridelser. g) Ombygning af Cafe. Ref: Forventer oplæg og tilbud fremsendt til JRO omkring 20 august, derefter bliver Niels og Filiz kontaktet for videre forløb. Bestyrelseslokalet: Lokalet blev oprindeligt tænkt som bestyrelsens møde- og arbejdssted. I lokalet var der indrettet med PC og printer. Udviklingen i årenes løb har gjort at nu kun afholder møder i lokalet. Udvekslingen af informationer sker nu fortrinsvis pr mail og alle medlemmer bruger PC hjemme. Det har medført at lokalet står ledigt mange dage om måneden. Forslag: Ud over lokale til møder for bestyrelsesmedlemmer anvendes lokalet til ande mødevirksomhed/ kursus. fastlægger de møde dage/ tider hvor den har behov for lokalet. Det samme for udvalgene. Datoerne fastlægges for 6 måneder forud. Områdesekeritiatet og beboerrådgiverne kan anvende lokalet til møder og kursus. Genhusningskoordinatoren kan anvende lokalet. Der laves en tavle hvor der reseveres datoer. Ref: Aktivitetsudvalget finder på en løsning, skal der males, skal tv udskiftet til fladskærm, osv, glæder os til løsningsforslaget

4 Pkt. 7 Sociale tiltag : Motionsklubben ændrer status. Ref: Der har været problemer med overholdelse af reglerne, der har været hærværk, dem der har brikken til døren låner den ud til andre, samt at børn under 18 år også har brugt disse maskiner selvom de ved det er forbudt, derfor bliver der ændringer i proceduren. Uffe orienterede om dette. Der vil også komme en info i Ladegårdsposten. Pkt. 8 Byggesager : Aktivitetshus:Der har været licitation med et dårligt resultat. Tilbudet var væsentligt højere end Rådgiver havde estimeret. Der er store changser for at LB bevilliger det manglende beløb således der kan indledes kontraktforhandlinger med en entrepranør. Første spadestik skulle derfor kunne ske først i september måned. Forslag til første spadestik. Der inviteres bestyrelser og personale i selskabet. Borgmesteren. Beboerne. Pressen. Til at foretage første spadestik findes der en pige og dreng fra den yngre gruppe i Raketten. Udvælgsen kunne ske ved en konkurrence lavet i og af Raketten. Aktivitetsudvalget foranlediger at der arrangeres et lettere traktemang. Personalet er behjælpelig med at der er nogle enkelte borde/bænke sæt til rådighed. Fysisk helhedsplan: En generel orientering. Der har været foretaget PBC test for mistanke om der måske var noget i vinduesfugerne. Det er ved målinger konstateret at fuger er PBC frie. Ref: Uffe orienterede. Der har været nogle beboerhenvendelser med spørgsmålet om der ikke kunne være aftenåben i en af prøvelejlighederne midt på ugen. Det er accepteret og bliver igangsat af vedligeholdelsesudvalget. Seddel bliver omdelt til beboerne så snart der forligger en dato. Pkt. 9 Pkt. 10 Kommende møder: Bestyrelsesmøder: 5 september, 3 oktober, 7 november, 5 december. Kl. (18) Afdelingsmøder: 21 november Budgetmøde. Kl Domea landskonfenrence. 21 / 22 september Tilmeldinger, Hvem har tilmeldt sig? Det har Filiz og Ibrahim, samt Uffe. Driftsleder blev også tilbudt dette og vil tjekke op på dette om han kan deltage. Repræsentantsskabsmøde HB. Den 18. september kl Niels vil skrive til MR om dette ikke kan flyttes. Andet: SMS beskeder til beboerne ved akut opstået hændelser. Ref: Uffe orienterede. Henrik: Kursus i brug af det digitale bestyrelses rum. Jeg skal gerne holde kurset, vi skal bare fastsætte en dato, og alle skal deltage. Brug af facebook gruppen Ladegårdsparken. Ref. Bestyrelses medlemmer og personale kan godt se hvad der foregår i gruppen, men vi deltager ikke i debatten på facebook.al information sendes til Ladegårdspaosten og til web

5 Ombygning af cafeen: Lukket punkt. Tak for god ro og orden. Uffe Frejdal Nielsen Formand Sekretær Martin Krøyer - 5 -

Servicecenter København - en del af DOMEA

Servicecenter København - en del af DOMEA Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2014 kl. 17.00 i servicecenteret, Følager 2, Valby Servicecenter København Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 3. juli 2014 Udsendt den 4. juli 2014. Indholdsfortegnelse

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 3. juli 2014 Udsendt den 4. juli 2014. Indholdsfortegnelse Afdelingsbestyrelsesmøde budgetmøde, den 3. juli 2014, kl. 17:00-17:30/middag & kl. 17:30-21:00/Møde Taastrupgårdsvej 131A - 1. sal. Middagstilmelding på EK-Taastrupgaard@kab-bolig.dk Senest tirsdag den

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 5 af 21/3-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen Boligselskabet Domea København Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 17.00 i selskabslokalet beliggende Gadekærvej 16 st., Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

FEJRING AF BYGGERIET

FEJRING AF BYGGERIET S FEJRING AF BYGGERIET SIDEN SIDST Samarbejde og fælles løft i Korsløkken Totalrådgiver Rambøll Du sidder nu med første nummer af Korsløkkens fælles nyhedsbrev, som er en kombination af Korsløkkens byggeavis

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - november 2014 6. november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding til middag

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Deltager fra bestyrelsen: Formand Anja Valhøj (ANV), Kasserer Andreas Boye (AB), Best.medlem Sussi S. Hansen (SSH), Best.medlem Anne Brix (ABX),

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

PRÆSTEMARKSHUSENE Afd. 01-009

PRÆSTEMARKSHUSENE Afd. 01-009 Referat af Budgetmøde 7. september 2011 Afdeling:, Præstemarkshusene Dato: Onsdag den 7. september 2011 Tid: Kl. 19.00 Sted: Antal fremmødte: Ternehavens beboerhus 31 beboere, som repræsenterede 26 husstande

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere