kære læser Med nye ambitioner, tiltag og investeringer ser vi frem mod et spændende år. Rigtig god fornøjelse med kataloget.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kære læser Med nye ambitioner, tiltag og investeringer ser vi frem mod et spændende år. Rigtig god fornøjelse med kataloget."

Transkript

1 årskatalog 2012

2 kære læser Med årskataloget 2012 bygger vi bro til fremtiden. En fremtid, hvor Karnov Group med fornyede kræfter og endnu højere ambitioner vil gøre det stadig nemmere for dig at være kunde hos os. Karnov er den troværdige, trofaste og kvalitetsbevidste informationspartner for professionelle, der arbejder med jura, revision og ledelse. Men vi vil være mere end det! Vi vil lytte endnu mere til dig som kunde. Vi vil gøre det endnu lettere for dig at finde den rette information på det rette tidspunkt. Og vi vil være endnu mere specialiserede, tilgængelige og effektive. Derfor investerer vi bredt både så vi har de bedste specialister til at rådgive dig og den rette teknologi til at hjælpe dig hen til den viden, du søger. Du sidder med det nye årskatalog foran dig, som traditionen tro giver overblik over dette års mange spændende udgivelser både dem, der allerede er udkommet, og dem, vi forventer at udgive indtil nytår. Som noget nyt i år findes kataloget også i en digital version. Find det her: Onlinemuligheder og digitale løsninger er på flere områder kendetegnende for, hvor Karnov Group bevæger sig hen. Vi tror på, at den digitale vej fører til øget tilgængelighed, bedre service og tættere dialog med dig som kunde, og derfor er det den vej, vi i højere grad gerne vil gå. Vores formål er stadig at gøre information tilgængelig, når du har brug for det, og med årskataloget byder vi dig igen i år velkommen til en verden af specialiseret viden. Kataloget er opdelt i en række emner, som gør det muligt for dig at finde præcis den information, du søger, og dykke ned i de emner, du har særlig interesse for. Ud over årets nyheder finder du som altid ajourførte manualer, håndbøger og årsudgivelser i vores katalog. Og ikke mindst får du overblik over vores mange tidsskrifter. Med nye ambitioner, tiltag og investeringer ser vi frem mod et spændende år. Rigtig god fornøjelse med kataloget. Med venlig hilsen Tobias Hartmann Adm. Direktør Karnov Group

3 // indhold aftale- og formueret... 4 almene emner... 8 arbejds- og ansættelsesret doms- og lovsamlinger ejendomsjura erhvervs- og selskabsret forfatnings- og forvaltningsret person, familie- og arveret retspleje og proces regnskab og revision skatter og afgifter tidsskrifter // kontakt os du finder vores kontaktoplysninger på side 51.

4 04 // aftale- og formueret aftaler og mellemmænd Af Lennnart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen kreditaftaler og ejendomsforbehold Af Hans Helge Beck Thomsen Bogen anvendes som lærebog, men den er også hyppigt anvendt af praktikere, herunder advokater og domstolene. Bogen fungerer samtidig som et billede af aftaleretten i dag. Det er ikke mindst blandt forskere populært at antage, at aftaleloven er på vej til at have udspillet sin rolle. Bogen dokumenterer, at der er forhold, der bør ændres, ikke mindst vedrørende fuldmagt, men at loven er i stand til at løse de fleste af de konflikter, der opstår på området. Bogens første hovedemne om kreditaftaler omhandler implementeringen af forbrugerkreditdirektivet fra Implementering har medført ændringer i lovens anvendelsesområde og en forøgelse af både prækontraktuel som kontraktuel oplysningspligt. Forbrugerdirektivet indfører samtidig helt nye regler om tilknyttede kreditaftaler, kreditgiveres kreditvurderingspligt, forbrugeres fortrydelsesret og kreditformidlere. Bogens andet hovedemne omhandler ejendomsforbehold. Det er suppleret med bemærkninger om forholdet mellem ejendomsforbehold og virksomheds- og fordringspant, som i hvert fald i dele af den juridiske teori forekommer at have været behæftet med nogen usikkerhed. Endvidere er der bemærkninger om den formentlig retsstridige praksis om partiel tinglysning af ejendomsforbehold i køretøjer, over hvilke rettigheder skal tinglyses for at opnå omsætningsog kreditorbeskyttelse. PrIS: kr. 696,- ekskl. moms SIder: 462 udgave: 6 /2012 ISBN: PrIS: kr. 396,- ekskl. moms SIder: 311 udgave: 1 /2012 ISBN:

5 aftale- og formueret // 05 forbrugerretten i Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Af Sonny Kristoffersen forbrugerretten ii den civilretlige forbrugerbeskyttelse Af Sonny Kristoffersen Hånd- og lærebog, som giver en omfattende gennemgang af markedsføringsloven og forklarer grundlæggende forbrugerog markedsføringsretlige spørgsmål. Bogen gennemgår bl.a.: > Afgrænsning af god markedsføringsskik > Vildledningsforbuddet og utilbørlig markedsføring > Sammenlignende reklame > Uanmodet henvendelse til bestemte aftagere > Reglerne om reklameidentifikation og markedsføring rettet mod børn og unge > Den erhvervsdrivendes oplysningsforpligtelser, herunder oplysninger ved købsopfordring > Markedsføring af kreditaftaler og kreditkøb > Forbrugerombudsmandens virksomhed, retsmidler og sanktionsmuligheder. Bogen medtager de seneste lovændringer og praksis i 2012, herunder de nye relevante retningslinjer fra Forbrugerombudsmanden for markedsføring på de sociale medier, kønsrelateret reklame og prismarkedsføring. Hånd- og lærebog, som systematisk gennemgår de forbrugerbeskyttende retsregler i forbindelse med aftaler, køb af løsøre og tjenesteydelser, erhvervelse af fast ejendom, kreditaftaler, betalingstjenester og forbrugerklagesystemet. Bogen giver overblik over: > Forbrugerbeskyttelse mod urimelige aftalevilkår > Lov om visse forbrugeraftaler > Købelovens regler om forbrugerkøb > Lov om forbrugerbeskyttelse ved køb af fast ejendom > Kreditaftaleloven > Lov om betalingstjenester og elektroniske penge > Lov om forbrugerklager. Bogen medtager de nye forbrugerbeskyttende regler, som er kommet til i , samt dem, der implementeres i 2012 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. PrIS: kr ekskl. moms SIder: 442 udgave: 4 /2012 ISBN: PrIS: kr. 796,- ekskl. moms SIder: 664 udgave: 3 /2012 ISBN:

6 06 // aftale- og formueret købsretten Af Nis Jul Clausen, Hans Henrik Edlund og Anders Ørgaard En gennemgang af reglerne om løsørekøb, forbrugerkøb og køb af fast ejendom. De køberetlige grundbegreber og problemstillinger beskrives grundigt, ligesom de forskellige misligholdelsestyper og beføjelser ved misligholdelse gennemgås. Bogens hovedfokus er på løsørekøb, men også de særlige regler, som gælder i forbrugerkøb, gennemgås. Herudover er der et kapitel om køb og salg af fast ejendom. Forfatterne gennemgår bl.a.: > Kontraktforpligtelser og misligholdelse heraf > Købelovens anvendelsesområde > Køb af løsøre parternes ydelser > Betalingsforsinkelse > Leveringsforsinkelse > Mangelsbegrebet. Bogen er overalt forsynet med henvisninger til relevant litteratur og retsafgørelser, og der er i større omfang end i tidligere udgaver inddraget afgørelser afsagt af Forbrugerklagenævnet. hold dig opdateret du kan altid tilmelde dig vores nyhedsmail inden for et eller flere emner. Så får du besked, når der kommer nye udgivelser inden for dit interesseområde. tilmeld dig på PrIS: kr. 448,- ekskl. moms SIder: 327 udgave: 5 /2012 ISBN:

7 // 07

8 08 // almene emner labor kontor dagbog 2013 et opslagsværk med praktiske oplysninger til advokater, jurister og fuldmægtige Labor Kontor Dagbog indeholder bl.a. registre over: > Domstole, politi og anklagemyndighed > Offentlige myndigheder, kommuner, byer og sogne m.v. > Afgifter og salærer > Advokater og ejendomsmæglerforretninger. Du kan få Labor Kontor Dagbog i flere forskellige udgaver: Labor Kontor Dagbog med KaLenDerDeL Labor Kontor Dagbog med kalenderdel kan bestilles med enten en eller to dage pr. side. Du har desuden mulighed for at personliggøre din Labor Kontor Dagbog med et navnepåtryk. Labor Kontor Dagbog i LøsbLaDsuDgave Du kan også få Labor Kontor Dagbog i en løsbladsudgave. Vælg løsbladsudgaven, hvis du har brug for ekstra ajourføring. Informationerne opdateres to gange årligt. Løsbladsudgaven indeholder desuden en fortegnelse over FSR danske revisorer. Med løsbladsudgaven følger en lommekalender. med KaleNderdel, 1 dag Pr. SIde Pris: kr ,- ekskl. moms best.nr.: inkl. navnepåtryk: Pris: kr ,- ekskl. moms best.nr.: med KaleNderdel, 2 dage Pr. SIde Pris: kr ,- ekskl. moms best.nr.: inkl. navnepåtryk: Pris: kr ,- ekskl. moms best.nr.: løsbladsudgave, 1 års abonnement Pris: kr. 825,- ekskl. moms (gældende frem til april 2013) best.nr.: tilhørende ringbind: Pris: kr. 169,- ekskl. moms best.nr.:

9 almene emner // 09 bevisførelse i retssager oversigt over regler og afgørelser i borgerlige retssager, herunder i småsagsprocessen, og i straffesager Af Jørgen Jochimsen forsvareren Af Thomas Rørdam Få overblik over regler og retspraksis vedrørende bevisførelse i retssager. Denne bog tilsigter at give en oversigt over regler og afgørelser på bevisrettens område. Hovedvægten ligger på bevisspørgsmål i civile retssager og på bevisspørgsmål i straffesager, herunder også reglerne om, hvem af parterne der har bevisbyrden for et bestemt bevistema. Bogens 1. del behandler bevisførelse i borgerlige retssager, og 2. del behandler reglerne om bevisførelse i straffesager. Ved udvælgelsen af retsafgørelser er fortrinsvis medtaget nyere, repræsentative domstolsafgørelser, der markerer den udvikling på området, der til stadighed sker. Bogen indeholder også en udførlig oversigt over frister og formalitetskrav vedrørende bevisførelse. En håndbog for forsvarere. I denne bog deler Thomas Rørdam ud af sine omfattende erfaringer med forsvarergerningen, som han har beskæftiget sig med i næsten 30 år. Bogen er den første håndbog for forsvarere i Danmark og giver en omfattende beskrivelse af forsvarerens opgaver. Bogen beskriver regelgrundlaget for forsvarerens rolle i straffeprocessen, og den indeholder både praktiske anvisninger til forsvareren og gennemgår en række straffeprocessuelle problemstillinger af særlig betydning for forsvarsgerningen. Ud over forsvarere kan andre, som i praksis og teori beskæftiger sig med straffesager, have gavn af bogen, navnlig anklagere, dommere og universitetsjurister. PrIS: kr. 796,- ekskl. moms SIder: 590 udgave: 1 /2012 ISBN: PrIS: kr. 596,- ekskl. moms SIder: 384 udgave: 1 /2012 ISBN:

10 10 // almene emner Fri proces og retshjælp Af Astrid Mavrogenis retsafgifter Af Ann-Britt del Corral Belisario og Anja Olsen Bogen giver overblik over betingelserne for at få fri proces, herunder betingelsernes indbyrdes forhold og retsvirkningerne af fri proces. Retsplejelovens bestemmelser om fri proces er i deres udformning meget fleksible og kan anvendes i en lang række forskellige tilfælde. Reglerne er udformet efter en grundlæggende systematik, der dels omhandler økonomiske betingelser, dels materielle betingelser om rimelig grund til at føre proces og dels giver mulighed for undtagelsesvis at få fri proces, selvom de almindelige betingelser ikke er opfyldt. Endvidere omhandler bogen samspillet med retshjælpsforsikringen og behandler overordnet de grundlæggende betingelser for retshjælpsforsikringens dækning. En praktisk håndtering af retsafgifter. Bogen gennemgår retsafgiftslovgivningen med fokus på, hvordan man korrekt beregner og opkræver retsafgifter. Bogen er hermed relevant for alle, der i det daglige beskæftiger sig med beregning, betaling og opkrævning af retsafgifter, f.eks. advokater, inkassobureauer og domstolene. Forfatterne analyserer retspraksis vedrørende værdiansættelser i civile søgsmål og inddrager en lang række både trykte og utrykte afgørelser fra landsretterne og Højesteret. Bogen beskriver bl.a.: > De forskellige typer af afgifter, herunder grund- og tillægsafgifter samt berammelsesafgift > Retsafgifter ved almindelige civile sager > Hvornår der kan siges at være tale om en sag om prøvelse af myndighedsudøvelse > Afgiftsfrie sagstyper > Retsafgifter for anmodninger indleveret til foged- og skifteretterne > Skifteafgifter. PrIS: kr. 496,- ekskl. moms SIder: 340 udgave: 1 /2012 ISBN: PrIS: kr. 496,- ekskl. moms SIder: 315 udgave: 1 /2012 ISBN:

11 almene emner // 11 erhvervslivets konfliktløser Mediation i erhvervstvister Af Claus Kaare Pedersen søfartsregler i & ii Af Jesper Dyre Jespersen Få indblik i fordelene ved den moderne form for konfliktmægling, der betegnes mediation. Når en virksomhed involveres i en retlig tvist, som virksomheden ikke selv kan løse ved forhandling, overdrages sagen som regel til det juridiske system og behandles gennem en ofte langvarig og bekostelig proces i form af retssag eller voldgift. Ved mediation håndteres konflikten i stedet direkte mellem parterne. Bogen indeholder på teoretisk og praktisk niveau en gennemgang af, hvordan en mediation gennemføres. Fokus er på, hvordan virksomheden, som er part i en tvist, mest effektivt kan udnytte fordelene ved processen med de heraf følgende betydelige besparelser i omkostninger og tid. Metoden har sit udspring i The Harvard Negotiation Project i 1950 erne og har i USA og England i dag fået en meget betydelig udbredelse, navnlig i kommercielle tvister. Bogen giver en bred orientering om de forhold, der har betydning for de søfarendes sikkerhed og sundhed og sociale vilkår om bord. Værket består af to bøger, samlet i ét bind. Søfartsregler I indeholder sømandsloven og lov om skibes besætning med kommentarer og enkelte domseksempler for at øge forståelsen af bestemmelserne. Søfartsregler II indeholder den samlede lov om sikkerhed til søs og beskriver desuden udvalgte, relevante dele af søloven, herunder: > Hvad det vil sige at anses som dansk ejer af skib > Skibsførerens og de søfarendes pligter og ansvar > Reglerne om søulykkesopklaring > Strafansvar, især samlet i lov om sikkerhed til søs. PrIS: kr. 396,- ekskl. moms SIder: 276 udgave: 1 /2012 ISBN: PrIS: kr. 248,- ekskl. moms SIder: 160 udgave: 3 /2012 ISBN:

12 12 // arbejds- og ansættelsesret ansvar for arbejdsskader det fysiske og psykiske arbejdsmiljø Af Martin Haug og Finn Schwarz direktørkontrakten Af Jørgen Boe, Claus Juel Hansen og Jens Lund Mosbek Med denne bog får du en belysning af arbejdsgiverens civilretlige og strafferetlige ansvar for arbejdsskader. Bogen er velegnet som opslagsværk og redegør bl.a. for: > Den overordnede ansvarsvurdering > Hvem erstatningskrav kan rettes mod, f.eks. når der er tale om arbejdsskader i forbindelse med lånt personale eller flere arbejdsgivere på samme arbejdsplads > Arbejdsskader, der er opstået på grund af arbejdsstedets indretning, arbejdets tilrettelæggelse eller manglende instruktion og tilsyn fra arbejdsgiverens side > Arbejdsskader i forbindelse med anvendelse af maskiner, tekniske hjælpemidler, værnemider, stilladser, stiger og løft > Ansvaret for det psykiske arbejdsmiljø og psykiske skader > Egen skyld, forældelse og passivitet > Beviskravene i arbejdsskadesager > Udstykning af erstatningskrav og kommuners afledte krav med mulighed for regres. Standardværket om direktørens retsstilling udkommer nu i ajourført 7. udgave. Bogen tager udgangspunkt i en gennemarbejdet modelkontrakt. De forskellige afsnit i modelkontrakten gennemgås og kommenteres herunder direktørens ansvarsområde, konkurrence- og kundeklausuler, vederlag, bonus, pension, forsikringer og ophør. Bestemmelserne i kontrakten perspektiveres med relevant lovgivning og retspraksis. Fremstillingen indeholder endvidere alternative og supplerende bestemmelser til modelkontrakten samt en række bilag med retningslinjer for arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion, aktielønsordninger og direktørens fratrædelsesaftale. 7. udgaven er ajourført med teori, lovgivning og retspraksis frem til 1. januar PrIS: kr. 596,- ekskl. moms SIder: 461 udgave: 2 /2012 ISBN: PrIS: kr. 696,- ekskl. moms SIder: 436 udgave: 7 /2012 ISBN:

13 arbejds- og ansættelsesret // 13 incentives og bonusordninger Af Morten Langer og Nicole Offendal jobklausulloven med kommmentarer Af Søren Narv Pedersen Denne bog er en praktisk håndbog, der giver overblik over problemstillingerne i relation til incitamentsordninger et område, som er i rivende udvikling, og som bliver stadig mere kompliceret. Bogen gennemgår relevante spørgsmål om HR, ansættelses-, selskabs- og skatteret og har bl.a. fokus på følgende emner: > Hvornår er det relevant at yde andet end fast løn? > Valget mellem forskellige aflønningsordninger > Implementering af bonus- og incitamentsordninger > Ændring/afvikling af løbende ordninger > Særlige forhold i fratrædelsessituationen. I bogen samtænkes både jura, HR og den praktiske implementering af ordningerne, og bogen medtager mange eksempler fra domspraksis, som er vigtige for den retlige vurdering af ordningerne. Herudover giver bogen praktiske råd og forslag til indhold i ordningerne. Få overblik over jobklausullovens anvendelse. Er arbejdsmarkedet egentlig frit, eller kan der være begrænsninger i adgangen til at tage ansættelse, hvor man vil? Kan tredjemand gyldigt ved aftale de såkaldte jobklausuler begrænse muligheden for, at en lønmodtager og en arbejdsgiver sammen indgår aftale om ansættelse? Med jobklausulloven fik Danmark i 2008 en regulering af sådanne jobklausuler med det formål at sikre, at jobklausuler indgås på en loyal måde over for de berørte lønmodtagere. Denne fremstilling kommenterer jobklausulloven og beskriver desuden lovens historiske baggrund og juridiske kontekst, som har stor betydning for fortolkningen og brugen af loven i dag. Lovens indhold rejser dog også en lang række problemstillinger og spørgsmål, som denne bog stiller skarpt på. PrIS: kr. 596,- ekskl. moms SIder: 350 udgave: 1 /2012 ISBN: PrIS: kr. 248,- ekskl. moms SIder: 112 udgave: 1 /2012 ISBN:

14 14 // doms- og lovsamlinger karnovs lovsamling 2011, 27. udgave Redaktion: Bo von Eyben, Jan Pedersen og Thomas Rørdam karnovs lovsamling gule hæfter Redaktion: Bo von Eyben, Jan Pedersen og Thomas Rørdam Årets hovedudgave af Karnovs Lovsamling. 27. udgave af Karnovs Lovsamling er en komplet samling af gældende danske love ajourført frem til 1. januar Alle vedtagne lovændringer er indarbejdet i lovteksten. Det gælder også ændringer, som er trådt i kraft senere end 1. januar Alle love er kommenteret med fyldige fortolkninger, principielle domme, administrative afgørelser og litteraturhenvisninger. Kommentarerne er ajourført af specialister inden for de enkelte områder på grundlag af redaktionens forarbejde. Lovsamlingens indhold er fordelt på 5 bind samt et registerbind, hvor du kan optimere din søgning via flere forskellige registre. Læs om onlineversionen på Gule Hæfter bringer alle nye love og ændringslove samt relevante bekendtgørelser, cirkulærer m.v. Dette supplement til hovedudgaven udsendes 6-10 gange om året. Gule Hæfter har et akkumuleret kronologisk register og et akkumuleret systematisk register. Her opføres alle nye love og udvalgte bekendtgørelser og cirkulærer gennem året på samme måde som i Karnovs Lovsamling. Desuden indeholder Gule Hæfter et domstillæg, hvor alle nye retsafgørelser fra UfR og SKM samt udvalgte afgørelser og litteratur (fra bl.a. Juristen og en række andre tidsskrifter) kort refereres med henvisning til lov og i Karnovs Lovsamling. Et abonnement på Gule Hæfter følger kalenderåret, så du får alle årets udkomne hæfter med abonnementet. PrIS: kr ,- ekskl. moms, årligt abonnement SIder: 8761 udgave: 27 /2012 BeSt.Nr.: PrIS: kr ,- ekskl. moms, årligt abonnement BeSt.Nr.:

15 doms- og lovsamlinger // 15 eu-karnov supplement 2012 Redaktion: Peter Biering, Jens Hartig Danielsen, Nina Holst-Christensen og Karsten Hagel-Sørensen I dette års udgivelse af Supplement til EU-Karnov, 11. udgave, er nye retsakter medtaget frem til 31. august Supplementet indledes med en kronik af Nina Holst- Christensen om udviklingen i EU i perioden , og i Supplementet optrykkes de retsakter, der har været berørt af ændringer siden EU-Karnov, Supplement Der har i perioden været en meget omfattende aktivitet i de regelskabende institutioner, såsom kap. 13 (Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed) og den økonomiske og monetære politik. Begge områder er omfattet af et dansk forbehold, men retsudviklingen har ikke desto mindre en betydelig interesse også fra et dansk perspektiv, dels fordi den inspirerer til en parallel udvikling i dansk ret, dels fordi den finansielle krise i euro-området har en direkte betydning for Danmark, da kronen er bundet til euroen, og Danmark har ratificeret finanspagten. PrIS: kr ,- ekskl. moms, årligt abonnement SIder: 1121 udgave: 2012 BeSt.Nr.:

16 16 // doms- og lovsamlinger udkommer I efteråret forudbestil allerede nu udkommer I efteråret forudbestil allerede nu karnov leje- og boliglove 2012 Redaktion: Halfdan Krag Jespersen, Hans Henrik Edlund og Mette Neville karnov retspleje og strafferet 2012 Redaktion: Bo von Eyben, Jan Pedersen og Thomas Rørdam Karnov Leje- og boliglove er en kommenteret lovsamling, baseret på Karnovs Lovsamling. Bogen er et særtryk af leje- og boliglovene med tilhørende bekendtgørelser m.v. Lovsamlingen har et omfattende stikordsregister samt en oversigt over lovens kapitler. Juridisk konsulent, professor, dr.jur. Halfdan Krag Jespersen har kommenteret lejeloven, erhvervslejeloven samt boligreguleringsloven. Professor, lic.jur. Hans Henrik Edlund har kommenteret almenlejeloven og tvungenadministrationsloven. Professor, ph.d. Mette Neville har kommenteret ejerlejlighedsloven og andelsboligforeningsloven. Ajourført til og med 1. september Karnov Retspleje og Strafferet 2012 er ajourført til og med 1. juli 2012 og er udarbejdet på grundlag af Karnovs Lovsamling, 27. udgave. Bogen indeholder kommentarer med omfattende fortolkninger og omtale af praksis, domme og afgørelser m.m. udarbejdet af specialister på området. Bogens 4 emnegrupper: > Retsplejelov, herunder Retshjælp og fri proces, Afgifter, Andre almindelige bestemmelser, Internationale bestemmelser, Voldgift > Strafferet, herunder Straffuldbyrdelse, Straf for folkedrab og International strafferet > Menneskerettigheder > Udlændinge. Under de 4 emnegrupper findes ud over lovene relevante bekendtgørelser og cirkulærer i tilknytning hertil.desuden indeholder bogen systematisk register og stikordsregister. PrIS: kr. 415,- / kr. 385,- ekskl. moms (løssalg/abn.) udgave: 2012 BeSt.Nr.: PrIS: kr ,- / kr ,- ekskl. moms (løssalg/abn.) udgave: 2012 BeSt.Nr.:

17 doms- og lovsamlinger // 17 ejendoms-karnov 2012 Redaktion: Bo von Eyben, Jan Pedersen og Thomas Rørdam systematisk oversigt over domme i kriminelle sager 2011 Redaktion: Annette Dellgren, Eva Staal og Bertil Vollmond Lovsamlingen til dig, der er beskæftiget med køb, salg eller administration af fast ejendom. Få overblik over de mange love, bekendtgørelser og cirkulærer, der har praktisk betydning for det ejendomsretlige område. Ejendoms-Karnov har alle relevante love og administrative forskrifter kommenteret og fortolket. Retsområderne i Ejendoms-Karnov er blandt andet: > Belåning > Tinglysning > Tilskud til energibesparende foranstaltninger > Skatter og afgifter ved dødsboer. Ejendoms-Karnov er forsynet med 3 registre, så du hurtigt og effektivt finder den information, du søger. Ud over disse har lovsamlingen et omfattende stikordsregister, der henviser til den side i bogen, hvor reglen med kommentarer m.m. findes. Bogen indeholder en oversigt over alle relevante strafferetlige afgørelser, som er afsagt af Højesteret og landsretterne i perioden 1. oktober september Oversigten indeholder endvidere få udvalgte afgørelser, som er afsagt af Den Særlige Klageret. Alle afgørelser er samlet og systematiseret efter deres tilhørsforhold til forskellige love, blandt andet: > Straffeloven > Færdselsloven > Retsplejeloven. Afgørelserne er anført med resumé under den lovbestemmelse og paragraf, som afgørelsen primært omhandler, og med henvisning til resuméet under andre bestemmelser, der er taget stilling til i afgørelsen. Afgørelserne i bogen er offentliggjort eller refereret i UfR, TfK og i Meddelelser fra Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Ved alle resuméer er der henvisning til den publikation, som afgørelsen er trykt i. PrIS: kr ,- ekskl. moms, årligt abonnement SIder: 1783 udgave: 2012 BeSt.Nr.: PrIS: kr. 995,- / kr. 820,- ekskl. moms (løssalg/abn.) SIder: 374 udgave: 2011 BeSt.Nr.:

18 18 // doms- og lovsamlinger udkommer til efteråret forudbestil allerede nu udkommer til efteråret forudbestil allerede nu kirke-karnov 2012 Redaktion: Bo von Eyben, Jan Pedersen og Thomas Rørdam sundheds-karnov 2012 Redaktion: Helle Bødker Madsen og Elisabeth Hersby Velegnet opslagsværk for praktikeren, der beskæftiger sig med kirkeret. Opslagsværket indeholder alle kirkelove samt love af mere generel interesse, f.eks. om personaleforhold, aktindsigt, arbejdsmiljø og vidnepligt. Kirke-Karnov 2012 er ajourført til og med 1. juli 2012 og er udarbejdet på grundlag af Karnovs Lovsamling, 27. udgave. Lovene er kommenteret med omfattende fortolkninger og omtale af praksis, domme og afgørelser m.m. alt sammen udarbejdet af udvalgte specialister på området. Derudover er medtaget en lang række relevante cirkulærer og vejledninger. Opslagsværket er opbygget med flere registerindgange: > Emneregister > Stikordsregister med mere end stikord > Kronologisk register. Sundheds-Karnov er et opslagsværk til alle med ansvar for sundhedsindsatsen: administrative ledere, læger, sygeplejersker, jordemødre, psykologer, tandlæger m.fl. Opslagsværket indeholder de retsforskrifter, der har praktisk betydning for sundhedsområdet, og som Sundhedsstyrelsen, ministeriet og andre myndigheder har udsendt gennem årene. Alle lovene har kommentarer, som tydeliggør intentionerne med lovgivningen, bidrager til at opklare fortolkningsmæssige tvivlsspørgsmål og redegør for administrativ praksis, domstolsafgørelser m.v. Nye regler medtaget i Sundheds-Karnov 2012 er bl.a.: > Regler om udvidelse af anvendelsesområdet for lov om kunstig befrugtning > Regler om donation af sæd og æg i forbindelse med kunstig befrugtning > Regler om kvalitets- og sikkerhedskrav ved håndtering af menneskelige organer til transplantation. PrIS: kr ,- ekskl. moms, årligt abonnement udgave: 2012 BeSt.Nr.: PrIS: kr ,- ekskl. moms, årligt abonnement udgave: 2012 BeSt.Nr.:

19 doms- og lovsamlinger // 19 ugeskrift for retsvæsen årsudgaven 2011 Redaktion: M. Bryde Andersen, J. P. Christensen, K. B. Knudsen, J. Rosenløv, C. Forum Petersen, H. Waaben, A. Dellgren, E. Staal, E. Lego Andersen og H. Schmidt forældelse efter forældelsesloven af 2007 Af Bo von Eyben UfR Årsudgave 2011 samler årets numre af Ugeskrift for Retsvæsen. Med årsudgaven er du sikker på at have alle væsentlige domme fra Højesteret, Sø- og Handelsretten og landsretterne. Desuden får du en omfattende litterær afdeling med interessante juridiske afhandlinger og anmeldelser af juridisk litteratur fra året, der gik. Som vanligt har årsudgaven udførlige sagsregistre med resumé af alle domme offentliggjort i 2011 og registre til den litterære afdeling. Indhold: > Bind 1: Register og domssamlingen, side > Bind 2: Domssamlingen, side > Bind 3: Domssamlingen, side > Bind 4: Domssamlingen, side , og juridiske afhandlinger. Få indgående kendskab til fortolkningen af forældelsesloven. Denne bog omhandler dansk rets almindelige regler om forældelse af fordringer i henhold til lov nr. 522 af 6/ (forældelsesloven). Loven afløste pr. 1/ forældelsesloven af 1908 og Danske Lov Efter en 3-årig overgangsordning reguleres forældelsen fra 1/ udelukkende af den nye lov. Hovedformålet med bogen er at give praktikere indgående kendskab til fortolkningen og anvendelsen af den nye lov, som indeholder en mere omfattende og kompleks regulering af forældelse end tidligere. Loven har dermed afklaret en række forældelsesretlige problemer, men har samtidig rejst nye fortolkningsspørgsmål. I bogen analyseres og besvares disse spørgsmål med særlig vægt på de områder, hvor forarbejderne til loven ikke gør det. Fremstillingen forener lovkommentarens og håndbogens fortrin, og forfatteren omtaler derfor også relevante problemstillinger, der ikke reguleres af loven, f.eks. forholdet til fristregler og passivitet. PRIS: kr ,- / kr ,- ekskl. moms (løssalg / abonnement) SIdeR: 4300 Udgave: 2011 BeST.NR.: PrIS: kr ,- ekskl. moms SIder: 1071 udgave: 1 /2012 ISBN:

20 20 // ejendomsjura panteret Af Bent Iversen, Lars Hedegaard Kristensen og Lars Henrik Gam Madsen digital tinglysning i praksis en guide til den digitale tingbog Af Anja Olsen Bogen giver en teoretisk fremstilling af panteretten og har med sine omfattende henvisninger til nyere lovgivning og retspraksis tillige et praktisk sigte som håndbog for advokater, domstole og pengeinstitutter m.v. Herudover vil bogen i kraft af en systematisk opdeling og redegørelse for øvrig litteratur på området være et velegnet grundlag for undervisningen i pante- og kreditretlige fag på de videregående uddannelsesinstitutioner. Bogen gennemgår bl.a.: > Det personlige gældsansvar > Kreditor- og omsætningsbeskyttelse > Beskrivelse af pantet > Overdragelse af panteretten > Panterettens ophør > Forholdet mellem pantsætteren og panthaveren > Pantebreve i fast ejendom, herunder ejerpantebreve og skadesløsbreve > Panteret i tilbehør og bestanddele > Panteret i løsøre, simple fordringer, herunder reglerne om virksomhedspant og fordringspant, negotiable dokumenter og fondsaktiver > Tilbageholdsret. Den digitale tinglysning har været i drift siden september Udfordringerne for brugerne har været og er fortsat mange. I denne bog får du både juridisk og praktisk overblik over tinglysningsordningen. Bogen redegør for lovgrundlaget for den digitale tinglysning og gennemgår reglerne for tinglysning, herunder: > Endeligt og betinget skøde, delarealskøder og udstykningsskøder > Adkomstændringer ved virksomhedsomstruktureringer > Særlige erhvervelsessituationer som landbrug, erhvervsejendomme m.v. > Skifteretsattester, bl.a. ved fællesboskifte, skifte i udlandet og skifte med udenlandske arvinger > Lejekontrakt med stedfæstelse > Ægtepagt i personbogen > Ejerpantebrev i andelsboligbogen og ejendomsforbehold i bilbogen. Endvidere beskriver bogen opslag i tingbøgerne og brugen af udvalgte funktioner i tingbøgerne. PrIS: kr. 896,- ekskl. moms SIder: 677 udgave: 4 /2012 ISBN: PrIS: kr. 696,- ekskl. moms SIder: 564 udgave: 2 /2012 ISBN:

Nye bogudgivelser inden for selskabsret

Nye bogudgivelser inden for selskabsret Nye bogudgivelser inden for selskabsret Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk

Læs mere

revisorer Udgivelser fra karnov Group for Juli - december 2014 Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen

revisorer Udgivelser fra karnov Group for Juli - december 2014 Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen Udgivelser fra karnov Group for revisorer Juli - december 2014 Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33

Læs mere

UDGIVELSER FRA KARNOV GROUP

UDGIVELSER FRA KARNOV GROUP UDGIVELSER FRA KARNOV GROUP OKT. 2012 - MAR. 2013 02 // // 03 karnov group skattelove 2013 Af Helmer Augustesen, Jens Drejer, Hanne Søgaard Hansen og Kjeld Lund-Andersen Med Karnov Group Skattelove er

Læs mere

Nye bogudgivelser inden for arbejds- og ansættelsesret

Nye bogudgivelser inden for arbejds- og ansættelsesret Find alle bøgerne på www.karnovgroup.dk Nye bogudgivelser inden for arbejds- og ansættelsesret Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage

Læs mere

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Fordringspant Mortensen, Peter Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Mortensen, P. (2010).

Læs mere

Arbejds- og. Ansættelsesret. Vær opdateret på. Fyld din juridiske værktøjskasse, så du hurtigt har rette viden

Arbejds- og. Ansættelsesret. Vær opdateret på. Fyld din juridiske værktøjskasse, så du hurtigt har rette viden Fyld din juridiske værktøjskasse, så du hurtigt har rette viden Vær opdateret på Arbejds- og Ansættelsesret karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk

Læs mere

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 Af Thorbjørn Helmo Madsen I RevisorManualen finder du de vigtigste regler, satser og beløbsgrænser samlet i et alfabetisk opslagsværk. VERSION

Læs mere

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 5. udgave Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Læs mere

Socialpædagogisk regelsamling

Socialpædagogisk regelsamling Christian Breinholt og Jørgen Christiansen Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde 4. udgave forord Forord Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde

Læs mere

Dagtilbudsloven Socialreformen III

Dagtilbudsloven Socialreformen III Christian Breinholt og Jørgen Christiansen Socialreformen III Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge 3. udgave Socialreformen FORORD Serviceloven, Retssikkerhedsloven og Socialreformen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2015 Institution International Business College, Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2010 Dato 10. februar 2010 J.nr. RA-2007-91-0010

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2010 Dato 10. februar 2010 J.nr. RA-2007-91-0010 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2010 Dato 10. februar 2010 J.nr. RA-2007-91-0010 Meddelelse om juridiske arbejdsredskaber til anklagemyndighedens medarbejdere 1. Indledning Ved Rigsadvokatmeddelelse nr.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret, niveau

Læs mere

Udgivelser fra karnov Group for. Advokater. Juli - december 2014. karnov group denmark A/S. T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk

Udgivelser fra karnov Group for. Advokater. Juli - december 2014. karnov group denmark A/S. T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk Udgivelser fra karnov Group for Advokater Juli - december 2014 karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk Selskabsloven med kommentarer Af Lars Bunch

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Erhvervsret

Undervisningsbeskrivelse Erhvervsret Termin Mai / Juni 2017 Institution Tønder Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX, niveau C Nima Mosahebisafa Steensen HH 3 A Identitet og formål er et juridisk fag, der omfatter viden

Læs mere

Christian Breinholt og Jørgen Christiansen. Retssikkerhedsloven. Socialreformen II. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Christian Breinholt og Jørgen Christiansen. Retssikkerhedsloven. Socialreformen II. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Christian Breinholt og Jørgen Christiansen Socialreformen II Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 13. udgave Socialreformen FORORD Serviceloven, og Dagtilbudsloven Socialreformen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret, niveau

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2017 Institution EUC Nordvest/Thisted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Erhvervsret C Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2011-12

Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Klasse/hold Fag og niveau Lærer Alle hhx 3. år, sommereksamen 2012, IBC - Aabenraa Erhvervsret niveau C Jens Erik Mehlsen Oversigt over undervisningsforløb 1 Kontrakters

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August 2011 - Maj 2012 Institution ZBC Zealand Business College, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Lærebog Hhx Erhvervsret C Thomas Skovgaard Koldig Hhx

Læs mere

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 4. udgave Forord 5 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 17 1.1. De seneste revisioner af markedsføringsloven

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Næstved Hhx Erhvervsret C (2010-bekendtgørelse)

Læs mere

Revisors skriftlige erklæringer

Revisors skriftlige erklæringer Revisors skriftlige erklæringer Kim Füchsel Martin Lunden Ole Tjørnelund Thomsen Lars Engelund 4. udgave Kim Füchsel, Martin Lunden, Ole Tjørnelund Thomsen og Lars Engelund Revisors skriftlige erklæringer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August 2016 juni

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

FOR JURIDISK RÅDGIVNING

FOR JURIDISK RÅDGIVNING M A R I E J U L L S Ø R EN S EN GOD SKIK FOR JURIDISK RÅDGIVNING En retlig standard JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG God skik for juridisk rådgivning en retlig standard Marie Jull Sørensen God skik for

Læs mere

VEDTÆGTER OG EJERAFTALER

VEDTÆGTER OG EJERAFTALER Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff VEDTÆGTER OG EJERAFTALER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Vedtægter og ejeraftaler Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff Vedtægter og ejeraftaler med tjeklister

Læs mere

Erhvervsfondsledelsens erstatningsansvar

Erhvervsfondsledelsens erstatningsansvar Søren Bergenser Erhvervsfondsledelsens erstatningsansvar Søren Bergenser Erhvervsfondsledelsens erstatningsansvar 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2017 ISBN 978-87-619-3880-0 Omslag:

Læs mere

Kreditret Dokumenter og opgaver Gjellerup

Kreditret Dokumenter og opgaver Gjellerup Henrik Juul og Frederik Meding Kreditret Dokumenter og opgaver Gjellerup Kreditret dokumenter og opgaver 2017 Henrik Juul og Frederik Meding og Gjellerup/Gads Forlag 2017 Omslag: Sofie Engel, It s all

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk. Astrid Mavrogenis. Fri proces. Retshjælp

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk. Astrid Mavrogenis. Fri proces. Retshjælp Astrid Mavrogenis Fri proces Retshjælp Forord Kapitel 1 Indledning 19 1.1. Oversigt over fri procesreglernes systematik 19 1.2. Området for fri proces 21 Kapitel 2 Visse forvaltningsretlige problemstillinger

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 6. oktober 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

HANS GAMMELTOFT-HANSEN. Strafferetspleje I. Grundbegreber Bevis Domstolene Påtalen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

HANS GAMMELTOFT-HANSEN. Strafferetspleje I. Grundbegreber Bevis Domstolene Påtalen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ISBN 87-574-9039-2 HANS GAMMELTOFT-HANSEN Strafferetspleje I Grundbegreber Bevis Domstolene Påtalen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Strafferetspleje bd. I 2. udgave. 2. oplag 1998 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

KONFLIKTLØSNING 2009

KONFLIKTLØSNING 2009 KONFLIKTLØSNING 2009 2 Alle virksomheder, hvad enten de er offentlige eller private, kan komme ud for, at der opstår en konflikt eller tvist med fx en samarbejdspartner. Uafklarede konflikter kan imidlertid

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Introduktion til selskabs- og foreningsretten

Introduktion til selskabs- og foreningsretten Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Introduktion til selskabs- og foreningsretten GADJURA DEL I: DET SELSKABSRETLIGE UNIVERS Kapitel 1: Selskabsrettens centrale problemer og begreber 15 1.1 Selskabsrettens

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 3. udgave $Ë*M THOMSON REUTERS Forord til 3. udgave 5 Forord til 2. udgave 6 Forord til 1. udgave 7 Kapitel

Læs mere

Børnevenlig retspleje

Børnevenlig retspleje Børnevenlig retspleje Børns menneskerettigheder i retsplejen Marianne Nørregaard Børnevenlig retspleje. Børns menneskerettigheder i retsplejen Marianne Nørregaard 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

OVERSIGT OVER EMNEOMRÅDER OG SPECIALISTER

OVERSIGT OVER EMNEOMRÅDER OG SPECIALISTER OVERSIGT OVER EMNEOMRÅDER OG SPECIALISTER 1) Udbudsret Når kommunerne foretager indkøb, skal de anvende de særlige procedureregler i udbudsdirektivet eller de danske udbudsregler i tilbudsloven. Der kan

Læs mere

FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 4-7 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015

FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 4-7 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015 Tlf: 96 23 54 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hjoerring@bdo.dk Nørrebro 15, Box 140 www.bdo.dk DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ Markedsføringsloven har været til hovedeftersyn. Erhvervs- og vækstministeren har den 1. juli offentliggjort en rapport, som indeholder et udkast til lovforslag til en ny markedsføringslov,

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 29 (Alm. del), som Folketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 17. november 2010.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 29 (Alm. del), som Folketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 17. november 2010. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Svar på Spørgsmål 29 Offentligt Folketinget Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 17. december 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

BØRSRETTEN I. Regulering, markedsaktører og tilsyn. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. o p. c Co ns F. r a. e p. e Co. a n. b d.

BØRSRETTEN I. Regulering, markedsaktører og tilsyn. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. o p. c Co ns F. r a. e p. e Co. a n. b d. s BØRSRETTEN I Regulering, markedsaktører og tilsyn h g a n e n e p Paul Krüger Andersen Nis Jul Clausen A N ø b d e Co rs Fon g O SD vns han AQ c MX nha OMX c Ex Køben e i d Køb OMX The Nor N o h r a

Læs mere

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave REVISORANSVAR 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen 4. udgave Forlaget FSR 1997 Forkortelsesliste Introduktion Kapitel 1. Revisor og revisors arbejde Af Mogens Christensen 1. Revisors

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni11 Campus Vejle HHX Erhvervsret C Kirsten Stürup

Læs mere

Skatteprocessen i et brændpunkt mellem civilretten og strafferetten. Spec. Kons. Hanne M. Christensen Adv. Martin Bekker Henrichsen

Skatteprocessen i et brændpunkt mellem civilretten og strafferetten. Spec. Kons. Hanne M. Christensen Adv. Martin Bekker Henrichsen Skatteprocessen i et brændpunkt mellem civilretten og strafferetten Spec. Kons. Hanne M. Christensen Adv. Martin Bekker Henrichsen Skattesag ctr. skattestraffesag SKAT træffer afgørelse i tusindvis af

Læs mere

Ægtefælleskifteloven

Ægtefælleskifteloven Julie Skat Rørdam Ægtefælleskifteloven med kommentarer Julie Skat Rørdam Ægtefælleskifteloven med kommentarer 1. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2013 ISBN 978-87-619-3390-4 Omslag:

Læs mere

KONKURRENCERÅDETS KONTROL MED ULOVLIG EU-STATSSTØTTE

KONKURRENCERÅDETS KONTROL MED ULOVLIG EU-STATSSTØTTE KASPER ULLERUP BACH KONKURRENCERÅDETS KONTROL MED ULOVLIG EU-STATSSTØTTE Samspillet mellem EU s statsstøtteregler og konkurrencelovens 11 a JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkurrencerådets kontrol

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Astrid Millung-Christoffersen. Virksomhedspant. Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Astrid Millung-Christoffersen. Virksomhedspant. Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk Astrid Millung-Christoffersen Virksomhedspant Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk Astrid Millung-Christoffersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012/2013 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Kendelse af 12. maj 1998 (97-39.145) K A/S i Likvidation mod Erhvervs- og

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland.

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland. Naalakkersuisut Government of Greenland Digitaliseringsstyrelsen Høringspartnere Supplerende høringsmateriale om Kongelig Anordning af Persondataloven Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål,

Læs mere

Tinglysningens retsvirkninger

Tinglysningens retsvirkninger Lone Mai Truelsen Tinglysningens retsvirkninger Lone Mai Troelsen Tinglysningens retsvirkninger 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2017 ISBN 978-87-619-3964-7 Omslag: Birger Gregers,

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Bregentvedvej 22 4690 Haslev Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012/2013 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 09/10 Institution Uddannelses Center Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret,

Læs mere

Fra forsørgelse til omstilling

Fra forsørgelse til omstilling SVEND DANIELSEN LENNART LYNGE ANDERSEN Fra forsørgelse til omstilling UNDERHOLDSBIDRAG TIL ÆGTEFÆLLE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fra forsørgelse til omstilling underholdsbidrag til ægtefælle Svend

Læs mere

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD...

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD... INVITATION TIL MORGENMØDE SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD - 10 TING, SOM HR BØR VIDE OM SKAT OG SOCIAL SIKRING NORRBOM VINDING INVITERER TIL MORGENMØDE TORSDAG DEN 26. MARTS 2015 KL. 9.00 11.30,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed.

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Ansættelsesret Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Hos Lundgrens trækker du på omfattende ekspertise og mange

Læs mere

13. reviderede udgave. Introduktion til. Koncernregnskaber. Introduktion til. koncernregnskaber. Peder Fredslund Møller. Gjellerup / Gads Forlag

13. reviderede udgave. Introduktion til. Koncernregnskaber. Introduktion til. koncernregnskaber. Peder Fredslund Møller. Gjellerup / Gads Forlag Peder Fredslund Møller Introduktion til Koncernregnskaber Introduktion til koncernregnskaber 13. reviderede udgave Gjellerup / Gads Forlag Peder Fredslund Møller Introduktion til koncernregnskaber 13.

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014 Den 20. august 2014 Nyhedsbrev Insolvens og Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger mv. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE PETER BLUME RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retssystemet og juridisk metode Peter Blume Retssystemet og juridisk metode Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Peter

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Skal I være en forening, fond eller selvejende institution? Udskrevet: 2016 Indhold Skal I være en forening, fond eller selvejende institution?............................... 3 2 Guide Skal I være

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Bind 2 Indholdsfortegnelse

Bind 2 Indholdsfortegnelse Bind 2 Indholdsfortegnelse Forord 11 Indledning 15 Bekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014 af lov om værdipapirhandel m.v. 27 afsnit i Indledende bestemmelser kapitel 1 Værdipapirhandel 27 kapitel 1A Kommunikation

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Introduktion til kreditretten

Introduktion til kreditretten Introduktion til kreditretten og nogle udvalgte emner Lennart Lynge Andersen, Henrik Gam og Henrik Juul 3. udgave Lennart Lynge Andersen, Henrik Gam og Henrik Juul Introduktion til kreditretten og nogle

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 03.07.2014 REFORM AF DEN CIVILE RETSPLEJE 3.7.2014 Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af den civile retspleje, herunder reglerne om sagens forberedelse, beviser,

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 40 Bilag 3 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF MARKEDSFØRINGSLOVEN

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 40 Bilag 3 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF MARKEDSFØRINGSLOVEN Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 Bilag 3 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF MARKEDSFØRINGSLOVEN NY STRUKTUR FOR LOVEN MED TEMATISKE KAPITLER 1. Indledende bestemmelser om lovens anvendelsesområde

Læs mere

Forord. Anita Plesner Björk

Forord. Anita Plesner Björk Forord Forord Forord I 2013 fandt der 18.858 skilsmisser sted i Danmark. I 2014 var tallet steget til 19.387. Det er det højeste antal skilsmisser, der nogensinde har været i Danmark på et år. Tallet er

Læs mere

Lejeaftalens indgåelse

Lejeaftalens indgåelse Eksamensspørgsmålet: Lejeaftalens indgåelse Introduktion Aftaleretlige problemstillinger Betalinger ud over lejen Husorden Intertemporale regler Lejeaftalens indgåelse Erhvervslejeret Lejeretten er indenfor

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere