kære læser Med nye ambitioner, tiltag og investeringer ser vi frem mod et spændende år. Rigtig god fornøjelse med kataloget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kære læser Med nye ambitioner, tiltag og investeringer ser vi frem mod et spændende år. Rigtig god fornøjelse med kataloget."

Transkript

1 årskatalog 2012

2 kære læser Med årskataloget 2012 bygger vi bro til fremtiden. En fremtid, hvor Karnov Group med fornyede kræfter og endnu højere ambitioner vil gøre det stadig nemmere for dig at være kunde hos os. Karnov er den troværdige, trofaste og kvalitetsbevidste informationspartner for professionelle, der arbejder med jura, revision og ledelse. Men vi vil være mere end det! Vi vil lytte endnu mere til dig som kunde. Vi vil gøre det endnu lettere for dig at finde den rette information på det rette tidspunkt. Og vi vil være endnu mere specialiserede, tilgængelige og effektive. Derfor investerer vi bredt både så vi har de bedste specialister til at rådgive dig og den rette teknologi til at hjælpe dig hen til den viden, du søger. Du sidder med det nye årskatalog foran dig, som traditionen tro giver overblik over dette års mange spændende udgivelser både dem, der allerede er udkommet, og dem, vi forventer at udgive indtil nytår. Som noget nyt i år findes kataloget også i en digital version. Find det her: Onlinemuligheder og digitale løsninger er på flere områder kendetegnende for, hvor Karnov Group bevæger sig hen. Vi tror på, at den digitale vej fører til øget tilgængelighed, bedre service og tættere dialog med dig som kunde, og derfor er det den vej, vi i højere grad gerne vil gå. Vores formål er stadig at gøre information tilgængelig, når du har brug for det, og med årskataloget byder vi dig igen i år velkommen til en verden af specialiseret viden. Kataloget er opdelt i en række emner, som gør det muligt for dig at finde præcis den information, du søger, og dykke ned i de emner, du har særlig interesse for. Ud over årets nyheder finder du som altid ajourførte manualer, håndbøger og årsudgivelser i vores katalog. Og ikke mindst får du overblik over vores mange tidsskrifter. Med nye ambitioner, tiltag og investeringer ser vi frem mod et spændende år. Rigtig god fornøjelse med kataloget. Med venlig hilsen Tobias Hartmann Adm. Direktør Karnov Group

3 // indhold aftale- og formueret... 4 almene emner... 8 arbejds- og ansættelsesret doms- og lovsamlinger ejendomsjura erhvervs- og selskabsret forfatnings- og forvaltningsret person, familie- og arveret retspleje og proces regnskab og revision skatter og afgifter tidsskrifter // kontakt os du finder vores kontaktoplysninger på side 51.

4 04 // aftale- og formueret aftaler og mellemmænd Af Lennnart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen kreditaftaler og ejendomsforbehold Af Hans Helge Beck Thomsen Bogen anvendes som lærebog, men den er også hyppigt anvendt af praktikere, herunder advokater og domstolene. Bogen fungerer samtidig som et billede af aftaleretten i dag. Det er ikke mindst blandt forskere populært at antage, at aftaleloven er på vej til at have udspillet sin rolle. Bogen dokumenterer, at der er forhold, der bør ændres, ikke mindst vedrørende fuldmagt, men at loven er i stand til at løse de fleste af de konflikter, der opstår på området. Bogens første hovedemne om kreditaftaler omhandler implementeringen af forbrugerkreditdirektivet fra Implementering har medført ændringer i lovens anvendelsesområde og en forøgelse af både prækontraktuel som kontraktuel oplysningspligt. Forbrugerdirektivet indfører samtidig helt nye regler om tilknyttede kreditaftaler, kreditgiveres kreditvurderingspligt, forbrugeres fortrydelsesret og kreditformidlere. Bogens andet hovedemne omhandler ejendomsforbehold. Det er suppleret med bemærkninger om forholdet mellem ejendomsforbehold og virksomheds- og fordringspant, som i hvert fald i dele af den juridiske teori forekommer at have været behæftet med nogen usikkerhed. Endvidere er der bemærkninger om den formentlig retsstridige praksis om partiel tinglysning af ejendomsforbehold i køretøjer, over hvilke rettigheder skal tinglyses for at opnå omsætningsog kreditorbeskyttelse. PrIS: kr. 696,- ekskl. moms SIder: 462 udgave: 6 /2012 ISBN: PrIS: kr. 396,- ekskl. moms SIder: 311 udgave: 1 /2012 ISBN:

5 aftale- og formueret // 05 forbrugerretten i Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Af Sonny Kristoffersen forbrugerretten ii den civilretlige forbrugerbeskyttelse Af Sonny Kristoffersen Hånd- og lærebog, som giver en omfattende gennemgang af markedsføringsloven og forklarer grundlæggende forbrugerog markedsføringsretlige spørgsmål. Bogen gennemgår bl.a.: > Afgrænsning af god markedsføringsskik > Vildledningsforbuddet og utilbørlig markedsføring > Sammenlignende reklame > Uanmodet henvendelse til bestemte aftagere > Reglerne om reklameidentifikation og markedsføring rettet mod børn og unge > Den erhvervsdrivendes oplysningsforpligtelser, herunder oplysninger ved købsopfordring > Markedsføring af kreditaftaler og kreditkøb > Forbrugerombudsmandens virksomhed, retsmidler og sanktionsmuligheder. Bogen medtager de seneste lovændringer og praksis i 2012, herunder de nye relevante retningslinjer fra Forbrugerombudsmanden for markedsføring på de sociale medier, kønsrelateret reklame og prismarkedsføring. Hånd- og lærebog, som systematisk gennemgår de forbrugerbeskyttende retsregler i forbindelse med aftaler, køb af løsøre og tjenesteydelser, erhvervelse af fast ejendom, kreditaftaler, betalingstjenester og forbrugerklagesystemet. Bogen giver overblik over: > Forbrugerbeskyttelse mod urimelige aftalevilkår > Lov om visse forbrugeraftaler > Købelovens regler om forbrugerkøb > Lov om forbrugerbeskyttelse ved køb af fast ejendom > Kreditaftaleloven > Lov om betalingstjenester og elektroniske penge > Lov om forbrugerklager. Bogen medtager de nye forbrugerbeskyttende regler, som er kommet til i , samt dem, der implementeres i 2012 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. PrIS: kr ekskl. moms SIder: 442 udgave: 4 /2012 ISBN: PrIS: kr. 796,- ekskl. moms SIder: 664 udgave: 3 /2012 ISBN:

6 06 // aftale- og formueret købsretten Af Nis Jul Clausen, Hans Henrik Edlund og Anders Ørgaard En gennemgang af reglerne om løsørekøb, forbrugerkøb og køb af fast ejendom. De køberetlige grundbegreber og problemstillinger beskrives grundigt, ligesom de forskellige misligholdelsestyper og beføjelser ved misligholdelse gennemgås. Bogens hovedfokus er på løsørekøb, men også de særlige regler, som gælder i forbrugerkøb, gennemgås. Herudover er der et kapitel om køb og salg af fast ejendom. Forfatterne gennemgår bl.a.: > Kontraktforpligtelser og misligholdelse heraf > Købelovens anvendelsesområde > Køb af løsøre parternes ydelser > Betalingsforsinkelse > Leveringsforsinkelse > Mangelsbegrebet. Bogen er overalt forsynet med henvisninger til relevant litteratur og retsafgørelser, og der er i større omfang end i tidligere udgaver inddraget afgørelser afsagt af Forbrugerklagenævnet. hold dig opdateret du kan altid tilmelde dig vores nyhedsmail inden for et eller flere emner. Så får du besked, når der kommer nye udgivelser inden for dit interesseområde. tilmeld dig på PrIS: kr. 448,- ekskl. moms SIder: 327 udgave: 5 /2012 ISBN:

7 // 07

8 08 // almene emner labor kontor dagbog 2013 et opslagsværk med praktiske oplysninger til advokater, jurister og fuldmægtige Labor Kontor Dagbog indeholder bl.a. registre over: > Domstole, politi og anklagemyndighed > Offentlige myndigheder, kommuner, byer og sogne m.v. > Afgifter og salærer > Advokater og ejendomsmæglerforretninger. Du kan få Labor Kontor Dagbog i flere forskellige udgaver: Labor Kontor Dagbog med KaLenDerDeL Labor Kontor Dagbog med kalenderdel kan bestilles med enten en eller to dage pr. side. Du har desuden mulighed for at personliggøre din Labor Kontor Dagbog med et navnepåtryk. Labor Kontor Dagbog i LøsbLaDsuDgave Du kan også få Labor Kontor Dagbog i en løsbladsudgave. Vælg løsbladsudgaven, hvis du har brug for ekstra ajourføring. Informationerne opdateres to gange årligt. Løsbladsudgaven indeholder desuden en fortegnelse over FSR danske revisorer. Med løsbladsudgaven følger en lommekalender. med KaleNderdel, 1 dag Pr. SIde Pris: kr ,- ekskl. moms best.nr.: inkl. navnepåtryk: Pris: kr ,- ekskl. moms best.nr.: med KaleNderdel, 2 dage Pr. SIde Pris: kr ,- ekskl. moms best.nr.: inkl. navnepåtryk: Pris: kr ,- ekskl. moms best.nr.: løsbladsudgave, 1 års abonnement Pris: kr. 825,- ekskl. moms (gældende frem til april 2013) best.nr.: tilhørende ringbind: Pris: kr. 169,- ekskl. moms best.nr.:

9 almene emner // 09 bevisførelse i retssager oversigt over regler og afgørelser i borgerlige retssager, herunder i småsagsprocessen, og i straffesager Af Jørgen Jochimsen forsvareren Af Thomas Rørdam Få overblik over regler og retspraksis vedrørende bevisførelse i retssager. Denne bog tilsigter at give en oversigt over regler og afgørelser på bevisrettens område. Hovedvægten ligger på bevisspørgsmål i civile retssager og på bevisspørgsmål i straffesager, herunder også reglerne om, hvem af parterne der har bevisbyrden for et bestemt bevistema. Bogens 1. del behandler bevisførelse i borgerlige retssager, og 2. del behandler reglerne om bevisførelse i straffesager. Ved udvælgelsen af retsafgørelser er fortrinsvis medtaget nyere, repræsentative domstolsafgørelser, der markerer den udvikling på området, der til stadighed sker. Bogen indeholder også en udførlig oversigt over frister og formalitetskrav vedrørende bevisførelse. En håndbog for forsvarere. I denne bog deler Thomas Rørdam ud af sine omfattende erfaringer med forsvarergerningen, som han har beskæftiget sig med i næsten 30 år. Bogen er den første håndbog for forsvarere i Danmark og giver en omfattende beskrivelse af forsvarerens opgaver. Bogen beskriver regelgrundlaget for forsvarerens rolle i straffeprocessen, og den indeholder både praktiske anvisninger til forsvareren og gennemgår en række straffeprocessuelle problemstillinger af særlig betydning for forsvarsgerningen. Ud over forsvarere kan andre, som i praksis og teori beskæftiger sig med straffesager, have gavn af bogen, navnlig anklagere, dommere og universitetsjurister. PrIS: kr. 796,- ekskl. moms SIder: 590 udgave: 1 /2012 ISBN: PrIS: kr. 596,- ekskl. moms SIder: 384 udgave: 1 /2012 ISBN:

10 10 // almene emner Fri proces og retshjælp Af Astrid Mavrogenis retsafgifter Af Ann-Britt del Corral Belisario og Anja Olsen Bogen giver overblik over betingelserne for at få fri proces, herunder betingelsernes indbyrdes forhold og retsvirkningerne af fri proces. Retsplejelovens bestemmelser om fri proces er i deres udformning meget fleksible og kan anvendes i en lang række forskellige tilfælde. Reglerne er udformet efter en grundlæggende systematik, der dels omhandler økonomiske betingelser, dels materielle betingelser om rimelig grund til at føre proces og dels giver mulighed for undtagelsesvis at få fri proces, selvom de almindelige betingelser ikke er opfyldt. Endvidere omhandler bogen samspillet med retshjælpsforsikringen og behandler overordnet de grundlæggende betingelser for retshjælpsforsikringens dækning. En praktisk håndtering af retsafgifter. Bogen gennemgår retsafgiftslovgivningen med fokus på, hvordan man korrekt beregner og opkræver retsafgifter. Bogen er hermed relevant for alle, der i det daglige beskæftiger sig med beregning, betaling og opkrævning af retsafgifter, f.eks. advokater, inkassobureauer og domstolene. Forfatterne analyserer retspraksis vedrørende værdiansættelser i civile søgsmål og inddrager en lang række både trykte og utrykte afgørelser fra landsretterne og Højesteret. Bogen beskriver bl.a.: > De forskellige typer af afgifter, herunder grund- og tillægsafgifter samt berammelsesafgift > Retsafgifter ved almindelige civile sager > Hvornår der kan siges at være tale om en sag om prøvelse af myndighedsudøvelse > Afgiftsfrie sagstyper > Retsafgifter for anmodninger indleveret til foged- og skifteretterne > Skifteafgifter. PrIS: kr. 496,- ekskl. moms SIder: 340 udgave: 1 /2012 ISBN: PrIS: kr. 496,- ekskl. moms SIder: 315 udgave: 1 /2012 ISBN:

11 almene emner // 11 erhvervslivets konfliktløser Mediation i erhvervstvister Af Claus Kaare Pedersen søfartsregler i & ii Af Jesper Dyre Jespersen Få indblik i fordelene ved den moderne form for konfliktmægling, der betegnes mediation. Når en virksomhed involveres i en retlig tvist, som virksomheden ikke selv kan løse ved forhandling, overdrages sagen som regel til det juridiske system og behandles gennem en ofte langvarig og bekostelig proces i form af retssag eller voldgift. Ved mediation håndteres konflikten i stedet direkte mellem parterne. Bogen indeholder på teoretisk og praktisk niveau en gennemgang af, hvordan en mediation gennemføres. Fokus er på, hvordan virksomheden, som er part i en tvist, mest effektivt kan udnytte fordelene ved processen med de heraf følgende betydelige besparelser i omkostninger og tid. Metoden har sit udspring i The Harvard Negotiation Project i 1950 erne og har i USA og England i dag fået en meget betydelig udbredelse, navnlig i kommercielle tvister. Bogen giver en bred orientering om de forhold, der har betydning for de søfarendes sikkerhed og sundhed og sociale vilkår om bord. Værket består af to bøger, samlet i ét bind. Søfartsregler I indeholder sømandsloven og lov om skibes besætning med kommentarer og enkelte domseksempler for at øge forståelsen af bestemmelserne. Søfartsregler II indeholder den samlede lov om sikkerhed til søs og beskriver desuden udvalgte, relevante dele af søloven, herunder: > Hvad det vil sige at anses som dansk ejer af skib > Skibsførerens og de søfarendes pligter og ansvar > Reglerne om søulykkesopklaring > Strafansvar, især samlet i lov om sikkerhed til søs. PrIS: kr. 396,- ekskl. moms SIder: 276 udgave: 1 /2012 ISBN: PrIS: kr. 248,- ekskl. moms SIder: 160 udgave: 3 /2012 ISBN:

12 12 // arbejds- og ansættelsesret ansvar for arbejdsskader det fysiske og psykiske arbejdsmiljø Af Martin Haug og Finn Schwarz direktørkontrakten Af Jørgen Boe, Claus Juel Hansen og Jens Lund Mosbek Med denne bog får du en belysning af arbejdsgiverens civilretlige og strafferetlige ansvar for arbejdsskader. Bogen er velegnet som opslagsværk og redegør bl.a. for: > Den overordnede ansvarsvurdering > Hvem erstatningskrav kan rettes mod, f.eks. når der er tale om arbejdsskader i forbindelse med lånt personale eller flere arbejdsgivere på samme arbejdsplads > Arbejdsskader, der er opstået på grund af arbejdsstedets indretning, arbejdets tilrettelæggelse eller manglende instruktion og tilsyn fra arbejdsgiverens side > Arbejdsskader i forbindelse med anvendelse af maskiner, tekniske hjælpemidler, værnemider, stilladser, stiger og løft > Ansvaret for det psykiske arbejdsmiljø og psykiske skader > Egen skyld, forældelse og passivitet > Beviskravene i arbejdsskadesager > Udstykning af erstatningskrav og kommuners afledte krav med mulighed for regres. Standardværket om direktørens retsstilling udkommer nu i ajourført 7. udgave. Bogen tager udgangspunkt i en gennemarbejdet modelkontrakt. De forskellige afsnit i modelkontrakten gennemgås og kommenteres herunder direktørens ansvarsområde, konkurrence- og kundeklausuler, vederlag, bonus, pension, forsikringer og ophør. Bestemmelserne i kontrakten perspektiveres med relevant lovgivning og retspraksis. Fremstillingen indeholder endvidere alternative og supplerende bestemmelser til modelkontrakten samt en række bilag med retningslinjer for arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion, aktielønsordninger og direktørens fratrædelsesaftale. 7. udgaven er ajourført med teori, lovgivning og retspraksis frem til 1. januar PrIS: kr. 596,- ekskl. moms SIder: 461 udgave: 2 /2012 ISBN: PrIS: kr. 696,- ekskl. moms SIder: 436 udgave: 7 /2012 ISBN:

13 arbejds- og ansættelsesret // 13 incentives og bonusordninger Af Morten Langer og Nicole Offendal jobklausulloven med kommmentarer Af Søren Narv Pedersen Denne bog er en praktisk håndbog, der giver overblik over problemstillingerne i relation til incitamentsordninger et område, som er i rivende udvikling, og som bliver stadig mere kompliceret. Bogen gennemgår relevante spørgsmål om HR, ansættelses-, selskabs- og skatteret og har bl.a. fokus på følgende emner: > Hvornår er det relevant at yde andet end fast løn? > Valget mellem forskellige aflønningsordninger > Implementering af bonus- og incitamentsordninger > Ændring/afvikling af løbende ordninger > Særlige forhold i fratrædelsessituationen. I bogen samtænkes både jura, HR og den praktiske implementering af ordningerne, og bogen medtager mange eksempler fra domspraksis, som er vigtige for den retlige vurdering af ordningerne. Herudover giver bogen praktiske råd og forslag til indhold i ordningerne. Få overblik over jobklausullovens anvendelse. Er arbejdsmarkedet egentlig frit, eller kan der være begrænsninger i adgangen til at tage ansættelse, hvor man vil? Kan tredjemand gyldigt ved aftale de såkaldte jobklausuler begrænse muligheden for, at en lønmodtager og en arbejdsgiver sammen indgår aftale om ansættelse? Med jobklausulloven fik Danmark i 2008 en regulering af sådanne jobklausuler med det formål at sikre, at jobklausuler indgås på en loyal måde over for de berørte lønmodtagere. Denne fremstilling kommenterer jobklausulloven og beskriver desuden lovens historiske baggrund og juridiske kontekst, som har stor betydning for fortolkningen og brugen af loven i dag. Lovens indhold rejser dog også en lang række problemstillinger og spørgsmål, som denne bog stiller skarpt på. PrIS: kr. 596,- ekskl. moms SIder: 350 udgave: 1 /2012 ISBN: PrIS: kr. 248,- ekskl. moms SIder: 112 udgave: 1 /2012 ISBN:

14 14 // doms- og lovsamlinger karnovs lovsamling 2011, 27. udgave Redaktion: Bo von Eyben, Jan Pedersen og Thomas Rørdam karnovs lovsamling gule hæfter Redaktion: Bo von Eyben, Jan Pedersen og Thomas Rørdam Årets hovedudgave af Karnovs Lovsamling. 27. udgave af Karnovs Lovsamling er en komplet samling af gældende danske love ajourført frem til 1. januar Alle vedtagne lovændringer er indarbejdet i lovteksten. Det gælder også ændringer, som er trådt i kraft senere end 1. januar Alle love er kommenteret med fyldige fortolkninger, principielle domme, administrative afgørelser og litteraturhenvisninger. Kommentarerne er ajourført af specialister inden for de enkelte områder på grundlag af redaktionens forarbejde. Lovsamlingens indhold er fordelt på 5 bind samt et registerbind, hvor du kan optimere din søgning via flere forskellige registre. Læs om onlineversionen på Gule Hæfter bringer alle nye love og ændringslove samt relevante bekendtgørelser, cirkulærer m.v. Dette supplement til hovedudgaven udsendes 6-10 gange om året. Gule Hæfter har et akkumuleret kronologisk register og et akkumuleret systematisk register. Her opføres alle nye love og udvalgte bekendtgørelser og cirkulærer gennem året på samme måde som i Karnovs Lovsamling. Desuden indeholder Gule Hæfter et domstillæg, hvor alle nye retsafgørelser fra UfR og SKM samt udvalgte afgørelser og litteratur (fra bl.a. Juristen og en række andre tidsskrifter) kort refereres med henvisning til lov og i Karnovs Lovsamling. Et abonnement på Gule Hæfter følger kalenderåret, så du får alle årets udkomne hæfter med abonnementet. PrIS: kr ,- ekskl. moms, årligt abonnement SIder: 8761 udgave: 27 /2012 BeSt.Nr.: PrIS: kr ,- ekskl. moms, årligt abonnement BeSt.Nr.:

15 doms- og lovsamlinger // 15 eu-karnov supplement 2012 Redaktion: Peter Biering, Jens Hartig Danielsen, Nina Holst-Christensen og Karsten Hagel-Sørensen I dette års udgivelse af Supplement til EU-Karnov, 11. udgave, er nye retsakter medtaget frem til 31. august Supplementet indledes med en kronik af Nina Holst- Christensen om udviklingen i EU i perioden , og i Supplementet optrykkes de retsakter, der har været berørt af ændringer siden EU-Karnov, Supplement Der har i perioden været en meget omfattende aktivitet i de regelskabende institutioner, såsom kap. 13 (Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed) og den økonomiske og monetære politik. Begge områder er omfattet af et dansk forbehold, men retsudviklingen har ikke desto mindre en betydelig interesse også fra et dansk perspektiv, dels fordi den inspirerer til en parallel udvikling i dansk ret, dels fordi den finansielle krise i euro-området har en direkte betydning for Danmark, da kronen er bundet til euroen, og Danmark har ratificeret finanspagten. PrIS: kr ,- ekskl. moms, årligt abonnement SIder: 1121 udgave: 2012 BeSt.Nr.:

16 16 // doms- og lovsamlinger udkommer I efteråret forudbestil allerede nu udkommer I efteråret forudbestil allerede nu karnov leje- og boliglove 2012 Redaktion: Halfdan Krag Jespersen, Hans Henrik Edlund og Mette Neville karnov retspleje og strafferet 2012 Redaktion: Bo von Eyben, Jan Pedersen og Thomas Rørdam Karnov Leje- og boliglove er en kommenteret lovsamling, baseret på Karnovs Lovsamling. Bogen er et særtryk af leje- og boliglovene med tilhørende bekendtgørelser m.v. Lovsamlingen har et omfattende stikordsregister samt en oversigt over lovens kapitler. Juridisk konsulent, professor, dr.jur. Halfdan Krag Jespersen har kommenteret lejeloven, erhvervslejeloven samt boligreguleringsloven. Professor, lic.jur. Hans Henrik Edlund har kommenteret almenlejeloven og tvungenadministrationsloven. Professor, ph.d. Mette Neville har kommenteret ejerlejlighedsloven og andelsboligforeningsloven. Ajourført til og med 1. september Karnov Retspleje og Strafferet 2012 er ajourført til og med 1. juli 2012 og er udarbejdet på grundlag af Karnovs Lovsamling, 27. udgave. Bogen indeholder kommentarer med omfattende fortolkninger og omtale af praksis, domme og afgørelser m.m. udarbejdet af specialister på området. Bogens 4 emnegrupper: > Retsplejelov, herunder Retshjælp og fri proces, Afgifter, Andre almindelige bestemmelser, Internationale bestemmelser, Voldgift > Strafferet, herunder Straffuldbyrdelse, Straf for folkedrab og International strafferet > Menneskerettigheder > Udlændinge. Under de 4 emnegrupper findes ud over lovene relevante bekendtgørelser og cirkulærer i tilknytning hertil.desuden indeholder bogen systematisk register og stikordsregister. PrIS: kr. 415,- / kr. 385,- ekskl. moms (løssalg/abn.) udgave: 2012 BeSt.Nr.: PrIS: kr ,- / kr ,- ekskl. moms (løssalg/abn.) udgave: 2012 BeSt.Nr.:

17 doms- og lovsamlinger // 17 ejendoms-karnov 2012 Redaktion: Bo von Eyben, Jan Pedersen og Thomas Rørdam systematisk oversigt over domme i kriminelle sager 2011 Redaktion: Annette Dellgren, Eva Staal og Bertil Vollmond Lovsamlingen til dig, der er beskæftiget med køb, salg eller administration af fast ejendom. Få overblik over de mange love, bekendtgørelser og cirkulærer, der har praktisk betydning for det ejendomsretlige område. Ejendoms-Karnov har alle relevante love og administrative forskrifter kommenteret og fortolket. Retsområderne i Ejendoms-Karnov er blandt andet: > Belåning > Tinglysning > Tilskud til energibesparende foranstaltninger > Skatter og afgifter ved dødsboer. Ejendoms-Karnov er forsynet med 3 registre, så du hurtigt og effektivt finder den information, du søger. Ud over disse har lovsamlingen et omfattende stikordsregister, der henviser til den side i bogen, hvor reglen med kommentarer m.m. findes. Bogen indeholder en oversigt over alle relevante strafferetlige afgørelser, som er afsagt af Højesteret og landsretterne i perioden 1. oktober september Oversigten indeholder endvidere få udvalgte afgørelser, som er afsagt af Den Særlige Klageret. Alle afgørelser er samlet og systematiseret efter deres tilhørsforhold til forskellige love, blandt andet: > Straffeloven > Færdselsloven > Retsplejeloven. Afgørelserne er anført med resumé under den lovbestemmelse og paragraf, som afgørelsen primært omhandler, og med henvisning til resuméet under andre bestemmelser, der er taget stilling til i afgørelsen. Afgørelserne i bogen er offentliggjort eller refereret i UfR, TfK og i Meddelelser fra Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Ved alle resuméer er der henvisning til den publikation, som afgørelsen er trykt i. PrIS: kr ,- ekskl. moms, årligt abonnement SIder: 1783 udgave: 2012 BeSt.Nr.: PrIS: kr. 995,- / kr. 820,- ekskl. moms (løssalg/abn.) SIder: 374 udgave: 2011 BeSt.Nr.:

18 18 // doms- og lovsamlinger udkommer til efteråret forudbestil allerede nu udkommer til efteråret forudbestil allerede nu kirke-karnov 2012 Redaktion: Bo von Eyben, Jan Pedersen og Thomas Rørdam sundheds-karnov 2012 Redaktion: Helle Bødker Madsen og Elisabeth Hersby Velegnet opslagsværk for praktikeren, der beskæftiger sig med kirkeret. Opslagsværket indeholder alle kirkelove samt love af mere generel interesse, f.eks. om personaleforhold, aktindsigt, arbejdsmiljø og vidnepligt. Kirke-Karnov 2012 er ajourført til og med 1. juli 2012 og er udarbejdet på grundlag af Karnovs Lovsamling, 27. udgave. Lovene er kommenteret med omfattende fortolkninger og omtale af praksis, domme og afgørelser m.m. alt sammen udarbejdet af udvalgte specialister på området. Derudover er medtaget en lang række relevante cirkulærer og vejledninger. Opslagsværket er opbygget med flere registerindgange: > Emneregister > Stikordsregister med mere end stikord > Kronologisk register. Sundheds-Karnov er et opslagsværk til alle med ansvar for sundhedsindsatsen: administrative ledere, læger, sygeplejersker, jordemødre, psykologer, tandlæger m.fl. Opslagsværket indeholder de retsforskrifter, der har praktisk betydning for sundhedsområdet, og som Sundhedsstyrelsen, ministeriet og andre myndigheder har udsendt gennem årene. Alle lovene har kommentarer, som tydeliggør intentionerne med lovgivningen, bidrager til at opklare fortolkningsmæssige tvivlsspørgsmål og redegør for administrativ praksis, domstolsafgørelser m.v. Nye regler medtaget i Sundheds-Karnov 2012 er bl.a.: > Regler om udvidelse af anvendelsesområdet for lov om kunstig befrugtning > Regler om donation af sæd og æg i forbindelse med kunstig befrugtning > Regler om kvalitets- og sikkerhedskrav ved håndtering af menneskelige organer til transplantation. PrIS: kr ,- ekskl. moms, årligt abonnement udgave: 2012 BeSt.Nr.: PrIS: kr ,- ekskl. moms, årligt abonnement udgave: 2012 BeSt.Nr.:

19 doms- og lovsamlinger // 19 ugeskrift for retsvæsen årsudgaven 2011 Redaktion: M. Bryde Andersen, J. P. Christensen, K. B. Knudsen, J. Rosenløv, C. Forum Petersen, H. Waaben, A. Dellgren, E. Staal, E. Lego Andersen og H. Schmidt forældelse efter forældelsesloven af 2007 Af Bo von Eyben UfR Årsudgave 2011 samler årets numre af Ugeskrift for Retsvæsen. Med årsudgaven er du sikker på at have alle væsentlige domme fra Højesteret, Sø- og Handelsretten og landsretterne. Desuden får du en omfattende litterær afdeling med interessante juridiske afhandlinger og anmeldelser af juridisk litteratur fra året, der gik. Som vanligt har årsudgaven udførlige sagsregistre med resumé af alle domme offentliggjort i 2011 og registre til den litterære afdeling. Indhold: > Bind 1: Register og domssamlingen, side > Bind 2: Domssamlingen, side > Bind 3: Domssamlingen, side > Bind 4: Domssamlingen, side , og juridiske afhandlinger. Få indgående kendskab til fortolkningen af forældelsesloven. Denne bog omhandler dansk rets almindelige regler om forældelse af fordringer i henhold til lov nr. 522 af 6/ (forældelsesloven). Loven afløste pr. 1/ forældelsesloven af 1908 og Danske Lov Efter en 3-årig overgangsordning reguleres forældelsen fra 1/ udelukkende af den nye lov. Hovedformålet med bogen er at give praktikere indgående kendskab til fortolkningen og anvendelsen af den nye lov, som indeholder en mere omfattende og kompleks regulering af forældelse end tidligere. Loven har dermed afklaret en række forældelsesretlige problemer, men har samtidig rejst nye fortolkningsspørgsmål. I bogen analyseres og besvares disse spørgsmål med særlig vægt på de områder, hvor forarbejderne til loven ikke gør det. Fremstillingen forener lovkommentarens og håndbogens fortrin, og forfatteren omtaler derfor også relevante problemstillinger, der ikke reguleres af loven, f.eks. forholdet til fristregler og passivitet. PRIS: kr ,- / kr ,- ekskl. moms (løssalg / abonnement) SIdeR: 4300 Udgave: 2011 BeST.NR.: PrIS: kr ,- ekskl. moms SIder: 1071 udgave: 1 /2012 ISBN:

20 20 // ejendomsjura panteret Af Bent Iversen, Lars Hedegaard Kristensen og Lars Henrik Gam Madsen digital tinglysning i praksis en guide til den digitale tingbog Af Anja Olsen Bogen giver en teoretisk fremstilling af panteretten og har med sine omfattende henvisninger til nyere lovgivning og retspraksis tillige et praktisk sigte som håndbog for advokater, domstole og pengeinstitutter m.v. Herudover vil bogen i kraft af en systematisk opdeling og redegørelse for øvrig litteratur på området være et velegnet grundlag for undervisningen i pante- og kreditretlige fag på de videregående uddannelsesinstitutioner. Bogen gennemgår bl.a.: > Det personlige gældsansvar > Kreditor- og omsætningsbeskyttelse > Beskrivelse af pantet > Overdragelse af panteretten > Panterettens ophør > Forholdet mellem pantsætteren og panthaveren > Pantebreve i fast ejendom, herunder ejerpantebreve og skadesløsbreve > Panteret i tilbehør og bestanddele > Panteret i løsøre, simple fordringer, herunder reglerne om virksomhedspant og fordringspant, negotiable dokumenter og fondsaktiver > Tilbageholdsret. Den digitale tinglysning har været i drift siden september Udfordringerne for brugerne har været og er fortsat mange. I denne bog får du både juridisk og praktisk overblik over tinglysningsordningen. Bogen redegør for lovgrundlaget for den digitale tinglysning og gennemgår reglerne for tinglysning, herunder: > Endeligt og betinget skøde, delarealskøder og udstykningsskøder > Adkomstændringer ved virksomhedsomstruktureringer > Særlige erhvervelsessituationer som landbrug, erhvervsejendomme m.v. > Skifteretsattester, bl.a. ved fællesboskifte, skifte i udlandet og skifte med udenlandske arvinger > Lejekontrakt med stedfæstelse > Ægtepagt i personbogen > Ejerpantebrev i andelsboligbogen og ejendomsforbehold i bilbogen. Endvidere beskriver bogen opslag i tingbøgerne og brugen af udvalgte funktioner i tingbøgerne. PrIS: kr. 896,- ekskl. moms SIder: 677 udgave: 4 /2012 ISBN: PrIS: kr. 696,- ekskl. moms SIder: 564 udgave: 2 /2012 ISBN:

Nye bogudgivelser inden for selskabsret

Nye bogudgivelser inden for selskabsret Nye bogudgivelser inden for selskabsret Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk

Læs mere

revisorer Udgivelser fra karnov Group for Juli - december 2014 Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen

revisorer Udgivelser fra karnov Group for Juli - december 2014 Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen Udgivelser fra karnov Group for revisorer Juli - december 2014 Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33

Læs mere

Arbejds- og. Ansættelsesret. Vær opdateret på. Fyld din juridiske værktøjskasse, så du hurtigt har rette viden

Arbejds- og. Ansættelsesret. Vær opdateret på. Fyld din juridiske værktøjskasse, så du hurtigt har rette viden Fyld din juridiske værktøjskasse, så du hurtigt har rette viden Vær opdateret på Arbejds- og Ansættelsesret karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk

Læs mere

Udgivelser fra karnov Group for. Advokater. Juli - december 2014. karnov group denmark A/S. T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk

Udgivelser fra karnov Group for. Advokater. Juli - december 2014. karnov group denmark A/S. T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk Udgivelser fra karnov Group for Advokater Juli - december 2014 karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk Selskabsloven med kommentarer Af Lars Bunch

Læs mere

Socialpædagogisk regelsamling

Socialpædagogisk regelsamling Christian Breinholt og Jørgen Christiansen Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde 4. udgave forord Forord Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde

Læs mere

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 Af Thorbjørn Helmo Madsen I RevisorManualen finder du de vigtigste regler, satser og beløbsgrænser samlet i et alfabetisk opslagsværk. VERSION

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2011-12

Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Klasse/hold Fag og niveau Lærer Alle hhx 3. år, sommereksamen 2012, IBC - Aabenraa Erhvervsret niveau C Jens Erik Mehlsen Oversigt over undervisningsforløb 1 Kontrakters

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Næstved Hhx Erhvervsret C (2010-bekendtgørelse)

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave REVISORANSVAR 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen 4. udgave Forlaget FSR 1997 Forkortelsesliste Introduktion Kapitel 1. Revisor og revisors arbejde Af Mogens Christensen 1. Revisors

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND Nye bøger fra Gjellerup Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.gjellerup.dk og få information om nye bøger. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND JYTTE HEJE MIKKELSEN & ERIK WERLAUFF Gjellerup

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation.

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation. Retshjælpsforsikring anmeldelse under den private retshjælpsforsikring (se forsikringsvilkår, herunder 12 om anmeldelse)? Som advokat for (Forsikringstagers navn og evt. CPR-nr.) anmoder jeg med henvisning

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

KONFLIKTLØSNING 2009

KONFLIKTLØSNING 2009 KONFLIKTLØSNING 2009 2 Alle virksomheder, hvad enten de er offentlige eller private, kan komme ud for, at der opstår en konflikt eller tvist med fx en samarbejdspartner. Uafklarede konflikter kan imidlertid

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemærkninger 21 2. Formkrav 28 3. Panterettens genstand og

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. modernisering@eogs.dk Holte, den 8. januar 2009 Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Principielt Dansk

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Fra forsørgelse til omstilling

Fra forsørgelse til omstilling SVEND DANIELSEN LENNART LYNGE ANDERSEN Fra forsørgelse til omstilling UNDERHOLDSBIDRAG TIL ÆGTEFÆLLE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fra forsørgelse til omstilling underholdsbidrag til ægtefælle Svend

Læs mere

ERIK LOHMANN-DAVIDSEN. Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ERIK LOHMANN-DAVIDSEN. Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ERIK LOHMANN-DAVIDSEN Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Jura for Psykologer Erik Lohmann-Davidsen Jura for Psykologer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Lohmann-Davidsen

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013/2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Opfattelsen af hvad ret er og hvilke elementer af et retssystem, der er centrale, har varieret igennem historien og har været bundet af tid og rum.

Opfattelsen af hvad ret er og hvilke elementer af et retssystem, der er centrale, har varieret igennem historien og har været bundet af tid og rum. Jura Studieleder: Lektor, cand.jur. & ph.d. Annette Kronborg. Opfattelsen af hvad ret er og hvilke elementer af et retssystem, der er centrale, har varieret igennem historien og har været bundet af tid

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Revisor og revision m.v.

Revisor og revision m.v. Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv JESPER SEEHAUSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv Jesper Seehausen Revisor og revision m.v.

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD...

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD... INVITATION TIL MORGENMØDE SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD - 10 TING, SOM HR BØR VIDE OM SKAT OG SOCIAL SIKRING NORRBOM VINDING INVITERER TIL MORGENMØDE TORSDAG DEN 26. MARTS 2015 KL. 9.00 11.30,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED INDHOLD FORORD............................. 15 KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED 1.1 Indledning.......................... 17 1.2 Grundrettigheder....................... 18 1.2.1 Konventioner og

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Selskabsformerne. - lærebog i selskabsret. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 6. udgave

Selskabsformerne. - lærebog i selskabsret. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 6. udgave Selskabsformerne - lærebog i selskabsret 6. udgave Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Selskabsformerne lærebog i selskabsret Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Campus

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejde Bliv et værdiskabende, kompetent og ansvarligt bestyrelsesmedlem Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet Bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelse. Derfor er

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard Marie Sørensen God skik for juridisk rådgivning - en retlig standard Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 DEL I. Indledning Kapitel 1. Indledning 15 Kapitel 2. Problemformulering 19 1. Formål 19 2.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Oplæg på kandidatseminar. om patentdomstolsafstemningen

Oplæg på kandidatseminar. om patentdomstolsafstemningen Skal EU bestemme? Oplæg på kandidatseminar om patentdomstolsafstemningen Hvad skal vi snakke om? Hvad stemmer vi egentligt om? Hvad betyder et ja, hvad betyder et nej? Hvad siger ja-sigerne Hvad siger

Læs mere

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse November 2014. 25.

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse November 2014. 25. 25. november 2014 Spørgsmål/svar om Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde SEKRETARIATET: ERHVERVSSTYRELSEN Langelinie Allé 17 2100 København Ø godfondsledelse@erst.dk www.godfondsledelse.dk

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer This page intentionally left blank Nils Black Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer Jurist-

Læs mere

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Indledning Begrebet hæftelse Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Personselskaberne Valg af selskabsform Lille diskussion om at hæftelse ofte bruges forkert.

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Klinteby, den 20. august 2009 Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Mødet blev afholdt hos Jesper Lund Andersen. Til stede ved mødet var: Steen B. Rasmussen,

Læs mere

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN G-E-CGads Forlag København 1993 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indføring 13 1. Indledning 13 2. Fremstillingens formål 14 3. Emnets afgrænsning 16

Læs mere

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 Nyhed! Udkastet til den nye udbudslov er nu fremsat! Begrænset antal pladser tilbage. Mere end 160 er allerede tilmeldt! 1 TALERLISTE Morten Kroon

Læs mere