kære læser Med nye ambitioner, tiltag og investeringer ser vi frem mod et spændende år. Rigtig god fornøjelse med kataloget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kære læser Med nye ambitioner, tiltag og investeringer ser vi frem mod et spændende år. Rigtig god fornøjelse med kataloget."

Transkript

1 årskatalog 2012

2 kære læser Med årskataloget 2012 bygger vi bro til fremtiden. En fremtid, hvor Karnov Group med fornyede kræfter og endnu højere ambitioner vil gøre det stadig nemmere for dig at være kunde hos os. Karnov er den troværdige, trofaste og kvalitetsbevidste informationspartner for professionelle, der arbejder med jura, revision og ledelse. Men vi vil være mere end det! Vi vil lytte endnu mere til dig som kunde. Vi vil gøre det endnu lettere for dig at finde den rette information på det rette tidspunkt. Og vi vil være endnu mere specialiserede, tilgængelige og effektive. Derfor investerer vi bredt både så vi har de bedste specialister til at rådgive dig og den rette teknologi til at hjælpe dig hen til den viden, du søger. Du sidder med det nye årskatalog foran dig, som traditionen tro giver overblik over dette års mange spændende udgivelser både dem, der allerede er udkommet, og dem, vi forventer at udgive indtil nytår. Som noget nyt i år findes kataloget også i en digital version. Find det her: Onlinemuligheder og digitale løsninger er på flere områder kendetegnende for, hvor Karnov Group bevæger sig hen. Vi tror på, at den digitale vej fører til øget tilgængelighed, bedre service og tættere dialog med dig som kunde, og derfor er det den vej, vi i højere grad gerne vil gå. Vores formål er stadig at gøre information tilgængelig, når du har brug for det, og med årskataloget byder vi dig igen i år velkommen til en verden af specialiseret viden. Kataloget er opdelt i en række emner, som gør det muligt for dig at finde præcis den information, du søger, og dykke ned i de emner, du har særlig interesse for. Ud over årets nyheder finder du som altid ajourførte manualer, håndbøger og årsudgivelser i vores katalog. Og ikke mindst får du overblik over vores mange tidsskrifter. Med nye ambitioner, tiltag og investeringer ser vi frem mod et spændende år. Rigtig god fornøjelse med kataloget. Med venlig hilsen Tobias Hartmann Adm. Direktør Karnov Group

3 // indhold aftale- og formueret... 4 almene emner... 8 arbejds- og ansættelsesret doms- og lovsamlinger ejendomsjura erhvervs- og selskabsret forfatnings- og forvaltningsret person, familie- og arveret retspleje og proces regnskab og revision skatter og afgifter tidsskrifter // kontakt os du finder vores kontaktoplysninger på side 51.

4 04 // aftale- og formueret aftaler og mellemmænd Af Lennnart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen kreditaftaler og ejendomsforbehold Af Hans Helge Beck Thomsen Bogen anvendes som lærebog, men den er også hyppigt anvendt af praktikere, herunder advokater og domstolene. Bogen fungerer samtidig som et billede af aftaleretten i dag. Det er ikke mindst blandt forskere populært at antage, at aftaleloven er på vej til at have udspillet sin rolle. Bogen dokumenterer, at der er forhold, der bør ændres, ikke mindst vedrørende fuldmagt, men at loven er i stand til at løse de fleste af de konflikter, der opstår på området. Bogens første hovedemne om kreditaftaler omhandler implementeringen af forbrugerkreditdirektivet fra Implementering har medført ændringer i lovens anvendelsesområde og en forøgelse af både prækontraktuel som kontraktuel oplysningspligt. Forbrugerdirektivet indfører samtidig helt nye regler om tilknyttede kreditaftaler, kreditgiveres kreditvurderingspligt, forbrugeres fortrydelsesret og kreditformidlere. Bogens andet hovedemne omhandler ejendomsforbehold. Det er suppleret med bemærkninger om forholdet mellem ejendomsforbehold og virksomheds- og fordringspant, som i hvert fald i dele af den juridiske teori forekommer at have været behæftet med nogen usikkerhed. Endvidere er der bemærkninger om den formentlig retsstridige praksis om partiel tinglysning af ejendomsforbehold i køretøjer, over hvilke rettigheder skal tinglyses for at opnå omsætningsog kreditorbeskyttelse. PrIS: kr. 696,- ekskl. moms SIder: 462 udgave: 6 /2012 ISBN: PrIS: kr. 396,- ekskl. moms SIder: 311 udgave: 1 /2012 ISBN:

5 aftale- og formueret // 05 forbrugerretten i Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Af Sonny Kristoffersen forbrugerretten ii den civilretlige forbrugerbeskyttelse Af Sonny Kristoffersen Hånd- og lærebog, som giver en omfattende gennemgang af markedsføringsloven og forklarer grundlæggende forbrugerog markedsføringsretlige spørgsmål. Bogen gennemgår bl.a.: > Afgrænsning af god markedsføringsskik > Vildledningsforbuddet og utilbørlig markedsføring > Sammenlignende reklame > Uanmodet henvendelse til bestemte aftagere > Reglerne om reklameidentifikation og markedsføring rettet mod børn og unge > Den erhvervsdrivendes oplysningsforpligtelser, herunder oplysninger ved købsopfordring > Markedsføring af kreditaftaler og kreditkøb > Forbrugerombudsmandens virksomhed, retsmidler og sanktionsmuligheder. Bogen medtager de seneste lovændringer og praksis i 2012, herunder de nye relevante retningslinjer fra Forbrugerombudsmanden for markedsføring på de sociale medier, kønsrelateret reklame og prismarkedsføring. Hånd- og lærebog, som systematisk gennemgår de forbrugerbeskyttende retsregler i forbindelse med aftaler, køb af løsøre og tjenesteydelser, erhvervelse af fast ejendom, kreditaftaler, betalingstjenester og forbrugerklagesystemet. Bogen giver overblik over: > Forbrugerbeskyttelse mod urimelige aftalevilkår > Lov om visse forbrugeraftaler > Købelovens regler om forbrugerkøb > Lov om forbrugerbeskyttelse ved køb af fast ejendom > Kreditaftaleloven > Lov om betalingstjenester og elektroniske penge > Lov om forbrugerklager. Bogen medtager de nye forbrugerbeskyttende regler, som er kommet til i , samt dem, der implementeres i 2012 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. PrIS: kr ekskl. moms SIder: 442 udgave: 4 /2012 ISBN: PrIS: kr. 796,- ekskl. moms SIder: 664 udgave: 3 /2012 ISBN:

6 06 // aftale- og formueret købsretten Af Nis Jul Clausen, Hans Henrik Edlund og Anders Ørgaard En gennemgang af reglerne om løsørekøb, forbrugerkøb og køb af fast ejendom. De køberetlige grundbegreber og problemstillinger beskrives grundigt, ligesom de forskellige misligholdelsestyper og beføjelser ved misligholdelse gennemgås. Bogens hovedfokus er på løsørekøb, men også de særlige regler, som gælder i forbrugerkøb, gennemgås. Herudover er der et kapitel om køb og salg af fast ejendom. Forfatterne gennemgår bl.a.: > Kontraktforpligtelser og misligholdelse heraf > Købelovens anvendelsesområde > Køb af løsøre parternes ydelser > Betalingsforsinkelse > Leveringsforsinkelse > Mangelsbegrebet. Bogen er overalt forsynet med henvisninger til relevant litteratur og retsafgørelser, og der er i større omfang end i tidligere udgaver inddraget afgørelser afsagt af Forbrugerklagenævnet. hold dig opdateret du kan altid tilmelde dig vores nyhedsmail inden for et eller flere emner. Så får du besked, når der kommer nye udgivelser inden for dit interesseområde. tilmeld dig på PrIS: kr. 448,- ekskl. moms SIder: 327 udgave: 5 /2012 ISBN:

7 // 07

8 08 // almene emner labor kontor dagbog 2013 et opslagsværk med praktiske oplysninger til advokater, jurister og fuldmægtige Labor Kontor Dagbog indeholder bl.a. registre over: > Domstole, politi og anklagemyndighed > Offentlige myndigheder, kommuner, byer og sogne m.v. > Afgifter og salærer > Advokater og ejendomsmæglerforretninger. Du kan få Labor Kontor Dagbog i flere forskellige udgaver: Labor Kontor Dagbog med KaLenDerDeL Labor Kontor Dagbog med kalenderdel kan bestilles med enten en eller to dage pr. side. Du har desuden mulighed for at personliggøre din Labor Kontor Dagbog med et navnepåtryk. Labor Kontor Dagbog i LøsbLaDsuDgave Du kan også få Labor Kontor Dagbog i en løsbladsudgave. Vælg løsbladsudgaven, hvis du har brug for ekstra ajourføring. Informationerne opdateres to gange årligt. Løsbladsudgaven indeholder desuden en fortegnelse over FSR danske revisorer. Med løsbladsudgaven følger en lommekalender. med KaleNderdel, 1 dag Pr. SIde Pris: kr ,- ekskl. moms best.nr.: inkl. navnepåtryk: Pris: kr ,- ekskl. moms best.nr.: med KaleNderdel, 2 dage Pr. SIde Pris: kr ,- ekskl. moms best.nr.: inkl. navnepåtryk: Pris: kr ,- ekskl. moms best.nr.: løsbladsudgave, 1 års abonnement Pris: kr. 825,- ekskl. moms (gældende frem til april 2013) best.nr.: tilhørende ringbind: Pris: kr. 169,- ekskl. moms best.nr.:

9 almene emner // 09 bevisførelse i retssager oversigt over regler og afgørelser i borgerlige retssager, herunder i småsagsprocessen, og i straffesager Af Jørgen Jochimsen forsvareren Af Thomas Rørdam Få overblik over regler og retspraksis vedrørende bevisførelse i retssager. Denne bog tilsigter at give en oversigt over regler og afgørelser på bevisrettens område. Hovedvægten ligger på bevisspørgsmål i civile retssager og på bevisspørgsmål i straffesager, herunder også reglerne om, hvem af parterne der har bevisbyrden for et bestemt bevistema. Bogens 1. del behandler bevisførelse i borgerlige retssager, og 2. del behandler reglerne om bevisførelse i straffesager. Ved udvælgelsen af retsafgørelser er fortrinsvis medtaget nyere, repræsentative domstolsafgørelser, der markerer den udvikling på området, der til stadighed sker. Bogen indeholder også en udførlig oversigt over frister og formalitetskrav vedrørende bevisførelse. En håndbog for forsvarere. I denne bog deler Thomas Rørdam ud af sine omfattende erfaringer med forsvarergerningen, som han har beskæftiget sig med i næsten 30 år. Bogen er den første håndbog for forsvarere i Danmark og giver en omfattende beskrivelse af forsvarerens opgaver. Bogen beskriver regelgrundlaget for forsvarerens rolle i straffeprocessen, og den indeholder både praktiske anvisninger til forsvareren og gennemgår en række straffeprocessuelle problemstillinger af særlig betydning for forsvarsgerningen. Ud over forsvarere kan andre, som i praksis og teori beskæftiger sig med straffesager, have gavn af bogen, navnlig anklagere, dommere og universitetsjurister. PrIS: kr. 796,- ekskl. moms SIder: 590 udgave: 1 /2012 ISBN: PrIS: kr. 596,- ekskl. moms SIder: 384 udgave: 1 /2012 ISBN:

10 10 // almene emner Fri proces og retshjælp Af Astrid Mavrogenis retsafgifter Af Ann-Britt del Corral Belisario og Anja Olsen Bogen giver overblik over betingelserne for at få fri proces, herunder betingelsernes indbyrdes forhold og retsvirkningerne af fri proces. Retsplejelovens bestemmelser om fri proces er i deres udformning meget fleksible og kan anvendes i en lang række forskellige tilfælde. Reglerne er udformet efter en grundlæggende systematik, der dels omhandler økonomiske betingelser, dels materielle betingelser om rimelig grund til at føre proces og dels giver mulighed for undtagelsesvis at få fri proces, selvom de almindelige betingelser ikke er opfyldt. Endvidere omhandler bogen samspillet med retshjælpsforsikringen og behandler overordnet de grundlæggende betingelser for retshjælpsforsikringens dækning. En praktisk håndtering af retsafgifter. Bogen gennemgår retsafgiftslovgivningen med fokus på, hvordan man korrekt beregner og opkræver retsafgifter. Bogen er hermed relevant for alle, der i det daglige beskæftiger sig med beregning, betaling og opkrævning af retsafgifter, f.eks. advokater, inkassobureauer og domstolene. Forfatterne analyserer retspraksis vedrørende værdiansættelser i civile søgsmål og inddrager en lang række både trykte og utrykte afgørelser fra landsretterne og Højesteret. Bogen beskriver bl.a.: > De forskellige typer af afgifter, herunder grund- og tillægsafgifter samt berammelsesafgift > Retsafgifter ved almindelige civile sager > Hvornår der kan siges at være tale om en sag om prøvelse af myndighedsudøvelse > Afgiftsfrie sagstyper > Retsafgifter for anmodninger indleveret til foged- og skifteretterne > Skifteafgifter. PrIS: kr. 496,- ekskl. moms SIder: 340 udgave: 1 /2012 ISBN: PrIS: kr. 496,- ekskl. moms SIder: 315 udgave: 1 /2012 ISBN:

11 almene emner // 11 erhvervslivets konfliktløser Mediation i erhvervstvister Af Claus Kaare Pedersen søfartsregler i & ii Af Jesper Dyre Jespersen Få indblik i fordelene ved den moderne form for konfliktmægling, der betegnes mediation. Når en virksomhed involveres i en retlig tvist, som virksomheden ikke selv kan løse ved forhandling, overdrages sagen som regel til det juridiske system og behandles gennem en ofte langvarig og bekostelig proces i form af retssag eller voldgift. Ved mediation håndteres konflikten i stedet direkte mellem parterne. Bogen indeholder på teoretisk og praktisk niveau en gennemgang af, hvordan en mediation gennemføres. Fokus er på, hvordan virksomheden, som er part i en tvist, mest effektivt kan udnytte fordelene ved processen med de heraf følgende betydelige besparelser i omkostninger og tid. Metoden har sit udspring i The Harvard Negotiation Project i 1950 erne og har i USA og England i dag fået en meget betydelig udbredelse, navnlig i kommercielle tvister. Bogen giver en bred orientering om de forhold, der har betydning for de søfarendes sikkerhed og sundhed og sociale vilkår om bord. Værket består af to bøger, samlet i ét bind. Søfartsregler I indeholder sømandsloven og lov om skibes besætning med kommentarer og enkelte domseksempler for at øge forståelsen af bestemmelserne. Søfartsregler II indeholder den samlede lov om sikkerhed til søs og beskriver desuden udvalgte, relevante dele af søloven, herunder: > Hvad det vil sige at anses som dansk ejer af skib > Skibsførerens og de søfarendes pligter og ansvar > Reglerne om søulykkesopklaring > Strafansvar, især samlet i lov om sikkerhed til søs. PrIS: kr. 396,- ekskl. moms SIder: 276 udgave: 1 /2012 ISBN: PrIS: kr. 248,- ekskl. moms SIder: 160 udgave: 3 /2012 ISBN:

12 12 // arbejds- og ansættelsesret ansvar for arbejdsskader det fysiske og psykiske arbejdsmiljø Af Martin Haug og Finn Schwarz direktørkontrakten Af Jørgen Boe, Claus Juel Hansen og Jens Lund Mosbek Med denne bog får du en belysning af arbejdsgiverens civilretlige og strafferetlige ansvar for arbejdsskader. Bogen er velegnet som opslagsværk og redegør bl.a. for: > Den overordnede ansvarsvurdering > Hvem erstatningskrav kan rettes mod, f.eks. når der er tale om arbejdsskader i forbindelse med lånt personale eller flere arbejdsgivere på samme arbejdsplads > Arbejdsskader, der er opstået på grund af arbejdsstedets indretning, arbejdets tilrettelæggelse eller manglende instruktion og tilsyn fra arbejdsgiverens side > Arbejdsskader i forbindelse med anvendelse af maskiner, tekniske hjælpemidler, værnemider, stilladser, stiger og løft > Ansvaret for det psykiske arbejdsmiljø og psykiske skader > Egen skyld, forældelse og passivitet > Beviskravene i arbejdsskadesager > Udstykning af erstatningskrav og kommuners afledte krav med mulighed for regres. Standardværket om direktørens retsstilling udkommer nu i ajourført 7. udgave. Bogen tager udgangspunkt i en gennemarbejdet modelkontrakt. De forskellige afsnit i modelkontrakten gennemgås og kommenteres herunder direktørens ansvarsområde, konkurrence- og kundeklausuler, vederlag, bonus, pension, forsikringer og ophør. Bestemmelserne i kontrakten perspektiveres med relevant lovgivning og retspraksis. Fremstillingen indeholder endvidere alternative og supplerende bestemmelser til modelkontrakten samt en række bilag med retningslinjer for arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion, aktielønsordninger og direktørens fratrædelsesaftale. 7. udgaven er ajourført med teori, lovgivning og retspraksis frem til 1. januar PrIS: kr. 596,- ekskl. moms SIder: 461 udgave: 2 /2012 ISBN: PrIS: kr. 696,- ekskl. moms SIder: 436 udgave: 7 /2012 ISBN:

13 arbejds- og ansættelsesret // 13 incentives og bonusordninger Af Morten Langer og Nicole Offendal jobklausulloven med kommmentarer Af Søren Narv Pedersen Denne bog er en praktisk håndbog, der giver overblik over problemstillingerne i relation til incitamentsordninger et område, som er i rivende udvikling, og som bliver stadig mere kompliceret. Bogen gennemgår relevante spørgsmål om HR, ansættelses-, selskabs- og skatteret og har bl.a. fokus på følgende emner: > Hvornår er det relevant at yde andet end fast løn? > Valget mellem forskellige aflønningsordninger > Implementering af bonus- og incitamentsordninger > Ændring/afvikling af løbende ordninger > Særlige forhold i fratrædelsessituationen. I bogen samtænkes både jura, HR og den praktiske implementering af ordningerne, og bogen medtager mange eksempler fra domspraksis, som er vigtige for den retlige vurdering af ordningerne. Herudover giver bogen praktiske råd og forslag til indhold i ordningerne. Få overblik over jobklausullovens anvendelse. Er arbejdsmarkedet egentlig frit, eller kan der være begrænsninger i adgangen til at tage ansættelse, hvor man vil? Kan tredjemand gyldigt ved aftale de såkaldte jobklausuler begrænse muligheden for, at en lønmodtager og en arbejdsgiver sammen indgår aftale om ansættelse? Med jobklausulloven fik Danmark i 2008 en regulering af sådanne jobklausuler med det formål at sikre, at jobklausuler indgås på en loyal måde over for de berørte lønmodtagere. Denne fremstilling kommenterer jobklausulloven og beskriver desuden lovens historiske baggrund og juridiske kontekst, som har stor betydning for fortolkningen og brugen af loven i dag. Lovens indhold rejser dog også en lang række problemstillinger og spørgsmål, som denne bog stiller skarpt på. PrIS: kr. 596,- ekskl. moms SIder: 350 udgave: 1 /2012 ISBN: PrIS: kr. 248,- ekskl. moms SIder: 112 udgave: 1 /2012 ISBN:

14 14 // doms- og lovsamlinger karnovs lovsamling 2011, 27. udgave Redaktion: Bo von Eyben, Jan Pedersen og Thomas Rørdam karnovs lovsamling gule hæfter Redaktion: Bo von Eyben, Jan Pedersen og Thomas Rørdam Årets hovedudgave af Karnovs Lovsamling. 27. udgave af Karnovs Lovsamling er en komplet samling af gældende danske love ajourført frem til 1. januar Alle vedtagne lovændringer er indarbejdet i lovteksten. Det gælder også ændringer, som er trådt i kraft senere end 1. januar Alle love er kommenteret med fyldige fortolkninger, principielle domme, administrative afgørelser og litteraturhenvisninger. Kommentarerne er ajourført af specialister inden for de enkelte områder på grundlag af redaktionens forarbejde. Lovsamlingens indhold er fordelt på 5 bind samt et registerbind, hvor du kan optimere din søgning via flere forskellige registre. Læs om onlineversionen på Gule Hæfter bringer alle nye love og ændringslove samt relevante bekendtgørelser, cirkulærer m.v. Dette supplement til hovedudgaven udsendes 6-10 gange om året. Gule Hæfter har et akkumuleret kronologisk register og et akkumuleret systematisk register. Her opføres alle nye love og udvalgte bekendtgørelser og cirkulærer gennem året på samme måde som i Karnovs Lovsamling. Desuden indeholder Gule Hæfter et domstillæg, hvor alle nye retsafgørelser fra UfR og SKM samt udvalgte afgørelser og litteratur (fra bl.a. Juristen og en række andre tidsskrifter) kort refereres med henvisning til lov og i Karnovs Lovsamling. Et abonnement på Gule Hæfter følger kalenderåret, så du får alle årets udkomne hæfter med abonnementet. PrIS: kr ,- ekskl. moms, årligt abonnement SIder: 8761 udgave: 27 /2012 BeSt.Nr.: PrIS: kr ,- ekskl. moms, årligt abonnement BeSt.Nr.:

15 doms- og lovsamlinger // 15 eu-karnov supplement 2012 Redaktion: Peter Biering, Jens Hartig Danielsen, Nina Holst-Christensen og Karsten Hagel-Sørensen I dette års udgivelse af Supplement til EU-Karnov, 11. udgave, er nye retsakter medtaget frem til 31. august Supplementet indledes med en kronik af Nina Holst- Christensen om udviklingen i EU i perioden , og i Supplementet optrykkes de retsakter, der har været berørt af ændringer siden EU-Karnov, Supplement Der har i perioden været en meget omfattende aktivitet i de regelskabende institutioner, såsom kap. 13 (Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed) og den økonomiske og monetære politik. Begge områder er omfattet af et dansk forbehold, men retsudviklingen har ikke desto mindre en betydelig interesse også fra et dansk perspektiv, dels fordi den inspirerer til en parallel udvikling i dansk ret, dels fordi den finansielle krise i euro-området har en direkte betydning for Danmark, da kronen er bundet til euroen, og Danmark har ratificeret finanspagten. PrIS: kr ,- ekskl. moms, årligt abonnement SIder: 1121 udgave: 2012 BeSt.Nr.:

16 16 // doms- og lovsamlinger udkommer I efteråret forudbestil allerede nu udkommer I efteråret forudbestil allerede nu karnov leje- og boliglove 2012 Redaktion: Halfdan Krag Jespersen, Hans Henrik Edlund og Mette Neville karnov retspleje og strafferet 2012 Redaktion: Bo von Eyben, Jan Pedersen og Thomas Rørdam Karnov Leje- og boliglove er en kommenteret lovsamling, baseret på Karnovs Lovsamling. Bogen er et særtryk af leje- og boliglovene med tilhørende bekendtgørelser m.v. Lovsamlingen har et omfattende stikordsregister samt en oversigt over lovens kapitler. Juridisk konsulent, professor, dr.jur. Halfdan Krag Jespersen har kommenteret lejeloven, erhvervslejeloven samt boligreguleringsloven. Professor, lic.jur. Hans Henrik Edlund har kommenteret almenlejeloven og tvungenadministrationsloven. Professor, ph.d. Mette Neville har kommenteret ejerlejlighedsloven og andelsboligforeningsloven. Ajourført til og med 1. september Karnov Retspleje og Strafferet 2012 er ajourført til og med 1. juli 2012 og er udarbejdet på grundlag af Karnovs Lovsamling, 27. udgave. Bogen indeholder kommentarer med omfattende fortolkninger og omtale af praksis, domme og afgørelser m.m. udarbejdet af specialister på området. Bogens 4 emnegrupper: > Retsplejelov, herunder Retshjælp og fri proces, Afgifter, Andre almindelige bestemmelser, Internationale bestemmelser, Voldgift > Strafferet, herunder Straffuldbyrdelse, Straf for folkedrab og International strafferet > Menneskerettigheder > Udlændinge. Under de 4 emnegrupper findes ud over lovene relevante bekendtgørelser og cirkulærer i tilknytning hertil.desuden indeholder bogen systematisk register og stikordsregister. PrIS: kr. 415,- / kr. 385,- ekskl. moms (løssalg/abn.) udgave: 2012 BeSt.Nr.: PrIS: kr ,- / kr ,- ekskl. moms (løssalg/abn.) udgave: 2012 BeSt.Nr.:

17 doms- og lovsamlinger // 17 ejendoms-karnov 2012 Redaktion: Bo von Eyben, Jan Pedersen og Thomas Rørdam systematisk oversigt over domme i kriminelle sager 2011 Redaktion: Annette Dellgren, Eva Staal og Bertil Vollmond Lovsamlingen til dig, der er beskæftiget med køb, salg eller administration af fast ejendom. Få overblik over de mange love, bekendtgørelser og cirkulærer, der har praktisk betydning for det ejendomsretlige område. Ejendoms-Karnov har alle relevante love og administrative forskrifter kommenteret og fortolket. Retsområderne i Ejendoms-Karnov er blandt andet: > Belåning > Tinglysning > Tilskud til energibesparende foranstaltninger > Skatter og afgifter ved dødsboer. Ejendoms-Karnov er forsynet med 3 registre, så du hurtigt og effektivt finder den information, du søger. Ud over disse har lovsamlingen et omfattende stikordsregister, der henviser til den side i bogen, hvor reglen med kommentarer m.m. findes. Bogen indeholder en oversigt over alle relevante strafferetlige afgørelser, som er afsagt af Højesteret og landsretterne i perioden 1. oktober september Oversigten indeholder endvidere få udvalgte afgørelser, som er afsagt af Den Særlige Klageret. Alle afgørelser er samlet og systematiseret efter deres tilhørsforhold til forskellige love, blandt andet: > Straffeloven > Færdselsloven > Retsplejeloven. Afgørelserne er anført med resumé under den lovbestemmelse og paragraf, som afgørelsen primært omhandler, og med henvisning til resuméet under andre bestemmelser, der er taget stilling til i afgørelsen. Afgørelserne i bogen er offentliggjort eller refereret i UfR, TfK og i Meddelelser fra Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Ved alle resuméer er der henvisning til den publikation, som afgørelsen er trykt i. PrIS: kr ,- ekskl. moms, årligt abonnement SIder: 1783 udgave: 2012 BeSt.Nr.: PrIS: kr. 995,- / kr. 820,- ekskl. moms (løssalg/abn.) SIder: 374 udgave: 2011 BeSt.Nr.:

18 18 // doms- og lovsamlinger udkommer til efteråret forudbestil allerede nu udkommer til efteråret forudbestil allerede nu kirke-karnov 2012 Redaktion: Bo von Eyben, Jan Pedersen og Thomas Rørdam sundheds-karnov 2012 Redaktion: Helle Bødker Madsen og Elisabeth Hersby Velegnet opslagsværk for praktikeren, der beskæftiger sig med kirkeret. Opslagsværket indeholder alle kirkelove samt love af mere generel interesse, f.eks. om personaleforhold, aktindsigt, arbejdsmiljø og vidnepligt. Kirke-Karnov 2012 er ajourført til og med 1. juli 2012 og er udarbejdet på grundlag af Karnovs Lovsamling, 27. udgave. Lovene er kommenteret med omfattende fortolkninger og omtale af praksis, domme og afgørelser m.m. alt sammen udarbejdet af udvalgte specialister på området. Derudover er medtaget en lang række relevante cirkulærer og vejledninger. Opslagsværket er opbygget med flere registerindgange: > Emneregister > Stikordsregister med mere end stikord > Kronologisk register. Sundheds-Karnov er et opslagsværk til alle med ansvar for sundhedsindsatsen: administrative ledere, læger, sygeplejersker, jordemødre, psykologer, tandlæger m.fl. Opslagsværket indeholder de retsforskrifter, der har praktisk betydning for sundhedsområdet, og som Sundhedsstyrelsen, ministeriet og andre myndigheder har udsendt gennem årene. Alle lovene har kommentarer, som tydeliggør intentionerne med lovgivningen, bidrager til at opklare fortolkningsmæssige tvivlsspørgsmål og redegør for administrativ praksis, domstolsafgørelser m.v. Nye regler medtaget i Sundheds-Karnov 2012 er bl.a.: > Regler om udvidelse af anvendelsesområdet for lov om kunstig befrugtning > Regler om donation af sæd og æg i forbindelse med kunstig befrugtning > Regler om kvalitets- og sikkerhedskrav ved håndtering af menneskelige organer til transplantation. PrIS: kr ,- ekskl. moms, årligt abonnement udgave: 2012 BeSt.Nr.: PrIS: kr ,- ekskl. moms, årligt abonnement udgave: 2012 BeSt.Nr.:

19 doms- og lovsamlinger // 19 ugeskrift for retsvæsen årsudgaven 2011 Redaktion: M. Bryde Andersen, J. P. Christensen, K. B. Knudsen, J. Rosenløv, C. Forum Petersen, H. Waaben, A. Dellgren, E. Staal, E. Lego Andersen og H. Schmidt forældelse efter forældelsesloven af 2007 Af Bo von Eyben UfR Årsudgave 2011 samler årets numre af Ugeskrift for Retsvæsen. Med årsudgaven er du sikker på at have alle væsentlige domme fra Højesteret, Sø- og Handelsretten og landsretterne. Desuden får du en omfattende litterær afdeling med interessante juridiske afhandlinger og anmeldelser af juridisk litteratur fra året, der gik. Som vanligt har årsudgaven udførlige sagsregistre med resumé af alle domme offentliggjort i 2011 og registre til den litterære afdeling. Indhold: > Bind 1: Register og domssamlingen, side > Bind 2: Domssamlingen, side > Bind 3: Domssamlingen, side > Bind 4: Domssamlingen, side , og juridiske afhandlinger. Få indgående kendskab til fortolkningen af forældelsesloven. Denne bog omhandler dansk rets almindelige regler om forældelse af fordringer i henhold til lov nr. 522 af 6/ (forældelsesloven). Loven afløste pr. 1/ forældelsesloven af 1908 og Danske Lov Efter en 3-årig overgangsordning reguleres forældelsen fra 1/ udelukkende af den nye lov. Hovedformålet med bogen er at give praktikere indgående kendskab til fortolkningen og anvendelsen af den nye lov, som indeholder en mere omfattende og kompleks regulering af forældelse end tidligere. Loven har dermed afklaret en række forældelsesretlige problemer, men har samtidig rejst nye fortolkningsspørgsmål. I bogen analyseres og besvares disse spørgsmål med særlig vægt på de områder, hvor forarbejderne til loven ikke gør det. Fremstillingen forener lovkommentarens og håndbogens fortrin, og forfatteren omtaler derfor også relevante problemstillinger, der ikke reguleres af loven, f.eks. forholdet til fristregler og passivitet. PRIS: kr ,- / kr ,- ekskl. moms (løssalg / abonnement) SIdeR: 4300 Udgave: 2011 BeST.NR.: PrIS: kr ,- ekskl. moms SIder: 1071 udgave: 1 /2012 ISBN:

20 20 // ejendomsjura panteret Af Bent Iversen, Lars Hedegaard Kristensen og Lars Henrik Gam Madsen digital tinglysning i praksis en guide til den digitale tingbog Af Anja Olsen Bogen giver en teoretisk fremstilling af panteretten og har med sine omfattende henvisninger til nyere lovgivning og retspraksis tillige et praktisk sigte som håndbog for advokater, domstole og pengeinstitutter m.v. Herudover vil bogen i kraft af en systematisk opdeling og redegørelse for øvrig litteratur på området være et velegnet grundlag for undervisningen i pante- og kreditretlige fag på de videregående uddannelsesinstitutioner. Bogen gennemgår bl.a.: > Det personlige gældsansvar > Kreditor- og omsætningsbeskyttelse > Beskrivelse af pantet > Overdragelse af panteretten > Panterettens ophør > Forholdet mellem pantsætteren og panthaveren > Pantebreve i fast ejendom, herunder ejerpantebreve og skadesløsbreve > Panteret i tilbehør og bestanddele > Panteret i løsøre, simple fordringer, herunder reglerne om virksomhedspant og fordringspant, negotiable dokumenter og fondsaktiver > Tilbageholdsret. Den digitale tinglysning har været i drift siden september Udfordringerne for brugerne har været og er fortsat mange. I denne bog får du både juridisk og praktisk overblik over tinglysningsordningen. Bogen redegør for lovgrundlaget for den digitale tinglysning og gennemgår reglerne for tinglysning, herunder: > Endeligt og betinget skøde, delarealskøder og udstykningsskøder > Adkomstændringer ved virksomhedsomstruktureringer > Særlige erhvervelsessituationer som landbrug, erhvervsejendomme m.v. > Skifteretsattester, bl.a. ved fællesboskifte, skifte i udlandet og skifte med udenlandske arvinger > Lejekontrakt med stedfæstelse > Ægtepagt i personbogen > Ejerpantebrev i andelsboligbogen og ejendomsforbehold i bilbogen. Endvidere beskriver bogen opslag i tingbøgerne og brugen af udvalgte funktioner i tingbøgerne. PrIS: kr. 896,- ekskl. moms SIder: 677 udgave: 4 /2012 ISBN: PrIS: kr. 696,- ekskl. moms SIder: 564 udgave: 2 /2012 ISBN:

Udgivelser fra karnov Group for. Advokater. Juli - december 2014. karnov group denmark A/S. T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk

Udgivelser fra karnov Group for. Advokater. Juli - december 2014. karnov group denmark A/S. T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk Udgivelser fra karnov Group for Advokater Juli - december 2014 karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk Selskabsloven med kommentarer Af Lars Bunch

Læs mere

revisorer Udgivelser fra karnov Group for Juli - december 2014 Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen

revisorer Udgivelser fra karnov Group for Juli - december 2014 Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen Udgivelser fra karnov Group for revisorer Juli - december 2014 Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD V/HENRIK ØE 3 1.0 INDLEDNING 5 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 6 3.0 RETNINGSLINJER, VEJLEDNINGER MV. 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 12

Læs mere

kontrakthåndtering CORPORATe Corporate Fokus: Fondens revisor Nye regler for beskatning af ansatte

kontrakthåndtering CORPORATe Corporate Fokus: Fondens revisor Nye regler for beskatning af ansatte JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2012 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor God kontrakthåndtering Corporate

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

WWW.JUC.DK. JUC Kursus katalog

WWW.JUC.DK. JUC Kursus katalog WWW.JUC.DK JUC Kursus katalog Sommer/efterår 2012 JUC Kurser Fordi vi er garant for Det højeste faglige niveau Aktualitet og relevans Bevis for efteruddannelse Kursus København Jylland Side Erhvervs- og

Læs mere

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser WWW.JUC.DK Juridiske kurser AUGUST 2015 FEBRUAR 2016 Ny viden i nye omgivelser JUC er flyttet til Axelborg - nye lokaler to minutters gang fra Hovedbanegården, med samme kvalitet og professionelle facilitering

Læs mere

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 04/2009 CORPORATE NEWSLETTER HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR NY SELSKABSLOV: LOVLIG SELVFINANSIERING

Læs mere

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2013 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Nye muligheder for offentlig-private selskaber nye muligheder for finansiering

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Køb og salg af fast ejendom

Køb og salg af fast ejendom Kandidatafhandling Juridisk Institut Cand.merc.jur 10. sem. Forfatter Jacob Outzen Vejleder Hans Henrik Edlund Køb og salg af fast ejendom - med fokus på Lov om omsætning af fast ejendom og de nye lovregler:

Læs mere

Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011

Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011 Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011 På 3 regionale kurser i januar 2012 sættes der fokus på nye love, regler, praksis samt ændringer på skatteområdet Skattenyt 2011/12 Mandag den 16. januar 2012

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2010

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2010 Danske Revisorer Nr. 1 37. Årgang Marts 2010 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej 10

Læs mere

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG NYHEDSMAGASIN FOR KOMMUNER NR. 04/2013 HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER LUFTKORREKTION KRÆVER LOVHJEMMEL DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV OG LIDT OM

Læs mere

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET SELVJUSTITS MIDDELALDERENS LAUG I NYE KLÆDER MORAL NYT BOGPROJEKT UDFORDRER ADVOKATER LOGO DEN BESYNDERLIGE HISTORIE OM PALLAS ATHENE ADVOKATERNES SERVIC 1 2008 UDGIVET

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

Revisors rolle I SMV perspektiv

Revisors rolle I SMV perspektiv Institut for Økonomi Forfatter: cand.merc.aud Martin Engelund Hansen Kandidatafhandling (410438) Vejleder: Claus Holm Revisors rolle I SMV perspektiv Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Marts

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 04/2010 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: Mere om ejeraftaler

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

2 0 1 4 Kursuskatalog

2 0 1 4 Kursuskatalog 2014 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivningen. Betænkning nr. 1254

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivningen. Betænkning nr. 1254 Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivningen Betænkning nr. 1254 Publikation kan købes hos boghandleren eller hos STATENS INFORMATION Postboks 1103 1009 København K Tlf. 33 37 92 28(9-16)

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

Nye valgmuligheder ved. CORPORATe. fondsbegrebet. Corporate Fokus: Aftalefrihed ved Frivillige medarbejderrepræsentationsordninger

Nye valgmuligheder ved. CORPORATe. fondsbegrebet. Corporate Fokus: Aftalefrihed ved Frivillige medarbejderrepræsentationsordninger JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2011 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: fondsbegrebet Nye

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Ny aktieskat for personer side 3 Vi arbejder

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere