Alfabetisk analysefortegnelse (4). - Monografierne er opbygget således, at der for hvert stof er angivet en række generelle oplysninger:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alfabetisk analysefortegnelse (4). - Monografierne er opbygget således, at der for hvert stof er angivet en række generelle oplysninger:"

Transkript

1 1 1. INDLEDNING DSK 2 F Analysekatalog er den 4. udgave af "Oversigt over analysemetoder for lægemidler". Udseendet er ændret en del siden sidste udgave, foruden at titlen er blevet ændret. Analysekatalogets formål og opbygning. Analysekatalogets formål er at fungere som et "opslagsværk" for analysekemikere m.fl., der ønsker oplysninger om analysemetode til hjælp/inspiration i forbindelse med opsætning i eget laboratorium eller ønsker oplysning om, hvor man evt. kan få analyseret sit prøvemateriale. Oplysningerne er indsamlet ved udsendelse af spørgeskema til DSK 2 F's medlemmer og visse andre personer (efterår 1994), med invitation til at medvirke ved udgivelsen af en 4. udgave af analysekataloget. Analysekataloget består af følgende afsnit: Fortegnelse over de medvirkende laboratorier og institutter (2). - De enkelte laboratoriers/institutters navne og adresser fremgår af listen tillige med navn på den pågældende kontaktperson (evt. flere), telefonnummer og evt. telefaxnummer pr. april. Laboratoriernes tildelte nummer er gennemgående og angives som den eneste oplysning i stikordsregisteret, og hvor det i øvrigt er praktisk at oplyse herom. Alfabetisk fortegnelse over de omtalte stoffer/stofgrupper (3). - Fortegnelsen giver et hurtigt overblik over stoffer omtalt i analysekataloget. Under hvert stofnavn er angivet laboratorier (inkl. det tildelte nummer), hvor analysen udføres eller evt. vil kunne udføres efter aftale. Alfabetisk analysefortegnelse (4). - Monografierne er opbygget således, at der for hvert stof er angivet en række generelle oplysninger: * laboratoriets navn, adresse, telefonnummer, evt. telefaxnummer/ på kontaktperson * om analysen, dvs. den omtalte analysemetode, er kvantitativ eller kvalitativ, og på hvilke kriterier analysen normalt udføres * prøvemateriale * forsendelse af prøvemateriale * opbevaringsbetingelser ved længere tids opbevaring 2 * specielle forhold vedr. prøvetagning * analysemetode. Nedenfor er angivet forklaring på de anvendte forkortelser for metoder og de- tektionssystem. Det vil ofte være angivet, om der ved den pågældende metode påvises/medbestemmes/kvanti- ficeres metabolitter, og i visse tilfælde med angivelse af pågældende metabolit (-ter)

2 * interfererende stoffer. Er i visse tilfælde angivet med et spørgsmålstegn, såfremt dette ikke er nøjere undersøgt. Stikordsregister (5). - Ud over stoffernes navne vil der for lægemidler være angivet de for øjeblikket registrerede handelsnavne (Lægemiddelkataloget ), mens der for andre stoffer kan være angivet andre normalt anvendte betegnelser. Hvis der henvises til et stof uden laboratorie-nummer i parentes, gælder henvisningen alle laboratorier nævnt under det pågældende stof, og sidetallet henviser til det først omtalte laboratorium (jf. sideangivelserne under afsnit 3). I visse tilfælde gælder henvisningen en stofgruppe. Anvendte forkortelser. Der er under omtale af analysemetoderne anvendt nedenstående forkortelser: - HPLC: højtryksvæskekromatografi - GC: gaskromatografi - RIA: radioimmunoassay - TLC: tyndtlagskromatografi - UV: spektrofotometri i det ultraviolette område af spektret - VIS: spektrofotometri i det visible område af spektret - MS: massespektrometri - ECD: electron capture detection - FID: flame ionisation detection - NPD: nitrogen phosphorous detection.

3 3 2. LABORATORIER og KONTAKTPERSONER 1. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Institut for Farmakologi og Patobiologi, Bülowsvej 13, 1870 Frederiksberg C. Kontaktperson: Lektor Poul Nielsen. Tel.: ; FAX: KAS Glostrup, Klinisk biokemisk afd., Klinisk farmakologisk laboratorium, 2600 Glostrup. Kontaktperson: Civilingeniør Niels-Erik Larsen. Tel.: , lokal 6917; FAX: Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afd., Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV. Kontaktperson: Lic.pharm. Helle Angelo; Tel.: , lokal 2646, eller direkte: ; FAX: KAS Gentofte, Klinisk kemisk afdeling, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup. Kontaktperson: Akademiingeniør Vibeke Bigum. Tel.: , lokal 73112, eller direkte: ; FAX: Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, Adelgade 5-7, 1304 København K; postadresse: Postboks 2, 1001 København K. Kontaktperson: Cand.pharm. Poul Persson/cand.pharm. Hanne Gry. Tel.: ; FAX: Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, 4293 Dianalund. Kontaktperson: Civilingeniør, ph.d., Jytte Fogh; Tel.: ; FAX: Århus Kommunehospital, Klinisk kemisk afdeling, 8000 Århus C. Kontaktperson: Cand.scient. Else-Marie Heinsvig. Tel.: A/S Dumex, Farmakokinetisk Laboratorium, Dalslandsgade 11, 2300 København S. Kontaktperson: Afdelingsleder, cand.pharm. Lotte Nielsen. Tel.: , lokal Frederiksberg Hospital, Klinisk kemisk afdeling, Ndr. Fasanvej 59, 2000 Frederiksberg. Kontaktperson: Cand.pharm. Birgit Borggaard. Tel.: , lokal 4485; FAX: Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. Kontaktperson: Cand.pharm., Ph.D. Anne Schmedes. Tel.: (eller , lokal 6747); FAX: Hillerød Sygehus, Klinisk kemisk afdeling, 3400 Hillerød. Kontaktperson: Cand.pharm. Søren Waarst/afd.laborant Inge Lykke Pedersen. Tel.: eller ; FAX: KAS Gentofte, Afdeling F's laboratorium 15 I, post 219, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup. Kontaktperson: Laborant Jytte Purtoft. Tel.: ; FAX: Psykiatrisk Hospital i Århus, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Skovagervej 2, 8240 Risskov. Kontaktperson: Cand.pharm, dr.med. Ole Vendelin Olesen/afd.laborant Solvej Holm; Tel.: /....../...

4 4 13. Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C. Kontaktperson: Lic.pharm. Niels Anders Klitgaard. Tel.: , lokal 2841, eller direkte: ; FAX: Rigshospitalet, Klinisk-farmakologisk afd. Q , Tagensvej 20, 2200 København N. Kontaktperson: Cand.scient. Morten Rohde. Tel.: ; FAX: ; " ". 16. H. Lundbeck A/S, Farmakokinetisk Analyseafdeling, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Kontaktperson: Afdelingsleder, civilingeniør Bodil Marstrand. Tel.: ; FAX: Rigshospitalet, Klinisk-farmakologisk afd. Q , Tagensvej 20, 2200 København N. Kontaktperson: Cand.scient. Karina Klempel. Tel.: ; FAX: ; " ". 18. Arbejdsmiljøinstituttet, Klinisk-biokemisk afd., Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø. Kontaktperson: Afdelingsleder, cand.scient., dr.med. Jytte Molin Christensen. Tel.: ; FAX: Retsmedicinsk Institut, Retskemisk afdeling, Frederik V's Vej 11, 2100 København Ø. Kontaktpersoner: Afdelingsleder, dr.pharm. Bent Kæmpe.Tel.: Lektor, cand.pharm. Anne Steentoft. Tel.: Mag.scient. Jens Toft. Tel.: Lektor, lic.pharm. Søren Felby. Tel.: Lektor, cand.pharm. Erik Nielsen. Tel.: Lektor, cand.pharm. Karen Worm. Tel.: (Retskemisk afdeling har metoder til de fleste lægemidler. Analyserne udføres normalt kun på rekvisition fra politiet. I forbindelse med forskningsprojekter er der dog mulighed for at indgå aftale om udførelse af specielle analyser).

5 5 A 3. INDHOLDSFORTEGNELSE. (Tallene i parentes henviser til listen over analyselaboratorierne). Acetaldehyd 12 Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). Acetone 12 Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). Acetylsalicylat 12 Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). (se også under Salicylat, acetylsalicylat) Allopurinol 13 Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Alprazolam 13 A/S Dumex, Farmakokinetisk Laboratorium, København S (8). Amilorid 13 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Amiodaron 14 KAS Gentofte, Klinisk kemisk afdeling, Hellerup (4). Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling, Vejle (10). Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Amitriptylin 15 KAS Glostrup, Klinisk biokemisk afd., Klinisk farmakologisk lab., Glostrup (2). Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling, Vejle (10). Psykiatrisk Hospital i Århus, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Risskov (13). Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). H. Lundbeck A/S, Farmakokinetisk Analyseafdeling, Valby (16). Amoxapin 17 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Amoxicillin 17 Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling, Vejle (10). Anabole steroider 18 Rigshospitalet, Klinisk-farmakologisk afdeling Q , København N (17). Azithromycin 18 Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling, Vejle (10). B Bendroflumethiazid 19 Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Benzodiazepiner 19 Frederiksberg Hospital, Klinisk kemisk afdeling, Frederiksberg (9). (se også under de specifikke stoffer, bl.a. Diazepam) Buprenorfin 20 Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling, Vejle (10). Rigshospitalet, Klinisk-farmakologisk afdeling Q , København N (15). C Carbamazepin 21 KAS Glostrup, Klinisk biokemisk afd., Klinisk farmakologisk lab., Glostrup (2). Bispebjerg, Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Ceftriaxon og andre cefalosporiner 22 Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Chlorprothixen 22 H. Lundbeck A/S, Farmakokinetisk Analyseafdeling, Valby (16).

6 Citalopram 22 Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Psykiatrisk Hospital i Århus, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Risskov (13). Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). H. Lundbeck A/S, Farmakokinetisk Analyseafdeling, Valby (16). Clindamycin 24 Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Clobazam 24 Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Clomipramin 25 KAS Glostrup, Klinisk biokemisk afd., Klinisk farmakologisk afd.,glostrup (2). Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling, Vejle (10). Psykiatrisk Hospital i Århus, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Risskov (13). Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Clonazepam 27 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Clozapin 28 Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Psykiatrisk Hospital i Århus, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Risskov (13). Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Codein 29 Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). 6 D Debrisoquin 29 Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Dextropropoxyphen 30 Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Diazepam 30 Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). A/S Dumex, Farmakokinetisk Laboratorium, København S (8). Dicloxacillin 32 Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling, Vejle (10). Disopyramid 32 Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). Dosulepin 32 KAS Glostrup, Klinisk biokemisk afd., Klinisk farmakologisk lab., Glostrup (2). Doxazosin 33 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Doxepin 33 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Psykiatrisk Hospital i Århus, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Risskov (13). Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Doxycyclin 34 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). E Enrofloxacin 35 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Inst. f. Farmakologi og Patobiologi, Frederiksberg (1). Ethanol 35 Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3).

7 7 Ethosuximid 36 Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Ethylendiamin 36 Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). F Fentanyl 37 Rigshospitalet, Klinisk-farmakologisk afdeling Q , København N (15). Fluphenazin 37 Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Flunitrazepam 38 Rigshospitalet, Klinisk-farmakologisk afdeling Q , København N (15). Fluoxetin 38 Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Psykiatrisk Hospital i Århus, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Risskov (13). Flupentixol 39 Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Psykiatrisk Hospital i Århus, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Risskov (13). Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). H. Lundbeck A/S, Farmakokinetisk Analyseafdeling, Valby (16). Furosemid 40 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). A/S Dumex, Farmakokinetisk Laboratorium, København S (8). G Glycerylnitrat = Nitroglycerin 53 A/S Dumex, Farmakokinetisk Laboratorium, København S (8). H Haloperidol 41 Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Psykiatrisk Hospital i Århus, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Risskov (13). Hydrochlorthiazid 42 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). I Ibuprofen 42 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Imipramin 43 KAS Glostrup, Klinisk biokemisk afd., Klinisk farmakologisk lab., Glostrup (2). Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling, Vejle (10). Psykiatrisk Hospital i Århus, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Risskov (13). Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Indometacin 45 A/S Dumex, Farmakokinetisk Laboratorium, København S (8). Isoniazid 45 Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). Isopropanol 45 Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). Isradipin 46 Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3).

8 K Ketobemidon 46 H. Lundbeck A/S, Farmakokinetisk Analyseafdeling, Valby (16). 8 L Lamotrigin 47 Kolonien Filafelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Århus Kommunehospital, Klinisk kemisk afdeling, Århus C (7). Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Lidocain 48 Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). M Methadon 49 Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). Hillerød Sygehus, Klinisk kemisk afdeling, Hillerød (11). Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Methanol 50 Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). Methoxsalen 50 Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). Metoclopramid 50 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Metohexital 51 Rigshospitalet, Klinisk-farmakologisk afdeling Q , København N (15). Metopimazin 51 Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). Metronidazol 51 A/S Dumex, Farmakokinetisk Laboratorium, København S (8). Mexiletin 52 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Miljøgifte og sporelementer 52 Arbejdsmiljøinstituttet, Klinisk-biokemisk afdeling, København Ø (18). Mivacurium 52 Rigshospitalet, Klinisk-farmakologisk afdeling Q , København N (15). N Nitrazepam 53 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Nitroglycerin (glycerylnitrat) 53 A/S Dumex, Farmakokinetisk Laboratorium, København S (8). Nortriptylin (se også under Amitriptylin) 54 Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling, Vejle (10). Psykiatrisk Hospital i Århus, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Risskov (13). Odense Universitetshospital, Klinisk Biiokemisk Afdeling, Odense C (14). O Oxazepam 56 KAS Gentofte, Afdeling F's Laboratorium, Hellerup (12).

9 Oxcarbazepin 56 KAS Glostrup, Klinisk biokemisk afd., Klinisk farmakologisk lab., Glostrup (2). Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Århus Kommunehospital, Klinisk kemisk afdeling, Århus C (7). Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling, Vejle (10). Hillerød Sygehus, Klinisk kemisk afdeling, Hillerød (11). Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). 9 P Paracetamol 59 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). KAS Gentofte, Afdeling F's laboratorium, Hellerup (12). Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Penicillin og benzylpenicillin 60 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Inst. f. Farmakologi og Patobiologi, Frederiksberg C (1). Pentobarbital 60 KAS Glostrup, Klinisk biokemisk afd., Klinisk farmakologisk lab., Glostrup (2). Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Perphenazin 61 KAS Glostrup, Klinisk biokemisk afd., Klinisk farmakologisk lab., Glostrup (2). Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Psykiatrisk Hospital i Århus, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Risskov (13). Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Phenazon 62 KAS Gentofte, Afdeling F's laboratorium, Hellerup (12). Phenobarbital 63 Kolonien Filafelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Phenoxymethylpenicillin 63 Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling, Vejle (10). Phenprocoumon 63 Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling, Vejle (10). Phenytoin 64 Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Pimozid 64 Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Prazosin 64 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Prednisolon/Prednison 65 Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Primidon 65 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Propafenon 66 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Propafenon, R/S-enantiomere 66 Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Propranolol 66 Rigshospitalet, Klinisk-farmakologisk afdeling Q , København N (15). Proxyphyllin 67 Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Pyrazinamid 67 Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). R Rifampicin 68 Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). Risperidon 68 Psykiatrisk Hospital i Århus, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Risskov (13). S 10

10 Salicylat 69 KAS Gentofte, Afdeling F's laboratorium, Hellerup (12). (se også under Acetylsalicylat og under Salicylat, acetylsalicylat) Salicylat, Acetylsalicylat 69 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). (se også under Acetylsalicylat og under Salicylat) Spiramycin 70 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Inst. f. Farmakologi og Patobiologi, Frederiksberg C (1). Sulfadiazin, Sulfamerazin, Sulfadimidin 70 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Inst. f. Farmakologi og Patobiologi, Frederiksberg C (1). T Tetracycliner (chlortetracyclin, oxytetracyclin, tetracyclin) 71 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Inst. f. Farmakologi og Patobiologi, Frederiksberg C (1). Thiamin og thiaminphosphater 71 Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Tolbutamid 71 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Triazolam 72 A/S Dumex, Farmakokinetisk Laboratorium, København S (8). Trimethoprim 72 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Inst. f. Farmakologi og Patobiologi, Frederiksberg C (1). V Valproat 73 Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Vancomycin 73 A/S Dumex, Farmakokinetisk Laboratorium, København S (8). Verapamil 73 Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). W Warfarin 74 Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling,Vejle (10). Z Zopiclone 75 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Zuclopenthixol 76 KAS Glostrup, Klinisk biokemisk afd., Klinisk farmakologisk lab., Glostrup (2). Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Psykiatrisk Hospital i Århus,Klinisk Biokemisk Laboratorium, Risskov (13). Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). H. Lundbeck A/S, Farmakokinetisk Analyseafdeling, Valby (16).

11 11 4. ALFABETISK ANALYSEFORTEGNELSE Praktiske vejledninger

12 12 ACETALDEHYD Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afd., Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV. Kontaktperson: Lic.pharm. Helle Angelo; Tel.: , lokal 2646, eller direkte: ; FAX: Blod: 3 ml; antikoagulans: heparin m.m. Forsendelse: kan ikke sendes. Opbevaring: -? Specielle forhold ved prøvetagning: - Prøvetagning og prøveefterbehandling kræver speciel instruks. Metode: - GC/FID-detektion. ACETONE Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afd., Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV. Kontaktperson: Lic.pharm. Helle Angelo; Tel.: , lokal 2646, eller direkte: ; FAX: Analysen er kvantitativ og foretages rutinemæssigt (vagtanalyse). Serum: 1 ml. Forsendelse: fyldt, tilproppet glas. Metode: - GC/FID-detektion. ACETYLSALICYLAT (se også under Salicylat) Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C. Kontaktperson: Lic.pharm. Niels Anders Klitgaard. Tel.: , lokal 2841, eller direkte: FAX: Serum: 0,2ml. Forsendelse: som serum ved stuetemperatur. Acetylsalicylsyre tåler ikke opbevaring. Metabolitterne salicylat og salicylurat kvantificeres. Interfererende lægemidler/stoffer: -

13 13 ALLOPURINOL Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C. Kontaktperson: Lic.pharm. Niels Anders Klitgaard. Tel.: , lokal 2841, eller direkte: FAX: Serum: 4 ml. Forsendelse: som serum ved stuetemperatur. Metabolitten oxypurinol kvantificeres. ALPRAZOLAM A/S Dumex, Farmakokinetisk Laboratorium, Dalslandsgade 11, 2300 København. Kontaktperson: Cand.pharm. Lotte Nielsen. Tel.: , lokal Analysen er kvantitativ og foretages efter behov. Serum: 1 ml. Forsendelse: på tøris. Metode: - GC/ECD-detektion. AMILORID Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, Adelgade 5-7, 1304 København K; postadresse: Postboks 2, 1001 København K. Kontaktperson: Cand.pharm. Poul Persson/cand.pharm. Hanne Gry. Tel.: ; FAX: Serum: 3 ml. Forsendelse: Fremsendes som serum ved alm. temperatur.

14 14 AMIODARON KAS Gentofte, Klinisk kemisk afdeling, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup. Kontaktperson: Akademiingeniør Vibeke Bigum. Tel.: , lokal 73112, eller direkte: ; FAX: Serum: 3 ml. Plasma: 3 ml; antikoagulans: heparin. Forsendelse: Fremsendes som serum/plasma ved alm. temperatur. Opbevaring: -18ΕC. Metabolitten desethylamiodaron kvantificeres. Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, Adelgade 5-7, 1304 København K; postadresse: Postboks 2, 1001 København K. Kontaktperson: Cand.pharm. Poul Persson/cand.pharm. Hanne Gry. Tel.: ; FAX: Serum: 1 ml. Forsendelse: Fremsendes som serum ved alm. temperatur. Metabolitten desethylamiodaron kvantificeres. Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. Kontaktperson: Cand.pharm., Ph.D. Anne Schmedes. Tel.: (eller , lokal 6747); FAX: Serum: 1 ml. Forsendelse: Fremsendes som serum ved alm. temperatur. Specielle forhold ved prøvetagning: - Serum skal afpipetteres i glas-glas senest 1 time efter prøvetagning i glas-glas. Patienten skal være i steady state, hvilket først indtræder efter 1-2 måneder på samme dosis. Metabolitten desethylamiodaron kvantificeres.

15 (AMIODARON, fortsat) 15 Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C. Kontaktperson: Lic.pharm. Niels Anders Klitgaard. Tel.: , lokal 2841, eller direkte: FAX: Serum: 2 ml. Forsendelse: som serum ved stuetemperatur. Specielle forhold ved prøvetagning: - Blodprøven tages før morgendosis. Metabolitten desethylamiodaron kvantificeres. AMITRIPTYLIN KAS Glostrup, Klinisk biokemisk afd., Klinisk farmakologisk laboratorium, 2600 Glostrup. Kontaktperson: Civilingeniør Niels-Erik Larsen. Tel.: , lokal 6917; FAX Serum: 3 ml. Forsendelse: som serum ved alm. temperatur. Opbevaring: 2-5ΕC. Specielle forhold ved prøvetagning: - Prøven tages inden morgendosis. Patienten skal være i steady state. Metabolitterne nortriptylin og 10-hydroxynortriptylin kan kvantificeres. Interfererende lægemidler/stoffer: - Andre tricykliske antidepressiva. Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, 4293 Dianalund. Kontaktperson: Civilingeniør, ph.d., Jytte Fogh; Tel.: ; FAX Serum: 5 ml. Plasma: 5 ml; antikoagulans: heparin. Blod: 10 ml; evt. antikoagulans: heparin. Forsendelse: ved alm. temperatur med alm. post. Opbevaring: +4ΕC i op til 1 uge. Specielle forhold ved prøvetagning: - Blodprøven tages inden morgendosis. Ingen gelglas. Metabolitte nortriptylin kvantificeres. Interfererende lægemidler/stoffer: - Chlorprothixen, clomipramin, desipramin, doxepin, imipramin, thioridazin

16 (AMITRIPTYLIN, fortsat) 16 Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. Kontaktperson: Cand.pharm., Ph.D. Anne Schmedes. Tel.: (eller , lokal 6747); FAX: Serum: 3 ml. Forsendelse: som serum ved alm. temperatur i glas-glas. Specielle forhold ved prøvetagning: - Overhældes i glas-glas straks efter prøvetagning. Blodprøven tages inden morgendosis. Patienten skal være i steady state. Metabolitten nortriptylin kvantificeres. Interfererende lægemidler/stoffer: - Clomipramin. Psykiatrisk Hospital i Århus, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Skovagervej 2, 8240 Risskov. Kontaktperson: Cand.pharm, dr.med. Ole Vendelin Olesen/afd.laborant Solvej Holm; Tel.: Serum: 3 ml. Forsendelse: som serum ved alm. temperatur. Opbevaring: 2-5 ΕC. Specielle forhold ved prøvetagning: - Blodprøven tages inden morgendosis (patienten skal være i steady state). Metabolitten nortriptylin kvantificeres. Interfererende lægemidler/stoffer: - Andre tricykliske antidepressiva. Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C. Kontaktperson: Lic.pharm. Niels Anders Klitgaard. Tel.: , lokal 2841, eller direkte: FAX: Serum: 4 ml. Forsendelse: som serum ved stuetemperatur. Specielle forhold ved prøvetagning: - Blodprøven tages før morgendosis eller 12 timer efer sidste dosis. Undgå gelglas og kautschukpropper. Metabolitterne nortriptylin og 10-hydroxynortriptylin kan kvantificeres. Interfererende lægemidler/stoffer: - Thioridazin.

17 (AMITRIPTYLIN, fortsat) 17 H. Lundbeck A/S, Farmakokinetisk Analyseafdeling, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Kontaktperson: Afdelingsleder, civilingeniør Bodil Marstrand. Tel.: ; FAX Analysen er kvantitativ og foretages kun efter speciel aftale. Serum: 2,0 ml. Plasma: 2,0 ml; antikoagulans:? Forsendelse: frosne, på tøris. Opbevaring: <-18ΕC. AMOXAPIN Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, Adelgade 5-7, 1304 København K; postadresse: Postboks 2, 1001 København K. Kontaktperson: Cand.pharm. Poul Persson/cand.pharm. Hanne Gry. Tel.: ; FAX: Serum: 2 ml. Plasma: 2 ml; antikoagulans: EDTA. Forsendelse: Fremsendes som serum eller plasma ved alm. temperatur. Metabolitterne 4- og 8-hydroxyamoxapin kan kvantificeres. AMOXICILLIN Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. Kontaktperson: Cand.pharm., Ph.D. Anne Schmedes. Tel.: (eller , lokal 6747); FAX: Analysen er kvantitativ og foretages i forbindelse med projekter. Serum: 2 ml. Forsendelse: Tåler ikke postforsendelse. Opbevaring: -80ΕC.

18 18 ANABOLE STEROIDER, androgene (*) Rigshospitalet, Klinisk-farmakologisk afd. Q , Tagensvej 20, 2200 København N. Kontaktperson: Cand.scient. Karina Klempel. Tel.: ; FAX: ; " ". Analysen er kvalitativ og foretages efter aftale. Urin: 30 ml. Forsendelse: Inden for 1 døgn, ved alm. temperatur. Opbevaring: 4ΕC. Specielle forhold ved prøvetagning: - Ingen Metode: - GC/MS-detektion. (*) Der screenes for følgende anabole steroider: - androsteron, bolasteron, boldenon, clostebol, dehydrochlormethyltestosteron, dehydroepiandrosteron (DHEA), epitestosteron, etiocholanolon, fluoxymesteron, formyldienolon, mestanolon, mesterolon, methandienon, methyltestosteron, nandrolon, norethadrolon, oxandrolon, oxymesteron, oxymetholon, stanozolol, testosteron og trenbolon. - Desuden følgende ß 2 -agonister med formodet anabolisk virkning: clenbuterol og salbutamol. AZITHROMYCIN Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. Kontaktperson: Cand.pharm., Ph.D. Anne Schmedes. Tel.: (eller , lokal 6747); FAX: Analysen er kvantitativ og foretages efter aftale i forbindelse med projekter. Diverse væv. Forsendelse: Tåler ikke postforsendelse. Opbevaring: I acetonitril ved -20ΕC. Specielle forhold ved prøvetagning: Ingen. Metode: - HPLC med elektrokemisk detektion..

19 19 BENDROFLUMETHIAZID Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C. Kontaktperson: Lic.pharm. Niels Anders Klitgaard. Tel.: , lokal 2841, eller direkte: FAX: Serum: 1 ml. Forsendelse: som serum ved stuetemperatur. Metode: - HPLC/Fluorescens-detektion (samme metode som tidligere anført af Løvens kemiske Fabrik). BENZODIAZEPINER Frederiksberg Hospital, Klinisk kemisk afdeling, Ndr. Fasanvej 59, 2000 Frederiksberg. Kontaktperson: Cand.pharm. Birgit Borggaard. Tel.: , lokal 4485; FAX: Analysen er semikvantitativ og foretages efter aftale. Urin: 10 ml. Forsendelse: ved omgivelsernes temperatur. Opbevaring: -20ΕC (2-8 ΕC i maks. 2 døgn). Metode: - Radioreceptor assay. Metabolitter medbestemmes. Interfererende lægemidler/stoffer: - Ingen kendte.

20 20 BUPRENORFIN Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. Kontaktperson: Cand.pharm., Ph.D. Anne Schmedes. Tel.: (eller , lokal 6747); FAX: Analysen er semikvantitativ og foretages rutinemæssigt. Det er en narkoscreeningsanalyse. Svar opgives som positiv/negativ. Cut off 1 ng/ml. Urin: 1 ml. Forsendelse: Fremsendes ved alm. temperatur. Metode: - RIA. Metabolitter medbestemmes. Rigshospitalet, Klinisk-farmakologisk afd. Q , Tagensvej 20, 2200 København N. Kontaktperson: Cand.scient. Morten Rohde. Tel.: ; FAX ; " ". Analysen er kvalitativ og foretages efter aftale. Bruges til konfirmation af positive svar fra RIA-metoden. Urin: 30 ml. Forsendelse: ved maks. 4ΕC. Opbevaring: 4ΕC. Metode: - GC/MS-detektion. Metabolitter påvises. Interfererende lægemidler/stoffer: - Ingen.

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

Amendment 2 af 21. maj 2010

Amendment 2 af 21. maj 2010 Amendment 2 af 21. maj 2010 Vedrørende journal nr. 2612-3884 Eksisterende protokol Final version - Dato 19.12.2008 Protokolnummer: 7001, med Amendment 1 af 10. juli 2009 Nuværende tekst = teksten som den

Læs mere

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin Udfyldt blanket sendes til på mail til sortiment@rn.dk *Afdeling KARD *Dato 24.05.2012 *Lægemiddel Benzylpenicillin Pamol Nitrolingual Generisk navn Benzylpenicillin Paracetamol Glycerylnitrat *Lægemiddelform

Læs mere

T002.01 Procedureblad.doc KBL, ÅUH Risskov PROCEDUREBLAD

T002.01 Procedureblad.doc KBL, ÅUH Risskov PROCEDUREBLAD PROCEDUREBLAD Dokumentnr.: T002.01 Version: 011 Antal kopier: 1 Dato for ikrafttrædelse: 22-04-2010 Bilag 0 Placering: Dokumentansvarlig : Aase Sejr Gothelf Arkivskab, læsekopi, hjemmesiden Dato Signatur

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Hvad er doping, hvilke stoffer er forbudt og hvordan foregår tests. - relationen til sejlsport

Hvad er doping, hvilke stoffer er forbudt og hvordan foregår tests. - relationen til sejlsport Hvad er doping, hvilke stoffer er forbudt og hvordan foregår tests - relationen til sejlsport Af Michael Risør I sejlsport hører vi ikke så tit om tilfælde med doping, men der bliver hvert år udført mange

Læs mere

Arbejdsgang for vurdering og levering af hjælpemidler i forbindelse med udskrivning fra hospital. Kommunal myndighedsopgave

Arbejdsgang for vurdering og levering af hjælpemidler i forbindelse med udskrivning fra hospital. Kommunal myndighedsopgave NOTAT Arbejdsgang for vurdering og levering af hjælpemidler i forbindelse med udskrivning fra hospital 9-01-2014 EA Baggrund: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har indgået en samarbejdsaftale om udskrivelser

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Hvad kan du gøre for ikke at få livmoderhalskræft?

Hvad kan du gøre for ikke at få livmoderhalskræft? Forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft 1 Livmoderhalskræft Livmoderhalskræft skyldes en virus. Livmoderhalskræft er en alvorlig sygdom. Livmoderhalskræft udvikles langsomt, tit over 10 15 år.

Læs mere

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2013 Indhold Indhold... 2 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 7 Forskningsprojekter...

Læs mere

Vejledning nr. 9079 af 12/02/15 om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning nr. 9079 af 12/02/15 om ordination og håndtering af lægemidler 1. RET OG PLIGT 2. FMK (FÆLLES MEDICIN KORT) 3. INDBERETNING AF BIVIRKNINGER 4. ORDINATION AF AFHÆNGIGHEDSSKABENDE LÆGEMIDLER 5. SMERTEBEHANDLING A. PARACETAMOL B. NSAID C. OPIOIDER D. BENZODIAZEPINER

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Afdelingskoder. PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S

Afdelingskoder. PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S Afdelingskoder A PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S AA1 AA2 AAM AB1L AB2L AD1 AD2 AE1L APFV Aatri Sengeafsnit, debuterende psykoser Sengeafsnit, kronisk skizofreni Akut modtageafsnit

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

Smertemanual REGION NORDJYLLAND. side 1

Smertemanual REGION NORDJYLLAND. side 1 Smertemanual Håndbog om smertelindring med opioider REGION NORDJYLLAND side 1 Indhold Hovedbudskaber ved smertelindring med opioider.... 2 Smertekvaliteter... 4 Opioidbehandling (i henhold til rekommandationer)...

Læs mere

Klinisk farmakologisk afdeling

Klinisk farmakologisk afdeling Klinisk farmakologisk afdeling Bispebjerg Hospital 2010/11 Ledende overlæge, ph.d. Hanne R Christensen Organisering 1 afdeling i Region Hovedstaden på to matrikler BBH og RH 1 leder og 1 afsnitsledelse

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Medicin, narkotika og færdselsuheld. Baggrund og formål. Indledning. Resultater fra IMMORTAL

Medicin, narkotika og færdselsuheld. Baggrund og formål. Indledning. Resultater fra IMMORTAL Medicin, narkotika og færdselsuheld v/civilingeniør, Seniorforsker Inger Marie Bernhoft Danmarks Transportforskning Cand. Pharm, Lektor Anni Steentoft Retskemisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns

Læs mere

Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister

Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 163-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2006. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2006. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Side 2 af 15 Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Skovagervej 2 8240 Risskov

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1242 669 573 1031 55 53 94 0 9 1048 194 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 187 42 145 181 2 3 0 0 1 180 7 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet I denne pjece kan du læse om: Dine rettigheder og valgmuligheder Frit sygehusvalg Udvidet

Læs mere

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion Laboratorieafsnit Revideret 06-03-2009 MADS MENU: KODER -> SYSTEMET -> LABORATORIEAFSNIT (E.1.2.) 1 Introduktion I programmet Laboratorieafsnit oprettes laboratorieafsnit og deres grundlæggende oplysninger,

Læs mere

SMERTEBEHANDLING. Hovedbudskaber. Vejledning for hospitaler og almen praksis i Region Midtjylland

SMERTEBEHANDLING. Hovedbudskaber. Vejledning for hospitaler og almen praksis i Region Midtjylland SMERTEBEHANDLING Vejledning for hospitaler og almen praksis i Region Midtjylland Hovedbudskaber Morfin er 1. valg ved behandling med stærke opioider Indled altid laksantiabehandling samtidig med opioidbehandling

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Kromosomtranslokationer

Kromosomtranslokationer 12 Kromosomtranslokationer December 2009 Oversat af Anja Lisbeth Frederiksen, reservelæge, ph.d. Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark Tilrettet brochure udformet

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår)

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

INDHOLD. Indledning 5 Forfattere 6

INDHOLD. Indledning 5 Forfattere 6 INDHOLD Indledning 5 Forfattere 6 Opslagsdel: Angst 8 Appetitløshed 11 Ascites 13 Blødning 15 Den døende patient 18 Depression 23 Diarré 27 Dysfagi 29 Dyspnø 31 Familiesamtalen 34 Fatigue (træthed) 37

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Specialevejledning for klinisk biokemi

Specialevejledning for klinisk biokemi j.nr. 7-203-01-90/23 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialevejledning for klinisk biokemi Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 05 Specialebeskrivelse Klinisk biokemi er et tværgående

Læs mere

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Lipoproteiner Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Grundforskning Risskov 1 Lipoproteiner og hyperlipidæmi

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 1 time (35 point kan opnås) 1. Du vurderer at

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER - Om for lidt tolkning og for mange pårørende i etniske minoritetspatienters oplevelser Henriette Frees Esholdt, Sociolog og Ph.D.-stipentiat Department of Sociology, Lund

Læs mere

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om psykofarmaka Psykofarmaka er den fælles betegnelse for lægemidler, der hører til ATC-gruppe N05. Gruppen omfatter: Antipsykotika Litium

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Forbruget af stærke smertestillende lægemidler (opioider) i den primære sektor. Danmark 1999-2003

Forbruget af stærke smertestillende lægemidler (opioider) i den primære sektor. Danmark 1999-2003 Forbruget af stærke smertestillende lægemidler (opioider) i den primære sektor. Danmark 1999-2003 Indholdsfortegnelse RESUMÉ... 3 BAGGRUND... 5 OPIOIDER... 5 DATAMATERIALE OG METODE... 6 RESULTATER...8

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Skriftlig information, når det er bedst. v/ Else Wad Bjørn, kommunikationschef

Skriftlig information, når det er bedst. v/ Else Wad Bjørn, kommunikationschef Skriftlig information, når det er bedst v/ Else Wad Bjørn, kommunikationschef Hvorfor står jeg her? Forskningsprojekt om forståelse af skriftlig patientinformation Inspirator og rådgiver i kommunikation

Læs mere

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade CV 2002 2006: Bioanalytikeruddannelsen i Aarhus 2006 2010: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade 2008 2010: Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, Cand.Scient.San, Aarhus

Læs mere

Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Hoveduddannelse i dermato-venerologi September 2013 Hoveduddannelse i dermato-venerologi Dansk Dermatologisk Selskabs Uddannelsesudvalg Anne Braae Olesen (Formand, Aarhus Universitetshospital) Hanne Fogh (Bispebjerg Hospital) Anne Danielsen

Læs mere

Hornhindetransplantation

Hornhindetransplantation Af Kim Nielsen Teknisk chef, cand.scient. ph.d. Den Danske Hornhindebank Øjenafdelingen, Århus Sygehus FIGUR 1 Syg hornhinde Flere års ventetid på hornhindetransplantation Af Jesper Hjortdal Medicinsk

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Forår 2015 > Sæsonprogram for forår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 3. februar kl. 20.00: Tirsdag den 3. marts kl. 20.00: Tirsdag

Læs mere

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 Deltagerliste (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 ÅRGANG 2009 Ghita Sausdal HR-specialist Københavns Kommune Jan Lavdal Forstander Solglimt Lilian Vium Forstander Sandfeldgården Lisbeth Muurholm

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

27-04-2011. Disposition. Markedsfordelingen, AIP 16.000. - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet?

27-04-2011. Disposition. Markedsfordelingen, AIP 16.000. - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet? - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet? Disposition Lidt om pengene Sektor overgange Prioritering eller optimering? Steffen Thirstrup Institutchef, PhD IRF Revurdering af tilskud Sektor

Læs mere

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?!

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! ANTIFOSFOLIPID ANTISTOFSYNDROM BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Odense Universitetshospital APS :: initial statement In general, apl

Læs mere

Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet

Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet Foreningen Kollegienet Odense Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M Mike Rostermund Teknisk kontakt Martin Dissing, Formand Anders Jørgensen, Næstformand

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Benakor Vet., tabletter 5 mg

Benakor Vet., tabletter 5 mg 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., tabletter 5 mg 0. D.SP.NR 24999 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN

BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN NIENDE LABORATORIUM 26. FEBRUAR 2013 TAASTRUP NIENDE LABORATORIEDAG Velkommen til Niende Laboratoriedag Dette er det sidste Laboratorie i projekt 5 i

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

Hovedrapport Ekstern Audit Rengøringskvalitet og hygiejne Region Hovedstaden Hospitaler Efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 2451 del 10

Hovedrapport Ekstern Audit Rengøringskvalitet og hygiejne Region Hovedstaden Hospitaler Efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 2451 del 10 Hovedrapport Ekstern Audit Rengøringskvalitet og hygiejne Region Hovedstaden Hospitaler Efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 2451 del 10 Indhold 1. Introduktion. 2. Rammer for auditeringen. 2.1 Tidsrum

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

KPLL-nyt 2009-1 (Forår 2009)

KPLL-nyt 2009-1 (Forår 2009) KPLL-nyt 2009-1 (Forår 2009) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM TEST Reg.nr. 434 Indhold i dette nummer EEG undersøgelserne flytter til Glostrup filialen............................................................2

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Hvad med de miljøfremmede stoffer, vi ikke leder efter? ENVINA: Hvad er nødvendig grundvandsbeskyttelse Odense den 9. oktober 2014

Hvad med de miljøfremmede stoffer, vi ikke leder efter? ENVINA: Hvad er nødvendig grundvandsbeskyttelse Odense den 9. oktober 2014 Hvad med de miljøfremmede stoffer, vi ikke leder efter? ENVINA: Hvad er nødvendig grundvandsbeskyttelse Odense den 9. oktober 2014 Præsentation Bodil Højland Lorentzen, Teknologisk Institut Geolog fra

Læs mere

Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren

Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren Beretning til Statsrevisorerne om styring af aktivitet på sygehusene Rigsrevisionen,

Læs mere

Generelt akutregime ved metaboliske sygdomme i barnealderen. Behandling i hjemmet

Generelt akutregime ved metaboliske sygdomme i barnealderen. Behandling i hjemmet Generelt akutregime ved metaboliske sygdomme i barnealderen Behandling i hjemmet PATIENTLABEL Når dit barn - har feber (temperatur over 38,5) - har tynd mave - kaster op - eller bare ikke er sig selv Start

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Danish Headache Center. Hovedpine. Song Guo, læge, ph.d.-studerende. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital.

Danish Headache Center. Hovedpine. Song Guo, læge, ph.d.-studerende. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital. Hovedpine Song Guo, læge, ph.d.-studerende Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital Sted 22-03-2015 og dato (Indsæt Song Guo Dias 1 International Classification of Headache Disorders

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 time (65 point kan opnås) 1. En fødende kvinde er i

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi i ATC-gruppe N03, N05BA og N05CD Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud I Sundt Samarbejde er princippet co-branding. Det betyder, at både Aarhus Universitet og Region Midtjylland fremstår som tydelige afsendere. For at

Læs mere

IMMORTAL Impaired Motorists, Methods Of Roadside Testing and Assessment for Licensing

IMMORTAL Impaired Motorists, Methods Of Roadside Testing and Assessment for Licensing MEDICIN, NARKOTIKA OG FÆRDSELSUHELD Resultater fra EU-projektet IMMORTAL Impaired Motorists, Methods Of Roadside Testing and Assessment for Licensing Seniorforsker Inger Marie Bernhoft Trafikdage på Aalborg

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

99S0003 Geriatrisk behandlinger, Antal=233 BAFA6 Smertebehandling med blokade BAFA82 Smertebehandling med fysioterapi BAFA85 Smertebehandling med

99S0003 Geriatrisk behandlinger, Antal=233 BAFA6 Smertebehandling med blokade BAFA82 Smertebehandling med fysioterapi BAFA85 Smertebehandling med 99S0003 Geriatrisk behandlinger, Antal=233 BAFA6 Smertebehandling med blokade BAFA82 Smertebehandling med fysioterapi BAFA85 Smertebehandling med laser BAHY0 Behandling med stærke analgeticum BAHY4 Behandling

Læs mere

1301 30U Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141. Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15. Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0

1301 30U Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141. Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15. Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0 Tabel 8 Side 1 1301 309 Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141 1301 30G Rigshospitalet, Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15 1301 30P Rigshospitalet, Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0 1301 30S

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19 Aarhus Universitetshospital Risskov Sengeafsnit M2 Pensumliste til sygeplejestuderende Modul 8 Sengeafsnit M2 Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 784 71410 Revideret august 2012 antal sider Buus, Niels

Læs mere

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne Amager Generalforsamling Onsdag den 22. april kl. 18.00 Postkassen Amager Landevej 71 2770 Kastrup Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter 6. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin, brusetabletter 0. D.SP.NR. 06338 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder eller 600 mg acetylcystein.

Læs mere