Alfabetisk analysefortegnelse (4). - Monografierne er opbygget således, at der for hvert stof er angivet en række generelle oplysninger:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alfabetisk analysefortegnelse (4). - Monografierne er opbygget således, at der for hvert stof er angivet en række generelle oplysninger:"

Transkript

1 1 1. INDLEDNING DSK 2 F Analysekatalog er den 4. udgave af "Oversigt over analysemetoder for lægemidler". Udseendet er ændret en del siden sidste udgave, foruden at titlen er blevet ændret. Analysekatalogets formål og opbygning. Analysekatalogets formål er at fungere som et "opslagsværk" for analysekemikere m.fl., der ønsker oplysninger om analysemetode til hjælp/inspiration i forbindelse med opsætning i eget laboratorium eller ønsker oplysning om, hvor man evt. kan få analyseret sit prøvemateriale. Oplysningerne er indsamlet ved udsendelse af spørgeskema til DSK 2 F's medlemmer og visse andre personer (efterår 1994), med invitation til at medvirke ved udgivelsen af en 4. udgave af analysekataloget. Analysekataloget består af følgende afsnit: Fortegnelse over de medvirkende laboratorier og institutter (2). - De enkelte laboratoriers/institutters navne og adresser fremgår af listen tillige med navn på den pågældende kontaktperson (evt. flere), telefonnummer og evt. telefaxnummer pr. april. Laboratoriernes tildelte nummer er gennemgående og angives som den eneste oplysning i stikordsregisteret, og hvor det i øvrigt er praktisk at oplyse herom. Alfabetisk fortegnelse over de omtalte stoffer/stofgrupper (3). - Fortegnelsen giver et hurtigt overblik over stoffer omtalt i analysekataloget. Under hvert stofnavn er angivet laboratorier (inkl. det tildelte nummer), hvor analysen udføres eller evt. vil kunne udføres efter aftale. Alfabetisk analysefortegnelse (4). - Monografierne er opbygget således, at der for hvert stof er angivet en række generelle oplysninger: * laboratoriets navn, adresse, telefonnummer, evt. telefaxnummer/ på kontaktperson * om analysen, dvs. den omtalte analysemetode, er kvantitativ eller kvalitativ, og på hvilke kriterier analysen normalt udføres * prøvemateriale * forsendelse af prøvemateriale * opbevaringsbetingelser ved længere tids opbevaring 2 * specielle forhold vedr. prøvetagning * analysemetode. Nedenfor er angivet forklaring på de anvendte forkortelser for metoder og de- tektionssystem. Det vil ofte være angivet, om der ved den pågældende metode påvises/medbestemmes/kvanti- ficeres metabolitter, og i visse tilfælde med angivelse af pågældende metabolit (-ter)

2 * interfererende stoffer. Er i visse tilfælde angivet med et spørgsmålstegn, såfremt dette ikke er nøjere undersøgt. Stikordsregister (5). - Ud over stoffernes navne vil der for lægemidler være angivet de for øjeblikket registrerede handelsnavne (Lægemiddelkataloget ), mens der for andre stoffer kan være angivet andre normalt anvendte betegnelser. Hvis der henvises til et stof uden laboratorie-nummer i parentes, gælder henvisningen alle laboratorier nævnt under det pågældende stof, og sidetallet henviser til det først omtalte laboratorium (jf. sideangivelserne under afsnit 3). I visse tilfælde gælder henvisningen en stofgruppe. Anvendte forkortelser. Der er under omtale af analysemetoderne anvendt nedenstående forkortelser: - HPLC: højtryksvæskekromatografi - GC: gaskromatografi - RIA: radioimmunoassay - TLC: tyndtlagskromatografi - UV: spektrofotometri i det ultraviolette område af spektret - VIS: spektrofotometri i det visible område af spektret - MS: massespektrometri - ECD: electron capture detection - FID: flame ionisation detection - NPD: nitrogen phosphorous detection.

3 3 2. LABORATORIER og KONTAKTPERSONER 1. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Institut for Farmakologi og Patobiologi, Bülowsvej 13, 1870 Frederiksberg C. Kontaktperson: Lektor Poul Nielsen. Tel.: ; FAX: KAS Glostrup, Klinisk biokemisk afd., Klinisk farmakologisk laboratorium, 2600 Glostrup. Kontaktperson: Civilingeniør Niels-Erik Larsen. Tel.: , lokal 6917; FAX: Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afd., Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV. Kontaktperson: Lic.pharm. Helle Angelo; Tel.: , lokal 2646, eller direkte: ; FAX: KAS Gentofte, Klinisk kemisk afdeling, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup. Kontaktperson: Akademiingeniør Vibeke Bigum. Tel.: , lokal 73112, eller direkte: ; FAX: Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, Adelgade 5-7, 1304 København K; postadresse: Postboks 2, 1001 København K. Kontaktperson: Cand.pharm. Poul Persson/cand.pharm. Hanne Gry. Tel.: ; FAX: Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, 4293 Dianalund. Kontaktperson: Civilingeniør, ph.d., Jytte Fogh; Tel.: ; FAX: Århus Kommunehospital, Klinisk kemisk afdeling, 8000 Århus C. Kontaktperson: Cand.scient. Else-Marie Heinsvig. Tel.: A/S Dumex, Farmakokinetisk Laboratorium, Dalslandsgade 11, 2300 København S. Kontaktperson: Afdelingsleder, cand.pharm. Lotte Nielsen. Tel.: , lokal Frederiksberg Hospital, Klinisk kemisk afdeling, Ndr. Fasanvej 59, 2000 Frederiksberg. Kontaktperson: Cand.pharm. Birgit Borggaard. Tel.: , lokal 4485; FAX: Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. Kontaktperson: Cand.pharm., Ph.D. Anne Schmedes. Tel.: (eller , lokal 6747); FAX: Hillerød Sygehus, Klinisk kemisk afdeling, 3400 Hillerød. Kontaktperson: Cand.pharm. Søren Waarst/afd.laborant Inge Lykke Pedersen. Tel.: eller ; FAX: KAS Gentofte, Afdeling F's laboratorium 15 I, post 219, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup. Kontaktperson: Laborant Jytte Purtoft. Tel.: ; FAX: Psykiatrisk Hospital i Århus, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Skovagervej 2, 8240 Risskov. Kontaktperson: Cand.pharm, dr.med. Ole Vendelin Olesen/afd.laborant Solvej Holm; Tel.: /....../...

4 4 13. Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C. Kontaktperson: Lic.pharm. Niels Anders Klitgaard. Tel.: , lokal 2841, eller direkte: ; FAX: Rigshospitalet, Klinisk-farmakologisk afd. Q , Tagensvej 20, 2200 København N. Kontaktperson: Cand.scient. Morten Rohde. Tel.: ; FAX: ; " ". 16. H. Lundbeck A/S, Farmakokinetisk Analyseafdeling, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Kontaktperson: Afdelingsleder, civilingeniør Bodil Marstrand. Tel.: ; FAX: Rigshospitalet, Klinisk-farmakologisk afd. Q , Tagensvej 20, 2200 København N. Kontaktperson: Cand.scient. Karina Klempel. Tel.: ; FAX: ; " ". 18. Arbejdsmiljøinstituttet, Klinisk-biokemisk afd., Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø. Kontaktperson: Afdelingsleder, cand.scient., dr.med. Jytte Molin Christensen. Tel.: ; FAX: Retsmedicinsk Institut, Retskemisk afdeling, Frederik V's Vej 11, 2100 København Ø. Kontaktpersoner: Afdelingsleder, dr.pharm. Bent Kæmpe.Tel.: Lektor, cand.pharm. Anne Steentoft. Tel.: Mag.scient. Jens Toft. Tel.: Lektor, lic.pharm. Søren Felby. Tel.: Lektor, cand.pharm. Erik Nielsen. Tel.: Lektor, cand.pharm. Karen Worm. Tel.: (Retskemisk afdeling har metoder til de fleste lægemidler. Analyserne udføres normalt kun på rekvisition fra politiet. I forbindelse med forskningsprojekter er der dog mulighed for at indgå aftale om udførelse af specielle analyser).

5 5 A 3. INDHOLDSFORTEGNELSE. (Tallene i parentes henviser til listen over analyselaboratorierne). Acetaldehyd 12 Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). Acetone 12 Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). Acetylsalicylat 12 Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). (se også under Salicylat, acetylsalicylat) Allopurinol 13 Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Alprazolam 13 A/S Dumex, Farmakokinetisk Laboratorium, København S (8). Amilorid 13 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Amiodaron 14 KAS Gentofte, Klinisk kemisk afdeling, Hellerup (4). Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling, Vejle (10). Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Amitriptylin 15 KAS Glostrup, Klinisk biokemisk afd., Klinisk farmakologisk lab., Glostrup (2). Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling, Vejle (10). Psykiatrisk Hospital i Århus, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Risskov (13). Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). H. Lundbeck A/S, Farmakokinetisk Analyseafdeling, Valby (16). Amoxapin 17 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Amoxicillin 17 Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling, Vejle (10). Anabole steroider 18 Rigshospitalet, Klinisk-farmakologisk afdeling Q , København N (17). Azithromycin 18 Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling, Vejle (10). B Bendroflumethiazid 19 Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Benzodiazepiner 19 Frederiksberg Hospital, Klinisk kemisk afdeling, Frederiksberg (9). (se også under de specifikke stoffer, bl.a. Diazepam) Buprenorfin 20 Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling, Vejle (10). Rigshospitalet, Klinisk-farmakologisk afdeling Q , København N (15). C Carbamazepin 21 KAS Glostrup, Klinisk biokemisk afd., Klinisk farmakologisk lab., Glostrup (2). Bispebjerg, Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Ceftriaxon og andre cefalosporiner 22 Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Chlorprothixen 22 H. Lundbeck A/S, Farmakokinetisk Analyseafdeling, Valby (16).

6 Citalopram 22 Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Psykiatrisk Hospital i Århus, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Risskov (13). Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). H. Lundbeck A/S, Farmakokinetisk Analyseafdeling, Valby (16). Clindamycin 24 Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Clobazam 24 Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Clomipramin 25 KAS Glostrup, Klinisk biokemisk afd., Klinisk farmakologisk afd.,glostrup (2). Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling, Vejle (10). Psykiatrisk Hospital i Århus, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Risskov (13). Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Clonazepam 27 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Clozapin 28 Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Psykiatrisk Hospital i Århus, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Risskov (13). Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Codein 29 Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). 6 D Debrisoquin 29 Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Dextropropoxyphen 30 Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Diazepam 30 Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). A/S Dumex, Farmakokinetisk Laboratorium, København S (8). Dicloxacillin 32 Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling, Vejle (10). Disopyramid 32 Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). Dosulepin 32 KAS Glostrup, Klinisk biokemisk afd., Klinisk farmakologisk lab., Glostrup (2). Doxazosin 33 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Doxepin 33 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Psykiatrisk Hospital i Århus, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Risskov (13). Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Doxycyclin 34 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). E Enrofloxacin 35 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Inst. f. Farmakologi og Patobiologi, Frederiksberg (1). Ethanol 35 Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3).

7 7 Ethosuximid 36 Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Ethylendiamin 36 Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). F Fentanyl 37 Rigshospitalet, Klinisk-farmakologisk afdeling Q , København N (15). Fluphenazin 37 Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Flunitrazepam 38 Rigshospitalet, Klinisk-farmakologisk afdeling Q , København N (15). Fluoxetin 38 Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Psykiatrisk Hospital i Århus, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Risskov (13). Flupentixol 39 Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Psykiatrisk Hospital i Århus, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Risskov (13). Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). H. Lundbeck A/S, Farmakokinetisk Analyseafdeling, Valby (16). Furosemid 40 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). A/S Dumex, Farmakokinetisk Laboratorium, København S (8). G Glycerylnitrat = Nitroglycerin 53 A/S Dumex, Farmakokinetisk Laboratorium, København S (8). H Haloperidol 41 Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Psykiatrisk Hospital i Århus, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Risskov (13). Hydrochlorthiazid 42 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). I Ibuprofen 42 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Imipramin 43 KAS Glostrup, Klinisk biokemisk afd., Klinisk farmakologisk lab., Glostrup (2). Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling, Vejle (10). Psykiatrisk Hospital i Århus, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Risskov (13). Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Indometacin 45 A/S Dumex, Farmakokinetisk Laboratorium, København S (8). Isoniazid 45 Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). Isopropanol 45 Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). Isradipin 46 Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3).

8 K Ketobemidon 46 H. Lundbeck A/S, Farmakokinetisk Analyseafdeling, Valby (16). 8 L Lamotrigin 47 Kolonien Filafelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Århus Kommunehospital, Klinisk kemisk afdeling, Århus C (7). Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Lidocain 48 Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). M Methadon 49 Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). Hillerød Sygehus, Klinisk kemisk afdeling, Hillerød (11). Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Methanol 50 Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). Methoxsalen 50 Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). Metoclopramid 50 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Metohexital 51 Rigshospitalet, Klinisk-farmakologisk afdeling Q , København N (15). Metopimazin 51 Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). Metronidazol 51 A/S Dumex, Farmakokinetisk Laboratorium, København S (8). Mexiletin 52 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Miljøgifte og sporelementer 52 Arbejdsmiljøinstituttet, Klinisk-biokemisk afdeling, København Ø (18). Mivacurium 52 Rigshospitalet, Klinisk-farmakologisk afdeling Q , København N (15). N Nitrazepam 53 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Nitroglycerin (glycerylnitrat) 53 A/S Dumex, Farmakokinetisk Laboratorium, København S (8). Nortriptylin (se også under Amitriptylin) 54 Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling, Vejle (10). Psykiatrisk Hospital i Århus, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Risskov (13). Odense Universitetshospital, Klinisk Biiokemisk Afdeling, Odense C (14). O Oxazepam 56 KAS Gentofte, Afdeling F's Laboratorium, Hellerup (12).

9 Oxcarbazepin 56 KAS Glostrup, Klinisk biokemisk afd., Klinisk farmakologisk lab., Glostrup (2). Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Århus Kommunehospital, Klinisk kemisk afdeling, Århus C (7). Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling, Vejle (10). Hillerød Sygehus, Klinisk kemisk afdeling, Hillerød (11). Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). 9 P Paracetamol 59 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). KAS Gentofte, Afdeling F's laboratorium, Hellerup (12). Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Penicillin og benzylpenicillin 60 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Inst. f. Farmakologi og Patobiologi, Frederiksberg C (1). Pentobarbital 60 KAS Glostrup, Klinisk biokemisk afd., Klinisk farmakologisk lab., Glostrup (2). Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Perphenazin 61 KAS Glostrup, Klinisk biokemisk afd., Klinisk farmakologisk lab., Glostrup (2). Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Psykiatrisk Hospital i Århus, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Risskov (13). Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Phenazon 62 KAS Gentofte, Afdeling F's laboratorium, Hellerup (12). Phenobarbital 63 Kolonien Filafelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Phenoxymethylpenicillin 63 Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling, Vejle (10). Phenprocoumon 63 Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling, Vejle (10). Phenytoin 64 Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Pimozid 64 Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Prazosin 64 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Prednisolon/Prednison 65 Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Primidon 65 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Propafenon 66 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Propafenon, R/S-enantiomere 66 Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Propranolol 66 Rigshospitalet, Klinisk-farmakologisk afdeling Q , København N (15). Proxyphyllin 67 Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Pyrazinamid 67 Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). R Rifampicin 68 Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). Risperidon 68 Psykiatrisk Hospital i Århus, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Risskov (13). S 10

10 Salicylat 69 KAS Gentofte, Afdeling F's laboratorium, Hellerup (12). (se også under Acetylsalicylat og under Salicylat, acetylsalicylat) Salicylat, Acetylsalicylat 69 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). (se også under Acetylsalicylat og under Salicylat) Spiramycin 70 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Inst. f. Farmakologi og Patobiologi, Frederiksberg C (1). Sulfadiazin, Sulfamerazin, Sulfadimidin 70 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Inst. f. Farmakologi og Patobiologi, Frederiksberg C (1). T Tetracycliner (chlortetracyclin, oxytetracyclin, tetracyclin) 71 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Inst. f. Farmakologi og Patobiologi, Frederiksberg C (1). Thiamin og thiaminphosphater 71 Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Tolbutamid 71 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Triazolam 72 A/S Dumex, Farmakokinetisk Laboratorium, København S (8). Trimethoprim 72 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Inst. f. Farmakologi og Patobiologi, Frederiksberg C (1). V Valproat 73 Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Vancomycin 73 A/S Dumex, Farmakokinetisk Laboratorium, København S (8). Verapamil 73 Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). W Warfarin 74 Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling,Vejle (10). Z Zopiclone 75 Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, København K (5). Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). Zuclopenthixol 76 KAS Glostrup, Klinisk biokemisk afd., Klinisk farmakologisk lab., Glostrup (2). Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling, København NV (3). Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, Dianalund (6). Psykiatrisk Hospital i Århus,Klinisk Biokemisk Laboratorium, Risskov (13). Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense C (14). H. Lundbeck A/S, Farmakokinetisk Analyseafdeling, Valby (16).

11 11 4. ALFABETISK ANALYSEFORTEGNELSE Praktiske vejledninger

12 12 ACETALDEHYD Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afd., Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV. Kontaktperson: Lic.pharm. Helle Angelo; Tel.: , lokal 2646, eller direkte: ; FAX: Blod: 3 ml; antikoagulans: heparin m.m. Forsendelse: kan ikke sendes. Opbevaring: -? Specielle forhold ved prøvetagning: - Prøvetagning og prøveefterbehandling kræver speciel instruks. Metode: - GC/FID-detektion. ACETONE Bispebjerg Hospital, Klinisk biokemisk afd., Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV. Kontaktperson: Lic.pharm. Helle Angelo; Tel.: , lokal 2646, eller direkte: ; FAX: Analysen er kvantitativ og foretages rutinemæssigt (vagtanalyse). Serum: 1 ml. Forsendelse: fyldt, tilproppet glas. Metode: - GC/FID-detektion. ACETYLSALICYLAT (se også under Salicylat) Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C. Kontaktperson: Lic.pharm. Niels Anders Klitgaard. Tel.: , lokal 2841, eller direkte: FAX: Serum: 0,2ml. Forsendelse: som serum ved stuetemperatur. Acetylsalicylsyre tåler ikke opbevaring. Metabolitterne salicylat og salicylurat kvantificeres. Interfererende lægemidler/stoffer: -

13 13 ALLOPURINOL Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C. Kontaktperson: Lic.pharm. Niels Anders Klitgaard. Tel.: , lokal 2841, eller direkte: FAX: Serum: 4 ml. Forsendelse: som serum ved stuetemperatur. Metabolitten oxypurinol kvantificeres. ALPRAZOLAM A/S Dumex, Farmakokinetisk Laboratorium, Dalslandsgade 11, 2300 København. Kontaktperson: Cand.pharm. Lotte Nielsen. Tel.: , lokal Analysen er kvantitativ og foretages efter behov. Serum: 1 ml. Forsendelse: på tøris. Metode: - GC/ECD-detektion. AMILORID Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, Adelgade 5-7, 1304 København K; postadresse: Postboks 2, 1001 København K. Kontaktperson: Cand.pharm. Poul Persson/cand.pharm. Hanne Gry. Tel.: ; FAX: Serum: 3 ml. Forsendelse: Fremsendes som serum ved alm. temperatur.

14 14 AMIODARON KAS Gentofte, Klinisk kemisk afdeling, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup. Kontaktperson: Akademiingeniør Vibeke Bigum. Tel.: , lokal 73112, eller direkte: ; FAX: Serum: 3 ml. Plasma: 3 ml; antikoagulans: heparin. Forsendelse: Fremsendes som serum/plasma ved alm. temperatur. Opbevaring: -18ΕC. Metabolitten desethylamiodaron kvantificeres. Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, Adelgade 5-7, 1304 København K; postadresse: Postboks 2, 1001 København K. Kontaktperson: Cand.pharm. Poul Persson/cand.pharm. Hanne Gry. Tel.: ; FAX: Serum: 1 ml. Forsendelse: Fremsendes som serum ved alm. temperatur. Metabolitten desethylamiodaron kvantificeres. Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. Kontaktperson: Cand.pharm., Ph.D. Anne Schmedes. Tel.: (eller , lokal 6747); FAX: Serum: 1 ml. Forsendelse: Fremsendes som serum ved alm. temperatur. Specielle forhold ved prøvetagning: - Serum skal afpipetteres i glas-glas senest 1 time efter prøvetagning i glas-glas. Patienten skal være i steady state, hvilket først indtræder efter 1-2 måneder på samme dosis. Metabolitten desethylamiodaron kvantificeres.

15 (AMIODARON, fortsat) 15 Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C. Kontaktperson: Lic.pharm. Niels Anders Klitgaard. Tel.: , lokal 2841, eller direkte: FAX: Serum: 2 ml. Forsendelse: som serum ved stuetemperatur. Specielle forhold ved prøvetagning: - Blodprøven tages før morgendosis. Metabolitten desethylamiodaron kvantificeres. AMITRIPTYLIN KAS Glostrup, Klinisk biokemisk afd., Klinisk farmakologisk laboratorium, 2600 Glostrup. Kontaktperson: Civilingeniør Niels-Erik Larsen. Tel.: , lokal 6917; FAX Serum: 3 ml. Forsendelse: som serum ved alm. temperatur. Opbevaring: 2-5ΕC. Specielle forhold ved prøvetagning: - Prøven tages inden morgendosis. Patienten skal være i steady state. Metabolitterne nortriptylin og 10-hydroxynortriptylin kan kvantificeres. Interfererende lægemidler/stoffer: - Andre tricykliske antidepressiva. Kolonien Filadelfia, Laboratoriet, 4293 Dianalund. Kontaktperson: Civilingeniør, ph.d., Jytte Fogh; Tel.: ; FAX Serum: 5 ml. Plasma: 5 ml; antikoagulans: heparin. Blod: 10 ml; evt. antikoagulans: heparin. Forsendelse: ved alm. temperatur med alm. post. Opbevaring: +4ΕC i op til 1 uge. Specielle forhold ved prøvetagning: - Blodprøven tages inden morgendosis. Ingen gelglas. Metabolitte nortriptylin kvantificeres. Interfererende lægemidler/stoffer: - Chlorprothixen, clomipramin, desipramin, doxepin, imipramin, thioridazin

16 (AMITRIPTYLIN, fortsat) 16 Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. Kontaktperson: Cand.pharm., Ph.D. Anne Schmedes. Tel.: (eller , lokal 6747); FAX: Serum: 3 ml. Forsendelse: som serum ved alm. temperatur i glas-glas. Specielle forhold ved prøvetagning: - Overhældes i glas-glas straks efter prøvetagning. Blodprøven tages inden morgendosis. Patienten skal være i steady state. Metabolitten nortriptylin kvantificeres. Interfererende lægemidler/stoffer: - Clomipramin. Psykiatrisk Hospital i Århus, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Skovagervej 2, 8240 Risskov. Kontaktperson: Cand.pharm, dr.med. Ole Vendelin Olesen/afd.laborant Solvej Holm; Tel.: Serum: 3 ml. Forsendelse: som serum ved alm. temperatur. Opbevaring: 2-5 ΕC. Specielle forhold ved prøvetagning: - Blodprøven tages inden morgendosis (patienten skal være i steady state). Metabolitten nortriptylin kvantificeres. Interfererende lægemidler/stoffer: - Andre tricykliske antidepressiva. Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C. Kontaktperson: Lic.pharm. Niels Anders Klitgaard. Tel.: , lokal 2841, eller direkte: FAX: Serum: 4 ml. Forsendelse: som serum ved stuetemperatur. Specielle forhold ved prøvetagning: - Blodprøven tages før morgendosis eller 12 timer efer sidste dosis. Undgå gelglas og kautschukpropper. Metabolitterne nortriptylin og 10-hydroxynortriptylin kan kvantificeres. Interfererende lægemidler/stoffer: - Thioridazin.

17 (AMITRIPTYLIN, fortsat) 17 H. Lundbeck A/S, Farmakokinetisk Analyseafdeling, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Kontaktperson: Afdelingsleder, civilingeniør Bodil Marstrand. Tel.: ; FAX Analysen er kvantitativ og foretages kun efter speciel aftale. Serum: 2,0 ml. Plasma: 2,0 ml; antikoagulans:? Forsendelse: frosne, på tøris. Opbevaring: <-18ΕC. AMOXAPIN Medi-Lab/Medicinsk Laboratorium A/S, Adelgade 5-7, 1304 København K; postadresse: Postboks 2, 1001 København K. Kontaktperson: Cand.pharm. Poul Persson/cand.pharm. Hanne Gry. Tel.: ; FAX: Serum: 2 ml. Plasma: 2 ml; antikoagulans: EDTA. Forsendelse: Fremsendes som serum eller plasma ved alm. temperatur. Metabolitterne 4- og 8-hydroxyamoxapin kan kvantificeres. AMOXICILLIN Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. Kontaktperson: Cand.pharm., Ph.D. Anne Schmedes. Tel.: (eller , lokal 6747); FAX: Analysen er kvantitativ og foretages i forbindelse med projekter. Serum: 2 ml. Forsendelse: Tåler ikke postforsendelse. Opbevaring: -80ΕC.

18 18 ANABOLE STEROIDER, androgene (*) Rigshospitalet, Klinisk-farmakologisk afd. Q , Tagensvej 20, 2200 København N. Kontaktperson: Cand.scient. Karina Klempel. Tel.: ; FAX: ; " ". Analysen er kvalitativ og foretages efter aftale. Urin: 30 ml. Forsendelse: Inden for 1 døgn, ved alm. temperatur. Opbevaring: 4ΕC. Specielle forhold ved prøvetagning: - Ingen Metode: - GC/MS-detektion. (*) Der screenes for følgende anabole steroider: - androsteron, bolasteron, boldenon, clostebol, dehydrochlormethyltestosteron, dehydroepiandrosteron (DHEA), epitestosteron, etiocholanolon, fluoxymesteron, formyldienolon, mestanolon, mesterolon, methandienon, methyltestosteron, nandrolon, norethadrolon, oxandrolon, oxymesteron, oxymetholon, stanozolol, testosteron og trenbolon. - Desuden følgende ß 2 -agonister med formodet anabolisk virkning: clenbuterol og salbutamol. AZITHROMYCIN Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. Kontaktperson: Cand.pharm., Ph.D. Anne Schmedes. Tel.: (eller , lokal 6747); FAX: Analysen er kvantitativ og foretages efter aftale i forbindelse med projekter. Diverse væv. Forsendelse: Tåler ikke postforsendelse. Opbevaring: I acetonitril ved -20ΕC. Specielle forhold ved prøvetagning: Ingen. Metode: - HPLC med elektrokemisk detektion..

19 19 BENDROFLUMETHIAZID Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C. Kontaktperson: Lic.pharm. Niels Anders Klitgaard. Tel.: , lokal 2841, eller direkte: FAX: Serum: 1 ml. Forsendelse: som serum ved stuetemperatur. Metode: - HPLC/Fluorescens-detektion (samme metode som tidligere anført af Løvens kemiske Fabrik). BENZODIAZEPINER Frederiksberg Hospital, Klinisk kemisk afdeling, Ndr. Fasanvej 59, 2000 Frederiksberg. Kontaktperson: Cand.pharm. Birgit Borggaard. Tel.: , lokal 4485; FAX: Analysen er semikvantitativ og foretages efter aftale. Urin: 10 ml. Forsendelse: ved omgivelsernes temperatur. Opbevaring: -20ΕC (2-8 ΕC i maks. 2 døgn). Metode: - Radioreceptor assay. Metabolitter medbestemmes. Interfererende lægemidler/stoffer: - Ingen kendte.

20 20 BUPRENORFIN Vejle Sygehus, Klinisk Kemisk Afdeling, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. Kontaktperson: Cand.pharm., Ph.D. Anne Schmedes. Tel.: (eller , lokal 6747); FAX: Analysen er semikvantitativ og foretages rutinemæssigt. Det er en narkoscreeningsanalyse. Svar opgives som positiv/negativ. Cut off 1 ng/ml. Urin: 1 ml. Forsendelse: Fremsendes ved alm. temperatur. Metode: - RIA. Metabolitter medbestemmes. Rigshospitalet, Klinisk-farmakologisk afd. Q , Tagensvej 20, 2200 København N. Kontaktperson: Cand.scient. Morten Rohde. Tel.: ; FAX ; " ". Analysen er kvalitativ og foretages efter aftale. Bruges til konfirmation af positive svar fra RIA-metoden. Urin: 30 ml. Forsendelse: ved maks. 4ΕC. Opbevaring: 4ΕC. Metode: - GC/MS-detektion. Metabolitter påvises. Interfererende lægemidler/stoffer: - Ingen.

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2007. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2007. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Skovagervej 2 8240 Risskov 7789 3540

Læs mere

Specialevejledning for klinisk biokemi

Specialevejledning for klinisk biokemi j.nr. 7-203-01-90/23 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialevejledning for klinisk biokemi Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 05 Specialebeskrivelse Klinisk biokemi er et tværgående

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk og Dansk Psykiatrisk Selskab Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka DCS & DPS vejledning 2011. Nr. 1 Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka DCS & DPS

Læs mere

VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN. Lægens vejledning. Region Midtjylland Primær Sundhed. Medicinteamet

VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN. Lægens vejledning. Region Midtjylland Primær Sundhed. Medicinteamet VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN Lægens vejledning Region Midtjylland Primær Sundhed Medicinteamet Grafisk tilrettelæggelse og foto: SOLOMET Graphic solutions www.solomet.dk Forord Gennem flere år har der

Læs mere

Protokol. KRONOS-forsøget

Protokol. KRONOS-forsøget Protokol for KRONOS-forsøget Kan den af søvndeprivation inducerede antidepressive effekt hos patienter med major depression i duloxetin-behandling vedligeholdes ved hjælp af vedvarende stabilisering af

Læs mere

Epilepsihospitalets fremtidige opgaver

Epilepsihospitalets fremtidige opgaver Epilepsihospitalets fremtidige opgaver April 2012 Indhold 1. Indledning og baggrund 3 2. Overordnet beskrivelse af Epilepsihospitalet 4 3. Aktuelle specialiserede behandlingstilbud på Epilepsihospitalet

Læs mere

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Hændelseskategorier 4 3.3 Input

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Amtsrådsforeningen Amterne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms

Læs mere

Den internationale konvention mod doping i idræt

Den internationale konvention mod doping i idræt Den internationale konvention mod doping i idræt Præambel Den 33. generalkonference for De forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur, UNESCO, afholdt i Paris fra den 3. til den

Læs mere

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 10 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 10 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2011 Indhold Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 8

Læs mere

Hvad er doping, hvilke stoffer er forbudt og hvordan foregår tests. - relationen til sejlsport

Hvad er doping, hvilke stoffer er forbudt og hvordan foregår tests. - relationen til sejlsport Hvad er doping, hvilke stoffer er forbudt og hvordan foregår tests - relationen til sejlsport Af Michael Risør I sejlsport hører vi ikke så tit om tilfælde med doping, men der bliver hvert år udført mange

Læs mere

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN D E K S DEKS DANSK INSTITUT FOR EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN Bio-Rad Laboratories

Læs mere

Ebeltoft Lægehus. . www.elh.dk

Ebeltoft Lægehus. . www.elh.dk Ebeltoft Lægehus. www.elh.dk Velkommen til Ebeltoft lægehus, som er et stort hus med mange mennesker. Derfor denne præsentation af læger, personale, huset og dagens gang. Men først lidt om, hvordan vi

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)

Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) [Udkast til offentlig høring version 30. juni 2015] 1 Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) Forord

Læs mere

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010

Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010 Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010 1. Siden sidste nyhedsbrev har Kurt Stage valgt at trække sig som formand for DUAG. Det er vi kede af, men takker Kurt rigtigt meget for den store indsats han har gjort for

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER

VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER 2007 Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser

Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser 2011 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 4. udgave af Rapport nr. 5, 2010 Fællesindhold 2011 Forfatter:

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Antal sider: Tegn uden mellemrum Modul 14 Bachelorprojekt 67 sider 68786 tegn Anders Blomsen Født: 10. september 1985 Klinisk vejleder: Martin Skygge

Læs mere

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger,

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, Landsbyggefonden 10. april 2014 Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, kommunale- og regionale ældreboliger,

Læs mere

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Kontakt: Ann Qvist Rasmussen E-mail: anncrs@rm.dk Version 1.0 Senest redigeret:

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere