Til Virksomheden. Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til behandling af depression og angst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Virksomheden. Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til behandling af depression og angst"

Transkript

1 Til Virksomheden Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til behandling af depression og angst Lægemiddelstyrelsen har revurderet tilskudsstatus for de aktuelt godkendte lægemidler i ATC-gruppe N06A (antidepressiva) og visse lægemidler i ATC-gruppe N03A (antiepileptika), N05A (antipsykotika) og N05B (anxiolytika), der er eller har været markedsført per 21. september Vi vedlægger vores afgørelse. 30. september 2011 Sagsnummer: LMST Nedenfor følger en oversigt over de af Deres virksomheds lægemidler, der er omfattet af afgørelsen.. Afgørelsen vedrører samtlige styrker og pakningsstørrelser af lægemidlerne. Med venlig hilsen Elisabeth Thomsen

2 Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler til behandling af depression og angst Lægemiddelstyrelsen afslutter med denne afgørelse revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N06A 1, antidepressiva, og visse lægemidler i ATC-gruppe N03A, N05A og N05B 2, som er godkendt til markedsføring i Danmark, og som er eller har været markedsført per den 21. september september 2011 Sagsnummer: LMST Afgørelsen får virkning per 5. marts Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus til Lægemiddelstyrelsen den 3. maj Vi henviser til det heri anførte om sagsforløbet. Nævnets indstilling med referencer og bilag kan ses på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, > Statistik, priser og tilskud > Tilskud til medicin > Generelle tilskud > Revurdering > Se alle nyheder > Nyhed af 6. maj Medicintilskudsnævnets indstilling har været i høring hos berørte virksomheder, relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger, Sundhedsstyrelsen og Institut for Rationel Farmakoterap (IRF). Vi har modtaget 9 høringssvar, som kan ses under nyhed af 19. september 2011, jf. ovennævnte sti 4. 1 Bupropion (N06AX12) er kun godkendt til rygeophør og derfor ikke omfattet af denne afgørelse. Duloxetin (N06AX21) hårde enterokapsler i styrkerne 20 og 40 mg er ikke godkendt til behandling af angst og depression, og disse styrker er derfor ikke omfattet af denne afgørelse. 2 Quetiapin tabletter (N05AH04) og diazepam rektalvæske (N05BA01) er ikke godkendt til behandling af angst og depression. Disse lægemiddelformer er derfor ikke omfattet af denne afgørelse

3 Samtlige høringssvar blev forelagt for Medicintilskudsnævnet på møde den 23. august Nævnet fastholdt sin indstilling af den 3. maj Væsentlige synspunkter i de indkomne høringssvar med relation til afgørelsen og Lægemiddelstyrelsens bemærkninger hertil fremgår af et høringsnotat (Bilag 1). De priser, der ligger til grund for denne afgørelse, fremgår af Bilag C til nævnets indstilling. Priserne har ikke ændret sig væsentligt siden. Nedenfor følger vores afgørelse, begrundelse, lovgrundlag og klagevejledning. Afgørelse 1. Lægemidler i ATC-gruppe N03AX (andre antiepileptika) med indhold af lægemiddelstoffet pregabalin (N03AX16) ændrer tilskudsstatus fra generelt klausuleret tilskud med klausulen: Epilepsi eller generaliseret angst til generelt klausuleret tilskud med klausulen: Epilepsi. Generaliseret angst o hvor behandling med angstdæmpende lægemiddel med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres, eller o i de helt særlige tilfælde, hvor et skifte for velbehandlede patienter til angstdæmpende lægemiddel med generelt tilskud uden klausulering efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens mentale tilstand vil være forbundet med stor risiko for tilbagefald. Lægemiddelstyrelsen finder, at disse lægemidler ikke opfylder kriterierne for generelt tilskud, jf. 1, stk. 2, i medicintilskudsbekendtgørelsen 5. Med henvisning til sundhedslovens 6 144, stk. 2, finder Lægemiddelstyrelsen, at disse lægemidler opfylder kriterierne for generelt 5 Bekendtgørelse nr. 180 af den 17. marts Se 6 Jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af den 13. juli Se 2

4 klausuleret tilskud, jf. medicintilskudsbekendtgørelsens 1, stk. 2, når lægemidlerne ordineres til patienter, der er omfattet af ovenstående klausul. 2. Lægemidler i ATC-gruppe N05AA (phenothiazin med alifatisk sidekæde) med indhold af lægemiddelstoffet acepromazin (N05AA04) ændrer tilskudsstatus fra generelt tilskud til ikke generelt tilskud. Lægemiddelstyrelsen finder, at disse lægemidler ikke opfylder kriterierne Det er med henvisning til sundhedslovens 144, stk. 2, efter Lægemiddelstyrelsens vurdering ikke muligt at identificere bestemte sygdomme eller persongrupper, til behandling af hvilke disse lægemidler opfylder medicintilskudsbekendtgørelsens kriterier for meddelelse af generelt tilskud (generelt klausuleret tilskud), jf. medicintilskudsbekendtgørelsens 1, stk Depottabletter i ATC-gruppe N05AH (diazepiner, oxazepiner, thiazepiner og oxepiner) med indhold af lægemiddelstoffet quetiapin (N05AH04) ændrer tilskudsstatus fra generelt tilskud til generelt klausuleret tilskud med klausulen: Skizofreni. Bipolar lidelse. Supplerende behandling ved depression o hvor behandling med antidepressivum med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres, eller o i de helt særlige tilfælde, hvor et skifte for velbehandlede patienter til antidepressivum med generelt tilskud uden klausulering efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens mentale tilstand vil være forbundet med stor risiko for tilbagefald. Lægemiddelstyrelsen finder, at disse lægemidler ikke opfylder kriterierne Med henvisning til sundhedslovens 144, stk. 2, finder Lægemiddelstyrelsen, at disse lægemidler opfylder kriterierne for generelt 3

5 klausuleret tilskud, jf. medicintilskudsbekendtgørelsens 1, stk. 2, når lægemidlerne ordineres til patienter, der er omfattet af ovenstående klausul. 4. Lægemidler i ATC-gruppe N05AN (lithium) med indhold af lægemiddelstoffet lithium (N05AN01) bevarer gældende tilskudsstatus: generelt tilskud. Lægemiddelstyrelsen finder, at disse lægemidler fortsat opfylder kriterierne 5. Perorale lægemidler og suppositorier i ATC-gruppe N05BA (benzodiazepinderivater) med indhold af lægemiddelstofferne diazepam (N05BA01) chlordiazepoxid (N05BA02) oxazepam (N05BA04) lorazepam (N05BA06) bromazepam (N05BA08) clobazam (N05BA09) alprazolam (N05BA12) bevarer gældende tilskudsstatus: ikke generelt tilskud. Lægemiddelstyrelsen finder, at disse lægemidler ikke opfylder kriterierne for generelt tilskud, jf. 1, stk. 3, nr. 7, i medicintilskudsbekendtgørelsen. Det er med henvisning til sundhedslovens 144, stk. 2, efter Lægemiddelstyrelsens vurdering ikke muligt at identificere bestemte sygdomme eller persongrupper, til behandling af hvilke disse lægemidler opfylder medicintilskudsbekendtgørelsens kriterier for meddelelse af generelt tilskud (generelt klausuleret tilskud), jf. 1, stk. 3, nr. 7, i medicintilskudsbekendtgørelsen. 6. Parenterale lægemidler i ATC-gruppe N05BA (benzoediazepinderivater) med indhold af lægemiddelstoffet diazepam (N05BA01) ændrer tilskudsstatus fra generelt tilskud til ikke generelt tilskud. 4

6 Lægemiddelstyrelsen finder, at disse lægemidler ikke opfylder kriterierne for generelt tilskud, jf. 1, stk. 3, nr. 8, i medicintilskudsbekendtgørelsen. Det er med henvisning til sundhedslovens 144, stk. 2, efter Lægemiddelstyrelsens vurdering ikke muligt at identificere bestemte sygdomme eller persongrupper, til behandling af hvilke disse lægemidler opfylder medicintilskudsbekendtgørelsens kriterier for meddelelse af generelt tilskud (generelt klausuleret tilskud), jf. 1, stk. 3, nr. 8, i medicintilskudsbekendtgørelsen. 7. Lægemidler i ATC-gruppe N05BB (diphenylmethanderivater) med indhold af lægemiddelstoffet hydroxyzin (N05BB01) bevarer gældende tilskudsstatus: ikke generelt tilskud. Lægemiddelstyrelsen finder, at disse lægemidler ikke opfylder kriterierne Det er med henvisning til sundhedslovens 144, stk. 2, efter Lægemiddelstyrelsens vurdering ikke muligt at identificere bestemte sygdomme eller persongrupper, til behandling af hvilke disse lægemidler opfylder medicintilskudsbekendtgørelsens kriterier for meddelelse af generelt tilskud (generelt klausuleret tilskud), jf. 1, stk. 2, i medicintilskudsbekendtgørelsen. 8. Lægemidler i ATC-gruppe N05BE (azaspirodecanedionderivater) med indhold af lægemiddelstoffet buspiron (N05BE01) ændrer tilskudsstatus fra generelt tilskud til generelt klausuleret tilskud med klausulen: Generaliseret angst o hvor behandling med angstdæmpende lægemiddel med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres, eller o i de helt særlige tilfælde, hvor et skifte for velbehandlede patienter til angstdæmpende lægemiddel med generelt tilskud uden klausulering efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens mentale tilstand vil være forbundet med stor risiko for tilbagefald. 5

7 Lægemiddelstyrelsen finder, at disse lægemidler ikke opfylder kriterierne Med henvisning til sundhedslovens 144, stk. 2, finder Lægemiddelstyrelsen, at disse lægemidler opfylder kriterierne for generelt klausuleret tilskud, jf. medicintilskudsbekendtgørelsens 1, stk. 2, når lægemidlet ordineres til patienter, der er omfattet af ovenstående klausul. 9. Lægemidler i ATC-gruppe N06AA (tricycliske antidepressiva (TCA)) med indhold af lægemiddelstoffet imipramin (N06AA02) ændrer tilskudsstatus fra generelt tilskud til generelt klausuleret tilskud med klausulen: Enuresis nocturna. Depression o hvor behandling med antidepressivum med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres, eller o i de helt særlige tilfælde, hvor et skifte for velbehandlede patienter til antidepressivum med generelt tilskud uden klausulering efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens mentale tilstand vil være forbundet med stor risiko for tilbagefald. Lægemiddelstyrelsen finder, at disse lægemidler ikke opfylder kriterierne Med henvisning til sundhedslovens 144, stk. 2, finder Lægemiddelstyrelsen, at disse lægemidler opfylder kriterierne for generelt klausuleret tilskud, jf. medicintilskudsbekendtgørelsens 1, stk. 2, når lægemidlet ordineres til patienter, der er omfattet af ovenstående klausul. 10. Perorale lægemidler i ATC-gruppe N06AA (tricycliske antidepressiva (TCA)) med indhold af lægemiddelstofferne clomipramin (N06AA04) amitriptylin (N06AA09) nortriptylin (N06AA10) doxepin (N06AA12) dosulepin (N06AA16) maprotilin (N06AA21) 6

8 bevarer gældende tilskudsstatus: generelt tilskud. Lægemiddelstyrelsen finder, at disse lægemidler fortsat opfylder kriterierne 11. Parenterale lægemidler i ATC-gruppe N06AA (tricycliske antidepressiva (TCA)) med indhold af lægemiddelstoffet clomipramin (N06AA04) ændrer tilskudsstatus fra generelt tilskud til ikke generelt tilskud. Lægemiddelstyrelsen finder, at disse lægemidler ikke opfylder kriterierne for generelt tilskud, jf. 1, stk. 3, nr. 8, i medicintilskudsbekendtgørelsen. Det er med henvisning til sundhedslovens 144, stk. 2, efter Lægemiddelstyrelsens vurdering ikke muligt at identificere bestemte sygdomme eller persongrupper, til behandling af hvilke disse lægemidler opfylder medicintilskudsbekendtgørelsens kriterier for meddelelse af generelt tilskud (generelt klausuleret tilskud). 12. Lægemidler med undtagelse af oral suspension og koncentrat til oral opløsning i ATC-gruppe N06AB (selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI)) med indhold af lægemiddelstofferne fluoxetin (N06AB03) citalopram (N06AB04) paroxetin (N06AB05) sertralin (N06AB06) bevarer gældende tilskudsstatus: generelt tilskud. Lægemiddelstyrelsen finder, at disse lægemidler fortsat opfylder kriterierne 13. Lægemidler med undtagelse af orale dråber i ATC-gruppe N06AB (selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI)) med indhold af lægemiddelstofferne: fluvoxamin (N06AB08) escitalopram (N06AB10) ændrer tilskudsstatus fra generelt tilskud til generelt klausuleret tilskud med klausulen: 7

9 Depression eller angst o hvor behandling med antidepressivum/angstdæmpende lægemiddel med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres, eller o i de helt særlige tilfælde, hvor et skifte for velbehandlede patienter til antidepressivum/angstdæmpende lægemiddel med generelt tilskud uden klausulering efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens mentale tilstand vil være forbundet med stor risiko for tilbagefald. Lægemiddelstyrelsen finder, at disse lægemidler ikke opfylder kriterierne Med henvisning til sundhedslovens 144, stk. 2, finder Lægemiddelstyrelsen, at disse lægemidler opfylder kriterierne for generelt klausuleret tilskud, jf. medicintilskudsbekendtgørelsens 1, stk. 2, når lægemidlet ordineres til patienter, der er omfattet af ovenstående klausul. 14. Oral suspension, koncentrat til oral opløsning og orale dråber i ATCgruppe N06AB (selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI)) med indhold af lægemiddelstofferne paroxetin (N06AB05) sertralin (N06AB06) escitalopram (N06AB10) ændrer tilskudsstatus fra generelt tilskud til generelt klausuleret tilskud med klausulen: Depression eller angst, hvor behandling med peroralt antidepressivum/angstdæmpende lægemiddel i fast formulering med generelt tilskud uden klausulering ikke er mulig. Lægemiddelstyrelsen finder, at disse lægemidler ikke opfylder kriterierne Med henvisning til sundhedslovens 144, stk. 2, finder Lægemiddelstyrelsen, at disse lægemidler opfylder kriterierne for generelt klausuleret tilskud, jf. medicintilskudsbekendtgørelsens 1, stk. 2, når lægemidlet ordineres til patienter, der er omfattet af ovenstående klausul. 15. Lægemidler i ATC-gruppe N06AF (monoaminoxidasehæmmere, non selektive (non-selektive MAO-hæmmere)) med indhold af lægemiddelstoffet 8

10 isocarboxazid (N06AF01) ændrer tilskudsstatus fra generelt tilskud til generelt klausuleret tilskud med klausulen: Depression o hvor behandling med antidepressivum med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres, eller o i de helt særlige tilfælde, hvor et skifte for velbehandlede patienter til antidepressivum med generelt tilskud uden klausulering efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens mentale tilstand vil være forbundet med stor risiko for tilbagefald. Lægemiddelstyrelsen finder, at disse lægemidler ikke opfylder kriterierne Med henvisning til sundhedslovens 144, stk. 2, finder Lægemiddelstyrelsen, at disse lægemidler opfylder kriterierne for generelt klausuleret tilskud, jf. medicintilskudsbekendtgørelsens 1, stk. 2, når lægemidlet ordineres til patienter, der er omfattet af ovenstående klausul. 16. Lægemidler i ATC-gruppe N06AG (monoaminoxidase type a hæmmere (type a MAO-hæmmere)) med indhold af lægemiddelstoffet moclobemid (N06AG02) bevarer gældende tilskudsstatus: generelt tilskud. Lægemiddelstyrelsen finder, at disse lægemidler fortsat opfylder kriterierne 17. Lægemidler med undtagelse af oral opløsning i ATC-gruppe N06AX (andre antidepressiva) med indhold af lægemiddelstofferne mianserin (N06AX03) mirtazapin (N06AX11) venlafaxin (N06AX16) bevarer gældende tilskudsstatus: generelt tilskud. Lægemiddelstyrelsen finder, at disse lægemidler fortsat opfylder kriterierne 9

11 18. Oral opløsning i ATC-gruppe N06AX (andre antidepressiva) med indhold af lægemiddelstoffet mirtazapin (N06AX11) ændrer tilskudsstatus fra generelt tilskud til generelt klausuleret tilskud med klausulen: Depression, hvor behandling med peroralt antidepressivum i fast lægemiddelform med generelt tilskud uden klausulering ikke er mulig. Lægemiddelstyrelsen finder, at disse lægemidler ikke opfylder kriterierne Med henvisning til sundhedslovens 144, stk. 2, finder Lægemiddelstyrelsen, at disse lægemidler opfylder kriterierne for generelt klausuleret tilskud, jf. medicintilskudsbekendtgørelsens 1, stk. 2, når lægemidlet ordineres til patienter, der er omfattet af ovenstående klausul. 19. Lægemidler i ATC-gruppe N06AX (andre antidepressiva) med indhold af lægemiddelstofferne reboxetin (N06AX18) agomelatin (N06AX22) ændrer tilskudsstatus fra generelt tilskud til generelt klausuleret tilskud med klausulen: Depression o hvor behandling med antidepressivum med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres, eller o i de helt særlige tilfælde, hvor et skifte for velbehandlede patienter til antidepressivum med generelt tilskud uden klausulering efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens mentale tilstand vil være forbundet med stor risiko for tilbagefald. Lægemiddelstyrelsen finder, at disse lægemidler ikke opfylder kriterierne Med henvisning til sundhedslovens 144, stk. 2, finder Lægemiddelstyrelsen, at disse lægemidler opfylder kriterierne for generelt 10

12 klausuleret tilskud, jf. medicintilskudsbekendtgørelsens 1, stk. 2, når lægemidlet ordineres til patienter, der er omfattet af ovenstående klausul. 20. Lægemidler i ATC-gruppe N06AX (andre antidepressiva) med indhold af lægemiddelstoffet duloxetin (N06AX21) ændrer tilskudsstatus fra generelt klausuleret tilskud med klausulen: Moderat til svær depression og/eller generaliseret angst til generelt klausuleret tilskud med klausulen: Depression eller generaliseret angst o hvor behandling med antidepressivum/angstdæmpende lægemiddel med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres, eller o i de helt særlige tilfælde, hvor et skifte for velbehandlede patienter til antidepressivum/angstdæmpende lægemiddel med generelt tilskud uden klausulering efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens mentale tilstand vil være forbundet med stor risiko for tilbagefald. Lægemiddelstyrelsen finder, at disse lægemidler ikke opfylder kriterierne Med henvisning til sundhedslovens 144, stk. 2, finder Lægemiddelstyrelsen, at disse lægemidler opfylder kriterierne for generelt klausuleret tilskud, jf. medicintilskudsbekendtgørelsens 1, stk. 2, når lægemidlet ordineres til patienter, der er omfattet af ovenstående klausul. Begrundelse Generelt om præparatskift inden for denne gruppe af lægemidler Medicintilskudsnævnet skriver i sin indstilling af 3. maj 2011, at det er nævnets vurdering, at præparatskift til de billigere generelt tilskudsberettigede behandlingsalternativer i mange tilfælde kan foregå ukompliceret. Medicintilskudsnævnet vurderer dog, at der kan være patienter, der i dag er velbehandlede på et af de dyrere behandlingsalternativer, og som alt andet lige vil kunne behandles lige så godt med et billigere behandlingsalternativ, men hvor et præparatskift i helt særlige tilfælde på grund af den 11

13 velbehandlede patients mentale tilstand kan være forbundet med stor risiko for tilbagefald. På dette grundlag indstiller Medicintilskudsnævnet at klausulere det generelle tilskud til en række lægemidler til behandling af depression og angst til blandt andet de tilfælde, hvor lægen efter en samlet klinisk vurdering af patientens mentale tilstand finder, at et præparatskift vil være forbundet med stor risiko for tilbagefald. Vi lægger vægt på, at nævnet finder, at et præparatskift for de mange patienter, der er i behandling for depression eller angst, kan foregå ukompliceret, men at der også inden for gruppen af patienter i behandling for angst og depression findes patienter, der er så sårbare, at et præparatskift kan være forbundet med stor risiko for tilbagefald. Med henvisning til hensynet til denne helt særlige gruppe af sårbare patienter, klausuleres det generelle tilskud til en række lægemidler, der tidligere har haft generelt tilskud, bl.a. til velbehandlede patienter, der efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens mentale tilstand vil være forbundet med stor risiko for tilbagefald. Ad 1. Lægemidler med indhold af pregabalin Lægemidler med indhold af pregabalin er godkendt og anvendes til behandling af generaliseret angst (GAD), epilepsi og neuropatiske smerter. Af Bilag C til Medicintilskudsnævnets indstilling fremgår, at den gennemsnitlige laveste behandlingspris per døgn for behandling med lægemidler med indhold af pregabalin udgør mellem 16,79 kr. for den laveste ækvieffektive dosis og 33,58 kr. for den højeste. Til sammenligning udgør den gennemsnitlige laveste behandlingspris per døgn for behandling med lægemidler med indhold af citalopram, sertralin og venlafaxin mellem 0,43 kr. og 3,50 kr. Vi lægger vægt på, at Medicintilskudsnævnet i sin indstilling af 3. maj 2011 henviser til, at pregabalin ikke er førstevalgsbehandling, og at pregabalin først skal anvendes, hvor behandling med et angstdæmpende lægemiddel med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres. Vi lægger endvidere vægt på, at Medicintilskudsnævnet skriver, at der kan være forskel på den effekt, de enkelte patienter har af et bestemt lægemiddel og hvilke bivirkninger, den enkelte patient oplever af de forskellige lægemidler. På denne baggrund vurderer vi, at den behandlingsmæssige værdi af pregabalin står i et rimeligt forhold til prisen for patienter med generaliseret angst i tilfælde, hvor behandling med et angstdæmpende lægemiddel med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres. Tilskuddet klausuleres derfor til disse patienter. 12

14 Med henvisning til det ovenfor under Generelt om præparatskift inden for denne gruppe af lægemidler anførte, klausuleres det generelle tilskud endvidere til patienter, hvor lægen efter en samlet klinisk vurdering af patientens mentale tilstand i helt særlige tilfælde finder, at et præparatskift vil være forbundet med stor risiko for tilbagefald. Lægemidler med indhold af pregabalin er også godkendt til behandling af epilepsi og neuropatiske smerter. Lægemidlets anvendelse hertil er ikke omfattet af denne revurdering, og pregabalin bevarer tilskud til epilepsi som en del af lægemidlets generelt klausulerede tilskud. Ad 2. Lægemidler med indhold af acepromazin Lægemidler med indhold af acepromazin er godkendt til behandling af ikke psykotiske tilstande præget af angst, spænding, uro og irritabilitetet hos affektlabile karakterafvigere, angstneurotikere og senile. Desuden til hikke, kvalme og opkastning. Vi lægger vægt på, at Medicintilskudsnævnet henviser til, at acepromazin ikke nævnes af Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), Sundhedsstyrelsen eller IRF til behandling af depression eller angst og anbefaler, at det generelle tilskud til lægemidler med indhold af acepromazin bortfalder. Med henvisning hertil vurderer vi, at lægemidlet ikke opfylder kriterierne i medicintilskudsbekendtgørelsens 1, stk. 2, for at oppebære generelt tilskud. Vi finder det ikke muligt at identificere bestemte sygdomme eller persongrupper til behandling af hvilke, lægemidler med indhold af acepromazin opfylder kriterierne for generelt tilskud. Ad 3. Depottabletter med indhold af quetiapin Depottabletter med indhold af quetiapin er godkendt til behandling af bl.a. skizofreni og bipolar lidelse. I 2010 blev lægemidlet også godkendt til supplerende behandling af depressive episoder ved unipolar depression, hvor monoterapi med antidepressiva ikke har været tilstrækkeligt. Depottabletterne fik i januar 2011 også generelt tilskud til den nye indikation. Af Bilag C til Medicintilskudsnævnets indstilling fremgår, at den gennemsnitlige laveste behandlingspris for quetiapin udgør 18,16 kr. Til sammenligning udgør den gennemsnitlige laveste behandlingspris per døgn for behandling med lægemidler med indhold af citalopram, sertralin og venlafaxin mellem 0,43 kr. og 3,50 kr. Vi lægger vægt på, at quetiapin depottabletter efter nævnets vurdering ikke er førstevalgsbehandling til supplerende behandling af depressive episoder, 13

15 og at prisen er høj. Vi lægger endvidere vægt på, at Medicintilskudsnævnet skriver, at der kan være forskel på den effekt, de enkelte patienter har af et bestemt lægemiddel og hvilke bivirkninger, den enkelte patient oplever af de forskellige lægemidler. På dette grundlag er det vores vurdering, at den behandlingsmæssige værdi af lægemidlet kun står i et rimeligt forhold til prisen som supplerende behandling af depressive episoder hos patienter med unipolar depression, hvor supplerende behandling med et antidepressivum med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres. Tilskuddet klausuleres derfor til disse patienter. Med henvisning til det ovenfor under Generelt om præparatskift inden for denne gruppe af lægemidler anførte, klausuleres det generelle tilskud endvidere til patienter, hvor lægen efter en samlet klinisk vurdering af patientens mentale tilstand i helt særlige tilfælde finder, at et præparatskifte vil være forbundet med stor risiko for tilbagefald. Quetiapin depottabletter er også godkendt til behandling af skizofreni og bipolar lidelse. Lægemidlets anvendelse hertil er ikke omfattet af denne revurdering, og quetiapin depottabletter bevarer derfor tilskud til disse anvendelser som en del af lægemidlets generelt klausulerede tilskud. Ad 4. Lægemidler med indhold af lithium Lægemidler med indhold af lithium er godkendt til manier og forebyggelse ved maniodepressiv lidelse. Af Bilag C til Medicintilskudsnævnets indstilling fremgår, at den gennemsnitlige laveste pris for lithium per enhed udgør 1,16 kr. for tabletter og 1,29 kr. for depottabletter. Antallet af personer, der igennem de sidste 5 år har indløst en recept på lægemidler med indhold af lithium, har været næsten uændret på knap personer årligt. Dette antal dækker lægemidlets anvendelse på alle indikationer. Vi lægger vægt på, at Medicintilskudsnævnet vurderer, at lithium har sin faste veldefinerede plads som tillægsbehandling ved moderat til svær depression for at forstærke den antidepressive effekt af antidepressiva. På denne baggrund og med henvisning til lægemidlets lave behandlingspris finder vi, at lægemidler med indhold af lithium opfylder kriterierne for at oppebære generelt tilskud. Lithiums anvendelse til andet end tillægsbehandling ved unipolar depression er ikke omfattet af denne revurdering. 14

16 Ad 5. Perorale lægemidler og suppositorier med indhold af diazepam, chlordiazepoxid, oxazepam, lorazepam, bromazepam, clobazam eller alprazolam Perorale lægemidler samt suppositorier med indhold af benzodiazepinderivater er godkendt til angst- og urotilstande. Derudover er flere benzodiazepinderivater også godkendt til alkoholabstinenssymptomer, og enkelte har yderligere indikationer clobazam er således også godkendt til epilepsi. Vi lægger vægt på, at Medicintilskudsnævnet vurderer, at der er nærliggende risiko for afhængighed og misbrug ved disse lægemidler. På denne baggrund finder vi, at disse lægemidler fortsat ikke opfylder betingelserne for at have generelt eller generelt klausuleret tilskud. Clobazams anvendelse til behandling af epilepsi er ikke omfattet af denne revurdering. Ad 6. Parenterale lægemidler med indhold af diazepam Parenterale lægemidler med indhold af diazepam er godkendt til bl.a. angst- og urotilstande. Godt personer indløste i 2010 recept på diazepam injektionsvæske eller injektionsemulsion. Vi lægger vægt på, at Medicintilskudsnævnet vurderer, at diazepam injektionsvæske (opløsning og emulsion) primært anvendes på sygehuse. På denne baggrund finder vi, at disse lægemidler ikke opfylder kriterierne for generelt tilskud. Vi finder det ikke muligt at identificere bestemte sygdomme eller persongrupper til behandling af hvilke, diazepam til injektion opfylder kriterierne for generelt tilskud. Ad 7. Lægemidler med indhold af hydroxyzin Lægemidler med indhold af hydroxyzin er godkendt til behandling af angst og pruritus (kløe). Vi lægger vægt på, at Medicintilskudsnævnet med henvisning til lægemidlets sederende egenskaber og manglende kliniske erfaringer til behandling af angst, vurderer, at hydroxyzin fortsat ikke bør have generelt eller generelt klausuleret tilskud. Vi finder på denne baggrund ikke, at lægemidlet opfylder kriterierne for at oppebære generelt, herunder generelt klausuleret tilskud. 15

17 Ad 8. Lægemidler med indhold af buspiron Lægemidler med indhold af buspiron er godkendt til behandling af angst og urotilstande. Af Bilag C til Medicintilskudsnævnets indstilling fremgår, at den gennemsnitlige laveste behandlingspris for buspiron ligger på mellem 5,37 kr. og 16,11 kr. Til sammenligning udgør den gennemsnitlige laveste behandlingspris per døgn for behandling med lægemidler med indhold af citalopram, sertralin og venlafaxin mellem 0,43 kr. og 3,50 kr. Lægemidler med indhold af buspiron angives af DSAM som en mulighed til behandling af GAD ved behandlingssvigt af SSRI. Buspiron er ikke rekommanderet af IRF. Vi lægger vægt på, at Medicintilskudsnævnet vurderer, at lægemidler med indhold af buspiron ikke er førstevalgsbehandling til behandling af angst og urotilstande. Vi lægger endvidere vægt på, at Medicintilskudsnævnet skriver, at der kan være forskel på den effekt, de enkelte patienter har af et bestemt lægemiddel og hvilke bivirkninger, den enkelte patient oplever af de forskellige lægemidler. På dette grundlag og med henvisning til at behandlingsprisen er relativt høj, finder vi, at den behandlingsmæssige værdi af buspiron kun står i et rimeligt forhold til prisen for patienter med generaliseret angst, hvor behandling med et angstdæmpende lægemiddel med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres. Tilskuddet klausuleres derfor til disse patienter. Med henvisning til det ovenfor under Generelt om præparatskift inden for denne gruppe af lægemidler anførte, klausuleres det generelle tilskud endvidere til patienter, hvor lægen efter en samlet klinisk vurdering af patientens mentale tilstand i helt særlige tilfælde finder, at et præparatskifte vil være forbundet med stor risiko for tilbagefald. Ad 9 og 10. Lægemidler med indhold af imipramin og perorale lægemidler med indhold af clomipramin, amitriptylin, nortriptylin, doxepin, dosulepin eller maprotilin Lægemidler med indhold af tricycliske antidepressiva (TCA) er godkendt til behandling af moderat til svær depression. Imipramin er desuden godkendt til behandling af enuresis nocturna (ufrivillig natlig vandladning). Af Bilag C til Medicintilskudsnævnets indstilling fremgår, at den gennemsnitlige laveste behandlingspris for laveste henholdsvis højeste ækvieffektive dosis ligger jævnt i gruppen i størrelsesordenen 2-3 kr. for 16

18 den laveste ækvieffektive dosis og 4-7 kr. for den højeste. Imipramin er dog dyrere (6,78-9,04 kr.). Antallet af patienter, der har indløst en recept på mindst ét tricyclisk antidepressivum, har været ganske let stigende gennem de sidste 5 år fra personer i 2006 til personer i Antallet ligger i det væsentlige på amitriptylin og nortriptylin personer har i 2010 indløst en recept på imipramin. Vi lægger vægt på, at Medicintilskudsnævnet vurderer, at tricycliske antidepressiva udover en værdifuld terapeutisk effekt har deres veletablerede plads i behandlingen af depression og angst. Med henvisning hertil og til lægemidlernes priser finder vi, at lægemidlernes behandlingsmæssige værdi står i et rimeligt forhold til prisen og fortsat bør have generelt tilskud, jf. dog nedenfor om imipramin. Imipramin er dyrere end de øvrige tricycliske antidepressiva, og sammenholdt med priserne på de øvrige TCA lægger vi vægt på, at Medicintilskudsnævnet finder, at den behandlingsmæssige værdi af imipramin kun står i et rimeligt forhold til prisen for de patienter med depression, hvor behandling med et antidepressivum med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres. Med henvisning til, at Medicintilskudsnævnet skriver, at der kan være forskel på den effekt, de enkelte patienter har af et bestemt lægemiddel og hvilke bivirkninger, den enkelte patient oplever af de forskellige lægemidler, klausuleres tilskuddet til imipramin derfor til disse patienter. Med henvisning til det ovenfor under Generelt om præparatskift inden for denne gruppe af lægemidler anførte, klausuleres det generelle tilskud endvidere til patienter, hvor lægen efter en samlet klinisk vurdering af patientens mentale tilstand i helt særlige tilfælde finder, at et præparatskifte vil være forbundet med stor risiko for tilbagefald. Imipramin anvendes også til behandling af enuresis nocturna. Vi vurderer, at den behandlingsmæssige værdi står mål med prisen for denne indikation, og lægemidlet bevarer tilskud til denne anvendelse som en del af lægemidlets generelt klausulerede tilskud. Ad 11. Parenterale lægemidler med indhold af clomipramin Parenterale lægemidler med indhold af clomipramin er godkendt til behandling af moderat til svær depression. Én person indløste i 2010 recept på clomipramin injektionsvæske. Vi lægger vægt på, at Medicintilskudsnævnet vurderer, at clomipramin injektionsvæske (opløsning og emulsion) primært anvendes på sygehuse. 17

19 På denne baggrund finder vi, at disse lægemidler ikke opfylder kriterierne for generelt tilskud. Vi finder det ikke muligt at identificere bestemte sygdomme eller persongrupper til behandling af hvilke, clomipramin til injektion opfylder kriterierne for generelt tilskud. Ad 12 og 13. Lægemidler (med undtagelse af oral suspension, koncentrat til oral opløsning og orale dråber) med indhold af fluoxetin, citalopram, paroxetin, sertralin, fluvoxamin eller escitalopram Selektive serotoningenoptagshæmmere er godkendt til behandling af moderat til svær depression. En række af SSRIerne er desuden godkendt til behandling af en eller flere angstlidelser, OCD og PTSD. Af Bilag C til Medicintilskudsnævnets indstilling fremgår, at den gennemsnitlige laveste behandlingspris for de billigste SSRI (fluoxetin, citalopram, paroxetin og sertralin) ligger under en krone for laveste ækvieffektive dosis og 2-4 kr. for den højeste. Behandlingsprisen for fluvoxamin ligger på 7,55 kr. og for escitalopram på 8,00-15,05 kr., jf. Bilag C til Medicintilskudsnævnets indstilling. Vi lægger vægt på det af Medicintilskudsnævnet anførte i nævnets indstilling af den 3. maj 2001 og vurderer på denne baggrund, at lægemidler med indhold af citalopram, sertralin, paroxetin og fluoxetin fortsat skal have generelt tilskud. Vi finder, at disse lægemidler fortsat opfylder kriterierne for generelt tilskud, jf. 1, stk. 2, i medicintilskudsbekendtgørelsen. Vi lægger vægt på det af Medicintilskudsnævnet anførte i nævnets indstilling af den 3. maj 2011 om escitalopram (i faste perorale formuleringer) og fluvoxamin og vurderer på denne baggrund, at lægemidlernes behandlingsmæssige værdi kun står i et rimeligt forhold til prisen for patienter med depression eller angst, hvor behandling med et antidepressivum/angstdæmpende lægemiddel med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres. Med henvisning til, at Medicintilskudsnævnet skriver, at der kan være forskel på den effekt, de enkelte patienter har af et bestemt lægemiddel og hvilke bivirkninger, den enkelte patient oplever af de forskellige lægemidler, klausuleres tilskuddet til escitalopram (i faste perorale formuleringer) og fluvoxamin derfor til disse patienter. Med henvisning til det ovenfor under Generelt om præparatskift inden for denne gruppe af lægemidler anførte, klausuleres det generelle tilskud til lægemidler med indhold af escitalopram (i faste perorale formuleringer) og 18

20 fluvoxamin endvidere til patienter, hvor lægen efter en samlet klinisk vurdering af patientens mentale tilstand i helt særlige tilfælde finder, at et præparatskift vil være forbundet med stor risiko for tilbagefald. Ad 14. Oral suspension, koncentrat til oral opløsning og orale dråber med indhold af paroxetin, sertralin eller escitalopram SSRI er godkendt til behandling af moderat til svær depression. En række af SSRIerne er desuden godkendt til en eller flere angstlidelser, OCD og PTSD. Af Bilag C til Medicintilskudsnævnets indstilling fremgår, at den gennemsnitlige laveste behandlingspris for paroxetin oral suspension ligger på 15,10 kr. og for sertralin koncentrat til oral opløsning på 12,38-24,75 kr. Sertralin koncentrat til oral opløsning udgik dog af handlen i Den gennemsnitlige laveste behandlingspris for escitalopram orale dråber ligger på 9,56-19,12 kr. Vi lægger vægt på det af Medicintilskudsnævnet anførte i nævnets indstilling af den 3. maj 2011 og vurderer på denne baggrund, at den behandlingsmæssige værdi af disse lægemidler kun står i et rimeligt forhold til prisen for patienter med depression eller angst, hvor behandling med peroralt antidepressivum/angstdæmpende lægemiddel i fast formulering med generelt tilskud uden klausulering ikke er en mulighed. Tilskuddet klausuleres derfor til disse patienter. Ad 15. Lægemidler med indhold af isocarboxazid Lægemidler med indhold af isocarboxazid er godkendt til behandling af depression, der ikke har kunnet behandles med cycliske antidepressiva. I Bilag C til Medicintilskudsnævnets indstilling fremgår, at den gennemsnitlige laveste behandlingspris for isocarboxazid udgør 9,37 kr.- 18,75 kr. Til sammenligning udgør den gennemsnitlige laveste behandlingspris per døgn for behandling med lægemidler med indhold af citalopram, sertralin og venlafaxin mellem 0,43 kr. og 3,50 kr. Medicintilskudsnævnet henviser til, at isocarboxazid kun anbefales med forbehold, og at lægemidlerne har en høj behandlingspris. Medicintilskudsnævnet skriver endvidere, at der kan være forskel på den effekt, de enkelte patienter har af et bestemt lægemiddel og hvilke bivirkninger, den enkelte patient oplever af de forskellige lægemidler. På denne baggrund vurderer vi, at den behandlingsmæssige værdi af isocarboxazid kun står i et rimeligt forhold til prisen for patienter med depression, hvor behandling med et antidepressivum med generelt tilskud 19

21 uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres. Tilskuddet klausuleres derfor til disse patienter. Med henvisning til det ovenfor under Generelt om præparatskift inden for denne gruppe af lægemidler anførte, klausuleres det generelle tilskud endvidere til patienter, hvor lægen efter en samlet klinisk vurdering af patientens mentale tilstand i helt særlige tilfælde finder, at et præparatskift vil være forbundet med stor risiko for tilbagefald. Ad 16. Lægemidler med indhold af moclobemid Lægemidler med indhold af moclobemid er godkendt til behandling af moderat til svær depression. Vi lægger vægt på det af Medicintilskudsnævnet anførte i indstilling af den 3. maj 2011 om, at der kan være forskel på den effekt, de enkelte patienter har af et bestemt præparat og hvilke bivirkninger, den enkelte patient oplever af de forskellige lægemidler, og at behandlingsprisen er relativt lav, 3,20-6,40 kr. ifølge bilag C. På dette grundlag vurderer vi, at lægemidlet fortsat skal have generelt tilskud. Ad 17, 19 og 20. Lægemidler med undtagelse af oral opløsning med indhold af mianserin, mirtazapin, venlafaxin, reboxetin, duloxetin eller agomelatin Lægemidlerne er godkendt til behandling af moderat til svær depression venlafaxin og duloxetin endvidere til angst, og duloxetin derudover til perifere diabetiske neuropatiske smerter. Den gennemsnitlige laveste behandlingspris på mirtazapin og venlafaxin ligger lige omkring en krone. Mianserin ligger på 4,30-6,75 kr., medens reboxetin, duloxetin og agomelatin ligger på 11,62-15,06 kr. for den laveste ækvieffektive dosis og 20,08-29,50 kr. for den højeste ækvieffektive dosis. Vi lægger vægt på, at Medicintilskudsnævnet med henvisning til den anbefalede anvendelse og lægemidlernes behandlingspriser finder, at lægemidler med indhold af venlafaxin og mirtazapin udgør det rationelle førstevalg ved behov for behandling med lægemidler med dual action. På denne baggrund vurderer vi, at lægemidler med indhold af venlafaxin og mirtazapin fortsat skal have generelt tilskud. Vi lægger vægt på, at Medicintilskudsnævnet finder, at mianserin har en plads i behandlingen af urotilstande hos ældre. På denne baggrund vurderer vi, at lægemidler med indhold af mianserin fortsat skal have generelt tilskud. 20

22 Med henvisning til det af Medicintilskudsnævnet anførte i nævnets indstilling af den 3. maj 2011 om, at der kan være forskel på den effekt, de enkelte patienter har af et bestemt lægemiddel og hvilke bivirkninger, den enkelte patient oplever af de forskellige lægemidler, vurderer vi med henvisning til de relativt høje behandlingspriser, at den behandlingsmæssige værdi af reboxetin og agomelatin alene står i et rimeligt forhold til prisen for patienter med depression, hvor behandling med et antidepressivum med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres. Tilskuddet klausuleres derfor til disse patienter. Det samme gælder for duloxetin i relation til behandling af depression eller generaliseret angst. Vi vurderer på denne baggrund, at den behandlingsmæssige værdi står i et rimeligt forhold til prisen for patienter, hvor behandling med et antidepressivum eller angstdæmpende lægemiddel med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres. Tilskuddet klausuleres derfor til disse patienter. Med henvisning til det ovenfor under Generelt om præparatskift inden for denne gruppe af lægemidler anførte, klausuleres det generelle tilskud til lægemidler med indhold af duloxetin, reboxetin og agomelatin endvidere til patienter, hvor lægen efter en samlet klinisk vurdering af patientens mentale tilstand finder, at et præparatskift i helt særlige tilfælde efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens mentale tilstand vil være forbundet med stor risiko for tilbagefald. Duloxetins anvendelse til neuropatiske smerter er ikke omfattet af denne revurdering. Ad 18. Oral opløsning med indhold af mirtazapin Mirtazapin er godkendt til behandling af major depression. Den gennemsnitlige laveste behandlingspris for mirtazapin oral opløsning ligger på 10,48 kr. Til sammenligning ligger den gennemsnitlige laveste behandlingspris på mirtazapin i fast lægemiddelform omkring en krone, jf. Bilag C i medicintilskudsnævnets indstiling. Vi lægger vægt på det af Medicintilskudsnævnet anførte i nævnets indstilling af den 3. maj 2011 og vurderer på denne baggrund, at den behandlingsmæssige værdi af mirtazapin oral opløsning kun står i et rimeligt forhold til prisen for patienter, hvor behandling med peroralt antidepressivum/angstdæmpende lægemiddel i fast lægemiddelform med generelt tilskud uden klausulering ikke er en mulighed. Tilskuddet klausuleres derfor til disse patienter. 21

23 Lovgrundlag Revurdering og tilbagekaldelse af meddelt tilskud sker med hjemmel i 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 180 af den 17. marts 2005 om medicintilskud og i overensstemmelse med principperne i Lægemiddelstyrelsens Vejledning om procedure for revurderinger af lægemidlers tilskudsstatus af 8. juni 2005 samt Lægemiddelstyrelsens Retningslinjer for vurdering og sammenligning af lægemidler med revurdering af lægemidlers tilskudssta-tus af 4. juli Link til disse dokumenter findes på > Statistik, priser og tilskud > Tilskud til medicin > Generelle tilskud > Revurdering > Vejledninger 7. Medicintilskudsbekendtgørelsen og sundhedsloven findes på Revurdering I forbindelse med indførelsen af revurdering af lægemidlers tilskudsstatus i 2005 blev det besluttet, at alle lægemidlers tilskudsstatus skal revurderes regelmæssigt. Lægemiddelstyrelsen kan herudover iværksætte ad hoc revurderinger, fx ved væsentlige nye oplysninger om uhensigtsmæssigt forbrug, nye behandlingsanbefalinger, væsentlige prisændringer mm. Lægemiddelstyrelsen følger udviklingen i forbrug og priser for lægemidler omfattet af denne afgørelse. Klagevejledning Denne afgørelse kan indbringes for Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Slotholmsgade 10-12, 1216 København, der dog ikke kan vurdere Lægemiddelstyrelsens faglige skøn. Information Vi informerer om ændringen på vores hjemmeside 8. Desuden informerer vi per brev landets praktiserende læger og privatpraktiserende speciallæger. Vi har bedt apotekerne om at udlevere et informationsark til de berørte patienter. På vores hjemmeside ligger kopi af informationsarket og brevet til lægerne. Relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger samt øvrige interessenter får en meddelelse med henvisning til vores hjemmeside

24 Med venlig hilsen Elisabeth Thomsen Bilag 1: Notat om høring over forslag til fremtidig tilskudssstatus for lægemidler til behandling af depression og angst i ATC-gruppe N06 m.fl. 23

25 Lægemiddelstyrelsen Sagsnummer: Den 30. september 2011 Bilag 1 - Notat om høring over forslag til fremtidig tilskudsstatus for lægemidler til behandling af depression og angst i ATC-gruppe N06 m.fl. Høringsparter Berørte virksomheder: 1A Farma A/S, 2care4 ApS, A Generic Pharmaceutical AB, A-Pharma ApS, Abacus Medicine ApS, Abbotts Products ApS, Actavis A/S, Actavis Nordic A/S, Amdipharm Limited, Arrow Pharma ApS, AstraZeneca A/S, BioPhausia A/S, Bluefish Pharmaceuticals AB, Boehringer Ingelheim Danmark A/S, Copyfarm A/S, EuroPharmaDK ApS, Eli Lilly Danmark A/S, GlaxoSmithKline Pharma A/S, Imi Pharma AS, HEXAL A/S, Krka Sverige AB, Lundbeck Pharma A/S, H. Lundbeck A/S, Meda AS, MediLink A/S, Merck NM ApS, Mylan ApS, Novartis Healthcare A/S, OBA - Pharma ApS, Orifarm A/S, Orifarm Generics A/S, Orion Pharma A/S, Paranova Danmark A/S, Pfizer ApS, Pfizer AB, PharmaCoDane ApS, Ranbaxy Pharma AB, Ratiopharm A/S, Roche A/S, Sandoz A/S, Sandoz, Sanofi- Aventis Denmark A/S, ScanimalHealth ApS, Schering-Plough A/S, Servier Danmark A/S, Singad Pharma ApS, Synthon BV, Teofarma S.r.l., Teva Denmark A/S og UCB Nordic A/S. Lægevidenskabelige selskaber: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, Dansk Gerontologisk Selskab, Dansk Hovedpine Selskab, Dansk Hæmatologisk Selskab, Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Neurologisk Selskab, Dansk Neuropædiatrisk Selskab, Dansk Ortopædisk Selskab, Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Pædiatrisk Selskab, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, Dansk Selskab for Geriatri, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Selskab for Medicinsk Onkologi, Dansk Selskab for Palliativ Medicin, Dansk Medicinsk Selskab, Dansk Selskab for Almen medicin og Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Patientorganisationer: Angstforeningen, Depressionsforeningen, De9 Foreningen for pårørende til psykisk syge i Midtjylland, Landsforeningen SIND, OCD-foreningen, ODA, Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer og Patient Foreningernes Samvirke. Derudover er Sundhedsstyrelsen og Institut for Rationel Farmakoterapi hørt. Lægemiddelstyrelsen har modtaget 9 høringssvar. Høringssvarene kan ses her: > Statistik, priser og tilskud > Tilskud til medicin > Generelle tilskud > Revurdering > Nyheder > Nyhed af 19. september

26 Vi forelagde samtlige svar for Medicintilskudsnævnet med anmodning om nævnets kommentarer til de læge- og lægemiddelfaglige forhold. Svarene blev drøftet på nævnets møde 23. august 2011, og nævnet fandt ikke anledning til at ændre eller supplere sin indstilling. Dette notat henviser til væsentlige punkter i de modtagne høringssvar med relation til afgørelsen og indeholder Lægemiddelstyrelsens kommentarer hertil. 1. Konsekvensanalyse Danske Patienter efterlyser undersøgelse af de forskellige patientgruppers oplevelser med medicinskift og opfordrer til, at Lægemiddelstyrelsen overvåger/undersøger hvilke konsekvenser, de ændrede tilskud har for patienter i relation til fx compliance og oplevede bivirkninger. Det indgår ikke i de forudsætninger, Folketinget har opstillet for gennemførelsen af revurderinger af lægemidlers tilskudsstatus, at Lægemiddelstyrelsen skal foretage eller finansiere opfølgende farmakoepidemiologiske undersøgelser eller lignende af konsekvenserne af de beslutninger, vi træffer. Vi har endvidere ikke økonomiske muligheder for at forestå sådanne undersøgelser. Hvis andre skulle ønske at gennemføre undersøgelserne, bistår vi gerne, ligesom vi naturligvis vil være interesserede i resultaterne. 2. Præparatskift Danske Patienter mener, at det er kritisabelt, at Medicintilskudsnævnet lægger op til, at velbehandlede patienter med moderat depression og angst skal flyttes til et billigere SSRI-behandlingsalternativ, medmindre de tidligere har prøvet dette eller helt særlige grunde taler mod et skifte. Ud over det primære formål om at yde medicintilskud til borgerne, skal medicintilskudsreglerne og vores administration af reglerne understøtte rationel lægemiddelanvendelse. Det er Medicintilskudsnævnets og Lægemiddelstyrelsens vurdering, at det er rationelt at understøtte førstevalgsbehandling med billigere behandlingsalternativer. Danske Patienter mener, at alle patienter som udgangspunkt bør behandles med den medicin, de tåler bedst (ikke blot en de tåler), og at de bør behandles optimalt (ikke blot tilstrækkeligt). Medicintilskudsændringerne tilsigter ikke, at patienterne skal behandles dårligere, men at patienterne skal behandles lige så godt for færre penge. 3. Klausulering Servier Danmark A/S anmoder om, at lægemidler med indhold af agomelatin får generelt tilskud som førstevalgsbehandling til patienter med søvnforstyrrelser eller seksuel dysfunktion ved brug af de generelt tilskudsberettigede lægemidler. Med den nye tilskudsstatus giver klausulen mulighed for at ordinere agomelatin med generelt (klausuleret) tilskud til patienter med disse tilstande ved behandling med de generelt tilskudsberettigede lægemidler. Region Hovedstadens Psykiatri opfordrer til, at lægemidlet Marplan med indhold af lægemiddelstoffet isocarboxazid fortsat skal oppebære generelt tilskud med henvisning til, at klausulen er identisk med lægemidlets anvendelse og at det forhold, at lægen skal skrive tilskud på recepten for at tilkendegive, at patienten opfylder klausulen, kan være medvirkende til, at patientens adgang til tilskud besværliggøres. Region Hovedstadens Psykiatri peger på, at der ikke eksisterer en pop-up funktion i lægens ordinationsfunktion, der sikrer, at lægen husker at skrive tilskud på recepten. AstraZeneca har tilsvarende forbehold i relation til Seroquel Prolong og tilføjer, at klausuleringen vil have konsekvenser 2

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 3. maj 2011 Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N06A, antidepressiva, samt visse lægemidler i ATC-gruppe N03A, N05A og N05B

Læs mere

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr. 20160228 Reference usk T +4 4488930 E usk@dkma.dk Ændring af tilskudsklausul for duloxetin 30 og 60 mg Den 30. september 2011 afsluttede vi revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler,

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler, Til lægen Ændring af medicintilskud til glucosamin og visse lægemidler mod depression og angst Glucosamin Den 28. november 2011 bortfalder tilskuddet til glucosamin. Lægemidler mod depression og angst

Læs mere

Til virksomheden 16. januar 2017 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 16. januar 2017 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 16. januar 2017 Sagsnr. 2015122548 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Vi har revurderet tilskudsstatus for

Læs mere

N05 Psykoleptika. N03 Antiepileptika. N05B Anxiolytika. N03A Antiepileptika. N05A Antipsykotika. N05BB Diphenylmethanderivater

N05 Psykoleptika. N03 Antiepileptika. N05B Anxiolytika. N03A Antiepileptika. N05A Antipsykotika. N05BB Diphenylmethanderivater N03 Antiepileptika N0 Psykoleptika ilag A Side 1 N03A Antiepileptika N0A Antipsykotika N0 Anxiolytika N03AX Andre Antiepileptika N0AA Phenothiazin med alifatisk sidekæde N0AH Diazepiner, oxazepiner, thiazepiner

Læs mere

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr. 20160221 Reference usk T +4 4488930 E usk@dkma.dk Generelt tilskud til nogle pregabalin kapsler Den 30. september 2011 afsluttede vi revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Til virksomheden 10. juni 2016 Sagsnr. 2015030615 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk

Til virksomheden 10. juni 2016 Sagsnr. 2015030615 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Til virksomheden 10. juni 2016 Sagsnr. 2015030615 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens i ATC-gruppe N06D Vi har revurderet tilskudsstatus for

Læs mere

Til virksomheden 1. november 2017 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 1. november 2017 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 1. november 2017 Sagsnr. 2017011413 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod diarré og tarminflammation/infektion

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod diarré og tarminflammation/infektion Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod diarré og tarminflammation/infektion Vi afslutter med denne afgørelse revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod søvnløshed i ATC-gruppe N05C

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod søvnløshed i ATC-gruppe N05C Til virksomheden 4. juli 2017 Sagsnr. 2015122542 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod søvnløshed i ATC-gruppe N05C Vi har revurderet tilskudsstatus

Læs mere

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler Vi afslutter med denne afgørelse revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler

Læs mere

Til virksomheden 21. december 2016 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 21. december 2016 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 21. december 2016 Sagsnr. 2016102038 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod ADHD Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler mod

Læs mere

Nedenfor følger sagsfremstilling, lovgrundlag, afgørelse, begrundelse, klagevejledning samt information om ændringerne.

Nedenfor følger sagsfremstilling, lovgrundlag, afgørelse, begrundelse, klagevejledning samt information om ændringerne. Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler til lokal behandling af sygdomme i mundhulen Vi afslutter med denne afgørelse revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af depression Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på den nyeste udvikling i forbrug af antidepressive

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N01, anæstetika

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N01, anæstetika Til virksomheden 4. juli 2017 Sagsnr. 2015122533 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N01, anæstetika Vi har revurderet tilskudsstatus for

Læs mere

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for midler mod funktionelle gastrointestinale forstyrrelser

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for midler mod funktionelle gastrointestinale forstyrrelser Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for midler mod funktionelle gastrointestinale forstyrrelser Vi afslutter med denne afgørelse revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Forbruget af antidepressiva 2001-2011

Forbruget af antidepressiva 2001-2011 Indhold RESUMÉ... 2 LÆGEMIDDELGRUPPE... 2 ANTIDEPRESSIVA... 2 ANDRE LÆGEMIDLER MED ANTIDEPRESSIV VIRKNING... 3 RESULTATER... 4 ANTALLET AF BRUGERE ER STAGNERET... 4 NOGLE BRUGERE INDLØSER KUN ÉN RECEPT...

Læs mere

Til virksomheder der per 16. november 2009 eller tidligere har markedsført et eller flere lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA

Til virksomheder der per 16. november 2009 eller tidligere har markedsført et eller flere lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA Til virksomheder der per 16. november 2009 eller tidligere har markedsført et eller flere lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA

Læs mere

Nedenfor følger sagsfremstilling, lovgrundlag, afgørelse, begrundelse, klagevejledning samt information om ændringerne.

Nedenfor følger sagsfremstilling, lovgrundlag, afgørelse, begrundelse, klagevejledning samt information om ændringerne. Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A09- digestiva, inkl. enzymer, A11-vitaminer, A12- mineralpræparater og A16 - andre midler

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Den 20. december 2016 Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Baggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet om at revurdere

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Til Medicintilskudsnævnets medlemmer Den 9. september 2010 Hermed indkaldes til møde i Medicintilskudsnævnet om Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Mødet er nr. 342 og finder

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på forbruget

Læs mere

Information om MEDICIN MOD DEPRESSION

Information om MEDICIN MOD DEPRESSION Til voksne Information om MEDICIN MOD DEPRESSION Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er en depression? 04 Hvad er medicin mod depression? 04 Typer af medicin 06 Hvilken medicin passer til

Læs mere

Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus den 26. januar 2015.

Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus den 26. januar 2015. Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE Vi afslutter

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Den 4. november 2015 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Baggrund Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) har anmodet om at revurdere tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

C08 Calciumantagonister

C08 Calciumantagonister C08 Calciumantagonister Bilag A4 C08C Selektive calciumantagonister m. overv. vaskulær effekt C08D Selektive calciumantagonister m. direkte cardiel effekt C08CA Dihydropyridinderivater C08DA Phenylalkylaminderivater

Læs mere

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015:

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015: På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum institut løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Overblik bliver offentliggjort hvert kvartal og giver

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 30. maj 2012 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider) i ATCgruppe N02A, N07BC og R05DA Sundhedsstyrelsen har

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 29. oktober 2013 Sagsnr: 2013034167 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler i ATC-gruppe N05A, N03AG01 og N03AX09 Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus

Læs mere

Lægemiddelstyrelsen har påbegyndt en gennemgang af alle lægemidlers tilskudsstatus og er startet med at se på hypertensionsmidlerne.

Lægemiddelstyrelsen har påbegyndt en gennemgang af alle lægemidlers tilskudsstatus og er startet med at se på hypertensionsmidlerne. Dansk Hypertensionsselskab Fællessekretariatet Esplanaden 8C, 3. 1263 København K. Hypertensionsbehandling i Danmark 6. marts 2006 Lægemiddelstyrelsen har påbegyndt en gennemgang af alle lægemidlers tilskudsstatus

Læs mere

Depression brochure Hvorfor diagnosen, bruge bedre depression

Depression brochure Hvorfor diagnosen, bruge bedre depression Depression Denne brochure handler om depression. Hvorfor det er vigtigt at få stillet diagnosen, og hvilken medicin man kan bruge. Men også om, hvordan man kan blive bedre til at undgå en ny depression.

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af unipolar depression

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af unipolar depression Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af unipolar depression Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 23. december 2011 Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider) i ATCgruppe N02A, N07BC og R05DA Baggrund og indhold

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 14. april 2009 Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

C07. Beta-blokerende midler, Beta-blokerende midler, C07CB Beta-blokkere, selektive, og andre diuretica. C07BB Beta-blokkere, selektive, og thiazider

C07. Beta-blokerende midler, Beta-blokerende midler, C07CB Beta-blokkere, selektive, og andre diuretica. C07BB Beta-blokkere, selektive, og thiazider C07 Beta-blokerende midler Bilag A3 C07A Beta-blokerende midler, usammensatte C07B Beta-blokerende midler og thiazider C07C Beta-blokkere og andre diuretica C07F Beta-blokkere og andre antihypertensiva

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Den 14. april 2016 Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Baggrund Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) har anmodet om at

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed

Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed Medicintilskudsnævnet Den 4. november 205 Sagsnr: 20505674 Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 2300 København S Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed Baggrund Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler i ATC-gruppe N05A, N03AG01 og N03AX09 aggrund og indhold Vi har revurderet

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 389, tirsdag den 26. februar 2013. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 26. februar 2013. I mødet

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Den 1. juli 2016 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Baggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet om at revurdere tilskudsstatus for lægemidler mod

Læs mere

Behandling af stress, angst og depression i almen praksis

Behandling af stress, angst og depression i almen praksis Behandling af stress, angst og depression i almen praksis 16. september 2016 Oplægsholder: Susanne Rosendal, psykiater, ph.d. Kursusleder: Peder Reistad, praktiserende læge, specialepraksiskonsulent. 1

Læs mere

Forbruget af antidepressiva i Danmark i den primære sundhedssektor i perioden 1994-2003

Forbruget af antidepressiva i Danmark i den primære sundhedssektor i perioden 1994-2003 1 Forbruget af antidepressiva i Danmark i den primære sundhedssektor i perioden 1994-2003 INDLEDNING:...1 RES UMÉ:...2 RES ULTATER:...3 FORBRUG...3 FORBRUGET I DE NORDISKE LANDE...3 OMSÆTNING...4 ANT AL

Læs mere

Vejledning til ansøgning om generelt tilskud. Lovgrundlag

Vejledning til ansøgning om generelt tilskud. Lovgrundlag Vejledning til ansøgning om generelt tilskud Lovgrundlag Lægemiddelstyrelsen træffer i henhold til sundhedslovens 144, stk. 1-3, samt sundhedslovens 152, stk. 2 og 4, afgørelse om, hvorvidt Regionsrådet

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresume og indlægsseddel

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresume og indlægsseddel BILAG III Ændringer i relevante afsnit af produktresume og indlægsseddel Bemærk: Ændringerne til produktresume og indlægsseddel skal, om nødvendigt, efterfølgende opdateres af den relevante nationale myndighed

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi i ATC-gruppe N03, N05BA og N05CD Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder

Læs mere

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2014

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin fokuserer på de lægemidler eller lægemiddelgrupper, hvor der har været de største

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU alm. del Bilag 63 Offentligt. Lægemiddelstyrelsen Lægemiddelkontrol/AMV Den 29.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU alm. del Bilag 63 Offentligt. Lægemiddelstyrelsen Lægemiddelkontrol/AMV Den 29. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 63 Offentligt Lægemiddelstyrelsen Notat vedrørende Lægemiddelstyrelsens offentliggørelse af initiativer, herunder politianmeldelse med henblik

Læs mere

Projekt om rationel medicinanvendelse i speciallægepraksis - Bilag Indhold

Projekt om rationel medicinanvendelse i speciallægepraksis - Bilag Indhold Projekt om rationel medicinanvendelse i speciallægepraksis - Bilag Indhold Bilag 1 - Beskrivelse af indledende dataanalyse af lægemiddelforbruget i speciallægepraksis... 2 Bilag 2 - Resultater fra den

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sagsnr: 2013033446 2. forslag Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi i ATC-gruppe N03, N05BA og N05CD Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler

Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler Medierne bringer jævnligt historier om danskernes brug og misbrug af sove- og beroligende medicin. Mange af historierne har sensationspræg

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst. Fra januar 2011 til december 2012. Notat

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst. Fra januar 2011 til december 2012. Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til december 2012 Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til december 2012 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Svær behandlelig depression. Praktiserende læger 28. januar 2014

Svær behandlelig depression. Praktiserende læger 28. januar 2014 Svær behandlelig depression Praktiserende læger 28. januar 2014 F30-39 Affektive sindslidelser Lidelser, hvor den fundamentale forstyrrelse er en forandring i stemningsleje og aktivitetsniveau. De fleste

Læs mere

Depression DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

Depression DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression Depression Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 57 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg Anledning: Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske bocentre på

Læs mere

SSRI og bivirkninger ved brug under graviditet og hos børn og unge. Bivirkningsrådet 10. maj 2011 Doris I. Stenver, overlæge, Forbrugersikkerhed

SSRI og bivirkninger ved brug under graviditet og hos børn og unge. Bivirkningsrådet 10. maj 2011 Doris I. Stenver, overlæge, Forbrugersikkerhed SSRI og bivirkninger ved brug under graviditet og hos børn og unge Bivirkningsrådet 10. maj 2011 Doris I. Stenver, overlæge, Forbrugersikkerhed Behandling af depression hos gravide 10% af de gravide rammes

Læs mere

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa Fagudvalget Lars Vedel Kessing (formand) professor, overlæge, dr.med. Dansk Psykiatrisk Selskab René Ernst Nielsen, Konst. 1. reservelæge i psykiatri, ph.d. Region Nordjylland Erik Roj Larsen, Uddannelsesansvarlige

Læs mere

Overdødelighed af livsstilssygdomme blandt mennesker med sindslidelse

Overdødelighed af livsstilssygdomme blandt mennesker med sindslidelse Møde i arbejdsgruppe vedr. fælles strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme blandt mennesker med en sindslidelse. Fredericia d. 25.1.2012 Overdødelighed af livsstilssygdomme blandt mennesker

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd BF ( lykkepiller ) Tid og sted: Folketinget, onsdag den 25. maj 2011, kl. 13. Dok nr.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd BF ( lykkepiller ) Tid og sted: Folketinget, onsdag den 25. maj 2011, kl. 13. Dok nr. Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 761 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Anledning: Taletid: Samråd BF ( lykkepiller ) (8-9 min.) Tid og sted: Folketinget, onsdag

Læs mere

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer Danmarks Apotekerforening Analyse 6. maj 215 35. ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer 6 procent af de ældre, der fik en medicingennemgang, anvendte risikolægemidler, der

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi (ATC-gruppe N03 m.fl.)

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi (ATC-gruppe N03 m.fl.) Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi (ATC-gruppe N03 m.fl.) Medicintilskudsnævnet har i august 2012 modtaget bidrag fra følgende: Dansk Epilepsi Selskab Dansk Epilepsiforening Dansk

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 431, tirsdag den 16. juni 2015. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 16. juni 2015. I mødet deltog:

Læs mere

Oversigt over tilskudsstatus per 2. marts 2015 for al antipsykotisk medicin

Oversigt over tilskudsstatus per 2. marts 2015 for al antipsykotisk medicin Oversigt over tilskudsstatus per 2. marts 2015 for al antipsykotisk medicin Navn Form Nuærende tilskudsstatus Tilskudsdsstatus per 2. marts 2015 Abilify injektionsvæske, opløsning Abilify oral opløsning

Læs mere

Svage smertestillende lægemidler

Svage smertestillende lægemidler Svage smertestillende lægemidler Salget før og efter receptpligt på store pakninger 2014 Det månedlige salg af svage smertestillende midler før og efter de store pakninger kom på recept i september 2013

Læs mere

Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse

Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse Til voksne Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er bipolar lidelse? 03 Hvorfor behandle bipolar lidelse? 04 Hvordan behandler

Læs mere

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Indhold INDHOLD... 1 BAGGRUND... 2 SALGET AF SMERTESTILLENDE HÅNDKØBSLÆGEMIDLER DE SENESTE 15 ÅR... 3 Paracetamol sælger mest... 3 En del af håndkøbsmedicinen

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom Medicintilskudsnævnet har modtaget bidrag fra følgende: Danmarks Apotekerforening UCB Medicintilskudsnævnet, 8. september 2015 København,

Læs mere

Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets forslag til indstilling af 27. april 2016 om tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom.

Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets forslag til indstilling af 27. april 2016 om tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom. Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets forslag til indstilling af 27. april 2016 om tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom. Vi har modtaget høringssvar fra følgende: Danmarks Apotekerforening

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise, når voksne med psykiske lidelser

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

John Teilmann Larsen Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Formand for Lægemiddelkomitéen for psykiatri Telepsykiatrisk Center.

John Teilmann Larsen Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Formand for Lægemiddelkomitéen for psykiatri Telepsykiatrisk Center. Oplæg om medicinering i psykiatrien Kontaktforum for Handicap, Region Syddanmark, 3.3.2016 John Teilmann Larsen Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Formand for Lægemiddelkomitéen for psykiatri Telepsykiatrisk

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Journalnummer: 5-1010-223/1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om behandling af voksne med

Læs mere

ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 MEDLEMMER UDPEGET AF MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 20 MØDER I 2014

ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 MEDLEMMER UDPEGET AF MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 20 MØDER I 2014 ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 Medicintilskudsnævnet rådgiver Sundhedsstyrelsen i ansøgninger om tilskud til lægemidler. Det gælder både generelle tilskud til lægemidler (efter ansøgning fra

Læs mere

Sortiment pr. 13. september 2013 Lægemiddelnavn Form Styrke

Sortiment pr. 13. september 2013 Lægemiddelnavn Form Styrke Sortiment pr. 13. september 2013 Lægemiddelnavn Form Styrke Asacard depotkapsler, hårde 162,5 mg Aspirin Kardio enterotabletter 100 mg Hjerdyl tabletter 150 mg Hjerdyl tabletter 75 mg Hjertealbyl enterotabletter

Læs mere

Svar på Lægemiddelstyrelsens høring over tilskudsstatus for dihydropyridincalciumantagonisterne

Svar på Lægemiddelstyrelsens høring over tilskudsstatus for dihydropyridincalciumantagonisterne Svar på Lægemiddelstyrelsens høring over tilskudsstatus for dihydropyridincalciumantagonisterne (ATC-gruppe C08CA) Boehringer Ingelheim Danmarks Apotekerforening Dansk Hypertensionsselskab Meda Novartis

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 378, tirsdag den 21. august 2012. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 21.august 2012. I mødet

Læs mere

Samtaleterapi ydelse 6101

Samtaleterapi ydelse 6101 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Samtaleterapi ydelse 6101 Følgende notat har to formål. Det første formål er

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, supplerende svar på spørgsmål 799 Offentligt Medicintilskudsnævnet Den 28. september 2012 Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Referat af Medicintilskudsnævnets

Læs mere

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og stilknytning KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag 1 - Dokumentation Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM er anvendt

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 387, tirsdag den 22. januar 2013. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 22. januar 2013. I mødet

Læs mere

INDHOLD. Indledning 5 Forfattere 6

INDHOLD. Indledning 5 Forfattere 6 INDHOLD Indledning 5 Forfattere 6 Opslagsdel: Angst 8 Appetitløshed 11 Ascites 13 Blødning 15 Den døende patient 18 Depression 23 Diarré 27 Dysfagi 29 Dyspnø 31 Familiesamtalen 34 Fatigue (træthed) 37

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 6. januar 2011 Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 346, tirsdag den 14. december 2010 Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 14. december

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser VEJ nr 9194 af 11/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: SUM, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-98/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets forslag til indstilling af 20. marts 2013 til tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi

Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets forslag til indstilling af 20. marts 2013 til tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets forslag til indstilling af 20. marts 2013 til tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi Vi har modtaget høringssvar fra følgende: Danmarks Apotekerforening

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes (ATC gruppe A10)

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes (ATC gruppe A10) Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes (ATC gruppe A10) Sundhedsstyrelsen har i perioden 17. maj til 11. juni 2012 modtaget yderligere bidrag. Det drejer sig om følgende: Copenhagen

Læs mere

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE [Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE Kære læser Pjecen, du her sidder med, er lavet i samarbejde mellem Patienterstatningen og BEDRE PSYKIATRI Landsforeningen for pårørende. Vi er i stigende omfang blevet

Læs mere

Udtrapning af benzodiazepiner. Birgit Signora Toft

Udtrapning af benzodiazepiner. Birgit Signora Toft Birgit Signora Toft Cand. pharm., ph.d. Tidl. Sygehusapoteker Tidl. Lægemiddelkonsulent Selvstændig farmaceut med egen konsulentvirksomhed Forfatter til bl.a. Afhængighed på recept og Pausens kraft Hvad

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 413, tirsdag den 27. maj 2014. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 27. maj 2014. I mødet deltog:

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Til Medicintilskudsnævnets medlemmer Den 11. september 2012 Hermed indkaldes til møde i Medicintilskudsnævnet om Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Mødet er nr. 381 og finder

Læs mere

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Psykisk lidelse og selvmord Forekomsten af psykiske lidelser hos ældre Demografiske forandringer Fremtrædelsesformer

Læs mere

Markant fald i forbruget af sove- og angstdæmpende medicin

Markant fald i forbruget af sove- og angstdæmpende medicin Markant fald i forbruget af sove- og angstdæmpende medicin - en analyse af forbruget fra 2004 til begyndelsen af 2009 Indhold Resumé Baggrund Forbruget er faldet markant det sidste år Store regionale forskelle

Læs mere

Antidepressiva midler mod depression

Antidepressiva midler mod depression GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 9 Dette materiale er baggrund for facilitators oplæg om antidepressive midler. Det skal ikke bruges direkte,

Læs mere