Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent."

Transkript

1 Antenneforeningen Aarhus Ordinær generalforsamling Tid: tirsdag, 27. maj 2014 Sted: Hotel Scandic Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus Deltagere: ca. 35 deltagere (5.267 stemmer) samt personale fra Stofa Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent. 1. Valg af dirigent Keld Albrechtsen blev valgt uden modkandidat og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Der var ingen indvendinger imod den udsendte dagsorden. 2. Beretning for det forløbne år Anders Andersen fremlagde bestyrelsens beretning med følgende ordlyd: Mellem jul og nytår 2013 ønskede Torben Overgaard at udtræde af bestyrelsen, og jeg måtte derfor i egenskab af næstformand overtage posten som konstitueret formand indtil denne generalforsamling, hvor vi så vil vælge ny formand. Vi valgte ikke at afholde en ekstraordinær generalforsamling for at vælge ny formand, da der ikke var blevet udtrykt ønske herom. Til gengæld blev vi i bestyrelsen enige om, at vi indtil en ny bestyrelse er på plads ikke ville forpligte foreningen i længerevarende projekter, men køre foreningen videre som en form for forretningsministerium. På den baggrund er det faldet i min lod at forelægge bestyrelsens årsberetning. Udviklingen på kabel TV markedet Vi prøver hele tiden at følge med i den hurtige udvikling, der er i gang inden for kabel TV markedet. Vi taler alle om frit valg contra pakker, coax-kabler contra fiber-kabler, streaming tjenester contra flow TV. Men hvad betyder det for antenneforeningen i fremtiden? Ét er sikkert: der kræves mere og mere af kapaciteten i kablerne og dermed af både vores og Stofas net. Nye og store investeringer kræves for at følge med og give vores medlemmer/jer den kapacitet, der er behov for. Der tales meget om, at vi skal have fiber ud over det hele. Her i Aarhus har vi masser af fiber. Ingen husstand inden for vort forsyningsområde er over 300 meter fra en fiber. Så fiber har vi, men hvor langt skal den føres frem og hvornår? Kapacitetsmæssigt har en almindelig husstand ikke brug for at få fiber helt ind i boligen, men det er lykkedes elværkerne at overbevise både presse og politikere om, at fiber er den helt store åbenbaring, selvom et fiberstik helt ind i boligen koster ca. 5 gange så meget som et almindeligt coax stik. Den udfordring er vi og Stofa klar over og klar til at møde, selvom det er dyrt.

2 SE s overtagelse af Stofa SE overtog Stofa i 2012, hvilket har haft stor indflydelse på Stofas organisation og givet os en del nye medarbejdere at samarbejde med. Det har været positivt, ligesom det har været positivt, at vi har kunnet mærke et meget stærkt fokus på samarbejdet med os og en klart forbedret kundeservice. Den led dog et knæk for nylig, da man i begyndelsen af marts i år sammenlagde SEs fiberkunder med Stofas kundebase. Det har givet vældige problemer med svartider hos Stofa, men der skulle nu igen være normale svartider i Stofas kundeservice. Vi har derudover kunnet mærke, at Stofa har fokuseret på at få indhold, kvalitet og hastighed prioriteret, hvilket bl.a. har betydet, at næsten alle programleverandørernes kanaler nu er med på WebTv. Mødeaktivitet med SE/Stofa om ny samarbejdsmåde Med den udvikling, kabel TV markedet og bredbåndsmarkedet går igennem, har det været helt naturligt for os i bestyrelsen løbende at drøfte med Stofa, om vores gamle kontrakter, som går helt tilbage til 1978 med tilretninger undervejs helt frem til nu, stadigvæk er hensigtsmæssige set i lyset af den teknologiske udvikling. Lige nu er vi i den situation, at vi overvejer, om vi mere skal bevæge os i retning af at være en ren forbrugerforening og forlade vort oprindelige og nuværende formål, der udelukkende omfatter at eje og drive fællesantenneanlæg og fordele billede- og lydprogrammer. Som tidligere omtalt skal noget ændres, da investeringerne i fremtiden bliver enormt store, og vi kan ikke forvente, at Stofa vil smide store investeringer i jorden, før vores aftalegrundlag bliver ændret. I dag er det nemlig sådan, at vi kan udnytte en forkøbsret til hele anlægget inden for 1 år, og ingen kan forvente, at en ansvarlig virksomhed vil smide mange penge i jorden, hvis den kan blive købt ud i løbet af bare 1 år. Investeringer i mindre øer Vi har i dag et meget moderne fællesantenneanlæg, hvilket bl.a. skyldes, at vi i perioden investerede 41 mio.kr. til ombygning af noder, så vi nu i stedet for husstande pr. node er gået ned til 500 og forberedt til kun 250 hustande per node; denne investering er foretaget for at sikre, at alle husstande har kapacitet nok. Der sker altså løbende forbedringer i det eksisterende anlæg. Stigende programafgifter CopyDan afgifter Løbende kontakt med og påvirkning af leverandørerne Ud over at vi samarbejder med Stofa og andre antenneforeninger om indkøb af programmer, har vi også selv løbende kontakt med programleverandørerne, således vi selv er med til at påvirke udviklingen på især priser. Kontakten med leverandørerne er vigtigt at have for at følge udviklingen i rettigheder og indhold. Men ikke kun programleverandørerne skruer på prisen, men også CopyDan afgifterne har været stigende i de seneste år. Det har over de senest år udviklet sig til et tag selv bord, som politikerne tilsyneladende ikke vil gøre noget ved. Naturligvis skal kunstnerne have penge for deres præstationer, men vi synes det er gået over gevind. Men helt ærligt, så er det vanskeligt at holde priserne nede. Dog lykkedes det os at holde prisen for mellempakken og den store pakke lidt i ro, men af

3 konkurrencemæssige årsager steg prisen for basispakken mere end vi kunne ønske; årsagen var, at der kom endnu en betalingskanal i basispakken, nemlig Kanal 5. Derudover er nu alle kanaler, der kan sendes i HD, i HD-kvalitet. Deltagelse i Stofa events I forbindelse med at Stofa nedlagde sin butik på Søren Frichs Vej i december 2012 blev der udviklet et nyt koncept til at skabe kontakt med medlemmer og potentielle nye medlemmer i lokalområderne i Aarhus. Her blev antenneforeningen inviteret til at deltage, hvilket har betydet, at vi har været ude og tale med mange af vore medlemmer, da disse events i de fleste områder, har været godt besøgt. Fremtiden Selvom vi deltager i disse events, mener vi, at der kan være et behov for selv at have en butik i midtbyen af Aarhus, hvor vores medlemmer kan komme og få råd og vejledning. Det er et af de emner, der står på listen over opgaver, der skal arbejdes videre med. Vi var også i gang med at se på muligheden for at kunne tilbyde vores medlemmer en mobiltelefoni løsning, da vi havde manglet initiativ fra Stofa på dette område. Inden vi fik det på plads oplyste Stofa os, at de vil være på markedet med en mobiltelefoniløsning inden længe. Så det udspil forventer vi at se snarest. Rundt omkring i andre antenneforeninger bliver der efterhånden slukket for det analoge signal, og det samme har vi drøftet i Antenneforeningen Aarhus. Formålet er bl.a., at vi på den måde frigør plads til flere digitale tjenester. Vi har endnu ikke sat nogen endelig dato på, men havde forventet, at det kunne blive i Det er nu ikke sikkert, det kan nå at blive i år, da det er vigtigt, at Stofa er helt klar til omstillingen for vores godt medlemmer. Omstillingen vil kræve en ret stor indsats af Stofas Kundeservice, så på grund af den lidt kedelig erfaring Stofa fik med sammenlægningen med SE s bredbåndskunder, så vil en så stor operation skulle planlægges godt og ikke komme i konflikt med andre lukninger af det analoge signal. En anden ny mulighed, vi forhandler med Stofa om, er, at man skal kunne tegne abonnement på en bredbåndsforbindelse uden krav om også at indgå aftale om en tvpakke. Det er noget, som især de mange studerende i Aarhus efterspørger; de ser gerne TV på deres Pc er og har dermed reelt kun behov for hurtigt bredbånd. Alle disse fremtidige opgaver arbejdes der med, men de endelige beslutninger er stillet i bero, indtil vi har en ny bestyrelse på plads i aften. Til slut kan jeg oplyse, at vi nu har fået et nyt website. Det gamle design blev lavet i 2007 og en ny opbygning var tiltrængt. DynamicWeb, som vi tidligere benyttede, er mest gearet til store kunder og ikke småfisk som os. Vi har i stedet valgt en open source løsning, der hedder UMBRACO. Vi har også fået ny nyhedsbrevleverandør, som giver os en langt mere professionel skabelon og desuden bedre mulighed for opfølgning på nyhedsbrevene. Endelig er websitet nu også designet til smart phones og tablets.

4 Som I kan høre, ligger der mange spændende udfordringer foran os. Så der bliver nok at tage fat på for den kommende bestyrelse. Tak for jeres opmærksomhed. Kommentarer til beretningen: Er det fortsat foreningens formål at eje og drive kabelanlægget? Svaret fra Anders Andersen er, at så længe vi har de vedtægter, vi har i dag, er svaret ja. Vil det blive muligt at få en billig boks, når der lukkes ned for det analoge signal. Svaret fra Anders Andersen er, at det bestemt indgår i overvejelserne. Vi vil trække på erfaringer fra andre foreninger, hvor det analoge sluk har fundet sted. Bestyrelsens beretning blev godkendt. Beretning for TVAarhus Anders Andersen fremlagde bestyrelsens beretning med følgende ordlyd: Jeg skal ikke trætte jer med en lang beretning, da det sidste års tid er gået uden de helt store armbevægelser. Dog er der et par ting, som er lidt ud over det sædvanlige. Vi har igennem flere år været i kontakt med kommunen om, at de skulle bruge TVAarhus mere i deres kontakt til borgerne i Aarhus. Selvom borgmesteren og et par andre politikere er glade for at bruge TVAarhus, når de vil have et budskab ud, så kniber det meget, når det drejer sig om at bruge TVAarhus til generel formidling. En af årsagerne er, at TVAarhus kun har dækket godt halvdelen af husstandene i Aarhus, nemlig Antenneforeningen Aarhus egne medlemmer. Det har vi nu rådet bod på, da vi efter flere års forsøg nu endelig har fået YouSee med til at sende TVAarhus ud på deres net i Aarhus Kommune. TVAarhus kommer altså i løbet af ganske kort tid til at nå ud til ca husstande. Det har også en anden betydning for formidlingen af lokal TV. Med det sidst nye medieforlig skete der det, at antallet af sendetilladelser til lokal TV blev kraftigt indskrænket, så stationer som TV3 Østjylland, Senior TV, HB TV, Købmandsskoles TV og mange andre IKKE fik sendetilladelse. Deres mulighed for at sende lokal TV blev derfor ødelagt. Her kommer TVAarhus ind i billedet, da disse stationer kan sende via os. Det giver en stærk position i fremtiden for TVAarhus, der kan være med til at hjælpe lokalt TV til en fremtid. Vores station sender stadig i sløjfe døgnet rundt, hvor vi udelukkende sender korte udsendelser og reklamer, men f.eks. har Senior TV nu faste sendetider hen over ugen, hvor de kan sende deres halvtimes udsendelser. Vi prøvede også til kommunalvalget at gøre et nyt tiltag. Vi stillede TVAarhus til rådighed for politikerne, hvis de ønskede at sende deres budskab ud via os. Det foregik på den måde, at de skulle lave en kort præsentation på deres smartphone på max. 2 min. og sende den til os. Det var der nogle enkelte der gjorde, men vi havde forventet, at flere ville gøre det. Desværre har vi midlertidigt måtte opgive at sende nyheder fra Aarhus Stiftstidende, da det firma, som kunne skabe den tekniske forbindelse mellem TVAarhus og AAS, har lukket denne service ned. Vi arbejder stadig på at finde en anden løsning. Vi har også taget en ny teknik i brug ved optagelser. Jack Fridthjof har investeret i en drone, således han kan filme fra luften. Det bliver spændende at se, hvordan det spænder af med droner til private formål. Lovgivningen er slet ikke på plads, selvom det naturligvis allerede i dag er forbudt at flyve ind over naboen og tage billeder af

5 naboens datter, der tager solbad. Men hvis alle kan købe en drone og flyve rundt med, vil der snart opstå problemer. Udviklingen på reklamesiden er gået lidt den forkerte vej. Det er delvis bevidst, da vi har valgt at bruge mere tid på at lave udsendelser end på at løbe rundt og sælge reklamer, men vi håber at kunne vende udviklingen, når vi nu når ud til flere husstande. Men for TVAarhus er det primære formål, at vi til stadighed har for øje at følge med i lokale aktiviteter og få lavet nogle gode udsendelser om Aarhus og århusianerne. Tak for ordet! Kommentarer til beretningen: Ingen. 3. Aflæggelse af regnskab René S. Frandsen fremlagde og kommenterede de reviderede regnskaber. Spørgsmål ang. Antenneforeningen Aarhus betaling til TVAarhus, som er steget. Er det, fordi der er lavet nye aftaler? Anders Andersen begrundede stigningen med, at det har været nødvendigt at styrke TVAarhus, hvilket er gjort med nu 1 og 1/2 konsulent tilknyttet foruden den daglige leder og ikke mindst investeringer i nyt udstyr. Spørgsmål ang. rejseudgifter på godt kr. Svaret var, at der som omtalt på generalforsamlingen i maj 2013 havde været afholdt studietur til CES-messe i Las Vegas i januar 2013, hvor 6 medlemmer af bestyrelsen havde deltaget. Antallet af bestyrelsesmedlemmer var relevant, da der var tale om verdens største messe for elektronik, og man havde været nødt til at dele sig op i flere hold for at få indsigt i så mange af de mange nyheder som muligt. Regnskabet blev godkendt. 4. Indkomne forslag Ingen. 5. Valg af bestyrelse a. valg af formand Forslag: Jesper Pedersen valgt uden afstemning for 1 år ifølge vedtægterne b. valg af 3 bestyrelsesmedlemmer Egon Brauer Frede Lund Tom Møller Sørensen Forslag: Tom Møller Sørensen Morten Glud Flemming Fallentin Christensen valgt uden afstemning for 2 år ifølge vedtægterne

6 6. Valg af revisor Kurt Hou valgt uden afstemning for 2 år ifølge vedtægterne 7. Valg af suppleanter for bestyrelse og revisor a. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 1. suppleant Morten Glud 2. suppleant Keld Albrechtsen Forslag: Egon Brauer Claus Pilgaard Ilham Mohamed Den skriftlige afstemning gav følgende resultat: Claus Pilgaard Ilham Mohamed Egon Brauer stemmer 1. suppleant 325 stemmer 2. suppleant Begge valgt for 1 år ifølge vedtægterne 8 stemmer ikke valgt b. Valg af 1 revisorsuppleant. 8: Eventuelt Edvin Juhl - valgt uden afstemning for 1 år ifølge vedtægterne Der blev fra salen givet udtryk for bekymring over, at kollektive stemmer har så stor indflydelse. Der bør fremsættes forslag om én person én stemme. Derudover blev det sagt, at hvis man vælger at sælge Antenneforeningen Aarhus del af kabelanlægget, skal pengene tilbage til medlemmerne. Jesper Pedersen takkede for valget og gav udtryk for forståelse for enkelt-tilsluttede medlemmers bekymring, men forsikrede samtidig, at han som ny formand ville arbejde alle foreningens medlemmer. Et synspunkt blev fremsat om, at de kollektivt tilsluttede betaler samme kontingent til foreningen som enkelt-tilsluttede. Et forslag fra salen gik på, at et salg af foreningens andel af kabelanlægget går ud i licitation. Der blev givet udtryk for, at man som enkelt-tilslutter måske ikke har samme interesser som de kollektivt tilsluttede. Det blev også fra salen understreget, at det er vigtigt at være opmærksom på betalingen; hvis den bliver for høj, finder mange på en anden måde at se tv på.

7 Kommentaren fra Anders Andersen til den sidste udtalelse var, at det som også nævnt i beretningen, ikke bliver billigere at se tv med mindre vi fjerne kanaler fra tvpakkerne, men hvad skal i så fald fjernes? Det frie valg af kanaler bliver ikke billigere. Spørgsmål fra salen, om man har spurgt medlemmerne, hvilke kanaler, der ønskes? Anders Andersen orienterede om, at der hvert år afholdes en brugerundersøgelse ved hjælp af Analyseinstituttet Wilke, hvor et repræsentativt udsnit af medlemmer fra mange forskellige antenneforeninger bliver spurgt om, hvilke kanaler de foretrækker frem for andre blandt alle de kanaler, der udbydes og en række kanaler derudover. Der blev fra en boligafdeling givet udtryk for utilfredshed med Stofa, da man ikke modtager de kanaler, der ønskes, men i stedet mange, som beboerne ikke er interesseret i. Hvis man vælger til den tv-pakke, man har, skal der bare betales endnu mere. En anden deltager gav udtryk for, at mange pensionister ikke er interesserede i det store antal kanaler. Det blev desuden sagt, at Boxer giver større muligheder for en lavere betaling end Stofas. Svaret var, at debat om priser og kanaler kommer frem hvert år på generalforsamlingen, men det er et faktum, at Boxers tilkøb meget hurtigt kan blive dyrere end den tv-pakke, man abonnerer på fra os/stofa. Reklamebetalingen er afhængig af, hvor mange potentielle seere den enkelte kanal har; derfor er der så mange bindinger på kanaler i den enkelte tv-pakke. FritValg giver ikke lavere betaling for kanalerne, men foreningen kan forhåbentlig forhandle sig til bedre priser. En kommentar fra salen hertil var, at hvis man skal formå at presse udbyderne, skal brugerne acceptere, at bestyrelsen kan bruge skrappe midler og evt. fjerne kanaler fra udbuddet, men det er meget vanskeligt at få opbakning til fra medlemmerne, da der er tale om vidt forskellige ønsker til, hvilke kanaler, der er uundværlige. Der blev fra salen sat spørgsmålstegn ved optællingen af stemmer til valg af suppleant til bestyrelsen. Dette medførte, at dirigenten bad stemmeudvalget om en omtælling, som viste, at det samlede antal stemmer i salen ikke var det samme som det antal stemmer, der var afgivet; der manglede i alt at blive afgivet stemmer, hvilket blev bekræftet fra salen. Der havde derudover kun været tale om en simpel sammentællingsfejl, hvilket blev konstateret ved kontroltællingen. Anders Andersen ønskede Morten Glud velkommen tilbage i bestyrelsen, lykønskede Tom Møller Sørensen med genvalget og endelig blev de nyvalgte hhv. bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for bestyrelsen budt velkommen til arbejdet. Afslutningsvis takkede Anders Andersen Stofas medarbejdere for fremmødet, og endelig rettede Anders Andersen en stor tak til Keld Albrechtsen for hans ledelse af mødet. Keld Albrechtsen (sign.) Dirigent Anders Andersen (sign.) Konst. formand

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

MEDLEMSBUTIKKEN MEDLEMSBLAD. - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER SIDE 5

MEDLEMSBUTIKKEN MEDLEMSBLAD. - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER SIDE 5 - for alle os med Stofa tv og bredbånd nummer 2 // 1. årgang // september 2015 MEDLEMSBLAD MEDLEMSBUTIKKEN - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts 2015 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 2014 har været endnu et travlt år for Odder Antenneforening. Det har været et år, hvor bestyrelsen har

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede.

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Generalforsamling Afholdt torsdag 30. april 2015 i Tune Menighedscenter Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Formand Bernt Freiberg bød de fremmødte

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE 20 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær, Kalundborg

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Til stede repr. Fra Himmerland afd. 19-23-24-40-42-51, Bohrparken, C.W. Obel kollegiet, Esbjergparken, Højlundsparken, Mjel, Møllegaarde, Rebildparken,

Læs mere