Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland. Nyhedsbrev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland. Nyhedsbrev"

Transkript

1 Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Nyhedsbrev

2 Åbningstider og telefonnumre Mandag, onsdag Formand Jette Sloth kl Mandag Rådgiver Viggo Jonasen kl Tirsdag, onsdag Socialpædagoger kl torsdag Lenette G. Andresen & Nanna Jeppesen Onsdag, torsdag: Socialrådgiver kl Ellen Matthiesen Alle træffes på tlf Ønskes anden rådgivning henvises til Landskontoret på tlf Se træffetider i Hovedcirklen (Vores landsblad) Hjerneskadeforeningen De glemte børn Hanne Ølgaard Nyhedsstof sendes til: Redaktionen Hjerneskadeforeningen Marselisborg Centret byg. 11, parterre P.P. Ørumsgade Aarhus C Eller på Deadline for næste nyhedsbrev d. 31. marts

3 Formandens side v/jette Sloth Vi har nu taget hul pa et nyt a r. Nye glæder og udfordringer venter forude. Et nyt a r betyder ogsa afholdelse af generalforsamling og sædvanen tro, blev det afholdt den sidste lørdag i januar ma ned. Ca. 40 personer havde fundet vej. Det var ikke mange og det kan jo tolkes pa forskellige ma der. Enten er man godt tilfreds med Hjerneskadeforeningen Aarhus Østjylland og har intet at tilføje, eller man interesserer sig sa meget for foreningen sa man har lyst til at deltage. Begge dele er selvfølgelig tilladt, men det er første gang i mine 21 a r i Hjerneskadeforeningen der har været sa fa til generalforsamlingen. Vi der var mødt frem havde en hyggelig dag og vi fik valgt en ny bestyrelse som herefter ser sa ledes ud: Formand: Jette Sloth, Næstformand: Lars Spliid Nielsen, Sekretær: Viggo Jonasen. Øvrig bestyrelse: Vive Nødvig, Birthe Lise Andersen, Kirsten Lemonakis, Lis Frandsen, Bente Dahl Pedersen, Hans Peter Bak. Suppleanter: Peter Nørdam og Anne Mette Madsen Eskedal. Vi ma tte sige farvel til Mogens Dahl og Vibeke Mygind som ikke ønskede genvalg grundet mangel pa kræfter og til Suzanne Lorenzen som ikke blev genvalgt. Der skal lyde et stort tak for deres arbejde i bestyrelsen. Undervisningen er nu i fuld gang. Der er enkelte ledige pladser pa I-Pad start 18. marts og der er plads pa madlavning tirsdag eftermiddag, og EDB tirsdag formiddag. Der vil muligvis ogsa komme en enkelt plads pa billedværkstedet. Ring og hør/tilmeld dig hvis det har interesse. Prisen pa allerede afholdte undervisningsgange fratrækkes prisen. Jeg har fundet et par citater, som jeg synes er meget rammende Sokrates: Livet er et puslespil der skal samles, nogle brikker bliver væk undervejs, mens andre altid er til at finde Ukendt: Livet er som en bog, hver dag er en ny side Ukendt: En da rlig hukommelse sikre en altid god samvittighed Revisor Carlo Andreasen Torvevænget Tranbjerg J. Tlf

4 Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 26/ Ad1) Valg af dirigent Viggo Jonasen Ad 2) Valg af stemmetællere Peter Nørdam og Knud Aage Knudsen Ad 3) Bestyrelsens beretning for året 2012 til godkendelse Viggo supplerede beretningen med flg.: 1) Noget af det, vi som forening tilstræber i vores forbindelser med regionale og kommunale myndigheder er, at få etableret mere viden om hvor mange mennesker der hjerneskades, og om hvad kommunerne gør og ikke mindst hvad de undlader. Vanskeligheden er, at ingen myndighed hverken kommune, region eller stat - har en forpligtelse til at tilvejebringe sådan viden, sådant overblik. Så vi kan kun opfordre og henstille og påpege manglerne i eksisterende viden, bl.a. i regionens Sundhedsbrugerråd og i regionens Hjerneskadesamråd. Foreningen kommer jo kun i kontakt med en (mindre) del af de skadede og deres familier, og vort medlemsantal er ikke repræsentativt for de skader og de problemer, som regioner og kommuner skal håndtere. 2) Vi kan være godt tilfredse med, at Aarhus Kommune støtter op om vore aktiviteter, bl.a. med dækning af lokaleudgifter og lønudgifter samtidig med at vi i konkrete enkeltsager ikke holder os tilbage med relevant og sommetider meget hård kritik på enkeltsagsniveau. Jeg er politisk glad for, at kommunen går i så store sko! Desuden lovede Viggo, at Synderegister over Midttrafik kommer senere ikke mindst hvis medlemmerne på skrift og gerne med dato og tid beretter om Midttrafiks forsyndelser. Det vil være smart at kunne give dem en månedlig tilbagemelding. Peter J spurgte til, hvad der sker med hans projekt (tilskud fra MSO efter Servicelovens 104 til nedbringelse af brugerbetaling). Viggo svarede: vi har måttet opgive at gøre mere i sagen. MSO har sagt NEJ med henvisning til, at de over 65 årige enten kan gå til allerede etablerede tilbud, eller de kan ansøge individuelt om et tilbud efter 104. Kommunen ikke er forpligtet til at yde tilskud, og MSO kan tvinges til det, blot ved at henvise til at MSB gør det. Desværre, desværre. Og nej vi er ikke ret glade for at opgive en kamp men af og til er det ret at gøre dét! Knud Aage savnede omtale af Projekt Brainstorm Svar: Det er ikke et Århus-projekt Ad 4) Regnskab for år 2012 til orientering Regnskabet blev omdelt, og gennemgået 4

5 Ad 5) Behandling af indkomne forslag Ingen forslag Ad 6) Behandling af forslag til førstkommende repræsentantskabsmøde Ingen forslag Ad 7) Drøftelse af lokalforeningens arbejde i det kommende år ( se vedhæftede Visioner for hhv og 2013 ) Jette fortalte, at den pind, som hedder Arbejde for senhjerneskadede børn og deres forældre, allerede er i gang, i den forstand at vi har fået de første kr. til det. Det samme gælder den pind, der hedder: Flere frivillige til at hjælpe, hvor vi har fået én ny frivillig. Vive spurgte til en konkretisering af pinden Bedre kontakt til og samspil med kommuner i Aarhus/Østjylland. Det medførte en hel lille debat om det vanskelige i at komme i dialog med de omkringliggende kommuner. Ellen fortalte, at hun og Jette er inviteret til Skanderborg Sundhedscenter for at fortælle om foreningen og dens tilbud samt livet med en hjerneskade. Ellen foreslog, at vi kunne invitere de omkringliggende kommuners hjerneskadekoordinatorer ind i foreningen, for at se lokalerne og høre om vores tilbud. Vi kom også undervejs til at snakke økonomi, og om at kommunerne helst (læs kun ) vil støtte aktiviteter, der foregår i egen kommune. Ad 8) Fremlæggelse af budget til godkendelse Budget for 2013 blev uddelt, gennemgået og godkendt. Ad 9) Valg af formand Ikke aktuelt, da formanden kun er på valg i ulige år. Ad 10) Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år Følgende 6 personer stillede op: Og flg 4 blev valgt: Ad 11) Valg af 2 suppleanter for 1 år Følgende stillede op: Kirsten Lemonakis Bente Dahl Pedersen Birthe Lise Andersen Suzanne Lorenzen Hans Peter Bach Hanne Henriksen Kirsten Lemonakis Bente Dahl Pedersen Birthe Lise Andersen Hans Peter Back Anne Mette Madsen Eskedal Peter Nørdam Hanne Henriksen Suzanne Lorenzen 5

6 Og flg. 2 blev valgt: Peter Nørdam og Anne Mette Madsen Eskedal Ad 12) Valg af intern revisor for 1 år Per Smidt Ad 13) Valg af repræsentanter til Repræsentantskabsmødet 2013 Vi skulle vælge 6 repræsentanter og 1 suppleant, og da der var 7 opstillede (Jette, Viggo, Vive, Knud Aage, Lars, Suzanne og Bente) besluttede vi ganske enkelt, at de 7 var valgt, og overlod det til førstkommende bestyrelsesmøde( som er d.5. feb.) at tage stilling til hvem af de 7, der skal være suppleant. Repræsentantskabsmødet er fastlagt til: Fredag og lørdag d. 19. og 20. april (begge dage sidst på eftermiddagen) Trinity Hotel og Konference Center Gl. Færgevej Fredericia Ad 14) Eventuelt Dette punkt blev traditionen tro benyttet til at takke alle de frivillige, uden hvem hverdagen i foreningen ikke ville hænge sammen. Viggo: for et omfattende rådgivningsarbejde + deltagelse i div. møder bl.a. i Hammel og meget mere Lone : for de mange praktiske ting, hun sørger for i hverdagen. Anni, Ole Thorkild og Hanne: for at pakke Nyhedsbreve. Finn: for at feje og holde rampen fin. Elinor: ansvarlig for Pårørendecafé & infomøder i Hammel Jens Erik: træværksted Krista: smykker m.v. til salg i Den Lille Butik Inger og Karen: marmelade til salg i Den Lille Butik Katrine og Leif: hjælp til it-system Jens: chauffør Dantaxi Helene, Susanne, Martha og Karin (lærere): for at lave mere end de får løn for. Lenette, Nanna og Ellen: for at lave mere end de får løn for. Peter og Kenneth: for stort arbejde i forb. m. Brain Storm. Knud Aage: teknisk medarbejder og MEGET MERE Jan Sau Johansen (leder af MarslisborgCentret): for vedligeholdelse af de smukke bygninger, samt at holde vejene næsten fri for huller. Lars, Vibeke, Vive, Mogens, Lise, Lis, Suzanne, Kirsten og Anne Mette : for arbejdet i Bestyrelsen. Og der var gaver til alle Jette, som helt uden sammenligning er den der laver det største arbejde i foreningen, skulle selvfølgelig også have en gave. I år bestod den i en dags tvungen afslapning for 2 i De Termiske Bade på Vejlefjord. Men så var det også slut med at begave hinanden. Jette gjorde til slut opmærksom på, at Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland d. 4. november i år fylder 25 år. Samt at MarselisborgCentret /Marselisborg Hospital fylder 100 år i år. Referent Vive Nødvig 6

7 Vil du lære at spille Bridge? Har du lyst til at træne din hjerne på en sjov måde, - så kan du nu lære at spille Bridge. Vi går langsomt frem, og øver os i fællesskab på at løse bridgeopgaverne. Undervisningen er gratis, men der skal beregnes kr. 40 til materialer. Vi mødes hver tirsdag kl Start: 12. marts 2013 Slut: 21. maj 2013 Underviser: John Salling Sted: MarselisborgCentret P.P. Ørumsgade 9-11, bygning 11, parterre Tilmeldingen foregår til Jette Sloth på tlf Fysioterapi i hjemmet. Hvis du har en lægehenvisning til fysioterapibehandling i eget hjem, kan du få behandling/træning af mobilfysioterapeut. Behandlingen tilbydes af 5 erfarne mobilterapeuter. Du finder os på Tlf el

8 Medlemstilbud for alle medlemmer (Hele husstanden på adressen) I Hjerneskadeforeningens lokaler, MarselisborgCentret, bygning 11, parterre, hvis ikke andet er nævnt. 2. april Pårørende Café kl Pga. for få fremmødte er der kun Pårørende Café 2. april og 1. oktober i Skulle der igen opstå et behov hos jer medlemmer, er vi selvfølgelig klar til igen at holde åbent den 1. tirsdag i hver måned. 13. marts Fællesspisning kl Menuen er koteletter i fad m. løse ris og salat. Pris pr. person: kr. 50. Tilmelding senest d. 11. marts. Se mere på side april Møde for nye medlemmer. Kl

9 Samværdsgruppens mødekalender Vinter/forår 2013 Hvis ikke andet er skrevet, mødes vi hver mandag fra kl i foreningens lokaler. Ret til ændringer forbeholdes. Mandag d. 11.feb. Vi slår katten af tønden, og spiser fastelavns Socialt samværd boller. Du må gerne komme udklædt. Mandag d. 18. feb. Socialt samværd - Mandag d. 25. feb. Socialt samværd Mandag d. 4. marts. Socialt samværd Mandag d. 11. marts Bowling/buffet i Viby. Vi er selvfølgelig også Socialt samværd i Foreningens lokaler Mandag d. 18. marts Socialt samværd Mandag d. 25. marts Socialt samværd Jeg vil ger- ne sige tak til jer alle i Samværdsgruppen for opmærksomhed ved min forlovede Henny s bisættelse lørdag d Henny sov stille ind efter kort tids sygdom. Finn 9

10 Ca. 40 medlemmer havde valgt at bruge deres lørdag formiddag til Hjerneskadeforeningens årlige Generalforsamling. 10

11 Formand, Jette Sloth, beretter om året der er gået. Der blev kampvalg til Bestyrelsen, så Knud Aage og Peter Nørdam havde travlt med at tælle stemmerne op. 11

12 Fællesspisning 2013 Fællesspisningen er den 2. onsdag i ma neden kl Planen ser foreløbig sa dan ud: Menu: Onsdag d. 13. marts Onsdag d. 10. april. Onsdag d. 8. maj Onsdag d. 12. juni Stegt flæsk med kartofler og persille sovs. Mørbradbøf i champignonsovs med kartofler og salat. Gullasch med kartoffelmos og salat Fyldt kyllingebryst med stegte kartofler, gulerødder og bønner. Prisen vil være kr. 50,00 hver gang. Du skal tilmelde dig pa tlf eller pa mail: Tilmeldingen er bindende. Sidste tilmelding til næste gang er mandag d. 11. marts og er bindende. 12

13 SAMTALEGRUPPE FOR PÅRØRENDE Starter torsdag, den 14. marts 2013 Er du pårørende til en hjerneskaderamt person? Oplever du at stå med mange spørgsmål om det at være pårørende? Er du usikker på fremtiden? Kunne du tænke dig at drøfte nogle af de spørgsmål med andre pårørende i samme situation? Så er en samtalegruppe måske noget for dig! Der er plads til flere deltagere i forårets samtalegruppe. Forløb: 3-5 torsdage, kl Datoer: 14. marts, 4. april og 25. april. Det videre forløb aftales med deltagerne. Sted: Gruppens møder foregår i Hjerneskadeforeningens lokaler, P.P. Ørumsgade 11, bygning 11, parterre, 8000 Aarhus C. Gruppeleder: Socialrådgiver Ellen Matthiesen. Du er velkommen til at ringe, hvis du vil høre mere om tilbuddet. Ellen træffes onsdag og torsdag kl Tilmelding: mail eller Tlf

14 Hjerneskadecentrets Læringstilbud LÆRING OG UDVIKLING Læring og udvikling er et tilbud til borgere med funktionsnedsættelse efter erhvervet hjerneskade. Tilbuddet har fokus på: indsigt, selvforståelse, tillæring af kompenserende strategier, bedre funktionsevne samt øget livskvalitet og samfundsmæssig deltagelse. Forløbet strækker sig over 20 uger med 2 dage om ugen fra kl For at deltage skal man være selvhjulpen. Der indskrives ikke borgere med fremadskridende hjernesygdom eller med behandlingskrævende psykisk sygdom eller misbrug. Undervisningen foregår på Hjerneskadecentret, MarselisborgCentret, P.P. Ørumsgade 9-11, byg.2, 8000 Aarhus C. Man skal visiteres til tilbuddet og det kan man blive ved henvendelse til: Århus Kommunes Hjerneskadeteamet Tlf Mandag fredag kl

15 Hovedtropperne Århus Hovedtropperne er en selvstændig forening for unge hjerneskadede mellem 16 og 35 år. Vi har i Hovedtropperne en række forskellige arrangementer med det forma l at skabe netværk og gode kontakter mellem vores medlemmer. Det gør vi ved at fokusere pa det sociale element na r vi mødes og samles om aktiviteter,der giver plads til alle. Mellem de faste arrangementer prøver vi at skabe andre aktiviteter ud af huset, fx til forskellige sportsbegivenheder eller en tur i biografen. Sa man er velkommen til at komme med gode ideer til arrangementer. DATO ARRANGEMENT 20. februar Spisning og bowling i Viby 20.marts Spændende pa sketema 17. april Wii-aften med tacoskaller 15. maj Lasagne og salat samt en lækker dessert Vi planlægger ikke længere end et halvt a r af gangen, da der altid skal være plads til nye ideer. Hvis du har ønsker til aktiviteter sa sig endelig til. Ved alle aktiviteter ud af huset betaler Hovedtropperne for entre eller lignende, og vi finder et billigt sted at spise. Hvis du vil vide mere om os kan du finde os pa Facebook under Hovedtropperne A rhus eller kontakte projektansvarlig Lykkelisa pa eller Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du vil vide mere eller evt. har gode ide er vi kan bruge i vores arbejde. Vores faste aftener starter altid kl og vi mødes i: Hjerneskadeforeningen i Marselisborg Centret, adressen er: P. P. Ørumsgade 9-11, 8000 Aarhus C. Bygning 11, kælderen. 15

16 Hvordan finder jeg vore lokaler? Hvilken bus kan jeg komme med?: Bus nr. 1A, 2A, 4A, 5A, 11, 14, 20, 200, 202 Alle holder ved Harald Jensens Plads. Her finder du Hjerneskadeforeningen: Adressen er: Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Marselisborg Centret, bygning 11, parterre (der er elevator) P.P. Ørumsgade Aarhus C 16

Nyhedsbrev Å rgang 13 ~ Nr. 5 ~ Åugust 2013

Nyhedsbrev Å rgang 13 ~ Nr. 5 ~ Åugust 2013 Nyhedsbrev Å rgang 13 ~ Nr. 5 ~ Åugust 2013 Hjerneskadeforeningen Aarhus Odder - Skanderborg - Favrskov - Nord/Syd Djursland - Samsø Åbningstider og telefonnumre Mandag, onsdag Formand Jette Sloth kl.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 4. Juli 2008 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Vium - Hvam Avis 2012

Vium - Hvam Avis 2012 Vium - Hvam Avis 2012 Årgang 35 Nr. 1 LÆS ALT T OM fri idræt i 2012, arbejdslørdag i sognegården samt andre dugfriske nyheder Indlæg bedes sendt elektronisk til helle.haack@gmail.com 2 Vium-Hvam Sognegård

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

Generalforsamlingsbladet

Generalforsamlingsbladet Generalforsamlingsbladet 18. februar 2015 Medlemmer af Fredericia Tegnsprogsforening indkaldes til ordinær generalforsamling Lørdag den 21. marts 2015 kl. 13:00 Som noget nyt i år arrangerer vi fælles

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Budstiken november 2008.

Budstiken november 2008. Budstiken november 2008. Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt, og man må gå sig varm... Ledere og assistenter: Gruppeleder HER KAN DIT NAVN STÅ, Skriv eller ring til en af os på siden her, og

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND. Odder. afdeling. social bolig trafik - et samfund for alle

DANSK HANDICAP FORBUND. Odder. afdeling. social bolig trafik - et samfund for alle DANSK HANDICAP FORBUND Odder afdeling social bolig trafik - et samfund for alle 17. årgang Januar kvartal 2006 2 Hjælp til handicappede elever SKOLE: Behov for handicaplift, udgang og toilet på tre forskellige

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8 Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 SUNDHEDSORDNING Formanden har ordet Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie. Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

nf-nyt nr. 1 februar 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk Lonely Oak taget at Brian Lary fra SXC.

nf-nyt nr. 1 februar 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk Lonely Oak taget at Brian Lary fra SXC. nf-nyt nr. 1 februar 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Lonely Oak taget at Brian Lary fra SXC.hu Det øverste billede: Voksenkursus, John Østergaard og Dorethe Det mellemste

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere