Kom og hør KPMGs eksperter fortælle om, hvordan man kan implementere afgiften, og hvordan afgiften skal betales.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom og hør KPMGs eksperter fortælle om, hvordan man kan implementere afgiften, og hvordan afgiften skal betales."

Transkript

1 Fødevarenyt Februar 2011 nr. 1 årgang 5 1. Mini-seminar: Håndtering af fedtafgiften 2. Fedtafgiften ventes vedtaget i marts måned 3. Fødevarestyrelsens kontrolkampagner i 1. halvdel af Økologiske fødevarer: Ny vejledning 5. Resultat af kontrolkampagner med fokus på acrylamid og økologi 6. Kender skatteministeren sit eget forslag? 7. Bliv Årets Nøglehulsbutik Medlemsfordel: Rådgivning hos Anticimex 9. Ny rapport om børn og fødevarereklamer 10. Revideret vejledning om næringsdeklaration Mini-seminar: Håndtering af fedtafgiften Dansk Erhverv inviterer i samarbejde med KPMG til et mini-seminar om den kommende afgift på mættet fedt i fødevarer, som forventes at træde i kraft den 1. juli Kom og hør KPMGs eksperter fortælle om, hvordan man kan implementere afgiften, og hvordan afgiften skal betales. Senior Tax Manager Marie Louise Hede og Bettina Mikkelsen orienterer om afgiften, afgiftsgrundlaget og beregninger. Senior Manager Peter Kold holder oplæg om de processuelle og administrative udfordringer, fedtafgiften vil medføre, blandt andet for varemodtagere og importører af de berørte fødevarer. Der vil være lejlighed til at stille spørgsmål til afgiften, afgiftsgrundlaget og beregninger. Arrangementet afholdes både i Århus og i København: Tirsdag den 1. marts 2011 kl. 14:30-17 i Århus. Afholdes i KPMGs lokaler: KPMG. Værkmestergade 25, 8000 Århus C Onsdag den 2. marts 2011 kl. 14:30-17 i København. Afholdes i Dansk Erhvervs lokaler: Slotsholmsgade 3, 1217 København K Dagens program: 14:30 Velkomst ved fødevarepolitisk chef Lotte Engbæk Larsen, Dansk Erhverv Senior Tax Manager Marie Louise Hede (København) og Bettina Mikkelsen (Århus), KPMG, Pause orienterer om afgiften, afgiftsgrundlaget og beregninger Senior Manager Peter Kold, KPMG, holder oplæg om de processuelle og administrative

2 16.45 Opsamling Tilmeld dig her: udfordringer fedtafgiften vil medføre, bl.a. for varemodtagere og importører af de berørte fødevarer Århus: København: Fedtafgiften ventes vedtaget i marts Folketinget har førstebehandlet forslaget om en ny fedtafgift, som særligt pålægger importører af sammensatte fødevarer store administrative byrder. Loven ventes vedtaget i marts måned med ikrafttrædelse 1. juli Det vil betyde dyrere varer og kedeligere og smallere vareudbud. Lovforslaget om en ny dansk særafgift på mættet fedt er efter 23 måneders arbejde i Skatteministeriet blev fremsat i Folketinget i januar Lovforslaget indeholdt desværre ingen lettelser af de administrative byrder, ligesom de sundhedsmæssige gevinster fortsat er manglende for de fleste varegrupper. Et bredt flertal i Folketinget vil stemme for afgiften med det store forventede provenu på 1,4 mia. kr. om året. Det er endnu ikke afklaret om afgiften er i strid med EU-regler, hvilket Dansk Erhverv i øjeblikket søger at få afklaret. Folketingets partier har førstebehandlet lov om fedtafgift og loven ventes vedtaget den 17. marts Hovedelementerne i forslaget er: De fedtkilder som omfattes af forslaget, er de primære kilder til mættet fedt: mættet fedt i kød, fede mejeriprodukter, animalsk fedt, spiseolier, margarine og smørbare blandingsprodukter. Både de rene produkter og de produkter, hvor de indgår. Afgiften er fastsat til 16 kr. pr. kg mættet fedt Der er foreslået en bagatelgrænse, således at fødevarer med et indhold af mættet fedt på 2,3 pct. og derunder friholdes for afgiften. Dette er en ændring fra tidligere, hvor der var en bagatelgrænse på 3,5% totalt indhold af mættet fedt. For udenlandske fødevarer foreslås en dækningsafgift, som det også kendes fra chokoladeog sukkerafgiftsloven. Det vil sige, at fødevarer, der importeres her til landet, bliver pålagt fedtafgift på samme måde, som på danske fødevarer, dvs. afgift på hvad der er medgået til produktionen. Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. juli Forslaget lægger bl.a. op til, at skatteministeren kan fastsætte gennemsnitlige standarder for indholdet af mættet fedt i visse fødevarer, som importører kan benytte sig af. Ministeriet forventer et fald i forbruget på ca. 4 pct. på de omfattede produkter. Samtidig foreslås det, at afgiften af bordvin stiger med 73 øre pr. liter fra 6,14 kr. til 6,87 kr. pr. liter. Afgiften er fastsat ud fra, at den bordvin, der sælges i Danmark har en

3 gennemsnitlig alkoholstyrke på 12 pct. Da der i dag sælges flere vine med en alkoholstyrke på mellem 13 og 14,5 pct., bør beregningsgrundlaget opjusteres fra 12 til 13,5 pct. for at bibeholde samme beskatning af den alkohol, som er i vinen Lovforslaget kan læses af vedhæftede fil i den online udgave af nyhedsbrevet. Dansk Erhvervs kommentar, da forslaget blev fremsat kan læses her: Fødevarestyrelsens kontrolkampagner i 1. halvdel af 2011 Der gennemføres 13 kontrolkampagner i 2011s første halvdel se hvilke her. Kontrollen spænder bredt og omfatter bl.a. kontrol af nøglehullet, mobile salgssteder, migration af fødevarekontaktmaterialer, vildledende markedsføring af kosttilskud og aflatoksiner i tørrede produkter. En beskrivelse af de enkelte kampagner, deres baggrund og regler på området, findes her. kampagner_2011.htm?userid=6134fa10-dedc-47a6-8b62- d37b998dd921&nlid=fvstkontrolkampagner Økologiske fødevarer: Ny vejledning Vejledning om økologiske fødevarer er ændret som følge af nye regler. Læs her hvilke områder, det drejer sig om og se den nye vejledning. Den nye vejledning vedrører bl.a. det nye EU-logo og kodenummer for kontrolinstans samt krav til placering af logo, kodenummer og mærkning med geografisk oprindelse. En anden ændring i vejledningen er affødt af, at kravet om mærkning med lotnummer ved detailforhandling af økologiske varer i løs vægt bortfalder. Endeligt er der ændringer vedrørende transport til slagtning og slagtning af fisk fra akvakultur samt import af økologiske fisk. Udover ovenstående ændringer er der foretaget en række mindre justeringer, som skal bidrage med en generel præcisering og ajourføring af vejledningen. Læs mere om økologiske fødevarer på Fødevarestyrelsens hjemmeside her (http://www.foedevarestyrelsen.dk/foedevarer/oekologi/okologiske_fodevarer/forside.htm?user id=3b104bf3-60c7-4e18-b d81339&nlid=fvstmaerkning) eller læs vejledningen i sin helhed i den online udgave af nyhedsbrevet.

4 Resultat af kontrolkampagner med fokus på acrylamid og økologi Se resultaterne af Fødevarestyrelsens kontrolkampagne, der satte fokus på indholdet af acrylamid og økologi. Fødevarestyrelsen gennemførte i alt ti kontrolkampagner i 2010, hvoraf kontrollen med acrylamid og økologi fandt sted i årets sidste del. Dybdegående kontrolkampagne med økologiske fødevarer Der blev aflagt kontrolbesøg hos detail- og engrosvirksomheder og hos udvalgte landbrug med gårdbutikker. I alt 200 kontrolbesøg blev gennemført, hvilket svarer til, at 12 pct. af de virksomheder, som er underlagt Fødevarestyrelsens økologikontrol, fik besøg. Fødevarestyrelsen konkluderer, at resultatet af kampagnen bekræfter, at forbrugerne kan stole på, at de økologiske varer, de køber, vitterligt er økologiske. Det fremgår af kontrollen, at der er tre områder, hvor der er særligt behov for skærpet fokus. Dette er: - Opstilling af balanceopgørelser - Markedsføring - Tilsætningsstoffer i kødprodukter Fritureolie og acrylamid i pommes frites Acrylamid er et kræftfremkaldende stof, som dannes ved stegning og bagning af fødevarer med højt indhold af kulhydratet. Derfor er pommes frites også typisk et af de produkter, hvor man finder den højeste forekomst af acrylamid. Under Fødevarestyrelsens kampagne blev der gennemført i alt 333 tilsyn, hvoraf 325 besøg var på restauranter og cafeteriaer og 8 besøg var i kantiner, forsamlingshuse, catering og institutioner. Fødevarestyrelsen konkluderer, at kampagnen blev godt modtaget hos virksomhederne, og at de tilsynsførende mødte meget interesserede virksomheder ligesom kampagnen var med til at sætte fokus på problemstillingen. Slutrapporter er tilgængelige Læs slutrapporten for såvel de to ovenstående kontrolkampagner, som øvrige kampagner i 2010 her: kampagner_2010.htm

5 Kender skatteministeren sit eget forslag? Debatindlæg af fødevarepolitisk chef Lotte Engbæk Larsen, Dansk Erhverv og underdirektør Claus Bøgelund Nielsen, DSK Bragt i Børsen den 3. februar 2011 Skatteminister Troels Lund Poulsen skrev i et indlæg i Børsen for nylig, at "afgifter skal være lettere at håndtere." Det lyder jo positivt og det ser erhvervslivet frem til. Desværre er virkeligheden en anden og skatteministeren burde faktisk vide bedre. Skatteministeren har efter 20 måneders forarbejde netop fremsat forslaget om en ensidig dansk afgift på mættet fedt i visse typer af fødevarer. Forslaget er en "byrde-gyser" uden lige og afgiften - som ikke kendes noget andet sted i verden - bliver alt andet end let at håndtere. Byrderne vokser Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i Reguleringen (CKR) har i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til fedtafgift udtalt at: "For den enkelte virksomhed vil der således være tale om meget store omstillings- og løbende omkostninger." Samtlige høringssvar fra producenter og importører af fødevarer samt detailhandel påpeger også entydigt de markante administrative byrder, som den nye fedtafgift medfører. Minister på vildspor Mener skatteministeren virkelig at forslaget til fedtafgift harmonerer med, at han ifølge sit indlæg har "fokus på at gøre regelsættet og administrationen af afgifterne mere enkel. Da skatteministeren sædvanligvis er kendt for sin vilje til samarbejde med erhvervslivet og andre berørte parter, virker det mest som om, at ministeren ikke kender sit eget forslag til fedtafgift. Ellers havde han næppe fremsat et forslag, der i sjælden grad vil øge erhvervslivets administrative byrder og som svækker produktiviteten i dansk erhvervsliv. Bliv Årets Nøglehulsbutik 2011 I konkurrencen om at blive Årets Nøglehulsbutik 2011 skal forbrugerne indstille deres favorit Nøglehulsbutik ud fra bl.a. synligheden af Nøglehulsmærkede varer i butik, tilbudsavis og nyhedsbrev. I den fortsatte udbredelse af Nøglehulsmærket søsætter Fødevareministeriet i 2011 flere aktiviteter, der har fortsat fokus på at øge forbrugernes kendskab til mærket, samt at tydeliggøre at Nøglehullet er et officielt ernæringsmærke, som Fødevareministeriet står bag. Forbrugerinvolverende konkurrence bliv Årets Nøglehulsbutik 2011 Fra den 7. marts til den 27. marts kan forbrugerne indstille deres favorit til at blive Årets Nøglehulsbutik 2011 udfra følgende kriterier: - Antallet af Nøglehulsmærkede varer i butik, tilbudsavis og/eller nyhedsbreve

6 - Nemt at vælge sundere -indsatsen overfor børnefamilier. Årets konkurrence har særligt fokus på nemt at vælge sundere -indsatsen over for især børnefamilier. Derfor er der ekstra point til butikker, der laver særlige aktiviteter på dette område. Forbrugerne kan indstille butikker på tre måder: - Via www. noegelhullet.dk - Via sms - Via indstillingskupon i butik eller tilbudsavis. Landet er inddelt i ni regioner og den butik i hver region, der har modtaget flest indstillinger, vinder titlen som årets Nøglehulsbutik 2011 for sin region. Til konkurrencen er der lavet en værktøjskasse, som bl.a. indeholder konkurrenceplakater, indstillingskuponer og netbannere, så man som butik har mulighed for at gøre forbrugerne opmærksom på konkurrencen, sin indsats for at fremme Nøglehulsmærket og ultimativt vise forbrugerne, at butikken fortjener at blive Årets Nøglehulsbutik Værktøjskassen kan ses og hentes på dette link: Medlemsfordel: Rådgivning hos Anticimex Anticimex tilbyder rådgivning inden for hygiejne, egenkontrol, mærkning og information, tilsætningsstoffer og transport af fødevarer m.v. Som medlem af Dansk Erhverv opnår din virksomhed en fordelagtig pris. Anticimex tilbyder udover ovenstående hjælp med dokumentation, implementering og klargøring til certificering af følgende HACCP, ISO 22000, GMP, FDA, IFS og BRC. Dansk Erhverv og Anticimex har indgået en samarbejdsaftale, der sikrer medlemmer af Dansk Erhverv en besparelse på 10 pct. i forhold til det almindelige honorar. Hør mere om aftalen eller benyt dig af den ved at kontakte Anticimex på telefon eller Ny rapport om børn og fødevarereklamer Opdateret rapport fra Forum for Fødevarereklamer viser et fald i markedsføring af fødevarer med højt indhold af fedt, sukker eller salt i medier målrettet børn. Forum for Fødevarereklamer er et partnerskab mellem mediebranchen og afsendere af fødevarereklamer. Partnerskabet har som mål at give børn et frirum fra reklamer for fødevarer med højt indhold af fedt, sukker og salt.

7 Kodekset blev lanceret i januar 2008, og statusrapporten er opmuntrende for så vidt, at kodekset har betydet et fald i markedsføringen af fødevarer med højt indhold af fedt, sukker eller salt i medier målrettet børn. Dette kan læses i rapportens afsnit: Effekten af kodeks. Dansk Erhverv indgår i Forum for Fødevarereklamer, og den seneste statusrapport er netop blevet offentliggjort. Den nye statusrapport (2010) fortæller om, hvordan kodekset har fungeret i det forløbne år, hvordan partnerskabet har arbejdet og udviklet den frivillige regulering, og hvilke udadvendte aktiviteter partnerskabet har indgået i. Kodekset supplerer den beskyttelse af børn, som allerede findes i markedsføringsloven og radio- og fjernsynsloven. Partnerskabet har gennem tre år opretholdt det frivillige kodeks om ikke at markedsføre fødevarer med et højt indhold af sukker, fedt og salt i medier målrettet børn. Læs mere om kodeks og hvordan kodeks fungerer i praksis på hjemmesiden: og læs slutrapporten i den online udgave af nyhedsbrevet. Revideret vejledning om næringsdeklaration Se Fødevarestyrelsens nye, reviderede vejledning om næringsdeklaration af færdigpakkede fødevarer. Vejledningen er blevet revideret, så den er i overensstemmelse med bekendtgørelsen af 24. september 2009 om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer. Se den nye vejledning her https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=135728

Analyse af 21 grønne mærker Rapport til Miljøstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Analyse af 21 grønne mærker Rapport til Miljøstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Analyse af 21 grønne mærker Rapport til Miljøstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2013 se af 21 grønne mærker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41

Læs mere

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markedsdrevet dyrevelfærd Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Veterinærenheden Slotsholmsgade 12

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

Frokostpause kan sikre velfærd

Frokostpause kan sikre velfærd 2 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 2 / 16.-18. februar 2011 DETAILHANDELEN SÆTTER NY PRAKTIK- REKORD BILLIG FORSIKRING MOD INDBRUD I NETBANK SÅDAN VIL KØBMÆNDENE

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set)

Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set) Redegørelse nr. R 21 (1/6 2011) Folketinget 2010-11 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 1/6 11 om erhvervslivet og reguleringen 2009/2010.

Læs mere

Grænsehandel koster kassen

Grænsehandel koster kassen Grænsehandel koster kassen AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL OG MARKEDSCHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT. HD(O). RESUMÉ

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009).

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009). Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1 10. møde Tirsdag den 3. november 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til videnskabsministeren om hævdelse og udvikling

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

FORBRUGEREN I FORANDRING

FORBRUGEREN I FORANDRING fremtiden starter her... FORBRUGEREN I FORANDRING Dansk Erhvervs forbrugerpolitiske oplæg INDHOLD DANSKE VIRKSOMHEDER LEVER AF TILFREDSE KUNDER 3 UDVIKLINGEN I FORBRUGET FRA OVERLEVELSE TIL OPLEVELSE 4

Læs mere

Detailnyt nr. 2, 1. årgang

Detailnyt nr. 2, 1. årgang Detailnyt nr. 2, 1. årgang Store artikler Nye regler for overvæltning af kortgebyrer d. 1. oktober Tilbudsaviser til debat Hurtig hjælp til energibesparelser Nye EU-regler for e-handel Danskerne er vilde

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsberetning 2014. Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K

Årsberetning 2014. Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K Årsberetning 2014 Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kampagner i 2014 8 Giftfri barndom Har du tænkt over, at dine apps har frit spil? Mindre kampagner De vigtigste

Læs mere

Redaktion: Frederik Faurby & Martin Kalkerup Layout & grafisk tilrettelæggelse: Katja Petersen Fotos: Forsidefoto venligst udlånt af Pluskontoret A/S

Redaktion: Frederik Faurby & Martin Kalkerup Layout & grafisk tilrettelæggelse: Katja Petersen Fotos: Forsidefoto venligst udlånt af Pluskontoret A/S årsberetning 07-08 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 07-08 Redaktion: Frederik Faurby & Martin Kalkerup Layout & grafisk tilrettelæggelse: Katja Petersen Fotos: Forsidefoto venligst udlånt af Pluskontoret A/S

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 14/10-2008 J. nr. 2008-20-214-00324 HEE/MSC Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 3 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier

Læs mere

økologisk HOST MARKED 5. & 6. september 2015 VELKOMMEN TIL ØKOLOGISK HØSTMARKED SÆSON 2015

økologisk HOST MARKED 5. & 6. september 2015 VELKOMMEN TIL ØKOLOGISK HØSTMARKED SÆSON 2015 økologisk HOST MARKED 5. & 6. september 2015 VELKOMMEN TIL ØKOLOGISK HØSTMARKED SÆSON 2015 Tak til alle jer, der har meldt jer som værter til Økologisk Høstmarked, der i år afholdes den 5. og 6. september.

Læs mere

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K København, fredag den 8. marts 2013 Kære Peter Birch Sørensen. Tak for din henvendelse af 11. februar 2013,

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere