Afgiften på mættet fedt var på dagsordenen, da Skatteminister Troels Lund Poulsen (V) var på besøg i Dansk Erhverv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgiften på mættet fedt var på dagsordenen, da Skatteminister Troels Lund Poulsen (V) var på besøg i Dansk Erhverv."

Transkript

1 Fødevare Nyt nr Skatteministeren i Dansk Erhverv til fedt debatmøde 2. Fødevareministeren i samråd om brødpriser 3. Hurtig mad på menuen 4. Friture-guide 5. Fødevarehandel flytter over grænserne 6. Fortsat dansk forbud mod bisphenol A 7. Sundhedsanprisninger kommer samlet 8. Medlemsarrangement: EU's fødevarelovgivning i fokus 9. Nu er det fedt nok! 10. Tilbagetrækning af fødevarer 11. Kom godt i gang med e-handel 12. Medlemsfordel: Horten-advokaterne Kurser Skatteministeren i Dansk Erhverv til fedt debatmøde Afgiften på mættet fedt var på dagsordenen, da Skatteminister Troels Lund Poulsen (V) var på besøg i Dansk Erhverv. Dansk Erhverv afholdt i slutningen af september et velbesøgt medlemsmøde, hvor alle dele af Dansk Erhvervs medlemskreds var repræsenteret. Afgiften på regeringens lovprogram for 2010/2011 Afgiften på mættet fedt indgår i regeringens lovprogram for det nye folketingsår, som netop er skudt i gang og regeringen forventer at fremsætte lovforslaget i sidste halvdel af november Lovudkastet til den nye afgift på mættet fedt er netop sendt i høring, og alle fødevarer med indhold af mættet fedt fra mejeriprodukter, spiseolier, margarine og smør, samt endvidere kød og animalsk fedt, skal pålægges en afgift. Dog undtages produkter med mindre end 3,6 % totale fedtindhold. Afgiften ventes at træde i kraft den 1. juli 2011 og forventes at indbringe 1,5 mia. kroner om året. Dansk Erhvervs holdning Dansk Erhverv ønsker ikke en afgift på mættet fedt i fødevarer, som afgiften er fremført pga. de store administrative byrder, som særligt vil tynge importører. Afgiften vil være en afgift på en ikketilgængelig information samtidig med, at der ikke er proportionalitet mellem de administrative byrder i erhvervslivet og de potentielle gevinster for folkesundheden. Vi anerkender naturligvis nødvendigheden af en bæredygtig samfundsøkonomi, og at politikerne har brug for at skrue på forskellige håndtag for at få regnestykket til at gå op. Men efter vores 1

2 bedste overbevisning bør man kunne finde pengene på anden vis, en ved at etablere en pengemaskine som afgiften reelt har karakter af. Lavere produktivitet Regeringen revser erhvervslivet for at have for lav produktivitet i forhold til andre lande. Ja men har man overvejet hvorfor? Med alle de særlige danske regler, EU s højeste moms, punktafgifter, kontrolforanstaltninger osv., kan det ikke undre, at produktiviteten er lav. Danske fødevarevirksomheder er allerede pålagt en lang række administrative opgaver fra det offentlige, som fjerner fokus fra hovedopgaven, nemlig at drive forretning og skabe private arbejdspladser, der kan finansiere fremtidens velstand i Danmark. Administrative byrder Skiftende regeringer har siden 2001 holdt fast i målet om at reducere de administrative byrder for erhvervslivet med 25 procent. For nylig annoncerede regeringen, at den forventer at være i mål med udgangen af En fedtafgift vil dog sætte arbejdet langt tilbage. Skattereformen skulle bl.a. give danskerne tiltrængte lettelser i personskatterne, men at det skal finansieres af en "byrdegyser", burde bekymre Folketinget. Hele fødevareerhvervet kan se frem til unødvendigt bøvl, ligesom afgiften kræver en enorm vejlednings- og kontrolindsats fra myndighedernes side. Tvivlsom sundhedseffekt Argumentet for afgiften er at gøre befolkningen sundere, så de kan leve længere. Sundhedsmæssigt bliver effekten af afgiften mildest talt til at overse. Regeringens egen Forebyggelseskommission påpeger, at en afgift på mættet fedt efter 10 år vil betyde en forøget gennemsnitlig levealder for danskerne på blot 5,5 dage. Der kan altså ikke være de store forventninger til, at afgiften gør en mærkbar forskel i den danske befolknings sundhedstilstand. Men i stedet for kan vi forvente at mættet fedt erstattes af tilsætningsstoffer som fx smagsforstærkere, sødemidler, nitritsalt. Øget grænsehandel Grænsehandelen vil øges. Vi hører, at grænsekøbmændene allerede er i gang med at investere i de nye muligheder, som afgiften skaber. Varer købt i udlandet er ikke sundere end tilsvarende varer købt i Danmark, så hvorfor ikke beholde arbejdspladserne i Danmark? Problemer i forhold til EU Dansk Erhverv er bekymret for, om afgiften på mættet fedt er i strid med EU-traktaten. Dansk Erhverv har derfor kontaktet Kommissionen, for at få afklaret om afgiften kan være i uoverensstemmelse med EU-traktaten. De massive administrative byrder, særligt for importører, samt de små og tvivlsomme sundhedseffekter, vil udgøre en reel teknisk handelshindring, hvilket burde tilsige, at afgiften ikke bør indføres. En indførelse af afgiften bør, som minimum, afvente den igangværende revision af mærkningsreglerne i form af forordningen Food Information, som forventes vedtaget i De kommende EU-regler vil bl.a. bestå i fælles EU-krav til information om indholdet af mættet fedt i fødevarer. Fødevareministeren i samråd om brødpriser 2

3 Fødevareudvalget havde bedt ministeren redegøre for, hvorfor forbrugerne betaler mere for brød i Danmark end i andre lande. Ministeren lagde i sine svar stor vægt på, at Danmark generelt er et omkostningsfuldt land, med høje skatter, afgifter og lønninger forhold som naturligvis vil afspejle sig i brødpriserne og fødevarepriserne. Andre forklaringer på brødpriser Skat, afgifter og lønninger er nogle forklaringer, men derudover nævnte ministeren også, at Danmark har den højeste moms på mad i EU. En anden forklaring på prisniveauet i Danmark er, at danske virksomheder ofte er foregangsland i forhold til at have høje standarder for miljø og sundhed. Danske produkter er kvalitetsprodukter, der eksempelvis er dyrket uden brug af stråforkorter, og derfor er kornet ofte dyrere. Udbredt tilbudskultur Den danske forbruger er en tilbudsjæger og ifølge ministeren er tilbudsavisen den meste læste avis i Danmark. Dermed sælges mange fødevarer til under normalprisen, hvilket også komplicerer prissammenligninger med andre lande. Det giver et ikke retvisende billede, men et billede af højere priser end der reelt er på det danske marked. At tilbudsavisen skulle være den mest læste avis underbygges af en ny analyse fra Zapera YouGov (lavet for Forbruger - Kontakt). Ifølge den undersøgelse læser hele 99 pct. af de danskere, der får husstandsomdelte reklamer dem. Den hyppigste årsag til at man læser reklamerne er, at man som forbruger ønsker at lave pris- og produktsammenligninger. Sammenligninger på europæisk plan På europæisk plan forsøger EU - Kommissionen at udvikle et prisovervågningssystem. Værktøjet skal følge prisdannelsen af de enkelte produkter. Dansk Erhverv opfordrer til, at en analyse af prisdannelsen inkluderer alle led i den lange og komplekse fødevareforsyningskæden. De store prisforskelle mellem medlemslandene i det indre marked skyldes for størstedelens vedkommende forskelle i skatter og afgifter, lønniveauer, rammelovgivning m.m. Løsningen er derfor ikke blot et forsimplet prisværktøj i forhold til slutbrugerprisen, men nærmere en harmonisering af bl.a. de europæiske afgiftsniveauer. Hurtig mad på menuen Fødevareministeriet har afholdt en debatdag, hvor Dansk Erhverv deltog. Titlen var: Hurtig mad på menuen. Ministeren havde inviteret virksomheder, kokke, forskere, organisationer og myndigheder til et arbejdsmøde. Formålet var at give hinanden og særligt fødevareministeren input og ideer til, hvordan der kan sættes nye standarder og trends for lækker, sund og nem mad. 3

4 Deltagerne kom i løbet af dagen med deres bud på, hvordan det er muligt at sætte nye standarder for maden, der skal indtages på farten eller i en tidspresset situation, hvor familien kommer sent hjem. Begrebet hurtig mad er brugt for at lægge vægt på, at hurtig og nem mad sagtens kan være sund mad, mens det velkendte begreb fast food er blevet et meget værdiladet begreb. Ministeriet søsætter i efteråret en forbrugerinddragende kampagne, hvor forbrugerne får mulighed at give ministeriet deres input til, hvordan de ønsker fremtidens hurtig mad skal se ud. Læs mere om eventen og se oplæggene: Friture-guide Firmaet Mortalin har udarbejdet en fritureguide dette sker samtidig med, at Fødevarestyrelsen gennemfører kontrolkampagne. Som annonceret i seneste nummer af Fødevare Nyt gennemfører Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne med særligt fokus på acrylamid. Kampagnen kører i disse måneder. 10 gode råd i en samlet guide Guiden henvender sig især til virksomheder, der bruger friturestegning til madlavning og indeholder 10 konkrete råd til, hvordan man opnår en bedre friturestegning. Der er en række uheldige sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige og skadelige kemiske processer i forbindelse med friturestegning, som virksomheder kan forhindre. Med Mortalins guide bliver det muligt at være ekstra godt klædt på til Fødevarestyrelsens besøg. Se Mortalins guide her: Fritureguiden: 10 gode råd til bedre friturestegning: Fødevarehandel flytter over grænserne Danskerne har skruet ned for forbruget af fødevarer de seneste tre år og i andet kvartal i 2010 blev der solgt over syv procent færre fødevarer end i samme periode for tre år siden. 4

5 Nedgangen på godt syv procent svarer til, at hver husstand bærer 109 kilo fødevarer mindre hjem end i Årsager til fald i salget Forbrugskurven fik formentlig det første knæk på grund af de stigende råvarepriser, og dermed fødevarepriser, i sensommeren 2007, og siden har finanskrisen fået forbruget til at falde yderligere. Faldet afspejler en tendens til, at forbrugerne er blevet mere bevidste om at bruge den mad, de allerede har i køleskabet, i stedet for at købe nyt. Der er mindre madspild. Danskerne køber ikke bare mindre mad, de vil også betale mindst muligt for den. For samtidig med at forbrugerne har skruet ned for den mængde af fødevarer, de køber, så sørger de også for at skrue ned for fødevarepriserne ved at købe meget discount. Discountbranchen er en af de relativt få brancher, som generelt er kommet styrket gennem krisen. Grænsehandlen med fødevarer er steget markant i de senere år, hvilket også ses af grænsehandelsbutikkernes massive markedsføring på fødevarer og dagligvarer og det afspejler sig selvfølgelig i fødevareforbruget i Danmark. Dansk Erhverv forventer, at grænsehandlen med fødevarer vil stige endnu mere, når afgiften på mættet fedt træder i kraft i midten af 2011, da den vil fordyre en lang række danske fødevarer. Der findes ingen officielle danske opgørelser over omfanget af grænsehandel med fødevarer, da Skatteministeriets seneste grænsehandelsrapport ikke indeholdt opgørelse over grænsehandel med fødevarer. Lyspunkter i den seneste udvikling Værdien af salget af fødevarer og andre dagligvarer er det seneste år steget med 1,1 pct. målt. Det dækker dog over et fald i mængder på 1,4 pct. i samme periode. De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser stigninger i salget på knap en halv procent i august måned og det er anden måned i træk med stigninger. Fakta grænsehandel En undersøgelse fra Capacent for DSK fra marts 2010 viste, at 51 pct. af danskerne grænsehandler i Tyskland 1-3 gange om året eller oftere. 27 pct. af disse køber fødevarer. En tilsvarende undersøgelse om den svenske grænsehandel fra Capacent for Dansk Erhverv fra april 2010 viste, at 17 pct. af danskerne og knap 30 pct. af sjællænderne grænsehandler i Sverige mindst en gang om året. 56 pct. af disse køber fødevarer. En ny svensk undersøgelse fra AB Handelens Udretningsinstitut viser, at den samlede danske grænsehandel til Sverige udgør 3,5 mia. kr. om året. Heraf udgør grænsehandel med fødevarer ca. 700 mio. kr. om året. Fortsat dansk forbud mod bisphenol A Som det første land i EU besluttede Danmark i marts at forbyde stoffet bisphenol A i sutteflasker og mademballage til små børn. 5

6 EU's fødevaremyndighed, EFSA, har imidlertid netop vurderet, at det danske forbud er unødvendigt og derfor i praksis ulovligt. Med udmeldingen fra EFSA, er det meget sandsynligt, at EU - Kommissionen vil kræve, at Danmark dropper det nationale forbud mod bisphenol A. Minister står fast Selvom EFSA har meldt ud, at der ikke er videnskabeligt belæg for et forbud, står fødevareministeren fast på forbuddet. Begrundelsen er, at studier fra danske eksperter på DTU i foråret 2010 rejste usikkerhed om, hvorvidt selv små mængder bisphenol A kan være kræftfremkaldende, hormonforstyrrende og skadelig. Risikerer sag ved EF Domstolen EU-kommissionen vil nu tage stilling til EFSAs vurdering af, at der ikke er videnskabeligt belæg for det danske forbud. På baggrund af EFSAs udmelding er det meget sandsynligt, at EU - Kommissionen vil kræve, at Danmark ophæver det nationale forbud mod bisphenol A. Og gør Danmark ikke det, risikeres en sag ved EF - Domstolen. Tillades stoffet alligevel efter en eventuel sag ved EF - Domstolen skal danske virksomheder genopbygge deres forretning, efter de igennem en periode ikke har måttet benytte stoffet eller forhandle sutteflasker og mademballage til små børn med bisphenol A. Derfor mener Dansk Erhverv, at Danmark må se med åbent øje på EFSAs vurdering. Videre proces EU - Kommissionen vil på et arbejdsgruppemøde i oktober diskutere den videre proces i forhold til EFSA's revurdering af bisphenol A. Læs EFSAs vurdering: Sundhedsanprisninger kommer samlet Kommissionen annoncerede i slutningen af september 2010, at den lovgivningsmæssige behandling af sundhedsanprisningerne udskydes, indtil alle forslag om sundhedsanprisninger er behandlet. Den europæiske fødevaresikkerhedsmyndighed EFSA er blevet bedt om at afslutte evalueringen af alle de tilbageværende anprisninger (andre end plantestoffer) inden udgangen af juni Herefter vil Kommissionen følge op med den nødvendige lovgivning. Dansk Erhverv hilser dette velkomment, da Dansk Erhverv flere gange har påpeget, at listen over godkendte sundhedsanprisninger bør færdiggøres på samme tid, så der ikke sker 6

7 konkurrenceforvridninger mellem virksomheder og produkter, som hhv. har fået og afventer godkendelse af en anprisning. Kommissionens oprindelige tidsplan blev overskredet pga. et meget stort antal sundhedsanprisninger. Plantestoffer kommer først senere Den ændrede procedure indebærer endvidere, at plantestoffer ikke kommer med i første omgang på listen over ingredienser, som kan give anledning til sundhedsanprisning. Kommissionen mener, at det er nødvendigt at undersøge nærmere, hvilken dokumentation som skal kræves for sundhedsanprisning af plantestoffer, herunder problemstillingen vedr. anprisninger af plantestoffer med traditionel anvendelse, fx kamillete. Læs mere Pressemeddelelsen fra EU Kommissionen: anguage=en&guilanguage=en Sundhedsanprisninger generelt på Fødevarestyrelsens hjemmeside: /forside.htm#5 Medlemsarrangement: EU's fødevarelovgivning i fokus Kom og hør Christel Schaldemose fortælle om, hvordan de nye mærkningsregler bliver til, hvordan en proces med så mange lande er og hvem, der bestemmer i sidste ende. Dansk Erhvervs fødevarenetværk inviterer til et medlemsarrangement den 14. januar kl. 9:30. Der vil være morgenmad fra kl Sæt allerede nu X i kalenderen! Christel Schaldemose (MEP, S) er en af hovedordførerne på mærkningsforordningen og derfor har hun fulgt dens tilblivelse på tætteste hold. Hun vil ud over ovenstående også fortælle om den afgørende rolle Europa - Parlamentet har på de nye mærkningsregler for fødevarer. Derudover vil hun åbne op for maskinrummet EU: Parlamentet som central spiller i EUlovgivningen, hvordan får parlamentarikerne indflydelse, hvordan får organisationer og virksomheder indflydelse på dagsordenen både de brede og de specifikke? Mens Christel Schaldemose vil fortælle om processerne i parlamentet, vil Jens Ring, der er vicekontorchef i Kommissionens generaldirektorat for Sundhed og Forbrugere (DG SANCO) fortælle om lovgivningsarbejdet set fra Kommissionen side. 7

8 Nu er det fedt nok! Folketinget er på vej med en særlig dansk afgift på indholdet af mættet fedt i fødevarer. Sundhedsmæssigt bliver effekten af madafgiften mildest talt til at overse - til gengæld har den negative effekt på dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Indlægget blev bragt i Børsen onsdag den 6. oktober. Af fødevarepolitisk chef Lotte Engbæk Larsen, Dansk Erhverv og underdirektør Claus Bøgelund Nielsen, DSK. Folketinget er på vej med en særlig dansk afgift på indholdet af mættet fedt i fødevarer. Sundhedsmæssigt bliver effekten af madafgiften mildest talt til at overse. Det samme kan man desværre ikke sige om den negative effekt, som afgiften får på dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Ved udgangen af 2010 forventes det, at Danmark på bare to år har mistet op mod private arbejdspladser. Hvis Danmark skal være blandt de 10 rigeste lande i verden i 2020, som er regeringens ambition, så kræver det, at vi øger produktivitet med en væsentlig større hastighed end hidtil. Hvorfor er produktiviteten lav i Danmark? Regeringen revser erhvervslivet for at have for lav produktivitet i forhold til andre lande. Ja men har regeringspolitikerne overvejet hvorfor? Med alle de særlige danske regler, EU s højeste moms, punktafgifter, kontrolforanstaltninger osv., osv., kan det ikke undre, at produktiviteten er lav. Danske fødevarevirksomheder er allerede pålagt en række administrative øvelser, som fjerner fokus fra hovedopgaven, som er at drive forretning og skabe merværdi. Regeringen klar med ny administrativ byrde Og nu står regeringen så klar med en ny administrativ byrde: Den vil pålægge en særlig dansk madafgift på indholdet af mættet fedt i fødevarer. Argumentet er, at afgiften skal gøre befolkningen sundere, så de kan leve længere. Men regeringens egen Forebyggelseskommission påpeger, at en afgift på mættet fedt efter 10 år vil betyde en forøget gennemsnitlig levealder for danskerne på blot 5,5 dage. Der kan altså ikke være de store forventninger til, at afgiften gør en mærkbar forskel i den danske befolknings sundhedstilstand. Grænsehandlen vil fortsætte sin himmelflugt Til gengæld vil grænsehandelen fortsætte sin himmelflugt. Danskerne køber i dag helt almindelige dagligvarer for 1,5 til 2 milliarder kroner årligt i Sverige og Tyskland. Dertil kommer grænsehandelen med nydelsesmidler som øl, vin, spiritus, med videre. Varer købt i udlandet er ikke sundere end tilsvarende varer i Danmark, så hvorfor ikke beholde arbejdspladserne i Danmark? 8

9 Forslaget stiller blandt andet krav om indhentning af oplysninger om mættet fedt. Et krav som ingen andre lande i EU stiller, og som derfor vil være uhyre tidskrævende, fordyrende og i mange tilfælde umulig at indhente. Det står derfor klart, at madafgiften vil betyde, at vi får færre importerede varer i butikkerne. Samtidig får vi endnu en dansk særregel med de negative konsekvenser, der er kendt fra andre områder, som grænsehandel, illegal import, mindre dansk beskæftigelse og lavere moms- og skatteindtægter. Konklusionen er klar: madafgiften bidrager negativt til det danske erhvervsklima. Nøgletalsoversigt Dansk Erhverv kommenterer løbende på de centrale, økonomiske nøgletal. På denne side kan du finde Dansk Erhvervs kommentarer til de økonomiske nøgletal fra Danmarks Statistik: makrooekonomi/sider/noegletalsoversigt.aspx Tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen har for nylig opdateret sin hjemmeside med grundig information om, hvordan man tilbagekalder en fødevare. På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan man læse om, hvordan man trækker fødevarerne tilbage, underretter fødevareregionen, udsender pressemeddelelse, sørger for dokumentation for tilbagetrækning m.v. Der er endvidere kladder til de forskellige tekststykker, man skal udarbejde, kontaktoplysning på relevante personer m.m. Læs mere på fødevarestyrelsens hjemmeside: rer/tilbagetraekning_af_foedevarer.htm Kom godt i gang med e-handel Dansk Erhverv har i samarbejde med FDIH udarbejdet en pjece, der indeholder gode, konkrete råd til, hvordan virksomheder 9

10 kommer i gang med e-handel. Dansk Erhvervs og Foreningen for Distance- og Internethandel (FDIH) sætter fokus på e-handel. Her kan du få gode råd om, hvordan du starter en netbutik, tips til optimering af din onlineforretning og læse om virksomheder, der har haft succes med e-handel: Derudover er det muligt at finde statistik og analysenotater om e-handel. Dansk Erhverv og FDIH har i samarbejde udarbejdet pjecen: Kom godt i gang med e-handel til medlemmerne af Dansk Erhverv, der har startet netbutik, eller overvejer at starte online handel. Kom godt i gang med e-handel: Medlemsfordel: Horten-advokaterne Få løst konkrete sager indenfor fødevarelovgivning og kosttilskudslovgivning. Dansk Erhverv har indgået et samarbejde med advokataktieselskabet Horten. Formålet med samarbejdet er, at Horten vil yde effektiv rådgivning af høj kvalitet til Dansk Erhvervs medlemmer og foreninger til en fordelagtig pris. Som medlem af Dansk Erhverv, får du Hortens service til en fordelagtig pris og 10 pct. under listepris. Horten råder over et team af specialistadvokater inden for fødevarelovgivning og kosttilskudslovgivning. Kontakt advokat og partner Susie Ekstrand hos Horten for mere information på telefon Kurser Nøgletalsoversigt: makrooekonomi/sider/noegletalsoversigt.aspx Ansættelsesforholdets ophør opsigelse og bortvisning: INCOTERMS nye regler: 10

11 Lønadministration håndtering af løn og dagpenge: Hvordan bliver Danmark foregangsland på forbrugerområdet?: 11

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Fødevarenyt nr. 8. Dansk Erhverv ønsker glædelig jul

Fødevarenyt nr. 8. Dansk Erhverv ønsker glædelig jul Fødevarenyt nr. 8 1. Dansk Erhverv ønsker glædelig jul 2. Afgiften på mættet fedt forsinket igen 3. Medlemsarrangement: Få et kig ind i EU's maskinrum 4. Fokus på salt 5. Anmeldte kontrolbesøg 6. Placering

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Dansk Erhverv modstander af forslag om fedtafgift

Dansk Erhverv modstander af forslag om fedtafgift Fødevare Nyt nr. 7 1. Dansk Erhverv modstander af forslag om fedtafgift 2. Fokus på Nøglehullet 3. Fødevarestyrelsen har opdateret mærkningsvejledningen 4. Resultat af tilsætningsstofkampagne 5. Medlemsarrangement:

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSKs vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Høring Lovforslag om afgift på mættet fedt - j.nr. 2009-231-0019

Høring Lovforslag om afgift på mættet fedt - j.nr. 2009-231-0019 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pafgift@skm.dk 10. september 2009 Høring Lovforslag om afgift på mættet fedt - j.nr. 2009-231-0019 Dansk Erhverv har modtaget ovennævnte

Læs mere

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt 7. april 2015 J.nr. 15-0450122 Samrådsspørgsmål X - Tale til besvarelse af spørgsmål X den 14. april 2015 Spørgsmål Ministeren

Læs mere

Kort Nyt. Højere og flere afgifter på fødevarer og cigaretter

Kort Nyt. Højere og flere afgifter på fødevarer og cigaretter Kort Nyt Nr. 7 november 2011 1. Højere og flere afgifter på fødevarer og cigaretter 2. Kritik af konkurrencen i dagligvarehandlen 3. Fransk forbud mod bisphenol A 4. Ny reklameafgift er gift for butikker

Læs mere

Fødevarenyt. Danske dagligvarepriser midt i feltet blandt 12 europæiske lande

Fødevarenyt. Danske dagligvarepriser midt i feltet blandt 12 europæiske lande Fødevarenyt Nr. 1 februar 2012 1. Danske dagligvarepriser midt i feltet blandt 12 europæiske lande 2. Grænsehandel runder 12 milliarder kr. 3. Ny udvidet sukkerafgift på flere fødevarer 4. Nøglehullet

Læs mere

Kom og hør KPMGs eksperter fortælle om, hvordan man kan implementere afgiften, og hvordan afgiften skal betales.

Kom og hør KPMGs eksperter fortælle om, hvordan man kan implementere afgiften, og hvordan afgiften skal betales. Fødevarenyt Februar 2011 nr. 1 årgang 5 1. Mini-seminar: Håndtering af fedtafgiften 2. Fedtafgiften ventes vedtaget i marts måned 3. Fødevarestyrelsens kontrolkampagner i 1. halvdel af 2011 4. Økologiske

Læs mere

Fødevarenyt 13. oktober 2011. Det nye regeringsgrundlag med tidsler

Fødevarenyt 13. oktober 2011. Det nye regeringsgrundlag med tidsler Fødevarenyt 13. oktober 2011 1. Det nye regeringsgrundlag med tidsler 2. EU-regler om fødevaremærkning vedtaget 3. Fokus på mindre salt i fødevarer 4. Ny kontrolkampagne vedr. brugt produktionsudstyr 5.

Læs mere

Afgifter på danske dagligvarer

Afgifter på danske dagligvarer Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

Høring af L33 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love

Høring af L33 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail: js@skat.dk og rikke.kure.wendel@skat.dk J.nr. 2011-231-0049 24. november 2011 Høring af L33 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 197 Bilag 10 Offentligt. Folketingets skatteudvalg

Skatteudvalget L 197 Bilag 10 Offentligt. Folketingets skatteudvalg Skatteudvalget 2011-12 L 197 Bilag 10 Offentligt Folketingets skatteudvalg 29. august 2012 Kraftigt fald af øl- og læskedrikke i Danmark i 2012 Salget på hjemmemarkedet falder voldsomt Øl: -9,6 % i 1.

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights Økonomisk analyse 4. oktober 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Danskerne og grænsehandel T +45 3339 4000 E info@lf.dk F +45 3339 4141 W www.lf.dk Highlights Nye tal fra Landbrug & Fødevarer viser,

Læs mere

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 65 Bilag 1 Offentligt 20. november 2015 J.nr. 14-5317487 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Indhold i dette nummer:

Indhold i dette nummer: fødevarenyt 19. marts 2010 - nr. 10, 4. årgang Indhold i dette nummer: Vær med til at gøre nyhedsbrevet bedre Ny fødevareminister roser dagligvarehandlens indsats for sundheden Afgift på mættet fedt møder

Læs mere

ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid

ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE 4 ud af 10 danskere vil grænsehandle til sommer Grænsehandel er en udbredt folkesport blandt danskerne. Fire ud af ti har grænsehandlet

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Sagsnr.: 2015-7686 Dato: 7. oktober 2015 Talen til Samråd A [vejledende grænseværdi,

Læs mere

Notat udarbejdet i forbindelse med Bryggeriforeningens foretræde for Folketingets skatteudvalg d. 30. november 2011

Notat udarbejdet i forbindelse med Bryggeriforeningens foretræde for Folketingets skatteudvalg d. 30. november 2011 Skatteudvalget 2011-12 L 33 Bilag 11 Offentligt 28. november 2011 Til Folketingets Skatteudvalg Notat udarbejdet i forbindelse med Bryggeriforeningens foretræde for Folketingets skatteudvalg d. 30. november

Læs mere

Talepapir til samråd om L 12 den 14. marts 2012

Talepapir til samråd om L 12 den 14. marts 2012 Skatteudvalget 2011-12 L 12, endeligt svar på spørgsmål 73 Offentligt Talepapir til samråd om L 12 den 14. marts 2012 Samrådsspørgsmål Samrådsspørgsmål E Ministeren bedes redegøre for baggrunden for, at

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

Talepapir samråd den 13. april 2010

Talepapir samråd den 13. april 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Talepapir samråd den 13. april 2010 Spørgsmål U: Ministeren bedes redegøre for de overvejelser, der ligger bag de nuværende

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Ministeren bedes redegøre for den sundhedsmæssige baggrund for, at

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Ministeren bedes redegøre for den sundhedsmæssige baggrund for, at Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Skatteudvalget Samråd, spørgsmål T 10 min Tid og sted: 13.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Skatteministeriets journal 2010-231-0038: Høring vedr. afgift af mættet fedt i visse fødevarer samt forhøjelse af vinafgiften

Skatteministeriets journal 2010-231-0038: Høring vedr. afgift af mættet fedt i visse fødevarer samt forhøjelse af vinafgiften Skatteministeriet Moms & afgifter Att. Jeanette Rose Hansen Pr. mail js@skat.dk Hellerup, den 1. november 2010 Skatteministeriets journal 2010-231-0038: Høring vedr. afgift af mættet fedt i visse fødevarer

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208 Dep. sagsnr. 14890 Den 9. juli 2009 FVM 676 NOTAT

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01286/Dep. sagsnr. 8959 Den 1. juli 2011 FVM 908 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø. Sendes til js@skat.dk og rikke.kure.wendel@skat.dk

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø. Sendes til js@skat.dk og rikke.kure.wendel@skat.dk Dato 24. november 2011 Side 1 af 5 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø Sendes til js@skat.dk og rikke.kure.wendel@skat.dk Høringssvar til lovforslag L 33 Forslag

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 126 Offentligt 23.11.2005 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om tilladelse til markedsføring af vegetabilsk diacylglycerololie som et nyt

Læs mere

Fødevarenyt 1. juli 2011 nr. 4, 5. årgang

Fødevarenyt 1. juli 2011 nr. 4, 5. årgang Fødevarenyt 1. juli 2011 nr. 4, 5. årgang Camilla Kongskov Enighed om EU-mærkningsregler Efter flere års arbejde er Europa-Parlamentet og Ministerrådet nået til enighed om de nye fælles EU-regler for obligatorisk

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Mere åbne grænser og. danskernes indkøb. I Tyskland SUSANNE BYGVRA

Mere åbne grænser og. danskernes indkøb. I Tyskland SUSANNE BYGVRA SUSANNE BYGVRA Mere åbne grænser og danskernes indkøb I Tyskland Danmark havde før medlemskabet af EF ført en finanspolitik, hvor høje punktafgifter og moms udgjorde en betragtelig del af statens indtægter.

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208/Dep. sagsnr. 14890 Den 25. september 2009 FVM 695 REVIDERET

Læs mere

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006 Stop unødvendige dyreforsøg 2 April 2006 Tekst: Tom Bengtsen og Helene Kemp DYRENES BESKYTTELSE MENER 340 forsø Astronomisk mange dyr bliver brugt til Sæt penge af til alternative test Arne Stevns, 10

Læs mere

Stærkere indsats til inddrivelse af SUgæld. En 7-punktsplan til styrket inddrivelse af SU-gæld i udlandet

Stærkere indsats til inddrivelse af SUgæld. En 7-punktsplan til styrket inddrivelse af SU-gæld i udlandet Stærkere indsats til inddrivelse af SUgæld i udlandet En 7-punktsplan til styrket inddrivelse af SU-gæld i udlandet Stærkere indsats til inddrivelse af SU-gæld i udlandet 2 Forord I Danmark har studerende

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0279 Bilag 8 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0279 Bilag 8 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0279 Bilag 8 Offentligt Fødevarestyrelsen 7. Kontor Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg mail: 7.kontor@fvst.dk 24. juli 2007 Camilla Udsen Dok. 52347/ms Høringssvar til EU Kommissionens

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2011-20-25-02612/Dep. sagsnr. 15256 Den 29. november 2012 FVM 098 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Detailhandlen efter krisen

Detailhandlen efter krisen Detailhandlen efter krisen Af analysekonsulent Malthe Munkøe og chefkonsulent Mette Feifer Resume Detailhandlen blev hårdt ramt af krisen. I løbet af 2008 faldt omsætningen med omkring 9 pct. Detailomsætningen

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14.

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 519 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Dep Sagsnr.:27154 Dok.: 716914

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01049/Dep. sagsnr. 12073 14. oktober 2011 FVM 942 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Teknisk gennemgang 18. maj 2010

Teknisk gennemgang 18. maj 2010 Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang 18. maj 2010 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 82 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-231-0053 Dato: 8. februar 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat

Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat Dato: 10. april 2014 Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat Den eksterne høring af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse, Fremtidens detailhandel, blev afsluttet 14. marts. I alt 17 virksomheder,

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Fødevarenyt. Afgift på mættet fedt. 19. maj 2010 nr. 3, 4 årgang

Fødevarenyt. Afgift på mættet fedt. 19. maj 2010 nr. 3, 4 årgang Fødevarenyt 19. maj 2010 nr. 3, 4 årgang 1. Afgift på mættet fedt 2. Ny gebyrstruktur for Fødevarestyrelsen 3. Kontrolkampagne sætter fokus på E-numre 4. Otte ud af ti forbrugere kender Nøglehulsmærket

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 157 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0044 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 (Forkortning af kredittider) 1 I lov om tobaksafgifter

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Beretning. GDA-mærkning

Beretning. GDA-mærkning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2008-09 FLF alm. del Bilag 295, alm. del Beretning 7 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2008-09 Beretning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Fødevarebranchens rammevilkår strammes

Fødevarebranchens rammevilkår strammes Organisation for erhvervslivet november 2009 Fødevarebranchens rammevilkår strammes AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK OG KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Fødevarebranchen er udsat for

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/International Handel Sagsnr.: 2013-30-221-01603/Dep. sagsnr. 18663 Den 10. januar 2013 FVM 106 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Bidrag fra De Samvirkende Købmænd (DSK) til Saneringsudvalgets arbejde

Bidrag fra De Samvirkende Købmænd (DSK) til Saneringsudvalgets arbejde Skatteministeriet Saneringsudvalget Ingrid Hornshøj Jensen ihj@skm.dk København, den 17. maj 2016 Bidrag fra (DSK) til Saneringsudvalgets arbejde I forlængelse af det første møde i Saneringsudvalget, der

Læs mere

Indhold. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 245 Offentligt

Indhold. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 245 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 245 Offentligt Indhold Executive summary... 2 1.0 Konklusioner og anbefalinger... 3 1.1 Indledning... 4 2.0 Kontekst... 4 2.1 Grænsehandlen udgør kun 4% af danskernes

Læs mere

Fødevareministerens besvarelse af spørgsmål 15-23, EUU Alm. del og Miljøministerens besvarelse af spørgsmål 24 27, EUU Alm. del.

Fødevareministerens besvarelse af spørgsmål 15-23, EUU Alm. del og Miljøministerens besvarelse af spørgsmål 24 27, EUU Alm. del. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 185 Offentligt EU-Koordination J.nr. MST-607-00007 Ref. OLK Fødevareministerens besvarelse af spørgsmål 15-23, EUU Alm. del og Miljøministerens besvarelse

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01109/Dep. sagsnr. 12932 Den 8. december 2011 FVM 974 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger

Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger DI-seminar om sundhedsanprisninger og tilsætningsstoffer den 29. november 2010. Dagny Løvoll Warming og Jens Therkel Jensen, Fødevarestyrelsen 29. November

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Fødevarenyt, er du velkommen til at kontakte Dansk Erhvervs fødevareteam.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Fødevarenyt, er du velkommen til at kontakte Dansk Erhvervs fødevareteam. fødevarenyt 9. februar 2010 - nr. 1, 4. årgang Indhold i dette nummer: Vær med til at gøre nyhedsbrevet bedre Forbrugerne har taget Nøglehullet til sig Kritik af 13-punktsplan skudt over mål Danskerne

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31.

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31. Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 1. december 2014 J.nr. 14-4868763 Til Folketinget Udvalget

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 4 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2009 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

4,3 mia. 26 mia. ANALYSENOTAT Momssnyd fortsætter i e-handlen

4,3 mia. 26 mia. ANALYSENOTAT Momssnyd fortsætter i e-handlen ANALYSENOTAT Momssnyd fortsætter i e-handlen AF CHEFKONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL Dansk e-handel fra eksportunderskud til eksportsucces? Med tocifrede vækstrater de senere år, er

Læs mere

E-handlen runder 100 mia. kr.

E-handlen runder 100 mia. kr. K1 2006 K2 2006 K3 2006 K4 2006 K1 2007 K2 2007 K3 2007 K4 2007 K1 2008 K2 2008 K3 2008 K4 2008 K1 2009 K2 2009 K3 2009 K4 2009 K1 2010 K2 2010 K3 2010 K4 2010 K1 2011 K2 2011 K3 2011 K4 2011 K1 2012 K2

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 183 Offentlig Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 13. januar 2005 NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 254 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01831/Dep. sagsnr. 8959 Den 11. februar 2011

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt 20. november 2014 J.nr. 14-3881387 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 43 - Forslag til lov om ændring af

Læs mere

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721),

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721), P7_TA-PROV(2014)0138 Det fælles merværdiafgiftssystem * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. februar 2014 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 158 Offentligt 23. februar 2009 Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG FØDEVAREPOLITISK CHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT, HD(O) RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober

Læs mere

Folketinget (2. samling) Beretning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 9. juni Beretning

Folketinget (2. samling) Beretning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 9. juni Beretning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 237 Offentligt Beretning nr. 1 Folketinget 2004-05 (2. samling) Beretning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-269-00077/Dep. sagsnr. 9614 Den 15. november 2011 FVM 956 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 2004-231-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 125 - Forslag til Lov om ændring af visse afgiftslove og ligningsloven (Skatteog afgiftsændringer som led i udmøntning af finanslovsaftalen

Læs mere

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER i:\jan-feb-2001\skat-1.doc Af Anita Vium, direkte telefon 3355 7724 1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER Vi danskere betaler meget mere i skat, end vi tror, hvis man

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/EU-enheden Sagsnr.: 2012-29-221-01374/dep. sagsnr. 14699 Den 20. juli 2012 FVM 058 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 8 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 8 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 13. oktober 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

LOVGIVNINGS-NYT 21. årgang nr september 2014

LOVGIVNINGS-NYT 21. årgang nr september 2014 21. årgang nr. 5 30. september 2014 Holdbarhedsangivelse bedst før... Fødevarestyrelsen har tilkendegivet, at det er tilladt at anvende udtrykket bedst før... i stedet for den hidtidige betegnelse mindst

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ondsag den 16. marts Det talte ord gælder

Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ondsag den 16. marts Det talte ord gælder Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del, endeligt svar på spørgsmål 268 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets

Læs mere

TALEPUNKTER. Tale til samråd d. 8. januar 2008 i Folketingets Erhvervsudvalg om spørgsmål A (Markedsføring af Lurpak Smørbar)

TALEPUNKTER. Tale til samråd d. 8. januar 2008 i Folketingets Erhvervsudvalg om spørgsmål A (Markedsføring af Lurpak Smørbar) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 108 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. januar 2008 TALEPUNKTER Tale til samråd d. 8. januar 2008 i Folketingets Erhvervsudvalg

Læs mere