DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert. Gem betjeningsvejledningen til senere brug. Vi anbefaler, at du afprøver optagefunktionen og lydstyrken, før den endelige optagelse.

2 Introduktion Der tages forbehold for ændring af indholdet i dette dokument uden forudgående varsel. Kontakt vores kundeservicecenter for at få de seneste oplysninger om produktnavne og modelnumre. Illustrationerne af skærmen og lydoptageren, som vises i denne manual, kan afvige fra det aktuelle produkt. Der er lagt stor omhu i at sikre kvaliteten af dette dokument, men hvis du skulle finde noget, der virker problematisk, eller som udgør en fejl eller en undladelse, beder vi dig kontakte vores kundeservicecenter. Olympus fralægger sig ethvert ansvar for indirekte skader eller skader, der er opstået i forbindelse med tab af data som følge af en fejl i produktet, reparationer udført af en anden part end Olympus eller et autoriseret Olympus-serviceværksted og enhver anden årsag. Varemærker og registrerede varemærker IBM og PC/AT er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende International Business Machines Corporation. Microsoft, Windows og Windows Media er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Macintosh og itunes er varemærker tilhørende Apple Inc. microsd og microsdhc er varemærker tilhørende SD Card Association. Lydkodningsteknologien MPEG Layer-3 er på licens fra Fraunhofer IIS og Thomson. EUPHONY Mobile og DVM er varemærker tilhørende DiMAGIC Corporation. Produktet er udviklet på baggrund af støjreducerende teknologi, der bruges under licens fra NEC Corporation. Teknologi til detektion af stemmeaktivitet på licens fra NTT Electronics Corporation. Andre produkt- og mærkenavne nævnt heri er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. 2

3 Indholdsfortegnelse Introduktion Sikkerhedsregler Kom godt i gang Vigtige funktioner... 8 Kontrol af emballagens indhold...10 Delenes betegnelser...11 Skærm (LCD skærm)...12 Strømforsyning...15 Isættelse af batterier...15 Batteriindstillinger...16 Opladning med tilslutning til en computer via USB...17 Tilslut til den USB-tilsluttede netadapter (ekstraudstyr) for opladning...18 Sådan tændes/slukkes optageren...20 HOLD...21 Indstilling af tid og dato [Time & Date]...22 Ændring af tid og dato...23 Isættelse og fjernelse af et microsd-kort...24 Isættelse af et microsd-kort...24 Fjernelse af et microsd-kort...25 [Home] skærmfunktioner...26 Bemærkninger om mapper...27 Om mapperne til taleoptagelser...27 Om mappen til musikgengivelse...28 Om mappen til podcast-indhold...29 Om mappen til Audible-indhold...29 Valg af mapper og filer Om optagelse Optagelse...31 Indstilling af optagescenen [Rec Scene]...34 Anbefalede indstillinger til forskellige optageforhold...35 Optagelse fra ekstern mikrofon eller andre enheder Om gengivelse Gengivelse...38 Funktion for gengivelsesposition...42 Ændring af gengivehastighed...44 Indsættelse af et indeksmærke eller midlertidigt mærke...45 Sådan startes gentagen gengivelse af segment...46 Ændring af gengivescenen [Play Scene]...47 Sletning Sletning af filer...48 Sletning af en mappe...48 Delvis sletning af en fil Indstilling af menu Fremgangsmåde for indstilling af menu File Menu (Filmenu)...53, Rec Menu Play Menu LCD/Sound Menu...63 / Device Menu (Enhedsmenu)...64 Ændring af filernes rækkefølge [Replace]...66 Flytning/kopiering af filer [File Move/Copy]...67 Opdeling af filer [File Divide]...69 Programmeret optagelse [Timer Rec]...70 Alarmgengivefunktion [Alarm]...72 Talevejledning [Voice Guide] (Kun DM-670)...75 Ændring af USB-klasse[USB Settings]...76 Formatering af optageren [Format] Brug af optageren på din computer Driftsmiljø...80 Brug af "Olympus Sonority"...82 Funktioner i Olympus Sonority...82 Installering af program...83 Afinstallation af programmet...85 Kopiering af data fra Olympus Sonorityprogrammet...86 Opgraderingsfunktion...87 Brug af online hjælp...89 Tilslutning af din pc...90 Frakobling fra pc'en...91 Overførsel af talefiler til din computer...92 Anvendelse som ekstern hukommelse for pc'en...93 Anvendelse af Audible-indhold...94 Indlæsning af Audible-indhold...94 Overførsel af Audible-indhold...96 Gengivelse af Audible-indhold på optageren Øvrige oplysninger Liste over alarmmeddelelser Fejlfinding Tilbehør (ekstraudstyr) Tekniske data Teknisk hjælp og support

4 4 Sikkerhedsregler Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger din nye lydoptager, for at få oplysninger om sikker og korrekt brug. Opbevar vejledningen på et lettilgængeligt sted til senere brug. Advarselssymbolerne angiver vigtige oplysninger om sikkerhed. Det er vigtigt at læse disse advarsler og oplysninger for at undgå tingskade og personskade. f Fare Hvis produktet anvendes uden at overholde anvisningerne under dette symbol, kan det resultere i alvorlig personskade eller dødsfald. f Advarsel Hvis produktet anvendes uden at overholde anvisningerne under dette symbol, kan det resultere i personskade eller dødsfald. f Forsigtig Hvis produktet anvendes uden at overholde anvisningerne under dette symbol, kan det resultere i mindre personskade, skade på udstyret eller tab af værdifulde data. Forsigtighedsregler i forbindelse med omgivelserne For at beskytte den meget præcise teknologi, der er indeholdt i dette produkt, må optageren aldrig efterlades på de steder, der er nævnt nedenfor,. Uanset om det er i forbindelse med brug eller opbevaring: Steder, hvor temperaturen og/eller luftfugtigheden er høj eller med ekstreme forandringer. Direkte sollys, strande, låste biler eller i nærheden af andre varmekilder (komfur, radiator osv.) eller luftfugtere. I sandede eller støvede omgivelser. I nærheden af brændbare genstande eller sprængstoffer. På våde steder, for eksempel badeværelser eller i regnvejr. Når du bruger produktet i forbindelse med vejrfast materiale, skal du også læse manualerne til disse. På steder, der er udsat for kraftige vibrationer. Optageren må ikke tabes eller udsættes for kraftige stød eller vibrationer. Optageren kan få funktionsfejl, hvis den bruges på et sted, hvor den er udsat for et magnetisk/ elektromagnetisk felt, radiobølger eller højspænding, for eksempel i nærheden af tv, mikroovn, videospil, højtalere, storskærme, tv-/radiotårne eller transmissionstårne. I sådanne tilfælde skal du slukke for optageren og tænde den igen, før du bruge den. Undgå optagelse eller afspilning i nærheden af mobiltelefoner eller andet trådløst udstyr, da de kan forårsage interferens og støj. Hvis du oplever støj, så bevæg dig lidt væk, eller flyt diktermaskinen væk fra sådant udstyr.

5 Sikkerhedsregler Brug ikke organiske opløsningsmidler som alkohol eller lakfortynder til rengøring af enheden. Advarsel vedrørende tab af data: Optaget indhold i hukommelsen kan blive ødelagt eller slettet ved forkert brug, fejl i enheden eller under reparation. Det anbefales at lave en sikkerhedskopi og gemme vigtigt indhold på et andet medie, f.eks. på harddisken på din computer. Olympus fralægger sig ethvert ansvar for indirekte skader eller skader opstået i forbindelse med tab af data som følge af en fejl i produktet, reparationer udført af en anden part end Olympus eller et autoriseret Olympus-serviceværksted og alt andet, der ikke er omfattet af Olympus' ansvar. Håndtering af optageren f Advarsel: Optageren må ikke bruges i nærheden af brændbare eller eksplosive gasser. Hold små børn og spædbørn væk fra optageren. Optageren må kun bruges og opbevares utilgængelig for små børn og spædbørn for at undgå følgende farlige situationer, der kan medføre alvorlig personskade: 1 Blive viklet ind i optagerens rem med kvælning til følge. 2 Ved et uheld sluge batteriet, et kort eller andre små dele. 3 Ved et uheld blive skadet af optagerens bevægende dele. Optageren må ikke bruges eller opbevares på støvede eller fugtige steder. Du må ikke selv adskille, reparere eller ændre enheden. Brug kun microsd/microsdhchukommelseskort. Brug aldrig andre korttyper. Hvis du ved et uheld skulle indsætte en anden type kort i optageren, skal du kontakte en autoriseret forhandler eller et servicecenter. Forsøg ikke at fjerne kortet med magt. Udstyret må ikke betjenes, mens du kører (f.eks. cykel, motorcykel eller bil). f Forsigtig: Hold straks op med at bruge optageren, hvis du bemærker usædvanlige lugte, lyde eller røg omkring den. Fjern aldrig batterierne med bare hænder, da det kan forårsage brand eller forbrænding af dine hænder. Vær forsigtig med remmen. Vær forsigtig med remmen, når du bærer optageren. Den kan let gribe fat i andre genstande og medføre alvorlige skader. Optageren må ikke efterlades på steder, hvor den kan blive udsat for ekstremt høje temperaturer. Dette kan ødelægge optagerens dele og i nogle tilfælde medføre, at optageren begynder at brænde. Brug ikke opladeren eller netadapteren tildækket (for eksempel af et tæppe). Dette kan medføre overophedning og resultere i brand. Optageren skal håndteres forsigtigt for at undgå forbrændinger. Optageren indeholder metaldele, og derfor kan overophedning resultere i forbrændinger. Vær opmærksom på følgende: Når optageren anvendes i længere tid, bliver den varm. Hvis du holder på optageren i denne tilstand kan der opstå forbrændinger. 5

6 Sikkerhedsregler 6 På steder med ekstremt kolde temperaturer kan selve optagerens temperatur være lavere end omgivelsernes temperatur. Bær handsker, hvis det er muligt, når du håndterer optageren ved lave temperaturer. Håndtering af batterier Følg disse vigtige retningslinjer for at forhindre, at batterierne bliver utætte, overophedes, brænder, eksploderer, eller de forårsager elektriske stød eller forbrændinger. f Fare: Forsøg ikke at oplade alkaline-, lithium- og andre batterier, der ikke er genopladelige. Batteriet må ikke udsættes for åben ild, høje temperaturer og må ikke kortsluttes eller adskilles. Batterier må aldrig opvarmes eller brændes. Når du bærer eller opbevarer batterier, skal du forhindre dem i at komme i kontakt med metalgenstande som smykker, nåle, clips osv. Opbevar aldrig batterier i direkte sollys eller ved høje temperaturer i en varm bil, i nærheden af en varmekilde osv. For at forhindre utætheder eller skader på batteriernes poler, skal du omhyggeligt følge alle vejledninger om brugen af batterierne. Forsøg aldrig at skille et batteri ad eller ændre det på nogen måde, for eksempel ved lodning el. lign. Batteriet må aldrig sluttes direkte til en stikkontakt eller cigarettænderen i en bil. Hvis der kommer batterivæske i øjnene, skal øjnene straks skylles med rent, koldt rindende vand, og der skal omgående søges lægehjælp. f Advarsel: Batterierne skal altid holdes tørre. Hvis genopladelige batterier ikke er blevet opladet inden for den angivne tid, skal du stoppe opladningen og lade være med at bruge dem. Brug ikke et batteri, hvis det er revnet eller ødelagt. Batterier må aldrig udsættes for kraftige stød eller konstante vibrationer. Hvis et batteri bliver utæt, misfarvet eller deformeret, eller hvis det på nogen anden måde bliver unormalt under brugen, skal du holde op med at bruge optageren. Hvis et batteri lækker væske på dit tøj eller din hud, skal du fjerne tøjet og straks skylle det berørte område med rent, rindende koldt vand. Hvis du får forbrændinger på huden fra væsken, skal du omgående søge lægehjælp. Batteriet skal opbevares utilgængeligt for børn. Gør følgende, hvis du bemærker noget usædvanligt, når du bruger produktet, f.eks. unormal støj, varme, røg eller røglugt: 1 Fjern omgående batteriet (pas på, du ikke brænder dig), og 2 Kontakt forhandleren eller det lokale Olympus-serviceværksted for at få produktet efterset.

7 Sikkerhedsregler f Forsigtig: Vær venlig at aflevere batterierne til genbrug af hensyn til miljøet. Når du kasserer brugte batterier, skal du dække deres poler og altid overholde lokale love og bestemmelser. Oplad altid et genopladeligt batteri, før du bruger det første gang, eller hvis det ikke har været brugt i længere tid. Genopladelige batterier har begrænset driftstid. Når brugstiden bliver mærkbar kortere, selvom det genopladelige batteri er ladet helt op som beskrevet, skal det udskiftes med et nyt. 7

8 Kom godt i gang 1 Vigtige funktioner 8 Vigtige funktioner s Indbygget 3-mikrofonsystem (stereomikrofoner med høj følsomhed og centermikrofon). Kombinationen af stereomikrofoner med høj følsomhed og en centermikrofon giver afbalancerede bredbåndsoptagelser fra høje til lave frekvenser. s Bruger en meget følsom stereomikrofon med lav støj, der muliggør troværdig gengivelse af den originale lyd. s Understøtter det lineære PCMformat, der gør det muligt at optage en lydkvalitet, der svarer til eller overgår cd-niveau. Mulighed for realistisk optagelse af flere forskellige lydkilder. Optagelse i opløsning ved høj samplingfrekvens og bithastighed, der svarer til eller overgår en musik-cd's (samplingfrekvens på 44,1 khz, 16 bit) ( s. 54). s Understøtter en lang række optageformater. Understøtter MP3- format (MPEG-1/ MPEG-2 Audio Layer 3) og WMA-format (Windows Media Audio). Denne enhed kan gemme filer i et stærkt komprimeret format, så optagetiden forlænges ( s. 54). Når optageren sluttes til en ekstern enhed, kan den desuden kode indkommende, analoge lydsignaler uden en pc ( s. 36). s Ud over filer, der er optaget af selve enheden, kan du gengive filer i formaterne WAV, WMA og MP3, som er overført fra en computer. Det giver dig mulighed for at bruge denne optager som musikafspiller. s Understøtter optagemedier med høj kapacitet. Ud over den indbyggede hukommelse kan du også optage på et microsd-kort ( s. 24). s Udstyret med en lang række funktioner, der understøtter optagelse af lyd. Du kan tilpasse flere af optagefunktionerne, f.eks. optageniveau og mikrofonens følsomhed, så de passer til optageforholdene og egne ønsker ( s. 53). s Har indbygget stemmeaktiveringsfunktion (VCVA - Variable Control Voice Actuator) ( s. 55). s Low Cut-filteret minimerer støj fra klimaanlæg og lignende støj under optagelsen ( s. 55). s Noise Cancel-funktionen (støjannullering) ( s. 60) og Voice Filter-funktionen (stemmefilter) ( s. 60) afskærer støj og muliggør tydelig lyd ved gengivelsen. s Funktioner til indstilling af optagescene og gengivelsesscene til registrering af den bedste indstilling til forskellige anvendelser ( s. 34, s. 47, s. 58, s. 62). s Forskellige gentagelsesfunktioner ( s. 46, s. 61). s Indeholder EUPHONY MOBILE, der muliggør en naturlig og realistisk oplevelse uden at forringe lydkvaliteten ( s. 60). s Du kan flytte eller kopiere filer mellem den indbyggede hukommelse og microsd-kortet og mellem mapperne i hukommelsen ( s. 67). s Du kan slette en del af en fil i PCMformat, som er blevet optaget med optageren ( s. 49). s Du kan opdele en fil (PCM, MP3), der er blevet optaget med denne optager, i to filer ( s. 69). s Indsættelse af indeksmærker og midlertidige mærker gør det hurtigt at finde de ønskede steder ( s. 45).

9 Vigtige funktioner s Gengivelseshastigheden kan styres efter behov ( s. 44). s Talevejledningsfunktionen (på engelsk og andre sprog) giver lydbeskeder om betjeningen(kun DM-670). Det giver dig mulighed for nemt at betjene forskellige funktioner med støtte fra talevejledningen ( s. 75). s Du kan tildele egne navne til mapper ( s. 64). s Tidsstyret optagelse ( s. 70) og alarmgengivelse ( s. 72) gør det muligt at optage og gengive på et indstillet tidspunkt. s En praktisk introfunktion gengiver en smule af indholdet, og gør det dermed lettere at finde den ønskede fil ( s. 63). s Leveres med "Olympus Sonority"- program til Windows og Macintosh ( s. 80). Hvis du overfører talefiler, der er optaget med optageren, til en pc, kan du nemt gengive, ordne og redigere filerne. Du kan udføre redigering af bølgeform samt samling og opdeling af filer. s "Olympus Sonority" kan opgraderes til en udgave af "Olympus Sonority Plus", der indeholder udvidet funktionalitet (ekstraudstyr) ( s. 87). Ud over funktionerne i "Olympus Sonority" kan man redigere MP3-filer og oprette musik-cd'er. s Optageren er kompatibel med USB 2.0, der giver hurtig dataoverførsel til en computer. s Opladning via USB ( s. 17). s Full-dot-baggrundsbelysning (LCD-skærm). s Understøtter podcasting ( s. 29). Hvis der er podcast-url-adresser i "Olympus Sonority" kan det nyeste udsendelsesindhold modtages automatisk. Åbn mappen [Podcast] på optageren for hurtigt at lytte til programmet (filen), der er overført fra "Olympus Sonority". s Understøtter lydudsendelser ( s. 94). 1 Vigtige funktioner 9

10 Kontrol af emballagens indhold Følgende dele følger med optageren. Hvis noget mangler eller er beskadiget, bedes du kontakte forhandleren, hvor du købte optageren. 1 Kontrol af emballagens indhold Genopladelige Ni-MH-batterier (2) Lydoptager USB-kabel Rem Hovedtelefon Bæretaske Olympus Sonority cd-rom Grundlæggende vejledning Garantibevis Indholdet kan variere afhængigt af købsstedet. Garantien varierer afhængigt af købsstedet. Der medfølger muligvis ikke garantibevis. 4 Montering af remmen: 10

11 Delenes betegnelser ! * # 8 $ 9 % ^ 0 & q = - ) ( Delenes betegnelser 1 Indbygget stereomikrofon (V/H) 2 Indbygget centermikrofon 3 LED-indikatorlys (LED) 4 Skærm (LCD-skærm) 5 F1-knap MENU/SCENE-knap F2-knap 6 STOP (4)-knap 7 + knap 8 0-knap 9 ERASE-knap 0 knap! MIC-stik Kortdæksel # REC (s) (optage) knap $ `OK-knap % 9-knap ^ Remholder & LIST-knap * Indbygget højttaler ( EAR-stik (hovedtelefon) ) REMOTE-stik Slut modtageren til det eksklusive fjernbetjeningssæt RS30W (ekstraudstyr). Du kan dermed starte og stoppe optagelse via fjernbetjeningen. - POWER/HOLD-kontakt = Batteridæksel q USB-stik 11

12 Delenes betegnelser Skærm (LCD skærm) 4 [Recorder]-funktionsskærmen: 1 Delenes betegnelser 12 Mappeliste Indikator for optagemedie [l]: Indbygget flashhukommelse [m]: microsd-kort 2 Navn på aktuel mappe 3 Indikator for batteri 4 Mappenavn 5 Indikator for funktionsguide Filliste Indikator for optagemedie 2 Navn på aktuel mappe 3 Indikator for batteri 4 Filnavn 5 Indikator for funktionsguide Filvisning Indikator for optagemedie 2 Navn på aktuel fil 3 Aktuelt filnummer/samlet antal optagne filer i mappen 4 Indikator for batteri 5 Indikator for mappe, indikator for fillås, indikator for optagefunktion 6 Indikator for optagerstatus [K]: Indikator for optagelse [ ]: Indikator for pause [L]: Indikator for stop [ ]: Indikator for gengivelse [ß]: Indikator for fremadspoling [ ]: Indikator for tilbagespoling [N]: Indikator for F. Play [M]: Indikator for S. Play 7 Ikonskærm ( s. 14) 8 Resterende optagetid, Fillængde 9 Forløbet optagetid, Forløbet gengivetid 0 Statusbjælke for resterende hukommelse, Indikator for aktuel gengiveposition! Niveaumåler, optagedato og Indikator for funktionsguide

13 Delenes betegnelser 4 Funktionsskærm for [Music] [Podcast] [Audible]: Listevisning Når der er filer og mapper i mappen 1 Indikator for optagemedie [l]: Indbygget flashhukommelse [m]: microsd-kort 2 Navn på aktuel mappe 3 Indikator for batteri 4 Mappenavn, filnavn 5 Indikator for funktionsguide Listevisning Når der kun er filer i mappen 1 Indikator for optagemedie 2 Navn på aktuel mappe 3 Indikator for batteri 4 Filnavn 5 Indikator for funktionsguide Filvisning # $ 1 Indikator for optagemedie 2 Navn på aktuel fil 3 Aktuelt filnummer/samlet antal optagne filer i mappen 4 Indikator for batteri 5 Filformat 6 Indikator for optagerstatus [ ]: Indikator for gengivelse [L]: Indikator for stop [ß]: Indikator for fremadspoling [ ]: Indikator for tilbagespoling [N]: Indikator for F. Play [M]: Indikator for S. Play 7 Titelnavn 8 Kunstnernavn 9 Albumnavn 0 Indikator for funktionsguide! Forløbet gengivetid # Indikator for aktuel gengiveposition $ Ikonskærm ( s. 14) 1 Delenes betegnelser 13

14 Delenes betegnelser 1 [«]: Timer [A]: Alarm [?]: Mikrofonfølsomhed [û]: VCVA [Æ]: Voice sync [ ]: Rec Level [0]: Low Cut-filter Ikonskærm (alle funktioner) [ ]: Zoom Mic [%]: Noise Cancel [$]: Voice Filter [Ü] [á] [ ]: Gengivefunktion [ ]: EUPHONY [ ]: Reverb Delenes betegnelser Fjern skærmbeskyttelsen på skærmen. 14

15 Strømforsyning Isættelse af batterier Optageren kan bruges med de genopladelige Ni-MH-batterier eller med alkalinebatterier (AAA). 2 Isæt batterierne, og kontroller, at polerne = og - vender korrekt. Når optageren lades op, skal du bruge de medfølgende genopladelige Ni-MH-batterier (BR404). De medfølgende genopladelige batterier er ikke ladet helt op. Før du bruger optageren eller efter længere tid uden brug, skal batterierne lades helt op ( s. 17). 1 Strømforsyning 1 Tryk forsigtigt ned på batteridækslet i pilens retning, og skub dækslet op. 3 Luk batteridækslet helt i ved at trykke i retningen A, og derefter skubbe det i retningen B. 15

16 Strømforsyning 1 Strømforsyning Bemærk Manganbatterier kan ikke bruges i denne optager. Det anbefales, at du bruger alkalinebatterier (AAA) eller genopladelige Olympus Ni-MH-batterier. Sørg for at stoppe optageren, før batterierne udskiftes. Hvis batterierne fjernes, mens optageren er i brug, kan der opstå fejl som f.eks. ødelæggelser af filen m.m. Hvis du tager batterierne ud under optagelse, vil du miste den aktuelt optagne fil, fordi filen ikke vil blive lukket korrekt. Du skal muligvis foretage batteriog tidsindstillingerne igen, hvis batteriudskiftningen har taget længere tid end 15 minutter, eller hvis du med korte mellemrum fjerner og isætter batterierne flere gange efter hinanden. I dette tilfælde vises skærmen [Battery]. Du kan finde flere oplysninger under "Batteriindstillinger". Fjern batteriet, hvis diktermaskinen ikke skal bruges i en længere periode. Når der udskiftes genopladelige batterier, skal du kontrollere, at der bruges genopladelige Ni-MH-batterier (ekstraudstyr). Undgå at bruge produkter fra andre producenter, da det kan beskadige optageren. Batteriindstillinger Vælg, så indstillingen svarer til det batteri, du bruger. 1 Udskift batterierne, og tænd for optageren ( s. 15). 2 Tryk på knappen + eller for at ændre indstillingen. Batteritype [Ni-MH] (õ): Vælges, når der anvendes genopladelige Ni-MH-batterier fra Olympus (BR404). [Alkaline] (ú): Vælges, når der anvendes alkaliske batterier. 3 Tryk på knappen `OK for at fuldføre indstillingen. Hvis indikatoren for "timer" blinker på skærmen, skal du gå til afsnittet "Indstilling af tid og dato [Time & Date]" ( s. 22). Indikator for batteri Batterisymbolet på skærmen ændres, efterhånden som batterierne mister strøm. 16 Når [æ] vises på skærmen, skal batterierne udskiftes snarest muligt. Når batterierne er ved at være opbrugt, vises [s] og [Battery Low] på displayet, og optageren slukkes.

17 Strømforsyning Bemærk Under gengivelsen af en tale/musikfil, bliver optageren muligvis nulstillet på grund af det lave batteriniveau, afhængigt af lydstyrken dette gælder også, selvom indikatoren for batteri viser [º]. I dette tilfælde skal du skrue ned for optagerens lyd. Opladning med tilslutning til en computer via USB Batterierne kan lades op via tilslutning til computerens USB-port. Før opladningen skal du kontrollere, at de medfølgende genopladelige batterier er sat korrekt i optageren ( s. 15). Før tilslutning af USB-kablet skal du afslutte HOLD-funktionen ( s. 21). 3 Tilslut USB-kablet til tilslutningsporten i optagerens bund, mens optageren er stoppet eller slukket. 4 Tryk på knappen `OK for at starte opladning. 1 Strømforsyning Oplad ikke primære batterier som alkaliske batterier eller litiumbatterier. Det kan medføre udsivning af batterivæske eller varme, som kan give funktionsfejl i optageren. 1 Genstart computeren. 2 Sæt USB-kablet i pc'ens USB-port. Tryk mens [Press OK to start charging] blinker på knappen `OK. 5 Opladningen er fuldført, når indikatoren for batteri skifter til [ ]. Fuld opladning: cirka 3 timer * * Angiver den anslåede tid for fuld opladning ved stuetemperatur af helt tomme genopladelige batterier. Opladningstiden afhænger af, hvor meget strøm,der er tilbage på batterierne og deres status. 17

18 Strømforsyning 1 Strømforsyning Tilslut til den USB-tilsluttede netadapter (ekstraudstyr) for opladning Kan oplades ved tilslutning til netadapteren med USB-forbindelse (A514) (ekstraudstyr). Før du tilslutter netadapteren, skal du ændre indstillingen af USB-forbindelse til [AC Adapter] ( s. 76). Før tilslutning af USB-kablet skal du afslutte HOLD-funktionen ( s. 21). 1 Sæt optagerens USB-kabel i netadapteren. 3 Tilslut USB-kablet til tilslutningsporten i optagerens bund, mens optageren er stoppet eller slukket. Til USBstikket 4 Tryk på knappen `OK for at starte opladning. Til netadapterens (A514) USBforbindelse 2 Tilslut netadapteren til stikkontakten. Tryk mens [Press OK to start charging] blinker på knappen `OK. 5 Opladningen er fuldført, når [Battery Full] vises. Til stikkontakten 18 Bemærk Optageren kan ikke oplades, når pc'en ikke er tændt. Det oplades muligvis heller ikke, når computeren er i standby- eller dvaletilstand.

19 Strømforsyning Oplad ikke diktermaskinen, når der bruges USB fordeler. Isæt det medfølgende genopladelige batteri, og indstil [Battery] til [Ni-MH]. Hvis [Battery] er indstillet til [Alkaline], kan du ikke genoplade ( s. 16, s. 64). Du kan ikke oplade, når [ø]*1 eller [ ]*2 blinker. Batterierne skal oplades ved en temperatur mellem 5 C og 35 C. *1 [ø]: Når den omgivende temperatur er lav. *2 [ ]: Når den omgivende temperatur er høj. Når brugstiden bliver mærkbar kortere, selvom batterierne er ladet helt op, skal de udskiftes med nye. Kontroller, at USB-stikket er sat helt i, ellers virker optageren muligvis ikke korrekt. Sørg for at udføre tilslutningen med special-usb-kablet. Hvis der bruges et kabel fra en anden producent, kan det muligvis føre til fejl på optageren. Dette specialkabel må heller ikke tilsluttes produkter fra en anden producent. Hvis du vælger [Composite] i indstillingerne af USB-forbindelsen, vil optageren ikke oplade via USB. Vælg [Storage class] i indstillingerne for USBforbindelsen, hvis du vil oplade ( s. 76). Hvis du vil oplade med brug af indstillingen [Composite], skal du vælge [Optional] i indstillingerne for USB-forbindelsen og derefter forbinde USB-kablet til optageren. Hvis du vælger [AC Adapter] på skærmen [USB Connect], vil du kunne oplade ( s. 76). Forholdsregler vedrørende de genopladelige batterier Læs følgende forholdsregler omhyggeligt, før brug af de genopladelige Ni-MHbatterier. Afladning: De genopladelige batterier aflades, når de ikke er i brug. Husk at lade dem op jævnligt, før brug. Brugstemperatur: De genopladelige batterier er kemiske produkter. De genopladelige batteriers effektivitet kan svinge, selvom et batteri bruges inden for det anbefalede temperaturområde. Det er et kendetegn ved disse produkter. Anbefalet temperaturområde: I brug: 0 C til 42 C Opladning: 5 C - 35 C Langtidsopbevaring: 20 C til 30 C Udendørs brug af batterierne over temperaturområdet kan medføre lavere effektivitet og kortere levetid. For at forhindre lækage eller rust på batterierne skal du fjerne de genopladelige batterier fra produkterne, når du ikke skal bruge dem i længere tid, og opbevare dem separat. Bemærk Denne optager er udviklet til at lade batterierne helt op, uanset deres aktuelle batteriniveau. For at opnå det bedste resultat ved opladning af helt nye batterier eller batterier, der ikke har været brugt i lang tid (mere end en måned), anbefales det at lade batterierne helt op og derefter at aflade dem 2 til 3 gange. 1 Strømforsyning 19

20 Strømforsyning 1 Strømforsyning Bortskaffelse af genopladelige batterier skal altid ske i overensstemmelse med lokale love og bestemmelser. Yderligere oplysninger om korrekt bortskaffelse fås ved henvendelse til den lokale genbrugsstation. Hvis genopladelige Ni-MH-batterier ikke er helt afladet, skal de beskyttes mod kortslutning (f.eks. ved at sætte tape over polerne), før de bortskaffes. Til brugere i Tyskland: Olympus har en aftale med GRS (Joint Battery Disposal Association) i Tyskland om miljøvenlig bortskaffelse. Sådan tændes/slukkes optageren Sluk for optageren, når den ikke bruges, for at spare på batteriet. De eksisterende data, indstillinger og tidsoplysninger bevares, selvom optageren slukkes. Sådan tændes optageren Skub knappen POWER/HOLD i pilens retning, mens optageren er slukket. Sådan slukkes optageren Skub knappen POWER/HOLD i pilens retning, og hold den i 0,5 sekunder eller længere. Skærmen og optageren slukkes. Genoptagelsesfunktionen gemmer stoppositionen, før optageren slukkes. Energisparefunktion Hvis optageren er tændt, men ikke har været brugt i 10 minutter eller længere (standardindstilling), slukkes skærmen, og optageren skifter til energisparetilstand ( s. 64). Tryk på en vilkårlig knap for at afslutte energisparefunktionen. Bemærk Når strømmen tændes og slukkes, vil tænd-lyden og sluk-lyden lyde. Hvis optageren formateres ( s. 77), vil dataene for tænd-lyden og sluk-lyden også blive slettet, og tænd-lyden og sluk-lyden vil ikke. Hvis du vil gendanne dataene for tænd- og sluk-lyden, skal du oprette forbindelse til pc'en og kopiere standard-lyddataene til optageren ved hjælp af det medfølgende "Olympus Sonority" ( s. 86). 20 Skærmen og optageren aktiveres.

21 HOLD Hvis du indstiller optageren til HOLD-funktion, gemmes de aktuelle indstillinger, og alle knapper deaktiveres. Denne funktion er nyttig, når optageren skal transporteres i en taske eller lomme. Denne funktion kan også forhindre, at du stopper optagelsen ved et uheld. Aktivering af HOLD-funktionen Skub knappen POWER/HOLD til [HOLD]. Afslutning af HOLD-funktionen Skub knappen POWER/HOLD til position A. 1 HOLD Når [Hold] vises på skærmen, er optageren indstillet til HOLD-funktion. Bemærk Hvis du trykker på en knap i HOLD-funktion, lyser tidsoplysningerne i 2 sekunder, men optageren er ikke i funktion. Hvis du aktiverer HOLD under afspilningen (optagelse), deaktiveres betjeningen uden, at det påvirker afspilningen (optagelsen). Optageren stopper, når afspilningen er færdig, eller når optagelsen afsluttes på grund af opbrugt hukommelse. Optageren kan betjenes effektivt via fjernbetjeningen RS30W (ekstraudstyr), også når den er i HOLD-funktion. 21

22 Indstilling af tid og dato [Time & Date] 1 Indstilling af tid og dato Hvis du indstiller tiden og datoen på forhånd, gemmes oplysningerne automatisk med hver fil, når filen optages. Indstilling af tid og dato på forhånd gør det lettere at administrere filerne. [Set Time & Date] vises første gang, du bruger optageren, eller når du har isat batterier efter, at enheden har været ubrugt i længere tid. Når indikatoren for "timer" blinker, skal du udføre opsætningen fra trin 1. 2 Tryk på +- eller -knappen for at angive en værdi. Gentag trinene ved at trykke på 9- eller 0-knappen for at vælge det næste punkt, og tryk derefter på +- eller -knappen for at angive værdien. Du kan vælge mellem 12-timers og 24-timers visning ved at trykke på knappen F1, mens du indstiller timer og minutter. Eksempel: 10:38 s. M 10:38 PM 22:38 (standardindstilling) Du kan vælge rækkefølgen for "måned", "dag" og "år" ved at trykke på knappen F1, mens elementerne angives. Eksempel: 24. marts M 24D 2011Y (standardindstilling) 24D 3M 2011Y + knap 9 0-knap `OK-knap 2011Y 3M 24D 3 Tryk på knappen `OK for at fuldføre indstillingen. 1 Tryk på 9- eller 0-knappen for at vælge det punkt, der skal indstilles. Vælg "timer", "minutter", "år", "måned" og "dag" med den blinkende markør. Tidsoplysningerne vises med den angivne dato og det angivne tidspunkt. Tryk på knappen `OK ud fra tidssignalet. 22

23 Indstilling af tid og dato [Time & Date] Bemærk Hvis du trykker på knappen `OK under opsætningen, gemmer optageren de elementer, der indtil videre er blevet angivet. For DM-670: Efter opsætningen høres en talebesked om, at du skal vælge [Off], hvis du ikke vil bruge talevejledningen. Derefter skifter skærmen til opsætning af [Voice Guide] ( s. 75). Hvis du ikke ønsker at bruge talevejledningen, skal du vælge [Off]. Ændring af tid og dato Mens optageren er stoppet skal du trykke på knappen STOP (4) og holde den inde for at vise [Time & Date] og [Remain]. Hvis tiden og datoen er forkert, kan de indstilles på følgende måde. 2 Tryk på +- eller -knappen for at vælge fanen [Device Menu]. Du kan ændre menuvisningen ved at flytte markøren over indstillingsfanerne. 3 Tryk på knappen `OK for at flytte markøren til det element, der skal indstilles. [Device Menu] vises på skærmen. 4 Tryk på knappen + eller for at vælge [Time & Date]. 1 Indstilling af tid og dato MENU/SCENEknap F2-knap 5 Tryk på knappen `OK. [Time & Date] vises på skærmen. "Timer" blinker på skærmen og angiver, at du kan indstille tid og dato. + knap `OK-knap 1 Stop optageren, og tryk på MENU/SCENE-knappen. Menuen vises på skærmen ( s. 51). Følgende trin er identiske med trin 1 til 3 i afsnittet "Indstilling af tid og dato [Time & Date]" ( s. 22). 6 Tryk på knappen F2 (EXIT) for at lukke menuskærmen. 23

24 Isættelse og fjernelse af et microsd-kort 1 Isættelse og fjernelse af et microsd-kort Når "microsd" angives i brugervejledningen, henviser det til både microsd og microsdhc. Med denne optager kan du udover den indbyggede hukommelse også lagre dataene på microsd-kort, som kan købes i almindelig handel. Isættelse af et microsd-kort 1 Stop optageren for at åbne kortdækslet. 2 Vend microsd-kortet korrekt, og sæt det ind i kortholderen som vist på tegningen. Hold microsd-kortet lige, når du sætter det i. Hvis microsd-kortet isættes forkert eller skævt, kan kontakterne blive beskadiget, og microsd-kortet kan sætte sig fast. Hvis microsd-kortet ikke er sat helt i, overføres der muligvis ikke data til kortet. 3 Luk kortdækslet. Når du isætter microsd-kortet, får du muligvis vist skærmen til valg af optagemedie. 4 For at optage på et microsd-kort skal du trykke på knappen + eller og vælge [Yes]. 5 Tryk på knappen `OK for at fuldføre indstillingen. 24

25 Isættelse og fjernelse af et microsd-kort Bemærk Det er muligt at skifte optagemedie til den indbyggede hukommelse ( s. 64). I nogle tilfælde kan optageren muligvis ikke genkende microsd-kort, der er blevet formateret (initialiseret) på en anden enhed, f.eks. en computer. Sørg for at formatere microsd-kort med denne optager før brug ( s. 77). Fjernelse af et microsd-kort 1 Stop optageren for at åbne kortdækslet. 2 Tryk microsd-kortet ind for at låse det op, og lad det glide delvist ud. 3 Luk kortdækslet. Bemærk Hvis fingeren flyttes for hurtigt, når microsd-kortet trykkes ind, kan kortet springe ud af holderen. Yderligere oplysninger om microsd-kort, der kan bruges med denne optager, findes på Olympus' hjemmeside. Optageren genkender muligvis ikke alle microsd-kort, da visse kort ikke er kompatible med optageren. Hvis microsd-kortet ikke genkendes, skal du fjerne microsd-kortet og isætte det igen for at se, om optageren genkender microsd-kortet. microsd-kortets behandlingsydeevne reduceres, når der skrives og slettes gentagne gange. Hvis det er tilfældet, skal du formatere microsd-kortet ( s. 77). 1 Isættelse og fjernelse af et microsd-kort microsd-kortet kommer derefter til syne i holderen, så det kan fjernes. Hvis du skubber microsd-kortet ud, når [Memory Select] er indstillet til [microsd Card], ændres denne indstilling automatisk til [Built-in Memory Selected]. 25

26 [Home] skærmfunktioner Du kan bruge denne optager som digital lydoptager samt som digital musikafspiller. 3 Tryk på knappen `OK. 1 [Home] skærmfunktioner + knap `OK-knap LIST-knap 1 Tryk på knappen LIST gentagne gange for at indstille [Home]- skærmen. [Home] vises på skærmen. Når der er valgt [Recorder]: Optageren skifter til [Recorder]- funktion. Du vil kunne optage og afspille filer, som er optaget af optageren ( s. 31, s. 38). Når [Home] vises i funktionsguideområdet, skal du trykke på knappen F1 for at vende tilbage til startskærmen. 2 Tryk på knappen + eller for at vælge funktionen. Når der er valgt [Music] (Audible) eller [Podcast]: Optageren vil skifte til funktionen [Music] (Audible) eller [Podcast], og du vil kunne afspille musikfiler, som er overført til optageren ( s. 38). 26 Bemærk Under optagelse kan du ikke skifte funktion uden at stoppe optageren.

27 Bemærkninger om mapper Den indbyggede hukommelse eller microsd-kortet kan bruges som optagemedie. Uanset optagemediet fordeles og gemmes talefiler, musikfiler og indholdsfiler i mapperne [Recorder], [Music], [Podcast] og [Audible] i en forgrenet træstruktur. Om mapperne til taleoptagelser [Folder A] - [Folder E] i mappen [Recorder] er mapperne til taleoptagelser. Når du optager med optageren, skal du vælge en af de fem mapper og derefter starte optagelsen. 1 Home Du kan ændre funktionen på [Home]-skærmen. Recorder Folder A Folder B Mappe Fil Bemærkninger om mapper Folder C 003 Folder D 004 Folder E 200 Hver mappe kan indeholde op til 200 filer. Bemærk Filer eller mapper, der er placeret under mappen [Recorder] Vil ikke være angivet på optageren. 27

28 Bemærkninger om mapper Om mappen til musikgengivelse Når der overføres musikfiler til enheden med Windows Media Player, oprettes der automatisk en mappe i mappen til musikafspilning (lagenes struktur vises på tegningen nedenfor). Musikfiler i samme mappe kan placeres i den ønskede rækkefølge og gengives ( s. 66). 1 Bemærkninger om mapper Home Music Første lag Artist 01 Artist 02 Artist 03 Andet lag Album 01 Album 02 Album Hver mappe kan indeholde op til 200 filer. Der kan oprettes op til 200 mapper i mappen [Music], inklusive mappen [Music]. Mappe Fil 28

29 Bemærkninger om mapper Om mappen til podcast-indhold Mappen [ Podcast ] til lagring af podcasts er klargjort på forhånd. Programmer (filer), der sendes fra "Olympus Sonority" kanafspilles. Stop optageren, og åbn [Podcast]-mappen i menuen [Home] for at vise en liste over filer og mapper, der er lagret i mappen. Home Podcast Der kan oprettes op til 200 mapper i mappen [Podcast], inklusive mappen [Podcast]. Første lag Program 01 Program 02 Program 03 Andet lag Hver mappe kan indeholde op til 200 filer. 1 Bemærkninger om mapper Om mappen til Audible-indhold Lydfiler kan omdirigeres fra Audible-webstedet til optageren ved at bruge Audible Manager ( s. 94) eller Windows Media Player. Ved omdirigering af Audible-filer til optageren med AudibleManager, bliver der automatisk oprettet en [Audible]-mappe i [Music]-mappen, og filerne lagres der. Ved omdirigering af lydfiler til optageren ved hjælp at Windows Media Player oprettes der automatisk en [Artist]-mappe til gengivelse i mappen [Music], akkurat som for musikfiler, og filerne bliver gemt der. Første lag Andet lag Home Music Audible Artist 01 Album Der kan oprettes op til 200 mapper i mappen [Audible], inklusive mappen [Audible]. Artist 02 Artist 03 Album 02 Album Hver mappe kan indeholde op til 200 filer. 29

30 Valg af mapper og filer Du kan skifte mapper, mens optageren er stoppet eller under gengivelse. Yderligere oplysninger om lagenes struktur i mapperne findes i afsnittet "Bemærkninger om mapper" ( s. 27). [Home]-skærmen Brug af mapper ved taleoptagelser 1 Valg af mapper og filer Mappeliste Filliste Filvisning Brug af mapper ved musikgengivelse Mappeliste (Første lag) Mappeliste (Andet lag) Filliste Filvisning Når [Music]-mappen er valgt. 30 De forskellige niveauer } Return: LIST-knap Hver gang du trykker på denne knap, går du et niveau op. Knappen 0 kan også bruges ligesom LIST-knappen på en listedisplay. Tryk på LIST-knappen, og hold den nede, mens markøren er i mappelisten for at skifte til filvisningen. { Proceed: `OK-knap Hver gang du trykker på denne knap, går du et niveau ned og åbner den mappe eller fil, som du har valgt på listen. Knappen 9 kan også bruges ligesom `OK -knappen på en listeskærm. + eller knap Vælg en mappe eller fil. [Home]-skærmen: Gør det muligt at ændre optagerens funktion ( s. 26). Filvisning: Viser oplysninger om den valgte fil. Gengivelsen sættes på standby. Listevisning: Viser mapper og filer, der er optaget med optageren.

31 Om optagelse Optagelse Vælg en mappe blandt [&] til [*] før du starter en optagelse. Disse fem mapper kan bruges til at skelne mellem optagelsestyperne. For eksempel kan mappen [&] bruges til private oplysninger, mens mappen ['] udelukkende bruges til arbejdsrelaterede oplysninger. a b c d REC (s)-knap STOP (4)-knap 1 Vælg en optagemappe ( s. 27). 2 Tryk på REC (s) knap for at starte en optagelse. LED-indikatoren lyser orange, og [K] vises på skærmen. Ret mikrofonen i retning af den kilde, der skal optages. [Rec Mode] kan ikke ændres, mens en optagelse er sat på standby eller under en optagelse. Dette skal indstilles, mens optageren er stoppet ( s. 54). Optageren er designet til at lave tydelige og ensartede optagelser, selv under optageforhold, hvor der er store udsving i lydkildens lydstyrke. Optagelserne kan dog blive af endnu højere lydkvalitet, hvis du justerer optageniveauet manuelt ( s. 54). Den indbyggede stereomikrofon er placeret over skærmen, hvilket er den korrekte placering til stereooptagelser. Hvis den var placeret under skærmen, ville den ikke kunne lave en god stereooptagelse, fordi den originale lydkilde ville blive optaget i modsat fase (reverse phase). 3 Tryk på STOP (4) knap for at stoppe en optagelse. [L] vises på skærmen. f Fillængde f 2 Optagelse e a Indikator for optagefunktion b Resterende optagetid c Forløbet optagetid d Statusbjælke for resterende hukommelse e Niveaumåler (ændres, afhængigt af optageniveauet og optagefunktionens indstillinger) Bemærk For at sikre, at du ikke mister begyndelsen af optagelsen, bør du kontrollere, af optagelsesindikatoren eller funktionsindikatoren lyser på skærmen. 31

32 Optagelse 2 Optagelse Når den resterende optagetid er under 60 sekunder, blinker LED-indikatoren. Når der er mellem 30 og 10 sekunder tilbage af optagetiden, blinker indikatoren hurtigere. Meddelelsen [Folder Full] vises, når der ikke kan optages mere. Vælg en anden mappe eller slet unødvendige filer, før du optager ( s. 48). [Memory Full] vises, når hukommelsen er fuld. Slet unødvendige filer, før du optager mere ( s. 48). Når et microsd-kort sidder i optageren, skal du kontrollere, at du har valgt optagemedie som enten [Built-in Memory] eller [microsd Card], så der ikke opstår fejl ( s. 64). Hvis knappen REC (s) trykkes ned, når en anden funktion end optagelse er valgt, vises [Cannot record in this folder]. Vælg en mappe fra [Folder A] til [Folder E], og start optagelsen igen. Vi anbefaler at formatere optagemediet i optageren før optagelse ( s. 77). Det er muligt at optage mere end 2 GB: Optagelsen vil fortsætte, selv om størrelsen på en enkelt fil overskrider 2 GB ved optagelse i lineært PCM-format. For hver 2 GB gennem optagelsen i i en separat fil. Optagelsen vil blive behandlet som flere filer under afspilning. Når optagelsen overskrider 2 GB, kan antallet af filer i mappen overstige 200 filer. Fil nr. 201 og efterfølgende filer vil ikke blive genkendt af optageren. De kan kontrolleres ved at tilslutte optageren til en pc. 32

33 Optagelse Optageindstillinger Pause [Mic Select] ( s. 53) [Mic Sense] ( s. 53) Vælg, om den indbyggede centermikrofonen skal være tændt eller slukket. Indstiller optagelsesfølsomheden. Under optagelse: Tryk på knappen REC (s). [Rec Mode] ( s. 54) [Rec Level] ( s. 54) [Zoom Mic] ( s. 55) [Low Cut Filter] ( s. 55) [VCVA] ( s. 55) Indstiller optagehastigheden for hvert optageformat. Gør det muligt at konfigurere, om optageniveauet skal indstilles automatisk eller manuelt. Indstiller retningsvirkningen for den indbyggede stereomikrofon. Denne funktion kan reducere støj fra klimaanlæg, projektorer og anden lignende støj. Sætter tærskelværdien for VCVA (Variable Control Voice Actuator). [ ] vises på skærmen. Optageren stopper, hvis den efterlades på pause i mere end 120 minutter. Genoptagelse af en optagelse: Tryk igen på REC (s) knap. Optagelsen genoptages på det sted, hvor den blev afbrudt. 2 Optagelse [V-Sync. Rec] ( s. 56) [Timer Rec] ( s. 70) [Rec Scene] ( s. 58) [Rec Monitor] ( s. 59) Indstiller startniveau for stemmeaktiveret optagelse. Indstiller tidsstyret optagelse. Foretager indstillinger for optagelse, der passer til optagelsesforholdene eller -omgivelserne. Vælg, om den lyd, der optages, skal kunne høres via EAR-stikket. Hurtig kontrol af optaget indhold Under optagelse: Tryk på `OKknappen. [ ] vises på skærmen. Optagelsen stopper, og den netop optagne fil afspilles. 33

34 Optagelse 2 Optagelse Medhør, mens der optages Du kan høre den lyd, der optages, ved at sætte hovedtelefonerne i optagerens EAR-stik, før du starter en optagelse. Tryk på +- eller -knappen for at justere lydstyrken for medhør. Slut hovedtelefonerne til EARstikket på optageren. Når optagelsen starter, høres den lyd der optages, i hovedtelefonerne. Til EAR-stik Indstilling af optagescenen [Rec Scene] Du kan nemt ændre indstillingerne for optagelse ved at vælge den scene, der bedst passer til anvendelsen ( s. 58). MENU/SCENEknap + knap `OK-knap 1 Stop optageren, og tryk på knappen MENU/SCENE og hold den inde. 2 Tryk på knappen + eller for at vælge [Rec Scene]. Bemærk Optageniveauet kan ikke justeres med lydstyrkeknappen. Sku ned for lyden, før hovedtelefonerne tilsluttes, for at undgå høreskader. Du må ikke placere hovedtelefonerne i nærheden af en mikrofon, da der kan opstå lydfeedback. Hvis den eksterne højttaler er tilsluttet under en optagelse, kan der opstå lydfeedback. Det anbefales, at du bruger hovedtelefoner, når du lytter med på den lyd, der optages, eller at du indstiller [Rec Monitor] til [Off] under optagelsen ( s. 59). 3 Tryk på knappen `OK. 4 Tryk på knappen + eller for at vælge optagescenen Tryk på knappen `OK.

35 Optagelse Anbefalede indstillinger til forskellige optageforhold Optageren er oprindeligt indstillet til [WMA 128 kbps], så du kan optage stereo i høj kvalitet, umiddelbart efter at du har købt den. Flere af optagefunktionerne kan tilpasses yderligere i overensstemmelse med optageforholdene. Nedenstående tabel viser de anbefalede indstillinger for nogle forskellige på optageforhold. Optageforhold Foredrag i store rum Konferencer med et stort antal mennesker Møder og forhandlinger med et mindre antal deltagere Diktering med megen baggrundsstøj Musikgengivelse, fuglesang og jernbanelyde Anbefalede indstillinger [Rec Mode] ( s. 54) [PCM]: [44.1kHz/16bit] [MP3]: [128kbps] [WMA]: [128 kbps] [MP3]: [128kbps] [WMA]: [128 kbps] [MP3]: [128kbps] [WMA]: [128 kbps] [WMA]: [64 kbps] [PCM]: [48kHz/16bit] [Mic Sense] ( s. 53) [High] [Middle] [Low] Indstil mikrofonens følsomhed efter den lydstyrke, der optages. [Low Cut Filter] ( s. 55) [On] [Off] [Zoom Mic] ( s. 55) [+6] [Off] 2 Optagelse Der oprettes automatisk navne på filer, der er optaget med denne optager. DM WMA Bruger-id: Den bruger-id, der blev angivet på den digitale lydoptager. 2 Filnummer: Et filnummer tildeles fortløbende, uanset om der skiftes optagemedie. 3 Filtypenavn: Filtypenavnet for det optageformat, der bruges til optagelser med denne enhed. Lineær PCM-format.WAV MP3-format.MP3 WMA-format.WMA 35

36 Optagelse 2 Optagelse Optagelse fra ekstern mikrofon eller andre enheder Den eksterne mikrofon og andet udstyr kan tilsluttes, og lyden kan optages. Tilslut på følgende måde alt efter den anvendte enhed. Undlad at tilslutte og fjerne enheder fra optageren under optagelse. Optagelse med ekstern mikrofon: Slut en ekstern mikrofon til optagerens MIC-stik. Til MIC-stik Kompakt zoom-mikrofon (envejs): ME32 Mikrofonen er integreret med et stativ, så den er velegnet til at placere på et bord og optage konferencer eller foredrag på afstand. Meget følsom og støjreducerende monomikrofon (envejs): ME52W Denne mikrofon bruges til at optage lyd på afstand og minimerer støj fra omgivelserne. Klipsmikrofon (alle retninger): ME15 Lille skjult mikrofon, der kan sættes på med klips. Telefonmikrofon: TP7 Øresneglsmikrofon, der kan sættes i øret under en telefonsamtale. Telefonstemmerne og -samtalen optages klart og tydeligt. 36 Understøttede eksterne mikrofoner (ekstraudstyr) ( s. 106) Stereomikrofon: ME51S Den indbyggede mikrofon har en stor diameter, der gør det muligt at lave lydfølsomme stereooptagelser. 2-kanalsmikrofon (alle retninger): ME30W Disse meget følsomme mikrofoner (alle retninger) understøttes af PluginPower, der er velegnet til optagelse af koncerter. Kompakt Gun-mikrofon (envejs): ME31 Den retningsbestemte mikrofon er velegnet til for eksempel udendørs optagelse af fuglesang. Bemærk Den indbyggede mikrofon deaktiveres, når der sluttes en ekstern mikrofon til optagerens MIC-stik. Mikrofoner, der understøttes af PluginPower, kan også anvendes. Når en ekstern monomikrofon bruges, mens [Rec Mode] er indstillet til stereooptagelse, optages lyden kun på den venstre kanal ( s. 54). Når den eksterne stereomikrofon bruges, mens [Rec Mode] er indstillet til monooptagelse, optages lyden kun med mikrofonen til den venstre kanal ( s. 54).

37 Optagelse Optagelse af lyd fra andre enheder med optageren: Der kan optages lyd fra den anden enheds lydudgangsstik (hovedtelefonstik), når den anden enhed sluttes til optagerens MIC-stik med tilslutningskablet KA333 (ekstraudstyr). Optagelse af lyd fra optageren på andre enheder: Lyden fra denne optager kan optages på andet udstyr gennem tilslutning mellem andre enheders lydindgangsstik (mikrofonstikket) og denne optagers EAR-stik med tilslutningskablet KA333 (ekstraudstyr). Til MIC-stik Til andre enheders lydudgangsstik Til EAR-stik 2 Optagelse Bemærk Hvis optageren ikke kan afspille en tydelig optagelse, selvom du har justeret optageniveauet ( s. 54), kan det skyldes, at de tilsluttede enheders udgangsniveauer er for høje eller for lave. Når der tilsluttes eksterne enheder, skal du lave en prøveoptagelse, og derefter justere de eksterne enheders udgangsniveau. Til andre enheders lydindgangsstik Bemærk Når du justerer de forskellige lydkvalitetsindstillinger til gengivelse på optageren, ændres også lydudgangssignalet fra EAR-stikket ( s. 60, s. 62). 37

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert.

Læs mere

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus-lydoptager. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert. Gem

Læs mere

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus-lydoptager. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert. Gem

Læs mere

DIGITAL LYDOPTAGER DM-5 DM-3 ETJENINGSVEJLEDNING. Tak, fordi du har købt en digital Olympuslydoptager.

DIGITAL LYDOPTAGER DM-5 DM-3 ETJENINGSVEJLEDNING. Tak, fordi du har købt en digital Olympuslydoptager. DIGITAL LYDOPTAGER DM-5 DM-3 ETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympuslydoptager. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert.

Læs mere

LS-20M BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER. Lineær PCM-optager

LS-20M BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER. Lineær PCM-optager LINEÆR PCM-OPTAGER LS-20M Lineær PCM-optager BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du valgte en digital Olympus lydoptager. Yderligere oplysninger om korrekt og sikker brug af produktet findes i denne brugervejledning.

Læs mere

WS-853 WS-852 DIGITAL STEMME- OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Gengivelse. Menu. Brug med en pc. Øvrige oplysninger

WS-853 WS-852 DIGITAL STEMME- OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Gengivelse. Menu. Brug med en pc. Øvrige oplysninger DIGITAL STEMME- OPTAGER WS-853 WS-852 Kom godt i gang Optagelse Gengivelse Menu Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 BRUGSANVISNING Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager. Yderligere

Læs mere

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DIGITAL STEMME- OPTAGER VN-733PC VN-732PC VN-731PC Kom godt i gang Optagelse Afspilning Menu Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 BRUGSANVISNING Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager.

Læs mere

NOTE CORDER DP-311 BETJENINGSVEJLEDNING. Registrer dit produkt på www.olympus.eu/register-product og få flere fordele fra Olympus!

NOTE CORDER DP-311 BETJENINGSVEJLEDNING. Registrer dit produkt på www.olympus.eu/register-product og få flere fordele fra Olympus! LYDOPTAGER NOTE CORDER DP-311 BETJENINGSVEJLEDNING Registrer dit produkt på www.olympus.eu/register-product og få flere fordele fra Olympus! 2 Introduktion Tak, fordi du valgte en digital Olympus lydoptager.

Læs mere

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus-lydoptager. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert. Gem

Læs mere

VP-10 DIGITAL STEMME-OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Gengivelse. Menu. Brug med en pc. Øvrige oplysninger

VP-10 DIGITAL STEMME-OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Gengivelse. Menu. Brug med en pc. Øvrige oplysninger DIGITAL STEMME-OPTAGER VP-10 Kom godt i gang Optagelse Gengivelse Menu Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 BRUGSANVISNING Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager. Yderligere oplysninger

Læs mere

LS-5 BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER. Lineær PCM-optager

LS-5 BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER. Lineær PCM-optager LINEÆR PCM-OPTAGER LS-5 Lineær PCM-optager BETJENINGSVEJLEDNING Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus! DA Tak, fordi du valgte en digital Olympus lydoptager.

Læs mere

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert.

Læs mere

LYDOPTAGER NOTE CORDER DP-20 BETJENINGSVEJLEDNING

LYDOPTAGER NOTE CORDER DP-20 BETJENINGSVEJLEDNING LYDOPTAGER NOTE CORDER DP-20 BETJENINGSVEJLEDNING DA Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus! 2 DA Introduktion Tak, fordi du valgte en digital Olympus

Læs mere

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kom godt i gang DIGITAL STEMME- OPTAGER Optagelse Afspilning WS-833 FM-radio WS-832 Menu Brug med en pc WS-831 Øvrige oplysninger BRUGSANVISNING

Kom godt i gang DIGITAL STEMME- OPTAGER Optagelse Afspilning WS-833 FM-radio WS-832 Menu Brug med en pc WS-831 Øvrige oplysninger BRUGSANVISNING DIGITAL STEMME- OPTAGER WS-833 WS-832 WS-831 Kom godt i gang Optagelse Afspilning FM-radio Menu Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 7 BRUGSANVISNING Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager.

Læs mere

DP-211 NOTE CORDER BETJENINGSVEJLEDNING. Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus!

DP-211 NOTE CORDER BETJENINGSVEJLEDNING. Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus! LYDOPTAGER NOTE CORDER DP-211 BETJENINGSVEJLEDNING DA Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus! 2 DA Introduktion Tak, fordi du valgte en digital Olympus

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC DK BETJENINGSVEJLEDNING

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC DK BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL LYDOPTAGER VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC DK BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du valgte en digital Olympus lydoptager. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om,

Læs mere

DM-901 DIGITAL STEMME- OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Afspilning. Tidsplan. Menu. Wi-Fi-funktion.

DM-901 DIGITAL STEMME- OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Afspilning. Tidsplan. Menu. Wi-Fi-funktion. DIGITAL STEMME- OPTAGER DM-901 BRUGSANVISNING Kom godt i gang Optagelse Afspilning Tidsplan Menu Wi-Fi-funktion Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 7 8 Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager.

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

DIGITAL STEMME- Kom godt i gang OPTAGER Optagelse Afspilning Tidsplan DM-7 Menu Wi-Fi-funktion Brug med en pc Øvrige oplysninger BRUGSANVISNING

DIGITAL STEMME- Kom godt i gang OPTAGER Optagelse Afspilning Tidsplan DM-7 Menu Wi-Fi-funktion Brug med en pc Øvrige oplysninger BRUGSANVISNING DIGITAL STEMME- OPTAGER DM-7 BRUGSANVISNING Kom godt i gang Optagelse Afspilning Tidsplan Menu Wi-Fi-funktion Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 7 8 Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Hvis apparatet mishandles Easi-Speak Pro eller åbnes, annulleres denne garanti. Alle ud af

Læs mere

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges

Læs mere

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Danish DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Forord Kære kunde: Tak fordi du valgte at købe vores digitale MP3-afspiller. Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder

Læs mere

DIGITAL OPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER DS-2500 BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Yderligere oplysninger om korrekt og sikker brug af produktet findes i denne brugervejledning. Gem

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Vandtæt sports-mp3-afspiller

Vandtæt sports-mp3-afspiller Vandtæt sports-mp3-afspiller MEDION LIFE S60017 (MD 84037) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

LS-14/LS-12 BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER

LS-14/LS-12 BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER LINEÆR PCM-OPTAGER LS-4/LS- Lineær PCM-optager BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du valgte en digital Olympus lydoptager. Yderligere oplysninger om korrekt og sikker brug af produktet findes i denne brugervejledning.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talk Tracker eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Brugervejledning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap.

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap. Oticon Streamer oversigt Mikrofon Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås Telefonknap 908 70 901 00 / 03.09 Audioknap (tv, musik) Tilslutningsknap Kom godt i gang! Batteriindikator Audiotilslutning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Introduktion Installation af software Denver MP-105 Firmware Upgrader Sådan betjener du din bærbare MP3-afspiller

Indholdsfortegnelse Introduktion Installation af software Denver MP-105 Firmware Upgrader Sådan betjener du din bærbare MP3-afspiller Indholdsfortegnelse Introduktion Bemærkning vedr. copyright 1 Sikkerhedsinformation 2 Forholdsregler 2 I pakken findes 3 Kend din bærbare MP3-afspiller 4 Opsætning af din bærbare MP3-afspiller 5 Sådan

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1 A C T I O N K A M E R A Brugsanvisning Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch,

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

JABRA solemate mini. Brugervejledning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Brugervejledning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Brugervejledning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG YP-S2QG http://da.yourpdfguides.com/dref/1132628

Din brugermanual SAMSUNG YP-S2QG http://da.yourpdfguides.com/dref/1132628 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 kan du håndtere opkald håndfrit og høre din yndlingsmusik, når du er på farten.

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. Comfort Duett

Brugervejledning. Dansk. Comfort Duett Brugervejledning Dansk Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Opbevar disse instruktioner. 3. Bemærk alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Benyt ikke dette apparat i nærheden

Læs mere

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... DIGITAL VOICE RECORDER WS-00/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... 74 DK Kom i gang BETJENINGSVEJLEDNING Delenes betegnelser Hovedtelefonstik

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere