ÅRSBERETNING Bevaringscenter Nordjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2007. Bevaringscenter Nordjylland"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2007 Bevaringscenter Nordjylland

2 Årsberetning 2007 Generelt Bevaringscenter Nordjylland (BCN) er en selvejende institution, som har til formål at yde bevaringsfaglig bistand til de museer og andre kulturbevarende institutioner, som har indgået samarbejdsaftale med centret. Centerets drift finansieres dels gennem offentlige tilskud, dels gennem betaling for ydelser fra de tilknyttede institutioner. Desuden er BCN afhængig af indtægter fra kunder udenfor museumsverdenen, f.eks. kirker, institutioner og private. Bevaringscenter Nordjylland afløser den tidligere nordjyske bevaringsinstitution, Nordjyllands Amts Konserveringsværksted, som blev nedlagt i forbindelse med kommunalreformen 1. januar Det faste personale består af 4 fagkonservatorer og en sekretær på deltid. Desuden har der i 2007 været flere midlertidigt ansatte fagkonservatorer og andet personale. Organisation og samarbejdsaftaler Bevaringscenter Nordjylland ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. 3 medlemmer udpeges af kommunerne i Region Nordjylland gennem Kommunekontaktrådet. 2 medlemmer udpeges af de statsanerkendte museer og andre kulturbevarende institutioner i regionen, med hvem centeret har indgået samarbejdsaftale. Samarbejdet mellem BCN og brugerne foregik i 2007 på samme vilkår som det tidligere samarbejde mellem Nordjyllands Amts Konserveringsværksted og brugerne. Dette gav mulighed for, at brugerne og BCN i fællesskab i løbet af året kunne udarbejde et nyt grundlag for det fremtidige samarbejde. Forslaget lå færdigt i januar 2008 og blev godkendt af BCN s bestyrelse. Det vil derfor træde i kraft fra De vigtigste elementer er følgende: Der indgås individuelle kontrakter mellem BCN og brugerne. Kontrakterne fastsætter en betaling for en bestemt andel af BCN s arbejde. I andelen indgår både individuelle timer og fællestimer. En del af arbejdstiden på BCN er afsat til rekvireret arbejde for at sikre en tilstrækkelig indtægt til at kunne fastholde det eksisterende personale og dermed den faglige bredde i tilbuddet til brugerne. Økonomi I forbindelse med kommunalreformen og amternes nedlæggelse 1. januar 2007 blev det tidligere amtstilskud til driften overtaget af Staten i en overgangsperiode. Men i den forbindelse skete der desværre også en reduktion af det tilskud, som hidtil var kommet via museerne. Hvis BCN skal opretholdes på det sædvanlige niveau, må der altså fremover kunne hentes en indtægt udefra. I 2007 var indtægterne fra det rekvirerede arbejde på et relativt lavt niveau. En uventet stor ekstraindtægt hjalp dog på balancen: I samarbejde med revisor blev vores momsforhold gennemgået omhyggeligt, og resultatet var en udbetaling af momsrefusion for de seneste 3 år på i alt næsten kr. Sammen med en generel tilbageholdenhed og sparsommelighed medvirkede dette til, at året trods en indledende bekymring sluttede med et pænt resultat. Arbejde for museerne Trods en god og engageret indsats fra hele personalet lykkedes det ikke i 2007 at nå at udføre det forventede antal timer på kvoten ; de timer, som de enkelte brugere har købt via deres bidrag til driften. En væsentlig grund til dette var, at opgaverne gennem årene har ændret karakter, således at de opgaver, der traditionelt er blevet defineret som kvotearbejde, er blevet færre i forhold til de opgaver, som personalet har udført, uden at kunne føre dem på kvoteregnskabet. Problemet har været voksende i en årrække og har medført en del frustration internt, hvor personalet har følt, at man knap nok slog til, selvom man konstant var i sving og havde fokus på opgaverne og brugernes ønsker og behov. Dette forhold er der blevet rettet op på med den nye samarbejdsaftale, som er indgået mellem BCN og brugerne. I den nye ordning medregnes både opgaver for den enkelte bruger og opgaver, som komme alle til gode. På den måde kan BCN både udføre de opgaver, som brugerne faktisk efterspørger og samtidig leve op til aftalerne vedr. produktion. Ved årets slutning havde nogle brugere som altid brugt flere timer, end deres kvote indeholdt, og andre havde brugt færre. Disse forskelle er modregnet i andelene i 2008, så ingen vil miste eller tjene på overgangen til den nye ordning. De timer, som manglede i den samlede opgørelse, bliver i 2008 betalt af BCN via ekstraansættelser. Rekvireret arbejde Det rekvirerede arbejde havde i 2007 et normalt omfang. Dette skyldes en stigning i private opgaver, idet det rekvirerede arbejde, bortset fra en enkelt større arkæologisk opgave, kom fra private rekvirenter. I slutningen af året fik BCN en stor 2

3 opgave for Sønderborg Slot. Arbejdet vil vare frem til foråret Den nye samarbejdsaftale giver mulighed for, at BCN kan være mere opsøgende i forhold til eksterne kunder, og vi forventer derfor også fremover at kunne tiltrække flere kunder. I foråret medvirkede BCN i en række udsendelser på radioens P1. Udsendelserne indgik i programserien Et øjeblik. Alle tog udgangspunkt i en enkelt genstand og dens historie og behandling, men handlede også om arbejdet som konservator. I juni afholdt BCN s personale et vellykket kursus for brugerne om pakning af museumsgenstande. Kurset blev overtegnet og vil derfor blive gentaget i begyndelsen af I forbindelse med kurset blev der udgivet et metodeblad om velegnede materialer. Metodebladet indeholder bl.a. vareprøver og forhandlerlister og vil være et godt redskab i forbindelse med materialevalg og indkøb på museerne. Der er stadig interesse for at besøge værkstedet, og vi havde i årets løb flere rundvisninger. For at skabe yderligere interesse og opmærksomhed planlægger vi et afholde et Åbent Hus arrangement i løbet af I 2007 introducerede vi et digitalt nyhedsbrev; BCN-News. Det udsendes til alle brugerinstitutionerne og deres ansatte samt til øvrige museer i regionen og andre interesserede. Her fortælles der om nyansættelser, kurser, materialer og meget andet, ligesom vi via nyhedsbrevet kan orientere om f.eks. det beredskab, som vi etablerer i længere ferieperioder for at sikre, at brugerne altid kan få hjælp i en akut situation. Nyhedsbrevet er blevet meget positivt modtaget. Det udsendes ca. én gang om måneden. Maleri. Privat eje. 3

4 Bilag til årsberetning 2007 Organisation Bevaringscenter Nordjylland (BCN) er en selvejende institution, som har til formål at yde bevaringsfaglig bistand til de museer og andre kulturbevarende institutioner, som har indgået samarbejdsaftale med centret. Centerets drift finansieres dels gennem offentlige tilskud, dels gennem betaling for ydelser fra de tilknyttede institutioner. Desuden er BCN afhængig af indtægter fra kunder udenfor museumsverdenen, f.eks. kirker, institutioner og private. Bevaringscenter Nordjylland afløser den tidligere nordjyske bevaringsinstitution, Nordjyllands Amts Konserveringsværksted, som blev nedlagt i forbindelse med kommunalreformen 1. januar Vedtægterne for centeret blev i løbet af 2007 godkendt af både bestyrelsen og Kulturarvsstyrelsen, som er BCN s hovedtilskudsyder. BCN ligger i Hammer Bakker på Storemosevej 8 i Vodskov. Bygningen ejes af Aalborg Kommune og udlejes til bevaringscentret. Bestyrelse Bevaringscenter Nordjylland ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. 3 medlemmer udpeges af kommunerne i Region Nordjylland gennem Kommunekontaktrådet. 2 medlemmer udpeges af de statsanerkendte museer og andre kulturbevarende institutioner i regionen, med hvem centeret har indgået samarbejdsaftale. Bestyrelsen vælges for den kommunale valgperiode, første gang dog for perioden 1. januar december I 2007 bestod bestyrelsen af : Lise Andersen, museumsinspektør, Nordjyllands Historiske Museum Michael Ax, museumsleder, Skagen By- og Egnsmuseum (formand) Poul Larsen, byrådsmedlem, Rebild Kommune Jens Lauritzen, borgmester, Vesthimmerlands Kommune Per Noe, kommunalbestyrelsesmedlem, Morsø Kommune BCN s daglige leder fungerer som sekretær for bestyrelsen. I 2007 blev der afholdt 4 møder i BCN s bestyrelse. Mødernes emner var især vedtægter og samarbejdsstruktur samt økonomi. Samarbejdsstruktur Samarbejdet mellem BCN og brugerne foregik i 2007 på samme vilkår som det tidligere samarbejde mellem Nordjyllands Amts Konserveringsværksted og brugerne. Dette gav mulighed for, at brugerne og BCN i fællesskab i løbet af året kunne udarbejde et nyt grundlag for det fremtidige samarbejde. I efteråret blev der afholdt et møde i Dialogforum med deltagelse af brugerne og BCN. Her blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde forslag til en ny samarbejdsstruktur. Arbejdsgruppen bestod af: BCN s bestyrelse Michael Ax, formand Poul Larsen BCN s brugere Trine Nielsen, Try Museum Lars Nørbach, Nordjyllands Historiske Museum BCN Lisbeth Præstegaard Jensen Marianne Hadsund Forslaget lå færdigt i januar 2008 og blev godkendt af BCN s bestyrelse. Det vil derfor træde i kraft fra De vigtigste elementer er følgende: Der indgås individuelle kontrakter mellem BCN og brugerne. Kontrakterne fastsætter en betaling for en bestemt andel af BCN s arbejde. I andelen indgår både individuelle timer og fællestimer. En del af arbejdstiden på BCN er afsat til rekvireret arbejde for at sikre en tilstrækkelig indtægt til at kunne fastholde det eksisterende personale og dermed den faglige bredde i tilbuddet til brugerne. 4

5 Personale Sekretær Ane Hvorslev var i 2007 ansat 15 timer om ugen i stedet for de 10 timer, som er afsat i normeringen. De ekstra timer blev betalt af overskuddet fra det rekvirerede arbejde i Konserveringstekniker Hanne Billeschou Juhl gik på orlov fra den 1. august. Hannes orlov varer frem til den 30. september I orlovsperioden vil Hanne færdiggøre sine kandidatstudier ved Konservatorskolen. Konserveringstekniker Lone Billeschou Juhl var ansat hele året. Ansættelsen blev betalt af indtægter fra rekvireret arbejde samt af lønmidler, som blev frigjort ved Hanne Billeschou Juhls studieorlov. Malerikonservator Cecil Krarup Andersen var ansat i perioden fra den 1. januar til den 31. januar. Hun forlod BCN for at tiltræde fast ansættelse andetsteds. Ansættelsen blev betalt af indtægter fra rekvireret arbejde. Konserveringstekniker Solange Marquet blev ansat den 1. august. Ansættelsen løber ind i det nye år. Solange kommer fra Belgien og er uddannet til konservering og restaurering af malerier. Ansættelsen i 2007 var betalt af rekvirerede opgaver samt overførte lønmidler fra Karetmager Ole Jespersen blev ansat den 1. december og frem til foråret Ole er ansat som vikar for Pascal, som skal bruge sin tid på en stor rekvireret opgave for Sønderborg Slot. Vores konserveringsassistent gennem mange år, Karsten Andersen, valgte i begyndelsen af året at opsige sin stilling på BCN for at tiltræde sin drømmestilling. Karsten var ansat i flexjob, men efter de nedskæringer i driftstilskuddet til BCN, som fulgte med kommunalreformen, var det desværre ikke muligt at genbesætte stillingen. Vi må derfor prøve at klare os uden en Karsten indtil videre. Dorte Nørgaard, som stod for rengøringen på værkstedet valgte ligeledes at opsige sin stilling i foråret. Rengøringen blev derefter overtaget af SCC-Danmark ApS. Det fastansatte personale i 2007 bestod af: Marianne T. Hadsund, konservator Hanne Billeschou Juhl, konserveringstekniker, orlov fra 1. august Lisbeth Præstegaard Jensen, konserveringstekniker Pascal Faudot, møbelsnedker Ane Hvorslev, sekretær, deltid 15 timer om ugen Karsten Ø. Andersen, konserveringsassistent, fratrådt Dorte Nørgaard, rengøring, deltid 7 timer om ugen, fratrådt Det løstansatte personale i 2007 bestod af: Lone Billeschou Juhl, konserveringstekniker, Cecil Krarup Andersen, konservator, Solange Marquet, konserveringstekniker, Ole Jespersen, karetmager, Medlemskab af organisationer Arbeitsgemeinschaft der Restauratoren Dansk Husflidsselskab Konservatorernes Efteruddannelsespulje (KEP) Lisbeth Præstegaard Jensen er medlem af KEP's bestyrelse. Nordisk Konservatorforbund (NKF) Værkstedets personale deltager i arbejdsgrupperne for tekstil og papir Organisationen Danske Museer (ODM) Marianne Hadsund er aktiv i følgende netværk: Fagpolitisk netværk for bevaringsområdet og Tværfagligt netværk for museernes samlinger, hvor hun er medlem af styregruppen. Dansk Tekstilhistorisk Forening International Council of Museums The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works Museumstjenesten Svenska Hemslöjdsforeningarnas Riksförbund The Institute of Paper Conservation Jysk Arkæologisk Selskab BCN deltager desuden i møder i Nordjyske Museers Udviklingsråd. 5

6 Fra arkivet på VHM fik vi i 2007 denne mystiske genstand ind. Umiddelbart ligner det en rulle med tynd, høj kvalitet ståltråd. på siden af rullen står der Beo-cord. Arkivet havde fået oplyst, at der var lyd på, fra en navngiven begivenhed. Det viste sig ganske rigtigt at være et trådbånd, produceret af B&O fra Trådbåndet som bærer af lydinformation blev opfundet af danskeren Valdemar Poulsen, som tog patent på sin Telegrafon i Læs mere om Valdemar Poulsens Telegrafon på www. rostra.dk/louis/andreart og vælg Valdemar Poulsen. Trådbåndet er nu sendt videre til Nasjonalbiblioteket i Rana, Norge, som har specialiseret sig i afspilning og digitalisering af sjældne medier. Vandskader og andre akutte skader holder ikke altid ferie som os andre. Det måtte vi sande to gange i den regnfulde sommer Heldigvis var der en konservator på arbejde på BCN, som kunne hjælpe i begge tilfælde. Efter den oplevelse besluttede vi, at der fremover skal være et beredskab i ferieperioder i form af en tændt mobiltelefon med en konservator på linjen! Her kan de faste brugere få hurtig rådgivning og hjælp, hvis uheldet er ude. Når ulykken først er sket, er det vigtigt at sætte ind omgående for at forhindre skaden i at udvikle sig. Det ses tydeligt på disse hvide underbenklæder, hvor vandskaden blev opdaget for sent. 6

7 Arbejdet på værkstedet Arbejde for brugerne, opgaver afsluttet i 2007 Limfjordsmuseet Bemalet langbord, Hessel Snedkermæssig sikring af møbler i udstillingen, Hessel Maleri på lærred 2 konsulentbesøg på Herregården Hessel Sæby Museum Ur Maleri på lærred Konsulentbesøg Gennemgang af 290 tekstilers egnethed til udstilling Try Museum Indrammet illustration Svampeskadet fotografi Kiste Skrin fra Skagen By- og Egnsmuseum før og efter konservering Skagen By- og Egnsmuseum 2 glaspladenegativer Farvelitografi Farvelagt tryk Diplom Lille karvskåret, bemalet skrin Tryk Stol 2 stole i røde farver Ur Puster Vugge Sengehest Træskovl Overslag på konserveringsopgave Sydhimmerlands Museum Rådgivning om arbejdssikkerhed Vendsyssel Historiske Museum Genkonservering af Hvilshøj-karret Stort foto behandlet på arkivet Målebånd til kreaturer Istandsættelse af museets udstilling af landbrugsredskaber Gårdmaleri, akvarel Gennemgang og sikring af vognsamling Gennemgang og sikring af udstillede møbler i Provstegården Fattigbøsse i messing Skabschatol Portræt udført med pastel/kul ovenpå saltpositiv 7 protokoller restaureret Vandskadet glaspladenegativ Olmerdugsdyner Sølvsmykke med valkyrie, detektorfund, Vrejlev, germansk jernalder 3 jernknive, bæltespænde og bronzenål, Vester Mellerup og Østergård, jernalder Tegning over Dyrskuepladsen på pergamynpapir Banecykel Maleri, olie på lærred, sign. Kongsmar Frysedesinfektion Uldent undertøj Vægt fra mejeri Kasse til stemmesedler Regenerering og udskiftning af silicagel i klimaskabe Vesthimmerlands Museum Fotografering af arkæologiske genstande til foredrag Arkæologiske ravperler, 24 numre 7

8 Diverse arkæologiske genstande bl.a. jern, bronze og glas. 17 numre Kæber, stejler og tænder fra forskellige dyr samt tørveprøver Tilbud på behandling af 5 bronzealderurner med låg og harpikstætning Konsulentbesøg Konsulentbesøg i forbindelse med kvalitetsvurdering Nordjyllands Historiske Museum, Aalborg Istandsættelse og pakning af genstande til juleudstilling Præparat med ovalt jernspænde med tekstil, 2 jernknive med bevaret træstruktur, ældre germansk jernalder, Postgården Istandsættelse og pakning af genstande til udstilling i forhal Kæmpekar med organisk magring, ældre romersk jernalder, Overbygård 6 kar fra nedbrændt kælder, ældre romersk jernalder, Overbygård 6 kar hvoraf 1 med forkullet korn, ældre romersk jernalder, Overbygård Gennemgang af keramikmateriale til permanent udstilling, Overbygård 3 ravperler 2 stykker uforarbejdet rav, ældre jernalder, Vester Hassing Tekstilprøver udtaget til undersøgelse på Teknologisk Institut, Rovsbjerghøj Ramme 5 lerkar i præparater fra jordfæstegrav, ældre romersk jernalder, Støvring Evt. nål til fibula, jern, bronzealderbebyggelse, Støvring Bronzefragmenter i præparat, bronzealder, Støvring Tråd i kobberlegering, middelalder, Adelgade 25-27, Hobro Klædeplombe af bly, middelalder, Adelgade 23, Hobro Pilespids med dølle, jern, middelalder, Tranegade 6b, Nibe Juvelskrin beklædt med skildpadde og med bronzebeslag Brændt humant knoglemateriale, tekstilfragmenter fra fint klæde og metalfragmenter fra østlandskedel, romersk jernalder, Rovsbjerghøj Grube med skårmateriale fra mindst 18 kar, yngre bronzealder, Støvring 4 genstande af kobberlegering og jern, middelalder, Algade Gotisk skab til indmuring Jernnøgle med kobberindlægninger, middelalder, Budolfi Plads Stik i ramme Blyantstegning Del af glaseret fad i flere stykker, Glargårde Pasglas og tråd, Glargårde Del af ovn med glas, Glargårde Akvarel af DSSF, Nørresundby 2 portrætter i blyant og akvarel i messingrammer Montering af fragmenteret arkæologisk spand, Vokslev Akvarel i ramme Oliemaleri på egetræspanel, har tilhørt Budolfi Kirke Stolspore af bronze, ryttergrav fra ældre romersk jernalder, Vester Hassing Diverse genstande af jern, kobber, bly samt en krabbeklo, middelalder, Algade 5 Fragmenter af 3 korsformede fibler med bevaret tekstil samt perler, ældre germansk jernalder, Sdr. Tranders Perler af glas, bronze og rav, 3 korsformede fibler, tenvægt af sten, bronzenål og jernkniv, ældre germansk jernalder, Sdr. Tranders Årlig rengøring af Apotekersamlingen Udarbejdelse af tilbud i forbindelse med arkæologisk undersøgelse, Jyllandsvej Hjælp til opsætning af udstilling i Det gamle Rådhus i Aalborg Udarbejdelse af tilbud i forbindelse med arkæologisk undersøgelse, Møgelhøjgård Regenerering af silicagel til feltkasser Regenerering af en stor tønde silicagel til klimaskabe Træprøver modtaget og pakket til opbevaring Udarbejdelse af tilbud i forbindelse med arkæologisk undersøgelse, Sdr. Onsild Afhentning på Moesgård af elletræ til rekonstruktioner APB, gennemgang af kemikalier samt bortskaffelse Aalborg Stadsarkiv Tilbud på frysetørring af vandskadede aviser 2 protokoller fra Tönnies negativarkiv Gennemgang af klima i negativmagasin samt løbende målinger Nordjyllands Kunstmuseum Stor samling grafik gennemgået og tilstandsvurderet. 24 tegninger udført af Lundstrøm befriet for hængsler og tape 8

9 Rekvirerede opgaver afsluttet i 2007 Nordjyllands Historiske Museum, Aalborg 2 lerkar fra jordfæstegrave, Støvring Stor mængde skårmateriale, Støvring Bronzegenstand i præparat Ravperler, 14 numre samt lerkarskår, stenalder Fremstilling af magasinkasse, Tviehøj Dall Spydspids, beslag til sværd, kniv og ringe, førromersk jernalder, Tviehøj Dall Enægget sværd med diverse sværdophæng, spydspids, stor kniv keramik og knoglemateriale, førromersk jernalder, Tviehøj Dall Skrin og spand, vikingetid, Vokslev Beslag til skrin, jern med ornamenteret bronzefolie Drachmanns Hus, Skagen Konsulentbesøg i forbindelse med udbredt angreb af borebiller Hune Kirke 2 malerier af Hune Kirke, olie på lærred Helstrup Kirke Restaurering af lydhimmel og prædikestol Lokalhistoriske Arkiv for Frejlev, Nørholm og Sønderholm Sogne Konsulentbesøg Private Nordjyllands Historiske Museum/ S. C. Strøybergs Fond til bevarelse af Jens Bangs Stenhus Maleri af Jens Bangs Stenhus Sæby Museum/Sæbygård Konsulentbesøg Aalborg Stadsarkiv Rapport over akut vandskade og permanente fugtproblemer i fotomagasinet Maleri, tempera på masonit, af Karl Nielsen 2 portrætter, olie på lærred Porcelænsfad 5 malerier på lærred, olie og akryl 2 malerier, akryl på lærred, af hhv. Nielsen og Noordman Dåbsattest 2 malerier Fad Blyantstegning 2 vitrineskabe Radering Restaurering af prædikestol i Helstrup Kirke 9

10 Møder Udover møderne i BCN's bestyrelse og værkstedets egne personalemøder har værkstedets personale deltaget i følgende møder: Hele Personalet Personaledag; vision for BCN Marianne T. Hadsund ODM s bevaringsnetværk Møde med de nordjyske kunstmuseer om samarbejde med BCN Nordjyske Museers Udviklingsråd, forårsmøde Principper for tilbudsgivning, arbejdsgruppe under ODM s bevaringsnetværk Dialogforum Bevaringscentrenes fremtid Arr.: Konserveringscenteret i Vejle Kurser Hele Personalet Digital fotografering, billedbehandling og lagring på BCN, v. Jens Nymose Klimastyring; teori og praktiske eksempler, v. Per Hadsund, NHM Marianne T. Hadsund Møde og kursus, Nordisk Museumsledernetværk, København Detergenter i tekstilkonservering Arr.: KEP Lisbeth Præstegaard Jensen Febr.-Marts Lovpligtigt kursus i arbejdssikkerhed Ny struktur for samarbejdet ml. BCN og brugerne, arbejdsgruppe under Dialogforum Nordjyske Museers Udviklingsråd, efterårsmøde Ny struktur for samarbejdet mellem BCN og brugerne, arbejdsgruppe under Dialogforum Lisbeth P. Jensen Ny struktur for samarbejdet mellem BCN og brugerne, arbejdsgruppe under Dialogforum Ny struktur for samarbejdet mellem BCN og brugerne, arbejdsgruppe under Dialogforum Hvordan (langtids)bevarer vi digitalt materiale Detergenter i tekstilkonservering Arr.: KEP (koordinator) Projektledelse Arr.: Teknisk Landsforbund Konservering af transparent papir Arr. IADA, Berlin Hanne Billeschou Juhl Udvidet materiale- og nedbrydningslære (2. dels kursus) Arr.: Konservatorskolen Pascal Faudot Projektledelse Arr.: Teknisk Landsforbund Pakkekursus for museernes personale i september måned. Kurset formede sig som en gennemgang af udstillings- og pakkemateriale. Der blev givet anvisninger på, hvordan de forskellige genstandsgrupper støttes og pakkes for at undgå skader. Der blev i forbindelse med kurset udarbejdet et metodeblad i form af et hæfte med materialeprøver og leverandørlister 10

11 Foredrag og Undervisning m.m. Marianne T. Hadsund Arbejdspladsvurdering. 2. dels kursus på Konservatorskolen Åbent Hus på Vesthimmerlands Museum; En aften om bevaring Lone Billeschou Juhl, Lisbeth P. Jensen, Hanne Billeschou Juhl, Pascal Faudot Pakning af museumsgenstande, kursus for BCN s brugere Hanne Billeschou Juhl Jysk Arkæologisk Selskab; Vokslevfundet skrin og spand fra vikingetiden Artikel til Vendsyssel Nu og Da ; Et gammelt fund i ny belysning 11

Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55. Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv.dk

Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55. Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv.dk Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55 Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv.dk Bestyrelse i 2010 Formand, direktør, medlem af Regionsrådet i Region Syddanmark

Læs mere

bulletin Portrætinterview Ole Høeg Post 1 Jubilæum 40 års konservering i Skive Bent Hacke en Replik NKF- dk generalforsamling 2012

bulletin Portrætinterview Ole Høeg Post 1 Jubilæum 40 års konservering i Skive Bent Hacke en Replik NKF- dk generalforsamling 2012 bulletin # 87 /2012 Nordisk Konservator Forbund Danmark Referat NKF- dk generalforsamling 2012 Jubilæum 40 års konservering i Skive Bent Hacke en Replik Portrætinterview Ole Høeg Post 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BULLETIN. TEMA Ildebrand. NKF-DK Referat af generalforsamlingen. NY I BESTYRELSEN Nanna Gerdes. KONSERVATORER MED PH.D. Lined Canvas Paintings

BULLETIN. TEMA Ildebrand. NKF-DK Referat af generalforsamlingen. NY I BESTYRELSEN Nanna Gerdes. KONSERVATORER MED PH.D. Lined Canvas Paintings BULLETIN # 89 /2013 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK NKF-DK Referat af generalforsamlingen NY I BESTYRELSEN Nanna Gerdes KONSERVATORER MED PH.D. Lined Canvas Paintings TEMA Ildebrand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Beretning for 2012. Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen. Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm

Beretning for 2012. Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen. Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm Beretning for 2012 Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm MUSEUMSFORENINGEN og BESTYRELSEN Museumsforeningens medlemstal

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18 Museum Nordsjælland Vision 2020 og strategi 2015-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1. Museum Nordsjælland historik og udgangspunkt..... 3 1.2. Formål med strategi og vision..... 3 2. Grundantagelser..

Læs mere

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2011

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2011 SYDVESTJYSKE MUSEER Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse 3 Ledelsesberetning 5 Arkæologi 7 Historie 8 Formidling 9 Samlingen 10 Undersøgelser 19 Udstillinger og aktiviteter 21 Publikationer og foredrag

Læs mere

Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004

Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004 Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004 Forbedret formidling, øget markedsføringsindsats, større ekstern finansiering af udstillingsvirksomheden og en meget stor arkæologisk aktivitet var

Læs mere

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005 BESTYRELSENS BERETNING 2005 Professionalisering af forbundet var et af hovedpunkterne i den tre-årige handlingsplan, som bestyrelsen lagde frem i 2002. Vi skulle skærpe den politiske profil og øge respekten

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

bulletin FUGLSØ-møderne Et overblik 1 Konservatorer med p.hd. 2 abstracts NKF- dk arrangement Interview 83 /2010 Nordisk Konservator Forbund Danmark

bulletin FUGLSØ-møderne Et overblik 1 Konservatorer med p.hd. 2 abstracts NKF- dk arrangement Interview 83 /2010 Nordisk Konservator Forbund Danmark bulletin # 83 /2010 Nordisk Konservator Forbund Danmark ThorvaLdsens Museum NKF- dk arrangement Konservatorer med p.hd. 2 abstracts Mogens S. Koch Interview FUGLSØ-møderne Et overblik 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Århus Retshjælp 1935-2010

Århus Retshjælp 1935-2010 Århus Retshjælp 1935-2010 Redigeret af STEEN ELKJÆR JØRGENSEN SØREN KJEMS BETTINA LEMANN KRISTIANSEN DORTE Æ. KRISTIANSEN BIRTHE RISINGE HEIDI TOFT SIMONSEN JENS VEDSTED-HANSEN ÅRHUS RETSHJÆLP 2010 ÅRHUS

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Årsberetning 2012 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2012 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-79-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179799 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

PR FILEN LEDER: Nyhedsbrev Nr. 1 2007/2008. God læselyst!

PR FILEN LEDER: Nyhedsbrev Nr. 1 2007/2008. God læselyst! PR FILEN Nyhedsbrev Nr. 1 2007/2008 LEDER: Kvalitativ vurdering S. 2-3 Ingen genansættelse S. 4 Kontraktudformning S. 5 Konflikten på Egnsmuseet Færgegården Lønfakta S. 6 DALF Kampagne S. 6 S. 7 Kalender

Læs mere

KONSERVATORER MED PH.D. #92 /2015 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK

KONSERVATORER MED PH.D. #92 /2015 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK BULLETIN # 92 /2015 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK NKF-DK Indkaldelse til generalforsamling LEDER Konservatorer kan bruges til andet end konservering KONSERVATORER MED PH.D. Fire arkæologiske nåletræpæle

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Årsberetning 2009 for

Årsberetning 2009 for Årsberetning 2009 for 1 FORORD 4 1.0 MUSEETS ARBEJDSOMRÅDER OG FORMÅL 6 1.1 MUSEETS NAVN 6 1.2 MUSEETS ADRESSE OG TELEFONNUMMER 6 1.3 MUSEUMSKATEGORI 6 1.4 MUSEETS FORMÅL OG EMNEMÆSSIGE FORHOLD 6 1.5 OPRETTELSE

Læs mere

Rapport over magasinforholdene på de statsanerkendte danske museer

Rapport over magasinforholdene på de statsanerkendte danske museer Rapport over magasinforholdene på de statsanerkendte danske museer Rapport over magasinforholdene på de statsanerkendte danske museer Af Lise Ræder Knudsen, Konserveringscentret i Vejle, koordinator af

Læs mere

ÅRSBERETNING // 2013

ÅRSBERETNING // 2013 ÅRSBERETNING // 2013 KNUD HØJGAARDS FOND FONDEN ER STIFTET I 1944 - af civilingeniør Knud Højgaard. Knud Højgaards Fond uddeler legater til erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver a r f t y N Nr. 1-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 1-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk: Esbjerg Byhistoriske

Læs mere

MUSEUM LOLLAND-FALSTER

MUSEUM LOLLAND-FALSTER MUSEUM LOLLAND-FALSTER Årsskrift 2009 Udgivet og trykt af Udarbejdet og trykt af Museum Lolland-Falster www.museumlollandfalster.dk Frisegade 40, 4800 Nykøbing F. Udgiver Museum Lolland-Falster Frisegade

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Borgerservice Århus Kommune Kultur og Borgerservice Resumé 4 Indledning

Læs mere