ÅRSBERETNING Bevaringscenter Nordjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2007. Bevaringscenter Nordjylland"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2007 Bevaringscenter Nordjylland

2 Årsberetning 2007 Generelt Bevaringscenter Nordjylland (BCN) er en selvejende institution, som har til formål at yde bevaringsfaglig bistand til de museer og andre kulturbevarende institutioner, som har indgået samarbejdsaftale med centret. Centerets drift finansieres dels gennem offentlige tilskud, dels gennem betaling for ydelser fra de tilknyttede institutioner. Desuden er BCN afhængig af indtægter fra kunder udenfor museumsverdenen, f.eks. kirker, institutioner og private. Bevaringscenter Nordjylland afløser den tidligere nordjyske bevaringsinstitution, Nordjyllands Amts Konserveringsværksted, som blev nedlagt i forbindelse med kommunalreformen 1. januar Det faste personale består af 4 fagkonservatorer og en sekretær på deltid. Desuden har der i 2007 været flere midlertidigt ansatte fagkonservatorer og andet personale. Organisation og samarbejdsaftaler Bevaringscenter Nordjylland ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. 3 medlemmer udpeges af kommunerne i Region Nordjylland gennem Kommunekontaktrådet. 2 medlemmer udpeges af de statsanerkendte museer og andre kulturbevarende institutioner i regionen, med hvem centeret har indgået samarbejdsaftale. Samarbejdet mellem BCN og brugerne foregik i 2007 på samme vilkår som det tidligere samarbejde mellem Nordjyllands Amts Konserveringsværksted og brugerne. Dette gav mulighed for, at brugerne og BCN i fællesskab i løbet af året kunne udarbejde et nyt grundlag for det fremtidige samarbejde. Forslaget lå færdigt i januar 2008 og blev godkendt af BCN s bestyrelse. Det vil derfor træde i kraft fra De vigtigste elementer er følgende: Der indgås individuelle kontrakter mellem BCN og brugerne. Kontrakterne fastsætter en betaling for en bestemt andel af BCN s arbejde. I andelen indgår både individuelle timer og fællestimer. En del af arbejdstiden på BCN er afsat til rekvireret arbejde for at sikre en tilstrækkelig indtægt til at kunne fastholde det eksisterende personale og dermed den faglige bredde i tilbuddet til brugerne. Økonomi I forbindelse med kommunalreformen og amternes nedlæggelse 1. januar 2007 blev det tidligere amtstilskud til driften overtaget af Staten i en overgangsperiode. Men i den forbindelse skete der desværre også en reduktion af det tilskud, som hidtil var kommet via museerne. Hvis BCN skal opretholdes på det sædvanlige niveau, må der altså fremover kunne hentes en indtægt udefra. I 2007 var indtægterne fra det rekvirerede arbejde på et relativt lavt niveau. En uventet stor ekstraindtægt hjalp dog på balancen: I samarbejde med revisor blev vores momsforhold gennemgået omhyggeligt, og resultatet var en udbetaling af momsrefusion for de seneste 3 år på i alt næsten kr. Sammen med en generel tilbageholdenhed og sparsommelighed medvirkede dette til, at året trods en indledende bekymring sluttede med et pænt resultat. Arbejde for museerne Trods en god og engageret indsats fra hele personalet lykkedes det ikke i 2007 at nå at udføre det forventede antal timer på kvoten ; de timer, som de enkelte brugere har købt via deres bidrag til driften. En væsentlig grund til dette var, at opgaverne gennem årene har ændret karakter, således at de opgaver, der traditionelt er blevet defineret som kvotearbejde, er blevet færre i forhold til de opgaver, som personalet har udført, uden at kunne føre dem på kvoteregnskabet. Problemet har været voksende i en årrække og har medført en del frustration internt, hvor personalet har følt, at man knap nok slog til, selvom man konstant var i sving og havde fokus på opgaverne og brugernes ønsker og behov. Dette forhold er der blevet rettet op på med den nye samarbejdsaftale, som er indgået mellem BCN og brugerne. I den nye ordning medregnes både opgaver for den enkelte bruger og opgaver, som komme alle til gode. På den måde kan BCN både udføre de opgaver, som brugerne faktisk efterspørger og samtidig leve op til aftalerne vedr. produktion. Ved årets slutning havde nogle brugere som altid brugt flere timer, end deres kvote indeholdt, og andre havde brugt færre. Disse forskelle er modregnet i andelene i 2008, så ingen vil miste eller tjene på overgangen til den nye ordning. De timer, som manglede i den samlede opgørelse, bliver i 2008 betalt af BCN via ekstraansættelser. Rekvireret arbejde Det rekvirerede arbejde havde i 2007 et normalt omfang. Dette skyldes en stigning i private opgaver, idet det rekvirerede arbejde, bortset fra en enkelt større arkæologisk opgave, kom fra private rekvirenter. I slutningen af året fik BCN en stor 2

3 opgave for Sønderborg Slot. Arbejdet vil vare frem til foråret Den nye samarbejdsaftale giver mulighed for, at BCN kan være mere opsøgende i forhold til eksterne kunder, og vi forventer derfor også fremover at kunne tiltrække flere kunder. I foråret medvirkede BCN i en række udsendelser på radioens P1. Udsendelserne indgik i programserien Et øjeblik. Alle tog udgangspunkt i en enkelt genstand og dens historie og behandling, men handlede også om arbejdet som konservator. I juni afholdt BCN s personale et vellykket kursus for brugerne om pakning af museumsgenstande. Kurset blev overtegnet og vil derfor blive gentaget i begyndelsen af I forbindelse med kurset blev der udgivet et metodeblad om velegnede materialer. Metodebladet indeholder bl.a. vareprøver og forhandlerlister og vil være et godt redskab i forbindelse med materialevalg og indkøb på museerne. Der er stadig interesse for at besøge værkstedet, og vi havde i årets løb flere rundvisninger. For at skabe yderligere interesse og opmærksomhed planlægger vi et afholde et Åbent Hus arrangement i løbet af I 2007 introducerede vi et digitalt nyhedsbrev; BCN-News. Det udsendes til alle brugerinstitutionerne og deres ansatte samt til øvrige museer i regionen og andre interesserede. Her fortælles der om nyansættelser, kurser, materialer og meget andet, ligesom vi via nyhedsbrevet kan orientere om f.eks. det beredskab, som vi etablerer i længere ferieperioder for at sikre, at brugerne altid kan få hjælp i en akut situation. Nyhedsbrevet er blevet meget positivt modtaget. Det udsendes ca. én gang om måneden. Maleri. Privat eje. 3

4 Bilag til årsberetning 2007 Organisation Bevaringscenter Nordjylland (BCN) er en selvejende institution, som har til formål at yde bevaringsfaglig bistand til de museer og andre kulturbevarende institutioner, som har indgået samarbejdsaftale med centret. Centerets drift finansieres dels gennem offentlige tilskud, dels gennem betaling for ydelser fra de tilknyttede institutioner. Desuden er BCN afhængig af indtægter fra kunder udenfor museumsverdenen, f.eks. kirker, institutioner og private. Bevaringscenter Nordjylland afløser den tidligere nordjyske bevaringsinstitution, Nordjyllands Amts Konserveringsværksted, som blev nedlagt i forbindelse med kommunalreformen 1. januar Vedtægterne for centeret blev i løbet af 2007 godkendt af både bestyrelsen og Kulturarvsstyrelsen, som er BCN s hovedtilskudsyder. BCN ligger i Hammer Bakker på Storemosevej 8 i Vodskov. Bygningen ejes af Aalborg Kommune og udlejes til bevaringscentret. Bestyrelse Bevaringscenter Nordjylland ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. 3 medlemmer udpeges af kommunerne i Region Nordjylland gennem Kommunekontaktrådet. 2 medlemmer udpeges af de statsanerkendte museer og andre kulturbevarende institutioner i regionen, med hvem centeret har indgået samarbejdsaftale. Bestyrelsen vælges for den kommunale valgperiode, første gang dog for perioden 1. januar december I 2007 bestod bestyrelsen af : Lise Andersen, museumsinspektør, Nordjyllands Historiske Museum Michael Ax, museumsleder, Skagen By- og Egnsmuseum (formand) Poul Larsen, byrådsmedlem, Rebild Kommune Jens Lauritzen, borgmester, Vesthimmerlands Kommune Per Noe, kommunalbestyrelsesmedlem, Morsø Kommune BCN s daglige leder fungerer som sekretær for bestyrelsen. I 2007 blev der afholdt 4 møder i BCN s bestyrelse. Mødernes emner var især vedtægter og samarbejdsstruktur samt økonomi. Samarbejdsstruktur Samarbejdet mellem BCN og brugerne foregik i 2007 på samme vilkår som det tidligere samarbejde mellem Nordjyllands Amts Konserveringsværksted og brugerne. Dette gav mulighed for, at brugerne og BCN i fællesskab i løbet af året kunne udarbejde et nyt grundlag for det fremtidige samarbejde. I efteråret blev der afholdt et møde i Dialogforum med deltagelse af brugerne og BCN. Her blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde forslag til en ny samarbejdsstruktur. Arbejdsgruppen bestod af: BCN s bestyrelse Michael Ax, formand Poul Larsen BCN s brugere Trine Nielsen, Try Museum Lars Nørbach, Nordjyllands Historiske Museum BCN Lisbeth Præstegaard Jensen Marianne Hadsund Forslaget lå færdigt i januar 2008 og blev godkendt af BCN s bestyrelse. Det vil derfor træde i kraft fra De vigtigste elementer er følgende: Der indgås individuelle kontrakter mellem BCN og brugerne. Kontrakterne fastsætter en betaling for en bestemt andel af BCN s arbejde. I andelen indgår både individuelle timer og fællestimer. En del af arbejdstiden på BCN er afsat til rekvireret arbejde for at sikre en tilstrækkelig indtægt til at kunne fastholde det eksisterende personale og dermed den faglige bredde i tilbuddet til brugerne. 4

5 Personale Sekretær Ane Hvorslev var i 2007 ansat 15 timer om ugen i stedet for de 10 timer, som er afsat i normeringen. De ekstra timer blev betalt af overskuddet fra det rekvirerede arbejde i Konserveringstekniker Hanne Billeschou Juhl gik på orlov fra den 1. august. Hannes orlov varer frem til den 30. september I orlovsperioden vil Hanne færdiggøre sine kandidatstudier ved Konservatorskolen. Konserveringstekniker Lone Billeschou Juhl var ansat hele året. Ansættelsen blev betalt af indtægter fra rekvireret arbejde samt af lønmidler, som blev frigjort ved Hanne Billeschou Juhls studieorlov. Malerikonservator Cecil Krarup Andersen var ansat i perioden fra den 1. januar til den 31. januar. Hun forlod BCN for at tiltræde fast ansættelse andetsteds. Ansættelsen blev betalt af indtægter fra rekvireret arbejde. Konserveringstekniker Solange Marquet blev ansat den 1. august. Ansættelsen løber ind i det nye år. Solange kommer fra Belgien og er uddannet til konservering og restaurering af malerier. Ansættelsen i 2007 var betalt af rekvirerede opgaver samt overførte lønmidler fra Karetmager Ole Jespersen blev ansat den 1. december og frem til foråret Ole er ansat som vikar for Pascal, som skal bruge sin tid på en stor rekvireret opgave for Sønderborg Slot. Vores konserveringsassistent gennem mange år, Karsten Andersen, valgte i begyndelsen af året at opsige sin stilling på BCN for at tiltræde sin drømmestilling. Karsten var ansat i flexjob, men efter de nedskæringer i driftstilskuddet til BCN, som fulgte med kommunalreformen, var det desværre ikke muligt at genbesætte stillingen. Vi må derfor prøve at klare os uden en Karsten indtil videre. Dorte Nørgaard, som stod for rengøringen på værkstedet valgte ligeledes at opsige sin stilling i foråret. Rengøringen blev derefter overtaget af SCC-Danmark ApS. Det fastansatte personale i 2007 bestod af: Marianne T. Hadsund, konservator Hanne Billeschou Juhl, konserveringstekniker, orlov fra 1. august Lisbeth Præstegaard Jensen, konserveringstekniker Pascal Faudot, møbelsnedker Ane Hvorslev, sekretær, deltid 15 timer om ugen Karsten Ø. Andersen, konserveringsassistent, fratrådt Dorte Nørgaard, rengøring, deltid 7 timer om ugen, fratrådt Det løstansatte personale i 2007 bestod af: Lone Billeschou Juhl, konserveringstekniker, Cecil Krarup Andersen, konservator, Solange Marquet, konserveringstekniker, Ole Jespersen, karetmager, Medlemskab af organisationer Arbeitsgemeinschaft der Restauratoren Dansk Husflidsselskab Konservatorernes Efteruddannelsespulje (KEP) Lisbeth Præstegaard Jensen er medlem af KEP's bestyrelse. Nordisk Konservatorforbund (NKF) Værkstedets personale deltager i arbejdsgrupperne for tekstil og papir Organisationen Danske Museer (ODM) Marianne Hadsund er aktiv i følgende netværk: Fagpolitisk netværk for bevaringsområdet og Tværfagligt netværk for museernes samlinger, hvor hun er medlem af styregruppen. Dansk Tekstilhistorisk Forening International Council of Museums The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works Museumstjenesten Svenska Hemslöjdsforeningarnas Riksförbund The Institute of Paper Conservation Jysk Arkæologisk Selskab BCN deltager desuden i møder i Nordjyske Museers Udviklingsråd. 5

6 Fra arkivet på VHM fik vi i 2007 denne mystiske genstand ind. Umiddelbart ligner det en rulle med tynd, høj kvalitet ståltråd. på siden af rullen står der Beo-cord. Arkivet havde fået oplyst, at der var lyd på, fra en navngiven begivenhed. Det viste sig ganske rigtigt at være et trådbånd, produceret af B&O fra Trådbåndet som bærer af lydinformation blev opfundet af danskeren Valdemar Poulsen, som tog patent på sin Telegrafon i Læs mere om Valdemar Poulsens Telegrafon på www. rostra.dk/louis/andreart og vælg Valdemar Poulsen. Trådbåndet er nu sendt videre til Nasjonalbiblioteket i Rana, Norge, som har specialiseret sig i afspilning og digitalisering af sjældne medier. Vandskader og andre akutte skader holder ikke altid ferie som os andre. Det måtte vi sande to gange i den regnfulde sommer Heldigvis var der en konservator på arbejde på BCN, som kunne hjælpe i begge tilfælde. Efter den oplevelse besluttede vi, at der fremover skal være et beredskab i ferieperioder i form af en tændt mobiltelefon med en konservator på linjen! Her kan de faste brugere få hurtig rådgivning og hjælp, hvis uheldet er ude. Når ulykken først er sket, er det vigtigt at sætte ind omgående for at forhindre skaden i at udvikle sig. Det ses tydeligt på disse hvide underbenklæder, hvor vandskaden blev opdaget for sent. 6

7 Arbejdet på værkstedet Arbejde for brugerne, opgaver afsluttet i 2007 Limfjordsmuseet Bemalet langbord, Hessel Snedkermæssig sikring af møbler i udstillingen, Hessel Maleri på lærred 2 konsulentbesøg på Herregården Hessel Sæby Museum Ur Maleri på lærred Konsulentbesøg Gennemgang af 290 tekstilers egnethed til udstilling Try Museum Indrammet illustration Svampeskadet fotografi Kiste Skrin fra Skagen By- og Egnsmuseum før og efter konservering Skagen By- og Egnsmuseum 2 glaspladenegativer Farvelitografi Farvelagt tryk Diplom Lille karvskåret, bemalet skrin Tryk Stol 2 stole i røde farver Ur Puster Vugge Sengehest Træskovl Overslag på konserveringsopgave Sydhimmerlands Museum Rådgivning om arbejdssikkerhed Vendsyssel Historiske Museum Genkonservering af Hvilshøj-karret Stort foto behandlet på arkivet Målebånd til kreaturer Istandsættelse af museets udstilling af landbrugsredskaber Gårdmaleri, akvarel Gennemgang og sikring af vognsamling Gennemgang og sikring af udstillede møbler i Provstegården Fattigbøsse i messing Skabschatol Portræt udført med pastel/kul ovenpå saltpositiv 7 protokoller restaureret Vandskadet glaspladenegativ Olmerdugsdyner Sølvsmykke med valkyrie, detektorfund, Vrejlev, germansk jernalder 3 jernknive, bæltespænde og bronzenål, Vester Mellerup og Østergård, jernalder Tegning over Dyrskuepladsen på pergamynpapir Banecykel Maleri, olie på lærred, sign. Kongsmar Frysedesinfektion Uldent undertøj Vægt fra mejeri Kasse til stemmesedler Regenerering og udskiftning af silicagel i klimaskabe Vesthimmerlands Museum Fotografering af arkæologiske genstande til foredrag Arkæologiske ravperler, 24 numre 7

8 Diverse arkæologiske genstande bl.a. jern, bronze og glas. 17 numre Kæber, stejler og tænder fra forskellige dyr samt tørveprøver Tilbud på behandling af 5 bronzealderurner med låg og harpikstætning Konsulentbesøg Konsulentbesøg i forbindelse med kvalitetsvurdering Nordjyllands Historiske Museum, Aalborg Istandsættelse og pakning af genstande til juleudstilling Præparat med ovalt jernspænde med tekstil, 2 jernknive med bevaret træstruktur, ældre germansk jernalder, Postgården Istandsættelse og pakning af genstande til udstilling i forhal Kæmpekar med organisk magring, ældre romersk jernalder, Overbygård 6 kar fra nedbrændt kælder, ældre romersk jernalder, Overbygård 6 kar hvoraf 1 med forkullet korn, ældre romersk jernalder, Overbygård Gennemgang af keramikmateriale til permanent udstilling, Overbygård 3 ravperler 2 stykker uforarbejdet rav, ældre jernalder, Vester Hassing Tekstilprøver udtaget til undersøgelse på Teknologisk Institut, Rovsbjerghøj Ramme 5 lerkar i præparater fra jordfæstegrav, ældre romersk jernalder, Støvring Evt. nål til fibula, jern, bronzealderbebyggelse, Støvring Bronzefragmenter i præparat, bronzealder, Støvring Tråd i kobberlegering, middelalder, Adelgade 25-27, Hobro Klædeplombe af bly, middelalder, Adelgade 23, Hobro Pilespids med dølle, jern, middelalder, Tranegade 6b, Nibe Juvelskrin beklædt med skildpadde og med bronzebeslag Brændt humant knoglemateriale, tekstilfragmenter fra fint klæde og metalfragmenter fra østlandskedel, romersk jernalder, Rovsbjerghøj Grube med skårmateriale fra mindst 18 kar, yngre bronzealder, Støvring 4 genstande af kobberlegering og jern, middelalder, Algade Gotisk skab til indmuring Jernnøgle med kobberindlægninger, middelalder, Budolfi Plads Stik i ramme Blyantstegning Del af glaseret fad i flere stykker, Glargårde Pasglas og tråd, Glargårde Del af ovn med glas, Glargårde Akvarel af DSSF, Nørresundby 2 portrætter i blyant og akvarel i messingrammer Montering af fragmenteret arkæologisk spand, Vokslev Akvarel i ramme Oliemaleri på egetræspanel, har tilhørt Budolfi Kirke Stolspore af bronze, ryttergrav fra ældre romersk jernalder, Vester Hassing Diverse genstande af jern, kobber, bly samt en krabbeklo, middelalder, Algade 5 Fragmenter af 3 korsformede fibler med bevaret tekstil samt perler, ældre germansk jernalder, Sdr. Tranders Perler af glas, bronze og rav, 3 korsformede fibler, tenvægt af sten, bronzenål og jernkniv, ældre germansk jernalder, Sdr. Tranders Årlig rengøring af Apotekersamlingen Udarbejdelse af tilbud i forbindelse med arkæologisk undersøgelse, Jyllandsvej Hjælp til opsætning af udstilling i Det gamle Rådhus i Aalborg Udarbejdelse af tilbud i forbindelse med arkæologisk undersøgelse, Møgelhøjgård Regenerering af silicagel til feltkasser Regenerering af en stor tønde silicagel til klimaskabe Træprøver modtaget og pakket til opbevaring Udarbejdelse af tilbud i forbindelse med arkæologisk undersøgelse, Sdr. Onsild Afhentning på Moesgård af elletræ til rekonstruktioner APB, gennemgang af kemikalier samt bortskaffelse Aalborg Stadsarkiv Tilbud på frysetørring af vandskadede aviser 2 protokoller fra Tönnies negativarkiv Gennemgang af klima i negativmagasin samt løbende målinger Nordjyllands Kunstmuseum Stor samling grafik gennemgået og tilstandsvurderet. 24 tegninger udført af Lundstrøm befriet for hængsler og tape 8

9 Rekvirerede opgaver afsluttet i 2007 Nordjyllands Historiske Museum, Aalborg 2 lerkar fra jordfæstegrave, Støvring Stor mængde skårmateriale, Støvring Bronzegenstand i præparat Ravperler, 14 numre samt lerkarskår, stenalder Fremstilling af magasinkasse, Tviehøj Dall Spydspids, beslag til sværd, kniv og ringe, førromersk jernalder, Tviehøj Dall Enægget sværd med diverse sværdophæng, spydspids, stor kniv keramik og knoglemateriale, førromersk jernalder, Tviehøj Dall Skrin og spand, vikingetid, Vokslev Beslag til skrin, jern med ornamenteret bronzefolie Drachmanns Hus, Skagen Konsulentbesøg i forbindelse med udbredt angreb af borebiller Hune Kirke 2 malerier af Hune Kirke, olie på lærred Helstrup Kirke Restaurering af lydhimmel og prædikestol Lokalhistoriske Arkiv for Frejlev, Nørholm og Sønderholm Sogne Konsulentbesøg Private Nordjyllands Historiske Museum/ S. C. Strøybergs Fond til bevarelse af Jens Bangs Stenhus Maleri af Jens Bangs Stenhus Sæby Museum/Sæbygård Konsulentbesøg Aalborg Stadsarkiv Rapport over akut vandskade og permanente fugtproblemer i fotomagasinet Maleri, tempera på masonit, af Karl Nielsen 2 portrætter, olie på lærred Porcelænsfad 5 malerier på lærred, olie og akryl 2 malerier, akryl på lærred, af hhv. Nielsen og Noordman Dåbsattest 2 malerier Fad Blyantstegning 2 vitrineskabe Radering Restaurering af prædikestol i Helstrup Kirke 9

10 Møder Udover møderne i BCN's bestyrelse og værkstedets egne personalemøder har værkstedets personale deltaget i følgende møder: Hele Personalet Personaledag; vision for BCN Marianne T. Hadsund ODM s bevaringsnetværk Møde med de nordjyske kunstmuseer om samarbejde med BCN Nordjyske Museers Udviklingsråd, forårsmøde Principper for tilbudsgivning, arbejdsgruppe under ODM s bevaringsnetværk Dialogforum Bevaringscentrenes fremtid Arr.: Konserveringscenteret i Vejle Kurser Hele Personalet Digital fotografering, billedbehandling og lagring på BCN, v. Jens Nymose Klimastyring; teori og praktiske eksempler, v. Per Hadsund, NHM Marianne T. Hadsund Møde og kursus, Nordisk Museumsledernetværk, København Detergenter i tekstilkonservering Arr.: KEP Lisbeth Præstegaard Jensen Febr.-Marts Lovpligtigt kursus i arbejdssikkerhed Ny struktur for samarbejdet ml. BCN og brugerne, arbejdsgruppe under Dialogforum Nordjyske Museers Udviklingsråd, efterårsmøde Ny struktur for samarbejdet mellem BCN og brugerne, arbejdsgruppe under Dialogforum Lisbeth P. Jensen Ny struktur for samarbejdet mellem BCN og brugerne, arbejdsgruppe under Dialogforum Ny struktur for samarbejdet mellem BCN og brugerne, arbejdsgruppe under Dialogforum Hvordan (langtids)bevarer vi digitalt materiale Detergenter i tekstilkonservering Arr.: KEP (koordinator) Projektledelse Arr.: Teknisk Landsforbund Konservering af transparent papir Arr. IADA, Berlin Hanne Billeschou Juhl Udvidet materiale- og nedbrydningslære (2. dels kursus) Arr.: Konservatorskolen Pascal Faudot Projektledelse Arr.: Teknisk Landsforbund Pakkekursus for museernes personale i september måned. Kurset formede sig som en gennemgang af udstillings- og pakkemateriale. Der blev givet anvisninger på, hvordan de forskellige genstandsgrupper støttes og pakkes for at undgå skader. Der blev i forbindelse med kurset udarbejdet et metodeblad i form af et hæfte med materialeprøver og leverandørlister 10

11 Foredrag og Undervisning m.m. Marianne T. Hadsund Arbejdspladsvurdering. 2. dels kursus på Konservatorskolen Åbent Hus på Vesthimmerlands Museum; En aften om bevaring Lone Billeschou Juhl, Lisbeth P. Jensen, Hanne Billeschou Juhl, Pascal Faudot Pakning af museumsgenstande, kursus for BCN s brugere Hanne Billeschou Juhl Jysk Arkæologisk Selskab; Vokslevfundet skrin og spand fra vikingetiden Artikel til Vendsyssel Nu og Da ; Et gammelt fund i ny belysning 11

bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring

bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring bevaringscenter nordjylland Bevaringscenter Nordjylland har til formål at yde bevaringsfaglig bistand til de museer,

Læs mere

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

årsberetning 2012 bevaring & restaurering

årsberetning 2012 bevaring & restaurering årsberetning 2012 bevaring & restaurering Årsberetning 2012 for Bevaringscenter Nordjylland Udgiver Bevaringscenter Nordjylland Storemosevej 8 DK-9310 Vodskov Tlf. +45 9829 2455 bcn@bcnord.dk www.bcnord.dk

Læs mere

årsberetning 2011 bevaring & restaurering

årsberetning 2011 bevaring & restaurering årsberetning 2011 bevaring & restaurering 2 for Bevaringscenter Nordjylland Udgiver Bevaringscenter Nordjylland Storemosevej 8 DK-9310 Vodskov Tlf. +45 9829 2455 bcn@bcnord.dk www.bcnord.dk www.facebook.com/bcnord

Læs mere

årsberetning 2009 bevaring & restaurering

årsberetning 2009 bevaring & restaurering årsberetning 2009 bevaring & restaurering Årsrapport 2009 for Bevaringscenter Nordjlland 2 Udgiver Bevaringscenter Nordjlland Sats Ole Jespersen, Bevaringscenter Nordjlland Trk Novagraf, Aalborg Copright

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Arkæologikasse. Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad er flint? Hvad laver en arkæolog?

Arkæologikasse. Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad er flint? Hvad laver en arkæolog? Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Arkæologikasse Hvad er flint? Hvorfor er der mørke pletter? Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad laver en arkæolog? Hvad har man brugt

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering Uddrag fra Brugerhåndbogen 6. udgave, 2015 8. Procedure for behandling af genstande før magasinering 8.1 Rengøring af genstande Genstanden rengøres før magasinering eller præventiv behandling mod skadedyr

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR

BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR Beretning 2012 1.0 Arbejdsgrundlag og formål 1.1 Navn Bevaringscenter Næstved Kunst og Kultur 1.2 Adresse og telefonnummer Tommerupvej 1, 4700 Næstved Telefon: 5577

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55. Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv.dk

Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55. Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv.dk Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55 Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv.dk Bestyrelse i 2010 Formand, direktør, medlem af Regionsrådet i Region Syddanmark

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Nordjysk Censureret 2009

Nordjysk Censureret 2009 Eva Christensen, 005 Titel: Landskab 100x90 Pris: 7500,- Betina Nielsen, 066 Titel: Den forladte dal. 130x130 Pris: 6.000,-kr Ursula Høgh, 024 Titel: Landskab 1 Pris: 5.000,-kr. Betina Nielsen, 067 Titel:

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Nordjysk Volleyball Kreds

Nordjysk Volleyball Kreds Vaarst 14-04-2008 NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 24. april 2008 klokken 19.00 Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretninger: a. formanden b. turneringsudvalget

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog BILLED VÆRKSTEDET Birthe Nissen Lisbeth Poulsen Vibeke Krog maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2012 Keramiker Lisbeth Poulsen Låsby www.lisbethpoulsen.dk Uddannelse: Det Jyske Kunstakademi 1983-88

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 CT/CA-002/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik BILLED VÆRKSTEDET maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2015 Keramiker Rikke Elgaard www.rikkeelgaard.dk Uddannelse: Designskolen Kolding Arbejdsområde: Brugsting og unika Keramik for øvede Vi arbejder

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2:

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2: Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 5. oktober 2004, Kl. 08.00 OBS! Mødet afholdes i Store Peters Hus, Pederstrup. REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Årsregnskab 2003 - gennemgang

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Bacheloruddannelsen Grafisk linje

Bacheloruddannelsen Grafisk linje Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen Undervisningsplan 2014-2015 Bacheloruddannelsen Grafisk linje GENERELLE OPLYSNINGER Studieprogram 2014-2015

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

BRÆNDEVIN, BYBILLEDER & BEDSTEMØDRE

BRÆNDEVIN, BYBILLEDER & BEDSTEMØDRE BRÆNDEVIN, BYBILLEDER & BEDSTEMØDRE kend din by - find din slægt SEPTEMBER - OKTOBER 2015 SEPTEMBER Rundvisninger i Apotekersamlingen Tirsdage: 1. september, 6. oktober, begge dage kl. 19.00-20.00 Se den

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet.

De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet. Samarbejdsaftale og Hæftelsesdokument vedr. fælles udbud af Netværksforbindelser til Politikerarbejdspladser, hjemmearbejdspladser, og tilsvarende netværksforbindelser, der er placeret lokalt ved borger,

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Budgetter skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen, inden de fremsendes til bygherre.

Budgetter skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen, inden de fremsendes til bygherre. RETNINGSLINJER Budget- og regnskabsregler KU LTU RARVSST YRE LSEN H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen har det overordnede ansvar for, at den arkæologiske virksomhed i Danmark

Læs mere

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Indhold Rekonstruktioner af kanonlavet med forstilling Kørsel med borgmester Konservering / restaurering af sociable Sommerkoncerter Opfordring Forstilling

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Nedenfor kan du se de kunstværker, som er indkøbt til udlodning ved den kommende generalforsamling d. 17. marts 2011. Bodil Tobiesen er uddannet maler fra

Læs mere

Årets gang 2014. Projekter

Årets gang 2014. Projekter Årets gang 2014 Rekord år for Knivholt Der blev sat ny besøgsrekord idet ikke færre end godt 80.000 registrerede gæster har været på Knivholt og forhåbentlig har en fantastisk oplevelse. Der har været

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 K E N D E L S E Akupunktør og massør Thomas Borgå (advokat Ole Lund, Skive) mod Skive Kommune

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere

Karen Blixens gardiner

Karen Blixens gardiner Karen Blixens gardiner Karen Blixen museet ved Rungsted Kyst har til huse i forfatterens private hjem på Rungstedlund. Stuerne står som i forfatterens tid, og de er blandt andet kendt for de altid smukke

Læs mere

Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55. Leder: Konservator Lise Ræder Knudsen. Bestyrelse i 2013

Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55. Leder: Konservator Lise Ræder Knudsen. Bestyrelse i 2013 Kon Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55 Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv.dk Leder: Konservator Lise Ræder Knudsen Bestyrelse i 2013 Årsberetning

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04. Skive Museum, Arkæologisk afdeling Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.09 Inge Kjær Kristensen * 2006 SMS 906A Posthustorvet 2 INDHOLD AUD 2005

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

December 2008. Til medlemmerne. Kære Museumsvenner

December 2008. Til medlemmerne. Kære Museumsvenner Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark www.sammus.dk Formand Jens Olufsen, Marktoften 2, 6950 Ringkøbing, 9732 3793/6971 0008 j.olufsen@mail.dk Til medlemmerne December 2008 Kære Museumsvenner

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder

Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 41 Bygherre: Tage Knudsen ISBN 978-87-87272-86-5 2 Indledning. Tage Knudsen har en gård

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet ØSTFYNS MUSEER, SKOLETJENESTEN LÆRERVEJLEDNING Mit Østfyn: Et undervisningsforløb for 3.klassetrin på Johannes Larsen Museet. Det overordnede formål med Mit Østfyn er at sikre, at alle skoleelever fra

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 BUDGET 2014 2015 2016 2017 Anlægsbudget 500.000 499.000 500.000 0 Driftsbudget 500.000 0 0 0 I alt: 1.000.000 499.000 500.000 0 I samarbejde med Teknik

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2010 1. 14. juli 6B Bornholmske midsommer motiver 14 dage med akryl Praktiske oplysninger Telefon Der kan ringes direkte til kursisterne i spisesalen: 56 97 40 87 Bedste tider

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Bestyrelse i 2011. Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55. Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv.

Bestyrelse i 2011. Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55. Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv. Konserveringscentret i Vejle Årsberetning 2011 Årets gang fakta: Årets gang billeder og historier: Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55 Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles

Læs mere