ÅRSBERETNING Bevaringscenter Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2007. Bevaringscenter Nordjylland"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2007 Bevaringscenter Nordjylland

2 Årsberetning 2007 Generelt Bevaringscenter Nordjylland (BCN) er en selvejende institution, som har til formål at yde bevaringsfaglig bistand til de museer og andre kulturbevarende institutioner, som har indgået samarbejdsaftale med centret. Centerets drift finansieres dels gennem offentlige tilskud, dels gennem betaling for ydelser fra de tilknyttede institutioner. Desuden er BCN afhængig af indtægter fra kunder udenfor museumsverdenen, f.eks. kirker, institutioner og private. Bevaringscenter Nordjylland afløser den tidligere nordjyske bevaringsinstitution, Nordjyllands Amts Konserveringsværksted, som blev nedlagt i forbindelse med kommunalreformen 1. januar Det faste personale består af 4 fagkonservatorer og en sekretær på deltid. Desuden har der i 2007 været flere midlertidigt ansatte fagkonservatorer og andet personale. Organisation og samarbejdsaftaler Bevaringscenter Nordjylland ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. 3 medlemmer udpeges af kommunerne i Region Nordjylland gennem Kommunekontaktrådet. 2 medlemmer udpeges af de statsanerkendte museer og andre kulturbevarende institutioner i regionen, med hvem centeret har indgået samarbejdsaftale. Samarbejdet mellem BCN og brugerne foregik i 2007 på samme vilkår som det tidligere samarbejde mellem Nordjyllands Amts Konserveringsværksted og brugerne. Dette gav mulighed for, at brugerne og BCN i fællesskab i løbet af året kunne udarbejde et nyt grundlag for det fremtidige samarbejde. Forslaget lå færdigt i januar 2008 og blev godkendt af BCN s bestyrelse. Det vil derfor træde i kraft fra De vigtigste elementer er følgende: Der indgås individuelle kontrakter mellem BCN og brugerne. Kontrakterne fastsætter en betaling for en bestemt andel af BCN s arbejde. I andelen indgår både individuelle timer og fællestimer. En del af arbejdstiden på BCN er afsat til rekvireret arbejde for at sikre en tilstrækkelig indtægt til at kunne fastholde det eksisterende personale og dermed den faglige bredde i tilbuddet til brugerne. Økonomi I forbindelse med kommunalreformen og amternes nedlæggelse 1. januar 2007 blev det tidligere amtstilskud til driften overtaget af Staten i en overgangsperiode. Men i den forbindelse skete der desværre også en reduktion af det tilskud, som hidtil var kommet via museerne. Hvis BCN skal opretholdes på det sædvanlige niveau, må der altså fremover kunne hentes en indtægt udefra. I 2007 var indtægterne fra det rekvirerede arbejde på et relativt lavt niveau. En uventet stor ekstraindtægt hjalp dog på balancen: I samarbejde med revisor blev vores momsforhold gennemgået omhyggeligt, og resultatet var en udbetaling af momsrefusion for de seneste 3 år på i alt næsten kr. Sammen med en generel tilbageholdenhed og sparsommelighed medvirkede dette til, at året trods en indledende bekymring sluttede med et pænt resultat. Arbejde for museerne Trods en god og engageret indsats fra hele personalet lykkedes det ikke i 2007 at nå at udføre det forventede antal timer på kvoten ; de timer, som de enkelte brugere har købt via deres bidrag til driften. En væsentlig grund til dette var, at opgaverne gennem årene har ændret karakter, således at de opgaver, der traditionelt er blevet defineret som kvotearbejde, er blevet færre i forhold til de opgaver, som personalet har udført, uden at kunne føre dem på kvoteregnskabet. Problemet har været voksende i en årrække og har medført en del frustration internt, hvor personalet har følt, at man knap nok slog til, selvom man konstant var i sving og havde fokus på opgaverne og brugernes ønsker og behov. Dette forhold er der blevet rettet op på med den nye samarbejdsaftale, som er indgået mellem BCN og brugerne. I den nye ordning medregnes både opgaver for den enkelte bruger og opgaver, som komme alle til gode. På den måde kan BCN både udføre de opgaver, som brugerne faktisk efterspørger og samtidig leve op til aftalerne vedr. produktion. Ved årets slutning havde nogle brugere som altid brugt flere timer, end deres kvote indeholdt, og andre havde brugt færre. Disse forskelle er modregnet i andelene i 2008, så ingen vil miste eller tjene på overgangen til den nye ordning. De timer, som manglede i den samlede opgørelse, bliver i 2008 betalt af BCN via ekstraansættelser. Rekvireret arbejde Det rekvirerede arbejde havde i 2007 et normalt omfang. Dette skyldes en stigning i private opgaver, idet det rekvirerede arbejde, bortset fra en enkelt større arkæologisk opgave, kom fra private rekvirenter. I slutningen af året fik BCN en stor 2

3 opgave for Sønderborg Slot. Arbejdet vil vare frem til foråret Den nye samarbejdsaftale giver mulighed for, at BCN kan være mere opsøgende i forhold til eksterne kunder, og vi forventer derfor også fremover at kunne tiltrække flere kunder. I foråret medvirkede BCN i en række udsendelser på radioens P1. Udsendelserne indgik i programserien Et øjeblik. Alle tog udgangspunkt i en enkelt genstand og dens historie og behandling, men handlede også om arbejdet som konservator. I juni afholdt BCN s personale et vellykket kursus for brugerne om pakning af museumsgenstande. Kurset blev overtegnet og vil derfor blive gentaget i begyndelsen af I forbindelse med kurset blev der udgivet et metodeblad om velegnede materialer. Metodebladet indeholder bl.a. vareprøver og forhandlerlister og vil være et godt redskab i forbindelse med materialevalg og indkøb på museerne. Der er stadig interesse for at besøge værkstedet, og vi havde i årets løb flere rundvisninger. For at skabe yderligere interesse og opmærksomhed planlægger vi et afholde et Åbent Hus arrangement i løbet af I 2007 introducerede vi et digitalt nyhedsbrev; BCN-News. Det udsendes til alle brugerinstitutionerne og deres ansatte samt til øvrige museer i regionen og andre interesserede. Her fortælles der om nyansættelser, kurser, materialer og meget andet, ligesom vi via nyhedsbrevet kan orientere om f.eks. det beredskab, som vi etablerer i længere ferieperioder for at sikre, at brugerne altid kan få hjælp i en akut situation. Nyhedsbrevet er blevet meget positivt modtaget. Det udsendes ca. én gang om måneden. Maleri. Privat eje. 3

4 Bilag til årsberetning 2007 Organisation Bevaringscenter Nordjylland (BCN) er en selvejende institution, som har til formål at yde bevaringsfaglig bistand til de museer og andre kulturbevarende institutioner, som har indgået samarbejdsaftale med centret. Centerets drift finansieres dels gennem offentlige tilskud, dels gennem betaling for ydelser fra de tilknyttede institutioner. Desuden er BCN afhængig af indtægter fra kunder udenfor museumsverdenen, f.eks. kirker, institutioner og private. Bevaringscenter Nordjylland afløser den tidligere nordjyske bevaringsinstitution, Nordjyllands Amts Konserveringsværksted, som blev nedlagt i forbindelse med kommunalreformen 1. januar Vedtægterne for centeret blev i løbet af 2007 godkendt af både bestyrelsen og Kulturarvsstyrelsen, som er BCN s hovedtilskudsyder. BCN ligger i Hammer Bakker på Storemosevej 8 i Vodskov. Bygningen ejes af Aalborg Kommune og udlejes til bevaringscentret. Bestyrelse Bevaringscenter Nordjylland ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. 3 medlemmer udpeges af kommunerne i Region Nordjylland gennem Kommunekontaktrådet. 2 medlemmer udpeges af de statsanerkendte museer og andre kulturbevarende institutioner i regionen, med hvem centeret har indgået samarbejdsaftale. Bestyrelsen vælges for den kommunale valgperiode, første gang dog for perioden 1. januar december I 2007 bestod bestyrelsen af : Lise Andersen, museumsinspektør, Nordjyllands Historiske Museum Michael Ax, museumsleder, Skagen By- og Egnsmuseum (formand) Poul Larsen, byrådsmedlem, Rebild Kommune Jens Lauritzen, borgmester, Vesthimmerlands Kommune Per Noe, kommunalbestyrelsesmedlem, Morsø Kommune BCN s daglige leder fungerer som sekretær for bestyrelsen. I 2007 blev der afholdt 4 møder i BCN s bestyrelse. Mødernes emner var især vedtægter og samarbejdsstruktur samt økonomi. Samarbejdsstruktur Samarbejdet mellem BCN og brugerne foregik i 2007 på samme vilkår som det tidligere samarbejde mellem Nordjyllands Amts Konserveringsværksted og brugerne. Dette gav mulighed for, at brugerne og BCN i fællesskab i løbet af året kunne udarbejde et nyt grundlag for det fremtidige samarbejde. I efteråret blev der afholdt et møde i Dialogforum med deltagelse af brugerne og BCN. Her blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde forslag til en ny samarbejdsstruktur. Arbejdsgruppen bestod af: BCN s bestyrelse Michael Ax, formand Poul Larsen BCN s brugere Trine Nielsen, Try Museum Lars Nørbach, Nordjyllands Historiske Museum BCN Lisbeth Præstegaard Jensen Marianne Hadsund Forslaget lå færdigt i januar 2008 og blev godkendt af BCN s bestyrelse. Det vil derfor træde i kraft fra De vigtigste elementer er følgende: Der indgås individuelle kontrakter mellem BCN og brugerne. Kontrakterne fastsætter en betaling for en bestemt andel af BCN s arbejde. I andelen indgår både individuelle timer og fællestimer. En del af arbejdstiden på BCN er afsat til rekvireret arbejde for at sikre en tilstrækkelig indtægt til at kunne fastholde det eksisterende personale og dermed den faglige bredde i tilbuddet til brugerne. 4

5 Personale Sekretær Ane Hvorslev var i 2007 ansat 15 timer om ugen i stedet for de 10 timer, som er afsat i normeringen. De ekstra timer blev betalt af overskuddet fra det rekvirerede arbejde i Konserveringstekniker Hanne Billeschou Juhl gik på orlov fra den 1. august. Hannes orlov varer frem til den 30. september I orlovsperioden vil Hanne færdiggøre sine kandidatstudier ved Konservatorskolen. Konserveringstekniker Lone Billeschou Juhl var ansat hele året. Ansættelsen blev betalt af indtægter fra rekvireret arbejde samt af lønmidler, som blev frigjort ved Hanne Billeschou Juhls studieorlov. Malerikonservator Cecil Krarup Andersen var ansat i perioden fra den 1. januar til den 31. januar. Hun forlod BCN for at tiltræde fast ansættelse andetsteds. Ansættelsen blev betalt af indtægter fra rekvireret arbejde. Konserveringstekniker Solange Marquet blev ansat den 1. august. Ansættelsen løber ind i det nye år. Solange kommer fra Belgien og er uddannet til konservering og restaurering af malerier. Ansættelsen i 2007 var betalt af rekvirerede opgaver samt overførte lønmidler fra Karetmager Ole Jespersen blev ansat den 1. december og frem til foråret Ole er ansat som vikar for Pascal, som skal bruge sin tid på en stor rekvireret opgave for Sønderborg Slot. Vores konserveringsassistent gennem mange år, Karsten Andersen, valgte i begyndelsen af året at opsige sin stilling på BCN for at tiltræde sin drømmestilling. Karsten var ansat i flexjob, men efter de nedskæringer i driftstilskuddet til BCN, som fulgte med kommunalreformen, var det desværre ikke muligt at genbesætte stillingen. Vi må derfor prøve at klare os uden en Karsten indtil videre. Dorte Nørgaard, som stod for rengøringen på værkstedet valgte ligeledes at opsige sin stilling i foråret. Rengøringen blev derefter overtaget af SCC-Danmark ApS. Det fastansatte personale i 2007 bestod af: Marianne T. Hadsund, konservator Hanne Billeschou Juhl, konserveringstekniker, orlov fra 1. august Lisbeth Præstegaard Jensen, konserveringstekniker Pascal Faudot, møbelsnedker Ane Hvorslev, sekretær, deltid 15 timer om ugen Karsten Ø. Andersen, konserveringsassistent, fratrådt Dorte Nørgaard, rengøring, deltid 7 timer om ugen, fratrådt Det løstansatte personale i 2007 bestod af: Lone Billeschou Juhl, konserveringstekniker, Cecil Krarup Andersen, konservator, Solange Marquet, konserveringstekniker, Ole Jespersen, karetmager, Medlemskab af organisationer Arbeitsgemeinschaft der Restauratoren Dansk Husflidsselskab Konservatorernes Efteruddannelsespulje (KEP) Lisbeth Præstegaard Jensen er medlem af KEP's bestyrelse. Nordisk Konservatorforbund (NKF) Værkstedets personale deltager i arbejdsgrupperne for tekstil og papir Organisationen Danske Museer (ODM) Marianne Hadsund er aktiv i følgende netværk: Fagpolitisk netværk for bevaringsområdet og Tværfagligt netværk for museernes samlinger, hvor hun er medlem af styregruppen. Dansk Tekstilhistorisk Forening International Council of Museums The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works Museumstjenesten Svenska Hemslöjdsforeningarnas Riksförbund The Institute of Paper Conservation Jysk Arkæologisk Selskab BCN deltager desuden i møder i Nordjyske Museers Udviklingsråd. 5

6 Fra arkivet på VHM fik vi i 2007 denne mystiske genstand ind. Umiddelbart ligner det en rulle med tynd, høj kvalitet ståltråd. på siden af rullen står der Beo-cord. Arkivet havde fået oplyst, at der var lyd på, fra en navngiven begivenhed. Det viste sig ganske rigtigt at være et trådbånd, produceret af B&O fra Trådbåndet som bærer af lydinformation blev opfundet af danskeren Valdemar Poulsen, som tog patent på sin Telegrafon i Læs mere om Valdemar Poulsens Telegrafon på www. rostra.dk/louis/andreart og vælg Valdemar Poulsen. Trådbåndet er nu sendt videre til Nasjonalbiblioteket i Rana, Norge, som har specialiseret sig i afspilning og digitalisering af sjældne medier. Vandskader og andre akutte skader holder ikke altid ferie som os andre. Det måtte vi sande to gange i den regnfulde sommer Heldigvis var der en konservator på arbejde på BCN, som kunne hjælpe i begge tilfælde. Efter den oplevelse besluttede vi, at der fremover skal være et beredskab i ferieperioder i form af en tændt mobiltelefon med en konservator på linjen! Her kan de faste brugere få hurtig rådgivning og hjælp, hvis uheldet er ude. Når ulykken først er sket, er det vigtigt at sætte ind omgående for at forhindre skaden i at udvikle sig. Det ses tydeligt på disse hvide underbenklæder, hvor vandskaden blev opdaget for sent. 6

7 Arbejdet på værkstedet Arbejde for brugerne, opgaver afsluttet i 2007 Limfjordsmuseet Bemalet langbord, Hessel Snedkermæssig sikring af møbler i udstillingen, Hessel Maleri på lærred 2 konsulentbesøg på Herregården Hessel Sæby Museum Ur Maleri på lærred Konsulentbesøg Gennemgang af 290 tekstilers egnethed til udstilling Try Museum Indrammet illustration Svampeskadet fotografi Kiste Skrin fra Skagen By- og Egnsmuseum før og efter konservering Skagen By- og Egnsmuseum 2 glaspladenegativer Farvelitografi Farvelagt tryk Diplom Lille karvskåret, bemalet skrin Tryk Stol 2 stole i røde farver Ur Puster Vugge Sengehest Træskovl Overslag på konserveringsopgave Sydhimmerlands Museum Rådgivning om arbejdssikkerhed Vendsyssel Historiske Museum Genkonservering af Hvilshøj-karret Stort foto behandlet på arkivet Målebånd til kreaturer Istandsættelse af museets udstilling af landbrugsredskaber Gårdmaleri, akvarel Gennemgang og sikring af vognsamling Gennemgang og sikring af udstillede møbler i Provstegården Fattigbøsse i messing Skabschatol Portræt udført med pastel/kul ovenpå saltpositiv 7 protokoller restaureret Vandskadet glaspladenegativ Olmerdugsdyner Sølvsmykke med valkyrie, detektorfund, Vrejlev, germansk jernalder 3 jernknive, bæltespænde og bronzenål, Vester Mellerup og Østergård, jernalder Tegning over Dyrskuepladsen på pergamynpapir Banecykel Maleri, olie på lærred, sign. Kongsmar Frysedesinfektion Uldent undertøj Vægt fra mejeri Kasse til stemmesedler Regenerering og udskiftning af silicagel i klimaskabe Vesthimmerlands Museum Fotografering af arkæologiske genstande til foredrag Arkæologiske ravperler, 24 numre 7

8 Diverse arkæologiske genstande bl.a. jern, bronze og glas. 17 numre Kæber, stejler og tænder fra forskellige dyr samt tørveprøver Tilbud på behandling af 5 bronzealderurner med låg og harpikstætning Konsulentbesøg Konsulentbesøg i forbindelse med kvalitetsvurdering Nordjyllands Historiske Museum, Aalborg Istandsættelse og pakning af genstande til juleudstilling Præparat med ovalt jernspænde med tekstil, 2 jernknive med bevaret træstruktur, ældre germansk jernalder, Postgården Istandsættelse og pakning af genstande til udstilling i forhal Kæmpekar med organisk magring, ældre romersk jernalder, Overbygård 6 kar fra nedbrændt kælder, ældre romersk jernalder, Overbygård 6 kar hvoraf 1 med forkullet korn, ældre romersk jernalder, Overbygård Gennemgang af keramikmateriale til permanent udstilling, Overbygård 3 ravperler 2 stykker uforarbejdet rav, ældre jernalder, Vester Hassing Tekstilprøver udtaget til undersøgelse på Teknologisk Institut, Rovsbjerghøj Ramme 5 lerkar i præparater fra jordfæstegrav, ældre romersk jernalder, Støvring Evt. nål til fibula, jern, bronzealderbebyggelse, Støvring Bronzefragmenter i præparat, bronzealder, Støvring Tråd i kobberlegering, middelalder, Adelgade 25-27, Hobro Klædeplombe af bly, middelalder, Adelgade 23, Hobro Pilespids med dølle, jern, middelalder, Tranegade 6b, Nibe Juvelskrin beklædt med skildpadde og med bronzebeslag Brændt humant knoglemateriale, tekstilfragmenter fra fint klæde og metalfragmenter fra østlandskedel, romersk jernalder, Rovsbjerghøj Grube med skårmateriale fra mindst 18 kar, yngre bronzealder, Støvring 4 genstande af kobberlegering og jern, middelalder, Algade Gotisk skab til indmuring Jernnøgle med kobberindlægninger, middelalder, Budolfi Plads Stik i ramme Blyantstegning Del af glaseret fad i flere stykker, Glargårde Pasglas og tråd, Glargårde Del af ovn med glas, Glargårde Akvarel af DSSF, Nørresundby 2 portrætter i blyant og akvarel i messingrammer Montering af fragmenteret arkæologisk spand, Vokslev Akvarel i ramme Oliemaleri på egetræspanel, har tilhørt Budolfi Kirke Stolspore af bronze, ryttergrav fra ældre romersk jernalder, Vester Hassing Diverse genstande af jern, kobber, bly samt en krabbeklo, middelalder, Algade 5 Fragmenter af 3 korsformede fibler med bevaret tekstil samt perler, ældre germansk jernalder, Sdr. Tranders Perler af glas, bronze og rav, 3 korsformede fibler, tenvægt af sten, bronzenål og jernkniv, ældre germansk jernalder, Sdr. Tranders Årlig rengøring af Apotekersamlingen Udarbejdelse af tilbud i forbindelse med arkæologisk undersøgelse, Jyllandsvej Hjælp til opsætning af udstilling i Det gamle Rådhus i Aalborg Udarbejdelse af tilbud i forbindelse med arkæologisk undersøgelse, Møgelhøjgård Regenerering af silicagel til feltkasser Regenerering af en stor tønde silicagel til klimaskabe Træprøver modtaget og pakket til opbevaring Udarbejdelse af tilbud i forbindelse med arkæologisk undersøgelse, Sdr. Onsild Afhentning på Moesgård af elletræ til rekonstruktioner APB, gennemgang af kemikalier samt bortskaffelse Aalborg Stadsarkiv Tilbud på frysetørring af vandskadede aviser 2 protokoller fra Tönnies negativarkiv Gennemgang af klima i negativmagasin samt løbende målinger Nordjyllands Kunstmuseum Stor samling grafik gennemgået og tilstandsvurderet. 24 tegninger udført af Lundstrøm befriet for hængsler og tape 8

9 Rekvirerede opgaver afsluttet i 2007 Nordjyllands Historiske Museum, Aalborg 2 lerkar fra jordfæstegrave, Støvring Stor mængde skårmateriale, Støvring Bronzegenstand i præparat Ravperler, 14 numre samt lerkarskår, stenalder Fremstilling af magasinkasse, Tviehøj Dall Spydspids, beslag til sværd, kniv og ringe, førromersk jernalder, Tviehøj Dall Enægget sværd med diverse sværdophæng, spydspids, stor kniv keramik og knoglemateriale, førromersk jernalder, Tviehøj Dall Skrin og spand, vikingetid, Vokslev Beslag til skrin, jern med ornamenteret bronzefolie Drachmanns Hus, Skagen Konsulentbesøg i forbindelse med udbredt angreb af borebiller Hune Kirke 2 malerier af Hune Kirke, olie på lærred Helstrup Kirke Restaurering af lydhimmel og prædikestol Lokalhistoriske Arkiv for Frejlev, Nørholm og Sønderholm Sogne Konsulentbesøg Private Nordjyllands Historiske Museum/ S. C. Strøybergs Fond til bevarelse af Jens Bangs Stenhus Maleri af Jens Bangs Stenhus Sæby Museum/Sæbygård Konsulentbesøg Aalborg Stadsarkiv Rapport over akut vandskade og permanente fugtproblemer i fotomagasinet Maleri, tempera på masonit, af Karl Nielsen 2 portrætter, olie på lærred Porcelænsfad 5 malerier på lærred, olie og akryl 2 malerier, akryl på lærred, af hhv. Nielsen og Noordman Dåbsattest 2 malerier Fad Blyantstegning 2 vitrineskabe Radering Restaurering af prædikestol i Helstrup Kirke 9

10 Møder Udover møderne i BCN's bestyrelse og værkstedets egne personalemøder har værkstedets personale deltaget i følgende møder: Hele Personalet Personaledag; vision for BCN Marianne T. Hadsund ODM s bevaringsnetværk Møde med de nordjyske kunstmuseer om samarbejde med BCN Nordjyske Museers Udviklingsråd, forårsmøde Principper for tilbudsgivning, arbejdsgruppe under ODM s bevaringsnetværk Dialogforum Bevaringscentrenes fremtid Arr.: Konserveringscenteret i Vejle Kurser Hele Personalet Digital fotografering, billedbehandling og lagring på BCN, v. Jens Nymose Klimastyring; teori og praktiske eksempler, v. Per Hadsund, NHM Marianne T. Hadsund Møde og kursus, Nordisk Museumsledernetværk, København Detergenter i tekstilkonservering Arr.: KEP Lisbeth Præstegaard Jensen Febr.-Marts Lovpligtigt kursus i arbejdssikkerhed Ny struktur for samarbejdet ml. BCN og brugerne, arbejdsgruppe under Dialogforum Nordjyske Museers Udviklingsråd, efterårsmøde Ny struktur for samarbejdet mellem BCN og brugerne, arbejdsgruppe under Dialogforum Lisbeth P. Jensen Ny struktur for samarbejdet mellem BCN og brugerne, arbejdsgruppe under Dialogforum Ny struktur for samarbejdet mellem BCN og brugerne, arbejdsgruppe under Dialogforum Hvordan (langtids)bevarer vi digitalt materiale Detergenter i tekstilkonservering Arr.: KEP (koordinator) Projektledelse Arr.: Teknisk Landsforbund Konservering af transparent papir Arr. IADA, Berlin Hanne Billeschou Juhl Udvidet materiale- og nedbrydningslære (2. dels kursus) Arr.: Konservatorskolen Pascal Faudot Projektledelse Arr.: Teknisk Landsforbund Pakkekursus for museernes personale i september måned. Kurset formede sig som en gennemgang af udstillings- og pakkemateriale. Der blev givet anvisninger på, hvordan de forskellige genstandsgrupper støttes og pakkes for at undgå skader. Der blev i forbindelse med kurset udarbejdet et metodeblad i form af et hæfte med materialeprøver og leverandørlister 10

11 Foredrag og Undervisning m.m. Marianne T. Hadsund Arbejdspladsvurdering. 2. dels kursus på Konservatorskolen Åbent Hus på Vesthimmerlands Museum; En aften om bevaring Lone Billeschou Juhl, Lisbeth P. Jensen, Hanne Billeschou Juhl, Pascal Faudot Pakning af museumsgenstande, kursus for BCN s brugere Hanne Billeschou Juhl Jysk Arkæologisk Selskab; Vokslevfundet skrin og spand fra vikingetiden Artikel til Vendsyssel Nu og Da ; Et gammelt fund i ny belysning 11

årsberetning 2008 bevaring & restaurering

årsberetning 2008 bevaring & restaurering årsberetning 2008 bevaring & restaurering Årsrapport 2008 for Bevaringscenter Nordjylland 2 Udgiver Bevaringscenter Nordjylland Sats Bevaringscenter Nordjylland Tryk Novagraf, Aalborg Copyright 2009 Bevaringscenter

Læs mere

bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring

bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring bevaringscenter nordjylland Bevaringscenter Nordjylland har til formål at yde bevaringsfaglig bistand til de museer,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2006 Nordjyllands Amts Konserveringsværksted

ÅRSBERETNING 2006 Nordjyllands Amts Konserveringsværksted ÅRSBERETNING 2006 Nordjyllands Amts Konserveringsværksted INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME AF BERETNING 2006.... 1 FORKORTELSER ANVENDT I BERETNINGEN... 2 ORGANISATION... 3 PERSONALE... 4 MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER...

Læs mere

Resume af årsberetning 2004

Resume af årsberetning 2004 Resume af årsberetning 2004 Generelt Nordjyllands Amts Konserveringsværksted (NAK) er en selvejende institution, som varetager konserveringsopgaver og rådgivning i bevaringsspørgsmål for de kulturhistoriske

Læs mere

årsberetning 2013 bevaring & restaurering

årsberetning 2013 bevaring & restaurering årsberetning 2013 bevaring & restaurering Årsberetning 2013 for Bevaringscenter Nordjylland Udgiver Bevaringscenter Nordjylland Storemosevej 8 DK-9310 Vodskov Tlf. +45 9829 2455 bcn@bcnord.dk www.bcnord.dk

Læs mere

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland.

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Til muserne i det Midt og Vestjyske område Skive den 6/1-2008 Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Med nærværende introduktionsmateriale og spørgeskema ønsker bestyrelsen for Museernes Bevaringscenter

Læs mere

ÅRSBERETNING 2003. Nordjyllands Amts Konserveringsværksted

ÅRSBERETNING 2003. Nordjyllands Amts Konserveringsværksted ÅRSBERETNING 2003 Nordjyllands Amts Konserveringsværksted Resume af beretning for 2003 Generelt Nordjyllands Amts Konserveringsværksted (NAK) er en selvejende institution, som varetager konserveringsopgaver

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

årsberetning 2012 bevaring & restaurering

årsberetning 2012 bevaring & restaurering årsberetning 2012 bevaring & restaurering Årsberetning 2012 for Bevaringscenter Nordjylland Udgiver Bevaringscenter Nordjylland Storemosevej 8 DK-9310 Vodskov Tlf. +45 9829 2455 bcn@bcnord.dk www.bcnord.dk

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

årsberetning 2009 bevaring & restaurering

årsberetning 2009 bevaring & restaurering årsberetning 2009 bevaring & restaurering Årsrapport 2009 for Bevaringscenter Nordjlland 2 Udgiver Bevaringscenter Nordjlland Sats Ole Jespersen, Bevaringscenter Nordjlland Trk Novagraf, Aalborg Copright

Læs mere

Konserveringscentret i Vejle

Konserveringscentret i Vejle Vedtægter for den selvejende institution Konserveringscentret i Vejle 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fonden Konserveringscentret i Vejle. Dens hjemsted er Vejle Kommune. 2. Fondens

Læs mere

årsberetning 2011 bevaring & restaurering

årsberetning 2011 bevaring & restaurering årsberetning 2011 bevaring & restaurering 2 for Bevaringscenter Nordjylland Udgiver Bevaringscenter Nordjylland Storemosevej 8 DK-9310 Vodskov Tlf. +45 9829 2455 bcn@bcnord.dk www.bcnord.dk www.facebook.com/bcnord

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Organisation. Personale. Bestyrelse. Nordjyllands Amts Konserveringsværksted (NAK) er en selvejende institution, som varetager konserveringsopgaver

Organisation. Personale. Bestyrelse. Nordjyllands Amts Konserveringsværksted (NAK) er en selvejende institution, som varetager konserveringsopgaver Organisation Nordjyllands Amts Konserveringsværksted (NAK) er en selvejende institution, som varetager konserveringsopgaver og rådgivning i bevaringsspørgsmål for de kulturhistoriske museer og andre offentlige

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. Bevaringscenter Øst, Vasebækvej 30 D, DK 4600 Køge, Tlf. +45 56 65 49 62, www.bcoest.dk 1

ÅRSBERETNING 2013. Bevaringscenter Øst, Vasebækvej 30 D, DK 4600 Køge, Tlf. +45 56 65 49 62, www.bcoest.dk 1 ÅRSBERETNING 2013 1 Forside illustrationer: 1: Gammel farvearkæologisk undersøgelse på Køge Museum 2: Gammel farvearkæologisk undersøgelse på Køge Museum 3: Modellering af sigil til Borgcenterudstilling

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

BEVARING - STATUS KUNST

BEVARING - STATUS KUNST ARBEJDET MED GENSTANDE BEVARING - STATUS VejleMuseerne råder over magasiner på følgende steder: Fællesmuseumsmagasinet på Lysholt, Kunstmuseet på Flegborg og magasinet på Vandel Skole. Hvad samlingerne

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv Byrådssekretariatet Sagsbehandler: Gitte Hedemark Sagsnr. 85.08.00-A26-1-15 Dato:21.10.2015 Forslag til Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv 1 Formål Horsens Kommunes Stadsarkiv har til formål 1.

Læs mere

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje.

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Aalborg-turen Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Første mål var Aalborghus Slot, der er opført 1539-1555 af

Læs mere

Jernalder. Fakta. Hvor ved vi det fra? Hvad ved vi? Se film

Jernalder. Fakta. Hvor ved vi det fra? Hvad ved vi? Se film Jernalder Vidste du... at der nogle gange var krig i jernalderen? Jernalderen var den tid, der kom efter bronzealderen. Den sidste del af jernalderen kaldes vikingetid. For 2500 til 1000 år siden var der

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Jernalder FAKTA. Hvad ved vi? Jernalderen var den tid, der kom efter bronzealderen.

Jernalder FAKTA. Hvad ved vi? Jernalderen var den tid, der kom efter bronzealderen. Jernalder Vidste du... at der nogle gange var krig i jernalderen? Vi har fundet jernalderfolkenes grave og landsbyer. Vi har også fundet mange af deres ting og spor efter deres religion og deres krige.

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Trekantede grave i Bohuslän

Trekantede grave i Bohuslän Trekantede grave i Bohuslän Bohuslän er i dag et svensk landskab nord for Göteborg. Navnet Bohus hed oprindeligt Bagrhus, der med tiden ændrede sig til Baahus. Det er ikke mange gravhøje formet som en

Læs mere

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg VEDTÆGTER for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg Kunsten Museum of Modern Art Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf. 99 82 41 00 CVR-nr.: 47 21 82 68 Side 1 af 8 1. Navn,

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen

Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Harry Hansens billeder fra Klitterne i Frederikshåb Plantage er mange, og de skattes højt af dem, som er så heldige at eje et

Læs mere

Tekstile løsninger - fra ide til virkelighed. Severin Larsen. Sadelmager, Tapetserer- & Dekoratørmester

Tekstile løsninger - fra ide til virkelighed. Severin Larsen. Sadelmager, Tapetserer- & Dekoratørmester Tekstile løsninger - fra ide til virkelighed Severin Larsen Sadelmager, Tapetserer- & Dekoratørmester Dekorationsopgaver - vi løser store som små! Severin Larsen én af de sidste ægte tapetserer i Danmark!

Læs mere

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Opfølgning på besøg hos de lokalhistoriske arkiver Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Indledning: Lokalhistoriske arkiver er det lokale samfunds fælles hukommelse arkiverne indsamler og

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse Private: Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S), Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Virksomhedsejer Jens Højer (Højer

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Som konservator er man meget optaget af at mindske eksponering af museumsgenstande og interiør til partikelforurening, fordi især de meget fine

Som konservator er man meget optaget af at mindske eksponering af museumsgenstande og interiør til partikelforurening, fordi især de meget fine Som konservator er man meget optaget af at mindske eksponering af museumsgenstande og interiør til partikelforurening, fordi især de meget fine partikler er meget tilsmudsende, og er svære at fjerne igen.

Læs mere

STADSARKIVET FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE ÅRSBERETNING 2013

STADSARKIVET FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE ÅRSBERETNING 2013 STADSARKIVET FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE ÅRSBERETNING 2013 Foto: Arkivar Ann-Sofie Wiil flytter arkivalier på Skibbyhøj I arkiverne treffer vi selve livet i dets usminkede heslighet, dets ubeskrivelige brutalitet

Læs mere

BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR

BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR Beretning 2011 1.0 Arbejdsgrundlag og formål 1.1 Navn Bevaringscenter Næstved Kunst og Kultur 1.2 Adresse og telefonnummer Tommerupvej 1, 4700 Næstved Telefon: 5577

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

SVM Slagelse Klosterjord, Skælskørvej, Slagelse sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 73.

SVM Slagelse Klosterjord, Skælskørvej, Slagelse sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 73. SVM1417-2-3 Slagelse Klosterjord, Skælskørvej, Slagelse sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.14. Sb.nr. 73. Kampagne: 03-01-2013 (SVM1417-2) og 15-04-2013 (SVM1417-3) Registreringsnotat

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik BILLED VÆRKSTEDET maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2014 Keramik Undervisningen i keramik veksler mellem stillede opgaver og værkstedsarbejde. Gennemgang af de færdige arbejder er en del af undervisningen.

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave Bygherrerapport Viumgård I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder og yngre bronzealder samt gravplads fra yngre germansk jernalder ved Viumgård I. Sagsinfo SMS 1016A Viumgård 1 Stednr. 13.02.05-65.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Tilstede: Trine Rasmussen, Jens Christensen, Rita Møller Nielsen, Jens Eskildsen, Kirsten Bundgård, Sidsel M. Sørensen, Anne-Dorthe Tuemose. Gæster under relevante

Læs mere

PRÆSTEVEJ 60, HUSEBY MNS 50038

PRÆSTEVEJ 60, HUSEBY MNS 50038 UDGRAVNINGSRAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. mus. insp. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Museum Nordsjællands undersøgelse på Overdrevsvej 24 ved Ramløse (MNS 50019)

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Skjoldhøjkollegiet. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 174 fredag den 11. marts 2016 kl. 10.00

Skjoldhøjkollegiet. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 174 fredag den 11. marts 2016 kl. 10.00 Kollegiekontoret i Aarhus 18. marts 2016 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skjoldhøjkollegiet Møde nr. 174 fredag den 11. marts 2016 kl. 10.00 Referat af møde 174 i Skjoldhøjkollegiets

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog BILLED VÆRKSTEDET Birthe Nissen Lisbeth Poulsen Vibeke Krog maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2012 Keramiker Lisbeth Poulsen Låsby www.lisbethpoulsen.dk Uddannelse: Det Jyske Kunstakademi 1983-88

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Arkæologikasse. Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad er flint? Hvad laver en arkæolog?

Arkæologikasse. Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad er flint? Hvad laver en arkæolog? Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Arkæologikasse Hvad er flint? Hvorfor er der mørke pletter? Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad laver en arkæolog? Hvad har man brugt

Læs mere

Håndværk, kunst og design

Håndværk, kunst og design Linjens formål: At give eleven en oplevelse af glæden ved noget selvskabt individuelt og i samarbejde med andre. At styrke elevens kreativitet, selvtillid og skabende evner gennem forskellige udtryksmidler

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 25. februar 2013 Den fremtidige varetagelse af arkæologiske

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen En glad Erik Fogh Nielsen. Billedet er taget ved den sidste Pinseudstilling Erik Fogh Nielsen deltog i.

Læs mere

Referat fra 18. februar 2014 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra 18. februar 2014 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra 18. februar 2014 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Til stede: Tage Høj Kristiansen, Poul Sørensen, Knud Føhns, Heidi Sandholm,

Læs mere

årsberetning 2010 bevaring & restaurering

årsberetning 2010 bevaring & restaurering årsberetning 2010 bevaring & restaurering 2 for Bevaringscenter Nordjylland Udgiver Bevaringscenter Nordjylland Storemosevej 8 DK-9310 Vodskov Tlf. +45 9829 2455 bcn@bcnord.dk www.bcnord.dk Sats Ole Jespersen,

Læs mere

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Side 1 af 7 Samlinger Indledning Den store indsamling af institutioner og skolearkiver i hele Frederikshavn kommune i 2012, har givet Stadsarkivet mulighed for

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Full-body CT-scan af nogle gamle vestjyder udgravning af urner fra tuegravpladsen ved Årre Tine Lorange

Full-body CT-scan af nogle gamle vestjyder udgravning af urner fra tuegravpladsen ved Årre Tine Lorange udgravning af urner fra tuegravpladsen ved Årre Tine Lorange En gammelkendt tuegravplads ved Årre blev i efteråret 2008 genstand for nye undersøgelser i forbindelse med nedgravningen af jordkablet til

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Årsberetning 2008 NORDJ YLLANDS HI STORI SKE MUSEUM

Årsberetning 2008 NORDJ YLLANDS HI STORI SKE MUSEUM Årsberetning 2008 NORDJ YLLANDS HI STORI SKE MUSEUM 1 2 Redaktion: Lars Christian Nørbach Tilrettelæggelse: Jan Slot-Carlsen Illustrationer: Jan Slot-Carlsen m.fl. Korrektur: Bodil Nørbach Tryk: Basis

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen

Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Budget 2016 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Som jeg netop har fremlagt er vores regnskaber under pres. Hovedårsagen er ganske enkelt, at vi mister medlemmer. Ikke fordi organisationsgraden forandre

Læs mere

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen.

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Vedtægter for Skagens Museum 1. Ejerforhold, hjemsted og status Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Skagens Museum er et statsanerkendt kunstmuseum, omfattet af Museumsloven

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Medlems Nr. Navn 11091 Amalienborgmuseet, DKKS 1001 Antikmuseet 2000 Arbejdermuseet & 30116 Arkælogi Haderslev 20491 Bakkehusmuseet 1003 Ballerup

Medlems Nr. Navn 11091 Amalienborgmuseet, DKKS 1001 Antikmuseet 2000 Arbejdermuseet & 30116 Arkælogi Haderslev 20491 Bakkehusmuseet 1003 Ballerup Medlems Nr. Navn 11091 Amalienborgmuseet, DKKS 1001 Antikmuseet 2000 Arbejdermuseet & 30116 Arkælogi Haderslev 20491 Bakkehusmuseet 1003 Ballerup museum 1099 Bevaringscenter Nordjylland 1154 Bevaringscenter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. februar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Helle Øst Udviklingsråd Referat Udviklingsrådets Årsmøde Dato: 29. marts 2012, kl. 19.00 Sted: Helle Hallen Dagsorden ifg. Vedtægter: Beslutning: 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse af årsberetning

Læs mere

VHM Ny Krogen. Bebyggelsesspor fra overgangen stenalder/bronzealder og bebyggelsesspor fra jernalderen.

VHM Ny Krogen. Bebyggelsesspor fra overgangen stenalder/bronzealder og bebyggelsesspor fra jernalderen. VHM 00380 Ny Krogen Bebyggelsesspor fra overgangen stenalder/bronzealder og bebyggelsesspor fra jernalderen. Albæk Sogn, Frederikshavn Kommune, Fund og Fortidsminder 100201-288 Baggrundskort Kort og Matrikelstyrelsen.

Læs mere

DJM 2734 Langholm NØ

DJM 2734 Langholm NØ DJM 2734 Langholm NØ Rapport til bygherre Med rødt lokalplansområdet syd for den eksisterende sommerhusbebyggelse Resumé. Prøvegravning af 1,2 ha ved Gjerrild Nordstrand med levn fra bondestenalder (Tragtbægerkultur

Læs mere

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst.

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Kredsrådsmøde Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra kredskassereren samt DcH Vesthimmerland, Øland, Hadsund, Støvring og Morsø Referat Inden

Læs mere

Udgifter 0-0,00 22 Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter

Udgifter 0-0,00 22 Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter Udgifter 0-0,00 22 Personale Fastansat personale 15.587.103 Løst ansatte kustoder 644.128 Øvrige personaleudgifter 265.247 16.496.478,43 28 Lokaler Vedligehold og inventar 362.204 Forsikring 29.219 El,

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere