Tømiddelgruppen. Af: Peter Johnsen & Michel M. Eram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tømiddelgruppen. Af: Peter Johnsen & Michel M. Eram"

Transkript

1 Tømiddelgruppen Af: Peter Johnsen & Michel M. Eram

2 Agenda Baggrund Forskning Viden Praksis SIDE 2

3 SIDE 3

4

5 Oversigt Håndbog for drift af veje og stier, juli 2003 Vejregel for Tømidler, sand og grus til glatførebekæmpelse, november 2006 Udbudsforskrift: Levering af vejsalt, december 2009 Udbudsforskrift: Udførelse af vintertjeneste (kørsel med lastbil, traktor m.m.), maj 2004 Vejledning: Indretning af salthaller og slatpladser, februar 2012

6 Baggrund 6

7 Praktisk håndbog med anbefalet strategi og dosering for indsats under forskellige temperaturer, vejr- og vejforhold Arbejdsgruppens slutprodukt er en håndbog om tømidler. I udarbejdelsen af håndbogen arbejder arbejdsgruppen med en række emner, som skal indgå i den endelige udgave af håndbogen: Beskrivelse af forskellige tømidlers effektivitet og egenskaber via bedre kendskab til deres smeltekapacitet ved forskellige temperaturer, ud fra litteratur suppleret med forsøg Erfaringer fra andre lande Strategi for mere effektiv glatførebekæmpelse ved meget lave vejtemperaturer Undersøgelse af de forskellige tømidlers miljøpåvirkning Undersøgelse af forhold som følge af trafikkens påvirkning af kørebanetilstand Undersøgelse af tømidlers aggressivitet på konstruktioner Opbevaring og håndtering af forskellige tømidler.

8 Baggrund 8.

9 4,0m 3xDRI521 Formål Gruppen skal udarbejde forslag til strategi for valg af tømiddel og dosering ved forskellige vejtemperaturer og vejtilstande ud fra de forskellige tømidlers smeltekapacitet, frysepunkt, miljøbelastning og økonomi. 4,0m Yderbane Midterbane Inderbane 1,98m 6,44m 1,09m1,53m Variabel elektromotor Kunsstofbelægning Degadur 330 vedhæftet Bausit vedhæftet Forstækningskabel af stål Tværbjælke af stål Vakuumsalt 6 x hjul med vinterdæk, fastspændt med profiljern 3 x DRI521 Vaisala sensor Areal: 2,42m2 Omkreds: 6,93m Areal: 3,66m2 Omkreds: 9,76m Komplet ROSA station DM32 Areal: 4,93m2 Omkreds: 12,61m

10 Praktisk håndbog med anbefalet strategi og dosering for indsats under forskellige temperaturer, vejr- og vejforhold Arbejdsgruppens slutprodukt er en håndbog om tømidler. I udarbejdelsen af håndbogen arbejder arbejdsgruppen med en række emner, som skal indgå i den endelige udgave af håndbogen: Beskrivelse af forskellige tømidlers effektivitet og egenskaber via bedre kendskab til deres smeltekapacitet ved forskellige temperaturer, ud fra litteratur suppleret med forsøg Erfaringer fra andre lande Strategi for mere effektiv glatførebekæmpelse ved meget lave vejtemperaturer Undersøgelse af de forskellige tømidlers miljøpåvirkning Undersøgelse af forhold som følge af trafikkens påvirkning af kørebanetilstand Undersøgelse af tømidlers aggressivitet på konstruktioner Opbevaring og håndtering af forskellige tømidler.

11 Håndbogens udformning Håndbogen vil indeholde en beskrivelse af tømidlers effektivitet og en grundig beskrivelse af de enkelte tømidlers miljømæssige påvirkninger, økonomiske betragtninger iht. deres smelteevne, korrosionsevne på konstruktioner og opbevaring og håndtering af produkterne.

12 Eksempel på håndbogens udformning tømidler

13 Eksempel på håndbogens udformning tømidler Den mere detaljerede beskrivelse af de enkelte tømidler vil fremgå af den tekniske udgave af håndbogen

14 Eksempler på projekter i forbindelse med udarbejdelse af håndbogen Kemiske egenskaber Kortlægge effektivitet og egenskaber ved de fleste handlende tømidler på markedet. Alle tømidler er blevet undersøgt for deres evne til at smelte is ved temperaturer fra 0 C til -20 C Analyserne er foretaget med udgangspunkt i følgende standarder: Smeltekapacitet mv.: Development of Standardized Test Procedures for Evaluating Deicing Chemicals Vægtfylde af eutektisk blanding: ASTM D 891 Viskositet af eutektisk blanding: ASTM D ; /5/ mv.

15 4,0m 3xDRI521 Eksempler på projekter i forbindelse med udarbejdelse af håndbogen Is-karussellen Bestemmelse af trafikkens accelererende påvirkning på optøning af is. Formålet er at få en forståelse for de fysiske reaktioner, der sker, når et dæk ruller på en isbelagt vejbelægning, og håbet er, at resultaterne kan medvirke til, at man indleder nye principper med trafikafhængig saltning, f.eks. i myldretiden, så saltforbruget reduceres. Og i bedste fald kan nogle saltninger helt undgås. 4,0m Yderbane Midterbane Inderbane 1,98m 6,44m 1,09m1,53m Variabel elektromotor Kunsstofbelægning Degadur 330 vedhæftet Bausit vedhæftet Forstækningskabel af stål Tværbjælke af stål 6 x hjul med vinterdæk, fastspændt med profiljern 3 x DRI521 Vaisala sensor Areal: 2,42m2 Omkreds: 6,93m Areal: 3,66m2 Omkreds: 9,76m Komplet ROSA station DM32 Areal: 4,93m2 Omkreds: 12,61m

16 Støj i data kan skyldes islag tykkelsen Data analyseres Yderbane Midterbane Yderbane Midterbane temp Tiden efter trafik Antal biler Testnr. Tiden efter trafik Antal biler Testnr. temp Tiden efter trafik Antal biler Testnr. Tiden efter trafik -2 10: : : : : : : :00 6, : : : :30 11, : : : : : : : : : : : : :00 3, : Antal biler Testnr. Gns. 06: :04 6 Gns. 11: :30 12 Standardafvigelse03: :40 5 Standardafvigelse04: :

17 Friktionsenergien ved rullemodstanden Lufttemperatur= O C ±1 - N IdeeL = 2300 pe/time/retning = AADT Strækning: mid=38km, yde=50km Temp. o C 0 o C -2 o C -4 o C -6 o C -8 o C -10 o C -12 o C Midterste bane Yderste bane Fra o C til o C Difference o C Fra o C til o C Difference o C 1. kørsel 0 2,1 2,1-0,6 1,9 2,5 2. kørsel -0,4 1,7 2,1-0,4 1,8 2,2 1. kørsel -2-0,9 1,1-2,2-0,4 1,2 2. kørsel -1,9-1,2 0,7-1,8-0,6 1,2 1. kørsel -4,4-2,6 1,8-4,6-2,7 1,9 2. kørsel -4,6-2,5 2,1-3,9-2,4 1,5 1. kørsel -5,4-4 1,4-5,9-4,6 1,3 2. kørsel -5,7-4,2 1,5-6,1-4,5 1,6 1. kørsel -8,3-6,1 2,2-8,2-6,9 1,3 2. kørsel -8,3-6,1 2,2-8,2-6,9 1,3 1. kørsel -9,5-8,6 0,9-9,5-8,7 0,8 2. kørsel -9,9-7,9 2-9,9-8,2 1,7 1. kørsel -11,6-10,3 1,3-11,7-10,4 1,3 2. kørsel -11,9-9,6 2,3-11,8-9,9 1,9 Midterste bane Yderste bane Temp o C Min o C Max o C Middel o C Min o C Max o C Middel o C 0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,5 2,4-2 0,7 1,1 0,9 1,2 1,2 1,2-4 1,8 2,1 2 1,5 1,9 1,7-6 1,4 1,5 1,5 1,3 1,6 1,5-8 2,2 2,2 2,2 1,3 1,3 1,3-10 0,9 2 1,5 0,8 1,7 1,3-12 1,3 2,3 1,8 1,3 1,9 1,6

18 Eksempler på projekter i forbindelse med udarbejdelse af håndbogen Miljøpåvirkninger Litteraturstudie om tømidlers miljøpåvirkninger 20.

19 Eksempler på opgaver i forbindelse med udarbejdelse af håndbogen Håndtering, arbejdsmiljø og opbevaring 21

20 Fasediagram saltopløsning (NaCl) og vand Læren om fasediagram Faseområder: Markerer området, hvor al is smelter, så der dannes en lage. Områder med is: Markerer området, hvor al is smelter, men noget af tømidlet forbliver uopløst, så der er både tømiddel og lage tilstede. Det uopløste tømiddel kan nedsætte friktionen. Markerer området, hvor kun noget af isen smelter, så der er både is og lage tilstede. Markerer området, hvor intet is smelter. Fasekurver: Frysepunktskurve, der adskiller områder med is fra områder uden is Fasekurver, der adskiller områder med forskellige faser

21 Fasediagram saltopløsning (NaCl) og vand Læren om fasediagram Først findes 10 vægt% NaCl på den vandrette akse, dernæst følges denne værdi lodret op i diagrammet, til man rammer den vandrette linie for -10 C (blå pil). Hvad er så dén vægt% NaCl, der netop kan smelte det sidste af isen? Ved at gå vandret ud af linien for -10 C (orange pil), kommer man til frysepunktskurven [sort], der adskiller området med to faser og området med én fase som lage. Ved at gå lodret ned fra dette punkt findes en vægt% på ca. 14%. Tilføres mere salt end de 14% stiger vægt% en, og blandingen vil på et tidspunkt ramme den grønne fasekurve (brun pil): grænsen mellem et faseområde med lage og et andet med både lage og uopløst salt ved ca. 25 vægt%. Kommer vægt% en over denne værdi, vil der udfældes salt i blandingen. Eutektisk punkt (violet pil) Dette punkt defineres som den laveste temperatur, hvor hele blandingen stadig er flydende, altså som lage. Når denne temperatur kendes, kan den tilsvarende vægt% salt findes ud fra fasediagrammet. På figuren ses faseområdet med lage som den eneste fase at røre området med kun én fast fase ved en temperatur på - 21 C. Den tilsvarende vægt% findes så til at være 23%.

22 Sammenligning af tømidler - smeltekapacitet Tømidler Natriumklorid 98% Natriumformiat 98% Magnesiumklorid 47% Kaliumformiat 50% Kalciumklorid 77% Kalciumklorid 32% CMA 96% CMA 25% Smeltekapacitet ved grader C Eutektisk/fryspu nktstemperatur* C -21, * -33,6-50* -54,4-29* * *

23 Sammenligning af tømidler - smelteeffekt Tømidler Natriumklorid 98% Natriumformiat 98% Magnesiumklorid 47% Kaliumformiat 50% Kalciumklorid 77% Kalciumklorid 32% CMA 96% CMA 25% Smelteeffekt ved grader C Eutektisk/fryspu nktstemperatur* C -21,1-20* -33,6-50* -54,4-29* -27* -14* 25.

24 Tømidlers smeltekapacitet mindskes i takt med faldende temperatur Strategisk valg af tømidler efter behov Temperatur ( C) NaCl 98% MgCl2; 47,3% K-formiat; 50% Na-formiat; 98% CMA; 96% CMA; 25% CaCl2; 77% CaCl2; 32% HØJ NORMAL LAV Høj effektivitet: Smeltekapacitet efter 60 minutter >= 2 g smeltet is / g tømiddel. Normal effektivitet: Smeltekapacitet efter 60 minutter >= 1 g smeltet is og < 2 g smeltet is / g tømiddel. Lav effektivitet: Smeltekapacitet efter 60 minutter < 1 g smeltet is / g tømiddel. 26.

25 Forholdet imellem Vejtilstande, udspredt saltmængde og den resulterende saltblandings koncentration og frysepunkt Forudsætninger: Der anvendes natriumklorid, både til saltning og væskespredning. Ved væskespredning er regnet med, at væsken indeholder 22% salt (regnet efter vægt). 1 liter (1000 ml) væske vejer i alt 1168 gram - og indeholder 256 gram salt og 912 gram vand. Forudsætning: Lage vægtfylde g/ml 1,168 Karakteristik for Salt Vand Færdig blanding 22% saltopløsning gram gram = ml gram ml 1 liter vand + salt liter væske ml væske 5,1 18,2 23, kg væske kg salt Eksempler Vand på vejen Udspredning af tørsalt Udspredning af fugtsalt (30%) Udspredning af saltlage (22%) Udspredning af kombi Vand- Vand- Salt- Result. blanding Tilført fugtsalt- Salt- Tilført væske-result. blanding Tilført væske- Salt- Result. blanding Tilført fugtsalt- Salt-Tilført væske-tilført væske- Salt- Samlede Result. blanding tykkelse mængde mængde koncentr. frysepkt. mængde mængde mængde koncentr. frysepkt. mængde mængde koncentr. frysepkt. mængde mængdemængde mængde mængde saltmængde koncentr. frysepkt. Vejtilstand mm ml/m² g/m² % C g/m² g/m² ml/m² % C ml/m² g/m² % C g/m² g/m² ml/m² ml/m² g/m² g/m131 % C Tør ,0 3,8 1,0 10 2,6 25,7-21,1 5,0 3,8 1,0 10 2,6 6,4 58, ,5 5,7 1,5 20 5,1 25,7-21,1 7,5 5,7 1,5 20 5,2 10,9 50,9 0, ,9-21,1 2,4 1,8 0,5 17,5-13,6 15 3,9 15,4-11,3 5,0 3,8 1,0 10 2,6 6,4 30,6-21,1 0, ,5 46,6-21,1 7,5 5,7 1,5 49,9-21,1 20 5,1 17,1-13,1 5,0 3,8 1,0 10 2,6 6,4 30,6-21,1 Fugtig 0, ,5 31,8-21,1 10,0 7,7 2,0 34,8-21,1 30 7,7 15,4-11,3 10,0 7,7 2,0 30 7,8 15,4 29,7-21,1 0, ,9-12,9 12,5 9,6 2,5 18,2-14,4 35 9,0 10,6-7,0 12,5 9,6 2,5 35 9,1 18,7 21,3-18,3 0, ,5 19,5-15,9 15,0 11,5 3,0 21,7-18, ,3 11,4-7,6 15,0 11,5 3, ,4 21,9 23,5-21,1 0, ,5 22,9-20,4 17,5 13,4 3,5 25,1-21, ,3 11,4-7,6 17,5 13,4 3, ,4 23,8 25,4-21,1 0, ,5 4,7-2,8 7,5 5,7 1,5 5,7-3,4 20 5,1 4,3-2,5 7,5 5,7 1,5 20 5,2 10,9 9,0-5,7 0, ,5 6,4-3,9 10,0 7,7 2,0 7,5-4,7 30 7,7 5,9-3,6 10,0 7,7 2,0 30 7,8 15,4 11,7-7,9 0, ,5-5,4 12,5 9,6 2,5 9,3-6, ,3 7,3-4,5 12,5 9,6 2, ,4 20,0 14,0-9,9 0, ,5 2,3-1,3 7,5 5,7 1,5 2,9-1,7 20 5,1 2,3-1,4 7,5 5,7 1,5 20 5,2 10,9 4,9-2,9 Våd 0, ,5 3,2-1,9 10,0 7,7 2,0 3,8-2,2 30 7,7 3,4-2,0 10,0 7,7 2,0 30 7,8 15,4 6,7-4,1 0, ,5 4,9-2,9 15,0 11,5 3,0 5,7-3, ,3 4,3-2,5 15,0 11,5 3, ,4 21,9 9,0-5,7 0, ,5 1,3-0,7 10,0 7,7 2,0 1,5-0,9 30 7,7 1,5-0,8 10,0 7,7 2,0 30 7,8 15,4 2,9-1,7 0, ,7-1,0 15,0 11,5 3,0 2,3-1, ,3 1,9-1,1 15,0 11,5 3, ,4 21,9 4,0-2,4 1 cm sne ,3-0,7 20,0 15,3 4,0 1,5-0, ,1 1,3-0,8 20,0 15,3 4, ,3 29,6 2,8-1, ,7-1,0 25,0 19,2 5,0 1,9-1, ,6 1,9-1,1 25,0 19,2 5, ,8 39,9 3,7-2,2 2 cm sne ,6-0,4 20,0 15,3 4,0 0,8-0, ,1 0,7-0,4 20,0 15,3 4, ,3 29,6 1,4-0, ,8-0,5 25,0 19,2 5,0 1,0-0, ,6 1,0-0,6 25,0 19,2 5, ,8 39,9 1,9-1,1 5 cm sne ,3-0,1 20,0 15,3 4,0 0,3-0, ,1 0,3-0,2 20,0 15,3 4, ,3 29,6 0,6-0, ,3-0,2 25,0 19,2 5,0 0,4-0, ,6 0,4-0,2 25,0 19,2 5, ,8 39,9 0,8-0,4

26 Sådan kan skemaet bruges i operationelt situationer Værktøj til at vurdere din beslutning på dosering Eksempler Vand på vejen Udspredning af fugtsalt (30%) Vand- Vand- Tilført fugtsalt- Salt- Tilført væsketykkelse Result. blanding mængde mængde mængde mængde koncentr. frysepkt. Vejtilstand mm ml/m² g/m² g/m² ml/m² % C Fugtig 0, ,5 5,7 1, ,1 Fugtig 0, ,5 9,6 2,5 18,2-14,4 Våd 0, ,5 9,6 2,5 9,3-6,0 Våd 0, ,0 11,5 3,0 5,7-3,4 1 cm sne ,0 15,3 4,0 1,5-0,9 2 cm sne ,0 15,3 4,0 0,8-0,4 5 cm sne ,0 19,2 5,0 0,4-0,2 28.

27 Smeltekapacitet for NaCl vil danne grundlag for alternative tømidler Doseringsinstruks for alle tømidler 29.

28 Andre påvirkning som i også skal forholde jer til Miljøpåvirkninger NaCl Generelt Omfattende skader på planter og ferskvandsorganismer. Skader på jordens kemi og struktur. Trussel mod drikkevandskvaliteten. Jordbund Brugen af vejsalt medfører øget koncentration af Na og Cl i jordvandet. Jordens kemi ændres, når Na binder sig til jordpartiklerne i stedet for næringsstoffer. Beplantning Ferskvand Drikkevand 30. Kaliumformiat 50% Generelt Formiat nedbrydes hurtigt i jorden. Mindre skade på planter end NaCl. Risikoen for at kaliumformiat giver iltsvind i ferskvand er lille. Jordbund Kalium kan i nogen grad medføre øget udvaskning af andre næringsstoffer, men i mindre grad end Mg og Ca. Formiat nedbrydes hurtigt i jorden, og der kendes ikke dokumenterede skader på jorden. Beplantning Ferskvand Drikkevand

29 Hvornår kan man med fordel anvende alternative tømidler? Hvor ofte kan det være aktuelt i Danmark?

30 Hele landet Antal vinterdage pr. vintersæson opdelt i vejtemperaturintervaller Oversigt vinterdage Vintersæson > Antal dage > Antal dage > >

31 Dosering og indsats med Kalciumklorid & Magnesiumklorid Dosering ved meget lave vejtemperaturer Kalciumklorid Magnesiumklorid Kan anvendes ned til -6 C (32% CaCl2), -14 C (77% CaCl2). Kalciumklorid kan desuden også anvendes i blanding med natriumklorid. Doseringsforslag ved præventiv saltning: Kalciumklorid (77 %) bør i stor grad anvendes som befugtet i form af enten tør CaCl2 tilsat med saltlage eller omvendt. Doseringsinstruks: CaCl2 (77 %) kan endvidere anvendes som lage tilsat tør NaCl, (f eks 10-30% flydende CaCl % NaCl se afsnit om tømidler af NaCl eller CaCl2). Kalciumklorid (32 %) kan eksempelvis anvendes på følgende måde: Kan anvendes ned til -18 C. Magnesiumklorid kan desuden også anvendes i blanding med natriumklorid. Doseringsforslag ved præventiv saltning: 1. Spredning af 30 % befugtet salt: 20 g/m2 NaCl befugtet med MgCl2 lage. Metoden sikrer, at der kan opnås en høj frysepunktstemperatur ved blanding af de 2 produkter samtidig med at brugen af MgCl2 begrænses væsentligt fordi det kun anvendes som tilsætning til NaCl. Doseringsforslag ved glat føre: 1. Spredning af magnesiumklorid som tørstof: g/m2 MgCl2 (efter udspredning observeres virkningen 33

32 Tak for jeres opmærksomhed

Velkommen til go morgenmøde om alternativ glatførebekæmpelse

Velkommen til go morgenmøde om alternativ glatførebekæmpelse Velkommen til go morgenmøde om alternativ glatførebekæmpelse Tonny Holst, driften Marielyst & Anne Stougaard, By- og Miljø Gladsaxe Kommune Klikovand, 23. januar 2017 Kære beboere, Denne vinter prøver

Læs mere

ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER

ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER 1. GENERELT 1.1 Vej- og vejrforhold, der fører til udkald Glatføre opstår ved - nedkøling af våd vejbane til under 0 (hurtig opklaring, nye og sorte belægninger)

Læs mere

Modelling residual salt - NordFoU-MORS

Modelling residual salt - NordFoU-MORS Modelling residual salt - NordFoU-MORS Michel M. Eram (Projektleder) Vejdirektoratet - me5@vd.dk Göran Blomqvist (Forsker) VTI - goran.blomqvist@vti.se Kai Rune Lysbakken (Forsker) Statens Vegvesen - kai-rune.lysbakken@vegvesen.no

Læs mere

Modelling residual salt - NordFoU-MORS

Modelling residual salt - NordFoU-MORS Modelling residual salt - NordFoU-MORS Michel M. Eram (Projektleder) Vejdirektoratet - me5@vd.dk Göran Blomqvist (Forsker) VTI - goran.blomqvist@vti.se Kai Rune Lysbakken (Forsker) Statens Vegvesen - kai-rune.lysbakken@vegvesen.no

Læs mere

Hvordan sikrer vi en mere effektiv vintertjeneste i fremtiden. Freddy Knudsen 4. december

Hvordan sikrer vi en mere effektiv vintertjeneste i fremtiden. Freddy Knudsen 4. december Hvordan sikrer vi en mere effektiv vintertjeneste i fremtiden Freddy Knudsen 4. december Doseringsinstruks 2014/15 Max. 15 ml Skema B Rev. 25 08 2014 Doserings valg Udkaldsårsag Kombi spreder (fugtsalt

Læs mere

BYTRÆSEMINAR NOVEMBER 2013 REDUCERING AF SALTSKADER I PRAKSIS

BYTRÆSEMINAR NOVEMBER 2013 REDUCERING AF SALTSKADER I PRAKSIS BYTRÆSEMINAR 2013 14. NOVEMBER 2013 REDUCERING AF SALTSKADER I PRAKSIS MICHEL M. ERAM SENIORKONSULENT CIVILINGENIØR, emba TELEFON 7244 3450 E-MAIL: ME5@VD.DK VEJDIREKTORATET.DK Det danske vejnet Vejmyndighed

Læs mere

Modelling residual salt - NordFoU-MORS

Modelling residual salt - NordFoU-MORS Modelling residual salt - NordFoU-MORS Michel M. Eram (Projektleder) Vejdirektoratet - me5@vd.dk Göran Blomqvist (Forsker) VTI / Trafikverket - goran.blomqvist@vti.se Kai Rune Lysbakken (Forsker) Statens

Læs mere

Vision om vedligeholdelse af vinterveje

Vision om vedligeholdelse af vinterveje Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. Vision om vedligeholdelse af vinterveje AkzoNobel Industrial Chemicals sbu Salt 1 Generelle kommentarer: Megen dokumentation om glatførebekæmpelse beskriver erfaringer

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Specifikationer for vejsalt til glatførebekæmpelse. December 2009. Vejregelrådet

UDBUDSFORSKRIFT DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Specifikationer for vejsalt til glatførebekæmpelse. December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT DRIFT LEVERING AF VEJSALT Specifikationer for vejsalt til glatførebekæmpelse December 2009 Vejregelrådet VRA-U32-v3-vejsalt_specifikation_(pub).doc Specifikationer, Levering af vejsalt

Læs mere

VEJREGEL VEJE VEJDRIFT. Tømidler, sand og grus til glatførebekæmpelse. Svarfrist den 31.12.2006. November 2006. Vejregelrådet

VEJREGEL VEJE VEJDRIFT. Tømidler, sand og grus til glatførebekæmpelse. Svarfrist den 31.12.2006. November 2006. Vejregelrådet VEJREGEL VEJE VEJDRIFT Tømidler, sand og grus til glatførebekæmpelse Svarfrist den 31.12.2006 November 2006 Vejregelrådet Vejreglernes struktur I henhold til 6, stk. 1, i Lov om offentlige veje (Vejloven)

Læs mere

Fuchsia. Havens Perler. Passe & Plejevejledning til fuchsiaer af Bomhusets Blomster

Fuchsia. Havens Perler. Passe & Plejevejledning til fuchsiaer af Bomhusets Blomster Fuchsia Havens Perler Passe & Plejevejledning til fuchsiaer af Bomhusets Blomster Voksemedium. Jord til Fuchsia skal være humusrig og luftførende. Her i haven bruger vi en grov næringsberiget spagnum tilsat

Læs mere

VINTERTJENESTE 2014-2018

VINTERTJENESTE 2014-2018 Natur- og Vejservice AUGUST 2014 SYDDJURS KOMMUNE GENUDBUD AF RUTER VINTERTJENESTE 2014-2018 Entreprise nr. 16 Entreprise nr. 23 Entreprise nr. 24 Entreprise nr. 28 INSTRUKS TRAKTORER 2 INDHOLD 1 Instruks

Læs mere

Virkning af saltværn, hævet vejrabat og afstand til vejkant

Virkning af saltværn, hævet vejrabat og afstand til vejkant Virkning af saltværn, hævet vejrabat og afstand til vejkant Af Lars Bo Pedersen, Skov & Landskab, KVL og Jens Jacob Knudsen, Vej og Park, Københavns Kommune Vejsalt forbedrer fremkommeligheden på det danske

Læs mere

Fliser og Belægningssten

Fliser og Belægningssten Fliser og Belægningssten Belægninger til alle formål - husets visitkort Beton - naturligvis Indholdsfortegnelse Produktinformation Belægningssten................................ 2-5 Støttemure....................................

Læs mere

Saltspredningsmåling med SOBO20. Falkøping CLC 545 med mixer

Saltspredningsmåling med SOBO20. Falkøping CLC 545 med mixer Saltspredningsmåling med SOBO Falkøping CLC med mixer Målinger gennemført den 1. november 9 Jens Kristian Fonnesbech Civilingeniør Langgyden DK Nr. Aaby, Denmark jkf@aiban.dk www.aiban.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Alternative tømidler og deres virkning på vejtræer

Alternative tømidler og deres virkning på vejtræer Alternative tømidler og deres virkning på vejtræer Et samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og Københavns Universitet Præsenteret af Simon Skov og Morten Ingerslev Indhold Beskrivelse af forsøget

Læs mere

Iltindholdet i vandløb har afgørende betydning for ørreden

Iltindholdet i vandløb har afgørende betydning for ørreden Iltindholdet i vandløb har afgørende betydning for ørreden For ørred er iltindholdet og temperaturen i vandet af afgørende betydning for fiskenes trivsel. For høj temperatur i kombination med selv moderat

Læs mere

Udbudsmateriale. Levering af vejsalt til glatførebekæmpelse i Tønder og Haderslev kommuner 1. september 2015 1. maj 2019

Udbudsmateriale. Levering af vejsalt til glatførebekæmpelse i Tønder og Haderslev kommuner 1. september 2015 1. maj 2019 Udbudsmateriale Levering af vejsalt til glatførebekæmpelse i Tønder og Haderslev kommuner 1. september 2015 1. maj 2019 Udarbejdet april 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Orientering... 3 2. Bestemmelser om

Læs mere

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 Agenda Dataopsamling/tracking i vintertjenesten Baggrund Typer af dataopsamling Anvendelse Udfordringer GPS Styring Anvendelse Udfordringer

Læs mere

LYKKEN ER ET GODT VEJGREB.

LYKKEN ER ET GODT VEJGREB. BMW originale komplethjul Katalog 2010/11 www.bmw.dk Ren køreglæde LYKKEN ER ET GODT VEJGREB. Oplev Bmw s komplette sommer- og vinterhjulprogram. Behøver jeg at købe vinterdæk? - Jeg kører jo ikke så meget.

Læs mere

ZINGA Tekniske Data. Fysisk og teknisk information

ZINGA Tekniske Data. Fysisk og teknisk information ZINGA Tekniske Data Ref.: TF ZINGA.E N 10/12/08-12 ZINGA ZM-RE-PRO-04-A Filmgalvaniseringssystemet ZINGA er en, en-komponent overfladebehandling, der indeholder 96% zink i tørfilmen og yder en katodisk

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af Ice control Technology with % salt/water solution on highways, (Brug af % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af civilingeniør J Kr Fonnesbech, Fyns Amt, Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

HÅNDBOG STI SPREDERE

HÅNDBOG STI SPREDERE DATO 22. jan. 2015 DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON HÅNDBOG STI SPREDERE KONSTRUKTIONS- OG FUNKTIONSPRINCIPPPER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1. INDLEDNING... 4 2. SPREDESYSTEMER... 5 Fast spredebredde...

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndholdt hækklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Hækklipning 10 Hækklipper 14 Stangklipper 17 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndholdt hækklipper

Læs mere

Grønne træer, sorte veje Vejsalts effekt på miljøet

Grønne træer, sorte veje Vejsalts effekt på miljøet Grønne træer, sorte veje Vejsalts effekt på miljøet Indhold UDARBEJDET AF Konsulentgruppen Grønne træer, sorte veje Ivan Yanchev Jaime Pérez Molina Jonas Nørgaard Klügel Michael Pedersen Sarah Ingemann

Læs mere

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER VINTER I KØBENHAVN Når vinteren kommer, er det vigtigt at få ryddet veje og fortove for sne og is, så alle fortsat kan komme godt og sikkert gennem byen. 2 DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER Du skal som grundejer

Læs mere

BELÆGNING OG HEGN TERRASSE, MARINE, STI- & BRO SAMT HEGNS LØSNINGER

BELÆGNING OG HEGN TERRASSE, MARINE, STI- & BRO SAMT HEGNS LØSNINGER BELÆGNING OG HEGN TERRASSE, MARINE, STI- & BRO SAMT HEGNS LØSNINGER HVORFOR SKAL JEG VÆLGE RECYCLING PLAST? BY BANG får leveret recycklingplast fra GovaPlast, som er markedsleder i Belgien. Recyclingplast

Læs mere

ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET?

ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET? ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET? Seniorforsker Birgitte Hansen, GEUS Lektor Søren Munch Kristiansen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet Civilingeningeniør, ph.d. Flemming Damgaard Christensen,

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

for matematik på C-niveau i stx og hf

for matematik på C-niveau i stx og hf VariabelsammenhÄnge generelt for matematik på C-niveau i stx og hf NÅr x 2 er y 2,8. 2014 Karsten Juul 1. VariabelsammenhÄng og dens graf og ligning 1.1 Koordinatsystem I koordinatsystemer (se Figur 1):

Læs mere

Bindemiddel til fremstilling af mørtler

Bindemiddel til fremstilling af mørtler Teknisk datablad Version: 05.05 Icosit -255 Icosit -255 Bindemiddel til fremstilling af mørtler Anvendelsesområder Icosit-255 anvendes som bindemiddel til fremstilling af flyde- og grovmørtel på overflader

Læs mere

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER VINTER I KØBENHAVN Når vinteren kommer, er det vigtigt at få ryddet veje og fortove for sne og is, så alle fortsat kan komme godt og sikkert gennem byen. 2 DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER Du skal som grundejer

Læs mere

Manual. ACO In-Line analog fugtmåler MMS. Moisture Measuring Sensors (MMS) Installation og kalibrering af:

Manual. ACO In-Line analog fugtmåler MMS. Moisture Measuring Sensors (MMS) Installation og kalibrering af: Manual Installation og kalibrering af: ACO In-Line analog fugtmåler MMS. Moisture Measuring Sensors (MMS) Elektrisk strøm! Risiko for elektrisk chok! Kun trænet eller instruerede personer bør udføre de

Læs mere

Arbejdsborde & garderobeskabe

Arbejdsborde & garderobeskabe Arbejdsborde & garderobeskabe CONSTRUCTOR Denne brochure viser udvalgte produkter som vi karakteriserer som arbejdspladsudstyr. Betydningen af ergonomisk rigtige hjælpemidler i arbejdet er stor bl.a. for

Læs mere

2. Kravspecifikation. 2.1 Generelt. 2.1.1 Papirsække. 2.2 Fejl og mangler

2. Kravspecifikation. 2.1 Generelt. 2.1.1 Papirsække. 2.2 Fejl og mangler 2. Kravspecifikation 2.1 Generelt Sække til dagrenovation (herunder såkaldte ekstrasække) skal kunne holde til opsamling og transport af dagrenovation både fra fritstående stativer og fra nedfaldsskakte.

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 4.5 Biologisk effektmonitering - muslinger Jakob Strand Ingela Dahllöf Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 4.5-1 Indhold

Læs mere

Grafisk design. Kommunikation/it Roskilde Tekniske Gymnasium 12/12-08. Klasse 1.2 Tamana og Sesilje

Grafisk design. Kommunikation/it Roskilde Tekniske Gymnasium 12/12-08. Klasse 1.2 Tamana og Sesilje Grafisk design Kommunikation/it Roskilde Tekniske Gymnasium 12/12-08 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Farver... 4 Kompositioner... 7 Typografi... 8 Praktisk arbejde... 10 Vores rapport opbygning...

Læs mere

Æg bør tilberedes, så det er en kulinarisk fornøjelse at spise retter med æg!

Æg bør tilberedes, så det er en kulinarisk fornøjelse at spise retter med æg! Æggets dag 2015 Optimal tilberedning af æg Udarbejdet på baggrund af æggets kemi af Harold McGee, gennemtestede tilberedningsmetoder fra America s Test Kitchen og testet i et forbrugerkøkken af Grethe

Læs mere

Installations manual. Image Toscana svømmebassin.

Installations manual. Image Toscana svømmebassin. Installations manual. Image Toscana svømmebassin. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S. Udgave: 1.1 10 2003. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Image Toscana svømmebassin.

Læs mere

BIOTOX LUMINESCENSETEST BASERET PÅ MÅLING AF LYSUDSENDELSE FRA DEN MARINE BAKTERIE VIBRIO FISCHERI

BIOTOX LUMINESCENSETEST BASERET PÅ MÅLING AF LYSUDSENDELSE FRA DEN MARINE BAKTERIE VIBRIO FISCHERI IOTOX LUMINESCENCE INTRODUKTION IOTOX LUMINESCENSETEST SERET PÅ MÅLING F LYSUDSENDELSE FR DEN MRINE KTERIE VIRIO FISCHERI f K. Ole Kusk IOTOX-LUMINESCENCE testen er identisk med den såkaldte Microtoxtest

Læs mere

Facitliste til MAT X Grundbog

Facitliste til MAT X Grundbog Facitliste til MAT X Grundbog Foreløbig udgave Det er tanken der tæller A Formlen bliver l + b, når l og b er i uforkortet stand. B Ingen løsningsforslag. C Ved addition fås det samme facit. Ved multiplikation

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Forbedring af afvandingsforhold på golfbaner

Forbedring af afvandingsforhold på golfbaner EXPO-NET Danmark A/S Phone: +45 98 92 21 22 Georg Jensens Vej 5 Fax: +45 98 92 41 89 DK-9800 Hjørring E-mail: plast@expo-net.dk Forbedring af afvandingsforhold på golfbaner Kære Greenkeeper! Alle kan sikkert

Læs mere

Modelling residual salt - NordFoU-MORS

Modelling residual salt - NordFoU-MORS Modelling residual salt - NordFoU-MORS Michel M. Eram (Projektleder) Vejdirektoratet - me5@vd.dk Göran Blomqvist (Forsker) VTI / Trafikverket - goran.blomqvist@vti.se Kai Rune Lysbakken (Forsker) Statens

Læs mere

VINTERTJENESTE 2014-2018

VINTERTJENESTE 2014-2018 Natur- og Vejservice AUGUST 2014 SYDDJURS KOMMUNE GENUDBUD AF RUTER VINTERTJENESTE 2014-2018 Entreprise nr. 16 Entreprise nr. 23 Entreprise nr. 24 Entreprise nr. 28 VILKÅR TRAKTORER 2 INDHOLD 1 Alment

Læs mere

Metal bronze-pasta i guld, kobber og sølv, farvet glimmer-pulver i guld og sølv, selvlysende pigmenter fås som fint gul-grønt pulver.

Metal bronze-pasta i guld, kobber og sølv, farvet glimmer-pulver i guld og sølv, selvlysende pigmenter fås som fint gul-grønt pulver. Teknisk datablad Tekstil CHT vandbaserede COLORMATCH COLORMATCH Standdard og FL pigmenter COLORMATCH ME metal bronzere COLORMATCH GLF Glitter COLORMATCH PH 451 Selvlysende pigmenter COLORMATCH SLV Farver

Læs mere

AKUSTIK. Membran. Enkel lyddæmpning. hurtig og enkelt direkte på gipspladen

AKUSTIK. Membran. Enkel lyddæmpning. hurtig og enkelt direkte på gipspladen AKUSTIK Membran Enkel lyddæmpning hurtig og enkelt direkte på gipspladen Akustik- Membran Forbedrer akustikken Minimal konstruktionstykkelse (inkl. gipsplade) < 15 mm Enkel montage Gyproc AkustikMembran

Læs mere

Bevaring af værdierne

Bevaring af værdierne Bevaring af værdierne Plejevejledning til dine parkettmanufaktur-gulve Værdifuld. Parkettmanufaktur tilbyder dig kvalitetsgulve af udsøgte træsorter, der med stor kærlighed til detaljen og viljen til perfektion

Læs mere

Eternit PLAN. Facadeplader i fibercement. www.cembrit.dk

Eternit PLAN. Facadeplader i fibercement. www.cembrit.dk Eternit PLAN Facadeplader i fibercement www.cembrit.dk Eternit PLAN er en stærk og smuk facadebeklædning, som kræver minimal vedligeholdelse. Eternit PLAN er velegnet til komplette facadeløsninger, men

Læs mere

7 QNL /LJHY JW VDPPHQVDWWHYDULDEOH +27I\VLN

7 QNL /LJHY JW VDPPHQVDWWHYDULDEOH +27I\VLN 1 At være en flyder, en synker eller en svæver... Når en genstand bliver liggende på bunden af en beholder med væske er det en... Når en genstand bliver liggende i overfladen af en væske med noget af sig

Læs mere

København: Grønne uderum - Forbedring af bytræsbestanden

København: Grønne uderum - Forbedring af bytræsbestanden København: Grønne uderum - Forbedring af bytræsbestanden Center for Park og Natur Bytræseminar 2012 Oversigt 1. Præsentation 2. Hvor er København, lidt om byens historie og udvikling 3. Visioner og mål

Læs mere

Deskriptiv statistik. Version 2.1. Noterne er et supplement til Vejen til matematik AB1. Henrik S. Hansen, Sct. Knuds Gymnasium

Deskriptiv statistik. Version 2.1. Noterne er et supplement til Vejen til matematik AB1. Henrik S. Hansen, Sct. Knuds Gymnasium Deskriptiv (beskrivende) statistik er den disciplin, der trækker de væsentligste oplysninger ud af et ofte uoverskueligt materiale. Det sker f.eks. ved at konstruere forskellige deskriptorer, d.v.s. regnestørrelser,

Læs mere

NOTAT. 6) Lagdeling i saltlage. ( ferskvand over saltlage). 0,03 (0,2) mio. kr./100km

NOTAT. 6) Lagdeling i saltlage. ( ferskvand over saltlage). 0,03 (0,2) mio. kr./100km NOTAT Analyse af risiko og omkostninger ved saltning af veje. Asperup den 20. april 2016 Risiko oplistet efter årlig udgift for det offentlige. I parentes er samfundets omkostning. 1) Kombi spreders fejl

Læs mere

SACHTOKLAR PRODUKTTYPE DEKLARATION ANVENDELSE EGENSKABER KARAKTERISTIK BRUGSANVISNING OG DOSERING. PRODUKTDATA Vægtfylde 1,2-1,3 kg/l LAGRING

SACHTOKLAR PRODUKTTYPE DEKLARATION ANVENDELSE EGENSKABER KARAKTERISTIK BRUGSANVISNING OG DOSERING. PRODUKTDATA Vægtfylde 1,2-1,3 kg/l LAGRING Side 1/1 Databladsnr.: 1774 Printdato: 20. jun 2007. PRODUKTTYPE DEKLARATION ANVENDELSE EGENSKABER KARAKTERISTIK BRUGSANVISNING OG DOSERING Flokkuleringsmiddel 5-15% aluminiumhydroxidchlorid. er et flokkuleringsmiddel,

Læs mere

K v a l i t e t s s t r ø e l s e

K v a l i t e t s s t r ø e l s e K v a l i t e t s s t r ø e l s e Hvad er SPANVALL Spanvall er landskendt for sine kvalitetsspåner og -strøelse til ethvert dyrehold samt for sine træpiller og træbriketter. Alle produkter er fremstillet

Læs mere

DK79134282I. Bayer CropScience DK. Country: DK Colour: CMYK

DK79134282I. Bayer CropScience DK. Country: DK Colour: CMYK Front cover WG 70 200 g Insektmiddel tomat, agurk og peber i væksthuse Opbevares tørt og køligt. is a registered trademark of the Bayer Group ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal

Læs mere

Lineære modeller. Taxakørsel: Et taxa selskab tager 15 kr. pr. km man kører i deres taxa. Hvis vi kører 2 km i taxaen koster turen altså

Lineære modeller. Taxakørsel: Et taxa selskab tager 15 kr. pr. km man kører i deres taxa. Hvis vi kører 2 km i taxaen koster turen altså Lineære modeller Opg.1 Taxakørsel: Et taxa selskab tager 15 kr. pr. km man kører i deres taxa. Hvis vi kører 2 km i taxaen koster turen altså Hvor meget koster det at køre så at køre 10 km i Taxaen? Sammenhængen

Læs mere

CONTEC GROUP CONFALT TÆNK HVIS DER FANDTES ET SLIDLAG SÅ STÆRKT SOM BETON, FLEKSIBELT SOM ASFALT OG FUGEFRIT

CONTEC GROUP CONFALT TÆNK HVIS DER FANDTES ET SLIDLAG SÅ STÆRKT SOM BETON, FLEKSIBELT SOM ASFALT OG FUGEFRIT CONTEC GROUP CONFALT TÆNK HVIS DER FANDTES ET SLIDLAG SÅ STÆRKT SOM BETON, FLEKSIBELT SOM ASFALT OG FUGEFRIT EGENSKABER Perfekt kombination af styrke og fleksibilitet Fugefri belægning indendørs og udendørs

Læs mere

Golfstrømmen. A070012 07-7 Troels Banke A070036 07-7 Pia Damsgaard A070040 07-7 Lasse Dobritz Duusgaard

Golfstrømmen. A070012 07-7 Troels Banke A070036 07-7 Pia Damsgaard A070040 07-7 Lasse Dobritz Duusgaard Professionshøjskolen University College Nordjylland 2008 Golfstrømmen Læreruddannelsen Aalborg Fag: Naturfagligt fællesforløb Eksamensmåned og -år: Juni 2008 Studienr.: Stamhold: Søjle: Navn: A070012 07-7

Læs mere

P L A N T E R & V E J S A L T V E J D I R E K T O R A T E T S K O V & L A N D S K A B ( F S L

P L A N T E R & V E J S A L T V E J D I R E K T O R A T E T S K O V & L A N D S K A B ( F S L PLANTER & VEJSALT VEJDIREKTORATET SKOV & LANDSKAB (FSL) Indhold Forord............................................... 3 Klimaet er drilsk........................................ 4 Misvækst og visne bladrande..............................

Læs mere

Produktliste. Glue-On 100 Glue-On120 Glue-On 300 Glue-On 400 Glue-On 450 PN. TR 50. Serien TR 60. Serien TR 70. Serien TR 80.

Produktliste. Glue-On 100 Glue-On120 Glue-On 300 Glue-On 400 Glue-On 450 PN. TR 50. Serien TR 60. Serien TR 70. Serien TR 80. Produktliste Hotmelt håndpistoler til limstænger, limpatroner og hotmeltgranulat. Glue-On 100 Glue-On120 Glue-On 300 Glue-On 400 Glue-On 450 PN TR 50. Serien TR 60. Serien TR 70. Serien TR 80. Serien MS

Læs mere

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele:

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele: Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivelse: Surt produkt til rengøring og desinfektion af drikkevandssystemer og drikkevand til dyr Produktfordele: Fjerner hurtigt og effektivt kalk og alger i vandrør

Læs mere

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse. mat (0-35) Flammepunkt ISO 3679 Method 1 16 C beregnet VOC-US/Hong Kong. US EPA method 24 (testet)

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse. mat (0-35) Flammepunkt ISO 3679 Method 1 16 C beregnet VOC-US/Hong Kong. US EPA method 24 (testet) 10200;11420 1,2 10200 zinkethyl silikat ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent uorganisk zinc ethyl silikatmaling, der udhærder i fugtige miljøer. Tank coating og lining med enestående

Læs mere

Vinter. Saltsprednings måling. Epoke Kombi spreder (SH 4502)

Vinter. Saltsprednings måling. Epoke Kombi spreder (SH 4502) Fyns Amt Vejvæsenet Driftskontoret Tlf.: 6 6 19 76 Ørbækvej Fax: 6 6 19 33 2 Odense SØ Mobil: 31 32 33 34 Mail: jkf@vej.fyns-amt.dk Vinter Saltsprednings måling Epoke Kombi spreder (SH 42) Kørt den 23.

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

Temperaturen i det objekt, som skal fjernes, skal ligge på mellem 0 og +20 C.

Temperaturen i det objekt, som skal fjernes, skal ligge på mellem 0 og +20 C. BRUGSANVISNING TROLLKRAFT Cement til sprængning af fjeld og beton. Beskrivelse og egenskaber TROLLKRAFT er en specialcement, som efter opblanding med vand udvikler et enormt ekspansionstryk - op til 8000

Læs mere

Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme, Bjarne Johansen

Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme, Bjarne Johansen Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme, Bjarne Johansen Center for Kultur, Idræt og byplanlægning, Snekkersten Idrætsanlæg, Hans Henrik Schmidt Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø

Læs mere

Egnen virksomhed - Carbon Capture

Egnen virksomhed - Carbon Capture Egnen virksomhed - Carbon Capture Emil Hansen Jonas Fardrup Hennecke Mathias Brodersen Simon Paw Dam Bodholt Indholdsfortegnelse: Forside Side 1 Indholdsfortegnelse: Side 2 Forord Side 3 Indledning Side

Læs mere

Tekniske Data Epoxy Yacht HB

Tekniske Data Epoxy Yacht HB Tekniske Data Epoxy Yacht HB Produktbeskrivelse Epoxy Yacht HB er en to-komponent overfladetolerant, rusthindrende, mastiks epoxymaling med et højt tørstofindhold, der kan påføres i høje filmtykkelser.

Læs mere

Regnvandstunnel. Installations- og driftsvejledning

Regnvandstunnel. Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Sortiment Varenummer Produkt 230010 Oldebjerg regnvandstunnel 300 l. 231004 Endeplade 2 stk. 19181280 Samlepinde til regnvandstunnel 6 stk. Udluftning ø110mm Inspektionslåg

Læs mere

April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010

April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010 April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010 10 Virksomhedsbeskrivelse Fur bryggeri er et mikrobryggeri, som blev stiftet i september 2004. Fur brygger specialøl. Da de kom inde på markedet var der 26

Læs mere

Lænsning og opdæmning

Lænsning og opdæmning Lænsning og opdæmning Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte Funktions Uddannelse Indsast Lænsning og opdæmning Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvester-Platz Copyright: Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Isola Vedligeholdelsesog reparationsprodukter

Isola Vedligeholdelsesog reparationsprodukter Isola Vedligeholdelsesog reparationsprodukter Vedligeholdelse af tag Beskyttelse af mur- og betonflader Reparation af asfalt- og betonflader Fjernelse af mos og lignende Tørre og sunde huse! Isola Vedligeholdelses-

Læs mere

Lektion 7s Funktioner - supplerende opgaver. Omvendt proportionalitet og hyperbler. Matematik på Åbent VUC

Lektion 7s Funktioner - supplerende opgaver. Omvendt proportionalitet og hyperbler. Matematik på Åbent VUC Lektion 7s Funktioner - supplerende opgaver Omvendt proportionalitet og hperbler 1: 4 m m 1; 8; 6; 4, 8 ; 4;..; 4 4,9 m ( = 4 ) : 1.5 kr. 65 kr..5; 1.5; 8;..; 417 Ja mdr. 15. : 6,6 kr., kr. 1, kr. 9,9

Læs mere

Indbygningskarm. www.svalk.dk

Indbygningskarm. www.svalk.dk Indbygningskarm www.svalk.dk Indbygningskarm 70/95 Indbygningskarm 70/95 - træ/stål. Svalk indbygningskarm er en 1- fløjet karm med solidt rammeværk. Karmen er nem at montere. Indbygningskarmen leveres

Læs mere

vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få saltet og ryddet veje og fortove for sne, så alle kan komme godt og sikkert gennem

vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få saltet og ryddet veje og fortove for sne, så alle kan komme godt og sikkert gennem vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få saltet og ryddet veje og fortove for sne, så alle kan komme godt og sikkert gennem byen. Læs mere om Teknik- og Miljøforvaltningens opgaver og

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

Sikafloor -316 er en 2-komponent, polyurea baseret, blank og klar topcoat med meget lav VOC.

Sikafloor -316 er en 2-komponent, polyurea baseret, blank og klar topcoat med meget lav VOC. Produkt datablad Edition 26/06/2014 Identification no: 02 08 01 04 034 0 000001 Sikafloor - 316 Sikafloor - 316 2-komponent klar topcoat baseret på polyurea teknologi - til anvendelse på hårde gulve. Produkt

Læs mere

Mobilkalvevognen blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Galvaniseret stål, vandfast krydsfiner, plastplanker Indkøbt 1999

Mobilkalvevognen blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Galvaniseret stål, vandfast krydsfiner, plastplanker Indkøbt 1999 Mobilkalvevognen Mobilkalvevognen blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Hyttetype Mobil kalvehytte med seks bokse Materiale Galvaniseret stål, vandfast krydsfiner, plastplanker Indkøbt 1999 Dimensioner

Læs mere

Indhold: Rammefaktorer

Indhold: Rammefaktorer Indhold: Rammefaktorer o Dette emne om sæbebobler i en 4. klasse er planlagt med udgangs punkt i den didaktiske relationsmodel. Under emnet kommer eleverne bl.a. omkring begreber som fordampning, luftfugtighed,

Læs mere

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning GASS dækunderstøtning Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Indholdsfortegnelse Side: 4 Systembeskrivelse 6 Højdekombinationer 8 Breddekombinationer 10 Placering af rammer 12 Montage vha. montagedæk

Læs mere

Omvendt proportionalitet og hyperbler... 25 Eksponentialfunktioner... 28 Eksponentialfunktioner og lineære funktioner... 31 Potensfunktioner...

Omvendt proportionalitet og hyperbler... 25 Eksponentialfunktioner... 28 Eksponentialfunktioner og lineære funktioner... 31 Potensfunktioner... Funktioner Omvendt proportionalitet og hperbler... 5 Eksponentialfunktioner... 8 Eksponentialfunktioner og lineære funktioner... 31 Potensfunktioner... 33 Funktioner Side 4 Omvendt proportionalitet og

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmedie, du anvender. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmedie. Oplysninger

Læs mere

Landbrug Entreprenør Byggeri. Bindegarn. Høj kvalitet af bindegarn Markeds højeste styrke. Maskinkom.dk

Landbrug Entreprenør Byggeri. Bindegarn. Høj kvalitet af bindegarn Markeds højeste styrke. Maskinkom.dk Landbrug Entreprenør Byggeri Bindegarn Høj kvalitet af bindegarn Markeds højeste styrke Maskinkom.dk um esi Platinum SHEET um Platinum si Søg efter vores produkter med Bales Calc App for App ipad for ipad

Læs mere

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 1 - VINTER REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 2-19. juni 2007 VINTERUDVALGET FORORD Som følge af kommunalreformen har Vinterudvalget

Læs mere

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 18.00 i F 7 Mødet slut kl. 19.00 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (C) Jens Ross Andersen (V) Jesper Wittenburg

Læs mere

Vejledning til bilag I Kontrollisten. Guide til klassificering af dual-use produkter

Vejledning til bilag I Kontrollisten. Guide til klassificering af dual-use produkter Vejledning til bilag I Kontrollisten Guide til klassificering af dual-use produkter januar 2016 Indledning Dual-use produkter er civile produkter, der også kan have en potentiel militær anvendelse og særligt

Læs mere

Start pä matematik. for gymnasiet og hf. 2010 (2012) Karsten Juul

Start pä matematik. for gymnasiet og hf. 2010 (2012) Karsten Juul Start pä matematik for gymnasiet og hf 2010 (2012) Karsten Juul Til eleven Brug blyant og viskelåder när du skriver og tegner i håftet, sä du fär et håfte der er egnet til jåvnligt at slä op i under dit

Læs mere

Undervisning og AV Synlighed og Information

Undervisning og AV Synlighed og Information Undervisning og AV Synlighed og Information LYDREGULERING Opslagstavle Classic DecoDemp-Classic er en effektiv løsning når det gælder lydisolering. Med en hvid, grå, sort eller alu-ramme er dette en neutral

Læs mere

Glatførebekæmpelse miljø og økonomi

Glatførebekæmpelse miljø og økonomi Glatførebekæmpelse miljø og økonomi - selv om det bliver varmere, skal vi stadig kunne fjerne is fra vejen ATV Vintermøde 2015 Fagsession 3 Klimatilpasning Claus Frydenlund Gladsaxe Kommunes Miljøafdeling

Læs mere

Magnesiumoxid-plader

Magnesiumoxid-plader Magnesiumoxid-plader Vindtæt afdækning i lette facader Tommy Bunch-Nielsen, Typiske konstruktionsopbygninger 1 ppm 28-09-2015 MgO pladers sammensætning Magnesiumoxid og magnesiumklorid danner bindemiddel

Læs mere

Arbejdstitel: Smittebeskyttelse sand i sengebåsen

Arbejdstitel: Smittebeskyttelse sand i sengebåsen Opgaver ved optagelse Ekspert: Lars Pedersen Filmoptagelse/instruktion: Merete Martin Jensen og Kirsten Marstal Optagedato: 1/9 kl. 8..30-2015 Adresse: xx Husk at gøre de enkelte klip meget lange, så vi

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 117 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 117 Side 1 Side 1 I denne vejledning skal vi bruge 7 billeder som skal sættes ned i størrelse. Bagefter sættes de sammen 3 i den ene rækker og 4 i den anden. Til sidst sættes de 2 rækker sammen så det er som en collage.

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen & Peter Vogelius, Marie Frederiksen, Barbara Kolarik, Nadja Lyng, Lars Gunnarsen, Lise Lotte Beck Raunkær Anvisning 1 Undersøgelse

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER

MONTERINGSVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER MONTERINGSVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Montering af termoruder med manuelt betjente persienner...... Side 1 1.1 Betjeningsmekanismens pladsbehov........ Side 1 1.2 Montering

Læs mere

KØGES NYE VEJTUNNEL. Arbejdet med Køges nye vejtunnel gik i gang i foråret 2015, og tunnelen forventes at stå klar i løbet af efteråret 2016.

KØGES NYE VEJTUNNEL. Arbejdet med Køges nye vejtunnel gik i gang i foråret 2015, og tunnelen forventes at stå klar i løbet af efteråret 2016. KØGES NYE VEJTUNNEL En ny 150 meter lang vejtunnel under jernbanen skal forbinde den nordlige del af Ivar Huitfeldtsvej med Værftsvej på den anden side. Med vejtunnelen bliver trafikken i fremtiden ledt

Læs mere

Roth SnowFlex Rørsystem

Roth SnowFlex Rørsystem Roth SnowFlex Rørsystem Planlægning og projektering... living full of energy! 204 Roth SnowFlex Rørsystem Et komplet system som holder arealer fri for sne og is Roth Snowflex anlæg anvendes til at holde

Læs mere

Kompost: Porøsitet Kompost: Vandholdende evne Kompost: Indhold af organisk stof Kompost: Bufferkapacitet

Kompost: Porøsitet Kompost: Vandholdende evne Kompost: Indhold af organisk stof Kompost: Bufferkapacitet Kompost: Porøsitet Kompost: Vandholdende evne Kompost: Indhold af organisk stof Kompost: Bufferkapacitet af Page 1/20 Indholdsfortegnelse Hvilken indflydelse har kompost på jordens egenskaber?... 3 Indledning:...

Læs mere