100% KØBENHAVN AF RIMINI PROTOKOLL. Præsenteret af Københavns Internationale Teater og Det Kongelige Teater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "100% KØBENHAVN AF RIMINI PROTOKOLL. Præsenteret af Københavns Internationale Teater og Det Kongelige Teater"

Transkript

1 100% KØBENHAVN AF RIMINI PROTOKOLL Præsenteret af Københavns Internationale Teater og Det Kongelige Teater

2 BISPEBjERG ØSTERBRO NØRREBRO VANLØSE INDRE BY FREDERIKSBERG KOMMUNE VALBY VESTERBRO/ KONGENS ENGHAVE AMAGER VEST Kort over København 2

3 AMAGER ØST FRA OVERBLIK TIL INDBLIK I EN BY Byen som scene og scenen som byen er devisen for Metropolis Festival, der siden 2007 har været eksponent for kunstværker, performances og kunstneriske nedslag, der infiltrerer og udfordrer bysamfundet. Det er en af tidens mest markante tendenser i kulturlivet. Mange gamle kulturinstitutioner er rykket ud i byen for at finde en ny rolle og har samtidig været samlingspunkt for en ny generation af kunstnere, som er langt mere aktivistiske i deres tilgang. Der dannes nye alliancer mellem kunstnere, arkitekter, designere og mediefolk for at finde frem til demokratiske og åbne kunstformater, hvor afsættet ofte er byens rum. Begrebet offentlig kunst er ikke længere kunst, der blot subventioneres af det offentlige, eller kunst, der placeres i det offentlige rum. Det er kunst, der indtager og skaber situationer, som både sted og mennesker bliver en levende del af. Mange af disse kunstnere skaber med deres værker et mellemrum mellem fiktion og virkelighed, hvor disse to modpoler udviskes for en stund. Mange Metropolis-kunstnere arbejder netop med denne dobbelthed, dette med- og modspil, som en strategi til at skabe særlige oplevelser og erkendelser. Rimini Protokoll er i høj grad mestre i dette dobbeltspil i kunsten, der ophæver muligheden og behovet for at skelne mellem iscenesættelse og fakta, mellem det sande og det konstruerede. Doku-teater er termen. I sig selv en modsigelse, der giver plads til nye sandheder. I 100% København involveres 100 udvalgte borgere, som åbner byen og lader os ane dens kompleksitet og dens fællesnævnere, men uden at konkludere eller påstå at have den endelige sandhed. Forestillingskonceptet 100% er blevet opført i 13 byer indtil videre. Da jeg så 100% Zürich, mærkede jeg, hvordan mine egne strukturerede forestillinger om samfundssegmenter, om fællesskab og om klare politiske opdelinger gradvist blev optøet og opløst af en kakofoni af indtryk, da de hundrede personer vandrede tværs over al logik og statistik. Gennemsnittet som norm blev afløst af det unikke og personlige som altafgørende. Rimini Protokoll arbejder både med statistikker, med logiske katalogiseringer, med virkelige mennesker og med yderst stramme koncepter, som kan skabe orden i den mængde af information, der indsamles, og samtidig give et format, der kan omformes til et værk. Med dette kunstgreb forløses byen, menneskerne og deres fortællinger gennem en nyforståelse for massen. Denne metode, som er karakteristisk for Rimini Protokoll, understreger den demokratiske tro på, at alle steder og alle mennesker har en historie, der blot skal tændes, og at massen ikke alene er et spørgsmål om fællesnævnere, men netop er betinget af sin mangfoldighed. Så for en gangs skyld tager vi Metropolis inden døre med denne sandfærdige iscenesættelse af det bysamfund, vi tror, vi kender så godt. God fornøjelse. Trevor Davies Kunstnerisk ledelse Københavns Internationale Teater 3 Trevor Davies

4 OM 100% KØBENHAVN 100% Karlsruhe, foto: Jochen Klenk Den 31. december 2012 blev der registreret indbyggere i Københavns Kommune. På dette tidspunkt var 23% udlændinge og 51% kvinder. 8% af københavnerne var arbejdsløse, 37% havde, afsluttet en videregående uddannelse, 68% stemte til venstre for midten, og 32% havde, hvad Sundhedsstyrelsen definerer som en risikabel alkoholadfærd. Statistikker samler mennesker og sætter dem ind i diagrammer, søjler og grafer, der anvendes til politisk argumentation, kampagner og dannelsen af økonomiske strategier og trends. Hvad nu hvis statistikkerne havde ansigt? Hvordan ville det se ud, hvis København blev repræsenteret af 100 mennesker, en udvalgt gruppe beboere i stand til at komme med statistisk relevante udsagn? Hvor mange af dem vil have bilerne ud af byen, hvor mange er bilejere, hvor mange går ind for heldagsskolen, hvor mange har reddet et liv, og hvem går til både Distortion og ballet? Nu befolker 100 københavnere Det Kongelige Teater. Til at starte med blev én person udvalgt - en ekspert i statistikkerne, der afspejler vores komplekse befolkningssammensætning. Den første person havde 24 timer til at finde den næste deltager, som igen havde 24 timer til at finde den næste, osv. Hver deltager blev valgt ud fra seks statistiske kriterier, der afspejler Københavns demografi ud fra de officielle tal om køn, alder, geografi, familiestatus, etnisk oprindelse og socioøkonomisk stilling. Det var nemt i begyndelsen, men for hver dag der gik, blev der færre muligheder. I takt med at de forskellige statistiske kategorier blev fyldt op, forringedes mulighederne for at finde personer, som kunne dække de resterende kategorier. Huller skulle fyldes, der skulle laves nye forbindelser, nogle kunne sågar kun findes via avisannoncer eller gennem netværk. Men nu, ca. fire måneder senere, er disse 100 sammenkoblede københavnere klar til at præsentere sig selv og deres procenttal, der repræsenterer 5.622,53 andre københavnere. Tilsammen udgør disse 100 personer Københavns demografiske profil; en række statistiske grupperinger overført til scenen som et gigantisk levende cirkeldiagram; en masse der legemliggør byen; et kor der aldrig har indøvet sine sange; en undersøgelse der konstant rekonfigureres og skaber nye resultater; flygtige portrætter af tilhørs- og modsætningsforhold; et folkets parlament; en geometrisk krop med 100 hoveder på en 100 m 2 scene. I samarbejdet med Berlins anerkendte teaterkunstnere Rimini Protokoll har disse 100 beboere skabt et levende portræt af København: dels teater, dels virkelighed og 100% København. Om 100% København 4

5 KØBENHAVN I TAL BEFOLKNING Befolkningens bevægelser, København % 30% 25% 20% Ingen uddannelse Videregående uddannelse Der bor borgere i Københavns Kommune. De sidste fem år er befolkningstallet vokset med ca om året, hvilket forventes at fortsætte frem til og med Københavnerne har landets laveste gennemsnitsalder på 34,4 år. I 2012 blev der født levendefødte københavnere. Og der døde personer. I 2012 kom ca til København fra andre kommuner, og ca kom til fra udlandet. I 2012 udgjorde indvandrere og efterkommere i alt 23% af befolkningen. I 2011 var antal børnefødsler pr. kvinde i gennemsnit 1,6. 15% 10% De gennemsnitlige indkomster (BNP per indbygger) i København og på Frederiksberg er oppe på kroner, hvilket er mere end dobbelt så meget, som indbyggerne har at gøre godt med på Vest- og Sydsjælland, og hele 43% over niveauet for hele Danmark set under et. I 2011 havde 37,1% af de årige en afsluttet videregående uddannelse. Antallet af børnefamilier i Københavns Kommune er steget med knap siden Ca. 68% af københavnerne stemmer til venstre for midten, 11% stemmer på Radikale, og 23% stemmer til højre for midten. 5 København i tal

6 RENHOLD & FORURENING Københavns Kommune samler tons affald om året. Det er ca. 70 tons om ugen. Københavns Kommune bruger ca. 110 mio. kr. på at fjerne skrald fra gader og stræder om året. Det koster ca. 2 kr. for hvert cigaretskod, der samles op, 10 kr. for hvert tyggegummi, der fjernes, og 15 kr. for at samle en knust flaske op. Driften af én affaldskurv på Strøget koster ca kr. om året. Den luftforurening, der udledes i København og på Frederiksberg, forårsager 70 for tidlige dødsfald om året og koster samfundet 500 milioner kroner i sygebehandling og sygefravær om året. Det er hovedsageligt biler og brændeovne, der foranlediger de cirka 70 dødsfald. Brændeovne står for cirka 75%, og biler står for cirka 25%. København i tal 6

7 TRAFIK Der er afsat ca. 25 mio. til ombygning af kryds og strækninger i I 2010 spildes dagligt ca timer i hovedstadsområdet alene pga. trængsel. Det svarer til, at samfundet hvert år mister 6-8 mia. kr. I 2011 var der 222 personbiler til privatkørsel pr indbyggere i kommunen. Det er en stigning på 8,9% siden 2000, men et fald på 0,7% siden Københavnernes valg af transportmiddel pr. person pr. dag Omkring 35% af alle, der arbejder eller studerer i København, tager cyklen. 52% af alle københavnere cykler på arbejde eller studie hver dag - også hvis det ligger uden for kommunen. 28% af alle familier med 2 børn har en ladcykel. Gennemsnitsdanskerens valg af transportmiddel pr. person pr. dag For 17% af alle husstande med en ladcykel erstatter den en bil. I 2011 havde den kollektive trafik på en hverdag mere end passagerer i Frederiksberg og Københavns Kommune. 50% af passagererne benytter bus, 20% benytter metro, og 30% benytter tog. 7 København i tal

8 Antal dræbte og tilskadekomne trafikanter Der er ca. 359 km cykelsti og cykelbaner i København og 43 km grønne cykelruter. Det koster ca. 8 mio. kr. at anlægge 1 km cykelsti og 0,5 mio. kr. at afmærke 1 km cykelbane. Til sammenligning er prisen for 1 km metro 1 mia. kr., mens 1 km udvidet motorvej koster millioner. I 2012 registrerede politiet i Københavns Kommune 352 trafikuheld med personskade og uheld kun med materiel skade. I uheldene med personskader var der i alt 11, der blev dræbt, 199 der kom alvorligt til skade, og 164 der kom let til skade. SUNDHED København som helhed har næst efter Lolland landets laveste levetid målt på kommuneniveau. Der er store forskelle internt i byen, som betyder, at levetiden i Indre By er blandt landets højeste, og levetiden på eksempelvis Nørrebro er en del lavere end i Lolland Kommune. Forventet levetid for mænd i København i 2012 var 75,6 år, og for kvinder var den 80,6 år. For hele landet er den 77,9 år for mænd og 81,9 år for kvinder. 21% af Københavns borgere ryger dagligt. Der er tre gange så mange dagligrygere blandt borgere med en kortere uddannelse sammenlignet med borgere, som har en lang videregående uddannelse. København i tal 8

9 32% af borgerne har en risikabel alkoholadfærd. Risikabel alkoholadfærd er mere udbredt blandt borgere med en lang videregående uddannelse sammenlignet med borgere med en uddannelse af kortere længde. 63% af de unge har eksperimenteret med hash, mens 21% af de unge har eksperimenteret med andre stoffer end hash. 10,6% af de unge har taget euforiserende stoffer inklusiv hash inden for den seneste måned. 21% af borgerne har et højt stressniveau. 26% af borgerne er ikke fysisk aktive 30 minutter om dagen i fritiden. 9% af borgerne har meget usunde kostvaner. Det vil sige et meget lavt indtag af frugt, grønt og fisk samt et højt indtag af fedt og især mættet fedt. 37% af borgerne er moderat eller svært overvægtige. KRIMINALITET 31% af de unge har fået konstateret én eller flere sexsygdomme. Klamydia er den mest udbredte sexsygdom. I 2012 blev der registreret anmeldelser i forbindelse med personfarlig kriminalitet. Der blev begået 106 voldelige forbrydelser med kniv, hvoraf 12 karakteriseres som direkte banderelaterede. Der blev anmeldt røverier i cykler blev meldt stjålet i København i Cyklistforbundet vurderer, der bliver stjålet mindst cykler om året. 9 København i tal

10 BYPLANLÆGNING Boliger fordelt på ejerform i Københavns Kommune ANDELSBOLIGER EjERBOLIGER PRIVAT UDLEjNING OFFENTLIGT EjET 2% Pr. 1. januar 2012 var der knap boliger i Københavns Kommune. Af disse er andelsboliger, som er den dominerende ejerform i byen. Der er udlejningsboliger i private ejendomme. Der er knap almene og ejerboliger. Boliger ejet af staten eller kommunen udgør Der er 20% almene boliger i hele København, og det er målet, at der fortsat skal være 20% almene boliger i byen fremover, og at disse er fordelt over hele byen, også udviklingsområderne Beboere / pr Under 40m m og over I hele København er gennemsnitsstørrelsen på 79,6 m 2 pr. bolig. Antal kvadratmeter pr. person udgør 41,6. 30% af alle boliger er mindre end 60 m 2. 11% af boligerne har installationsmangler. Af disse mangler godt boliger eget toilet. Ca boliger står tomme efter en længere periode, fordi de stadig ikke er solgt eller udlejet. København i tal 10

11 11

12 Alder 69 Stenlille, født i København Socioøkonomisk stilling Pensionist 0% KARL ALEX LUNDBERG På scenen kan man kende mig på min samling af gamle danske køreplaner. Da jeg boede i København, var en af de ting, der gjorde mig lykkelig, at hoppe på buslinje 6 og køre til Tivoli. Linje 6 var i lang tid min livlinje, og Tivoli er et særligt sted for mig, fordi jeg har spillet tromme og bækken i Tivoligarden. Jeg kan ikke lide metroen, fordi den er menneskefjendsk, og man står som sild i en tønde. Jeg har været ansat 40 år på Statistisk Kontor og har modtaget en medalje for min tro tjeneste. Jeg tilhører de observerende, dem der elsker klassisk musik og danske viser, dem der har en BA i historie, er medlem af Natmandsforeningen, køber ind i Irma, og så er jeg et rodehoved. Jeg tilhører ikke dem, der kan holde deres skrivebord ryddeligt, og jeg er ikke længere københavner, da jeg er flyttet til Stenlille. Dette betyder, at jeg ikke er kvalificeret til at repræsentere de københavnere, ligesom de andre 100 deltagere, men som den erfarne statistiker, jeg er, vil jeg iagttage forestillingen på scenen og måske gribe ind. Jeg havde den ære at starte kædereaktionen, som til slut fik samlet de 100 personer, ved at invitere min ven Villy Sørensen, som er den første deltager. 1% VILLY SØRENSEN Alder 67 Par uden børn Valby Socioøkonomisk stilling Pensionist Når jeg kigger ud ad mit stuevindue, ser jeg ud over Vestegnens villaområde og et meget stort asketræ. For mig er lyden af København klokkespillet i Margrethe Kirken. På scenen kan man kende mig på min røde fane. Hvis jeg skal beskrive mig selv som et verbum, er det at grine. Jeg tilhører de socialt engagerede, de udadvendte, ikke-rygerne, dem der spiller badminton og går til fitness, dem der støtter Boldklubben Frem, dem der fodrer vilde fugle, og dem der går op i tropiske fisk og vandplanter. Jeg er ikke en af dem, der brokker sig, dem der lytter til kammermusik, dem der går på værtshus og de medicinafhængige. Et særligt sted for mig er det lokale vaskeri i Folehaven, som jeg har været initiativtager til. Her bliver regnvandet genbrugt til at vaske tøj og forsyner de mange akvarier i vaskeriet med vand. Det er et sted, hvor de lokale drikker kaffe, læser en bog og passer på tingene, fordi de føler ejerskab og er stolte af stedet. Hvis jeg skal demonstrere, skal det være for at få trafikken ud af byen og ned under jorden. Jeg ændrede mit liv ved at holde op med at ryge og starte med at løbe og træne. Jeg kender Kaj gennem mit arbejde i forskellige københavnske kulturhuse. 12

13 Alder 58 Par uden børn Vesterbro/Kgs. Enghave 2% Kaj Jessen 3% Dorthe Eren Jeg er ansat som udlejnings-, handy- og tillidsmand i Karens Minde Kulturhus. Når jeg ser ud ad mit stuevindue, ser jeg min have med en lille sø. Jeg forbinder København med lyden af udrykningshorn. På scenen kan man kende mig på min klarinet, for det er dér, jeg henter min glæde. Jeg spiller gamle slagere i bandet Berit og Drengene. Jeg tilhører dem, der er politisk aktive, højre/venstrediffus, dem der fotograferer, dem der læser historiebøger, dem der er socialistiske ateister og tror på Gud, dem der skriver meget og elsker musik, og dem der lægger kabale om morgenen. Jeg tilhører ikke fascisterne, fanatikerne, dogmatikerne, ordensmenneskerne, rygerne, golfspillerne, bilisterne, snobberne, de rige eller akademikerne. En vigtig beslutning for mig var, da jeg stoppede på Arkitektskolen som 25-årig og flyttede til Frederikshøj Haveforening, hvor jeg havde mulighed for at bygge mit eget hus. Så hvad jeg kan lide ved København er de mange helårsbeboede haveforeninger. Det gør noget ved folk at vokse op som barn og se, at man kan bygge sit eget hus på en alternativ måde. Jeg vil kæmpe for flere naturbørnehaver og selvgroede områder og imod de mange arkitekttegnede legepladser og parker. Jeg vil spørge københavnerne: Synes I også, Hotel Scandinavia burde rives ned? Den næste person i kæden kender jeg gennem mit arbejde i Karens Minde Kulturhus, hvor hun er frivillig. Jeg arbejder som udvalgssekretær i Amager Øst Lokaludvalg. Den lyd, jeg forbinder med København, er fuglekvidder. Når jeg kigger ud ad mit stuevindue, kan jeg se min egen altan, en masse potteplanter, orange tage og Pia Christmas Møllers lejlighed. Jeg ville gerne tage min bamse Knud med på scenen. Det er aldrig lykkedes mig at vinde en i tombolaen, så mine venner købte den til mig. Men den er for stor til at bære rundt på scenen, så jeg besluttede mig for at tage min Chicago Cubs baseballkasket på i stedet. Den minder mig om det år, jeg boede i USA. Jeg tilhører dem, der læser bøger, er aktive i forenings- og kulturliv, dem der elsker at rejse, dem der står på langrend i Valbyparken, og som elsker orkideer. Jeg er ikke en af dem, der stemmer på DF, eller dem der går til yoga. Jeg synes generelt, det kniber med udsynet i byen. Folk er for bange for højhuse, og der er mange automatreaktioner mod forskellige byudviklingstiltag - the banana syndrome: Build absolutely nothing near anything. Der mangler boliger til psykisk syge og unge i København. Vi burde lave nogle opgangsfællesskaber til psykisk syge, hvor de kan bo som en integreret del af bylivet. Jeg vil gerne spørge københavnerne, om vi ikke skal have flere højhuse i København? Og om de ville bo i et af dem? Jeg har en kollega fra Valby Lokaludvalg med på scenen. Alder 46 Vesterbro/Kgs. Enghave 13

14 Alder 34 Enlig med børn Amager Øst 4% Louise Lind 5% Hikmat Hussein Jeg arbejder i Valby Lokaludvalg med borgerdialog og byudvikling. Når jeg ser ud ad mit stuevindue, ser jeg fritidshjemmet Smilehullet og nogle dejlige byhuse. Jeg forbinder København med lyden af legende børn. Jeg har mit pas med på scenen, fordi jeg er taknemmelig over, at jeg som dansker har mulighed for og økonomi til at bevæge mig derhen, hvor jeg vil. Jeg tilhører dem, der går indad på fødderne, dem der er afhængige af mobilen, dem der laver frivilligt arbejde, dem der er hjemmemennesker, dem der læser højt, de nysgerrige, og dem som besluttede sig for at blive gift som 21-årig. Jeg tilhører ikke dem, der er pæne og borgerlige, dem der bor i egne huse, miljøfanatikerne, husmorsegmentet der bager speltboller, eller dem som vælger privatskoler til deres børn, fordi de tror, deres egne børn er bedre end dem, der går på de kommunale folkeskoler. En positiv tendens i København er, at borgerne ikke bare er forbrugere af byen, men også medskabere af byens rum og tilbud. Der er mulighed for at eksperimentere med midlertidighed i byrummet, men der skal fokus på, hvordan unge kan blive inspireret og engageret til at tage ansvar og ejerskab for deres eget liv i stedet for at hænge ud på gaderne. Jeg vil spørge københavnerne, om de også går ind for heldagsskoler, som jeg gør. Den næste person i kæden er en af mine gamle arbejdskollegaer. På scenen kan man kende mig på avisen Al Mowaten (Borgere på dansk), hvor jeg skriver en klumme, der giver positive billeder fra dagligdagen i Danmark både politisk, socialt og kulturelt. Jeg var journalist i Irak og har været formand for Integrationsrådet i København. Jeg har været multikulturel formidler i 15 år af de 20, hvor jeg har boet i Danmark, og er en aktiv samfundsborger både i Danmark og i Irak. Jeg tilhører de politiske flygtninge, dem der hører klassisk musik, dem der læser bøger, dem der barberer sig hver dag, dem der ser Vild med Dans, dem der har et guldkort til Tivoli, dem der er med i Irakiske Demokrater og Demokratiske Muslimer, men jeg hører ikke til de religiøse, eller dem som ikke spiser svinekød. København har givet mig et nyt liv. Jeg elsker, at København er en kulturelt mangfoldig by, hvor der er plads til alle, og at københavnere har overskud, smiler og er høflige, at København er verdens bedste cykelby med smuk ny og gammel arkitektur, og at der er et aktivt byliv her. Jeg er ked af bandekrigen og det, at man som ung med en anden hudfarve har svært ved at komme ind på diskotekerne, at narkosalget i København er blevet for ustyrligt, og at det er svært for de unge mennesker at finde en lejlighed, de har råd til at betale. Jeg vil spørge de andre deltagere, om København skal være en kulturelt mangfoldig by? Jeg har inviteret en medstifter af Demokratiske Muslimer til at deltage. Alder 57 Irakisk Amager Øst Socioøkonomisk stilling Arbejdsløs 14

15 Alder 40 Tyrkisk-kurdisk Par med børn Nørrebro Socioøkonomisk stilling På barsel En vigtig beslutning i mit liv var, da jeg flyttede til København, fordi jeg fik et studiejob og blev politisk aktiv i stedet for at flytte til Berlin og blive kunstner/forfatter. Jeg er uddannet cand.scient.pol., og jeg har siddet i Folketinget i fire år for Socialdemokratiet. Før det var jeg politisk rådgiver i Erhverv. Jeg tager min iphone med på scenen, fordi den forbinder mig med dem, jeg holder af, og opdaterer mig løbende på min omverden. 6% Yildiz Akdogan 7% Diar Ali Abdul Wahid Muhammad Jeg forbinder lyden af forskellige sprog med København. Jeg tilhører dem, der har et lille barn, cafégængerne, hedonisterne, dem der ser quizprogrammer på TV, og dem der spiller Bezzerwizzer og Trivial Pursuit. Jeg tilhører ikke de religiøse, eller dem der kan lide aber, slanger, kaniner og frøer. Jeg vil demonstrere mod pushere på åben gade og skyderierne. Der skal være deltagelsesmuligheder for alle, især de unge, vrede drenge og isolerede indvandrerkvinder. Drengene skal have alternativer til gaden, og lillebrødrene skal fjernes fra storebrødrene. Jeg vil gerne spørge københavnerne: Vil du smile medfølende til en stresset mor med et skrigende barn på en restaurant? Jeg er blevet introduceret til den næste deltager gennem Hikmat. Jeg er lige blevet student fra Ørestad Gymnasium, så nu søger jeg arbejde og håber at blive ansat som pædagogmedhjælper. En vigtig beslutning for mig var at starte på gymnasiet, fordi jeg har mødt størstedelen af mine venner på skolen. Lyden, jeg forbinder med København, er lyden af speakerstemmen i metroen: Spor 2 til Vanløse. Jeg tilhører dem, der kom til Danmark på grund af krigen i Irak, de energiske, de lidt forvirrede, dem der spiller fodbold, basket og rap-musik, husstøvmideallergikerne, dem der er medlem af og spiller i B1959, dem der taler arabisk med irakisk dialekt, dem der taler bedre dansk end arabisk, de irakere der føler sig mere danske end arabiske, og dem der kan lide at feste. Jeg tilhører ikke dem, der interesserer sig for politik, dem der kan lide arabisk musik, dem der danser med ældre arabere til arabisk musik, rygerne, dem der tager på Bryggen i snevejr, eller dem der overvejer at flytte væk fra København. Jeg vil demonstrere for at boykotte Israel, ligesom man gjorde med Sydafrika i sin tid for at få dem til at fjerne apartheid. På scenen kan I kende mig på mit yndlingsalbum, der er lavet af Nas og hedder Illmatic. Jeg har taget Kipanga med, som også laver musik med forskellige DJ s. Alder 19 Irakisk Amager Vest Socioøkonomisk stilling Arbejdsløs 15

16 Alder 23 congolesisk Par uden børn Bispebjerg Socioøkonomisk stilling Arbejdsløs Jeg har arbejdet som vejarbejder i Afrika. Jeg har ingen uddannelse, men vil gerne søge ind på Journalisthøjskolen i Århus, så det arbejder jeg på. Jeg har mit kamera med på scenen. Jeg tilhører dem, der spiller fodbold, dem der løber, dem der spiller musik sammen med en DJ, og dem der er med til at lave et sted i Holbæk, der hedder Makværk et kulturhus i en gammel keramikfabrik. Jeg tilhører ikke dem, der lytter til klassisk musik, eller dem der synes, det er lige meget, at der er diskrimination her i København. Dog er København for mig den bedste by at bo i. Det er en stor by. Jeg har netværk i København og kender mange her. Det er desværre virkelig svært og tager lang tid at få en bolig i byen. Jeg vil spørge Københavns borgere: Kunne du godt tænke dig at flytte væk fra København? Villy (1%) hjalp mig med at finde den næste i kæden, Mic Collins. 8% Kipanga Typeson Alder 40 Skotsk Enlig med børn Valby 9% Mic Collins På scenen kan man kende mig på min cykel, fordi den fylder meget i mit liv, nu da jeg er københavner. Jeg kom hertil for fem år siden med min datter, og jeg har ikke tænkt mig at rejse igen. Når jeg kigger ud ad mit stuevindue, ser jeg et stort kirsebærtræ, gravemaskiner, håndværkere, min cykel og lejlighederne på den anden side af vejen. Jeg hører til dem, der står tidligt op om morgenen, dem der arbejder med socialt belastede unge, som har brug for støtte, dem der har en BA i Sport Studies og en livsstil, der passer til, dem der studerer og arbejder, svømmerne, cyklisterne, dem der elsker at lave mad, de retfærdighedssøgende, dem der kan lide De Olympiske Lege, og dem der lytter til Simon & Garfunkels The Boxer. Jeg hører ikke til racisterne, dem der demonstrerer, dem der snakker uden handling bag ordene, de inaktive, eller dem som bruger doping. Hvis jeg alligevel skulle demonstrere, ville jeg demonstrere for København som røgfri by, og for at Christiania lukker og genåbnes med en mere positiv identitet. Jeg vil gerne spørge københavnerne, om de er lige så chokerede som mig over mediernes usande historier om bandekrigen mellem unge af anden etnisk baggrund? Husam, som er den næste person i kæden, er en ven, jeg har mødt gennem mit arbejde. 16

17 Alder 20 Irakisk Valby Socioøkonomisk stilling Studerende 10% Husam Al Nouri 11% Sami Ullah Salehi Alder 15 Dreng Afghansk Barn under 18 Valby Socioøkonomisk stilling Barn under 16 Efter skoleferien starter jeg i 10. klasse på Vesterbro Ny Skole. Jeg er den tredje ud af fem børn og den eneste dreng. Når jeg ser ud ad mit stuevindue, kan jeg se træer, kirketårnet og Værestedet, hvor jeg passer de årige. Lyden, jeg forbinder med København, er lyden af cykler, biler, fugle og vinden i træerne. På scenen kan I kende mig på min ipad. Jeg hører til dem, der er født i Pakistan, dem der læser aviser, dem der praktiserer sin religion, muslimerne, og dem der synes godt om engelsk, samfundsfag og geografi, fordi de er gode til det. Jeg hører ikke til dem, der foretrækker at gå mine egne veje, de banderelaterede, hippierne, dem der generaliserer eller undervurderer andre, og dem der kan lide matematik. Hvis jeg skulle demonstrere, skulle det være imod racismen her i landet og imod de uretfærdigheder, Israel begår imod palæstinenserne, der bliver taget ud af deres land. Jeg vil spørge københavnerne: Er I glade for udlændinge? Jeg spiller fodbold tre gange om ugen og overvejer at spille i fodboldklubben Brøndby eller i B93 på Nørrebro efter ferien. Jeg har taget Emil med, der også går meget op i fodbold. Som 17-årig besluttede jeg mig for at komme ud af kriminalitet og gøre noget for at komme i gymnasiet. Jeg begyndte til boksning og fik ad den vej motivation og selvdisciplin til at studere. Jeg arbejder som rollemodel og aktivitetsmedarbejder for Sjælør Helhedsplan og læser på HHX CPH WEST i Ishøj. Jeg har mine boksehandsker og en skolebog med på scenen, da det har været en kamp for mig at komme ind og blive på gymnasiet. Jeg tilhører ikke dem, der er dovne, dem der hører for høj musik i bilen, dem der spiser for usundt, dem der ryger, dem der er på stoffer, bogormene, og dem der ser meget fjernsyn. Jeg tilhører dem, der hjælper andre med træning, dem der går til fitness, dem der spiller fodbold, dem der giver andre råd, menneskekenderne, igangsætterne, dem der tror på islam, dem der hører soul og hip hop, og jeg er en af dem, der har lyst til at bo et andet sted, der er mere multikulturelt pga. det had, de mange fordomme og den indirekte racisme og de spydige kommentarer, der er i jeres såvel som mit land Danmark. Jeg vil demonstrere imod fremmedhad og bandekriminalitet. Jeg vil spørge københavnerne: Tror du på politikerne? Lyden, jeg forbinder med København, er lyden af folk, der griner. Den næste person i kæden er en af drengene fra den fritidsklub, hvor jeg arbejder. 17

18 Alder 10 Dreng og Sydafrikansk Barn under 18 Amager Øst Socioøkonomisk stilling Barn under 16 Jeg går på Landsbyskolen, som er en privatskole. Her lærer man engelsk allerede i børnehaveklassen. Gennem vores vindue ser jeg fritidsklubben Fabrikken og en masse cykler. Den vigtigste beslutning, jeg har taget, var at starte til fodbold. Jeg blev motiveret, efter jeg havde været i Sydafrika og se VM. Jeg har spillet forsvar i et par år og kan godt lide, at det er en sport, der bygger på samspil. Derfor har jeg min fodbold med på scenen. Jeg tilhører dem, der laver perlearmbånd, dem der rydder af bordet, Lego-entusiasterne, de nærige og sparsommelige, dem der elsker majsmelsgrød, de fornuftige, breakdanserne, dem der læser jumbobøger og Anders And, og dem der hører popmusik. Jeg tilhører ikke dem, der mobber, dem der går til hundedans, og dem der spiser fiskefrikadeller og hornfisk. Jeg synes, at Pusher Street skal lukkes, fordi det er uhyggeligt, at der er så mange folk, der ryger hash. Desuden mener jeg, der burde være et airconditionanlæg i alle skoleklasser i byen, så man ikke bliver tung i hovedet, når det er meningen, man skal lære noget. Hvis jeg skal demonstrere mod noget, skal det være mod heldagsskolen, fordi der ikke er nogen medbestemmelse over, hvad den ekstra tid skal bruges til. Jeg har taget min lillesøster med på scenen. 12% Emil Mpho Jütte Jeg går i Sundkirke Børnehave. Når jeg kigger ud ad stuevinduet, ser jeg vores baggård med en legeplads. På scenen kan I kende mig på min gule kjole, som er magen til den, Belle har på i mit yndlings Disney-eventyr Skønheden & Udyret. Jeg tilhører dem, der bliver sure, når de skal i seng, dem der har et jordbærmærke, dem der laver perleplader og bygger huler, dem der godt kan lide marsvin, dem der får flettet hår en gang om ugen, dem der elsker lyserød, dem der er bange for hekse, dem der kan lide pizza, de robuste og drengepigerne. Jeg tilhører ikke dem, der går i bukser, dem der hyler, de forsigtige, de tålmodige, og dem der kan gå i spagat. En vigtig beslutning var, da jeg ønskede mig ørevarmere af julemanden sidste jul. Det gjorde vinteren mere udholdelig. Jeg vil spørge Københavns beboere, om der er nogen, de elsker, som de gerne vil se igen? Jeg kommer med min mor. 13% KHAYA CHRISTINA MPOSULA JÜTTE Alder 5 Pige og Sydafrikansk Barn under 18 Amager Øst Socioøkonomisk stilling Barn under 16 18

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Det Gode Liv. Grøn og Mad

Det Gode Liv. Grøn og Mad Det Gode Liv Grøn og Mad Hvordan går(d) det? I flere af gårdene er der rigtig gode og varme sammenhold. Der afholdes jævnligt fællesarrangementer og fester. I andre gårde er fællesskabet endnu ikke blevet

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 Uge 22 Emne: Her bor jeg Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge22_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.40 Uge 22 l Her bor jeg Dagene er begyndt at

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Fokusområder Rygning (dagligrygning, passiv rygning, rygning i hjem med børn) Alkohol

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak arbejder på PKM Deepak arbejder på PKM. Det er Danmarks største blomster-gartneri og ligger i Søhus lidt uden for Odense.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Min familie består af min kæreste Jens-Peter og vores 2 dejlige piger Sarah (2008) og Johanne (2011).

Min familie består af min kæreste Jens-Peter og vores 2 dejlige piger Sarah (2008) og Johanne (2011). Musikdagplejer Louise Østergaard Nielsen Klintevej 60 6000 Kolding Åbningstider: Mandag Torsdag: 6.30-16.15 Fredag: 6.30 15.30 Fakta om mig og min familie Jeg er født i 1983. Jeg har arbejdet som dagplejer

Læs mere

Mørket og de mange lys

Mørket og de mange lys Mørket og de mange lys (Foto: Eva Lange Jørgensen) For knap to måneder siden boede den irakiske forfatter og journalist Suhael Sami Nader i København som fribyforfatter. Her følte han sig for tryg for

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj Mødereferat Titel Byer for Alle Dato 2. juli 2003 Sted Deltagere Fokusgruppeinterview i Ishøj Ishøj Rådhus Referent HPD, 3. juli 2003 Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE,

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København 34 Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København Når hjælperen bliver en ven Af Merete Rømer Engel, journalist FOTO Christian

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 7. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 7. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 7 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge7_sund og stærk.indd 1 06/07/10 11.24 Uge 7 l Sund og stærk Det er tidligt

Læs mere

På påskebesøg i Kairos Skraldeby

På påskebesøg i Kairos Skraldeby På påskebesøg i Kairos Skraldeby Forfatter og fotograf: Kirsten Graversen Rejser man til Kairo, bør man besøge den autentiske bydel Mokattam, som betyder Skraldebyen. Trods bynavnet er det ikke slum alt

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

NYHEDSBREV. sige velkommen til:

NYHEDSBREV. sige velkommen til: FORÅR FOR BYDELSMØDRENE Solens varme nydes i Bydelsmødrenes Landssekretariat i København. Foran vinduet blomstrer et japansk kirsebærtræ. Når vinden tager i grenene, flyver små, hvide blade dansende rundt

Læs mere

Tillykke med din nye kanin

Tillykke med din nye kanin Tillykke med din nye kanin Afkomsattest Født: Køn: Farve: Race: Opdrættet hos Opdrætters navn Højre øre Venstre øre Registreret Solgt d. Købers navn: Fuldmagt Garanti Far Farfar Farfars far Farfars mor

Læs mere

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000.

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. 2. interview Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. Briefing: Der er ikke nogen forkerte svar. Er du kunstinteresseret? Ja, meget. Jeg arbejder

Læs mere

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Afgangsprojekt - Kroppen udtrykt i kunsten Mira & Andreas Art & performance Flakkebjerg Efterskole Problemstilling og indledning Eksperimentere med at flyve. Kunsten

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Jeg hedder Lis, jeg er gift med Ole, vi bor Skovforte 10 Christiansfeld. Vi har en voksen datter Rikke som bor i nærheden sammen med Lasse og deres søn Gustav,

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Evaluering. Opland Netværkssted og mentorordning

Evaluering. Opland Netværkssted og mentorordning Evaluering Opland Netværkssted og mentorordning Oktober 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

TEKSTER AF LEA LØPPENTHIN

TEKSTER AF LEA LØPPENTHIN TEKSTER AF LEA LØPPENTHIN Tekster af Lea Løppenthin ERRARAREA NR1 Jeg deler mit ja Jeg deler mit ja med selskabet, med udsendelsen og reklamen jeg deler mit ja med et kor vi sidder i busserne under sengene

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling De nye verdensmål for bæredygtig udvikling Nu skal I høre om nogle fælles mål for at gøre verden et bedre sted, som ledere fra alle lande har arbejdet med. Først vil nogle måske gerne vide, hvad et mål

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Bali. 1. Nu har jeg været på Bali i en uge, 2. og den varme sol skinner dagen lang. 3. Det er dejligt, når der kommer en let brise.

Bali. 1. Nu har jeg været på Bali i en uge, 2. og den varme sol skinner dagen lang. 3. Det er dejligt, når der kommer en let brise. Bali 1. Nu har jeg været på Bali i en uge, 2. og den varme sol skinner dagen lang. 3. Det er dejligt, når der kommer en let brise. 4. I går skulle jeg bestige en kæmpe vulkan. 5. Jeg var så sulten, så

Læs mere

En god handicapmor er jeg vist ikke

En god handicapmor er jeg vist ikke Artikel fra Muskelkraft nr. 4, 1992 En god handicapmor er jeg vist ikke Den traditionelle handicaprolle skal have et spark. Man skal tænke l muligheder frem for begrænsninger. Og gøre de ting sammen med

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn.

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn. MULIGHEDER Hvis mennesker havde fire ben, så ville alt gå i stykker. Hvis der ikke var kæledyr i Sevel, så ville København blive en landsby. Hvis Sevel var hovedstad i Danmark, så ville himlen blive grøn

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Tidligere elever fortæller:

Tidligere elever fortæller: Tidligere elever fortæller: Hej! Så skriver Anna Andersen igen. Nu er 2. g ved at være forbi. Mange mener, at 2. g er det hårdeste år på gymnasiet, men jeg synes det har været til at overkomme. Der har

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk For et rødere Nørrebro kbh.enhedslisten.dk Enhedslisten Nørrebro kæmper for din bydel Kommunalvalget er vigtigt! København er historisk en rød by, med tradition for at gennemføre politiske tiltag, der

Læs mere

Lektion 02 - Mig og mine vaner DIALOGKORT. Hvor synes du, at grænsen går for, hvornår en vane er sund eller usund?

Lektion 02 - Mig og mine vaner DIALOGKORT. Hvor synes du, at grænsen går for, hvornår en vane er sund eller usund? Lektion 02 - Mig og mine vaner DIALOGKORT 01 Hvor synes du, at grænsen går for, hvornår en vane er sund eller usund? Lektion 02 Mig og mine vaner fakta Sund kost er vigtig for vores velbefindende og generelle

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere