Adoption & Samfund. Nr. Medlemsblad for Adoption & Samfund Oktober årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adoption & Samfund. Nr. Medlemsblad for Adoption & Samfund Oktober 2008 32. årgang"

Transkript

1 Adoption & Samfund Nr. 5 Medlemsblad for Adoption & Samfund Oktober årgang

2 Medlemsblad for: Adoption & Samfund Foreningstelefon: mandag kl Hjemmeside: Formand: Michael Paaske, Klanghøj 47, 8670 Låsby (priv.) (mob.) næstformand: Paul K. Jeppesen, Granparken 165, 2800 Kgs. Lyngby (priv.) (arb.) næstformand: Inge Fabricius, Vermundsgade 32, 2100 Kbh. Ø (mob.) Kasserer: Ellen Larsen, Glenstrup Søvej 15, 8990 Fårup Sekretær: Carl Erik Agerholm, Teglvej 4, Frifelt, 6780 Skærbæk Bestyrelsesmedlemmer: Marianne Østergaard Vesterbrogade 191, 4., 1800 Frederiksberg C Jørn K. Pedersen, Prangerager 38, 7120 Vejle Øst Hans Ejnar Bonnichsen Kildevænget 8, 6560 Sommersted Kurt Nielsen, Dæmningen 55, 2500 Valby Kirsten Korning, Øster Skibelundvej 36, Askov, 6600 Vejen Sidsel Babette Johansen, Tandervej 45, 8320 Mårslet Suppleant: Louise Svendsen, Rymarksvej th., 2900 Hellerup Medlemsadministration: Helle Jespersen, Snerlevej 40, 2820 Gentofte Redaktion: Bringekrogen 24, Jonstrup, 3500 Værløse Redaktionsmedlemmer: Heidi Senderovitz, Hovgårdsparken 53, 2670 Greve Anne-Louise Linnemann Bech, Enighedsvej 49B, 2920 Charlottenlund Annette S. Christiansen, Bringekrogen 24, Jonstrup, 3500 Værløse Marianne Krogh Jensen, Tingskiftevej 4, 2900 Hellerup Tina Johansen Krogh, Borgmester Jensens allé 22, st. th København Ø Anne Marie Andresen, Raunstrupvej 6, 2720 Vanløse Ansvarshavende for dette nummer: Tina Krogh Medredaktør: Heidi Senderovitz Grafisk produktion: BL Grafisk ApS, Skærbæk Oplag: stk. Adresseændring af bladet meddeles postvæsenet og medlemsadministrator Helle Jespersen (se ovenfor). Abonnement kr. 375,-. Medlemsskab inkl. blad kr. 375,- Giro Annoncepris: Kr. 10,- pr. spaltemilimeter. Bladet modtager altid gerne billeder. Husk at oplyse om navn, adresse, motiv, afgiverland og tidspunkt. Bladet (inklusive billederne) lægges altid efterfølgende på Billederne vil herudover kunne anvendes i foreningens foldere og øvrige publikationer. Artikler i bladet udtrykker forfatternes synspunkter og ikke redaktionens. Bladet udkommer i februar, april, juni, september, oktober, december. Deadline næste nummer: den Forsiden: Sebastian, snart 2 år, ved Ringkøbing Fjord, født i Kina. 2

3 Rådgivning i alle faser af adoptionen Af Louise Svendsen, Rådgivningskoordinator Selv om vi jævnligt læser om nye undersøgelser, der viser, at adopterede klarer sig dårligere end ikke-adopterede, er billedet ikke helt klart. Der er mange faktorer, som spiller ind, ofte er resultaterne ikke entydige, og selv når resultaterne synes entydige, er det gerne meget små tal. Således kan man godt slå fast, at det for langt de fleste adopterede og deres familier går hverken værre eller bedre end, det gør for den almindelige gennemsnitlige familie. Dette betyder ikke nødvendigvis, at det er en gnidningsløs, problemfri proces at vokse op som adopteret, nok snarere, at de problemer og spørgsmål der rejser sig, ofte har en lidt anderledes karakter eller drejning end kammeraternes. Således kan en del af de almindelige dagligdags problemer store som små med fordel vurderes og søges løst ud fra de særlige forudsætninger, der er i spil hos adopterede; det være sig skolevanskeligheder, problemer med at være væk fra forældrene eller særlige medicinske komplikationer. Selvfølgelig skal man ikke glemme, at adoptionen ikke er svaret på alt, men vi ved også, at rigtig mange forældre igennem barnets opvækst føler, at de taler for døve ører, når de skal have hjælp til deres barn; en oplevelse der let kan følge den voksne adopterede i det videre liv for adoption er, som vi alle ved, en livslang proces. Adoption & Samfund har skabt sin rådgivning for at imødekomme adopterede og adoptanters behov for at tale med én, der virkelig forstår og har indsigt i adoption, enten fordi de har beskæftiget sig professionelt med det igennem længere tid, eller fordi de har egne personlige oplevelser at øse af. Gruppen af rådgivere er sammensat, så den dækker de mest almindelige problemstillinger, adoptivfamilier står overfor, således er der mulighed for at få rådgivning både før, under og efter adoptionen ved lægmænd såvel som fagfolk. Der eksisterer 4 hovedgrupper af rådgivere. Foreningens rådgivere er opdelt i forskellige kategorier: 1. Sagsrådgivere (sagsbehandling) 2. Faglige rådgivere (professionelle fagfolk: læge, sundhedsplejerske, pædagogisk konsulent, speciallærer, talepædagog, psykolog og socialrådgiver) 3. Forælderrådgivere (temaer: Adoption af større børn, Adoption af danske børn, Adoption af præmature børn, Tab af barn i forslag, Eneadoption, Skoleproblemer) 4. Adoptionslinjen (betjenes af adopterede) Som hovedregel anbefales du at kontakte en sagsrådgiver i spørgsmål knyttet til ansøgning og sagsbehandling i forbindelse med adoption, en faglig rådgiver, når du har brug for professionel vejledning fx i forbindelse med, at du stilles barn i forslag, eller når problemer opstår, efter adoptionen er gennemført. En forælderrådgiver er god, hvis du har brug for at vende din situation med en ligesindet, som kender til at sidde med problemerne selv. På Adoptionslinjen har du mulighed for at tale med en voksen adopteret. Alle er velkomne til at gøre brug af rådgivningen det være sig adoptanter, adopterede, studerende der skal skrive opgave, professionelle der har brug for sparring til deres daglige arbejde eller journalister, der søger mere viden. Hvad enten du er medlem af foreningen eller ej, kan du altid kontakte os. Rådgivningen er gratis, og alle rådgiverne arbejder på frivillig basis. De fleste rådgivere besvarer rådgivningsopkald i deres hjem. Det er derfor bedst at henvende sig efter kl. 20, og det kan hænde, at man kan blive nødt til at træffe aftale om et andet tidspunkt, hvor det passer rådgiveren bedre at tale med én. Alle rådgivere har tavshedspligt, og man kan ved henvendelse være anonym. Det kan dog være, at rådgiveren på sin telefon har vis nummer, så hvis man vil være helt sikker på, at ens nummer ikke kan ses, skal man selv skjule det. Vi har alene mu- Jacob og Josefine på 10 og 12 år begge født i Kina, foran Juelsminde sommerhuse i cykeltrøjer med CSC-holdets autografer. Foto illustrerer ikke artiklen. 3

4 lighed for at støtte og rådgive via mail og telefon og herigennem ruste dig, der henvender dig, til at blive bedre til at tackle hverdagens problemer samt blive klar i samarbejdet med de professionelle, der omgiver dig og din familie. Således påtager vi os ikke at lave egentlige udredninger, mødes med dig eller myndigheder og øvrige professionelle omkring dig, ligesom vi heller ikke kan påtage os at lave skrivelser med videre. Du er velkommen til at bruge vores rådgivere flere gange, og vi er glade for at følge op på de problemer, vi bliver bekendt med. I nogle situationer kan vi dog se os nødsaget til at henvise dig videre til et tilbud med flere muligheder end det, vi kan tilbyde via den frivillige rådgivning. Rådgiverne får løbende supervision, samt faglige opdateringer og inputs via mail og vores VIP-kursus. Vi har vores egen etiske guideline, og som sagt er samtalen altid fortrolig. Endvidere kan rådgiverne løbende trække på hinanden og rådgivningskoordinatorerne for udveksling af erfaringer, støtte i svære rådgivningssager med videre. Den aktuelle liste over rådgiverne og deres kontaktoplysninger er altid at finde på samt i dette blad. Endelig har Adoption & Samfund en række praktiske råd vedrørende modtagelse af barn, ligesom vi har udgivet en folder med overblik over rådgivningen, foldere om skolestart og når adoptivbørn skal passes samt diverse temablade. Alle foldere kan findes på webben. Sagsrådgiverne kan du læse mere om andet steds i bladet. Psykologen: Der har været en del som efterspørger terapeutisk behandling til deres barn, hvor jeg henviser til behandlerlisten. Nogle har samtidig spørgsmål til den enkelte behandlingsform, andre til hvordan de vælger den rette behandler. Faglige rådgivere er professionelle fagfolk med mangeårig adoptionserfaring, der stiller deres faglighed frivilligt til rådighed for foreningen. Mange af dem har selv en personlig erfaring med adoption. Vi opdaterer og udbygger løbende listen, og aktuelt dækkes følgende fagområder: Læge: Besvarer spørgsmål, der vedrører helbreds- og handicapforhold hos såvel adoptionsansøgere som barn i forslag og adopterede. Sundhedsplejerske: Rådgiver om den gensidige tilknytningsproces mellem barn og forældre, almindelige reaktionsmønstre hos barnet fx i forbindelse med søvn, måltider og andre dagligdags ting som pusling og bad. Desuden vejledning i, hvordan man som forældre kan hjælpe sit barn bedst muligt gennem skiftet fra børnehjem/plejefamilie til adoptivfamilie. Pædagogisk konsulent: Rådgivning i forbindelse med institutionsstart, indskoling og vanskeligheder i institutioner/skoler. Speciallærer: Rådgiver hvis der er behov for eller overvejelser om en særlig undervisningsindsats i skolen, særligt i forbindelse med omsorgssvigtede børn. Talepædagog & speciallærer: Rådgiver om tale- og sprogvanskeligheder før eller efter barnets ankomst. Sparrer eventuelt med den lokale talepædagog. Psykolog: Rådgiver unge og voksne adopterede og adoptivfamilier. Herudover kan psykologen medvirke til at videreformidle eventuelle behov for længerevarende indsats til relevante behandlere og/eller instanser. Socialrådgiver: Rådgiver omkring børnesager og børnehandicap; dvs. lov og ret i forbindelse med ydelser inden for servicelovens børneparagraffer og sagsbehandling. Rådgiveren kan selvfølgelig ikke afgøre sager eller omstøde kommuners afgørelser, men kan derimod vejlede omkring ankemuligheder. Daniel Min-Wu 8 mdr og født i Korea kigger reklamer. 4 Foto illustrerer ikke artiklen. Talepædagogen: Hovedparten af henvendelserne er almindelige sproglige vanskeligheder, som ikke specifikt knytter sig til adoption. Typisk drejer det sig om skoleparathed, vanskeligheder i forbindelse med sprogudvikling og indstilling til særlig støtte. Jeg kan bruges til afklaring af, om problemet er adoptionsrelateret og råde ud fra det.

5 Pædagogisk konsulent: Det er rigtig dejligt, når man kan høre på forældrenes stemme, at de har fået lidt nye tanker og siger: Jeg skriver og skriver. Nu tror jeg, vi har fået nok idéer at gå videre med. Især når starten er fx Sådan og sådan forholder det sig, og nu ved vi slet ikke, hvad vi skal stille op. Forælderrådgiverne er alle garvede adoptivforældre med personlige erfaringer inden for forskellige emner såvel som erfaring fra foreningens medlemmer. De er ikke fagfolk, men de er gode at tage en snak med, når man har brug for at vende sin situation med en, der selv har prøvet noget tilsvarende. De forskellige temaer, som der rådgives i, er: Forælderrådgiver: En meget hyppig udtalelse fra dem, der henvender sig er: Endelig en der forstår, hvad jeg taler om. Adoption af danske børn: Rådgivning om anonym adoption af danske børn. Rådgivningen vejleder ikke i forbindelse med familie- eller stedbarnsadoption. Adoption af større børn: Rådgivningssamtaler samt mulighed for kontakt til andre familier, der har modtaget større børn. Disse familier tilbyder telefonisk støtte og hjælp omkring de problemer, der kan være forbundet hermed. Adoption af præmature børn: Rådgivning om det at få et præmaturt barn i forslag og at have et præmaturt barn. Herunder vejledning i forbindelse med opstart i institution. Tab af barn i forslag: Rådgivning som hjælp og støtte til dem, der har mistet et barn, som de har haft i forslag og været godkendt til. Skoleproblemer: Rådgivning i forbindelse med vanskeligheder knyttet til den adopteredes skolegang. Eneadoptanter: Gruppen af EneAdoptanter, GEA, tilbyder eneansøgere rådgivning før, under og efter godkendelse samt efter hjemtagelse af barn. Endvidere har GEA egne faglige rådgivere, hvis udgangspunkt er eneadoption. GEA tilbyder desuden hjælp til opstart af samtalegrupper på et hvilket som helst tidspunkt i adoptionsprocessen. Forælderrådgiver: Som rådgiver er det vigtigt at bruge sig selv, det man selv står inde for, kende sine grænser og henvise til fagpersoner, når det er nødvendigt. Adoptionslinjen betjenes af voksne adopterede, og du kan henvende dig til dem, hvis du gerne vil have råd og vejledning fra en adopteret. Du kan få råd og vejledning i alle spørgsmål omkring adoption set fra en adopterets synsvinkel samt information om søgning af oplysninger om oprindelse. Det praktiske arbejde med søgningen kan vi dog ikke påtage os. Vi håber, at denne lille oversigt har inspireret dig til, hvor du kan søge mere viden, støtte og sparring i svære situationer. Vi kan varmt anbefale, at du søger råd, så snart du fornemmer, noget er galt. Lad være med at vente for længe og se tiden an, det giver bare problemerne plads til at tage overhånd, tag dem i stedet i opløbet. Intet problem er for småt til, at du kan henvende dig. Og husk alle er velkomne til at kontakte os for rådgivning, såvel som ris og ros. Adoption & Samfunds sagsrådgivning Af Mie Olesen Hvert år er der omkring 700 familier, der får en ansøgning om anonym udlandsadoption behandlet hos statsforvaltningerne. Heldigvis oplever langt de fleste en god og sober sagsbehandling, ligesom langt de fleste også kommer ud på den anden side med den forjættede godkendelse i hånden. Desværre er der en lille gruppe, der ikke slipper igennem nåleøjet. Det sker også, at ansøgere har en oplevelse af, at samtalerne med deres sagsbehandler ikke foregår i en rar tone, eller i det hele taget føler sig misforstået og dårligt behandlet igennem godkendelsesprocessen. Andre oplever en problemfyldt kommunikation med deres formidlingsbureau eller komplikationer i forbindelse med barn i forslag. I sådanne situationer er der mulighed for at få råd og vejledning af Adoption & Samfunds sagsrådgivere. Tilsammen ved vi rigtig meget om, hvad der sker på adoptionsområdet, men vi ved ikke alt Vi er i sagsrådgivergruppen 6 erfarne og engagerede rådgivere. Vi har alle et meget forskelligt udgangspunkt for rådgivningsarbejdet. I gruppen er der bl.a. både en lærer, en jurist, en socialrådgiver og en pædagog. Flere af gruppens medlemmer har været aktive rådgivere i mange år, og fælles for alle rådgivere er en brændende interesse for adoptionsprocessen. Tilsammen ved vi rigtig meget om, hvad der sker på adoptionsområdet, men vi ved ikke alt. Så nogle gange må vi vende tilbage med et svar, og man kan også opleve, at vi henviser til en af de andre rådgivere, der måske har en større indsigt eller mere erfaring med en specifik problemstilling. Gruppen opererer som en selvstyrende enhed, og arbejder tæt sammen om rådgivningsarbejdet. Gruppen mødes til erfaringsudveksling og supervision 2-3 gange om året, og derudover foregår korrespondancen via en mailliste på Groupcare. Ofte drøfter vi vanskelige sager internt 5

6 i gruppen, og mange af de rådgivningssvar, der laves pr. mail, sendes til orientering til gruppens øvrige medlemmer. Det er med til at sikre, at vi alle sammen hele tiden er opdaterede mht. den nyeste praksis på området, og at vi alle bliver dygtigere rådgivere hele tiden. Det siger sig selv, at mellem rådgivergruppen og verden udenfor er der 100% vandtætte skodder. Vi er frivillige rådgivere på godt og ondt Nogle gange oplever vi, at der bliver spurgt ind til vores kvalifikationer som rådgivere, og det sker også, at vi bliver tilbudt penge for at assistere med en sag. For eksempel er det ikke ualmindelig, at vi bliver bedt om at udfærdige ankeskrivelser eller klagebreve. Men vi er frivillige rådgivere på godt og ondt, så derfor ligger den rådgivning, som vi kan tilbyde, inden for nogle ret faste rammer. Til gengæld er den altid gratis, og vi skelner ikke til, hvorvidt spørgeren er medlem af Adoption & samfund eller ej. Vi hjælper alle, der henvender sig. Vi skal kunne holde følelserne i skak og ikke identificere os med de familier, der søger hjælp Mange henvendelser kommer ind via vores mail, som vi passer på skift 14 dage af gangen. Det kan f.eks. være spørgsmål omkring aldersrammer, ventetider og orlovsregler eller spørgsmål om, hvordan man i det hele taget griber det an, hvis man gerne vil igangsætte en adoptionsansøgning. Vi har også rigtig mange henvendelser, der drejer sig om reglerne for stedbarnsadoption og om muligheden for at adoptere unge familiemedlemmer, der opholder sig i andre lande. De lidt tungere sager kommer ofte via telefonen. Det kan typisk være henvendelser fra adoptionsansøgere, der har fået afslag i samrådet og nu står overfor at skulle i gang med at anke deres sag til Adoptionsnævnet. Det kan af og til være rigtig svære sager, og folk kan være meget kede af det, når de ringer til os. Det skal vi som rådgivere kunne håndtere på en god måde. Det er vores opgave at være så objektive som muligt. Vi skal kunne holde følelserne i skak og ikke identificere os med de familier, der søger hjælp. Vi skal anerkende og rumme de følelser, vi møder, men samtidigt skal vi agere professionelt og fokusere rådgivningssamtalen omkring den relevante lovgivning og praksis. Det kan af og til godt være noget af en opgave. Det er ikke nogen lille ting at skulle tage afsked med drømmen om en familie Nogle gange er det ikke svært for os at forstå, at der er givet et afslag på en adoptionsansøgning, og nogle gange må vi også sige til de familier, der opsøger os, at det er meget tvivlsomt, om de vil kunne få noget ud af en ankesag. Men selvom sagen umiddelbart virker håbløs, så siger vi ikke nej til at hjælpe. For nogle mennesker er det vigtigt at have udtømt alle muligheder, før de kan slippe tanken om adoption. Det er jo heller ikke nogen lille ting at skulle tage afsked med drømmen om en familie. Derfor sker det da også tit i sådanne sager, at vi formidler en kontakt til foreningens psykolog. Det er en stor glæde, når man kan mærke, at man virkelig har været med til at gøre en forskel for andre mennesker Selvom det nogle gange kan være barskt, så er det også meget givende at arbejde som frivillig rådgiver for Adoption og Samfund. Gennem rådgivningsarbejdet udvikler vi os, ikke kun fagligt, men også som mennesker, og det er en stor glæde, når man kan mærke, at man virkelig har været med til at gøre en forskel for andre mennesker. Sidder du med et spørgsmål, eller føler du, at din adoptionssag er kørt fast, så send en mail til eller ring til en af os. Vi sidder klar ved telefonen og vil gøre, hvad vi kan for at hjælpe dig. PS. Da vi alle er travle mennesker med job og børn, og da vi besvarer rådgivningsopkaldene hjemmefra, så er det bedst at ringe efter kl Linnea Neeta (11 år) og Josefine Manali (14 år) i højt humør på Frilandsmuseet. Begge er født i Indien. Foto illustrerer ikke artiklen. 6

7 Minister ændrer godkendelseslængde efter forslag fra Adoption & Samfund Af Paul K. Jeppesen, 1. næstformand i Adoption & Samfund De seneste års stadig længere ventetider har medført, at den abstrakte godkendelses-tidsbegrænsning til 2 år har været utilstrækkelig. Et meget stort antal ansøgere har gennemgået en regodkendelse efter 2 år. Enkelte har måttet konstatere, at muligheden for overhovedet at kunne adoptere forsvandt, når regodkendelsens ekstra 2 år var gået, uden at der så 4 år efter den oprindelige godkendelse var bragt barn i forslag. Dette var tilfældet for de ansøgere, der efter 4 år ikke længere kunne nyansøge til den oprindelige aldersramme. Mange flere var på vej mod denne situation. Stort set alle ansøgere med behov herfor har opnået regodkendelse efter 2 år. Reglerne har således mest virket som dels en stor psykisk belastning for ansøgerne, dels som et bureaukratisk spild af ressourcer hos de i forvejen travle medarbejdere i statsforvaltningerne. Ydermere har de formidlende organisationers arbejde været påvirket af et ekstra stort antal henvendelser fra ansøgere, der frygtede udløb af godkendelsen inden barn i forslag. Derfor tog Adoption & Samfund i starten af 2008 initiativ til en ændring af reglerne. Daværende justitsminister Lene Espersen fandt initiativet interessant og inviterede Adoption & Samfund til et møde, der blev holdt umiddelbart før sommerferien. Her fremlagde foreningen et forslag om at ændre den første godkendelse fra 2 til 3 år, således at den samlede godkendelseslængde for alle ansøgere kunne hæves fra 4 til 5 år, før der skal indgives helt ny ansøgning. Efter en drøftelse med folketingets Klara 5 år og snart skolepige. partier gav Lene Espersen sit endelige til ændringen. Ændringen indebærer, at alle både gældende og fremtidige godkendelser får en varighed på 3 år. Der bliver som hidtil mulighed for regodkendelse i yderligere 2 år. Dermed bliver den samlede godkendelsesperiode før krav om helt ny ansøgning 5 år mod hidtil 4 år. For at sikre at ansøgere, der allerede har fået regodkendelse, sidestilles med øvrige ansøgere, indføres en overgangsordning. Overgangsordningen indebærer, at allerede udstedte regodkendelser for ansøgere, der er regodkendt efter 2 år, forlænges fra 2 til 3 år. Alle nuværende og fremtidige ansøgere opnår således de samme 5 år. Ændringen opfylder et meget stort ønske hos alle nuværende og kommende ansøgere. Den vil afhjælpe det store pres, der har ligget på mange ansøgere, der har frygtet udløb af godkendelser, inden barn i forslag. Derudover forventes ændringen at gøre det lettere for de formidlende organisationer at give de mange ansøgere den ønskede service. Det skulle gerne betyde, at der frigøres ressourcer til en intensivering af indsatsen for at opbygge nye formidlingskontakter. Endelig vil den kommende store reduktion i antallet af nødvendige Foto illustrerer ikke artiklen. regodkendelser indebære væsentlige ressourcebesparelser for de regionale statsforvaltninger. De sparede ressourcer må kunne anvendes til at forkorte sagsbehandlingstiden i godkendelsesprocessen, så den samlede ventetid fra ansøgning til barn i forslaget alt i alt kan reduceres. Foreningen vil følge udviklingen nøje, og om nødvendigt følge op på sagen over for den nye justitsminister Brian Mikkelsen. 7

8 Henterejse Kina, Beijing En lille historie fra familien Hald, som bestemt ikke har været i Beijing for sidste gang. Af Rikke Hald København Beijing Den 8. maj 2008 klokken ca. 20, tog vi med fly fra Kastrup til Beijing, Kina. Vi var meget nervøse og spændte under flyveturen og fik ikke mange timers søvn. Da vi landede i Beijing den 9. maj, var vi godt kvæstet, men samtidigt fyldt godt op med sommerfugle i maven. Vi var så heldige, at vi kun var 3 par i alt, der skulle hente barn, så vi tænkte, at det måske ikke ville blive så kaotisk ved den kommende overdragelse af vores lille pige. I den nybyggede lufthavn i Beijing blev vi modtaget af vores guide Christina Wang. Hun fortalte kort om den nye lufthavn, om vi havde haft en god tur, og om vi var spændte på det, der nu skulle ske. Vi ankom til vores hotel (4-stjernet) og hold da op, der var service på, alle på hotellet var meget smilende og tog godt imod os. Det var første gang, at de havde folk boende, som skulle adoptere, så mon ikke de var lidt nysgerrige på det, der skulle ske. Christina inviterede os alle ned at spise og mindede os om at nyde vores sidste aften som par, for i morgen ville vi være forældre. Vi fik information om, hvordan det ca. ville foregå på børnehjemmet den næste dag. Hun vidste ikke helt, hvor mange vi blev, om der kom par fra andre lande. Hun forklarede, at det var vigtigt, at vi var formelt klædt på samt respekterede børnehjemmets ønsker. Derefter stod det på lidt shopping ved det nærmeste supermarked; der skulle købes bleer, modermælkserstatning mm. Derefter kunne vi endelig få lidt fred og ro på hotelværelset, det hele var stadigt uvirkeligt. Var vi her endelig? Skulle vi omsider have vores lille pige den næste dag? Det var nogle af de tanker, der kørte rundt i vores hoveder, inden vi endelig faldt til ro sent på aftenen. Den længe ventede dag Vi vågnede tidligt næste morgen, Mor og datter Hongying Feng 11 mdr. på sightseeing. 8

9 En stolt far og mor. med sommerfugle, der baskede ret meget. Tiden inden afgang blev brugt på at få lidt at spise, stryge tøj, og hvad man nu ellers kunne finde på. Ved 10-tiden om formiddagen var vi to par samlet i lobbyen (det 3. par skulle hente barn i en anden provins). Vi havde diverse papirer, gaver og kamera klar til overdragelsen på børnehjemmet. Endelig kom guiden, og vi kunne køre af sted efter vores børn (på dette tidspunkt var det hele stadig ikke til at fatte!). Christina fortalte, at dette børnehjem var et af de bedre, da de underviste personale fra andre børnehjem. Hun fortalte også lidt om, hvordan det ville foregå, og at det kun ville være os, der skulle hente børn, så vi havde mere tid sammen med personalet. Ankomsten til børnehjemmet Så ankom vi endelig, vi kom faktisk for tidligt, så der blev talt lidt frem og tilbage mellem vores guide og portvagten, men vi blev da lukket ind. Udefra så børnehjemmet meget flot ud, men vi så ikke så meget. Vi var fyldt op med tanker om det, der skulle ske, var nervøse og spændte. Vi blev modtaget af en mandlig ansat, som straks førte os ind i et rum, hvor vi skulle vente, indtil direktøren kom. Der sad vi så med morgenmaden oppe i halsen, hold da op, hvor var min mand og jeg nervøse. Så kom direktøren (en kvinde) samt hendes assistent (tror vi at det var). De fortalte, at vores børn sov, så vi måtte vente, indtil de vågnede. I mellemtiden kunne vi vælge, om vi ville ordne papirerne før eller efter, vi havde fået vores børn i vores arme. Vi valgte at gøre alt det praktiske først, for hvem ville kunne tænke på noget som helst, når vi først havde fået vores pige i vores arme. Vi fik at vide, at vi ikke kunne se resten af børnehjemmet, da det ikke var kutyme, at selve overdragelsen skete på børnehjemmet. Men de ville tage nogle billeder til os af deres legepladser, senge osv. og sende til os. Vi fik stillet en del spørgsmål om kost, sovetider, hvordan hun udtrykte vrede og glæde, og om der var en bestemt person, hun var knyttet til mm. Vores datter vågner Så blev der banket på døren, en person sagde noget på kinesisk vores barn var vågen og klar til at komme ind til os. Direktøren samt assistenten forsvandt nogle minutter, og ind kom vores dejlige lille pige i armene på hendes nanny. Hun kom med det samme over i mine arme, og det var fuldstændigt uvirkeligt. Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle føle i de første sekunder, jeg holdt hende i mine arme. Hun sagde ikke noget, rørte sig overhovedet ikke de første par minutter. Jeg fornemmede svagt, at der blev taget billeder af os, af vores nye familie. Hun kom over i sin fars arme, stadig ingen reaktion, kunne lige dreje sit hoved lidt og kigge op på os, men ellers sad hun fuldstændig stille. Der kom en del flere reaktioner, da hun fik øje på sin nanny og ville over til hende, hendes nanny holdt hende kort og så over til os igen. Tilbage til hotellet med vores datter, som var i chok Så kunne vi komme af sted igen, 9

10 tror at det hele tog omkring en time og så var vi på vej ude af døren igen. Da vi sad sammenklemte i guidens bil, var der stadig få reaktioner, hun løftede sit ben, men ellers sad hun nærmest som forstenet. Vores lille pige var syg med feber og forkølelse, så vores guide ville gå på apoteket med min mand, når vi kom til hotellet. Da vi ankom til vores hotelværelse, og guiden var gået, kiggede vores lille pige sig rundt i lokalet, og så kom gråden, hun var nærmest utrøstelig. Vi fik tændt for tv, så hun kunne se nogle kinesere, det hjalp en smule, men hold da op, der var meget smerte i hendes øjne. Det var næsten ikke til at holde ud, for hvad kunne vi gøre for at trøste hende? Det blev bestemt ikke bedre af, at vi måtte give hende hostesaft, der smagte ubehageligt. Vi følte, at vi begik overgreb, hvilket vi jo også gjorde, på hende. Vi lagde et tæppe på gulvet, lagde hende på det og sad ganske tæt på hende, uden at røre hende, lod hende få lidt fred. Hun lod til at acceptere, at vi var så tæt på hende og lod min mand holde hende lidt i hånden. Hun fik lidt flaske og kunne kort efter give os det første skæve smil. Hun faldt i søvn på gulvet kort efter og sov i et par timer. Resten af dagen blev brugt på at give hende en masse opmærksomhed, medicin og mærke efter, hvad hendes behov var. Da det endelig blev aften, og hun kunne sove, var det igen på gulvet, det foregik, og derefter kunne vi lægge hende i den barneseng, der var stillet op. Vi fik ikke meget mad eller søvn den dag, vi var brugt godt og grundigt. 10 Dag 2 som nybagt familie Dagen efter var vi kun på hotelværelset. Hun var meget pylret, så der blev gået meget rundt med hende. Der kom lidt flere smil til os. Hun begyndte at slappe noget mere af og åbne lidt mere op. Den 12. maj skulle vi ind og skrive under på de forskellige papirer samt til notar og på paskontoret. Det var en utrolig hård og lang dag, med en lille pige, der stadig var febersyg. Vores guide var meget bekymret og ville kontakte lægen, hvis ikke det hurtigt blev bedre. Heldigvis begyndte medicinen at virke, så feberen faldt, vi havde godt nok også været bekymret. De næste par dage blev brugt på hotelværelset og på at lære hinanden at kende. Vi fik talt med vores rejsegruppe, heldigvis boede vi dør om dør, så vi kunne også få lidt voksenkontakt. Jordskælvet Der var et stort jordskælv, som alle jo nok har hørt og læst om, så vi var bekymrede for, om det også ville ramme Beijing. Det var utroligt at se, hvor meget befolkningen gjorde for at støtte ofrene. Man så lange køer af mennesker, der ville give blod til folk i de ramte områder. TV var fyldt med beretninger om jordskælvet. Alle var berørte af det. Det var smukt at opleve, hvor meget folk støttede hinanden og hjalp folk, de ikke kendte. Den fredfyldte park Vi var så heldige, at den park, hun var blevet efterladt i, lå 15 min. gang fra hotellet. Personalet på hotellet var meget hjælpsomme, de forsøgte at oversætte de kinesiske gloser til engelsk, så vi kunne komme af sted. Parken var fantastisk fredfyldt, der stod små huse, hvor de ældre mennesker kom og spillede på instrumenter. Vi fik taget en masse billeder og nød kun at være os 3 og endelig at være lidt ude i den friske luft. Vi havde investeret i en god bæresele, som blev brugt af os begge. Folk kiggede og grinede lidt, når min mand gik med hende, de var ikke vant til, at manden går med børnene. Alle var glade for, at vi ville adoptere et barn fra deres land og kom kun med positive kommentarer (tror vi, da vi jo ikke kunne forstå, hvad de sagde, men kunne tolke deres ansigtsudtryk). Nogle hårde dag Vi havde af børnehjemmet fået at vide, at vores datter så småt var begyndt at spise grød og lignende, men det kunne vi godt glemme, hun ville kun acceptere flaske, så der blev givet mælk/vælling på flaske ca. hver 3-4 time.hårdt, men også dejligt. På hotelværelset kæmpede vi med nattesøvnen, en masse gråd, så på skift blev der sunget og puttet med hende det var nogle hårde dage og nætter. Der var ikke tid til at spise, hendes behov blev dækket først, og så var der ikke energi til så meget andet. De få dage vi var ude, så vi det lokale supermarked, den kinesiske mur, den forbudte by og Beihaipark, nogle ture, som hun klarede rigtig godt. Efter nogle fridage skulle vi igen rundt på paskontoret og på den danske ambassade. Dette gik heldigvis rimelig smertefrit, da vi ellers var blevet vant til, at sådanne steder skal man have god tid. Beijing København Endelig nærmede dagen sig, hvor vi skulle af sted, jubii endelig kunne vi se en ende på det hele, selvom det egentligt havde været et dejligt sted. Vi havde mødt en masse venlige mennesker, en fantastisk kultur, en vidunderlig og meget hjælpsom guide og nogle dejlige rejsepartnere, men vi glædede os til at komme hjem til lille Danmark. Farvel Beijing, håber vi snart ses igen, tænkte vi, da vi blev kørt til lufthavnen. Vi fik givet vores guide en gave, fik sagt pænt farvel for alt den dejlige hjælp under hele vores ophold. Tiden i lufthavnen blev brugt til at stå lidt i kø til check-in, alt blev undersøgt, men vi fik da lov til at komme af sted. Ti timers flyvetur lå foran os, puha en meget hård tur med et lille barn, der græd det meste af tiden. Så igen blev der gået op og ned ad gangen og endelig en time før vi landede, kunne hun ikke mere og faldt i søvn. På dette tidspunkt havde hendes mor grædt to gange En dejlig velkomst Sikke en velkomst, der var en masse familie med en masse flag, som ventede med længsel på at se det lille nye familiemedlem. Hun observerede ikke de store smil, de mange flag og gaver, der kom os i møde, da hun var i dyb søvn (hvilket vi på det tidspunkt var ret glade for, da vi selv var godt udmattede). Endelig hjemme, godt trætte efter den lange rejse til Kina efter vores dejlige datter, men vi ville aldrig have undværet den.

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Ved international adoption kender ansøgeren i langt de fleste tilfælde ikke i forvejen det barn, som de

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise.

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise. Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn I år afholdt vi den lokale generalforsamling i Odense midtby på Kulturmaskinen ved Brandts. Vi synes at Kulturmaskinen er et dejligt sted, gode lokaler, god stemning

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2013 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 www.ast.dk Adoptionsnævnet 2014 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp En far til en datter adopteret fra Kina: Jeg har aldrig prøvet at elske et lille barn, så jeg frygtede, om jeg kunne. Det har jeg gået og været

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

DanAdopts informationsog rådgivningstilbud. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAdopts informationsog rådgivningstilbud. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAdopts informationsog rådgivningstilbud DanAdopt Danish Society for International Child Care Informationsmøder Vi holder informationsmøder regelmæssigt både på Sjælland og i Jylland. Hvis du ønsker

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Søren Hertz, Gitte Haag, Flemming Sell 2003 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme. Adoption og Samfund 1 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Når adoptivfamilien har problemer og behøver

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

STATISTIK Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2012 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2013 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om adoption

Bekendtgørelse for Grønland om adoption BEK nr 456 af 28/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr. 2008-600-00003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne 1 2 Konceptet blev første gang vedtaget på generalforsamlingen den 6. marts 2010 og ændret på generalforsamlingen den 12. marts 2011 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Beretning for 2004/2005

Beretning for 2004/2005 14. september 2005 Til Tjekkiet Gruppen Beretning Beretning for 2004/2005 År 2004 var foreningens 3. år efter stiftelsen den 7. september 2002. Denne beretning omfatter perioden 2004/2005, da generalforsamlingen

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Forord af Inger Thormann

Forord af Inger Thormann Forord af Inger Thormann Omsorgssvigt har mange ansigter, og i denne bog får vi hele paletten. Ti børn, der nu er voksne, fortæller om deres liv. De ser tilbage på det, der var, hvor smerteligt det end

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

STATISTIK 2015 Adoptioner

STATISTIK 2015 Adoptioner STATISTIK Adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København S Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2016 1. udgave Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnævnet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Aalborg Danse - og Spillemandslaug

Aalborg Danse - og Spillemandslaug Aalborg Danse - og Spillemandslaug Foråret 2014 Nytårsbal med Schmykkers Nøkker Lørdag den 18. januar 2014 Spillemandsfestival Lørdag den 12. april 2014 Trekanten Kultur & Foreningshus Sebbersundvej 2A,

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere