TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé København SV. Att.: TV 2 Jura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura"

Transkript

1 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 08. marts 2012 Sagsnr: Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. Direkte tlf.: Klage over visning af sponsorkrediteringer og reklamer i forbindelse med programmet "Toppen af Poppen" Jørgen Larsen har den 24. august 2011 indgivet en klage til Radio- og tvnævnet med anbringende om ulovlig visning af sponsorkrediteringer og reklameblokke imellem to afsnit af programmet Toppen af Poppen sendt den 23. august 2011 kl på TV 2. Jørgen Larsen har anført følgende i klagen: TV 2 deler deres udsendelse 'Toppen af poppen' op i 2 dele. Ind imellem sender de en reklame for deres kommende udsendelse med Bubber. Før denne 'egen'-reklame viser de en række reklamer for virksomheder, på samme måde som i en reklameafbrydelse mellem 2 selvstændige programmer. Det mener jeg er en omgåelse af regler for TV 2's sendetilladelse. Jeg er af den opfattelse at TV 2 ikke må afbryde deres udsendelser med reklamer. Denne bevidste metode at lægge en 'egen'-reklame ind i en ellers sammenhængende udsendelse, Toppen af poppen, og samtidigt krydre det med en sponsor og en række reklamer, må stride imod reglerne for TV 2. Beskrivelse TV 2 DANMARK A/S har som bilag til høringssvar af 16. september 2011 tilsendt Radio- og tv-nævnet en dvd med de to afsnit af programmet Toppen af Poppen sendt den 23. august 2011 kl på TV 2. Programmet indledes med, at der vises sponsorkreditering for Gavekortet.dk. Krediteringen er underlagt følgende speak: Toppen af Poppen præsenteres i samarbejde med Gavekortet.dk EAN: CVR: H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 Herefter angives programmets titel: Toppen af Poppen Der vises herefter en række klip for de kommende programafsnit af Toppen af Poppen. Imens siger en speaker følgende: Toppen af Poppen er tilbage med helt nye musikalske overraskelser. Otte af Danmarks største sangere kommer på skift med helt nye bud på hinandens største hits. Det er sange, du kender, men som du aldrig har hørt dem før. Glæd dig for det er toppen af poppen. Derefter introduceres seeren for de medvirkende musikere i programmet, og speakeren siger følgende: I Toppen af Poppen er otte store danske musikere rejst til Caribien. Med på turen er: Rocklegenden Anne Linnet Sanglærken Sys Bjerre Grand Prix-heltene Brdr. Olsen Med på turen er også Dance-dronningen Lina Rafn Trubaduren Rasmus Nøhr Pop- og Jazz-sangerinden Søs Fenger og sidst men ikke mindst dance- og r n b-kunstneren Joey Moe Samtidig med og indimellem oplæsningerne af de medvirkende musikeres navne, vises en kort præsentationsvideo for de pågældende musikere og de fortæller kort om deres sangkarriere. Efter oplæsningen angives programmets titel endnu engang. Herefter fortæller speakeren om programmets koncept: Musikerne har givet sig selv og hinanden den ultimative udfordring: I løbet af én uge vil de komme med fortolkninger af hinandens musik og fortælle de historier, der ligger bag de hits, vi alle sammen kender. Toppen af Poppens første hovedperson er Søs Fenger. I dag er det hendes dag, hvor de andre synger deres bud på hendes største hits. Efterfølgende interviewes Søs Fenger om sine forventninger til dagen, og der vises et kort portræt af Søs Fenger og hendes sangkarriere. Musikerne mødes til morgenmad på stranden og interviewes enkeltvis om deres forventninger til dagens og aftenens optrædener, og de fortæller om de udfordringer, der ligger i at skulle fortolke hinandens sange. I det følgende ses musikerne, mens de spiser frokost sammen, og Søs Fenger fortæller om sin sangkarriere. Under frokosten optræder henholds- 2

3 vis Anne Linnet og Brødrene Olsen hver med deres version af en af Søs Fengers sange. Efter frokosten vises en boks med programmets titel, og musikerne ses ved det samme bord, hvor de indtog deres frokost. Herefter optræder Lina Rafn og Joey Moe hver med én af Søs Fengers sange. Første del af aftenens afsnit slutter med, at der vises en grafikbjælke i bunden af skærmbilledet, hvor der står: Toppen af Poppen - senere i aften. Samtidig hermed vises sammenfattende klip for anden del af aftenens afsnit. Programmet afsluttes med logoet for produktionsselskabet Mastiff samt sponsorkreditering for Gavekortet.dk: Toppen af Poppen blev præsenteret i samarbejde med Gavekortet.dk. Efterfølgende vises en reklameblok med indledende og afsluttende markeringer, hvorefter der gives en introduktion til Danmark ifølge Bubber Det første kig. I introduktionen siger en speaker følgende: På torsdag glæder vi os til at præsentere en ny sæson af Danmark ifølge Bubber - og her kommer et lille smugkig. Herefter vises sponsorkreditering for BilligVVS.dk. Krediteringen er underlagt følgende speak: Danmark ifølge Bubber præsenteres i samarbejde med BilligVVS.dk. Indslaget angives ikke med titel, men præsenteres af Bubber på følgende vis: Om et lille øjeblik der har vi fuld knald på sjette sæson af Danmark ifølge Bubber og det vilde ved det her er, at når vi researcher efter historier, så vælter de bare frem historier, der vil og skal fortælles. Efterfølgende ses en række meget korte klip for syv kommende afsnit af programmet Danmark ifølge Bubber. Klippene introduceres kort af Bubber og viser de forskellige temaer, der er valgt til sæsonens programafsnit. Under visningen af de enkelte klip angives titlen på de pågældende afsnit, hvorfra klippene stammer. 3

4 Indslaget varer i alt ca. 4 minutter og afsluttes med rulletekster samt logo for produktionsselskabet Eyeworks Denmark. Herefter vises sponsorkreditering for BilligVVS.dk: Danmark ifølge Bubber blev præsenteret i samarbejde med BilligVVS.dk. Derefter følger et kort oplæg til Toppen af Poppen, hvor en speaker siger følgende: Nu er vi klar igen med anden del af Toppen af Poppen, hvor Søs Fenger får alle op at danse Der vises sponsorkreditering for Gavekortet.dk, og programmet begynder med en angivelse af programmets titel: Toppen af Poppen. I bunden af skærmen ses en grafikbjælke, hvor der tillige står: Toppen af Poppen Tidligere. Samtidig hermed vises en række klip fra det tidligere afsnit af Toppen af Poppen, hvor der dels blev fortalt om Søs Fengers musikalske karriere; dels blev sunget en række af Søs Fengers hits. Herefter angives programmets titel endnu engang som: Toppen af Poppen. Anden del af aftenens afsnit handler ligeledes om Søs Fenger og hendes sangkarriere. Indledningsvist fortæller Søs Fenger lidt om sin karriere og om sine forventninger til aftenens optrædener. Efterfølgende fortæller Sys Bjerre og Rasmus Nøhr om deres nervøsitet over at skulle optræde, ligesom de kommer ind på de sangoptrædener, der foregik under og efter frokosten i det forrige programafsnit. Interviewene med Søs Fenger, Rasmus Nøhr og Sys Bjerre foregår i dagstimerne. Herefter vises en boks med programmets titel: Toppen af Poppen. Gruppen af musikere ses, medens de spiser middag sammen. Det er blevet mørkt og deltagerne har taget festtøj på. Under middagen optræder henholdsvis Sys Bjerre og Rasmus Nøhr hver med deres fortolkning af en af 4

5 Søs Fengers sange. Ind imellem de to optrædener vises en boks med programmets titel: Toppen af Poppen. Herefter fortæller Søs Fenger om det nye i hendes sangkarriere, hun takker for de forskellige optrædener i løbet af dagen og aftenen, hvorefter hun synger en sang fra sin nye plade. Hen imod slutningen af sangen begynder rulleteksterne at rulle henover skærmen, og en speaker siger følgende: Så er Toppen af Poppen i den grad i gang og du kan vinde en rejse for to til den paradis-ø, hvor optagelserne fandt sted. Se mere på Toppen af Poppens facebook side. Samtidig deles skærmbilledet i to, således at rulleteksterne ses i den ene del og et animeret tekstbillede, hvor der står Toppen af Poppen besøg os på facebook ses i den anden del af skærmbilledet. Endelig vises sponsorkrediteringer for Gavekortet.dk: Toppen af Poppen blev præsenteret i samarbejde med Gavekortet.dk. Den første del af programmet varer ca. 45 minutter, medens anden del varer ca. 20 minutter. Høring TV 2 DANMARK A/S TV 2 DANMARK A/S har i udtalelse af 16. september 2011 anført følgende: Radio- og TV-nævnet har anmodet TV 2 DANMARK A/S om en udtalelse vedrørende lovligheden af visning af sponsorkrediteringer og reklameblokke imellem to afsnit af Toppen af Poppen sendt på TV 2 den 23. august Anledningen er en klage til Nævnet fra Jørgen Larsen, som mener, at visningen af de pågældende sponsorkrediteringer og reklamer imellem de to programmer Toppen af Poppen og Toppen af Poppen by night var ulovlig, idet det mellemliggende program var at betragte som en egenreklame, og da klageren opfatter Toppen af Poppen og Toppen af Poppen by 5

6 night som ét sammenhængende program, mener han, at udsendelsen af reklameblokkene omkring programmet Danmark ifølge Bubber Det første kig var ulovlig. I programrækken Toppen af Poppen følger man et hold danske musikere, som hver især er hovedperson for en dag. I løbet af denne dag fremfører de øvrige deltagere hver en sang, som hovedpersonen har sunget i løbet af sin karriere. I hvert program synger en del af de medvirkende deres bidrag til en given hovedperson. Programmæssigt har man valgt at lade en dags forløb beskrive i to selvstændige programmer det første kaldet Toppen af Poppen og det andet Toppen af Poppen by night. Ved en fejl var det sidstnævnte program dog ikke angivet med den korrekte titel ved udsendelsen den 23. august Imellem disse to udsendelser blev der sendt et program med titlen Danmark ifølge Bubber Det første kig. I programmet fortalte Bubber om indholdet af de kommende udsendelser, ligesom der blev vist klip fra disse. Programsætningen af alle tre udsendelser fremgik af de oversigter, som TV 2 DANMARK A/S havde udsendt til aviser og andre medier, samt af de programoversigter, som kunne ses på bl.a. tekst-tv og tv2.dk. Rundt om de to programmer Toppen af Poppen og Toppen om Poppen by night blev der vist sponsorkrediteringer for den pågældende programsponsor, og både før og efter Danmark ifølge Bubber Det første kig lå der reklameblokke. For så vidt angår klagers påstand om, at Danmark ifølge Bubber Det første kig ikke er at betragte som et program, skal TV 2 DANMARK A/S bemærke følgende: Som anført i bl.a. Radio- og TV-nævnets afgørelse af 1. juli 2011 om Live fra Bremen, findes der hverken i loven eller dens forarbejder nogen nærmere præcisering af programbegrebet. Nævnet citerer i den forbindelse bl.a. følgende passus fra forslag til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, fremsat den 31. oktober 2002: Med hensyn til andre typer af programmer [end film og tv-serier] må det bero på en nærmere konkret og skønsmæssig præget vurdering, hvori bl.a. indgår programmets art, karakter, forløb og naturlige omfang. Danmark ifølge Bubber Det første kig er et bag om program og ikke en egenreklame. At programmet indholdsmæssigt beskæftiger sig med et andet program, bevirker ikke at programmet ikke er at betragte som et selvstændigt program. Egenreklamer sendes på ikke programsatte tids- 6

7 punkter, og udsendes udelukkende for at annoncere et kommende program. Tanken med programmet om Danmark ifølge Bubber var at give seerne et indblik i, hvorfor man har valgt at beskæftige sig med lige netop de valgte emner i de kommende udsendelser, og programmet indeholder optagelser, som ikke indgår i Danmark ifølge Bubber. For så vidt angår vurderingen af Toppen af Poppen og Toppen af Poppen by night som to selvstændige programmer, er dette spørgsmål naturligvis kun relevant, såfremt Radio- og TV-nævnet finder, at Danmark ifølge Bubber Det første kig ikke er at betragte som et program. I givet fald skal TV 2 DANMARK A/S bemærke følgende: Som tidligere nævnt er opdelingen begrundet i det forhold, at fremførelsen af sangene, som udgør hovedindholdet i programmerne, foregår á to omgange i løbet af den dag, som et givent program omhandler. I Toppen af Poppen indgår der 4 sange, mens der i Toppen af Poppen by night indgår 2 sange. Det første program varer ca. 45 minutter, mens det andet varer ca. 20 minutter. Udsendelsen af første sæson af Toppen af Poppen i foråret 2011 bestod ligeledes af to programmer af samme varighed som de påklagede programmer. Den lange udgave blev sendt fredag ca. kl kl , og den korte ca. kl kl Det er TV 2 DANMARK A/S opfattelse, at der er tale om to selvstændige afsluttede programmer, og man kan uden problemer se dem hver for sig. Der er således ikke nogen elementer i den ene del, der forudsætter, at man også ser den anden del, ligesom den dramaturgiske opbygning af de to programmer er ens. Når man ved afslutningen af det første program har valgt at indlægge en trailer for det næste program, skyldes det, at man gerne vil informere seerne om, at de kan se og høre mere til de medvirkende senere på aftenen. Eftersom den samlede programrække præsenteres i samarbejde med Gavekortet.dk, vises der sponsorkrediteringer for firmaet før og efter både Toppen af Poppen og Toppen af Poppen by night. Samlet set er det TV 2 DANMARK A/S opfattelse, at både sponsorkrediteringerne før og efter programmerne Toppen af Poppen og Toppen af Poppen by night samt visningen af reklameblokke rundt om Danmark ifølge Bubber Det første kig er i overensstemmelse med 73, stk. 1, i 7

8 lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, samt 4, stk. 1, i reklamebekendtgørelsen. Radio- og tv-nævnets vurdering Radio- og tv-nævnet har i henhold til 44, nr. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011, på sit møde den 29. februar 2012 behandlet sagen og skal udtale: Jørgen Larsen har klaget til Radio- og tv-nævnet med anbringende om ulovlig visning af sponsorkrediteringer og reklameblokke imellem to afsnit af programmet Toppen af Poppen sendt den 23. august 2011 mellem kl på TV 2. Indledningsvis skal Radio- og tv-nævnet bemærke, at sagen afgøres efter de på udsendelsestidspunktet gældende regler, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010 om lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, som ændret ved lov nr af 8. december De på udsendelsestidspunktet gældende regler er enslydende med de nugældende regler. I henhold til 73, stk. 1, i radio- og fjernsynsloven, skal reklamer placeres i blokke mellem programmerne. Bestemmelsen er gentaget i 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 338 af 16. april 2011 om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber. Loven definer ikke begrebet program, men i bemærkningerne til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, fremsat den 31. oktober 2002, hedder det: Som bemærket foran i afsnittet om gældende ret har der været rejst spørgsmål om, hvilke karakteristika, der kendetegner et program. På den baggrund har Kulturministeriet overvejet, om der bør foretages en nærmere præcisering af programbegrebet. Som tidligere bemærket er der ikke hidtil i hverken lov eller forarbejder taget stilling til rækkevidden af begrebet, og udgangspunktet har derfor været, at det var op til den pågældende tv-stations programansvarlige ledelse at tage stilling til, hvornår der er tale om et program. Ministeriet har på denne baggrund afstået fra at tage stilling til, hvornår der var tale om et program eller ej. Baggrunden for ministeriets tilbageholdenhed har især været båret af, at en definition eller en nærmere beskrivelse af begrebet samtidig vil betyde en begrænsning af de redaktionelle overvejelser, som naturligt må foregå på enhver tv-station, samt at en nærmere ministeriel redegørelse højst sandsynligt ville koncentrere sig om varighed eller type, 8

9 hvilket må anses som åbenbart uhensigtsmæssigt. Selv om ministeriet således er af den opfattelse, at den hidtidige praksis om, at spørgsmålet afgøres af den programansvarlige ledelse, bør videreføres, bemærkes det, at f.eks. en spillefilm eller en film produceret til fjernsyn må betragtes som ét program ligesom de enkelte afsnit i en tv-serie også må betragtes som et program. Det vil således ikke være i overensstemmelse med intentionerne bag loven at opdele et indkøbt eller produceret afsnit i flere dele. Med hensyn til andre typer af programmer må det bero på en nærmere konkret og skønsmæssig præget vurdering, hvori bl.a. indgår programmets art, karakter, forløb og naturlige omfang. Det er således op til TV 2 DANMARK A/S programansvarlige ledelse at tage stilling til, hvornår der er tale om et program. For så vidt angår egenproducerede programmer er der tale om en skønsmæssig vurdering af, hvornår der er tale om et program. Nævnet skal i den forbindelse henvise til afgørelse af 12. august 2004 om opdelingen af programmet Rødderne vist på TV Danmark, hvor Nævnet fandt, at der var tale om ét samlet program. I Nævnets vurdering blev det bemærket, at der var forskel på opbygningen af første og anden del af Rødderne, idet første del i modsætning til anden del indeholdt en forholdsvis grundig indførelse af seeren i, hvad udsendelsesrækken handlede om, og hvad der var sket i de tidligere afsnit. Heroverfor lagde Nævnet vægt på følgende udtalelser fra værten: Se anden del af Rødderne lige om lidt, og Nu fortsætter Rødderne. Nævnet lagde endelig vægt på, at første del ikke indeholdt end-credits, men kun en visning af logoet for produktionsselskabet, mens anden del afsluttedes med end-credits og logoet for produktionsselskabet. Om programmers varighed har Nævnet endvidere i sin afgørelse af 25. februar 2005 vedrørende Drømmekvinden udtalt, at udsendelse af flere afsnit af en udsendelsesrække i forlængelse af hinanden, hvor de enkelte afsnit har meget forskellig varighed, som ét blandt flere momenter kan indikere, at der er tale om en kunstig opsplitning af programmet. Et programs længde er imidlertid ikke i sig selv afgørende for, hvorvidt der er tale om ét eller flere programmer. I sin afgørelse af 1. december 2010 vedrørende sponsorkrediteringer på TV SYD fandt Nævnet således bl.a., at en vejrudsigt på få minutter udgjorde et selvstændigt program. I Radio- og tv-nævnets afgørelse af 17. april 2007 om Station 2 sendt på TV 2, som angik spørgsmålet om, hvorvidt to af reklameblokke afbrudte udsendelser kunne betragtes som to selvstændige programmer, udtrykte Nævnet, at de to udsendelser kunne give seeren det indtryk, at der reelt 9

10 var tale om et samlet program, idet udsendelserne blev præsenteret af samme programvært, som befandt sig i samme studie og var iklædt samme tøj. I den konkrete sag fandt Nævnet imidlertid, at de to programmer efter en samlet vurdering kunne betragtes som to separate programmer. I Radio- og tv-nævnets afgørelse af 1. juli 2011 vedrørende sponsorkrediteringer i programmet Live fra Bremen fandt Nævnet, at der ved de to dele af Live fra Bremen var tale om ét samlet program. Nævnet lagde ved denne vurdering blandt andet vægt på, at den første del af udsendelsen på baggrund af sin konkrete udformning og karakter kunne opfattes som en udvidet introduktion til anden del, som udgjorde det egentlige program. Spørgsmålet i den konkrete sag er, hvorvidt de to afsnit af Toppen af Poppen skal betragtes som to selvstændige programmer, hvor der lovligt kan indsættes reklameblokke og krediteres for sponsorerer i starten og slutningen af programmerne, eller om der er tale om ét program, bestående af to ikke-selvstændige programmer, hvori der forekommer reklameblokke og sponsorkrediteringer i strid med reglerne herom, jf. radio- og fjernsynslovens 73, stk. 1, og 80, stk. 1, 2. pkt., samt reklamebekendtgørelsens 4, stk. 1, og 27, stk. 1, 2. pkt. Toppen af Poppen er egenproduceret og sendes i to afsnit i umiddelbar forlængelse af hinanden. Det første afsnit har en varighed på ca. 45 minutter og det sidste afsnit har en varighed på ca. 20 minutter. Begge programdele tager udgangspunkt i Søs Fenger og hendes sangkarriere, samt de øvrige deltagere, som hver skal fortolke og optræde med én af Søs Fengers sange. Yderligere sendes begge programmer fra samme location og deltagernes optrædener sker på den samme scene foran det bord, hvor deltagerne både indtager frokost og aftensmad. Endvidere har programmerne samme programtitel: Toppen af Poppen, ligesom denne programtitel ses flere gange i løbet af begge programdele. TV 2 DANMARK A/S anfører i sit høringssvar af 16. september 2011, at det er en fejl, at det sidstnævnte program ikke var angivet med den korrekte titel ved udsendelsen den 23. august 2011, idet man programmæssigt har valgt at lade en dags forløb beskrive i to selvstændige programmer det første kaldet Toppen af Poppen og det andet Toppen af Poppen by night. Radio- og tv-nævnet skal gøre opmærksom på, at det afgørende for vurderingen ikke er, at to programdele benævnes forskelligt. Det afgørende er, at der indholdsmæssigt er en sådan distinktion, at der er tale om to pro- 10

11 grammer, og at indledning og afslutning afspejler dette. Vurderingen må altid blive konkret, men grundlæggende gælder, at jo større indbyrdes sammenhæng der er mellem forløb og personkreds i to programmer, desto større krav vil der være til klart adskilt tematik og omvendt. Første del af Toppen af Poppen indledes med at give seeren et indblik i programmets koncept, introducerer seeren for de medvirkende musikere i programmet, samt viser et kort portræt af hovedpersonen Søs Fenger og hendes sangkarriere. Endvidere vises sammenfattende klip for begge afsnit af Toppen af Poppen. Yderligere vises i slutningen af første del en grafikbjælke i bunden af skærmen, hvor der står: Toppen af Poppen senere i aften. Efter Nævnets vurdering må dette anses som en henvisning til anden del af programmet. Anden del starter med en speak, som siger: Nu er vi klar igen med anden del af Toppen af Poppen. Denne udtalelse giver efter Nævnets opfattelse seeren det indtryk, at anden del er en fortsættelse af første del. Dette indtryk forstærkes efter Nævnets vurdering af, at der herefter bringes et kort resumé af første del samt et interview med to deltagere, hvor der bl.a. tales om de optrædener, der blev fremført i første del. Endvidere er det kun i slutningen af udsendelsens anden del, Søs Fenger takker de øvrige deltagere for sangene i løbet af dagen og aftenen, hvorefter hun selv synger en sang som afslutning på programmet. Af den grund er det Nævnets vurdering, at det kun er udsendelsens anden del, der indeholder en egentlig indholdsmæssig afslutning overfor seeren. Endelig indeholder første del af Toppen af Poppen ikke end-credits, men kun en visning af logoet for produktionsselskabet Mastiff. Anden del afsluttes derimod med både end-credits og logo for produktionsselskabet. Uanset at TV 2 er af den opfattelse, at der er tale om to selvstændige programmer, som uden problemer kan ses hver for sig, er det efter en samlet vurdering Nævnets opfattelse, at der reelt er tale om to ikke-selvstændige programmer. På den baggrund finder Nævnet, at de to afsnit af Toppen af Poppen udgør ét samlet program. Ifølge Radio- og tv-nævnets retningslinier vedrørende reklameafbrydelser kan to ikke-selvstændige programmer ikke udsendes efter hinanden kun adskilt af en reklameblok. Såfremt de to ikke selvstændige programmer tillige adskilles af et helt tredje program, kan der imidlertid lovligt indsættes reklameblokke. Forudsætningen er dog, at det tredje program fremstår 11

12 som et helt og afsluttet program med en vis tidsmæssig udstrækning hertil (hvilket vil være en konkret vurdering fra genre til genre), og at det er helt adskilt fra de to omgivende programmer i tema, titel, location og medvirkende. Baggrunden for denne formulering skal findes i bemærkningerne til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, fremsat den 31. oktober Her fremgår det, at Kulturministeriet afstår fra at foretage en definition eller en nærmere beskrivelse af begrebet et program, fordi det ville betyde en begrænsning af de redaktionelle overvejelser, som naturligt må foregå på enhver tv-station. Det er således tv-stationens programansvarlige ledelse, der træffer beslutning om programfladens indhold og udformning, og kun ved tvivl om overholdelsen af reglerne for reklamers placering, går Radio- og tv-nævnet ind i vurderingen heraf i overensstemmelse med de kriterier, som retningslinierne opstiller. Det fremgår af retningslinierne, at egenreklamer og fillers ikke betragtes som programmer i retningsliniernes forstand. Egenreklame og fillers er imidlertid ifølge fast praksis heller ikke reklame i reklamebekendtgørelsens forstand, hvilket betyder, at disse lovligt kan afbryde et program. Det medfører dog ikke, at det afbrudte program bliver til to programmer. Der må således ikke indsættes reklameblokke, når programmer afbrydes af egenreklame eller fillers. I denne del af sagskomplekset skal det således vurderes, om det er et program eller en egenreklame, der afbryder de to ikke-selvstændige programmer. I Danmark ifølge Bubber det første kig vises en række meget korte og opsummerende klip for syv kommende programmer af Danmark ifølge Bubber. Klippene introduceres kort af Bubber og giver seeren et indblik i de forskellige temaer, der er valgt til sæsonens Danmark ifølge Bubber. Efter det af TV 2 DANMARK A/S oplyste, er indslaget sendt på et programsat tidspunkt, ligesom programmet afsluttes med rulletekster samt logo for produktionsselskabet Eyeworks Denmark. Radio- og tv-nævnet skal hertil bemærke, at indsættelse af end-credits og programsætning ikke nødvendigvis betyder, at der er tale om et program i retningslinjernes forstand. Programmet indeholder alene klip, der viser temaerne for de kommende programmer samt Bubbers kommentarer hertil, og det er derfor Nævnets vurdering, at programmet af seeren må opfattes som en udvidet introduktion til de kommende programmer, som udgør de egentlige programmer. Af den grund finder Nævnet ikke, at Danmark ifølge Bubber det første kig udgør et egentligt program. 12

13 Hverken radio- og fjernsynsloven eller reklamebekendtgørelsen indeholder en definition af begrebet egenreklame. En definition kan imidlertid udledes af 1, stk. 4, i reklamebekendtgørelsen, hvoraf det bl.a. fremgår, at radioog fjernsynsforetagenders foromtale af kommende programmer ikke er omfattet af reklamebekendtgørelsen. Endvidere fremgår det af artikel 23, stk. 2. i direktivet om audiovisuelle medietjenester (2010/13/EU), at reglerne om fjernsynsreklamers omfang (indeholdt i art. 23) ikke omfatter annonceringer fra tv-spredningsforetagendet i forbindelse med egne programmer og produkter med direkte tilknytning til disse programmer, samt sponsorannonceringer og produktplaceringer. Direktivet indeholder således ikke nogen definition af selvpromoverende aktiviteter. Det fremgår imidlertid af betragtning 96 (til direktiv 2010/13/EU), at selvpromoverende aktiviteter er en særlig form for reklame, hvorved tv-spredningsforetagendet fremmer sine egne produkter, tjenesteydelser, programmer eller kanaler. Navnlig skal trailers, der består af uddrag af programmer, betragtes som programmer. Uanset TV 2 DANMARK A/S er af den opfattelse, at Danmark ifølge Bubber Det første kig er et bag om program og ikke en egenreklame, bevirker det, at programmet alene er bygget op om og omtaler syv kommende programafsnit, at programmet ikke er at betragte som et selvstændigt program. Danmark ifølge Bubber det første kig varer ca. 4 minutter. Varigheden er dog ikke i sig selv afgørende. Indholdsmæssigt beskæftiger programmet sig imidlertid kun med en række kommende programmer, og det er derfor Radio- og tv-nævnets opfattelse, at programmet er en egenreklame, der blot indeholder klip fra flere programmer og derfor har en lidt længere varighed end vanlige egenreklamer. Det er således Nævnets vurdering, at Danmark ifølge Bubber det første kig blot er en foromtale af et kommende program, dvs. en egenreklame. Radio- og tv-nævnet finder på den baggrund, at visningen af sponsorkrediteringen for så vidt angår programmet Toppen af Poppen og reklameblokken i forbindelse med programmets afbrydelse den 23. august 2011, er sket i strid med radio- og fjernsynslovens 73, stk. 1, og 80, stk. 1, 2. pkt., og reklamebekendtgørelsens 4, stk. 1, og 27, stk. 1, 2. pkt. Nævnet skal bemærke, at sponsorkrediteringen af egenreklamen Danmark ifølge Bubber det første kig er lovlig, idet egenreklamer, der er sponsoreret, skal krediteres. Dette gælder uanset, at egenreklamen vises inde i et program. 13

14 Radio- og tv-nævnet skal i øvrigt bemærke, at der ikke er taget stilling til øvrige elementer i udsendelsen, der kan være relevant i forhold til reklame- og sponsoreringsreglerne, herunder udformningen af de viste sponsorkrediteringer. På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende AFGØRELSE: Programmet Toppen af Poppen, sendt den 23. august 2012 mellem kl på TV 2, indeholder overtrædelser af 73, stk. 1, og 80, stk. 1, 2. pkt., i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010 om lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, som ændret ved lov nr af 8. december 2010, samt 4, stk. 1, og 27, stk. 1, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 338 af 16. april 2011 om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber. Christian Scherfig formand /Maria Magelund Madsen nævnssekretær Kopi til: Klager, Jørgen Larsen 14

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over ulovlig opdeling af programmet Tour de France

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over ulovlig opdeling af programmet Tour de France TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr: 2011-016247 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 12. november 2012 Sagsnr.: 2012-010993 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 3. september 2012 Sagsnr: 2012-002713 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2 TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr. 2013-005896 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV23 Havbovej Vallensbæk Strand. København den 20. marts Reklameafbrydelser i pornografiske film sendt på TV23

TV23 Havbovej Vallensbæk Strand. København den 20. marts Reklameafbrydelser i pornografiske film sendt på TV23 RADIO- OG TV-NÆVNET TV23 Havbovej 28 2665 Vallensbæk Strand København den 20. marts 2006 Reklameafbrydelser i pornografiske film sendt på TV23 Foreningen Pornofrit Miljø har ved brev af 10. januar 2006

Læs mere

TV SYD Elbyvej 2b 6000 Kolding. Att.: Redaktionschef Ernst Møller. Klage over sponsorering i Gæt en by sendt på TV SYD

TV SYD Elbyvej 2b 6000 Kolding. Att.: Redaktionschef Ernst Møller. Klage over sponsorering i Gæt en by sendt på TV SYD TV SYD Elbyvej 2b 6000 Kolding Att.: Redaktionschef Ernst Møller Radio- og tv-nævnet 08. marts 2012 Sagsnr: 2011-010098 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

TV2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV2 Jura. 6. oktober 2017

TV2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV2 Jura. 6. oktober 2017 TV2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 Michala Stampe Fuldmægtig, cand.jur. mic@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. december 2012 Sagsnr.: 2012-013815 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 Reklameafbrydelse i Reportagen sendt på TV Danmark A/S Niels Kjølhede har

Læs mere

TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Att.: Adm. direktør Peter Parbo. København den 22. august 2005

TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Att.: Adm. direktør Peter Parbo. København den 22. august 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Att.: Adm. direktør Peter Parbo København den 22. august 2005 Reklameafbrydelser i Min Restaurant og Min Restaurant finalen sendt på TV

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. Klage over ulovlig sponsorering i nyhedsudsendelse sendt på TV 2 Østjylland

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. Klage over ulovlig sponsorering i nyhedsudsendelse sendt på TV 2 Østjylland TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Radio- og tv-nævnet 21. marts 2013 Sagsnr: 2012-002485 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Klage

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 28. november 2016

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 28. november 2016 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 28. november 2016 Klage

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET 1. juli 2011 Sagsnr: 2009-021369 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej Odense C. Klage over reklamer for satireprogrammet Radio Karen vist på TV 2 ZULU

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej Odense C. Klage over reklamer for satireprogrammet Radio Karen vist på TV 2 ZULU TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Klage over reklamer for

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004 TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 21. oktober 2004 Reklameafbrydelser og skjult reklame i Forunderlig forandring sendt på TV Danmark

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Jesperhus Feriepark sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Jesperhus Feriepark sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 08. marts 2012 Sagsnr: 2012-002145 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 30. september 2005

TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 30. september 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 30. september 2005 Klage over reklameafbrydelser i børneudsendelsen Martin & Ketil sendt på TV 2/Danmark A/S Radio- og tv-nævnet

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 12. november 2012 Sagsnr: 2012-012574 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

1570 København V 8000 Århus C. København den 5. maj 2004

1570 København V 8000 Århus C. København den 5. maj 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TvDanmark v/advokat Jan Christiansen Thor Clasen Jonasen Banegårdspladsen 1, 8. Mejlgade 69, st. th. 1570 København V 8000 Århus C København den 5. maj 2004 Reklameafbrydelse i Final

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi RADIO- OG TV-NÆVNET 7. december 2011 Sagsnr: 2010-018591 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr: 2013-009058 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark A/S SBS Broadcast Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V.

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark A/S SBS Broadcast Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S SBS Broadcast Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 Reklameafbrydelse på TV Danmark A/S og SBS Broadcast

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr: 2012-018949 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005 Reklameafbrydelser i Drømmekvinden sendt på TV Danmark A/S den 6. januar

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. september 2012 Sagsnr: 2012-007952 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr.: 2012-018919 Att.: DR Jura, Politik og Strategi Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr: 2012-020676 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for fodboldmærket Select i nyhedsudsendelse

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for fodboldmærket Select i nyhedsudsendelse TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV RADIO- OG TV-NÆVNET 24. november 2011 Sagsnr: 2010-018591 Att.: TV 2 Jura Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr.: 2012-000873 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Sagsnr: 2011-014198 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat Radio- og tv-nævnet 6. januar 2012 Sagsnr: 2011-006335 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

25. november 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

25. november 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 25. november 2015 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Jan B. Jans Specialkonsulent, cand.jur. jbj@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og Strategi

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over TV-reklame vist på TV SYD for Region Syddanmark Regionsrådsvalget

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over TV-reklame vist på TV SYD for Region Syddanmark Regionsrådsvalget TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET 5. oktober 2011 Sagsnr: 2009-024971 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 24. november 2011 Sagsnr: 2010-026433 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

4. juni 2015. TV 2 DANMARK Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

4. juni 2015. TV 2 DANMARK Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura 4. juni 2015 TV 2 DANMARK Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Klage over

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat Radio- og tv-nævnet 6. januar 2012 Sagsnr: 2011-006336 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over for tynde modeller i H&M reklamer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over for tynde modeller i H&M reklamer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 5. oktober 2011 Sagsnr: 2010-027129 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. Klage over reklame for indsamlingskampagnen Knæk Cancer vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. Klage over reklame for indsamlingskampagnen Knæk Cancer vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Radio- og tv-nævnet 16. juli 2013 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Klage over reklame for indsamlingskampagnen

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 27. juni 2013 Sagsnr: 2013-005767 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR.

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr. 2013-007591 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1 6. september 2016 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

31. I fjernsyn må nyheds- og aktualitetsprogrammer ikke sponsoreres. Bekendtgørelse nr. 1368 af 15. december 2005 Bekendtgørelse

31. I fjernsyn må nyheds- og aktualitetsprogrammer ikke sponsoreres. Bekendtgørelse nr. 1368 af 15. december 2005 Bekendtgørelse TV SYD El-vej 2 B 6000 Kolding Att. Hans Egon Lorenzen RADIO- OG TV-NÆVNET 7. maj 2009 Sagsnr:2008-0185 2009-004004 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att. Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att. Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. Juridisk Politisk Sekretariat Radio- og tv-nævnet 1. december 2010 Sagsnr. 2009-007339 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

27. maj 2014. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

27. maj 2014. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura 27. maj 2014 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: TV 2 Jura Afgørelse

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Vedrørende reklameafbrydelser i programmet Kessler night sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Vedrørende reklameafbrydelser i programmet Kessler night sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET 8. november 2011 Sagsnr: 2009-020080 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr.: 2011-023744 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark A/S SBS Broadcast Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V.

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark A/S SBS Broadcast Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S SBS Broadcast Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 Reklameafbrydelse på TV Danmark A/S og SBS Broadcast

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 17. april 2007. Klage over reklameafbrydelser i Station 2 sendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 17. april 2007. Klage over reklameafbrydelser i Station 2 sendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 17. april 2007 Klage over reklameafbrydelser i Station 2 sendt på TV 2/Danmark A/S Poul Winther har ved mail af 11. oktober

Læs mere

LUX 1 (landsdækkende) Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. sal 1651 København V

LUX 1 (landsdækkende) Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. sal 1651 København V LUX 1 (landsdækkende) Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. sal 1651 København V Radio- og tv-nævnet 16. november 2012 Sagsnr: 2012-008562 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej Odense C. Klager over reklamer for comedy-serien Den Anden Side vist på TV 2 ZULU.

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej Odense C. Klager over reklamer for comedy-serien Den Anden Side vist på TV 2 ZULU. TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Radio- og tv-nævnet 9. januar 2012 Jette Fievé chefkonsulent jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Klager over reklamer for comedy-serien Den Anden

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 11. marts 2013 Sagsnr.: 2012-011019 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

30. oktober 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

30. oktober 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 30. oktober 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og Strategi

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over tekst-tv reklame for Fotovogn vist på TV 2 s tekst-tv side 751.

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over tekst-tv reklame for Fotovogn vist på TV 2 s tekst-tv side 751. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET 8. november 2011 Sagsnr. 2011-010737 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S. Klage over produktplacering i NFL-programmer sendt på TV 2 SPORT

TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S. Klage over produktplacering i NFL-programmer sendt på TV 2 SPORT TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr: 2012-000227 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3335 Klage over produktplacering

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 5. april Klage over skjult reklame for Gulddreng i Natholdet sendt TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 5. april Klage over skjult reklame for Gulddreng i Natholdet sendt TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Tomas Kærup Fuldmægtig, cand. jur. 5. april 2017 Klage over skjult reklame

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for lægemidlet Treo brusetabletter sendt på TV 2 og TV 2 Zulu

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for lægemidlet Treo brusetabletter sendt på TV 2 og TV 2 Zulu TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 31. maj 2011 Sagsnr: 2010-023632 Att.: TV 2 Jura Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 26. april 2006 Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 Thomas Huulbæk Andersen har ved mail af 29.

Læs mere

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 12. oktober 2007

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 12. oktober 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 12. oktober 2007 Klage over skjult reklame for køkkenfirmaet Invita i programmet Hammerslag sendt

Læs mere

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 8. januar 2008

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 8. januar 2008 Klage over skjult reklame i programmet Hammerslag sendt på DR1 Per Bro har ved

Læs mere

24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved. Klage over skjult reklame for Falck i nyhedsudsendelse sendt på 24 Sjællandske

24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved. Klage over skjult reklame for Falck i nyhedsudsendelse sendt på 24 Sjællandske 24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-00248 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Imodium Plus Tic Tac

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Imodium Plus Tic Tac TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 20. december 2012 Sagsnr.: 2012-015524 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand. jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

2. september DR Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Strategi & Politik

2. september DR Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Strategi & Politik 2. september 2014 DR Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Strategi & Politik

Læs mere

..." EAN: 5798000793989

... EAN: 5798000793989 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 20. december 2012 Sagsnr: 2012-010999 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ. København den 28. april 2006. Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN

TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ. København den 28. april 2006. Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ København den 28. april 2006 Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN Tyge Clausen har ved e-mail af 21. december 2005

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET 10. februar 2010 Sagsnr: 2009-016994 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Københavns Ungdoms-TV Allégade Frederiksberg. Klage over reklame for politiske partier sendt på Københavns Ungdoms-TV.

Københavns Ungdoms-TV Allégade Frederiksberg. Klage over reklame for politiske partier sendt på Københavns Ungdoms-TV. Københavns Ungdoms-TV Allégade 12 2000 Frederiksberg Radio- og tv-nævnet 8. marts 2012 Sagsnr.: 2011-015719 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3334

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-000877 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3337

Læs mere

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sgsnr. 2009-005653 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2012 Sagsnr: 2012-009024 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V

SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V Radio- og tv-nævnet 1. maj 2013 Sagsnr.: 2013-002342 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: Reklamejura. Klage over skjult reklame for BMW i Go morgen Danmark vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: Reklamejura. Klage over skjult reklame for BMW i Go morgen Danmark vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV RADIO- OG TV-NÆVNET 26. marts 2010 Sagsnr: 2009-08228 Att.: Reklamejura Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2., 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO & Chefredaktør. 4. september 2017

Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2., 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO & Chefredaktør. 4. september 2017 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2., 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO & Chefredaktør Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 Michala Stampe Fuldmægtig,

Læs mere

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100 SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Anne Schyum Radio- og tv-nævnet 21. marts 2013 Sagsnr: 2012-017748 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov 19. juni 2015 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Jørgen Ramskov

Læs mere

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 29. august 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 51 Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen Radio- og tv-nævnet 3. april 2012 Sagsnr: 2011-014468 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København. 7. november 2017

DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København. 7. november 2017 DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København Sendt pr. mail til: jurachef Peter Skov (pets@dr.dk) advokat Susanne Helbo (suhe@dr.dk) & juridisk seniorkonsulent Ulrike Rosenmejer (ulhe@dr.dk) Radio- og

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 28. januar 2009 Sagsnr: 2008-0233 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV Mosaik (Hovedstaden) Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V

TV Mosaik (Hovedstaden) Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V TV Mosaik (Hovedstaden) Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V Radio- og tv-nævnet 16. november 2012 Sagsnr: 2012-008573 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 12. juni 2012 Sagsnr: 2012-006222 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2/Danmark A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. København den 6. marts 2007

TV 2/Danmark A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. København den 6. marts 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Danmark A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for Apples ipod i programmet Letterman Late Show sendt på TV 2 Zulu Torben

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 23. august 2007 Klage over tv-reklame for inkclub AB sendt på TV 2 Per Rasmussen har ved mail af

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 7. januar 2010 Sagsnr: 2009-004365 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. Hanne Bolbjerg. Klage over skjult reklame for Forsvaret i programmet OBS sendt på DR1

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. Hanne Bolbjerg. Klage over skjult reklame for Forsvaret i programmet OBS sendt på DR1 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. Hanne Bolbjerg RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sagsnr: 2009-003348 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. august 2009 Sagsnr: - 2009-006663 - 2009-003384 - 2009-012046 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig,

Læs mere