Generalforsamling s. 4. Norsk eventyr s. 20 NR.2/11. Geodata, laserscanning og GIS s. 10. Juni. Målebladet NR2/11 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling s. 4. Norsk eventyr s. 20 NR.2/11. Geodata, laserscanning og GIS s. 10. Juni. Målebladet NR2/11 1"

Transkript

1 Generalforsamling s. 4 NR.2/11 Juni Norsk eventyr s. 20 Geodata, laserscanning og GIS s. 10 Målebladet NR2/11 1

2 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag - onsdag Torsdag: Fredag: lukket Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hovedbestyrelse: Thomas Wester-Andersen, formand Henrik Pangel, næstformand Jens Chr. Madsen, kasserer Karsten Vognsen, sekretær Sektion offentlig: Jimmy Petersen Dijana Ivanisivic Sektion privat: Knud Meller Nielsen Ditte Knudsen Indhold: Og resultatet blev... side 3 Generalforsamling side 4 Referat fra Sektion Privat... side 7 Referat fra Sektion Offentlig... side 9 Faglig temadag... side 10 Medlemsatl og ledighed... side 13 Besøg på VIA i Horsens... side 14 Kort nyt... side 14 Skolebesøg... side 14 Kursusprogram fra Bentley... side 15 Fra Region Midtjylland... side 16 Efterlønsordning... side 18 Norsk Eventyr... side 20 Charlotte Gosvig Nielsen Martin Aspelund Sekretariat: Kirsten Sørensen Birgit Kragh FTF FTF-A: Redaktion: Jan Slot-Carlsen, Houvej 187, 9370 Hals Mob: Jens Erik Bundgård, Sanatorievej 55, 6710 Esbjerg V Johnny Humlebæk, Violvej 38, 8680 Ry Knud Meller Nielsen, Roarvej 25, 8230 Åbyhøj Deadlines i 2011: Nr. deadline: udkommer: 1 6/2 6/3 2 10/5 1/6 3 1/8 1/9 4 1/11 1/12 Annoncepriser: 1/1 helside 2200 kr. Bagside 2750 kr. 1/2 side 1300 kr. 1/4 side 750 kr. tillæg pr. farve: 500 kr. Layout: Jan Slot-Carlsen Tryk: Alfa Bogtryk, Sorø ISSN: X 2 Målebladet NR2/11

3 fra formanden: Og resultatet blev Resultatet på hvad, vil nogle nok sige. Det kunne være mange ting; overenskomstresultaterne på det private eller offentlige område, eller resultatet af KLF s årsregnskab. Men det er det ikke. Det jeg tænker på er resultatet af urafstemningen. På dette års generalforsamling bad vi forsamlingen om tilladelse til vedtægtsændringer på følgende områder; kontingentændring for aktive, kontingentændring for passive, sammensætning af hovedbestyrelsen samt redaktionelle ændringer. Som ventet var forsamlingen ikke beslutningsdygtig, på grund af for få stemmeberettige, så vi måtte sende vedtægtsændringerne til urafstemning. Vi har nu fået stemmesedlerne tilbage og kan præsentere resultatet. Af de 559 stemmeberettige medlemmer, har 255 afgivet deres stemme, en stemmeprocent på 45,6 %. 240 medlemmer stemte for, 94,1 %, 6 medlemmer stemte imod, 2,4 %, 8 medlemmer stemte hverken for eller imod, 3,1 % og 1 medlem afgav en ugyldig stemme, 0,4 %. Jeg vil gerne takke for jeres engagement og tilbagemelding på vores forespørgsel. Vi har nu mulighed for at føre foreningen økonomisk og ansvarligt videre. Med ønsket om at alle får en lang, lykkelig og helsebringende sommer, Thomas Wester-Andersen Formand Målebladet NR2/11 3

4 Generalforsamling 2011 af Jens Erik Bundgaard Det var første gang efter formandsvalget i 2009, at Thomas Wester-Andersen skulle aflægge sin beretning. Han udtrykte tro på fremtiden, men også bekymrede miner. Et regnskab med underskud 2 år i streg bevirker en kontingentforhøjelse på 20 kr. pr. måned. Vi ligger dog stadig lavt i forhold til andre fagforeninger, takket være en masse frivillig arbejdskraft, sagde Thomas. Der var 125 medlemmer tilmeldt foreningens 10. ordinære generalforsamling, der blev holdt på Quality Park Hotel i Middelfart, som havde gode lokaliteter og god kost at byde på, - og så var der gratis softice, alt hvad man kunne spise. Peter Cort fra FTF blev som tidligere valgt til dirigent. Han gennemgik formalia for at sikre generalforsamlingens lovlige gennemførelse. Formandens beretning Thomas Wester-Andersen sagde, at foreningen havde været hårdt prøvet med sygdom i sekretariatet. Marianne er idag pensionist efter sin svære sygdom og Kirsten har orlov til 1. juni 2011 efter en blodprop. Men vi har været heldige med at finde Birgit til at tage over i sekretariatet. Vi har også været påvirket af krisen med en del medlems fyringer og endelig har det været problemer med frihed til at varetage bestyrelsesarbejdet. Men jeg tror vi er ved at være på den anden side. Thomas påpegede, at det er vigtigt at vi som forening arbejder med vores kerneområder. Det vil sikkert også komme til at betyde, at vi fremover skal til at indgå samarbejde eller fællesskaber med andre foreninger, f. eks. Konstruktørforeningen. Vi er glade for, at vi siden sidste generalforsamling har fået regionsmøderne op at stå. Med nedlæggelse af uddannelsesudvalget, der er blevet integreret i sektionerne, har vi fået kursusvirksomheden til at blomstre. Tak til Martin Aspelund for et stort arbejde på denne front. Vores hjemmeside er endnu ikke 100% på plads; men der er ved at komme gang i den - og medlemsstatistikkerne kunne godt være bedre. Medlemmerne må være vakse når de bliver spurgt. Vi har en fordel ved, at der i hovedbestyrelsen er valgte ildsjæle fra stort set hele landet, men det kan også være en bagdel, at vi ikke er 100% professionelle, som man ser i de helt store forbund. Økonomien er ikke så stærk, som da vi havde konstant medlemsfremgang. Tiderne har bevirket fyringer af nogle af vore medlemmer og det har haft indvirkning på den ønskede fremgang i foreningen. Derfor bliver det nødvendigt med en mindre kontingentstigning, som også vil gælde passive medlemmer. Alt i alt tror vi dog på fremtiden, selvom den ikke er så rosen rød som tidligere. Der er pres på det personlige plan og på det foreningsmæssige. Til slut en stor tak til Hovedbestyrelsesmedlemmerne, til de valgte i sektionerne og til Målebladets redaktion. Uden al den arbejdskraft eksisterede KLF ikke, sluttede formanden. Formand Thomas Wester-Andersen aflægger beretning Loven tilrettet Loven blev tilrettet med ændrede benævnelser, så der nu står Centralorganisation/ forhandlingskartel og region. Tillige blev lovene ændret således, at passive fremover betaler 25% af fuld kontingent mod tidligere 15% og at kontingentet for denne gruppe betales kvartårlig. Der blev også bakket op omkring kontingentforhøjelsen på 20 kr. pr. måned for medlermer i arbejde. 4 Målebladet NR2/11

5 Leica Viva Realisér dine opmålingsvisioner... lad os inspirere dig Leica Viva sætter fleksibilitet i system Visioner udspringer af kundskaber, kompetencer og kreativitet. At virkeliggøre dine visioner er dét, der gør arbejdet som landmåler så fascinerende. Vi ser det som vores opgave at give dig værktøjer til at løse dine opgaver og indfri dine mål så professionelt, effektivt og kreativt som muligt. Unikke idéer og løsninger er et resultat af inspiration og tillid til egne evner. Med Leica Viva får du et fuldt fleksibelt landmålingssystem til at virkeliggøre dine visioner. Hver vision i enhver dimension bliver let til virkelighed. Leica Viva byder dig velkommen lad os inspirere dig. Læs mere om Leicas produkter på eller ring på Tlf Målebladet NR2/11 5

6 ...fortsat Tillige blev sektionernes valgte medlemmer til hovedbestyrelsen ændret, så der nu min. godt kan være 2 mod tidligere 3 indvalgte. Lovændringerne sendes til urafstemning med generalforsamlingens opbakning. Regnskabet for 2 år Jens Chr. Madsen fremlagde regnskabet for både 2009 og 2010, da vi kun har generalforsamling hvert 2. år. Han nævnte, at der på grund af sygdom hos sekretariatets ansatte, havde været en samlet merudgift i perioden på kr. hvilket svarer til de to års underskud. Han mente dog, at skuden nu var blevet vendt, så egenkapitalen igen kan begynde at vokse til det mere forsvarlige. Vi skal have en egenkapital der er min 50% af årsomsætningen, sagde Jens Chr., for at det er forsvarligt. Efter forskellige spørgsmål om gældsposter mv. blev regnskabet godkendt. Budget Ved fremlæggelsen nævnte Jens Chr., at det denne gang havde været svært at lave budgettet, da vi har en del seniormedlemmer der gør det usikkert. I budgettet er kontingentforhøjelsen indregnet. Tillige er der en korrektion i tabt arbejdsfortjeneste, da dette ikke er reguleret i mange år. Der er en mindre besparelse på årsmøderne. Bo: Bare eet medlem går fra fuldtids til passiv medlemsskab betyder det 2000 kr. pr. år for foreningen. Lad stigningen stige fast med pristallet, foreslog han. Jens Chr.: Jeg vil hellere have at stigningen sker når vi har brug for det, end i mindre step. Klaus K. Sørensen: Efter foreningens vedtægter kan kontingentet stige kontinuerligt. Jens P. Jensen og Preben Gregersen spurgte til hjemmesidens økonomi. Jens Chr. oplyste, at der arbejdes på, at hjemmesiden igennem annoncer kan give overskud. En specificering af hjemmesidens regnskab vil fremgå af regnskabet for 2011 og Kim Kallestrup: Jeg er intern revisor i foreningen. Jeg tro på at tallene i budgettet holder, efter de tiltag HB har sat i gang. Valg Thomas Wester-Andersen (formand), Henrik Pangel (næstformand), Jens Chr. Madsen (kasserer) og Karsten Vognsen (sekretær) blev alle genvalgt. Det blev de to revisorer, Kim Kallestrup og Poul Færk Magnussen også. Til ny revisor suppleant valgtes Flemming Andersen. Sektionsmedlemmerne blev alle genvalgt. Sektion privat: Charlotte Gosvig Nielsen, Ditte Knudsen, Knud Meller Nielsen og Martin Aspelund. Kasserer Jens Chr. Madsen står til regnskab. Sektion offentlig: Dijana Ivanisivic og Jimmi Petersen. Michael Iversen blev valgt til suppleant. Formanden takkede medlemmerne og alle dem der gør en indsats for foreningen. Uden jer havde vi ikke KLF. Herefter var der vin og jubilæumsbog til dirigenten. Resten af bestyrelsen hører på. 6 Målebladet NR2/11

7 Referat fra årsmødet 2010/11 Sektion privat Af Charlotte Gosvig Nielsen Efter en vellykket faglig temadag på en solrig og blæsende forårsdag på Quality Park Hotel i Middelfart, er det igen tid for møde i KLF-sektionerne. Til mødet i sektion privat var der mødt ca. 65 medlemmer op. Efter en kort velkomst og indledning til mødet, blev Villy Jensen foreslået som dirigent og valgt med en klapsalve. Det er jo allerede tid for valg til hovedbestyrelsen igen. Han fandt 2 stemmetællere, Manuel Münchow og Jan Bo Hansen til at hjælpe med valget senere. Ordet blev givet til os igen, så vi kunne få fortalt lidt fra året der gik. Tidligere år har årsberetningen været bragt i Målebladet før årsmødet, men kom desværre ikke med i den sidste udgave pga. en teknisk fejl. Siden sidst Så er der snart gået et år igen, og det er tid til at gøre status. På mange måder har det sidste års tid været lidt broget. Man kan sige, at den berømte krise sætter sine spor på mange måder og rammer bredt. Det ser dog ud til, at afmatningen er fladet lidt ud. Så vi håber med forsigtig optimisme på, at det hele kommer lige så stille i gang igen. På trods af krisen og de ting der følger med, har vi alligevel fået en del ting sat i gang i foreningen. Så selv om krisen ikke er helt ovre, har det alligevel været et godt år på mange måder. Sekretariatet Størrelsen af vores forening og opbygning med sekretariatet i Århus gør os fleksible, men også sårbare. Pga. sygdom har vi desværre været nødt til at sige farvel til Marianne efter et meget langvarigt sygdomsforløb. Birgit blev ansat i stedet for, og klarer en del regnskabsopgaver, som tidligere blev lavet af en ekstern revisor. Kirsten har orlov til 1/ pga. sygdom i efteråret. alle og sørge for, at I kan få al den hjælp, der er brug for. Ledighedsprocenten ligger lige nu på omkring 6 %. En af grundene kan være, at nogle af dem, der bliver sagt op, overgår til efterløn. En anden årsag er, at en del af de nyuddannede ikke har fået job. Og selvfølgelig at der er blevet fyret rundt omkring. Hvis man kigger på andre fag, er der dog grupper, som er meget hårdere ramt end os. Vær åben for forskellige jobområder, vi kan mange forskellige ting. Personsager Dem har der desværre været nogle stykker af. Fordi krisen presser alle, forårsager det også gnidninger, når firmaer er nødsaget til at fyre eller nedsætte arbejdstiden for medarbejderne. Når vi får henvendelser fra jer, trækker vi på vores samarbejdspartnere, f.eks. FTF, og andres ekspertise inden for de forskellige områder. Jo før i kommer, jo større er chancen for at vi kan hjælpe med en løsning. Emner, som der især har været spørgsmål vedr. er nedsat arbejdstid og arbejdsfor- deling, tab ved at have medarbejderaktier, nedlukning af firmaer og barsel. Regionale klubber Det er lykkedes at få startet klubberne op hen over efteråret. Og vi synes, at der har været en god deltagelse og stemning til arrangementerne. Der har været afholdt møde i Region Nordjylland: Her viste Jan Slot-Carlsen rundt på Lindholm Høje Museum i Aalborg. I Region Syddanmark var emnet ledningsregistrering/ler-integration og foregik i Kolding. I Region Hovedstaden forgik mødet i Ballerup, hvor Henrik Johansen fortalte om Metrobyggeriet. Endelig havde Region Midtjylland et møde først i marts 2011 med en rundvisning i Århus Havn af Peter Klena, seniorprojektingeniør. Vi håber, at klubberne kan medvirke til et fagligt/socialt samvær, hvor man kan få et netværk med andre landmålere. Vi vil selvfølgelig gerne høre, hvad I tænker fortsættes... Ledige medlemmer/arbejdsløshedstal Vi har sammen med FTF-A afholdt møder for ny-ledige i København og Århus. Møderne er et forsøg på at tage hånd om Martin Asplund beretter om de regionale klubber. Målebladet NR2/11 7

8 ...fortsat om arrangementerne, og om der skal gøres noget anderledes. Gode idéer til lokationer / foredrag modtages meget gerne. Hjemmesiden Vi ønsker stadig at udvikle hjemmesiden både hvad angår udseende og indhold. Men er løbet ind i problemer med medlemsfora og har ikke haft overskuddet til at bruge en masse energi på det i det forløbne år. Men det vil vi lave om på, så det bliver en af de næste ting vi vil i gang med at forbedre. Der arbejdes også på at få annoncer på hjemmesiden, og på den måde finansiere siden. Lønundersøgelse 2011 Vi har endnu engang valgt at tage dette angstprovokerende emne op. Så der blev delt skemaer rundt, hvor vi spørger om løn / anciennitet / alder. Vi fik rigtig mange svar, det er vi glade for, fordi det vil give et realistisk billede af lønniveauet. Tallene bearbejder vi, og den statistik, der kommer ud af det, bliver publiceret i Målebladet. Statistikken anvendes i vores faglige arbejde, bla. ved overenskomstforhandlinger. Her var kommentarer / spørgsmål fra salen vedr. ansættelsesforhold, f.eks. projektansættelser. Endvidere blev brev ang. næste praktikperiode for eleverne delt rundt, så alle firmaer ved lidt om det. Overenskomst 2011 Der er flere, som er kommet med forslag til OK 2011, både pr. mail og til de 3 medlemsmøder, som er foregået i løbet af februar måned. Tak for alle forslagene, vi har taget jeres tanker med i vores overvejelser. Der var kommentarer nede fra salen ang. møderne og udformningen af de skemaer og prioteringen af emner. Som forberedelse til forhandling har vi udarbejdet statistikker over medlemmerne, holdt møder med FTF, PFA-pension, Ansatte Landinspektørers Forum og Teknisk Landsforbund. Og sat os ind i lovgivningen på flere forskellige områder. Vi er i fuld gang med forhandlingerne Udveksling af krav skete 4/ hos PLF i Kbh. Den 1. forhandling foregik 18/ Anden forhandling er planlagt til d. 29/ Det bliver ikke den store procentfest ligesom for 3 år siden, så derfor er det også vigtigt at sætte fokus på de bløde værdier. Der var lidt kommentarer og spørgsmål nede fra salen. Da forhandlingerne ikke er ret langt, er det svært at sige noget konkret på dette tidspunkt. Uddannelse Alle Kort- og Landmålingsteknikerstuderende på tredje semester fik alle praktikpladser i efteråret Vi vil gerne sige tak til jer og jeres firmaer for hjælpen! Et nyt uddannelsesudvalg har set dagens lys i København. Det er oprettet for at have et godt forum, hvor lærere, elever og erhvervslivet kan have en god dialog om og følge uddannelsen. Udvalget svarer til det, der i forvejen arbejder i Horsens. Kurser I 2010 afholdt KLF i alt tre kurser. To gange blev der afholdt kursus i Fejlteori og kontrol af landmålingsinstrumenter med stor succes. Disse blev afholdt i april + september Kursusmaterialet er lagt ud på hjemmesiden. Der er i øvrigt oprettet venteliste til dette kursus, og det vil blive sat op og udbudt på ny, når der er tilstrækkeligt med tilmeldte. Der ud over blev der én gang afholdt kursus i GIS-introduktion i september I alt har ca. 60 personer været på kursus i løbet af Nye kurser i foråret 2011: Et landmålingsteknisk i Netudjævning og transformation den marts. Og et kortteknisk GIS WMS og WFS den april i forb. med årsmødet. Forslag nede fra salen om nogle gis/cad kurser og kurser henvendt til entreprenørbranchen, f.eks. maskinstyring. Diplomuddannelsen i Geoinformatik, Horsens Den forventes klar til efteråret Uddannelsen vil tage 1 år som fuldtidsstudie og 2 år ved deltidsstudie. Der vil blive stillet krav om en vis erfaring ved optagelse på studiet, og der vil blive tale om en vis brugerbetaling. Valg til hovedbestyrelsen Villy fik ordet og satte valget af sektion privat i gang. Vi stiller alle 4 op til genvalg i sektion privat: Ditte Knudsen, Martin Aspelund, Knud Meller Nielsen (han var ikke tilstede pga. sygdom, men havde givet fuldmagt til genopstilling ) og Charlotte Gosvig Nielsen. Villy spurgte forsamlingen om der var forslag til nye kandidater, hvilket der ikke var. På spørgsmålet fra ham til salen om vi kunne blive valgt igen, blev svaret en spontan klapsalve og Villy mente, at vi var genvalgt. Suppleanter: Bjarne Martin Nørgaard genopstiller og blev valgt. Anette Henriksen kom ind som ny suppleant i stedet for Birgitte Falck-Jensen, som ikke ønskede genvalg. Før afrunding blev Hvad har du på hjertet kassen præsenteret. Den er til forslag, spørgsmål osv. Afrunding I det hele taget er det vigtigt for os I siger jeres mening, så vi varetager jeres interesser bedst muligt. Vi har brug for jeres input til, hvad vi skal arbejde med. Vi er ikke længere væk end et tlf-opkald eller en mail, hvis du har problemer, forslag eller noget helt andet. Så tak for jeres deltagelse og et efter vores mening godt sektionsmøde. Vi håber at vi ses igen næste år. 8 Målebladet NR2/11

9 Referat fra årsmødet 2010/11: Sektion offentlig af Jens Erik Bundgaard Til mødet var der tilmeldt 51 Henrik Pangel fremlagde beretningen. Den omhandlede overenskomstforhandlingerne der udmøntede sig i små lønstigninger, medlemsforhold omkring Københavns Kommune og fyringer i KMS. Han var også inde på medlemsforhold i forbindelse med Forsyningsvirksomhedernes overgang til A/S. Der var personsager og ny overenskomst med Kystdirektoratet. Så der havde været nok at tage fat på. Jimmy Petersen fortalte om regionsklubberne. Der havde hidtil været et møde i hver region. 5 var mødt frem i Ålborg, 25 i Århus, 25 i Fredericia og 30 i København. Flot besøgt. Fremover vil der komme et møde årligt i september/oktober måned. Jimmy slog også et slag for praktikpladser. Der blev i den forbindelse udleveret opfordringssedler. Genvalg til Diana Ivanisivic og Jimmy Petersen. Michael Iversen blev valgt til suppleant. Næstformand Henri Pangel aflægger beretning fra Sektion Offentlig. Målebladet NR2/11 9

10 FAGLIG TEMADAG 2011 GEODATA i hverdagen Af Johnny Humlebæk Brug af open source og Google Maps til ruteplanlægning Endnu en gang var det lykkedes KLF arrangører at præsentere et alsidig program for den årlige Faglige Temadag, som igen blev afholdt i Middelfart. Emnet var som overskriften siger GEO DATA i hverdagen og de tre foredragsholdere Bjarne Kallesøe, Svend Elgaard og Sik Cambon Jensen gav hver deres bud på den alsidighed, som dette emne rummer, og de formåede alle tre at gøre formiddagen spændende og interessant og dermed fastholde tilhørerne. Civilingeniør Bjarne Kallesøe fra Herning Kommune lagde ud med at give forskellige eksempler på anvendelsen af Google Maps i den kommunale administration. Kallesøe fortalte, at Genbrug og Affald siden 2004 havde udviklet deres eget IT- system til styring af affaldsområdet baseret på open source programmer og scripts. Det er et effektivt og avanceret system og tilmed brugervenligt føjede Bjarne Kallesøe til. Af særlige egenskaber kan nævnes : Direkte tømning med vægt, beskeder og billeder fra PDA, SMS/ service med beskeder før tømning og ved evt. fejl og brugen af Google Maps til lokalisering og ruteplanlægningen. Som det fremgår er detaljerings graden stor, og man kan næsten fornemme, hvordan knopskydningen/udviklingen har fundet sted til et effektivt og brugbart værktøj i kommunen for de forskellige forvaltningsgrene. En af årsagerne til brugen af Google Maps er, at Herning kommune bruger Geomedia som kort program med webkort fra Geomedia og omtalte webkort er besværligt at bruge og ikke særlig brugervenligt bl.a. for kommunens borgere, ifølge Bjarne Kallesøe. Af andre eksemplerne på anvendelsen med Google Maps i kommunen kan nævnes: Indberetning af inversive arter som Bjørneklo og Gyldenris mfl. Hertil gør man så brug af GPS kamera med stregkodescanner, som ligeledes kan bruges til indberetning af forskellige andre objekter, som man skal tage handling på som reparationer af affaldsbeholder. Et par ting mere skal lige nævnes afslutningsvis, bookning af shelters, som Herning kommune har på naturområder som Sinding Plantage, og hvis børnehaven har været på tur i samme plantage så kan man tage GPS logger med lydoptagelse og sidde hjemme til aftenkaffen og genopleve det hele. Bjarne Kallesøes fordrag i fuld skala er lagt ind på KLFs hjemmeside, så dem der vil vide mere og som har lyst har mulighed for det og måske få ideer. Open source giver uanede muligheder. Tak til Bjarne Kallesøe for et spændende indblik i Herning Kommunes brug af Google Maps. Bjarne Kallesøe Laserscanning til vejprojektering og anvendelse af Gis til grundkort Næste indlæg var Fagkoordinator ved Vejdirektoratet landinspektør Svend Elgaard, der berettede om laserscanning til vejprojektering og anvendelse af GIS som grundkort. Svend Elgaard lagde ud med at gøre rede for de forskellige typer laserscanning, som man anvender ved vejbygning og vejadministration i dag. Flybaseret laserscanning er særlig anvendt til grundkortlægning og erstatter på den måde den traditionelle terrestriske planbogsmåling. Her kom Svend Elgaard ind på de tidlige erfaringer, man havde ved Motorvejsprojektet på strækning Brande til Høgild syd for Herning i foråret 2000, og hvor scanner tog pkt./sek. Og hvor middelfejlen på højden var 0,15 m. Allerede her havde det vist sig, at man fik billige og hurtige data, og at scanningen var konkurrencedygtig med fotogrammetrien. Medens den flybaserede scanning særlig er anvendelig til større kortlægning, er helikopter baseret laserscanning mere anvendelig til det, man kan betegne som en vejkorridor (smalle strækninger), som derfor anvendes til mere begrænsede områder, men stadig med en god dækning på pkt./m2 og en ret stor nøjagtighed på belagte arealer (kørebane/nødspor) med 2-3 cm i højden.. Da mange vejprojekter i dag er udvidelser af eksisterende motorveje eller højt klassifi- 10 Målebladet NR2/11

11 cerede statsveje, er det de samme veje, hvor døgntrafik tallet er stort, og det er derfor blevet næsten med livet som indsats at udføre traditionelt terrestrik opmåling som grundlag for projektet. Her er det så,den mobile laserscanning kommer ind som et nyt og nyttig værktøj i en hastig og fortsat udvikling og med en større nøjagtighed og detaljering end den flybårne laserscanning. Siden 2007 har man i Vejdirektoratet fulgt og anvendt samt taget test på den mobile laserscanning og konstateret kortere opmålingstid i marken, ingen afspærring, og her skal i parentes bemærket en væsentlig besparelse, da det er ikke nogen lille sag længere at afmærke forskriftmæssigt efter de gældende vejregler. Det bevirker derfor bedre fremkommelige for trafikanterne og begrænset fare ved opmålingen. Svend Elgaard viste eksempler på udbud af laserscanning med beskrivelse af opgaver på 100 km motorvej i fuldt omfang med 2 spor i begge retninger + til og fra kørsels ramper. Leverance beskrivelse omfatter en Punktsky, som kan specificeres klassificeret i terræn og øvrige punkter, levering af RGB- værdier (farvede punkter) og med nøjagtighed krav 1-2 cm i højden og 3-4 cm i plan. Endelig digitalisering af kørebanekanter og dokumentation af nøjagtighed. Vurdering af den udførte test med opgørelse af nogle fordele så som opfyldelse af nøjagtighedskravet til kørebanekanter, detaljeret beskrivelse af kørebanens overflade, måling af fritrummet under broer, der bl.a. har betydning ved belægningsfornyelser. Hertil kommer alle de fordelagtige sikkerhedsforhold for landmåler og trafikken, og for at nævne nogle af ulemperne, som f.eks. anskaffelse af udstyr, der er særdels dyrt p.t. ½ Euro, hertil kommer, at det er umuligt at håndtere punktskyer( millioner af punkter) i eksisterende systemer. Man, d.v.s. Vejdirektoratet, konkluder, at metoden er velegnet til opmåling af kørebanekanter og kantstriber på Motorvej, og at man (VD) ikke vil anskaffe udstyret, men benytte underleverandører ved udbud. Så fremtidige forventninger er: At mobil laserscanning er løsningen, når der skal måles på motorveje med en medfølgende nøjagtighed inden for såvel pris som nøjagtighedkravene. Endvidere et forventet standardværktøj til håndtering af punktskyer til en omsætning af mange millioner punkter til digitale linier og punkter, som f.eks. broer, fordi man generelt ønsker at opholde sig så lidt som muligt på motorvej ved opmåling. Svend Elgaard havde rigeligt med konkrete eksempler med til at anskueliggøre laserscanningens fortræffelighed i en fager ny verden, så vi kan som tilhørere kun sige tak for et spændende indlæg, der ligeledes vil kunne ses i fuldt omfang på hjemmesiden. Svend Elgaard Målebladet NR2/11 11

12 Sik Cambon Jensens indlæg 12 Målebladet NR2/11

13 Medlemstal og arbejdsløshed Af Jens Erik Bundgaard Pr. april 2011 var vi 562 aktive medlemmer, hvilket er en nedgang på 10 medlemmer fra januar måned. Til gengæld er der blevet 11 flere elever, i alt 44. Det passive medlemstal er faldet med 4 til 125. I alt er vi nu 731 medlemmer. I januar måned var vi samlet 3 medlemmer mere. Arbejdsløshedstallet pr. februar måned viser 36 ledige eller 6,35 %. De 17 kommer fra Hovedstaden, 6 fra øvrige Sjælland, 8 fra Midtjylland, 3 fra Sydjylland og 0 fra Nordjylland. Af de 36 ledige var de 8 dimittender Nedenfor kan i to skemaer, som er udarbejder pr. 27. april 2011, aflæses hvor mange mænd og kvinder der er ansat på de forskellige arbejdssteder. Dette er i procenter også vist i det ene af skemaerne. Målebladet NR2/11 13

14 Lidt fra KEA, Københavns Erhvervsakademi Skolebesøg Af næstformand Henrik Pangel Det var en fornøjelse første gang for mit vedkommende, at besøge en skole hvor vores kommende kolleger uddannes. Under besøget, der fandt sted mandag d. 21. jan deltog foruden undertegnede også fra HB, Martin Aspelund, der er kontaktpersonen til skolerne. Vi besøgte begge hold, både de nye og de gamle. Traditionen tro så var FTF-A også tilstede, hvor de fortalte om hvordan de generelle regler på deres område er. Der var tid til en snak med den enkelte studerende, dette var også nødvendigt, fordi flere af de studerende er medlemmer i forvejen, også af andre A-kasser og dette kunne man så forholde sig til. Martin fortalte om KLF og fordelene ved at være medlem af en fagforening. Jeg fortalte om de igangværende OK forhandlinger. Spørgelysten var stor til alle indlæggende. De studerende på sidste semester fortalte om sig selv, da der blev spurgt ind til hvordan den 10 ugers praktikperiode var forløbet. Alle havde været glade for de 10 uger, og følte at de virkelig havde fået meget ud af det. Derimod var de studerende lidt kede af, at de allerede snart var færdige, fordi de følte ikke, at de havde lært nok til at kunne gå ud i en praktisk hverdag og arbejde som faglært Kort og Landmåler. Hertil svarede Martin at sådan er det og sådan følte han det også i sin tid som studerende. Når man kommer ud skal man selvfølgelig først for alvor lære kunsten, ligesom med et kørekort, man bliver først god når man opnår en daglig rutine, og det er arbejdsgiverne da også helt klar over. Så efter første gang at have besøgt en skole, er jeg sikker på, at vi også fremover får nogle gode Kort og landmålingsteknikere. Seancen gentog sig den følgende onsdag hvor Martin og FTF-A besøgte vores studerende i Horsens, men her deltog jeg desværre ikke. Besøg på VIA i Horsens Af Johnny Humlebæk I forlængelse af næstformand Henrik Pangels beretning på et skolebesøg i København havde jeg den ære og fornøjelse sammen med Martin Aspelund at deltage i et tilsvarende arrangement på VIA University College i Horsens onsdag den 23. marts. Programmet var ligesom på KEA, at FTF-A var repræsenteret ved n., som lagde Kort nyt Råstoffer Ny brancheforening for råstoffer i Danmark En ny og ambitiøs brancheforening Danske Råstoffer har her i foråret meldt sig på banen. Årsagen er efter det oplyste, at man følte sig fuldstændig kørt over af politikere, som man udtrykker det med vedtagelsen af den sidste råstoflov. Det handler derfor om indsats overfor allerede udpegede områder og den kommunale sagsbehandling samt genanvendelse. Matriklen I Geoforum nr. 123 side 9 er en meget fin artikel af landinspektør Jakob Højgaard Geraae KMS om den nye Danske Matrikel under overskriften: En dansk matrikel, som beretter om den samling af ud med at redegøre for A-kasse forholdene som dimittend, medlemskab af andre kasser, overflytninger, faldgruber og meget mere af den slags, og i sagens natur var der mange spørgsmål omkring A-kasse. Om KLF foreningsforhold/organisationsstruktur redegjorde vi på bedste vis, herunder besvarede de mange spørgsmål, matrikelvæsnet i Danmark, som nu er en realitet og har været det siden 1. oktober 2010, samt hvilke vanskeligheder der har været forbundet med at gennemføre det.. OBS! KLF s Stamoplysninger Det er vigtig for dig som medlem, at dine oplysninger i vores medlemsregister til en hver tid er korrekte. Det betyder noget for arbejdet omkring overenskomstforhandlinger, samt den hjælp og støtte KLF kan yde og bistå dig med. Derfor sørg for at dine oplysninger bliver løbende ajourført lige fra din bopæl til arbejdsted og kontaktoplysninger. Specielt må du meget gerne melde din mail- adresse ind, hvis du ikke allerede har gjort det. der blev stillet. Som Henrik udmærket udtrykker det i ovenstående stykke, så er jeg ligeledes sikker på, at de kommende KLT er i stand til løse kommende opgaver for vores fag. Det vidner det engagement om, som de studerende gav til kende. KLF Beklædning På det nylige afholdte Årsmøde/Generalforsamling var der medlemmer, der efterlyste de sædvanlige T shirts m.v. med KLF logoet på. Vi beklager, at man ikke havde medtaget omtalte kollektion.. Det rådes der nu bod på. Du kan bestille direkte på hjemmesiden eller i sekretariatet. SE annoncen Regionstræf Onsdag den 7. september kl. 16,00 holders regionmøde i Regionsklub Midt. Det finder sted i Viborg på Hedeselskabets Museum. Invitationer vil blive udsendt senere. Johnny Humlebæk 14 Målebladet NR2/11

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Dansk Bürstnerklub

Bestyrelsesmøde i Dansk Bürstnerklub Lørdag, den 20. november 2010 Side 1 Mødested/tid: Fraværende: Møde via mail Ingen 1. Referat fra sidste møde. Er udsendt til bestyrelsen og gjort tilgængeligt på hjemmesiden. 2. Orientering ved formanden

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali.

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Mandag den 26. maj 2014 kl 19.00 i Danafrika Kultur, Ndr. fasanvej 192-194. kld. 2000 Frederiksberg med dagsordenen: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 05-03-2008 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3) Aflæggelse af regnskab 4) Meddelelse af bemyndigelse i h. t. 23 5) Eventuelle forslag 6)

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug

Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug 30. maj 2013 kl. 19.30 Sted: Roforeningen KVIK, Strandvænget 53, 2100 København Ø Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent.

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt.

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt. Dato: 9. marts 2016 Vedr.: Generalforsamling Jyllinge Løbeklub 2016. Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Dagsorden: a. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen,

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere