Ontech GSM Brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ontech GSM 9030. Brugsanvisning"

Transkript

1 Ontech GSM 9030 Brugsanvisning adanska

2 Velkommen Tak fordi du valgte Ontech GSM Vi håber du vil få et stort udbytte samt meget glæde af dette produkt og at du syntes at denne manual er enkel at følge og forstå og at den guider dig tilrette i forhold til de behov du ønsker opfyldt ved brug af dette produkt. Har du yderligere spørgsmål eller andre ting du ønsker information omkring vedrørende dette produkt, besøg da gerne vores hjemmeside hvor du kan finde yderligere information. Spørgsmål kan sendes til Information vedrørende manualen: SMS-tekst angives med grå baggrund og fed tekst, f.eks.: 1234#1*0# Også de kommandoer du skal taste når du bruger en almindelig tonevalgstelefon, vil være angivet på denne måde. Kursiv tekst angiver et menu valg i din mobiltelefon, f.eks.: Kontaktbog Situationstegn skal ikke tastes ind på SIM-kortet men angives kun i teksten for at adskille det der skal indtastes på SIMkortet fra en anden tekst. Ondico AB påtager sig ikke ansvaret for eventuelle skader som opstår på grund af fejlagtig brug af produktet eller på grund af at produktet ikke fungerer som tiltænkt. -2-

3 Indhold Ontech GSM Velkommen... 2 Oversigt... 4 Pakken indeholder... 5 Kom godt igang... 5 Nødvendig programmering af SIM-kort...5 Yderligere programmering af SIM-kort...5 Billede af bagsidens låge...7 Installation af enheden...7 Kontroller SIM-kortindstillingerne...7 Test af enheden...7 Funktioner... 8 Fjern-relæ...8 Styre relæet manuelt...8 Styre ved at ringe op fra en almindelig tonevalgstelefon...8 Styre med SMS...8 Relæets leje efter strømafbrydelse...8 Alarm-funktionen...9 Trådbunden alarm...9 Trådløs alarm Forsinket aktivering af specifikke alarmsendere Aktivering af relæ ved alarm - Alarmrelay Aktivere deaktivere alarm Hvis enheden alarmerer Nulstilling af alarm Temperatur Temperatursendere Temperaturalarm Termostatfunktion Strømforsyning Tilslutning af backup batteri og opladning Spar strøm Lav batterispænding Kortbølgeradio ekstra enheder Referencedel SMS fra enheden Alarm-SMS / Status - SMS SMS om strømtilførsel SMS som viser SIM-kortets indstillinger Kommandoer Trykknap Enhedens lamper DIP-switchens omskifter Tips Fejlsøgning Tekniske data Bekræftigelse på overensstemmelse Bekræftigelse på overensstemmelse

4 Oversigt Ontech GSM 9030 er en kombineret alarm/fjernrelæ som kommunikerer via GSM-nettet. Enheden er beregnet til indendørsbrug. Enheden får strøm ved at enheden sættes i et vægudtag. Styres via tonevalgstelefon eller SMS. Sender alarm og angiver temperatur og spændingsfald via SMS. Relæ 230V/16A. Et polet afbryder. Kan indstilles med forsinket tænd/sluk. Kan indstilles så relæet ved strømafbrydelse husker indstillingerne og automatisk vender tilbage til disse når strømmen kommer igen. To alarmindgange. Kan indstilles til NO eller NC. Kan programmeres så relæet tændes ved alarmaktivering. Trådløse alarmmeldere som tilvalg (se 2010). Intern temperaturføler angiver den aktuelle temperatur. Ekstern temperaturmåler kan tilsluttes. Kan afsende alarm hvis temperaturen falder eller stiger i forhold til den fastsatte temperatur. Temperaturmåleren kan bruges til at styre relæet (for at opnå termostat-funktion) Kan styre slaverelæer (Ontech GSM Relay 9010) via radiokortbølger. -4-

5 Pakken indeholder Ontech GSM 9030 Antenne Manual Monteringsledning Kom godt igang For at kunne anvende enheden skal du bruge et SIM-kort til mobiltelefoni (GSM) og adgang til en mobiltelefon. Du kan sagtens bruge et taletidskort. Installation af enheden foregår i 3 trin: 1. Programmering af SIM-kort 2. Installation af selve enheden 3. Test af enheden och dens funktioner Nødvendig programmering af SIM-kort 1. Indsæt SIM-kortet i en GSM mobiltelefon. 2. Deaktiver PIN-kode funktionen. Se telefonens manual. 3. Fjern gamle kontakter fra SIM-kortet, hvis der er nogle. 4. I menuen vælges Kontakter (visse telefoner kalder dette Telefonbog ). a. Opret en ny kontakt. Navngiv den PINCODE b. Tildel den et firecifret nummer i det felt hvor telefonnummeret normalt tastes ind. Dette nummer vil nu være den PIN-kode du skal angive hver gang du kontakter Ontech GSM Fortsæt med Yderligere programmering af SIM-kort for specielle funktioner eller 6. Sluk mobiltelefonen, tag SIM-kortet ud og gå videre til Installation af enheden side 7. Check at det er i SIM-kortets hukommelse at informationen gemmes ikke kun i telefonens hukommelse! Det kan være nødvendigt at gå ind på kontakten och kopiere den till SIM-kortet. Se telefonens manual. Undgå at kopiere flere kontakter end nødvendigt til SIM-kortet. Ingen citationstegn eller skråstreger skal tastes ind på SIM-kortet, kun selve teksten. Yderligere programmering af SIM-kort For at kunne gøre brug af en del af de funktioner du ønsker kan det være nødvendigt at registrere yderligere kontakter på SIM-kortet, se nedenstående: OBS! For at være sikker på at programmeringen er foretaget korrekt kan du når enheden starter op bede om at få tilsendt en SMS som viser SIM-kortets indstillinger. Se side 18. Gør dette til en vane når du har foretaget ændringer af indstillingerne. 1. Opret en sendeliste til brug ved alarmering (se side 9). 1) Opret en ny kontakt. Navngiv den SMS0 (bemærk at 0 er et nul og ikke bogstav O). 2) Tildel den det mobilnummer som skal SMS:es når en alarm aktiveres. Gem. 3) Næste telefonnummer i sendelisten navngives SMS1, SMS2 osv och tilldeles respektive mobilnumre som skal alarmeres. Alle tal fra SMS0 til SMS9 kan anvendes, dvs maksimalt 10 stk. 2. Angiv forsinkelse af aktivering af alarm (DELAY) (se side 10). -5-

6 1) Det er muligt at angive at en alarmafgiver skal have en forsinket aktivering. Dette for at kunne nå at deaktivere alarmen før denne aktiveres. 2) Opret en ny kontakt. Navngiv den DELAYX. X angiver ID-nummeret på den alarmenhed som afses (værdien 1-8 er tilladte). i. Angiv på pladsen hvor telefonnummeret normalt skrives, det antal sekunders forsinkelse som ønskes. Eksempel: Vi ønsker 45 sekunders forsinkelse af alarmaktiveringen på alarmafgiveren med ID nr 6. Navngiv kontakten DELAY6, hvor telefonnummeret normalt skrives, indtastes Aktiver temperaturvagten (TEMP) (se side 13). 1) Opret en ny kontakt og navngiv den DEGREE. i. På pladsen hvor telefonnummeret normalt indtastes, angives den temperatur man ønsker at enheden skal alarmere ved. Ønskes alarmering ved minusgrader angives et nul foran temperaturen. For eksempel angives minus 7 grader som 07 2) Opret en ny kontakt og navngiv den TEMP. i. På pladsen hvor telefonnummeret normalt indtastes angives tallet 1 hvis enheden skal alarmere når temperaturen falder under den temperatur som er angivet i DEGREE, eller tallet 2 hvis enheden skal alarmere når temperaturen overstiger den temperatur som er angivet. 4. Angiv hvilken temperatursensor som skal aflæses (EXTTEMP) (se side 12). 1) Hvis en ekstern temperaturføler ønskes anvendt til brug for temperaturmelding; Opret en en ny kontakt. Navngiv den EXTTEMP. i. På pladsen hvor telefonnummer normalt registreres indtastes tallet Aktiver funktionen relæ aktiveres ved alarm (ALARMRELAY) (se side 10). 1) Opret en ny kontakt. Navngiv den ALARMRELAY. i. På pladsen hvor telefonnummer normalt indtastes, tastes tallet

7 Billede af bagsidens låge Installation af enheden 1. Åben Lågen på bagsiden af enheden ved at fjerne skruen. 2. Installer SIM-kortet på den respektive plads (se billede). a. Simkortsholderens øvre del føres mod venstre indtil en kliklyd høres. b. Vip holderens øverste del op. c. Placer SIM-kortet i holderens øvre del (dvs den som er oprejst). Det afklippede hjørne på SIM-kortet skal være i det øverste højre hjørne når holderen er klar til at vippes ned igen. d. Vip holderen ned igen. e. Lås holderen fast ved at føre den mod højre indtil en kliklyd høres. 3. Hvis et eksternt backup-bateri, temperatursensor eller trådløs alam ønskes tilsluttet, finder du information under disse afsnit. 4. Lågen placeres på sin plads igen og fastgøres med skruen. 5. Tilslut enheden til et netudtag. a. Den grønne lampe begynder at blinke i ca. 45 sekunder. Dette indikerer at enheden søger efter GSMnettet. b. Afslutningsvis lyser den grønne lampe fast, og der er nu opnået kontakt med GSM-nettet. Enheden er klar til brug. c. Hvis både den røde og den grønne lampe blinker betyder det at: i. SIM-kort mangler ii. SIM-kortets PIN-kode er ikke deaktiveret (Se side 5) Kontroller SIM-kortindstillingerne Du kan kontrollere SIM-kortets indstillinger via SMS. Detta kan være smart hvis du er usikker på hvilke funktioner du har programmeret og ikke befinder dig fysisk i nærheden af enheden. Se side 18. Gør følgende: 1. Send en SMS til enheden med forespørgsel om status på SIM-kortindstillingerne. Tast ABCD#8*2# (hvor ABCD er den PIN-kode du har angivet). 2. Som svar retur får du en SMS som angiver de indstillinger du har registreret på SIM-kortet. Test af enheden Når enheden er installeret bør du teste de funktioner du skal bruge, både ved at ringe til enheden og via SMS. Anvender du alarmindgangene bør disse også testes af. Instillingerne på SIM-kortet bør også kontrolleres via en SMS (se side 18). -7-

8 Funktioner Fjern-relæ Med denne funktion kan du ved at ringe eller sende en SMS til enheden styre et 230V/16A relæ. Sæt enheden i det vægudtag du ønsker. Sæt ledningen fra det apparat du vill styre i enheden. Styre relæet manuelt Du kan ændre tilstand på relæet ved at trykke en gang på trykknappen på enhedens forside. Når relæet er aktiveret lyser den røde lampe. Når det er i hvileleje er den røde lampe slukket. Styre ved at ringe op fra en almindelig tonevalgstelefon 1. Ring til enheden. Vær sikker på at din telefon er sat til tonevalg. 2. Enheden svarer med en kort tone. 3. Indtast din PIN-kode och afslut med #. Eksempelvis: 1234# Hvis PIN-koden er korrekt høres en kort tone, hvis den er forkert afsluttes samtalen. Forsøg igen. 4. Aktivere relæet ved at taste følgende: 1*1# En kort tone høres som bekræftigelse. Hvis du hører to korte toner, prøv igen. 5. Deaktivere relæet ved at taste følgende 0*1# En kort tone høres som bekræftigelse. Hvis du hører to korte toner, prøv igen. 6. Aktivere relæet i en vis tidsperiode. Relæet kan aktiveres i et bestemt antal timer (mellem 1 och 99) og derefter de-aktiveres. Tast følgende: 1*1*T# (T= det antal timer du ønsker at relæet skal være aktiveret). En kort tone høres som bekræftigelse. Hvis du høre to korte toner, prøv igen. Efter at du har udført den ønskede kommando kan du udføre en anden kommando uden at du først behøver at afslutte samtalen. Når du er færdig med alle kommandoer afslutter du blot samtalen og ændringerne er gemt. Styre med SMS 1. Aktivere relæet, send en SMS til enheden med følgende tekst: ABCD#1*1# (hvor ABCD er den PIN-kode du har angivet) 2. Deaktivere relæet, send en SMS til enheden med følgende tekst: ABCD#0*1# (hvor ABCD er den PIN-kode du angivet) 3. Aktivere relæet et antal timer. Relæet kan aktiveres et specifikt antal timer (mellem 1 och 99) og vil derefter de-aktiveres automatisk. Skriv følgende: ABCD #1*1*T# (ABCD er den PIN-kode du angivet, T= det antal timer du ønsker at relæet skal være aktiveret). Tips! I stedet for * kan du anvende alle bogstaver (germaner eller versaler) som findes på nummertast 7 (dvs p, q, r eller s) I stedet for # kan du bruge alle bogstaver (gemaner eller versaler) som findes på nummertast 9 (dvs w, x, y eller z) Tips! Hvis du er usikker på enhedens indstillinger kan du sende en SMS og bede om en status. Se side 17. Relæets leje efter strømafbrydelse Hvis en strømafbrydelse skulle forekomme vil relæet under strømafbrydelsen være deaktiveret. -8-

9 Når strømmen vender tilbage vil relæet ikke automatiskt gå tilbage til dets oprindelige leje. Hvis dette ønskes skal DIP-switch 8 stilles i leje OFF. Alarm-funktionen Ontech GSM 9030 har flere forskellige muligheder for at alarmere. Alle alarmeringer sker ved at en SMS sendes til modtageren på alarmlisten (se side 5). Den SMS som sendes er identisk med en Status-SMS, se side 11. Enheden kan programmeres så relæet aktiveres ved alarm, se side 10. Trådbunden alarm Der er to alarmindgange hvor alarmafgivere kan tilsluttes. De kan indstilles til Normally Open (NO) eller Normally Closed (NC). Trådløs alarm I løbet af 2010 vil Ondico lancere trådløse alarmsendere som kommunikerer med Ontech Op til 7 stk. trådløse enheder kan tilsluttes. De trådløse enheder som indtil videre er planlagt er A. Bevægelsessensor, B. Magnetafbryder /Alarmboks og C. Tryghedsalarm. I forbindelselse med dette vil der også blive introduceret en fjernbetjening til brug for at aktivere/deaktivere alarmen. Temperaturalarm Alarm som aktiveres hvis temperaturen overstiger eller falder i forhold til forudbestemt temperatur. Se side 13. Batterialarm Enheden alarmere hvis batterispændingen i et eventuelt tilsluttet backup batteri bliver for lav. Trådbunden alarm Tilslut en alarmsender En alarmsender kan være et apparat som enten signalerer ved at kortslutte en strømkreds eller ved at afbryde en strømkreds. Dette kan eksempelvis være et alarmanlæg, magnetafbryder, trædemåtte, niveauvagt eller lignende. På enhedens bagside sidder en kontakt med fire kontaker. Disse er mærket fra venstre med: 1. G Jord 2. A Alarm A 3. B Aarm B Spænding 12 V Det medfølgende kabel har en kontakt i den ene ende til brug for montering i enheden. Ændre mellem NO och NC Lokaliser DIP-switchen inde i enheden, se Fig 1. I Sendeleje står omskifter nr 1. i leje AF. Dette betyder at alarmindgangene er indstillet til NO. Enheden alarmerer ALARM A hvis kontakt 2 og 4 forbindes og alarmerer ALARM B hvis kontakt 3 og 4 forbindes. Hvis omskifter nr 1 stilles i leje TIL ændres alarmindgangene til NC. Enheden alarmerer ALARM A hvis alarmkredsløbet mellem kontakt 2 og 4 brydes og alarmerer ALARM B hvis alarmkredsløbet mellem kontakt 3 og 4 brydes. Forslag til montering af alarmafgivere ifølge princippet Normally Open (NO) -9-

10 G A B +12 Sender A Sender B Forslag til montering af alarmgivere ifølge princippet Normally Closed (NC) G A B +12 Sender A Sender B Trådløs alarm I løbet af 2010 lancerer Ondico AB forskellige trådløse alarmsendere. Ontech GSM 9030 er forberedt til disse og der kan tilsluttes op til 7 stk. trådløse alarmsendere. Forsinket aktivering af specifikke alarmsendere Nogle gange kan det være rart at forsinke aktiveringen af alarmen for en specifik alarmsender. Det kunne eksempelvis være en alarmsender som sidder ved døren som man ønsker har en forsinket aktivering så man har tid til at deaktivere alarmen uden at den aktiveres først. Programmer SIM-kortet (se side 5) som følger: a. Opret en ny kontakt. Navngiv den DELAYX. X angiv ID-nummeret på den alarmenhed som vælges (værdierne 1-8 er tilladte). i. Angiv der hvor telefonnummeret normalt tastes ind, det antal sekunders forsinkelselse som ønskes. Eksempel: Du ønsker 45 sekunders forsinkelse ved alarmaktivering på alarmsenderen med ID nr 6. navngiv kontakten DELAY6 og hvor telefonnummeret normalt indtastes, skrives istedet 45 Aktivering af relæ ved alarm - Alarmrelay Denne funktion aktiverer relæet hvis en alarm fra enheden eller nogen af slaverne udløses. Dette kan være smart hvis man f.eks. ønsker at en sirene eller en vandpumpe skal tændes hvis en alarm udløses. -10-

11 Funktionen aktiveres ved at man på SIM-kortet opretter en kontakt som navngives ALARMRELAY. Hvor telefonnummeret normalt indtastes, angives tallet 1. Funktionen deaktiveres ved at fjerne ALARMRELAY fra telefonens kontakter. Aktivere deaktivere alarm Hver gang enheden starter aktiveres alarmfunktionen 60 sekunder efter at den grønne lampe stopper med at blinke. Dette er for at du skal nå at gå ud og lukke døren inden alarmen aktiveres. Hvis du ikke ønsker at alarmfunktionen skal være aktiveret kan du deaktivere denne. Har du ingen alarmsendere tilsluttet behøver du ikke tænke på dette. Deaktivere alarmfunktionen med tonevalgstelefon: 1. Ring til enheden. Vær sikker på at din telefonen er indstillet til tonevalg. 2. Enheden svarer med en kort tone. Tast din PIN-kode och afslut med #. Eksempel: 1234# 3. Hvis PIN-koden er korrekt høres en kort tone, hvis den er forkert afsluttes samtalen. Forsøg igen. 4. Deaktivere alarmfunktionen ved at taste 7*0#. En kort tone høres. Afslut samtalen. 5. Hvis du vill aktivere alarmfunktionen igen taster du 7*1#. En kort tone høres. Afslut samtalen. Deaktivere alarmfunktionen via SMS 1. Send en SMS til enheden med følgende tekst: ABCD#7*0# (hvor ABCD er den PIN-kode du har angivet). 2. Hvis du vil aktivere alarmfunktionen igen, send en SMS till enheden med følgende tekst: ABCD#7*1# (hvor ABCD er den PIN-kode du har angivet) Deaktivere alarmfunktionen med fjernbetjening I løbet af 2010 kan der tilkøbes en fjernbetjening til brug for aktivering og deaktivering af alarmen. Tips! Hvis du er usikker på enhedens indstilinger kan du sende en SMS og bede om en status-sms. Se side 17. Hvis alarmfunktionen er aktiveret vises dette med en stjerne (*) foran navnet Ontech9030, dvs *Ontech9030 i SMS:en. Hvis enheden alarmerer Alarmliste Hvis en alarm udløses vil der straks blive sendt en SMS (se nedenstående) til alle de mobilnumre som er oprettet på sendelisten ved alarmering. Hvordan du opretter denne liste kan du se på side 5. Op til 10 forskellige modtagere kan programmeres på SIM-kortet. Alarm-SMS Alarm-SMS og status-sms har et identisk udseende og tolkes på følgende måde: Eksempel på Forklaring tekst *Ontech9030 Stjerne (*) betyder at alarmfunktionen er aktiveret Alarm: 1ab, 3b Inputs: Angiver alle de alarmer som har været aktiveret siden sidste melding. Tallet angiver hvilken enhed der er tale om, Ontech 9030 er altid nr. 1., de andre tal refererer til de eventuelt andre enheder eller alarmsendere som er tilsluttede. Vær opmærksom på at disse alarmindgange ikke kan alarmere igen før at alarmeringen er afmeldt. -11-

12 1b Angiver de alarmer alarmkredsløbet er aktiveret. I dette eksempel betyder SMS:en at alarm 1a, 1b och 3b har alarmeret siden sidste melding og at alarm 1b stadigvæk alarmerer. Units: 1*,3,4* Angiver de enheder eller alarmsendere som Ontech GSM 9030 har kontakt med. Enhed nummer 1. er altid hovedenheden. De andre tal henviser til de ekstra enheder. En stjerne (*) efter tallet angiver at relæet er aktiveret. Hvis hovedenheden har mistet kontaktet med nogen af slaverne vil deres identitet ikke vises i SMS:en. Temp: 24; 24,2 Angiver temperaturen i grader C. Første ciffer angiver temperaturen målt med den interne temperatursensor. Er der tilkoblet en ekstern temperatursensor angiver det andet tal temperaturen for denne. Hvis ikke dette er tilfældet angives på denne plads --. Vises en stjerne f.eks. *24,2 foran nogle af tallene betyder det at der i forhold til den aktuelle sensor er afgivet en temperatur alarm. Tstat: 25 Angiver den temperatur som termostatfunktionen er indstillet til. Hvis termostatfunktionen ikke er aktiveret står der Tstat: OFF. Nulstilling af alarm Hvis en trådbunden eller trådløs alarmsender aktiveres af en alarm skal der nulstilles før enheden kan alarmere igen. Temperaturalarm og alarm ved spændingsudfald skal dog ikke nulstilles. Nulstilling af alarm gøres ifølge nedenstående: Nulstil alarm manuelt Tryk mindst en gang på enhedens kontakt. Vær opmærksom på at også alarmer fra eventuelle ekstra enheder (Ontech 9010) nulstilles. Kvittere alarm med tonevalgstelefon 1. Ring til enheden. Vær sikker på at din telefon er indstillet til tonevalg. 2. Enheden svarer med en kort tone. Tast din PIN-kode og afslut med #. F.eks.: 1234# 3. Hvis PIN-koden er korrekt høres en kort tone, hvis den er forkert afsluttes samtalen. Forsøg igen. 4. Nulstil alarmen ved at taste 9#. En kort tone høres. Afslut samtalen. Vær opmærksom på at også alarmer fra eventuelle ekstra enheder (Ontech 9010) skal nulstilles. Nulstil alarm via SMS 1. Send en SMS til enheden med følgende tekst: ABCD#9# (hvor ABCD er den PIN-kode du har angivet). Vær opmærksom på at også alarmer fra eventuelle ekstra enheder (Ontech 9010) skal nulstilles. Temperatur Temperatursendere Enheden vil som fabriksindstillet angive temperaturen fra den interne temperaturmåler. Nøjagtigheden er ca +/- 3 grader. Den interne temperatursensor påvirkes af om relæet er tændt eller slukket med ca 2 grader på grund af relæets varmeudvikling. -12-

13 Hvis der ønskes en højere nøjagtighed og sikkerhed kan man tilslutte en ekstern temperatursensor Ontech Temp Sensor 9020_002. Denne har en nøjagtighed på ca +/- 1 grad. Denne købes separat. Installation af ekstern temperatursensor Den eksterne temperatursensor tilsluttes den femstifts-kontakt som befinder sig lige ovenover SIM-kortholderen bagved lågen på enhedens bagside. For at låget skal kunne anvendes må man fjerne den del af lågen hvor materialet er tyndere, enten ved at skære eller klippe det væk, så temperatursensorens kabel kan komme ud. Hvis den eksterne temperaturmåler ønskes styret skal dette programmeres på SIM-kortet (se side 5) med kontakten EXTTEMP. I feltet hvor telefonnummeret normalt indtastes, tastes tallet 1. Temperaturalarm Grundindstilling Hvis temperaturalarmen aktiveres vil enheden alarmere så snart temperaturen falder til under 5 grader C hvis ingen anden indstilling af temperaturalarmen er foretaget. Alarmen behøver ikke nulstilles men enheden kan ikke alarmere igen før en temperatur på 6 grader C er opnået. Temperaturvagten er ikke aktiveret ved fabriksindstillingen. Temperaturalarmen aktiveres ifølge nedenstående: a. Opret en ny kontakt. Navngiv den TEMP. i. Hvor telefonnummeret normalt indtastes, tastes tallet 1 hvis enheden skal alarmere hvis temperaturen falder til under 5 grader C, eller tallet 2 hvis enheden skal alarmere hvis temperaturen overstiger 5 grader C. Enheden vil sende en SMS til telefonnumrene på alarmlisten hvis de 5 grader C underskrides/overskrides. Funktionen deaktiveres ved at fjerne kontakten TEMP fra SIM-kortets telefonbog. Andre indstillinger af temperaturalarmen Enheden kan indstilles til at automatiskt alarmere hvis temperaturen falder under eller stiger over den forudinstillede temperatur. Alarmen behøver ikke nulstilles. Enheden kan ikke temperaturalarmere igen før temperaturen har ændret sig med 1 grad i forhold til den forudindstillede temperatur, på følgende måde - Hvis alarmen er indstillet til at alarmere hvis temperaturen falder under temperatur X vil alarmen ikke kunne alarmere igen før temperaturen har nået X + 1 grad. - Hvis alarmen er indstillet til at alarmere hvis temperaturen overstiger temperatur X vil alarmen ikke kunne alarmere igen før temperaturen har nået X - 1 grad. b. Opret en ny kontakt og navngiv den DEGREE. i. Hvor telefonnummeret normalt angives, indtastes den temperatur man ønsker enheden skal alarmere ved. Ønskes der alarm ved minusgrader angives et nul foran temperaturen. F.eks. angives minus 7 grader som 07 c. Opret en ny kontakt. Navngiv den TEMP. ii. Hvor telefonnummeret normalt angives, indtastes tallet 1 hvis enheden skal alarmere hvis temperaturen falder til under den temperatur som er angivet i DEGREE eller tallet 2 hvis enheden skal alarmere så snart temperaturen overstiger den temperatur som er angivet. Enheden vil sende en SMS til telefonnumrene på alarmlisten hvis de 5 grader C underskrides/overskrides. Funktionen deaktiveres ved at fjerne kontakten TEMP fra SIM-kortets telefonbog. Termostatfunktion Hvis en elektrisk radiator tilsluttes relæet kan enheden programmeres til at fungere som en termostat. -13-

14 Ved at angive den ønskede temperatur vil enheden måle temperaturen og tænde relæet (og dermed radiatoren) hvis temperaturen falder 1 grad under den angivne temperatur. Ved at radiatoren varmer luften op vil temperaturen stige og enheden vil derfor automatisk deaktivere relæet så snart temperaturen er steget 1grad over den angivne temperatur. Tilslut først en radiator i enhedens stikdåse. Aktivering af termostatfunktionen ved at ringe via en tonevalgstelefon 1. Ring til enheden. Vær sikker på at telefonen er indstillet til tonevalg. 2. Enheden svarer med en kort tone. 3. Indtast din PIN-kode og afslut med #. F.eks.: 1234# Hvis PIN-koden er korrekt høres en kort tone, hvis den er forkert afsluttes samtalen. Indtast 2*D# hvor D = den temperatur du ønsker termostatfunktionen skal være indstillet til. En kort tone høres som bekræftigelse. Afslut samtalen. Hvis du hører to korte toner, prøv igen. Frakobling af termostatfunktionen ved at ringe via en tonevalgstelefon Hvis du frakobler termostatfunktionen overgår relæet til ikke aktivt leje. 1. Ring til enheden. Vær sikker på at telefonen er indstillet til tonevalg. 2. Enheden svarer med en kort tone. 3. Indtast din PIN-kode og afslut med #. F.eks.: 1234# 1. Hvis PIN-koden er korrekt høres en kort tone, hvis den er forkert afsluttes samtalen. 2. Tast 2#. En kort tone høres som bekræftigelse. Afslut samtalen. Hvis du hører to korte toner, prøv igen. Aktiver termostatfunktionen via SMS 1. Aktiver termostatfunktionen ved at sende en SMS till enheden med følgende indhold: ABCD#2*D# hvor ABCD er den PIN-kode du har angivet og D er den temperatur du ønsker termostaten skal indstilles til. Deaktiver termostatfunktionen via SMS 1. Deaktiver termostatfunktionen ved at sende en SMS till enheden med følgende indhold: ABCD#2# hvor ABCD er den PIN-kode du har angivet. -14-

15 Strømforsyning Tilslutning af backup batteri og opladning Ontech GSM 9030 kan strømføres på forskellig måde. 1. Ved at enheden tilsluttes netspænding 2. Ved at tilslutte et 12 V batteri med en spænding på 12 V til kontakten 12V og G på bagsidens kontakt, Vær omhyggelig med at polariteten er korrekt. Hvis dette ikke er tilfældet kan endheden ødelægges. Hvis både netspænding og batteri tilsluttes vil enheden oplade batteriet. Ladestrømmen er ca 70 ma. Ved at tilslutte et batteri vil batteriet virke som et eksternt backup-batteri i tilfælde af strømafbrydelse. ADVARSEL! Brunstensbatterier eller andre ikke genopladelige batterier må ikke anvendes. Spar strøm For at mindske strømforbruget kan kortbølgeradioen deaktiveres. Strømforbruget mindskes da med ca 10 ma. Kortbølgeradioen er ikke nødvendig hvis ingen ekstra relæer (Ontech GSM Relay 9010) eller trådløse alarmsendere er tilsluttede. Lav batterispænding Hvis der ikke er nogen netspænding tilsluttet og enheden drives udelukkende med et batteri vil enheden afgive en alarm via SMS ved lav spænding ifølge nedenstående. Hvis spændingen på plus- og minuskontakten på kontakt A falder under 12 Volt sendes en SMS till alle modtagere på alarmlisten med følgende indhold: Charge battery! Hvis spændingen på plus- och minuskontakten på kontakt A falder yderligere ned til 11 Volt sendes et SMS till alle modtagere på alarmlisten med følgende indhold: Battery empty! Ingen alarmer i forbindelse med strømudfald skal afmeldes. Vigtigt! Hvis enheden alarmere med lav eller ingen spænding skal enheden enten genstartes eller spændingtilføres med polspænding over 12,5 Volt igen før at en ny alarm om lav batterispænding vil kunne sendes. -15-

16 Kortbølgeradio ekstra enheder Ontech GSM 9030 er bestykket med en kortbølgeradio i frekvensbåndet 2,4 GHz. Denne bruges til at kommunkere med ekstra relæer Ontech Relay 9010 eller trådløse alarmsendere (lanceres i løbet af 2010). Hvis kortbølgeradioen ikke anvendes tilrådes det at slukke for denne hvilket gøres med DIP-switch nr 6 (se side 20). I et system med en Ontech GSM 9030 og en eller flere ekstra relæer og/eller trådløse alarmsendere kan alle enheder tildeles unikke ID-numre. Hvert system kan indeholde op til 8 unikke enheder. Ontech GSM 9030 har altid ID nr 1. Med DIP-switchene 2-5 indstilles radiokanalen. I så vel Ontech GSM 9030 som ekstra relæer og trådløse alarmsendere er alle DIP-switches indstillet i leje Off når de leveres. Hvis en anden radiokanal ønskes skal DIPswitchene indstilles på samme måde på de enheder der indgår i systemet for at de skal kunne fungere sammen. -16-

17 Referencedel SMS fra enheden Alarm-SMS / Status - SMS Den SMS som sendes ved alarm fra alarmsendere er identiskt med en status-sms. Du kan altid bede om en status-sms. I denne angives de aktuelle indstillinger og temperaturen. Vær opmærksom på at du ikke kan gøre dette med en tonevalgstelefon men kun fra en mobiltelefon. Send en SMS med følgende indhold: ABCD#8# (hvor ABCD er den PIN-kode du har angivet). Du modtager med det samme en SMS tilbage til den mobiltelefon du sendt fra. SMS:en tolkes på følgende måde: Eksempel på Forklaring tekst *Ontech9030 Stjerne (*) betyder at alarmfunktionen er aktiveret Alarm: 1ab, 3b Input: 1b Angiver alle de alarmer som er blevet aktiveret siden seneste afmelding. Tallet angiver hvilken enhed som der er tale om, Ontech 9030 er altid nr 1, de andre tal refererere til de eventuelle andre enheder eller alarmsendere som er tilkoblet. Vær opmærksom på at disse alarmindgane ikke kan alarmere igen før at alarmen er afmeldt. Angiver alarmer hvor alarmkredsløbet er aktiveret. I dette eksempel betyder SMS:en at alarm 1a, 1b og 3b har været aktiveret siden sidste afmelding og at alarm 1b stadigvæk alarmerer. Units: 1*,3,4* Angiver de enheder eller alarmsendere som Ontech GSM 9030 har kontakt med. Enhed nummer 1 er altid hovedenheden. De andre tal henviser til de ekstra enheder. En stjerne (*) efter tallet angiver at relæet er tændt. Hvis hovedenheden mister kontakten med nogle af slaverne vil deres identitet ikke vises i SMS:en. Temp: 24; 24,2 Angiver temperatur i antal grader C. Første tal angiver temperaturen målt med den interne temperatursensor. Er der tilkoblet en ekstern temperatursensor angiver det andet talt temperaturen fra denne. Hvis det ikke er tilfældet angives her --. Angives en stjerne f.eks. *24,2 foran et af tallene betyder dette at enheden har temperatur-alarmeret ved denne temperaturen. Tstat: 25 Angiver den temperatur som termostatfunktionen er indstillet til. Hvis termostatfunktionen ikke er aktiveret står der Tstat: OFF. SMS om strømtilførsel De SMS som sendes for at gøre opmærksom på problemer med strømforsyningen er følgende: SMS:ens tekst Charge battery! Betydning Sendes hvis spændingen falder under 12 V. -17-

18 Battery empty! Sendes hvis spændingen falder under 11 V. SMS som viser SIM-kortets indstillinger Hvis du føler dig usikker på programmeringen af SIM-kortet kan du bede om en SMS af enheden som viser de fleste indstillinger. Send en SMS med følgende indhold til enheden: ABCD#8*2# (hvor ABCD er den PIN-kode du har angivet). Du modtager med det samme en SMS på den mobiltelefon du sendte fra. SMS:en tolkes på følgende måde: SMS:ens tekst Betyder *Ontech 9030 * angiver at alarmfunktionen er aktiveret Alarmrelay: Alarmrelayfunktion; ON=tændt, OFF=slukket Tempwatch: < angiver om alarmen aktiveres hvis temperaturen falder til under den angivne temperatur > angiver om alarmen aktiveres hvis temperaturen stiger over den angivne temperatur Temp sens: Angiver hvilken temperatursensor som bruges til alarm og styring; INT=interne sensor, EXT=den eksterne sensor. Ver Angiver programversionen. Oplyses ved supporthenvendelser. Kommandoer Denne beskrivelse af kommandoer gælder både når man kommunikerer via en tonevalgstelefon eller sender SMS. Kommando Betyder ABCD# Al programmering och styring begynder med at PIN-koden angives. # Gennem at trykke på denne tast sender man en kommandostreng till enheden. Denne tast afslutter altså en kommando. Hvis man har skrevet forkert skal man trykke # for at begynde forfra. * Anvendes som emmelmrum i en kommando som indeholder flere deler. 1*N# Angiver at et relæ skal tændes. N angiver ID på det relæ som der menes. 0*N# Angiver at et relæ skal slukkes. N angiver ID på det relæ som der menes. 1*N*T# Angiver at et relæ skal tændes med forsinkelse. N angiver ID på det relæ som der menes, T er den tid i timer som relæet skal være tilkoblet. 2# Lukker termostatfunktionen 2*D# Aktiverer termostatfunktionen. D angiver indstillingen i antal grader (0-29 grader C) 7*1# Alarmfunktionen aktiveres (gælder alle tilsluttede alarmer). 7*0# Alarmfunktionen deaktiveres (gælder alle tilsluttede alarmer). 8# Beder om en status-sms. OBS. Fungerer ikke med en tonevalgstelefon. 8*2# Beder om en SMS som viser SIM-kortets indstillinger. Fungerer ikke med en tonevalgstelefon. 9# Alle alarmer afmeldes. Vær opmærksom på at alle SMS skal begynde med pinkoden. Det er muligt at udføre flere kommandoer i samme SMS eller ved samme opringning fra en tonevalgstelefon. Tegnet # afgrænser alea entydige kommandoer. -18-

19 Ved styring fra en tonevalgstelefon bekræftes alle udførte kommandoer med en kort tone, dvs umiddelbart efter at man har trykket #. Hvis en fejl opstår vil man i stedet høre to korte toner. Forsøg igen. I stedet for * kan du bruge alle bogstaver (germaner og versaler) som findes på tasten 7 (dvs p, q, r eller s) I stedet for # kan du bruge alle bogstaver (germaner og versaler) som findes på tasten 9 (dvs w, x, y eller z) Trykknap På enheden sidder en trykknap. Et tryck på knappen ændrer relæets leje. Hvis enheden har alarmeret vil et tryk på knappen på enheden afmelde alarmen. Enhedens lamper På enhedens forside sdder to lamper, en rød og en grøn. GRØN LAMPE Hurtige blink Tændt Ved opstart når enheden søger kontakt med et GSM-net Hvis enheden skulle miste kontakten med GSMnettet Enheden er tændt/hvileleje RØD LAMPE Tændt Slukket Blinker hurtigt Relæet er aktiveret Relæet er deaktiveret En alarm er aktiveret og enheden venter på at alarmen bliver afmeldt RØD OCH GRØN LAMPE Begge blinker hurtigt SIM-kort kan ikke lokaliseres eller SIM-kortet er låst med PIN-kode. Se side

20 DIP-switchens omskifter Enheden indeholder 8 stk. DIP-switches (se side Error! Bookmark not defined.). De forskellige omskifteres funktioner er: Dipswitch Funktion nr 1 FRA= alarm A og B i leje Normally Open. TIL= alarm A og B i leje Normally Closed 2 Disse 4 omskiftere anvendes til at indstille radiokanalen. Anvendes ekstra relæer eller trådløse alarmsendere er det vigtigt at alle enheder i et system har samme radiokanal. 6 FRA=kortbølgeradioen er tændt TIL=kortbølgeradioen er slukket 7 Anvendes ikke 8 FRA=relæ vil i forbindelse med strømafbrydelse gå tilbage til den position den havde før strømafbrydelsen. TIL=relæ vil i forbindelse med strømafbrydelse returnere til dens udgangsposition når strømmen kommer igen. Leje FRA er ned i forhold til teksten på DIP-switchen -20-

Ontech GSM 9020 Brugsanvisning a

Ontech GSM 9020 Brugsanvisning a Ontech GSM 9020 Brugsanvisning adanska Velkommen Tak fordi du valgte Ontech GSM 9020. Vi håber du vil få et stort udbytte samt meget glæde af dette produkt og at du syntes at denne manual er enkel at følge

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

GT1000. Brugervejledning

GT1000. Brugervejledning Brugervejledning Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal digitale indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 7-14 VDC typisk 12VDC 2A (maks) typisk 40mAh 850/900/1800/1900MHz

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Kom godt i gang med GPS System 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemet indeholder 3 SIM-kort & operatørvalg 3 Afmontering af PIN-kode på SIM-kort 3 Montering

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Varenummer 19512. Version 1, oktober 2014 Tillykke med din nye Poda SMS Alarm. Poda SMS Alarm er en alarmboks, der sluttes til et elhegn og sender en SMS og/eller en e-mail

Læs mere

QUICKGUIDE multiguard Klima

QUICKGUIDE multiguard Klima QUICKGUIDE multiguard Klima Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

K2-SMS Drift & veligeholdelse

K2-SMS Drift & veligeholdelse K2-SMS Drift & veligeholdelse SMS modul Telefonnummer til mit SMS modul. Indledning OBS! Læs vejledningen grundigt igennem inden ibrugtagning af K2 SMS modul. Med K2-SMS styrer du din Bosch Varmepumpe

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side.

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side. GSM ALARM CAMPING Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16 mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk Brugervejledning dansk Version 2 Side 12 Side Introduktion Denne GSM alarm er beregnet til at lave en simpel og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af LED lamper og lyde 2 Beskrivelse af nøglebrik tastaturet 4 Fjernstyring via sms og app 9 Oprette eller

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay VERSION: 1.2 UPDATED: AUG 2013 WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay BRUGER MANUAL Feb 2015 Ver. 1 1 INTRODUKTION WT-1675B-8 GSM Er en smart lille GSM kontroller med 8 digitale indgange

Læs mere

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5...

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... 1 Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... side 9 CN 6... side 9 CN 7... side 9 CN 8... side 9 Fjernbetjenings

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20 GSM dør/port kontrol 20 Bestillings nummer: 6000.0420 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk 1 1 Funktioner Fjernstyring af automatiske

Læs mere

Basic alarm brugervejledning v3.30. Basic alarm v.3. Brugervejledning. www.gsmteknik.dk 5.01.2015 Side 1

Basic alarm brugervejledning v3.30. Basic alarm v.3. Brugervejledning. www.gsmteknik.dk 5.01.2015 Side 1 Basic alarm v.3 Brugervejledning www.gsmteknik.dk 5.01.2015 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Planlægning side 4 3. Om Basic alarmpanel side 5 4. Beskrivelse af alarmpanel side 6 5.

Læs mere