Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 2 April 2015 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 2 April 2015 ISSN 1601-9229"

Transkript

1 Dansk Model Jernbane Klub Nyhedsbladet Nr. 2 April 2015 ISSN

2 2 DMJK - Nyhedsbladet Dansk Model Jernbane Klub Stiftet 25. marts 1938 DMJK har til formål at udbrede kendskabet til og interessen for jernbaner og sporveje samt modeller heraf. Dette formål søges fremmet blandt andet ved: o Oprettelse og drift af modeljernbaneanlæg. o Afholdelse af møder, foredrag og udflugter. o Opretholdelse af et bibliotek, et tegningsarkiv og et fotoarkiv. o Indsamling af oplysninger og effekter med tilknytning til formålet o Samarbejde med tilsvarende organisationer i ind- og udland. Postadresse: Dansk Model - Jernbane Klub, Roskildevej 16A, 2620 Albertslund Website: Bankkonto: Reg.nr.: 1551 kontonr.: Overførsel fra udlandet: SWIFT-BIC: DABADKKK, IBAN: DK Modelbaneanlæg i størrelse 0 ( nul 1:45): Albertslund, Rørvang 2: Tirsdag fra kl skinnedrift med dcc, under bygning. Nørrebro Station: Torsdag fra kl skinnedrift, analog. Kontingenter: Indskud ved optagelse: Kr. 25,00. Alle medlemmer betaler grundkontingent: Kr. 140,00 halvårligt. Desuden betaler de, der benytter modelbaneanlæggene, byggekontingent: Kr. 310,00 halvårligt. Formand: Jan Bertelsen, Åstoftevej 63, 4550 Asnæs Tlf.: Næstformand: Andreas Rasmussen, Drejøgade 27, 3.th, 2100 København Ø Tlf.: Sekretær: Bo Lilliedal, Næsbyholmvej 14C, 3., 2700 Brønshøj Kasserer: Poul Lindbjerg, Møllebovej 5, 2640 Hedehusene Tlf.: Suppleant: Christian Wiinholt, Plantagevej 14, 2640 Hedehusene Tlf.: Bibliotek: Poul Lindbjerg, Møllebovej 5, 2640 Hedehusene Tlf.: Fotoarkiv: Søren Monies, Pile Allé 29, 2000 Frederiksberg Tlf.: Tegningsarkiv: Preben Pedersen, Farendløsevej 118, 4100 Ringsted Tlf.: Nyhedsbladet: Jens H. Bondesen, Brydes Allé 70, 1.tv., 2300 København S Tlf.: Redaktionen af dette nummer er afsluttet den 19. april 2015 Nyhedsbladet er trykt af Poul Lindbjerg Deadline for Nyhedsbladet nr : Tirsdag den 9. juni 2015 Forsiden: Regionstog Lint 2038/2138 i Nakskov den 30/ med særtog for NJS. Foto: Jens H B

3 Nr. 2 April Redaktørens pift Velkommen til Nyhedsbladets forårsnummer, der heldigvis (som vanligt, havde jeg nær sagt) er blevet begavet med en herlig mængde stof, så det atter er på 24 sider. DMJK har haft generalforsamling den 17. marts, der med hensyn til valg af personer forløb uden større dramatik. Der var genvalg over hele linjen uden modkandidater. Desværre er referatet af generalforsamlingen ikke klar ved afslutning af redaktionen, så du må nøjes med formandens beretning i dette nummer; referatet kommer så i næste nummer. Forud for generalforsamlingen var der lavet et stort forarbejde med forslag til korrigering af DMJKs standarder. Bortset fra et forslag om at sidestille Lenzkoblingen med GMJS-koblingen blev ændringerne af standarderne vedtaget; dog med mindre tilretninger af konstruktions- og fritrumsprofiler. De rettede standarder kommer forhåbentlig snart på Igen har Erik Juul-Pedersen været primus motor for arbejdet med standarderne. Dejligt, at han igen ville lægge et stort arbejde i dem! I dette Nyhedsblad kan du også læse om, at Stig Kaspersen og Søren Kronholt er nedkommet med en ny køreplan til Albertslund, og at den allerede har fået sin ilddåb. Det er herligt med en køreplan, der udfordrer både deltagere og anlæg. På den måde kan det som ved forbilledet vise sig nødvendigt med justering af køreplan og/eller infrastruktur. De to ting skal passe sammen for at trafikken kan afvikles gnidningsløst. I den kommende weekend afholder DMJU i Køge den årlige modeljernbaneudstilling. Udstillingsplakaten er søgt indsat på side 22, men jeg er ikke gode venner med at importere pdf-filer i Nyhedsbladet, så kvaliteten er ikke den bedste. Yderligere oplysninger findes på ligesom der er link videre til oplysninger om ØSJKs tilbringertog fra København H (af 9.20), og veterantogskørsel i Køge (fra Østre Banevej). Sporvejsmuseet kører veteranbusser mellem Køge st. og udstillingen. På lørdag er der også generalforsamling i DMJU, se Jeg hæfter mig ved, at der i indkaldelsen står, at af pladshensyn kan som udgangspunkt kun deltage en person pr. klub. En sådan begrænsning er næppe til DMJUs bedste, da det i høj grad begrænser adgangen til information om DMJUs virke, hvilket kun kan virke hæmmende på at indtrække personer, der fremover kunne tænkes at ville give en hånd med i DMJU. Det er ikke godt nok, DMJU bestyrelse! Vores venner i Næstved Modeljernbaneklub afholder den årlige Banebørstedag lørdag den 13. juni med fokus på De blå tog. Plakaten er på side 23, men desværre med de samme grafiske begrænsninger som DMJUs plakat. Nyd foråret og lad batterierne op, så der kan produceres endnu mere modeljernbane. Jens H B

4 4 DMJK - Nyhedsbladet Formandens klumme Søndag den 12. april havde vi premiere på den nye køreplan, som d'herrer Kaspersen & Kronholt har lavet. Det gik rigtig godt, og det var en fornøjelse at se regulær trafik på hele anlægget, specielt så det rigtig godt ud på dobbeltsporsstrækningen, når to tog mødtes, og så blev der også kørt med pænt lange tog. Det var ikke uden udfordringer, dels er Østerport (som nu forresten på seneste Albertslundmøde blev omdøbt til Østerbro) lidt tricky at betjene, fordi vi stadig har et problem med at få omstillet skifterne hurtigt nok, og fordi køreplanen forudsatte anvendelse af nogle spor, som endnu ikke var driftsklare - men det blev de så den efterfølgende tirsdag, stort set. Udover den nye køreplan er der også sket noget på landskabssiden i Albertslund. De sidste ubebyggede arealer på Køge er blevet gjort færdige, og arbejdet med Frihavn skrider pænt frem. Vi har også fået overstået generalforsamling 2015, hvor der var forslag til ændring af klubstandards. Nogle blev vedtaget og andre forkastet, se nærmere i referatet fra generalforsamlingen (der desværre ikke foreligger ved redaktionens afslutning, red. bem.). De nye standarder er ved at få den sidste redaktionelle afpudsning og vil så blive lagt på hjemmesiden (og i klubben). På Nørrebro går det også rigtig godt. Der har været et pænt højt aktivitetsniveau hele vinteren igennem, og der er lavet rigtig meget vedligehold og noget nyanlæg. Unionens årlige udstilling er umiddelbart forestående. De er i den heldige situation, at de ikke har plads nok til alle potentielle udstillere og har derfor været nødt til at skære ned i pladstildelingen til bl.a. DMJK. Det betyder, at vi kun får plads til 3 moduler - det bliver lidt kedeligt at køre på, men til gengæld er det jo nemmere at transportere og sætte op. Hvis Nyhedsbladet når at komme ud inden udstillingen finder sted den april, kan jeg kun opfordre til at besøge den. Der plejer at være mange spændende ting at se på, og hvis bladet kommer efter, kan jeg kun håbe at så mange som muligt nåede derned. Jan Bertelsen Gaver modtaget igen! Fra vore gode medlemmer Søren M. og Flemming har vi modtaget nogle fine gaver. Søren har doneret en større samling H0 materiel, som vi har fået lov til at sælge til klubbens medlemmer. Vi har endnu ikke besluttet, hvornår og hvordan det skal ske. Flemming har foræret klubben en del udmærket værktøj, heriblandt en overfræser og mange andre gode ting. Fra DMJK s side skal lyde en varm tak til begge medlemmer, fordi de har tænkt på klubben! Jan Bertelsen

5 Nr. 2 April Genvalg til bestyrelsen Bo Lilliedal Jan Bertelsen Poul Lindbjerg Andreas Rasmussen Formandsberetning 2015 Velkommen til den 77. ordinære generalforsamling i DMJK. På Nørrebro har der i årets løb været et vældigt opsving i aktiviteterne i forhold til tidligere år, og der er begyndt at komme flere medlemmer fast deroppe. Det er glædeligt, og det har da også udmøntet sig i mere anlægsbygning og øget vedligehold af materiel og anlæg, ligesom køreplansaftenerne er velbesøgte. I Albertslund har vi i årets løb været begunstiget med en overordentlig stor tilgang af materiel, så meget at vi i en periode dårligt havde plads til det, men lige nu er sporbyggerne foran, men kun med en enkelt stamme eller to. Der skal herfra lyde en varm tak til de medlemmer, der stiller deres materiel til rådighed for klubbens anlæg. På anlægget i Albertslund er der også sket en videre udbygning, dels er der lagt spor til Frihavn og ned mod Østerport godsside, ligesom personvognsdepotet samme sted også snart er klart til ibrugtagning. Helgoland er taget i brug, foreløbig dog kun til hensætning af materiel. Også på landskabssiden er der arbejdet flittigt, der er kommet perroner på Østerport, havneområdet ved Frihavn er godt i gang, og de sidste landskabsmæssige huller på Køge er ved at blive lukket. Der har i årets løb været store udfordringer med vort LENZ DCC system. Vi har nogle uløste problemer omkring LS150 sporskiftedekodere og Cobalt/Tortoise sporskiftedrev, som ikke rigtigt spiller sammen, ligesom vi har fundet en fejl i LENZ software, som under visse betingelser går i baglås, men som vi nu ved, hvordan vi kan omgå. Arbejdet med bygning af anlægget har også givet sig udslag i nogle overvejelser om hensigtsmæssigheden i dele af vore klubstandards og dermed affødt nogle forslag til ændringer, som vi kommer til senere på dagsordenen. Der har i årets løb været fast køreplanskørsel på anlægget den sidste tirsdag i måneden, ligesom der i vinterhalvåret har været afholdt en månedlig

6 6 DMJK - Nyhedsbladet køreplanssøndag med pænt fremmøde. Hidtil har der været kørt efter den gamle modulkøreplan, hvor Østerport ikke indgår, men efter at vi har fået stationen køreklar, er der kørt særtog til/fra Østerport, hvilket rent materielmæssigt også har været nødvendig for at få plads til det hele. Nu er der imidlertid håb forude, idet d herrer Kaspersen (senior) og Kronholt næsten er færdige med en ny køreplan, som inkluderer alt det driftsklare spor og som der forventes premiere på ved næste søndagskøreplan. Som efterlyst på sidste generalforsamling er der kommet mere struktur på Albertslundmøderne, som afholdes hver anden måned. Dels sendes der nu en dagsorden ud inden mødet, og der tages også referat af alle møder. Disse møder er til stor hjælp med koordineringen af arbejdet, styring af arbejdsopgaver og nye ideer til anlægget. På udstillings- og udflugtssiden har der også været et pænt højt aktivitetsniveau. Vi deltog i Spor0.dk regi på Unionens udstilling i Bramdrupdam i april sidste år, dog ikke med det største fremmøde. Til gengæld var DMJK talstærkt repræsenteret ved Spor0 træf i Ålborg i september, hvor vi havde en rigtig hyggelig dag i godt selskab og flotte omgivelser. GMJS fik også et besøg i oktober og for begge disse klubber gælder, at de må se i øjnene at deres nuværende lokaliteter skal forlades. Modeljernbaneklubben H0, Albertslund fik også et besøg fra DMJK for nylig. Spor0.dk har fået ny webmaster, idet Erik Juul-Pedersen har taget over efter Meretes mangeårige indsats tak til dem begge. Nyhedsbladet kommer med vanlig præcision den gode redaktør præsterer hver gang et blad i absolut topklasse, og selvom han er beskeden nok til at begrunde det med de mange gode indlæg, han modtager, så skal det nu alligevel sættes sammen til et læseværdigt blad og det må man sige lykkes til fulde. Unionen har barslet med forskellige nye tiltag. Blandt andet arbejdes der med en klubforsikring, som vi har meddelt, at vi er interesserede i, i det mindste til vi ser hvad det koster. Ligeledes har de barslet med en fotokonkurrence, hvor vi deltog, men desværre uden at vinde. DMJU s hjemmeside er under hastig udvikling og der er en klubdatabase på vej det er dog stadig visse hurdler med at få det til at fungere ordentligt. Bestyrelsesarbejdet har som vanligt forløbet i bedste ro og orden og fordragelighed, og vi har, som kassereren vil åbenbare for os under næste punkt, glæde os over en god og sund økonomi i klubben. Vi er også i den lykkelige situation, at vi relativt ofte bliver begavet i større eller mindre omfang. I det forløbne foreningsår har vi dels modtaget N-anlægget, som blev solgt til et af klubbens medlemmer, samt en meget stor samling af vogne, halvfabrikata, løsdele og værktøj fra Ib Svendsen. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at gaverne luner, dels med ting som vi umiddelbart kan bruge i klubben, og dels med effekter, som vi kan omgøre i penge til klubkassen, Så alt i alt må det siges, at det går godt i vores klub, og at alt tyder på, at det vil det fortsætte med. Tak til jer alle for jeres medlemskab og støtte. Jan Bertelsen

7 Nr. 2 April Køreplan til Albertslund 3 Så blev det den 27. marts og køreplanen for vort anlæg i Albertslund blev færdig. Da jeg meldte mig til at lave køreplan, vidste jeg ikke, hvilket stort arbejde det er; men det ved jeg nu. Stig og jeg har mødtes rigtig mange gange og spist meget wienerbrød. Vi har haft et rigtig hyggeligt samarbejde, hvor vi har været meget enige, hvordan vi skulle bruge de muligheder, som der på nuværende tidspunkt er på vort modelanlæg. Vi har prøvet at lave en plan, hvor så meget materiel kommer ud at køre som muligt; men der er i den sidste tid kommet en del vogne fra Søren Sørensen, som ikke er kommet med. Men når planen skal revideres, og der kommer flere opstillingsspor, så vil der også være mulighed for at bruge mange flere vogne. Her kommer lidt data fra planen: Der skal bruges 9 mand / damer til at køre optimalt. Strækningen Østerport - Køge bliver en DSB hovedbane, og banen Køge - Nærum bliver en privatbane. Derfor bliver Køge en overgangsstation og får derfor en del arbejde. På materielsiden skal der bruges 12 togmaskiner / motorvogne og 3 rangerlokomotiver, samt rigtig mange vogne. Som noget nyt bliver der godsvogne, der skal køre som rutevogne. På et modeldøgn bliver der ca. 85 tog, som skal køres af 3 lokomotivførere; der bliver ikke meget kaffepause for dem. Også her bliver der nyt, nemlig at han, der skal passe stationen Nærum, kommer til at køre nogle tog på tider, hvor der ikke er så meget for Nærum at lave. Som noget helt nyt igen, har vi lavet nogle lokomotivførerkassetter, hvor lokomotivførerne har deres planer, derved bliver de fri for at rende rundt med mapper, og har derved større bevægelsesfrihed (Se foto).

8 8 DMJK - Nyhedsbladet Vi har med denne plan ønsket, at der kommer en større udnyttelse at vores anlæg, og at flere synes, det er mere spændende at køre efter en køreplan. Så vi håber, at medlemmerne også vil synes det er sjovt at køre med modeltog. Østerbro Stig Kaspersen og Søren Kronholt Det er en bygning inspireret af den gamle Nørrebro station og Østerport, der er tilpasset de spor der blev lagt for længe siden. Hilsen Merete

9 Nr. 2 April Besøg i OMJK

10 10 DMJK - Nyhedsbladet OMJK er nu ikke en klub jeg har overrendt. Mit første besøg var omkring 1979, da de holdt til på Kildemosevej. Jeg husker anlægget som stort og imponerende. Næste besøg var i forbindelse med et DMJU årsmøde engang midt i 1980 erne, hvor de var flyttet til Østre Stationsvej. Desværre var det ikke mange år, de fik der, men det førte videre til deres nuværende lokale på Blangstedgård, hvor de nu har holdt til i over 20 år.

11 Nr. 2 April En onsdag i januar havde fruen et møde i Odense, og da er det OMJKs klubdag fra kl Det var derfor oplagt for mig at besøge klubben. Jeg indfandt mig ved 13- tiden og blev godt modtaget. Jeg var overrasket over, at der på det tidspunkt var omkring 10 medlemmer i gang med diverse gøremål. I timerne derefter indfandt der sig flere medlemmer, og så var det kaffetid. Desværre skulle jeg videre, men jeg kan godt forestille mig, at der var fuldt hus om aftenen, hvor et medlem kokkererede til de fremmødte. Jeg må se at komme igen, og så til en køreplansaften! Tak til OMJK. En aktiv og hyggelig klub. Olaf Hermansen

12 12 DMJK - Nyhedsbladet En lille modelbane. Når jeg kommer rundt til forskellige mennesker og siger, jeg har et spor 0 anlæg derhjemme, ser de mærkeligt på mig. Der er nemlig ingen, der tror, at man kan have et spor 0 anlæg, det er da alt for stort, og man skal lave al ting selv. For at tage det sidste først, så er der så mange muligheder for at købe lokomotiver, vogne og ting til sin spor 0 bane, hvis man bare kigger sig lidt omkring. Der er også flere forretninger, der har spor 0 på hylderne. Jeg har også lige hørt, at der er flere i Aalborg området, der er begyndt at bygge moduler efter DMJKs standard, så det er muligt at lave noget selv. Selv om man ikke har 100 m2 til modelbane. Der er faktisk flere, der har private spor 0 anlæg derhjemme, prøv at se på hjemmesiden Jeg har også selv et modulanlæg, som jeg har stor glæde af, for her er man sig egen borgmester og kan lave lige, hvad man vil. I kan selv se det på under navnet Spor-0 Nr. Asmindrup, som også er navnet på min lille station; men prøv selv at se, hvad man kan lave selv, der er ingen grænser. Filmen er lavet af en god ven, og vi skulle bare lave en prøve på, om man nu kunne filme. Prøv selv at se, hvad man kan lave på lidt plads. Søren Kronholt

13 Nr. 2 April Også i 1:1 har man udfordringer. Her ses hvordan Lenz-koblingen bliver fjernet fra CIWL-spisevogn 4212 i Fredericia. Fotograf er ikke oplyst. Vognen er af næsten samme type (dog serien senere) som min i klubben. Klaus Kongsted Nybygninger

14 14 DMJK - Nyhedsbladet Østerbro (billede på forrige side): Det er vedtaget, at endestationen for den dobbeltsporede strækning fra Køge skal kaldes Østerbro. Den lille Husbygger har leveret en fin model af stationsbygningen, med inspiration fra Østerport og den daværende Nørrebro station. Så mangler vi bare resten af stationsomgivelserne Der tænkes. Nordhavn: Enhver by med respekt for sig selv skal have en havnefront. (Hvis den altså ligger ud til vandet). Således også med Nordhavn, hvor kajerne netop er færdigmonterede. Nu går udviklingen videre med stenmole til fyret, lystbådehavn, badestrand og selvfølgelig omgivelserne omkring kulsporet med kran, vognvægt osv. Gode ideer til forretninger i buerne efterlyses, f.eks. Havneknejpe, Autoværksted osv. Vøgg Parsig

15 Nr. 2 April Har vi skudt os selv i foden?? På den nys overståede generalforsamling var der et forslag om at ændre vore klubstandards, så vi kunne have LENZ koblinger (der nu er ophøjet til en NEM standardkobling) på vort materielt parallelt med den nuværende DMJK kobling. Det forslag blev ikke vedtaget. Det var ikke fordi LENZ koblingen ikke var god nok, eller fordi den var grim eller fordi der var overbevisende argumenter imod det bøvlede i at have 2 forskellige koblingstyper på anlægget, noget som andre MJ-klubber godt kan leve med. Næh, det blev forkastet af, hvad jeg vil betegne som, ideologiske grunde. Hovedargumentet var, at det ville være imod vores særpræg som klub, hvor hovedvægten lægges på hjemmebygget materiel. Det ville ikke være i DMJK s ånd, at man bare kunne købe noget færdigt industrimateriel ( så kunne vi jo ligeså godt være en H0 klub ) og sætte på anlægget og køre med det. Næh, det skal ikke være for nemt at være medlem i DMJK. Nu har vi i årevis sukket efter nye medlemmer og fornyet tilgang til hobbyen. På en DMJU udstilling for nogle år siden var Spor0.dk s udstillingstema industrimateriel, med hovedvægten lagt på, at nu var der kommet så meget, at alle kunne være med i skala 0, og at det ikke kun var forbeholdt driftige hjemmebyggere. Ikke alle er i stand til at ombygge industrimateriel til DMJK kobling (eller gider ikke eller forstår ikke, hvad der skal gøres, eller hvorfor det skal være så bøvlet). En del medlemmer har køreklart materiel (næsten det skal lige have indbygget modstanden over akslerne) stående hjemme på hylderne, der uden videre kunne sættes i drift på anlægget. Den glæde kan de så ikke få, og klubben har det mindre materiel på anlægget. Uanset om DMJK kan lide det eller ej, så er LENZ koblingen kommet for at blive og mængden af industrimateriel er i pæn vækst, så lur mig, om vi ikke skal stemme om det samme igen på en generalforsamling om 2-5 år, og at det formentlig vil blive vedtaget der. I mellemtiden er vi så gået glip af en masse materiel på anlægget, og muligvis også nogle nye medlemmer. Så derfor den noget kryptiske overskrift jeg er ikke overbevist om at generalforsamlingens beslutning var til klubbens bedste. Jan Bertelsen Køreplansskifte Søndag den 12. april 2015 blev den nye køreplan afprøvet på Albertslund anlægget. Forsøgskaninerne mødtes kl. 11:00 og opgaverne blev uddelt. Her skulle være stationspersonale/bestyrere og lokoførere.

16 16 DMJK - Nyhedsbladet Kørslen foregik på hovedstrækningen Køge Østerport, samt privatbanen (modulerne) Køge-Gislinge-Ørholm-Nærum. Der blev også tid til en fælles frokost og kaffepause, men dagen gik hurtigt, og ca. kl. 17:00 blev der lukket og slukket. Travlhed på Køge Afstemning af køreplanen: En mavehænger: Lokoførerne fik udleveret en lille mavehænger, hvor de enkelte togafgange var anført med tognummer, stationer, tider og hastighed. Når en kørsel var gennemført, skiftede man siden ud. Hver lokofører havde sin egen farve, så det store overblik kunne bevares (hvis én faldt i søvn). Mavehænger Køreplanen blev skarpt overvåget af én af forfatterne, og eventuelle uhensigtsmæssigheder noteret for senere korrigering.

17 Nr. 2 April Var materiellet der, hvor det skulle bruges, holdt tiderne, gik disponeringen af lokoførere op osv.? Stig følger med i slagets gang Flaskehalsen Østerport: Det kunne mærkes på afviklingen, at Østerport endnu ikke var færdigudbygget. Dels manglede de sidste depotspor til hensætning af materiel, maskindepot til trækkraften, og sporskifterne skal have optimeret hastigheden i omlægningen. Stationsbestyrer Østerport inden han fik røde kinder og fråde om munden

18 18 DMJK - Nyhedsbladet Senere: Efterhånden som anlægget færdiggøres, skal der også tages højde for Helgoland (materiel opstilling), kørsel til Nordhavn og havnesporet, for ikke at tale om S- banen. Modulerne skal på sigt afløses af en fast privatbane, så der er lidt at rive i flere år frem. Vøgg Parsig Bestyrelsesmøde 18. februar 2015 hos Bo Alle var til stede. 1. Referatet fra sidste møde blev godkendt. 2. Økonomi Poul fremlagde års økonomien og gennemgik de enkelte poster. Ingen havde noget at udsætte på års økonomien. Der blev udarbejdet budgetforslag for 2015, samt og ide til budget for For budget 2015 bliver der kalkuleret med et underskud kr Det blev besluttet, at bestyrelsen ikke vil forslå en kontingentforhøjelse i år. 3. Nørrebro: Der er en god aktivitet og der er kommet lidt flere aktive medlemmer der oppe. 4. Albertslund: Jan nævnte, at aktivitetsniveau ikke er det største, men håber at det vil stige noget i løbet af året. Poul nævnte, at der kom mange til de ekstra køredage på søndage. Jan kom ind på at der er et problem med strækningskablet. Problemet er at plus og minus til 12 V vekselstrøm bliver løbende vendt i samlingerne grundet at kablerne har samme farve. Det blev besluttet at strækningskablet skal måles igennem og rettes til. Lenz materiel er sendt til reparation og opgradering. Det blev besluttet, at undersøge hos Ib Svendsen, om det er i orden med ham at sælge noget af det materiel, som ikke er færdigbygget og som han har foræret til klubben, til et medlem som vil gøre materiellet færdig.

19 5. Arkiver: Nr. 2 April Det blev besluttet at fastsætte en dato for et møde med arkivarerne, og Jan vil finde denne dato. Biblioteket: Poul har ryddet lidt op så der er bedre plads på bordet. 6. Modulanlæg: Flemming har fået materiellet til overskæringen med hjem for at se, hvad der er galt med det, og hvad der kan gøres for at få det til at virke. 7. DMJU: Vi vandt ikke i foto konkurrence, men vi er stadig med i års model konkurrence. Det blev valgt at udfylde de skemaer om forsikringer, og så tager vi stilling til om tilbuddet er acceptabelt, når det foreligger, set i forhold til nuværende priser. 8. Arrangementer: Angående udstilling i Køge. Det tyder på, at der er problemer med plads, og det tyder på, at vi får den lille plads til rådighed (3 stk. moduler). (Der skal laves en opdateret folder som kan deles ud) Der skal i den forbindelse laves åbent hus i klubben tirsdag den 28. april Det vil blive tilbudt nye medlemmer at melde sig ind ude på standen. Beløb og periode kommer Poul med. Ordinær generalforsamling blev sat til tirsdag den 17. marts 2015 Poul indkøber kage til generalforsamling. Bestyrelsen fremsætter det planlagte forslag, som vil blive lagt op på vores webside og der bliver sendt en seddel ud til medlemmerne, hvor de kan tage stilling til forslaget. Der var 14 medlemmer, der deltog i besøget hos H0 klubben i Albertslund, og det var en god og hyggelig tur, hvor man fik deres flotte anlæg at se. Det blev besluttet, at vi ikke i år kan deltage i udstillingen ved Teknisk Museum. Jan tager kontakt til Bo Dyja om et besøg hos ham. 9. Årsoversigt: Intet at bemærke. 10. Eventuelt: Intet at bemærke.

20 20 DMJK - Nyhedsbladet 11. Næste møde hos Andreas den 27. maj 2015 kl Mødet slut Referent Bo. Albertslundmøde den 10. februar Opfølgning på december møde: Nærum: Udbedring af landskab efter sporombygning ikke helt afsluttet. Udestår. Modulanlæg: Overkørselselektronik skal færdiggøres (Andreas tovholder) udestår. Dok. mangler. Signalfødder: Klaus lodder print på et signal, som en prototype. Mangler holder. Jan ser på det. Vi skal have de originale tegninger fra Per (Jan) udestår. Efter signalprototypen er færdig, skal der laves en større mængde signaler der savnes en tovholder Søren M vil godt se på opgaven. Klaus har div. råmaterialer. DMJU Køge udstilling. Pladsproblemer, DMJU rykkes, så vi ved hvor stor stand vi får. Lys under højbanen Poul kigger på principper for ledningsbrug (farver og funktioner samt fælles plus). Strømmen tages fra strækningskablet 12V. 2. Nye ting: S-togsspor på højbanen lægges med træsveller. Der skal evt. sættes svelleproduktion i gang. Der skal laves 1-2 ekstra rammer. Perron på Nordhavn. Sporet skal lægges først. Det skal undersøges om der evt. er plads til en krydsningsstation mellem 2 stolper på bagvæggen. Indretning af rum under højbanen. De første tre er lavet af M., som vil lave en seddel med målene på fremtidig indretninger. Der er ingen specielle krav til udformning, dvs. alle ideer er lige gode. Alle opfordres til at lave bare en lille ting til projektet inden næste møde. Male spor og lægge ballast. Det ville være nemmest at airbrushe det, men både airbrush og kvalificeret personale mangler. Tuschstiften er bøvlet at arbejde med, alternativt kan det males. Østerport remise: Spor til remisen, beklædning af bygning, fyrgrav. Originalt murstenspapir er nu fremskaffet. Lasse interesseret, Merete kan evt. bistå med at sætte i gang.

21 Sporlægning Østerport gods. Afventer spor på S-banen. Nr. 2 April Støttevæg langs højbanen fra spsk. 302 og udefter. Afventer også S-banen. Maling af bagvæg Østerport. Spørge om Vøgg vil gå i gang med noget. Ideer og udkast efterspørges, evt. billeder fra virkelighedens Østbanegade som forlæg. Kan laves direkte på væg eller på plade eller karton. Kabelrender Østerport. Skal opsættes inden ballastning. Restlandskab på Køge langs væg. Mellem slagteri og S-togsperron er et stykke bart landskab, som skal dekoreres. Der er fundet et par gamle GB bygninger frem som måske kan anvendes. Østerport station. Merete er begyndt på en stationsbygning, der delvist er freelanc et over tilsvarende samtidige stationsbygninger af samme arkitekt. Referat begået af Jan. DANMARKS STØRSTE SAMLERTRÆF FOR GAMMELT LEGETØJ TOG, BILER, DUKKER, BAMSER, FLY, SKIBE, FIGURER M.M. FREDERIKSBERGHALLEN i den nye hal 4, JENS JESSENSVEJ 16, KØBENHAVN F SØNDAG 6. SEPTEMBER & SØNDAG 6. DECEMBER kl GRATIS ADGANG 3 x årligt: forår, efterår, jul I 2015 Arrangør tlf.: , postboks 83, DK-2640 Hedehusene

22 22 DMJK - Nyhedsbladet Se mere på

23 Nr. 2 April Se mere på

24 24 DMJK - Nyhedsbladet Dag Dato Kl. Tirsdag Torsdag Lørdag Søndag 21/ Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 23/ Nø Køreplanskørsel 25/4 26/ Modeljernbaneudstilling i Køge Hallerne, oplysninger på Bl.a. udstiller 0-klubberne i samarbejdet Spor0.dk Tirsdag 28/ Alb Kolonnen, kl Køreplanskørsel Torsdag 30/4 Nø Lukket - aften før Bededag Tirsdag 5/ Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften Torsdag 7/ Nø Køreplanskørsel Tirsdag 12/ Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften Torsdag 14/5 Nø Lukket Kr.himmelfartsdag Tirsdag 19/ Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften Torsdag 21/ Nø Klubaften Tirsdag 26/ Alb Kolonnen, kl Køreplanskørsel Torsdag 28/ Nø Klubaften Tirsdag Torsdag Tirsdag Torsdag Lørdag Tirsdag Torsdag Tirsdag Torsdag Tirsdag 2/ Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 4/ Nø Klubaften 9/ Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften Alb Albertslundmøde Deadline for Nyhedsbladet nr / Nø Køreplanskørsel 13/ Næ Banebørstedag hos NMJK. Se 16/ Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 18/ Nø Klubaften 23/ Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften. 25/ Nø Klubaften 30/ Alb Kolonnen, kl Køreplanskørsel

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 1 Januar 2016 ISSN 1601-9229

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 1 Januar 2016 ISSN 1601-9229 Dansk Model Jernbane Klub Nyhedsbladet Nr. 1 Januar 2016 ISSN 1601-9229 2 DMJK - Nyhedsbladet Dansk Model Jernbane Klub Stiftet 25. marts 1938 DMJK har til formål at udbrede kendskabet til og interessen

Læs mere

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 5 November 2014 ISSN 1601-9229

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 5 November 2014 ISSN 1601-9229 Dansk Model Jernbane Klub Nyhedsbladet Nr. 5 November 2014 ISSN 1601-9229 2 DMJK - Nyhedsbladet Dansk Model Jernbane Klub Stiftet 25. marts 1938 DMJK har til formål at udbrede kendskabet til og interessen

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 3 Juni 2015 ISSN 1601-9229

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 3 Juni 2015 ISSN 1601-9229 Dansk Model Jernbane Klub Nyhedsbladet Nr. 3 Juni 2015 ISSN 1601-9229 2 DMJK - Nyhedsbladet Dansk Model Jernbane Klub Stiftet 25. marts 1938 DMJK har til formål at udbrede kendskabet til og interessen

Læs mere

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 2 april 2014 ISSN 1601-9229

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 2 april 2014 ISSN 1601-9229 Dansk Model Jernbane Klub Nyhedsbladet Nr. 2 april 2014 ISSN 1601-9229 2 DMJK - Nyhedsbladet Dansk Model Jernbane Klub Stiftet 25. marts 1938 DMJK har til formål at udbrede kendskabet til og interessen

Læs mere

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 2 april 2013 ISSN 1601-9229

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 2 april 2013 ISSN 1601-9229 Dansk Model Jernbane Klub Nyhedsbladet Nr. 2 april 2013 ISSN 1601-9229 2 DMJK - Nyhedsbladet Dansk Model Jernbane Klub Stiftet 25. marts 1938 DMJK har til formål at udbrede kendskabet til og interessen

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Nyhedsbrev december 2012 Nr årgang

Nyhedsbrev december 2012 Nr årgang Nyhedsbrev december 2012 Nr. 47 5. årgang foto: Erik Frikke Juletoget er på vej. Nyhedsbrevet Dette nummer af nyhedsbrevet er det sidste i det herrens år 2012. Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak

Læs mere

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 4 September 2014 ISSN 1601-9229

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 4 September 2014 ISSN 1601-9229 Dansk Model Jernbane Klub Nyhedsbladet Nr. 4 September 2014 ISSN 1601-9229 2 DMJK - Nyhedsbladet Dansk Model Jernbane Klub Stiftet 25. marts 1938 DMJK har til formål at udbrede kendskabet til og interessen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. 2. årgang nr. 6 december 2011 Billedet vises med tilladelse fra my1287 I denne søde juletid: Vi ønsker os nye tog under træet og på skinnerne.. Kontaktperson nyhedsbrev: Gert Frikke

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 5 november 2013 ISSN 1601-9229

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 5 november 2013 ISSN 1601-9229 Dansk Model Jernbane Klub Nyhedsbladet Nr. 5 november 2013 ISSN 1601-9229 2 DMJK - Nyhedsbladet Dansk Model Jernbane Klub Stiftet 25. marts 1938 DMJK har til formål at udbrede kendskabet til og interessen

Læs mere

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 3 juni 2014 ISSN 1601-9229

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 3 juni 2014 ISSN 1601-9229 Dansk Model Jernbane Klub Nyhedsbladet Nr. 3 juni 2014 ISSN 1601-9229 2 DMJK - Nyhedsbladet Dansk Model Jernbane Klub Stiftet 25. marts 1938 DMJK har til formål at udbrede kendskabet til og interessen

Læs mere

Bryrup Vrads. Thailandsk jernbane truck

Bryrup Vrads. Thailandsk jernbane truck Bryrup Vrads Thailandsk jernbane truck 1 Kære medlemmer i VMJK. Nu står sommeren for døren, dog er der problemer med sommer varmen, der er nok derfor, at vejret fra forårsmånederne genudsendes. I det sidste

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. 2. årgang nr. 6 december 2011 Billedet vises med tilladelse fra my1287 I denne søde juletid: Vi ønsker os nye tog under træet og på skinnerne.. Kontaktperson nyhedsbrev: Gert Frikke

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

MBP nr. 24, side 1. et netblad, en hjemmeside og en mailruppe

MBP nr. 24, side 1. et netblad, en hjemmeside og en mailruppe et netblad, en hjemmeside og en mailruppe Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde, en kæreste, en kone eller en datter MBP netblad nr. 24, august 2008

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014 Anledning Generalforsamlingen 12-03-2014 Klokken 19.00 Sted Klubbens klublokale. Kristensen Mail psk@live.dk Helmer Hansen Mail shelmerh@gmail.com Eg sen Mail peder@egpedersen.dk Erling Møller sen Mail

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Medlem af dansk Model Jernbane Union Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Køkkenet skrider godt fremad og når de våde installationer er overstået, kan vi få lavet det sidste med bordplade, vask e.t.c.

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Nyhedsbrev april 2012

Nyhedsbrev april 2012 Nyhedsbrev april 2012 Så er her atter et nyhedsbrev med stort og småt fra foreningen. Ny folder Klubbens folder havde efterhånden et par år på bagen og teksten var blevet noget uaktuel. Verner har forfattet/udarbejdet

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

MJK Limfjordens generalforsamling lørdag den 28/02-2009 kl. 14:00 i Kulturbroen.

MJK Limfjordens generalforsamling lørdag den 28/02-2009 kl. 14:00 i Kulturbroen. Nyhedsbrev februar 2009 Hej alle gode MJ ere! Vi gentager for en sikkerheds skyld fra sidste nyhedsbrev: Indkaldelse til: MJK Limfjordens generalforsamling lørdag den 28/022009 kl. 14:00 i Kulturbroen.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 29. juni 2013 hos Linda

Referat fra bestyrelsesmøde 29. juni 2013 hos Linda Referat fra bestyrelsesmøde 29. juni 2013 hos Linda Til stede:,,,, Lasse Hansen, Allan Pedersen (1. suppleant) og Susanne Stig Hansen (Bladansvarlig) Afbud fra, se punkt 1. Referent: Dagsorden Referat

Læs mere

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012 Kære Medlemmer i Dansk Ford V8 Klub. Som de fleste af jer sikkert har erfaret, så er klubbladet udeblevet. Dette skyldes at vores formand og redaktør, Hans Pedersen har valgt at trække sig helt ud af klubben

Læs mere

I kælderen har vi døjet med vand fra loftet. Det ser ud til at dette nu er stoppet og bordene er tørre. Der kommer dog stadig vand ind ved væggen!

I kælderen har vi døjet med vand fra loftet. Det ser ud til at dette nu er stoppet og bordene er tørre. Der kommer dog stadig vand ind ved væggen! 1 Formanden har ordet Nu er efteråret kommet, hækken er klippet og haven gjort vinterklar, så hvad skal vinteren nu gå med. Det er selvfølgelig modeltog, at vi nu har de mange aftner til rådighed. Der

Læs mere

VMJK har i en periode fået franskbrød/kage til kaffen klokken 21. Det ser ud til at det er faldet positiv ud, så indtil videre fortsættes dette.

VMJK har i en periode fået franskbrød/kage til kaffen klokken 21. Det ser ud til at det er faldet positiv ud, så indtil videre fortsættes dette. Formanden skriver Nu når bladene snart gulnes og falder af, blæsten kommer, altså den kolde blæst er det bedst at være inden dørs. Så er det godt vi har vores model tog og vores klub at mødes i. Der er

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Dansk Model Jernbane Klub Stiftet 25. marts 1938

Dansk Model Jernbane Klub Stiftet 25. marts 1938 Dansk Model Jernbane Klub Nyhedsbladet En Morris lastvogn, fra Corgi, ser meget nyvasket ud. Burde "tilsvines". Foto: Olaf Hermansen Nr. 2 April 2012 ISSN 1601-9229 DMJK - Nyhedsbladet Dansk Model Jernbane

Læs mere

Nyhedsbrev november 2012

Nyhedsbrev november 2012 Nyhedsbrev november 2012 Helsingør station hjemmebygget med murstenspapir på Esbjerg Modeljernbane Klubs anlæg. Virkelig inspirerende! MJK Limfjorden Nyhedsbrev 1 af 7 18/11 2012 Bestyrelsen På bestyrelsesmødet

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. 2. årgang nr. 5 september 2011 DJK fylder 50 år - her fejret ved et arrangement på MHVJ. M1210 ved maskindepotet i Mariager Kontaktperson nyhedsbrev: Gert Frikke gf@mjk.limfjorden.dk

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Medlem af Dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev april 2015 Nr. 73 8. årgang

Medlem af Dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev april 2015 Nr. 73 8. årgang Medlem af Dansk Model Jernbane Union Nyhedsbrev april 2015 Nr. 73 8. årgang Fra den årlige generalforsamling. Tallene i regnskabet granskes og kassereren redegør for tingene. Nellemann & Bjørnkær MJK Limfjorden

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Nyhedsbrev april 2016 Nr årgang

Nyhedsbrev april 2016 Nr årgang Medlem af Dansk Model Jernbane Union Nyhedsbrev april 2016 Nr. 84 9. årgang Klubben var på tur til Skive her kigges der på klubbens anlæg. MJK Limfjorden Nyhedsbrev 1 af 5 23/04 2016 Velkommen til april

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Nyhedsbrev april 2013 Nr. 51 6. årgang

Nyhedsbrev april 2013 Nr. 51 6. årgang Nyhedsbrev april 2013 Nr. 51 6. årgang Vi er ikke de eneste, der bygger broer i lokalområdet. Heldigvis er vort behov for løftegrej ikke i samme størrelsesorden som dem, dem der bygger jernbanebro på Limfjorden!

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 1 januar 2013 ISSN 1601-9229

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 1 januar 2013 ISSN 1601-9229 Dansk Model Jernbane Klub Nyhedsbladet Nr. 1 januar 2013 ISSN 1601-9229 2 DMJK - Nyhedsbladet Dansk Model Jernbane Klub Stiftet 25. marts 1938 Postadresse: Dansk Model - Jernbane Klub, Roskildevej 16A,

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

SLAGELSE MODEL-JERNBANE KLUB. Nr. 20. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar!

SLAGELSE MODEL-JERNBANE KLUB. Nr. 20. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar! SLAGELSE MODEL-JERNBANE KLUB Nr. 20 Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar! Flere og flere jernbane selskaber kører med så ustabilt materiel/ansaldo Breda

Læs mere

FOTOKLUBBEN KRONBORG

FOTOKLUBBEN KRONBORG FOTOKLUBBEN KRONBORG Vedtægter 1 Navn Klubbens navn er: FOTOKLUBBEN KRONBORG. 2 Formål Klubbens formål er at fremme interessen for fotografering. Klubben favner bredt - så alle kan være med - og udøver

Læs mere

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar I FORENINGEN - SPOR 0 Nr.17 Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar Den Københavnske S-bane har fra 1. oktober overtaget de 2 MJ rangerlokomotiver fra DSB.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet.

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Struer jernbaneklub Juli 2005 Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen (ewp) 97407433 mobil nr.: 29820125 Kasserer:

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 2/2010. Fra

Nyhedsbrev. Nr. 2/2010. Fra Nyhedsbrev Nr. 2/2010 Fra Efter en lang og streng vinter ser det nu ud til, at foråret endelig er kommet. Dem der har et veterankøretøj er begyndt, at finde dem frem fra garagen. Skærtorsdag fik vi åbnet

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 492 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 492 Offentligt Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 492 Offentligt Fra: Verner Jensen [mailto:dans@webspeed.dk] Sendt: 8. august 2006 11:19 Sendt til: Læst Samtale: Elendig kommunikation fra en stor statsvirksomhed Emne:

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere