Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 2 April 2015 ISSN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 2 April 2015 ISSN 1601-9229"

Transkript

1 Dansk Model Jernbane Klub Nyhedsbladet Nr. 2 April 2015 ISSN

2 2 DMJK - Nyhedsbladet Dansk Model Jernbane Klub Stiftet 25. marts 1938 DMJK har til formål at udbrede kendskabet til og interessen for jernbaner og sporveje samt modeller heraf. Dette formål søges fremmet blandt andet ved: o Oprettelse og drift af modeljernbaneanlæg. o Afholdelse af møder, foredrag og udflugter. o Opretholdelse af et bibliotek, et tegningsarkiv og et fotoarkiv. o Indsamling af oplysninger og effekter med tilknytning til formålet o Samarbejde med tilsvarende organisationer i ind- og udland. Postadresse: Dansk Model - Jernbane Klub, Roskildevej 16A, 2620 Albertslund Website: Bankkonto: Reg.nr.: 1551 kontonr.: Overførsel fra udlandet: SWIFT-BIC: DABADKKK, IBAN: DK Modelbaneanlæg i størrelse 0 ( nul 1:45): Albertslund, Rørvang 2: Tirsdag fra kl skinnedrift med dcc, under bygning. Nørrebro Station: Torsdag fra kl skinnedrift, analog. Kontingenter: Indskud ved optagelse: Kr. 25,00. Alle medlemmer betaler grundkontingent: Kr. 140,00 halvårligt. Desuden betaler de, der benytter modelbaneanlæggene, byggekontingent: Kr. 310,00 halvårligt. Formand: Jan Bertelsen, Åstoftevej 63, 4550 Asnæs Tlf.: Næstformand: Andreas Rasmussen, Drejøgade 27, 3.th, 2100 København Ø Tlf.: Sekretær: Bo Lilliedal, Næsbyholmvej 14C, 3., 2700 Brønshøj Kasserer: Poul Lindbjerg, Møllebovej 5, 2640 Hedehusene Tlf.: Suppleant: Christian Wiinholt, Plantagevej 14, 2640 Hedehusene Tlf.: Bibliotek: Poul Lindbjerg, Møllebovej 5, 2640 Hedehusene Tlf.: Fotoarkiv: Søren Monies, Pile Allé 29, 2000 Frederiksberg Tlf.: Tegningsarkiv: Preben Pedersen, Farendløsevej 118, 4100 Ringsted Tlf.: Nyhedsbladet: Jens H. Bondesen, Brydes Allé 70, 1.tv., 2300 København S Tlf.: Redaktionen af dette nummer er afsluttet den 19. april 2015 Nyhedsbladet er trykt af Poul Lindbjerg Deadline for Nyhedsbladet nr : Tirsdag den 9. juni 2015 Forsiden: Regionstog Lint 2038/2138 i Nakskov den 30/ med særtog for NJS. Foto: Jens H B

3 Nr. 2 April Redaktørens pift Velkommen til Nyhedsbladets forårsnummer, der heldigvis (som vanligt, havde jeg nær sagt) er blevet begavet med en herlig mængde stof, så det atter er på 24 sider. DMJK har haft generalforsamling den 17. marts, der med hensyn til valg af personer forløb uden større dramatik. Der var genvalg over hele linjen uden modkandidater. Desværre er referatet af generalforsamlingen ikke klar ved afslutning af redaktionen, så du må nøjes med formandens beretning i dette nummer; referatet kommer så i næste nummer. Forud for generalforsamlingen var der lavet et stort forarbejde med forslag til korrigering af DMJKs standarder. Bortset fra et forslag om at sidestille Lenzkoblingen med GMJS-koblingen blev ændringerne af standarderne vedtaget; dog med mindre tilretninger af konstruktions- og fritrumsprofiler. De rettede standarder kommer forhåbentlig snart på Igen har Erik Juul-Pedersen været primus motor for arbejdet med standarderne. Dejligt, at han igen ville lægge et stort arbejde i dem! I dette Nyhedsblad kan du også læse om, at Stig Kaspersen og Søren Kronholt er nedkommet med en ny køreplan til Albertslund, og at den allerede har fået sin ilddåb. Det er herligt med en køreplan, der udfordrer både deltagere og anlæg. På den måde kan det som ved forbilledet vise sig nødvendigt med justering af køreplan og/eller infrastruktur. De to ting skal passe sammen for at trafikken kan afvikles gnidningsløst. I den kommende weekend afholder DMJU i Køge den årlige modeljernbaneudstilling. Udstillingsplakaten er søgt indsat på side 22, men jeg er ikke gode venner med at importere pdf-filer i Nyhedsbladet, så kvaliteten er ikke den bedste. Yderligere oplysninger findes på ligesom der er link videre til oplysninger om ØSJKs tilbringertog fra København H (af 9.20), og veterantogskørsel i Køge (fra Østre Banevej). Sporvejsmuseet kører veteranbusser mellem Køge st. og udstillingen. På lørdag er der også generalforsamling i DMJU, se Jeg hæfter mig ved, at der i indkaldelsen står, at af pladshensyn kan som udgangspunkt kun deltage en person pr. klub. En sådan begrænsning er næppe til DMJUs bedste, da det i høj grad begrænser adgangen til information om DMJUs virke, hvilket kun kan virke hæmmende på at indtrække personer, der fremover kunne tænkes at ville give en hånd med i DMJU. Det er ikke godt nok, DMJU bestyrelse! Vores venner i Næstved Modeljernbaneklub afholder den årlige Banebørstedag lørdag den 13. juni med fokus på De blå tog. Plakaten er på side 23, men desværre med de samme grafiske begrænsninger som DMJUs plakat. Nyd foråret og lad batterierne op, så der kan produceres endnu mere modeljernbane. Jens H B

4 4 DMJK - Nyhedsbladet Formandens klumme Søndag den 12. april havde vi premiere på den nye køreplan, som d'herrer Kaspersen & Kronholt har lavet. Det gik rigtig godt, og det var en fornøjelse at se regulær trafik på hele anlægget, specielt så det rigtig godt ud på dobbeltsporsstrækningen, når to tog mødtes, og så blev der også kørt med pænt lange tog. Det var ikke uden udfordringer, dels er Østerport (som nu forresten på seneste Albertslundmøde blev omdøbt til Østerbro) lidt tricky at betjene, fordi vi stadig har et problem med at få omstillet skifterne hurtigt nok, og fordi køreplanen forudsatte anvendelse af nogle spor, som endnu ikke var driftsklare - men det blev de så den efterfølgende tirsdag, stort set. Udover den nye køreplan er der også sket noget på landskabssiden i Albertslund. De sidste ubebyggede arealer på Køge er blevet gjort færdige, og arbejdet med Frihavn skrider pænt frem. Vi har også fået overstået generalforsamling 2015, hvor der var forslag til ændring af klubstandards. Nogle blev vedtaget og andre forkastet, se nærmere i referatet fra generalforsamlingen (der desværre ikke foreligger ved redaktionens afslutning, red. bem.). De nye standarder er ved at få den sidste redaktionelle afpudsning og vil så blive lagt på hjemmesiden (og i klubben). På Nørrebro går det også rigtig godt. Der har været et pænt højt aktivitetsniveau hele vinteren igennem, og der er lavet rigtig meget vedligehold og noget nyanlæg. Unionens årlige udstilling er umiddelbart forestående. De er i den heldige situation, at de ikke har plads nok til alle potentielle udstillere og har derfor været nødt til at skære ned i pladstildelingen til bl.a. DMJK. Det betyder, at vi kun får plads til 3 moduler - det bliver lidt kedeligt at køre på, men til gengæld er det jo nemmere at transportere og sætte op. Hvis Nyhedsbladet når at komme ud inden udstillingen finder sted den april, kan jeg kun opfordre til at besøge den. Der plejer at være mange spændende ting at se på, og hvis bladet kommer efter, kan jeg kun håbe at så mange som muligt nåede derned. Jan Bertelsen Gaver modtaget igen! Fra vore gode medlemmer Søren M. og Flemming har vi modtaget nogle fine gaver. Søren har doneret en større samling H0 materiel, som vi har fået lov til at sælge til klubbens medlemmer. Vi har endnu ikke besluttet, hvornår og hvordan det skal ske. Flemming har foræret klubben en del udmærket værktøj, heriblandt en overfræser og mange andre gode ting. Fra DMJK s side skal lyde en varm tak til begge medlemmer, fordi de har tænkt på klubben! Jan Bertelsen

5 Nr. 2 April Genvalg til bestyrelsen Bo Lilliedal Jan Bertelsen Poul Lindbjerg Andreas Rasmussen Formandsberetning 2015 Velkommen til den 77. ordinære generalforsamling i DMJK. På Nørrebro har der i årets løb været et vældigt opsving i aktiviteterne i forhold til tidligere år, og der er begyndt at komme flere medlemmer fast deroppe. Det er glædeligt, og det har da også udmøntet sig i mere anlægsbygning og øget vedligehold af materiel og anlæg, ligesom køreplansaftenerne er velbesøgte. I Albertslund har vi i årets løb været begunstiget med en overordentlig stor tilgang af materiel, så meget at vi i en periode dårligt havde plads til det, men lige nu er sporbyggerne foran, men kun med en enkelt stamme eller to. Der skal herfra lyde en varm tak til de medlemmer, der stiller deres materiel til rådighed for klubbens anlæg. På anlægget i Albertslund er der også sket en videre udbygning, dels er der lagt spor til Frihavn og ned mod Østerport godsside, ligesom personvognsdepotet samme sted også snart er klart til ibrugtagning. Helgoland er taget i brug, foreløbig dog kun til hensætning af materiel. Også på landskabssiden er der arbejdet flittigt, der er kommet perroner på Østerport, havneområdet ved Frihavn er godt i gang, og de sidste landskabsmæssige huller på Køge er ved at blive lukket. Der har i årets løb været store udfordringer med vort LENZ DCC system. Vi har nogle uløste problemer omkring LS150 sporskiftedekodere og Cobalt/Tortoise sporskiftedrev, som ikke rigtigt spiller sammen, ligesom vi har fundet en fejl i LENZ software, som under visse betingelser går i baglås, men som vi nu ved, hvordan vi kan omgå. Arbejdet med bygning af anlægget har også givet sig udslag i nogle overvejelser om hensigtsmæssigheden i dele af vore klubstandards og dermed affødt nogle forslag til ændringer, som vi kommer til senere på dagsordenen. Der har i årets løb været fast køreplanskørsel på anlægget den sidste tirsdag i måneden, ligesom der i vinterhalvåret har været afholdt en månedlig

6 6 DMJK - Nyhedsbladet køreplanssøndag med pænt fremmøde. Hidtil har der været kørt efter den gamle modulkøreplan, hvor Østerport ikke indgår, men efter at vi har fået stationen køreklar, er der kørt særtog til/fra Østerport, hvilket rent materielmæssigt også har været nødvendig for at få plads til det hele. Nu er der imidlertid håb forude, idet d herrer Kaspersen (senior) og Kronholt næsten er færdige med en ny køreplan, som inkluderer alt det driftsklare spor og som der forventes premiere på ved næste søndagskøreplan. Som efterlyst på sidste generalforsamling er der kommet mere struktur på Albertslundmøderne, som afholdes hver anden måned. Dels sendes der nu en dagsorden ud inden mødet, og der tages også referat af alle møder. Disse møder er til stor hjælp med koordineringen af arbejdet, styring af arbejdsopgaver og nye ideer til anlægget. På udstillings- og udflugtssiden har der også været et pænt højt aktivitetsniveau. Vi deltog i Spor0.dk regi på Unionens udstilling i Bramdrupdam i april sidste år, dog ikke med det største fremmøde. Til gengæld var DMJK talstærkt repræsenteret ved Spor0 træf i Ålborg i september, hvor vi havde en rigtig hyggelig dag i godt selskab og flotte omgivelser. GMJS fik også et besøg i oktober og for begge disse klubber gælder, at de må se i øjnene at deres nuværende lokaliteter skal forlades. Modeljernbaneklubben H0, Albertslund fik også et besøg fra DMJK for nylig. Spor0.dk har fået ny webmaster, idet Erik Juul-Pedersen har taget over efter Meretes mangeårige indsats tak til dem begge. Nyhedsbladet kommer med vanlig præcision den gode redaktør præsterer hver gang et blad i absolut topklasse, og selvom han er beskeden nok til at begrunde det med de mange gode indlæg, han modtager, så skal det nu alligevel sættes sammen til et læseværdigt blad og det må man sige lykkes til fulde. Unionen har barslet med forskellige nye tiltag. Blandt andet arbejdes der med en klubforsikring, som vi har meddelt, at vi er interesserede i, i det mindste til vi ser hvad det koster. Ligeledes har de barslet med en fotokonkurrence, hvor vi deltog, men desværre uden at vinde. DMJU s hjemmeside er under hastig udvikling og der er en klubdatabase på vej det er dog stadig visse hurdler med at få det til at fungere ordentligt. Bestyrelsesarbejdet har som vanligt forløbet i bedste ro og orden og fordragelighed, og vi har, som kassereren vil åbenbare for os under næste punkt, glæde os over en god og sund økonomi i klubben. Vi er også i den lykkelige situation, at vi relativt ofte bliver begavet i større eller mindre omfang. I det forløbne foreningsår har vi dels modtaget N-anlægget, som blev solgt til et af klubbens medlemmer, samt en meget stor samling af vogne, halvfabrikata, løsdele og værktøj fra Ib Svendsen. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at gaverne luner, dels med ting som vi umiddelbart kan bruge i klubben, og dels med effekter, som vi kan omgøre i penge til klubkassen, Så alt i alt må det siges, at det går godt i vores klub, og at alt tyder på, at det vil det fortsætte med. Tak til jer alle for jeres medlemskab og støtte. Jan Bertelsen

7 Nr. 2 April Køreplan til Albertslund 3 Så blev det den 27. marts og køreplanen for vort anlæg i Albertslund blev færdig. Da jeg meldte mig til at lave køreplan, vidste jeg ikke, hvilket stort arbejde det er; men det ved jeg nu. Stig og jeg har mødtes rigtig mange gange og spist meget wienerbrød. Vi har haft et rigtig hyggeligt samarbejde, hvor vi har været meget enige, hvordan vi skulle bruge de muligheder, som der på nuværende tidspunkt er på vort modelanlæg. Vi har prøvet at lave en plan, hvor så meget materiel kommer ud at køre som muligt; men der er i den sidste tid kommet en del vogne fra Søren Sørensen, som ikke er kommet med. Men når planen skal revideres, og der kommer flere opstillingsspor, så vil der også være mulighed for at bruge mange flere vogne. Her kommer lidt data fra planen: Der skal bruges 9 mand / damer til at køre optimalt. Strækningen Østerport - Køge bliver en DSB hovedbane, og banen Køge - Nærum bliver en privatbane. Derfor bliver Køge en overgangsstation og får derfor en del arbejde. På materielsiden skal der bruges 12 togmaskiner / motorvogne og 3 rangerlokomotiver, samt rigtig mange vogne. Som noget nyt bliver der godsvogne, der skal køre som rutevogne. På et modeldøgn bliver der ca. 85 tog, som skal køres af 3 lokomotivførere; der bliver ikke meget kaffepause for dem. Også her bliver der nyt, nemlig at han, der skal passe stationen Nærum, kommer til at køre nogle tog på tider, hvor der ikke er så meget for Nærum at lave. Som noget helt nyt igen, har vi lavet nogle lokomotivførerkassetter, hvor lokomotivførerne har deres planer, derved bliver de fri for at rende rundt med mapper, og har derved større bevægelsesfrihed (Se foto).

8 8 DMJK - Nyhedsbladet Vi har med denne plan ønsket, at der kommer en større udnyttelse at vores anlæg, og at flere synes, det er mere spændende at køre efter en køreplan. Så vi håber, at medlemmerne også vil synes det er sjovt at køre med modeltog. Østerbro Stig Kaspersen og Søren Kronholt Det er en bygning inspireret af den gamle Nørrebro station og Østerport, der er tilpasset de spor der blev lagt for længe siden. Hilsen Merete

9 Nr. 2 April Besøg i OMJK

10 10 DMJK - Nyhedsbladet OMJK er nu ikke en klub jeg har overrendt. Mit første besøg var omkring 1979, da de holdt til på Kildemosevej. Jeg husker anlægget som stort og imponerende. Næste besøg var i forbindelse med et DMJU årsmøde engang midt i 1980 erne, hvor de var flyttet til Østre Stationsvej. Desværre var det ikke mange år, de fik der, men det førte videre til deres nuværende lokale på Blangstedgård, hvor de nu har holdt til i over 20 år.

11 Nr. 2 April En onsdag i januar havde fruen et møde i Odense, og da er det OMJKs klubdag fra kl Det var derfor oplagt for mig at besøge klubben. Jeg indfandt mig ved 13- tiden og blev godt modtaget. Jeg var overrasket over, at der på det tidspunkt var omkring 10 medlemmer i gang med diverse gøremål. I timerne derefter indfandt der sig flere medlemmer, og så var det kaffetid. Desværre skulle jeg videre, men jeg kan godt forestille mig, at der var fuldt hus om aftenen, hvor et medlem kokkererede til de fremmødte. Jeg må se at komme igen, og så til en køreplansaften! Tak til OMJK. En aktiv og hyggelig klub. Olaf Hermansen

12 12 DMJK - Nyhedsbladet En lille modelbane. Når jeg kommer rundt til forskellige mennesker og siger, jeg har et spor 0 anlæg derhjemme, ser de mærkeligt på mig. Der er nemlig ingen, der tror, at man kan have et spor 0 anlæg, det er da alt for stort, og man skal lave al ting selv. For at tage det sidste først, så er der så mange muligheder for at købe lokomotiver, vogne og ting til sin spor 0 bane, hvis man bare kigger sig lidt omkring. Der er også flere forretninger, der har spor 0 på hylderne. Jeg har også lige hørt, at der er flere i Aalborg området, der er begyndt at bygge moduler efter DMJKs standard, så det er muligt at lave noget selv. Selv om man ikke har 100 m2 til modelbane. Der er faktisk flere, der har private spor 0 anlæg derhjemme, prøv at se på hjemmesiden Jeg har også selv et modulanlæg, som jeg har stor glæde af, for her er man sig egen borgmester og kan lave lige, hvad man vil. I kan selv se det på under navnet Spor-0 Nr. Asmindrup, som også er navnet på min lille station; men prøv selv at se, hvad man kan lave selv, der er ingen grænser. Filmen er lavet af en god ven, og vi skulle bare lave en prøve på, om man nu kunne filme. Prøv selv at se, hvad man kan lave på lidt plads. Søren Kronholt

13 Nr. 2 April Også i 1:1 har man udfordringer. Her ses hvordan Lenz-koblingen bliver fjernet fra CIWL-spisevogn 4212 i Fredericia. Fotograf er ikke oplyst. Vognen er af næsten samme type (dog serien senere) som min i klubben. Klaus Kongsted Nybygninger

14 14 DMJK - Nyhedsbladet Østerbro (billede på forrige side): Det er vedtaget, at endestationen for den dobbeltsporede strækning fra Køge skal kaldes Østerbro. Den lille Husbygger har leveret en fin model af stationsbygningen, med inspiration fra Østerport og den daværende Nørrebro station. Så mangler vi bare resten af stationsomgivelserne Der tænkes. Nordhavn: Enhver by med respekt for sig selv skal have en havnefront. (Hvis den altså ligger ud til vandet). Således også med Nordhavn, hvor kajerne netop er færdigmonterede. Nu går udviklingen videre med stenmole til fyret, lystbådehavn, badestrand og selvfølgelig omgivelserne omkring kulsporet med kran, vognvægt osv. Gode ideer til forretninger i buerne efterlyses, f.eks. Havneknejpe, Autoværksted osv. Vøgg Parsig

15 Nr. 2 April Har vi skudt os selv i foden?? På den nys overståede generalforsamling var der et forslag om at ændre vore klubstandards, så vi kunne have LENZ koblinger (der nu er ophøjet til en NEM standardkobling) på vort materielt parallelt med den nuværende DMJK kobling. Det forslag blev ikke vedtaget. Det var ikke fordi LENZ koblingen ikke var god nok, eller fordi den var grim eller fordi der var overbevisende argumenter imod det bøvlede i at have 2 forskellige koblingstyper på anlægget, noget som andre MJ-klubber godt kan leve med. Næh, det blev forkastet af, hvad jeg vil betegne som, ideologiske grunde. Hovedargumentet var, at det ville være imod vores særpræg som klub, hvor hovedvægten lægges på hjemmebygget materiel. Det ville ikke være i DMJK s ånd, at man bare kunne købe noget færdigt industrimateriel ( så kunne vi jo ligeså godt være en H0 klub ) og sætte på anlægget og køre med det. Næh, det skal ikke være for nemt at være medlem i DMJK. Nu har vi i årevis sukket efter nye medlemmer og fornyet tilgang til hobbyen. På en DMJU udstilling for nogle år siden var Spor0.dk s udstillingstema industrimateriel, med hovedvægten lagt på, at nu var der kommet så meget, at alle kunne være med i skala 0, og at det ikke kun var forbeholdt driftige hjemmebyggere. Ikke alle er i stand til at ombygge industrimateriel til DMJK kobling (eller gider ikke eller forstår ikke, hvad der skal gøres, eller hvorfor det skal være så bøvlet). En del medlemmer har køreklart materiel (næsten det skal lige have indbygget modstanden over akslerne) stående hjemme på hylderne, der uden videre kunne sættes i drift på anlægget. Den glæde kan de så ikke få, og klubben har det mindre materiel på anlægget. Uanset om DMJK kan lide det eller ej, så er LENZ koblingen kommet for at blive og mængden af industrimateriel er i pæn vækst, så lur mig, om vi ikke skal stemme om det samme igen på en generalforsamling om 2-5 år, og at det formentlig vil blive vedtaget der. I mellemtiden er vi så gået glip af en masse materiel på anlægget, og muligvis også nogle nye medlemmer. Så derfor den noget kryptiske overskrift jeg er ikke overbevist om at generalforsamlingens beslutning var til klubbens bedste. Jan Bertelsen Køreplansskifte Søndag den 12. april 2015 blev den nye køreplan afprøvet på Albertslund anlægget. Forsøgskaninerne mødtes kl. 11:00 og opgaverne blev uddelt. Her skulle være stationspersonale/bestyrere og lokoførere.

16 16 DMJK - Nyhedsbladet Kørslen foregik på hovedstrækningen Køge Østerport, samt privatbanen (modulerne) Køge-Gislinge-Ørholm-Nærum. Der blev også tid til en fælles frokost og kaffepause, men dagen gik hurtigt, og ca. kl. 17:00 blev der lukket og slukket. Travlhed på Køge Afstemning af køreplanen: En mavehænger: Lokoførerne fik udleveret en lille mavehænger, hvor de enkelte togafgange var anført med tognummer, stationer, tider og hastighed. Når en kørsel var gennemført, skiftede man siden ud. Hver lokofører havde sin egen farve, så det store overblik kunne bevares (hvis én faldt i søvn). Mavehænger Køreplanen blev skarpt overvåget af én af forfatterne, og eventuelle uhensigtsmæssigheder noteret for senere korrigering.

17 Nr. 2 April Var materiellet der, hvor det skulle bruges, holdt tiderne, gik disponeringen af lokoførere op osv.? Stig følger med i slagets gang Flaskehalsen Østerport: Det kunne mærkes på afviklingen, at Østerport endnu ikke var færdigudbygget. Dels manglede de sidste depotspor til hensætning af materiel, maskindepot til trækkraften, og sporskifterne skal have optimeret hastigheden i omlægningen. Stationsbestyrer Østerport inden han fik røde kinder og fråde om munden

18 18 DMJK - Nyhedsbladet Senere: Efterhånden som anlægget færdiggøres, skal der også tages højde for Helgoland (materiel opstilling), kørsel til Nordhavn og havnesporet, for ikke at tale om S- banen. Modulerne skal på sigt afløses af en fast privatbane, så der er lidt at rive i flere år frem. Vøgg Parsig Bestyrelsesmøde 18. februar 2015 hos Bo Alle var til stede. 1. Referatet fra sidste møde blev godkendt. 2. Økonomi Poul fremlagde års økonomien og gennemgik de enkelte poster. Ingen havde noget at udsætte på års økonomien. Der blev udarbejdet budgetforslag for 2015, samt og ide til budget for For budget 2015 bliver der kalkuleret med et underskud kr Det blev besluttet, at bestyrelsen ikke vil forslå en kontingentforhøjelse i år. 3. Nørrebro: Der er en god aktivitet og der er kommet lidt flere aktive medlemmer der oppe. 4. Albertslund: Jan nævnte, at aktivitetsniveau ikke er det største, men håber at det vil stige noget i løbet af året. Poul nævnte, at der kom mange til de ekstra køredage på søndage. Jan kom ind på at der er et problem med strækningskablet. Problemet er at plus og minus til 12 V vekselstrøm bliver løbende vendt i samlingerne grundet at kablerne har samme farve. Det blev besluttet at strækningskablet skal måles igennem og rettes til. Lenz materiel er sendt til reparation og opgradering. Det blev besluttet, at undersøge hos Ib Svendsen, om det er i orden med ham at sælge noget af det materiel, som ikke er færdigbygget og som han har foræret til klubben, til et medlem som vil gøre materiellet færdig.

19 5. Arkiver: Nr. 2 April Det blev besluttet at fastsætte en dato for et møde med arkivarerne, og Jan vil finde denne dato. Biblioteket: Poul har ryddet lidt op så der er bedre plads på bordet. 6. Modulanlæg: Flemming har fået materiellet til overskæringen med hjem for at se, hvad der er galt med det, og hvad der kan gøres for at få det til at virke. 7. DMJU: Vi vandt ikke i foto konkurrence, men vi er stadig med i års model konkurrence. Det blev valgt at udfylde de skemaer om forsikringer, og så tager vi stilling til om tilbuddet er acceptabelt, når det foreligger, set i forhold til nuværende priser. 8. Arrangementer: Angående udstilling i Køge. Det tyder på, at der er problemer med plads, og det tyder på, at vi får den lille plads til rådighed (3 stk. moduler). (Der skal laves en opdateret folder som kan deles ud) Der skal i den forbindelse laves åbent hus i klubben tirsdag den 28. april Det vil blive tilbudt nye medlemmer at melde sig ind ude på standen. Beløb og periode kommer Poul med. Ordinær generalforsamling blev sat til tirsdag den 17. marts 2015 Poul indkøber kage til generalforsamling. Bestyrelsen fremsætter det planlagte forslag, som vil blive lagt op på vores webside og der bliver sendt en seddel ud til medlemmerne, hvor de kan tage stilling til forslaget. Der var 14 medlemmer, der deltog i besøget hos H0 klubben i Albertslund, og det var en god og hyggelig tur, hvor man fik deres flotte anlæg at se. Det blev besluttet, at vi ikke i år kan deltage i udstillingen ved Teknisk Museum. Jan tager kontakt til Bo Dyja om et besøg hos ham. 9. Årsoversigt: Intet at bemærke. 10. Eventuelt: Intet at bemærke.

20 20 DMJK - Nyhedsbladet 11. Næste møde hos Andreas den 27. maj 2015 kl Mødet slut Referent Bo. Albertslundmøde den 10. februar Opfølgning på december møde: Nærum: Udbedring af landskab efter sporombygning ikke helt afsluttet. Udestår. Modulanlæg: Overkørselselektronik skal færdiggøres (Andreas tovholder) udestår. Dok. mangler. Signalfødder: Klaus lodder print på et signal, som en prototype. Mangler holder. Jan ser på det. Vi skal have de originale tegninger fra Per (Jan) udestår. Efter signalprototypen er færdig, skal der laves en større mængde signaler der savnes en tovholder Søren M vil godt se på opgaven. Klaus har div. råmaterialer. DMJU Køge udstilling. Pladsproblemer, DMJU rykkes, så vi ved hvor stor stand vi får. Lys under højbanen Poul kigger på principper for ledningsbrug (farver og funktioner samt fælles plus). Strømmen tages fra strækningskablet 12V. 2. Nye ting: S-togsspor på højbanen lægges med træsveller. Der skal evt. sættes svelleproduktion i gang. Der skal laves 1-2 ekstra rammer. Perron på Nordhavn. Sporet skal lægges først. Det skal undersøges om der evt. er plads til en krydsningsstation mellem 2 stolper på bagvæggen. Indretning af rum under højbanen. De første tre er lavet af M., som vil lave en seddel med målene på fremtidig indretninger. Der er ingen specielle krav til udformning, dvs. alle ideer er lige gode. Alle opfordres til at lave bare en lille ting til projektet inden næste møde. Male spor og lægge ballast. Det ville være nemmest at airbrushe det, men både airbrush og kvalificeret personale mangler. Tuschstiften er bøvlet at arbejde med, alternativt kan det males. Østerport remise: Spor til remisen, beklædning af bygning, fyrgrav. Originalt murstenspapir er nu fremskaffet. Lasse interesseret, Merete kan evt. bistå med at sætte i gang.

21 Sporlægning Østerport gods. Afventer spor på S-banen. Nr. 2 April Støttevæg langs højbanen fra spsk. 302 og udefter. Afventer også S-banen. Maling af bagvæg Østerport. Spørge om Vøgg vil gå i gang med noget. Ideer og udkast efterspørges, evt. billeder fra virkelighedens Østbanegade som forlæg. Kan laves direkte på væg eller på plade eller karton. Kabelrender Østerport. Skal opsættes inden ballastning. Restlandskab på Køge langs væg. Mellem slagteri og S-togsperron er et stykke bart landskab, som skal dekoreres. Der er fundet et par gamle GB bygninger frem som måske kan anvendes. Østerport station. Merete er begyndt på en stationsbygning, der delvist er freelanc et over tilsvarende samtidige stationsbygninger af samme arkitekt. Referat begået af Jan. DANMARKS STØRSTE SAMLERTRÆF FOR GAMMELT LEGETØJ TOG, BILER, DUKKER, BAMSER, FLY, SKIBE, FIGURER M.M. FREDERIKSBERGHALLEN i den nye hal 4, JENS JESSENSVEJ 16, KØBENHAVN F SØNDAG 6. SEPTEMBER & SØNDAG 6. DECEMBER kl GRATIS ADGANG 3 x årligt: forår, efterår, jul I 2015 Arrangør tlf.: , postboks 83, DK-2640 Hedehusene

22 22 DMJK - Nyhedsbladet Se mere på

23 Nr. 2 April Se mere på

24 24 DMJK - Nyhedsbladet Dag Dato Kl. Tirsdag Torsdag Lørdag Søndag 21/ Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 23/ Nø Køreplanskørsel 25/4 26/ Modeljernbaneudstilling i Køge Hallerne, oplysninger på Bl.a. udstiller 0-klubberne i samarbejdet Spor0.dk Tirsdag 28/ Alb Kolonnen, kl Køreplanskørsel Torsdag 30/4 Nø Lukket - aften før Bededag Tirsdag 5/ Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften Torsdag 7/ Nø Køreplanskørsel Tirsdag 12/ Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften Torsdag 14/5 Nø Lukket Kr.himmelfartsdag Tirsdag 19/ Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften Torsdag 21/ Nø Klubaften Tirsdag 26/ Alb Kolonnen, kl Køreplanskørsel Torsdag 28/ Nø Klubaften Tirsdag Torsdag Tirsdag Torsdag Lørdag Tirsdag Torsdag Tirsdag Torsdag Tirsdag 2/ Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 4/ Nø Klubaften 9/ Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften Alb Albertslundmøde Deadline for Nyhedsbladet nr / Nø Køreplanskørsel 13/ Næ Banebørstedag hos NMJK. Se 16/ Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 18/ Nø Klubaften 23/ Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften. 25/ Nø Klubaften 30/ Alb Kolonnen, kl Køreplanskørsel

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 3 Juni 2015 ISSN 1601-9229

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 3 Juni 2015 ISSN 1601-9229 Dansk Model Jernbane Klub Nyhedsbladet Nr. 3 Juni 2015 ISSN 1601-9229 2 DMJK - Nyhedsbladet Dansk Model Jernbane Klub Stiftet 25. marts 1938 DMJK har til formål at udbrede kendskabet til og interessen

Læs mere

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 2 april 2014 ISSN 1601-9229

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 2 april 2014 ISSN 1601-9229 Dansk Model Jernbane Klub Nyhedsbladet Nr. 2 april 2014 ISSN 1601-9229 2 DMJK - Nyhedsbladet Dansk Model Jernbane Klub Stiftet 25. marts 1938 DMJK har til formål at udbrede kendskabet til og interessen

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 2 april 2013 ISSN 1601-9229

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 2 april 2013 ISSN 1601-9229 Dansk Model Jernbane Klub Nyhedsbladet Nr. 2 april 2013 ISSN 1601-9229 2 DMJK - Nyhedsbladet Dansk Model Jernbane Klub Stiftet 25. marts 1938 DMJK har til formål at udbrede kendskabet til og interessen

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. 2. årgang nr. 6 december 2011 Billedet vises med tilladelse fra my1287 I denne søde juletid: Vi ønsker os nye tog under træet og på skinnerne.. Kontaktperson nyhedsbrev: Gert Frikke

Læs mere

Dansk Model Jernbane Klub Stiftet 25. marts 1938

Dansk Model Jernbane Klub Stiftet 25. marts 1938 Dansk Model Jernbane Klub Nyhedsbladet En Morris lastvogn, fra Corgi, ser meget nyvasket ud. Burde "tilsvines". Foto: Olaf Hermansen Nr. 2 April 2012 ISSN 1601-9229 DMJK - Nyhedsbladet Dansk Model Jernbane

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Dansk Model Jernbane Klub. 75 års festskrift. Nyhedsbladet ISSN 1601-9229

Dansk Model Jernbane Klub. 75 års festskrift. Nyhedsbladet ISSN 1601-9229 1938 2013 Dansk Model Jernbane Klub 75 års festskrift Nyhedsbladet ISSN 1601-9229 2 Dansk Model - Jernbane Klub Dansk Model Jernbane Klub Stiftet 25. marts 1938 DMJK har til formål at udbrede kendskabet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Rockerne på DMJU s udstilling. Ih se! Man kan også lave noget af det selv. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. ModelBane Piger, redigeres af

Rockerne på DMJU s udstilling. Ih se! Man kan også lave noget af det selv. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. ModelBane Piger, redigeres af et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe MBP netblad nr. 15, efterår 2004 Rockerne på DMJU s udstilling. Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde,

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Nyhedsbrev april 2013 Nr. 51 6. årgang

Nyhedsbrev april 2013 Nr. 51 6. årgang Nyhedsbrev april 2013 Nr. 51 6. årgang Vi er ikke de eneste, der bygger broer i lokalområdet. Heldigvis er vort behov for løftegrej ikke i samme størrelsesorden som dem, dem der bygger jernbanebro på Limfjorden!

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30

Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30 Se bestyrelsens bud på et referat af generalforsamlingen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, 1. juli.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts 34. årgang Nr. 15 23. marts 2014 Suppl-Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27.

Læs mere

Dagsorden iflg. Vedtægterne:

Dagsorden iflg. Vedtægterne: Indbydelse til den 12. ordinære generalforsamling i veterantogsforeningen Amtsbanerne på Als E Kleinbahn på Østerlundhus Torsdag den 23. april 2015 klokken 1900, men vi begynder allerede kl. 1800 med grill-og

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012.

Bestyrelsens beretning 2012. Bestyrelsens beretning 2012. Et forenings år er allerede gået siden vi holdt generalforsamling i kulturhuset i Farum i 2012. Som de forrige år har dette år også være præget af rigtig mange udfordringer

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere