Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 2 April 2015 ISSN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 2 April 2015 ISSN 1601-9229"

Transkript

1 Dansk Model Jernbane Klub Nyhedsbladet Nr. 2 April 2015 ISSN

2 2 DMJK - Nyhedsbladet Dansk Model Jernbane Klub Stiftet 25. marts 1938 DMJK har til formål at udbrede kendskabet til og interessen for jernbaner og sporveje samt modeller heraf. Dette formål søges fremmet blandt andet ved: o Oprettelse og drift af modeljernbaneanlæg. o Afholdelse af møder, foredrag og udflugter. o Opretholdelse af et bibliotek, et tegningsarkiv og et fotoarkiv. o Indsamling af oplysninger og effekter med tilknytning til formålet o Samarbejde med tilsvarende organisationer i ind- og udland. Postadresse: Dansk Model - Jernbane Klub, Roskildevej 16A, 2620 Albertslund Website: Bankkonto: Reg.nr.: 1551 kontonr.: Overførsel fra udlandet: SWIFT-BIC: DABADKKK, IBAN: DK Modelbaneanlæg i størrelse 0 ( nul 1:45): Albertslund, Rørvang 2: Tirsdag fra kl skinnedrift med dcc, under bygning. Nørrebro Station: Torsdag fra kl skinnedrift, analog. Kontingenter: Indskud ved optagelse: Kr. 25,00. Alle medlemmer betaler grundkontingent: Kr. 140,00 halvårligt. Desuden betaler de, der benytter modelbaneanlæggene, byggekontingent: Kr. 310,00 halvårligt. Formand: Jan Bertelsen, Åstoftevej 63, 4550 Asnæs Tlf.: Næstformand: Andreas Rasmussen, Drejøgade 27, 3.th, 2100 København Ø Tlf.: Sekretær: Bo Lilliedal, Næsbyholmvej 14C, 3., 2700 Brønshøj Kasserer: Poul Lindbjerg, Møllebovej 5, 2640 Hedehusene Tlf.: Suppleant: Christian Wiinholt, Plantagevej 14, 2640 Hedehusene Tlf.: Bibliotek: Poul Lindbjerg, Møllebovej 5, 2640 Hedehusene Tlf.: Fotoarkiv: Søren Monies, Pile Allé 29, 2000 Frederiksberg Tlf.: Tegningsarkiv: Preben Pedersen, Farendløsevej 118, 4100 Ringsted Tlf.: Nyhedsbladet: Jens H. Bondesen, Brydes Allé 70, 1.tv., 2300 København S Tlf.: Redaktionen af dette nummer er afsluttet den 19. april 2015 Nyhedsbladet er trykt af Poul Lindbjerg Deadline for Nyhedsbladet nr : Tirsdag den 9. juni 2015 Forsiden: Regionstog Lint 2038/2138 i Nakskov den 30/ med særtog for NJS. Foto: Jens H B

3 Nr. 2 April Redaktørens pift Velkommen til Nyhedsbladets forårsnummer, der heldigvis (som vanligt, havde jeg nær sagt) er blevet begavet med en herlig mængde stof, så det atter er på 24 sider. DMJK har haft generalforsamling den 17. marts, der med hensyn til valg af personer forløb uden større dramatik. Der var genvalg over hele linjen uden modkandidater. Desværre er referatet af generalforsamlingen ikke klar ved afslutning af redaktionen, så du må nøjes med formandens beretning i dette nummer; referatet kommer så i næste nummer. Forud for generalforsamlingen var der lavet et stort forarbejde med forslag til korrigering af DMJKs standarder. Bortset fra et forslag om at sidestille Lenzkoblingen med GMJS-koblingen blev ændringerne af standarderne vedtaget; dog med mindre tilretninger af konstruktions- og fritrumsprofiler. De rettede standarder kommer forhåbentlig snart på Igen har Erik Juul-Pedersen været primus motor for arbejdet med standarderne. Dejligt, at han igen ville lægge et stort arbejde i dem! I dette Nyhedsblad kan du også læse om, at Stig Kaspersen og Søren Kronholt er nedkommet med en ny køreplan til Albertslund, og at den allerede har fået sin ilddåb. Det er herligt med en køreplan, der udfordrer både deltagere og anlæg. På den måde kan det som ved forbilledet vise sig nødvendigt med justering af køreplan og/eller infrastruktur. De to ting skal passe sammen for at trafikken kan afvikles gnidningsløst. I den kommende weekend afholder DMJU i Køge den årlige modeljernbaneudstilling. Udstillingsplakaten er søgt indsat på side 22, men jeg er ikke gode venner med at importere pdf-filer i Nyhedsbladet, så kvaliteten er ikke den bedste. Yderligere oplysninger findes på ligesom der er link videre til oplysninger om ØSJKs tilbringertog fra København H (af 9.20), og veterantogskørsel i Køge (fra Østre Banevej). Sporvejsmuseet kører veteranbusser mellem Køge st. og udstillingen. På lørdag er der også generalforsamling i DMJU, se Jeg hæfter mig ved, at der i indkaldelsen står, at af pladshensyn kan som udgangspunkt kun deltage en person pr. klub. En sådan begrænsning er næppe til DMJUs bedste, da det i høj grad begrænser adgangen til information om DMJUs virke, hvilket kun kan virke hæmmende på at indtrække personer, der fremover kunne tænkes at ville give en hånd med i DMJU. Det er ikke godt nok, DMJU bestyrelse! Vores venner i Næstved Modeljernbaneklub afholder den årlige Banebørstedag lørdag den 13. juni med fokus på De blå tog. Plakaten er på side 23, men desværre med de samme grafiske begrænsninger som DMJUs plakat. Nyd foråret og lad batterierne op, så der kan produceres endnu mere modeljernbane. Jens H B

4 4 DMJK - Nyhedsbladet Formandens klumme Søndag den 12. april havde vi premiere på den nye køreplan, som d'herrer Kaspersen & Kronholt har lavet. Det gik rigtig godt, og det var en fornøjelse at se regulær trafik på hele anlægget, specielt så det rigtig godt ud på dobbeltsporsstrækningen, når to tog mødtes, og så blev der også kørt med pænt lange tog. Det var ikke uden udfordringer, dels er Østerport (som nu forresten på seneste Albertslundmøde blev omdøbt til Østerbro) lidt tricky at betjene, fordi vi stadig har et problem med at få omstillet skifterne hurtigt nok, og fordi køreplanen forudsatte anvendelse af nogle spor, som endnu ikke var driftsklare - men det blev de så den efterfølgende tirsdag, stort set. Udover den nye køreplan er der også sket noget på landskabssiden i Albertslund. De sidste ubebyggede arealer på Køge er blevet gjort færdige, og arbejdet med Frihavn skrider pænt frem. Vi har også fået overstået generalforsamling 2015, hvor der var forslag til ændring af klubstandards. Nogle blev vedtaget og andre forkastet, se nærmere i referatet fra generalforsamlingen (der desværre ikke foreligger ved redaktionens afslutning, red. bem.). De nye standarder er ved at få den sidste redaktionelle afpudsning og vil så blive lagt på hjemmesiden (og i klubben). På Nørrebro går det også rigtig godt. Der har været et pænt højt aktivitetsniveau hele vinteren igennem, og der er lavet rigtig meget vedligehold og noget nyanlæg. Unionens årlige udstilling er umiddelbart forestående. De er i den heldige situation, at de ikke har plads nok til alle potentielle udstillere og har derfor været nødt til at skære ned i pladstildelingen til bl.a. DMJK. Det betyder, at vi kun får plads til 3 moduler - det bliver lidt kedeligt at køre på, men til gengæld er det jo nemmere at transportere og sætte op. Hvis Nyhedsbladet når at komme ud inden udstillingen finder sted den april, kan jeg kun opfordre til at besøge den. Der plejer at være mange spændende ting at se på, og hvis bladet kommer efter, kan jeg kun håbe at så mange som muligt nåede derned. Jan Bertelsen Gaver modtaget igen! Fra vore gode medlemmer Søren M. og Flemming har vi modtaget nogle fine gaver. Søren har doneret en større samling H0 materiel, som vi har fået lov til at sælge til klubbens medlemmer. Vi har endnu ikke besluttet, hvornår og hvordan det skal ske. Flemming har foræret klubben en del udmærket værktøj, heriblandt en overfræser og mange andre gode ting. Fra DMJK s side skal lyde en varm tak til begge medlemmer, fordi de har tænkt på klubben! Jan Bertelsen

5 Nr. 2 April Genvalg til bestyrelsen Bo Lilliedal Jan Bertelsen Poul Lindbjerg Andreas Rasmussen Formandsberetning 2015 Velkommen til den 77. ordinære generalforsamling i DMJK. På Nørrebro har der i årets løb været et vældigt opsving i aktiviteterne i forhold til tidligere år, og der er begyndt at komme flere medlemmer fast deroppe. Det er glædeligt, og det har da også udmøntet sig i mere anlægsbygning og øget vedligehold af materiel og anlæg, ligesom køreplansaftenerne er velbesøgte. I Albertslund har vi i årets løb været begunstiget med en overordentlig stor tilgang af materiel, så meget at vi i en periode dårligt havde plads til det, men lige nu er sporbyggerne foran, men kun med en enkelt stamme eller to. Der skal herfra lyde en varm tak til de medlemmer, der stiller deres materiel til rådighed for klubbens anlæg. På anlægget i Albertslund er der også sket en videre udbygning, dels er der lagt spor til Frihavn og ned mod Østerport godsside, ligesom personvognsdepotet samme sted også snart er klart til ibrugtagning. Helgoland er taget i brug, foreløbig dog kun til hensætning af materiel. Også på landskabssiden er der arbejdet flittigt, der er kommet perroner på Østerport, havneområdet ved Frihavn er godt i gang, og de sidste landskabsmæssige huller på Køge er ved at blive lukket. Der har i årets løb været store udfordringer med vort LENZ DCC system. Vi har nogle uløste problemer omkring LS150 sporskiftedekodere og Cobalt/Tortoise sporskiftedrev, som ikke rigtigt spiller sammen, ligesom vi har fundet en fejl i LENZ software, som under visse betingelser går i baglås, men som vi nu ved, hvordan vi kan omgå. Arbejdet med bygning af anlægget har også givet sig udslag i nogle overvejelser om hensigtsmæssigheden i dele af vore klubstandards og dermed affødt nogle forslag til ændringer, som vi kommer til senere på dagsordenen. Der har i årets løb været fast køreplanskørsel på anlægget den sidste tirsdag i måneden, ligesom der i vinterhalvåret har været afholdt en månedlig

6 6 DMJK - Nyhedsbladet køreplanssøndag med pænt fremmøde. Hidtil har der været kørt efter den gamle modulkøreplan, hvor Østerport ikke indgår, men efter at vi har fået stationen køreklar, er der kørt særtog til/fra Østerport, hvilket rent materielmæssigt også har været nødvendig for at få plads til det hele. Nu er der imidlertid håb forude, idet d herrer Kaspersen (senior) og Kronholt næsten er færdige med en ny køreplan, som inkluderer alt det driftsklare spor og som der forventes premiere på ved næste søndagskøreplan. Som efterlyst på sidste generalforsamling er der kommet mere struktur på Albertslundmøderne, som afholdes hver anden måned. Dels sendes der nu en dagsorden ud inden mødet, og der tages også referat af alle møder. Disse møder er til stor hjælp med koordineringen af arbejdet, styring af arbejdsopgaver og nye ideer til anlægget. På udstillings- og udflugtssiden har der også været et pænt højt aktivitetsniveau. Vi deltog i Spor0.dk regi på Unionens udstilling i Bramdrupdam i april sidste år, dog ikke med det største fremmøde. Til gengæld var DMJK talstærkt repræsenteret ved Spor0 træf i Ålborg i september, hvor vi havde en rigtig hyggelig dag i godt selskab og flotte omgivelser. GMJS fik også et besøg i oktober og for begge disse klubber gælder, at de må se i øjnene at deres nuværende lokaliteter skal forlades. Modeljernbaneklubben H0, Albertslund fik også et besøg fra DMJK for nylig. Spor0.dk har fået ny webmaster, idet Erik Juul-Pedersen har taget over efter Meretes mangeårige indsats tak til dem begge. Nyhedsbladet kommer med vanlig præcision den gode redaktør præsterer hver gang et blad i absolut topklasse, og selvom han er beskeden nok til at begrunde det med de mange gode indlæg, han modtager, så skal det nu alligevel sættes sammen til et læseværdigt blad og det må man sige lykkes til fulde. Unionen har barslet med forskellige nye tiltag. Blandt andet arbejdes der med en klubforsikring, som vi har meddelt, at vi er interesserede i, i det mindste til vi ser hvad det koster. Ligeledes har de barslet med en fotokonkurrence, hvor vi deltog, men desværre uden at vinde. DMJU s hjemmeside er under hastig udvikling og der er en klubdatabase på vej det er dog stadig visse hurdler med at få det til at fungere ordentligt. Bestyrelsesarbejdet har som vanligt forløbet i bedste ro og orden og fordragelighed, og vi har, som kassereren vil åbenbare for os under næste punkt, glæde os over en god og sund økonomi i klubben. Vi er også i den lykkelige situation, at vi relativt ofte bliver begavet i større eller mindre omfang. I det forløbne foreningsår har vi dels modtaget N-anlægget, som blev solgt til et af klubbens medlemmer, samt en meget stor samling af vogne, halvfabrikata, løsdele og værktøj fra Ib Svendsen. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at gaverne luner, dels med ting som vi umiddelbart kan bruge i klubben, og dels med effekter, som vi kan omgøre i penge til klubkassen, Så alt i alt må det siges, at det går godt i vores klub, og at alt tyder på, at det vil det fortsætte med. Tak til jer alle for jeres medlemskab og støtte. Jan Bertelsen

7 Nr. 2 April Køreplan til Albertslund 3 Så blev det den 27. marts og køreplanen for vort anlæg i Albertslund blev færdig. Da jeg meldte mig til at lave køreplan, vidste jeg ikke, hvilket stort arbejde det er; men det ved jeg nu. Stig og jeg har mødtes rigtig mange gange og spist meget wienerbrød. Vi har haft et rigtig hyggeligt samarbejde, hvor vi har været meget enige, hvordan vi skulle bruge de muligheder, som der på nuværende tidspunkt er på vort modelanlæg. Vi har prøvet at lave en plan, hvor så meget materiel kommer ud at køre som muligt; men der er i den sidste tid kommet en del vogne fra Søren Sørensen, som ikke er kommet med. Men når planen skal revideres, og der kommer flere opstillingsspor, så vil der også være mulighed for at bruge mange flere vogne. Her kommer lidt data fra planen: Der skal bruges 9 mand / damer til at køre optimalt. Strækningen Østerport - Køge bliver en DSB hovedbane, og banen Køge - Nærum bliver en privatbane. Derfor bliver Køge en overgangsstation og får derfor en del arbejde. På materielsiden skal der bruges 12 togmaskiner / motorvogne og 3 rangerlokomotiver, samt rigtig mange vogne. Som noget nyt bliver der godsvogne, der skal køre som rutevogne. På et modeldøgn bliver der ca. 85 tog, som skal køres af 3 lokomotivførere; der bliver ikke meget kaffepause for dem. Også her bliver der nyt, nemlig at han, der skal passe stationen Nærum, kommer til at køre nogle tog på tider, hvor der ikke er så meget for Nærum at lave. Som noget helt nyt igen, har vi lavet nogle lokomotivførerkassetter, hvor lokomotivførerne har deres planer, derved bliver de fri for at rende rundt med mapper, og har derved større bevægelsesfrihed (Se foto).

8 8 DMJK - Nyhedsbladet Vi har med denne plan ønsket, at der kommer en større udnyttelse at vores anlæg, og at flere synes, det er mere spændende at køre efter en køreplan. Så vi håber, at medlemmerne også vil synes det er sjovt at køre med modeltog. Østerbro Stig Kaspersen og Søren Kronholt Det er en bygning inspireret af den gamle Nørrebro station og Østerport, der er tilpasset de spor der blev lagt for længe siden. Hilsen Merete

9 Nr. 2 April Besøg i OMJK

10 10 DMJK - Nyhedsbladet OMJK er nu ikke en klub jeg har overrendt. Mit første besøg var omkring 1979, da de holdt til på Kildemosevej. Jeg husker anlægget som stort og imponerende. Næste besøg var i forbindelse med et DMJU årsmøde engang midt i 1980 erne, hvor de var flyttet til Østre Stationsvej. Desværre var det ikke mange år, de fik der, men det førte videre til deres nuværende lokale på Blangstedgård, hvor de nu har holdt til i over 20 år.

11 Nr. 2 April En onsdag i januar havde fruen et møde i Odense, og da er det OMJKs klubdag fra kl Det var derfor oplagt for mig at besøge klubben. Jeg indfandt mig ved 13- tiden og blev godt modtaget. Jeg var overrasket over, at der på det tidspunkt var omkring 10 medlemmer i gang med diverse gøremål. I timerne derefter indfandt der sig flere medlemmer, og så var det kaffetid. Desværre skulle jeg videre, men jeg kan godt forestille mig, at der var fuldt hus om aftenen, hvor et medlem kokkererede til de fremmødte. Jeg må se at komme igen, og så til en køreplansaften! Tak til OMJK. En aktiv og hyggelig klub. Olaf Hermansen

12 12 DMJK - Nyhedsbladet En lille modelbane. Når jeg kommer rundt til forskellige mennesker og siger, jeg har et spor 0 anlæg derhjemme, ser de mærkeligt på mig. Der er nemlig ingen, der tror, at man kan have et spor 0 anlæg, det er da alt for stort, og man skal lave al ting selv. For at tage det sidste først, så er der så mange muligheder for at købe lokomotiver, vogne og ting til sin spor 0 bane, hvis man bare kigger sig lidt omkring. Der er også flere forretninger, der har spor 0 på hylderne. Jeg har også lige hørt, at der er flere i Aalborg området, der er begyndt at bygge moduler efter DMJKs standard, så det er muligt at lave noget selv. Selv om man ikke har 100 m2 til modelbane. Der er faktisk flere, der har private spor 0 anlæg derhjemme, prøv at se på hjemmesiden Jeg har også selv et modulanlæg, som jeg har stor glæde af, for her er man sig egen borgmester og kan lave lige, hvad man vil. I kan selv se det på under navnet Spor-0 Nr. Asmindrup, som også er navnet på min lille station; men prøv selv at se, hvad man kan lave selv, der er ingen grænser. Filmen er lavet af en god ven, og vi skulle bare lave en prøve på, om man nu kunne filme. Prøv selv at se, hvad man kan lave på lidt plads. Søren Kronholt

13 Nr. 2 April Også i 1:1 har man udfordringer. Her ses hvordan Lenz-koblingen bliver fjernet fra CIWL-spisevogn 4212 i Fredericia. Fotograf er ikke oplyst. Vognen er af næsten samme type (dog serien senere) som min i klubben. Klaus Kongsted Nybygninger

14 14 DMJK - Nyhedsbladet Østerbro (billede på forrige side): Det er vedtaget, at endestationen for den dobbeltsporede strækning fra Køge skal kaldes Østerbro. Den lille Husbygger har leveret en fin model af stationsbygningen, med inspiration fra Østerport og den daværende Nørrebro station. Så mangler vi bare resten af stationsomgivelserne Der tænkes. Nordhavn: Enhver by med respekt for sig selv skal have en havnefront. (Hvis den altså ligger ud til vandet). Således også med Nordhavn, hvor kajerne netop er færdigmonterede. Nu går udviklingen videre med stenmole til fyret, lystbådehavn, badestrand og selvfølgelig omgivelserne omkring kulsporet med kran, vognvægt osv. Gode ideer til forretninger i buerne efterlyses, f.eks. Havneknejpe, Autoværksted osv. Vøgg Parsig

15 Nr. 2 April Har vi skudt os selv i foden?? På den nys overståede generalforsamling var der et forslag om at ændre vore klubstandards, så vi kunne have LENZ koblinger (der nu er ophøjet til en NEM standardkobling) på vort materielt parallelt med den nuværende DMJK kobling. Det forslag blev ikke vedtaget. Det var ikke fordi LENZ koblingen ikke var god nok, eller fordi den var grim eller fordi der var overbevisende argumenter imod det bøvlede i at have 2 forskellige koblingstyper på anlægget, noget som andre MJ-klubber godt kan leve med. Næh, det blev forkastet af, hvad jeg vil betegne som, ideologiske grunde. Hovedargumentet var, at det ville være imod vores særpræg som klub, hvor hovedvægten lægges på hjemmebygget materiel. Det ville ikke være i DMJK s ånd, at man bare kunne købe noget færdigt industrimateriel ( så kunne vi jo ligeså godt være en H0 klub ) og sætte på anlægget og køre med det. Næh, det skal ikke være for nemt at være medlem i DMJK. Nu har vi i årevis sukket efter nye medlemmer og fornyet tilgang til hobbyen. På en DMJU udstilling for nogle år siden var Spor0.dk s udstillingstema industrimateriel, med hovedvægten lagt på, at nu var der kommet så meget, at alle kunne være med i skala 0, og at det ikke kun var forbeholdt driftige hjemmebyggere. Ikke alle er i stand til at ombygge industrimateriel til DMJK kobling (eller gider ikke eller forstår ikke, hvad der skal gøres, eller hvorfor det skal være så bøvlet). En del medlemmer har køreklart materiel (næsten det skal lige have indbygget modstanden over akslerne) stående hjemme på hylderne, der uden videre kunne sættes i drift på anlægget. Den glæde kan de så ikke få, og klubben har det mindre materiel på anlægget. Uanset om DMJK kan lide det eller ej, så er LENZ koblingen kommet for at blive og mængden af industrimateriel er i pæn vækst, så lur mig, om vi ikke skal stemme om det samme igen på en generalforsamling om 2-5 år, og at det formentlig vil blive vedtaget der. I mellemtiden er vi så gået glip af en masse materiel på anlægget, og muligvis også nogle nye medlemmer. Så derfor den noget kryptiske overskrift jeg er ikke overbevist om at generalforsamlingens beslutning var til klubbens bedste. Jan Bertelsen Køreplansskifte Søndag den 12. april 2015 blev den nye køreplan afprøvet på Albertslund anlægget. Forsøgskaninerne mødtes kl. 11:00 og opgaverne blev uddelt. Her skulle være stationspersonale/bestyrere og lokoførere.

16 16 DMJK - Nyhedsbladet Kørslen foregik på hovedstrækningen Køge Østerport, samt privatbanen (modulerne) Køge-Gislinge-Ørholm-Nærum. Der blev også tid til en fælles frokost og kaffepause, men dagen gik hurtigt, og ca. kl. 17:00 blev der lukket og slukket. Travlhed på Køge Afstemning af køreplanen: En mavehænger: Lokoførerne fik udleveret en lille mavehænger, hvor de enkelte togafgange var anført med tognummer, stationer, tider og hastighed. Når en kørsel var gennemført, skiftede man siden ud. Hver lokofører havde sin egen farve, så det store overblik kunne bevares (hvis én faldt i søvn). Mavehænger Køreplanen blev skarpt overvåget af én af forfatterne, og eventuelle uhensigtsmæssigheder noteret for senere korrigering.

17 Nr. 2 April Var materiellet der, hvor det skulle bruges, holdt tiderne, gik disponeringen af lokoførere op osv.? Stig følger med i slagets gang Flaskehalsen Østerport: Det kunne mærkes på afviklingen, at Østerport endnu ikke var færdigudbygget. Dels manglede de sidste depotspor til hensætning af materiel, maskindepot til trækkraften, og sporskifterne skal have optimeret hastigheden i omlægningen. Stationsbestyrer Østerport inden han fik røde kinder og fråde om munden

18 18 DMJK - Nyhedsbladet Senere: Efterhånden som anlægget færdiggøres, skal der også tages højde for Helgoland (materiel opstilling), kørsel til Nordhavn og havnesporet, for ikke at tale om S- banen. Modulerne skal på sigt afløses af en fast privatbane, så der er lidt at rive i flere år frem. Vøgg Parsig Bestyrelsesmøde 18. februar 2015 hos Bo Alle var til stede. 1. Referatet fra sidste møde blev godkendt. 2. Økonomi Poul fremlagde års økonomien og gennemgik de enkelte poster. Ingen havde noget at udsætte på års økonomien. Der blev udarbejdet budgetforslag for 2015, samt og ide til budget for For budget 2015 bliver der kalkuleret med et underskud kr Det blev besluttet, at bestyrelsen ikke vil forslå en kontingentforhøjelse i år. 3. Nørrebro: Der er en god aktivitet og der er kommet lidt flere aktive medlemmer der oppe. 4. Albertslund: Jan nævnte, at aktivitetsniveau ikke er det største, men håber at det vil stige noget i løbet af året. Poul nævnte, at der kom mange til de ekstra køredage på søndage. Jan kom ind på at der er et problem med strækningskablet. Problemet er at plus og minus til 12 V vekselstrøm bliver løbende vendt i samlingerne grundet at kablerne har samme farve. Det blev besluttet at strækningskablet skal måles igennem og rettes til. Lenz materiel er sendt til reparation og opgradering. Det blev besluttet, at undersøge hos Ib Svendsen, om det er i orden med ham at sælge noget af det materiel, som ikke er færdigbygget og som han har foræret til klubben, til et medlem som vil gøre materiellet færdig.

19 5. Arkiver: Nr. 2 April Det blev besluttet at fastsætte en dato for et møde med arkivarerne, og Jan vil finde denne dato. Biblioteket: Poul har ryddet lidt op så der er bedre plads på bordet. 6. Modulanlæg: Flemming har fået materiellet til overskæringen med hjem for at se, hvad der er galt med det, og hvad der kan gøres for at få det til at virke. 7. DMJU: Vi vandt ikke i foto konkurrence, men vi er stadig med i års model konkurrence. Det blev valgt at udfylde de skemaer om forsikringer, og så tager vi stilling til om tilbuddet er acceptabelt, når det foreligger, set i forhold til nuværende priser. 8. Arrangementer: Angående udstilling i Køge. Det tyder på, at der er problemer med plads, og det tyder på, at vi får den lille plads til rådighed (3 stk. moduler). (Der skal laves en opdateret folder som kan deles ud) Der skal i den forbindelse laves åbent hus i klubben tirsdag den 28. april Det vil blive tilbudt nye medlemmer at melde sig ind ude på standen. Beløb og periode kommer Poul med. Ordinær generalforsamling blev sat til tirsdag den 17. marts 2015 Poul indkøber kage til generalforsamling. Bestyrelsen fremsætter det planlagte forslag, som vil blive lagt op på vores webside og der bliver sendt en seddel ud til medlemmerne, hvor de kan tage stilling til forslaget. Der var 14 medlemmer, der deltog i besøget hos H0 klubben i Albertslund, og det var en god og hyggelig tur, hvor man fik deres flotte anlæg at se. Det blev besluttet, at vi ikke i år kan deltage i udstillingen ved Teknisk Museum. Jan tager kontakt til Bo Dyja om et besøg hos ham. 9. Årsoversigt: Intet at bemærke. 10. Eventuelt: Intet at bemærke.

20 20 DMJK - Nyhedsbladet 11. Næste møde hos Andreas den 27. maj 2015 kl Mødet slut Referent Bo. Albertslundmøde den 10. februar Opfølgning på december møde: Nærum: Udbedring af landskab efter sporombygning ikke helt afsluttet. Udestår. Modulanlæg: Overkørselselektronik skal færdiggøres (Andreas tovholder) udestår. Dok. mangler. Signalfødder: Klaus lodder print på et signal, som en prototype. Mangler holder. Jan ser på det. Vi skal have de originale tegninger fra Per (Jan) udestår. Efter signalprototypen er færdig, skal der laves en større mængde signaler der savnes en tovholder Søren M vil godt se på opgaven. Klaus har div. råmaterialer. DMJU Køge udstilling. Pladsproblemer, DMJU rykkes, så vi ved hvor stor stand vi får. Lys under højbanen Poul kigger på principper for ledningsbrug (farver og funktioner samt fælles plus). Strømmen tages fra strækningskablet 12V. 2. Nye ting: S-togsspor på højbanen lægges med træsveller. Der skal evt. sættes svelleproduktion i gang. Der skal laves 1-2 ekstra rammer. Perron på Nordhavn. Sporet skal lægges først. Det skal undersøges om der evt. er plads til en krydsningsstation mellem 2 stolper på bagvæggen. Indretning af rum under højbanen. De første tre er lavet af M., som vil lave en seddel med målene på fremtidig indretninger. Der er ingen specielle krav til udformning, dvs. alle ideer er lige gode. Alle opfordres til at lave bare en lille ting til projektet inden næste møde. Male spor og lægge ballast. Det ville være nemmest at airbrushe det, men både airbrush og kvalificeret personale mangler. Tuschstiften er bøvlet at arbejde med, alternativt kan det males. Østerport remise: Spor til remisen, beklædning af bygning, fyrgrav. Originalt murstenspapir er nu fremskaffet. Lasse interesseret, Merete kan evt. bistå med at sætte i gang.

21 Sporlægning Østerport gods. Afventer spor på S-banen. Nr. 2 April Støttevæg langs højbanen fra spsk. 302 og udefter. Afventer også S-banen. Maling af bagvæg Østerport. Spørge om Vøgg vil gå i gang med noget. Ideer og udkast efterspørges, evt. billeder fra virkelighedens Østbanegade som forlæg. Kan laves direkte på væg eller på plade eller karton. Kabelrender Østerport. Skal opsættes inden ballastning. Restlandskab på Køge langs væg. Mellem slagteri og S-togsperron er et stykke bart landskab, som skal dekoreres. Der er fundet et par gamle GB bygninger frem som måske kan anvendes. Østerport station. Merete er begyndt på en stationsbygning, der delvist er freelanc et over tilsvarende samtidige stationsbygninger af samme arkitekt. Referat begået af Jan. DANMARKS STØRSTE SAMLERTRÆF FOR GAMMELT LEGETØJ TOG, BILER, DUKKER, BAMSER, FLY, SKIBE, FIGURER M.M. FREDERIKSBERGHALLEN i den nye hal 4, JENS JESSENSVEJ 16, KØBENHAVN F SØNDAG 6. SEPTEMBER & SØNDAG 6. DECEMBER kl GRATIS ADGANG 3 x årligt: forår, efterår, jul I 2015 Arrangør tlf.: , postboks 83, DK-2640 Hedehusene

22 22 DMJK - Nyhedsbladet Se mere på

23 Nr. 2 April Se mere på

24 24 DMJK - Nyhedsbladet Dag Dato Kl. Tirsdag Torsdag Lørdag Søndag 21/ Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 23/ Nø Køreplanskørsel 25/4 26/ Modeljernbaneudstilling i Køge Hallerne, oplysninger på Bl.a. udstiller 0-klubberne i samarbejdet Spor0.dk Tirsdag 28/ Alb Kolonnen, kl Køreplanskørsel Torsdag 30/4 Nø Lukket - aften før Bededag Tirsdag 5/ Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften Torsdag 7/ Nø Køreplanskørsel Tirsdag 12/ Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften Torsdag 14/5 Nø Lukket Kr.himmelfartsdag Tirsdag 19/ Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften Torsdag 21/ Nø Klubaften Tirsdag 26/ Alb Kolonnen, kl Køreplanskørsel Torsdag 28/ Nø Klubaften Tirsdag Torsdag Tirsdag Torsdag Lørdag Tirsdag Torsdag Tirsdag Torsdag Tirsdag 2/ Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 4/ Nø Klubaften 9/ Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften Alb Albertslundmøde Deadline for Nyhedsbladet nr / Nø Køreplanskørsel 13/ Næ Banebørstedag hos NMJK. Se 16/ Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 18/ Nø Klubaften 23/ Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften. 25/ Nø Klubaften 30/ Alb Kolonnen, kl Køreplanskørsel

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. DMJU 5. årgang nr. 18 nove november 2014 Detaljer drøftes og erfaringer udveksles. Fra spor 1 messen i Rolfhallen på Fyn Side 1 af 34 Om DMJU: Unionen er en landsorganisation med 93

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU. Udstillingen i Køge det tyske anlæg studeres. Side 1 af 29

Nyhedsbrev fra DMJU. Udstillingen i Køge det tyske anlæg studeres. Side 1 af 29 Nyhedsbrev fra DMJU. 4. årgang nr. 12 juni 2013 Udstillingen i Køge det tyske anlæg studeres. Side 1 af 29 Om DMJU: Unionen er en landsorganisation med over 80 medlemsklubber. Disse klu landsorganisation

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Efterår 3 Forsidebilledet 4 QRP Foredrag 4 Fyrweekend 2004 4 Fieldday 2004

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Nr. 1 januar 2015 Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15 15 55 Økonomiudvalg

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere